XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK"

Átírás

1 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2

3 XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet évi költségvetésének végrehajtása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) a alapján az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) és a Magyar Fejlesztési Bankról szóló évi XX. törvény (MFB tv.) hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve finanszírozási bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek meg a központi költségvetésben. A fejezetben megjelenő tételek az állami vagyonról szóló törvény szerint az állami vagyongazdálkodás feladatait ellátó a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) rendelkezési körébe tartoznak. A vagyongazdálkodásból bevételek csak az MNV Zrt. rábízott vagyona kapcsán keletkeztek 2011-ben, illetve e fejezetben számolódnak el a vagyon koncessziós hasznosításával kapcsolatos befizetések is, amelyek egyik társaság rendelkezése alá sem tartoznak. A kiadások meghatározó része is az MNV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódik, az MFB Zrt. rábízott vagyona összetételéből eredően állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásából eredő, illetve ehhez kötődő járulékos kiadásokat teljesített. 1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK A évi költségvetési törvény ,4 millió forintban állapította az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek ,5 millió forintos összege nagyságrendileg megfelel a tervezettnek, 5 %-kal haladja meg az előirányzatot. A beérkezett bevételek szerkezete azonban eltér a tervezettől, az ingatlanértékesítési bevételek elmaradásait a többi bevétel-típus többlete ellensúlyozta. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek meghatározó tétele 2011-ben is az osztalékbevételek voltak, a bevételek közel 66 %-a e befizetésekből származott. A évben hatályos Áht. rendelkezései alapján az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között megjelent egy, a vagyon növekedését eredményező, pénzforgalommal nem járó ügylet elszámolásának hatása is. 1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK Az értékesítésből befolyt 711,5 millió forint összegű bevételek nem érik el a tervezett összeg 20 %-át sem. Az értékesítési bevételek döntő része, 70%-a 499,4 millió forint ingatlanok értékesítéséből származik. A teljes értékesítési bevételi előirányzat is az ingatlanértékesítésre épült, legnagyobb tételét (2,4 milliárd forint) a volt Szabolcs utcai kórház ingatlan együttese adta. Ezen ingatlan hajléktalan-szállóként történő hasznosításának vizsgálata indult meg, így év során értékesítésének meghirdetésére nem került sor.

4 A évben értékesített ingatlanok listája (2011. évben befolyt bevételek) Ingatlan megnevezése Bevétel ezer ft Ingatlan nagysága (ha) Bp., Budakeszi út 46/B, HRSZ: 10873/ ,8376 Zamárdi Nagyvárad u. 50. HRSZ: ,3893 Kecskemét, Bánk u. 9. HRSZ: ,1282 Nagykanizsa Király u. 8. HRSZ: 2036/C/ ,0457 Szolnok, Tabán u. 50. HRSZ: ,0127 Egyéb kis értékű ingatlanok Összesen Az ingatlanértékesítésből realizált bevétel kis értékű ingatlanok értékesítéséből folyt be, az értékesítési tervben szereplő nagyobb értékű ingatlanok eladásából egy sem realizálódott. Az elmaradást részben indokolja a világgazdasági válság hatásaként még az ingatlanpiaci keresletcsökkenés, a gazdaság helyzete nem kedvezett a nagy értékű ingatlanok értékesítésének. A befektetői kedv egész évben gyenge volt, továbbá az ingatlanpiacon lévő túlkínálat okozta jelentős árcsökkenés és a hitelezés elnehezülése sem kedvezett az állami ingatlanok értékesítésének. Az ingóság és eszközök értékesítéséből eredő 212,1 millió forint összegű bevétel több mint kétszerese lett tervezettnek. Ezen az előirányzaton szerepel az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, egyéb, ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevétele. Ezek jellemzően kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek, éves összesített értékük sem számottevő. A bevételek döntő hányadát ásványi anyag (kavics) értékesítése adta. 2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK A hasznosítási bevételek ,6 millió forint összegű tétele határozta meg a fejezet bevételeinek nagyságrendjét. E bevétel típus tényleges összege 12 %-kal meghaladta a tervezett ,2 millió forintot. A hasznosítási bevételek mindegyik jogcímén többlet jelentkezett év során. A ,3 millió forintos osztalék befizetések tették ki a vagyongazdálkodási bevételek legnagyobb összegét. A évi gazdálkodás után elvonható pozitív adózott eredmények MNV Zrt-re jutó várható összesített értéke az osztalékalap a évi (osztalékfizetés időpontjában várhatóan fennálló) tulajdoni arányokkal számolva 36,7 milliárd forint, ebből azon többségi MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részesedése 35,2 milliárd forintot tett ki. Osztalék érkezett továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó légi irányítási társaságtól is.

5 Az MNV Zrt évi osztalék bevételi előirányzata a következők szerint teljesült: Társaság évi osztalékfizetési előirányzat adatok ezer forintban évi osztalék-fizetés tény Eltérés (tény - terv) MVM Zrt Szerencsejáték Zrt Richter Nyrt DMRV Zrt OTP Nyrt DRV Zrt GyNK Zrt MNV Saját vagyon Egyéb osztalékbevétel HungaroControl Zrt Összesen: Az MFB Zrt. a vagyoni körébe tartozó társaságoktól nem vont el osztalékot 2011-ben. A vagyonkezelői díjak 2330,4 millió forint összegű előirányzata a gazdasági társaságoktól, társadalmi szervezetektől, valamint ingatlanok vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételek tartalmazta. A 3543,1 millió forint összegű teljesítés több mint 50 %-kal haladta meg az előirányzatot, és alapvetően társasági befizetésekből származott. A gazdasági társaságoktól származó díjbevételek legjelentősebb tételei a következők: - HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díja 3149,4 millió forint - Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 316,4 millió forint - regionális vízmű társaságok vagyonkezelői díjai 15,7 millió forint - egyéb társaságok vagyonkezelési díjai 61,5 millió forint - összesen 3543,0 millió forint A vagyonkezelői díjaknál a HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díjának tervezetthez képest kedvezőbb alakulásához köthető a tervszámok túlteljesítése. Ennek oka a tavalyi éves légi forgalom növekedése, amely a tárgyévi díjfizetéseknél mutatkozik meg, így a 2011-re tervezett 2,3 milliárd forintot több mint 1,2 milliárd forinttal meghaladó bevétel érkezett. A bérleti díjakból származó évi bevétel összesen 2610,8 millió forint összegben teljesült, mintegy 75 %-kal túlteljesítve ezáltal a költségvetési törvényben előirányzott

6 értéket. A bérleti díjak egyik típusa a központi költségvetési szervek továbbszámlázott bérleti díjak. E jogcím kizárólag a központi költségvetési szervnek minősülő gazdálkodók részére az MNV Zrt. által bérelt ingatlanoknak a költségvetési szerv részére továbbszámlázott és pénzügyileg realizált bevételeket (bérleti díjak, üzemeltetési kiadások) foglalja magában. A évben e jogcím bevételét alapvetően a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére bérelt Spirál irodaház bérleti díjának továbbszámlázása adja (az éves bérleti díj mértéke 462,2 millió forint). A NAV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság részére 700 fő elhelyezésére alkalmas irodaházat bérel az MNV Zrt. a SPIRÁL - I Kft.-től, 25 hónapra. A bérleti díjaknál keletkezett többlet egy része a NAV tavalyi évről áthúzódó MNV felé fennálló kötelezettségeinek (1089 millió forint) megtérülésével állt elő. A többletek további részét az adta, hogy a bérleti díjaknál jelentej meg olyan a Nemzeti Földalapot érintő, tavalyról átcsúszó, tételek (földhaszonbérleti díjak), melyeket az év során folyamatosan átutalásra kerültek a földalap részére (ezek éves átutalt értéke 446,5 millió forint volt) ben 1170,9 millió forint bevételt folyt be az egyéb bérleti díj jogcímre, amely a tervezetthez viszonyítva közel kétszeres teljesítést jelent. A többletbevételek egy része az előző időszakról áthúzódó bevételi összegek miatt keletkezett. Ezen a bevételi jogcímen alapvetően a társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek által bérelt állami tulajdonú ingatlanok bérleti bevételei kerülnek elszámolásra. Ezek az ingatlanbérletek összesen 573 millió forint bevételt jelentettek az év során. E jogcímen szerepelnek a mederhasználatból származó díjbevételek is. A mederhasználati díjak tervértéke 28 millió forint volt, azonban két mederhasználati szerződést 2011-ben a mederkezelők azonnali hatállyal felmondtak, ennek következtében ezek 20,4 millió forintos díja nem folyt be év végéig, így a tényleges teljesítés többletbevételek következtében 9,9 millió forint. A koncessziókból származó díjbevételek is az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között jelennek meg, ezek azonban nem tartoznak a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV Zrt. hatáskörébe. Ezek az együttesen 2740,4 millió forint összegű bevételek tervszerűen alakultak. A szerencsejáték koncesszióból származó 1730,7 millió forint összegű bevétel három kaszinó befizetéséből származott. A játékkaszinók koncessziós díját minden évben a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexével valorizálni kell. A befizetések az alábbiak voltak: Játékkaszinó Számítás Összeg Tropicana Casino ,- Ft * 1, ,- Ft Las Vegas Casino ,- Ft * 1, ,- Ft Casino Sopron ,- Ft * 1, ,- Ft Összesen: ,- Ft Az infrastruktúra koncessziókból származó 1009,7 millió forint összegű díjak döntő részét a frekvenciahasználati jogosultságokból származó 888,1 millió forint teszi ki.

7 A bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult. Jogcím/Szolgáltató A évi teljesítés (M Ft) Éves koncessziós díjak (GSM és DCS) Éves pályázati díjak (UMTS III. generáció) Digitális átállás árbevétel alapú pályázati díja Telenor Magyarország Zrt. 251,3 Magyar Telekom Nyrt. 251,3 Vodafone Magyarország Zrt. 252,7 Összesen 755,3 Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Vodafone Magyarország Zrt. 45,1 Összesen 45,1 Antenna Digitális TV Műsorterjesztő Kft. 87,7 Összesen 87,7 Mindösszesen 888,1 A GSM 900 és DCS 1800 rendszerű közcélú rádiótelefon szolgáltatás nyújtására fizetett koncessziós díjak alacsonyabb összegű teljesülését a tervezettnél alacsonyabb Ft/USD árfolyam okozta. Az éves díjszámításnál figyelembe kell venni korrekciós tényezőként a Ft/USD árfolyam és az Egyesült Államok CPI-W árindexét. A fennmaradó összeg az M6 autópálya koncessziós szerződéseiből származott. 3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK A két fenti bevételi típusba nem sorolható, egyéb bevételek 2253,3 millió forint összegű bevételek is javították a vagyon-bevételek teljesülési arányát 2011-ben. A jogcímen tervezett bevétel döntő hányadát (78%-át) a MALÉV Zrt. fennálló tulajdonosi kölcsönállományára számított kamatbevételek összege (917 millió forint) adta volna. A társaság likviditási helyzete azonban nem tette lehetővé a féléves kamatperiódusú kamatok fizetését, ezek a 2011 augusztusában végrehajtott hitel-tőke konverzió keretében tőkésítésre kerültek. A jogcímen ugyanakkor többletként jelenik meg a KHVT Np. Kft. tőkekivonásának 1300 millió forintos összege. Az egyéb bevételek között számolja el az MNV Zrt. a hagyatéki bevételeket is. 4. ALCÍM: PÉNZFORGALOMMAL NEM JÁRÓ BEVÉTELEK A pénzforgalommal nem járó bevételek 519,1 millió forint összegű elszámolása egy térítésmentes ingatlan átvételhez kapcsolódott, az MNV Zrt. az MNB-től átvette a Budapest, Soroksári út szám alatti ingatlant.

8 2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások előirányzatai jelentős változáson mentek át év során. E kiadások eredetileg tervezett összege ,5 millió forint volt, amely költségvetési törvénymódosítások, illetve Kormány- és miniszteri hatáskörű átcsoportosítások nyomán ,8 millió forintra növekedett. A törvényi szintű ,0 millió forint összegű módosítás legnagyobb tételét a MOL-részvények vételárának biztosítását szolgáló ,0 millió forintos előirányzat növelés jelentette. Emellett az Országgyűlés ,0 millió forinttal csökkentette is a vagyongazdálkodás egyes előirányzatait. A nem országgyűlési hatáskörű módosítások együttesen ,8 millió forinttal növelték a kiadási lehetőségeket. A év során kifizetett összeg ,0 millió forint volt, amelynek 80 %-át a MOL-részvények megvásárlása adta. Az ezen, kiemelkedő értékű egyszeri ügylet nélküli teljesítés összege ,2 millió forintot tett ki. Ezen belül a kifizetések 96 %-a az MNV Zrt. tevékenységéhez kötődött. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) sz. Korm. határozatban elrendelt intézkedésekre figyelemmel, összességében ,0 millió forintos kiadás-csökkentést rendelt el az MNV Zrt. és az MFB Zrt. számára. A kiadáscsökkentés a fejezeti tartalék és a felhalmozási (tőkeemelési és ingatlan beruházási) előirányzatok összegét mérsékelte. Az év második felében a 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat 2011 szeptemberében ismételten zárolást rendelt el, mely további 5000,0 millió forint kiadáscsökkentést eredményezett. 1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK A felhalmozási jellegű kiadások ,6 millió forint összegű kifizetései adták a fejezet kiadásainak döntő részét. E kiadás típust érintették a módosítások is leginkább, az előirányzat-módosítás összege elérte a ,8 millió forintot. A nem törvényi módosítások is ezeket a kiadásokat érintették leginkább. Ingatlanvásárlásra a költségvetési törvény eredetileg mindössze 90 millió forintot biztosított. A kormányzati hatáskörű módosítások eredményeként e kiadási lehetőség összege 7260,0 millió forinttal növekedett. E jogcím elsősorban az egyházi kártalanításokhoz kapcsolódóan az egyházaknak tulajdonba adott ingatlanokban lakásbérleti joggal rendelkezők elhelyezésére szolgáló ingatlanok megvásárlására tartalmazott előirányzatot. A tervezett feladatokon túl e jogcím terhére valósult meg az FTC pálya visszavásárlása, valamint a Millenáris Nonprofit Kft. ingatlanának megvásárlása. A kifizetések megoszlása a következők szerint alakult: - az FTC pálya megvásárlása 5000,0 millió forint - a Millenáris épületegyüttes megvásárlása 1920,0 millió forint - Egyéb ingatlanvásárlás 49,6 millió forint - Összesen 6969,6 millió forint A Millenáris Nonprofit. Kft. ingatlanának megvásárlására a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata nyújtott fedezetet, a Fradi pálya megvétele a költségvetési szervek maradványai terhére valósulhatott meg.

9 Az egyéb eszközök vásárlására fordítható összeg eredetileg 50,0 millió forintot tett ki, amely a Kormány által a fejezeti tartalék előirányzat terhére jóváhagyott előirányzat átcsoportosítás révén 1000,0 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen kifizetett összeg 159,5 millió forint volt. Ezt az összeget a Hollóházi védjegy megvásárlására (20 millió forint), kisértékű őrzésvédelmi eszközök megvételére, valamint műkincsek aukción történő megvásárlására (121 millió forint) fordította az MNV Zrt. A műkincsvásárlásra a Magyar Állam kulturális javainak gyarapításáról szóló kormányhatározat alapján került sor. A évi ingatlan beruházások előirányzati kerete 5000 millió forint volt, amely az év során 2788,8 millió forintra csökkent. Előirányzat csökkentésre költségvetési törvény módosítása, illetve kormányzati döntések alapján egyaránt sor került. Az általános jellegű kiadásmérséklési (az 1025/2011. (II. 11.) számú és az 1316/2011. (IX.19.) számú Korm. határozatokban elrendelt kiadáscsökkentési és zárolási kötelezettség) döntéseken túl meghatározott célokra történő átcsoportosítások is történtek. 30 millió forint a Belügyminisztérium egyes ingatlanjainak tervezési költségeire, 69,3 millió forint pedig a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciós munkálataira nyújtott fedezetet. A Kormány döntése nyomán előirányzat növelésre is sor került, az állami adóhatóság előirányzatát terhelő, 558,8 millió forint összegű átcsoportosítás egy, az adóhatóság által használt ingatlan felújítását szolgálta. Az ingatlan-beruházásokra 2011-ben fordított 1948,2 millió forint nem volt elegendő arra, hogy érdemi előrelépés történjen az állami ingatlanvagyon értékének megőrzése, fejlesztése területén. A kiadások a következő nagyobb projektek között oszlottak meg: - műemlék felújítások 447,9 millió forint - központi költségvetési szervek elhelyezése 44,4 millió forint - Zoltán utcai ingatlan felújítás 558,8 millió forint - Concordia ingatlanvásárlás 730,0 millió forint - Budavár és parkoló projekt 91,5 millió forint - amerikai követség felújítása 45,6 millió forint - egyéb, járulékos kiadások 30,0 millió forint - Összesen 1948,2 millió forint Az állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési törvény eredetileg millió forint összegű előirányzatot tartalmazott, melyből ,0 millió forint az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre, a fennmaradó 2 500,0 millió forint az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgált volna fedezetül, azonban a törvényi és kormányzati hatáskörű kiadáscsökkentések együttesen 4500,0 millió forinttal mérsékelték a felhasználható összeget. Az év során e kiadási lehetőségek törvénymódosítások, Kormány-, illetve miniszteri döntések alapján részben a rendkívüli kormányzati intézkedések költségvetési jogcím terhére, valamint belső átcsoportosítással többször is módosultak a következő feladatok miatt:

10 - eredeti terv 16874,0 millió forint - csökkentés (törvénymódosítás) -4000,0 millió forint - zárolás (1031/2011. (IX. 19.) Korm. hat.) - 500,0 millió forint - Nemzeti Eszközkezelő társaság felállítása 2000,0 millió forint - MALÉV tőkerendezése 8.521,1 millió forint - állami vagyon gyarapítása (Rába-tranzakció) 13204,0 millió forint - vagyonfejezeten belüli átcsoportosítás 135,0 millió forint - MALÉV tulajdonosi kölcsön miatti csökkentés ,0 millió forint - módosított kiadási lehetőség: ,1 millió forint - MOL részvényvásárlás ,0 millió forint - összesen: ,1 millió forint E jogcímen belül a legnagyobb kifizetést a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (MOL) részvényeinek megvásárlására fordított ,8 millió forintos összeg jelentette. Az OJSC Surgutneftegas mint Eladó és a Magyar Állam, mint vevő között május 24. napján létrejött a MOL darab A sorozatú törzsrészvény megvásárlására kötött Részvény Adásvételi Szerződés. A részvények teljes vételára: euro, amelyet devizában kellett megfizetni. A költségvetési törvény módosítása az állami vagyonért felelős minisztert hatalmazta fel a részvény vásárlásra, amelynek lebonyolításában az MNV Zrt. működött közre. A MOL részvények adásvétele július 6-án lezárult, az állam tulajdonába került törzsrészvények tulajdonosi joggyakorlója az MNV Zrt. lett. A Magyar Állam által megszerzett részesedés mértéke a MOL jegyzett tőkéjéből 21,22%, amely a társaság saját tőkéjéből millió forint tőkerészt képviselt. A évben a MOL-részvények vásárlása nélkül összesen ,7 millió forint tényleges kifizetés történt a jogcímről a következő társaságokat érintve: MFB Zrt.: - Nemzeti lóverseny Kft. 400,0 millió forint - Magyar Lóversenyfogadás-Szervező Kft. 1000,0 millió forint - Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 600,0 millió forint - Összesen: 2000,0 millió forint MNV Zrt.: - MALÉV Zrt ,1 millió forint - Rába részvényvásárlás 8089,7 millió forint - Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2000,0 millió forint - Nemzeti Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. 967,0 millió forint - Hungaroring Zrt. 500,0 millió forint - Richter részvényvásárlás 516,7 millió forint - MALÉV Vagyonkezelő Kft. 350,0 millió forint - KÉZMŰ Np. Kft. 300,0 millió forint - ERFO Np. Kft. 260,0 millió forint - Gödöllői Kastély Np. Kft. 150,0 millió forint - ELI-HU Zrt. 100,0 millió forint - Magyar Nemzeti Filmalap Np. Zrt. 50,0 millió forint - egyéb 16,2 millió forint - Összesen: 28820,7 millió forint

11 A MALÉV tőkerendezéséhez a fejezet előirányzatai önmagukban nem voltak elegendőek. A MALÉV Zrt évi beszámolója alapján a társaság saját tőkéjének rendezése érdekében (a jegyzett tőke 2/3-áig) összesen millió forint összegű forrás juttatása vált szükségessé. Első lépésben a MALÉV Zrt. tőkeemelésére 7000,0 millió forint forrást juttatott a meglévő kiadási előirányzat terhére. A tőkerendezéshez a fentieken felül további 8521,1 millió forint összegű a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított készpénzes forrásra, valamint közel 10 milliárd forint összegű nem pénzbeli hozzájárulásra (fennálló tulajdonosi kölcsönök és kamataik tőkésítése) volt szükség ben további jelentős összegű részvény vásárlásra is sor kelrült. A Kormány nem nyilvános határozatával elrendelte, hogy az MNV Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben lehetőség szerint többségi, akár 100%-os befolyást szerezzen. Az MNV Zrt. összesen darab, dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1000 forint névértékű törzsrészvényre kapott érvényes elfogadó nyilatkozatot, amely a társaságban összesen 73,67 százalékos tulajdoni hányadot és a RÁBA Nyrt december 12-i saját részvény ( darab) száma mellett több mint 75%-os szavazati jogot (76,795%-is szavazati arányt) képvisel, a RÁBA Nyrt. alaptőkéjét megtestesítő darab törzsrészvényre figyelemmel december 19-én megtörtént az MNV Zrt. részéről az érvényes elfogadó nyilatkozatokkal érintett RÁBA részvények vételárának - azaz darab részvény 815 forint ajánlati árral számított ellenértéke- összesen 8089,7 millió forint átutalása. A volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítésére biztosított 500,0 millió forint összegű előirányzat terhére 499,6 millió forint kármentesítést és műszaki ellenőrzést szolgáló kifizetés valósult meg. A tervezett kiadások nagy része az év második felében realizálódott, ennek oka az, hogy a kármentesítéssel érintett területek az év első felében vízzel borítottak voltak, így érdemi mentesítési munkálatok ott nem folyhattak, azok a III. negyedévben gyorsultak fel. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója eredetileg nem szerepelt a költségvetési törvény kiadási előirányzatai között, azt az 1031/2011. (II.22.) Kormányhatározat hozta létre, egyben rendelkezett 2230,0 millió forint átcsoportosításáról a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékának terhére. A Vigadó épületének rekonstrukcióját a Kormányhatározat kijelölése alapján a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány végzi, az MNV Zrt. szerepe technikai jellegű, a rekonstrukciót irányító kormánybiztos által igazolt számlák kifizetését látta el, támogatási szerződés keretében. A rekonstrukciós munkálatok 2011-ben csúszást szenvedtek, így a jogcímen 2011-ben összesen 709,3 millió forint kifizetése történt. A Kormány 2011 decemberében döntött arról, hogy a fejezetben biztosított előirányzatból 1,2 milliárd forintot átcsoportosít az NFM fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira. Az 1188/2011.(VI.7.) Korm. határozat alapján a kulturális és oktatási feladatokban történő állami részvétel kiterjesztése érdekében 1468,9 millió forint összegben az MNV Zrt. ingatlant és egyéb vagyonelemeket vásárolt a Magyar Állam számára a hódmezővásárhelyi önkormányzattól, amelynek révén állami tulajdonrész keletkezett az Emlékpont Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban.

12 2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK A hasznosítási jellegű kiadások eredeti előirányzata 9750,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben az év során ,3 millió forintra emelkedett. A évi kifizetések millió forintot tettek ki, amelyek nagyságrendjét a társaságok támogatására fordított összeg határozta meg. A költségvetési törvény eredetileg 3300 millió forintot biztosított az állami tulajdonú ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére és őrzésére, amelyet az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a költségvetési törvényben biztosított felhatalmazás alapján a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással 500,0 millió forinttal megemelt. A 2011-ben kifizetett összeg 3411,5 millió forint volt, az MNV Zrt. tehát felhasználta a megemelt előirányzat 90 %-át. Az üzemeltetési jogcímen történik valamennyi ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnoklási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő beavatkozások elszámolása. Az előirányzatot terhelik az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás (gyommentesítés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületeken. Az ingatlanok üzemeltetési kiadásaira a 2400,0 millió forintos módosított előirányzatból 2037,4 millió forint kifizetés valósult meg. Az előirányzat emelését az év közben kötött elhelyezési szerződések, illetve a tervek szerint pótlólagosan átkerülő ingatlanvagyon által okozott többlet-költségek indokolták. A megnövekedett üzemeltetési kiadások nagy része a évre csúszott át, így az eredeti tervszám túllépése a vártnál kisebb mértékű lett. A költségvetési törvény 1300 millió forintot tartalmazott az állami tulajdonú ingatlanok őrzésvédelmi feladataira. Az ingatlanvagyon egységes vagyonvédelmének biztosítása érdekében a rábízott vagyon részét képező közvetlenül kezelt ingatlanok őrzését központilag végezteti az MNV Zrt. Az őrzésvédelmi feladatok döntő hányadát végző szerződő partner a Civil Biztonsági szolgálat és a HM EI Zrt. konzorciuma, melyet az MNV Zrt. közbeszerzési eljárás keretében választott ki. A szerződés teljesítése és ezzel együtt a fizetési kötelezettség az ingatlanvagyon nagyságától változik. Az ingatlanok őrzési kiadásai év közben folyamatosan meghaladták az adott időszakra betervezett összeget. Az eltérés oka az volt, hogy az MNV Zrt. az első negyedévben tervezte a évi teljesítésű őrzésvédelmi kiadások rendezését a HM EI Zrt.-vel követelés beszámítás mellett. A kompenzációval érintett összeg mintegy 250 millió forint volt. A többlet-igényre tekintettel az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a költségvetési törvényben biztosított felhatalmazás alapján a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással 100,0 millió forinttal megnövelte az előirányzatot. A tényleges kifizetések összege 1374,1 millió forint volt. Az egyéb vagyonkezelési kiadások jogcím kifizetéseire a költségvetési törvény 2000,0 millió forintot tartalmazott. Ezen az előirányzaton került elszámolásra számos, máshova nem besorolható vagyonkezelési, vagyongazdálkodási, működtetési tevékenység. Ezt az előirányzatot terhelik a vagyonkezelés keretében állami szervek elhelyezése miatt felmerült bérleti díjak, a különféle közmű társulási hozzájárulások,

13 földmérési tevékenyég, ingatlan nyilvántartás költségei, felszámolás keretében biztosított vagyonkezelés, hagyatéki eljárások teljes költsége, továbbá a felsorolt tevékenységek posta, ügykezelési költségei, az ehhez tapadó kamatfizetések, hatósági eljárási költségek, bírságok. Az év során két ellentétes irányú változás miatt lehetőség nyílt a jogcímen rendelkezésre álló előirányzat csökkentésére és a fejezeten belüli átcsoportosítására. A fizetendő bérleti díjak esetében a tervezettet meghaladó teljesítés volt várható az NFM Iskola utcai elhelyezése miatt, amelyről azonban csak 2011-ben született döntés, illetve nem került sor a Metallochemiával szembeni kötelezettség elszámolására. Az átcsoportosítás következtében az előirányzat összege 1675,0 millió forintra csökkent, a tényleges kifizetés elmaradt ettől. A jogcímen évben 1580,6 millió forint került kifizetésre a következő megoszlásban: - Ingatlanok bérleti díja 917,6 millió forint - Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 203,8 millió forint - Földmérési feladatok 11,8 millió forint - Egyházi kárpótlás 65,0 millió forint - Különféle egyéb kiadás 382,4 millió forint - Összesen: 1580,6 millió forint Az állami tulajdonú társaságok támogatásának eredetileg tervezett összege 4450,0 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 9609,3 millió forintra emelkedett. A jogcímen 2011-ben (99%) 9516,5 millió forint került kifizetésre a következő megoszlásban: MNV Zrt.: - Nemzeti Filmalap Np. Zrt. 4095,0 millió forint - MÁV vasúti dolgozók ösztönzése 1000,0 millió forint - Nemzeti Kataszteri Program Np. Kft. 832,4 millió forint - Bérkompenzációs kifizetések (10 cég) 181,7 millió forint - Gabonakutató Nonprofit Kft. 180,0 millió forint - Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 170,0 millió forint - Helikon Kastélymúzeum Nkft. 120,1 millió forint - Könyvtárellátó Np. Kft. 90,0 millió forint - Állami Gyümölcs és Dísznövénykutató Nkft. 80,0 millió forint - Újfehértói Np. Kft. 79,0 millió forint - Monostori Erőd Nonprofit Kft. 70,0 millió forint - Ceglédi Np. Kft. 54,0 millió forint - OMSZI Nonprofit Kft. 40,0 millió forint - Fertődi Np. Kft. 34,0 millió forint - Gödöllői Np. Kft. 27,8 millió forint - Fűszerpaprika Kut. Nonprofit Kft. 20,0 millió forint - OHKI Nonprofit Kft 14,0 millió forint - Összesen: 7088,0 millió forint

14 MFB Zrt.: - Erdőgazdaságok (természeti károk, közérdekű erdővédelem) 1028,5 millió forint - Nemzeti Lóverseny. Kft. 500,0 millió forint - Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 650,0 millió forint - Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. 250,0 millió forint - Összesen: 2428,5 millió forint A kifizetett támogatások a nonprofit társaságoknál alapvetően a társaságok működését finanszírozták, mivel a közfeladatot megrendelő tárcák költségvetési támogatási összegei mind kisebb hányadát fedezik a cégek közfeladatokhoz köthető költségeinek, ráfordításainak. Az MNV Zrt. ezekben az esetekben tulajdonosként a kényszer-finanszírozó szerepét tölti be, hiszen a támogatások elmaradása a cégek működését ellehetetlenítené. A társasági portfóliót érintően a év során felmerült mintegy 2,7 milliárd forint olyan forrásjuttatási igény, melynek kezelésére a jogcímen tervezett előirányzat nem nyújtott lehetőséget. A társaságok 2011-ben a közteherváltozások miatti, bérkompenzációs jellegű támogatásban is részesültek a következők szerint: - Gálfi Béla Np. Kft. 35,5 millió forint - Budapesti Kamaraszínház Np. Kft. 4,3 millió forint - Agroster Zrt. 0,5 millió forint - OHKI Np. Kft. 1,3 millió forint - KÉZMŰ Np. Kft. 26,3 millió forint - FŐKEFE Np. Kft. 50,0 millió forint - ERFO Np. Kft. 29,8 millió forint - Vituki Np. Kft. 18,9 millió forint - Műcsarnok Np. Kft. 11,5 millió forint - Gödöllői Királyi Kastély Np. Kft. 3,6 millió forint - Összesen: 181,7 millió forint Ezen társaságoknál már a járulékváltozások és a kötelező minimálbér emelések hatását sem lehetett kigazdálkodni a cégek pénzügyi likviditási helyzetének végsőkig való lerontása nélkül. 3. ALCÍM: A MAGYAR ÁLLAMOT KORÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. Az ezeken a sorokon tervezett előirányzatok a költségvetési törvény rendelkezése szerint külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől a környezetvédelmi feladatok finanszírozásának kivételével. E kiadások előirányzata összesen 27200,5 millió forint volt, amelyet az 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat által elrendelt zárolás az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása tekintetében 600,0 millió forinttal csökkentett.

B/3568. számú beszámoló

B/3568. számú beszámoló Magyarország Kormánya B/3568. számú beszámoló az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2013. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Rábízott vagyon Budapest, 2014. augusztus Márton Péter vezérigazgató

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN A 2006. évi költségvetési törvény általános indoklásában a kormány egyértelműen rögzítette, hogy gazdaságpolitikájának egyszerre két, több vonatkozásban

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. szeptember végi helyzetéről 2014. október * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2011. évi ÜZLETI TERV

2011. évi ÜZLETI TERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi ÜZLETI TERV 2011. február 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A BVH KFT. FELADATA... 5 3. ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK... 6 4. A BVH KFT. 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben