PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. (Azonosító szám: ) A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók Készítette: Kapja: Farkas Barnabásné Emberi Erőforrások Minisztere igazgatóhelyettes, megbízott igazgató 1051 Budapest,Nádor utca 32. Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium 1

2 NYILATKOZAT Alulírott, Farkas Barnabásné (sz. János Zsuzsanna), hozzájárulok az általam benyújtott teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Budapest, április 16. Farkas Barnabásné pályázó NYILATKOZAT Alulírott, Farkas Barnabásné (sz. János Zsuzsanna), hozzájárulok személyes adataimnak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Budapest, április 16. Farkas Barnabásné pályázó 2

3 Tartalom 1.Vezetői összefoglalás A pályázat célja Kiindulási helyzet Főbb megállapítások Helyzetelemzés Bevezetés Az intézmény bemutatása Iskolatörténet Az épület Gazdasági helyzet Személyi feltételek Nevelő oktató munkánk helyzete Az intézménnyel szemben támasztott elvárások A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Partneri kapcsolattartás eljárásrendje Partneri igényfelmérés szabályozása Versenytársak leírása Piaci pozíció Marketingmix döntések Partneri elégedettségi vizsgálatok eredményei A kollégák elégedettsége A szülők Diákok Jövőkép, feladatok A vezetési feladatok Vezetésfejlesztés Szervezetfejlesztés Munkatársak fejlesztése (HR) Minőségfejlesztés Tanügyigazgatási feladatok Gazdasági feladatok A 2013/2014. tanév Összegzés Szakmai önéletrajz... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.Mellékletek... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.1.Egyetemi diploma másolatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 Az emberek miközben tanítanak, maguk is tanulnak. (Seneca 1.Vezetői összefoglalás 1.1.A pályázat célja A Nemzeti köznevelési törvényben és a köznevelési rendszer tervszerű működtetését és középtávú fejlesztését célzó tervben az oktatási intézmények számára megfogalmazott elvárások alapján vezetői programot adni a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium számára. 1.2.Kiindulási helyzet 2013 júniusában fejeztem be a 30. tanévemet. A három évtized minden munkanapját a közoktatásban, ezen belül a gimnáziumi nevelés-oktatásban töltöttem. A es tanév a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a 26. tanévemet jelentette Az itt eltöltött 26 évből 20 évet igazgatóhelyettesként dolgoztam, megismerve ennek a területnek majd minden részletét. A meghirdetett intézményvezetői álláshelyre belső pályázóként adom be vezetői programomat. A jelenlegi munkatársi közösséget jól ismerem, hiszen eddig is együtt dolgoztunk diákjaink minél jobb felkészítéséért, iskolánk sikeréért. A pályázat lehetőséget ad, hogy reagáljon a köznevelés világában végbemenő változásokra, különösen az új köznevelési és felsőoktatási törvényekre. 1.3.Főbb megállapítások Ez a vezetői program szándékai szerint már minden vonatkozásban tartalmazza az új köznevelési és felsőoktatási törvények nevelésfilozófiai vonatkozásait. A vezetői program megvalósítása a pedagógiai program, a teljes körű minőségbiztosított folyamatok (TQM) kiteljesedése felé vezeti az intézményt. Az intézmény szellemi, szervezeti, és környezetkultúrája, elhivatott munkatársi közössége biztos háttér egy korszerű, a mai fiatalok fejlődés lélektani sajátosságait figyelembe vevő program megvalósításához. Az intézmény alapdokumentumai követik a jogszabályi változásokat, hatályosak. 4

5 Az eddigi jól bevált hagyományokat és gyakorlatokat figyelembe véve felgyorsult világunk követelményeit szem előtt tartva eredményes, hatékony és méltányos minőségi oktatás megvalósítására hívom tanártársaimat. 2.Helyzetelemzés 2.1.Bevezetés Az oktatás minőségét elsősorban a résztvevők szakmai és emberi felkészültsége határozza meg. A közoktatásban lezajló folyamatok nem függetlenek a gazdasági-társadalmi környezetben végbemenő változásoktól. Az intézményeknek új kihívásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy az átalakuló társadalmi és munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő készségekkel és képességekkel rendelkező, ugyanakkor a klasszikus műveltséggel felvértezett fiatalok kerülhessenek a gimnáziumból a felsőoktatásba vagy közvetlenül a gazdasági életbe. Munkánk meghatározójaként a kreativitás, a kommunikáció és a kooperáció tekinthető, majd az ennek szellemében elvégzett munka minőségi változásokat eredményez, hatása a közösség belső életének és eljárásrendjének, klímájának javulását, az eredményességi és a hatékonysági elemek egyre jobban felismerhető jegyeit eredményezi. A gimnáziumi oktatás feladata a tanulók eljuttatása az érettségi vizsgára, mely nem cél, csak eszköz, belépő az értelmiségi életre felkészítő felsőoktatási intézményekbe. Ezt segíti elő a színvonalas, következetes követelményrendszeren alapuló együttműködés a tanárok, a tanárok és diákok, az iskola és a szülők, az intézmény és a fenntartó, az intézmény és a működtető között az egyéni és az iskolai célok megvalósítása érdekében. Útmutatónak tekintjük az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott és az egész tantestület által elfogadott gondolatokat: Tanulóinkat következetes, színvonalas nevelő-oktató munkával kívánjuk felkészíteni az értelmiségi életre. Ennek megvalósulása érdekében fontos tanítványainkban felkelteni a tudásvágyat, az önművelés iránti igényt, elősegíteni a sokoldalú műveltség megszerzését, fejleszteni az alkotás örömét nyújtó kreativitást, a 5

6 világban való eligazodás képességét, az állampolgári öntudatot, a helyes önismeretet, a kritikus és reális önértékelést. Az anyanyelvi műveltség, a nemzeti kultúra, a magyarság értékeinek megismertetése, elsajátítása. A felnőttek személyes példamutatásával is segíteni diákjaink kulturált, toleráns magatartásának kialakítását. az eltérő vélemények meghallgatása, egymás tiszteletére, megbecsülésére nevelés. Tudatos környezeti neveléssel elősegíteni az egészségesebb, esztétikusabb környezet kialakítását, megőrzését. Rendszeres, változatos sporttevékenység megvalósításával tanulóink harmonikus testi fejlődésének biztosítása. Az iskolai hagyományrendszer ápolásával, sajátosságainak megőrzésével kapcsolattartása a jelenlegi és a régi diákok között. 2.2.Az intézmény bemutatása Iskolatörténet Intézményem a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium 1955-ben kezdte meg működését a II. kerületi Lórántffy Zsuzsanna utcában. A politikai rendszerváltást megelőző években az állam és az egyház közötti megállapodás eredményeként az iskola épülete visszakerült eredeti tulajdonosa, a református egyház kezébe. Gimnáziumunk további működése érdekében az állam vállalta a m² területű önkormányzati tulajdonban lévő telken, egy új m² hasznos alapterületű iskola építését, mely másfél év alatt elkészült. Az iskola fenntartója az állami átvétel idejéig a II. kerületi önkormányzat volt. A szép kivitelezésű épület jelenleg 21 osztály számára biztosít állandó tantermet. Az iskolai oktatás szerkezeti felépítése: két párhuzamos hat évfolyamos képzés (egyik természettudományos, másik humán profillal), egy osztály öt évfolyamos nyelvi előkészítő képzés (fele angol, fele spanyol nyelvi profillal), egy osztály négy évfolyamos képzés (fele matematika, fele történelem profillal) Az épület Az épületben az osztálytermeken kívül hat előadóterem, nyolc nyelvi csoportbontáskor felhasználható kisterem, három laboratórium, egy rajzterem, két 6

7 nagy befogadóképességű terem, egy kettéválasztható tornaterem, egy kondicionáló terem szolgálja közvetlenül az oktató munkát. A tanulók és tanárok a 30 ezer kötet befogadására alkalmas könyv és hangtárban is dolgozhatnak, kutathatnak. Az iskola udvarán sokféle tornapálya, műfüves focipálya biztosítja a gyerekek fejlődését. Az étkeztetés 160 fős melegítőkonyhás ebédlőben történik, de rendelkezésre áll az Egészséges étkeztetés programban résztvevő büfé is. A tanárok elmélyült munkájához kisebb méretű kettő hat fős tanárik állnak rendelkezésre. A tantestületi értekezletek céljára szolgál a közös tanári szoba. Valamennyi osztályteremben a tanítás szemléltetését segítő audiovizuális eszközök állnak rendelkezésre, több teremben interaktív tábla, néhol projektor került felszerelésre. A képzőművészet iránt érdeklődők az égetőkemencével felszerelt kerámiaműhelyben gyakorolhatják hobbyjukat. Az épület infrastruktúrája rendezett, de folyamatos, jelentős karbantartást igényel Gazdasági helyzet Költségvetés A közoktatás finanszírozása állami feladat, hiszen az Alaptörvény Szabadság és felelősség részének XI. cikk (1) bekezdésében a következő áll: Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Majd így folytatódik: (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. A közoktatás működését az oktatás társadalmi és gazdasági környezetének változása alapvetően befolyásolja. A demográfiai mutatók alakulása a statisztikai adatokból jól követhetők, de a másik tényező, a munkaerő-piaci kereslet az utóbbi évek hazai és nemzetközi gazdasági helyzetében nehezen prognosztizálható. A 7

8 közoktatás mindenki számára elérhetővé válása, a tankötelezettség felső korhatárának kitolása (1996. évi közoktatási törvény módosítása), majd visszacsökkentése (2011. évi köznevelési törvény) ugyanakkor a szakképzés helyzete új kérdéseket vetett fel. Az oktatás döntő tényező egy társadalom életében, nem véletlen, hogy sok országban a legnagyobb támogatást élvezi, természetesen megfelelő ellenőrzés mellett (skandináv államok, Kelet-ázsiai országok stb.). Az oktatás pozitív extern hatást gyakorol a társadalom életére, megtérülése hosszú távon lehetséges. Minél képzettebb egy társadalom, annál könnyebb a munkaképes korosztály elhelyezkedésének lehetősége, annál piacképesebb és mobilizálhatóbb a munkavállaló. A rendszerváltás időszakában gyarapodtak a nem állami fenntartású közoktatási intézmények. Ez a Nyugat-Európában már létező és jól bevált szektorsemleges oktatásfinanszírozási gyakorlat széles palettát nyújtott a közoktatás szereplői számára. A szülőknek, mint megrendelőknek, biztonságot jelenthetett, hogy az iskola alapítása és működtetése az oktatáspolitika által meghatározott szabályok szerint történt és a szakmai ellenőrzés, mérések során is az állami iskolákkal azonos kimeneteli rendszernek kell megfelelni (PISA-mérés, kompetencia-mérés, nyelvvizsga, kétszintű érettségi, sokat bírált bolognai-rendszer). Az december 31-ig önálló gazdálkodású iskola színvonalas, zavartalan működésének biztosításához, az épület állagának fenntartásához szükséges költségvetést az önkormányzati törvény iskolafenntartók jogait és kötelességeit szabályozó paragrafusainak megfelelően a fenntartói jogokat gyakorló II. kerületi önkormányzat utalta át. A költségvetés 2/3-át a személyi juttatások és járulékok tették ki, a többit a dologi kiadások valamint a céljellegű támogatások. Az épület működtetése, karbantartása, a szolgáltatások, közműhasználati díjak kifizetés képezte a dologi kiadások több mint felét. Ahhoz, hogy a költségvetési keretet felhasználhassuk jelentős bevételi kötelezettséget kellett teljesítenünk. Önálló gazdálkodóként bevételeink növelése érdekében kihasználtuk az épület adta lehetőségeket: termeinket, sportlétesítményeinket intézmények, vállalatok részére bérbe adtuk, természetesen úgy, hogy az iskola alapfunkcióját ez ne sértse. 8

9 Év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Az épület termeinek kihasználtsága rendkívül magas fokú, bérlők sokasága látogatja az intézményt. A működtető bevételeinek ezáltal történő növekedése reményt ad arra, hogy a felújításokra maga az épület teremti elő a szükséges pénzügyi keretet. A körültekintő szervezésnek köszönhetően az oktatási tevékenység és a bérlők érdekei sem sérülnek. Pénzügyi forrásainkat gazdagítja a már hagyományosnak számító jótékonysági bál bevétele. Ennek összege éves szinten Ft, melyet az iskola infrastruktúrájának fejlesztésére fordítunk, előzetesen egyeztetve a diákokkal Pályázatok Forrásbővítésként a pályázati lehetőségekkel is élünk. Pályáztunk szakmai és szabadidős táborokra sporteszközeink fejlesztésére külföldi diákcsere lebonyolítására Mecenatúra innovációs pályázatra (környezetvédelmi és energiatakarékosság) Téma: A középiskolások önálló munkájának és innovatív készségeinek fejlesztése, tehetséggondozás TÁMOP / Európai Uniós pályázatra.(kompetencia alapú oktatás) TÁMOP Tudásdepó - Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzés szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében közös megvalósításban a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárával. 9

10 A pályázatok eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti: Év Elnyert összeg Pályázatok száma Összesen A pályázatok nem mind szószerinti anyagi forrást jelentenek, pályáztunk ingyenes továbbképzésre is a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó portfólió készítésre való felkészítésre (TÁMOP Nevelőtestületi szakmai nap, megvalósulás március 6. és 20. a tantestület teljes létszámmal vett részt) Alapítvány Iskolánkban Pro Liberis néven alapítvány működik, melynek célja a tehetséges, rászoruló tanulók támogatása. Év Befizetések (1%) Összesen

11 2.4.Személyi feltételek Hatalmasabb a példa a szónál, Tökéletesebben tanulunk cselekedet, mint beszéd által. Leó pápa Pedagógusok, technikai dolgozók A 2010-es költségvetési év óta a munkaerő gazdálkodási terv alapján az engedélyezett dolgozói létszám 77 fő, ebből a pedagógusok létszámkerete 53,5 fő, az oktatást segítők létszámkerete 4,5 fő, a technikai dolgozók engedélyezett létszámkerete 19 fő volt. A 2012/2113-as tanévre a nyugdíjas pedagógusok aránya már meghaladta a 20%-ot, nőtt az óraadók száma a speciális területek miatt (kommunikáció, gazdasági ismeretek, tánc). A távollévők számának függvényében ingadozott a határozott idejű kinevezéssel rendelkezők aránya. A 2013/2014-es tanév személyi változásokat hozott magával, a köznevelési törvény szerint egy félállású pszichológus és egy félállású fejlesztő pedagógus is csatlakozott a tantestülethez. Csökkent az adminisztratív dolgozók aránya, s nyugdíjba vonuló kollégáink helyét részben új kollégák töltötték be augusztusában 2 fizika, 1 matematika, 1 rajz, 1 történelem, 1 testnevelés szakos álláshelyet kellett betöltenünk, valamint óraadóként 1 informatikus,1 spanyol és egy gazdasági ismeretek szakos kollégát kellett felvenni. Személycsere történt a két iskolatitkár esetében is. Tanév közben két kolléganő gyermeket szült. Testnevelés szakos kolléganőnket két mentoráltunk váltotta fel egymás közt megosztva az állást, olasz szakos kismamánkat pedig régi tanítványunk s egyben egykori kolléganőnk váltotta, óraadó kommunikációt tanító kolléganőnk újságírói és könyvkiadói tevékenységét a tanítással már nem tudta egyeztetni, így csoportjait közvetlen kolléganőjének adta át. Minden érintett szívén viselte a gyerekek sorsát, így a személyi változást egyik napról a másikra zökkenőmentesen sikerült megoldani június 27-én a tanévet záró értekezleten töltöttek ki egy kérdőívet kollégáim. A kérdőív után követéses rendszerű, első kitöltése még 1999-re vezethető vissza. Az életmód és a munkatevékenység elválaszthatatlan, összetartozó kategóriák. 11

12 Az életmódnak, mint szociológiai fogalomnak összetevői a társadalom strukturális tényezői (életkörülmények), a pedagógus aktivitása (viselkedése, tevékenységének szervezettsége) és felfogása, öntudata (értékek, normák, életmódját vezérlő elvek). A pedagógus munkája mindig a társadalmi érdeklődés középpontjában állt, hiszen valamilyen formában életünk jelentős részében, mint fogyasztók (diákok), vagy mint megrendelők (szülők) érintettek vagyunk az oktatás kérdéseinek egy részében. Az érintettség a társadalom tagjainak egy részét arra ösztönzi, hogy a legkülönfélébb képzettségű és hozzáértésű emberek formálnak jogot az iskola ügyeibe való beleszólásra, mondanak véleményt iskolák és tanárok munkájáról. Az életmód milyensége alapkérdés. Alapvető hasonlóságok is megállapíthatók bizonyos embercsoportok életmódja között, ami abból ered, hogy a tevékenységek, magatartások emberi viszonylatokat fejeznek ki. A maslowi önmegvalósulási folyamat fő területe az egyén munkája, a munkához, hivatáshoz való viszonya. A pedagógusok túlnyomó többsége nő, egyben feleség és anya. A pálya elnőiesedése a kedvezőbb kereseti feltételeket biztosító pedagógus életpályamodell kiteljesedésével csökkenthető. Nemek szerinti megoszlás férfi 24% nő 76% 12

13 Családi állapot özvegy 2% elvált 11% házas/élettárs 55% egyedülálló 32% Az 1999-es felméréshez viszonyítva is romlott az arány, 39%-ról 45%-ra nőtt az egyedül élők aránya. Ez az arány, ha a nemeket külön vizsgáljuk, akkor még rosszabb képet mutat. Feltűnően magas az egyedül élő nők aránya. Iskolánk tanárainak lakáshelyzete megfelelő, 80%-ban összkomfortos saját tulajdonú lakásban vagy családi házban élnek albérlet szülőkkel önkormányzati öröklakás saját ház egyéb A tantestület korcsoport szerinti összetétele kedvezőtlen, 40% az 50 év felettiek aránya. Ez a tanári kar elöregedését vetíti előre. 13

14 25 Korcsoportok szerinti megoszlás % A gyakorlat növekedésével általában együtt jár a szakmai színvonal emelkedése, de fontossá válik az új szakmai ismeretek megszerzése nemcsak önművelés, hanem szervezett körülmények között is. A tanári pályán eltöltött idő év 2% 40 évnél több 6% év 13% év 15% év 17% 0-5 év 17% 6-10 év 11% év 11% év 9% Tantestületünk tagjai a kötelező továbbképzések mellett, sokan önerőből egyéb továbbképzéseken is részt vesznek. A kollégák nagy része az iskolán kívül is végez szakmai feladatokat, vállal érettségi elnökséget, emelt szintű vizsgáztatást, tantárgyi versenyek szakmai zsűrijében szerez tapasztalatokat 14

15 Néhányan vezetőtanárként készítik fel a felsőoktatási intézményekből érkező hallgatókat. Együttműködünk az ELTE, SOTE, PPKE és a EKF tanárképző karaival történelem, magyar, angol, olasz, testnevelés és biológia szakosok képzésében. Iskolánk ECL vizsgaközpont, a PTE külső vizsgaközpontja, évente négy periódusban fő tesz nyelvvizsgát. A vizsga időpontja Jelentkezők száma Teljes vizsgára jelentkezők Részvizsgára jelentkezők Az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus A diákok mentálhigiénés gondozása, a pályaválasztási tanácsadás, konfliktuskezelési taktikák, tehetség felismerése, szociometria készítése, nevelési tanácsadás, szakmai konzultációk, mediációs eljárások segítése mind hozzátartozik a pszichológus tevékenységi köréhez. Osztályfelmérésekkel, tanári konzultációkkal, tanácsadással segíti az oktató-nevelő munkát. Súlyosabb problémák esetén a pszichológus a szülővel egyeztetve irányíthatja a tanulót az iskolával jó kapcsolatban lévő Vadaskert Gyermekpszichiátriai Központba is. Természetesen a kollégák saját problémáikat is megoszthatják az iskolapszichológussal (monotónia, kiégés stb.). Egyre több iskolánkban a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, így fontossá vált a fejlesztő pedagógus jelenléte. Egyéni órarend keretében foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. 15

16 Tanulók Demográfiai előrejelzés a fővárosi közoktatási intézmények 9. évfolyamára várhatóan beiskolázott tanulókról Forrás: Pölöskei Gáborné Modellváltás a fővárosi intézményrendszerben című konferencián 2011-ben elhangzott előadásának 3. számú diája. A 2013/2014. tanévi beiskolázás nem kis gondot jelentett az iskolák számára, hiszen a demográfiai mutatók mélypontját jelentette a év. A 2014/2015. tanévre jelentkezők létszáma reményt keltő hatévfolyamos 4-5 évfolyamos összesen. term.tud. nyelvi társ.tud. összesen. mat.-tört. előkészítő Fontosnak tartottuk, hogy a hozzánk jelentkező gyermekkel személyesen találkozzunk, így szóbeli felvételi vizsgára minden jelentkezőt behívtunk. Reméljük, hogy törekvésünk nem volt hiába való, s érdeklődő, motivált gyermekekkel sikerül indítani a következő bejövő évfolyamot. 16

17 Tanulói létszám alakulása (október 1-i statisztika alapján) gimnáziumunkban. Tanév Osztályok száma Összlétszám Átlag osztály létszám 2009/ ,8 2010/ ,7 2011/ ,8 2012/ ,9 2013/ ,2 Ki javasolta a Móricz Zsigmond Gimnáziumot? szüleid volt tanárod barátod volt osztályfőnököd testvéred, unokatestvéred önálló döntés 36% 35% 13% 2% 10% 4% A választási attitűdnél meghatározó a szülő véleménye mellett a barátok iskolaválasztása. 17

18 TESTVÉREK SZÁMA >4 2% 0% 10% 17% 24% 47% Tanulóink 47%-ának van legalább egy testvére, de nem ritka a 2,3 testvér sem. KIKKEL LAKSZ EGYÜTT? 0% 2% 5% 0% 4% szüleiddel nagyszülőkkel is 19% édesanyáddal édesapáddal 4% 66% nagyszülőkkel édesanyáddal és nevelőapáddal édesapáddal és nevelőanyáddal A családok szerkezete a magyar átlagnál jobb képet mutat, hiszen a gyerekek 66%-a teljes családban nevelkedik. 18

19 Szülők LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK saját családi ház saját lakás bérelt lakás rokonoknál 0% 7% 30% 63% A szülők lakáskörülményei kiemelkedően jó színvonalúak, biztos hátteret nyújtva gyermekeiknek. A SZÜLŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 8 általános szakmunkásképző szakközép, gimnázium felsőfokú 0% 2% 16% 82% A kvalifikált szülői háttér magas elvárásokat támaszt a gyermekekkel és az iskolával szemben is. A szülők szívesen vesznek részt az iskola fejlesztésében, programjaiban. Az idei tanévben tantestületi szakmai kiránduláshoz autóbuszt ajánlott fel szülő, de támogatásként 40 darab lapmonitor került az iskolába valamint nagy teljesítményű nyomtató. Támogatják az alapítványt, a jótékonysági bált és az adventi koncertet is, amely egyben a székelyföldi gyermekfilharmonikusok elszállásolásában való részvételt is jelentette, s fogadtak texasi vendégdiákokat is. 19

20 2.2.5.Nevelő oktató munkánk helyzete Az oktatási intézmények által alkotott belső normák jellege, viszonyuk az állami normákhoz A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok fajtáit, azok elkészítésének kötelezettségét a Nemzeti köznevelési törvény (2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) írja elő. A dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg. A nevelési-oktatási intézményekben elkészített dokumentumok feltételei az intézmény jogszerű működésének (Ezek meglétét és tartalmát a Kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja a Knt.79. -ban foglalt előírások szerint). Az intézmény eredményes feladatellátásának feltétele, hogy dokumentumai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek legyenek, az adott dokumentum a rávonatkozó területet szabályozza, a dokumentumok egymással koherensek legyenek, ne tartalmazzanak betarthatatlan túlszabályozást s végül, de nem utolsó sorban szövegezésük mindenki számára világos legyen. Egy gimnázium esetén a jogszerű működés dokumentumai a következők: 1. Intézményi alapdokumentumok: Alapító okirat /Knt.21. (3)/ Pedagógiai program /Knt.26. / Szervezeti és működési szabályzat /Knt.25. / Házirend /Knt.25. (2)-(4)/ Munkaterv /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet/ 2. Tanügyi nyilvántartások: /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet / Beírási napló Törzslap Osztálynapló (e-napló) Tantárgyfelosztás Órarend Bizonyítvány 3. Maximális osztály- és csoportlétszám /Knt.4. melléklet/ 20

21 4. Minimális kötelező eszközök és felszerelések /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 161. / 5. Állami vizsgák megszervezése és lebonyolítása /Knt.6. / 6. Egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése /Ebktv.8. és 27., Knt.79. / 7. Adatkezelési szabály /2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról/ Vizsgálatom során iskolám alapdokumentumait tekintettem át. Az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmát a Knt.21. (3.) írja elő, felülvizsgálata nem az intézmény feladatköre, hanem a fenntartóé. Az Alapító okiratban kell meghatározni a Knt.7. (1.) alapján az intézmény típusát ( c, gimnázium ). Az iskola oktatási-nevelési koncepcióját és pedagógiai működését a PEDAGÓGIAI PROGRAM határozza meg. Felülvizsgálatát a Knt. és a kerettantervi jogszabály előírásainak való megfelelés szempontjából a Knt. Átmeneti és vegyes rendelkezéseiben a 97. (4.) írja elő. A pedagógiai programra vonatkozó általános szabályozást a Knt.26. (1)-(5.), a részletes szabályozást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. A kerettantervi megfelelés szerint átvizsgált pedagógiai programot a tantestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. Fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában van. A módosított program szeptember 1-én lép életbe s bevezetése felmenő rendszerben történik. A pedagógiai program szerkezete változatlan marad, továbbra is a nevelési programból és a helyi tantervből áll. A pedagógiai program az eddigi tartalmi elemekhez képest részben kiegészítéseket, pontosításokat, részben új elemeket vonultat fel. Pontosítja a közösség-fejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat (koherenciában az SZMSZ-szel). Pontosítja a szülő, a pedagógus és az intézmény partnereinek kapcsolattartási formáit, amit részletesen eddig a 2012.augusztus 31-ével megszüntetett IMIP tartalmazott. Új elemként jelennek meg a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, melyeket a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet foglalnak magukba. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait a Knt.62. részletezi, de az IMIP is tartalmazta, onnan átemelhető a PP-ba. Szintén új elem a pedagógiai programban, ahogyan a tanulók az intézményi döntési folyamatokban gyakorolhatják részvételi jogukat (amit eddig az SZMSZ és a Házirend tartalmazott). Az új előírások 21

22 szerint a tanulóknak csak véleményezési joga maradt a korábbi egyetértési joghoz képest. Bekerült a tanulmányok alatti vizsgák szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei, a felvétel és az átvétel helyi szabályai is. A helyi tantervvel koherensen megjelenik az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv is. A program felsorakoztatja a teljes körű egészségfejlesztés tevékenység területeit melyek megjelenése a mindennapos működésben elvárható (egészséges táplálkozás, mindennapos testnevelés, testi-lelki egészségfejlesztés, iskolai megelőzés prevenció-, személyi higiénia). A helyi tantervben nem maradt érintetlen terület. Meg kell nevezni a kínálatból választott kerettantervet szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenessé válnak a tankönyvek. Pontosítani kell az oktatásban alkalmazott tankönyvek listáját. Pontosítja és kiegészíti a törvényi elvárás a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet ). Pontosítja az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveit, amit eddig az iskolai egészségnevelési illetve Környezeti Nevelési Program tartalmazott. A pedagógiai program helyi tantervében kell meghatározni a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 81. ). Tartalmaznia kell még a teljesség igénye nélkül: a taneszközök kiválasztásának elveit az érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyre közép vagy emelt szinten biztosítja az iskola a felkészítést a középszintű vizsga témaköreit tantárgyakként a tanuló munkájának értékelési módját a magatartás és szorgalom minősítésének elveit a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (eddig az esélyegyenlőségi terv tartalmazta). Az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) a köznevelési intézmény működését meghatározó dokumentum. A Knt.25. az SZMSZ pontos tartalmi követelményét nem írja le, azt a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben található a ig. A szakmai munkaközösségek alakításáról (minimum öt fő) és intézményi számáról (maximum 10) a Knt.71. (1.) intézkedik, de a munkaközösségeknek az SZMSZ-ben 22

23 meghatározott módon kell gondoskodniuk a pedagógusok szakmai segítségéről, valamint jóvá kell hagyniuk a munkaközösségi tagra vonatkozó továbbképzési tervet. Knt.43. (1.) határozza meg az adatkezelési szabályzat elkészítésének kötelezettségét. Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ kötelező melléklete. A kezelhető tanulói adatokat a Knt.41. sorolja fel, de az adatkezelés módját a 2011.évi CXII. törvény szabályozza. Az intézményben kötelezően használt nyomtatványokat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 87. sorolja fel, s azok valamint az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének rendjét az SZMSZ tartalmazza. A tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásról a Knt.37. és 58. -a szól. Ennek szabályozását a 20/2012.EMMI rendelet 4. (1.) részletezi, de az eljárás részletes helyi szabályát az SZMSZ tartalmazza. A fegyelmi eljárást megelőző esetleges (de nagyon szükséges) egyeztető eljárást a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 53. (2.) említi, de részletes szabályozását szintén az SZMSZ tartalmazza. A HÁZIRENDRŐL a Knt.25. (2.) és (3.) bekezdése rendelkezik. A részletes szabályozás tartalmi követelményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1.) és (2.) bekezdése írja le. A házirenddel kapcsolatban mindig problémák merülnek fel..a tantestület nagy része szeretne etikai kérdéseket, szabályokat is látni a házi rendben, a gyerekek szigorúnak és túlszabályozottnak érzik sok esetben (az öltözködés kérdése is állandóan napirenden van). Nehéz konszenzusra jutni ebben a kérdésben. A mindennapos működésszempontjából a legfontosabb és egyben leggyakrabban használt intézményi alapdokumentuma a MUNKATERV. Tartalmi elemeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. sorolja fel. A kiemelt feladatokon túl tartalmazza az iskolai év minden fontos megmozdulását, tanítás nélküli munkanapokat, szüneteket, ünnepségeket, értekezleteket, belső és külső mérések és vizsgák időpontját, s mind azt ami augusztus végén megtervezhető a tanév teljes időtartamára. Ennek alapján a havi programok elkészítése már csak egy rövid időt igénybe vevő aktualizálást jelent. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. (1.)-(5.) bekezdésekben foglalt tájékoztatási szabály értelmében a szülők és a tanulók részére tájékoztatást kell adni a pedagógiai programról. Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot a honlapon nyilvánosságra kell hozni. A munkatervet tanév elején célszerű ismertetni a diákokkal és szülőkkel, majd kitenni a honlapra. 23

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben