NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA január 21. VIII. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA január 21. VIII. évfolyam 1. szám Kedves Olvasó! Hét évvel ezelőtt indítottuk útjára a Lóci Híradót. Az elmúlt időszak alatt igyekeztünk a falunkat érintő minden fontosabb eseményről tájékoztatást adni az itt élő lakosoknak. Beszámoltunk az önkormányzat és az önkormányzathoz tartozó intézmények munkájáról. Tájékoztatást adtunk a civil szervezetek tevékenységéről. Megismerhették a Híradóból az új beruházásainkat, azok működését és funkcióját. Hírt adtunk nyertes pályázatainkról, felújított utakról, hidakról, egyszóval mindarról, ami az itt élő lakosok életét jobbá, összkomfortossá teszi. Mégis úgy érezzük, hogy Híradónk teljesebb lenne, ha időnként közreadhatna egy-egy lakos véleményét, észrevételét, olyat, ami sok embert érint, vagy akár tanáccsal szolgálhat az önkormányzat tevékenységéhez. Reméljük, hogy a jövőben a lóci polgárok segítségével színesebbé tudjuk tenni lapunkat. Ehhez kérjük olvasóink segítségét és tevékeny közreműködését. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében indítjuk útjára a Lóci Híradó nyolcadik évfolyamát, és egyben kívánunk minden kedves lakosnak eredményekben és örömökben gazdag Boldog Új Esztendőt. Szerkesztőség Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Az alábbiakban tájékoztatom Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkájáról: Pályázatok: Támogatási kérelmet terjesztettünk elő az Önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, melynek keretében felújításra kerülnek a Községháza vizesblokkjai, valamint elvégezzük a fűtéskorszerűsítést. A támogatás összege: 6 millió Ft, melyhez Ft önerő biztosítása szükséges. A felújításokat a jövő év elején szeretnénk elvégezni. A Gyerekház működésének támogatására Ft támogatást biztosítottak részünkre. Az összegből finanszírozzuk a két fő dolgozó bérét és járulékait, az épület rezsi költségét, valamint a gyermekek étkezését és a részükre megrendezett programok költségeit Ft támogatásban részesültünk a sportöltöző felújításához. A fejlesztéshez Ft önerő biztosítása szükséges. A Bio- és megújuló energiafelhasználás (kazánprogram) keretében Ft támogatásban részesítették önkormányzatunkat. A programnak köszönhetően a polgármesteri hivatalban és az óvodában egy-egy faapríték égető kazán kerül beépítésre, valamint két fő kazánfűtő egy éves bérét és járulékait megtérítik részünkre. Önkormányzatunknak sok segítséget, a lakóknak pedig munkalehetőséget jelentett a közfoglalkoztatás lehetősége. Ebben az évben erre a célra Ft támogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően átlagosan havonta 45 főt tudtunk foglalkoztatni az alábbi feladatokra: belvíz elvezetés, illegális szemétlerakó helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, mezőgazdasági növénytermesztés, konyhai kisegítő, hivatalsegéd, ebédszállító, temető gondnok, közterületek kaszálása, takarító. A foglalkoztatásra csak a munkaügyi központ által meghatározott kereten belül volt lehetőség. A START munkaprogram keretén belül beszerzésre került: fűgyűjtős traktor, MTZ traktor, billenős pótkocsi, eke, tárcsa, kapálógép és egy darab Renault Kangoo tehergépkocsi.

2 Az ÉMOP-3.1.2/E Vízkárokhoz kapcsolódó településfejlesztés Nagylócon című fejlesztéshez a Belügyminisztériumtól az önerő kiegészítéséhez Ft támogatásban részesültünk. Térfigyelő rendszer kiépítésére Ft-ra kötöttünk támogatási szerződést. ÖNHIKI I. ütem: Ft, II. ütem: Ft. Fejlesztések: Az Új Széchenyi Terv keretén belül az ÉMOP-3.1.2/E azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződés alapján Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A támogatáshoz Ft önerő biztosítása volt szükséges. E projekt keretében felújításra került a Csalogány úti-, Arany János úti-, József Attila úti-, Árpád úti-, és a Vezér úti árok, a park lépcső burkolat építése, Csalogány út, Vezér út felújítása, valamint a Községháza teljes külső szigetelése, nyílászárók cseréje, előtető építése. Rákóczi úti Park felújítás: Ft. Víztározó létesítése: A földterületek megvásárlása már majdnem teljes egészében megtörtént. A beruházás a jövő évben kezdődik. Faluvédő Egyesülettel együttműködve a Dulai úton lévő ifjúsági szálláshely létesítése is befejeződik ebben az évben. Bekerülési költsége: Ft évben pályázati támogatással Nagycsalomja Község Önkormányzatával együttműködve sikerült egy három napos színvonalas rendezvényt megtartani. Változások: Ebben az évben új feladatként jelentkezett a Gyerekház működtetése és fenntartása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása. Intézményfenntartó Társulás megszüntetése. Iskola, illetve 3 fő dolgozó átadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. Óvoda működtetése és fenntartása január 1-jétől. Nagylóc-Garáb Községek Körjegyzőségének megszüntetése. Nagylóci Közös Hivatal kialakítása Magyargéc Község Önkormányzatával. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat önálló működtetése január 1-jétől. Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság 4 alkalommal együttes ülést tartott. ezen kívül egy ülése volt még a Pénzügyi Bizottságnak. Az üléseken minden pénzügyet érintő kérdést megtárgyaltak, illetve javaslatot adtak a Képviselőtestület részére. A Szociális Bizottság 3 alkalommal ülésezett. Péter Gábor polgármester Bizonyára már sokan értesültek a televízióból, rádióból, vagy a különböző sajtóhírekből, hogy január 1-vel az Állam átvette néhány kivételtől eltekintve az iskolák fenntartását és irányítását, azzal a céllal, hogy az ország valamennyi iskolájában azonos legyen az oktatás színvonala. Ebből a rendeletből adódóan a korábbi iskolatársulásunk megszűnt, amit hét évvel ezelőtt Szécsény, Nógrádszakál és Nagylóc önkormányzatainak megállapodása alapján hoztak létre. Az iskola működtetését és fenntartását átadtuk a Kormány által kijelölt szervezetnek. Korábban a nagylóci Óvoda is a már említett iskolatársulás fennhatósága alatt működött. Mivel a társulás megszűnt, a Kormányrendelet értelmében az óvodák változatlanul az önkormányzatok fenntartásában működnek, ezért visszavettük óvodánkat és a továbbiakban a fenntartását és működtetését Nagylóc Önkormányzata biztosítja. Reméljük, hogy óvodásaink és az iskolába járó gyerekeink megfelelő és színvonalas nevelésben és oktatásban részesülnek. 2

3 2013. január 1-jén életbe lépett az új Önkormányzati törvény, melynek rendelkezése szerint: Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. Miután Nagylóc lakosainak száma nem éri el a kétezer főt, ezért önálló hivatalt községünk sem működtethet. A törvény rendelkezéseinek értelmében a Körjegyzőség december 31. napjával megszűnt. Garáb község önkormányzatával, mivel a pásztói járáshoz tartozik nem tarthatunk fenn közös hivatalt. Garáb község önkormányzata jelenleg is tárgyalásokat folytat a szomszédos önkormányzatokkal a közös hivatal felállításáról. Addig még a közös hivatal nem áll fel Nagylócon intézzük az ügyeket, legkésőbb március 2- ig. Nagylóc Község Önkormányzata folyamatosan egyeztetett, kereste a megoldást, hogy találjon egy olyan járáson belüli települést, mellyel megőrizzük teljes függetlenségünket és önrendelkezésünket január 1-jével Magyargéc Képviselőtestületével megállapodva hoztuk létre a Közös Önkormányzati Hivatalt, Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A hivatal központja Nagylóc, Magyargécben Kirendeltséget működtetünk, a hivatalt irányító jegyző a volt nagylóci körjegyző lett. Remélhetőleg így Nagylóc lakosainak életében a hivatalos dolgaik intézéseinél a korábbihoz képest semmilyen változás nem következik be. Ügyeiknek intézéseiben a nagylóci hivatal a már korábban jól ismert munkatársai fognak segíteni január 1-jével megalakultak a járási hivatalok. Nagylóc a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalához tartozik. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerültek a jegyző hatáskörébe tartozó egyes államigazgatási ügyek, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. A járási hivatalokhoz kerültek a jegyzői feladatok közül: - okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás), - egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, (iskoláztatási támogatással, védelembevétellel, ideiglenes hatályú elhelyezéssel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek) - egyes szociális igazgatási ügyek, ( alanyi és normatív jogú közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj, időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek) - hadigondozási ügyek - köznevelési feladatok, - menedékjogi ügyek, - egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés, - egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés) - egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi menazséria, állatotthon engedélyezés) - szabálysértési ügyek intézése - a helyi védelmi bizottságok vezetése - egyes vízügyi hatáskörök - egyes speciális építéshatósági ügyek (pl. műemléki építési engedélyezés július 1-től) A jegyzőnél maradtnak az alábbi feladat- és hatáskörök: - birtokvédelmi eljárás - hagyatéki eljárás - anyakönyvi eljárás - adóigazgatás és adóvégrehajtás - egyes építésügyi igazgatási feladatok - kereskedelmi engedélyezés 3

4 - a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások ( méltányossági közgyógyellátás) - gyermekvédelmi támogatások, - aktív korúak ellátása, - lakásfenntartási támogatás A Járási Hivatalhoz tartozó ügyekben Szécsényben a Városháza földszintjén (Szécsény, Rákóczi út 84.) kereshetik az illetékes ügyintézőket. Szelesné Skrabák Éva jegyző Az elmúlt év végén, pontosabban december 20-án került megrendezésre az Idősek Napja. Az előző évekhez hasonlóan most is nagy lelkesedéssel és nagy örömmel készültek az óvodások, iskolások, hagyományőrző csoportok, hogy színvonalas műsorral várják ezen a napon az időseket. A vendéglátó önkormányzat a szokásos kis karácsonyt idéző csomaggal és bőséges vendéglátással kedveskedett a meghívottaknak. Több mint egy órás nótaműsor is szolgálta az igazán kitűnő hangulatot. Túl ezeken a már évek hosszú sora óta megszokott külsőségeken, ami természetesen elengedhetetlen egy színvonalas vendéglátás alkalmával, a jelentősége sokkal nagyobb és sokkal értékesebb. Azt mondják a neves társadalomkutatók, hogy annak a közösségnek nem lehet igazán szép és kiszámítható a jövője, akik nem ismerik a múltjukat, és nem abból építkeznek. Úgy gondolom, hogy ezek az összejövetelek, találkozások segítenek abban, hogy megismerjük a múltunkat, a régi szokásainkat és hagyományainkat. Ezek ismeretében lehet csak biztos alapokra építeni a jövőt. Ezért is olyan különleges esemény az idősek napja, hiszen mód van arra, hogy elbeszéléseikből alaposabban megismerhetjük gyökereinket, és ennek ismeretében tudjuk tervezni, építeni a biztos jövőt. Kívánom valamennyiünknek, az idős vendégeknek és a vendéglátóknak, hogy még számos alkalommal találkozhassanak azért, hogy jobban megismerjük önmagunkat, múltunkat és a merített bölcsességből építsük a közös jövőt. A Kormány 1525/2012.(XI.28.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részletszabályokat az 59/2012.(XI.28.) BM rendelt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást rögzíti. A támogatás mértéke Ft/ erdei m 3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt Ft/erdei m 3 + ÁFA összegben kellett vállalni, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve a Képviselő-testület 20 m 3 szociális célú tűzifa igényléséről döntött, melyet biztosítottak is részünkre. Ennek figyelembe vételével módosítottuk a helyi szociális rendeletet és meghatároztuk, a természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatás feltétel rendszerét. A támogatásban elsősorban a gyermekét egyedül nevelő és az önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesülő, az egyszemélyes háztartásban élő és az önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesül, nagycsaládos (legalább 3 gyermek tartásáról gondosodik), egyszemélyes háztartásban él és az önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül, egyedülélő időskorú és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át ( Ft). Az önkormányzat 20 rászoruló részére 1 m3 tűzifát biztosított. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve sajnos csak a legrászorultabbak részére tudtunk tűzifát biztosítani. Péter Gábor polgármester 4

5 Tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenységről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. -a alapján aktív korúak ellátására jogosultakon belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek évente legalább 30 nap időtartamban keresőtevékenységet ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát- közfoglalkoztatásban való részvételt, munkaerő-piaci programban való részvételt, vagy legalább hat hónap időtartamban meghirdetett képzésben való részvételt kell igazolni ahhoz, hogy a támogatás a következő évben is folyósítható legyen. Amennyiben a feltételeket nem tudja teljesíteni a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. A közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka évben az önkormányzat a közfoglalkoztatásban kevés embert tudott bevonni, mert a Munkaügyi Központtól nem kaptunk rá elegendő támogatást. A képviselő-testület döntött, hogy az önkormányzat regisztráltassa magát, mint önkénteseket fogadó szervezet, és biztosítunk lehetőséget a közérdekű önkéntes tevékenységre. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy február 1-jétől lesz lehetőség az önkormányzatnál közérdekű önkéntes munkát vállalni. Péter Gábor polgármester Advent Nagylócon Nagy izgalommal készültünk a Betlehem állítására, hiszen december 2-ára, Advent első vasárnapjára, szerettük volna ünnepi díszbe borítani az Idősek Klubja előkertjét. Bár a kellékeink az elmúlt évből megmaradtak, újjá kellett építeni, s a bábok is némi restaurálásra szorultak. November 30-án a kis csapat - Deák Zoltán, Hegyaljai Csaba, Istók István, Rézsó Endre - neki fogott a munkálatoknak és hamarosan felépítették a kis házat, ahová a bábokat Oláh Mónika és Takács Mátyásné segítségével helyeztük el. Fenyőfát a parókia kertjéből Tóth Pálnétól kaptunk, Bolla Piroskától pedig fényfüzéreket, Lázár István pedig a világítás összeszereléséről gondoskodott. Adventkor szokás koszorút készíteni, melyet négy gyertyával ékesítenek. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban, a várakozónak ad karácsonykor. Jelentésük hit, remény, szeretet, öröm. E gondolatok vezérletével sikerült adventi koszorút is állítanunk. A koszorú alapját Balázs Tibor formázta, az anyagot Havasiné Molnár Erzsébet ajánlotta és díszítette fel. Az elektromos gyertyákat Lázár István készítette. Vasárnap délutánonként Urus Attila plébános úr vezetésével, kis ünnepség keretében, minden héten új gyertya került meggyújtásra és világított az adventi időszakban. Az ünnep fényét emelték azok a szép karácsonyi énekek, melyek a Rozmaring csoport gyűjtéséből hangzottak el, valamint Oláh Mónika, Kiss Gréta és Szeles Gitta által előadott dalocska, és Márton Enikőtől hallott vers. Jómagam szintén énekkel, verssel és egy történet felolvasásával járultam hozzá a karácsonyi várakozás nagyszerű érzéséhez. A gyertyagyújtáson megjelentek a település lakói mellett Péter Gábor polgármester, Szelesné Skrabák Éva jegyző, Lázár István a Hadirokkantakért Egyesület elnöke, valamit az egyesület tagjai. Az ünnepséget meghitt beszélgetés zárta az Idősek Klubjában, ahol egy kis süteménnyel és forralt borral kínáltak bennünket, melyel megpróbáltuk melengetni a téli zimankó által átjárt testünket. Azt hiszem csodálatos színfoltja volt ez a településünknek és sokak számára tudtuk még varázslatosabbá tenni a felkészülés időszakát. Kelemen Tünde 5

6 Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény alapján évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ebek összeírására január és február hónapban kerül sor. Kérünk minden tulajdonost, hogy az eb (ebek) oltási könyvét szíveskedjen előkészíteni, az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében. Az eb tulajdonosok az összeírást követően - kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat az önkormányzatnál bejelenteni! Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb ebek csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tarthatóak. Az eb tulajdonosának a mikrochipek bőr alá történő beültetését a magán-állatorvosnál kell kezdeményeznie. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állat elektronikus transponderrel történő megjelölése után lehet. A transzponderrel történő megjelölés összege maximum Ft, mely tartalmazza a transponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba történő regisztráció díját. A jogszabályban előírtak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán-állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé, aki az eb tulajdonosát jogszabályban előírt kötelezettségének elmulasztása miatt bírsággal sújthatja. Kérünk minden lakost, hogy segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkák elvégzését. Szelesné Skrabák Éva jegyző MEGJELENT A LÓCI KALENDÁRIUM Engedjék meg, hogy az elmúlt év decemberében megjelent Lóci Kalendáriumot figyelmükbe ajánljam, egyben arra bíztassak minden kedves nagylóci családot, hogy vegyék meg ezt az egyedülálló, különleges kiadványt. Hogy miért is különleges és egyedülálló ez a Kalendárium? Azért, mert a mi településünk életével foglalkozik. Bizonyára már sokan beszerezték azokat a naptárakat, kalendáriumokat, amely tájékoztat bennünket, hogy kinek mikor van a névnapja, mikor kel és mikor nyugszik a nap és még számos más mindennapi általános dolgokról. Olyan kalendáriumot bizonyosan nem találtak, ami a felsorolt általános naptári tájékoztatáson kívül még a környezetünk, szűkebb pátriánk mindennapjaival ilyen részletesen foglalkozik. Minden egyes Lóci Kalendárium falunk jelenének és múltjának, mindennapi életének egy apró szeletét adja át olvasóinak. Mondhatnám úgy is, hogy településünk történelmének egy morzsáját mutatja be olvasójának. Megismerhetjük óvodásaink, iskolásaink mindennapjait, Önkormányzatunk, civil szervezeteink tevékenységét. Képes illusztrációt kapunk településünk fontosabb eseményeiről. Rendszeresen bemutatásra kerül egy-egy nagylóci család családfája. Tájékoztatást kapunk viselkedési kultúránk szabályairól, és még kiváló ételek receptjeit is megismerhetjük. Csak néhány témát emeltem ki a soksok információ közül, amit Kalendáriumunk tartalmaz. Ha valaki folyamatosan megvásárolja ezt a több, mint tíz éve elkezdett, és folyamatosan évente megjelenő periodikát, akkor településünk életét, fejlődését, alakulását, társadalmi életét követheti nyomon. Ez az információ pedig fontos egy településen élő családoknak, hiszen a múltunk megismerésén túl, talán még arra is választ kaphatunk, mit csináltunk jól, és mi az, amit a jövőben másként kell megvalósítani. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném ismét figyelmükbe ajánlani a Lóci Kalendáriumot, amelynek ára már sok év óta változatlanul Ft. Sok-sok kedves percet szerez majd olvasása az egész családnak. Beszerezhető: a nagylóci Orvosi Rendelőben, Takarékszövetkezetben és az Önkormányzati Hivatalban. 6

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Ö n k o r m á n y z a t i

Ö n k o r m á n y z a t i LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2014. január 22. IX. évfolyam 1. szám Tisztelt Olvasó! Már több, mint nyolc éve, hogy a Lóci Híradót útjára bocsátottuk. Azzal a céllal tettük, hogy az Önkormányzat

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XIX. évf. 1. szám 2013. február

PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XIX. évf. 1. szám 2013. február PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XIX. évf. 1. szám 2013. február A hegyi falvak télen is szépek. Parádóhuta februárban Nagy István TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 2012.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben