CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám Kedves Piliscsévi Lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám www.piliscsev.hu. Kedves Piliscsévi Lakosok!"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám A ravatalozó felújítás közben Átalakítás alatt az óvoda kazánháza Az Árpád utcai felújított árok Kedves Piliscsévi Lakosok! Az idei évben a Képviselő Testület úgy döntött, hogy miután a közeljövőben nem lesz elérhető pályázati forrás e célra, nekikezd önerőből a szilárd burkolattal még el nem látott utcák burkolásának. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Vasút utca után, további utcákat is 5 cm-es aszfaltréteggel tudtunk felújítani: elkészült a Viola utca, a Klastrom és a Kesztölci utca egy szakasza is. Engedélyes tervek alapján a Nefelejcs utca burkolása is befejeződött, és e héten folytatódnak a munkálatok a Szilvás utcában. Lassan befejeződik a ravatalozó külső felújítása is. Az óvoda régi kazánházát tornaszobává tudtuk átalakítani., a gyermekek nagy örömére. Az eszközöket pályázati forrásból vásároltuk meg, a felújítást az önkormányzat saját forrásból fedezte, valamint a szülői munkaközösség is hozzájárult a költségekhez. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a vízelvezetésre, ennek érdekében készült el az Árpád utcai árok kialakítása meder-elem burkolattal. Az egységes, esztétikus falukép kialakításához a közfoglalkoztatottak munkája is hozzájárult, akik értékes munkát végeztek intézményeinkben is. Mindemellett megfelelő színvonalon működtettük intézményeinket, támogattuk civil szervezeteinket. Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester Még előtető is kerül az épületre Az elkészült tornaszoba az oviban Szilárdul a Szilvás utca burkolata A Kesztölci utca új burkolata Aszfaltozás a Viola utcában Az elkészült Nefelejcs utca 11. évfolyam 3. szám 1

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Saubermacher-Magyarország Kft., az a szolgáltató, aki Piliscséven (és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás többi településén) eddig a szilárdhulladék begyűjtését és elszállítását végezte, november 30-ával a szolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezte. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat kötelező feladata a képviselőtestületnek, amit csak szolgáltató bevonásával tud megoldani. Térségünkben több települést is érint ez a probléma, ezért a települések képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy a kötelező önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot átadják a Dorogi Kistérségi társulásnak, aki a jövőben hatékonyabban tud gondoskodni a szemétszállításról. Jelenleg közbeszerzési eljárásban folyik a végleges szállítást végző szervezet kiválasztása. Annak eredményéről természetesen tájékoztatjuk Önöket. A Társulás től ideiglenes megállapodást köt a Vertikal Közszolgáltató Zrt.-vel, aki től végzi a szemétszállítás feladatát, a lakosság részére ugyanúgy szolgáltat, mint az előző szolgáltató. Miután nagyon kevés a rendelkezésre álló idő, ezért tisztelettel kérjük a lakosokat, hogy a szemétszállítási szolgáltatást vegyék igénybe, és az ezért fizetendő szemétdíjat majd utólag fizessék meg, annak ellenére, hogy a szerződések megkötése az új szolgáltatóval csak utólag történhet. Baumstark Tiborné, jegyző Ösztöndíjjal támogatta Önkormányzatunk 2/2011.(II.01.) számú rendelete alapján a es tanév I. félévében is azokat a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatókat, akiknek az egyéb feltételek mellett, tanulmányi eredménye meghaladta a 4,0 átlagot. A rendeletben foglalt kritériumoknak 3 hallgató felelt meg. Részükre szeptember 1-től január 31-ig havonta összesen Ft ösztöndíj kerül kifizetésre. TŰZIFA-SEGÉLY A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a szociálisan rászorulók részére a téli időszakban tűzifa támogatást nyújtson. Önkormányzatunk sikeresen vett részt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton, és Ft vissza nem térítendő, tűzifavásárlásra felhasználható egyszeri támogatásban részesült. A tűzifa a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság november 18-i ülésén kerül kiosztásra a beérkezett segélykérelmek alapján. EGY FALAT SEGÍTSÉG MINDENHOL ELKÉL KÖZMEGHALLGATÁS Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy képviselő testületünk november 20-án, szerdán 18 órától közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében. Témája: TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉT- SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL Szeretettel várunk minden érdeklődő állampolgárt! Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester A BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat rendszeréhez csatlakozott Önkormányzatunk is, így erre az ösztöndíjra is volt lehetőség pályázni: nov. 15- ig kellett leadni a polgármesteri hivatalba. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként két forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott, ill. központi támogatás. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat egy központi szerv végzi. A pályázatot elektronikusan kellett benyújtani, a Bursa Hungarica Pályázatkezelési Rendszerében, a kinyomtatott, aláírt űrlapot a lakóhely szerinti önkormányzatánál kellett leadni. Az elbírálást az ösztöndíjpályázathoz csatlakozott települési önkormányzatok látják el. /Igazolást kellett mellékelni a hallgatóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a csatolni kellett a szociális rászorultságról szóló dokumentumokat is./ Piliscsév község Önkormányzata a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által biztosított közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program keretén belül pályázati úton újabb élelmiszer-adományt nyert el. Ennek köszönhetően a településen november én ismét több száz fő vehetett át csomagot, mely lisztet, tésztát, tésztaételt és kekszet tartalmazott. Az idős nyugdíjasokat, és a rendszeres segélyezetteket támogattunk az adománnyal. Ez évben is akadtak lelkes segítőink, akik a csomagok átadását önként vállalták: Cserni Istvánné, Dubecz Gyulánén Hudecz Istvánné, Nemes Gézáné, valamint Ondrusák Mihályné. Ezúton mondok nekik is köszönetet. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester CSÉVI KISBÍRÓ a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének lapja ISSN Felelős kiadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Felelős szerkesztő: Csapucha Katalin Szerkesztőség: 2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax: 06-33/ Nyomda: Gergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom- kertváros 11. évfolyam 3. szám 2

3 Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény értelmében tájékoztatom azokat a személyeket, akik nem rendelkeznek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, hogy amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-át ( Ft-ot), illetve egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 150 %-át ( Ft-ot), úgy a szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal kérésre hatósági bizonyítványt állít ki. Az igazolás alapján az egészségügyi ellátás 1 évig térítésmentesen vehető igénybe. Az igazolás kiállításához a kérelem nyomtatvány az önkormányzat hivatalában megtalálható, illetve a járási hivatal ügysegédjétől kérhető és nála benyújtható hétfői napokon 13 és 15 óra között az önkormányzatnál tartott ügyfélfogadási időben. Hudecz Izabella, szociális előadó A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat Tisztelettel meghívja Önöket a november 24 én (vasárnap) 16 órai kezdettel tartandó SZLOVÁK ADVENTI ESTRE Szlovákiából érkező vendég együttes fellépésére, a József Attila Művelődési Házba (Dorog, Otthon tér 1.) Utazás: a piliscsévi Szlovák Önkormányzat autóbuszt indít a rendezvényre. Jelentkezni lehet: Vogyeraczki Máriánál és Nagy Máriánál ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET! Értesítjük Piliscsév Véradóit és Lakosait, hogy ismét véradást szervezünk! Helye: Művelődési Ház /Piliscsév, Hősök tere 10. Ideje: november 28, csütörtök, óráig Bizonyára Önök is hallottak arról, hogy nagyon sok ember szenved balesetet, míg mások súlyos betegségekkel küzdenek és állapotukon csak vér pótlásával, lehet segíteni. Kérjük, jöjjenek és segítsenek másokon azzal, hogy vért adnak! Várunk minden év közötti lakost, aki egészségesnek érzi magát! Kérjük, személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát hozzon magával! Önzetlen segítségét köszönjük! Magyar Vöröskereszt Piliscsévi alapszervezete IDŐSEK NAPJA PILISCSÉVEN Településünkön sok-sok éve megemlékezünk az idősek Napja keretében a velünk élő szépkorú falubelijeinkről. Az idén október 13-án ünnepeltük meg 75 év feletti korú lakosainkat. A piliscsévi önkormányzat nevében Kosztkáné Rokolya Bernadett kedves szavakkal méltatta őket, illetve a Vöröskereszt Piliscsévi Alapszervezetének elnöke Hornyákné Süveges Zsuzsanna köszöntötte, majd a helyi óvodások és iskolások kedveskedtek az erre az alkalomra összeállított kis műsorukkal. Külön gratuláltak annak a két házaspárnak, akik az idén ünnepelték 60. házassági évfordulójukat: Földes Imre bácsit és feleségét, Vilike nénit (Földes Imréné szül.: Lázár Henrietta Vilmát), valamint Papp Pali bácsit és feleségét, Kati nénit (Papp Pálné szül.: Valovics Katalint) külön is köszöntötték. Mindannyiuknak jó erőt, egészséget, és örömökben gazdag éveket kívánunk az Önkormányzat nevében! Kosztkáné Rokolya Bernadett, Papp Pálné és Papp Pál Hornyákné Süveges Zsuzsanna, Földes Imre és Kosztkáné R.B 11. évfolyam 3. szám 3

4 Szeretettel köszöntjük azokat a piliscsévi lakosainkat, akik harmadik negyedéve során ünnepelték 80. születésnapjukat! Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! Földes Imréné Szül.: Lázár Henrietta Vilma Salik Mihályné Szül.: Klányi Rozália Valovics Istvánné Szül.: Lehovecz Katalin Zalczer Elemérné Szül.: Hudecz Magdolna Kara Gyuláné Szül.: Ivanova Radka. 90 éves születésnapját ünnepelte! Kiss Endre Szeretettel gratulálunk azoknak a szép-korú, 80 év feletti piliscsévi lakosainknak, akik július-szeptember hónapokban ünnepelték születésnapjukat! Valovics István / / 92 éves Zubovics Gyuláné / / 89 éves Morecz István / / 86. éves Dr. Dévai Lajos / / 86. éves Valuch Malárik Lajos / / 85 éves Dr. Dévai Lajosné / / 85 éves Barján Lászlóné / / 84. éves Nagy Istvánné / / 84 éves Jurkovics Istvánné / / 84 éves Silling Rezsőné / / 83 éves Juhász Istvánné / / 83 éves Fenyő Mihály / / 82 éves Boruzs Lajos / / 81 éves Gulyás Istvánné / / 81 éves Szivek József / / 81 éves Hájas Irén / / 81 éves Varga Tiborné / / 81 éves Király Boldizsárné / / 81 éves évfolyam 3. szám

5 ANYAKÖNYVI HÍREK Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! Rosen Nimród Szülei: Mális Ágnes és Rosen Gábor Gula Erik Zsolt Szülei: Rozbora Tekla és Gula Krisztián Tóth Borbála Szülei: Bohner Éva és Tóth Péter Paier Aurora Szülei: Szivek Ivett és Paier Ákos. Klányi Dominik Szülei: Sipos Nikoletta és Klányi Norbert Salik Zora Szülei: Geiselhardt Katalin és Salik Gyula Jurkovics Béla Gergely és Jurkovics Kornél Szüleik: Szikszai Ágnes és Jurkovics Béla Hável Hanna Kinga Szülei: Kaszanics Kinga Ágnes és Hável Attila Szíves elnézést kérünk Salik Zora szüleitől, amiért az előző lapszámunkban az édesapa nevét tévesen jelentettük meg! (A szerk.) 11. évfolyam 3. szám 5

6 CSÉVI NAPOK 2013 A Csévi Napokat idén négynapos rendezvénysorozat keretében szerveztük meg. A négynapos szüreti program ünnepélyes szoborszenteléssel vette kezdetét: án Szent Vendel új szobrát avattuk fel a szent régebbi szobrának a helyén, a Kesztölci út mellett. Délután öt órakor a likőrgyári buszfordulótól processzió indult helyszínre, Feldhoffer Antal atya, és Kis-Maly László atya vezetésével. Száznál többen vonultunk ki ünnepélyes menetben Szent Vendel régi talapzaton álló, lepellel takart új szobrához. Az indulás előtt fél órával még szakadt az eső, de csodálatos módon, a szent mintha közben járt volna értünk! Nem csak hogy elállt az eső, hanem amikor kiértünk, felragyogott a nap és meleg őszi verőfény öntötte el a tájat. A Pilis, a dimbes-dombos táj, gyönyörű háttere volt az ünnepségnek! A hegyek közelségében, a barokkos fényben tobzódó őszben emelkedett hangulat töltötte el mindenkinek a lelkét, miközben a Pilisi himnuszt énekeltük a végtelen szabad ég alatt. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntve a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, Popovics György urat, aki megtisztelte részvételével ünnepségünket, Nagy Máriát, mint a megyei szlovák önkormányzat elnökét, illetve a jelen lévő két atyát Feldhoffer Antalt és Kis-Maly Lászlót A polgármester asszony és Popovics Gyöegy elnök úr leplezték le az új szobrot. Mindkét atya áldást mondott az újonnan felállított szoborra (magyarul és szlovákul). Az egyházi kórus - az alkalomhoz illően - Szent Vendelről szóló énekeket énekelt, elhangzottak szlovákul és magyarul Szent Vendelhez szóló fohászok is. /A szlovák nyelvű Szent Vendel imádságnak különösen érdekes a története: egy régi imádságos könyvből bukkant elő, megsárgult lapon, egy hajdani csévi lakos írta le saját kezűleg./ Az Asszonykórus ünnepélyes dalcsokorral emelte a hangulatot. Az ünnepség végeztével sem akaródzott elindulni hazafelé. És akkor, mintegy végszóra, kihunyt a verőfény. Hazafelé ballagva, már megint mindenki fázósan húzta magán összébb a kabátját. SZENT VENDEL: határ-védő szent. A legendák szerint 554 körül született Skóciában, királyi családban. Atyja akarata ellenére Vendel elhatározta, hogy remete lesz. Néhány társával elzarándokolt Rómába. Hazafelé tartva, Trier városának közelében megtelepedtek az erdőben, szigorú böjtöléssel és imádsággal megkezdték a remeték életét. Olykor koldulniuk kellett ételért. Egy ilyen alkalommal megfeddte egy gazda, hogy ahelyett, hogy tétlenkedik és koldul, inkább dolgozna és ő segíthetne másokon. Ez Vendelt arra késztette, hogy elszegődjön a gazdához, aki rábízta jószágait. Csodás események sora következett be, ami a gazdát is meggyőzte Vendel égi küldetéséről: belátta, hogy nem munkakerülő naplopás a remeteélet és elbocsátotta a szolgálatból. Vendel és a körülötte letelepedett remeték közössége kolostort épített, társai a bencés regula szerint élő közösség apátjává választották. 617-ben halt meg. Sírja körül azonnal megkezdődött tisztelete, a csodák következtében zarándokhellyé vált. Csodái főleg a járványos betegségek áldozatain mutatkoztak, illetve azok tapasztalták jóságos közbenjárását, akik állataik bajaiban hívták segítségül. Európaszerte több mint 1500 templomot ajánlottak az oltalmába. Hazánkba hagyományos tiszteletét a német telepesek hozták magukkal a XVIII. században. Környékünkön is nagyon népszerű szent volt. Egyik búcsújáró helye például Péliföldszentkereszt, ahova Solymár, Vörösvár, Szentiván, Szántó és más környékbeli falvak sváb és tót népe zeneszóval zarándokolt el, hogy jószágaiért könyörögjön azon a Vendel napja közeli vasárnapon. Az útszéleken, legelőn álló Vendel-szobrokat neve napján körmenettel is megtisztelték. Mit tudunk Szent Vendel régi csévi szobráról? 1841-ben állíttatta Juhász Máté féltelkes csévi jobbágy, az Esztergom felé vezető úton, Topolka nevű helyen. Fenntartására egy szőlőjének jövedelmét rendelte (egy, a Prímási levéltárban fellelhető irat tanúsága szerint). Másfél évszázadon át őrizte a szent Csév és Kesztölc között a határt. Ott állt talapzatán, ami egyike a falu határában fellelt római útjelző köveknek, amíg, vagy húsz éve, nyomtalanul el nem tűnt onnan. A régi szobrot - amint nemrég kiderült, a Balassa Múzeum őrzi, Esztergomban. Fájó hiánya késztette arra az adakozókat - ezúton is köszönet nekik érte - hogy ha már a régi nem kerülhetett vissza, jóvoltukból a nyájak és pásztorok védőszentjének új szobra került a talapzatra, évfolyam 3. szám

7 EGÉSZSÉGNAP Piliscséven szeptember 27-én Egészségnapot tartottunk, amelynek megszervezésére Európai uniós forrásból, Piliscsév község Önkormányzata Egészségünkre egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Piliscséven (TÁMOP / ) című pályázatának keretében nyílt lehetőség. Az intézményekben, az Óvodában, az Iskolában, az Idősek Klubjában és a Művelődési házban különféle ingyenes programok zajlottak párhuzamosan. A művelődési házban előadások, bemutatók, mozgásos programok, kóstolók voltak. Különösen a fiatalabbak élvezték az újraélesztés technikájának elsajátítására szervezett bemutatót, ahol mindenki ki is próbálhatta a próbababán, vajon megértett-e, megjegyzett-e mindent az elméletben elsajátítottakból. Az újraélesztés izgalmait közös mozgással, zumbázással vezettük le. Hallgathattak az érdeklődők előadást a masszázs egészségvédő szerepéről, sőt, a nap folyamán az irodai masszázst ki is lehetett próbálni. Egy másik előadáson az egészségtudatos táplálkozás szerepéről, mikéntjéről szereztünk azonnal kipróbálható, mindennapokban használható ismereteket, sőt kóstolhattunk is egészséges ételeket. A táplálkozás és a jóga egészségvédő és egészségmegőrző szerepéről kaptunk új ismereteket egy igazi indiai ayurvedikus gyógyítótól, sőt vezetésével a jógát ki is próbálhatták a vállalkozó kedvűek. Megtapasztalhattuk az ÉFT-s stressz-oldó technika, a kopogtatás hatásosságát is. Volt átváltoztatjuk szalon, az ASTERO Kozmetikai Stúdió és Szépségszalon felajánlásában bőrdiagnosztikát, személyre szabott bőrápolási tanácsadást, ingyenes sminkkészítést lehetett igénybe venni. Ki lehetett próbálni a Flabélos mozgásterápiás alakformáló készüléket is. Aki mindent kipróbált, szép lett, fitt és egészséges, az szusszanhatott egyet, és kóstolgathatott a szigorúan egészségtudatos női teázó sarok és salátabárban szeptember 28-án ingyenes állapotfelmérésekre várták a lakosságot a szakemberek szeptember 28-án, szombaton SZÜRETI FELVONULÁS, zenés, népviseletes/jelmezes menet vonult végig a Béke utcán, egészen a Pincefaluig. Hosszan vonultak: lovasok, szekér, traktorok és egyebek, jókedvű, beöltözött népviseletesek és maskarák vegyesen. Három helyen is megálltak, a kikiáltó vidám, harsány mondókája, táncolás-tréfálkozás-kínálgatás csábította a népet csatlakozásra. Mire a pincefaluba értünk, visszatekintve azt láttuk, hogy végeérhetetlenül hosszú menet hömpölyög mögöttünk. A pincefalui pihenőhelyen nagy rendezvénysátor várta a közönséget. Kegyes volt hozzánk az időjárás is, ragyogó napsütésben vonultunk ki a gyönyörű őszi természetbe. A kisgyerekeket külön VIRGONCKODÓ játszó-tér, Lali bohóc és játszóparkja várta, lufi-állatkákkal és készségfejlesztő játékokkal. Lehetett trambulinon ugrálni és egy nagy piros tűzoltóautóban is kedvükre játszhattak. 16 órától kezdődött a GÁLAMŰSOR. Az asszonykórus nyitotta-zárta a műsort. A Piliscsévért Za Čív díjat az idén egy volt asszonykórus tag, a 82 éves Zoltán Istvánné, Manci néni kapta meg. Nagy sikere volt mint mindig - az ovisok táncának, és elnyerte a közönség tetszését az általános iskola kamasz-fiú karának szlovák boros-dal összeállítása is, aminek a végén még koccintottak is (szőlőlével, de nem igazival). A Nyugdíjas Klub Őszirózsa dalkörét még vissza is akarták tapsolni! Büszkék voltunk a helyi szlovák felnőtt néptánc-csoportunkra, a Trnkára is! A műsor után jó sokáig tartott a mulatság. Akik nem táncoltak, egy nagy tábortűz mellett beszélgettek, viccelődtek, dalolgattak. Szeptember 29-én, vasárnap délután folytattuk a vissza a nagyanyáink korába hangulat felidézését: a múlt század eleji csévi nagyanyáink ruházata után süteményei is terítékre kerültek (szó szerint). VENDÉGSÉGBE MENTÜNK NAGYANYÁINK KONYHÁJÁBA, A FALUMÚZEUMBA, ahol szőlős/gyümölcsös rétesek és sütemények bemutatója és kóstolója volt a program. Régi és újabb-keletű, kipróbált és bevált süteményeket hoztak az ügyes csévi gazdasszonyok, a kóstoló mellé receptet is mellékelve. Meg is nézhettük/elleshettük, hogyan húzták nagyanyáink a rétest, sőt, meg is várhattuk, míg megsül és le is ellenőrizhettük a receptet. ISKOLAI HÍREK ISMERKEDÉS A FAZEKASSÁGGAL, KERÁMIA MŰVÉSZETTEL Rendezvényünk az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! hétvége országos rendezvénysorozathoz csatlakozott, amiért elismerésképpen díszoklevelet kapott településünk. Iskolánk osztályos napközis tanulói október én délután a Kovács Kerámia Bt-nél a Piliscsévi Várkemping és Középkori Erdei Iskola Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően, több érdekes programon vehettek részt. Téma: A fazekasság, mint népi-iparművészeti mesterség, kerámia művészet bemutatása. Az első napon előadást hallgattak a fazekas mesterségről, kezükbe vehették a régi használati tárgyakat. Különböző kézműves technikákkal ismerkedtek meg, kürtőskalácsot sütöttek. A második napon lehetőségük nyílt a korongozásra. Gyertyatartót készítettek, majd agyagból megformázták a mesebeli 3 kismalacot és a farkast. A harmadik napon kerámiaszobrot formáztak, a közeledő karácsony jegyében a Betlehemi jelenetet, és különböző szobrásztechnikákkal ismerkedtek meg. Az előadások és a kézműves foglalkozások szüneteiben vidáman játszottak a park érdekes játékaival. Köszönetet mondunk a három tartalmas és felejthetetlen délutánért. A résztvevő tanulók 11. évfolyam 3. szám 7

8 EGÉSZSÉGNAP: A községi Egészségnap programjaihoz csatlakozva iskolánk tanulói számára dr. Goda Benedek a serdülőkori változásokról, a kisebbeknek dr. Kelemen Rita Kata az egészséges életmódról tartott előadást. Másnap Egészségnapi futóverseny, sportvetélkedők várták a sportolni vágyókat, de agytornára is lehetősége nyílt a kihívást kedvelőknek a TÁMOP pályázat támogatásával megszervezett kétfordulós Egészség-vetélkedőnkön. Volt egészségtotó, műveltségi teszt, sakk is, mindenki kedvére válogathatott. A megfáradt gyereksereget gyümölcstea és egészséges saláta várta a mozgalmas nap végén. Dudás Andrea DÖK vezető pedagógus A KELEMEN MAJORSÁG VENDÉGEI VOLTUNK: Október 9-én az 1. és 3. osztály, másnap a 2. és 4. osztály tanulói látogatták meg a helyi Kelemen majorságot, így emlékezve meg az Állatok Világnapjáról. Vendéglátónk, Gyuri bácsi végigvezetett bennünket a tágas és rendezett birodalmában, ahol sokféle háziállatot láttunk, etettünk és simogattunk. Nagy örömünkre a kukoricamorzsolót is kipróbálhattuk valamennyien. Gyönyörködhettünk a tájban, a majorságot körülvevő színpompás őszi erdőben. Időnk gyorsan elszaladt, búcsút kellett vennünk vendéglátónktól és a barátságos állatsereglettől. Köszönjük Gyuri bácsinak a lehetőséget és a felejthetetlen élményeket! Az alsó tagozatosok nevében a 3. osztály tanulói ÓVODAI HÍREK Óvodai Eseménynaptár - az intézményben az év végéig tervezett események, zárva tartási napok és programok: december 5-én 10 h, mese-előadás a Művelődési házban: Mikulás Pillangóországban dec. 7 (szombat) nevelés nélküli munkanap/ nevelőtestületi értekezlet, az Óvoda-bölcsőde zárva lesz dec : /hétfő, kedd, szerda/ tól Karácsonyi kézműves délutánok, csoportonként december 16-án 10 h: Óvodai Karácsony Téli zárva-tartás : december ig. Tisztelettel meghívjuk Önöket DEMETER ATTILA Kiállításának megnyitójára november 29 - én (pénteken) 17 órára a Kálmánfi Béla Művelődési Házba. A kiállítást megnyitja: Virt István. IDŐSEK KLUBJA HÍREI: A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Az Idősek Napján idén a Kelemen Majorságban egy nagyszerű napot töltöttünk el. Hallhattunk előadást a Germán Gyógytudományról, állatokat simogattunk, szalonnát sütöttünk, az ott készült sajtokat kóstoltuk végig, H. Todorov Dominik harmonikázása mellett mulattunk is. Nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Novembertől Tőke Melinda megbízott intézményvezető gyerekgondozási szabadságra megy. Az intézmény vezetésével járó feladatok átmenetileg helyettesítéssel lesznek megoldva. Szeretettel várunk minden piliscsévi kisgyermeket december 5-én, csütörtökön 10 órakor a Művelődési házba, a MIKULÁS PILLANGÓORSZÁGBAN című meseelőadásra. A belépés ingyenes (A piliscsévi Bolgár Önkormányzat támogatja). ÚJRA BABA-MAMA KLUBBA VÁRJUK november 21-től a Művelődési Házban A BABÁS-KISGYERMEKES SZÜLŐKET és GYERMEKEIKET csütörtökönként óra között a könyvtár olvasótermében. Ha szeretnél kicsit kimozdulni, beszélgetni, örülnél, ha gyermeked is barátkozhatna: gyere el!!!! Várunk szeretettel! Kosztka Gáborné védőnő és Csapucha Katalin SZÜRETI BÁL A NYUGDÍJAS KLUBBAN Szép októberi hétvégén készültek Nyugdíjas klubunk tagjai a Szüreti bálra. Lelkes előkészületek, a vacsora alapanyag megvásárlása, a művelődési ház nagytermének berendezése után eljött a nagy nap is. Sorban érkeztek bálozóink, hat órára mindenki elfoglalta a helyét, majd megszólalt a pilisszántói Santovská nálada zenekar táncba hívó muzsikája /éjjel egy óráig húzták a talp alá valót/. Közben megérkeztek meghívott vendégeink is: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony, Goda Benedek doktor úr és kedves felesége, Szlovák Önkormányzatunk elnöke: Vogyeraczki Mária és klubunk támogatója Silling Kálmánné, Valika. A finom vacsora után, melyet klubunk kiváló szakácsnői készítettek, tovább tartott a jó hangulatú, vidám bálozás. Meghívtuk a pilisszántói Nyugdíjasok Klubjának küldöttségét is, akik jókedvűen mulattak velünk. Tombola ajándékok sokasága talált gazdára, majd ismét roptuk éjjel egy óráig. Jól éreztük magunkat! Bálozóink azzal távoztak, hogy több hasonló bulit kellene szerveznünk! Köszönjük mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket! /Fő támogatóink voltak: Piliscsév Község Önkormányzata, Piliscsévi Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, Dimavill. KFT., Hudecz-Kő Virág KFT., valamint sokan mások is! Köszönjük! Nagy Mária, elnök évfolyam 3. szám

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról: Események és eredmények 2011-2014 között Tisztelt Piliscsévi lakosok!

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok! 2013. augusztus 20. Piliscséven. 11. évfolyam 2. szám 1

CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok! 2013. augusztus 20. Piliscséven. 11. évfolyam 2. szám 1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/2. szám www.piliscsev.hu 2013. augusztus 20. Piliscséven Az idén is sor került augusztus 20-án a piliscsévi civilek szervezésében

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok!

CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok! CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/1. szám www.piliscsev.hu Kedves Piliscsévi Lakosok! Képviselőtestületünk 2013. február 12-i ülésén elfogadta Önkormányzatunk ez évi

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2013. december Kedves Úrhidai Lakosok! Szinte észrevétlenül megint eltelt egy év, hamarosan elérkezik az év legbensőségesebb ünnepe. Készüljünk a karácsonyra

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Jó buli volt! 2009. CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. 2010. július 2. iskola udvar

Jó buli volt! 2009. CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. 2010. július 2. iskola udvar XX. évfolyam 10. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2010. október CSEMÕ VÁLASZTOTT CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2010-2014. Tem emplom tér Jó buli volt! Gáspár János Turcsán

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Településünkön járt a köztársasági elnök XIII. évf. 10. szám, 2013. október Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete december 4-én, szerdán

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

Varró Dániel. December

Varró Dániel. December Varró Dániel December Hideg van, szél fúj, jégesõ ver, az ég egy párás, téli ablak, December apó vállán fenyõvel az utcákon szuszogva caplat. Verítéke homlokára dermed, mielõtt még alácsorogna. Egy bögre

Részletesebben