KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55)"

Átírás

1 KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló regionális magazinműsorunk adását látják. Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. Anyag címe: Krasznahorka vára Anyag hossza: Szepsi Televízió: 10:17 FELKONF Befejeződött a kiállítási tárgyak elszállítása a március 10-i tűzvész következtében megrongálódott krasznahorkai várból, tájékozódhattunk korábban a médiumokból. Jelenleg a kiállítási tárgyak a kassai műszaki múzeumban, illetve a Betléri-kastély múzeumában vannak. A krasznahorkai várban már csak a beépített műtárgyak maradtak. A várból már sikerült eltakarítani a tűzvész martalékává vált részeket, és a vár ideiglenes befedése is befejeződött. A szlovák kulturális miniszter egy korábbi nyilatkozatában annak a véleményének adott hangot, hogy őszre legalább már a vár egy része megnyílhat a látogatók előtt. Több szakember állítása szerint ez nem reális és félő, hogy a vár soha többé nem lesz már olyan állapotban mint a tűzeset előtt volt. Nézzük hogy is nézett ki március 10-e előtt. Z médií sme sa mohli dozvedieť, že prevoz predmetov vystavených v hrade Krásna Hôrka po tom, čo ho 10. marca pohltil požiar, sa skončil. V súčasnosti sú exponáty uložené v Technickom múzeu v Košiciach resp. v Múzeu v kaštieli Betliar. Na hrade Krásna Hôrka už ostali iba vstavané umelecké exponáty. Z hradu sa už podarilo odpratať časti pohltené požiarom a skončilo sa aj s dočasným zakrytím hradu. Minister kultúry SR v jednom zo svojich predošlých vyjadrení povedal, že na jeseň bude môcť byť pre verejnosť sprístupnená aspoň časť hradu. Poľa mienky viacerých odborníkov to nie je reálne a obávajú sa, že hrad už nikdy nebude v takom stave, v akom bol pred požiarom. Pozrime sa teraz, ako hrad vyzeral pred 10. marcom Anyag: Krasznahorka vára Rozsnyótól 5 kilométerre Kassa irányában, az egykori Gömör megyében fekszik, a Pozsáló hegylánctól eredő völgy egyik kúp alakú dombján. A vár pontos keletkezése nem határozható meg, valószínűleg az Árpád házból eredő királyok uralkodásának későbbi korszakára esik. Hrad Krásna Hôrka stojí päť kilometrov od Rožňavy smerom na Košice v bývalej Gemerskej župe na kužeľovitom kopci jednej z dolín Volovca. Presný vznik hradu sa nedá presne určiť pravdepodobne spadá do neskoršieho obdobia vlády kráľovského rodu Árpádovcov. Hét évszázadon keresztül két főúri család székhelye volt: a Bebekeké és az Andrássyaké. Počas siedmych storočí bol sídlom dvoch šľachtických rodín Bebekovcov a Andrássyovcov. Az Andrássy család Erdélyből, Csíkszentkirályból származik. Andrássi Péter mint kegyvesztett kerül Magyarországra és 1578-ban, mint az első Andrássyt őt nevezik ki krasznahorkai várkapitánnyá. Ekkor egy új fejezet kezdődik a vár történelmében, mely 1945-ig, a Benesi dekrétum kihirdetéséig tart, amikor is az Andrássy családtól elkobozzák birtokaikat, többek között a krasznahorkai vármúzeumot is, melyet még 1857-ben IV. Andrássy György alapít, mint Magyarország első magánmúzeumát. Rodina Andrássyovcov pochádza zo Sedmohradska z obce Csíkszentkirály. Peter Andrássy sa v nemilosti dostane do Maďarska a v roku 1578 ako prvého z rodu Andrássyovcov ho vymenujú za hradného kapitána Krásnej Hôrky. Vtedy sa v histórii hradu začne písať nová kapitola, ktorá trvá do roku 1945 do vyhlásenia Benešových dekrétov, keď rodine Andrássyovcov zhabú majetky, medzi inými aj hradné múzeum Krásna Hôrka, ktoré ešte v roku 1857 založí Juraj Andrássy IV. ako prvé maďarské súkromné múzeum. A vár múzeum tárlata elsősorban az Andrássy család múltját idézi. Az alsó várban egy korhű konyhába vezetik először a látogatót, melynek nyitott tűzhelye és szabadbanyíló szennyvíz kifolyója van. A falakon az eredeti konyhafelszerelés, konyhai eszközök, melyek hűen tükrözik a 18. század végi állapotot. A háromszög alakú olajfestmény, az Isten szeme 1746-ból származik, mely szem a cselédséget figyelte, nehogy meglopják az uraságot. A szomszéd helység az ebédlőszoba. A bútorzat kiemelkedő darabjai az új-reneszánsz sötét bőrrel bevont székek, támláikon spanyol festett címerrel. Az úgynevezett Rákóczi traktusban található tárgyalóterem a

2 17. század második felében a megyei tanács székhelye volt, ahová Andrássy I. Miklós főispán a megyegyűléseket hívta össze. A hivatalos tárlatvezetés szerint a székek különböző magassága az egyenjogúságot fejezte ki azzal, hogy a képviselők feje az asztalnál egyvonalban volt. Ezzel ugyan több történész nem ért egyet és a székeket is későbbi korból származtatják, mint ebédlőbútorokat. Expozícia hradného múzea približuje hlavne minulosť rodu Andrássyovcov. V spodnom hrade návštevníkov v prvom rade zavedú do dobovej kuchyne, ktorá má otvorené ohnisko a otvorený odtok odpadovej vody. Na stenách je umiestnené pôvodné vybavenie kuchyne a kuchynské potreby, ktoré verne odzrkadľujú stav z konca 18. storočia. Trojuholníková olejomaľba Oko Pána pochádza z roku Toto oko sledovalo služobníctvo, aby panstvo neokrádalo. Susedná miestnosť je jedáleň. Vynikajúce kusy nábytku sú novo renesančné tmavou kožou potiahnuté stoličky s namaľovaným španielskym erbom na operadlách. V tzv. Rákócziho trakte sa nachádza jednacia miestnosť, ktorá bola v druhej polovici 17. storočia sídlom župnej rady, kam župan Mikuláš Andrássy I. zvolával zasadania župy. Podľa oficiálneho sprievodu rôzna výška stoličiek vyjadrovala rovnoprávnosť tým, že hlava zástupcom župy bola pri stole v jednej rovine. Viacero historikov s tým nesúhlasí a aj pôvod stoličiek datujú do neskoršej doby ako nábytok jedálne. A Serédy Zsófia szobájában a késői-reneszánsz és a korai-barokk stílus jegyeit viselő dombormű faragással, aranyozással és polikrómiával díszített szekrény kapott helyet. A vár egyik legértékesebb darabja. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc adományozta Andrássy István nejének Serédy Zsófiának. V izbe Žofie Serédyovej dostal miesto jeden z najzaujímavejších kusov nábytku na hrade, skriňa zdobená neskoro renesančnými a ranne barokovými rezbárskymi prvkami, pozlátením a polychrómovaním. Podľa legendy ju daroval František Rákóczi II. manželke Štefana Andrássyho Žofii Serédyovej. A Festetics terem bútorzata a 18. és a 19. századból származik. A kézzel festett sárga bevonatú rokokó ülőgarnitúrát 1825-ben Andrássy IV. György ajándékozta édesanyjának, amit bevésetett a bútorba is. Nábytok Festetichovej sály pochádza z 18. a 19. storočia. Žltým poťahom, ručne maľovanú rokokovú sedaciu súpravu daroval v roku 1825 Juraj Andrássy IV. svojej matke a dal to vyryť aj do nábytku. Anyag címe: Nyugdíjasotthon Anyag hossza: Szepsi Televízió: 3:17 FELKONF Egy készülődő új törvény érzékenyen érinti a nyugdíjas otthonok lakóit, de sok esetben az intézményt fenntartó önkormányzatot is. Jeden pripravujúci sa zákon sa citlivo dotýka obyvateľov domovov dôchodcov, ale vo väčšine prípadov aj samosprávy prevádzkujúce tieto domovy. Anyag: A március elsejével módosított szociális szolgáltatásokról szóló törvény előírásaihoz igazodva a szepsi városi képviselőtestület is elfogadta azt az általános érvényű rendeletet, mely a város tulajdonában levő Szent Erzsébet Nyugdíjasotthonban nyújtott szolgáltatások díjszabását érinti. A hatályos jogszabály szerint július elsejétől a szociális otthonok számára nyújtott állami támogatás a kiadások 50 százalékát fedezi csupán, a fennmaradó részt a lakóknak kell állniuk. V súlade s predpismi Zákona o sociálnych službách, ktorý bol novelizovaný na začiatku marca, prijalo aj Mestské zastupiteľstvo Moldavy nad Bodvou VZN, ktoré pojednáva o poplatkoch za služby poskytované v Domove dôchodcov sv. Alžbety, ktorý je majetkom mesta. Podľa platnej právnej normy bude štátna dotácia poskytovaná pre sociálne domovy od 1. júla pokrývať iba 50 % jeho výdavkov. Druhú, zostávajúcu časť musia uhradiť ich obyvatelia. Szilágyi Mária, igazgató, Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon / riaditeľka, Domov dôchodcov sv. Alžbety: Nálunk 40 lakó van, ebből a 40-ből vannak 14-en, akik nem tudják kifizetni most az új törvény szerint és az új VZN szerint a havi összeget, tehát ezekből akik nem tudják kifizetni, mert nincs annyi nyugdíjuk, ezt az összeget ki kell fizetni a gyerekeiknek, nálunk a 14-ből akik nem tudják kifizetni a 8-nak kifizetik a gyerekek és a 6 nyugdíjas nem tudja kifizetni, tehát ez az összeg, ez a tartozás ez marad nálunk. V našom domove je 40 obyvateľov, z ktorých 14 nevedia zaplatiť mesačný poplatok daný zákonom a VZN. Za tých, ktorí nevedia mesačný poplatok zaplatiť, lebo nemajú na to dostatočný dôchodok, ho musia zaplatiť ich deti. Zo štrnástich, ktorí to nevedia zaplatiť ho deti ôsmym zaplatia. Šiesti dôchodcovia poplatok vyplatiť nevedia a táto suma ostane u nás ako dlh.

3 Iván Erzsébet, gazdasági vezető, Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon / ekonómka, Domov dôchodcov sv. Alžbety: Ezeknek aztán marad majd a hagyatéki tárgyalásból vezetjük mint adósságot nekik és majd a halál után aztán a hagyatéki tárgyalásból visszakapjuk. Evidujeme im to ako dlh a po ich úmrtí tie peniaze dostaneme späť v rámci dedičského konania. Több olyan lakója is van az otthonnak, hogy már most tudni lehet, hogy nem lesz mit hagyatékolni utánuk, tehát a tartozást a városnak kell majd kiegyenlíteni. Domov má viacerých takých obyvateľov, u ktorých je už teraz evidentné, že nebudú mať nič, čo by malo byť predmetom dedičského konania, čiže dlh bude musieť následne vyrovnať mesto. Hubi Mária: 37 euro 97 cent annyi marad a nyugdíjból és abból nem tudok venni semmit, se gyümölcsöt, semmit nem tudok belőle, WC papírt, szappanra, samponra, ilyenekre még kevés is egész hónapra. Z dôchodku mi ostane Z toho si neviem kúpiť nič. Žiadne ovocie. Čo si kúpim, to je WC papier, mydlo, šampón, atď., ale aj to mi je málo na celý mesiac. Az említett közel 38 eurot, ami a létminimum 20%-a kötelesek kiadni a bentlakóknak. A gyermektelen és özvegy Marika néni esetében a 270 eurós nyugdíjához 68 eurót kénytelen az intézmény hozzápótolni. Spomínaných skoro 38, čo je 20% životného minima, musia ubytovanému vydať. V prípade tety Mariky, bezdetnej vdovy, musí táto zo svojho 270 dôchodku 68 prispieť organizácii. Hrabinsky Klára: Megvagyunk mindennel elégedve, csak ezzel nem, hát ha egy életen át dolgoztunk becsületesen, lelkiismeretesen, ezt érdemeljük öregségünkre. So všetkým sme spokojní, iba s týmto nie sme. Za to, že sme celý život poctivo a čestne pracovali si na staré kolená zaslúžime toto? Az anyagi terhek mellett, pedig a 70-en 80-an évesen bekerült lakóknak elsősorban lelki gondjaik vannak. Popri materiálnych problémoch majú ročný obyvatelia v prvom rade duševné problémy. Gyüre Zoltán: Itt a szobákon, itt érződik, hogy mennyire a személyes viszonyok hogyan és miképpen csapódnak le, amit hát ezt megoldani nagyon nehéz, mert itt ez az otthon csak csupán arra irányul, hogy a külső anyagi kérdéseket biztosítsa be az egyedül maradt öregemberek számára. Tu na izbách je to cítiť, aký majú dopad osobné vzťahy a ako sa tieto odrážajú. To sa iba veľmi ťažko rieši, lebo tento domov sa zameriava iba na to, aby zabezpečil pre starých ľudí, ktorí ostali sami, iba vonkajšie materiálne potreby. A megszorító intézkedések ellenére utcára nem kerülhet senki, állítja a város és az intézmény vezetése is, sőt minden esetben felveszik a rászorulót. Napriek úsporným opatreniam nik neskončí na ulici, tvrdí vedenie mesta a inštitúcie a v každom prípade sem príjmu ľudí na to odkázaných. Iván Erzsébet, gazdasági vezető, Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon / ekonómka, Domov dôchodcov sv. Alžbety: Annak ellenére, hogy nincs olyan nyugdíja a jelentkezőnek, felvesszük úgy is ha nem tudja kifizetni, de abban az esetben, ha nincs senkije, vagyona sincs és senkije nincs. Napriek tomu, že uchádzač nemá taký dôchodok, prijmeme ho aj keď nevie platiť. Je to však iba v tých prípadoch, keď nikoho nemá a nemá majetok. Valószinüleg ez újabb terheket ró az önkormányzatokra és csak bízni lehet benne, hogy a Fico-kormány ígéretéhez híven módosítja az említett törvényt.

4 Tento stav pravdepodobne ešte viac zaťaží samosprávy a ostáva len dúfať, že Ficova vláda bude, v súlade so svojim sľubom, spomínaný zákon novelizovať. Anyag címe: Tavasz a kertben Anyag hossza: Szepsi Televízió: 10:37 FELKONF V nasledujúcom príspevku poradíme záhradkárom ako sa na jar starať o stromy, kríky a kedy je najlepší čas na vysádzanie balkónových kvetín. A következő kisfilmben tanácsokat osztunk a kiskertészeknek, hogyan kezeljék tavasszal a fákat, bokrokat és hogy mikor van itt a dísznövények kiültetésének ideje. Anyag: Máme tu pravú jar, na ktorú sme už dlho čakali. Spev vtáčikov, čoraz teplejšie lúče slnka a rozkvitnuté stromy nás lákajú do prírody a záhradníkov už doma nič neudrží. Ak chcete mať záhradu ako z obrázkov v časopisoch je potrebné sa o ňu pravidelne starať. Itt a tavasz, amire már régóta vártunk. A madarak éneke, egyre melegebb napsugarak és a virágbaborult fák kicsalogatnak a természtbe és a kertészeket már semmi sem tarthatja otthon. Ha olyan kiskertre vágynak, mint amilyeneket az újságokban látni, rendszeresen gondozni kell azt. Norbert Mohňanský, živnostník, údržba záhrad / vállalkozó, kertész: Ak máme záhradu, prvoradá je pravidelná údržba. Pod údržbou rozumieme pravidelný rez určitých rastlín, hnojenie a sem tam aj ošetrenie. Sú rastilny, ktoré kvitnú na jar, tie vyžadujú rez po odkvitnutí. Tie, ktoré kvitnú koncom leta, sa režú skoro na jar. Sú také druhy, ktoré vôbec nerežeme, alebo sem-tam niektoré konáre, ktoré sú suché sa odrežú. Konkrétne, ktoré nerežeme na jar sú zlatovka. Tie, ktoré sa orezávajú, sú nátržník, tavovník, hortenzie. Pri týchto drevinách, ktoré kvitnú na jar režeme po odkvitnutí. Zrežeme z nich zhruba 1/3. Pri týchto tvarovaných krušpanoch dodržujeme pravidelný tvar každoročne. Dosť rýchlo rastú, preto ich treba strihať zhruba 3x ročne. Sú určité druhy ihličnanov, ktoré sem-tam vyžadujú určitý rez napríklad pri odstránení suchých konárov, alebo nežiaducich výhonkov. Na tvarovaných ako napríklad kminík alebo borovice sa tiež dajú tvarovať, hlavne v máji sa môžu skracovať nové prírastky podľa toho akú výšku chceme. Tieto tiež môžeme tvarovať na jar, môžeme z nich vytvarovať kužel sú už tak pripravené na tvarovanie. Pri týchto javoroch korunu vôbec ani nemusíme tvarovať sem tam keď sa vyskytnú suché polámané konáre môzeme odrstrániť, lebo sami vytvárajú pravidelnú guľovitú korunu. Japonské javory sú veľmi krásne a je ich nespočetné množstvo odrôd. Najlepšie im vyhovuje polotienisté miesto, aby na ne nepražilo slnko, lebo sa spália okraje listov. Ideálne stanovište je polotienisté a vyžadujú trošku kyslejší substrát, nezamokrené prostredie. Na jar suché konáriky ostrihať, ktoré sú zoschnuté alebo polámané. Tento druh rozrastá do šírky. Okrasné kríky, ako som spomínal sú určité druhy, ktoré sa režú na jar, druhé po odvkvitnutí. Po jarnom reze treba rastliny pohnojiť. Časť stromu, ktorú odsrihneme, musia rastliny doplniť, preto pre ne dodávame výživu. Keď rastlinu postihne nejaká choroba alebo škodca, striekame určitými chemickými prípravkami. Z týchto kier na podpníku pravidelne každý rok odstraňujeme zhruba 10 centimetrov nad štiepením. Skracujeme konáriky, aby každý rok mohli pravidelne kvitnúť. Po ich odkvitnutí treba ostrihať každý jeden konár na rastline. Ha van kertünk, az elsődleges a rendszeres gondozás. A gondozás alatt a rendszeres metszést értjük, a trágyázást és kezelést. Vannak virágok, melyek tavasszal virítanak, ezeket a hervadás után nyessük. Azokat, amelyek a nyár végén virítanak, tavasszal nyesünk. Vannak olyan fajták, amelyeket egyáltalán nem nyesünk, csak a száraz ágakat vágjuk le. Ilyen az aranyeső. Amit meg kell nyesni, az a cserjés pimpó, kávécserje, hortenzia fajták. Ezeket a fákat, melyek tavasszal virítanak, virágjaik hervadása után nyesünk. Kb. az egy harmadukat vágjuk le. A buxusokat minden évben megformázzuk. Elég gyorsan nőnek, ezért évente legalább 3x kell azokat megnyesni. Vannak olyan tűlevelűk, amelyeket csak néha kell megvágni, például az elszáradt, vagy vadon kinőtt gajjak esetében. Több fenyőfajtát szintén lehet formázni, főleg májusban rövidíthetjük a kívánt magasságra. Ezek már elő vannak készítve a formázáshoz, készíthetünk belőlük kúpalakúakat. A juharfák koronáját nem szükséges formázni, csak az elszáradt, letöredezett gajjakat kell eltávolítani, hiszen egyenletes gömb alakú koronába fejlődik ki. A japán juharfa nagyon szép és sok fajta létezik belőle. Legjobban a félárnyékos helyeket kedvali, nem tűző napot, mert az megégetheti a levelek széleit. Ideális a félárnyék és a savasabb, szárazabb talaj. Tavasszal le kell vágni az elszáradt, eltöredezett ágakat. Ez a fajta szélességbe nő. A dísznövényeket tavasszal kell nyesni és vannak, amelyeket pedig a virágaik elhervadása után. A tavszi nyesés után a növényeket meg kell trágyázni. A növényeknek pótolniuk kell a levágott részeket, ezért öntünk a földbe tápanyagokat. Ha a növényt megtámadja valamilyen betegség, vagy kórokozó, bizonyos kémiai anyagokkal segítjük a gyógyulást. Azekből a bokrokból minden éven levágunk 10 centimétert az oltás fölött. A gajjakat megrövidítjük, hogy minden éven rendszeresen virítsanak. Miután elvirít, a növény minden egyes ágát meg kell nyesni.

5 Lívia Bašková: V tomto období hlavne v apríli, ale dá sa aj v marci podľa počasia, sa dajú rozmnožiť aj dreviny. Je to najideálnejší čas. Robí sa to odrezkami, musíte mať drevnatú časť. Nastriháte is niekoľko konárikov, spodné lístky si očistíte, potom ich napicháme do vlhkého perlitu. Po pár týždňoch by ste mali vidieť výsledok zakorenenia. Takisto sa dajú rozmnožovať aj bršleny. Je to veľmi vďačná drevina, ktorú môžeme tvarovať do takých tvarov ako my chceme. Môže to byť malá guľa, môže to byť len voľne spustené. Rozmnožuje sa takisto ako buksus. Drevnaté časti rastliniek sa odrežú, očistia sa spodné časti lístkov, aby nezačali hniť a takisto zapichneme do perlitu. Behom mesiaca by sme mali mať zakorenenú rastlinu. Toto je stará rastlina, sú to nízke chryzantémky. Starý koreň takto vyraší, takisto si môžete výhonok odštiknúť, očistíte od spodných lístkov a napichnete do perlitu a behom dvoch-troch týždňov rastliny budú mať aj korene. Rastliny skôr majú korene a dreviny trošku neskôr. Takisto aj oliandre rozmnožujem a rôzne iné rastliny. V tomto období je dobré vyniesť vonku na celé leto aj čínske ruže. Treba ich orezať a celé leto vám bude krásne rásť a kvitnúť. Ebben az időszakban, főleg áprilisban, de akár márciusban is lehet a fákat szaporítani, az időjárástól függően. Ez a legideálisabb idő. A szaporítást dugványokkal végezzük. Felvágunk egy pár gajjacskát, az alsóleveleket letépjük, majd nedves perlitbe szurkáljuk. Egy pár hét után már láthatjuk, hogy a növények begyökereztek. Ugyan így szaporítható a kúszó kecskerágó is. Az nagyon hálás faféle, melyet olyan alakba formázhatjuk, amilyenbe csak akarjuk. Lhet belőle gömbalakú, vagy csak úgy leeresztve. Ugyanúgy szaporítható, mint a buxus. A növény fakinövéseket eltávolítjuk, az alsó leveleket levágjuk, hogy ne kezdjenek rohadni és ugyan úgy perlitbe szúrjuk. Egy hónapon belül a növény befogan. Ez egy öreg növény, alacsony növésű krizantém. Az öreg gyökér kirügyezik és a rügyeket lecsípjuk, az alsó leveleketől megtisztítva perlitbe szúrjuk, 2-3 héten belül pedig a növénykék begyökereznek. A virágok hamarabb gyökereznek be, a fák pedig egy kicsit később. Az oliandert és más növényeket is így szaporítunk. A kínai rózsát jó kivinni egész nyárra az udvarra. Meg azt kell nyesni és egész nyáron nőni fog és virítani. Akú starostlivosť vyžaduje čínska ruža vonku? Hogyan törődjünk a kínai rózsával a szabadban? Čínska ruža je veľmi vďačný strom. Toto je už hotový stromček, ktorý potrebuje hlavne dostatočne veľa vody a výživy každé dva týždne. A kínai rózsa nagyon hálás növény. Ez már egy kész fácska, amelynek főleg elegendő vizet és tápanyagot kell biztosítani minden 2 hétben. Balkónové rastliny sú najvyhľadávanejšie, pretože sa sadia nielen na balkón, ale i na terasy či do záhonov. Aj pri sadení sa musí dodržiavať niekoľko základných pravidiel. A balkonnövények a legkeresettebbek, hiszen nem csak a balkonra ültethető, hanem a teraszokra, vagy a kiskertekbe is. Ültetésükkor egy pár szabályt be kell tartani. Norbert Mohňanský, živnostník, údržba záhrad / vállalkozó, kertész: Čo sa týka balkónových kvetov, môžeme ich vysádzať do truhlíkov doma, ale ešte nie je tá vhodná doba. Najskôr po 15. máji, keď pominú jarné mrazy. Čo sa týka kvetov, je široký výber od muškátov po petúnky, surfínie, milionbells. Je ich strašne veľa, výber je obrovský. Na slnečnú stranu je najlepšie dať petúnie, surfínie, milionbellsky, muškáty. Pri muškátoch sa vyžaduje pravidelné odstránenie odkvitnutých kvetov. Pri surfíniách takisto. Menej náročné sú begónie, viac im prospieva tienistá strana, a takisto aj fuchsiám. Zo subrstrátov máme tiež obrovský výber. Sú určité substráty pre pelargónie, surfínie, alebo pre balkónové kvety. Pri vysádzaní je vhodné dať na spodok nejakú drenážnu vrstvu. Keď sa nejedná o samozavlažovacie kvetináče, je dobré dať na spodok keramzit, na to sa dá čierna textília, substrát, pomaly rozpustné zásobné hnojivo. Vysadíme rastlinu, doplníme substrát centimeter pod hranou kvetináča a potom zhruba po troch týždňoch možeme začat s pravidelným hnojením. Ami a balkonnövényeket illeti, otthon ládákba ültethetjük, de még nincs itt az ideje. Leghamarabb május 15. után, amikor is megszűnnek a tavaszi fagyok. Ami a virágokat illeti, széles a választék: muskátli, petúnia, surfínia, milionbells. Nagyon sok van belőlük, nagy a választék. A napos oldalra a petúnia, surfínia, milionbells és a muskátli a megfelelő. A muskátlinál ajánlatos lecsípni az elvirított virágokat. A surfíniáná ugyan úgy. Kevésbé igényes a begónia, jobban érzi magát árnyékosabb helyen és ez a fuksziára is érvényes. Aljzatból is rengeteg fajta van. Vannak speciális szubsztrátumok pelargóniára, surfíniára, vagy balkonnövényekre. A kiültetéskor célszerű az edény aljára vízelvezető réteget tenni. Ha nem öntözőrendszeres cserepekről van szó, jó ha az aljára keramzitot teszünk, rá fekete textíliát, aljzatot és lassan oldódó trágyát. A növényt beleültetjük, feltöltjük szubsztrátummal a cserép pereme alatt 1 centiméterre, ez után 3 héttel elkezdhetjük a rendszeres trágyázást. Mária Koštenská: Najprv si dáme do truhlíka na spodok drenáž, páru kamienkov. Ideme sadiť begónie. Sú to krásne balkónové

6 kvietky, nádherne kvitnú celé leto. Sú prekrásne farebné: červené, pomarančové, biele. Ja teraz budem sadiť červené. Pôdu používam tú, ktorá je aj na muškáty. Je veľmi ľahká, aj kvietkom prospeje, pretože sú to mladé sadeničky. Po zasadení treba dávať pozor pri polievaní. Niesmú sa prelievať, aby nezhnili korienky. O 2 týždne po zasadení sa majú polievať s výživou na balkónové kvety každý týždeň. Truhlík si potlačím, aby som nepoškodila korienky, trošku porozťahujem pôdu. Keď dostanú begónie všetko čo majú, budú nám celé leto nádherne kvitnúť, budeme mať krásny farebný balkón. Előbb a ládába beleszórjuk a vízelvezető réteget, egy pár követ. Most begóniát ültetünk. Ezek szép balkonnövények, csodaszépen virítanak egész nyáron. Virágaik sok színben pompáznak: piros, narancsszínű, fehér. Én most pirosat fogok beültetni. Olyan aljzatot használok, amelyet muskátlihoz szoktak. Nagyon könnyű, a fiatal virág palánták ezt szeretik. A beültetés után az öntözéssel vigyázni kell. Nem szabad túlöntözni, mert a gyökerek elrohadhatnak. 2 héttel a beültetés után balkonnövényekre való tápanyaggal öntözzük minden héten egyszer. A ládával óvatosan bánok, hogy ne sértsem meg a gyökereket, a földet meglazítom. Ha a begónia mindent megkap, ami jár neki, egész nyáron gyönyörűen virítani fog, szép színes balkonunk lesz majd. Určite ste sa už stretli mnohými chorobami, ktoré postihli vaše kvety. Aby sme obišli rôznym škodcom, je treba pri rastlinkách dodržiavať pravidelné polievanie, alebo si zaobstarať samozavlažovacie črepníky. Pomocou nich majú rastliny pravidelný prísun vody a živín. Önök is bizonyára találkoztak már sokféle növénysújtotta betegséggel. Hogy azokat megelőzzük, elsősorban rendszeresen öntöznünk kell a növényeket, vagy öntőrendszert kell használnunk. Ezek segítségével a növények rendszeresen vízhez és tápanyaghoz juthatnak. Norbert Mohňanský, živnostník, údržba záhrad / vállalkozó, kertész: Pri nepravidelnom polievaní sa môže vyskytnúť korkovitosť listov. A rendszertelen öntözés levélbetegségekhez vezethet. Jarnou brigádou a vysádzaním stromčekov vítali jar aj občania mesta. A város lakói tavaszi takarítással és faültetéssel várták a tavaszt. Žofia Miskey Lukács, referent regionálneho rozvoja / vidékfejlesztési refernes: Projekt mesta Stromy pre život a kvety pre radosť podporil nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá sumou Zakúpili sme okrasné stromčeky, ktoré sa vysadili 20. apríla na sídlisku a potom aj 21. apríla pri brehu Bodvy. Tam sa vysadilo 10 kusov hlochov obyčajných. Veľkú pomoc nám poskytli skauti a dobrovoľníci z mesta. Druhú časť projektu tvorí vysádzanie letničiek na námestí pri fontáne. Pomoc nám opäť prisľúbili skauti, ale privítame aj dobrovoľníkov z mesta. Az Élhető fák és örömteli virágok nevő városi projektet a Tesco Alapítvány támogatta euróval. Díszfákat vásároltunk, ezek április 20-án a lakótelepen, majd április 21-én a Bódva partján lettek kiültetve. Ott 10 darab galagonyát ültettünk el. Nagy segítségünkre voltak a cserkészek és más önkéntesek a városból. A projekt második részében virágot ültetünk majd a város főterén a szökőkút mellett. A cserkészek újra felajánlották a segítségüket, de mást önkéntest is szívesen látunk. Snáď vám týchto zopár rád pomôže a aj vaša záhrada, alebo balkón budú vďaka vašej starostlivosti kvitnúť do krásy. Reméljük, hogy ez a pár jó tanács önöknek is segített és virágoskertjük, vagy balkonjuk hála a gondoskodásuknak pompában kivirít. Anyag: Anyag címe: Vidéki turizmus Anyag hossza: Szepsi Televízió: 5:02 FELKONF Tetőzik a turistaszezon. Stábunk bejárta Kassa és Rozsnyó környékét, hogy feltérképezze, milyen lehetőségei vanna az odalátogatóknak. Lássuk! Turistická sezóna je v plnom prúde. Náš štáb precestoval okolie Košís a Rožňavy, aby zmapoval, aké majú návštevníci možnosti. Pozrime sa na to! Anyag: Szlovákia déli részének minden bizonnyal egyik legszebb és látnivalókban leggazdagbb része a Gömör-Tornai Karszthegység és annak vidéke, az az Gömör és Abaúj határa. A Rozsnyó és Szepsi között fekvő területen elég ha megemlítem a krasznahorkai várat, ami sajnos egy ideig még a katasztrófaturizmust szolgálja, de ott található a szádelői völgy, és megannyi természeti és épített örökség, ami teljes szépségében várja az

7 odalátogatót. A vidéki turuzmus ennek ellenére az eltelt évben nem sokat fejlődött. Sokat beszélünk róla, de a gyakorlatban a támogatás, vagy a vállalkozókedv híján látványos előremozdulás nem történt. Rozsnyón jó kezdeményezésképpen a Gömöri Ifjusági Társaság létrehozta a Serpa gömöri túravezető szolgálatot. Najkrajšou časťou južnej časti Slovenska je podľa všetkého oblasť Slovesnkého krasu medzi Gemerom a Abovom. Stačí, keď medzi mestami Rožňava a Moldava spomeniem hrad Krásnu hôrku, ktorá žiaľ ešte nejakú dobu poslúži katastrofickému tirizmu, ale nájdeme tu aj Zádielsku tiesňavu a množstvo prírodného a stavaného dedičstva, ktoré tu v celej svojej kráse očakáva návštevníkov. Napriek tomu sa však vidiecky turizmus v posledných rokoch rozvinul iba málo. O vidieckom turizme veľa hovoríme, ale v praxi chýba podpora a chuť podnikať, preto pokrok nebadať. Ako dobrú iniciatívu založilo v Rožňave Gemerský mládežnícky spolok turistickú sprievodcovskú službu Šerpa. Kmotrik Péter, elnök, Gömöri Ifjúsági Társaság- Rozsnyó / Gemerský mládežnícky spolok- Rožňava: Célja a Gömör-Tornai Karsztban az idegenforgalom terjesztése. Jej cieľom je rozvoj cestovného ruchu v Slovenskom krase. Tíz napig terjedő turisztikai programokat tudnak szervezni, kínálatukba beleépítve a falusi turizmust is. Kezdeményezések az egész régióban vannak, de jól működő hálózatról nem lehet beszélni. Dokážu zorganizovať desaťdňové turistické programy s tým, že do svojej ponuky zaradili aj vidiecky turizmus. Iniciatívy sú v celom regióne, ale nedá sa hovoriť o dobre fungujúcej sieti. Kmotrik Péter, elnök, Gömöri Ifjúsági Társaság- Rozsnyó / Gemerský mládežnícky spolok- Rožňava: Vannak települések, vannak völgyek, ahol már komolyabb szálláskapacitásokkal rendelkeznek a helyi vállalkozók és vannak ahol még egy panzió egy magánszállás sem működik. Sú obce a doliny, kde miestni podnikatelia disponujú väčšími ubytovacími kapacitami a sú aj miestna kde nefunguje nič, žiaden penzión ani ubytovanie v súkromí. Sebő Gyula, Gólya Panzió- Körtvélyes / Penzión Bocian- Hrušov: Talán az ilyen kezdő vállalkozókat regionális szinen is jobban fel kell karolni, főleg ami a menedzselést, eladhatóságát illeti. Možno by bolo potrebné lepšie podchytiť začínajúcich podnikateľov aj na regionálnej úrovni- hlavne čo sa týka manažmentu a predaja služieb. Várhosszúréten kézművesházat hoztak létre, hogy tényleg újat kínáljanak az odalátogatóknak. A faluból 8 kézművesnek biztosítanak helyet a házban, de az ott lakó Badin Ádám bábművész is besegít a turisták odecsalogatásában. Ötletben nincs hiány. A 3. alkalommal rendezett pásztortalálkozónak már Kárpát-medencére szóló híre van. Az utolsóra is jöttek a vendégek ezerszámra és hál istennek a faluban jók a szálláslehetőségek is. A Szoroskő aljában levő Körtvélyesen a Sebő család valósította meg régi álmát az egykori Andrássy kúriában. V Krásnohorskej Dlhej Lúke zriadili Dom remesiel, aby návštevníkom skutočne ponúkli niečo nové. V obci takto zabezpečia miesto pre osem miestnych remeselníkov, ale aj tam žijúci bábkar Adam Badin napomáha v prilákaní turistov. Nápady nechýbajú. Stretnutie pastierov, organizované už po tretí krát, má meno v celej Karpatskej kotline. Aj na posledné prichádzalo tisíce hostí a vďakabohu ubytovacie možnosti v obci sú dobré. Na úpätí Sorošky v Hrušove realizovala svoj dávny sen rodina Sebőovcov v niekdajšej kúrii Andrássyovcov. Sebő Gyula, Gólya Panzió- Körtvélyes / Penzión Bocian- Hrušov: Valóságban három éve fogtunk hozzá a vidéki turizmushoz. Anyagilag nem mondhatom, hogy nagyon sikeresek vagyunk benne, de mivel évek óta foglalkoztat bennünket a gondolat és a vonzalom, nagyon erős a nosztalgia, főleg ilyen régi épületben ilyesmit művelni, úgy hogy szeretettel csináljuk és sokszor nem is nézzük, hogy mi a jutalma. V skutočnosti sme sa pustili do vidieckeho turizmu pred troma rokmi. Nemôžem povedať, že by sme na to boli finančne veľmi dobre. Nakoľko nás však táto myšlienka zamestnávala roky, putá a nostalgia je veľmi silná, hlavne ak sa jedná o takú starú budovu. Robíme to s láskou a často sa ani nepozeráme na to aká je za to odmena.

8 Maximálisan 15 főt tudnak elszállásolni a romantikus környezetben, ahol házimúzeum, minigaléria és ha kell teljes ellátás várja az idelátogatókat. Ubytovať dokážu maximálne 15 ľudí v romantickom prostredí, kde návštevníkov očakáva domáce múzeum, mini galéria a ak je potrebné aj kompletné služby. Sebő Rózsa, Gólya Panzió- Körtvélyes / Penzión Bocian- Hrušov: A magyarországi vendégek a juhtúrós sztapacskát, azt imádják, meg a körözöttet. Hostia z Maďarska milujú bryndzové halušky a nátierku z bryndze. Mindennek ellenére és a tényleg alacsony árak mellett, hisz 10 euró körüli a szállásdíj az egész vidéken általában mindig van üres ágy, azt viszont mindenki bevallja, hogy keveset költenek reklámra. A csodálatos szádelői völgybe már több turista érkezik, de itt csak ketten foglalkoznak vidéki turizmussal és az elmúlt évek alatt ők sem fejlesztettek sokat. Napriek všetkému a pri skutočne nízkych cenách, keď je cena za nocľah 250 korún, sú na okolí vždy prázdne postele. Každý však prizná to, že na reklamu vynakladajú málo prostriedkov. Do prekrásnej Zádielskej tiesňavy už prichádza viac turistov, ale tu sa touto oblasťou zaoberajú iba dvaja. Za uplynulé dva roky toho ani oni veľa nerozvinuli. Tóth Károly, vállalkozó, Szádelő / podnikateľ, Zádiel: Kereslet van a szállás után, de nincs kínálat. Pohľadávka na ubytovanie je, ale nie je ponuka. A szomszéd völgyben, az ájiban az önkormányzat nemrégiben nyitott egy 40 fős panziót, de az ottani kisvállalkozók sem panaszkodnak, hisz a jó levegő a szép környezet és a családias kiszolgálás odavonza a turistákat. Vo vedľajšej Hájskej doline prednedávnom otvorila samospráva penzión pre 40 osôb, ale ani tamojší malí podnikatelia sa nesťažujú, veď dobrý vzduch, prostredie a rodinná atmosféra sem láka turistov. Kulcsár Ica, vállalkozó, Áj / podnikateľka, Háj: Nálunk úgy van, hogy az egész lakásjóformán az ővék, mert nagyon szivesen beülnek hozzánk a konyhába beszélgetni, vagy megkínáljuk őket egy kis házi főzött pálinkával, meg tulajdonképpen az egész udvar az övéké, hisz kint ehetgrilezni, szalonnát sütni, napozhatnak, fürödhetnek, szedhetnek epret, vagy amilyen gyümölcs éppen van a kertben. U nás je to tak, že v podstate je celý dom ich. Veľmi radi si k nám sadnú do kuchyne porozprávať sa, alebo ich ponúkneme domácou pálenkou. V podstate je celý dvor ich, veď vonku sa dá grilovať, opekať slanina, opaľovať sa, kúpať sa, môžu si nazbierať jahody alebo ovocie. Ankét: Nagyon aranyosak a kedves háziasszony és házigazdánk is és végül is ez a táj is gyönyörű és pont ez nem hasonlítható egy pesti környékhez. Domáci sú veľmi príjemní. Príroda okolo je krásna a to je to, čo sa nedá porovnať s prírodou okolo Budapešti. Az emberek egyszerűek, kedvesek, közvetlenek. Jól éreztük magunkat. Ľudia sú jednoduchí, príjemní a bezprostrední. Dobre sa tu cítime. Berzétén a mindezidáig elhangzottakat is továbbálmodták, hisz Szakall Barnabás állatorvos olyan környezetet hozott létre, hogy a jó konyha, minőségi kiszolgálás és szálláslehetőség mellett lovaglásra, kocsikázásra is nyílik mód. V Brzotíne svoj sen posunuli ďalej o všetko, čo sme doposiaľ počuli. Zverolekár B. Szakal vytvoril také prostredie, v ktorom sa snúbi popri dobrej kuchyni, kvalitnej obsluhe a ubytovaní aj možnosť zajazdiť si na koni a koči. Szakall Barnabás, vállakozó, Berzéte / podnikateľ, Brzotín: Mi főleg a lovasturizmusra irányítottuk elképzeléseinket, jelenleg 11 szlovák melegvérű tehát nagy ló van és hat póni. Van aztán hat kameruni kecskénk és vettünk most a morva határon egy kis csacsit mert azt kedvelik a gyerekek. Naše predstavy sme nasmerovali na jazdecký turizmus. V súčasnosti máme 11 veľkých koňov, máme poníky, 6

9 kamerunských kôz a na moravskej hranici sme kúpili malého somárika, lebo deti ho majú radi. A vendéglátóiparba belekezdett családi vállalkozások nem bizonyulnak könnyű keresetnek. Sokszor az irigység is közbelép, mint például Berzétén, ahol 2005-ben felgyújtották és porig égett az egész panzió. Ennek ellenére mindenütt lassú fejlődés tapasztalható és bizakodás. Rodinné podniky v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb nie sú jednoduchým spôsobom zárobku. Často do toho zasiahne aj závisť, ako napr. v Brzotíne, kde bol penzión v roku 2005 podpálený a celý vyhorel. Napriek tomu je všade badateľný pomalý rozvoj a nádej na zlepšenie. Anyag: Anyag címe: Lelkésztalálkozó Anyag hossza: Zemplén Televízió: 10:02 FELKONF Várady Béla hamvait szülőfalujában Szilicén a református temetőben helyezik végső nyugalomba. Pozostatky B. Váradyho budú uložené na večný odpočinok v jeho rodnej obci Silica, v reformovanom cintoríne. Lelki nyugalomról a református egyházról és annak belső életéről, nyelvhasználatáról szól a műsorunk következő összeállítása. O pokoji duše, reformovanej cirkvi, jej vnútornom živote a o používaní jazyka je posledný príspevok nášho dnešného programu. Anyag: Az Abaúj -Tornai Református Egyházmegyében, Szádalmáson lelkésztalálkozót tartottak. V Abovsko-Turnianskej reformovanej cirkevnej župe v Jablonove nad Turňou sa uskutočnilo stretnutie duchovných pastierov. Géresi Róbert püspök-helyettes zástupca biskupa A mai alkalmon egy olyan téma van ami nagyon fontos és nagyon előtérbe került az utóbbi időben a református egyházunkban, a szlovák - magyar együttélésnek a kérdéseivel foglalkozunk jelenleg. Témou dnešného stretnutia sú otázky slovensko-maďarského spolužitia. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá v našej reformovanej cirkvi. Országos szempontból beszélgetünk ezekről a kérdésekről, ugyanis a zsinatnak döntése alapján született egy eseti bizottság, ez az eseti bizottság úgy állt össze hogy minden egyes egyházmegye mind a 9 egyházmegye egy - egy tagot jelölt ebbe a bizottságba, természetesen a két szlovák egyházmegye is a hét magyar egyházmegye is és ennek a bizottságnak kell foglalkozni ezekkel a kérdéskörökkel. O týchto otázkach sa rozprávame s republikového pohľadu, lebo na základe rozhodnutia synody vznikla prípadová komisia, ktorá vznikla tak, že každá cirkevná župa do komisie určila jedného člena. Dve slovenské župy a sedem maďarských. Tento výbor sa má zaoberať týmito otázkami. Narrátor: Az egyházmegye 47 gyülekezetében 30 lelkész szolgál. V 47 cirkevných zboroch cirkevnej župy slúži 30 duchovných pastierov. Közülük egy képviseli majd a lelkészek véleményét az említett bizottságban. Jeden spomedzi nich bude zastupovať názor duchovných pastierov v spomínanom výbore. A püspökhelyettes szerint megvan az a bölcsesség és tisztánlátás bennük, hogy a nehezebb kérdésekkel is megbirkózzanak, de a Kárpát medencei magyar református közösség peremén nagyobbak a társadalmi nyomások is és istentől kapott küldetésüknek tartják, hogy ezekkel megbirkózzanak. Podľa zástupcu biskupa sú natoľko múdri, že dokážu veci vidieť čisto, aby sa popasovali aj s ťažšími otázkami. Na kraji spoločenstva maďarských veriacich reformovanej cirkvi v Karpatskej kotline sú spoločenské pnutia väčšie a považujú za svoje poslanie od Boha, aby sa s tým popasovali. Varga Zoltán esperes-helyettes, Abaúj Tornai Egyházmegye zástupca dekana, Abovsko-turnianska diecéza Sajnos érzünk bujtogatást a külső világból is, mert a világi szférából átjutnak hozzánk ugyanazok a kezdeményezések, amik az egyház számára nem használatosak a petíció gyűjtés, hiszen a gyülekezeten belül a presbitérium az a szerv ami gyülekezetenként megoldja és orvosolja ezeket a problémákat, de ha

10 így leülünk és megtudjuk beszélni eltudjuk mondani mik az örömeink, nehézségeink, megtudjuk találni a megoldásokat. Cítime provokácie zvonka aj preto, lebo zo svetskej sféry k nám prechádzajú tie isté iniciatívy, ktoré sú pre cirkev nepoužiteľné. Ide tu o zbieranie petícií. V rámci cirkevného zboru je presbytérium orgán, ktorý tieto problémy v rámci zboru rieši. Ak si dokážeme sadnúť a porozprávať sa o tom, čo je našou radosťou a čo strasťou, vieme nájsť riešenia. Természetesen a multból a történelemből tanulva ez 20 évenként előjövő probléma az egyházon belül is a kétnyelvűség. Učiac sa z minulosti, je dvojjazyčnosť problém, ktorý sa objavuje každých 20 rokov. Narrátor: A szlovákiai református egyház kétnyelven működik. Reformovaná cirkev na Slovensku funguje dvojjazyčne. Az abaúji egyházmegyében az adminisztráció magyar nyelven folyik, de van öt gyülekezetük, ami kétnyelvű. V Abovskej cirkevnej župe prebieha administrácia v maďarskom jazyku. Majú však päť cirkevných zborov, ktoré sú dvojjazyčné. Azon településeken, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, felgyorsul az asszimiláció, kérik a szlovák nyelvű igehirdetést és inkább csak az idősebb korosztály látogatja a magyar nyelvű egyházi alkalmakat. Így van ez Magyarbődön is. V obciach, kde nie je výučba v maďarskom jazyku sa asimilácia urýchli, veriaci žiadajú o slúženie bohoslužieb v slovenskom jazyku a maďarské bohoslužby navštevuje už iba staršie obyvateľstvo. Tak je to aj v Bidovciach. Medgyessy László lelkipásztor, Magyarbőd duchovný pastier, Bidovce Ez egy ilyen folyamat amit csöppet lelassíthatunk, de szerintem megállítani nem tudunk. Je to proces, ktorý môžem mierne spomaliť, ale podľa môjho názoru ho už zastaviť neviem. Narrátor: Magyarbődön is voltak próbálkozások, hogy elhagyják az egyházmegyét, de a presbitérium döntése alapján maradtak, de kétnyelvű lett a gyülekezet. Aj v Bidovciach boli pokusy o opustenie cirkevnej župy, ale na základe rozhodnutia presbytéria ostali. Zbor sa však stal dvojjazyčným. Elsőként Kassán alakult szlovák gyülekezet, ők kérvényezték átlépésüket az Ondava Hernád völgyi szlovák nyelvű Egyházmegyébe, majd lettek követőik, jelenleg az eperjesi leányegyház, illetve a győrkei gyülekezet kéri átlépését. Ako prvý vznikol slovenský cirkevný zbor v Košiciach. Oni žiadali o prestup do slovenskej Cirkevnej župy Hornádu a Ondavy. V súčasnosti žiada o prestup cirkevný zbor v Prešove a Ďurkove. Kassán kívül több város tartozik az Abaúj Tornai Egyházmegyébe, ahol értelemszerűen nagyobb a lakosság migrációja, de a lelkészek elmondása alapján az északi területekről beköltözők inkább katolikusok, vagy pedig evangélikusok, így nem volt kinek kérni a szlovák nyelvű istentiszteleteket. Okrem Košíc patrí do Abovsko-Turnianskej župy viacero miest, kde je migrácia obyvateľstva väčšia, no na základe vyjadrení duchovných pastierov sú ľudia, ktorí sa sťahujú zo severu skôr katolíci, či evanjelici a tak nemal kto žiadať o bohoslužby v slovenskom jazyku. Gábor Lajos lelkipásztor, Szepsi duchovný pastier, Moldava n/b Az evangélikusokat mivel van ősi közös egyezségünk, mi kiszolgáljuk ha szükséges, de természetesen ha kell keresztelünk, esketünk, konfirmálunk, de másképpen mi csak a magyar református egyház tradícióját tartjuk és visszük előre. Pretože máme starú dohodu, slúžime evanjelikom podľa potreby. Ak treba, samozrejme krstíme, sobášime, konfirmujeme, ale ináč udržiavame iba tradíciu maďarskej reformovanej cirkvi.

11 Anyag: Anyag címe: A Karszt közös értékei Anyag hossza: Rozsnyó Televízió: 50:00 FELKONF Természet kínálta szabadság. Príroda ponúka ozajstnú slobodu. Arra készteti az embert, hogy barátként üdvözölje a növényeket, állatokat, madarakat, belegázoljon a patak medrébe és átkeljen a hegygerincen. Nabáda človeka aby priateľsky zdravil rastliny, zvieratá, vtáky, aby prebrodil potoky a vyštveral sa na vrcholy hôr. És még mindig lehet olyan felfedező-útra indulni, amit megkímélt a civilizáció. Ešte vždy sa nájde miesto, kde sa dá objaviť nedotnutá príroda ochránená pred civilizáciou. Ilyen a az Aggteleki és a szlovák Karszt, amely még ma is kevéssé ismert világ. Takým, dodnes takmer nepoznaným miestom je aj Aggtelecký a Slovenský kras. A Karszt megismerését szolgálja a közel 1 órás film. Tento hodinový film vás oboznámi s touto krasovou oblasťou. Anyag: A Szlovák karszt és az Aggteleki karszt közép Európa legnagyobb kiterjedésű fensík jellegű karsztvidédét alkotják. Slovenský a Aggtelecký kras sú najrozľahlejším krasovým územím strednej Európy tvoreným krasovými planinami. Észak Magyarország és Délkelet Szlovákia határvidékén terül el több mint 600 km2 es területen. Jeho rozloha je viac ako 600km2 a rozprestiera sa prihraničnej oblasti severného Maďarska a juhovýchodného Slovenska. A meredek fensíkokat mély völgyek követik, felszíni és föld alatti karsztképződmények alkotját és teszik jellegzetessé ezt a festői tájat. Strmé planiny striedajú hlboké doliny a pre tento malebný kraj typické povrchové a podzemné krasové útvary. A vidék páratlan növény és allatvilága, geológiai különlegessége, kultúrtörténeti értékei és helyi hagyományok tisztelete teszi vonzóvá e vidéket a turisták és a tudósok számára. Turistov aj vedcov sem láka jedinečná flóra a fauna oblasti, geologické zvláštnosti, kultúrnohistorické hodnoty a zachovávanie miestnych tradícií. Narrátor: Felső Gömör jelentős központja a kozel húszezer lakosú járási székhely Rozsnyó. Významným centrom horného Gemera je Rožňava, okresné mesto s dvadsaťtisíc obyvateľmi. A Sajó folyó völgyében terül el a Szlovák érchegység és a Szlovák Karszt nemzeti park fennsíkjai közé ékelve. Nachádza sa v doline rieky Slaná vklinená medzi Slovenské rudohorie a planiny Slovenského krasu. Jelenleg Rozsnyó a Szlovák karsztvidék turisztikai szolgáltatásainak központja. V súčasnosti je Rožňava centrom turistických služieb pre oblasť Slovenského krasu. Négyzet alapú főtere, szlovákiai méretben a legnagyobb és a 38 méter magas reneszánsz őrtoronnyal egyetemben a város kiemelkedő szimbóluma. Symbolom mesta je 38 metrov vysoká strážna veža stojaca uprostred štvorcového námestia najväčšieho svojho druhu na Slovensku. Számos műemlékkel is büszkélkedhet a város. Mesto sa pýši množstvom kultúno-historických pamiatok. Például a főtéren elhelyezkedő történelmi városháza épületében kapott helyet a Turisztikai információs központ irodája, ahol bátran lehet érdeklődni nemcsak a város, de a környék turisztikai látványosságai iránt. V historickej budove radnice na námestí sa nachádza Turistické informačné centrum, kde získate informácie nielen o meste, ale aj o turistických atraktivitách regiónu. Az iroda munkatársai bemutatják a történelmi városközpontot, de megtehinthetik a várost akár madártávlatból is az Őrtorony lelátójáról. Pracovníci vám predstavia historické centrum mesta, ale môžete si ho pozrieť aj z vtáčej perspektívy z pavlače

12 strážnej veže. Az 1304 ben épült Mária Mennybemenetele Székesegyházban gazdag gótikus valamint későgótikus építészetre jellemző díszítéseivel,a székesegyház középkori múltjára utalnak. Katedrála Nabovzatia Panny Márie postavená v roku 1304 svojou pozdnegotickou architektúrou a bohatou interiérovou výzdobou odkazuje na svoju stredovekú minulosť. A székesegyház egyik legértékesebb műalkotása az 1513 ból származó Szent Annát harmadmagával ábrázoló későgótikus táblakép a rozsnyói Metercia. Jedným z najcennejších artefaktov interiéru je gotická tabuľová maľba Svätá Anna Samotretia, namaľovaná v roku 1513, známa ako rožňavská Metercia. A kép részleteiben mutatja be a kozépkor bányászati és kohászati eljárásait. Obraz detailne popisuje stredoveký spôsob ťažby a spracovania rudy. A város és Felső Gömör bányászati és kohászati múltját mutatja be a Bányászati múzeum állandó kiállítása. Históriu baníctva a hutníctva mesta aj horného Gemera predstavuje stála expozícia Baníckeho múzea v Rožňave. Külön bemutató foglakozik a Szlovák karszt természeti kincseivel, de itt látható a város és környékének legjelentősebb muzeális tárgyai. Samostatná expozícia je venovaná prírodným krásam Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentovaná z bohatých zbierok múzea. A város számos szálláshelyet kínál eltérő árkategóriában a turisták részére. Mesto ponúka turistom možnosti ubytovania na rôznej úrovni. A helyi éttermek pedig a hagyományos gömöri konyha ízeivel várják a vendégeket. Miestne reštaurácie očakávajú svojich hostí s ponukou tradičných gemerských jedál. A forró nyári napokon kellemesen felfrissulest kinal a városi strand medencéje. Príjemné osvieženie ponúka počas horúcich letných dní mestské kúpalisko. Az ugróhíddal ellátott úszómedencén kívül gyermekmedencék is találhatók itt, de sportolási lehetőségekre is van kínálat. Okrem plaveckého bazéna so skokanskou vežou tu nájdete aj detské bazény ale aj špotové možnosti. Innen, csupán néhány kilométerre északra találhatók a legközelebbi, magyar vendégek számára is ismert síközpontok. Len niekoľko kilometrov na sever sa nachádzajú maďarskými hosťami tak obľúbené strediská zimných športov. Rozsnyótól délre Aggteleken található Közép Európa leghosszabb barlangrendszere - a Baradla barlang. Na juh od Rožňavy v Aggteleku sa je najdlhší jaskynný systém strednej Európy, jaskyňa Baradla. Bejárata fölé 51 méter magasságú szikla emelkedik, melynek csúcsáról bámulatos panoráma tárul a látogató elé. Nad vchodom do jaskyne sa vypína 51 metrov vysoké bralo, z ktorého je obdivuhodný výhľad na celé okolie. A meredek sziklatömböt gyakorta használják a hegymászók, sziklamászók valamint barlangászok a kötélmászás technikájának gyakorlására. Strmé bralo často využívajú horolezci aj jaskyniari na tréning techník zlaňovania. A szikla tövében turistákat útbaigazító iroda található, ahol hasznos információkhoz juthat a látogató a karsztvidék látnivalóival kapcsolatban. Na úpätí brala sa nachádza turistická informačná kancelária, kde návštevníci nájdu dôležité informácie o atraktivitách krasovej oblasti. A barlang közelében nagy a kínálat szállás és étkezési lehetőségekre. V blízkosti jaskyne je bohatá ponuka ubytovania a stravovania. Kellemes környezetben található a népszeru autóskemping is.

13 V príjemnom prostredí sa nachádza aj autokemp. Ha az erre látogatónak falusétára van kedve, uticél a Hagyományok Háza, ahol különböző paraszti tevékenységformában használatos tárgyakat tekinthetünk meg vagy a hagyományos tűzhelyen készült ételeket is akad kóstoló. V prípade, že návštevníci majú záujem o dedinskú atmosféru, ich cieľom môže byť Dom tradícií, kde si môžu prezrieť predmety zo sedliackeho života, alebo ochutnať špeciality zhotovené v tradičnej peci. Az érintetlen karszt nagyon szép példáját figyelhető meg az egykor erdővel borított Tó hegyen. Nedotknutý kras možno objaviť na Jazernom vrchu kedysi zarastenom lesom. Az erózió következtében keletkezett - úgynevezett Ördögszántás, a falu határában található Aggteleki tó közelében terül el. Nedaleko obce Aggtelek nájdeme prepadlinu Ördögszántás vytvorenú vodnou eróziou. A természet lágy ölén, festői környezetben található Jósvafő település. V lone prírody v malebnom prostredí sa nachádza obec Jósvafő. Ófaluja már már elfelejtett népmeséink hangulatát idézi. Jej nastaršia časť nám prináša atmosféru už dávno zabudnutých ľudových rozprávok. Az épített örökség számos szép példájával találkozunk. Nachádzame v nej množstvo príkladov tradičnej architektúry. Ilyen például az úgynevezett Kisház, a kösség egyik legrégebben épült lakóháza. Takým je napríklad najstaršie obydlie postavené v obci - Malý dom. A vidéki múzeumban pedig tájékoztatást kap a látogató, hogyan éltek egykor a vidék lakói. V dedinskom múzeu návštevník nazrie do života tunajších obyvateľov v minulosti. A gazdagon berendezett gazdasági épületen kívül, látható egy vidékre jellemző lakóház is, mely faoszlopos tornácával, sorban épített szobáival, kiállítási tárgyaival régi idők hangulatát idézi. Okrem bohato zariadených hospodárskych budov tu nájde obytný dom s drevenou pavlačou, izbami radenými za sebou a príslušenstvom bežného života jeho obyvateľov v minulosti. A Kúria Oktatóközpont előadásokkal, tantermi és terepi foglalkozásokkal, lovas táborokkal várják az óvodás és iskolás csoportokat. Školiace centrum Kúria očakáva deti materských a základných škôl záujmovými krúžkami v triedach i v prírode a jazdeckými tábormi. A Törőfej völgy végében gyönyörű természeti környezetben található a Baradla barlang kijárata, Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának épülete, a Tengerszem Szálló és a nemes barlangkutató - Keszler Hubert Emlékháza. Na konci doliny Törőfej sa v nádhernom prírodnom prostredí nachádza východ z jaskyne Baradla, budova riaditeľstva Aggteleckého národného parku, hotel Tengerszem a pamätný dom známeho jaskyniara Huberta keszlera.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eddig 54. adás! Az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák Karszt Nemzeti Park barlangjait 1995 ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Jaskyne Aggteleckého národného parku a národného parku Slovenský kras zapísalo v roku 1995 UNESCO do zoznamu svetového prírodného dedičstva óta pedig a vizes élőhelyek védelmét szolgíló ramsari egyezmény hatáskorébe tartozik. Od roku 2001 patrí do územia vôd chránených Ramsarskou zmluvou. Az évezredek folyamán kialakult karsztképződmények jellemzőek a térség barlangjaira. Pre jaskyne krasu sú typické krasové útvary vytvorené počas dlhých tisícročí. Színességükben, alakzatukban és formáiban kápráztatják el a látogatókat. Návštevníkov okúzľujú svojou farebnosťou, tvarom aj rôznymi formami.

14 Az aragonit korál alakzatú, gravitációs formák a világ egyik legnagyobb barlangcsodái közé tartoznak. Gravitačné formy aragonitu korálových tvarov patria medzi najväčšie divy jaskýň na svete. A barlangok önnáló biológiai és mikroklímával rendelkező világot alkotnak. Jaskyne sú samostatným svetom s ojedinelou biológiou a mikroklímou. Törékeny szépsegü, színes és gigantikus alakzataik évente több ezer látogatót vonzanak. Krehká krása, farebné aj gigantické tvary sintrovej výzdoby lákajú sem tisíce návštevníkov. Narrátor: A Baradla, a térség és Magyarország legismertebb és leghoszabb barlangja. Jaskyňa Baradla je najdlhšou jaskynnou sústavou nielen tunajšieho regiónu, ale aj celého Maďarska. Járatainak hossza 25, 8 kilométer, ebből a Szlovák oldalon található Domicai ág 5,3 kilométer hosszú. Dĺžka jeho chodieb je 25,8 km, z čoho domická vetva na Slovensku je dlhá 5,3 km. A barlang példaértékű szimbóluma a karsztvidék szlovák és magyar részének határok nélkül történő összecsatolására. Jaskynný komplex je skvelým príkladom spojenia slovenskej a maďarskej časti bez hraničných bariér. A kanyargós főág Aggtelek és Jósvafő között húzódik, csaknem 7 kilométer hosszan egy felszín alatti folyómeder mentén. Hlavná vetva prebieha medzi obcami Aggtelek a Jósvafő v dĺžke takmer 7 km popri podzemnej riečke. A sziklaalagút átlagosan 10 méter széles, 7 8 méter magas, helyenként azonban hatalmas termekké szélesedik, máskor viszont szűk, labirintus szerű folyosókba torkoll. Skalný tunel je v priemere 10 metrov široký, 7-8 metrov vysoký. Miestami sa však rozširuje do siení obrovských rozmerov, inokedy zasa zužuje do labirintu úzkych chodieb. A barlang rendkívül gazdag, különböző formájú cseppkőképződményekben. Jaskyňa oplýva vynimočne bohatou a rozmanitou kvapľovou výzdobou. A viszonylag kényelmes rövidtúra hossza közel 1 kilométer. Pomerne pohodlná krátka prehliadková trasa je dlhá 1 km. A barlang legrégebben ismert szakaszát 1 óra alatt járhatjuk be a jól kivilágított betonjárdákon keresztül. Na dobre osvetlených betónových chodníkoch môžeme za hodinu prejsť najstaršie známe časti jaskyne. A hatalmas méretű hangversenyteremben a barlangi zenehallgatás páratlan élményével találkozhat a látogató. V koncertnej sieni obrovských rozmerov môže byť návštevník účastný neobyčajného hudobného zážitku. A Vörös- tói barlangtúra a bejárattól a jósvafői barlang kijáratig vezet a Styx patak mentén. Prehliadka Červeného jazera prebieha od vchodu do jaskyne až po jej východ pri Jósvafő popri riečke Styx. Az egyedulálló, páratlan csepkövekkel ékesített útvonalat kényelmesen járhatjuk be, érintve Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 méter magas Csillagvizsgálót. Túto trasu ozdobenú jedinečnými kvapľovými formami môžeme prejsť pohodlne zhliadnuc pri nej najvyšší, 19 metrov vysoký stalagtit v Maďarsku s názvom Hvezdáreň. A túra hossza 2,3 kilométer és körülbelül 2 óráig tart. Prehliadka 2,3 km dlhej trasy trvá asi 2 hodiny. A kalandos túrákat kedvelőknek háromféle hosszabb útvonal is rendelkezésre áll. Návštevníci milujúci dobrodružstvo si môžu vyberať z troch dlhších prehliadkových trás. Az első a hangversenyterembol folytatódik és lényegében az aggteleki rövidtúra bővített változata. Prvá pokračuje z koncertnej siene a je vlastne rozšírenou verziou krátkej trasy. Kivilágítatlan, természetes folyosókon csaknem 4 órás az út. V neosvetlených prírodných chodbách trvá cesta 4 hodiny.

15 Az akkumulátoros lámpák halvány fényének köszönhetően, a látogató átélhetik a barlangkutatók és felfedezők izgalmas hangulatát. Vďaka mdlému svetlu akumulátorových svietidiel si návštevník môže vychutnať objaviteľskú cestu jaskyniarov. A Raisz Keresztély útvonal kozel 4 kilométer hosszú. Trasa Raisz-Keresztély je dlhá asi 4 kilometre. Itt nemcsak a kor számít, de a résztvevok létszáma is korlátozott. V tomto prípade rozhoduje nielen vek návštevníkov, ale ich počet. A 4 órás barlangtúrán kívul csaknem 7 kilométer hosszúságú útvonal Aggtelektől egészen Jósvafőig a barlang főága mentén halad. Okrem 4 hodinovej prehliadky prebieha 7 kilometrov dlhá trasa hlavnou vetvou jaskyne od Aggteleku po Jósvafő. Lámpákkal felszerelve a föld mélyében körülbelül 5 órát töltenek a látogatók a barlangrendszer legnagyobb csarnokában az Óriások termében. Návštevníci vystrojení akumulátorovými lampami strávia v najväčšej sieni jaskynného systému, v Sieni obrov asi 5 hodín. A barlang védelme érdekében itt is korlátozott létszámú csoportok indíthatók. Z dôvodu ochrany jaskyne aj tu je obmedzený počet návštevníkov. Igazi kalandtúrát kínál a 8 kilométer hosszúságú Retek ági túra. Ozajstné dobrodružstvo ponúka 8 kilometrov dlhá trasa Retek-ág. Körülbelül 7 óraig tart és megegyezik a hosszútúra útvonalával. Trvá 7 hodín a je rovnaká ako dlhá prehliadková strasa. Ám van egy megtoldott, több mint 1 kilométeres mellékága. Má však jeden dodatok 1 km dlhú bočnú vetvu. Éppen ez a szakasz a túra legnehezebb, de egyben legszebb része. A práve táto časť je najťažšia, ale zároveň najkrajšia. A látogatók a cseppkövek közvetlen közelében haladnak el, vízben gázolva, különböző akadályokat leküzdve. Návštevníci prechádzajú vo vode tesne vedľa kvapľovej výzdoby prekonávajúc rôzne prekážky. A Retek-ági túra a retek alakú cseppkövekről kapta nevét és a barlangtúrázók részéről alapos felkészülést igényel. Trasa vetvy Retek dostala názov podľa kvapľov v tvare reťkovky a od návštevníkov si vyžaduje poriadnu prípravu. Gumicsizma, de vízálló öltözék a legmegfelelőbb, mivel a barlangnak ezen szakaszán akkor is magas a vízállás, amikor máshol már száraz a patakmeder, a hőmérséklet pedig alig üti meg a 10 Celzius fokot. Najvhodnejšie sú gumené čižmy a vodotesný odev, lebo voda v tejto časti jaskyne je vysoká aj vtedy, keď sú ostatné potoky vyschnuté a teplota tu nedosahuje ani 10 0C. A csoportok létszáma itt is korlátozott a korhatár pedig 14 év. Počet návštevníkov je aj tu obmedzený a veková hranica je od 14 rokov. Van még néhány hasonlóan igényes barlangtúra az Aggteleki Nemzeti Park területén. Na území Aggteleckého národného parku nájdeme ešte niekoľko podobných náročných prehliadkových trás. Ilyen például a Béke, Kossuth és a Meteor barlang megtekintése. Je to napríklad návšteva jaskýň Mieru, Kossutha a Meteor.

16 A Vass Imre barlang részben megvilágított útszakasszal rendelkezik, de a túra folyamán alkalmas zárt cipőt használni. V časti jaskyne nazvanej Imre Vass, ktorá je osvetlená čiastočne sa tiež odporúča obuť si uzavreté topánky. 20 kilométerre Jósvafőtől a Bódvarákó közelében az Esztramos hegy lábánál található egy véletlenül, bányászati tevékenységnek köszönhetően felfedezett barlang, a Rákóczi-Barlang. 20 km od obce Jósvafő sa nachádza jaskyňa Rákócziho, ktorá bola objavená náhodou pri banskej činnosti. Az egykori bánya tárnákon át megközelíthető barlang, cseppkoképzodmények sokaságával, forma és színvilágával, borsóköveivel, csillogó vizű tavaival kápráztatja el a látogatókat. Jaskyňa prístupná po bývalých banských štôlňach očarí svojich návštevníkov množstvom kvapľovej výzdoby, svetom farieb a foriem i zrkadliacimi sa jazierkami. A karsztvidék igazi kincsestára a Rákóczi barlang. Rákócziho jaskyňa je skutočnou pokladnicou krasových javov. A túrát létrákon és hidakon közlekedve teszik meg az érdeklődők. Trasu si záujemci môžu prejsť po rebíkoch a mostíkoch. A 800 méteres szakasz nem veszélytelen, fokozott óvatosságot igényel. 800 metrov dlhá prehliadková trasa je náročná a vyžaduje si zvýšenú pozornosť. A barlang védelme érdekében a látogatók életkora minimum 10 év és a belépésre 10 fő kap engedélyt. V záujme ochrany jaskyne je veková hranica stanovená na 10 rokov a prístup majú len 10 členné skupiny. A Baradla - barlang szlovákiai ága, a Domica barlang, az egykori határátkelőhely közelében, 25 kilométerre Rozsnyótól délre Kecső község mellet a szilicei fennsík délnyugati peremén található. Slovenská vetva jaskyne Baradla, Domica, leží pri bývalom hraničnom priechode pri obci Kečovo asi 25 km južne od Rožňavy na juhozápadnom okraji Silicekj planiny. A domicai barlang Európa egyik legszebb cseppkőbarlangjai közé tartozik. Jaskyňa Domica patrí medzi najskrajšie kvapľové jaskyne Európy. A körülbelül 1 kilométeres barlangtúra folyamán egyedulalló cseppkőalakzatokat csodálhat meg a látogató. Počas hodinovej prehliadky môže návštevník obdivovať jedinečné kvapľové útvary. Ezek kozul a legjelentősebb az úgynevezett Római fürdő. Najznámejším z nich sú tzv.rímske kúpele. Szerencsés esetben, ha a barlang folyómedrében elegendő a víz, csónakázásban is részt vehetnek a látogatók. V prípade, že riečka má dostatok vody, návštevníci sa môžu previesť na člne. A barlang már 5 6 ezer évvel ezelőtt is lakott volt. Jaskyňa bola obývaná už pred 5-6 tisíc rokmi. A korai kőkorszakból, - neolit korból származó jelentős archeológiai lelőhelyekkel is szolgál, melynek töredékét a látogatók a barlang bejáratánál tekinthetik meg. Nachádzajú sa v nej archeologické lokality z mladšej doby kamennej, z neolitu. Časť archeologických nálezov si možno prezrieť pri vchode do jaskyne. A Sajó folyó volgyében, 10 kilkométerre Rozsnyótól délre a szilicei fensík nyugati oldalán található a Gombaszögi barlang. V doline rieky Slaná, asi 10 km južne od Rožňavy sa v západnom svahu Silickej planiny otvára Gombasecká jaskyňa. A barlang gazdag cseppkődíszei közül talán a leglátványosabbak a 2 3 méter hosszúságot is elérő szalmacseppkövek, mellyek néhol olyan sűrűségben fordulnak elő, hogy kőessőre emlékeztetnek és a karsztvidék egyetlen barlangjában sem fordulnak elő ilyen mennyiségben. Zo sintrovej výzdoby jaskyne sú najzaujímavejšie tzv. brčká, 2-3 metrov dlhé tenké kvaple, ktoré sú na

17 niektorých miestach tak husté, že pripomínajú kamenný dážď. V žiadnej z krasových jaskýň sa v takomto množstve nenachádzajú. A törékeny finomságú alakzatoknak köszönhetően a barlang méltán kiérdemelte a mesés elnevezést. Kvôli tejto krehkej kráse kvapľovej výdoby si jaskyňa vyslúžila prívlastok rozprávková. Impozáns méreteivel és gazdag cseppköveivel kiemelkedik a Márvány terem, ahol óriáshangyák váraira emlékeztető cseppkőalakzatok találhatók. Vynimočnou svojmi impozantnými rozmermi a bohatou kvapľovou výzdobou sa hrdí Mramorová sieň, v ktorej sa nachádzajú tvary pripomínajúce mraveniská obrovských mravcov. A gombaszögi barlang mikroklímája rendkívül jótékony gyógyhatású. Klíma Gombaseckej jaskyne má výnimočné liečivé účinky. Léguti megbetegedéseket gyógyít. Lieči choroby dýchacích ciest. A barlang termeit a múltban barlangterápiára is használták. V minulosti sa v jaskyni prevádzala speleoterapia. Teljesen más, a megszokottól eltérő díszítéssel rendelkezik az Ochtinai aragonit barlang. Úplne inú a odlišnú výzdobu má Ochtinská aragonitová jaskyňa. 25 kilométerre Rozsnyótól északra a Szlovák érchegységben található Csetnek és Jósva között a Hrádok dombjainak északnyugati lejtőjén. Nachádza sa 25 km na sever od Rožňavy v Slovenskom rudohorí medzi mestami Štítnik a Jelšava, v severozápadnom svahu kopca Hrádok. A barlangot 1954 ben kutatóaknát mélyítő bányászok fedezték fel szintén véletlenül. Jaskyňu náhodou objavili v roku 1954 baníci, ktorí rozširovali výskumnú šachtu miestnej bane. A karsztvidék egyedülálló természeti csodáját képviseli. Je ojedinelým zázrakom Slovenského krasu. Látványos alakzata a Hrádok Szíve mely tüskés, csavarós, fűcsomószerű képződményenek köszönhetően a barlangvilág páratlan képviselője. Najkrajším prírodným výtvorom interiéru jaskyne je tvar nazvaný Srdce Hrádku, ktorý svojimi pichliačovitými výčnelkami pripomínajúcimi trs trávy patrí k ojedinelým formám sintrovej výzdoby. Hófehér színe éles kontrasztot alkot a háttér kéklő mészkövével. Snehobiela farba kontrastuje s vápencovým podkladom modrej farby. A Tejút terem csillagos égre hasonlít. Sieň Mliečna cesta nám pripomína hviezdne nebo. Ez a törékeny szépség a világ három aragonit barlangja kozul, az egyik legértékesebb. Táto krehká krása je z troch aragonitových jaskýň na svete najkrajšou.!!!!!!!!!!!!!! Rozsnyó közelében található a várhosszúréti Buzgo barlang. Neďaleko Rožňavy sa nachádza jaskyňa Buzgó. A Buzgó patak medrével párhuzamosan halad a 450 m hosszú kalandos barlangtúra. 450 m dlhá dobrodružná prehliadková trasa vedie paralelne s podzemným tokom. Barlangász felszerelésben, akkumulátoros lámpákkal fölszerelve, fapallókon, kötélhíd segítségével fedezhetik fel újra a látogatók, eredeti állapotában a föld alatti világot. Nedotknutý podzemný svet objavujú návštevníci oblečení do jaskyniarskych oblekov za svitu akumulátorových lámp postupujúc po drevených mostíkoch a reťazových mostoch. A barlangtúra ugyan minden korcsoport számára megfelel, de fizikai erőnlétet és rugalmasságot kíván.

18 Prehliadka jaskyne je síce prístupná všetkým vekovým kategóriám návštevníkov, ale vyžaduje si určitú dávku fyzickej sily a zručnosti. A barlang védelme érdekében korlátozott viszont a csoportok létszáma, ezért ajánlatos előre igényelni a belépést. Z dôvodu ochrany jaskyne je však obmedzený počet návštevníkov v jednej skupine, a preto je dobré dohodnúť si návštevu vopred. A karsztvidéken nemcsak a föld alatti világ nyújthat élményt a látogató számára. Krasová oblasť ponúka zážitok nielen vo svojom podzemí. A felszíni világ környezete, gazdag növényi és állat világa, kultúrtörténeti értékei, már a múltban is vonzották a turistákat. Jej povrch, bohatá flóra a fauna a kultúrno-historické pamiatky priťahovali sem návštevníkov už aj v minulosti. Az államhatárok megszűnése után, gyakorlatilag eltűntek az akadályok a végtelen karsztvidék felfedezésére, s annak bebarangolására. Po zrušení štátnych hraníc sa prakticky stratili všetky prekážky na objavovanie nekonečného krasového územia. Narrátor: A megszokott autóutakon kívül, jelölt turistautak, tanösvények, kerékpár útvonalak, de lóhátról vagy kocsikázással is megismerhetők a térség látnivalói. Okrem cestných komunikácií možno spoznávať krásy krasu aj po značených turistických chodníkoch, cyklotrasách, ale aj chrbta koní. A hosszú gyalogtúrát kedvelőknek a Pelsőci fennsík kínál lehetőséget a kiránduláshoz. Fanúšikom dlhých peších túr ponúka možnosti spoznávania Plešivecká planina. A fennsík Dél- Nyugatra terül el Rozsnyó városától a Rozsnyó Csetnek Pelsőc háromszögben. Táto planina sa rozprestiera juhozápadne od Rožňavy v trojuholníku miest Rožňava-štítnik-Plešivec. Meredek oldalai minden irányból magasan emelkednek a fennsík pereméig. K planine stúpajú z každej jej strany strmé skalnaté svahy. A szintkülömbség megközelíti a 400 métert. Výškový rozdiel je asi 400 metrov. A fennsíkot, déli irányból, erdők borítják. Planina je na jušnej strane zarastená lesmi. Ám középső és északi részében töbröket, bokros réteket, karsztképződményeket találunk. V prostrednej a severnej časti však nájdeme závrty, kríkmi zarastené lúky a krasové javy. Számos víznyelő, szakadék és barlang található itt. Nachádza sa tu množstvo prepadlín, závrtov a jaskýň. A fennsíkot háromféle turistaút szeli át. Planinu pretínajú tri turistické chodníky. A leghosszabb Pelsőcről indul. Najdlhší začína v Plešivci. Kezdetben aszfaltos úton, majd a fennsík északi részén elkanyarodik és meredeken ereszkedővel Csetnekig vezet az út. Spočiatku asfaltová cesta sa v severnej časti planiny mení na chodník a strminou klesá k Štítniku. A zöld jelzésen haladva Rekenyefalvából juthatunk a fennsíkra. Po zelenej značke sa na planinu dostaneme z obce Rakovnica.

19 A turistaút, a 721 méter magas Nagy Hegyre vezet, majd csatlakozik a kék turistaútvonalra. Turistický chodník vedie na 721 metrov vysoký Veľký vrch a potom sa napája na modrú značku. A sárga jelzésen a fennsík középső és északi részén található réteken keresztül juthatunk el Szilice községbe. Po žltej značke sa po lúkach v strednej a severnej časti planiny dostaneme do obce Silica. A természeti szépségeken kívül néhány érdekes építménnyel is találkozhat az arra járó. Okrem prírodných krás, charakteristických pre túto oblasť, nájdete tu aj zaujímavé stavby. Például itt van ez a beton itató, mely a mai napig az esővíz felfogására és a fennsíkon található gulya itatására volt valaha építve. Napríklad túto betónovú cisternu, ktorá do dneska slúži k zachytávaniu dažďovej vody a napájaniu dobytka. A fennsíkon tudni illik nincs forrásvíz. Na planine totiž nie je žiadna vyvieračka. Két ország területén fekszik a Szlovák Karszt legnagyobb kiterjedésű fennsíkja a Szilicei fennsík. Najrozsiahlejšou planinou Slovenského krasu je Silická planina, ktorá sa nachádza na území dvoch štátov. Nyugati oldalról a Sajó folyó alkotta meredek sziklás emelkedő határolja. Planina je zo západu veľmi ostro ohraničená kaňonom rieky Slaná a jej povrch tvorí vlastne náhorná vápencová plošina. Felülete gyakorlatilag teljesen egyenes és a karsztvidékre jellemző összes természeti forma képviselteti magát. Jej povrch je prakticky takmer rovný a náchadzajú sa tu všetky útvary typické pre krasovú oblasť. A Sziliciei fennsíkon számos szakadék és barlang is található. Nachádza sa tu množstvo priepastí a jaskýň. Legismertebb a Szilicei jégbarlang. Najznámejšou z nich je Silická ľadnica méteres hosszával Európa mérsékelt éghajlati övezetének, legdélebben fekvő jégbarlangja. Je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou mierneho pásma v Európe s dĺžkou 1100 metrov. Szilice községből, a sárga jelzésen haladva kozelítheto meg a jégbarlang. Dostanete sa ku nej po žltej značke od obce Silica. A barlang bejáratáig lépcsős, korlátokkal ellátott járda vezet. Okolie jaskyne je upravené so schodmi a zábradlím. Ám a barlang védelme érdekében a barlangfolyosók a látogatók előtt egyenlőre zárva vannak. Z dôvodu ochrany jaskyne je však podzemie jaskyne pre návštevníkov uzavreté. A rozsnyói katlan egyik legszebb panorámája a Leánykai kilátóról tárul a látogató elé. Jednou z najkrajších panorám Rožňavskej kotliny je výhľad z Dievčenskej skaly. A Szár patak formálta a Szádelői völgyet. Zádielsku tiesňavu vytvorila erozívna činnosť potoka Blatnica. Meredek sziklatömbjei elérik a 350 méteres magasságot is. Jej vápencové skalné útesy dosahujú výšku takmer 350 metrov. A völgy bejáratától az úgynevezett Menny Kapujá-tól indul az a 6 kilométer hosszúságú tanösvény, mely felvezet, helyenként csaknem a 10 méter szélességű völgyön keresztul. Na začiatku úžľabiny nazývanej Rajská brána sa začína 6 kilometrov dlhý náučný chodník, ktorý vedie úzkou, miestami len 10 metrov širokou roklinou.

20 A 3 kilométer hosszúságú volgyön kívül a Szádelői fennsík is számos látnivaló kínál. Okrem samotnej tiesňavy, dlhej 3 kilometre, sa tu návštevníkovi ponúka množstvo ďalších atraktivít. Pereméről bámulatos kilátás nyílik a környékre és a völgyre, a völgy közepében büszkén tornyosuló sziklatömbre, a 105 méter magas Cukorsüvegre. Z jej okraja je nádherný výhľad na okolie a tiesňavu, v strede ktorej sa týči 105 metrov vysoký skalný útvar Cukrová homoľa. A mészkőszikla jó alkalmat kínál úgy vertikális, mint horizontális hegymászásra, egészen X nehézségi fokozatig. Kompaktný vápenec poskytuje položené i previsnuté lezenie obtiažnosti do X. Itt a hegymászás augusztus elsejétől márciusig engedélyezett. Horolezectvo je tu povolené od 1.augusta do 1.marca. Az Áj völgyi patak alakította azt a mély völgyet, mely kettéválasztja a Szádelői és a Jászói fennsíkot. Hájsky potok vytvoril krajinkársku peknú, hlbokú tiesňavu, ktorá oddeľuje Zádielskú a Jasovskú planinu. A patak szinte hasítja fennsíkot, fokozza lejtését s főleg esős időszak idején, vad vízeséseket alkotva, lezúdul a völgybe. Potok sa ostro zarezáva do krasovej planiny, stupňuje svoj spád a najmä v čase veľkej vody naberá divoký ráz. A szurdokon keresztül aszfaltos út vezet a fennsíkon található Hacsava községbe. Cez túto tiesňavu vedie asfaltová cesta nad obcou Hačava. A vízesések látványos sorozata minden évszakban rabul ejti az arra járó látogatót. Sústava vodopádov stojí za návštevu v každom ročnom období. Az út fölötti dombtetőn a törökök elleni védelemre épult, Tornai vár romjai láthatók. Nad cestou sa nachádza zrúcanina Turnianského hradu, niekdajšia pevnosť protitureckej obrannej línie. Kassától 28 kilométerre található Jászó telepulés és környéke szintén felfedezésre készteti az arra járót. 28 kilometrov od Košíc sa na východnej strane Jasovskej planiny nachádza obec Jasov. A falu fölott emelkedő sziklatömbön egykor vár állott, ma már csak elenyésző maradványai láthatók a legendás építménynek. Na brale nad obcou stál kedysi strážny hrad, dnes sú z neho nepatrné zvyšky valov. A szikla tövében található a Jászói cseppkőbarlang bejárata, melyet helyi szerzetesek nyitottak meg elsőként a mai Szlovákia területén. Pod skalou je vstup do Jasovskej jaskyne, ktorú sprístupnili ako prvú na Slovensku miestni mnísi. A barlang nemcsak cseppkőképződményekben gazdag, de régészeti leletekben is kiemelkedően gazdag lelőhely, a 630 méter m hosszú barlang. 630 metrov dlhá jaskyňa sa vyznačuje bohatstvom kvapľových útvarov a archeologických nálezov. A barlang bejáratától rövid tanösvény vezet a szikla lelátójára. Od jej vchodu vedie na výhliadku na brale nenáročný náučný chodník. A község legszebb építészeti alkotása a Premontrei rend kolostora. Dominantnou stavbou v obci je kláštor premonštrátskeho opátstva. Az apátságot körülvevő díszes parkkal együtt, a mai Szlovákia egyik legjelentősebb egyházi épületei tartják számon. Vďaka harmónii kláštora s prírodou a vzácnej záhrade patrí kláštorný komplex k najvýznamnejším sakrálnym areálom na Slovensku. Fiatalos és rugalmas társaság vállalta a túravezetői szolgálatot a Karszt területén. Mladá a aktívna spoločnosť si vzala za cieľ sprievodcovskú službu po krase.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie Prezident v Štúrove 2004/3 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XV. évfolyam marec/március Az államfő Párkányban 10. marca 2004 poprvýkrát

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt: Barlangok és más csodák Slovenský kras Aggtelekský kras: Jaskyne a niečo viac Úvodné slovo Manfred Pils

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 Primátor zostal, poslanci zmenení Predvolebná kampaň, ktorá prebiehala počas posledných týždňov v Štúrove, nemá obdobu. Väčšina kandidátov

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/01

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/01 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/01 Kuka - index: szegénységjelző szemétkosarak Az AVE cégtől kapott statisztikákból kiindulva közvetlen összefüggést véltünk fölfedezni

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

Turczel Lajos Pro Probitate díjas

Turczel Lajos Pro Probitate díjas Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/7 8 Tizegynéhány évvel ezelőtt Ipolyszalkán fogadta a honismereti kerékpártúra résztvevőit olyan szeretettel, ahogy csak szívbéli

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 Veľká investícia v Enerbyte s.r.o. Po dlhšej dobe sa rozbehla rozsiahla investícia u nášho dodávateľa tepla, ktorého hodnota má presiahnuť

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

A sportélet új centruma

A sportélet új centruma Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/4 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XVI. évfolyam apríl április Felavatták az új tornatermet A sportélet új centruma ROLETY SIEŤKY

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

Sztrájkoljanak a gépek?

Sztrájkoljanak a gépek? Október 6. - 18.30: Nemzeti gyásznap Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. októbra. - 18.30 h.: Národný smútočný deň spomienka na martýrov z Aradu Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. október

Részletesebben

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 17. ročník December 2013 4. szám 17. évfolyam 2013 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben