TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről Tiszasas Község Önkormányzata 10 /2013. ( X.11. ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011. ( XII. 11. ) önkormányzati rendelet módosításáról 56/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011.(XII.01.) helyi rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásáról 57/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Csatlakozás a évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 58/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas, Deák Ferenc utca 10.számú ingatlan eladási ügyében döntés 59/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Véradó bál támogatásáról 60/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Bódi Ildikó Tiszasas, Fő út 58/a szám alatti önkormányzati lakásbérleti kérelméről 61/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Szociális célú tűzifa vásárlásról

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: a október 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Harmatos László alpolgármester Braxa Józsefné Kakulya Károly Szító Lajos Zoltánné Tényi Imre Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Babák Zoltán jegyző Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Szító Lajos Zoltánné képviselők polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Napirendi javaslat: - Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatára vonatkozó rendelete - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011. ( XII. 01. ) rendeletére vonatkozóan - Csatlakozás a évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz - Vadász Judit ingatlan eladási ügyében döntés - Vöröskereszt anyagi támogatás kérelme - Bódi Ildikó önkormányzati lakás bérleti kérelme - Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása - Dr Albrecht Sándor volt jegyző szabadság ügye

3 3 I.Napirend Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatára vonatkozó rendelete Előadó: Dr Babák Zoltán jegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. dr.babák Zoltán Ahogyan polgármester úr is mondta, jogszabály teszi kötelezővé az ilyen tartalmú rendelet elfogadását. Ha ilyen jellegű kérelem érkezik, azt a Kormányhivatalhoz kell benyújtani, a Kormányhivatal a helyi rendelet alapján elkészíti a bérleti szerződést,amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. Ezt a hatáskört a rendelet tervezet 2. -ban a polgármesterre ruházza át. A törvény nem határoz meg árakat, annyi a jogszabályi kötelezettség, hogy az árak felső határát kell meghatározni. A napidíjakat a törvény 3.sz. melléklete tartalmazza. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya a Tiszasas Község Önkormányzatának tulajdonában álló közterületnek a mozgóképről szóló évi II. törvényben (továbbiakban Mktv. ) meghatározott filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére terjed ki. 2. A Képviselő-testület a Mktv-ben meghatározott filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó képviselő-testületi hatáskört a polgármesterre ruházza át. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 15 napot nem haladhatja meg. 3. (2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, ugyanazon film forgatása esetében ugyanazon intervallum alatt összességében a m 2 -t nem haladhatja meg.

4 4 (3) A hatósági szerződés jóváhagyását meg kell tagadni, ha az igénybe venni kívánt közterületre az igénybevétel időtartalmára érvényes közterület-használati engedély került kiadásra. 4. Az Mktv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a hatósági szerződésben a következő feltételek teljesítését vállalja: a) az eredeti állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosok és vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról. 5. (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható események esetén az akadály elhárulása után azonnal, de legkésőbb 5 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell. (2) A forgatást akadályozó rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell. 6. (1) A közterület filmforgatás célú igénybevételéért fizetendő díj: a) forgatási helyszín esetében: 200,-Ft/m 2 /nap b) technikai kiszolgálás esetében: 150,-Ft/m 2 /nap c) stábparkolás esetében: 100,-Ft/m 2 /nap (2) Mentes a díj fizetés alól az Mktv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg az 5 napot. 7. A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Tiszasas Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. polgármester dr. Babák Zoltán jegyző

5 5 II.Napirend A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011. ( XII. 01. ) rendeletére vonatkozóan Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Az előterjesztést jegyző úr majd ismerteti, én annyit szeretnék elmondani, hogy a következő testületi ülésünk egyik témája lesz a talajterhelési díj. Egyszer már bevezettük, majd elhalasztottuk ennek a bevezetését azért, mert azt szerettük volna, hogy a talajterhelési díj által mozgósított lakosok majd az önkormányzatnak fizetik be a közműfejlesztési hozzájárulást. Januártól lenne az, hogy ha tiszasasi lakos rá akar kötni a szennyvízhálózatra, hogy elkerülje a talajterhelési díjat, akkor már a mi önkormányzati kasszánkba fizeti be a hozzájárulást. A Kormányhivatal kérésére jegyző úr elkészítette a rendelet-tervezetet, nekünk pedig azon kellene gondolkodnunk, hogy meddig adjunk lehetőséget az embereknek, hogy rákössenek a hálózatra, valamint azon, hogy most jelenleg ,-ft van meghatározva a befizetendő jognak, én ezt irreálisan magasnak tartom. Jelen pillanatban még nem történt meg a vagyonmegosztás, tehát nem vagyunk még saját magunk ura ebben a kérdésben. dr.babák Zoltán Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Két dolgot szeretnék hozzátenni, az egyik, hogy a 30 l/fő/nap szokás alapján kialakult mennyiség, a másik pedig az önbevallás rendszere, ez nem túl életszerű, törvény rendelkezik erről. Braxa Józsefné Soknak tartom a 30 l/fő/nap átalányt. Tényi Imre Ez azokra vonatkozik, ahol nincs bekötve a víz, de laknak. Ezt jó lenne felmérni,hogy hány ilyen ingatlan van a községben. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy ahol nincs bekötve a víz, ott valószínűleg a hátrányos helyzet miatt nincs bekötve. Egyébként nincs olyan sok ingatlan a községben, ahol nincs bevezetve a víz. dr.babák Zoltán A talajterhelési díj mértéke 1200,-Ft/m3, ezt kell beszorozni egy érzékenységi szorzóval, ami Tiszasas esetében 1,0, valamint be kell szorozni a bevallást megelőző évben fogyasztott ivóvíz mennyiségével. Mentességeket megállapíthat a testület a későbbiek folyamán. Kakulya Károly A Bácsvíz ,-Ft-ért köti be a vizet, tehát valami megoldást találni kell erre, hogy hogyan ösztönözzük azokat a háztartásokat, akik esetleg úgy döntenek, hogy mégis bekötnék a vizet az ingatlanra.

6 6 Ez összegszerűen ,-Ft-ra jön ki egy évben.. Akinek nincs bevezetve a víz, azoknál mennyi napi vízfogyasztást állapítsunk meg? Javaslom a 15 l/fő/nap díjat elfogadni. A szolgáltatóval tárgyalni fogok a bekötés összegéről. A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotják: Tiszasas Község Önkormányzata 10 /2013. ( X.11. ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011. ( XII. 11. ) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény a 26.. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011. ( XII. 01. ) rendelet ( továbbiakban : Rendelet ) az alábbi 5/A. -al egészül ki: 5/A. Mérési lehetőség hiányában átalányként 15/l/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni. 2. A Rendelet 6. (1) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzat Talajterhelési díj elnevezésű számlájára. Az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, valamint a végrehajtásra és e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelet november hó 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 3. polgármester dr. Babák Zoltán jegyző

7 7 Kérem, az előterjesztésben szereplő határozat-javaslat elfogadását is. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 56/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011.(XII.01.) helyi rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásáról Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/00681/2013. ügyiratszámú, Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011.(XII.01.) rendeletében foglaltakkal kapcsolatos törvényességi felhívását a 2013.október hó 10. napján tartott nyílt ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és a törvénysértés megszüntetése érdekében, a törvényességi felhívásban foglaltak alapján módosítja a helyi rendeletet. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben tartózkodni fog a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétől és egyben felhívja a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a figyelmét a törvényességi felhívásban foglaltakra, valamint utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézkedésről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt 3 napon belül értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester dr.babák Zoltán jegyző A határozatról értesülnek: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr.Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület tagjai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár. III.Napirend Csatlakozás a évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Előadó: dr. Babák Zoltán jegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

8 8 57/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Csatlakozás a évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el, kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Babák Zoltán - jegyző A határozatról értesülnek: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr.Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület tagjai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár.

9 9 IV.Napirend Egyéb kérdések 1. Dr Vadász Judit budapesti lakos ingatlan eladási ügye Dr Vadász Judit budapesti lakos kereste meg az önkormányzatot az alábbi kéréssel: tulajdonában áll a Tiszasas, deák Ferenc utca 10.számú ingatlan,melyet el szeretne adni. Az ingatlan országos műemlék védelem alatt áll, ezért az önkormányzat nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat esetlegesen lemond a ház elővételi jogáról. Kérdezem a képviselőket, hogy élünk-e az elővásárlási jogunkkal? A képviselők egyetértettek abban, hogy az önkormányzat nem kívánja megvásárolni az ingatlant. Ezután a képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák: 58/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas, Deák Ferenc utca 10.számú ingatlan eladási ügyében döntés Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dr.Vadász Judit ( ln:szabó Judit, an: Székely Mária, szül: Bp., ) budapesti lakos tulajdonában álló, országos műemlék védelem alatt lévő Tiszasas, Deák Ferenc utca 10. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogáról lemond, az ingatlant nem kívánja megvásárolni. Értesítésért felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesülnek: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr.Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület tagjai Dr.Vadász Judit kérelmező - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár.

10 10 2. Vöröskereszt anyagi támogatás kérelme véradó bál megrendezéséhez A Vöröskereszt helyi szervezete, mint minden évben, az idén is megrendezi a véradó bált, ehhez kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását.javaslom részükre ,-ft anyagi támogatást nyújtani a bál megrendezéséhez. A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Ezután a képviselők 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák: 59/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Véradó bál támogatásáról Tiszasas Község Képviselő-testülete a Véradó bál támogatásáról az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a Vöröskereszt tiszasasi szervezetét véradó bál megrendezéséhez. A támogatás összegét Ft-ban határozza meg. Felelős: Határidő: polgármester azonnal A határozatról értesül: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Vöröskereszt helyi szervezete helyben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. Irattár. 3. Dr Albrecht Sándor volt jegyző szabadság ügye Dr.Sasi ádám ügyvéd meghatalmazásával érkezett megkeresés dr Albrecht Sándor volt helyettesítő jegyző szabadság megváltásával kapcsolatban, melyben kéri május 31-től január 03.napjáig terjedő időre 44 nap ki nem vett szabadság pénzbeli kifizetését, amely bruttó ,-Ft és ennek január 03.napjától járó törvényes késedelmi kamat összege. Harmatos László Elég nehéz ez az ügy, mert szerintem se szabadságengedélye,se jelenléti íve nem volt. Hogyan bizonyítja, hogy ez tényleg megilleti őt?

11 11 Abban foglaljunk állást, hogy tárgyalásos úton kívánjuk rendezni ezt az ügyet, mivel iratok nem állnak rendelkezésünkre, kérjük azokat becsatolni. Kérem a testületet, hatalmazzon fel arra,hogy fenti ügyben tárgyaljak az ügyféllel. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, és felkéri a polgármestert az ügyben való tárgyalásra. 4. Bódi Ildikó önkormányzati lakásbérleti kérelme Bódi Ildikó tiszasasi lakos nyújtott be kérelmet a Rákóczi u.58/a szám alatti önkormányzati lakás bérletére. Az Alkony Gondozási Központban dolgozik és vállalja, hogy ha 2 havi számla vagy bérleti díj tartozása keletkezik, azt az önkormányzat a számlájáról levonhassa. Továbbá kéri a volt hentesüzlet raktár részét térítésmentesen megkapni a holmik tárolására. Itt szeretném elmondani, hogy kauciót javaslok kérni, valamint azt is rögzítsük, hogy ha megszűnik a munkaviszonya az Alkony Gondozási Központban, akkor ki kell költöznie az önkormányzati lakásból. Ami a raktárhelyiség használatát illeti, azt addig biztosítanánk neki, míg az üzletet valaki ki nem veszi bérbe. A jövőben ilyen feltételekkel javaslok önkormányzati ingatlant bérbe adni. Információ szerint lakásvásárlást terveznek a községben. A képviselők megtárgyalták a kérelmet és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák: 60/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Bódi Ildikó Tiszasas, Fő út 58/a szám alatti önkormányzati lakásbérleti kérelméről Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy november hó 01. napjától Bódi Ildikó Rita 5474 Tiszasas, Május 1. utca 8. sz. alatti lakos részére határozatlan időre bérbe adja az Önkormányzat tulajdonába tartozó 5747 Tiszasas Fő u. 58. sz. alatt található 63m2 alapterületű szolgálati lakást és ingyenesen a használatba adja az Önkormányzat tulajdonába tartozó 5747 Tiszasas Fő u. 58. sz. alatt található húsbolt raktárrészét. A szolgálati lakás bérleti díjának összege Tiszasas Község Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2011.(XII.01.) számú rendelete alapján ,-Ft/hó. A húsbolt raktárrészét a bérlő legfeljebb a húsbolt bérbeadásig használhatja. A bérlőnek a szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés aláírásakor 2 hónapi kauciót szükséges megfizetnie. A Képviselő-testület tudomásul veszi Bódi Ildikó Rita közalkalmazottként kérelmében tett azon nyilatkozatát, mely szerint ha 2 hónapi közüzemi- vagy bérleti díj tartozása keletkezik az Önkormányzat a díjtartozását munkabéréből levonhatja. Határidő: november 01. Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán - jegyző

12 12 A határozatról értesül: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Bódi Rita Ildikó 5474 Tiszasas, Május 1.u.8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. Irattár. 5. Szociális tűzifa pályázat benyújtása Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló rendelet alapján az önkormányzatoknak lehetősége nyílik a rászoruló lakosok tűzifával történő támogatására. Mivel az önrész mértéke és a szállítás, feldarabolás, kihordás összege jelentős, így kiszámolva 40 eredi m3 mennyiségre nyújtanánk be a pályázatot, amely ,-Ft összegű önerő biztosítását igényli. Szító Lajos Zoltánné Ezt kevésnek találom, ebből problémák lesznek a faluba, a már eddig beérkező kérelmeket nézve. Az a gond, hogy ha több mennyiséget igénylünk az önkormányzatnak sokba fog kerülni. Az önkormányzatnak rendeletet kell majd alkotnia a rászorultság feltételeiről. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 61/2013.(X.10.) számú képviselő-testületi határozat Szociális célú tűzifa vásárlásról Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. A Képviselő-testület a támogatás iránti kérelemben igényelt mennyiségnek 40 erdei m3-t határoz meg, melyhez vállalja a támogatás felhasználásának feltételeként előírt 1.000,-

13 13 Ft/erdei m3+ áfa mértékű, azaz összesen ,-Ft, összegű önerő saját forrásból történő biztosítását. A Képviselő-testület az ,-Ft önerőt az Önkormányzat évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert és a jegyzőt a támogatás iránti igény benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester jegyző A határozatról értesülnek: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr.Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület tagjai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár. Észrevételek Braxa Józsefné Az udvar rendbetételekkel mit tudunk kezdeni, mert némelyik ingatlan szörnyű állapotban van. Dr. Babák Zoltán A tavalyi év folyamán szabálysértési rendelkezések voltak erre vonatkozóan, ezt hatályon kívül kellett helyezni, volt egy rendelet, amely a tiltott közösségellenes magatartásokat szabályozta, ezt is hatályon kívül kellett helyezni. Amennyiben van rá lehetőség, ez a probléma szabályozásra fog kerülni. A gazos ingatlanokat most már a jövő év tavaszán fogjuk felmérni, de nem árt erre időben felkészülni, a szabályozást elkészíteni. Braxa Józsefné A Bethlen Gábor utca sarkán lévő ingatlannál, ahol Varga Lajosné lakik, a járda nagyon rossz állapotban van, befolyik a háza alá a víz. Volt már erről szó, mikor kerül javításra? Meg fogjuk nézni. Egyébként abban az utcában az ivóvíz-vezetékkel mindig probléma van, az ivóvízminőségjavító program keretén belül ami jövő év tavasszal fog elkezdődni meg fog oldódni. Az utat is valószínűleg valamennyire meg fogják javítani, de itt szeretném elmondani, hogy az

14 14 elkövetkezendő négy évben belterületi utak javítására, karbantartására nem lesz uniós pályázati lehetőség. Az európai uniós pályázati pénzek elosztásában a megyei önkormányzatok kapnak majd nagyobb szerepet. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester az ülést bezárta. Kmf.. polgármester. dr. Babák Zoltán jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Braxa Józsefné képviselő. Szító Lajos Zoltánné képviselő

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013. (II.14.) Kt. határozata 2013.évi költségvetéséről 2/2013.

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. 21. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének Szám: 230-7/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. május 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben