Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében."

Átírás

1 1 Jegy zők öny v Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti ív jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőkönyvet Pócs Jánosné vezeti. Magyar Csilla polgármester köszöntötte a Testületi ülésen megjelent tagokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott képviselők közül Berényi József képviselő kivételével, aki betegsége miatt hiányzik valamennyien jelen vannak. Ezek után a polgármester ismertette a napirendet, mely a következő: 1. napirend Pályázathoz hozzájárulás, önerő biztosítása, közbeszerzési pályázatok elbírálása, megbízás. 2. napirend Szociális célú városrehabilitáció pályázathoz Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésre, valamint tervezésre beérkezett árajánlatok elbírálása. 3. Egyebek Ezek után az 1. napirendi pont tárgyalásával megkezdte munkáját a testület. Magyar Csilla polgármester a napirendre vonatkozóan a következőket mondta el: A KEOP /A jelű, helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal tárgyú pályázatot szeretné az önkormányzat benyújtani, melynek határideje február 18., az ehhez szükséges dokumentumokat a képviselők részére már előzőleg rendelkezésére bocsátotta. A polgármester megkérte Dr. Szabó István aljegyzőt, hogy ismertesse a pályázati feltételeket. Dr. Szabó István aljegyző az alábbi tájékoztatást adta a fent említett pályázattal kapcsolatban: E pályázat keretében nyolc intézmény kerülne napelemmel ellátásra, kiváltva a teljes villamos energiát, valamint rásegítve a melegvízre. Az elérhető támogatás mértéke 1 50 millió forintig terjed. Az önkormányzat szeretne a maximális támogatási összegre pályázni, s a Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u. 8. szám alatti önkormányzati épület, iskola, Kossuth L. u. 7/b. szám alatti szolgálati lakás, Béke úti és az Arany János úti óvoda, anya és gyermekgondozó, orvosi rendelő energia ellátása oldódna meg. A képviselő-testületnek a pályázat benyújtás hozzájárulása mellett dönteni kell az önerő biztosításáról, mely bruttó ,-Ft, valamint a közbeszerzési szakértő megbízásáról. Ez utóbbira három árajánlat bekérése megtörtént. Az aljegyző ismertette az önkormányzathoz beérkezett közbeszerzési szakértői árajánlatokat: Katona Kft. (Szolnok, Hold u. 31.) bruttó: ,-Ft Nardai Dániel (Fegyvernek, Gyóni G. u. 27/a) bruttó: ,-Ft Bakos László (Tiszabő, Micsurint u. 5.) bruttó: ,-Ft

2 2 Magyar Csilla polgármester az önerő mértékével kapcsolatban a következőket mondta el: Úgy gondolja, hogy a 15 %-os önrész biztosítása nem rossz konstrukció, hiszen egyik leggyorsabban megtérülő beruházásról van szó. Az önrész mérséklésére vannak pályázati lehetőségek. Ezek után az elhangzottaknak megfelelően Magyar Csilla polgármester szavazásra bocsátotta: Pályázat benyújtását, Pályázathoz szükséges önerő biztosítását, Közbeszerzői szakértő megbízását. Pócs János képviselő az alábbiakban mondta el véleményét: A beérkezett árajánlatokból ítélve Bakos László közbeszerzési szakértő árajánlata a legkedvezőbb. Bagi Zoltán képviselő fentiekhez hozzátette: Az iskola közbeszerzési eljárásában végzett munkájával elégedett volt az önkormányzat. A képviselő-testület a fentieket az elmondottak ismeretében megtárgyalta, arról egyhangúlag a következő határozatokat hozta: 1/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a KEOP /A jelű, helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal tárgyú pályázat benyújtásához. Határidő: február 18. 2/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP /A jelű, helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal tárgyú pályázathoz szükséges bruttó ,-Ft önerőt az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. 3/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP /A jelű, helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal tárgyú pályázat tárgyában a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Bakos László (Tiszabő, Micsurin u. 5.) hivatalos közbeszerzési szakértőt bízza meg. Bakos László közbeszerzési szakértő az ülésre megérkezett. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos megbízást megköszönte a képviselő-testületnek, majd elmondta,

3 3 hogy a pályázat feltétele a benyújtással egy időben a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyről határozatot kell hozni. Bagi Zoltán képviselő kérdése, hogy sikeres pályázat esetén mennyi megtakarítása lesz az önkormányzatnak? Bakos László közbeszerzési szakértő válaszként elmondta: Évi kétmillió forint megtakarítást nyer az önkormányzat. Bakos László elmondta még, hogy fontos a beruházás közbeszerzési tervbe történő felvétele. Az elhangzottak alapján Magyar Csilla polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására való megbízásról, valamint a beruházás közbeszerzési tervbe történő felvételéről. A képviselő-testület az elhangzottak ismeretében mindkét ügyet megtárgyalta, arról egyhangúlag a következő határozatokat hozta: 4/2012.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP /A jelű, helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal tárgyú pályázat tárgyában a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására Bakos László (Tiszabő, Micsurin u. 5.) hivatalos közbeszerzési szakértőt bízza meg. Határidő: február 18. 5/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 23/2012.(III. 23.) határozattal elfogadott évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint egészíti ki. A 23/2012.(III. 23.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Kisköre Város Önkormányzatának Közbeszerzési Terve e határozattal együtt érvényes. Bakos László közbeszerzési szakértő a funkcióbővítő beruházással kapcsolatban elmondta, hogy február 14-én szeretnék a közbeszerzési eljárást elkezdeni. Fontos az ütemterv készítése, s e szerint haladni. 2. napirend Szociális célú városrehabilitáció pályázat ismertetése, ehhez szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésre, valamint tervezésre beérkezett árajánlatok elbírálása. Előadó: Magyar Csilla polgármester Magyar Csilla polgármester a napirenddel kapcsolatban az alábbiakat mondta el: Az első lépés az akcióterületi terv meghatározása. Vannak dolgok, amelyek a funkcióbővítő pályázat kapcsán fedik egymást, ezért változtatásra volt szükség, ami azt jelenti, hogy a rendőrségi

4 4 épület felújítását ebben nem lehet megoldani, ezért a volt HESI épületét tették bele. A rendőrség épülete más KEOP-os pályázatból kerülne felújításra. A pályázathoz szükség van integrált városfejlesztési stratégiára. Sikerült olyan céget találni, akik tudják vállalni a pályázat beadásáig ennek elkészítését, szükség van azonban szakhatóságok és vállalkozások véleményére. A holnapi nap aljegyző úrral Egerbe mennek főjegyző úrhoz segítséget kérni. A pályázat részét képezi a könyvtár épületének, templomnak, HESI épületének, az iskolától az Erzsébet útig a gyalogos járda felújítása, valamint a szociális bérlakás funkció. Abban az esetben, ha szociális lakás funkciót meg tudná valósítani az önkormányzat, plusz pontot jelentene. Lakóingatlant viszont nem lehet vásárolni, boltok és egyéb épület vásárlására ad lehetőséget a pályázat. Ennek kapcsán a képviselők részéről felmerült a volt HESI épülete mellett lévő italbolt, valamint a Széchenyi út és a Mátyás király út sarkán lévő vendéglő épülete. Magyar Csilla polgármester a felmerült témával kapcsolatban elmondta, hogy ezt meg kell érdeklődni és tárgyalást folytatni. Abban az esetben, ha ez nem sikerül, a volt HESI épülete kerül bele a pályázatba. Ezek után a polgármester megkérte Dr. Szabó István aljegyzőt, hogy ismertesse az akcióterületi tervre és az integrált városfejlesztési stratégiára, valamint a pályázat készítésre beérkezett árajánlatokat. Dr. Szabó István aljegyző a polgármester kérésének eleget téve a következőket mondta el: Három árajánlat érkezett be az önkormányzathoz, melyek a következők: EURO-PROFESSIONAL Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 15. fsz. 3.) ,-Ft EX- ACT PROJEKT Kft. (3530 Miskolc, Meggyesalja 38.) ,-Ft URBS NOVUM NONPROFIT Kft. Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. (4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.) ,-Ft A pályázat 100 %-os támogatottságú, és nettó 10 millió forint van ezekre a költségekre. Magyar Csilla polgármester az ismertetett árajánlatokat szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület az elmondottak ismeretében az ügyet megtárgyalta, arról egyhangúlag a következő határozatot hozta: 6/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ÉMOP jelű, Szociális célú városrehabilitáció tárgyú pályázat elkészítésével, valamint a hozzátartozó akcióterületi terv és integrált városfejlesztési stratégia elkészítésével az EURO-PROFESSIONAL Kft-t (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pá u. 15., fsz. 3.) bízza meg. Határidő: február 15. Ezek után Dr. Szabó István aljegyző a tervdokumentáció elkészítés költségére beadott árajánlatokat ismertette a képviselőkkel:

5 5 1. HÍRÖS MODUL Kft. (2700 Cegléd, Múzeum utca 3.) nettó: ,-Ft 2. Nána Építész Stúdió Bt. (2700 Cegléd, Rákóczi u. 47.) nettó: ,-Ft 3. Pap Tibor Építész Iroda Kft. (2750 Nagykőrös, Encsi u. 4.) nettó: ,-Ft A képviselők az ismertetett árajánlatokat megtárgyalták, és egyhangú vélemény alapján a HÍRÖS MODUL Kft. árajánlatát tartották a legkedvezőbbnek, melyről a következő határozat született: 7/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ÉMOP jelű, Szociális célú városrehabilitáció tárgyú pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítés költségére beadott HÍRÖS MODUL Kft. (2700 Cegléd, Múzeum utca 3.) árajánlatát fogadta el, és bízza meg a tervdokumentáció elkészítésével. Határidő: február Egyebek E napirendi pont keretében a mezőőri szolgálat ügyének tárgyalására került sor. Magyar Csilla polgármester megkérte Holló Gyula képviselőt, hogy ismertesse a gazdákkal történt egyeztetés eredményét. Holló Gyula képviselő az alábbiakban tájékoztatatta a képviselőket a mezőőri szolgálat ügyéről: A gazdákkal megtörtént az egyeztetés, és vállalják a mezőőri szolgálat költségéhez az adók módjára történő hozzájárulást. A képviselő kérte a jegyzőt a rendelettervezet megalkotására. Tóth János Zoltán jegyző a fentiekben elhangzottakra az alábbiakat mondta el: A rendelettervezetet elkészíti, s az a testület elé kerül megtárgyalásra. A pályázati kiírást viszont a rendelettervezet elkészítése előtt meg kell tenni. A képviselő-testület az elhangzottak figyelembe vételével egyhangúlag a következő határozatot hozta: 8/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a mezőőri szolgálat ügyében úgy határozott, hogy: - Miután a gazdák a január 15-i egyeztetésen vállalták a mezőőri szolgálathoz adók módjára történő hozzájárulást, - melynek mértéke szántóföld tulajdonosok részére 500,- Ft/ha, zártkert tulajdonosok részére 1000,-Ft/ha, erdőtulajdonosok részére 500,-Ft/ha felhatalmazza a jegyzőt a rendelet elkészítésére, - A képviselő-testület kéri a jegyzőt a mezőőri pályázat kiírására. - A mezőőri állás betölthető március 1-től közalkalmazotti jogviszonyban történő határozatlan idejű szerződés megkötésével, melyre felhatalmazza Magyar Csilla polgármestert. Tóth János Zoltán jegyző

6 6 A következőkben a szociális tűzifa ügyét tárgyalta a képviselő-testület Magyar Csilla polgármester előterjesztésében. A polgármester az ügyre vonatkozóan a következőket mondta el: Holló Gyula és Pócs János képviselővel egyeztettek a tűzifa kiosztására vonatkozóan, s abban maradtak, hogy törvény szerint a szilárd tüzelőre és villanyra lakásfenntartási támogatásban részesülők, valamint egyedülálló nyugdíjasok kapják. Így a 172 m3 tűzifát 168 személy kaphatja meg. Bagi Zoltán képviselő kérdése, hogy az önkormányzatnak mennyi pénzébe kerül? Miért nem pályáztatta az önkormányzat? Magyar Csilla polgármester a képviselői kérdésre az alábbi választ adta: Az önkormányzatnak 1,5 millió forintba kerül a szociális tűzifa biztosítása. A pályáztatás azért nem volt lehetséges, mert az állam jelölte ki azt, akitől a tűzifát meg kellett rendelni, s ez az Egererdő Zrt. volt. Lányi Pál vállalkozó ajánlotta fel, hogy telephelyet biztosít a tűzifa elhelyezéséhez, valamint egyeztettek abban, hogy a szállítási költség minél kevesebb összegbe kerüljön az önkormányzatnak. Pócs János képviselő a fentiekhez hozzátette: Lányi Pállal úgy beszélték meg, hogy az önkormányzat traktorával és a közfoglalkoztatottak segítségével szállítják ki az érintetteknek. A képviselők részéről felmerült az a kérdés, hogy milyen összeghatárig számolják a támogatást. Holló Gyula és Pócs János képviselők javasolták, hogy a ,-Ft fölötti lakásfenntartási támogatásban részesülők ne kapjanak. Az elmondottak alapján Magyar Csilla polgármester az alábbiakat javasolta elfogadásra a testületnek: Az 59/2012.(XI. 28.) BM rendelet alapján 172 m3 szociális tűzifát nyert Kisköre Város Önkormányzata, s a lakásfenntartási támogatást igénylők közül gyermekes családok ,-Ft összeghatárig, valamint az egyedülálló nyugdíjasok kapnak 1m3 fát. A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve egyhangúlag meghozta soron következő határozatát: 9/2013.(I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális tűzifa ügyét megtárgyalta, és az alábbiakban határozott: Az 59/2012.(XI. 28.) BM rendelet alapján 172 m3 szociális tűzifát nyert Kisköre Város Önkormányzata, s a lakásfenntartási támogatást igénylők közül a gyermekes családok ,-Ft összeghatárig, valamint az egyedülálló nyugdíjasok kapnak 1m3 fát. Határidő: február 15. Kmf. Magyar Csilla polgármester Tóth János Zoltán jegyző

7 7

Jegyzőkönyv. Fejes Lőrinc Holló Gyula Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távol maradt: Magyar Csilla polgármester szabadság miatt.

Jegyzőkönyv. Fejes Lőrinc Holló Gyula Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távol maradt: Magyar Csilla polgármester szabadság miatt. 30 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Takács Attila alpolgármester

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. május 14-én 7.45 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben