Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon"

Átírás

1 Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon Kutatásvezető: Dr. Szajkó Gabriella A tanulmány elkészítésében közreműködtek: Mezősi András Dr Pató Zsuzsanna Scultéty Orsolya Dr Sugár András Dr Szajkó Gabriella Tóth András István február - június Műhelytanulmány,

2 Készült: a Bakonyi Erőmű Zrt támogatásával. Készítette: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONTJA Levelezési cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Iroda: 1092 Budapest, Közraktár utca 4-6, 707. szoba Telefon: (1) Fax: (1) június

3 Tartalomjegyzék 1. Magyarország erdei élőfa készletének és fapiacának mérlegei A hazai erdőgazdálkodásból származó famérleg alakulása Erdőterületek, élőfa állomány Az erdők rendeltetése Az erdők korösszetétele Az erdők fajösszetétele, termőhelyi eltérések Éves növekmény Az erdőgazdálkodás szabályozása Kitermelés, tartamosság Illegális kitermelés, tűzkárok Összefoglalás A hazai fapiaci mérleg alakulása A belföldi fapiac Külkereskedelem Hazai becsült fafelhasználás Az energetikai célú felhasználásra alkalmas fa külkereskedelme A hazai fapiaci kínálati oldalára ható tényezők vizsgálata A hazai fapiaci keresleti oldalára ható tényezők vizsgálata Összefoglalás Energia termelés hazai erdészeti biomassza felhasználásával 2020-ig Fás szárú energiaültetvények Magyarországon A fás szárú energia ültetvények meghatározása, jellemzői Jogszabályi fogalom meghatározás Mezőgazdasági technológia Fafajok, hozamok Elérhető támogatások, engedélyezési folyamat A fás szárú energia ültetvények statisztikai leírása Az engedélyezett fás szárú ültetvények statisztikai adatai A megvalósult fás szárú ültetvények statisztikai adatai Támogatási adatok Esettanulmány A Tisza Szövetkezet rövid leírása Üzleti modell Ismert felvásárlók Megtérülés becslés Módszertan Alapadatok A gazdaságossági és megtérülési elemzés eredményei Összefoglalás...96 Felhasznált források...98

4 Ábrajegyzék 1. ábra: Az országos famérleg modellje ábra: A magyarországi erdőterületek bontása az erdők rendeltetése szerint, millió hektár, ábra: Az erdei élőfa állomány területre vetített fatérfogata rendeltetés szerinti területi besorolás szerint bontva, köbméter/hektár ábra: Erdei korfa, az erdők rendeltetése szerinti bontásban, millió m3, ábra: Faanyag termelési és egyéb rendeltetésű erdők élőfa készletének (millió m3) megoszlása a fafajok vágáskora és a termőhely minősége szerint ábra: Az élőfa állomány fatérfogatának fajösszetétele az erdők rendeltetése szerinti bontásban, millió m3, ábra: Az összes élőfa készlet és az éves növedék alakulása, millió m3, ábra: Az élőfa állomány és az éves fanövekmény alakulása az erdők rendeltetése szerint, millió m ábra: Az élőfa állományra vetített éves fanövekmény alakulása az erdőtervezés alá tartozó de különböző rendeltetésű erdőkben, m3/m3 % ábra: A teljes erdőállomány és a faanyag termelési rendeltetésű erdőállomány természetes éves folyó növedékének, valamint az erdőtervek által tervezett és a ténylegesen megvalósult fakitermelésnek az alakulása, millió bruttó m3, ábra: Az MGSZH által nyilvántartott fakitermelési adat és az általunk becsült fakitermelési adat (REKK) alakulása, millió bruttó m3, ábra: A hivatalosan nyilvántartott éves fakitermelési adat, a REKK által becsült éves nyilvántartáson kívüli, illegális kitermelési adat és a faanyag-termelési rendeltetésű erdők éves növedékének viszonya, millió m3, ábra: Az MGSZH hazai bruttó kitermelés adatának (AESZ) és a FAO hazai nettó kitermelés adatának (FAO) alakulása, ezer m3, ábra: A FAO és MGSZH által közölt hazai nettó és bruttó kitermelés abszolút és relatív különbsége ábra: A hazai nettó fakitermelés megoszlása fafajta és tűzifa-nem tűzifa szerinti bontásban, ezer m3, ábra: A hazai nettó fakitermelés megoszlása felhasználási célok szerinti bontásban, ezer m3, ábra: Az export és import fa mennyiségének alakulása, ezer m3, ábra: A nettó export alakulása, ezer m3, ábra: Hazai becsült nettó fafelhasználás alakulása, ezer m3, ábra: Az összes tűzifa felhasználás az Energia Központ Kht. adatai alapján, illetve az általunk becsült tűzifa felhasználás alakulása, ezer m3, ábra: Az egyes fatermék kategóriák éves kivitele és behozatala, ezer m3, ábra: Éves átlagos részesedések az összes nemzetközi kereskedelemből, valamennyi fatermék kategória figyelembevételével, ábra: A tűzifa éves külkereskedelmi mennyiségeinek alakulása, ezer m3, ábra: A tűzifa hazai külkereskedelmének havi szintű alakulása, ezer m3, január és december között ábra: Magyarországi tűzifa export alakulása a főbb célországok szerint, ezer m3, ábra: Magyarországi tűzifa import a főbb forrás országok szerint, ezer m3, ábra: Export és import irányú tűzifa értékesítési, illetve beszerzési folyó árak, EUR/m3, ábra: A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, 2007, % ábra: Az infláció és a tűzifa árváltozásának összehasonlítása, , 1999=100% ábra: A vezetékes földgáz, a tűzifa és a brikett árváltozása, 1990=100% ábra: A vezetékes földgáz és a tűzifa árváltozása az előző évhez képest, % ábra: Az energiafelhasználás szerkezete jövedelemi decilisenként és összesen az éves egy főre jutó kiadás alapján, 2007, % ábra: Az egy főre jutó összes személyes kiadás és az energiakiadás közötti kapcsolat vizsgált összes háztartásra, 2007, Ft/év/fő ábra: Az összes személyes kiadás és a fakiadás közötti kapcsolat összesen 2007 Ft/év/fő ábra: Egy főre jutó kiadás vezetékes földgázra és tűzifára, 2007-es árakon, Ft/fő/év,

5 36. ábra: A háztartási tűzifa használat esélye és az erdősültség alakulása az egyes magyarországi régiókban, a Közép-Magyarországi régióhoz viszonyítva, %, ábra: A nem-nulla háztartási tűzifa kiadások eloszlása, gyakoriság, ábra: A tűzifára fordított nem-nulla háztartási kiadások átlaga jövedelmi decilisenként, ezer Ft/év ábra: Az erőművi tűzifa felhasználás (GJ) és a biomassza villamos energia termelés (GWh) alakulása, ábra: Az erőművi tűzifa felhasználás megoszlása az időszakon belül és az erőművek között, TJ/év, ábra: A hazai biomassza hasznosító erőművek becsült energetikai hatásfoka a vonalra adott megújuló villamos energiára számítva, %, ábra: A hazai fapiac forrás- és felhasználás mérlegének szerkezete és a mérleghez felhasznált adatforrások ábra: A hazai fafelhasználás szerkezete, millió m3, ábra: A hazai fapiac hivatalos, és a becsült illegális kitermeléssel növelt forrás oldalának, valamint felhasználási oldalának alakulása, millió m3, ábra: A magyarországi bruttó hazai termék (GDP) és a primer energia felhasználás alakulása, 1990= ábra: A bruttó hazai termék (GDP) éves változása és a primer energia felhasználás változása közötti kapcsolat (előző év = 1) ábra: A várható primer energia felhasználás alakulása 2020-ig, különböző forgatókönyvek esetén ábra: Magyarország nem-megújuló primer energia felhasználása és előrejelzése, valamint a megújuló energia felhasználás mennyisége, részaránya és az elvárt növelési célkitűzés, PJ, ábra: Az EU által elvárt megújuló energia felhasználási cél és három eltérő feltevésen alapuló növekedési pálya, PJ, ábra: Fás szárú energia ültetvény telepítési területek nagysága hektáronként hozamok szerint, ha az erdészeti tűzifa mellet ültetvény eredetű fa felhasználásával teljesítené Magyarország a megújuló energia fogyasztási célt, ezer hektár, ábra: A tápanyagbevitel és a hozam összefüggése az ANC nemesnyár esetében ábra: Az engedélyezett fás szárú energia ültetvények területének megoszlása a megyék között, hektár, ábra: Az engedélyezett fás szárú energia ültetvények területének fafajok/fajták és nemzetségek szerinti megoszlása, hektár, ábra: Az engedélyezett és a megvalósult fás szárú energia ültetvények területe megyék szerinti bontásban, hektár, ábra: A megvalósult fás szárú ültetvények területének megoszlása a telepített nemzetségek szerint, hektár, ábra: A megvalósult fás szárú ültetvények területének megoszlása a telepített fa nemzetségek szerint a négy legaktívabb megyében, hektár, ábra: A megvalósult fás szárú energia ültetvények és az energia ültetvény telepítési támogatást igénylő földterületek megoszlása megyék között, fás szárú és lágy szárú növények szerinti bontásban, hektár,

6 Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat: A magyarországi erdők élőfa készlete és annak megoszlása az erdők rendeltetése szerint, millió bruttó köbméter, Táblázat: Az illegális kitermelés alakulása, esetek száma, ha, m3, Táblázat: Az erdei tűzesetek alakulása (hektár) és a tűzesetekben teljes élőfa állomány megsemmisülését feltételező élőfa készlet veszteség becslése (köbméter), Táblázat: A hazai nettó fakitermelés megoszlása fafelhasználási módok szerint, Táblázat: A faosztályokat jelölő vámtarifaszámok jelentései és a mértékegységek átváltási értékei30 6. Táblázat: Az ültetvény eredetű, fás szárú energetikai biomassza kínálatának egy lehetséges alakulása Táblázat: A belföldi tűzifa felhasználás mérlege az Energia Központ Kht adatai szerint Táblázat: Egy 80 m2-es lakás fűtésének éves energiaköltsége különböző energiahordozók használata esetén Táblázat: Energiahordozók fogyasztásának megfigyelt jövedelemrugalmassága, % Táblázat: A háztartási tűzifa fogyasztás mennyiségének becslése, millió tonna, millió köbméter, Táblázat: A hazai biomassza erőművek összes tűzifa felhasználása között, millió tonna Táblázat: Az egyes erőművek kezdeti kapott kvótája, GWh Táblázat: Az egyes erőművek kapott kvótája, végi állapot szerint, GWh Táblázat: A biomassza alapú villamos energia termelési kvóták kihasználtsága, Táblázat: A gazdaságosság és megtérülés érzékenységvizsgálatának keretei Táblázat: A vizsgált fafajták technológiai alapadatai Táblázat: Fás szárú energia ültetvény telepítésének gazdaságossága és megtérülése... 96

7 Vezetői összefoglaló A Bakonyi Erőmű Zrt azzal a kutatási problémával kereste meg a REKK munkatársait, hogy vajon mekkora szerepet játszhat a magyarországi erdők fatermelése a megújuló energia termelési célok megvalósításában. Ezért elkészítettük az erdei és a fapiaci mérleget, és kutattuk a tűzifa kínálatára ható tényezőket. Ezek után azt vizsgáltuk, mekkora tűzifa kínálat várható mezőgazdasági energia ültetvényekről. Kutatásunk legfontosabb eredményei a következők. Erdei és fapiaci mérleg Magyarország erdei élőfa készletének és fapiacának mérlegeit forrás és felhasználás oldalon is összeállítottuk. Forrás oldalon azt láttuk, hogy a magyarországi erdőterületek kiterjedése (2 millió hektár) és az erdőket alkotó erdei élőfakészlet (350 millió köbméter) folyamatosan növekszik, ezért nő a faállomány éves folyó növedéke is, (13 millió köbméter) melynek kétharmada keletkezik faanyag termelési rendeltetésű erdőkben (9 millió köbméter). A rendelkezésünkre bocsátott országos erdő adattári alapadatok (élőfakészlet, éves folyó növedék) vizsgálata során arra a következtetésre jutottunk, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) által hivatalosan közölt fakitermelési adatok nem megbízhatóak. Az adattári nyilvántartáson átvezetett fakitermelési adat évente 6,5 7 millió köbméter, de elemzésünk során ennek kb. az 50%-át elérő, évi 3 3,5 millió köbméter további, illegális fakitermelést becsültünk. A hivatalos és az MGSZH alapadatokból általunk számított illegális fakitermelés együtt már eléri az évi 10 millió köbmétert, ami ugyan még kevesebb, mint a teljes hazai erdőállomány éves folyónövedéke, de az utóbbi tíz évben már meghaladja a faanyag termelési rendeletetésű erdők 9 millió köbméteres éves növedékét. A kérdés mindenképp további elemzést igényel, hiszen az erdők megújuló képességét veszélyeztető illegális kitermelés megkérdőjelezi az erdei fa mint megújuló erőforrás környezetvédelmi értékét. A fapiacok felhasználás oldalán is elkészítettük az országos mérleget. A hazai fapiac keresleti oldalát egyértelműen dominálja a tűzifa célú felhasználás: az összes hazai fafelhasználás közel 80%-a tűzifa. Fontos, hogy a tűzifa piacon belül meghatározó a háztartások fogyasztása, amely a teljes tűzifa felhasználás 71%-át teszi ki, vagyis a villamos erőművek tűzifa felhasználása a teljes hazai fafelhasználásnak 22%-a Ezek után elkészítettük a hazai fapiac teljes mérlegét. A fapiaci mérleg forrás oldalát a hazai fakitermelés és a fa külkereskedelmi mérlegegyenleg összegéből számítottuk ki, mégpedig kétféle fakitermelési adattal, egyszer az MGSZH hivatalos fakitermelési adatával, egyszer pedig az MGSZH adatokból általunk számított (REKK) fakitermelési adattal. A fapiaci mérleg felhasználás oldalát a tanulmány

8 fókusza és a felhasználás nagysága miatt a tűzifa célú felhasználás és az egyéb célú felhasználások összegéből állítottuk össze. A következő ábrában foglaljuk össze a fentiek szerint összeállított mérleg alakulását. Bemutatjuk, hogyan viszonyul az összes hazai fafelhasználás egyrészt a hivatalos (MGSZH) fakitermelési adat és a nettó import összegéhez, másrészt pedig az általunk becsült (REKK) fakitermelési adat és a nettó import összegéhez. i. ábra: A hazai fapiac hivatalos, és a becsült illegális kitermeléssel növelt forrás oldalának, valamint felhasználási oldalának alakulása, millió m3, REKK fakitermelés becslés plusz nettó import Összes tűzifa plusz nem-tűzifa hazai felhasználás millió nettó köbméter MGSZH hivatalos fakitermelési adat plusz nettó import Forrás: MGSZH, FAO, KSH, MEH és saját számítások Az ábra felhasználás oldalon is megerősíti, amit a forrás oldali mérleg összeállításánál megállapítottunk: a hatósági nyilvántartásokban szereplő fakitermelési adat jelentősen elmarad a valós kitermeléstől, a hazai felhasználás sokkal több, mint a hivatalos fakitermelés és a nettó import összege. A hazai fafelhasználásban számításaink szerint mintegy 2 4 millió köbméter fa jelenik a hivatalos adat-nyilvántartási utak megkerülésével. Ez a volumenű illegális eredetű fa a hivatalos forrás adatoknak (MGSZH kitermelés plusz nettó import) meghaladja az 50-60%-át, vagyis becslésünk szerint a hazai éves fafelhasználásnak legalább az egyharmada illegális fakitermelésből származik. Tehát hazai fapiac volumene nem a hivatalosan ismert 6 millió köbméter körül, hanem 9-10 millió köbméter körül jár.

9 A fa szerepe a megújuló energia célok teljesítésében A hivatalos tűzifa felhasználás a teljes primer energia felhasználásnak a 2%-át adta 2007-ben, a fahulladék és kommunális hulladék kategóriákkal kiegészítve összesen 4,3%. Az energia statisztikában szereplő teljes megújuló energia felhasználás ennél valamivel több, összesen a primer energia igény 5,4%-a. Az általunk becsült teljes hazai tűzifa felhasználás már önmagában 5,6%-át adja jelenlegi primer energiafelhasználásnak, ezt körülbelül egy százalékponttal emeli meg a többi megújuló energia, vagyis 6,6% körül lehet a tényleges megújuló energia hányadunk. Az Uniós elvárás alapján Magyarországnak ezt az arányt kell 13%-ra emelnie 2020-ra. Várakozások szerint a primer energia igény növekedése ellensúlyozza a tűzifa termelésben levő növekedési potenciált, vagyis az erdei eredetű tűzifa relatív súlya jelentősen nem növekszik 2020-ig. ii. ábra: Az EU által elvárt megújuló energia felhasználási cél és három eltérő feltevésen alapuló növekedési pálya, PJ, ,0 13% 140,0 A: a teljes hazai tűzifa felhasználás (REKK becslés) B: a teljes tűzifa + mérsékelt ültetvény növekedés C: a teljes hazai fakitermelés (REKK becslés) + mérsékelt ültetvény növekedés megújuló primer energia, PJ 120,0 100,0 80,0 60,0 A: 6,1% B: 6,6% C: 7,9% 40,0 20,0 0, Forrás: KSH, MGSZH, MEH és saját számítás Az ültetvény eredetű fa a mainál nem intenzívebb támogatások esetén 1-2 százalékpontot tehet rá a megújuló hányadra, vagyis a fa célzott támogatási eszközök nélkül - önmagában várhatóan nem elégíti ki a 13%-os célt. Ha a szükséges megújuló energia növekményt kizárólag ültetvény eredetű tűzifával szeretné teljesíteni Magyarország, akkor számításaink szerint mintegy ezer hektár új fás szárú energia ültetvény telepítésére lenne szükség.

10 Fás szárú energiaültetvények Magyarországon A tanulmány készítésekor összesen mindössze 1500 hektáron tartanak nyilván fás szárú energia ültetvényeket, és az összes engedélyezett terület sem éri el a 2700 hektárt. A támogatási igények alapján arra lehet következtetni, hogy néhány éven belül összesen mintegy 6-7 ezer hektár energia ültetvény termelése jelenik meg a piacon, ennek háromnegyede fás szárú ültetvény lesz. Ezek az ültetvények két aktívan szerződő nagyerőmű (Pécs, Szakoly) földrajzi régiójában jönnek létre. Az ültetvények faapríték termelése tehát rövid távon éppen csak eléri vagy alig haladja majd meg a 100 ezer tonnát évente. Ez a mennyiség (kb. 150 ezer köbméter) elenyésző az erdei fakitermelésre vonatkozó évi 6-7 millió köbméteres hivatalos adathoz képest. iii. ábra: Az engedélyezett fás szárú energia ültetvények területének megoszlása a megyék között, hektár, ha 138 ha 144 ha 224 ha 247 ha 64 ha 561 ha 248 ha 144 ha 500 hektár 772 ha Forrás: MGSZH Ennek ellenére a fás szárú ültetvények nagyon jó gazdasági kilátásokkal rendelkeznek. A fás szárú energia ültetvények gazdaságos és gyorsan megtérülő beruházásnak számítanak, még állami támogatás nélkül is megtérülnek 2-5 év alatt. Hektáronkénti fedezetük minden várakozás szerint meghaladja a gabonafélékkel (búza, kukorica) elérhető átlagos fedezeteket, és eléri legalább az olajosnövények (napraforgó, repce) átlagos fedezetét vagy még annál is magasabb fedezetet biztosít. Ezért a körülmények változatlansága esetén várható fás szárú energia ültetvények szaporodása.

11 1. Magyarország erdei élőfa készletének és fapiacának mérlegei Magyarország erdei fa mérlegét a fa termelési oldalának mérlegéből és a fa felhasználási oldalának mérlegéből állítjuk össze. Azért használjuk a mérleg kifejezést, mert jól kifejezi az erdészeti fával kapcsolatos alapvető kérdést, hogy a felhasznált mennyiség hogyan viszonyul az erdők által termelt mennyiséghez. Ez a kérdés két további kérdés megválaszolását teszi szükségessé: egyrészt, hogy hogyan alakul a hazai erdők fanövekménye a kitermelt mennyiséghez képest, másrészt pedig hogy hogyan alakul a kitermelt mennyiség a belföldi fafelhasználáshoz képest. Így képet alkothatunk arról, hogy mennyire aknázza ki a hazai erdők faanyagtermelő potenciálját a hazai piac és az export piacok. Ezen kívül azt is megbecsülhetjük, hogy mennyi fa áll rendelkezésre a hazai energetikai felhasználás céljaira, azaz mennyi energia termelhető megújítható módon az erdészeti eredetű faanyag felhasználásából. Ebben a megközelítésben épül fel az általunk készített országos famérleg. Az országos famérleg sematikus modelljét mutatja be az 1. ábra. 1. ábra: Az országos famérleg modellje import Energetikai felhasználás Erdőben marad (faállomány növekedés) éves növekmény összes hazai éves kitermelés Összes belföldi felhasználás tűzifa fahulladék papírfa?? bútorfa export egyéb Össz hazai erdő terület Tanulmányunk a modell szerkezetét követi. Ezért először az erdészeti famérleget, utána pedig a fapiaci mérleget állítjuk össze és elemezzük. Végül megvizsgáljuk, hogy különböző, releváns energiapolitikai szabályozási környezetben mennyi energia termelhető erdészeti fa felhasználásból. 1

12 1.1. A hazai erdőgazdálkodásból származó famérleg alakulása Ebben a fejezetben áttekintjük a hazai erdőgazdálkodásból származó fa mennyiségét, elemezzük az erdőgazdálkodásból származó famennyiség alakulására ható tényezőket és bemutatjuk a megfigyelhető összefüggéseket. A fejezetben használt adatok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) Erdészeti Igazgatóságától származnak. Az erdei élőfa állomány ( élőfakészlet ) alakulását elemezzük korösszetétel, fajösszetétel és rendeltetés szerint, majd vizsgáljuk, hogyan alakultak az erdőterv szerinti fakitermelések, valamint az éves növekményre ( folyó növedék ) és az erdőfelújításokra vonatkozó adatok. Ezek segítségével közelítő becslést adunk az illegálisan kitermelt fa mennyiségére is Erdőterületek, élőfa állomány A magyarországi erdők leírását az erdőterületek és az erdei élőfa állomány leírásával kezdjük. Az erdőterületek leírására az MGSZH által nyilvántartott, erdővel borított terület adatot használjuk, amely nem tartalmazza az erdészetek által használt utak, erdei vasutak, tisztások, csemetekertek és egyéb olyan részletek területét, melyeken nem volt és nem is lesz faállomány (erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek). Az erdővel borított területek a nyilvántartás szerint tartalmazzák a faállománnyal borított területeket és a fakitermeléssel érintett, levágott, felújítás alatt álló, ezért faállományt nem hordozó erdőterületeket is. Az erdei élőfa állomány leírására az MGSZH által nyilvántartott élőfakészlet adatot használjuk, amely az erdőben élő fák összes föld feletti bruttó fatérfogata (kéreggel, gallyal együtt). Az MGSZH adatai 1990 és 2007 között állnak rendelkezésünkre. Ezen időszakban mind az erdőterületek nagysága mind az erdőben élő faállomány mennyisége egyértelmű növekedést mutat. A vizsgált időszakban az erdőterület nagysága közel 12%-kal, 1,7 millió hektárról 1,9 millió hektárra, a fatérfogatban kifejezett erdei élőfa állomány pedig közel 19%-kal, 288 millió köbméterről 342 millió köbméterre nőtt. A növekedés mindkét változó esetében folyamatos volt. A két adat más-más folyamatok mutatója. Az erdőterületek növekedése a határozott vidékfejlesztési, mezőgazdasági, erdészeti illetve környezetvédelmi, természetvédelmi szakpolitikák eredményének köszönhető. Az erdőtelepítési ösztönzők hatásosságát mutatja, hogy a vizsgált időszakban majdnem 200 ezer hektár új erdőt telepítettek, vagyis a rendszerváltás óta az erdővel borított terület nagysága 10%-kal nőtt. Ez évente átlagosan több mint 10 ezer hektár földterület beerdősítését, erdővé történő átminősítését jelenti re a tisztások, utak és egyéb, az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek nélkül számított erdőborítás közel 1,9 millió hektár, ami az ország területének mintegy 20%- a. A fatérfogatban kifejezett élőfa mennyisége is folyamatos növekedést mutat. Ennek a növekedésnek a legfontosabb forrása a meglévő erdőterületek természetes fanövekménye, de növelő tényező az új erdőtelepítések során létesített erdők növekménye is. Az erdei élőfaállományban megfigyelhető növekedés évente átlagosan majdnem 3 millió köbméter, összesen több mint 53 millió köbméter a 2

13 vizsgált időszakban. Ez az adat azonban nem tévesztendő össze az erdők teljes természetes fanövekményével. A megfigyelhető élőfa állomány változás ugyanis a teljes természetes növekmény és a kitermelt fa különbsége. A megfigyelt növekedés tehát azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban az MGSZH adatai szerint összességében kevesebb a fakitermelések során távozó fa mennyisége, mint amennyi az erdők természetes növekedéséből származó famennyiség. A kérdés részletesebb elemzésére még visszatérünk Az erdők rendeltetése A magyar erdészeti szabályozás alapján az erdők rendeltetésük szerint védelmi, gazdasági, egészségügyi szociális - turisztikai, valamint oktatás-kutatási célokat szolgáló lehet. (A rövidesen érvénybe lépő új erdőtörvény a fő kategóriákat megváltoztatta: védelmi, közjóléti és gazdasági rendeltetéseket különít el, de elemzésünk szempontjából ez nem jelent problémát, mivel a vizsgált csoportosítás mindkét esetben azonos. Azért használjuk a régi kategóriákat, mert az elemzésre kerülő időszakban még a korábbi erdőtörvény volt életben.) Az erdők elsődleges rendeltetése szerint erdeink legnagyobb része a gazdálkodás, azon belül is a faanyag-termelés célját szolgálja. A védelmi rendeltetésű erdők közé tartoznak a védett és fokozottan védett (az új szabályozás szerint természetvédelmi) erdők, a védő erdők, a talajvédelmi, vadvédelemi, víz- és partvédelmi, tájképvédelmi, településvédelemi, stb., rendeltetésű erdők. Az egészségügyi szociális - turisztikai rendeltetésű erdőkhöz sorolják a gyógy- és parkerdőket, és az oktatás-kutatás célját szolgáló erdőkhöz sorolják a tan- és kísérleti erdőket. (Az új szabályozásban az egészségügyi szociális - turisztikai célú és az oktatás-kutatás célját szolgáló erdőket közjóléti erdőként egy csoportba sorolták.) Az Erdészeti Adattár statisztikáihoz hasonlóan ebben a tanulmányban az elemzésekhez két csoportot használunk. Külön elemezzük a faanyagtermelő (faanyag termelési rendeltetésű) erdők, valamint a többi rendeltetésbe sorolható erdőket, melyeket a faanyag rendeltetésű erdőktől megkülönböztetve együttesen egyéb vagy különleges rendeltetésű erdőknek nevezzük. Amint a 2. ábra mutatja, a növekvő országos erdőborítottság nem jelenti valamennyi rendeltetési kategória hasonló növekedését ben a faanyag termelési rendeltetésű erdők területe elérte az összes erdőterület 80%-át, és ez az arány 2007-re 62%-ra csökkent. Az egyéb rendeltetésű erdők területe viszont jelentősen növekedett. 3

14 2. ábra: A magyarországi erdőterületek bontása az erdők rendeltetése szerint, millió hektár, ,00 1,80 1,60 1,40 egyéb rendeltetésű erdők területe millió hektár 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, faanyag termelési rendeltetésű erdők területe Ennek a jelenségnek két oka van. Az egyik egy adminisztratív átsorolás, pontosabban egy adattári korrekció: a korábbi adattári nyilvántartásban helytelenül - csak a fokozottan védett természeti területeken lévő erdőket, illetve a védett természeti területen álló erdőknek csak egy töredékét tartották nyilván természetvédelmi rendeltetésű (védett) erdőként. A védett természeti területen álló erdők döntő hányada a faanyag-termelési rendeltetésű erdőként volt a nyilvántartásban. A korrekcióval ről 2001-re történő aktualizálás során - több mint 150 ezer hektár faanyag-termelési rendeltetésű erdőt minősítettek át a valós rendeltetésének megfelelően természetvédelmi rendeltetésű (védett) erdővé. Ezen erdők esetében tehát a korrekció előtti állapot nem a valóságot tükrözi, az ugrás nem a rendeltetésekben bekövetkező tényleges változást mutatja. Ezen kívül fontos, hogy a különleges rendeltetésű erdők területe ettől függetlenül is nőtt, 2001 és 2007 között még további 15%-kal, több mint 90 ezer hektárral, eközben a fatermelő erdők területe 2001 óta változatlan. A következő adatsorral (1. Táblázat) bemutatjuk a magyarországi erdők élőfa készletének alakulását és megoszlását az erdők elsődleges rendeltetése szerint. 1 1 A mértékegység bruttó köbméter, ami az élőfa teljes föld feletti részét jelenti. A fejezetben tárgyalt élőfa készlet adatok mind bruttó köbméterben szerepelnek, a kitermelési adatok is. Ahol ez nem így van, külön jelöljük. A bruttó és a nettó fatömeg közötti különbséget és annak jelentőségét a fejezet elején külön tárgyaljuk. 4

15 1. Táblázat: A magyarországi erdők élőfa készlete és annak megoszlása az erdők rendeltetése szerint, millió bruttó köbméter, ebből faanyag összes élőfa termelési rendeltetésű erdőben ebből egyéb rendeltetésű erdőben millió m3 % % ,1 80% 20% ,9 80% 20% ,2 80% 20% ,9 79% 21% ,1 79% 21% ,9 79% 21% ,7 79% 21% ,2 78% 22% ,8 77% 23% ,4 75% 25% ,2 74% 26% ,4 63% 37% ,8 61% 39% ,9 60% 40% ,3 59% 41% ,0 59% 41% ,8 58% 42% ,6 58% 42% Forrás: MGSZH, kivéve az évi adatot, ami az előző és a következő évi adatok átlaga (adathiány miatti becslés) A területek megoszlásához hasonló mintát mutat az élőfa állomány megoszlása a különböző rendeltetésű erdők között: A fatermelési és egyéb rendeltetésű erdők faállományának megoszlása 1990-ben 80% - 20%, és ez az arány 2007-re 58% - 42%-ra módosul. (A változás értékelésénél szintén figyelembe kell venni az adattári korrekció módosító hatását is.) Nem tűnik nagynak a különbség a területi arányok módosulásához képest, de nézzük meg a hektáronkénti élőfa mennyiség alakulását is. Ezt mutatja a 3. ábra. 5

16 3. ábra: Az erdei élőfa állomány területre vetített fatérfogata rendeltetés szerinti területi besorolás szerint bontva, köbméter/hektár 210,0 200,0 egyéb rendeltetésű erdők hektáronkénti fatömege hektáronkénti fatömeg, m3/ha 190,0 180,0 170,0 a teljes magyar erdőállomány hektáronkénti fatömege 160,0 faanyag termelési rendeltetésű erdők hektáronkénti fatömege 150, A faanyag termelési rendeltetésű erdők hektáronkénti fatömege lecsökkent ben, és azóta kevesebb élőfa mennyiséget hordoznak területarányosan, mint a különleges rendeltetésű erdők. Ezt részletes adatok hiányában azzal magyarázzuk, hogy az adattári korrekció során átsorolt erdők jellemzően idősebb állományok lehettek, így a korábbi homogén hektáronkénti fatérfogat mutató határozottan szétvált. Nézzük meg ezért az erdei faállományok korösszetételét Az erdők korösszetétele Sajnos csak 2001-től 2004-ig rendelkezünk a különböző rendeltetésű erdők élőfa állományának korosztály szerinti megoszlás adataival. Ezek az adatok alátámasztják várakozásunkat: 2001-től kezdve a vizsgált négy évben egyértelműen fiatalabb a faanyag termelési rendeltetésű erdők állománya, mint a különleges rendeltetésű erdőké. Az 4. ábra bemutatjuk a hatósági adattári adatokból épített erdei korfát az erdők rendeltetése szerinti bontásban. A fatermelő erdők korfájának módusza a év közötti korosztályra esik, míg a különleges rendeltetésű erdők módusza a év közötti korosztály, és a vizsgált időszak végére már a év közötti korosztály. 6

17 4. ábra: Erdei korfa, az erdők rendeltetése szerinti bontásban, millió m3, élőfa korosztályok, évtizedenként 55-60% % faanyag termelési rendeltetésű erdők 1-10 egyéb rendeltetésű erdők Forrás: MGSZH élőfa állomány, millió köbméter Látható, hogy a faanyag termelési rendeltetésű erdők fatérfogat állományának több mint fele (55-60%-a) esik az 50 évnél fiatalabb korosztályokra, a különleges rendeltetésű erdők esetében a fatérfogat állomány ugyanekkora hányadát csak a 70 évnél fiatalabb állományok fatérfogatának kumulálásával kapjuk. Ugyanakkor az idős állományok csak a védett erdők között jellemzőek: ebben a csoportban a 80 évnél idősebb állomány fatérfogata a teljes védett élőfa mennyiség közel 20%-át teszi ki, a faanyag termelő erdőkben viszont jóval kevesebb az idős fa, a 80 évnél idősebb állományok összes fatérfogata a teljes fatermelő állomány 10%-a körül alakul. A teljes erdei élőfa készlet éppen egyharmada él az 50 évnél fiatalabb faanyag termelési rendeltetésű erdőkben. Ez akkora mennyiség, hogy az egyéb rendeltetésű erdők élőfa készletét egészen 100 éves korig kell összeadni, hogy megkapjuk. A korfában látható különbség mögött részben az eltérő vágáskorú fajösszetétel áll Az erdők fajösszetétele, termőhelyi eltérések 2001 és 2004 között a fatermelési rendeltetésű erdőkben a rövid (40 évnél rövidebb) vágáskorú fafajok adják a teljes élőfa mennyiség ötödét, és ez az arány kétszerese az ilyen fajok védett erdőkben megfigyelt arányának (10%). Ezzel szemben a különleges rendeltetésű erdők élőfa állományának stabilan a háromnegyed részét adják hosszú vágáskorú fajok, de a faanyag termelő erdőkben arányuk nem sokkal haladja meg az 50%-ot. 7

18 Az erdei termőterületek minősége tekintetében a legfontosabb különbség, hogy a fatermőképesség szempontjából gyenge besorolású területeken álló erdők nem fatermelési rendeltetésűek, hanem szinte teljes egészében különleges rendeltetési kategóriákba tartoznak, többnyire védelmi, gyakran éppen talajvédelmi funkciójú erdők. 5. ábra: Faanyag termelési és egyéb rendeltetésű erdők élőfa készletének (millió m3) megoszlása a fafajok vágáskora és a termőhely minősége szerint 100% a fajok vágáskora szerinti megoszlás átlaga a termőhely fatermő képessége szerinti megoszlás, % 80% 58% hosszú vágáskorú 75% jó 42% 32% 70% 60% 50% 40% 30% 20% közepes vágáskorú közepes 57% 57% 20% 15% 10% 0% 22% rövid vágáskorú 10% faanyag termelő egyéb rendeltetésű faanyag termelő egyéb rendeltetésű 1% gyenge 10% Forrás: MGSZH A kemény lombú, lágy lombú és fenyő fajok aránya a vizsgált időszakban ( átlaga) állandó, annak ellenére, hogy a fatermelési rendeltetésű erdők teljes fatérfogata 205 millió köbméterről 198 millió köbméterre csökkent, a különleges rendeltetésű erdők térfogata viszont 121 millió köbméterről 136 millió köbméterre nőtt. A lágy lombú fajok aránya erdeink élőfa térfogatának általánosan 12%-a, függetlenül az erdő rendeltetésétől. A kemény lombú fajok adják a védett erdők élőfa térfogatának háromnegyedét, és közel ennyi (70%) arányuk a fatermelő erdőkben. A fenyő fajok aránya a fatermelő erdők fatérfogatában kissé magasabb, (18%) mint a különleges erdőkben (12%). A következő, 6. ábra látható, hogy fajösszetétel tekintetében az egyetlen markáns különbség az akác aránya, amely kétszer gyakoribb a fatermelő erdők fatérfogatában, (16%) mint a különleges erdők fatérfogatában (7%). 8

19 6. ábra: Az élőfa állomány fatérfogatának fajösszetétele az erdők rendeltetése szerinti bontásban, millió m3, faanyag rendeltetésű erdők különleges rendeltetésű erdők 200 fenyő élőfa állomány fatérfogata, millió m egyéb lágy lombú nyár egyéb kemény lombú akác tölgy Forrás: MGSZH Miközben a tölgy fajok térfogata mindkét csoportnak éppen az egynegyedét adja (25%), addig az egyéb kemény lombos fajok aránya magasabb a védett erdők fatérfogatában, (43%) mint a fatermelő erdők fatérfogatában (30%) Éves növekmény Láttuk, hogy a teljes erdei élőfa állomány fatérfogatban kifejezett mennyisége folyamatosan nő, és nő az erdők hektárban kifejezett területe is. Az élőfa állomány növekedésének azonban nemcsak a területi, hanem a biológiai növekedés is forrása lehet, az élőfa-mennyiség változatlan területű erdők esetében is lehet növekvő. Ennek az oka, hogy az erdészeti művelés során az idősebb fák tömege nagyrészt távozik az erdőből, miközben az erdőben maradó élőfa természetes biológiai növekedése évről évre növeli a fa föld feletti térfogatát, törzsét, ágait, koronáját. Egy háborítatlan erdőben a növekedési és lebontó folyamatok egyensúlyban vannak, vagyis mindig vannak növekvő fiatal fák és pusztuló, elhalt fák az erdőben, így egy erdészetileg nem művelt erdő éves növekedése nulla. Viszont ha az erdészeti művelés hatására az erdőben túlsúlyba kerülnek a fiatal, intenzíven növekvő egyedek, akkor az erdei faállomány éves növekménye pozitív. A 7. ábra bemutatja, hogyan alakult a magyar erdők élőfa állománya és a faállomány éves növedéke 1990 és 2007 között. 9

20 7. ábra: Az összes élőfa készlet és az éves növedék alakulása, millió m3, , ,00 összes élőfa állomány, millió m összes élőfa állomány a faállomány éves összes növekménye 12,50 12,00 11,50 11,00 faállomány éves növekménye, millió m , ,00 Forrás: MGSZH Az ábra alapján először is megállapíthatjuk, hogy az erdei élőfa állomány éves növedéke folyamatosan pozitív, vagyis az élőfakészlet biológiai értelemben is nő. Ezen kívül azt is megállapíthatjuk, hogy az éves növedék alakulása növekvő tendenciát mutat, vagyis az erdők élőfa készletében túlsúlyban vannak fiatalabb állományok, melyek egyre több éves növedéket produkálnak. A trend tartós fennmaradásának a magyarázata a folyamatos erdőgazdálkodás, mert egy magára hagyott fiatal állomány növedékének növekedése idővel kulminálna, majd csökkenne, egészen addig, amíg le nem áll az állomány nettó növekedése, és beáll az adott erdei állomány egyensúlya. Nézzük meg ugyanezt a két változót úgy, hogy az erdőket megkülönböztetjük rendeltetésük szerint ben az összes, hektárban kifejezett erdőterület 80%-a volt fatermelési rendeltetésű erdő, 20%-a pedig egyéb, különleges rendeltetésű erdő (védelmi rendeltetésű erdő, parkerdő, kutatási, oktatási célú erdő, stb). Ez a területi arány 2007-re jelentősen eltolódott: az összes erdőterület 60%-ára csökkent a fatermelési rendeltetésű erdők területe, míg 40%-ra nőtt az egyéb, különleges rendeltetésű erdők területe. A változás jelentős része azonban nem fundamentális folyamatokkal, hanem adminisztratív átsorolásokkal magyarázható. A következő, 8. ábra tehát az élőfaállomány és a fanövekmény alakulását mutatja az erdők rendeltetése szerinti bontásban. 10

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása

2. A magyar magán-erdőgazdálkodás erdővagyonának bemutatása 1. Bevezetés A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézete által működtetett Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat a 2003. évben elindította az első tényleges adatgyűjtését. Ez a jelentés

Részletesebben

Megbízói projekt azonosítója: HUSK/1001/1.1.2/0022 Megbízott projekt azonosítója: 1400.0 Ipoly Erdő Dátum: 2013.10.10.

Megbízói projekt azonosítója: HUSK/1001/1.1.2/0022 Megbízott projekt azonosítója: 1400.0 Ipoly Erdő Dátum: 2013.10.10. Dátum: 2009. 07. 10 Projektkód: 1231 Ipoly_Erdö_BVMN Oldalszám: - 2 - A fás szárú biomassza mint energiahordozó termelési és felhasználási lehetőségei az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program Schiberna Endre doktori szigorlatának írásbeli dolgozata A

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

Jelen levél aláírói, mint a hazai erdőgazdálkodókat minden szinten képviselő szervezetek kiemelten üdvözlik a Nemzeti Energiastratégia készítését!

Jelen levél aláírói, mint a hazai erdőgazdálkodókat minden szinten képviselő szervezetek kiemelten üdvözlik a Nemzeti Energiastratégia készítését! Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége Magyar Erdőgazda Szövetség Országos Erdészeti Egyesület 1012 Bp. Kuny u. 13-15 www.fagosz.hu 1021 Bp. Budakeszi

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR MATEMATIKAI ÉS ÖKONÓMIAI INTÉZET E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S K é z í r a t Összeállította: P r o f. D r. L e t t B

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2014. október A tanulmány a LOCSEE

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván A biomassza dilemma 3. bõvített kiadás írta Gyulai Iván Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás programjának (K-36-08-00185A), valamint az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. anyagi támogatásával

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye, és javaslatai Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról szóló kormány előterjesztésről (A vélményezés az FVM által kiadott,

Részletesebben

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Roma Education Fund A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Egy különösen nagy hosszú távú költségvetési nyereséget biztosító befektetés A jelentés elkészítését a Roma Education

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI KÉSZÜLT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA, AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben