A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013. tanévre Általános pedagógiai szakszolgálati célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény fokozatot hatályba lépésének követésével a teljeskörű jogés szakszerűség elérése, Az új fenntartói elvárásoknak való szigorú megfelelés, Az új pedagógiai szakszolgálati rendelet megismerése révén az egysége működési filozófiának való megfelelés, A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladatira vonatkozó pszichológiai gyógypedagógiai pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű megfelelés, A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem előtt tartása szerinti szakszolgálati működés, a pedagógiai szakszolgálati intézményegységeken keresztül. A Szakértői Bizottság célrendszere: A évi CXC. köznevelési törvény, valamint a január 1-jétől hatályba lépő szakszolgálati rendelet előírásainak minden részterületet érintő szem előtt tartása, Szakszerű és jogszerű, a gyermek mindenek feletti érdekét szem előtt tartó, határidőket szorosan követő diagnosztikai tevékenység és szakértői vélemény készítés, a Kormányhivatal által kijelölt ellátási területen, Az intézményegység PR tevékenységének korrekciója, a Pedagógiai Intézet égisze alatt, A Bizottság teljes partneri köre igényeinek kielégítésére törekvés: fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, szülők, SNI gyermekek, tanulók, fiatal felnőttek, úgy a diagnosztika, a javaslattétel, mint a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés, oktatás, logopédiai ellátás, egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció terén, A bizottság célja, hogy szolgáltatásainak eddig elért szakmai színvonalát megtartsa, tovább fejlessze. A bizottság célja a határidők szigorú tartása, a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint. A Szakértői Bizottság feladatrendszere: Szakértői vizsgálatok kötött protokoll szerinti, magas szakmai színvonalon történő végzése, A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása Utazótanári hálózat szervezése és koordinálása az együttnevelés - oktatás segítése, a logopédiai ellátás, illetve a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés és oktatás terén, Gyógypedagógiai pszichológiai témájú, színvonalas szakmai szolgáltatások biztosítása, Helyszíni szolgáltatások tervezett, rendszeres és szakszerű megvalósítása (Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Otthonaiban) A testi, érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásának szakmai koordinációja, az ellátás segítése a megye egész területén, 1

2 A megyei konduktívpedagógiai ellátás szakmai segítése, koordinációja, Az éves statisztikai adatszolgáltatás megtétele a határidő pontos megtartásával. Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat 1. Megyei SNI ellátást követő intézményjegyzék adatainak kiegészítése, korrekciója 2. Belső ellenőrzés végzése a Nevelési Tanácsadó Intézményegységben, a két szakszolgálati egység működésének egységesítési kritériumrendszere kidolgozása céljából 3. A bizottságban dolgozó szakemberek munkaköri leírásainak aktualizálása 4. A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés, illetve fejlesztő nevelés és oktatás feladatait végző megyei utazótanárok munkaköri leírásának elkészítése 5. A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés, illetve fejlesztő nevelés és oktatás megszervezése a Korai Fejlesztő Központban, illetve a gyermek otthonában. 6. A megyei utazótanári koordinátor ellenőrző feladatai a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben, oktatásban részesülő gyermek lakóhelyén: az ellenőrzés célja feladatellátás rendszerességének, szakszerűségének követése, éves munkaterv alapján 7. Megyei gyógypedagógiai utazótanári hálózat szervezése az együttnevelés, együttoktatás segítése céljából (mozgássérültek, látássérültek, pszichés fejlődési zavarokkal élők) Grenerczy Gyuláné, Csibi Enikő A ig beérkezett visszajelzések alapján aktualizált, intézményjegyzék készül, a jogszabálynak megfelelően. Kockázat: lesznek, akik nem jeleznek vissza, vagy lekésik a határidőt. A Nevelési Tanácsadó folyamatainak teljes átlátása, az egységes működés megszervezése céljából. Az áttekintendő dokumentumok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, vagy nem jut elegendő idő az áttekintésre S: Minden bizottságban dolgozó szakember a munkaköri leírás alapján pontosan ismerheti éves feladatait. K: Betegségek, áthelyezés, egyéb nem tervezhető ügyek, problémák nehezíthetik a feladatellátást Barnáné Gizella, Váczi Emese, Barnáné Gizella, Barnáné Gizella Barnáné Gizella Minden fejlesztési típusra rövid, szakszerű munkaköri leírás készül, mely az Intézet dokumentumává válik. Nem készülnek el a munkaköri leírások, tekintettel az utazótanárok jelentős létszámára (56 fő). Minden szakértői véleménnyel rendelkező gyermek ellátása késedelem nélkül megszervezésre kerül. Kockázat: A késedelmes kifizetések miatt lesznek a rendszerből kilépő tanárok, így a szervezés akadályoztatása valószínűsíthető. A munkatervben szereplő minden gyermekhez eljut a koordinátor. Kockázat: a gyermek, vagy a koordinátor betegsége, illetve az időjárás akadályozhatja a tervezettek 100%-os kivitelezését. Minden megrendelésnek eleget tudunk tenni. Az érzékszervi fogyatékosok ellátásának megszervezése a szurdopedagógusok hiánya miatt akadályozott lehet. 2

3 8. Megyei logopédiai utazótanári hálózat szervezése, működtetése 9. A fejlesztő nevelésben oktatásban részesülő, a Megyei Pedagógiai Intézettel tanulói jogviszonyban álló tanulók adatainak folyamatos gondozása. 10. A évi alapvizsgálatok, és az átvitt vizsgálatok végzése, a jogszabály által meghatározott határidők szem előtt tartásával. 11. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) a) és aa) szerint a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó napjáig megtörténjenek az iskolába lépéshez szükséges szakértői vizsgálatok 12. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) a) és ab) szerint elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények 13. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) b) szerint május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. 14. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 18. (3) szerinti, hivatalból indított felülvizsgálatok végzése, a jogszabály által meghatározott határidők szem előtt tartásával, a tanév rendjéhez igazodva A fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban az éves, hivatalból indított felülvizsgálatok végzése - Gólyafészek Otthon, Karcag - Szivárványház, Tiszafüred 16. Pszichológiai szakmai műhely szervezése minden hónap első három keddi napján Barnáné Gizella, Barnáné Gizella, Grenerczy Gyuláné Csibi Enikő, Bernadett Józsa- Bernadett Józsa- Bernadett Józsa- Bernadett Imréné Cselóczki Andrea, Váczi Emese Imréné Cselóczki Andrea, Váczi Emese Józsa- Minden logopédiai vonatkozású intézményi igényt, megrendelést teljesíteni tudunk. Kockázati tényező lehet a logopédus szakemberek esetleges betegsége esetén a helyettesítés megszervezésének nehézsége. A fejlesztő nevelésben, oktatásban részesülő tanulók adatainak gondozása rendszeres és folyamatos, aktualizált. Kockázati tényező nem ismert Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat. Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat A tevékenység sikerkritériuma a kötelező felülvizsgálatok, azaz legkésőbb augusztus 31-ig, és a szakmai szabályozóknak megfelelő elvégzése, amennyiben a partnerek megjelenése a vizsgálatokon biztosított; a szakértői vélemények fenti szempontok szerinti elkészítése. A munkatervben megtervezettek szerint a vizsgálatok a helyszínen megtörténnek. kockázati tényező a gyermekek és kollégák betegsége miatti késés a feladat kivitelezésében. S: A rendszeres műhelymunka számos kollégát megmozgat, a 3

4 17. Gyógypedagógiai - fejlesztőpedagógiai szakmai műhelyek szervezése havi rendszerességgel, éves munkaterv alapján 18. Telefonos és személyes tanácsadás és konzultáció, szakmai ügyelet biztosítása szülők, pedagógusok, intézményvezetők részére, éves munkaterv alapján 19. Utazási utalványok kiadása, emelt összegű családi pótlék és GYES meghosszabbításhoz igazolások kiadása 20. A Pedagógiai Intézet minőségbiztosítási feladataiban való részvétel az intézmény intézkedési tervének megfelelően Bernadett, célcsoportoknak megfelelően V. Szabó szervezett együttmunkálkodás Tamás csökkenti a szakterület megválaszolatlan kérdéseit K: Kevesen jelentkeznek, vagy kész válaszokat várnak a kollégák, anélkül, hogy saját erőfeszítést vinnének be a műhelybe, ami mindkét fél motivációját csökkentheti Sikerkritériuma a szülői - intézményi fenntartói - pozitív visszajelzések növekvő száma, a fellebbezések és egyéb a diagnózist vagy intézménykijelölő javaslatot elutasító vélemények az összes esetszám 4%-a alatt maradjanak, mint a korábbi években SZB Sikerkritériuma a szülői munkatársai intézményi, intézményvezetői, pedagógusi pozitív visszajelzések növekvő száma. Kockázat: a terhelés miatt előfordulhat kevésbé toleráns hangvétel a partnerek irányába Grenerczy Minden jogosultság Gyuláné, kielégítésre kerül. Kockázat: elégedetlenkedő szülők, amennyiben jogosulatlan a megfogalmazott Józsa- Bernadett, Barnáné Gizella, kérés. Sikerkritériuma a határidőket szigorúan tartó ügyintézés, a késve kiállított dokumentumok arányának az összes megfogalmazott igény 0,5%-a alatt tartása. 21. A szakértői bizottságok országos munkaközösségének munkájában való folyamatos részvétel (SzakÉrtelem Egyesület). 2012/2013. tanévben, az Egyesület által megadott időpontban Siker: szakmai továbbképzés, konzultációs lehetőség. kockázat: kimerülnek az energia tartalékok. 22. Intézményegységi munkaterv teljesítésének ellenőrzése (kéthavonta) , , , Józsa- Bernadett Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 23. Szakértői vélemények tartalmának és a határidők betartásának ellenőrzése, napi rendszerességgel Naponta Siker: Pontos, rendszeres napi ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 4

5 24. A bizottsági munkatársak kötelező óraszám - teljesítésének ellenőrzése, összesítése heti rendszerességgel, és minden hónap végén Hetente, havonta Siker: Pontos, rendszeres napi, heti és havi ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 25. Utazó tanárok havi óraszámának ellenőrzése dokumentáció alapján, és a Korai Fejlesztő Központban végzett szakmai ellenőrzések révén. Minden hónap végén Barnáné Gizella Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás, túlterheltség. 26. Utazó tanárok szakmai munkájának ellenőrzése a Korai Fejlesztő Központban hospitálás, a gyermek otthonában havi egy munkanapon, tervezetten, a bizottságvezetővel egyeztetve. 2012/2013. tanév Barnáné Gizella Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés, pozitív visszajelzés, motiválás. Kockázat: Nem minden szülő fogadja pozitív attitűddel a külső ellenőrzést, így kevésbé hatékony lehet. A 2012/2013. tanévre tervezett fórumok, továbbképzések Tanévnyitó Szakmai Fórum augusztus , Korai Fejlesztők Konferenciája tavaszán, Gyermekvédelmi Konferencia a Nevelési Tanácsadó szervezésében Megyei Pedagógiai Hetek 2013 tavaszán Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia a Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatába illeszkedve ADHD Konferencia, Budapest, november Logopédiai és Pedagógiai Napok, Sopron POZITÍV Egyesület Konferenciája, Budapest MAGYE Konferencia A munkatársak részvétele a különleges ellátáshoz kapcsolódó helyi, regionális és országos, aktuális szervezésű fórumokon, konferenciákon, képzéseken, Szilágyi tanácsadó szakpszichológusi vizsgára felkészítő képzés, közoktatási vezető pedagógus szakvizsgás képzés Mellékletek 1. sz. melléklet: Korai fejlesztés éves munkaterve 2. sz. melléklet: Gyógypedagógiai fejlesztőpedagógiai műhely éves munkaterve 3. sz. melléklet: Bizottsági ügyelet és fogadó órák munkaterve 4. sz. melléklet: Hivatalból indított felülvizsgálatok éves munkaterve 5

6 5. sz. melléklet: Pszichológiai műhely munkaterve A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Nevelési Tanácsadó intézményegység munkaterve a 2012/2013. tanévre A szakszolgálat céljai: - A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a január 1-jétől hatályba lépő szakszolgálati rendelet előírásainak megfelelő működés. - A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásainak vizsgálatok, fejlesztő és terápiás foglalkozások, BTMN ellenőrzés, SNI b hospitálás - egységes, magas színvonalon történő működtetése a partnerek szülők, köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézmények, pedagógusok, fenntartók és más szakmai partnerek - igényeire, elvárásaira épülő szolgáltatásnyújtás az ellátási körzetben - Köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézmények szakembereinek segítése a rendszerből folyamatában kilépő SNI b) kategóriák esetében; a BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése, fejlesztőpedagógusok kompetenciáinak belső továbbképzés révén történő bővítésével - Egységes szakmai protokoll szerinti működés fejlesztése - Modern, standardizált vizsgáló eszközökkel történő pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok végzése, a szakvélemények történő elkészítése, a terápiás foglalkozások szakmai protokollnak megfelelő időintervallumban történő megvalósítása - A nevelési tanácsadás szakmai dokumentációjának szakszerű, jogszerű és rendszeres vezetése A tanév kiemelt feladatai: 6

7 Az intézményen belüli pedagógiai szakszolgálati együttműködés fejlesztése a szakmaiság, jogszerűség, kölcsönösség jegyében. a köznevelési törvény előírásai szerinti feladatrendszerben. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók kötelező kontrollvizsgálatának megszervezése és lebonyolítása, a BTMN ellátás ellenőrzése a köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézményekben. Helyszíni szolgáltatások iskolai életmódra való alkalmassági, BTMN alap- és kontrollvizsgálatok- biztosítása. Nevelési tanácsadás vizsgálatok, fejlesztő és terápiás foglalkozások - működtetése a tiszafüredi kistérség kunhegyesi mikrotérségében pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződés alapján. Fejlesztő pedagógusok tevékenységének szakmai segítése (helyszíni vizsgálatok, BTMN ellenőrzések alkalmával konzultáció), tanácsadás, 3 műhelyfoglalkozás tartása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság koordinációjával A korábbi jogszabályok értelmében diagnosztizált, érvényes szakértői véleménnyel rendelkező a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ( SNI/B ) óvodai nevelésének, iskolai nevelésének és oktatásának helyszíni megfigyelése (1 alkalom/tanév), egyéni fejlesztési terv készítésének segítése, a gyermek, tanuló fejlődésének összegzése a fejlesztést végző pedagógussal a nevelési év/tanév végén és a dokumentum megküldése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak Az intézet integráns részeként történő működés a szakszolgálati feladatellátás és a pedagógiai szakmai szolgáltatás területén. A szakszolgálat ellátási körzete A szakszolgálat ellátási körzetbe tartozó települések (11 település) Kétpó, Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve (4) Közoktatási intézményfenntartó társulással kötött szakmai szolgáltatási szerződés alapján: Tószeg, Zagyvarékas (szerződés érvényessége: ) (2) A tiszafüredi kistérség kunhegyesi mikrotérségének települései szakmai szolgáltatási szerződés alapján: Kunhegyes, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora (szerződés érvényessége: ) (5) s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat 1. Iskolai életmódra való A szakszolgálat alkalmasság vizsgálata a felterjesztett Darók Bernadett, gyermekek vizsgálatát teljes körűen, elvégzi. A gyermekek a behívás ellenére nem jelennek 7

8 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat meg a vizsgálatokon, így a jogszabályban előírt határidő nem tartható. 2. Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálata (alapvizsgálatok) 3. Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pszichológiai vizsgálata a sajátos nevelési igény gyanújának megalapozása céljából 4. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pszichológiai (képesség- és személyiség) vizsgálata 5. A BTMN gyermekek, tanulók 2012/2013. tanévben esedékes kontrollvizsgálatának megszervezése Felhívás BTMN kontrollvizsgálatokra, Darók Bernadett Benics Kálmánné Tóth Eszter (Kunhegyesi mikrotérségben: pszichológus) Darók Bernadett, A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon, illetve pszichológusi kapacitáshiány jelentkezhet. A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon, illetve pszichológusi kapacitáshiány jelentkezhet. A pontos adatbázis elkészül. Az intézmények pontatlanul 8

9 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat egyéni fejlődési lap, kitöltve, vagy intézményi összesítő lap + késedelmesen SNI b intézményi összesítő küldik meg a lap kiküldése alapján szükséges kialakított adatbázisra épülő adatlapokat. ütemterv szerint 6. Egyéni, mikro- és makrocsoportos pedagógiaigyógypedagógiai fejlesztés, pszichológiai gondozás és terápia- kihelyezett szolgáltatásként (kunhegyesi mikrotérségben) BTMN gyermekek, tanulók számára 7. BTMN ellenőrzés, SNI b hospitálás 8. A pedagógiai gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatok során alkalmazott vizsgálati protokollok áttekintése, egységesítése a TKVSZRB szakmai segítségével 9. Gyógypedagógiai- fejlesztő pedagógiai szakmai műhelyek működtetésében Darók Bernadett, , Darók Bernadett Darók Bernadett, Darók Bernadett, Az ellátásra szoruló gyermekeknek, tanulóknak és szüleiknek való teljes körű, színvonalas szakmai segítségnyújtás. A tanulók lemorzsolódása. Az ellátási körzetbe tartozó valamennyi intézményben megvalósul az ellenőrzés, hospitálás. A partner intézmények nem tudják fogadni a szakembereket, vagy az SNI b tanulók hiányoznak., így a megvalósítás csúszhat A protokoll megújítása megvalósul, magas szakmai színvonalon. Időhiány, nem jut idő a belső szakmai konzultációra. Az ellátási körzet intézményeinek érintett 9

10 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat való közreműködés. A szakemberei műhelyek a Tanulási részt vesznek a Képességet Vizsgáló műhelyfoglalkoz Szakértői és Rehabilitációs ásokon. Bizottság szervezésében valósulnak meg, ütemterv szerint. 10. Közreműködés az intézeti szakszolgálati szolgáltatások koordinációjában- a kistérségi, intézményfenntartói társulásokkal való együttműködések gondozása (szakmai-pénzügyi elszámolások) (utazó logopédusok esetében Barnáné Gizella) A teljesítésigazolás ok alapján elkészülnek a szükséges dokumentumok. Kapacitáshiány 11. A Delacato módszer alapján mozgásterápiás csoport indítása 5-7 éves gyermekek számára, szülőcsoport indítása mellett. 12. Telefonos és személyes tanácsadás, konzultáció, szakmai ügyelet biztosítása a partnerek részére (szülők, pedagógusok, intézményvezetők, fejlesztő szakemberek ) éves munkaterv alapján 13. Részvétel az intézet minőségügyi feladataiban az IMIP alapján Andrea Kátainé Darók Bernadett Darók Bernadett, Andrea Nánásiné dr Horváth A szakmai programra megfelelő létszámban jelentkeznek a partnerek, így a csoport indítható. A fejlesztés eredményessége. Kockázat: nem érkezik elegendő jelentkezés, a partnerek akadályoztatása (idői-anyagi terhek) A partneri megkeresések növekvő száma, a partnerek szolgáltatással való elégedettsége. A jogszabályi környezet bizonytalansága, információhiány. A minőségügyi dokumentumok korrekciója 10

11 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat megtörténik a minőségügyi munkaterv kritériumrendsze re alapján. Időhiány, kapacitáshiány. 14. Részvétel az intézet PR tevékenységében Az intézményegység munkaterve időarányos teljesítésének ellenőrzése 16. Szakvélemények tartalmi és formai megfelelőségének, színvonalának ellenőrzése 17. BTMN ellenőrzés és SNI b. helyszíni megfigyelések folyamatának nyomon követése, dokumentációjának ellenőrzése Nincs: folyamatba építetten valósul meg Erdősiné Andrea Csák A 2012/2013. tanévre tervezett fórumok, továbbképzések A részfeladatok történő, magas színvonalú teljesítése. A tervezett feladatokat teljesítjük és a partneri elégedettségi mutatók kedvezően alakulnak. Feladatok torlódása, kapacitáshiány, forráshiány. A szakvélemények a protokollnak megfelelőek, elkészülnek. A feladat az ütemterv szerint megvalósul, dokumentációja teljes. A helyszíni szolgáltatás akadályai (egyéb feladatok prioritása, forráshiány) A munkatársak részvétele a szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó, gyermekvédelmi témájú és egyéb, aktuálisan meghirdetésre kerülő megyei, regionális és országos szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. 11

12 Kátainé Darók Bernadett önköltséges formában szeretné elvégezni a Vadaskert Alapítvány tanulástechnikai tanfolyamát (időpont: Részvétel a Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete által meghirdetésre kerülő szakmai, érdekvédelmi fórumokon Intézeti konferenciák (TKVSZRB munkatervében szerepelnek) Mellékletek 1.sz. melléklet: BTMN ellenőrzés és SNI/B hospitálás időterve 2012/2013. tanév 2.sz. melléklet: Ügyeleti beosztás Szolnok, Nevelési Tanácsadó vezető TKVSZRB vezető 12

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Munkaterv 2011/2012. Készítette: Baloghné Piros Zsuzsanna. Mátészalka, 2011. szeptember 30. Igazgató

Munkaterv 2011/2012. Készítette: Baloghné Piros Zsuzsanna. Mátészalka, 2011. szeptember 30. Igazgató Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu Munkaterv 2011/2012

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalka Kazinczy u. 5. 4700 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Kiadta : Baloghné Piros Zsuzsanna Igazgató Mátészalka, 2007. december 18. 1 A közalkalmazottakról

Részletesebben