CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám Kedves Piliscsévi Lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám www.piliscsev.hu. Kedves Piliscsévi Lakosok!"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/3. szám A ravatalozó felújítás közben Átalakítás alatt az óvoda kazánháza Az Árpád utcai felújított árok Kedves Piliscsévi Lakosok! Az idei évben a Képviselő Testület úgy döntött, hogy miután a közeljövőben nem lesz elérhető pályázati forrás e célra, nekikezd önerőből a szilárd burkolattal még el nem látott utcák burkolásának. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Vasút utca után, további utcákat is 5 cm-es aszfaltréteggel tudtunk felújítani: elkészült a Viola utca, a Klastrom és a Kesztölci utca egy szakasza is. Engedélyes tervek alapján a Nefelejcs utca burkolása is befejeződött, és e héten folytatódnak a munkálatok a Szilvás utcában. Lassan befejeződik a ravatalozó külső felújítása is. Az óvoda régi kazánházát tornaszobává tudtuk átalakítani., a gyermekek nagy örömére. Az eszközöket pályázati forrásból vásároltuk meg, a felújítást az önkormányzat saját forrásból fedezte, valamint a szülői munkaközösség is hozzájárult a költségekhez. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a vízelvezetésre, ennek érdekében készült el az Árpád utcai árok kialakítása meder-elem burkolattal. Az egységes, esztétikus falukép kialakításához a közfoglalkoztatottak munkája is hozzájárult, akik értékes munkát végeztek intézményeinkben is. Mindemellett megfelelő színvonalon működtettük intézményeinket, támogattuk civil szervezeteinket. Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester Még előtető is kerül az épületre Az elkészült tornaszoba az oviban Szilárdul a Szilvás utca burkolata A Kesztölci utca új burkolata Aszfaltozás a Viola utcában Az elkészült Nefelejcs utca 11. évfolyam 3. szám 1

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Saubermacher-Magyarország Kft., az a szolgáltató, aki Piliscséven (és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás többi településén) eddig a szilárdhulladék begyűjtését és elszállítását végezte, november 30-ával a szolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezte. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat kötelező feladata a képviselőtestületnek, amit csak szolgáltató bevonásával tud megoldani. Térségünkben több települést is érint ez a probléma, ezért a települések képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy a kötelező önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot átadják a Dorogi Kistérségi társulásnak, aki a jövőben hatékonyabban tud gondoskodni a szemétszállításról. Jelenleg közbeszerzési eljárásban folyik a végleges szállítást végző szervezet kiválasztása. Annak eredményéről természetesen tájékoztatjuk Önöket. A Társulás től ideiglenes megállapodást köt a Vertikal Közszolgáltató Zrt.-vel, aki től végzi a szemétszállítás feladatát, a lakosság részére ugyanúgy szolgáltat, mint az előző szolgáltató. Miután nagyon kevés a rendelkezésre álló idő, ezért tisztelettel kérjük a lakosokat, hogy a szemétszállítási szolgáltatást vegyék igénybe, és az ezért fizetendő szemétdíjat majd utólag fizessék meg, annak ellenére, hogy a szerződések megkötése az új szolgáltatóval csak utólag történhet. Baumstark Tiborné, jegyző Ösztöndíjjal támogatta Önkormányzatunk 2/2011.(II.01.) számú rendelete alapján a es tanév I. félévében is azokat a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatókat, akiknek az egyéb feltételek mellett, tanulmányi eredménye meghaladta a 4,0 átlagot. A rendeletben foglalt kritériumoknak 3 hallgató felelt meg. Részükre szeptember 1-től január 31-ig havonta összesen Ft ösztöndíj kerül kifizetésre. TŰZIFA-SEGÉLY A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a szociálisan rászorulók részére a téli időszakban tűzifa támogatást nyújtson. Önkormányzatunk sikeresen vett részt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton, és Ft vissza nem térítendő, tűzifavásárlásra felhasználható egyszeri támogatásban részesült. A tűzifa a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság november 18-i ülésén kerül kiosztásra a beérkezett segélykérelmek alapján. EGY FALAT SEGÍTSÉG MINDENHOL ELKÉL KÖZMEGHALLGATÁS Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy képviselő testületünk november 20-án, szerdán 18 órától közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében. Témája: TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉT- SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL Szeretettel várunk minden érdeklődő állampolgárt! Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester A BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat rendszeréhez csatlakozott Önkormányzatunk is, így erre az ösztöndíjra is volt lehetőség pályázni: nov. 15- ig kellett leadni a polgármesteri hivatalba. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként két forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott, ill. központi támogatás. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat egy központi szerv végzi. A pályázatot elektronikusan kellett benyújtani, a Bursa Hungarica Pályázatkezelési Rendszerében, a kinyomtatott, aláírt űrlapot a lakóhely szerinti önkormányzatánál kellett leadni. Az elbírálást az ösztöndíjpályázathoz csatlakozott települési önkormányzatok látják el. /Igazolást kellett mellékelni a hallgatóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, valamint a csatolni kellett a szociális rászorultságról szóló dokumentumokat is./ Piliscsév község Önkormányzata a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által biztosított közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program keretén belül pályázati úton újabb élelmiszer-adományt nyert el. Ennek köszönhetően a településen november én ismét több száz fő vehetett át csomagot, mely lisztet, tésztát, tésztaételt és kekszet tartalmazott. Az idős nyugdíjasokat, és a rendszeres segélyezetteket támogattunk az adománnyal. Ez évben is akadtak lelkes segítőink, akik a csomagok átadását önként vállalták: Cserni Istvánné, Dubecz Gyulánén Hudecz Istvánné, Nemes Gézáné, valamint Ondrusák Mihályné. Ezúton mondok nekik is köszönetet. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester CSÉVI KISBÍRÓ a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének lapja ISSN Felelős kiadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Felelős szerkesztő: Csapucha Katalin Szerkesztőség: 2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax: 06-33/ Nyomda: Gergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom- kertváros 11. évfolyam 3. szám 2

3 Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény értelmében tájékoztatom azokat a személyeket, akik nem rendelkeznek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, hogy amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-át ( Ft-ot), illetve egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 150 %-át ( Ft-ot), úgy a szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal kérésre hatósági bizonyítványt állít ki. Az igazolás alapján az egészségügyi ellátás 1 évig térítésmentesen vehető igénybe. Az igazolás kiállításához a kérelem nyomtatvány az önkormányzat hivatalában megtalálható, illetve a járási hivatal ügysegédjétől kérhető és nála benyújtható hétfői napokon 13 és 15 óra között az önkormányzatnál tartott ügyfélfogadási időben. Hudecz Izabella, szociális előadó A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat Tisztelettel meghívja Önöket a november 24 én (vasárnap) 16 órai kezdettel tartandó SZLOVÁK ADVENTI ESTRE Szlovákiából érkező vendég együttes fellépésére, a József Attila Művelődési Házba (Dorog, Otthon tér 1.) Utazás: a piliscsévi Szlovák Önkormányzat autóbuszt indít a rendezvényre. Jelentkezni lehet: Vogyeraczki Máriánál és Nagy Máriánál ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET! Értesítjük Piliscsév Véradóit és Lakosait, hogy ismét véradást szervezünk! Helye: Művelődési Ház /Piliscsév, Hősök tere 10. Ideje: november 28, csütörtök, óráig Bizonyára Önök is hallottak arról, hogy nagyon sok ember szenved balesetet, míg mások súlyos betegségekkel küzdenek és állapotukon csak vér pótlásával, lehet segíteni. Kérjük, jöjjenek és segítsenek másokon azzal, hogy vért adnak! Várunk minden év közötti lakost, aki egészségesnek érzi magát! Kérjük, személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát hozzon magával! Önzetlen segítségét köszönjük! Magyar Vöröskereszt Piliscsévi alapszervezete IDŐSEK NAPJA PILISCSÉVEN Településünkön sok-sok éve megemlékezünk az idősek Napja keretében a velünk élő szépkorú falubelijeinkről. Az idén október 13-án ünnepeltük meg 75 év feletti korú lakosainkat. A piliscsévi önkormányzat nevében Kosztkáné Rokolya Bernadett kedves szavakkal méltatta őket, illetve a Vöröskereszt Piliscsévi Alapszervezetének elnöke Hornyákné Süveges Zsuzsanna köszöntötte, majd a helyi óvodások és iskolások kedveskedtek az erre az alkalomra összeállított kis műsorukkal. Külön gratuláltak annak a két házaspárnak, akik az idén ünnepelték 60. házassági évfordulójukat: Földes Imre bácsit és feleségét, Vilike nénit (Földes Imréné szül.: Lázár Henrietta Vilmát), valamint Papp Pali bácsit és feleségét, Kati nénit (Papp Pálné szül.: Valovics Katalint) külön is köszöntötték. Mindannyiuknak jó erőt, egészséget, és örömökben gazdag éveket kívánunk az Önkormányzat nevében! Kosztkáné Rokolya Bernadett, Papp Pálné és Papp Pál Hornyákné Süveges Zsuzsanna, Földes Imre és Kosztkáné R.B 11. évfolyam 3. szám 3

4 Szeretettel köszöntjük azokat a piliscsévi lakosainkat, akik harmadik negyedéve során ünnepelték 80. születésnapjukat! Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! Földes Imréné Szül.: Lázár Henrietta Vilma Salik Mihályné Szül.: Klányi Rozália Valovics Istvánné Szül.: Lehovecz Katalin Zalczer Elemérné Szül.: Hudecz Magdolna Kara Gyuláné Szül.: Ivanova Radka. 90 éves születésnapját ünnepelte! Kiss Endre Szeretettel gratulálunk azoknak a szép-korú, 80 év feletti piliscsévi lakosainknak, akik július-szeptember hónapokban ünnepelték születésnapjukat! Valovics István / / 92 éves Zubovics Gyuláné / / 89 éves Morecz István / / 86. éves Dr. Dévai Lajos / / 86. éves Valuch Malárik Lajos / / 85 éves Dr. Dévai Lajosné / / 85 éves Barján Lászlóné / / 84. éves Nagy Istvánné / / 84 éves Jurkovics Istvánné / / 84 éves Silling Rezsőné / / 83 éves Juhász Istvánné / / 83 éves Fenyő Mihály / / 82 éves Boruzs Lajos / / 81 éves Gulyás Istvánné / / 81 éves Szivek József / / 81 éves Hájas Irén / / 81 éves Varga Tiborné / / 81 éves Király Boldizsárné / / 81 éves évfolyam 3. szám

5 ANYAKÖNYVI HÍREK Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! Rosen Nimród Szülei: Mális Ágnes és Rosen Gábor Gula Erik Zsolt Szülei: Rozbora Tekla és Gula Krisztián Tóth Borbála Szülei: Bohner Éva és Tóth Péter Paier Aurora Szülei: Szivek Ivett és Paier Ákos. Klányi Dominik Szülei: Sipos Nikoletta és Klányi Norbert Salik Zora Szülei: Geiselhardt Katalin és Salik Gyula Jurkovics Béla Gergely és Jurkovics Kornél Szüleik: Szikszai Ágnes és Jurkovics Béla Hável Hanna Kinga Szülei: Kaszanics Kinga Ágnes és Hável Attila Szíves elnézést kérünk Salik Zora szüleitől, amiért az előző lapszámunkban az édesapa nevét tévesen jelentettük meg! (A szerk.) 11. évfolyam 3. szám 5

6 CSÉVI NAPOK 2013 A Csévi Napokat idén négynapos rendezvénysorozat keretében szerveztük meg. A négynapos szüreti program ünnepélyes szoborszenteléssel vette kezdetét: án Szent Vendel új szobrát avattuk fel a szent régebbi szobrának a helyén, a Kesztölci út mellett. Délután öt órakor a likőrgyári buszfordulótól processzió indult helyszínre, Feldhoffer Antal atya, és Kis-Maly László atya vezetésével. Száznál többen vonultunk ki ünnepélyes menetben Szent Vendel régi talapzaton álló, lepellel takart új szobrához. Az indulás előtt fél órával még szakadt az eső, de csodálatos módon, a szent mintha közben járt volna értünk! Nem csak hogy elállt az eső, hanem amikor kiértünk, felragyogott a nap és meleg őszi verőfény öntötte el a tájat. A Pilis, a dimbes-dombos táj, gyönyörű háttere volt az ünnepségnek! A hegyek közelségében, a barokkos fényben tobzódó őszben emelkedett hangulat töltötte el mindenkinek a lelkét, miközben a Pilisi himnuszt énekeltük a végtelen szabad ég alatt. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntve a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, Popovics György urat, aki megtisztelte részvételével ünnepségünket, Nagy Máriát, mint a megyei szlovák önkormányzat elnökét, illetve a jelen lévő két atyát Feldhoffer Antalt és Kis-Maly Lászlót A polgármester asszony és Popovics Gyöegy elnök úr leplezték le az új szobrot. Mindkét atya áldást mondott az újonnan felállított szoborra (magyarul és szlovákul). Az egyházi kórus - az alkalomhoz illően - Szent Vendelről szóló énekeket énekelt, elhangzottak szlovákul és magyarul Szent Vendelhez szóló fohászok is. /A szlovák nyelvű Szent Vendel imádságnak különösen érdekes a története: egy régi imádságos könyvből bukkant elő, megsárgult lapon, egy hajdani csévi lakos írta le saját kezűleg./ Az Asszonykórus ünnepélyes dalcsokorral emelte a hangulatot. Az ünnepség végeztével sem akaródzott elindulni hazafelé. És akkor, mintegy végszóra, kihunyt a verőfény. Hazafelé ballagva, már megint mindenki fázósan húzta magán összébb a kabátját. SZENT VENDEL: határ-védő szent. A legendák szerint 554 körül született Skóciában, királyi családban. Atyja akarata ellenére Vendel elhatározta, hogy remete lesz. Néhány társával elzarándokolt Rómába. Hazafelé tartva, Trier városának közelében megtelepedtek az erdőben, szigorú böjtöléssel és imádsággal megkezdték a remeték életét. Olykor koldulniuk kellett ételért. Egy ilyen alkalommal megfeddte egy gazda, hogy ahelyett, hogy tétlenkedik és koldul, inkább dolgozna és ő segíthetne másokon. Ez Vendelt arra késztette, hogy elszegődjön a gazdához, aki rábízta jószágait. Csodás események sora következett be, ami a gazdát is meggyőzte Vendel égi küldetéséről: belátta, hogy nem munkakerülő naplopás a remeteélet és elbocsátotta a szolgálatból. Vendel és a körülötte letelepedett remeték közössége kolostort épített, társai a bencés regula szerint élő közösség apátjává választották. 617-ben halt meg. Sírja körül azonnal megkezdődött tisztelete, a csodák következtében zarándokhellyé vált. Csodái főleg a járványos betegségek áldozatain mutatkoztak, illetve azok tapasztalták jóságos közbenjárását, akik állataik bajaiban hívták segítségül. Európaszerte több mint 1500 templomot ajánlottak az oltalmába. Hazánkba hagyományos tiszteletét a német telepesek hozták magukkal a XVIII. században. Környékünkön is nagyon népszerű szent volt. Egyik búcsújáró helye például Péliföldszentkereszt, ahova Solymár, Vörösvár, Szentiván, Szántó és más környékbeli falvak sváb és tót népe zeneszóval zarándokolt el, hogy jószágaiért könyörögjön azon a Vendel napja közeli vasárnapon. Az útszéleken, legelőn álló Vendel-szobrokat neve napján körmenettel is megtisztelték. Mit tudunk Szent Vendel régi csévi szobráról? 1841-ben állíttatta Juhász Máté féltelkes csévi jobbágy, az Esztergom felé vezető úton, Topolka nevű helyen. Fenntartására egy szőlőjének jövedelmét rendelte (egy, a Prímási levéltárban fellelhető irat tanúsága szerint). Másfél évszázadon át őrizte a szent Csév és Kesztölc között a határt. Ott állt talapzatán, ami egyike a falu határában fellelt római útjelző köveknek, amíg, vagy húsz éve, nyomtalanul el nem tűnt onnan. A régi szobrot - amint nemrég kiderült, a Balassa Múzeum őrzi, Esztergomban. Fájó hiánya késztette arra az adakozókat - ezúton is köszönet nekik érte - hogy ha már a régi nem kerülhetett vissza, jóvoltukból a nyájak és pásztorok védőszentjének új szobra került a talapzatra, évfolyam 3. szám

7 EGÉSZSÉGNAP Piliscséven szeptember 27-én Egészségnapot tartottunk, amelynek megszervezésére Európai uniós forrásból, Piliscsév község Önkormányzata Egészségünkre egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Piliscséven (TÁMOP / ) című pályázatának keretében nyílt lehetőség. Az intézményekben, az Óvodában, az Iskolában, az Idősek Klubjában és a Művelődési házban különféle ingyenes programok zajlottak párhuzamosan. A művelődési házban előadások, bemutatók, mozgásos programok, kóstolók voltak. Különösen a fiatalabbak élvezték az újraélesztés technikájának elsajátítására szervezett bemutatót, ahol mindenki ki is próbálhatta a próbababán, vajon megértett-e, megjegyzett-e mindent az elméletben elsajátítottakból. Az újraélesztés izgalmait közös mozgással, zumbázással vezettük le. Hallgathattak az érdeklődők előadást a masszázs egészségvédő szerepéről, sőt, a nap folyamán az irodai masszázst ki is lehetett próbálni. Egy másik előadáson az egészségtudatos táplálkozás szerepéről, mikéntjéről szereztünk azonnal kipróbálható, mindennapokban használható ismereteket, sőt kóstolhattunk is egészséges ételeket. A táplálkozás és a jóga egészségvédő és egészségmegőrző szerepéről kaptunk új ismereteket egy igazi indiai ayurvedikus gyógyítótól, sőt vezetésével a jógát ki is próbálhatták a vállalkozó kedvűek. Megtapasztalhattuk az ÉFT-s stressz-oldó technika, a kopogtatás hatásosságát is. Volt átváltoztatjuk szalon, az ASTERO Kozmetikai Stúdió és Szépségszalon felajánlásában bőrdiagnosztikát, személyre szabott bőrápolási tanácsadást, ingyenes sminkkészítést lehetett igénybe venni. Ki lehetett próbálni a Flabélos mozgásterápiás alakformáló készüléket is. Aki mindent kipróbált, szép lett, fitt és egészséges, az szusszanhatott egyet, és kóstolgathatott a szigorúan egészségtudatos női teázó sarok és salátabárban szeptember 28-án ingyenes állapotfelmérésekre várták a lakosságot a szakemberek szeptember 28-án, szombaton SZÜRETI FELVONULÁS, zenés, népviseletes/jelmezes menet vonult végig a Béke utcán, egészen a Pincefaluig. Hosszan vonultak: lovasok, szekér, traktorok és egyebek, jókedvű, beöltözött népviseletesek és maskarák vegyesen. Három helyen is megálltak, a kikiáltó vidám, harsány mondókája, táncolás-tréfálkozás-kínálgatás csábította a népet csatlakozásra. Mire a pincefaluba értünk, visszatekintve azt láttuk, hogy végeérhetetlenül hosszú menet hömpölyög mögöttünk. A pincefalui pihenőhelyen nagy rendezvénysátor várta a közönséget. Kegyes volt hozzánk az időjárás is, ragyogó napsütésben vonultunk ki a gyönyörű őszi természetbe. A kisgyerekeket külön VIRGONCKODÓ játszó-tér, Lali bohóc és játszóparkja várta, lufi-állatkákkal és készségfejlesztő játékokkal. Lehetett trambulinon ugrálni és egy nagy piros tűzoltóautóban is kedvükre játszhattak. 16 órától kezdődött a GÁLAMŰSOR. Az asszonykórus nyitotta-zárta a műsort. A Piliscsévért Za Čív díjat az idén egy volt asszonykórus tag, a 82 éves Zoltán Istvánné, Manci néni kapta meg. Nagy sikere volt mint mindig - az ovisok táncának, és elnyerte a közönség tetszését az általános iskola kamasz-fiú karának szlovák boros-dal összeállítása is, aminek a végén még koccintottak is (szőlőlével, de nem igazival). A Nyugdíjas Klub Őszirózsa dalkörét még vissza is akarták tapsolni! Büszkék voltunk a helyi szlovák felnőtt néptánc-csoportunkra, a Trnkára is! A műsor után jó sokáig tartott a mulatság. Akik nem táncoltak, egy nagy tábortűz mellett beszélgettek, viccelődtek, dalolgattak. Szeptember 29-én, vasárnap délután folytattuk a vissza a nagyanyáink korába hangulat felidézését: a múlt század eleji csévi nagyanyáink ruházata után süteményei is terítékre kerültek (szó szerint). VENDÉGSÉGBE MENTÜNK NAGYANYÁINK KONYHÁJÁBA, A FALUMÚZEUMBA, ahol szőlős/gyümölcsös rétesek és sütemények bemutatója és kóstolója volt a program. Régi és újabb-keletű, kipróbált és bevált süteményeket hoztak az ügyes csévi gazdasszonyok, a kóstoló mellé receptet is mellékelve. Meg is nézhettük/elleshettük, hogyan húzták nagyanyáink a rétest, sőt, meg is várhattuk, míg megsül és le is ellenőrizhettük a receptet. ISKOLAI HÍREK ISMERKEDÉS A FAZEKASSÁGGAL, KERÁMIA MŰVÉSZETTEL Rendezvényünk az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! hétvége országos rendezvénysorozathoz csatlakozott, amiért elismerésképpen díszoklevelet kapott településünk. Iskolánk osztályos napközis tanulói október én délután a Kovács Kerámia Bt-nél a Piliscsévi Várkemping és Középkori Erdei Iskola Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően, több érdekes programon vehettek részt. Téma: A fazekasság, mint népi-iparművészeti mesterség, kerámia művészet bemutatása. Az első napon előadást hallgattak a fazekas mesterségről, kezükbe vehették a régi használati tárgyakat. Különböző kézműves technikákkal ismerkedtek meg, kürtőskalácsot sütöttek. A második napon lehetőségük nyílt a korongozásra. Gyertyatartót készítettek, majd agyagból megformázták a mesebeli 3 kismalacot és a farkast. A harmadik napon kerámiaszobrot formáztak, a közeledő karácsony jegyében a Betlehemi jelenetet, és különböző szobrásztechnikákkal ismerkedtek meg. Az előadások és a kézműves foglalkozások szüneteiben vidáman játszottak a park érdekes játékaival. Köszönetet mondunk a három tartalmas és felejthetetlen délutánért. A résztvevő tanulók 11. évfolyam 3. szám 7

8 EGÉSZSÉGNAP: A községi Egészségnap programjaihoz csatlakozva iskolánk tanulói számára dr. Goda Benedek a serdülőkori változásokról, a kisebbeknek dr. Kelemen Rita Kata az egészséges életmódról tartott előadást. Másnap Egészségnapi futóverseny, sportvetélkedők várták a sportolni vágyókat, de agytornára is lehetősége nyílt a kihívást kedvelőknek a TÁMOP pályázat támogatásával megszervezett kétfordulós Egészség-vetélkedőnkön. Volt egészségtotó, műveltségi teszt, sakk is, mindenki kedvére válogathatott. A megfáradt gyereksereget gyümölcstea és egészséges saláta várta a mozgalmas nap végén. Dudás Andrea DÖK vezető pedagógus A KELEMEN MAJORSÁG VENDÉGEI VOLTUNK: Október 9-én az 1. és 3. osztály, másnap a 2. és 4. osztály tanulói látogatták meg a helyi Kelemen majorságot, így emlékezve meg az Állatok Világnapjáról. Vendéglátónk, Gyuri bácsi végigvezetett bennünket a tágas és rendezett birodalmában, ahol sokféle háziállatot láttunk, etettünk és simogattunk. Nagy örömünkre a kukoricamorzsolót is kipróbálhattuk valamennyien. Gyönyörködhettünk a tájban, a majorságot körülvevő színpompás őszi erdőben. Időnk gyorsan elszaladt, búcsút kellett vennünk vendéglátónktól és a barátságos állatsereglettől. Köszönjük Gyuri bácsinak a lehetőséget és a felejthetetlen élményeket! Az alsó tagozatosok nevében a 3. osztály tanulói ÓVODAI HÍREK Óvodai Eseménynaptár - az intézményben az év végéig tervezett események, zárva tartási napok és programok: december 5-én 10 h, mese-előadás a Művelődési házban: Mikulás Pillangóországban dec. 7 (szombat) nevelés nélküli munkanap/ nevelőtestületi értekezlet, az Óvoda-bölcsőde zárva lesz dec : /hétfő, kedd, szerda/ tól Karácsonyi kézműves délutánok, csoportonként december 16-án 10 h: Óvodai Karácsony Téli zárva-tartás : december ig. Tisztelettel meghívjuk Önöket DEMETER ATTILA Kiállításának megnyitójára november 29 - én (pénteken) 17 órára a Kálmánfi Béla Művelődési Házba. A kiállítást megnyitja: Virt István. IDŐSEK KLUBJA HÍREI: A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Az Idősek Napján idén a Kelemen Majorságban egy nagyszerű napot töltöttünk el. Hallhattunk előadást a Germán Gyógytudományról, állatokat simogattunk, szalonnát sütöttünk, az ott készült sajtokat kóstoltuk végig, H. Todorov Dominik harmonikázása mellett mulattunk is. Nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Novembertől Tőke Melinda megbízott intézményvezető gyerekgondozási szabadságra megy. Az intézmény vezetésével járó feladatok átmenetileg helyettesítéssel lesznek megoldva. Szeretettel várunk minden piliscsévi kisgyermeket december 5-én, csütörtökön 10 órakor a Művelődési házba, a MIKULÁS PILLANGÓORSZÁGBAN című meseelőadásra. A belépés ingyenes (A piliscsévi Bolgár Önkormányzat támogatja). ÚJRA BABA-MAMA KLUBBA VÁRJUK november 21-től a Művelődési Házban A BABÁS-KISGYERMEKES SZÜLŐKET és GYERMEKEIKET csütörtökönként óra között a könyvtár olvasótermében. Ha szeretnél kicsit kimozdulni, beszélgetni, örülnél, ha gyermeked is barátkozhatna: gyere el!!!! Várunk szeretettel! Kosztka Gáborné védőnő és Csapucha Katalin SZÜRETI BÁL A NYUGDÍJAS KLUBBAN Szép októberi hétvégén készültek Nyugdíjas klubunk tagjai a Szüreti bálra. Lelkes előkészületek, a vacsora alapanyag megvásárlása, a művelődési ház nagytermének berendezése után eljött a nagy nap is. Sorban érkeztek bálozóink, hat órára mindenki elfoglalta a helyét, majd megszólalt a pilisszántói Santovská nálada zenekar táncba hívó muzsikája /éjjel egy óráig húzták a talp alá valót/. Közben megérkeztek meghívott vendégeink is: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony, Goda Benedek doktor úr és kedves felesége, Szlovák Önkormányzatunk elnöke: Vogyeraczki Mária és klubunk támogatója Silling Kálmánné, Valika. A finom vacsora után, melyet klubunk kiváló szakácsnői készítettek, tovább tartott a jó hangulatú, vidám bálozás. Meghívtuk a pilisszántói Nyugdíjasok Klubjának küldöttségét is, akik jókedvűen mulattak velünk. Tombola ajándékok sokasága talált gazdára, majd ismét roptuk éjjel egy óráig. Jól éreztük magunkat! Bálozóink azzal távoztak, hogy több hasonló bulit kellene szerveznünk! Köszönjük mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket! /Fő támogatóink voltak: Piliscsév Község Önkormányzata, Piliscsévi Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, Dimavill. KFT., Hudecz-Kő Virág KFT., valamint sokan mások is! Köszönjük! Nagy Mária, elnök évfolyam 3. szám

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9.

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9. 1. Szervezeti személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok A szervezet megnevezése: Piliscsév Község Önkormányzata A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2015. OKTÓBERI PROGRAMOK

2015. OKTÓBERI PROGRAMOK SZAKMAKÖZI MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Szent János tér 3. Telefon/fax:76/462-364 e-mail:szakmakozimuvelodesihaz@gmail.com 2015. OKTÓBERI PROGRAMOK Október 1. Csütörtök Október

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat én (csütörtök) órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat én (csütörtök) órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2013.11. 07-én (csütörtök) 14.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére.

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. 1, napirendi pont: Kérem Ambrózfalva

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

XV évfolyam - 4 szám 2014 Április Tüdoszurés A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is.

Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is. Képújság SZERKESZTŐI ÜZENETEK Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is. Meglehet, hogy a világvége nem is óriási kataklizmát,

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11.

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 2011. március 5. évf. 1. szám A MUNKÁCSY KIÁLLÍTÁSON

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 29-i ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület április 29-i ülésének 3. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület április 29-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban számolok be. Piliscsév Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben