M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET"

Átírás

1 M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK... 4 Helyzetelemzés...4 A év kiemelt feladatai II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A) Pedagógiai értékelés B) Szaktanácsadás, tantárgygondozás C) Pedagógiai tájékoztatás D) Tanügy-igazgatási szolgáltatás E) Pedagógusképzés, továbbképzés F) Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 23 G) Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat H) Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység I) Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok a 2012/2013. tanév végéig J) Gyógypedagógia (SNI) Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály működése Pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásaink KOM-PASSZ pályaválasztást segítő információközlő és személyiségfejlesztő program középiskolások/fiatal felnőttek részére Iskolaválasztási tanácsadás Komplex pszichológiai és iskolaválasztási tanácsadás A pályaválasztási tanácsadást támogató szolgáltatásaink Beiskolázási Iroda működtetése május 2-szeptember 15-ig Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás Mentálhigiénés támogatás új Az iskolai pályaorientáció segítése Pályaválasztási kiállítások, börzék szervezése/részvétel kiállításokon, börzéken Pályaválasztási Nyílt Nap szervezése Kiadványok Tájékoztatás, kommunikáció a partnerekkel Elektronikus kapcsolattartás Ügyfelek telefonon/ ben történő tájékoztatása Szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása Képzések Továbbképzések tartása Részvétel képzésekben Pályázatok Adminisztráció Minőségbiztosítás Projektek Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda (TÁMOP /1-2008/0190)

3 EU-óra közbeszerzési pályázat (COMM/IO-HU/CON/2012/007) Csatlakozás az Eurodesk hálózathoz III. A tantárgygondozói rendszer kialakításának ütemterve/intézkedési terve A tantárgygondozói munka kiépítése, megszervezése, működésének beindítása, segítségnyújtási, értékelési terve IV. Melléklet számú melléklet Pedagógiai szakmai szolgáltatás kötelező feladatai ellátásának prognosztizált költségei Pedagógiai szakszolgálat (pályaválasztási tanácsadás) munkatervben megfogalmazott feladatainak költsége Általános költségek a) melléklet Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek

4 I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK Helyzetelemzés A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenységét a jelenlegi szervezeti formában szeptember 1-jétől a pedagógiai szakmai szolgáltatás, és a pedagógiai szakszolgáltatás területén látja el. A Pedagógiai Intézet jogelődjeit is figyelembe véve évben ünnepelte működésének 100. évfordulóját, a pedagógiai pályaválasztási és pszichológiai tanácsadás pedig mintegy ötven éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az Intézet február óta Felnőttképzési Akkreditált Intézmény és február óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. A évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény január 1-én hatályba lépő 74. (1) bekezdése értelmében: Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A 202/2012. (VII. 27.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében c) pontjában foglaltak szerint: A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki c) az állami köznevelési 1 közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására. A fenti jogszabályi meghatározások szerint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. Az Intézet tevékenységét meghatározó hatályos jogszabályok évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény, évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, 4/2010 (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról. Az Intézet feladatellátásának pontos meghatározását a évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény a tartalmazza. 1 A évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. (1) A köznevelési rendszer intézményei: i) pedagógiai szakszolgálati intézmény, j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 4

5 A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatellátásának részletes szabályozását a 48/2012. (XII. 12.) a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló EMMI rendelet foglalja magában. Intézetünk a törvény és a rendeletben meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatás teljes spektrumát ellátja, megfelelve ezzel a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 19. -ban foglaltaknak. A pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó pedagógiai intézetnek - fenntartótól függetlenül - az Nkt. 19. (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes körét el kell látnia. A Pedagógiai szakszolgálat feladatait tartalmazó új rendelet még nem hatályos, ezért Munkatervünk elkészítésekor a törvényi előírások mellett a jelenleg még hatályban lévő 4/2010. (I. 19.) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló OKM rendelet az irányadó. A Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az intézet a törvény 18. (2) bekezdés f) pontjában foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén nyújtja támogató segítségét a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, szüleiknek, a velük kapcsolatban álló pedagógusoknak. Tevékenységünk lefedi az iskolai tanácsadás teljes vertikumát. Szolgáltatásaink ingyenesek a fővárosban élő, illetve már fővárosi iskolában tanuló fiatalok részére. Munkatervünk alapját a fent említett jogszabályokban meghatározott irányelvek határozzák meg. Az Alapító Okirat rendelkezésre bocsátásig és további intézkedésig Munkatervünk magában foglalja azon feladatok realizálását is, amelyet a december 31-ig hatályos alapító dokumentumunk tartalmaz. Feladatok szakfeladat-rend szerinti felsorolása A költségvetési szerv alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény alap szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézmény alap-, illetve speciális feladatai Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Pedagógiai szakszolgálati feladatok keretében évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 18. (2) bekezdés f) pontja alapján: a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. Iskolaválasztási, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás általános iskolai, középfokú oktatásban részt vevő és tanköteles, de iskolarendszeren kívülre került, valamint pályamódosító fiatalok számára: 5

6 pszichológiai képességvizsgálatokon alapuló tanácsadás, informatív, tájékoztató jellegű tanácsadás, életvezetési tanácsadás, ügyfélszolgálat ellátása. A jogszabályokban meghatározott életpálya tanácsadás nyújtása éves ügyfelek részére, pályaválasztási döntésük támogatása, az iskolai pályaorientáció elősegítése, több csatornás, széles körű tájékoztatás az ügyfelek és a partnerek részére. Ennek megfelelően, támogatás nyújtása az ügyfélnek egy, az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérő a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget. Pedagógiai szakmai szolgáltatás a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 19. alapján: pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, tantárgygondozás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatási szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanuló tájékoztató, -tanácsadó szolgálat. A középiskolák a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű pedagógiai-szakmai szolgáltatás. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szakmai segítése. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység szakmai orientálása, segítése, prevenció, gyermekvédelmi felelősök folyamatos tájékoztatása, tevékeny-ségük szakmai segítése, egyéni tanácsadás. Tömegtájékoztatás, információs szolgáltató centrum működtetése: tanulók, szülők, pedagógusok pályakezdő fiatalok részére tájékoztatók készítése, közép- és felsőfokú továbbtanulási lehetőséget célzó rendezvény-sorozatok szervezése, tömegkommunikációs és sajtókapcsolatok gondozása. A feladatellátás színtere, igénybevételi lehetőségek Pedagógiai szakmai szolgáltatás a fővárosi középiskolák (beleértve a kerületi fenntartású gimnáziumokat is) a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű szolgáltatást nyújt. 6

7 A Pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásai ingyenesek a fővárosban élő, illetve már fővárosi iskolában tanuló fiatalok részére. Kapcsolatrendszerünk révén Budapest összes iskoláját elérjük. A feladatellátás személyi feltételei Megnevezés Létszám/fő Pedagógus 5 Pszichológus 5 Pedagógiai szakértő 9 Pedagógiai előadó 1 Pedagógus munkát segítő 6 Az 1726/2012. ( ) Kgy határozat alapján megbízott igazgató 1 Összesen 27 A 10 fő pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó munkatárs közül 1 fő fizetés nélküli szabadságát tölti. A 48/2012. (XII. 12. EMMI rendelet 20. (2) bekezdésében foglaltak szerint Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő munkakör esetén mester fokozatú tanári, pedagógiai előadó munkakör esetén óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá mindkét munkakörben pedagógus szakvizsgával rendelkezik. A évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 7. (4) bekezdésében meghatározott képesítési feltételekhez kapcsolódó moratórium 3 munkatársat érint, melyek közül 1 fő már megkezdte tanulmányait, 1 fő pedig 2013 szeptemberében kezdi el. Egy fő a nyugdíjazás előtti 10 év mentességét szándékozik igazolni. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve, valamint a feladatellátásunk és munkatervünk alapján betöltetlen, de szükséges álláshelyek: könyvtárpedagógus pedagógiai szakértő 1 fő, (a TÁMOP /1 projekt fenntartási kötelezettségének teljesítése érdekében is), tanügy-igazgatási szakértő 2 fő, tantárgygondozó 1 fő. (Az előbbi állások megüresedése ben történt.) Infrastrukturális feltételek Székhely Az Intézet székhelye Budapest belvárosa, Vas u. 8. szám. Az épület kétszintes, folyamatosan karbantartott, a könyvtár külön épület részben helyezkedik el, galériázott, és évben teljesen felújított, összesen 115 m² területű. Felszereltség A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felszereltséggel az Intézet rendelkezik. 7

8 Informatikai feltételek A dolgozók munkáját korszerű számítástechnikai és szoftver-hálózat támogatja. A kötelező feladatellátást, a naprakész tájékoztatást és az érintettekkel történő kommunikációt az alábbi portálok biztosítják: A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet portálszerkesztősége oktatási portálokat tart fenn, működtet és fejleszt. Az Intézet által gondozott webhelyek adatai, illetve adatbázisai közoktatási és történeti szempontból jelentős értéket képviselnek, egyes esetekben fenntartásuk, frissítésük pedig pályázati kötelezettség is. Név Rövid ismertető Elérhetősége Fővárosi Oktatási Portál MFPI portál Könyvtárportál A 2008 óta működő információs webhely feladata a széles körű tájékoztatás, a fővárosi oktatási-nevelési intézmények és az oktatás szereplői számára naprakész szakmai információk publikálása. A honlapon a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet bemutatja a komplex pedagógiai-szakmai és szakszolgálati munkáját, tájékoztatást ad szolgáltatásairól, közli a tevékenységéhez kapcsolódó aktuális híreket, információkat, eseményeket. A TÁMOP /1 pályázat keretében kialakított, az iskolai könyvtárakat összefogó interaktív könyvtári honlap. Fenntartási kötelezettség: Tehetségháló A TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR pályázati projekt keretében létrehozott, tehetséggondozást támogató honlap. Budapesti Pályaválasztási Portál Tiéd a tér Budapesti Ifjúsági Portál Fenntartási kötelezettség: Fővárosi iskola- és képzéskereső adatbázist tartalmaz. A évi Fővárosi Ifjúsági Koncepció alapján létrehozott honlap a éves fiatalok számára információs bázis. Forráshiány miatt nem frissül februártól A portálok támogatják a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és a szakszolgálat célkitűzéseit, melyet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 19. -a fogalmaz meg. Első- 8

9 sorban a budapestedu.hu és az fppti.hu portálstruktúrája illeszkedik a törvényhez, s lát el jelentős feladatot a pedagógiai-szakmai szolgáltatásnak mind a hét alpontjában {19. (2) bek.}. A területek közül különösen kiemelhető a pedagógiai tájékoztatás, de az értékelés, a szaktanácsadás, a pedagógus-továbbképzés, a versenyszervezés és a tanulótájékoztatás is meghatározóan fontos részei a portáloknak, s ide sorolhatók bizonyos tanügyigazgatási szolgáltatások is. A szakszolgálat tekintetében a pályaválasztási tanácsadásra jelentkezés teljes folyamata on-line történik, de a tanulói tájékoztatásban és az internetes tanácsadásban is nagy szerepe van a portáloknak. A portálok információs webhelyként működnek, széleskörűen felölelve a köznevelés területeit, s az oktatás minden szereplőjének valós szükségleteket kielégítő, sokoldalú tájékoztatást nyújtanak. A webhelyek korszerű keretrendszerre (CMS) épülnek, ami lehetővé teszi az intézeti (és akár külsős) munkatársak egyidejű publikációs tevékenységét. A portálszerkesztés és publikálás menetét belső szabályzat rögzíti. A portálszerkesztőnek van jóváhagyási joga (annak engedélyezése, mi jelenik meg a portálokon), ő felelős a tartalmi szerkesztésért és a formai megjelenésért, összességében a portálok megfelelő működéséért. A szerkesztőség a több-felhasználós munkaszervezésen alapul. A portálszerkesztőn és a honlapszerkesztőkön kívül az intézetben dolgozó valamennyi szakértő feladata saját szakmai területük ellátásán túl a szakmai-pedagógiai cikkek, információk, események stb. gyűjtése is, továbbá ezeknek a (lektorált) tartalmaknak a szerkesztőségi rendszerbe történő felvitele. 9

10 A év kiemelt feladatai A jogszabályi változásoknak megfelelő intézményi átalakulás. Hatékony együttműködés az - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központtal, - a megyei pedagógiai intézetekkel és - a kerületi tankabinetekkel. Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése. Kiemelt tehetségpontként és akkreditált felnőttképzési intézményként való működés. Akkreditált pedagógus-továbbképzések kínálatának felülvizsgálata. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás. Pályázati úton elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Szoros szakmai együttműködés a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal. Az internetes portálokon adekvát naprakész tájékoztatás a webhelyek információs bázisként történő működtetése. A személyes tanácsadás jelentőségének erősítése az iskola- és pályaválasztás, pályakorrekció területén. Diák- és pedagógustájékoztató rendezvények tartása továbbtanulási/pályaválasztási témakörben. Pályaválasztási tájékoztató centrum működtetése: kiadványok szerkesztése, továbbtanulási rendezvények szervezése/ezeken részvétel, Beiskolázási Iroda működtetése. Pályaválasztási Nyílt Nap megrendezése. A portál folyamatos aktualizálása. Állandó és szoros kapcsolattartás a pályaválasztás területén működő szakmai szervezetekkel, cégekkel a naprakész és korrekt tájékoztatás érdekében. Pályázati lehetőségek felderítése, részvétel pályázatokban. Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából szervezett EU-Órák látogatásának lebonyolítása. Szakmai együttműködés a Tájékoztatási Iroda által meghirdetett országos rajzverseny szervezésében, lebonyolításában és értékelésében, országos EU-óra roadshow megszervezése, részvétel az Euroscola kiválasztási programban. Az EU-óra programsorozat eredményeként létrejött tudásanyag iskolai tanórákon történő hasznosítási lehetőségének felmérése. Eurodesk információs pont működtetése (pozitív elbírálás esetén). TÁMOP pályázat, Ifjúsági Integrációs Iroda működtetése, fenntartása, fenntartási időszakának lezárása, jelentés elkészítése. (Fenntartási kötelezettség: 2013 márciusáig). 10

11 TÁMOP 3.4.1/B-08/ KMR Migráns tanulók a magyar közoktatásban Bábel projekt fenntartásában való közreműködés. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 31.). TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Értéktehetség-siker projekt fenntartása augusztus 25-től, a Tehetségportál működtetése. (Fenntartási kötelezettség: 2016 novemberéig). TÁMOP /1/KMR Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. projekt zárása és fenntartása. (Fenntartási kötelezettség:2017 novemberéig). 11

12 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A) Pedagógiai értékelés A fővárosi intézmények 10. évfolyamos tanulói évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése (kapcsolódva a korábbi években készült elemzésekhez), fejlődési és fejlesztési irányok kialakítása. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: június Intézményi mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtása igény szerint. Feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése igény szerint. Bemért feladatbankok és mérőeszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás igény szerint. Tanácsadás nyújtása a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos helyi pedagógiai mérések területén igény szerint. A évfolyamra szakmai orientáció verseny előkészítése a 2013/2014-es tanévre. Felelős: Südi Ilona osztályvezető A neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése 5-8. és évfolyamra. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Fótiné Németh Margit szakpszichológus B) Szaktanácsadás, tantárgygondozás A tantárgygondozói hálózat működtetése, a szaktanácsadás segítése A tantárgygondozás célja A fővárosi és a Pest megyei intézmények igényeire, kéréseire reagáló, az intézmények részéről kérhető, tervezhető és rendelkezésre álló tantárgygondozás biztosítása. A tantárgygondozás feladatai intézményvezetők és munkaközösség vezetők tájékoztatása, munkaközösségi igények begyűjtése, feladatok meghatározása és a lebonyolítás ütemezésének megtervezése, szakterület gondozása a honlapokon, 12

13 tantárgyi beszámolók elkészítése, jegyzőkönyvek és minőségbiztosítási kérdőívek kezelése, statisztikák, összesítések készítése, kapcsolattartás a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal. A tantárgygondozás legjellemzőbb tevékenységi formái tantárgygondozás, területgondozás, szervezés /versenyek, szakmai napok, előadások, korreferátumok tartása, előadók ajánlása, témaajánlás, tehetséggondozás, bemutatóóra, elemző foglalkozás tartása. A tantárgygondozók feladatai együttműködnek az iskolák szakmai munkaközösségével, együttműködnek a szaktanácsadókkal, közreműködnek a pedagógiai módszerek megismerésében és terjesztésében, az országos és területi oktatáspolitikai törekvések gyakorlati megvalósításában, a pedagógiai tájékoztatásban, tanácsot adnak / segítséget nyújtanak - az alkalmazandó metodikák, tankönyvek, taneszközök megválasztásához, - az oktatás-nevelés eredményességének feltárásához, - a tehetséggondozáshoz, - a hátránykompenzáláshoz, - a helyi fejlesztő tevékenységhez, - a nevelési programok, a pedagógiai programok és a helyi tantervek elemzéséhez, korrekciójához. Felelős: pedagógiai szakértők C) Pedagógiai tájékoztatás Kiemelt feladat a Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése. Felelős: igazgató Határidő: november MŰHELYFOGLALKOZÁSOK, ELŐADÁSOK Angol, német nyelv A pedagógusok tájékoztatása a legújabb szakmai kiadványokról, tananyagokról, szakmai módszertani kultúrájuk támogatása a legkorszerűbb pedagógiai módszerek megismerésével, gyakorlati alkalmazásával. Angol nyelv CUP, OUP és Pearson újdonságok (2013. február 20.) /meghívott előadók/. 13

14 Német nyelv Digital story-telling British Council Digitális történetírás az angol órán (2013. április 3.) /meghívott előadók/. Közös európai referencia keret nyelvi szintjeinek meghatározása (2013. szeptember) /meghívott előadó/. Mi a CPD? Hogyan vehetjük kezünkbe a saját szakmai fejlődésünket? Hogyan vegyünk új lendületet, hogyan kerüljük el a kiégést, hogyan léphetünk új szintre? Pályaszakaszok, célkitűzés, ötletek, módszerek, eszközök, stb. (2013. október) /Gergely Zita British Council/. M-Learning II mobil tanulás világa, a leggyakoribb eszközök és alkalmazások használata (2013. november) /meghívott előadó/. A beszéd- és íráskészség - a produktív készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata II. (A beszédkészség) (2013. április 10.) /meghívott előadó/. A beszéd- és íráskészség - a produktív készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata II. (A beszédkészség) (2013. április 24.) /meghívott előadó/. Közös európai referencia keret nyelvi szintjeinek meghatározása (2013. szeptember) /meghívott előadó/. Mobil tanulás (2013. november) /meghívott előadó/. Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Biológia Tájékoztató és kerekasztal megbeszélés az új biológia tankönyvekről. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Fizika Új kísérletek az emelt szintű fizika érettségin. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Földrajz Felkészülés a NAT és a kerettantervek változásaiból adódó földrajztanítási feladatokra. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: május, december Informatika Fővárosi alkalmazói verseny tapasztalatai, elképzelések a jövőre (Előadó: Pásztor Attila, Lövei Mária, Südi Ilona). Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: március 14

15 Informatika tankönyvek (meghívott előadó). Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: ősz Kémia A réz kémiája. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Magyar nyelv és irodalom Műhelymegbeszélés a helyi tanterv készítéséről. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Bondzsér Zita pedagógiai szakértő Határidő: március, október Matematika Szemelvények a valószínűségszámítás és a statisztika tanításából. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret) Tantárgyanként két műhelyfoglalkozás megtartása. Ének-zene: A versenyekhez köthetően Országos népdaléneklési versenyen előadás tartása a népi hagyományokról. Rajz: A Gondolattúra a Ludwigban című versenyhez kapcsolódó műhelyfoglalkozás a kortárs művészetről. Mozgóképkultúra-médiaismeret: Kerettantervi változások a tantárgynál. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: március-május Mindhárom tantárgynál: az oktatási törvény alkalmazása, a kerettantervekhez kapcsolódó kérdések felvetése műhelyfoglalkozásokon. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: szeptember-október Történelem Az ember és társadalom műveltség terület megújult, ezen a műveltségterületen lényeges változások következtek be. Célunk a történelemtanárok támogatása a szemléletváltásban, 15

16 mindennapi gyakorlati munkájuk segítése, megkönnyítése a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok közzétételével. Tantárgyköziség és projektmódszer műhelyfoglalkozás (2013. március 13.) /meghívott előadók/. Videó (dokumentum és játékfilmek részleteinek használata) a történelemórán műhelyfoglalkozás (2013. szeptember) /meghívott előadók/. Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Szakképzés Pedagógiai tárgyú tanácskozások, műhelyfoglalkozások szervezése szakközépiskolák részére. A megjelenő szakmai kerettantervekre történő felkészítés, tájékoztatás, továbbképzés szervezése. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: ősz Nevelés (osztályfőnöki) A tanulók internet használatának jellegzetességei, annak veszélyei, on-line abúzus (gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, osztályfőnökök, érdeklődők) című műhelyfoglalkozás. Felelős: Fótiné Németh Margit szakszpichológus Határidő: március Resztoratív módszerek a közösségépítésben és helyreállításában, közösségépítő eljárások bemutatása, rendszerszintű alkalmazása (gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, osztályfőnökök, érdeklődők) műhelyfoglalkozás. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: április Családi működési zavarok, diszfunkciók és hatásuk a pre-pubertás korú, illetve a serdülőkorú gyermekek személyiségfejlődésére (osztályfőnökök, témában érintettek, érdeklődők). Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: szeptember A kreativitás és a beilleszkedési nehézségek összefüggései, tehetséggondozás jelentősége (osztályfőnökök, gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, érdeklődők). Felelős: Gonda Judit pedagógiai szakértő Határidő: október Könyvtáros-tanárok Könyvtáros tanárok szakmai köre. Évi öt alkalommal a könyvtáros-tanárokat érintő szakmai kérdések megvitatása első negyedév: Változások az iskolakönyvtári, könyvtárpedagógiai munkában tapasztalatok összegzése. 16

17 2013. második negyedév: A könyvtárhasználati ismeretek szerepe az olvasóvá nevelésben szeptember, október, november: Módszerek, lehetőségek, feladatok a könyvtárhasználati ismeretek tanításában. Felelős: igazgató az üres állás betöltéséig Mérés-értékelés Az országos pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató két műhelyfoglalkozás. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: március, április A neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére műhelyfoglalkozás. A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása műhelyfoglalkozás. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: ősz Gyermek- és ifjúságvédelem Műhelyfoglalkozások szervezése és megvalósítása az alábbi témákban: Február: Bántalmazó szülők gyermekei az iskolában (meghívott előadó). Április: Betekintés egy speciális szakellátó intézmény életébe. November: Érzelmi intelligencia (meghívott előadó). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Tanügyigazgatás Az etika, erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan megszervezése és oktatása az új köznevelési törvény és a NAT szerint. Szakmai fórum az aktuális kérdések tisztázására. Felelős: Végh Andrásné Határidő: február Interaktív információcsere az önkéntes közösségi szolgálatról (igazgatók, igazgatóhelyettesek, és a témában érintett pedagógusok) műhelyfoglalkozás /meghívott előadó/. Felelős: Gonda Judit pedagógiai szakértő Határidő: március Diákjogok a Köznevelési törvény értelmében (meghívott előadó). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: szeptember 17

18 TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB FORMÁI Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret.) Kiállítások előkészítése (Főosztály Galéria), bemutatók, versenyek, tárlatok, díjkiosztók szervezése külsős együttműködésben különböző helyszíneken. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Mérés-értékelés Intézményi mérésvezetők hálózati együttműködésének segítése. Mérésvezetői adatbázis frissítése, fórum működtetése. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: 2013.február A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi mérésmódszertani tájékoztatók honlapon: és Felelős: Südi Ilona osztályvezető Segédletek és kiadványok elkészítése Mérés.info c. kiadvány félévente. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: június, december Tájékoztatás a XI. Pedagógiai értékelési konferencián (Szeged, április ) bemutatott új kutatási, fejlesztési eredményekről. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: április Gyermek- és ifjúságvédelem Az intézmények gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógusai, intézményi pszichológusok számára szóbeli, írásbeli tájékoztató, konzultáció: Családi szerepek, működési zavarok és diszfunkciók pszichológiai, pedagógiai kérdései. A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük. Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában. Az önkéntes közösségi szolgálat motiváló szerepe, személyiségformáló hatása. Resztoratív módszerek alkalmazása a közösségépítésben és a közösség helyreállításában. Feladatok, kompetenciák a mindennapi gyermekvédelmi tevékenységben. Gyermekbántalmazás jelensége, a pedagógus szerepe a bántalmazott gyermekek támogatásában, jelzőrendszeri funkciók. Jogok és kötelességek a Köznevelési tv. rendszerében. Köznevelési intézmények felkészülésének segítése az önkéntes közösségi munka megszervezéséhez. 18

19 Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Fótiné Németh Margit szakpszichológus Gonda Judit pedagógiai szakértő Egyéni- és csoportos tanácsadás, szupervízió - Szupervízió, esetmegbeszélés, tanácsadás intézményi pszichológusoknak és pedagógusoknak, gyermekvédelmi témában. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Portálok A portálszerkesztőség publikációs feladatai A szerkesztőség által menedzselt portálok információs bázisként történő működtetetése. A fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása. A weboldalak folyamatos aktualizálása. A portálok technikai ellenőrzése, karbantartása, együttműködve a portálok fejlesztőivel és a szolgáltatóval. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A köznevelést érintő új jogszabályok alapján a portálok rovatainak racionalizálása (megszüntetése, módosítása, összevonása, szükség szerint átszervezése, kiegészítése). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő: 2013.augusztus Oktatás-nevelés témában szervezett sajtótájékoztatókon részvétel. A portálokon a fővárosi közoktatás szereplői számára hasznos tudósítások, interjúk, összefoglalók készítése, megjelentetése, tematikus webhelyajánló összeállítása. Az Intézet rendezvényeit szervező munkatársak támogatása az esemény internetes meghirdetésében, a meghívók, a műsor(füzet), az előadások absztraktjainak, prezentációinak, a programok összefoglalóinak megjelentetésében, az események digitális fényképalbumának elkészítésében. Az interaktív kapcsolati lehetőségek felügyelete, szükség szerint moderálása (online regisztráció, fórumok, tartalomfeltöltés stb.). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Adatbázisok rendszeres frissítése, karbantartása: - pedagógus-továbbképzések, - versenyek (tehetséggondozó, SNI, egyéb fővárosi és országos), - válaszolunk rovat (GYIK). 19

20 Versenyeredmények, versenydokumentációk internetes megjelentetése. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Minden interneten publikálásra szánt dokumentum megjelenés előtti ellenőrzése, lektorálása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A munkatársi kör támogatása a szakterületek internetes gondozásában, a CMS használatában, a szerkesztőség adminisztrációs felületének karbantartása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A főváros oktatási-nevelési intézményei számára az informális megjelenési lehetőség biztosítása, népszerűsítése. Partneri kapcsolatok fejlesztése, együttműködés más portálokkal. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Tudásdepó Expressz pályázat keretei között megvalósult Könyvtárporta iskolakönyvtári portál minél szélesebb körben való megismertetése és gondozása. A könyvtári honlap gondozása. A projekt eredményeinek fenntartása. Felelős: igazgató a könyvtárosi állás betöltéséig D) Tanügy-igazgatási szolgáltatás Köznevelési intézmények felkészülésének segítése a szeptember 1-jén életbelépő változásaira. Köznevelési és Szakképzési Fejlesztési Terv (meghívott előadó). Felelős: igazgató Határidő: május Tanévkezdő konferencia szervezése. Intézményvezetők tájékoztatása a jogszabályi változásokról (meghívott előadók). Felelős: igazgató Határidő: szeptember E) Pedagógusképzés, továbbképzés Az intézeti akkreditált tanfolyamok koordinálása, a jogszabályi megfelelőség biztosítása IMIP; Megyei Pedagógiai Intézetek továbbképzési felelőseivel történő kapcsolattartás; Munkaügyi Központ, Nemzeti Munkaügyi Hivatal; OSAP, FINY rendszer, honlap frissítés. Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor 20

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben