M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET"

Átírás

1 M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK... 4 Helyzetelemzés...4 A év kiemelt feladatai II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A) Pedagógiai értékelés B) Szaktanácsadás, tantárgygondozás C) Pedagógiai tájékoztatás D) Tanügy-igazgatási szolgáltatás E) Pedagógusképzés, továbbképzés F) Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 23 G) Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat H) Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység I) Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok a 2012/2013. tanév végéig J) Gyógypedagógia (SNI) Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály működése Pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásaink KOM-PASSZ pályaválasztást segítő információközlő és személyiségfejlesztő program középiskolások/fiatal felnőttek részére Iskolaválasztási tanácsadás Komplex pszichológiai és iskolaválasztási tanácsadás A pályaválasztási tanácsadást támogató szolgáltatásaink Beiskolázási Iroda működtetése május 2-szeptember 15-ig Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás Mentálhigiénés támogatás új Az iskolai pályaorientáció segítése Pályaválasztási kiállítások, börzék szervezése/részvétel kiállításokon, börzéken Pályaválasztási Nyílt Nap szervezése Kiadványok Tájékoztatás, kommunikáció a partnerekkel Elektronikus kapcsolattartás Ügyfelek telefonon/ ben történő tájékoztatása Szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása Képzések Továbbképzések tartása Részvétel képzésekben Pályázatok Adminisztráció Minőségbiztosítás Projektek Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda (TÁMOP /1-2008/0190)

3 EU-óra közbeszerzési pályázat (COMM/IO-HU/CON/2012/007) Csatlakozás az Eurodesk hálózathoz III. A tantárgygondozói rendszer kialakításának ütemterve/intézkedési terve A tantárgygondozói munka kiépítése, megszervezése, működésének beindítása, segítségnyújtási, értékelési terve IV. Melléklet számú melléklet Pedagógiai szakmai szolgáltatás kötelező feladatai ellátásának prognosztizált költségei Pedagógiai szakszolgálat (pályaválasztási tanácsadás) munkatervben megfogalmazott feladatainak költsége Általános költségek a) melléklet Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek

4 I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK Helyzetelemzés A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenységét a jelenlegi szervezeti formában szeptember 1-jétől a pedagógiai szakmai szolgáltatás, és a pedagógiai szakszolgáltatás területén látja el. A Pedagógiai Intézet jogelődjeit is figyelembe véve évben ünnepelte működésének 100. évfordulóját, a pedagógiai pályaválasztási és pszichológiai tanácsadás pedig mintegy ötven éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az Intézet február óta Felnőttképzési Akkreditált Intézmény és február óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. A évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény január 1-én hatályba lépő 74. (1) bekezdése értelmében: Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A 202/2012. (VII. 27.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében c) pontjában foglaltak szerint: A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki c) az állami köznevelési 1 közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására. A fenti jogszabályi meghatározások szerint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. Az Intézet tevékenységét meghatározó hatályos jogszabályok évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény, évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, 4/2010 (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról. Az Intézet feladatellátásának pontos meghatározását a évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény a tartalmazza. 1 A évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. (1) A köznevelési rendszer intézményei: i) pedagógiai szakszolgálati intézmény, j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 4

5 A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatellátásának részletes szabályozását a 48/2012. (XII. 12.) a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló EMMI rendelet foglalja magában. Intézetünk a törvény és a rendeletben meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatás teljes spektrumát ellátja, megfelelve ezzel a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 19. -ban foglaltaknak. A pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó pedagógiai intézetnek - fenntartótól függetlenül - az Nkt. 19. (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes körét el kell látnia. A Pedagógiai szakszolgálat feladatait tartalmazó új rendelet még nem hatályos, ezért Munkatervünk elkészítésekor a törvényi előírások mellett a jelenleg még hatályban lévő 4/2010. (I. 19.) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló OKM rendelet az irányadó. A Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az intézet a törvény 18. (2) bekezdés f) pontjában foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén nyújtja támogató segítségét a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, szüleiknek, a velük kapcsolatban álló pedagógusoknak. Tevékenységünk lefedi az iskolai tanácsadás teljes vertikumát. Szolgáltatásaink ingyenesek a fővárosban élő, illetve már fővárosi iskolában tanuló fiatalok részére. Munkatervünk alapját a fent említett jogszabályokban meghatározott irányelvek határozzák meg. Az Alapító Okirat rendelkezésre bocsátásig és további intézkedésig Munkatervünk magában foglalja azon feladatok realizálását is, amelyet a december 31-ig hatályos alapító dokumentumunk tartalmaz. Feladatok szakfeladat-rend szerinti felsorolása A költségvetési szerv alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény alap szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézmény alap-, illetve speciális feladatai Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Pedagógiai szakszolgálati feladatok keretében évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 18. (2) bekezdés f) pontja alapján: a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. Iskolaválasztási, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás általános iskolai, középfokú oktatásban részt vevő és tanköteles, de iskolarendszeren kívülre került, valamint pályamódosító fiatalok számára: 5

6 pszichológiai képességvizsgálatokon alapuló tanácsadás, informatív, tájékoztató jellegű tanácsadás, életvezetési tanácsadás, ügyfélszolgálat ellátása. A jogszabályokban meghatározott életpálya tanácsadás nyújtása éves ügyfelek részére, pályaválasztási döntésük támogatása, az iskolai pályaorientáció elősegítése, több csatornás, széles körű tájékoztatás az ügyfelek és a partnerek részére. Ennek megfelelően, támogatás nyújtása az ügyfélnek egy, az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérő a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget. Pedagógiai szakmai szolgáltatás a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 19. alapján: pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, tantárgygondozás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatási szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanuló tájékoztató, -tanácsadó szolgálat. A középiskolák a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű pedagógiai-szakmai szolgáltatás. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szakmai segítése. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység szakmai orientálása, segítése, prevenció, gyermekvédelmi felelősök folyamatos tájékoztatása, tevékeny-ségük szakmai segítése, egyéni tanácsadás. Tömegtájékoztatás, információs szolgáltató centrum működtetése: tanulók, szülők, pedagógusok pályakezdő fiatalok részére tájékoztatók készítése, közép- és felsőfokú továbbtanulási lehetőséget célzó rendezvény-sorozatok szervezése, tömegkommunikációs és sajtókapcsolatok gondozása. A feladatellátás színtere, igénybevételi lehetőségek Pedagógiai szakmai szolgáltatás a fővárosi középiskolák (beleértve a kerületi fenntartású gimnáziumokat is) a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű szolgáltatást nyújt. 6

7 A Pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásai ingyenesek a fővárosban élő, illetve már fővárosi iskolában tanuló fiatalok részére. Kapcsolatrendszerünk révén Budapest összes iskoláját elérjük. A feladatellátás személyi feltételei Megnevezés Létszám/fő Pedagógus 5 Pszichológus 5 Pedagógiai szakértő 9 Pedagógiai előadó 1 Pedagógus munkát segítő 6 Az 1726/2012. ( ) Kgy határozat alapján megbízott igazgató 1 Összesen 27 A 10 fő pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó munkatárs közül 1 fő fizetés nélküli szabadságát tölti. A 48/2012. (XII. 12. EMMI rendelet 20. (2) bekezdésében foglaltak szerint Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő munkakör esetén mester fokozatú tanári, pedagógiai előadó munkakör esetén óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá mindkét munkakörben pedagógus szakvizsgával rendelkezik. A évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 7. (4) bekezdésében meghatározott képesítési feltételekhez kapcsolódó moratórium 3 munkatársat érint, melyek közül 1 fő már megkezdte tanulmányait, 1 fő pedig 2013 szeptemberében kezdi el. Egy fő a nyugdíjazás előtti 10 év mentességét szándékozik igazolni. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve, valamint a feladatellátásunk és munkatervünk alapján betöltetlen, de szükséges álláshelyek: könyvtárpedagógus pedagógiai szakértő 1 fő, (a TÁMOP /1 projekt fenntartási kötelezettségének teljesítése érdekében is), tanügy-igazgatási szakértő 2 fő, tantárgygondozó 1 fő. (Az előbbi állások megüresedése ben történt.) Infrastrukturális feltételek Székhely Az Intézet székhelye Budapest belvárosa, Vas u. 8. szám. Az épület kétszintes, folyamatosan karbantartott, a könyvtár külön épület részben helyezkedik el, galériázott, és évben teljesen felújított, összesen 115 m² területű. Felszereltség A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felszereltséggel az Intézet rendelkezik. 7

8 Informatikai feltételek A dolgozók munkáját korszerű számítástechnikai és szoftver-hálózat támogatja. A kötelező feladatellátást, a naprakész tájékoztatást és az érintettekkel történő kommunikációt az alábbi portálok biztosítják: A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet portálszerkesztősége oktatási portálokat tart fenn, működtet és fejleszt. Az Intézet által gondozott webhelyek adatai, illetve adatbázisai közoktatási és történeti szempontból jelentős értéket képviselnek, egyes esetekben fenntartásuk, frissítésük pedig pályázati kötelezettség is. Név Rövid ismertető Elérhetősége Fővárosi Oktatási Portál MFPI portál Könyvtárportál A 2008 óta működő információs webhely feladata a széles körű tájékoztatás, a fővárosi oktatási-nevelési intézmények és az oktatás szereplői számára naprakész szakmai információk publikálása. A honlapon a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet bemutatja a komplex pedagógiai-szakmai és szakszolgálati munkáját, tájékoztatást ad szolgáltatásairól, közli a tevékenységéhez kapcsolódó aktuális híreket, információkat, eseményeket. A TÁMOP /1 pályázat keretében kialakított, az iskolai könyvtárakat összefogó interaktív könyvtári honlap. Fenntartási kötelezettség: Tehetségháló A TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR pályázati projekt keretében létrehozott, tehetséggondozást támogató honlap. Budapesti Pályaválasztási Portál Tiéd a tér Budapesti Ifjúsági Portál Fenntartási kötelezettség: Fővárosi iskola- és képzéskereső adatbázist tartalmaz. A évi Fővárosi Ifjúsági Koncepció alapján létrehozott honlap a éves fiatalok számára információs bázis. Forráshiány miatt nem frissül februártól A portálok támogatják a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és a szakszolgálat célkitűzéseit, melyet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 19. -a fogalmaz meg. Első- 8

9 sorban a budapestedu.hu és az fppti.hu portálstruktúrája illeszkedik a törvényhez, s lát el jelentős feladatot a pedagógiai-szakmai szolgáltatásnak mind a hét alpontjában {19. (2) bek.}. A területek közül különösen kiemelhető a pedagógiai tájékoztatás, de az értékelés, a szaktanácsadás, a pedagógus-továbbképzés, a versenyszervezés és a tanulótájékoztatás is meghatározóan fontos részei a portáloknak, s ide sorolhatók bizonyos tanügyigazgatási szolgáltatások is. A szakszolgálat tekintetében a pályaválasztási tanácsadásra jelentkezés teljes folyamata on-line történik, de a tanulói tájékoztatásban és az internetes tanácsadásban is nagy szerepe van a portáloknak. A portálok információs webhelyként működnek, széleskörűen felölelve a köznevelés területeit, s az oktatás minden szereplőjének valós szükségleteket kielégítő, sokoldalú tájékoztatást nyújtanak. A webhelyek korszerű keretrendszerre (CMS) épülnek, ami lehetővé teszi az intézeti (és akár külsős) munkatársak egyidejű publikációs tevékenységét. A portálszerkesztés és publikálás menetét belső szabályzat rögzíti. A portálszerkesztőnek van jóváhagyási joga (annak engedélyezése, mi jelenik meg a portálokon), ő felelős a tartalmi szerkesztésért és a formai megjelenésért, összességében a portálok megfelelő működéséért. A szerkesztőség a több-felhasználós munkaszervezésen alapul. A portálszerkesztőn és a honlapszerkesztőkön kívül az intézetben dolgozó valamennyi szakértő feladata saját szakmai területük ellátásán túl a szakmai-pedagógiai cikkek, információk, események stb. gyűjtése is, továbbá ezeknek a (lektorált) tartalmaknak a szerkesztőségi rendszerbe történő felvitele. 9

10 A év kiemelt feladatai A jogszabályi változásoknak megfelelő intézményi átalakulás. Hatékony együttműködés az - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központtal, - a megyei pedagógiai intézetekkel és - a kerületi tankabinetekkel. Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése. Kiemelt tehetségpontként és akkreditált felnőttképzési intézményként való működés. Akkreditált pedagógus-továbbképzések kínálatának felülvizsgálata. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás. Pályázati úton elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Szoros szakmai együttműködés a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal. Az internetes portálokon adekvát naprakész tájékoztatás a webhelyek információs bázisként történő működtetése. A személyes tanácsadás jelentőségének erősítése az iskola- és pályaválasztás, pályakorrekció területén. Diák- és pedagógustájékoztató rendezvények tartása továbbtanulási/pályaválasztási témakörben. Pályaválasztási tájékoztató centrum működtetése: kiadványok szerkesztése, továbbtanulási rendezvények szervezése/ezeken részvétel, Beiskolázási Iroda működtetése. Pályaválasztási Nyílt Nap megrendezése. A portál folyamatos aktualizálása. Állandó és szoros kapcsolattartás a pályaválasztás területén működő szakmai szervezetekkel, cégekkel a naprakész és korrekt tájékoztatás érdekében. Pályázati lehetőségek felderítése, részvétel pályázatokban. Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából szervezett EU-Órák látogatásának lebonyolítása. Szakmai együttműködés a Tájékoztatási Iroda által meghirdetett országos rajzverseny szervezésében, lebonyolításában és értékelésében, országos EU-óra roadshow megszervezése, részvétel az Euroscola kiválasztási programban. Az EU-óra programsorozat eredményeként létrejött tudásanyag iskolai tanórákon történő hasznosítási lehetőségének felmérése. Eurodesk információs pont működtetése (pozitív elbírálás esetén). TÁMOP pályázat, Ifjúsági Integrációs Iroda működtetése, fenntartása, fenntartási időszakának lezárása, jelentés elkészítése. (Fenntartási kötelezettség: 2013 márciusáig). 10

11 TÁMOP 3.4.1/B-08/ KMR Migráns tanulók a magyar közoktatásban Bábel projekt fenntartásában való közreműködés. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 31.). TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Értéktehetség-siker projekt fenntartása augusztus 25-től, a Tehetségportál működtetése. (Fenntartási kötelezettség: 2016 novemberéig). TÁMOP /1/KMR Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. projekt zárása és fenntartása. (Fenntartási kötelezettség:2017 novemberéig). 11

12 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A) Pedagógiai értékelés A fővárosi intézmények 10. évfolyamos tanulói évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése (kapcsolódva a korábbi években készült elemzésekhez), fejlődési és fejlesztési irányok kialakítása. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: június Intézményi mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtása igény szerint. Feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése igény szerint. Bemért feladatbankok és mérőeszközök hozzáférhetőségének biztosítása. A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás igény szerint. Tanácsadás nyújtása a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos helyi pedagógiai mérések területén igény szerint. A évfolyamra szakmai orientáció verseny előkészítése a 2013/2014-es tanévre. Felelős: Südi Ilona osztályvezető A neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése 5-8. és évfolyamra. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Fótiné Németh Margit szakpszichológus B) Szaktanácsadás, tantárgygondozás A tantárgygondozói hálózat működtetése, a szaktanácsadás segítése A tantárgygondozás célja A fővárosi és a Pest megyei intézmények igényeire, kéréseire reagáló, az intézmények részéről kérhető, tervezhető és rendelkezésre álló tantárgygondozás biztosítása. A tantárgygondozás feladatai intézményvezetők és munkaközösség vezetők tájékoztatása, munkaközösségi igények begyűjtése, feladatok meghatározása és a lebonyolítás ütemezésének megtervezése, szakterület gondozása a honlapokon, 12

13 tantárgyi beszámolók elkészítése, jegyzőkönyvek és minőségbiztosítási kérdőívek kezelése, statisztikák, összesítések készítése, kapcsolattartás a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal. A tantárgygondozás legjellemzőbb tevékenységi formái tantárgygondozás, területgondozás, szervezés /versenyek, szakmai napok, előadások, korreferátumok tartása, előadók ajánlása, témaajánlás, tehetséggondozás, bemutatóóra, elemző foglalkozás tartása. A tantárgygondozók feladatai együttműködnek az iskolák szakmai munkaközösségével, együttműködnek a szaktanácsadókkal, közreműködnek a pedagógiai módszerek megismerésében és terjesztésében, az országos és területi oktatáspolitikai törekvések gyakorlati megvalósításában, a pedagógiai tájékoztatásban, tanácsot adnak / segítséget nyújtanak - az alkalmazandó metodikák, tankönyvek, taneszközök megválasztásához, - az oktatás-nevelés eredményességének feltárásához, - a tehetséggondozáshoz, - a hátránykompenzáláshoz, - a helyi fejlesztő tevékenységhez, - a nevelési programok, a pedagógiai programok és a helyi tantervek elemzéséhez, korrekciójához. Felelős: pedagógiai szakértők C) Pedagógiai tájékoztatás Kiemelt feladat a Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése. Felelős: igazgató Határidő: november MŰHELYFOGLALKOZÁSOK, ELŐADÁSOK Angol, német nyelv A pedagógusok tájékoztatása a legújabb szakmai kiadványokról, tananyagokról, szakmai módszertani kultúrájuk támogatása a legkorszerűbb pedagógiai módszerek megismerésével, gyakorlati alkalmazásával. Angol nyelv CUP, OUP és Pearson újdonságok (2013. február 20.) /meghívott előadók/. 13

14 Német nyelv Digital story-telling British Council Digitális történetírás az angol órán (2013. április 3.) /meghívott előadók/. Közös európai referencia keret nyelvi szintjeinek meghatározása (2013. szeptember) /meghívott előadó/. Mi a CPD? Hogyan vehetjük kezünkbe a saját szakmai fejlődésünket? Hogyan vegyünk új lendületet, hogyan kerüljük el a kiégést, hogyan léphetünk új szintre? Pályaszakaszok, célkitűzés, ötletek, módszerek, eszközök, stb. (2013. október) /Gergely Zita British Council/. M-Learning II mobil tanulás világa, a leggyakoribb eszközök és alkalmazások használata (2013. november) /meghívott előadó/. A beszéd- és íráskészség - a produktív készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata II. (A beszédkészség) (2013. április 10.) /meghívott előadó/. A beszéd- és íráskészség - a produktív készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata II. (A beszédkészség) (2013. április 24.) /meghívott előadó/. Közös európai referencia keret nyelvi szintjeinek meghatározása (2013. szeptember) /meghívott előadó/. Mobil tanulás (2013. november) /meghívott előadó/. Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Biológia Tájékoztató és kerekasztal megbeszélés az új biológia tankönyvekről. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Fizika Új kísérletek az emelt szintű fizika érettségin. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Földrajz Felkészülés a NAT és a kerettantervek változásaiból adódó földrajztanítási feladatokra. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: május, december Informatika Fővárosi alkalmazói verseny tapasztalatai, elképzelések a jövőre (Előadó: Pásztor Attila, Lövei Mária, Südi Ilona). Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: március 14

15 Informatika tankönyvek (meghívott előadó). Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: ősz Kémia A réz kémiája. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Magyar nyelv és irodalom Műhelymegbeszélés a helyi tanterv készítéséről. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Bondzsér Zita pedagógiai szakértő Határidő: március, október Matematika Szemelvények a valószínűségszámítás és a statisztika tanításából. A tanév aktuális kérdései. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret) Tantárgyanként két műhelyfoglalkozás megtartása. Ének-zene: A versenyekhez köthetően Országos népdaléneklési versenyen előadás tartása a népi hagyományokról. Rajz: A Gondolattúra a Ludwigban című versenyhez kapcsolódó műhelyfoglalkozás a kortárs művészetről. Mozgóképkultúra-médiaismeret: Kerettantervi változások a tantárgynál. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: március-május Mindhárom tantárgynál: az oktatási törvény alkalmazása, a kerettantervekhez kapcsolódó kérdések felvetése műhelyfoglalkozásokon. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: szeptember-október Történelem Az ember és társadalom műveltség terület megújult, ezen a műveltségterületen lényeges változások következtek be. Célunk a történelemtanárok támogatása a szemléletváltásban, 15

16 mindennapi gyakorlati munkájuk segítése, megkönnyítése a korszerű pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok közzétételével. Tantárgyköziség és projektmódszer műhelyfoglalkozás (2013. március 13.) /meghívott előadók/. Videó (dokumentum és játékfilmek részleteinek használata) a történelemórán műhelyfoglalkozás (2013. szeptember) /meghívott előadók/. Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Szakképzés Pedagógiai tárgyú tanácskozások, műhelyfoglalkozások szervezése szakközépiskolák részére. A megjelenő szakmai kerettantervekre történő felkészítés, tájékoztatás, továbbképzés szervezése. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: ősz Nevelés (osztályfőnöki) A tanulók internet használatának jellegzetességei, annak veszélyei, on-line abúzus (gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, osztályfőnökök, érdeklődők) című műhelyfoglalkozás. Felelős: Fótiné Németh Margit szakszpichológus Határidő: március Resztoratív módszerek a közösségépítésben és helyreállításában, közösségépítő eljárások bemutatása, rendszerszintű alkalmazása (gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, osztályfőnökök, érdeklődők) műhelyfoglalkozás. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: április Családi működési zavarok, diszfunkciók és hatásuk a pre-pubertás korú, illetve a serdülőkorú gyermekek személyiségfejlődésére (osztályfőnökök, témában érintettek, érdeklődők). Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: szeptember A kreativitás és a beilleszkedési nehézségek összefüggései, tehetséggondozás jelentősége (osztályfőnökök, gyermekvédelemmel megbízott pedagógusok, érdeklődők). Felelős: Gonda Judit pedagógiai szakértő Határidő: október Könyvtáros-tanárok Könyvtáros tanárok szakmai köre. Évi öt alkalommal a könyvtáros-tanárokat érintő szakmai kérdések megvitatása első negyedév: Változások az iskolakönyvtári, könyvtárpedagógiai munkában tapasztalatok összegzése. 16

17 2013. második negyedév: A könyvtárhasználati ismeretek szerepe az olvasóvá nevelésben szeptember, október, november: Módszerek, lehetőségek, feladatok a könyvtárhasználati ismeretek tanításában. Felelős: igazgató az üres állás betöltéséig Mérés-értékelés Az országos pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató két műhelyfoglalkozás. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: március, április A neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére műhelyfoglalkozás. A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítása műhelyfoglalkozás. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: ősz Gyermek- és ifjúságvédelem Műhelyfoglalkozások szervezése és megvalósítása az alábbi témákban: Február: Bántalmazó szülők gyermekei az iskolában (meghívott előadó). Április: Betekintés egy speciális szakellátó intézmény életébe. November: Érzelmi intelligencia (meghívott előadó). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Tanügyigazgatás Az etika, erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan megszervezése és oktatása az új köznevelési törvény és a NAT szerint. Szakmai fórum az aktuális kérdések tisztázására. Felelős: Végh Andrásné Határidő: február Interaktív információcsere az önkéntes közösségi szolgálatról (igazgatók, igazgatóhelyettesek, és a témában érintett pedagógusok) műhelyfoglalkozás /meghívott előadó/. Felelős: Gonda Judit pedagógiai szakértő Határidő: március Diákjogok a Köznevelési törvény értelmében (meghívott előadó). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: szeptember 17

18 TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB FORMÁI Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret.) Kiállítások előkészítése (Főosztály Galéria), bemutatók, versenyek, tárlatok, díjkiosztók szervezése külsős együttműködésben különböző helyszíneken. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Mérés-értékelés Intézményi mérésvezetők hálózati együttműködésének segítése. Mérésvezetői adatbázis frissítése, fórum működtetése. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: 2013.február A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi mérésmódszertani tájékoztatók honlapon: és Felelős: Südi Ilona osztályvezető Segédletek és kiadványok elkészítése Mérés.info c. kiadvány félévente. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: június, december Tájékoztatás a XI. Pedagógiai értékelési konferencián (Szeged, április ) bemutatott új kutatási, fejlesztési eredményekről. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: április Gyermek- és ifjúságvédelem Az intézmények gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógusai, intézményi pszichológusok számára szóbeli, írásbeli tájékoztató, konzultáció: Családi szerepek, működési zavarok és diszfunkciók pszichológiai, pedagógiai kérdései. A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük. Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában. Az önkéntes közösségi szolgálat motiváló szerepe, személyiségformáló hatása. Resztoratív módszerek alkalmazása a közösségépítésben és a közösség helyreállításában. Feladatok, kompetenciák a mindennapi gyermekvédelmi tevékenységben. Gyermekbántalmazás jelensége, a pedagógus szerepe a bántalmazott gyermekek támogatásában, jelzőrendszeri funkciók. Jogok és kötelességek a Köznevelési tv. rendszerében. Köznevelési intézmények felkészülésének segítése az önkéntes közösségi munka megszervezéséhez. 18

19 Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Fótiné Németh Margit szakpszichológus Gonda Judit pedagógiai szakértő Egyéni- és csoportos tanácsadás, szupervízió - Szupervízió, esetmegbeszélés, tanácsadás intézményi pszichológusoknak és pedagógusoknak, gyermekvédelmi témában. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Portálok A portálszerkesztőség publikációs feladatai A szerkesztőség által menedzselt portálok információs bázisként történő működtetetése. A fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása. A weboldalak folyamatos aktualizálása. A portálok technikai ellenőrzése, karbantartása, együttműködve a portálok fejlesztőivel és a szolgáltatóval. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A köznevelést érintő új jogszabályok alapján a portálok rovatainak racionalizálása (megszüntetése, módosítása, összevonása, szükség szerint átszervezése, kiegészítése). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő: 2013.augusztus Oktatás-nevelés témában szervezett sajtótájékoztatókon részvétel. A portálokon a fővárosi közoktatás szereplői számára hasznos tudósítások, interjúk, összefoglalók készítése, megjelentetése, tematikus webhelyajánló összeállítása. Az Intézet rendezvényeit szervező munkatársak támogatása az esemény internetes meghirdetésében, a meghívók, a műsor(füzet), az előadások absztraktjainak, prezentációinak, a programok összefoglalóinak megjelentetésében, az események digitális fényképalbumának elkészítésében. Az interaktív kapcsolati lehetőségek felügyelete, szükség szerint moderálása (online regisztráció, fórumok, tartalomfeltöltés stb.). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Adatbázisok rendszeres frissítése, karbantartása: - pedagógus-továbbképzések, - versenyek (tehetséggondozó, SNI, egyéb fővárosi és országos), - válaszolunk rovat (GYIK). 19

20 Versenyeredmények, versenydokumentációk internetes megjelentetése. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Minden interneten publikálásra szánt dokumentum megjelenés előtti ellenőrzése, lektorálása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A munkatársi kör támogatása a szakterületek internetes gondozásában, a CMS használatában, a szerkesztőség adminisztrációs felületének karbantartása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő A főváros oktatási-nevelési intézményei számára az informális megjelenési lehetőség biztosítása, népszerűsítése. Partneri kapcsolatok fejlesztése, együttműködés más portálokkal. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Tudásdepó Expressz pályázat keretei között megvalósult Könyvtárporta iskolakönyvtári portál minél szélesebb körben való megismertetése és gondozása. A könyvtári honlap gondozása. A projekt eredményeinek fenntartása. Felelős: igazgató a könyvtárosi állás betöltéséig D) Tanügy-igazgatási szolgáltatás Köznevelési intézmények felkészülésének segítése a szeptember 1-jén életbelépő változásaira. Köznevelési és Szakképzési Fejlesztési Terv (meghívott előadó). Felelős: igazgató Határidő: május Tanévkezdő konferencia szervezése. Intézményvezetők tájékoztatása a jogszabályi változásokról (meghívott előadók). Felelős: igazgató Határidő: szeptember E) Pedagógusképzés, továbbképzés Az intézeti akkreditált tanfolyamok koordinálása, a jogszabályi megfelelőség biztosítása IMIP; Megyei Pedagógiai Intézetek továbbképzési felelőseivel történő kapcsolattartás; Munkaügyi Központ, Nemzeti Munkaügyi Hivatal; OSAP, FINY rendszer, honlap frissítés. Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor 20

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2011. Tartalomjegyzék I. Általános működés és menedzsmenti feladatok...4

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Minőségi oktatást! Hogyan? Struktúra: Egyenlő hozzáférési esélyek Infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Katona Károlyné

Katona Károlyné Katona Károlyné 2015.11. 02. Jogszabályi háttér 48/2012.( XII.12) EMMI rendelet 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Szaktanácsadói szakterületek a) Tantárgygondozói szakterületek b) Nemzetiségi

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása ZÁRÓKONFERENCIA 2015. november 27.,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Karriertervezés az iskolában - A Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tevékenységének tapasztalatai

Karriertervezés az iskolában - A Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tevékenységének tapasztalatai Karriertervezés az iskolában - A Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tevékenységének tapasztalatai Szolnok, 2016. november 09. Nánásiné dr Horváth Edit pszichológus Pályaválasztás

Részletesebben

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése Oktatási Hivatal Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az intézményi átszervezések irányát (Nkt., Nftv., 209/2015. (VII. 23.)

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben