TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete november 29-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1-14/2013. határozatai: /2013. Rendeletei: 15/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című, ÉAOP-4.1.2/A azonosító számú projekthez beérkezett ajánlatokról, a közbeszerzésre vonatkozóan. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 3) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása. /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság 4) Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság 5. Egyebek Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

2 JEGYZŐKÖNYV Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29. napján, 16:00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli üléséről. Szavazati joggal jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Marozsán Mihály Papp Csaba Piskolczi Géza Taskó Miklós Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálucz Adrienn Dr. Egyed Adrienn Noémi Szálku Tibor polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő megbízott jegyző közbeszerzési referens bizottsági tag Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Polgármester javaslata az ülés napirendjére: 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. 2) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című, ÉAOP-4.1.2/A azonosító számú projekthez beérkezett ajánlatokról, a közbeszerzésre vonatkozóan. 3) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása. 4) Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. 5. Egyebek A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 120/2013.(XI.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a Döntés napirendről A Képviselő testület ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 2

3 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. 2) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című, ÉAOP-4.1.2/A azonosító számú projekthez beérkezett ajánlatokról, a közbeszerzésre vonatkozóan. 3) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása. 4) Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. 5. Egyebek NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Napirendi pont: Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény felhatalmazása alapján a Bököny Nonprofit Kft. számára Javadalmazási Szabályzatot szükséges elfogadnunk. Gyalogné Lovas Irén ismerteti a Javadalmazási Szabályzatot. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 124/2013. (XI.29.) számú határozata Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. A Képviselő-testület 1./ Elfogadja a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát. 2./ A Szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. 3

4 2. Napirendi pont: Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről Dr. Egyed Adrienn Noémi közbeszerzési referens: Mint ahogy az Önök előtt ismeretes, két ajánlat érkezett a Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú ajánlati felhívásra: a Czellér-Ber Kft. és a Két Ács Kft. ajánlata. Először a Két Ács Kft.-vel tárgyaltunk, majd a Czellér-Ber Kft-vel, mindkét ajánlattevő módosította az árajánlatát: A Két Ács Kft Ftról Ft-ra, míg a Czellér-Ber Kft Ft-ról Ft-ra módosította. Az Egészségház egyéb felújítási munkálatai tekintetében szintén módosítottak az ajánlattevők az árajánlataikon: a Czellér-Ber Kft Ft-ra, míg a Két Ács Kft Ft-ra csökkentette az árajánlatát. Ezt követően megkapták a jegyzőkönyvet az ajánlattevők, összeült a Bíráló Bizottság és megállapította, hogy mindkét esetben a Két Ács Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot. A Bíráló Bizottság azt javasolja, hogy a Két Ács Kft. legyen kihirdetve az eljárás győztesének és az eljárást nyilvánítsa eredményesnek a Tisztelt Képviselő-testület. Ha ez megtörténik, az erről készült összegzést elkészítem és megküldöm mindkét ajánlattevőnek. Gyalogné Lovas Irén polgármester felolvassa az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozat-tervezetet. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a határozat-tervezetet az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 125/2013. (XI.29.) számú h a t á r o z a t a Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről A Képviselő-testület 1./ az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyában megindított a Kbt (7) bek. a) pontjában szabályozott hirdetmény 4

5 nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja. 2./ az eljárás eredményeként a KÉT ÁCS Kft. (4754 Géberjén, Kossuth u. 5. sz.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki és a szerződés a KÉT ÁCS Kft. ajánlattevővel megköthető. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Gyalogné Lovas Irén polgármester felolvassa az Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozattervezetet. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a határozat-tervezetet az Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 126/2013. (XI.29.) számú h a t á r o z a t a Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről A Képviselő-testület 1./ az Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyában megindított a Kbt (7) bek. a) pontjában szabályozott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja. 2./ az eljárás eredményeként a KÉT ÁCS Kft. (4754 Géberjén, Kossuth u. 5. sz.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki és a szerződés a KÉT ÁCS Kft. ajánlattevővel megköthető. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 5

6 3. Napirendi pont. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása. Bököny Község Képviselő-testülete korábban úgy döntött, hogy idén is 2013-ban is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 24 A típusú és 10 B típusú pályázat érkezett. A napirendi pontot az Oktatási Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Dr. Komoróczy Péter képviselő: A Bizottság megtárgyalta, és az összes beérkezett pályázat támogatását javasolja a Képviselő-testület felé! Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok támogatását! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 127/2013. (XI.29.) számú határozata a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása A Képviselő-testület Elfogadja, és támogatja forint azaz ötezer forint összegben az alábbi felsorolt hallgatók által benyújtott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj A és B típusú ösztöndíjpályázatát: Bursa A 2014 pályázati elbíráláshoz lista Sorszám Pályázat azonosító Pályázat típusa Pályázó neve Pályázó adóazonosító jele Pályázó lakcíme A Nagy Zsolt Árpád Utca 3 József Attila utca A Tasi Tímea József Attila utca A Tasi Tibor A Hollik Brigitta Bem József 39 Szuhi A Nikoletta Sallai utca A Lovas Dóra Ady Endre u.52 Pályázó intézménye Zsigmond Király Főiskola 6

7 A Kecsedi Gábor A Kozák Zsuzsanna A Mihali Mária A Szabó Bettina Dalanics A Brigitta A Vass Gergő Hollik Edina A Ilona A Taskó László A Balogh Sára A Terdik Evelin A A Visnyai Krisztina Demeter Cintia A Pisák Alexandra A Jurás Emese A Bucsku Mária A Bucsku Béla A Dudás Dávid A Szolnoki Fruzsina József Attila u.66/a Dózsa György utca 28 Ady Endre utca 42/a utca 26 Kossuth utca 150 Vasvári Pál út 34 Kossuth utca 155 Kossuth út 128 u 107 utca 101 József Attila út 20 utca 133 Váci Mihály út 34 Ady Endre út 11 Kossuth u.82 Kossuth u.82 Vasvári Pál utca 4 Rózsa Ferenc utca 18/a Miskolci Eötvös Loránd Tudományegyetem Semmelweis Miskolci Bursa B 2014 pályázati elbíráláshoz lista Pályázat típusa Pályázó adóazonosító jele Sorszám Pályázat azonosító Pályázó neve Pályázó lakcíme 1 BURSA-2014-B-0004 B Gorgyán Eszter Viola utca 13 2 BURSA-2014-B-0266 B Orosz Réka Kossuth u. 7

8 3 BURSA-2014-B-0644 B Bereczki Katalin BURSA-2014-B-0795 B Taskó Tímea BURSA-2014-B-1063 B Szabó Erika Bella BURSA-2014-B-1106 B Seres Katalin BURSA-2014-B-1704 B Fekete Nikolett BURSA-2014-B-1768 B Tálas Anikó BURSA-2014-B-1919 B Felföldi Dóra BURSA-2014-B-2056 B Dudás Jennifer József Attila u.47. Kossuth út 128 Arany János u 37. Makarenkó utca 49 József Attila u.36. Ady Endre utca 33 Petőfi Sándor utca 17 József Attila út Napirendi pont: Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. Gyalogné Lovas Irén polgármester ismerteti a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet. Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Dr. Komoróczy Péter képviselő: A Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Annyi változás lesz a tavalyi faosztáshoz képest, hogy most nem a Bizottság tárgyalja meg a beérkezett kérelmeket, hanem Polgármester asszony. Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta meg: 15/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi 8

9 CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Bököny Község Önkormányzata számára. (2) E rendelet célja, hogy Bököny településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifajuttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. (3) E rendelet hatálya kiterjed Bököny Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak. 2. A támogatás feltételei, mértéke 2. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek a rendelkezésre álló keret végéig, aki a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy e) közgyógyellátásra jogosult, vagy f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy g) ápolási díjra jogosult, vagy h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy i) igazolható módon hiteltartozása van, vagy j) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn. (2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5m 3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 3. (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. -ban meghatározott feltétel teljesülésétől az a személy, család a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett. b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. c) Lakásfenntartási támogatásban részesül és a természetbeni támogatás összegét gázszolgáltatásra igényelte. (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. 9

10 (3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. 3. A támogatás igénylésének menete 4. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. (2) A kérelmeket december 15. napjáig lehet benyújtani, a Bökönyi Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A kérelmek elbírálását Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és március 31. napján hatályát veszti. 5. Napirendi pont: Egyebek Szaloncukrot szeretnék osztani a lakosság részére, a költségvetésből történne a finanszírozása. Beszerzési áron vennénk meg, a Konyhára ki is szállítanák. A konyhai dolgozók segítségével szétszortíroznánk. 3 éven keresztül nem adtunk semmit a lakosságnak Karácsony idején, így most szeretném, ha támogatná az ötletemet a Képviselő-testület. Dr. Komoróczy Péter képviselő: A magam részéről egyetértek, régebben is volt ilyen. Piskolczi Géza képviselő: Az én időmben leszavazta ezt a Képviselő-testület. Taskó Miklós képviselő: Az még egy másik testület volt. Marozsán Mihály képviselő: Hadd kapjanak a családok szaloncukrot. Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a szaloncukor vásárlást! A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 10

11 129/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e Döntés szaloncukor vásárlásról. A Képviselő testület Támogatja Bököny Község lakossága részére történő szaloncukor vásárlást. A polgármester az ülést bezárta november 28. napján, 17:35 perckor. Kmft. Gyalogné Lovas Irén polgármester Dr. Gulyás József jegyző Papp Csaba Dr. Horváth József Jegyzőkönyv-hitelesítők 11

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek:

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 244 /2014. d./rendeletei: 9/2014. (XII.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 22-i rendes üléséről Ikt. szám: 644-23/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli üléséről 644-8/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 80-85/2011., 10/2011. R.) TÁRGYSOROZAT 1) A közterület használat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 16-án tartott rendkívüli üléséről 132-10/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (43-46/2009.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Döntés az Újfehértó-Bököny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben