55. évfordulója alkalmából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55. évfordulója alkalmából"

Átírás

1 F e ls ő s z e n t g y ö rg y i H í rek Jászfelsőszentgyörgy Község Lapja sz ep tem b er - ok tób er X V. év f. 4. sz. Á r a : 2 5 0,- F t / e lő f iz e t ő k n e k 2 0 0,- F t Október 22-én, du. 16 órakor kezdődött a Polgármesteri Hivatal udvarán, az 56os emléktábla előtt a megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából Ünnepi beszédet mondott Goda Zoltán a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezetének elnöke (Fotót készítette: Ménkű János)

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Jegyzőkönyv részletek a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott üléséről Polgármester Bemutatom a képviselőknek Szolnoki Gergő körzeti megbízottat, aki szeptember 1-től településünkön lát el szolgálatot. Szolnoki Gergő körzeti megbízott szeptember 1-től kerültem a településre kihelyezésre. A testület tagjai személyesen ismernek, mivel jászfelsőszentgyörgyi lakos voltam. Az iroda helyiséget megnéztem, vannak hiányosságai, elsősorban számítógépre és nyomtatóra van a legnagyobb szükségem. Mindenképpen szükség lesz egy megfelelő teljesítményű számítógépre, annál is inkább, mert ha az adminisztrációs munkát el tudom végezni az irodában, kevesebb időt tartózkodom Jászberényben a kapitányságon. Sajnos a szolgálatot nem teljes terjedelmében tudom itt tölteni, mert elrendelték számunkra öt jászsági településen fokozott ellenőrzési szolgálatot. Kérem a képviselő-testület türelmét ezen időszakra. A magam részéről ígérem, hogy a tőlem telhető legtöbb időt próbálom itt tölteni a településen. A polgárőrséggel minél előbb szeretném felvenni a kapcsolatot. Polgármester: Megpróbáljuk minél előbb megteremteni az irodába a feltételeket. Mind a polgárőrség mind az önkormányzat maximális támogatást biztosít a körzeti megbízott részére. A rendőrség részéről megfogalmazódott az a kérés, hogy lehetőleg csak a rendőrségé legyen az iroda. A falugazdászt áthelyezzük a művelődési házba. A falugazdász részére használatra bocsátunk a teleházból egy darab számítógépet. II. NAPIRENDI PONT Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet és a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Jegyző: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelet tervezetet. A lakásfenntartási támogatás (szept. 1-től igényelhető) változásának természetbeni módjáról beszéltünk részletesen. Az előterjesztésben össze van foglalva a jogszabályi változás lényege. A lakásfenntartási támogatásról szól a kiküldött előterjesztés. A bizottsági jogkörben megmarad a döntés, a természetbeni juttatás módját is a bizottság fogja megállapítani. Közüzemi díjakra és lakbérhátralékra lehet fordítani a természetbeni juttatást, így a javasolt kör mivel nyomon tudjuk követni a lakbérhátralék, vízdíjhátralék és a hulladékszállítási hátralék megfizetése. A szolgáltatókkal folyamatosan keressük a kapcsolattartás lehetőségét. Kókai Józsefné Még annyival szeretném kiegészíteni, hogy a természetbeni juttatás az elsődleges, de lehetőség van a pénzbeli támogatásra, attól függ, hogy milyen indokok állnak a kérelemben. A helyi lakásfenntartási támogatás is megállapítható abban az esetben, amennyiben a feltételeknek megfelel a kérelmező. III. NAPIRENDI PONT Tárgy: Az alkalmazandó élelmezési nyersanyag költségekről szóló 13/2010. (XII.10.) önkorm. rend. és a Jászfelsőszentgyörgyi Községi Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási és munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 14/2010. (XII.10.) önkorm. rendelet módosításának megtárgyalása Bálint Györgyné: Szeptember 5-től a gyerekek ingyen kapják a tejet, egy nap kakaót, és ígéretet kaptam arra vonatkozóan, hogy jövő hét hétfőtől gyümölcsöt is fognak kapni. IV. NAPIRENDI PONT-ként megtárgyalták a Községi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést. Polgármester: Mindenek előtt kiemelem, hogy sikerült tartanunk azt az előirányzatot, mely szerint költségtakarékosan, hatékonyan és minél gazdaságosabban próbáltunk gazdálkodni az elmúlt félévben, annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt arányosan tudjuk ledolgozni. Mind a hivatal, mind az intézményvezetők részéről nagy fegyelmet igényelt, ugyanezt a fegyelmet kell a második félévben is tovább folytatni. A háziorvosi rendelő és az oktatási intézmény festése, lambériázása megvalósult. Szintén megvalósult a konyha festése. Az iskolában még két tanterem festése hiányzik, de az őszi szünetben be lesz fejezve. Összességében 670 ezer forintot költöttünk a felújítási munkálatokra az első félévben. Folyamatban van a művelődési ház nagytermének plafon és fal festése. Amennyiben a közbeszerzési eljárássikeresen lebonyolódik, talán még az idén meg fog valósulni az óvoda nyílászáróinak cseréje. Elmaradt néhány olyan munka, melyet beterveztünk a költségvetésbe, de az eljárások elhúzódása miatt nem valósul meg az idén, például a közösségi közlekedés fejlesztése, mely csak a következő évben fog megvalósulni. A költ-

3 ségvetésben erre a beruházásra tervezett önerő összeg tehát ez évben felszabadul, továbbá pénzösszeg maradt a csapadékvíz elvezetésre szánt előirányzatból is, de ennél a beruházásnál még felmerült egy munka, melyet be kell az idén fejezni. Jelen pillanatban nincs olyan pályázatunk, melyre jelentősebb önerőt kellene biztosítani. Nagy szükség lenne a háziorvosi rendelő egész épületének tetőfelújítására. Ezt a beruházást a felszabadult összegekből meg tudnánk valósítani. Ez év tavaszán 3 millió forintról kaptam árajánlatot, most ismételten árajánlatokat kérek kivitelezőktől és mindezek tudatában vissza fogom hozni testület elé. Mindenképpen szükség lesz egy műszaki ellenőr alkalmazására is. Szeretném, ha az óvodában a nyílászárók cseréje során megvalósulna a konyha nyílászáró cseréje is. A fűtésben jelentős megtakarítást jelentene. Szó volt korábban a közoktatási intézményből visszaérkező megtakarítás felhasználásáról. Jelen pillanatban az összeg tartalékba van helyezve, egyrészt az oktatási intézmény dolgozóinak étkezési hozzájárulás kiegészítés fedezetére, másrészt pedig a közüzemi számlák fedezetére, mivel szeptember 1-től visszakerült az önkormányzathoz. A civil szervezetek támogatási kérelemmel fordultak felénk, melyet az ülés későbbi napirendjében szeretnék ismertetni. Fontosnak tartom elmondani, hogy költségvetési rendeletünkben meghatároztuk a 15 % költségvetési kiadás zárolását, melynek részbeni feloldását szeretném a testületnek javasolni. Mint említettem szükséges a feszes gazdálkodási fegyelmet tartani a továbbiakban is, ezért a testületi határozati javaslat is úgy került megfogalmazásra, hogy a dologi kiadás teljesítését a közüzemi költségeken túl, csak az előzetes egyeztetés és engedély esetén lehet megtenni. Azért van erre szükség, hogy a költségvetés függvényében tudjuk meghatározni, hogy a szükséges feladatokat és azt, hogy mire tudjuk a fedezetet biztosítani. Annyi engedményt már mindenképpen tehetünk, hogy ahol munkaruha került meghatározásra, annak összegét már ki tudjuk fizetni a dolgozóknak. Továbbá megvalósítható legyen a kisebb eszközbeszerzés, amely elengedhetetlenül szükséges. Hangsúlyozom azonban, hogy valamennyi intézményvezető esetében szükséges az előzetes egyeztetés és engedély a közüzemi költségeken túli kifizetésekhez. V. NAPIRENDI PONT Tárgy: Védőnői munkakör betöltésére pályázati felhívás megtárgyalása Polgármester: Sajnos pályázati felhívásunkra egyetlen pályázat sem érkezett, ezért újra meg kell hirdetnünk az állásra a pályázatot. A pályázati felhívást a testület tagjai írásban megkapták. A munkakör betölthetőségének időpontja: január 1. A pályázat benyújtásának határideje: november 30. A pályázat elbírálásának határideje: december 31. Nagyon szeretném, ha érkezne pályázó, mivel az ÁNTSZ-el már komoly problémáink vannak, de megoldást ők sem tudnak nyújtani. A védőnői munkakört helyettesítés jogcímen Knollné Borbás Ágota védőnő látta el, megbízatása augusztus 31-én lejárt. Kérem a testületet, hogy Knollné Borbás Ágota védőnőt bízza meg szeptember 1-től december 31-ig, a védőnői feladatok ellátására vonatkozóan. Polgármester: Kérem a testületet, hogy tárgyaljuk meg a támogatási kérelmeket. Mindenek előtt el szeretném mondani, hogy a 400 ezer forint, melyet a civil szervezetek támogatására irányoztunk elő már nem áll rendelkezésre teljes egészében, mivel a futball csapat 63 ezer forint összegű támogatásban részesült az év elején. Lakatos Krisztián: Kérem a képviselőtestületet vegye figyelembe, hogy a falu lakosságának kb. 40 %-a cigány származású, és nem egy szervezetről van szó. Polgármester: Célszerű lett volna az ülés előtt egyeztetni a kisebbségi önkormányzattal. Szeretném a saját javaslatomat módosítani, és azt követően kérem a testület tagjait, hogy amenynyiben van egyéb módosító javaslatuk, azt tegyék meg. Valamennyi csoportnak a tevékenységét kell értékelni és figyelembe venni. Javaslom a Rozmaring Pávakör részére a 300 ezer forint összegű támogatás megállapítását a jubileumi rendezvény megtartására. Javaslom a Rozmaring Pávakör részére a ,- Ft kifizetését, mivel szeretném ha rendeznénk az elszámolást. Elfogadom a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére javasolt 100 ezer forint összegű támogatás. Javaslom a Kék Nefelejcs Pávakör részére 100 ezer forint összegű támogatás megállapítását. Polgármester Tájékoztatom a testület tagjait, hogy valószínűleg szeptember végén rendkívüli testületi ülés összehívására kerül sor a Jász Világtalálkozó megrendezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése és döntések meghozatala céljából. A képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, a hozott rendeletek, határozatok megtalálhatók a könyvtárban. Minden érdeklődő számára elérhető.

4 ANYAKÖNYVI HÍREK Újszülöttek Augusztus 19. Ecsedi Zoltán Szülei: Gilligné Kozma Mónika és Ecsedi Zoltán Kossuth u. 43. Augusztus 30. Horváth Béla Szülei: Nagy Barbara és Horváth Béla Lőrinckátai u. 13. Szeptember 1. Sánta Roxána Szülei: Lakatos Nikoletta és Sánta István Fő u. 36. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a babáknak és szüleiknek! Az élet csak egy jót ad nekünk, Azé lehetünk, akit szeretünk. (Lope De Vega) TÓÁSÓ JÁNOSNÉ TÓTH JULIANNA és TÓÁSÓ JÁNOS.házassági évfordulóján sok szeretettel köszönti - Szerető Családja Házasságot kötöttek: Október 14-én Bazsó Róbert és Radics Marianna Sok boldogságot kívánok az új párnak! Halottaink Szeptember 9. Mizsei Jánosné Stanik Mária Terézia Élt 76 évet Vöröshadsereg u. 1. Szeptember 21. Urbán Józsefné Erdődi Ilona Élt 67 évet Jászberényi út 13. Nyugodjanak békében! Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak! TÁJÉKOZTATÁS Községünkben október én (péntek szombat) 8-14 óráig egészségügyi szűrőprogramot szervezett a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet. A szűrőprogram keretén belül az alábbi ingyenes szűrővizsgálaton lehet részt venni: belgyógyászat urológia, szív- és érrendszeri vizsgálat (vérnyomás, vércukor, koleszterin), légzésfunkció vizsgálat, bőrgyógyászat szemészet.) VISSZA AZ IDŐBEN 11. rész MOTTÓ: Seírből kiált énhozzám is az Úr: vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiábavalóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz? (Ady Endre: Ésaiás könyvének margójára) Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!.. (Máté 6/9) nevezd ki, és erősítsd meg az apostolaidat újra, és küldd szét Őket, a kis- és nagyprófétáiddal együtt a szélrózsa minden irányába, mindenféle és fajta népeid közé, hogy legyenek óvói, vigyázói az emberiségnek, melyet saját képmásodra teremtettél; mert szenvednek, Jóbokká váltak, és mindjobban azzá fognak válni, mert fogy a kenyerünk, sötétednek éjszakáink, nem haladhatunk egyről a kettőre, mert évezredek óta dúlnak a háborúk a földön, dörögnek a fegyverek most is, ezért fegyvereket, lőszert, robbanóanyagot gyártunk az olcsóbb, a kenyér, élelem, és a testünket takaró ruha helyett. Kaszárnyákat és börtönöket hozunk létre házak, lakások helyett. És nem szűnnek a háborúk okai, mert mindig találunk ürügyet azok kirobbantására: állandóan eszkábál és eszkábál a fegyvergyártó, és azok szekértolói, hogy ne szűnjön a ciklikusság, a körforgalom: a fegyverek forgalma.

5 Már a testvérnépek is egymás torkának ugrottak a Délszláv-háború során, és ma már újra ugrásra készek a Koreai félszigeten az édestestvérek is, megmérgezve a térség békéjét, sőt az egész világét, atomfegyverekkel is fenyegetve, a hidegháborút újra műsorra tűzve. Mi Atyánk! Hiszen látod, hogy minden!, de minden! ennek a folyamatnak van alárendelve az Általad teremtett Világodon; már nem is titkoljuk (nehéz lenne!), csak magyarázzuk, néha burkoljuk, valamibe becsomagoljuk, hogy szívesebben nyelje le a nép. Ha nem akarja lenyelni, hát letoljuk a torkán: hiszen egyszerre csak azt érzi, hogy beleesett a műsorba. Az Öldöklő-szerszámot, az Embert-elveszejtőanyagot kigondoljuk, pontosan megtervezzük, és drágán, óvatosan, nagy anyagi ráfordítással legyártjuk, utána a biztonság betartásával raktározzuk, majd a föld népeit fondorlattal összeugrasztjuk, háborút kreálunk, és csőre töltünk. De csőre töltjük az embert is, hiszen ágyútölteléknek nézzük, katonáink mérhetetlenül sokat szenvednek, a nagy fizikai igénybevételtől, az időjárási viszontagságoktól, a kialvatlanságtól (a pihenés hiányától), a váratlan tényezők bekövetkezése miatti gyors, operatív intézkedésektől, az állandó halálfélelemtől, az utánpótlások elmaradásától, a jószó hiányától, és a hátország diverzió szította ellenagitációjától. Mindezek mellett a lakosság leszegényedik, bizonytalanság-érzés alakul ki: de a fegyverkereskedők óriási bevételekre tesznek szert, amiből megvehetnek bennünket kilóra, akik ellenállunk vagy ellenállni akarunk. Teljeskörű lobbizás folyik a többi iparágakkal szemben, hogy ők, csakis ők jussanak megrendelésekhez, olcsóbb anyaghoz, munkaerőhöz, katonákhoz, most már gyermek-katonákhoz is! És jaj! a legyőzöttnek, mert nagyösszegű jóvátételt fizettetnek vele. De jaj! a győztesnek is, mert revansot vesz majd rajta a vesztes fél, ezért újból, még nagyobb mértékben fegyverkeznie kell megterhelve az egész nemzetgazdaságát. De jó lenne pedig ezt a rengeteg kiadást az Emberiség jólétének emelésére fordítani, hogy a szegénység miatt ne haljanak meg három másodpercenként gyermekek, felnőttek: különösen a szegény országokban. - Teremtő Atyánk! Az Ember akár a nemzetét szerető Csodaszarvast imádja, akár a Hal vagy a Bárány elveit vallja, legyőzik a fegyvergyárosok (mint ifjúságunkat a Dohány-gyárak) már évszázadok óta, maguk alá gyűrik, módszeresen, fondorlatosan, aljas ravaszsággal, taxatíve előre leírt titkos-, szolgálati jegyzék alapján. A kártyát ők keverik, a képviselőket, a szenátorokat megválasztatják, utána már csak ügyesen lobbizni kell, és jönnek a megrendelések, anyag-, áru- és végtermék szinten. Hát így múlik el a világ dicsősége, és így párolog el a Világ-pénze, a dolgozó emberek termelésének eredményeiből képzett jóléti előirányzat, a szociális-hálók foltozására szánt pénzösszeg: és a szegények etetésére összegyűjtött morzsák megcsappannak. Mert a lőszereket elpuffogtatjuk, a gépjárművek, repülőgépek leamortizálódnak (még a tartalékban lévő nem-mozgatottak is), és a lejárt szavatosságú robbanóanyag megsemmisítése drágább, mint az előállítása és raktározása együttvéve. Gondoljanak bele, hogy mi minden hasznos dolgot tudnánk javunkra előállítani, a fegyverzetek gyártása helyett! Olcsóbb gyógyszert, orvosi műszereket, fogászati eszközöket, kórházi felszereléseket, iskolát, óvodát építenénk szerte a világon, és az életszínvonalat a bérek, nyugdíjak emelésével magasabban biztosítanánk. De mégse gondoljunk bele túlzottan az előzőekbe, mert ezeket már mindenki tudja, kissé banálisak, untig hallottak (nem is tudom, hogy mertem leírni). Sőt, enyhe demagógiával is könynyen megvádolhatnak: és mégis, mégis, meg kell állítani a fegyverkezést (az emberiség első számú közellenségét), úgy hogy Memento mori! gondoljunk a halálunkra: ha a háborút nem tudjuk megakadályozni. - Szentlélek Úristen! Milyen kísértetiesen hasonló ma a háborútól jogosan félő helyzetünk, mint az elmúlt történelmünk a háborúk kitörése előtt. A múltban is a gazdasági válság miatt hitték el a népek és az emberek az ígérgetéseket, mert vágytak egy élhetőbb, jobb sorsra, és a gazdaság fellendülésére. De helyette halált kaptak, az országgyűlés által megszavazva, és a csonkolt sebesültek visszaözönléséig, a háború kitörését még éltették is. Ma és holnap még majd ki kell bírnunk a radikális iszlám (tankönyv: ált.isk. 8.o. történelem, 134. lapoldal) térhódításait, és a békefenntartóink jogos ellenlépéseit mindkét fél meg van győződve sajátos igazáról. De az igazságszolgáltatás hála Istennek megnyugtató érzést adva működik, Hágában, a Nemzetközi Törvényszék keretein belül. Ide várnak minden háborús bűnöst megérdemelt felelősségre vonásra! - Istenünk, Krisztus Király! Hallgasd meg hát katonatársad jogos sirámait, egy fő Jóbod Jeremiádját, hogy távol hazájától, a sok szenvedéstől mivé vált. Ő már nem csak az embert hibáztatja, hanem már Veled is perel, mint az ifjú Ady Endre tett, míg nem hanyatlott hozzád, mint árnyék. A magyar irodalomban számtalan ilyen témájú, stílusú, érzelmes vers született, ugyan így a világirodalomban is még sem tanulunk belőle kellően:

6 HAZÁMTÓL TÁVOL Elmentem érted Éva Afrikába Mindenki tudta, hogy az utcánkban laksz! Anyám, a bennszülött hiába sírdogált, Lökdösött a szívem, a gaz az igaz. Mentem a bősz ördögök között; Szuronyvillogón, gyilkos aknák fölött. Pedig Kiss Mari írta, hogy szeret; De kéjt ígértek a huncut háremek. Nyakig gázoltam hulla-tengerekben, Mert módos multik eszkaláltak. Űztem a kokottot, mint a vadállat; Degesz zsebem, s a fejem kiürült. Szeszeltem, mint őrült, míg bírtam; Kiégett vérem fagyosan fázik Sérült lelkem kikezdte a mákony; Szikkadt fejem kopott koponya. Megtértem végre édes-hazámba, Hol jó apám nagyapja vagyok; A piszkos munkát itt is én végzem el, Hiába hívnak hűvös hajnalok! De Törpe-álmaimban, ha az utcán elhaladsz, Felgyújtod a szívem, mint őserdőt a napalm, Akkor én újra mesét álmodok; Mely csak az enyém, mit féltve titkolok. Jaj! hontalan hiénák csontokat tördelnek Emberré aljasultam tán embert is ettem Szenvedek, mint Bal és Jobb Lator a kereszten; Meddig élek még Te, Deista Isten?! Írtam: Székesfehérvár, december 06-án, Szent Miklós napján; az Advent várakozásában, a Megváltó születésének reményében Jász F. György közíró, alias Herédi István folyt. köv október 23. Az 55 éve kitört forradalom és szabadságharcra, az elesettekre, és a hősökre emlékezünk a következő verssel. Fodor József Viharban Két napja vetődöm, mint szélben a tört falevél S vihar bábja, s mint ki oly gyönge, hogy már alig él. Kint csörögnek a puskák, s mélyhangú ágyúk morganak, S a piros földre piros vért szórnak a zord hadak. Véres az ősz, de az ember vad színe még véresebb, Seb földön, fán, testen, és harcra-tört szíven csupa seb. Egy nagy fájásban élek, s körül száz rém és dühök, Fenn az égben dübörg a lég, s lenn dübörg a rög. Kinn az erdőn hullás, csend és ősz - s benn a halál. Két vég közt verdes a lélek, szegény, a szív megáll. Az életünket vad-vad gyom verte, ó vad bűnsereg. S mint zord ítélet, vak bíró, most szólnak a fegyverek. Ó ember, ki jót vársz még, s nagyot akarsz, s mást, szépet itt, Okulj e vérből s engeszteld, gyógyítsd e ma sebeit. Ó, jobb vezér s cél: s mit a remélt, hitt jobb holnap ad! - Békült legyen végre s boldog e vérző nép és szabad. (1956. október 26.)

7 EGÉSZSÉGÜNKÉRT Hadd mutassam be Gyuri bácsit, a bükki füvesembert. Ő még azon kevesek közé tartozik, aki szüleitől - nagyszüleitől tanult, tőle lehet is tanulni. Szeretettel köszöntöm én is Önöket. 83 éves múltam, Miskolcon születtem. Őseimtől tanultam meg a tudást, amit a 20. nagymama gyűjtött össze, ez visszaszámolva kb éve. Semmiféle papírom nincs róla, de a MTA rátette egyik könyvemet forrásanyagként a honlapjára. Mit tudott a magyar nép? Majdnem mindent. Sőt nagyon-nagyon régen mindent, olyannyira, hogy a magyar táltos agyat műtött. Magyarországon 48 koponya van, amin látszik a műtét, és látszik, hogy az egyik ember, akinek a koponyája meg volt műtve, még 12 évig élt utána. A magyar táltosok épp úgy tudtak agyat műteni, mint az egyiptomi papok. A szegény embernek csontot építettek be, a gazdag embernek aranylemezt. Két segítője volt a táltosnak, egy sámán, aki dobolt, és egy másik, aki a kezébe adta a füveket. Az egyik a javasasszony, ha nő volt, a másik a füvesember, ha férfi volt. Nálunk Magyarországon 1790-ben volt egy bírósági per, ami a füvesembert igazolja, hogy ők gyógyítottak, Borsod megyében, egy boszorkányperben. Az írásos anyag nagyon-nagyon kevés, de azért van. Tárgyi bizonyíték is elég kevés. Írásos anyag 1260-as évekből Margit hercegnő írja az egyik sámán nevéhez, hogy ne bántsátok! Őt gyógyította sárga tárnics (?), emésztési hatású szerrel es évek felé Éliás Péter írt le 575 féle gyógynövényt, hogy mire való. Van egy orvos barátom, aki az orvostanítás történetét kutatta, és előadásában elmondta, hogy a török időkig Magyarországon 3 orvosegyetem volt, Európában volt még a lengyeleknél és a spanyoloknál 2, a többieknél csak egy. A magyar orvosok még tanulták a keletről hozott gyógyítást. A török időben mind a három elpusztult. Mária Terézia Nagyszombaton létrehozott egyet, de már csak nagyon keveset tanították benne a füvekkel gyógyítást ig még felírták a gyógynövényeket a betegnek, de utána már nem. A tárgyi bizonyítékok közül egy-két szike, meg koponya, amit műtöttek, mindössze ennyi maradt. Ma ott tartunk, hogy a világ 1979-ben olyan erővel fordult a természetes gyógymódok felé, hogy az egészségügyi világkongresszus kimondta, hogy a népi gyógymódok hátrányos megkülönböztetését semmisnek tekinti nov. 8-án 6 pontban foglalta össze a pekingi kongresszus, hogy mit kér az Egészségügyi Világszervezet az orvosoktól, a kutatóktól. Elsősorban, hogy kezdjék el ismét tanulni a tudást, kezdjék el tanítani, a kormányok hozzák meg az alkalmazhatóságát, a népi gyógyítóknak azt ajánlották, hogy vizsgázzanak le. Én tavaly tettem fitoterapeuta vizsgát. Nálunk a kormány is igyekszik eleget tenni az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen a székelyek és csángóknál vizsgálták, hogy mit használnak rák ellen. És azt utána orvosilag visszaigazolták, hogy az működik, jól működik. Engem az lepett meg a legjobban, hogy szilvalekvárral gyógyították a hererákot és gyógyítják ma is és Pécsett bebizonyították vastagbéldaganat és mellrák ellen is jó. Egyszerűen igazolható, antioxidáns van benne. Az aszalt szilvában 5700 egységnyi antioxidáns volt, a mazsolában a fele sem február 8-án, amikor mentem a jogosítványomért, a doktornő látott a fejemen valami fekete pettyet, valószínűleg melanomát, amivel azonnal kórházba utaltak, hogy azt onnan le kell venni. Fehér fagyöngyből, közönséges galajból lehet rák ellenes tinktúrát csinálni. 2,5 évig használtam, 2 évig semmi nem történt. Minden nap egy pohárnyi teát elosztottam, háromszor egy picit ittam, és kentem. Két év múlva bebarnult, és fél évvel később leesett. Voltam tavalyelőtt egy CT-én, és teljesen negatív volt. Most elkezdett egy ilyesmi nőni pár hónapja a bal halántékomon, de most már óránként kentem, már bevarasodott. Nincs már ott, csak egy picit, de már az is le fog hullani. Török Szilveszter mondta, hogy a rákban nem lehet meghalni. Abban lehet meghalni, ha le van gyöngülve a szervezetünk, ha nem akarunk harcolni az életünkért, ha agyon vegyszerezzük magunkat. Egyik előadásom után egy 85 éves orvos mutatkozott be. Ezelőtt 15 évvel, tavasszal szájrákot állapítottak meg nála. Nem fogadta el a kezeléseket, körömvirágot evett egész nyáron nyersen, minden nap 3 fejjel. Egészen őszig, addigra elmúlt a szájában a rák. Egy fiatalember jött föl hozzám, 3-4 napos gyógynövénygyűjtő túrán volt, ilyeneket szervezünk többször is, és mondta, hogy édesapjának nyelvrákja van, utolsó stádiumban, segítsek neki valamivel. Szedjen galajt, mossa meg, préselje ki a levét, csináljon 2 csésze diólevél teát, egyikbe is nyers galajlevet, a másikba is. Az egyikkel gargarizáljon egész nap, és utána köpje ki, a másikat igya meg. Következő évben szintén eljött, és kérdeztem tőle, mi van a papájával és mondta, hogy köszöni szépen, jár a kocsmába. Magyar kertészmérnök kinn Németországban, 30 évvel ezelőtt mellrákot állapítottak meg nála, azóta minden hónapban ad magának egy fagyöngy injekciót. Arany árban van, de 30 éve él. Van sok ilyen dolog, amivel lehet gyógyítani. Az egyik miskolci kórházban egy belgyógyász adjunktusnő jött hozzám. A nagynénje leukémi-

8 ás. A mi tudományunk véget ért, van-e valami a gyógynövények közt, ami segít? Küldtem neki egy lekvárt. Som lekvárt, a néni kért utána, amikor elfogyott, ma is él, a fehérvérsejt szám lett. Sok olyan növény, gyümölcs van, amiben rengeteg antioxidáns van, ami pusztítja a rákos sejteket. Hol tart ma, hogy hogyan használják a régi tudást az emberek? Tavaly június 20-án 6:40-kor a Kossuth Rádió felhívta a berlini tudósítót, mert azt hallotta, hogy a németek 35 %-a nem hajlandó gyógyszert elfogadni. Alternatív módon gyógyítja magát, de a németek 50 %-a kipróbálta már a gyógynövényeket. Nálunk még nem ilyen kedvező a helyzet, de mutatja a statisztikai adat, hogy hogyan nőtt a gyógyszerfogyasztás és hogyan a gyógynövényé. A gyógyszeré 7 %, a gyógynövényé 12 %. 5 %-kal többet fogyasztanak az emberek. Mindenki meg akar gyógyulni, egészségesen akar élni. A két háború között a 3 millió koldus országának hívták az országot. Nagyon szegény volt a nép, nem volt biztosítása, nem tudott venni gyógyszert, kevés volt az orvos, kénytelen volt az ősök tudását átvenni azoktól, akik még tudtak erről, és gyógyítani magát, ahogy az ősök tették. És elsősorban egészségesek akartak maradni. Ha nem dolgoztak, éhen haltak. Vigyázni kellett az egészségükre. Akkor már tudták, hogy nincs olyan gyógyszer, ami egészségmegőrző, de gyógynövény sok van. Most ez különösen nagyon fontos, mert rengeteg vegyi anyagot eszünk meg. Van egy orvos ismerősöm, akit eltiltottak, mert ki merte mondani, hogy nem a gyógyszeripar, hanem a mezőgazdaság, a vegyszerek a ludas. Az összes mikroorganizmus kipusztul a földből, mert a vegyszerezéssel kiirtják. 40 év múlva kihal az emberiség. Régen a trágyát kihordták a földekre, ma energiát csinálnak belőle. Amerikában egy orvosprofesszor azt kutatta, hogy az un. adalékanyagokat az emberi szervezet meddig fogja eltűrni. A vizsgálat eredménye, hogy 2300-ra az emberi faj 7 %-a marad életben. Mindenképp változtatni kell. A világtragédia már megállíthatatlan. Gyöngyösön, a főiskolán mondta egy kutató professzor, tegyünk érte, hogy mi egészségesek maradjunk, a mi szervezetünk ellenállóvá váljon, a mi szervezetünket hozzuk olyan helyzetbe, hogy ki tudja védeni a mérgező anyagokat. A májunkat kell karban tartani. A gyermekláncfű, a pitypang levele zölden kiváló salátának Heti 7-szer csipetnyit a salátába, összevagdalni. Egy héten egyszer egy csésze teát kell belőle csinálni, és meginni. Nyáron a frissből, télen a szárazból. Kiváló a máj működésére, és amellett még nagyon jó a cukorbetegség megelőzésére. Magyarországon ma 500 ezer cukorbeteg van, 10 év múlva 1 millió lesz. A keserű nagyon kell a májunknak. A másik az aranyvesszőfű. Kanadából származik, máj, epe és vese hólyag, amire hat. Egy csésze tea elég hetente, hogy a májunk tökéletesen működjön. Sokan mondják, hogy nincs rá idejük. Az ilyen emberrel nem is érdemes foglalkozni, az legyen beteg. Cikória kávét ittunk gyerekkoromban, akkor nem volt baj a májunkkal és epénkkel, sőt a székletünkkel sem. Lehet a gyökerét is használni, fogyaszt is, székletet csinál, és a cukorbetegség megelőzésére is kiválóan működik. A cikóriában lévő innoin óriásmolekulájú szénhidrát, ami lassítja a cukor felszívódást, segít a béta sejtnek. Nőknél a közönséges cickafark, kiváló gyógynövény minden nőnek serdülőkortól, amíg él. Heti egy csészével kellene meginni belőle. A máján kívül, a koleszterin termelését rendben tartja, epeműködést segíti és van benne növényi ösztrogén, nem hormon. Nem csinál mellrákot és nem híznak el tőle. De az isten úgy teremtette a nőket, hogy immunrendszere van, a másik az ösztrogén hormon, mert ők hordják ki a babát, ők nevelik fel a gyereket. Aki használni fogja, annak nagyon kevés baja lesz, heti egy csésze teát elég fogyasztani belőle. Férfiaknak nem ajánlom, mert magas lesz a hangjuk tőle. Aztán van egy nagyon keserű, ezerjófű, a kisezerjófű. Ezer mindenre jó. Többek közt a májunknak is. Amikor már baj van a májunkkal, akkor ugyanezeket a növényeket lehet kúraszerűen használni. Akkor viszont naponta 6-8 hétig lehetőleg reggel, és 8 hét kihagyás után lehet folytatni esetleg még tovább is. Amikor rendbejött, akkor visszatérni a heti egyre és akkor nem fog megismétlődni. A hepatitisz C-nél nem alkalmasak, ill. ha a májban ciszta van. Ebben az esetben a diólevél teáját lehet használni, bár nem olyan hatékony. Reggel meginni a teát, a levelet betenni a hűtőbe, és éjjelre fölmelegítve dunsztban rátenni a májra, 6-8 hét alatt a ciszta a felszívódik, hét alatt a hepatitisz C is megszűnik. (Az előadás folytatását a következő számunkban találják.) A könyvtárban megtalálható és kikölcsönözhető: SZABÓ GYÖRGY - LOPES-SZABÓ ZSUZSA: A bükki füvesember gyógynövényei c. könyve, melyben színes fotókkal illusztrálva mutatják be a legfontosabb gyógyfüveket. és adnak nagyon pontos gyűjtési útmutatókat és felhasználási tanácsokat.

9 Várhegyi Asztrik Mihály Gerzson gróf élete és csodálatos kalandjai folytatásokban 4. befejező rész Az idő gyorsan haladt, a gyermekek meg úgy nőttek, mint a gomba. A grófék leánykájuknak Jánosék gyermekei voltak az igazi játszópajtásai. Nem is bánták, mert illedelmes gyermekek voltak és úgy szerették a kis Flórát, mintha a testvérük lett volna. Idővel az alispán fia is megnősült elvette a szomszéd grófság idősebbik lányát, pedig ő aztán csúnyácska volt. Vastag üveges szemüveget hordott, az egyik lábára sántított, de hát gróf kisasszony volt. Gerzson gróf mindig irtózott a két grófkisasszonytól, mert ráadásul meg is tréfálták, csúfolták Gerzson gróf urat, pedig őket lehet volna ám csúfolni, de a gróf úr csak egyet legyintett a kezével és ezzel megmondott mindent. Jánosék legidősebb fia kijárta az iskolát és odaadták a városba, polgári iskolába tanulni. Nagyon jól tanult, így a városban ingyen tanulhatott. A legkisebb leány Évácska is ősszel iskolás lett. A kis grófnőnek nevelőnőt fogadtak. Flóra a kis grófnő alig várta, hogy haza térjenek az iskolából a Jánosék gyerekei és játszottak estig. Gróf úrnak és Nóra asszonynak nem született több gyermekük, de a kicsi Flóra kárpótolta a kedves grófpárt. A birtok ügyei is rendben mentek. Néha kijöttek a faluból János ismerősei faanyagé a házukra, amit épített egy-egy ifjú pár. Gerzson grófnak szép erdei voltak, egyenes fák, amik gerendának megfeleltek. A gróf úr minden ifjú párt ezzel segített, ezért aztán népszerű volt a környező falvakban. Az iskola híres lett sok diákja volt, aki jól tanult, kitűnő volt mindegyiket taníttatta a gróf úr. Jánosék idősebbik fia végzett a polgári iskolában és ügyvédnek tanult tovább a középső fiú papnövendék lett, mivel ős is nagyon jól tanult. Flóra grófkisasszony is felnőtt, a nevelőnő megtanította mindenre, s minden évben el is vitték vizsgára a városba. Mikor Jánosék fia végzett és ügyvéd lett Flóra grófkisasszony a polgári iskolát elvégezte. Nagyon széplány lett belőle. Jánosék fia is szemre való ifjú ügyvéd volt, s mivel kitűnővel végezte az iskolát, az esze úgy vágott, mint a beretva és talpraesett szép ifjú volt. A városházára került az alispán úr mellé segéd alispánnak, fel is vették. A városi előkelő kisasszonyoknak bizony mindegyiknek tetszett. De ha ideje adta őt mindig haza húzta a szíve szüleihez meg a szép Flóra kisasszony látására. A két fiatal vonzalmat érzett egymás iránt, amit nem is titkoltak. Egyszer meglátta a gróf úr, hogy a rózsakertben csókolózott a két fiatal. Szaladt a gróf úr Nóra asszonyához, hogy ő mit látott. Nóra aszszony azt mondta: - Én se voltam grófnő csak egyszerű tanítónő mégis kellettem magának, akkor remélem nincs kifogása ellene a két szép ifjú párnak, hogy tetszenek egymásnak. Dehogy van, hisz a szívem repdes az örömtől - mondta Gerzson gróf úr. De jöjjön kedvesem, mondjuk el Jánoséknak is. Várták már ők is ezt a pillanatot, hiszen nekik már elmondta a fiuk, hogy ő Flóra kisasszonyt szereti. Belép a gróf és felesége Jánosékhoz, azok elsápadtak mindketten, s kérdi a gróf úr: - Valami baj van János? - Nincs grófuram csak ezek a gyerekek egymásba szerettek és maga ezt ellenzi. - Nem én, János! Akkor nincs semmi baj, mert mi sem ellenezzük. Hamarosan meg is esküdtek. Nem is volt a vármegyében szebb és boldogabb pár, mint ők voltak Mák Zoltánné Kedves Olvasóink! FELHÍVÁS Kérem Önöket, hogy keressék elő régi fotóikat és ha találnak közöttük olyat, ami régi érdekes eseményeket, középületeket, szobrokat, boltokat, régi mesterségeket űző embereket, vagy szép népviseleteket ábrázolnak hozzák be a könyvtárba! Szkennelés után visszaadjuk a fotókat. Szeretnénk jövőre a Jász Világtalálkozó alkalmából fotókiállítást készíteni a faluról, az itt élő emberek régi és mai életéről. Ehhez kérjük segítségüket. Az alábbi fotót Mézes Imrétől kaptuk. (Néphadsereg u.) Törökhíd A régi kőhíd a Hajta éren

10 KÖNVTÁRI HÍREK Mesemondó verseny szeptember 25. vasárnap 15 óra. Vidám, meleg őszi délután gyülekeztek a gyermekek és néhány felnőtt kísérő a művelődési ház nagytermébe, ahol rendezték az idei, már a hatodik mesemondó versenyt. Izgalommal teltek az utolsó percek, volt, aki még kiment a folyosóra, hogy még egyszer átismételje a kiválasztott mesét. Rövidesen elkezdődött és Magdi néni köszöntötte a jelen lévőket, a mesemondókat, a zsűrit. A zsűri 3 főből állt: Kókai Józsefné, Kővágó Sándorné és Zrupkóné Pernyész Lívia tanárnők végezték ezt a nehéz feladatot. Bevezetésként Arany Lászlóról, Arany János fiáról, híres mesegyűjtőink egyikéről hallhattunk néhány adatot, érdekességet. Megtudtuk pl.. hogy már 18 éves korában megjelent első kötete Eredeti népmesék címmel. Petőfi Sándor volt a keresztapja, aki neki írta az Arany Lacinak c. költeményét. Sajnos már 54 éves korában meghalt és csupán 5 kötet könyv írói hagyatéka. Az emlékezés után elkezdődött a mesemondás a legkisebbtől haladtunk a legidősebbekig. Így egy kis óvodás kezdte a sort, majd az alsó tagozatosak jöttek sorban. Őket követték a felsősek. Magyar népmeséket hallottunk, hol rövidebbet, hol meg egészen hosszút. A gyerekek ügyesen elmondták a meséiket, ki bátran, hangosan, jó kiállással, ki meg kicsit megszeppenve, néha akadozva. Ennek ellenére a zsűri mindenkinek mondott bátorító, kedves gondolatokat és megdicsértek mindenkit, aki rászolgált. Míg a zsűri eldöntötte a helyezéseket, mi a vendégek elfogyasztottuk a finom süteményeket, amit Magdi néni készített és utána leöblítettük üdítővel. Végül is a következő helyezések alakultak ki. Mindenki kapott oklevelet, a helyezettek pedig nagyon szép mesekönyveket. Óvodás: I. helyezés - Thuróczy Valéria Alsó tagozat: I. helyezett Miczák Zsanett, a két II. helyezett - Oláh Julianna és Thuróczy Ildikó. Felső tagozat: I. helyezés Raffael Szerafínó és Oláh László, II. helyezés Lakatos Zoltán, III. Kanalas Attila, IV. András Tamás, V. - Kiss Ildikó, VI. Németh Katrin. Nagyon jól szórakoztunk, élményekkel megrakodva tértünk haza erről a mesés délutáni programról. (egy résztvevő) VETÉLKEDŐ Az idén az Országos Könyvtári Napokat október 3. és 9-e között rendezték meg, amihez mi is csatlakoztunk. Ügyes kezek címmel kézügyességet fejlesztő könyvekből könyvkiállítást készítettünk a gyermekkönyvtárban. Október 4-én pedig a 3. és a 4. osztályosok mérték össze tudásukat egy könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőn. A gyerekeknek 5 feladatot kellett megoldani, használva a könyvtári könyveket, lexikonokat. Végül a 4. osztályosok kerültek ki győztesen 57:46 pontarányban. Köszönöm a kísérő tanárok segítségét. A győztes 4. osztályosok egy csoportja PÁLYÁZAT Az óvodás és az alsó tagozatos győztes gyerekek, háttérben a zsűri tagjai Nagyon hasznos könyveket nyertünk a Tinta Könyvkiadó nyelvi könyveiből a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat keretében. A megpályázott könyvek 50 %-át

11 kellett csak kifizetni. Ebben a szűkös világban minden ilyen kezdeményezésnek örülnünk kell. A következő könyvekkel gazdagodtunk: Etimológiai szótár Etimológiák, szóelemzések a Czuczor- Fogarasi szótárból Magyar közmondások nagyszótára Magyarító szótár Retró szótár Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig Magyar-angol alapszótár Angol-magyar alapszótár Angol-magyar kifejezések Francia-magyar beszédfordulatok Hogyan elemezzünk verset? Köszönjük a Tinta Könyvkiadó hasznos kezdeményezését! Új könyveinkből ajánljuk még! Kicsiknek: A gépóriások A kisvakond és az ősz / Zdenek Miler Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika Ezópusz meséi Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek Felnőtteknek: Senki sem hű hozzád / James Herbert Cuba Libre / Fejős Éva Félelem, hit, gyógyulás / Domján László - Popper Péter Váradi Tibor Újabb hétköznapi csodák agykontrollal A legnehezebb kabát /Lackfi János Megyeriné Nagy Magdolna könyvtárvezető A meseíró pályázat nyertes írása Kedves gyerekek! Engedjétek szabadon szárnyalni fantáziátokat és találjatok ki egy történetet! Legyenek benne mesés elemek is, bár alapja lehet a valóságból származó is. Így kezdődött a könyvtár felhívása meseíró versenyre. Sajnos csak egyetlen írás érkezett. Írója már megkapta jutalmát - egy szép könyvet a mesemondó versenyen. Most ígéretünkhöz híven megjelentetjük az írást az újságunkban. Thuróczy Ildikó A csodakút és a kisveréb Ez a történet félig mese, félig igaz, a húgommal és velem történt. Egy meleg, nyári délelőtt történt. Ez is olyan volt, mint a többi, játszottunk. Gyurikával éppen fogócskáztunk, amikor véletlenül megpillantottam egy kis apró verébfiókát. Valikával, a húgommal nagyon megsajnáltuk. Mindent megtettünk, hogy megerősödjön. Készítettünk kisfészket, adtunk neki vizet, etettük kenyérmorzsával. Lassan elkezdett enni és inni. Csak egy problémánk volt, hogy másnap kirándulni mentünk. Iminek, a szomszéd fiúnak volt egy ötlete. Ő elviszi a verébfiókát, amíg nem leszünk itthon. Reggel korán indultunk és nem sokára megérkeztünk egy nagyon szép helyre, Mátraverebélyre. Ott volt egy csodakút, s rögtön eszembe jutott a kisveréb. Hazaérkeztünk. Imi hozta is rögtön és megitattam a csodavízzel. Mire megitta huss elrepült. Ha a veréb itt maradt volna az én mesém is tovább tartott volna. HÍREK RÖVIDEN Szeptember 17-én jól sikerült összejövetelt szervezett Mézes Imréné, Manyika a Mozgássérültek helyi csoportjának vezetője. Nagyon szép műsort tekinthettek meg a vendégek a finom vacsora előtt. * * * Október 14-én, pénteken este újra DISCÓ-t szerveztek a fiatalok. * * * Október 15-én a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Romanapot szervezett. Délelőtt futball bajnokságot rendeztek első Kulturális Sport Nap néven, majd délután különböző fellépők és helyi táncosok, énekesek szórakoztatták a nagyérdeműt. Este hagyományőrző cigánybálon ropták a táncot másnap reggelig. * * *

12 VÉRADÁS A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete véradást szervez november 15-én, kedden óráig a művelődési házban. Szeretettel várjuk régi véradóink mellett az új jelentkezőket is, a 18 évet betöltött egészséges fiatalokat. Vallent Miklósné Halottak Napjára Bartal Klári Egy golfozót kórházba visz a mentő, mert torkán akadt egy golflabda. A férfi élethalál között van, próbálják a torkából kivenni a labdát. A kórház folyosóján egy ideges férfi várakozik, szintén golfozó. A nővér megszólítja: - Önnek rokona a beteg? - Nem, az enyém a labda. Örökkön égve Velem vagy még az estéli imákban, Kenyérszegésben, őszi reggelekben, Mikor a napfény birkózik a köddel S levele hullik sudártörzsű fáknak. Rád gondolok a terített asztalnál, Mellettem ülsz az Úrfelmutatáskor. Neked írom a verset és az arcod Rezdüléseit követik a rímek, Elismerő szavadra szomjúhozva. És hozzád mérek mindenkit köröttem, Bátorító kézszorításod várva, Nem szabadulva erős köteléktől, Mert egyek vagyunk élve és halálban - Hiába porlik tested messzi földben. IDÉZHETŐ IDÉZETEK "Egy ölelés sokkal többet jelent két test érintkezésénél. Egy ölelés azt jelenti: nem vagy fenyegető, nem félek ennyire közel kerülni hozzád, el tudok lazulni, otthon érzem magam, védett helyen, ahol megértenek. A hagyomány szerint valahányszor szívből átölelünk valakit, egy nappal meghosszabbodik az életünk." (Paulo Coelho) "Most tanultam meg, hogy: nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem." (Wass Albert) "Ne várd el az emberektől, hogy mások legyenek, mint amik valójában. És magadtól sem." (Richard Russo) "Ha nem ismered fel, hogy van hatalmad nemet mondani, soha nem fogsz tudni igazán igent mondani." (Dan Millman) Az újságunk korábbi számai elérhető az interneten is címen. Az előző számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: A két oda nem illő szó a gyors és a sebes, mert ezek egymás szinonimái, a többi szó pedig ellentétpárt alkot. A helyesen megfejtők közül Felsőszentgyörgyi Hírek előfizetést nyert: Szabó Anikó, Balázs Lászlóné és Völgyi Szilveszterné. Az új rejtvény: Van három dobozunk. Mindegyikben két golyó. Az egyikben két fehér (FF), a másikban két zöld (ZZ), a harmadikban egy fehér és egy zöld (FZ). A dobozokon a felirat is olvasható ahogy a zárójelekben szerepel, de a felirat minden dobozon hamis, vagyis nem egyezik a doboz tartalmával. Hogyan deríthetjük ki, mi van a dobozokban, ha csak egyetlen golyót vehetünk ki az egyik dobozból? (A másik golyót nem nézhetjük meg!) A rejtvény beküldési határideje: december 1. Elektronikusan a címre küldjék, vagy személyesen a könyvtárban lehet leadni a megfejtést. A megfejtők között kisorsolunk 3 db Felsőszentgyörgyi Hírek évi előfizetést. Felsőszentgyörgyi Hírek Jászfelsőszentgyörgy község lapja Szerkesztő: Megyeriné Nagy Magdolna Kiadja: József Attila Művelődési Ház, Könyvtár - Teleház Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 63. Tel./ fax: 57/ Megjelenik: időszakosan Felelős kiadó: Zelenai Tiborné polgármester

13 Tárgy: SAJTÓKÖZLEMÉNY azonnali közlésre További információ: Bobák Nóra projektmenedzser Elérhetőség: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A Jászsági Többcélú Társulás az idén XXI. századi gépekkel fejleszti az általa fenntartott közoktatási intézmény iskolai informatikai infrastruktúráját. A korszerűsítést az Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt támogatás biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egyik fő célja az iskolák informatikai infrastruktúrájának fejlesztése. Ennek keretében létrejövő Intelligens iskola program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be A Jászdózsai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás informatikai infrastruktúrájának fejlesztése címmel. A TIOP / számú projekttel ,- Ft összegű támogatást nyert el az általa fenntartott Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8 általános iskolai tagintézménye számára informatikai fejlesztésre, amely Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor településeken működő általános iskolai tagintézményekben valósul meg. A megvalósítást 2011 márciusában kezdték el a projektmenedzsment kijelölésével, majd a közbeszerzés kiírásával. A beruházás keretében a következő eszközök kerültek beszerzésre: 85 db iskolai PC 31 db tantermi csomag 1 alkalmazás szerver 1 szerver szoftver 7 szavazó csomag 8 db WIFI csomag 3 db SNI I (1 db - nagyothalló, 2 db - gyengénlátó) csomag A gépek és csomagok beszerzése után a pedagógusok szakember segítségével tanulják meg az interaktív táblák oktatásban történő használatát. A projekt zárásaként október 26-án záró ünnepséget rendeznek a Jászsági Közoktatási Intézmény Bozóky János Általános Iskolai Tagintézményében, Jászdózsán, ahol a meghívottak megtekinthetik a beszerelt eszközöket, és használat közben megnézhetik az elnyert eszközök tanórai keretek között történő alkalmazását. Az új eszközök és kiegészítőik használatával az általános iskolai oktatás terén teljesen új lehetőségek nyílnak meg a települések iskolái és az ott tanuló gyermekek előtt, illetve hozzájárulnak az Európai Unióban meglévő oktatási rendszerhez történő sikeres felzárkózásához. A projektzárást követően bemutató órák megtartására is sor kerül, melyek időpontjáról érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken, vagy a fejlesztéssel érintett tagintézményekben. További információ: Jászsági Többcélú Társulás 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. Telefon: +36/ Fax: +36/ WEB: Közreműködő szervezet:

14 CIVIL HÍREK 30 éves a Rozmaring Pávakör Pávakörünk a nyár folyamán több meghívásnak is eleget tett. Augusztus 13-án Lőrinciben voltunk, a kedves, hangulatos, hegyes-dombos városkában. Minden évben meghívnak bennünket, de most nagy készülődés folyt a meghívás körül, ugyanis a város elnyert egy nagyobb állami támogatást, aminek köszönhetően most jobban ki tudtak tenni a rendezvény kapcsán. Finom ebéddel vártak bennünket és neves művészek is felléptek, köztük pl. Aradszky László, sokunk kedvence. Mindent sorba szedett, ami a fiatalságunkban sláger volt. Örült ő is a sok tapsnak, mintha érezte volna milyen boldogságot hozott a csoportunk és az idősebb korosztály szívébe. A Lőrinci Pávakör kedvességét mi is viszonoztuk, mivel meghívtuk őket a 30 éves évfordulónkra, igaz csak a fellépés erejéig, mert a szereplés után ismét útra keltek a következő fellépés helyszínére, de így is sok színt hoztak a mi rendezvényünkbe, gyönyörű műsorukkal és népviseleti ruhájukkal. Augusztus 27-én a Pórteleki Pávakör tisztelt meg bennünket a 40. jubileumi évfordulós rendezvényükre. Jászberényben a Fő téren rendezték meg 13 pávakör közreműködésével. A szebbnél szebb ruhák a szivárvány minden színében pompáztak, a hangjuk betöltötte az egész Fő teret. A nagy meleg az igen elviselhetetlen volt, de később a finom ebéd és a közös éneklés már jobb hangulatban zajlott. Szeptember 24-én a mi pávakörünk is ünnepelt, megalakulásának 30. évfordulóját, amit lázas előkészület előzött meg. Új dalokat tanultunk be, hogy mindenki tetszését elnyerjük. Mikor megnyitottuk az évfordulós ünnepet a 30 éve vásárolt ruhák úgy ragyogott rajtunk, mintha akkor vettük volna az üzletből. Viszont sokan azt is éreztük, hogy a hátunk mögött ott áll az édesanyánk vagy a rokonunk, aki viselte ezt a ruhát korábban. Büszkék voltunk erre a gyönyörű ruhára, amit Bolla János, volt tsz elnöktől kaptunk annak idején. Minden fellépő csoport nagyon színvonalas műsorral járult hozzá a rendezvényünkhöz. Így a Lőrinci Népdalkör, a jászszentandrási Kunráth Sándor Pávakör, a jászapáti Muskátli Népdalkör, a Kossuth Zrt. Pórtelki Pávaköre, valamint a jászfényszarui Fehér Akác Népdalkör igazi ünnepet varázsolt a délutánba. A vendég pávaköröktől sok szép feliratos szalagot kaptunk a zászlónkra a találkozó emlékére és virágcsokrokkal és egyéb ajándékokkal, biztató szép szavakkal köszöntöttek bennünket. Szép emléklappal kedveskedett a KÓTA az éves tagsággal rendelkező pávaköri tagoknak, amit Zelenai Tiborné polgármesterasszonyunk adott át. Vacsorával és tombolahúzással zártuk a meghitt, szép ünnepet. Az egész műsor rendezését, vezetőnk Turjányi Istvánné vette a nyakába, ami sok-sok utánajárással és idegeskedéssel járt, amit köszönünk neked Jolika az egész csoport nevében. Október 15-én Jászfényszaruba voltunk hivatalosak az ottani Fehér Akác Népdalkör ünnepelte 40 éves fennállását. 12 csoport volt meghíva, pl. a galgamenti csoport, akiknek a ruhája, az ő népviseletük, mint egy-egy rózsaszál, úgy díszelegtek. A műsor után átadtuk a rózsacsokrunkat a vezetőjüknek és sok sikert kívántunk még a pávakörnek. Nagyon sok szeretetet kapunk egymástól is, a közönségtől is. Szeretjük a népdalokat, mit elődeinktől örököltünk, mi azt visszük tovább. Nagyon jól érezzük magunkat egymás között a próbákon és a különböző fellépéseken is. Életünket megszépíti ez a tevékenység. Senki ne akarja ezt tőlünk megvonni, sőt legyen benne része minél több jóhangú embernek! Mák Zoltánné Gratulálok a szép kort megélt pávakörnek. Sok örömet, boldogságot, jó egészséget és még nagyon sok sikeres fellépést kívánok a csoport minden egyes tagjának! (a szerk.)

15 Szüreti Felvonulás és Bál Felsorakoztak a csikósok, betyárok A bíró és a bíróné fogata A bíró és a bíróné Borbás Ferenc, Jászkapitány Vonul a tánccsoport Kisbíró: Velkei Richárd

16 Csőszök és csőszleányok A zenekar Táncbemutató a bálon Felsőszentgyörgyi Hírek 2011/4. sz. (A mellékletet készítette: Semperger Nikola) A Polgármesterasszony és a Bíró A Bál hercege és hercegnője a Bíróval és Bírónéval

17

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 12/2012.(III.6.) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben