A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkaterve a 2012/2013. tanévre Általános pedagógiai szakszolgálati célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény fokozatot hatályba lépésének követésével a teljeskörű jogés szakszerűség elérése, Az új fenntartói elvárásoknak való szigorú megfelelés, Az új pedagógiai szakszolgálati rendelet megismerése révén az egysége működési filozófiának való megfelelés, A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladatira vonatkozó pszichológiai gyógypedagógiai pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű megfelelés, A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem előtt tartása szerinti szakszolgálati működés, a pedagógiai szakszolgálati intézményegységeken keresztül. A Szakértői Bizottság célrendszere: A évi CXC. köznevelési törvény, valamint a január 1-jétől hatályba lépő szakszolgálati rendelet előírásainak minden részterületet érintő szem előtt tartása, Szakszerű és jogszerű, a gyermek mindenek feletti érdekét szem előtt tartó, határidőket szorosan követő diagnosztikai tevékenység és szakértői vélemény készítés, a Kormányhivatal által kijelölt ellátási területen, Az intézményegység PR tevékenységének korrekciója, a Pedagógiai Intézet égisze alatt, A Bizottság teljes partneri köre igényeinek kielégítésére törekvés: fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, szülők, SNI gyermekek, tanulók, fiatal felnőttek, úgy a diagnosztika, a javaslattétel, mint a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés, oktatás, logopédiai ellátás, egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció terén, A bizottság célja, hogy szolgáltatásainak eddig elért szakmai színvonalát megtartsa, tovább fejlessze. A bizottság célja a határidők szigorú tartása, a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint. A Szakértői Bizottság feladatrendszere: Szakértői vizsgálatok kötött protokoll szerinti, magas szakmai színvonalon történő végzése, A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása Utazótanári hálózat szervezése és koordinálása az együttnevelés - oktatás segítése, a logopédiai ellátás, illetve a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés és oktatás terén, Gyógypedagógiai pszichológiai témájú, színvonalas szakmai szolgáltatások biztosítása, Helyszíni szolgáltatások tervezett, rendszeres és szakszerű megvalósítása (Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Otthonaiban) A testi, érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásának szakmai koordinációja, az ellátás segítése a megye egész területén, 1

2 A megyei konduktívpedagógiai ellátás szakmai segítése, koordinációja, Az éves statisztikai adatszolgáltatás megtétele a határidő pontos megtartásával. Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat 1. Megyei SNI ellátást követő intézményjegyzék adatainak kiegészítése, korrekciója 2. Belső ellenőrzés végzése a Nevelési Tanácsadó Intézményegységben, a két szakszolgálati egység működésének egységesítési kritériumrendszere kidolgozása céljából 3. A bizottságban dolgozó szakemberek munkaköri leírásainak aktualizálása 4. A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés, illetve fejlesztő nevelés és oktatás feladatait végző megyei utazótanárok munkaköri leírásának elkészítése 5. A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés, illetve fejlesztő nevelés és oktatás megszervezése a Korai Fejlesztő Központban, illetve a gyermek otthonában. 6. A megyei utazótanári koordinátor ellenőrző feladatai a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben, oktatásban részesülő gyermek lakóhelyén: az ellenőrzés célja feladatellátás rendszerességének, szakszerűségének követése, éves munkaterv alapján 7. Megyei gyógypedagógiai utazótanári hálózat szervezése az együttnevelés, együttoktatás segítése céljából (mozgássérültek, látássérültek, pszichés fejlődési zavarokkal élők) Grenerczy Gyuláné, Csibi Enikő A ig beérkezett visszajelzések alapján aktualizált, intézményjegyzék készül, a jogszabálynak megfelelően. Kockázat: lesznek, akik nem jeleznek vissza, vagy lekésik a határidőt. A Nevelési Tanácsadó folyamatainak teljes átlátása, az egységes működés megszervezése céljából. Az áttekintendő dokumentumok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, vagy nem jut elegendő idő az áttekintésre S: Minden bizottságban dolgozó szakember a munkaköri leírás alapján pontosan ismerheti éves feladatait. K: Betegségek, áthelyezés, egyéb nem tervezhető ügyek, problémák nehezíthetik a feladatellátást Barnáné Gizella, Váczi Emese, Barnáné Gizella, Barnáné Gizella Barnáné Gizella Minden fejlesztési típusra rövid, szakszerű munkaköri leírás készül, mely az Intézet dokumentumává válik. Nem készülnek el a munkaköri leírások, tekintettel az utazótanárok jelentős létszámára (56 fő). Minden szakértői véleménnyel rendelkező gyermek ellátása késedelem nélkül megszervezésre kerül. Kockázat: A késedelmes kifizetések miatt lesznek a rendszerből kilépő tanárok, így a szervezés akadályoztatása valószínűsíthető. A munkatervben szereplő minden gyermekhez eljut a koordinátor. Kockázat: a gyermek, vagy a koordinátor betegsége, illetve az időjárás akadályozhatja a tervezettek 100%-os kivitelezését. Minden megrendelésnek eleget tudunk tenni. Az érzékszervi fogyatékosok ellátásának megszervezése a szurdopedagógusok hiánya miatt akadályozott lehet. 2

3 8. Megyei logopédiai utazótanári hálózat szervezése, működtetése 9. A fejlesztő nevelésben oktatásban részesülő, a Megyei Pedagógiai Intézettel tanulói jogviszonyban álló tanulók adatainak folyamatos gondozása. 10. A évi alapvizsgálatok, és az átvitt vizsgálatok végzése, a jogszabály által meghatározott határidők szem előtt tartásával. 11. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) a) és aa) szerint a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó napjáig megtörténjenek az iskolába lépéshez szükséges szakértői vizsgálatok 12. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) a) és ab) szerint elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények 13. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. (3) b) szerint május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. 14. A 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 18. (3) szerinti, hivatalból indított felülvizsgálatok végzése, a jogszabály által meghatározott határidők szem előtt tartásával, a tanév rendjéhez igazodva A fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban az éves, hivatalból indított felülvizsgálatok végzése - Gólyafészek Otthon, Karcag - Szivárványház, Tiszafüred 16. Pszichológiai szakmai műhely szervezése minden hónap első három keddi napján Barnáné Gizella, Barnáné Gizella, Grenerczy Gyuláné Csibi Enikő, Bernadett Józsa- Bernadett Józsa- Bernadett Józsa- Bernadett Imréné Cselóczki Andrea, Váczi Emese Imréné Cselóczki Andrea, Váczi Emese Józsa- Minden logopédiai vonatkozású intézményi igényt, megrendelést teljesíteni tudunk. Kockázati tényező lehet a logopédus szakemberek esetleges betegsége esetén a helyettesítés megszervezésének nehézsége. A fejlesztő nevelésben, oktatásban részesülő tanulók adatainak gondozása rendszeres és folyamatos, aktualizált. Kockázati tényező nem ismert Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat. Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat Minden szakértői vizsgálat elvégzése megtörténik. A partnerek meg nem jelenése az éves munkatervben csúszásokat, késéseket okozhat A tevékenység sikerkritériuma a kötelező felülvizsgálatok, azaz legkésőbb augusztus 31-ig, és a szakmai szabályozóknak megfelelő elvégzése, amennyiben a partnerek megjelenése a vizsgálatokon biztosított; a szakértői vélemények fenti szempontok szerinti elkészítése. A munkatervben megtervezettek szerint a vizsgálatok a helyszínen megtörténnek. kockázati tényező a gyermekek és kollégák betegsége miatti késés a feladat kivitelezésében. S: A rendszeres műhelymunka számos kollégát megmozgat, a 3

4 17. Gyógypedagógiai - fejlesztőpedagógiai szakmai műhelyek szervezése havi rendszerességgel, éves munkaterv alapján 18. Telefonos és személyes tanácsadás és konzultáció, szakmai ügyelet biztosítása szülők, pedagógusok, intézményvezetők részére, éves munkaterv alapján 19. Utazási utalványok kiadása, emelt összegű családi pótlék és GYES meghosszabbításhoz igazolások kiadása 20. A Pedagógiai Intézet minőségbiztosítási feladataiban való részvétel az intézmény intézkedési tervének megfelelően Bernadett, célcsoportoknak megfelelően V. Szabó szervezett együttmunkálkodás Tamás csökkenti a szakterület megválaszolatlan kérdéseit K: Kevesen jelentkeznek, vagy kész válaszokat várnak a kollégák, anélkül, hogy saját erőfeszítést vinnének be a műhelybe, ami mindkét fél motivációját csökkentheti Sikerkritériuma a szülői - intézményi fenntartói - pozitív visszajelzések növekvő száma, a fellebbezések és egyéb a diagnózist vagy intézménykijelölő javaslatot elutasító vélemények az összes esetszám 4%-a alatt maradjanak, mint a korábbi években SZB Sikerkritériuma a szülői munkatársai intézményi, intézményvezetői, pedagógusi pozitív visszajelzések növekvő száma. Kockázat: a terhelés miatt előfordulhat kevésbé toleráns hangvétel a partnerek irányába Grenerczy Minden jogosultság Gyuláné, kielégítésre kerül. Kockázat: elégedetlenkedő szülők, amennyiben jogosulatlan a megfogalmazott Józsa- Bernadett, Barnáné Gizella, kérés. Sikerkritériuma a határidőket szigorúan tartó ügyintézés, a késve kiállított dokumentumok arányának az összes megfogalmazott igény 0,5%-a alatt tartása. 21. A szakértői bizottságok országos munkaközösségének munkájában való folyamatos részvétel (SzakÉrtelem Egyesület). 2012/2013. tanévben, az Egyesület által megadott időpontban Siker: szakmai továbbképzés, konzultációs lehetőség. kockázat: kimerülnek az energia tartalékok. 22. Intézményegységi munkaterv teljesítésének ellenőrzése (kéthavonta) , , , Józsa- Bernadett Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 23. Szakértői vélemények tartalmának és a határidők betartásának ellenőrzése, napi rendszerességgel Naponta Siker: Pontos, rendszeres napi ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 4

5 24. A bizottsági munkatársak kötelező óraszám - teljesítésének ellenőrzése, összesítése heti rendszerességgel, és minden hónap végén Hetente, havonta Siker: Pontos, rendszeres napi, heti és havi ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás. 25. Utazó tanárok havi óraszámának ellenőrzése dokumentáció alapján, és a Korai Fejlesztő Központban végzett szakmai ellenőrzések révén. Minden hónap végén Barnáné Gizella Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés. Kockázat: betegség, fáradás, túlterheltség. 26. Utazó tanárok szakmai munkájának ellenőrzése a Korai Fejlesztő Központban hospitálás, a gyermek otthonában havi egy munkanapon, tervezetten, a bizottságvezetővel egyeztetve. 2012/2013. tanév Barnáné Gizella Siker: Pontos, rendszeres ellenőrzés, pozitív visszajelzés, motiválás. Kockázat: Nem minden szülő fogadja pozitív attitűddel a külső ellenőrzést, így kevésbé hatékony lehet. A 2012/2013. tanévre tervezett fórumok, továbbképzések Tanévnyitó Szakmai Fórum augusztus , Korai Fejlesztők Konferenciája tavaszán, Gyermekvédelmi Konferencia a Nevelési Tanácsadó szervezésében Megyei Pedagógiai Hetek 2013 tavaszán Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia a Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatába illeszkedve ADHD Konferencia, Budapest, november Logopédiai és Pedagógiai Napok, Sopron POZITÍV Egyesület Konferenciája, Budapest MAGYE Konferencia A munkatársak részvétele a különleges ellátáshoz kapcsolódó helyi, regionális és országos, aktuális szervezésű fórumokon, konferenciákon, képzéseken, Szilágyi tanácsadó szakpszichológusi vizsgára felkészítő képzés, közoktatási vezető pedagógus szakvizsgás képzés Mellékletek 1. sz. melléklet: Korai fejlesztés éves munkaterve 2. sz. melléklet: Gyógypedagógiai fejlesztőpedagógiai műhely éves munkaterve 3. sz. melléklet: Bizottsági ügyelet és fogadó órák munkaterve 4. sz. melléklet: Hivatalból indított felülvizsgálatok éves munkaterve 5

6 5. sz. melléklet: Pszichológiai műhely munkaterve A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Nevelési Tanácsadó intézményegység munkaterve a 2012/2013. tanévre A szakszolgálat céljai: - A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a január 1-jétől hatályba lépő szakszolgálati rendelet előírásainak megfelelő működés. - A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásainak vizsgálatok, fejlesztő és terápiás foglalkozások, BTMN ellenőrzés, SNI b hospitálás - egységes, magas színvonalon történő működtetése a partnerek szülők, köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézmények, pedagógusok, fenntartók és más szakmai partnerek - igényeire, elvárásaira épülő szolgáltatásnyújtás az ellátási körzetben - Köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézmények szakembereinek segítése a rendszerből folyamatában kilépő SNI b) kategóriák esetében; a BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése, fejlesztőpedagógusok kompetenciáinak belső továbbképzés révén történő bővítésével - Egységes szakmai protokoll szerinti működés fejlesztése - Modern, standardizált vizsgáló eszközökkel történő pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok végzése, a szakvélemények történő elkészítése, a terápiás foglalkozások szakmai protokollnak megfelelő időintervallumban történő megvalósítása - A nevelési tanácsadás szakmai dokumentációjának szakszerű, jogszerű és rendszeres vezetése A tanév kiemelt feladatai: 6

7 Az intézményen belüli pedagógiai szakszolgálati együttműködés fejlesztése a szakmaiság, jogszerűség, kölcsönösség jegyében. a köznevelési törvény előírásai szerinti feladatrendszerben. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók kötelező kontrollvizsgálatának megszervezése és lebonyolítása, a BTMN ellátás ellenőrzése a köznevelési (nevelési, nevelési-oktatási) intézményekben. Helyszíni szolgáltatások iskolai életmódra való alkalmassági, BTMN alap- és kontrollvizsgálatok- biztosítása. Nevelési tanácsadás vizsgálatok, fejlesztő és terápiás foglalkozások - működtetése a tiszafüredi kistérség kunhegyesi mikrotérségében pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződés alapján. Fejlesztő pedagógusok tevékenységének szakmai segítése (helyszíni vizsgálatok, BTMN ellenőrzések alkalmával konzultáció), tanácsadás, 3 műhelyfoglalkozás tartása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság koordinációjával A korábbi jogszabályok értelmében diagnosztizált, érvényes szakértői véleménnyel rendelkező a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ( SNI/B ) óvodai nevelésének, iskolai nevelésének és oktatásának helyszíni megfigyelése (1 alkalom/tanév), egyéni fejlesztési terv készítésének segítése, a gyermek, tanuló fejlődésének összegzése a fejlesztést végző pedagógussal a nevelési év/tanév végén és a dokumentum megküldése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak Az intézet integráns részeként történő működés a szakszolgálati feladatellátás és a pedagógiai szakmai szolgáltatás területén. A szakszolgálat ellátási körzete A szakszolgálat ellátási körzetbe tartozó települések (11 település) Kétpó, Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve (4) Közoktatási intézményfenntartó társulással kötött szakmai szolgáltatási szerződés alapján: Tószeg, Zagyvarékas (szerződés érvényessége: ) (2) A tiszafüredi kistérség kunhegyesi mikrotérségének települései szakmai szolgáltatási szerződés alapján: Kunhegyes, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora (szerződés érvényessége: ) (5) s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat 1. Iskolai életmódra való A szakszolgálat alkalmasság vizsgálata a felterjesztett Darók Bernadett, gyermekek vizsgálatát teljes körűen, elvégzi. A gyermekek a behívás ellenére nem jelennek 7

8 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat meg a vizsgálatokon, így a jogszabályban előírt határidő nem tartható. 2. Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálata (alapvizsgálatok) 3. Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pszichológiai vizsgálata a sajátos nevelési igény gyanújának megalapozása céljából 4. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók pszichológiai (képesség- és személyiség) vizsgálata 5. A BTMN gyermekek, tanulók 2012/2013. tanévben esedékes kontrollvizsgálatának megszervezése Felhívás BTMN kontrollvizsgálatokra, Darók Bernadett Benics Kálmánné Tóth Eszter (Kunhegyesi mikrotérségben: pszichológus) Darók Bernadett, A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon, illetve pszichológusi kapacitáshiány jelentkezhet. A vizsgálatok teljes körű, történő lebonyolítása. A gyermekek, tanulók első behívásra nem jelennek meg a vizsgálatokon, illetve pszichológusi kapacitáshiány jelentkezhet. A pontos adatbázis elkészül. Az intézmények pontatlanul 8

9 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat egyéni fejlődési lap, kitöltve, vagy intézményi összesítő lap + késedelmesen SNI b intézményi összesítő küldik meg a lap kiküldése alapján szükséges kialakított adatbázisra épülő adatlapokat. ütemterv szerint 6. Egyéni, mikro- és makrocsoportos pedagógiaigyógypedagógiai fejlesztés, pszichológiai gondozás és terápia- kihelyezett szolgáltatásként (kunhegyesi mikrotérségben) BTMN gyermekek, tanulók számára 7. BTMN ellenőrzés, SNI b hospitálás 8. A pedagógiai gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatok során alkalmazott vizsgálati protokollok áttekintése, egységesítése a TKVSZRB szakmai segítségével 9. Gyógypedagógiai- fejlesztő pedagógiai szakmai műhelyek működtetésében Darók Bernadett, , Darók Bernadett Darók Bernadett, Darók Bernadett, Az ellátásra szoruló gyermekeknek, tanulóknak és szüleiknek való teljes körű, színvonalas szakmai segítségnyújtás. A tanulók lemorzsolódása. Az ellátási körzetbe tartozó valamennyi intézményben megvalósul az ellenőrzés, hospitálás. A partner intézmények nem tudják fogadni a szakembereket, vagy az SNI b tanulók hiányoznak., így a megvalósítás csúszhat A protokoll megújítása megvalósul, magas szakmai színvonalon. Időhiány, nem jut idő a belső szakmai konzultációra. Az ellátási körzet intézményeinek érintett 9

10 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat való közreműködés. A szakemberei műhelyek a Tanulási részt vesznek a Képességet Vizsgáló műhelyfoglalkoz Szakértői és Rehabilitációs ásokon. Bizottság szervezésében valósulnak meg, ütemterv szerint. 10. Közreműködés az intézeti szakszolgálati szolgáltatások koordinációjában- a kistérségi, intézményfenntartói társulásokkal való együttműködések gondozása (szakmai-pénzügyi elszámolások) (utazó logopédusok esetében Barnáné Gizella) A teljesítésigazolás ok alapján elkészülnek a szükséges dokumentumok. Kapacitáshiány 11. A Delacato módszer alapján mozgásterápiás csoport indítása 5-7 éves gyermekek számára, szülőcsoport indítása mellett. 12. Telefonos és személyes tanácsadás, konzultáció, szakmai ügyelet biztosítása a partnerek részére (szülők, pedagógusok, intézményvezetők, fejlesztő szakemberek ) éves munkaterv alapján 13. Részvétel az intézet minőségügyi feladataiban az IMIP alapján Andrea Kátainé Darók Bernadett Darók Bernadett, Andrea Nánásiné dr Horváth A szakmai programra megfelelő létszámban jelentkeznek a partnerek, így a csoport indítható. A fejlesztés eredményessége. Kockázat: nem érkezik elegendő jelentkezés, a partnerek akadályoztatása (idői-anyagi terhek) A partneri megkeresések növekvő száma, a partnerek szolgáltatással való elégedettsége. A jogszabályi környezet bizonytalansága, információhiány. A minőségügyi dokumentumok korrekciója 10

11 s.sz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, kockázat megtörténik a minőségügyi munkaterv kritériumrendsze re alapján. Időhiány, kapacitáshiány. 14. Részvétel az intézet PR tevékenységében Az intézményegység munkaterve időarányos teljesítésének ellenőrzése 16. Szakvélemények tartalmi és formai megfelelőségének, színvonalának ellenőrzése 17. BTMN ellenőrzés és SNI b. helyszíni megfigyelések folyamatának nyomon követése, dokumentációjának ellenőrzése Nincs: folyamatba építetten valósul meg Erdősiné Andrea Csák A 2012/2013. tanévre tervezett fórumok, továbbképzések A részfeladatok történő, magas színvonalú teljesítése. A tervezett feladatokat teljesítjük és a partneri elégedettségi mutatók kedvezően alakulnak. Feladatok torlódása, kapacitáshiány, forráshiány. A szakvélemények a protokollnak megfelelőek, elkészülnek. A feladat az ütemterv szerint megvalósul, dokumentációja teljes. A helyszíni szolgáltatás akadályai (egyéb feladatok prioritása, forráshiány) A munkatársak részvétele a szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó, gyermekvédelmi témájú és egyéb, aktuálisan meghirdetésre kerülő megyei, regionális és országos szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. 11

12 Kátainé Darók Bernadett önköltséges formában szeretné elvégezni a Vadaskert Alapítvány tanulástechnikai tanfolyamát (időpont: Részvétel a Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete által meghirdetésre kerülő szakmai, érdekvédelmi fórumokon Intézeti konferenciák (TKVSZRB munkatervében szerepelnek) Mellékletek 1.sz. melléklet: BTMN ellenőrzés és SNI/B hospitálás időterve 2012/2013. tanév 2.sz. melléklet: Ügyeleti beosztás Szolnok, Nevelési Tanácsadó vezető TKVSZRB vezető 12

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Határidők szigorú tartása a megváltozott jogszabályi környezetben. A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása

Határidők szigorú tartása a megváltozott jogszabályi környezetben. A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményegységének munkaterve a 2011/2012. tanévre Csibi Enikő 2011. 08.31. Jogi szabályozóink:

Részletesebben

Törvényesség mindenek felett!

Törvényesség mindenek felett! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményegységének munkaterve a 2010/2011. tanévre Csibi Enikő 2010. 09.08. Törvényesség

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT 1 IGÉNYLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSA A hazai köznevelés rendszerében a különleges bánásmódot igénylő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Iktatószám: 3877-10/2014/KLIK/082 Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben