XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK"

Átírás

1 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2

3 XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet évi költségvetésének végrehajtása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) a alapján az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) és a Magyar Fejlesztési Bankról szóló évi XX. törvény (MFB tv.) hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve finanszírozási bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek meg a központi költségvetésben. A fejezetben megjelenő tételek az állami vagyonról szóló törvény szerint az állami vagyongazdálkodás feladatait ellátó a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) rendelkezési körébe tartoznak. A vagyongazdálkodásból bevételek csak az MNV Zrt. rábízott vagyona kapcsán keletkeztek 2011-ben, illetve e fejezetben számolódnak el a vagyon koncessziós hasznosításával kapcsolatos befizetések is, amelyek egyik társaság rendelkezése alá sem tartoznak. A kiadások meghatározó része is az MNV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódik, az MFB Zrt. rábízott vagyona összetételéből eredően állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásából eredő, illetve ehhez kötődő járulékos kiadásokat teljesített. 1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK A évi költségvetési törvény ,4 millió forintban állapította az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek ,5 millió forintos összege nagyságrendileg megfelel a tervezettnek, 5 %-kal haladja meg az előirányzatot. A beérkezett bevételek szerkezete azonban eltér a tervezettől, az ingatlanértékesítési bevételek elmaradásait a többi bevétel-típus többlete ellensúlyozta. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek meghatározó tétele 2011-ben is az osztalékbevételek voltak, a bevételek közel 66 %-a e befizetésekből származott. A évben hatályos Áht. rendelkezései alapján az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között megjelent egy, a vagyon növekedését eredményező, pénzforgalommal nem járó ügylet elszámolásának hatása is. 1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK Az értékesítésből befolyt 711,5 millió forint összegű bevételek nem érik el a tervezett összeg 20 %-át sem. Az értékesítési bevételek döntő része, 70%-a 499,4 millió forint ingatlanok értékesítéséből származik. A teljes értékesítési bevételi előirányzat is az ingatlanértékesítésre épült, legnagyobb tételét (2,4 milliárd forint) a volt Szabolcs utcai kórház ingatlan együttese adta. Ezen ingatlan hajléktalan-szállóként történő hasznosításának vizsgálata indult meg, így év során értékesítésének meghirdetésére nem került sor.

4 A évben értékesített ingatlanok listája (2011. évben befolyt bevételek) Ingatlan megnevezése Bevétel ezer ft Ingatlan nagysága (ha) Bp., Budakeszi út 46/B, HRSZ: 10873/ ,8376 Zamárdi Nagyvárad u. 50. HRSZ: ,3893 Kecskemét, Bánk u. 9. HRSZ: ,1282 Nagykanizsa Király u. 8. HRSZ: 2036/C/ ,0457 Szolnok, Tabán u. 50. HRSZ: ,0127 Egyéb kis értékű ingatlanok Összesen Az ingatlanértékesítésből realizált bevétel kis értékű ingatlanok értékesítéséből folyt be, az értékesítési tervben szereplő nagyobb értékű ingatlanok eladásából egy sem realizálódott. Az elmaradást részben indokolja a világgazdasági válság hatásaként még az ingatlanpiaci keresletcsökkenés, a gazdaság helyzete nem kedvezett a nagy értékű ingatlanok értékesítésének. A befektetői kedv egész évben gyenge volt, továbbá az ingatlanpiacon lévő túlkínálat okozta jelentős árcsökkenés és a hitelezés elnehezülése sem kedvezett az állami ingatlanok értékesítésének. Az ingóság és eszközök értékesítéséből eredő 212,1 millió forint összegű bevétel több mint kétszerese lett tervezettnek. Ezen az előirányzaton szerepel az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, egyéb, ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevétele. Ezek jellemzően kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek, éves összesített értékük sem számottevő. A bevételek döntő hányadát ásványi anyag (kavics) értékesítése adta. 2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK A hasznosítási bevételek ,6 millió forint összegű tétele határozta meg a fejezet bevételeinek nagyságrendjét. E bevétel típus tényleges összege 12 %-kal meghaladta a tervezett ,2 millió forintot. A hasznosítási bevételek mindegyik jogcímén többlet jelentkezett év során. A ,3 millió forintos osztalék befizetések tették ki a vagyongazdálkodási bevételek legnagyobb összegét. A évi gazdálkodás után elvonható pozitív adózott eredmények MNV Zrt-re jutó várható összesített értéke az osztalékalap a évi (osztalékfizetés időpontjában várhatóan fennálló) tulajdoni arányokkal számolva 36,7 milliárd forint, ebből azon többségi MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részesedése 35,2 milliárd forintot tett ki. Osztalék érkezett továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó légi irányítási társaságtól is.

5 Az MNV Zrt évi osztalék bevételi előirányzata a következők szerint teljesült: Társaság évi osztalékfizetési előirányzat adatok ezer forintban évi osztalék-fizetés tény Eltérés (tény - terv) MVM Zrt Szerencsejáték Zrt Richter Nyrt DMRV Zrt OTP Nyrt DRV Zrt GyNK Zrt MNV Saját vagyon Egyéb osztalékbevétel HungaroControl Zrt Összesen: Az MFB Zrt. a vagyoni körébe tartozó társaságoktól nem vont el osztalékot 2011-ben. A vagyonkezelői díjak 2330,4 millió forint összegű előirányzata a gazdasági társaságoktól, társadalmi szervezetektől, valamint ingatlanok vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételek tartalmazta. A 3543,1 millió forint összegű teljesítés több mint 50 %-kal haladta meg az előirányzatot, és alapvetően társasági befizetésekből származott. A gazdasági társaságoktól származó díjbevételek legjelentősebb tételei a következők: - HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díja 3149,4 millió forint - Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 316,4 millió forint - regionális vízmű társaságok vagyonkezelői díjai 15,7 millió forint - egyéb társaságok vagyonkezelési díjai 61,5 millió forint - összesen 3543,0 millió forint A vagyonkezelői díjaknál a HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díjának tervezetthez képest kedvezőbb alakulásához köthető a tervszámok túlteljesítése. Ennek oka a tavalyi éves légi forgalom növekedése, amely a tárgyévi díjfizetéseknél mutatkozik meg, így a 2011-re tervezett 2,3 milliárd forintot több mint 1,2 milliárd forinttal meghaladó bevétel érkezett. A bérleti díjakból származó évi bevétel összesen 2610,8 millió forint összegben teljesült, mintegy 75 %-kal túlteljesítve ezáltal a költségvetési törvényben előirányzott

6 értéket. A bérleti díjak egyik típusa a központi költségvetési szervek továbbszámlázott bérleti díjak. E jogcím kizárólag a központi költségvetési szervnek minősülő gazdálkodók részére az MNV Zrt. által bérelt ingatlanoknak a költségvetési szerv részére továbbszámlázott és pénzügyileg realizált bevételeket (bérleti díjak, üzemeltetési kiadások) foglalja magában. A évben e jogcím bevételét alapvetően a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére bérelt Spirál irodaház bérleti díjának továbbszámlázása adja (az éves bérleti díj mértéke 462,2 millió forint). A NAV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság részére 700 fő elhelyezésére alkalmas irodaházat bérel az MNV Zrt. a SPIRÁL - I Kft.-től, 25 hónapra. A bérleti díjaknál keletkezett többlet egy része a NAV tavalyi évről áthúzódó MNV felé fennálló kötelezettségeinek (1089 millió forint) megtérülésével állt elő. A többletek további részét az adta, hogy a bérleti díjaknál jelentej meg olyan a Nemzeti Földalapot érintő, tavalyról átcsúszó, tételek (földhaszonbérleti díjak), melyeket az év során folyamatosan átutalásra kerültek a földalap részére (ezek éves átutalt értéke 446,5 millió forint volt) ben 1170,9 millió forint bevételt folyt be az egyéb bérleti díj jogcímre, amely a tervezetthez viszonyítva közel kétszeres teljesítést jelent. A többletbevételek egy része az előző időszakról áthúzódó bevételi összegek miatt keletkezett. Ezen a bevételi jogcímen alapvetően a társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek által bérelt állami tulajdonú ingatlanok bérleti bevételei kerülnek elszámolásra. Ezek az ingatlanbérletek összesen 573 millió forint bevételt jelentettek az év során. E jogcímen szerepelnek a mederhasználatból származó díjbevételek is. A mederhasználati díjak tervértéke 28 millió forint volt, azonban két mederhasználati szerződést 2011-ben a mederkezelők azonnali hatállyal felmondtak, ennek következtében ezek 20,4 millió forintos díja nem folyt be év végéig, így a tényleges teljesítés többletbevételek következtében 9,9 millió forint. A koncessziókból származó díjbevételek is az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között jelennek meg, ezek azonban nem tartoznak a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV Zrt. hatáskörébe. Ezek az együttesen 2740,4 millió forint összegű bevételek tervszerűen alakultak. A szerencsejáték koncesszióból származó 1730,7 millió forint összegű bevétel három kaszinó befizetéséből származott. A játékkaszinók koncessziós díját minden évben a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexével valorizálni kell. A befizetések az alábbiak voltak: Játékkaszinó Számítás Összeg Tropicana Casino ,- Ft * 1, ,- Ft Las Vegas Casino ,- Ft * 1, ,- Ft Casino Sopron ,- Ft * 1, ,- Ft Összesen: ,- Ft Az infrastruktúra koncessziókból származó 1009,7 millió forint összegű díjak döntő részét a frekvenciahasználati jogosultságokból származó 888,1 millió forint teszi ki.

7 A bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult. Jogcím/Szolgáltató A évi teljesítés (M Ft) Éves koncessziós díjak (GSM és DCS) Éves pályázati díjak (UMTS III. generáció) Digitális átállás árbevétel alapú pályázati díja Telenor Magyarország Zrt. 251,3 Magyar Telekom Nyrt. 251,3 Vodafone Magyarország Zrt. 252,7 Összesen 755,3 Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Vodafone Magyarország Zrt. 45,1 Összesen 45,1 Antenna Digitális TV Műsorterjesztő Kft. 87,7 Összesen 87,7 Mindösszesen 888,1 A GSM 900 és DCS 1800 rendszerű közcélú rádiótelefon szolgáltatás nyújtására fizetett koncessziós díjak alacsonyabb összegű teljesülését a tervezettnél alacsonyabb Ft/USD árfolyam okozta. Az éves díjszámításnál figyelembe kell venni korrekciós tényezőként a Ft/USD árfolyam és az Egyesült Államok CPI-W árindexét. A fennmaradó összeg az M6 autópálya koncessziós szerződéseiből származott. 3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK A két fenti bevételi típusba nem sorolható, egyéb bevételek 2253,3 millió forint összegű bevételek is javították a vagyon-bevételek teljesülési arányát 2011-ben. A jogcímen tervezett bevétel döntő hányadát (78%-át) a MALÉV Zrt. fennálló tulajdonosi kölcsönállományára számított kamatbevételek összege (917 millió forint) adta volna. A társaság likviditási helyzete azonban nem tette lehetővé a féléves kamatperiódusú kamatok fizetését, ezek a 2011 augusztusában végrehajtott hitel-tőke konverzió keretében tőkésítésre kerültek. A jogcímen ugyanakkor többletként jelenik meg a KHVT Np. Kft. tőkekivonásának 1300 millió forintos összege. Az egyéb bevételek között számolja el az MNV Zrt. a hagyatéki bevételeket is. 4. ALCÍM: PÉNZFORGALOMMAL NEM JÁRÓ BEVÉTELEK A pénzforgalommal nem járó bevételek 519,1 millió forint összegű elszámolása egy térítésmentes ingatlan átvételhez kapcsolódott, az MNV Zrt. az MNB-től átvette a Budapest, Soroksári út szám alatti ingatlant.

8 2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások előirányzatai jelentős változáson mentek át év során. E kiadások eredetileg tervezett összege ,5 millió forint volt, amely költségvetési törvénymódosítások, illetve Kormány- és miniszteri hatáskörű átcsoportosítások nyomán ,8 millió forintra növekedett. A törvényi szintű ,0 millió forint összegű módosítás legnagyobb tételét a MOL-részvények vételárának biztosítását szolgáló ,0 millió forintos előirányzat növelés jelentette. Emellett az Országgyűlés ,0 millió forinttal csökkentette is a vagyongazdálkodás egyes előirányzatait. A nem országgyűlési hatáskörű módosítások együttesen ,8 millió forinttal növelték a kiadási lehetőségeket. A év során kifizetett összeg ,0 millió forint volt, amelynek 80 %-át a MOL-részvények megvásárlása adta. Az ezen, kiemelkedő értékű egyszeri ügylet nélküli teljesítés összege ,2 millió forintot tett ki. Ezen belül a kifizetések 96 %-a az MNV Zrt. tevékenységéhez kötődött. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) sz. Korm. határozatban elrendelt intézkedésekre figyelemmel, összességében ,0 millió forintos kiadás-csökkentést rendelt el az MNV Zrt. és az MFB Zrt. számára. A kiadáscsökkentés a fejezeti tartalék és a felhalmozási (tőkeemelési és ingatlan beruházási) előirányzatok összegét mérsékelte. Az év második felében a 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat 2011 szeptemberében ismételten zárolást rendelt el, mely további 5000,0 millió forint kiadáscsökkentést eredményezett. 1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK A felhalmozási jellegű kiadások ,6 millió forint összegű kifizetései adták a fejezet kiadásainak döntő részét. E kiadás típust érintették a módosítások is leginkább, az előirányzat-módosítás összege elérte a ,8 millió forintot. A nem törvényi módosítások is ezeket a kiadásokat érintették leginkább. Ingatlanvásárlásra a költségvetési törvény eredetileg mindössze 90 millió forintot biztosított. A kormányzati hatáskörű módosítások eredményeként e kiadási lehetőség összege 7260,0 millió forinttal növekedett. E jogcím elsősorban az egyházi kártalanításokhoz kapcsolódóan az egyházaknak tulajdonba adott ingatlanokban lakásbérleti joggal rendelkezők elhelyezésére szolgáló ingatlanok megvásárlására tartalmazott előirányzatot. A tervezett feladatokon túl e jogcím terhére valósult meg az FTC pálya visszavásárlása, valamint a Millenáris Nonprofit Kft. ingatlanának megvásárlása. A kifizetések megoszlása a következők szerint alakult: - az FTC pálya megvásárlása 5000,0 millió forint - a Millenáris épületegyüttes megvásárlása 1920,0 millió forint - Egyéb ingatlanvásárlás 49,6 millió forint - Összesen 6969,6 millió forint A Millenáris Nonprofit. Kft. ingatlanának megvásárlására a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata nyújtott fedezetet, a Fradi pálya megvétele a költségvetési szervek maradványai terhére valósulhatott meg.

9 Az egyéb eszközök vásárlására fordítható összeg eredetileg 50,0 millió forintot tett ki, amely a Kormány által a fejezeti tartalék előirányzat terhére jóváhagyott előirányzat átcsoportosítás révén 1000,0 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen kifizetett összeg 159,5 millió forint volt. Ezt az összeget a Hollóházi védjegy megvásárlására (20 millió forint), kisértékű őrzésvédelmi eszközök megvételére, valamint műkincsek aukción történő megvásárlására (121 millió forint) fordította az MNV Zrt. A műkincsvásárlásra a Magyar Állam kulturális javainak gyarapításáról szóló kormányhatározat alapján került sor. A évi ingatlan beruházások előirányzati kerete 5000 millió forint volt, amely az év során 2788,8 millió forintra csökkent. Előirányzat csökkentésre költségvetési törvény módosítása, illetve kormányzati döntések alapján egyaránt sor került. Az általános jellegű kiadásmérséklési (az 1025/2011. (II. 11.) számú és az 1316/2011. (IX.19.) számú Korm. határozatokban elrendelt kiadáscsökkentési és zárolási kötelezettség) döntéseken túl meghatározott célokra történő átcsoportosítások is történtek. 30 millió forint a Belügyminisztérium egyes ingatlanjainak tervezési költségeire, 69,3 millió forint pedig a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciós munkálataira nyújtott fedezetet. A Kormány döntése nyomán előirányzat növelésre is sor került, az állami adóhatóság előirányzatát terhelő, 558,8 millió forint összegű átcsoportosítás egy, az adóhatóság által használt ingatlan felújítását szolgálta. Az ingatlan-beruházásokra 2011-ben fordított 1948,2 millió forint nem volt elegendő arra, hogy érdemi előrelépés történjen az állami ingatlanvagyon értékének megőrzése, fejlesztése területén. A kiadások a következő nagyobb projektek között oszlottak meg: - műemlék felújítások 447,9 millió forint - központi költségvetési szervek elhelyezése 44,4 millió forint - Zoltán utcai ingatlan felújítás 558,8 millió forint - Concordia ingatlanvásárlás 730,0 millió forint - Budavár és parkoló projekt 91,5 millió forint - amerikai követség felújítása 45,6 millió forint - egyéb, járulékos kiadások 30,0 millió forint - Összesen 1948,2 millió forint Az állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési törvény eredetileg millió forint összegű előirányzatot tartalmazott, melyből ,0 millió forint az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre, a fennmaradó 2 500,0 millió forint az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgált volna fedezetül, azonban a törvényi és kormányzati hatáskörű kiadáscsökkentések együttesen 4500,0 millió forinttal mérsékelték a felhasználható összeget. Az év során e kiadási lehetőségek törvénymódosítások, Kormány-, illetve miniszteri döntések alapján részben a rendkívüli kormányzati intézkedések költségvetési jogcím terhére, valamint belső átcsoportosítással többször is módosultak a következő feladatok miatt:

10 - eredeti terv 16874,0 millió forint - csökkentés (törvénymódosítás) -4000,0 millió forint - zárolás (1031/2011. (IX. 19.) Korm. hat.) - 500,0 millió forint - Nemzeti Eszközkezelő társaság felállítása 2000,0 millió forint - MALÉV tőkerendezése 8.521,1 millió forint - állami vagyon gyarapítása (Rába-tranzakció) 13204,0 millió forint - vagyonfejezeten belüli átcsoportosítás 135,0 millió forint - MALÉV tulajdonosi kölcsön miatti csökkentés ,0 millió forint - módosított kiadási lehetőség: ,1 millió forint - MOL részvényvásárlás ,0 millió forint - összesen: ,1 millió forint E jogcímen belül a legnagyobb kifizetést a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (MOL) részvényeinek megvásárlására fordított ,8 millió forintos összeg jelentette. Az OJSC Surgutneftegas mint Eladó és a Magyar Állam, mint vevő között május 24. napján létrejött a MOL darab A sorozatú törzsrészvény megvásárlására kötött Részvény Adásvételi Szerződés. A részvények teljes vételára: euro, amelyet devizában kellett megfizetni. A költségvetési törvény módosítása az állami vagyonért felelős minisztert hatalmazta fel a részvény vásárlásra, amelynek lebonyolításában az MNV Zrt. működött közre. A MOL részvények adásvétele július 6-án lezárult, az állam tulajdonába került törzsrészvények tulajdonosi joggyakorlója az MNV Zrt. lett. A Magyar Állam által megszerzett részesedés mértéke a MOL jegyzett tőkéjéből 21,22%, amely a társaság saját tőkéjéből millió forint tőkerészt képviselt. A évben a MOL-részvények vásárlása nélkül összesen ,7 millió forint tényleges kifizetés történt a jogcímről a következő társaságokat érintve: MFB Zrt.: - Nemzeti lóverseny Kft. 400,0 millió forint - Magyar Lóversenyfogadás-Szervező Kft. 1000,0 millió forint - Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 600,0 millió forint - Összesen: 2000,0 millió forint MNV Zrt.: - MALÉV Zrt ,1 millió forint - Rába részvényvásárlás 8089,7 millió forint - Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2000,0 millió forint - Nemzeti Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 967,0 millió forint - Hungaroring Zrt. 500,0 millió forint - Richter részvényvásárlás 516,7 millió forint - MALÉV Vagyonkezelő Kft. 350,0 millió forint - KÉZMŰ Np. Kft. 300,0 millió forint - ERFO Np. Kft. 260,0 millió forint - Gödöllői Kastély Np. Kft. 150,0 millió forint - ELI-HU Zrt. 100,0 millió forint - Magyar Nemzeti Filmalap Np. Zrt. 50,0 millió forint - egyéb 16,2 millió forint - Összesen: 28820,7 millió forint

11 A MALÉV tőkerendezéséhez a fejezet előirányzatai önmagukban nem voltak elegendőek. A MALÉV Zrt évi beszámolója alapján a társaság saját tőkéjének rendezése érdekében (a jegyzett tőke 2/3-áig) összesen millió forint összegű forrás juttatása vált szükségessé. Első lépésben a MALÉV Zrt. tőkeemelésére 7000,0 millió forint forrást juttatott a meglévő kiadási előirányzat terhére. A tőkerendezéshez a fentieken felül további 8521,1 millió forint összegű a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított készpénzes forrásra, valamint közel 10 milliárd forint összegű nem pénzbeli hozzájárulásra (fennálló tulajdonosi kölcsönök és kamataik tőkésítése) volt szükség ben további jelentős összegű részvény vásárlásra is sor kelrült. A Kormány nem nyilvános határozatával elrendelte, hogy az MNV Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben lehetőség szerint többségi, akár 100%-os befolyást szerezzen. Az MNV Zrt. összesen darab, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1000 forint névértékű törzsrészvényre kapott érvényes elfogadó nyilatkozatot, amely a társaságban összesen 73,67 százalékos tulajdoni hányadot és a RÁBA Nyrt december 12-i saját részvény ( darab) száma mellett több mint 75%-os szavazati jogot (76,795%-is szavazati arányt) képvisel, a RÁBA Nyrt. alaptőkéjét megtestesítő darab törzsrészvényre figyelemmel december 19-én megtörtént az MNV Zrt. részéről az érvényes elfogadó nyilatkozatokkal érintett RÁBA részvények vételárának - azaz darab részvény 815 forint ajánlati árral számított ellenértéke- összesen 8089,7 millió forint átutalása. A volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítésére biztosított 500,0 millió forint összegű előirányzat terhére 499,6 millió forint kármentesítést és műszaki ellenőrzést szolgáló kifizetés valósult meg. A tervezett kiadások nagy része az év második felében realizálódott, ennek oka az, hogy a kármentesítéssel érintett területek az év első felében vízzel borítottak voltak, így érdemi mentesítési munkálatok ott nem folyhattak, azok a III. negyedévben gyorsultak fel. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója eredetileg nem szerepelt a költségvetési törvény kiadási előirányzatai között, azt az 1031/2011. (II.22.) Kormányhatározat hozta létre, egyben rendelkezett 2230,0 millió forint átcsoportosításáról a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékának terhére. A Vigadó épületének rekonstrukcióját a Kormányhatározat kijelölése alapján a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány végzi, az MNV Zrt. szerepe technikai jellegű, a rekonstrukciót irányító kormánybiztos által igazolt számlák kifizetését látta el, támogatási szerződés keretében. A rekonstrukciós munkálatok 2011-ben csúszást szenvedtek, így a jogcímen 2011-ben összesen 709,3 millió forint kifizetése történt. A Kormány 2011 decemberében döntött arról, hogy a fejezetben biztosított előirányzatból 1,2 milliárd forintot átcsoportosít az NFM fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira. Az 1188/2011.(VI.7.) Korm. határozat alapján a kulturális és oktatási feladatokban történő állami részvétel kiterjesztése érdekében 1468,9 millió forint összegben az MNV Zrt. ingatlant és egyéb vagyonelemeket vásárolt a Magyar Állam számára a hódmezővásárhelyi önkormányzattól, amelynek révén állami tulajdonrész keletkezett az Emlékpont Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban.

12 2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK A hasznosítási jellegű kiadások eredeti előirányzata 9750,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben az év során ,3 millió forintra emelkedett. A évi kifizetések millió forintot tettek ki, amelyek nagyságrendjét a társaságok támogatására fordított összeg határozta meg. A költségvetési törvény eredetileg 3300 millió forintot biztosított az állami tulajdonú ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére és őrzésére, amelyet az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a költségvetési törvényben biztosított felhatalmazás alapján a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással 500,0 millió forinttal megemelt. A 2011-ben kifizetett összeg 3411,5 millió forint volt, az MNV Zrt. tehát felhasználta a megemelt előirányzat 90 %-át. Az üzemeltetési jogcímen történik valamennyi ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnoklási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő beavatkozások elszámolása. Az előirányzatot terhelik az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás (gyommentesítés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületeken. Az ingatlanok üzemeltetési kiadásaira a 2400,0 millió forintos módosított előirányzatból 2037,4 millió forint kifizetés valósult meg. Az előirányzat emelését az év közben kötött elhelyezési szerződések, illetve a tervek szerint pótlólagosan átkerülő ingatlanvagyon által okozott többlet-költségek indokolták. A megnövekedett üzemeltetési kiadások nagy része a évre csúszott át, így az eredeti tervszám túllépése a vártnál kisebb mértékű lett. A költségvetési törvény 1300 millió forintot tartalmazott az állami tulajdonú ingatlanok őrzésvédelmi feladataira. Az ingatlanvagyon egységes vagyonvédelmének biztosítása érdekében a rábízott vagyon részét képező közvetlenül kezelt ingatlanok őrzését központilag végezteti az MNV Zrt. Az őrzésvédelmi feladatok döntő hányadát végző szerződő partner a Civil Biztonsági szolgálat és a HM EI Zrt. konzorciuma, melyet az MNV Zrt. közbeszerzési eljárás keretében választott ki. A szerződés teljesítése és ezzel együtt a fizetési kötelezettség az ingatlanvagyon nagyságától változik. Az ingatlanok őrzési kiadásai év közben folyamatosan meghaladták az adott időszakra betervezett összeget. Az eltérés oka az volt, hogy az MNV Zrt. az első negyedévben tervezte a évi teljesítésű őrzésvédelmi kiadások rendezését a HM EI Zrt.-vel követelés beszámítás mellett. A kompenzációval érintett összeg mintegy 250 millió forint volt. A többlet-igényre tekintettel az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a költségvetési törvényben biztosított felhatalmazás alapján a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással 100,0 millió forinttal megnövelte az előirányzatot. A tényleges kifizetések összege 1374,1 millió forint volt. Az egyéb vagyonkezelési kiadások jogcím kifizetéseire a költségvetési törvény 2000,0 millió forintot tartalmazott. Ezen az előirányzaton került elszámolásra számos, máshova nem besorolható vagyonkezelési, vagyongazdálkodási, működtetési tevékenység. Ezt az előirányzatot terhelik a vagyonkezelés keretében állami szervek elhelyezése miatt felmerült bérleti díjak, a különféle közmű társulási hozzájárulások,

13 földmérési tevékenyég, ingatlan nyilvántartás költségei, felszámolás keretében biztosított vagyonkezelés, hagyatéki eljárások teljes költsége, továbbá a felsorolt tevékenységek posta, ügykezelési költségei, az ehhez tapadó kamatfizetések, hatósági eljárási költségek, bírságok. Az év során két ellentétes irányú változás miatt lehetőség nyílt a jogcímen rendelkezésre álló előirányzat csökkentésére és a fejezeten belüli átcsoportosítására. A fizetendő bérleti díjak esetében a tervezettet meghaladó teljesítés volt várható az NFM Iskola utcai elhelyezése miatt, amelyről azonban csak 2011-ben született döntés, illetve nem került sor a Metallochemiával szembeni kötelezettség elszámolására. Az átcsoportosítás következtében az előirányzat összege 1675,0 millió forintra csökkent, a tényleges kifizetés elmaradt ettől. A jogcímen évben 1580,6 millió forint került kifizetésre a következő megoszlásban: - Ingatlanok bérleti díja 917,6 millió forint - Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 203,8 millió forint - Földmérési feladatok 11,8 millió forint - Egyházi kárpótlás 65,0 millió forint - Különféle egyéb kiadás 382,4 millió forint - Összesen: 1580,6 millió forint Az állami tulajdonú társaságok támogatásának eredetileg tervezett összege 4450,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 9609,3 millió forintra emelkedett. A jogcímen 2011-ben (99%) 9516,5 millió forint került kifizetésre a következő megoszlásban: MNV Zrt.: - Nemzeti Filmalap Np. Zrt. 4095,0 millió forint - MÁV vasúti dolgozók ösztönzése 1000,0 millió forint - Nemzeti Kataszteri Program Np. Kft. 832,4 millió forint - Bérkompenzációs kifizetések (10 cég) 181,7 millió forint - Gabonakutató Nonprofit Kft. 180,0 millió forint - Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 170,0 millió forint - Helikon Kastélymúzeum Nkft. 120,1 millió forint - Könyvtárellátó Np. Kft. 90,0 millió forint - Állami Gyümölcs és Dísznövénykutató Nkft. 80,0 millió forint - Újfehértói Np. Kft. 79,0 millió forint - Monostori Erőd Nonprofit Kft. 70,0 millió forint - Ceglédi Np. Kft. 54,0 millió forint - OMSZI Nonprofit Kft. 40,0 millió forint - Fertődi Np. Kft. 34,0 millió forint - Gödöllői Np. Kft. 27,8 millió forint - Fűszerpaprika Kut. Nonprofit Kft. 20,0 millió forint - OHKI Nonprofit Kft 14,0 millió forint - Összesen: 7088,0 millió forint

14 MFB Zrt.: - Erdőgazdaságok (természeti károk, közérdekű erdővédelem) 1028,5 millió forint - Nemzeti Lóverseny. Kft. 500,0 millió forint - Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 650,0 millió forint - Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. 250,0 millió forint - Összesen: 2428,5 millió forint A kifizetett támogatások a nonprofit társaságoknál alapvetően a társaságok működését finanszírozták, mivel a közfeladatot megrendelő tárcák költségvetési támogatási összegei mind kisebb hányadát fedezik a cégek közfeladatokhoz köthető költségeinek, ráfordításainak. Az MNV Zrt. ezekben az esetekben tulajdonosként a kényszer-finanszírozó szerepét tölti be, hiszen a támogatások elmaradása a cégek működését ellehetetlenítené. A társasági portfóliót érintően a év során felmerült mintegy 2,7 milliárd forint olyan forrásjuttatási igény, melynek kezelésére a jogcímen tervezett előirányzat nem nyújtott lehetőséget. A társaságok 2011-ben a közteherváltozások miatti, bérkompenzációs jellegű támogatásban is részesültek a következők szerint: - Gálfi Béla Np. Kft. 35,5 millió forint - Budapesti Kamaraszínház Np. Kft. 4,3 millió forint - Agroster Zrt. 0,5 millió forint - OHKI Np. Kft. 1,3 millió forint - KÉZMŰ Np. Kft. 26,3 millió forint - FŐKEFE Np. Kft. 50,0 millió forint - ERFO Np. Kft. 29,8 millió forint - Vituki Np. Kft. 18,9 millió forint - Műcsarnok Np. Kft. 11,5 millió forint - Gödöllői Királyi Kastély Np. Kft. 3,6 millió forint - Összesen: 181,7 millió forint Ezen társaságoknál már a járulékváltozások és a kötelező minimálbér emelések hatását sem lehetett kigazdálkodni a cégek pénzügyi likviditási helyzetének végsőkig való lerontása nélkül. 3. ALCÍM: A MAGYAR ÁLLAMOT KORÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. Az ezeken a sorokon tervezett előirányzatok a költségvetési törvény rendelkezése szerint külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől a környezetvédelmi feladatok finanszírozásának kivételével. E kiadások előirányzata összesen 27200,5 millió forint volt, amelyet az 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat által elrendelt zárolás az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása tekintetében 600,0 millió forinttal csökkentett.

15 A helytállási típusú jogcímek 2011-re tervezett összege 5358,8 millió forintot tett ki, amelyből 4804,1 millió forint került kifizetésre. A kötelezettségek zömében az MNV Zrt. és jogelődei által privatizációs szerződésekben vállalt jótállási, szavatossági nyilatkozatokból, garanciákból, elvont vagyontárgyak utáni kezesi felelősségből erednek. A kifizetések nagyságrendje bizonytalan, az előirányzatokban szereplő összegeket a folyamatban lévő perek tárgyának alapulvételével, a peresített összeg nagysága, valamint a perbeli pozíció alapján az utóbbi évek tapasztalati kifizetési hányadával súlyozva állapította meg az MNV Zrt., melyek az alábbi törvényhelyek alapján merülhettek fel: a gazdasági társaságokról szóló évi VI. tv., illetve évi CXLIV. tv. XIV. fejezetének a szerinti konszernfelelősség, a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény, valamint az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény szerint az önkormányzatoknak a belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon fizetendő járandóság, a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló évi XXXI. tövény. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról rendelkező törvény szerint a jogosultak kárpótlási jegyeiket életjáradékra válthatják. A beváltott kárpótlási jegyek az MNV Zrt.-re kerültek átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással kapcsolatos költségeket pedig az MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF részére. Új beváltás már nincs, azonban a törvény szerint a járadék összegét évente emelni kell. A kötelezettség a halálozásokkal arányosan csökken, az emelések hatására növekszik. A kárpótlási jegyek életjáradékára az év során 1989,8 millió forint került kifizetésre. Az egyéb bírósági döntésből eredő 1954,8 millió forint összegre tervezett kiadások olyan peres eljárások kötelezettségei alapján fizethetők ki, ahol a per tárgya egyik fentebb megjelölt jogcímbe sem besorolható, így itt szerepelnek pl. a kártérítés iránt indított perek. Szerződéses kötelezettségekre mindössze 50,0 millió forint volt a tervezett összeg, azonban a tényleges, előre nem látható kifizetések jóval meghaladták azt. A szerződéses kötelezettségeknél a terv nem számolt az MFB és a MALÉV Vk. Kft. részére történő azon átutalással (MALÉV márkanév használati díjak és ezek ÁFA tartalma), melynek fedezeti oldalát a Malév privatizációja kapcsán az orosz VEB bank bankgaranciájának lehívása teremtette meg. Ennek évi összege 1,7 milliárd forint, a kiadás a korábbi értékesítésekhez kapcsolódó, felülről nyitott tervsoron számolható el. A garanciaösszeg kezelésének fenti módjáról már csak a költségvetési törvény elfogadását követően született döntés, így a törvényi számok kialakításánál ezt nem került figyelembevételre. Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kiadások másik része a környezetvédelmi feladatok ellátásához, kármentesítéshez kapcsolódott. A feladatokra a költségvetési törvény ,7 millió forintot tartalmazott, mely a fent említett zárolás következtében ,7 millió forintra csökkent, és amely terhére ,9 millió forint kifizetése történt meg, az alábbiak szerint:

16 - Nitrokémia Zrt. környezetvédelmi támogatás 4700,0 millió forint - Mecsek-Öko környezetvédelmi támogatás 7482,6 millió forint - Simontornya, volt bőrgyár kármentesítés 8300,0 millió forint - Műszaki ellenőrzés 50,0 millió forint - Egyéb környezetvédelmi kiadás 235,3 millió forint - Összesen: ,9 millió forint Az MNV Zrt. és a környezetvédelmi feladatokat ellátó állami tulajdonú társaságok (Mecsek Öko Zrt., Nitrokémia Zrt.) között támogatási szerződések vannak. A simontornyai bőrgyár kármentesítési munkálatait a Nitrokémia Zrt. végzi. A simontornyai kármentesítésre a Nitrokémia Zrt. és az MNV Zrt. által megkötött megbízási szerződés van érvényben. A kármentesítési munkák jóváhagyott feladatterv és kiírt közbeszerzési pályázatok alapján valósulnak meg. 4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alapvetően a feladatot ellátó szervezetek, illetve a feladatellátást támogató járulékos kiadásokat, továbbá az MNV Zrt. útján kibocsátott, részvényre átcserélhető államkötvény kamatát foglalja magában. E kiadások millió forint összegű előirányzata is csökkent az év során, a kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások nyomán ,7 millió forintra. A teljesített kifizetések a kamatfizetés túlteljesülése ellenére is elmaradtak ettől, ,1 millió forintot tettek ki. A tulajdonosi joggyakorló szervezetek számára a rábízott vagyonnal való gazdálkodáshoz szükséges működés fedezetét a költségvetés terhére kell biztosítani. A törvény a tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének az intézmény személyi juttatásai, azok járulékai, valamint a dologi és egyéb működési költségek támogatására összesen 8870,0 millió forint összegű kiadási lehetőséget tartalmazott, az MNV Zrt. működésének támogatására 8 000,0 millió forintot, az MFB Zrt. működésének támogatására 870,0 millió forintot. A 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat az MNV Zrt. működési támogatására előirányzott összeget 200,0 millió forinttal csökkentette. Az MNV Zrt. működési költségeit felülvizsgálta és a csökkentett támogatási összeghez igazította. A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 2050,0 millió forint összegű előirányzat került meghatározásra, mely az év közben bekövetkezett zárolások és előirányzat módosítások következtében 1646,7 millió forintra módosult, és amelyet ténylegesen 1117,0 millió forint kifizetés terhelt. A tanácsadói, jogi képviseleti díjaknál szerepel a Herzog-perrel kapcsolatos ügyvédi díjak előirányzata. A Herzog örökösök az Amerikai Egyesült Államokban 20 milliárd forint nagyságrendű kártérítés iránt indítottak pert a Magyar Állammal szemben, illetve további restitúciós igényt is kívánnak érvényesíteni a Magyar Állammal szemben, melynek összege az előzetes várakozások szerint többmilliárd forintos nagyságú is lehet. Az ügy jelentősége miatt az ezzel kapcsolatos költségekre 1020,0 millió forint előirányzatú külön jogcím került megnyitásra. A jogcímen évben 286,3 millió forint összegű kifizetés történt.

17 A költségvetési törvény a vagyongazdálkodás tanácsadói kiadásaira az MNV Zrt. részére évre 900 millió forintos, az MFB Zrt. részére pedig 130,0 millió forint összegű előirányzatot határozott meg. Az MNV Zrt. tevékenységéhez kötődő előirányzat kétszeri megemelése következtében az év végére érvényes keretösszeg 1196,7 millió forintra nőtt. Az emelések indoka egyrészt az állami vagyon gyarapítását szolgáló felhalmozási jellegű kiadásokhoz kapcsolódó tanácsadói feladatok megemelkedése, másrészt olyan tevékenységek évben történő elvégzése volt, melyek a tervezési időszakban még kerülhettek figyelembe vételre. Az 1141/2010.(VII. 2.) és az 1236/2010.(XI. 16.) Korm. határozat alapján az elszámoltatási és korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos meghatározott jogügyletek szakmai vizsgálatát kezdeményezte az MNV Zrt.-nél. A Kormánybiztos által megjelölt ügycsoportok jogi és gazdasági átvilágítása céljából négy szerződés került megkötésre, összesen 50,0 millió forint keretösszegben. A jogcímen 2011-ben elszámolt 830,7 millió forint összegű kiadás megoszlása a következő: MNV Zrt.: - Jogi tanácsadók, jogi képviselet 330,0 millió forint - Vagyonértékelés, értékbecslés 66,7 millió forint - Tanácsadói díjazások 257,3 millió forint - Részvénykezelés díja 51,2 millió forint - Közjegyzők 41,6 millió forint - Hirdetmények, média, szakfordítás 26,1 millió forint - Kárpótlási jegyek megsemmisítése, egyéb 1,6 millió forint - Összesen: 774,5 millió forint MFB Zrt.: a) Szakértő célvizsgálatok, átvilágítások - HM Verga Erdőgazdaság Zrt területén lévő "Mátyás Király Vadaskert", valamint a vadászterületek vizsgálata; - HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt területén lévő bujáki és uzsai vadászterületekre vonatkozó jogügyletek felülvizsgálata; - SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt 9344/4 hrsz és 793/1 hrsz ingatlanok forgalmi értékének értékbecslése; - SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-t érintő a vadgazdálkodási szabályok megsértése miatt indult eljárással kapcsolatos jogi átvilágítása; - A Pilisi Parkerdő Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. teljeskörű gazdasági és jogi átvilágítása; b) Erdőgazdasági társaságok részére kiadandó szabály és utasításrendszer kidolgozása; c) Nemzeti Lóverseny Kft (jogutódja a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.) átfogó középtávú stratégiájának kidolgozása - Összesen: 56,2 millió forint

18 A kiadási jogcímen így évben a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a módosított 1646,7 millió forint összegű előirányzatnál is 529,7 millió forinttal kisebb összegű kifizetések realizálódtak. A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a jóváhagyott terv ,0 millió forintot tartalmazott. A tervérték a 833,3 millió eurós kötvényállományra számított éves 4,4%-os kamattal számolt 283,5 Ft/Eurós árfolyam mellett. A tervsor felülről nyitott kiadási jogcímként került meghatározásra. A kifizetésre 2011 szeptemberében került sor, a tényleges kifizetés mértéke ,1 millió forint volt. 5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK A fejezeti tartalék eredeti költségvetési törvényben meghatározott értéke 6 980,0 millió forint volt, amely a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályozás, továbbá a vagyonkezelő szervezetek és a költségvetés elszámolási struktúra változásából adódó, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgált. Felhasználását (a terhére történő átcsoportosítást) évben 500,0 millió forintig a költségvetési törvény az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös engedélyéhez kötötte. Az 500,0 millió forintot meghaladó egyedi tételek esetén az engedélyezés joga kormányszintű volt. Az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat nyomán elrendelt kiadáscsökkentést, majd törvénymódosítást követően a fennmaradó 1980,0 millió forint összegű fejezeti tartalék igénybevételére a következő kiadási jogcímek esetében került sor az év során: - Műkincsvásárlás 1000,0 millió forint - Társasági portfólió bérkompenzáció 474,3 millió forint - Korábbi értékesítési ügyek vizsgálata 50,0 millió forint - NFM által kezdeményezett feladatok 50,7 millió forint - Összesen: 1575,0 millió forint 6. ALCÍM: TULAJDONSOI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA év végén került megnyitásra új kiadási jogcímként a MALÉV Zrt. részére folyósított 5000,0 millió forint értékű tulajdonosi kölcsön nyújtása. A Malév Zrt-nek nyújtott év végi kölcsön tekintettel arra, hogy a megtérülés nem volt valószínűsíthető költségvetési kiadásként jelent meg. A kiadás fedezetét a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére történt előirányzat átcsoportosítás biztosította. 8. ALCÍM: ÁFA ELSZÁMOLÁS Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások nagy részénél az ÁFA tartalom a költséghez kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan vásárlásainál, illetve csere-tranzakcióinál azonban a fordított adózás szabályai léphetnek életbe. A számlát az eladó ÁFA tartalom nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az MNV Zrt. lesz. Adófizetési kötelezettség keletkezik továbbá az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakcióihoz kötődően is. Azoknál az értékesítéseknél (pl. építési telkek), ahol az MNV Zrt. ÁFA-val növelt számlát bocsát ki a vevők részére, a beérkező ÁFA összegét át kell utalnia az adóhatóság részére. A

19

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodásnak az európai tapasztalatokat is figyelembe vevő stratégiai célkitűzése, az állami tulajdonnal történő nemzeti vagyongazdálkodás

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 109. -a alapján az állami vagyonról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109. -a alapján az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109. -a alapján az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A MIK Zrt. 2015. évi

A MIK Zrt. 2015. évi A IV-53/271.304/2015. határozat 1. sz. melléklete A MIK Zrt. 2015. évi INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERVJAVASLATA I. BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS Az ingatlangazdálkodási feladatok közül az önkormányzati lakások és nem

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatályba lépésével megszűnt az állam vállalkozói és kincstári vagyonának elkülönített kezelése.

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2014. évi költségvetésének végrehajtása Az állami vagyonról szóló 2007.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK Az

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2015. évi költségvetésének végrehajtása Az állami vagyonról szóló 2007.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858

HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257858-2012:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2012/S 155-257858 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109. -a alapján az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben