Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében november 27-én órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke Tóth Ferenc jegyző Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek év III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet II. módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés a szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet tárgyában Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 5. Előterjesztés a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés gyermekorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés fogorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Egyéb ügyek, bejelentések 10. Zárt ülés 10/1 Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj-pályázatokról 10/2 Támogatások, segélyek 1. napirend Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti a két ülés között eltelt időszak eseményeit: - az őstermelői piac kiépült villany engedélyeztetve van, 1,5 mft-on belül maradunk. - A falugazdásznál a tetőjavítás elkezdődött, lécezés, cserépcsere, meszelés folyamatban van, egy-két hét múlva a csatorna is készül, a külső meszelés marad jövőre, - 10-én Márton napi búcsú volt a Katolikus templomban és keresztszentelés volt, a szentelést Molnár Zsolt plébános úr és Alföldy-Boruss Dániel tisztelendő úr tartotta, az önkormányzat a tuját kivágta és térkövet adott hozzá, - 11-én fáklyás felvonulás volt Szent-Mártonról megemlékezés ezt javasolja hagyománnyá tenni. - Bormustra volt, újborok kóstolója ez már hagyománnyá vált községünkben, - A katolikus temető bekerítése befejeződött a Béke utcában. - A rekultivált szeméttelepnél 100 db szilfa lett elültetve a start közmunka program keretében, a Hősök terénél 25 db nyírfa, az otp előtt és a faluközpontban pótolva lett gömbjuhar, nyárfa és hársfa, a Petőfi Sándor Múzeumbaráti Körtől 80 db fát kapott az önkormányzat, ezeket beiskoláztuk. - November 08-án értesítést kaptunk, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. korlátozás nélküli működési engedélyt kapott.

3 3-25-én bűnmegelőzési ülés volt, ahol az új rendőrkapitány Rigó János, Bóbis Attila helyettese is részt vett, azon kívül 10 meghívott jelent meg. - November 30-cal részben megszűnik a közmunkaprogram és még december 31- gyel fog az idei programok megszűnni. December 01-től 20 főt fognak oktatni, ebből 440 eft helységbérlet fog jönni, ezt a művelődési házra fogjuk fordítani. - Farkas Lajos intézményvezető bejelentette, hogy január 01-től Dunaújvárosban fog dolgozni, a körzetesített múzeumok vezetője lesz, új munkáltatója kezdeményezi az áthelyezését. 2. napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek év III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkéri jegyző utat a megbeszélt pontosítások ismertetésére Tóth Ferenc jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a költségvetési jogcímekkel kapcsolatban merültek fel kérdések. A költségvetés sarokszámai az adott 1-9 havi adatok alapján időarányosan teljesültek. Pénzkészletük szeptember 30-i állapot szerint 41 m 670 eft. A tartalmakban van mozgás, a kiadás-bevétel időarányosan teljesült. %-ban inkább több, mint kevesebb. Több adat kapcsolódik a 3. napirendhez. Fontos, hogy különböző adónemeknél 100 % körüli teljesítésük van, szeptember 16. volt a 2. adófizetési határidő. Többségében % -os mutatókról beszélhetnek. A gépjármű bevétel elmaradt a tervtől, a 2. félévi befizetés %-ban van megosztva az önkormányzat és az állam között, minden hónap 10-éig kell utalni a központi költségvetésnek. A 8. soron még nincs kimutatva a szeptember havi átvezetés, avval 95 körüli % a teljesítésünk. Kiemeli a 4. sor 1-9 hónapban teljesült, az élelmezés folyamatosan növekvő termelése 330 adagos kapacitás van. Kiteljesedett az ingyen étkezők köre és az 50 %-osoké. Az alkalmazottaknál stagnálás van. A szociális étkeztetés felfutó jelentős többletbevételt hoz. Saját bevételeiknél nincs akkora a bevétel, mint kellene a művelődési ház és múzeumnál eft bevétel elmaradás van. Mindösszesen bevételek eft, Mindösszesen kiadások eft. Ez a forrás rendelkezésükre áll, vannak programok, amiket megelőlegeztek. A közmunkaprogramok bevételeinek majdnem 80 %-a személyi jellegű és szociális hozzájárulási költség, a költségvetési rendelet módosításával kerül helyére a teljesítés. A dologi kiadásoknál a közmunkaprogramok többlet készletbeszerzéseinek hatása mutatkozik. Az augusztus 20-i támogatások dologira lettek felhasználva. A pénzbeli juttatásoknál utólag kapjuk a támogatást. A közmunkaprogramban 45 főt foglalkoztattunk, így az FHT-nél és RSZS-nél maradt is megmarad várhatóan a 10 %-os önrészünk. Közmunkánál a dologira kapott támogatás nem elegendő, ahhoz hogy a 45 fő értékteremtő munkát tudjon végezni, hozzá kell tennünk. Egyéb működési kiadások (szerviz, készletbeszerzés, hajtóanyag, üzemanyag, traktorok üzembentartása). Az adó, a

4 4 járulékbiztosítási díjak változnak. A 8. sorban lévő tartalékok felhasználási kerete terhére történik a felhasználás. A beruházási kiadásoknál a költségvetésnél jelentős a beruházások száma, ahol nincs teljesülés pl. kamerapályázat nem nyert, belvíz pályázatnál még hátha lesz kiírás jövőre, az ingatlanvásárlásnak nincs eredménye, a csatornaparti ingatlanoknál megkezdték az értékbecslést. 16 sorban a közmunkaprogramhoz a gépek, eszközök beszerzése van kimutatva. 17. sorban a konyhapályázat tartalmazza a %-os önerőt és a gépjármű beszerzést, elszámolása folyamatban van. Az útjavítások megtörténtek a közmunkaprogram keretében. A könyvtár pályázat lezáródott, az utolsó elszámolást is az idei évben megkapjuk ös sorokon módosított előirányzatban nincs adat, ezért az időszakos jelentést készítő program nem kér %-os teljesítést. Kizárólag a programkitöltés tájékoztatójára tudunk hagyatkozni. Szabó Gáborné képviselő jelzi, hogy bizottsági ülésen még kérdés volt a 34-es sor. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy átfutó, kiegyenlítő bér és hozzá tartozó járulékok, ennek a nagyságrendje meg fog változni. Jövőre a DOKK programot fogják használni, a 4 intézménynek meg van rendelve a szoftver, ezt a Kincstár biztosítja. Pénzmaradványukban van tartalék, a konyhai gépjármű megelőlegezett árát visszakapjuk. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja III. negyedévi pénzügyi beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 200/2013.(XI.27.) 2013 évi költségvetés III. negyedévi teljesülése H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi költségvetés III. negyedévi költségvetés teljesülését megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Hi.: azonnal 3. napirend Előterjesztés a évi költségvetési rendelet II. számú módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta a költségvetés II-es számú módosítását. Az előterjesztésből látszik, hogy a közfoglalkoztatás támogatása, augusztus 20-i rendezvényre kapott támogatás, BÁCSVÍZ-től kapott osztalék és a belső előirányzat csoport átvezetése miatt van szükség a módosításra.

5 5 Tóth Ferenc jegyző kiegészíti, hogy a belső előirányzat átcsoportosítások kapcsán a tartalék egyenlege ,- Ft lesz. A módosítást javasolja elfogadásra. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi költségvetés II. számú módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XII.05.) önkormányzati rendelete A Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetés II. módosításáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény és az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton község közigazgatási területén: Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Módosított bevételi főösszeg: Módosított kiadási főösszeg: Forráshiány Ft Ft. 0.- Ft. 2.. Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor Polgármester 4. napirend Előterjesztés a szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet tárgyában (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

6 6 Szabó Árpád képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a rendeletettervezetet. A 4. (1) bekezdés a) és b) pont közötti viszonyt próbálták módosítani úgy, hogy az (1) bekezdés aa)-af)-ig változatlan marad, az (1) bekezdés ag) pontja átkerül c) pontba és a b) pontnál egyedülálló esetében az ,- Ft helyett javasolta a bizottság ,- Ft-ra emelni. 6..-ban az Ügyrendi bizottság felállításához javasolta a RNÖ képviselőjét és családsegítős szolgálatot, valamint a kérelem 1.3 pontjába nyilatkozatot beletenni, hogy a kérelmező A támogatás saját ingatlanán használja fel. A felsorolt módosításokkal az ügyrendi bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy 69 m3 tűzifára kaptak támogató okiratot, ez kb q fa 1,2 mft értékben. Nagyobb nettó jövedelem mellett olyan terhek is jelentkeznek a napi élethelyzetekben mely indokolja a 4. (1) ag pontot c./ pontként önállóan megjeleníteni. Krízishelyzet okán olyan kör is bekerülhet, aki szociális tv. szerint nem jogosult támogatásra, mivel a bankhitel nem szerepel leírandóként. Javaslata, hogy az összes kérelmet egyben vizsgálja a bizottság. Minden kérelemről egyedi határozatot kell hoz, a jogorvoslati rend működik, ezt decemberre a határidők miatt nem tudjuk vállalni. Két nagy program van még: - falukarácsony és - karácsonyi csomagosztás és ezeken felül is rengeteg aktuális feladatunk lesz decemberre. A szalkszentmártoni erdőről hozzák a fát, így kevesebb a szállítási költség. Nyitva hagytuk a lehetőséget, hogy ahol van fizikai erő, ott szálfában kapják, az idősek pedig akinek nincs segítsége, aprított és hasított fát kapjon. Általában a ház előtti közterületre kerül a fa. Január 10-én egységesen kívánják látni a kérelmeket, utána jogvesztő hatályú lesz. Az előminősítést a hivatalban végzik, a tervek szerint január körül születik döntés. Közfoglalkoztatottunk alig lesz január-februárban. Eddig nálunk nem volt ilyen támogatás, az idei évben csak a községeknek biztosította a Kormányzat ezt a lehetőséget. Saját célú felhasználásra nyilatkoztatják a kérelmezőt, de ezt jogilag nem lehet számon kérni. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy a 7.. tartalmazza, hogy a polgármester dönt egyedi határozattal? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testületnek van jogköre a feladat átruházásra, de ha a bizottság véleményes, javasol, gyorsabban lehet dönteni, de ha a Képviselő-testület kíván dönteni, megteheti, csak az ügymenet gyorsítása céljából javasoltuk e lehetőséget. Káposztás Tibor polgármester javasolja, hogy a határozatba legyen benne, hogy a bizottság javaslata alapján döntött. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az indokolásban benne lesz, hogy a bizottság döntése alapján. A bizottság 3 képviselő taggal, családsegítő szolgálat munkatársával és az RNÖ képviselőjével, valamint a hivatali szakapparátussal kiegészül, munkamegosztás szempontjából javasolták az ügyrendi bizottságot és nem a pénzügyi bizottságot. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadását.

7 7 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, 32. (3) bekezdésében valamint a 47. (1), (3) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 3. (1)-(4) bekezdésében meghatározott Szalkszentmárton településen lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. 2. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló R. alapján a rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig az arra rászorultak részére szociális célú tűzifa juttatást biztosít. 3. (1) A szociális célú tűzifa juttatás megállapítása kérelemre történik. (2) A kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje: január 10. (3) A kérelem benyújtásához a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltése szükséges. A kérelem benyújtásának helye a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal (6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.) 5. számú hivatali helyisége. 4. (1) a) A szociális célú tűzifa juttatásra az a személy jogosult aki, vagy akinek a háztatásában olyan személy él és a R. 3. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel és aa) időskorúan járadékára, vagy ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy ac) aktív korúak rendszeres szociális segélyére, vagy ad) lakásfenntartási támogatásra, vagy ae) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy af) halmozottan hátrányos gyermeket nevel.

8 8 b) és az igénylő, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, a kérelem pontjában élő esetén a Ft-ot. c) továbbá, aki létfenntartási krízishelyzetben van. 5. (1) A juttatás megállapítása során az R. 3. (2) bekezdésében meghatározott jogosultak előnyt élveznek. (2) Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű kérelmező a támogatható. (3) Előnyben kell továbbá részesíteni azonos jogosultsági feltételek mellett azt a személyt, vagy háztartást, aki az Önkormányzattól évben még nem részesült természetbeni juttatásban. 6. Az Ügyrendi Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat képviselője előzetes felmérést készít a jogosultak köréről, majd a szociális körülmények alapján e rendelet 5. -ának figyelembevételével rangsorolja a családokat és javaslatot tesz a döntéshozatalra. 7. A kérelmek elbírálásáról, a jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt. 8. Az önkormányzat a tűzifát a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja, támogatott korára, egészségügyi állapotára tekintettel aprítva is kaphatja. 9. Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem vizsgálata kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. 10. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és február 15-én hatályát veszti. Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző 1.számú melléklet a 12/2013.(XI.28.) számú önk. Rendelethez

9 9 K É R E L EM a szociális célú tűzifa igényléséhez 1. Személyi adatok: 1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.2 Neve. 1.3 Születési neve:. 1.4 Anyja neve: 1.5 Születési helye, ideje (év,hó,nap) Lakóhely: 1.7 Tartózkodási hely:. 1.8 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám ( nem kötelező megadni ) 1.2 A kérelmező családi állapota: egyedülálló gyermeké(ei)t egyedülállóként nevelő szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül fogyatékossági támogatásban részsül kérelmezővel közös háztartásában élők száma: fő KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI Név Rokoni kapcsol at Szül. (év,hó,nap) Munkahely, iskola, óvoda Bejelentett lakóhely Tartózkodási hely

10 10 Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége 1.3 N Y I L A T K O Z A T Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatást saját háztartásomban használom fel és a szociális tűzifa támogatás igénybevétele esetén lakóingatlanom és környezete rendben tartásáról gondoskodom* nem gondoskodom* * megfelelő rész aláhúzandó! 1.4 Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa (élettársa) Gyermekei Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 1. származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, 2. őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb 4. nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem

11 11 7. Összes jövedelem Egy főre számított havi családi jövedelem:..ft/hó. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 1.5 Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására; foglalkoztatást helyettesítő ellátásra; időskorúak járadékára; lakásfenntartási támogatásra jogosult. létfenntartási krízishelyzetben van A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult; halmozottan hátrányos gyermeket nevel. 1.6 A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó 6./ A lakás szobás m2-es komfortfokozatú. * A megfelelő rész aláhúzandó Szalkszentmárton, kérelmező házastársa/élettársa kérelmező CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása ( kérelem benyújtását megelőző hónap: munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb., ha valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi központtal való együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt, tartós betegségről, fogyatékosságról, emelt családi pótlékról szóló megállapító

12 12 határozatot, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves nyugdíj összesítője valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye ). 5. napirend Előterjesztés a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy augusztusban volt a közterület használati rendeletünk módosítva, de a Kormányhivatal referense jelzésére a 11. (1) és (3) bekezdését 1-1 mondattal javasolta kiegészíteni, hogy konkrét munkanapokban és konkrét összeggel tudjunk megfelelni az előírásoknak. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a közterület használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/1999.(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. - A 7/1999.(VI.01.) rendelet 11. (1) és (3) bekezdése helyébe kerül: 11. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 60 napot nem haladhatja meg. Az Önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást, vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. 11. (3) A közterület filmforgatás célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Szalkszentmárton Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. 2.

13 13 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester 6. napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési tervére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy ez kötelező napirend. A Képviselő-testület is elrendelhet bármilyen belső ellenőrzést. A megszokott belső ellenőrző céggel szeretnénk újra szerződést kötni, a témák felárazásától függ, hogy mennyi ellenőrzést rendelünk. A belső ellenőrzés tárgya szabadon választott, bármit meghatározat a Képviselő-testület. A választott témák a munkánkat segíti és jó támpont a hiányosságok feltárására amellett, hogy ellenőriz. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi belső ellenőrzési tervet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 201/2013.(XI.30.) évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzendő szervezeti egységek 1. Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Szalkszentmárton, Jókai út 2 2. Szalkszentmárton Község Önkormányzata 6086 Szalkszentmárton, Jókai út 2 3. Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Az ellenőrzés célja, tárgya Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata Munkaköri leírások ellenőrzése Analitikus nyilvántartások ellenőrzése Azonosított kockázati tényezők A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, A megfelelő dokumentáltság A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés A megfelelő dokumentáltság A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés H a t á r o z a t Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése Május hó Június hó November hó

14 14 Szalkszentmárton, Jókai út napirend Gyermekorvosi álláspályázat (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a gyermekorvosi álláspályázatra ismételten nem volt pályázónk. Szeptember 01-től az OEP csak a 60 %-ot finanszírozza, tehát ismételten ki kell írni a pályázatot. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a finanszírozáshoz várhatóan nem kell saját forrást biztosítani, mert idén visszamenőlegesen módosított az OEP és így plusz költség nélkül kihúzzuk az évet. Elképzelhetőnek tartja, hogy a háziorvosok megkaphatják a gyermekorvosi feladat ellátási jogkört és abban az esetben két háziorvos is lehetne. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja gyermekorvosi álláspályázat újbóli kiírását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 202/2013.(XI.30.) Gyermekorvosi álláspályázat kiírása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. eredménytelennek nyilvánítja a 151/2013.(VIII.28.) számú felhívásban kiírt gyermekorvosi pályázatot. 2. Ismételten pályázatot ír ki a gyermek háziorvosi és Óvoda, iskola egészségügyi tevékenység betöltésére. A feladat ellátás területe Szalkszentmárton és Tass községek közigazgatási területe. Az ellátási terület gyermek lakossága ellátási és Óvoda és Iskolai-egészségügy ellátási kötelezettséggel pályázható vállalkozói formában. Szerződés időtartama: határozatlan idejű Pályázati leadási határidő: március 17. Pályázati eredmény megállapítása: március 31. Az álláshely április 01-től betölthető. Szolgálati lakás biztosított. A Képviselőtestület felhatalmazza Káposztás Tibor polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon gesztorként a pályázat megjelentetése

15 15 ügyében. A tartós helyettesítéshez szükséges szerződéseket kösse meg. Felelős: Polgármester Határidő: napirend Fogorvosi álláspályázat kiírása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a fogorvosi álláspályázat kiírásánál ugyanaz van, mint a gyermekorvosinál, ezt is javasolja újra kiírni. Szavazásra bocsájtja a fogorvosi álláspályázat kiírását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 203/2013.(XI.27.) Fogorvosi álláspályázat kiírása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Eredménytelennek nyilvánítja a 150/2013.(VIII.28.) számú felhívásban kiírt fogorvosi pályázatot. 2. Ismételten pályázatot ír ki fogorvos álláshely betöltésére. A feladat Szalkszentmárton község lakossági ellátási kötelezettséggel, valamint óvodai,- és iskolafogászati ellátási kötelezettséggel pályázható vállalkozói formában. Szerződés időtartama: határozatlan idejű Pályázati leadási határidő: március 17. Pályázati eredmény megállapítása: március 31. Az álláshely a bírálatot követő 60. napon betölthető. Szolgálati lakás biztosított. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon a pályázat ügyében. Felelős: Polgármester Határidő:

16 16 9. napirend Egyéb ügyek, bejelentések Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy a művelődési ház vezetésére a pályázatot nem lehetne időben kiírni? Tóth Ferenc jegyző véleménye, hogy meg kell várni, hogy lezáruljon a munkaköri, kikérés és áthelyezés. Nem célszerű kiírni addig, amíg nem tudjuk 100 %-ban, hogy átmegy a vezető Dunaújvárosba és célszerű lenne látni a múzeumfinanszírozást, mivel jelenleg a GYES-en lévő dolgozó helyettesítése miatt kettős kiadásunk lesz. Az új pályázónál ha kisebb iskolai végzettség lesz, akkor a béren megtakaríthatunk. A közművelődési közfoglalkoztatás is decemberben indul és a beosztásokat is helyre kell tenni. A művelődési házba közművelődés-szervező és takarító kell, ezt csökkentett létszámmal is meg tudják oldani. Intézményvezetőnek szakirányú felsőfokú végzettségűnek kell lennie, ezért célszerű lenne hosszabb időt nyitva hagyni a pályázat benyújtására. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy olyan lehetőség nincs, hogy valakit felvenni és nyilatkoztatni, hogy x éven belül elvégzi az iskolát? Tóth Ferenc jegyző válasza, hogy a szakirányú felsőfokú végzettség alól felmentési lehetőség akkor nyílna meg, ha középfokú szakirányú végzettsége van a pályázónak és a magasabb fokút elkezdte. Olyan közművelődési szakembert lenne célszerű felvenni, akinek a közművelődéshez, a könyvtárhoz és a közgyűjteményhez is van gyakorlata, jogosultsága. Káposztás Tibor polgármester jelzi, hogy gondolkodni kell azon, hogy ki az, aki olyan programokat szervezne, ami érdekelné a lakosságot, hogy behozza az intézménybe. Tóth Ferenc jegyző véleménye, hogy megfelelő képzettség nélkülinél van lehetőség arra, hogy két érvénytelen pályázat esetén képesítés nélkül is lehet megbízással alkalmazni, ezt 3-4 hónap alatt derülhet ki. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy nem helyi lakos kaphatna szolgálati lakást? Káposztás Tibor polgármester: igen, jelenleg is van üres lakásunk. 9/1 napirend Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportjának kérelme (szóbeli előterjesztés) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy már beszélt a testület a pünkösdisták kérelméről, mivel lemaradtak a pályázatról. Véleménye, hogy ők karácsonyi ünnepségre kérik és támogatandó a kérelmük, mivel behozzák a gondozottakat a művelődési házba és tényleg az ünnepségre, rendezvényre költik a pénzt.

17 17 Szavazásra bocsájtja az Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni csoportjának ,- Ft-os támogatását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 204/2013.(XI.27.) Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportja támogatása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportja részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: december 15. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy úgy tervezték, hogy a szociális tűzifa igénylési lehetőségéről értesítést küldünk ki a lakosságnak, hogy mindenki értesüljön róla. Ismerteti, hogy a költségvetési koncepció megalkotása a korábbi április 30-i határidőről visszakerült novemberre, a mostani ülés napirendjében azért nem szerepelt, mivel már akkor tárgyalta a testület. 620 db csomagot rendeltek meg a nyugdíjasoknak a pékboltban, amiben tartós élelmiszerek vannak. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól megkaptuk a listát, amiben csak az öregségi nyugdíjasok voltak, hozzátettük az özvegyi nyugdíjasokat és egyéb támogatásban részesülőket is, akik a 62. életévüket betöltötték. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a gyerekeknek a csomagot az ÁFÉSZ-nél rendelték meg és azt a hivatali dolgozóknak kell összecsomagolni. Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, Káposztás Tibor polgármester az ülést kor bezárja, a testületi ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik. k.m.f. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete 1 Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Szociális tűzifa rendelet

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben