Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében november 27-én órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke Tóth Ferenc jegyző Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek év III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet II. módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés a szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet tárgyában Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 5. Előterjesztés a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés gyermekorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés fogorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Egyéb ügyek, bejelentések 10. Zárt ülés 10/1 Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj-pályázatokról 10/2 Támogatások, segélyek 1. napirend Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti a két ülés között eltelt időszak eseményeit: - az őstermelői piac kiépült villany engedélyeztetve van, 1,5 mft-on belül maradunk. - A falugazdásznál a tetőjavítás elkezdődött, lécezés, cserépcsere, meszelés folyamatban van, egy-két hét múlva a csatorna is készül, a külső meszelés marad jövőre, - 10-én Márton napi búcsú volt a Katolikus templomban és keresztszentelés volt, a szentelést Molnár Zsolt plébános úr és Alföldy-Boruss Dániel tisztelendő úr tartotta, az önkormányzat a tuját kivágta és térkövet adott hozzá, - 11-én fáklyás felvonulás volt Szent-Mártonról megemlékezés ezt javasolja hagyománnyá tenni. - Bormustra volt, újborok kóstolója ez már hagyománnyá vált községünkben, - A katolikus temető bekerítése befejeződött a Béke utcában. - A rekultivált szeméttelepnél 100 db szilfa lett elültetve a start közmunka program keretében, a Hősök terénél 25 db nyírfa, az otp előtt és a faluközpontban pótolva lett gömbjuhar, nyárfa és hársfa, a Petőfi Sándor Múzeumbaráti Körtől 80 db fát kapott az önkormányzat, ezeket beiskoláztuk. - November 08-án értesítést kaptunk, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. korlátozás nélküli működési engedélyt kapott.

3 3-25-én bűnmegelőzési ülés volt, ahol az új rendőrkapitány Rigó János, Bóbis Attila helyettese is részt vett, azon kívül 10 meghívott jelent meg. - November 30-cal részben megszűnik a közmunkaprogram és még december 31- gyel fog az idei programok megszűnni. December 01-től 20 főt fognak oktatni, ebből 440 eft helységbérlet fog jönni, ezt a művelődési házra fogjuk fordítani. - Farkas Lajos intézményvezető bejelentette, hogy január 01-től Dunaújvárosban fog dolgozni, a körzetesített múzeumok vezetője lesz, új munkáltatója kezdeményezi az áthelyezését. 2. napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek év III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkéri jegyző utat a megbeszélt pontosítások ismertetésére Tóth Ferenc jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a költségvetési jogcímekkel kapcsolatban merültek fel kérdések. A költségvetés sarokszámai az adott 1-9 havi adatok alapján időarányosan teljesültek. Pénzkészletük szeptember 30-i állapot szerint 41 m 670 eft. A tartalmakban van mozgás, a kiadás-bevétel időarányosan teljesült. %-ban inkább több, mint kevesebb. Több adat kapcsolódik a 3. napirendhez. Fontos, hogy különböző adónemeknél 100 % körüli teljesítésük van, szeptember 16. volt a 2. adófizetési határidő. Többségében % -os mutatókról beszélhetnek. A gépjármű bevétel elmaradt a tervtől, a 2. félévi befizetés %-ban van megosztva az önkormányzat és az állam között, minden hónap 10-éig kell utalni a központi költségvetésnek. A 8. soron még nincs kimutatva a szeptember havi átvezetés, avval 95 körüli % a teljesítésünk. Kiemeli a 4. sor 1-9 hónapban teljesült, az élelmezés folyamatosan növekvő termelése 330 adagos kapacitás van. Kiteljesedett az ingyen étkezők köre és az 50 %-osoké. Az alkalmazottaknál stagnálás van. A szociális étkeztetés felfutó jelentős többletbevételt hoz. Saját bevételeiknél nincs akkora a bevétel, mint kellene a művelődési ház és múzeumnál eft bevétel elmaradás van. Mindösszesen bevételek eft, Mindösszesen kiadások eft. Ez a forrás rendelkezésükre áll, vannak programok, amiket megelőlegeztek. A közmunkaprogramok bevételeinek majdnem 80 %-a személyi jellegű és szociális hozzájárulási költség, a költségvetési rendelet módosításával kerül helyére a teljesítés. A dologi kiadásoknál a közmunkaprogramok többlet készletbeszerzéseinek hatása mutatkozik. Az augusztus 20-i támogatások dologira lettek felhasználva. A pénzbeli juttatásoknál utólag kapjuk a támogatást. A közmunkaprogramban 45 főt foglalkoztattunk, így az FHT-nél és RSZS-nél maradt is megmarad várhatóan a 10 %-os önrészünk. Közmunkánál a dologira kapott támogatás nem elegendő, ahhoz hogy a 45 fő értékteremtő munkát tudjon végezni, hozzá kell tennünk. Egyéb működési kiadások (szerviz, készletbeszerzés, hajtóanyag, üzemanyag, traktorok üzembentartása). Az adó, a

4 4 járulékbiztosítási díjak változnak. A 8. sorban lévő tartalékok felhasználási kerete terhére történik a felhasználás. A beruházási kiadásoknál a költségvetésnél jelentős a beruházások száma, ahol nincs teljesülés pl. kamerapályázat nem nyert, belvíz pályázatnál még hátha lesz kiírás jövőre, az ingatlanvásárlásnak nincs eredménye, a csatornaparti ingatlanoknál megkezdték az értékbecslést. 16 sorban a közmunkaprogramhoz a gépek, eszközök beszerzése van kimutatva. 17. sorban a konyhapályázat tartalmazza a %-os önerőt és a gépjármű beszerzést, elszámolása folyamatban van. Az útjavítások megtörténtek a közmunkaprogram keretében. A könyvtár pályázat lezáródott, az utolsó elszámolást is az idei évben megkapjuk ös sorokon módosított előirányzatban nincs adat, ezért az időszakos jelentést készítő program nem kér %-os teljesítést. Kizárólag a programkitöltés tájékoztatójára tudunk hagyatkozni. Szabó Gáborné képviselő jelzi, hogy bizottsági ülésen még kérdés volt a 34-es sor. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy átfutó, kiegyenlítő bér és hozzá tartozó járulékok, ennek a nagyságrendje meg fog változni. Jövőre a DOKK programot fogják használni, a 4 intézménynek meg van rendelve a szoftver, ezt a Kincstár biztosítja. Pénzmaradványukban van tartalék, a konyhai gépjármű megelőlegezett árát visszakapjuk. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja III. negyedévi pénzügyi beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 200/2013.(XI.27.) 2013 évi költségvetés III. negyedévi teljesülése H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi költségvetés III. negyedévi költségvetés teljesülését megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Hi.: azonnal 3. napirend Előterjesztés a évi költségvetési rendelet II. számú módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta a költségvetés II-es számú módosítását. Az előterjesztésből látszik, hogy a közfoglalkoztatás támogatása, augusztus 20-i rendezvényre kapott támogatás, BÁCSVÍZ-től kapott osztalék és a belső előirányzat csoport átvezetése miatt van szükség a módosításra.

5 5 Tóth Ferenc jegyző kiegészíti, hogy a belső előirányzat átcsoportosítások kapcsán a tartalék egyenlege ,- Ft lesz. A módosítást javasolja elfogadásra. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi költségvetés II. számú módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XII.05.) önkormányzati rendelete A Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetés II. módosításáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény és az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton község közigazgatási területén: Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Módosított bevételi főösszeg: Módosított kiadási főösszeg: Forráshiány Ft Ft. 0.- Ft. 2.. Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor Polgármester 4. napirend Előterjesztés a szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet tárgyában (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

6 6 Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a rendeletettervezetet. A 4. (1) bekezdés a) és b) pont közötti viszonyt próbálták módosítani úgy, hogy az (1) bekezdés aa)-af)-ig változatlan marad, az (1) bekezdés ag) pontja átkerül c) pontba és a b) pontnál egyedülálló esetében az ,- Ft helyett javasolta a bizottság ,- Ft-ra emelni. 6..-ban az Ügyrendi bizottság felállításához javasolta a RNÖ képviselőjét és családsegítős szolgálatot, valamint a kérelem 1.3 pontjába nyilatkozatot beletenni, hogy a kérelmező A támogatás saját ingatlanán használja fel. A felsorolt módosításokkal az ügyrendi bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy 69 m3 tűzifára kaptak támogató okiratot, ez kb q fa 1,2 mft értékben. Nagyobb nettó jövedelem mellett olyan terhek is jelentkeznek a napi élethelyzetekben mely indokolja a 4. (1) ag pontot c./ pontként önállóan megjeleníteni. Krízishelyzet okán olyan kör is bekerülhet, aki szociális tv. szerint nem jogosult támogatásra, mivel a bankhitel nem szerepel leírandóként. Javaslata, hogy az összes kérelmet egyben vizsgálja a bizottság. Minden kérelemről egyedi határozatot kell hoz, a jogorvoslati rend működik, ezt decemberre a határidők miatt nem tudjuk vállalni. Két nagy program van még: - falukarácsony és - karácsonyi csomagosztás és ezeken felül is rengeteg aktuális feladatunk lesz decemberre. A szalkszentmártoni erdőről hozzák a fát, így kevesebb a szállítási költség. Nyitva hagytuk a lehetőséget, hogy ahol van fizikai erő, ott szálfában kapják, az idősek pedig akinek nincs segítsége, aprított és hasított fát kapjon. Általában a ház előtti közterületre kerül a fa. Január 10-én egységesen kívánják látni a kérelmeket, utána jogvesztő hatályú lesz. Az előminősítést a hivatalban végzik, a tervek szerint január körül születik döntés. Közfoglalkoztatottunk alig lesz január-februárban. Eddig nálunk nem volt ilyen támogatás, az idei évben csak a községeknek biztosította a Kormányzat ezt a lehetőséget. Saját célú felhasználásra nyilatkoztatják a kérelmezőt, de ezt jogilag nem lehet számon kérni. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy a 7.. tartalmazza, hogy a polgármester dönt egyedi határozattal? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testületnek van jogköre a feladat átruházásra, de ha a bizottság véleményes, javasol, gyorsabban lehet dönteni, de ha a Képviselő-testület kíván dönteni, megteheti, csak az ügymenet gyorsítása céljából javasoltuk e lehetőséget. Káposztás Tibor polgármester javasolja, hogy a határozatba legyen benne, hogy a bizottság javaslata alapján döntött. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az indokolásban benne lesz, hogy a bizottság döntése alapján. A bizottság 3 képviselő taggal, családsegítő szolgálat munkatársával és az RNÖ képviselőjével, valamint a hivatali szakapparátussal kiegészül, munkamegosztás szempontjából javasolták az ügyrendi bizottságot és nem a pénzügyi bizottságot. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadását.

7 7 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, 32. (3) bekezdésében valamint a 47. (1), (3) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 3. (1)-(4) bekezdésében meghatározott Szalkszentmárton településen lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. 2. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló R. alapján a rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig az arra rászorultak részére szociális célú tűzifa juttatást biztosít. 3. (1) A szociális célú tűzifa juttatás megállapítása kérelemre történik. (2) A kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje: január 10. (3) A kérelem benyújtásához a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltése szükséges. A kérelem benyújtásának helye a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal (6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.) 5. számú hivatali helyisége. 4. (1) a) A szociális célú tűzifa juttatásra az a személy jogosult aki, vagy akinek a háztatásában olyan személy él és a R. 3. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel és aa) időskorúan járadékára, vagy ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy ac) aktív korúak rendszeres szociális segélyére, vagy ad) lakásfenntartási támogatásra, vagy ae) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy af) halmozottan hátrányos gyermeket nevel.

8 8 b) és az igénylő, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, a kérelem pontjában élő esetén a Ft-ot. c) továbbá, aki létfenntartási krízishelyzetben van. 5. (1) A juttatás megállapítása során az R. 3. (2) bekezdésében meghatározott jogosultak előnyt élveznek. (2) Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű kérelmező a támogatható. (3) Előnyben kell továbbá részesíteni azonos jogosultsági feltételek mellett azt a személyt, vagy háztartást, aki az Önkormányzattól évben még nem részesült természetbeni juttatásban. 6. Az Ügyrendi Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat képviselője előzetes felmérést készít a jogosultak köréről, majd a szociális körülmények alapján e rendelet 5. -ának figyelembevételével rangsorolja a családokat és javaslatot tesz a döntéshozatalra. 7. A kérelmek elbírálásáról, a jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt. 8. Az önkormányzat a tűzifát a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja, támogatott korára, egészségügyi állapotára tekintettel aprítva is kaphatja. 9. Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem vizsgálata kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. 10. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és február 15-én hatályát veszti. Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző 1.számú melléklet a 12/2013.(XI.28.) számú önk. Rendelethez

9 9 K É R E L EM a szociális célú tűzifa igényléséhez 1. Személyi adatok: 1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.2 Neve. 1.3 Születési neve:. 1.4 Anyja neve: 1.5 Születési helye, ideje (év,hó,nap) Lakóhely: 1.7 Tartózkodási hely:. 1.8 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám ( nem kötelező megadni ) 1.2 A kérelmező családi állapota: egyedülálló gyermeké(ei)t egyedülállóként nevelő szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül fogyatékossági támogatásban részsül kérelmezővel közös háztartásában élők száma: fő KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI Név Rokoni kapcsol at Szül. (év,hó,nap) Munkahely, iskola, óvoda Bejelentett lakóhely Tartózkodási hely

10 10 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége 1.3 N Y I L A T K O Z A T Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatást saját háztartásomban használom fel és a szociális tűzifa támogatás igénybevétele esetén lakóingatlanom és környezete rendben tartásáról gondoskodom* nem gondoskodom* * megfelelő rész aláhúzandó! 1.4 Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa (élettársa) Gyermekei Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 1. származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, 2. őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb 4. nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem

11 11 7. Összes jövedelem Egy főre számított havi családi jövedelem:..ft/hó. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 1.5 Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására; foglalkoztatást helyettesítő ellátásra; időskorúak járadékára; lakásfenntartási támogatásra jogosult. létfenntartási krízishelyzetben van A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult; halmozottan hátrányos gyermeket nevel. 1.6 A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó 6./ A lakás szobás m2-es komfortfokozatú. * A megfelelő rész aláhúzandó Szalkszentmárton, kérelmező házastársa/élettársa kérelmező CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása ( kérelem benyújtását megelőző hónap: munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb., ha valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi központtal való együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt, tartós betegségről, fogyatékosságról, emelt családi pótlékról szóló megállapító

12 12 határozatot, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves nyugdíj összesítője valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye ). 5. napirend Előterjesztés a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy augusztusban volt a közterület használati rendeletünk módosítva, de a Kormányhivatal referense jelzésére a 11. (1) és (3) bekezdését 1-1 mondattal javasolta kiegészíteni, hogy konkrét munkanapokban és konkrét összeggel tudjunk megfelelni az előírásoknak. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/1999.(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. - A 7/1999.(VI.01.) rendelet 11. (1) és (3) bekezdése helyébe kerül: 11. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 60 napot nem haladhatja meg. Az Önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást, vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. 11. (3) A közterület filmforgatás célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Szalkszentmárton Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. 2.

13 13 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester 6. napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy ez kötelező napirend. A Képviselő-testület is elrendelhet bármilyen belső ellenőrzést. A megszokott belső ellenőrző céggel szeretnénk újra szerződést kötni, a témák felárazásától függ, hogy mennyi ellenőrzést rendelünk. A belső ellenőrzés tárgya szabadon választott, bármit meghatározat a Képviselő-testület. A választott témák a munkánkat segíti és jó támpont a hiányosságok feltárására amellett, hogy ellenőriz. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi belső ellenőrzési tervet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 201/2013.(XI.30.) évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzendő szervezeti egységek 1. Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Szalkszentmárton, Jókai út 2 2. Szalkszentmárton Község Önkormányzata 6086 Szalkszentmárton, Jókai út 2 3. Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Az ellenőrzés célja, tárgya Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata Munkaköri leírások ellenőrzése Analitikus nyilvántartások ellenőrzése Azonosított kockázati tényezők A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, A megfelelő dokumentáltság A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés A megfelelő dokumentáltság A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés H a t á r o z a t Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése Május hó Június hó November hó

14 14 Szalkszentmárton, Jókai út napirend Gyermekorvosi álláspályázat (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a gyermekorvosi álláspályázatra ismételten nem volt pályázónk. Szeptember 01-től az OEP csak a 60 %-ot finanszírozza, tehát ismételten ki kell írni a pályázatot. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a finanszírozáshoz várhatóan nem kell saját forrást biztosítani, mert idén visszamenőlegesen módosított az OEP és így plusz költség nélkül kihúzzuk az évet. Elképzelhetőnek tartja, hogy a háziorvosok megkaphatják a gyermekorvosi feladat ellátási jogkört és abban az esetben két háziorvos is lehetne. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja gyermekorvosi álláspályázat újbóli kiírását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 202/2013.(XI.30.) Gyermekorvosi álláspályázat kiírása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. eredménytelennek nyilvánítja a 151/2013.(VIII.28.) számú felhívásban kiírt gyermekorvosi pályázatot. 2. Ismételten pályázatot ír ki a gyermek háziorvosi és Óvoda, iskola egészségügyi tevékenység betöltésére. A feladat ellátás területe Szalkszentmárton és Tass községek közigazgatási területe. Az ellátási terület gyermek lakossága ellátási és Óvoda és Iskolai-egészségügy ellátási kötelezettséggel pályázható vállalkozói formában. Szerződés időtartama: határozatlan idejű Pályázati leadási határidő: március 17. Pályázati eredmény megállapítása: március 31. Az álláshely április 01-től betölthető. Szolgálati lakás biztosított. A Képviselőtestület felhatalmazza Káposztás Tibor polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon gesztorként a pályázat megjelentetése

15 15 ügyében. A tartós helyettesítéshez szükséges szerződéseket kösse meg. Felelős: Polgármester Határidő: napirend Fogorvosi álláspályázat kiírása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a fogorvosi álláspályázat kiírásánál ugyanaz van, mint a gyermekorvosinál, ezt is javasolja újra kiírni. Szavazásra bocsájtja a fogorvosi álláspályázat kiírását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 203/2013.(XI.27.) Fogorvosi álláspályázat kiírása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Eredménytelennek nyilvánítja a 150/2013.(VIII.28.) számú felhívásban kiírt fogorvosi pályázatot. 2. Ismételten pályázatot ír ki fogorvos álláshely betöltésére. A feladat Szalkszentmárton község lakossági ellátási kötelezettséggel, valamint óvodai,- és iskolafogászati ellátási kötelezettséggel pályázható vállalkozói formában. Szerződés időtartama: határozatlan idejű Pályázati leadási határidő: március 17. Pályázati eredmény megállapítása: március 31. Az álláshely a bírálatot követő 60. napon betölthető. Szolgálati lakás biztosított. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon a pályázat ügyében. Felelős: Polgármester Határidő:

16 16 9. napirend Egyéb ügyek, bejelentések Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy a művelődési ház vezetésére a pályázatot nem lehetne időben kiírni? Tóth Ferenc jegyző véleménye, hogy meg kell várni, hogy lezáruljon a munkaköri, kikérés és áthelyezés. Nem célszerű kiírni addig, amíg nem tudjuk 100 %-ban, hogy átmegy a vezető Dunaújvárosba és célszerű lenne látni a múzeumfinanszírozást, mivel jelenleg a GYES-en lévő dolgozó helyettesítése miatt kettős kiadásunk lesz. Az új pályázónál ha kisebb iskolai végzettség lesz, akkor a béren megtakaríthatunk. A közművelődési közfoglalkoztatás is decemberben indul és a beosztásokat is helyre kell tenni. A művelődési házba közművelődés-szervező és takarító kell, ezt csökkentett létszámmal is meg tudják oldani. Intézményvezetőnek szakirányú felsőfokú végzettségűnek kell lennie, ezért célszerű lenne hosszabb időt nyitva hagyni a pályázat benyújtására. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy olyan lehetőség nincs, hogy valakit felvenni és nyilatkoztatni, hogy x éven belül elvégzi az iskolát? Tóth Ferenc jegyző válasza, hogy a szakirányú felsőfokú végzettség alól felmentési lehetőség akkor nyílna meg, ha középfokú szakirányú végzettsége van a pályázónak és a magasabb fokút elkezdte. Olyan közművelődési szakembert lenne célszerű felvenni, akinek a közművelődéshez, a könyvtárhoz és a közgyűjteményhez is van gyakorlata, jogosultsága. Káposztás Tibor polgármester jelzi, hogy gondolkodni kell azon, hogy ki az, aki olyan programokat szervezne, ami érdekelné a lakosságot, hogy behozza az intézménybe. Tóth Ferenc jegyző véleménye, hogy megfelelő képzettség nélkülinél van lehetőség arra, hogy két érvénytelen pályázat esetén képesítés nélkül is lehet megbízással alkalmazni, ezt 3-4 hónap alatt derülhet ki. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy nem helyi lakos kaphatna szolgálati lakást? Káposztás Tibor polgármester: igen, jelenleg is van üres lakásunk. 9/1 napirend Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportjának kérelme (szóbeli előterjesztés) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy már beszélt a testület a pünkösdisták kérelméről, mivel lemaradtak a pályázatról. Véleménye, hogy ők karácsonyi ünnepségre kérik és támogatandó a kérelmük, mivel behozzák a gondozottakat a művelődési házba és tényleg az ünnepségre, rendezvényre költik a pénzt.

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 35/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 30/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben