16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli szerinti üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. 10. 09-én összehívott rendkívüli szerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/16/ JEGYZŐKÖNYV Készült e én összehívott rendkívüli szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ifj. Cseprekál István képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 4 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ónody Miklós, Szabó József, illetve Kókai Dávid képviselőtársak, jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Molnár Nórát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat, valamint Ifj. Cseprekál István képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Ifj. Cseprekál István képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. 11

2 150/2013.(X.09.) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról e a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Ifj. Cseprekál István képviselő. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A meghívón szereplő napirendeket a következőképpen javaslom módosítani. 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye 10.) Védőnői pályázat 11.) Iskolatanács 12.) Aszfaltozás 13.) Egyebek Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 151/2013.(X.09.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról e úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Bursa Hungarica pályázat csatlakozásához 2.) Szociális tűzifa rendelet módosítása 22

3 3.) Közvilágítás bővítés 4.) Telenorral kötendő szerződésről 5.) Pollák Csilla béréről 6.) Szent Pantaleon Kórház támogatás kérelméről 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye 10.) Védőnői pályázat 11.) Iskolatanács 12.) Aszfaltozás 13.) Egyebek 1.) Bursa Hungarica pályázat csatlakozásához: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A pályázathoz tartozó előterjesztést kiküldtük illetve a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen, megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 152/2013.(X.09.) sz. Határozata A Bursa Hungarica pályázat csatlakozásáról 1. A e úgy határoz, hogy csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 2. A képviselő testület az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról című dokumentum aláírására. 3. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Általános Szerződési 33

4 Feltételeknek megfelelően írja ki. 4. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a évi költségvetésbe építse be. A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont vonatkozásában: október pont vonatkozásában: október pont vonatkozásában: február 15 2.) Szociális tűzifa rendelet módosítása: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 153/2013.(X.09.) sz. Határozata a szociális tüzelőről A e úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 1 (1) alapján. szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be a belügyminiszterhez. Az igényelt 200 m 3 szociális tüzifához a szükséges pénzügyi önerőt, az Forintot a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a szociális tűzifa támogatás rászorultság és igénylés feltételéről szóló 1/2013 (I.23) rendelet módosításáról 44

5 szóló napirendet is megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, az alábbi rendeletet elfogadta A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. 11/2013.(X.10.) sz. önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás rászorultság és igénylés feltételéről szóló 1/2013 (I.23) rendelet módosításáról (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 3.) Közvilágítás bővítés Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja, kiegészítve azzal, hogy további két lámpatestet építsenek ki. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Elmondom alpolgármester úrnak, aki a Gazdasági Bizottság ülésén még nem volt jelen, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Korábban döntöttünk a lámpatestek szórvány felszereléséről, amihez további két igény érkezett. A Korniss utcáról lenne szó, ami felmegy a templom mellett, utána elmegy az óvoda fele, a másik irányban pedig ott vannak ezek a sorházak, és itt erre az egyes számú villanyoszlopra felkerülne egy világítótest. Illetve ha egyenesen tovább megyünk, akkor az utcában van egy nagy kanyar és lesz egy sarok ahol nincsen lámpa, oda kerülne a másik. Ezzel az a gond, hogy villanyoszlop van, de hogy van e vezérlőszál, azt egyelőre nem tudták megmondani. Ugyanakkor azt mondták az E-ON-nál, hogy ha egy lámpatestet később rendelek meg akkor Ft + áfa, így viszont, hogy többet kell felszerelni, Ft.+áfáért tudják vállalni darabját. Megcsinálhatjuk azt, hogy további két lámpa felszereléséről dönt a képviselő-testület, és ha itt nincs vezérlőszál, akkor legfeljebb majd azt kiveszik az ajánlatból és ebben az esetben csak az egyes számút csináltatjuk meg. Vagy esetleg azt is kérhetnénk, hogy tegye be a vezérlőszálat, de nyilvánvalóan ez attól függ, hogy mennyibe kerülne. 55

6 A határozati javaslat a következő: A lámpatestek szórvány felszerelését az ajánlatban szereplők szerint, illetve a Korniss utca 28/1-es számú háznál a sarokba és a 28-as számnál (sorház) 1 számmal megjelölt villanyoszlopra kérjük, egy-egy lámpatesttel ezzel felbővítve az ajánlatot. Illetve a képviselőtársak felhatalmaznak engem a szerződés aláírására és Zamody Doktor úr javaslata alapján 2013-es költségvetésben rendelkezésre áll a kintlévőségek behajtása terhére. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 154/2013.(X.09.) sz. Határozata Közvilágítás bővítésről 1.) e úgy határoz, hogy az EH- SZER KFT ajánlatát lámpatestek felszerelésére elfogadja. Az ajánlatban szereplő összesen: Ft + ÁFA, ill. további két lámpatest felszereléi költségét Ft+ ÁFA pénzösszeget az önkormányzat a 2013 évi kintévőségek terhéből biztosítja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 4.) Telenorral kötendő szerződésről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: ban megküldük a Telenor ajánlatát, Németh László kollégám megnézte, illetve aki az ajánlatot küldte (Kis Roland regionális ügyfélmenedzser) tájékoztatott róla, hogy minimális mértékben változni fognak a költségek. A legjobb az ajánlatban az, hogy kiemelt ügyfélként kezelik az Önkormányzatot, illetve az ajánlatban van készülék ajánlat is, ami azért jó, mert már nincs kiadható szolgálati készülékünk. Továbbá egy olyan készülék vásárlási kvótát ajánlatnak a szerződéshez, amiben gyakorlatilag a 0 forintos készüléktől a több százezer forintosig megtalálható minden. Bármilyet és bármennyit rendelhetünk bizonyos kereten belül. Tehát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban annyi lenne a kérdés, hogy kössünk-e továbbra is szerződést a Telenorral, mivel lejárt a szerződésünk és mindféleképpen újat kell kötnünk. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 66

7 155/2013.(X.09.) sz. Határozata Telenorral kötendő szerződésről 1.) e a Telenor által küldött ajánlatot megismerte és elfogadta. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Telenorral kötendő szerződés módosítás aláírására. 5.) Pollák Csilla béréről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést kiküldtük, gyakorlatilag arról van szó, hogy a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó nem fizeti ki, arról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsoltban. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 156/2013.(X.09.) sz. Határozata Pollák Csilla béréről e úgy határoz, hogy Pollák Csilla iskolatitkárral megbízási szerződést köt szeptember 1-től az iskolai és felnőtt étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban. A megbízási díjat nettó Ft/hó -ban állapítja meg. A megbízási díj összege a költségvetésben rendelkezésre áll. 77

8 6.) Szent Pantaleon Kórház támogatás kérelméről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és Ft. támogatási összeget javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönjük, annyit tennék még hozzá, ami lemaradt, hogy a kórház tulajdonképpen inkubátort szeretne vásárolni és erre kér támogatást. Az inkubátor pedig másfél millió forintba kerülne. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 157/2013.(X.09.) sz. Határozata Szent Pantaleon kórház kérelméről 1.) e a Szent Pantaleon kórház kérelmét megismerte és elfogadta. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Szent Pantaleon kórházat Ft-al támogatja. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Sikerült kicsit túlkalkulálni a költségvetést - a számlákat mellékeltük a testülti anyaghoz Forintra. Tehát a lényeg, hogy a hozzávalók Forinttal kerültek többe, mint amit elsőre megszavaztunk és ennek a kiegészítésére tettem indítványt. Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a további Forint támogatást. 88

9 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 158/2013.(X.09.) sz. Határozata a 147/2013. (IX.17.) sz. Idősek világnapja támogatásáról szóló határozat módosításáról 1.) e a BOR-ÁSZOK kérelmét megismerte, és az elszámolás alapján az Idősek világnapja rendezvény támogatását további Ft-al egészíti ki. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A polgárőrségnek szüksége volt különböző bútorzatokra, amiket tulajdonképpen meg is tudtak venni, ennek a számláját hozták be, melynek az összege Ft. Ezen költségek fedezésére szeretnének támogatást kérni. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és azt javasolja hogy mind a Polgárőrség, mind pedig a Nemzetőrség részére Forint támogatást adjunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a Polgárőrség támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 99

10 159/2013.(X.09.) sz. Határozata Polgárőrség támogatásáról 1.) e a Polgárőrség kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Polgárőrséget Ft-al támogatja. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a Nemzetőrség támogatásával, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 160/2013.(X.09.) sz. Határozata Nemzetőrség támogatásáról 1.) e úgy határoz, hogy a Nemzetőrséget Forinttal támogatja. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Cégbíróság tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy nem jó a korábbi nyilatkozatunk, melyben leírtuk, hogy a Szent János tér 31-et használhatja a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, egyéb ingatlanhasználati jogcímen. Arra kértek minket, hogy ha a használat jogcíme szivességi használat és ha csak a köztertület elnevezésben történt változás, akkor ezt a mellékelten visszaküldött nyilatkozatban konkrétan jelezze az Önkormányzat. Tehát ezt fogalmazzuk határozatba, hogy a továbbiakban is engedélyezzük a Szent János tér 31 et az iskolaalapítvány székhelyének, azért, mert a mi tulajdonunk, a használat jogcíme szivességi haszálat és csak a közterületi elnevezés változott. Mivel az a gond, hogy most Szent János térnek hívják a teret és ezt át kellett jelenteni. Kérem, hogy aki a határozati 10

11 javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 161/2013.(X.09.) sz. Határozata a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhelyhasználatról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, a 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén használja. 10.)Védőnői pályázat Dr. Hekman Tibor jegyző: Röviden annyit mondanék a pályázatról, hogy a finanszírozás lehetővé teszi. Tehát nekünk nem fog egy fillérünkbe sem kerülni, a védőnő bérezését és egyéb kiadásait is le fogja fedni. Az új védőnőét feltéve, ha lesz, mert nem biztos, hogy eredményes lesz a pályázatunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tehát, ki kell írnunk egy védőnői pályázatot, mert felmondtuk Martonvásárral a megállapodásunkat, és így most nincs közös körzetis védőnőnk, mint korábban. A pontszámok miatt belefér, Ildikó szeretné, hogy legyen, hiszen így neki is kevesebb munkája lenne. És ugyebár a gyerekek száma, az ügyek száma és a pontok száma alapján lehetne és kell is. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tehát belefér a finanszírozásunkba. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, és akkor lenne jól ellátott, két védőnős körzetünk és senkinek nem kellene túlterhelnie magát. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tulajdonképpen a lényege annyi, hogy akkor most csak ki kell írni a pályázatot, a munkát pedig elosztja a két védőnő egymás között, illetve a vezető védőnő és akkor majd mi ezt jóváhagyjuk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre annyiról van szó, hogy írjunk ki pályázatot. Dr. Hekman Tibor jegyző: Azt mondta a vezetővédőnő, hogy a körzetbe, az utóbbi évekbe nem jött be új védőnő. 11

12 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 162/2013.(X.09.) sz. Határozata A védőnői pályázatról 1.) e úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja és pályázatot ír ki védőnői állás betöltésére. 2.) A képviselő-testület a pályázat közzétételére felkéri a jegyzőt., jegyző Dr. Hekman Tibor jegyző: Akkor holnap felrakjuk a közigallas.hu-ra mivel 15- napig kötelező hirdetni. 11.) Iskolatanács Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez egy kötelezően létrehozandó hivatal, a törvény azt mondja, hogy amennyiben önkéntes jelentkező nincs, ebben az esetben az iskolaigazgatónak egy törvényre való hivatkozás alapján, a törvény hatályba lépésétől számított 45 napon belül, össze kell hívni ennek a bizonyos intézményi tanácsnak az alakuló ülését. Ez most pillanatnyilag október 15-ét jelenti, mint határidő. Delegálnia kell az Önkormányzatnak, a szülők szervezetének és magának az iskolának. Nyilvánvalóan, az Önkormányzat csak a saját körében dönthet. Esetlegesen javasolhat, hogy ki legyen itt vagy ott, de hivatalosan ami jegyzőkönyvben van az csak annyi, hogy az Önkormányzat részéről delegálnia kell a testületnek valakit. Én csak annyit tennénk hozzá, hogy ezt a nemes feladatot magamra vállalnám, de ha valakinek van kedve hozzá, vagy szeretne részt venni ebben, akkor természetesen átengedem a lehetőséget. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megkérdeztem Gergicsné Gabit illetve Gózonyné Ildikót, hogy miért is kell ez? Minden iskolának kell lennie egy ilyen iskolatácsának, amiben kell lennie minden szervezetből képviselőnek is. A képviselőknek véleményezési és javaslattételi joga van, de javaslatuk nem kötelező. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tulajdonképpen ezekívűl nincs több információnk róla. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyéb kérdés észrevétel a napirendiponttal kapcsolatban? 12

13 A képviselő-testület tagjai egyértelműen jelezték, hogy nincs több kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy delegáljuk Hekman Tibort a Petőfi Sándor Általános Iskola intézmény tanácsába, az legyen szíves kézfelemeléssel jelezni. 163/2013.(X.09.) sz. Határozata az intézményi tanács tagjára e, úgy határoz hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről dr. Hekman Tibort delegálja a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi tanácsába. 12.) Aszfaltozás Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bekértem árajánlatokat, ahogy korábban a bizottsági ülésen is elmondtam, minden vállalkozó kizárólag teli aszfaltot szeretett volna csinálni. Megkérdeztem Gajárszky Gábort, aki elment a Puhi-Tárnokhoz és ott érdeklődött. Kapott egy ajánlatot, ami 4500 Ft. + Áfa /m 2. Illetve ugyanezekre a paraméterekre kértem egy másik cégtől ajánlatot, akik az interneten kerestek meg. Ez a Hadas Attila féle árajánlat, ami 4100 Ft.+ Áfa /m 2. Továbbá van egy harmadik, ami a Tóth út Kft, akik csinálták a posta előtt a javítást. Ők Ft. + Áfa /m 2 - re tarifázták. A Hadas Attila őt nem ismerem- azt mondta, hogyha jobb ajánlat érkezik ők alkuképesek. Én nem szívesen veszek részt a döntésben, inkább elfogultsági kifogást jelenek be magammal szemben. Azért, mert már az iskola felújításnál volt, aki szóvá tette, miért érdiek csinálták a mosdót. Mondjuk meg lehet nézni, milyen lett, mennyiből. A bevásárlásokat nagyrészben tudjuk a helyi boltokban intézni, fuvaros, kőműves, stb. van a faluban, de ebben az aszfaltozás ügyben mindegyik jelentkező falun kívüli, én úgy tudom, itt helyben senki nem foglalkozik ezzel. De mindig vannak olyanok, akiknek nem az számít, hogy jó legyen, hanem hogy mibe lehet belekötni. Nekem itt most az lenne az ajánlatom, hogy valaki folytassa le a tendert, tehát versenyeztesse meg, hogy ki legyen, vagy hogy legyen-e még árajánlat. A Petőfi utca lenne az én szívügyem, Gajárszky Gábor azt mondta, ő felmérte és körülbelül olyan 200 m 2 lenne, amit javítani kellene és kikátyúzni. Ők úgy jönnének, hogy ő meg néhány embere, illetve azok, akiket a Puhi-Tárnok küldene, plusz a közmunkások segítenének és 3 év garanciát 13

14 vállalt rá. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottsági ülésen azt javasoltam, hogy minféleképpen döntsünk most, és olyannal kellene csináltatnunk, akit ismerünk, és aki utolérhető, számonkérhető. Tanulva abból, hogy mi volt itt az előző útépítésen. Illetve mindenféle negatív tapasztalat alapján, ami összegyűlt bennem az elmúlt két hétben. Úgyhogy semmiféleképpen nem tanácsolunk ilyen kókler, cím nélküli, kézzel írott cetlikkel jelentkező, két centi aszfalt is elég, három centi se rossz cégeket, szóval ne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, volt, aki azt mondta, hogy ha csak 3 centi kopóréteget rakunk rá a kátyúra, akkor többet tudnánk megcsinálni. Dr. Zamody János képviselő: Átmegy rajta egy babakocsi és berepedezik. Dienes Gábor alpolgármester: Akkor ez kizárva. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Biztosan lesznek olyanok, akik kifogásolni fogják, hogy miért éppen őket bízzuk meg. Dr. Zamody János képviselő: Mert kedvező, ill. jó tapasztalataink vannak velük. Dienes Gábor alpolgármester: Gábor bácsi nem tudna valamit mondani erre a parkolóra? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez az egész úgy kezdődött, hogy mondtam neki, hogy a Vörösmarty utcának a végén az áteresz be van szakadva, és azt meg kellene csinálni. Mivel az úgy is betonozás és ő meg legfőbbképpen kőműves mester, akkor nézze már meg, először is, hogy mennyibe kerülne. Erre az ő válasza az volt, hogy az túl nagy, és akkor félpályás lezárás kell, illetve, hogy először meg kellene bészélni a közútkezelővel, nem nekik kellene-e azt kijavítani? Továbbá még azt is mondta, hogy ott tuladonképpen az egész út minősége nagyon rossz. Mire mondtam, hogy ez nem rossz utca, mutatok én neki igazán rossz utcát és akkor elvittem a Petőfibe. Nekem az a legnagyobb bánatom, hogy eddig minden cég azzal jött, hogy ők nem csinálnak kátyúzást kivágásos módszerrel, meg hogy túl rossz az utca, egyebek, tulajdonképpen mert nem éri meg: sok munka, nem sok pénz. Mióta Gajárszky Gáboréktól volt egy körülvágós kátyúzós ajánlatom, már mindenki tudott és akart ezzel a módszerrel javítani. De összeségében annyit tudok mondani, hogy a Gábor bácsi több évtizednyi tapasztalattal rendelkező szakemeber. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Azért ennyi az ár. Azért nem vállalja Forintból, mert annyiból nem lehet megcsinálni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdeztem, hogy ennek az ajánlatnak nem tudnak-e alámenni, de mondta hogy nem nagyon. Mivel aki kijön a Puhi-Tárnoktól, az ennyiért adja az aszfaltot, ennyi az állásdíj, és még azzal súllyosbodott a dolog, hogy nemrég bevezették ezt az útdíjjat, amit nem tud átvállalni a Puhi-Tárnok. 14

15 Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Ami mondjuk nem egy nagy összeg, de tény, hogy van. És ennyiből lehet megcsinálni. Dr. Zamody János képviselő: És itt a precíz munka a lényeg, mert ha nincs kitakarítva rendesen, kifújva a portól, nem ér semmit, nem köt meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Azért kérdeztem, hogy az aszfaltozásról most kellene-e dönteni, mert meg kellene csinálni amíg még az időjárás engedi. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen, 10 fokig még lehet csinálni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: De jó lenne, ha nem decemberben állnánk neki. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ezért mondom, hogy ezt most kellene megszavazni. Dienes Gábor alpolgármester: Akkor legyen a Gábor bácsi. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: 200 m 2 -re saccolta, valaki legyen szíves számolja ki nekem, hogy az akkor mennyibe kerülne, mert véleményem szerint egy anyagi keretet meg kellene határoznunk. Dienes Gábor alpolgármester: Most spórultunk Forintot (mivel nem fogadtuk el a temető melletti parkoló árajánlatát), úgyhogy szerintem vegyük hozzá a Kocsy- Mayer elejét meg az Arany János utca közepét. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az Arany János utcánál egy kritikus pont van a közepén. A Kocsy-Mayernél meg az oldalán azt a törésvonalat kellene kijavítani, mert az az egy viszonylag jó utca és ha most nem javítjuk ki, az is csak tönkre megy. Tehát akkor a 200 m 2 az mennyibe kerülne? Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Az Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Plussz az Áfa. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Akkor az Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. Akkor a határozati javaslat így nézne ki: a testület felhatalamaz arra, hogy nettó Forintos keretet szabunk az aszfaltozásra azzal a prioritással, hogy a Petőfi Sándor, a Kocsy-Mayer, és lehetőleg az Arany János utcát kijavítjuk, illetve esetleg ott ahol még találálunk olyan kátyut, ami sürgős és még anyagilag belefér a keretbe. Az összeget a behajtott adókból biztosítjuk, mivel, hogy ezzel kapcsolatban jobban állunk mint amit terveztünk. Megmondom öszintén ezt szándékosan alulkalkuláltuk. De jól állunk. Ez persze most el fog menni az aszfaltozásra. 15

16 Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Ebben az ajánlatban a legnagyobb tétel a kő és annak az anyag ára. Az összes többi az semmi, ill. ami még szintén nagy összeg az a csatorna elhelyezése anyaggal és a munkadíj. Dr. Zamody János képviselő: Tulajdonképpen te már a parkolóról beszélsz?! Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen! Ez borzatóan sok, mivel kevés munkát igényel. Összesen 58 folyóméter, ami 6 szál csövet jelent. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jó de ezt szintezni kell. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Az se nagy dolog, lézerrel egy ember figyeli és ennyi. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Vízügyesek ezt megtudják csinálni. Dienes Gábor alpolgármester: Vegyük meg a csövet. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A cső az Ft. Ezt el tudom intézni mert ezt biztos hogy nem ennyi. A Pipelife-nál körülbelül Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A terv a következőképpen néz ki. Van egy bevezető része amit úgy magyaráztak nekem, hogy egy járdalap van alul, kettő pedig az oldalán. Onanntól pedig elindul a cső, és a lefedett rész, ott kell egy beton indítópanel, amiben benne lesz a cső. Hasonlóan a temető többi részéhez. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Csatornavégfal. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Csatornavégfalat kell rá csinálni, illetve a közepén van egy tisztító akna, aminek a tetejére vasrács kell, ami szintén benne van az ajánlatba. Mivel annyira hosszú lesz az egész, ha megbontatlanul csinálom, akkor nincs amin átnyomjuk, ha eldugul. Tehát középen akna, a végre még egy végfal, és ott megint meg kell csinálni ezt a végkivezetőt. Tehát gyakorlatilag, aknát már csak fel tudnak zsaluzni. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Szerintem ezek nagyon magas árak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jó, ezt a kérdést akkor egyelőre halasszuk, döntsünk az aszfaltjavításról. Akkor legyen az, hogy felhatalmazzuk a Szent László Víz Nkft-ét, hogy szerződjön le a Gajárszky Gáborral, hogy 1,5 millió forint+ áfa keretből csináltassa meg a Petőfi Sándor utcát, Kocsy-Mayert utcát a trafónál, az Arany János utcánál a nagy gödröt, illetve ami még belefér az árba. A képviselőtestület a kátyúzás költségeit támogatás formájában a évi költségvetésben az útfelújítások előirányzata terhére biztosítja a Kft részére. Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 16

17 164/2013.(X.09.) sz. Határozata Belterülei utak javításáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belterületi utak (Petőfi Sándor u, Kocsi-Mayer Gyula u., Arany János u. ) kátyúzására 1,5 millió forint + áfa értékig vállakozási szerződést köt Gajárszki Gábor építési vállakozóval (2030 Érd Szinva u. 4.). 2.) A képviselőtestület a kátyúzás költségeit a évi költségvetésben az útfelújítások előirányzata terhére biztosítja. 13.) Egyebek: Dienes Gábor alpolgármester: Voltam bent a könyvtárban az újság ügyében és felmerült egy kérés. Nagyon szeretnének egy nyomtatót oda. Nem lehetne a dologi kiadások terhére? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tudom, hogy szeretnének egy nyomtatót, de úgy gondolom akkor majd mindenki ott akar nyomtatni. Dienes Gábor alpolgármester: Limitálni kellene a mennyiséget. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: De hát itt van a hivatalban az új nyomtató. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Hozzák át a hivatalba amit nyomtatni vagy fénymásolni szeretnének és megcsináljuk nekik ahogy szeretnék. Tudom, fénymásolót is szerettek volna. Dienes Gábor alpolgármester: Az nem kell szerintem. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Most sikerült elintéznem nekik a korlátlan internet szolgáltatást. Én az összes lakossági érdeket megértem, de mindent nem tudok elintézni. Ha Szokoli Krisztinek kell valamit nyomtatni, átküldi ben és kinyomtatom, Gajdó Ágnes már kérdés nélkül is ideadja. Például, ha az újságnak volt próba példánya, azt is kinyomtattuk megnéztük, hogy mutat. Szóval a nyomtatót azt most nem tudom elintézni, de Kriszti kért néhány dolgot a könyvtárba, például olvasói kártyát meg ilyesmi, Ft értékben, azt megvásároltuk nekik. 17

18 Dienes Gábor alpolgármester: Az angol nyelvtanfolyamról lehet valamit tudni, amire október 15-ig lehet jelentkezni, 90 órás a nyelvtanfolyam és 4500 Ft-ba kerül? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Fent van minden információ az interneten, ajovodaremenyed.hu weboldalon. Ez egy országos KEOP-os pályázat, tulajdonképpen fejenként 4500 Forintot kell befizetni és egy Gödöllői nyelviskola fog kijönni és ők fogják tartani a tanfolyamot. Kitétel, hogy csak olyan idulhat akinek nincs középfokú nyelvvizsgája, és nincs hallgatói jogviszonya. Minden további információt Krisztitől kérdezhettek meg a könyvtárban. Ő van kapcsolatban a céggel. Dr. Zamody János képviselő: Igen, és még a tankönyvet is adnak hozzá. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mielőtt beszedik a pénzeket én ezt a TÁMOP-os programot le fogom ellenőriztetni. Mert ez így ahogy van, nagyon szépen hangzik, de azért jobb ha előtte utána járunk. Ha leelenőriztük őket utána fogom csak kiadni az engedélyt a Krisztinek, hogy mehet a tanfolyam és szedheti a pénzeket. Mert én nem szeretném azt, hogy tömegével jöjjenek az emberek, hogy a pénzt befizették, de nyelvtanfolyam nincs. Állítólag, ez egy országos kezdeményezés, de mindenféleképpen referenciákat fogok kérni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ercsiben teljesen jól működik. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ercsiben is van ilyen? Mi, -vagyis inkább Kriszti- kézen közön találtunk rá, de ha Ercsiben működik, az biztató. Dr. Hekman Tibor jegyző: Heti két alkalommal esténként kell járni. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Az jó! Az a legideálisabb időpont. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Valóban, és úgy gondoltam, hogy a kastély nagytermében tarthatnák a tanfolyamot. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Beszéljünk még néhány szót a parkolóról. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezzel kapcsolatban még annyit szerettem volna elmondani, hogy most nincs nálam a terv, de Megulesz Gabinak mutattam a tervet, aki ezzel kapcsolatba visszahívott. November 4-től kap 10 embert, akit féléves foglalkoztatásba fog a vizi társulat foglalkoztatni, és neki megvannak a jól bevált emberei, akiket közmunkába szeretne kérni. Mi is most kaptunk plusz 5 embert. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy nem most kellene neki állni, mivel a kézierős munkálatok hosszadalmasak és akkor úgy lesz mint tavaly, nem leszünk kész halottak napjára, mert akkor meg az E-onos munkálatok miatt volt az egész temető feldúlva. Nem szeretném, ha minden évben pont halottak napján lenne valami építkezés. A Gabi azt mondta hogy ő hozna hozzá (a vízszintezéshez) felszerelést, van neki vizügyes szakembere is, már csak egy kőművest kellene találni, aki megcsinálná az aknát. 18

19 Dr. Zamody János képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről, így a testület 3 fővel határozatképtelenné vált. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Rendben, a holnapi nap folyamán utána fogok járni az anyag áraknak és garantálom olcsóbban be lehet szerezni a gyárból a csöveket. Továbbá a földmunkálatokat és a gépimunkálatokat azt mi be tudjuk vállalni, ennyivel is olcsóbb lenne. Illetve, ha mondjuk nem 40 cm kővel terítjük és nem 6500 Forintért, akkor még a 2 milliót sem éri el végösszeg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Képviselőtársaimnak köszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Dienes Gábor: jkv. hitelesítő Ifj. Cseprekál István jkv. hitelesítő Elkészült: én Készítette: Molnár Nóra 19

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről.

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/12/2014. 12. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 185/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-22/2012. 22. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. október 10-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-23 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben