16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli szerinti üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. 10. 09-én összehívott rendkívüli szerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/16/ JEGYZŐKÖNYV Készült e én összehívott rendkívüli szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ifj. Cseprekál István képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 4 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ónody Miklós, Szabó József, illetve Kókai Dávid képviselőtársak, jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Molnár Nórát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat, valamint Ifj. Cseprekál István képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Ifj. Cseprekál István képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. 11

2 150/2013.(X.09.) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról e a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Ifj. Cseprekál István képviselő. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A meghívón szereplő napirendeket a következőképpen javaslom módosítani. 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye 10.) Védőnői pályázat 11.) Iskolatanács 12.) Aszfaltozás 13.) Egyebek Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadta. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 151/2013.(X.09.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról e úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Bursa Hungarica pályázat csatlakozásához 2.) Szociális tűzifa rendelet módosítása 22

3 3.) Közvilágítás bővítés 4.) Telenorral kötendő szerződésről 5.) Pollák Csilla béréről 6.) Szent Pantaleon Kórház támogatás kérelméről 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye 10.) Védőnői pályázat 11.) Iskolatanács 12.) Aszfaltozás 13.) Egyebek 1.) Bursa Hungarica pályázat csatlakozásához: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A pályázathoz tartozó előterjesztést kiküldtük illetve a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen, megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 152/2013.(X.09.) sz. Határozata A Bursa Hungarica pályázat csatlakozásáról 1. A e úgy határoz, hogy csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 2. A képviselő testület az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról című dokumentum aláírására. 3. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Általános Szerződési 33

4 Feltételeknek megfelelően írja ki. 4. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a évi költségvetésbe építse be. A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont vonatkozásában: október pont vonatkozásában: október pont vonatkozásában: február 15 2.) Szociális tűzifa rendelet módosítása: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 153/2013.(X.09.) sz. Határozata a szociális tüzelőről A e úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 1 (1) alapján. szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be a belügyminiszterhez. Az igényelt 200 m 3 szociális tüzifához a szükséges pénzügyi önerőt, az Forintot a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a szociális tűzifa támogatás rászorultság és igénylés feltételéről szóló 1/2013 (I.23) rendelet módosításáról 44

5 szóló napirendet is megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, az alábbi rendeletet elfogadta A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. 11/2013.(X.10.) sz. önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás rászorultság és igénylés feltételéről szóló 1/2013 (I.23) rendelet módosításáról (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 3.) Közvilágítás bővítés Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja, kiegészítve azzal, hogy további két lámpatestet építsenek ki. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Elmondom alpolgármester úrnak, aki a Gazdasági Bizottság ülésén még nem volt jelen, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Korábban döntöttünk a lámpatestek szórvány felszereléséről, amihez további két igény érkezett. A Korniss utcáról lenne szó, ami felmegy a templom mellett, utána elmegy az óvoda fele, a másik irányban pedig ott vannak ezek a sorházak, és itt erre az egyes számú villanyoszlopra felkerülne egy világítótest. Illetve ha egyenesen tovább megyünk, akkor az utcában van egy nagy kanyar és lesz egy sarok ahol nincsen lámpa, oda kerülne a másik. Ezzel az a gond, hogy villanyoszlop van, de hogy van e vezérlőszál, azt egyelőre nem tudták megmondani. Ugyanakkor azt mondták az E-ON-nál, hogy ha egy lámpatestet később rendelek meg akkor Ft + áfa, így viszont, hogy többet kell felszerelni, Ft.+áfáért tudják vállalni darabját. Megcsinálhatjuk azt, hogy további két lámpa felszereléséről dönt a képviselő-testület, és ha itt nincs vezérlőszál, akkor legfeljebb majd azt kiveszik az ajánlatból és ebben az esetben csak az egyes számút csináltatjuk meg. Vagy esetleg azt is kérhetnénk, hogy tegye be a vezérlőszálat, de nyilvánvalóan ez attól függ, hogy mennyibe kerülne. 55

6 A határozati javaslat a következő: A lámpatestek szórvány felszerelését az ajánlatban szereplők szerint, illetve a Korniss utca 28/1-es számú háznál a sarokba és a 28-as számnál (sorház) 1 számmal megjelölt villanyoszlopra kérjük, egy-egy lámpatesttel ezzel felbővítve az ajánlatot. Illetve a képviselőtársak felhatalmaznak engem a szerződés aláírására és Zamody Doktor úr javaslata alapján 2013-es költségvetésben rendelkezésre áll a kintlévőségek behajtása terhére. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 154/2013.(X.09.) sz. Határozata Közvilágítás bővítésről 1.) e úgy határoz, hogy az EH- SZER KFT ajánlatát lámpatestek felszerelésére elfogadja. Az ajánlatban szereplő összesen: Ft + ÁFA, ill. további két lámpatest felszereléi költségét Ft+ ÁFA pénzösszeget az önkormányzat a 2013 évi kintévőségek terhéből biztosítja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 4.) Telenorral kötendő szerződésről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: ban megküldük a Telenor ajánlatát, Németh László kollégám megnézte, illetve aki az ajánlatot küldte (Kis Roland regionális ügyfélmenedzser) tájékoztatott róla, hogy minimális mértékben változni fognak a költségek. A legjobb az ajánlatban az, hogy kiemelt ügyfélként kezelik az Önkormányzatot, illetve az ajánlatban van készülék ajánlat is, ami azért jó, mert már nincs kiadható szolgálati készülékünk. Továbbá egy olyan készülék vásárlási kvótát ajánlatnak a szerződéshez, amiben gyakorlatilag a 0 forintos készüléktől a több százezer forintosig megtalálható minden. Bármilyet és bármennyit rendelhetünk bizonyos kereten belül. Tehát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban annyi lenne a kérdés, hogy kössünk-e továbbra is szerződést a Telenorral, mivel lejárt a szerződésünk és mindféleképpen újat kell kötnünk. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 66

7 155/2013.(X.09.) sz. Határozata Telenorral kötendő szerződésről 1.) e a Telenor által küldött ajánlatot megismerte és elfogadta. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Telenorral kötendő szerződés módosítás aláírására. 5.) Pollák Csilla béréről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést kiküldtük, gyakorlatilag arról van szó, hogy a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó nem fizeti ki, arról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Kérdés észrevétel az előterjesztéssel kapcsoltban. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 156/2013.(X.09.) sz. Határozata Pollák Csilla béréről e úgy határoz, hogy Pollák Csilla iskolatitkárral megbízási szerződést köt szeptember 1-től az iskolai és felnőtt étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban. A megbízási díjat nettó Ft/hó -ban állapítja meg. A megbízási díj összege a költségvetésben rendelkezésre áll. 77

8 6.) Szent Pantaleon Kórház támogatás kérelméről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és Ft. támogatási összeget javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönjük, annyit tennék még hozzá, ami lemaradt, hogy a kórház tulajdonképpen inkubátort szeretne vásárolni és erre kér támogatást. Az inkubátor pedig másfél millió forintba kerülne. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 157/2013.(X.09.) sz. Határozata Szent Pantaleon kórház kérelméről 1.) e a Szent Pantaleon kórház kérelmét megismerte és elfogadta. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Szent Pantaleon kórházat Ft-al támogatja. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 7.) Idősek világnapja támogatás kiegészítés Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Sikerült kicsit túlkalkulálni a költségvetést - a számlákat mellékeltük a testülti anyaghoz Forintra. Tehát a lényeg, hogy a hozzávalók Forinttal kerültek többe, mint amit elsőre megszavaztunk és ennek a kiegészítésére tettem indítványt. Gazdasági Bizottság a napirendet megvitatta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a további Forint támogatást. 88

9 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 158/2013.(X.09.) sz. Határozata a 147/2013. (IX.17.) sz. Idősek világnapja támogatásáról szóló határozat módosításáról 1.) e a BOR-ÁSZOK kérelmét megismerte, és az elszámolás alapján az Idősek világnapja rendezvény támogatását további Ft-al egészíti ki. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 8.) Polgárőrség és Nemzetőrség támogatása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A polgárőrségnek szüksége volt különböző bútorzatokra, amiket tulajdonképpen meg is tudtak venni, ennek a számláját hozták be, melynek az összege Ft. Ezen költségek fedezésére szeretnének támogatást kérni. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, észrevételét a napirenddel kapcsolatban. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és azt javasolja hogy mind a Polgárőrség, mind pedig a Nemzetőrség részére Forint támogatást adjunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a Polgárőrség támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 99

10 159/2013.(X.09.) sz. Határozata Polgárőrség támogatásáról 1.) e a Polgárőrség kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő testület úgy határoz, hogy a Polgárőrséget Ft-al támogatja. 3.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a Nemzetőrség támogatásával, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 160/2013.(X.09.) sz. Határozata Nemzetőrség támogatásáról 1.) e úgy határoz, hogy a Nemzetőrséget Forinttal támogatja. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget, a évi költségvetés terhére biztosítja. 9.) Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhely használatának ügye Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Cégbíróság tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy nem jó a korábbi nyilatkozatunk, melyben leírtuk, hogy a Szent János tér 31-et használhatja a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, egyéb ingatlanhasználati jogcímen. Arra kértek minket, hogy ha a használat jogcíme szivességi használat és ha csak a köztertület elnevezésben történt változás, akkor ezt a mellékelten visszaküldött nyilatkozatban konkrétan jelezze az Önkormányzat. Tehát ezt fogalmazzuk határozatba, hogy a továbbiakban is engedélyezzük a Szent János tér 31 et az iskolaalapítvány székhelyének, azért, mert a mi tulajdonunk, a használat jogcíme szivességi haszálat és csak a közterületi elnevezés változott. Mivel az a gond, hogy most Szent János térnek hívják a teret és ezt át kellett jelenteni. Kérem, hogy aki a határozati 10

11 javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 161/2013.(X.09.) sz. Határozata a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány székhelyhasználatról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, a 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén használja. 10.)Védőnői pályázat Dr. Hekman Tibor jegyző: Röviden annyit mondanék a pályázatról, hogy a finanszírozás lehetővé teszi. Tehát nekünk nem fog egy fillérünkbe sem kerülni, a védőnő bérezését és egyéb kiadásait is le fogja fedni. Az új védőnőét feltéve, ha lesz, mert nem biztos, hogy eredményes lesz a pályázatunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tehát, ki kell írnunk egy védőnői pályázatot, mert felmondtuk Martonvásárral a megállapodásunkat, és így most nincs közös körzetis védőnőnk, mint korábban. A pontszámok miatt belefér, Ildikó szeretné, hogy legyen, hiszen így neki is kevesebb munkája lenne. És ugyebár a gyerekek száma, az ügyek száma és a pontok száma alapján lehetne és kell is. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tehát belefér a finanszírozásunkba. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, és akkor lenne jól ellátott, két védőnős körzetünk és senkinek nem kellene túlterhelnie magát. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tulajdonképpen a lényege annyi, hogy akkor most csak ki kell írni a pályázatot, a munkát pedig elosztja a két védőnő egymás között, illetve a vezető védőnő és akkor majd mi ezt jóváhagyjuk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre annyiról van szó, hogy írjunk ki pályázatot. Dr. Hekman Tibor jegyző: Azt mondta a vezetővédőnő, hogy a körzetbe, az utóbbi évekbe nem jött be új védőnő. 11

12 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 162/2013.(X.09.) sz. Határozata A védőnői pályázatról 1.) e úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja és pályázatot ír ki védőnői állás betöltésére. 2.) A képviselő-testület a pályázat közzétételére felkéri a jegyzőt., jegyző Dr. Hekman Tibor jegyző: Akkor holnap felrakjuk a közigallas.hu-ra mivel 15- napig kötelező hirdetni. 11.) Iskolatanács Dr. Hekman Tibor jegyző: Ez egy kötelezően létrehozandó hivatal, a törvény azt mondja, hogy amennyiben önkéntes jelentkező nincs, ebben az esetben az iskolaigazgatónak egy törvényre való hivatkozás alapján, a törvény hatályba lépésétől számított 45 napon belül, össze kell hívni ennek a bizonyos intézményi tanácsnak az alakuló ülését. Ez most pillanatnyilag október 15-ét jelenti, mint határidő. Delegálnia kell az Önkormányzatnak, a szülők szervezetének és magának az iskolának. Nyilvánvalóan, az Önkormányzat csak a saját körében dönthet. Esetlegesen javasolhat, hogy ki legyen itt vagy ott, de hivatalosan ami jegyzőkönyvben van az csak annyi, hogy az Önkormányzat részéről delegálnia kell a testületnek valakit. Én csak annyit tennénk hozzá, hogy ezt a nemes feladatot magamra vállalnám, de ha valakinek van kedve hozzá, vagy szeretne részt venni ebben, akkor természetesen átengedem a lehetőséget. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megkérdeztem Gergicsné Gabit illetve Gózonyné Ildikót, hogy miért is kell ez? Minden iskolának kell lennie egy ilyen iskolatácsának, amiben kell lennie minden szervezetből képviselőnek is. A képviselőknek véleményezési és javaslattételi joga van, de javaslatuk nem kötelező. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tulajdonképpen ezekívűl nincs több információnk róla. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyéb kérdés észrevétel a napirendiponttal kapcsolatban? 12

13 A képviselő-testület tagjai egyértelműen jelezték, hogy nincs több kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem aki egyetért azzal, hogy delegáljuk Hekman Tibort a Petőfi Sándor Általános Iskola intézmény tanácsába, az legyen szíves kézfelemeléssel jelezni. 163/2013.(X.09.) sz. Határozata az intézményi tanács tagjára e, úgy határoz hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről dr. Hekman Tibort delegálja a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi tanácsába. 12.) Aszfaltozás Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bekértem árajánlatokat, ahogy korábban a bizottsági ülésen is elmondtam, minden vállalkozó kizárólag teli aszfaltot szeretett volna csinálni. Megkérdeztem Gajárszky Gábort, aki elment a Puhi-Tárnokhoz és ott érdeklődött. Kapott egy ajánlatot, ami 4500 Ft. + Áfa /m 2. Illetve ugyanezekre a paraméterekre kértem egy másik cégtől ajánlatot, akik az interneten kerestek meg. Ez a Hadas Attila féle árajánlat, ami 4100 Ft.+ Áfa /m 2. Továbbá van egy harmadik, ami a Tóth út Kft, akik csinálták a posta előtt a javítást. Ők Ft. + Áfa /m 2 - re tarifázták. A Hadas Attila őt nem ismerem- azt mondta, hogyha jobb ajánlat érkezik ők alkuképesek. Én nem szívesen veszek részt a döntésben, inkább elfogultsági kifogást jelenek be magammal szemben. Azért, mert már az iskola felújításnál volt, aki szóvá tette, miért érdiek csinálták a mosdót. Mondjuk meg lehet nézni, milyen lett, mennyiből. A bevásárlásokat nagyrészben tudjuk a helyi boltokban intézni, fuvaros, kőműves, stb. van a faluban, de ebben az aszfaltozás ügyben mindegyik jelentkező falun kívüli, én úgy tudom, itt helyben senki nem foglalkozik ezzel. De mindig vannak olyanok, akiknek nem az számít, hogy jó legyen, hanem hogy mibe lehet belekötni. Nekem itt most az lenne az ajánlatom, hogy valaki folytassa le a tendert, tehát versenyeztesse meg, hogy ki legyen, vagy hogy legyen-e még árajánlat. A Petőfi utca lenne az én szívügyem, Gajárszky Gábor azt mondta, ő felmérte és körülbelül olyan 200 m 2 lenne, amit javítani kellene és kikátyúzni. Ők úgy jönnének, hogy ő meg néhány embere, illetve azok, akiket a Puhi-Tárnok küldene, plusz a közmunkások segítenének és 3 év garanciát 13

14 vállalt rá. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottsági ülésen azt javasoltam, hogy minféleképpen döntsünk most, és olyannal kellene csináltatnunk, akit ismerünk, és aki utolérhető, számonkérhető. Tanulva abból, hogy mi volt itt az előző útépítésen. Illetve mindenféle negatív tapasztalat alapján, ami összegyűlt bennem az elmúlt két hétben. Úgyhogy semmiféleképpen nem tanácsolunk ilyen kókler, cím nélküli, kézzel írott cetlikkel jelentkező, két centi aszfalt is elég, három centi se rossz cégeket, szóval ne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, volt, aki azt mondta, hogy ha csak 3 centi kopóréteget rakunk rá a kátyúra, akkor többet tudnánk megcsinálni. Dr. Zamody János képviselő: Átmegy rajta egy babakocsi és berepedezik. Dienes Gábor alpolgármester: Akkor ez kizárva. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Biztosan lesznek olyanok, akik kifogásolni fogják, hogy miért éppen őket bízzuk meg. Dr. Zamody János képviselő: Mert kedvező, ill. jó tapasztalataink vannak velük. Dienes Gábor alpolgármester: Gábor bácsi nem tudna valamit mondani erre a parkolóra? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez az egész úgy kezdődött, hogy mondtam neki, hogy a Vörösmarty utcának a végén az áteresz be van szakadva, és azt meg kellene csinálni. Mivel az úgy is betonozás és ő meg legfőbbképpen kőműves mester, akkor nézze már meg, először is, hogy mennyibe kerülne. Erre az ő válasza az volt, hogy az túl nagy, és akkor félpályás lezárás kell, illetve, hogy először meg kellene bészélni a közútkezelővel, nem nekik kellene-e azt kijavítani? Továbbá még azt is mondta, hogy ott tuladonképpen az egész út minősége nagyon rossz. Mire mondtam, hogy ez nem rossz utca, mutatok én neki igazán rossz utcát és akkor elvittem a Petőfibe. Nekem az a legnagyobb bánatom, hogy eddig minden cég azzal jött, hogy ők nem csinálnak kátyúzást kivágásos módszerrel, meg hogy túl rossz az utca, egyebek, tulajdonképpen mert nem éri meg: sok munka, nem sok pénz. Mióta Gajárszky Gáboréktól volt egy körülvágós kátyúzós ajánlatom, már mindenki tudott és akart ezzel a módszerrel javítani. De összeségében annyit tudok mondani, hogy a Gábor bácsi több évtizednyi tapasztalattal rendelkező szakemeber. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Azért ennyi az ár. Azért nem vállalja Forintból, mert annyiból nem lehet megcsinálni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdeztem, hogy ennek az ajánlatnak nem tudnak-e alámenni, de mondta hogy nem nagyon. Mivel aki kijön a Puhi-Tárnoktól, az ennyiért adja az aszfaltot, ennyi az állásdíj, és még azzal súllyosbodott a dolog, hogy nemrég bevezették ezt az útdíjjat, amit nem tud átvállalni a Puhi-Tárnok. 14

15 Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Ami mondjuk nem egy nagy összeg, de tény, hogy van. És ennyiből lehet megcsinálni. Dr. Zamody János képviselő: És itt a precíz munka a lényeg, mert ha nincs kitakarítva rendesen, kifújva a portól, nem ér semmit, nem köt meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Azért kérdeztem, hogy az aszfaltozásról most kellene-e dönteni, mert meg kellene csinálni amíg még az időjárás engedi. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen, 10 fokig még lehet csinálni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: De jó lenne, ha nem decemberben állnánk neki. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ezért mondom, hogy ezt most kellene megszavazni. Dienes Gábor alpolgármester: Akkor legyen a Gábor bácsi. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: 200 m 2 -re saccolta, valaki legyen szíves számolja ki nekem, hogy az akkor mennyibe kerülne, mert véleményem szerint egy anyagi keretet meg kellene határoznunk. Dienes Gábor alpolgármester: Most spórultunk Forintot (mivel nem fogadtuk el a temető melletti parkoló árajánlatát), úgyhogy szerintem vegyük hozzá a Kocsy- Mayer elejét meg az Arany János utca közepét. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az Arany János utcánál egy kritikus pont van a közepén. A Kocsy-Mayernél meg az oldalán azt a törésvonalat kellene kijavítani, mert az az egy viszonylag jó utca és ha most nem javítjuk ki, az is csak tönkre megy. Tehát akkor a 200 m 2 az mennyibe kerülne? Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Az Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Plussz az Áfa. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Akkor az Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. Akkor a határozati javaslat így nézne ki: a testület felhatalamaz arra, hogy nettó Forintos keretet szabunk az aszfaltozásra azzal a prioritással, hogy a Petőfi Sándor, a Kocsy-Mayer, és lehetőleg az Arany János utcát kijavítjuk, illetve esetleg ott ahol még találálunk olyan kátyut, ami sürgős és még anyagilag belefér a keretbe. Az összeget a behajtott adókból biztosítjuk, mivel, hogy ezzel kapcsolatban jobban állunk mint amit terveztünk. Megmondom öszintén ezt szándékosan alulkalkuláltuk. De jól állunk. Ez persze most el fog menni az aszfaltozásra. 15

16 Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Ebben az ajánlatban a legnagyobb tétel a kő és annak az anyag ára. Az összes többi az semmi, ill. ami még szintén nagy összeg az a csatorna elhelyezése anyaggal és a munkadíj. Dr. Zamody János képviselő: Tulajdonképpen te már a parkolóról beszélsz?! Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Igen! Ez borzatóan sok, mivel kevés munkát igényel. Összesen 58 folyóméter, ami 6 szál csövet jelent. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jó de ezt szintezni kell. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Az se nagy dolog, lézerrel egy ember figyeli és ennyi. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Vízügyesek ezt megtudják csinálni. Dienes Gábor alpolgármester: Vegyük meg a csövet. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A cső az Ft. Ezt el tudom intézni mert ezt biztos hogy nem ennyi. A Pipelife-nál körülbelül Ft. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A terv a következőképpen néz ki. Van egy bevezető része amit úgy magyaráztak nekem, hogy egy járdalap van alul, kettő pedig az oldalán. Onanntól pedig elindul a cső, és a lefedett rész, ott kell egy beton indítópanel, amiben benne lesz a cső. Hasonlóan a temető többi részéhez. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Csatornavégfal. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Csatornavégfalat kell rá csinálni, illetve a közepén van egy tisztító akna, aminek a tetejére vasrács kell, ami szintén benne van az ajánlatba. Mivel annyira hosszú lesz az egész, ha megbontatlanul csinálom, akkor nincs amin átnyomjuk, ha eldugul. Tehát középen akna, a végre még egy végfal, és ott megint meg kell csinálni ezt a végkivezetőt. Tehát gyakorlatilag, aknát már csak fel tudnak zsaluzni. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Szerintem ezek nagyon magas árak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Jó, ezt a kérdést akkor egyelőre halasszuk, döntsünk az aszfaltjavításról. Akkor legyen az, hogy felhatalmazzuk a Szent László Víz Nkft-ét, hogy szerződjön le a Gajárszky Gáborral, hogy 1,5 millió forint+ áfa keretből csináltassa meg a Petőfi Sándor utcát, Kocsy-Mayert utcát a trafónál, az Arany János utcánál a nagy gödröt, illetve ami még belefér az árba. A képviselőtestület a kátyúzás költségeit támogatás formájában a évi költségvetésben az útfelújítások előirányzata terhére biztosítja a Kft részére. Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 16

17 164/2013.(X.09.) sz. Határozata Belterülei utak javításáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belterületi utak (Petőfi Sándor u, Kocsi-Mayer Gyula u., Arany János u. ) kátyúzására 1,5 millió forint + áfa értékig vállakozási szerződést köt Gajárszki Gábor építési vállakozóval (2030 Érd Szinva u. 4.). 2.) A képviselőtestület a kátyúzás költségeit a évi költségvetésben az útfelújítások előirányzata terhére biztosítja. 13.) Egyebek: Dienes Gábor alpolgármester: Voltam bent a könyvtárban az újság ügyében és felmerült egy kérés. Nagyon szeretnének egy nyomtatót oda. Nem lehetne a dologi kiadások terhére? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tudom, hogy szeretnének egy nyomtatót, de úgy gondolom akkor majd mindenki ott akar nyomtatni. Dienes Gábor alpolgármester: Limitálni kellene a mennyiséget. Ifj. Cseprekál István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: De hát itt van a hivatalban az új nyomtató. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Hozzák át a hivatalba amit nyomtatni vagy fénymásolni szeretnének és megcsináljuk nekik ahogy szeretnék. Tudom, fénymásolót is szerettek volna. Dienes Gábor alpolgármester: Az nem kell szerintem. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Most sikerült elintéznem nekik a korlátlan internet szolgáltatást. Én az összes lakossági érdeket megértem, de mindent nem tudok elintézni. Ha Szokoli Krisztinek kell valamit nyomtatni, átküldi ben és kinyomtatom, Gajdó Ágnes már kérdés nélkül is ideadja. Például, ha az újságnak volt próba példánya, azt is kinyomtattuk megnéztük, hogy mutat. Szóval a nyomtatót azt most nem tudom elintézni, de Kriszti kért néhány dolgot a könyvtárba, például olvasói kártyát meg ilyesmi, Ft értékben, azt megvásároltuk nekik. 17

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak Lutár Mária jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak Lutár Mária jegyző Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én 19.30 órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben