PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. (Azonosító szám: ) A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók Készítette: Kapja: Farkas Barnabásné Emberi Erőforrások Minisztere igazgatóhelyettes, megbízott igazgató 1051 Budapest,Nádor utca 32. Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium 1

2 NYILATKOZAT Alulírott, Farkas Barnabásné (sz. János Zsuzsanna), hozzájárulok az általam benyújtott teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Budapest, április 16. Farkas Barnabásné pályázó NYILATKOZAT Alulírott, Farkas Barnabásné (sz. János Zsuzsanna), hozzájárulok személyes adataimnak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Budapest, április 16. Farkas Barnabásné pályázó 2

3 Tartalom 1.Vezetői összefoglalás A pályázat célja Kiindulási helyzet Főbb megállapítások Helyzetelemzés Bevezetés Az intézmény bemutatása Iskolatörténet Az épület Gazdasági helyzet Személyi feltételek Nevelő oktató munkánk helyzete Az intézménnyel szemben támasztott elvárások A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Partneri kapcsolattartás eljárásrendje Partneri igényfelmérés szabályozása Versenytársak leírása Piaci pozíció Marketingmix döntések Partneri elégedettségi vizsgálatok eredményei A kollégák elégedettsége A szülők Diákok Jövőkép, feladatok A vezetési feladatok Vezetésfejlesztés Szervezetfejlesztés Munkatársak fejlesztése (HR) Minőségfejlesztés Tanügyigazgatási feladatok Gazdasági feladatok A 2013/2014. tanév Összegzés Szakmai önéletrajz... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.Mellékletek... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.1.Egyetemi diploma másolatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 Az emberek miközben tanítanak, maguk is tanulnak. (Seneca 1.Vezetői összefoglalás 1.1.A pályázat célja A Nemzeti köznevelési törvényben és a köznevelési rendszer tervszerű működtetését és középtávú fejlesztését célzó tervben az oktatási intézmények számára megfogalmazott elvárások alapján vezetői programot adni a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium számára. 1.2.Kiindulási helyzet 2013 júniusában fejeztem be a 30. tanévemet. A három évtized minden munkanapját a közoktatásban, ezen belül a gimnáziumi nevelés-oktatásban töltöttem. A es tanév a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a 26. tanévemet jelentette Az itt eltöltött 26 évből 20 évet igazgatóhelyettesként dolgoztam, megismerve ennek a területnek majd minden részletét. A meghirdetett intézményvezetői álláshelyre belső pályázóként adom be vezetői programomat. A jelenlegi munkatársi közösséget jól ismerem, hiszen eddig is együtt dolgoztunk diákjaink minél jobb felkészítéséért, iskolánk sikeréért. A pályázat lehetőséget ad, hogy reagáljon a köznevelés világában végbemenő változásokra, különösen az új köznevelési és felsőoktatási törvényekre. 1.3.Főbb megállapítások Ez a vezetői program szándékai szerint már minden vonatkozásban tartalmazza az új köznevelési és felsőoktatási törvények nevelésfilozófiai vonatkozásait. A vezetői program megvalósítása a pedagógiai program, a teljes körű minőségbiztosított folyamatok (TQM) kiteljesedése felé vezeti az intézményt. Az intézmény szellemi, szervezeti, és környezetkultúrája, elhivatott munkatársi közössége biztos háttér egy korszerű, a mai fiatalok fejlődés lélektani sajátosságait figyelembe vevő program megvalósításához. Az intézmény alapdokumentumai követik a jogszabályi változásokat, hatályosak. 4

5 Az eddigi jól bevált hagyományokat és gyakorlatokat figyelembe véve felgyorsult világunk követelményeit szem előtt tartva eredményes, hatékony és méltányos minőségi oktatás megvalósítására hívom tanártársaimat. 2.Helyzetelemzés 2.1.Bevezetés Az oktatás minőségét elsősorban a résztvevők szakmai és emberi felkészültsége határozza meg. A közoktatásban lezajló folyamatok nem függetlenek a gazdasági-társadalmi környezetben végbemenő változásoktól. Az intézményeknek új kihívásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy az átalakuló társadalmi és munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő készségekkel és képességekkel rendelkező, ugyanakkor a klasszikus műveltséggel felvértezett fiatalok kerülhessenek a gimnáziumból a felsőoktatásba vagy közvetlenül a gazdasági életbe. Munkánk meghatározójaként a kreativitás, a kommunikáció és a kooperáció tekinthető, majd az ennek szellemében elvégzett munka minőségi változásokat eredményez, hatása a közösség belső életének és eljárásrendjének, klímájának javulását, az eredményességi és a hatékonysági elemek egyre jobban felismerhető jegyeit eredményezi. A gimnáziumi oktatás feladata a tanulók eljuttatása az érettségi vizsgára, mely nem cél, csak eszköz, belépő az értelmiségi életre felkészítő felsőoktatási intézményekbe. Ezt segíti elő a színvonalas, következetes követelményrendszeren alapuló együttműködés a tanárok, a tanárok és diákok, az iskola és a szülők, az intézmény és a fenntartó, az intézmény és a működtető között az egyéni és az iskolai célok megvalósítása érdekében. Útmutatónak tekintjük az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott és az egész tantestület által elfogadott gondolatokat: Tanulóinkat következetes, színvonalas nevelő-oktató munkával kívánjuk felkészíteni az értelmiségi életre. Ennek megvalósulása érdekében fontos tanítványainkban felkelteni a tudásvágyat, az önművelés iránti igényt, elősegíteni a sokoldalú műveltség megszerzését, fejleszteni az alkotás örömét nyújtó kreativitást, a 5

6 világban való eligazodás képességét, az állampolgári öntudatot, a helyes önismeretet, a kritikus és reális önértékelést. Az anyanyelvi műveltség, a nemzeti kultúra, a magyarság értékeinek megismertetése, elsajátítása. A felnőttek személyes példamutatásával is segíteni diákjaink kulturált, toleráns magatartásának kialakítását. az eltérő vélemények meghallgatása, egymás tiszteletére, megbecsülésére nevelés. Tudatos környezeti neveléssel elősegíteni az egészségesebb, esztétikusabb környezet kialakítását, megőrzését. Rendszeres, változatos sporttevékenység megvalósításával tanulóink harmonikus testi fejlődésének biztosítása. Az iskolai hagyományrendszer ápolásával, sajátosságainak megőrzésével kapcsolattartása a jelenlegi és a régi diákok között. 2.2.Az intézmény bemutatása Iskolatörténet Intézményem a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium 1955-ben kezdte meg működését a II. kerületi Lórántffy Zsuzsanna utcában. A politikai rendszerváltást megelőző években az állam és az egyház közötti megállapodás eredményeként az iskola épülete visszakerült eredeti tulajdonosa, a református egyház kezébe. Gimnáziumunk további működése érdekében az állam vállalta a m² területű önkormányzati tulajdonban lévő telken, egy új m² hasznos alapterületű iskola építését, mely másfél év alatt elkészült. Az iskola fenntartója az állami átvétel idejéig a II. kerületi önkormányzat volt. A szép kivitelezésű épület jelenleg 21 osztály számára biztosít állandó tantermet. Az iskolai oktatás szerkezeti felépítése: két párhuzamos hat évfolyamos képzés (egyik természettudományos, másik humán profillal), egy osztály öt évfolyamos nyelvi előkészítő képzés (fele angol, fele spanyol nyelvi profillal), egy osztály négy évfolyamos képzés (fele matematika, fele történelem profillal) Az épület Az épületben az osztálytermeken kívül hat előadóterem, nyolc nyelvi csoportbontáskor felhasználható kisterem, három laboratórium, egy rajzterem, két 6

7 nagy befogadóképességű terem, egy kettéválasztható tornaterem, egy kondicionáló terem szolgálja közvetlenül az oktató munkát. A tanulók és tanárok a 30 ezer kötet befogadására alkalmas könyv és hangtárban is dolgozhatnak, kutathatnak. Az iskola udvarán sokféle tornapálya, műfüves focipálya biztosítja a gyerekek fejlődését. Az étkeztetés 160 fős melegítőkonyhás ebédlőben történik, de rendelkezésre áll az Egészséges étkeztetés programban résztvevő büfé is. A tanárok elmélyült munkájához kisebb méretű kettő hat fős tanárik állnak rendelkezésre. A tantestületi értekezletek céljára szolgál a közös tanári szoba. Valamennyi osztályteremben a tanítás szemléltetését segítő audiovizuális eszközök állnak rendelkezésre, több teremben interaktív tábla, néhol projektor került felszerelésre. A képzőművészet iránt érdeklődők az égetőkemencével felszerelt kerámiaműhelyben gyakorolhatják hobbyjukat. Az épület infrastruktúrája rendezett, de folyamatos, jelentős karbantartást igényel Gazdasági helyzet Költségvetés A közoktatás finanszírozása állami feladat, hiszen az Alaptörvény Szabadság és felelősség részének XI. cikk (1) bekezdésében a következő áll: Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Majd így folytatódik: (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. A közoktatás működését az oktatás társadalmi és gazdasági környezetének változása alapvetően befolyásolja. A demográfiai mutatók alakulása a statisztikai adatokból jól követhetők, de a másik tényező, a munkaerő-piaci kereslet az utóbbi évek hazai és nemzetközi gazdasági helyzetében nehezen prognosztizálható. A 7

8 közoktatás mindenki számára elérhetővé válása, a tankötelezettség felső korhatárának kitolása (1996. évi közoktatási törvény módosítása), majd visszacsökkentése (2011. évi köznevelési törvény) ugyanakkor a szakképzés helyzete új kérdéseket vetett fel. Az oktatás döntő tényező egy társadalom életében, nem véletlen, hogy sok országban a legnagyobb támogatást élvezi, természetesen megfelelő ellenőrzés mellett (skandináv államok, Kelet-ázsiai országok stb.). Az oktatás pozitív extern hatást gyakorol a társadalom életére, megtérülése hosszú távon lehetséges. Minél képzettebb egy társadalom, annál könnyebb a munkaképes korosztály elhelyezkedésének lehetősége, annál piacképesebb és mobilizálhatóbb a munkavállaló. A rendszerváltás időszakában gyarapodtak a nem állami fenntartású közoktatási intézmények. Ez a Nyugat-Európában már létező és jól bevált szektorsemleges oktatásfinanszírozási gyakorlat széles palettát nyújtott a közoktatás szereplői számára. A szülőknek, mint megrendelőknek, biztonságot jelenthetett, hogy az iskola alapítása és működtetése az oktatáspolitika által meghatározott szabályok szerint történt és a szakmai ellenőrzés, mérések során is az állami iskolákkal azonos kimeneteli rendszernek kell megfelelni (PISA-mérés, kompetencia-mérés, nyelvvizsga, kétszintű érettségi, sokat bírált bolognai-rendszer). Az december 31-ig önálló gazdálkodású iskola színvonalas, zavartalan működésének biztosításához, az épület állagának fenntartásához szükséges költségvetést az önkormányzati törvény iskolafenntartók jogait és kötelességeit szabályozó paragrafusainak megfelelően a fenntartói jogokat gyakorló II. kerületi önkormányzat utalta át. A költségvetés 2/3-át a személyi juttatások és járulékok tették ki, a többit a dologi kiadások valamint a céljellegű támogatások. Az épület működtetése, karbantartása, a szolgáltatások, közműhasználati díjak kifizetés képezte a dologi kiadások több mint felét. Ahhoz, hogy a költségvetési keretet felhasználhassuk jelentős bevételi kötelezettséget kellett teljesítenünk. Önálló gazdálkodóként bevételeink növelése érdekében kihasználtuk az épület adta lehetőségeket: termeinket, sportlétesítményeinket intézmények, vállalatok részére bérbe adtuk, természetesen úgy, hogy az iskola alapfunkcióját ez ne sértse. 8

9 Év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Az épület termeinek kihasználtsága rendkívül magas fokú, bérlők sokasága látogatja az intézményt. A működtető bevételeinek ezáltal történő növekedése reményt ad arra, hogy a felújításokra maga az épület teremti elő a szükséges pénzügyi keretet. A körültekintő szervezésnek köszönhetően az oktatási tevékenység és a bérlők érdekei sem sérülnek. Pénzügyi forrásainkat gazdagítja a már hagyományosnak számító jótékonysági bál bevétele. Ennek összege éves szinten Ft, melyet az iskola infrastruktúrájának fejlesztésére fordítunk, előzetesen egyeztetve a diákokkal Pályázatok Forrásbővítésként a pályázati lehetőségekkel is élünk. Pályáztunk szakmai és szabadidős táborokra sporteszközeink fejlesztésére külföldi diákcsere lebonyolítására Mecenatúra innovációs pályázatra (környezetvédelmi és energiatakarékosság) Téma: A középiskolások önálló munkájának és innovatív készségeinek fejlesztése, tehetséggondozás TÁMOP / Európai Uniós pályázatra.(kompetencia alapú oktatás) TÁMOP Tudásdepó - Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzés szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében közös megvalósításban a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárával. 9

10 A pályázatok eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti: Év Elnyert összeg Pályázatok száma Összesen A pályázatok nem mind szószerinti anyagi forrást jelentenek, pályáztunk ingyenes továbbképzésre is a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó portfólió készítésre való felkészítésre (TÁMOP Nevelőtestületi szakmai nap, megvalósulás március 6. és 20. a tantestület teljes létszámmal vett részt) Alapítvány Iskolánkban Pro Liberis néven alapítvány működik, melynek célja a tehetséges, rászoruló tanulók támogatása. Év Befizetések (1%) Összesen

11 2.4.Személyi feltételek Hatalmasabb a példa a szónál, Tökéletesebben tanulunk cselekedet, mint beszéd által. Leó pápa Pedagógusok, technikai dolgozók A 2010-es költségvetési év óta a munkaerő gazdálkodási terv alapján az engedélyezett dolgozói létszám 77 fő, ebből a pedagógusok létszámkerete 53,5 fő, az oktatást segítők létszámkerete 4,5 fő, a technikai dolgozók engedélyezett létszámkerete 19 fő volt. A 2012/2113-as tanévre a nyugdíjas pedagógusok aránya már meghaladta a 20%-ot, nőtt az óraadók száma a speciális területek miatt (kommunikáció, gazdasági ismeretek, tánc). A távollévők számának függvényében ingadozott a határozott idejű kinevezéssel rendelkezők aránya. A 2013/2014-es tanév személyi változásokat hozott magával, a köznevelési törvény szerint egy félállású pszichológus és egy félállású fejlesztő pedagógus is csatlakozott a tantestülethez. Csökkent az adminisztratív dolgozók aránya, s nyugdíjba vonuló kollégáink helyét részben új kollégák töltötték be augusztusában 2 fizika, 1 matematika, 1 rajz, 1 történelem, 1 testnevelés szakos álláshelyet kellett betöltenünk, valamint óraadóként 1 informatikus,1 spanyol és egy gazdasági ismeretek szakos kollégát kellett felvenni. Személycsere történt a két iskolatitkár esetében is. Tanév közben két kolléganő gyermeket szült. Testnevelés szakos kolléganőnket két mentoráltunk váltotta fel egymás közt megosztva az állást, olasz szakos kismamánkat pedig régi tanítványunk s egyben egykori kolléganőnk váltotta, óraadó kommunikációt tanító kolléganőnk újságírói és könyvkiadói tevékenységét a tanítással már nem tudta egyeztetni, így csoportjait közvetlen kolléganőjének adta át. Minden érintett szívén viselte a gyerekek sorsát, így a személyi változást egyik napról a másikra zökkenőmentesen sikerült megoldani június 27-én a tanévet záró értekezleten töltöttek ki egy kérdőívet kollégáim. A kérdőív után követéses rendszerű, első kitöltése még 1999-re vezethető vissza. Az életmód és a munkatevékenység elválaszthatatlan, összetartozó kategóriák. 11

12 Az életmódnak, mint szociológiai fogalomnak összetevői a társadalom strukturális tényezői (életkörülmények), a pedagógus aktivitása (viselkedése, tevékenységének szervezettsége) és felfogása, öntudata (értékek, normák, életmódját vezérlő elvek). A pedagógus munkája mindig a társadalmi érdeklődés középpontjában állt, hiszen valamilyen formában életünk jelentős részében, mint fogyasztók (diákok), vagy mint megrendelők (szülők) érintettek vagyunk az oktatás kérdéseinek egy részében. Az érintettség a társadalom tagjainak egy részét arra ösztönzi, hogy a legkülönfélébb képzettségű és hozzáértésű emberek formálnak jogot az iskola ügyeibe való beleszólásra, mondanak véleményt iskolák és tanárok munkájáról. Az életmód milyensége alapkérdés. Alapvető hasonlóságok is megállapíthatók bizonyos embercsoportok életmódja között, ami abból ered, hogy a tevékenységek, magatartások emberi viszonylatokat fejeznek ki. A maslowi önmegvalósulási folyamat fő területe az egyén munkája, a munkához, hivatáshoz való viszonya. A pedagógusok túlnyomó többsége nő, egyben feleség és anya. A pálya elnőiesedése a kedvezőbb kereseti feltételeket biztosító pedagógus életpályamodell kiteljesedésével csökkenthető. Nemek szerinti megoszlás férfi 24% nő 76% 12

13 Családi állapot özvegy 2% elvált 11% házas/élettárs 55% egyedülálló 32% Az 1999-es felméréshez viszonyítva is romlott az arány, 39%-ról 45%-ra nőtt az egyedül élők aránya. Ez az arány, ha a nemeket külön vizsgáljuk, akkor még rosszabb képet mutat. Feltűnően magas az egyedül élő nők aránya. Iskolánk tanárainak lakáshelyzete megfelelő, 80%-ban összkomfortos saját tulajdonú lakásban vagy családi házban élnek albérlet szülőkkel önkormányzati öröklakás saját ház egyéb A tantestület korcsoport szerinti összetétele kedvezőtlen, 40% az 50 év felettiek aránya. Ez a tanári kar elöregedését vetíti előre. 13

14 25 Korcsoportok szerinti megoszlás % A gyakorlat növekedésével általában együtt jár a szakmai színvonal emelkedése, de fontossá válik az új szakmai ismeretek megszerzése nemcsak önművelés, hanem szervezett körülmények között is. A tanári pályán eltöltött idő év 2% 40 évnél több 6% év 13% év 15% év 17% 0-5 év 17% 6-10 év 11% év 11% év 9% Tantestületünk tagjai a kötelező továbbképzések mellett, sokan önerőből egyéb továbbképzéseken is részt vesznek. A kollégák nagy része az iskolán kívül is végez szakmai feladatokat, vállal érettségi elnökséget, emelt szintű vizsgáztatást, tantárgyi versenyek szakmai zsűrijében szerez tapasztalatokat 14

15 Néhányan vezetőtanárként készítik fel a felsőoktatási intézményekből érkező hallgatókat. Együttműködünk az ELTE, SOTE, PPKE és a EKF tanárképző karaival történelem, magyar, angol, olasz, testnevelés és biológia szakosok képzésében. Iskolánk ECL vizsgaközpont, a PTE külső vizsgaközpontja, évente négy periódusban fő tesz nyelvvizsgát. A vizsga időpontja Jelentkezők száma Teljes vizsgára jelentkezők Részvizsgára jelentkezők Az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus A diákok mentálhigiénés gondozása, a pályaválasztási tanácsadás, konfliktuskezelési taktikák, tehetség felismerése, szociometria készítése, nevelési tanácsadás, szakmai konzultációk, mediációs eljárások segítése mind hozzátartozik a pszichológus tevékenységi köréhez. Osztályfelmérésekkel, tanári konzultációkkal, tanácsadással segíti az oktató-nevelő munkát. Súlyosabb problémák esetén a pszichológus a szülővel egyeztetve irányíthatja a tanulót az iskolával jó kapcsolatban lévő Vadaskert Gyermekpszichiátriai Központba is. Természetesen a kollégák saját problémáikat is megoszthatják az iskolapszichológussal (monotónia, kiégés stb.). Egyre több iskolánkban a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, így fontossá vált a fejlesztő pedagógus jelenléte. Egyéni órarend keretében foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. 15

16 Tanulók Demográfiai előrejelzés a fővárosi közoktatási intézmények 9. évfolyamára várhatóan beiskolázott tanulókról Forrás: Pölöskei Gáborné Modellváltás a fővárosi intézményrendszerben című konferencián 2011-ben elhangzott előadásának 3. számú diája. A 2013/2014. tanévi beiskolázás nem kis gondot jelentett az iskolák számára, hiszen a demográfiai mutatók mélypontját jelentette a év. A 2014/2015. tanévre jelentkezők létszáma reményt keltő hatévfolyamos 4-5 évfolyamos összesen. term.tud. nyelvi társ.tud. összesen. mat.-tört. előkészítő Fontosnak tartottuk, hogy a hozzánk jelentkező gyermekkel személyesen találkozzunk, így szóbeli felvételi vizsgára minden jelentkezőt behívtunk. Reméljük, hogy törekvésünk nem volt hiába való, s érdeklődő, motivált gyermekekkel sikerül indítani a következő bejövő évfolyamot. 16

17 Tanulói létszám alakulása (október 1-i statisztika alapján) gimnáziumunkban. Tanév Osztályok száma Összlétszám Átlag osztály létszám 2009/ ,8 2010/ ,7 2011/ ,8 2012/ ,9 2013/ ,2 Ki javasolta a Móricz Zsigmond Gimnáziumot? szüleid volt tanárod barátod volt osztályfőnököd testvéred, unokatestvéred önálló döntés 36% 35% 13% 2% 10% 4% A választási attitűdnél meghatározó a szülő véleménye mellett a barátok iskolaválasztása. 17

18 TESTVÉREK SZÁMA >4 2% 0% 10% 17% 24% 47% Tanulóink 47%-ának van legalább egy testvére, de nem ritka a 2,3 testvér sem. KIKKEL LAKSZ EGYÜTT? 0% 2% 5% 0% 4% szüleiddel nagyszülőkkel is 19% édesanyáddal édesapáddal 4% 66% nagyszülőkkel édesanyáddal és nevelőapáddal édesapáddal és nevelőanyáddal A családok szerkezete a magyar átlagnál jobb képet mutat, hiszen a gyerekek 66%-a teljes családban nevelkedik. 18

19 Szülők LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK saját családi ház saját lakás bérelt lakás rokonoknál 0% 7% 30% 63% A szülők lakáskörülményei kiemelkedően jó színvonalúak, biztos hátteret nyújtva gyermekeiknek. A SZÜLŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 8 általános szakmunkásképző szakközép, gimnázium felsőfokú 0% 2% 16% 82% A kvalifikált szülői háttér magas elvárásokat támaszt a gyermekekkel és az iskolával szemben is. A szülők szívesen vesznek részt az iskola fejlesztésében, programjaiban. Az idei tanévben tantestületi szakmai kiránduláshoz autóbuszt ajánlott fel szülő, de támogatásként 40 darab lapmonitor került az iskolába valamint nagy teljesítményű nyomtató. Támogatják az alapítványt, a jótékonysági bált és az adventi koncertet is, amely egyben a székelyföldi gyermekfilharmonikusok elszállásolásában való részvételt is jelentette, s fogadtak texasi vendégdiákokat is. 19

20 2.2.5.Nevelő oktató munkánk helyzete Az oktatási intézmények által alkotott belső normák jellege, viszonyuk az állami normákhoz A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok fajtáit, azok elkészítésének kötelezettségét a Nemzeti köznevelési törvény (2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) írja elő. A dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg. A nevelési-oktatási intézményekben elkészített dokumentumok feltételei az intézmény jogszerű működésének (Ezek meglétét és tartalmát a Kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja a Knt.79. -ban foglalt előírások szerint). Az intézmény eredményes feladatellátásának feltétele, hogy dokumentumai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek legyenek, az adott dokumentum a rávonatkozó területet szabályozza, a dokumentumok egymással koherensek legyenek, ne tartalmazzanak betarthatatlan túlszabályozást s végül, de nem utolsó sorban szövegezésük mindenki számára világos legyen. Egy gimnázium esetén a jogszerű működés dokumentumai a következők: 1. Intézményi alapdokumentumok: Alapító okirat /Knt.21. (3)/ Pedagógiai program /Knt.26. / Szervezeti és működési szabályzat /Knt.25. / Házirend /Knt.25. (2)-(4)/ Munkaterv /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet/ 2. Tanügyi nyilvántartások: /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet / Beírási napló Törzslap Osztálynapló (e-napló) Tantárgyfelosztás Órarend Bizonyítvány 3. Maximális osztály- és csoportlétszám /Knt.4. melléklet/ 20

21 4. Minimális kötelező eszközök és felszerelések /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 161. / 5. Állami vizsgák megszervezése és lebonyolítása /Knt.6. / 6. Egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése /Ebktv.8. és 27., Knt.79. / 7. Adatkezelési szabály /2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról/ Vizsgálatom során iskolám alapdokumentumait tekintettem át. Az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmát a Knt.21. (3.) írja elő, felülvizsgálata nem az intézmény feladatköre, hanem a fenntartóé. Az Alapító okiratban kell meghatározni a Knt.7. (1.) alapján az intézmény típusát ( c, gimnázium ). Az iskola oktatási-nevelési koncepcióját és pedagógiai működését a PEDAGÓGIAI PROGRAM határozza meg. Felülvizsgálatát a Knt. és a kerettantervi jogszabály előírásainak való megfelelés szempontjából a Knt. Átmeneti és vegyes rendelkezéseiben a 97. (4.) írja elő. A pedagógiai programra vonatkozó általános szabályozást a Knt.26. (1)-(5.), a részletes szabályozást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. A kerettantervi megfelelés szerint átvizsgált pedagógiai programot a tantestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. Fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában van. A módosított program szeptember 1-én lép életbe s bevezetése felmenő rendszerben történik. A pedagógiai program szerkezete változatlan marad, továbbra is a nevelési programból és a helyi tantervből áll. A pedagógiai program az eddigi tartalmi elemekhez képest részben kiegészítéseket, pontosításokat, részben új elemeket vonultat fel. Pontosítja a közösség-fejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat (koherenciában az SZMSZ-szel). Pontosítja a szülő, a pedagógus és az intézmény partnereinek kapcsolattartási formáit, amit részletesen eddig a 2012.augusztus 31-ével megszüntetett IMIP tartalmazott. Új elemként jelennek meg a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, melyeket a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet foglalnak magukba. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait a Knt.62. részletezi, de az IMIP is tartalmazta, onnan átemelhető a PP-ba. Szintén új elem a pedagógiai programban, ahogyan a tanulók az intézményi döntési folyamatokban gyakorolhatják részvételi jogukat (amit eddig az SZMSZ és a Házirend tartalmazott). Az új előírások 21

22 szerint a tanulóknak csak véleményezési joga maradt a korábbi egyetértési joghoz képest. Bekerült a tanulmányok alatti vizsgák szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei, a felvétel és az átvétel helyi szabályai is. A helyi tantervvel koherensen megjelenik az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv is. A program felsorakoztatja a teljes körű egészségfejlesztés tevékenység területeit melyek megjelenése a mindennapos működésben elvárható (egészséges táplálkozás, mindennapos testnevelés, testi-lelki egészségfejlesztés, iskolai megelőzés prevenció-, személyi higiénia). A helyi tantervben nem maradt érintetlen terület. Meg kell nevezni a kínálatból választott kerettantervet szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenessé válnak a tankönyvek. Pontosítani kell az oktatásban alkalmazott tankönyvek listáját. Pontosítja és kiegészíti a törvényi elvárás a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet ). Pontosítja az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveit, amit eddig az iskolai egészségnevelési illetve Környezeti Nevelési Program tartalmazott. A pedagógiai program helyi tantervében kell meghatározni a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 81. ). Tartalmaznia kell még a teljesség igénye nélkül: a taneszközök kiválasztásának elveit az érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyre közép vagy emelt szinten biztosítja az iskola a felkészítést a középszintű vizsga témaköreit tantárgyakként a tanuló munkájának értékelési módját a magatartás és szorgalom minősítésének elveit a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (eddig az esélyegyenlőségi terv tartalmazta). Az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) a köznevelési intézmény működését meghatározó dokumentum. A Knt.25. az SZMSZ pontos tartalmi követelményét nem írja le, azt a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben található a ig. A szakmai munkaközösségek alakításáról (minimum öt fő) és intézményi számáról (maximum 10) a Knt.71. (1.) intézkedik, de a munkaközösségeknek az SZMSZ-ben 22

23 meghatározott módon kell gondoskodniuk a pedagógusok szakmai segítségéről, valamint jóvá kell hagyniuk a munkaközösségi tagra vonatkozó továbbképzési tervet. Knt.43. (1.) határozza meg az adatkezelési szabályzat elkészítésének kötelezettségét. Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ kötelező melléklete. A kezelhető tanulói adatokat a Knt.41. sorolja fel, de az adatkezelés módját a 2011.évi CXII. törvény szabályozza. Az intézményben kötelezően használt nyomtatványokat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 87. sorolja fel, s azok valamint az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének rendjét az SZMSZ tartalmazza. A tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásról a Knt.37. és 58. -a szól. Ennek szabályozását a 20/2012.EMMI rendelet 4. (1.) részletezi, de az eljárás részletes helyi szabályát az SZMSZ tartalmazza. A fegyelmi eljárást megelőző esetleges (de nagyon szükséges) egyeztető eljárást a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 53. (2.) említi, de részletes szabályozását szintén az SZMSZ tartalmazza. A HÁZIRENDRŐL a Knt.25. (2.) és (3.) bekezdése rendelkezik. A részletes szabályozás tartalmi követelményeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1.) és (2.) bekezdése írja le. A házirenddel kapcsolatban mindig problémák merülnek fel..a tantestület nagy része szeretne etikai kérdéseket, szabályokat is látni a házi rendben, a gyerekek szigorúnak és túlszabályozottnak érzik sok esetben (az öltözködés kérdése is állandóan napirenden van). Nehéz konszenzusra jutni ebben a kérdésben. A mindennapos működésszempontjából a legfontosabb és egyben leggyakrabban használt intézményi alapdokumentuma a MUNKATERV. Tartalmi elemeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. sorolja fel. A kiemelt feladatokon túl tartalmazza az iskolai év minden fontos megmozdulását, tanítás nélküli munkanapokat, szüneteket, ünnepségeket, értekezleteket, belső és külső mérések és vizsgák időpontját, s mind azt ami augusztus végén megtervezhető a tanév teljes időtartamára. Ennek alapján a havi programok elkészítése már csak egy rövid időt igénybe vevő aktualizálást jelent. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. (1.)-(5.) bekezdésekben foglalt tájékoztatási szabály értelmében a szülők és a tanulók részére tájékoztatást kell adni a pedagógiai programról. Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot a honlapon nyilvánosságra kell hozni. A munkatervet tanév elején célszerű ismertetni a diákokkal és szülőkkel, majd kitenni a honlapra. 23

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM,

HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM, HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM, HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5430 TISZAFÖLDVÁR, Kossuth út 122. Telefon: 06 56/470-038, 06 56/470-088, fax: 06 56/470-038 E-mail: titkarsag.hjg@enternet.hu www.hajnoczy.hu

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 2. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA... 4 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben