Tartalomjegyzék. oldalszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. oldalszám"

Átírás

1 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 11 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 13 Országos Mentőszolgálat 18 Országos Vérellátó Szolgálat 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 22 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 22 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 23 Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb 23 Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója 24 Debreceni Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika bővítése 24 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 25 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi és Főiskolai Kar Ciklotron telepítése 25 Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ 25 Egészségügy beruházásai 26 Budapesti PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztése 26 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 26 Egészségfejlesztési és mentálhigiénés célok 28 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 31 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola működtetése 31 Nemzeti Környezet-egészségügyi akcióprogram 32 Ápolási eszközfejlesztés, home care program 34 Lelki elsősegély telefonszolgálat 35 Akkreditációhoz szükséges auditorképzés 35 Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása 35 Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése 36 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 36 Ágazati kutatásfejlesztés 37 Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés 37 Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése 38 Tancélos betegellátás 38 PHARE programokhoz való hozzájárulás 39 Ágazati informatikai programok 43 Club-Aliga szak- továbbképzési feladatok ellátása 44 EFKI létrehozása 44 Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások 45 Tervezési és statisztikai régiók programjának támogatása 46 oldalszám

2 PHARE programokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA 46 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 47 Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 47 Ágazati és intézmény-felügyeleti feladatok 48 Mentés fejlesztése 49 Egészségügyi intézmények felújítása 49 Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok 51 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 51 Mentálhigiénés program 51 Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja 52 Járványügyi készenlét karantén-feltételeinek javítása 52 Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 52 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások 53 Rákszűrés és Ép szív program 53 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása 54 Nem normatív humán szolgáltatás 54 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 54 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 56 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 57 Gézengúz Alapítvány 57 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 57 EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja 58 Magyar Vöröskereszt támogatása 60 Magyar Orvosi Kamara támogatása 60 Rákbetegek Országos Szervezetei 61 Magyar Gyógyszerészkamara támogatása 62 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 62 Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása 63 3

3 4 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai munkáját a korábbi években megkezdett programok folytatásán túl alapvetően az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program elkészítése és végrehajtásának megkezdése határozta meg. A Program az előző években megkezdett és sikereket is felmutató átfogó népegészségügyi stratégiára épülve fogalmazza meg az öt nemzeti célt 2010-ig és a tíz nemzeti feladatot. A Program népegészségügyi stratégiájával összhangban került módosításra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII törvény, mely a biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások körét bővíti ki - életkortól függetlenül - a fogmegtartó kezelésekkel. A meghirdetett népegészségügyi program egyik legfontosabb prioritása a fogászati ellátások minél szélesebb körben történő hozzáférhetővé tétele, és ezzel a lakosság egészségi állapotának e területen történő fokozott javítása. A rendszerváltozást követő társadalmi-gazdasági átalakulásokkal összhangban, az egészségügyi rendszer korszerűsítését segíti elő Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló évi CVII törvény. A törvény célja az egészségügyi szerkezet-átalakításhoz és az ellátórendszer továbbfejlesztéséhez nélkülözhetetlen struktúrák létrehozása, valamint az orvosi tevékenység végzésének a kor követelményeihez igazodó formáinak megteremtése. A törvény elismeri azt a történelmi hagyományt és gyakorlatot, amely az orvoslás területén a gyógyítás szabadságát és felelősségét az orvos személyéhez köti, és a korábbi hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyok helyett nagyobb teret enged az egyéni felkészültség és képességek kibontakoztatásának. A évben elfogadott, az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény végrehajtását hivatott elősegíteni a 229/2001.(XII.5.) Korm. rendelet, mely a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szól. A minisztérium felügyelete alá tartozó intézményrendszer korszerűsítése a feladatellátás hatékonyságát szolgálta. A minisztérium ennek keretében a Mentőkórháznak az Országos Mentőszolgálattól történő leválasztásával és az Országos Traumatológiai Intézettel való egyesítésével létrehozta az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetet, mely a traumatológia betegellátó centruma lett. Ugyancsak centrum feladatot lát az Országos Gyógyintézeti Központ, mely egyedülállóan kapcsolja össze a haematológiai és immunológiai betegek speciális ellátását a hagyományos járó és fekvőbeteg ellátás szakterületén folyó betegellátó tevékenységgel. Az egészségfejlesztési feladatok összehangolt ellátása érdekében - két intézet megszüntetésével - létrejött az ÁNTSZ új Egészségfejlesztési Központja. A Hungarotranszplant Kht. megalapításával megteremtette az alapját a magyarországi transzplantációs programok végrehajtásának elősegítéséhez a szerv szövetátültetések központi koordinálása útján. A koraszülött és a beteg újszülött mentés egységes országos rendszerének kialakítása céljából létrejött a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány.

4 5 Az Egészségügyi Minisztérium fejezet évi előirányzatainak alakulása Az Egészségügyi Minisztérium fejezet évi költségvetésének Parlament által jóváhagyott támogatási előirányzata 11,4 %-kal haladta meg az előző év módosított előirányzatát. A fejezet Országgyűlés által jóváhagyott évi kiadási előirányzatának főösszege ,3 millió Ft, bevételi előirányzatának összege ,4 millió Ft. A költségvetési támogatás ,9 millió Ft. A hatáskörönként végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási előirányzata ,3 millió Ft-ra módosult, amely az eredeti előirányzathoz képest 20,6 %-os növekményt jelent. A kiadások teljesítése ,9 millió Ft, amely a módosított előirányzat 82,4 %-a. A bevételi előirányzat ,0 millió Ft-ra módosult, amely az eredeti előirányzathoz képest 40,4 %-os növekedést mutat. (A jóváhagyott maradványok előirányzata teszi ki a növekmény 61,8 %-át.) Az Egészségügyi Minisztérium fejezethez tartozó intézményekben a évi átlagos statisztikai állományi létszám fő. Az intézmények feladataikat fő teljes-, fő részmunkaidőben történő alkalmazásával látták el (az állományba nem tartozók létszáma 305 fő). A fejezethez tartozó intézetek személyi juttatásának eredeti előirányzata ,1 millió forint, amely az év folyamán 2.532,4 millió forinttal módosult. A módosítás - 69,5 % -a kormányzati hatáskörben végrehajtott jelentős intézkedésekhez - így: a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséhez, a központi költségvetésből finanszírozott területen a minimálbér összegének felemeléséhez, a létszámcsökkentés végrehajtásához, a munkahelyi pótlékra vonatkozó rendelkezések módosításához, a közszféra egyösszegű kereset-kiegészítéséhez és az elrendelt többletfeladathoz kapcsolódik. - 11,4 %-a felügyeleti szervi hatáskörben született döntésekhez ennek keretében a fejezetkezelésű előirányzatok terhére végrehajtott rendelkezésekkel, az intézményi kezdeményezésekkel ( pl.: többletbevétel miatti előirányzat módosítás, a személyi juttatás előirányzat terhére történő előirányzat átrendezés) van összefüggésben, - 19,1 %-a intézeti döntésekhez (maradvány-felhasználás, eseti jelleggel vállalkozási tevékenységgel összefüggő intézkedések végrehajtása) kapcsolódik. A fejezethez tartozó intézetek módosított személyi juttatás előirányzatának összege ,4 millió forint, amelyből ,3 millió forint került felhasználásra. Az összeg 92,5 %-a a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez, 2,8 %- a a részmunkaidőben alkalmazottak, 4,7 %-a az állományon kívüliek járandóságaihoz kapcsolódik. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak tekintetében az egy főre jutó személyi juttatás előirányzat felhasználás éves összege ezer forint, amely a évi összeget közel 16,0 %-kal haladja meg.

5 6 A rendszeres személyi juttatás alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az egy főre jutó összeg fejezet szinten ezer forint (a évinél 16,8 %-kal magasabb). A munkavállalók rendszeres járandóságainak egy főre jutó átlagos havi bruttó összege évben a 85 ezer forintot közelíti. A fejezet szintű átlagnál a köztisztviselők tekintetében már az előző években is megfigyelhető kedvezőbb helyzetet tovább javította a július 1-én hatályba lépett új illetményrendszer bevezetése. A közalkalmazottak bér és kereseti viszonyainak javítását szolgálta a illetménytábla bértételeinek felemelése, a humántevékenységet ellátók körében alkalmazott szakmai szorzó növelése, a 40 ezer forintos minimálbér bevezetése, a munkahelyi pótlék mértékének két ütemben történő emelése. A évre vonatkozó rendelkezéseket egészítette ki az egyösszegű kereset-kiegészítést biztosító intézkedés végrehajtása. Egészségügyi Minisztérium fejezet intézményei 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás 2 160, , , , ,2 127,4 92,9 ebből: személyi juttatás központi beruházás 899,3 38, , , ,8 48, ,8 48,1 140,1 125,3 96,4 100,0 Bevétel/pénzmaradvánnyal 333,0 130,0 130,0 515,0 510,1 153,2 99,0 együtt Támogatás 1 963, , , , ,9 124,8 100,0 Létszám (fő) ,3 100,0 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat 2 257,5 130, , ,1 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 122,5 122,5 85,5 = 3104/2002. Korm. hat. TB. Irányítási szerveinek vált. 20,0 20,0 9,1 = létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 2,2 2,2 1,7 = ktv. új illetményrendszer bevezetéséből adódó többletkiadásokra 98,0 98,0 73,0 = a közszféra évi egyösszegű kereset-kiegészítés 2,3 2,3 1,7 többletkiadásaira - Felügyeleti hatáskörű 449,0 249,1 199,9 127,0 - Intézményi hatáskörű 135,9 135,9 43,2 Módosított előirányzat 2 964,9 515, , ,8 Az Egészségügyi Minisztérium Igazgatása költségvetésében szereplő Központi igazgatás cím a Minisztérium szervezeti egységeit és részben önálló költségvetési szervként, az Egészségügyi Minisztérium Orvostechnikai Hivatalát foglalja magában.

6 7 Az Egészségügyi Minisztérium gazdasági szervezete, mint önállóan gazdálkodó intézmény, a Minisztérium igazgatási feladathoz biztosítja a szükséges személyi, műszaki, anyagi és pénzügyi hátteret. Az Orvostechnikai Hivatal pénzügyi-gazdasági feladatait is az Egészségügyi Minisztérium gazdasági szervezete látja el. Néhány, nem közvetlenül a minisztérium igazgatásával összefüggő feladatot is a szervezet lát el.az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének finanszírozása is a feladatai körébe tartozik. A Nemzeti Egészségügyi Tanács is az EüM működési költségvetésébe került beépítésre a Központi igazgatás cím előirányzataiba. A KVI, valamint az Egészségügyi Minisztérium által aláírt szerződés alapján az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozik a Club Aliga Vagyonkezelő Rt. valamint Club Aliga ingatlan-együttes. A költségvetési törvényben jóváhagyott létszámcsökkentéssel korrigált - köztisztviselői létszám 373 fő volt (az Orvostechnikai Hivatal közalkalmazotti létszáma ebből 11 főt tesz ki). Az év végi záró statisztikai állományi létszám 371 fő, az engedélyezett 381 fővel szemben (A Hivatal létszáma ebből 11 fő, az engedélyezett létszámmal szemben 4 fő üres álláshely mutatkozik). A Személyi juttatás eredeti előirányzata 1.051,1 millió Ft (ebből a Hivatalé 26,8 millió Ft). A Kormány által végrehajtott előirányzat-módosítás összege 85,5 millió Ft, mely a köztisztviselői új illetményrendszer bevezetésével, a társadalombiztosítás szervezeti egységeinek felügyeletével, a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaival, illetve a közszféra egyösszegű kereset-kiegészítésével függ össze. Felügyeleti szervi hatáskörben 127,0 millió Ft-tal, intézményi hatáskörben 43,2 millió Ft-tal került megemelésre a Személyi juttatás előirányzata. A felsorolt módosítások alapján a Személyi juttatás előirányzata 1.306,8 millió Ft-ra növekedett (ebből a Hivatalé 36,7 millió Ft). A kifizetett személyi juttatások összege 1.259,8 millió Ft, amely a módosított előirányzat 96,4 %-a (ezen belül a Hivatalé 36,7 millió Ft). Rendszeres személyi juttatásokra 748,8 millió Ft (a Hivatalé 20,2 millió Ft), jutalomra 187,3 millió Ft (4,5 millió Ft), túlórára és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 42,8 millió Ft (0,3 millió Ft) került biztosításra. Egyéb, nem rendszeres személyi juttatások összege 115,5 millió Ft (2,8 millió Ft), külső személyi juttatások összege 165,4 millió Ft (8,9 millió Ft). A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 370,0 millió Ft volt (ebből a Hivatalé 9,8 millió Ft). Évközi előirányzat-módosítás összege 84,0 millió Ft (3,4 millió Ft). A teljesített járulékok összege 407,5 millió Ft, amely a módosított előirányzat 89,8 %-a (ezen belül a Hivatalé 12,9 millió Ft, 97,8 %). A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 784,1 millió Ft-os eredeti előirányzata 5,9 %- kal, összességében 830,7 millió Ft-ra növekedett. Az előirányzat-módosításból 42,4 millió Ft volt a saját hatáskörű előirányzat-módosítás, Kormány hatáskörben 0,2 millió Ft, felügyeleti szervi hatáskörben 4,0 millió Ft összegű előirányzat-módosítás történt. Az Orvostechnikai Hivatal módosított dologi előirányzata 31,6 millió Ft volt, mely az összes dologi módosított előirányzathoz viszonyítva 4 %-os arányt képvisel.

7 8 A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 52,3 millió Ft (ebből a Hivatalé 1,5 millió Ft), módosított előirányzat 178,3 millió Ft (7,6 millió Ft), amelyből a felhasználás 158,3 millió Ft (7,3 millió Ft). Felújításra 67,1 millió Ft összegben került sor, melyből a kiemelt munkálatok: folyosók padlóburkolatának, tapétájának, világítótesteinek cseréje 32,6 millió Ft, irodahelyiségek parkettázása 3,1 millió Ft, Székház külső gránitburkolatának tisztítása 10,4 millió Ft, Hőközpont padozatának javítása, csőhálózatának cseréje, garázsakna felújítása 6,7 millió Ft, sajtó-stúdió kialakítása 7,8 millió Ft, parkolóban, konyhai helyiségekben, recepción kisebb munkálatok 6,4 millió Ft. (A Hivatal felújítási előirányzattal nem rendelkezett.) Az intézményi beruházási, valamint a központi beruházási kiadásokra 178,3 millió Ft (a Hivatalé 7,6 millió Ft) támogatás állt rendelkezésre, amelyből 158,3 millió Ft (7,3 millió Ft) kiadás valósult meg. A jelentősebb beruházások: számítástechnikai fejlesztések 39,5 millió Ft, gépjármű-beszerzés 54,5 millió Ft, épülettartozékok 11,4 millió Ft, gép-berendezés 29,8 millió Ft, bútorbeszerzés 23,1 millió Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20,0 millió Ft, Központi beruházásként a fejezettől még rendelkezésre áll 13,5 millió Ft. A működési bevételek eredeti előirányzata 130,0 millió Ft (a Hivatalé 10,0 millió Ft) volt, a módosított bevétel 144,9 millió Ft (14,9 millió Ft). A teljesülés 144,1 millió Ft (16,7 millió Ft) volt. Számítástechnikai eszközök, illetve gépjárművek értékesítéséből nettó 1,7 millió Ft bevétel keletkezett. Az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 166,3 millió Ft. 2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás , , , , ,0 123,5 91,2 ebből: személyi juttatás 8 758, , , , ,8 131,7 95,4 központi beruházás 60,1 0,0 0,0 Bevétel/pénzmaradvánnyal 6 305, , , , ,4 106,9 93,6 együtt Támogatás , , , , ,1 135,7 100,0 Létszám (fő) ,7 90,8

8 9 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi Juttatás Eredeti előirányzat , , , ,1 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 1 783, , ,3 = Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadások fedezetére = létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére = ktv. új illetményrendszer bevezetéséből adódó többletkiadásokra = a közszféra évi egyösszegű kereset-kiegészítés többletkiadásaira 36,9 36,9 27,5 5,0 5,0 3, , , ,2 24,0 24,0 17,9 - Felügyeleti hatáskörű 1 858, ,4 798,3-224,3 - Intézményi hatáskörű 960,3 960,3 179,6 Módosított előirányzat , , , ,7 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (továbbiakban OTH), mint önállóan gazdálkodó intézményhez huszonhárom részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési intézmény tartozik, amelyből húsz fővárosi, megyei feladatellátó és három, országos hatáskörű szervezet. A beszámolás időszakában több, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban ÁNTSZ) feladatait meghatározó jogszabály változott, illetve lépett életbe, (pl. az EU integrációval kapcsolatos jogszabályok módosulása, kémiai biztonságról szóló törvény, stb.) melyek az elvégzendő feladatok mennyiségének növekedését eredményezték. Az OTH-n belül megalakult az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program Iroda július 1-i hatállyal a NEFI, EFKI megszűnésével, azok jogutódjaként létrejött az Országos Egészségfejlesztési Központ (OEFK), amely az OTH-hoz került és annak részben önálló intézeteként működik. Az OEFK Statisztikai Munkacsoportja az Országos Epidemiológiai Központhoz került át, amelynek a feladata az ország lakosságának egészségi állapotával kapcsolatos felmérés összesítése és értékelése. Az ÁNTSZ - országos hálózatán keresztül - tevékenyen részt vállalt olyan, az egészségügyi ágazat számára fontos feladatok végrehajtásában, mint a Népegészségügyi Program, az AIDS elleni megelőzés, az egészségfejlesztési szakmai célok megvalósítása, az ápolási formák hospitalizációt kiváltó szervezeti kereteinek és eszközrendszerének átalakítása. Az év közben belépő többletfeladatok finanszírozására - az EU integrációra való felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja, Egészségfejlesztési és Mentálhigiénés program, a tervezési statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása, a Rákszűrés és Ép Szív program, a Dohányzás elleni küzdelem programja, a Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram - a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított támogatási többletek szolgáltak. A évi eredeti előirányzat ,6 millió Ft, a módosított ,5 millió Ft, az összes előirányzat módosítás 4.602,9 millió Ft-ot tett ki (az eredeti előirányzat 120,4%-a). Ebből kormányzati hatáskörben 1.783,9 millió Ft, felügyeleti hatáskörben 1.858,7 millió Ft, intézményi hatáskörben 960,3 millió forint előirányzat módosításra került sor. A módosított előirányzatok tartalmazzák az Országos Egészségfejlesztési Központ költségvetési előirányzatait is.

9 10 A működési bevételek tervezett előirányzata nem teljesült, elsősorban a laboratóriumi vizsgálatok piacának csökkenése miatt. Az elmaradás a pénzmaradványt is figyelembe véve- 6,4 %. Pénzmaradvány nélkül az intézmények bevételei az eredeti tervhez viszonyítva 18,3%-kal emelkedtek, a vállalkozási tevékenység bevétele 7%-kal elmaradt az eredeti tervhez képest. Az eredetileg jóváhagyott összes létszám 7409 fő alkalmazására adott lehetőséget. Az év során az EU integrációhoz kapcsolódóan lehetővé vált 300 fős létszámbővülés. A évi költségvetés végrehajtása során az eredeti létszám-előirányzatot 168 fővel kellett csökkenteni, amely év során visszapótlásra került. A létszámnövekedés a kémiai biztonság és foglalkozás-egészségügyi, közegészség- és járványügyi, EU integrációs, informatika fejlesztési és az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program feladatainak a létszámigényét hivatott fedezni. A személyi juttatások előirányzata 1.286,6 millió forinttal, ,7 millió forintra növekedett. A évi XXXVI.. tv. módosította a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt, ezzel 1711 fő kikerült a Ktv. hatálya alól és a Munka Törvénykönyve hatálya alá került, ez jelentős illetménynövekedést okozott a vezetők és az I. besorolási osztályba tartozók körében. A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 7.376,8 millió forint volt. Az eredeti előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben történt évközi módosításával 1.495,5 millió Ft-tal (20,3 %) növekedett, amelyből 324,6 millió Ft volt a létszámfelvételi zárlattal összefüggő személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék miatti átcsoportosítás. Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat maradvány 464,3 millió Ft-os (6,3 %) és a vállalkozási tartalék 77,1 millió Ft-os (1,0 %) előirányzat módosítása történt. Az összes módosítás 2.036,9 millió Ft-ot (27,6 %) tett ki. A módosított működési dologi 9.413,7 millió forintos előirányzatból millió forint (86,3%) teljesült. A dologi és egyéb folyó kiadásokból dologi kiadásokra 7894,1 millió Ft-ot (97,2%), ebből készletbeszerzésre 4.323,6 millió Ft-ot (54,8%), kommunális szolgáltatásokra 406,2 millió Ft-ot (5,2%), szolgáltatási kiadásokra 1.844,2 millió Ft-ot (23,4%), ÁFÁ-ra 1.058,9 millió Ft-ot (13,4%), egyéb tételekre (vásárolt közszolgáltatások, reprezentáció, kiküldetés, reklám és egyéb dologi kiadások) 261,4 millió Ft-ot (3,3%) fordított a Szolgálat. A felhalmozási kiadások előirányzata 111,7 millió forintos felújítási keretét a Gyáli úti épületek fűtési rendszerének a tervezésére, gázvezeték bekötésére, energiabővítési hozzájárulás fedezésére fordították, a megmaradt összeget év során használják fel. Gép, műszer, felszerelés létesítésére elsősorban nagyműszerek regionális centrumokban történő telepítésével- a Phare-program keretében 443,6 millió forint biztosított fedezetet. Járművek vásárlására is Phare keretből részesült az ÁNTSZ, Ford Tranzit gépjárművek kerültek beszerzésre. Összességében az ÁNTSZ tárgyi eszközeinek mérleg szerinti értéke 12,4%-kal (4.175,2 millió Ft-tal) növekedett az előző évhez képest évben 3 db ingatlan értékesítésére került sor (1 debreceni és 2 gyulai), amelynek bevételeit az OTH gép- és műszer beszerzésére kapta vissza. Az év során 13 eredményes közbeszerzési eljárásra került sor, 2.537,6 millió Ft értékben. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (szakszervezet, non-profit cég, mozgáskorlátozottak háziorvosi díjának átadása) teljesítésére 10,2 millió Ft-ot fordított a Szolgálat.

10 11 A többletbevételek közül a TB Alapoktól, az Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök kétoldali szerződésen alapulnak. Az intézmény beruházásra fordítható kereteit a korábbi évről áthúzódó maradvány, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (programfinanszírozás keretében kapott előirányzat) növelte. A évi jóváhagyott maradvány 775,6 millió Ft volt, melyet 6,7 millió Ft befizetés terhelt. A évi előirányzat maradvány 1.962,3 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Ebből fejezet kezelésű 463,2 millió Ft, ezen felüli maradvány 1.499,1 millió Ft, áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt összeg. Az ÁNTSZ intézményei vállalkozási tevékenységet is folytatnak. A vállalkozási tevékenységek döntő részét laborvizsgálatok (mikrobiológiai, vízkémiai és vízbakteriológiai, levegő szennyezettségi, zaj- és rezgésvizsgálatok, klímavizsgálatok), tanfolyami és továbbképzési bevételek, áruértékesítés (táptalaj) teszik ki. Az ebből származó 483,2 millió forintnyi megtermelt eredményét (vállalkozási tartalékot) teljes egészében az alaptevékenység támogatására forgatta vissza. Az ÁNTSZ az előírt befizetési kötelezettségét teljesítette. A Szolgálat a dolgozóit lakásépítési és -vásárlási célú kölcsönnel saját forrásból 2,7 millió Ft-tal (4 fő) segítette. A Szolgálat gazdasági társaságban nem vesz részt, letéti számlája nincs. 3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás 4 823, , , , ,0 170,1 95,3 ebből: személyi juttatás 605,7 710,6 710,6 718,1 606,1 100,1 84,4 központi beruházás Bevétel/pénzmaradvánnyal 630,4 217,4 217, , ,4 205,3 96,0 együtt Támogatás 5 169, , , , ,1 140,5 100,0 Létszám (fő) ,6 97,2 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat 7 274,1 217, ,7 710,6 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 12,2 12,2 9,1 = Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadások fedezetére 2,5 2,5 1,9 = létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 0,9 0,9 0,7 = a közszféra évi egyösszegű kereset-kiegészítés 6,6 6,6 4,9 többletkiadásaira = 2311/2001.(X.26.)Korm. hat. munkahelyi pótlék 2,2 2,2 1,6 - Felügyeleti hatáskörű 333,5 141,3 192,2-47,9 - Intézményi hatáskörű 990,1 990,1 46,3 Módosított előirányzat 8 609, , ,1 718,1

11 12 A címet 4 önálló intézet alkotja. Az előző évhez képest szervezeti változások is bekövetkeztek, mivel az egészségügyi feladatok szakellátása körében az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO) szervezetéből kikerült a korábban részben önálló Egészségfejlesztési Kutató Intézet (jogutódja az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, illetve csekély részben az Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatósága). Ugyancsak megszűnt az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) soproni kihelyezett tagozatának részbeni önállósága, de maga a szervezet összességében nem változott. A cím egészében a térítésmentes átadással megvalósuló csökkenés ellenére is felújítás aktiválásából és járműbeszerzésből eredően az állóeszközök, a vagyon értéke nőtt. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) szakmai feladatai változatlanul maradtak, az Országos Alapellátási Intézet (OALI) tevékenységéről ez nem mondható el. Az eredeti feladata az alapellátás orvosainak rezidensi és továbbképzésében való közreműködés a rezidensi képzés jogi szabályozásának változásával 2000-től más intézeten keresztül valósult meg. Feladatai jórészt az egészségügyi programok kidolgozásában való részvételhez kötődnek. Az ETI feladata lett 2000-től az új típusú gyakornoki képzés fedezetének folyósítása is, miközben az Intézet elsődlegesen továbbra is a szakképzésben, továbbképzésben végzi munkáját, kiegészítve ezt kiadói tevékenységgel. A szakmai képzés, továbbképzés kapcsán az egészségügyi szakemberek utánpótlásának nevelésében, a feltételek megteremtésében közreműködik, ellátva különféle pályázatok kezelését is (pl. ápolóképzési ösztöndíjak). Az Intézet elhelyezési gondokkal küzd. A fővárosi telephely kapacitása sem elegendő az örvendetesen növekvő képzési csoportszám megnyugtató elhelyezéséhez. Az MEDINFO alaptevékenysége körében a hazai és nemzetközi közgyűjteményi feladatait állománykezelés, kölcsönzés, stb. az eredeti költségvetési kereteken túl elnyert pályázatok fedezetéből látta el. A pályázatok nagyobb részt a szakkönyvtári funkciókhoz kapcsolódtak, az információtechnológia fejlesztését, a szakemberek továbbképzését szolgálták. Mindezen források együttes hatására az internet alapú szolgáltatások körének bővülése következett be. Az Intézet többek között az Egészségügyi Minisztérium honlapjának elkészítésében, karbantartásában is közreműködik, az angol nyelvű verziót működteti. Részben alapfeladatként, részben külső megrendelésre készít rendszeresen folyóiratokat, tájékoztató kiadványokat, gondoskodik az elektronikus hozzáférés biztosításáról. A bevételi előirányzat eredeti összegét az intézet nem tudta teljesíteni. Az elmaradó bevétel a dologi kiadásokra fordítható kereteket csökkentette. A cím intézetei háttérbázisként - alapvető nyilvántartási és információs feladatokat is ellátnak. Így pl. a kutatás, fejlesztés témakörében (MEDINFO) az elnyert pályázatok gondozása, a finanszírozás technikai lebonyolítása, vagy az egészségügyi továbbképzéshez kötődő feladatok, pályázatok (ETI) kezelése. A felsőoktatási törvény által előírt feladatok finanszírozási kötelezettségeinek teljesítésében is ezen intézmények komoly szerepet játszanak.

12 13 A személyi juttatások előirányzatának alakulása Az intézetek a költségvetésben tervezett 7,5 %-os bérfejlesztésen túl részesültek az ágazati elmaradás miatti egyszeri kereset-kiegészítésben, továbbá a közgyűjtemények dolgozói szeptembertől esedékes szakmai szorzójának növekedése miatt a Múzeum és a MEDINFO kapott támogatási többletet. Az EFKI átszervezése, a MEDINFO belső struktúrájának változása miatt az átlagos statisztikai létszám mintegy 30 fővel csökkent, a kapcsolódó feladatok kiválásával együtt. A dologi kiadások terén a fegyelmezett gazdálkodás esetenként a szűkös gazdálkodás jelei mutatkoznak. Az eredetihez képest a dologi előirányzat gyakorlatilag megduplázódott, a felhasználás elsősorban a készletbeszerzések körében a megnövelt keretet is kitöltötte. Az év végén rendelkezésre álló felhalmozási előirányzatok felhasználása szinte teljes egészében megtörtént. A felújítás eredeti előirányzatának ugrásszerű növekedését a fejezettől kapott felújítási keret, valamint az előző évről áthúzódó jelentős maradvány felhasználása tette lehetővé. A jóváhagyott maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént. A cím intézeteinek egyike sem végez vállalkozási tevékenységet. 4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás , , , , ,8 89,8 89,3 ebből: személyi juttatás központi beruházás , , , , , , , ,9 89,2 212,4 91,7 100,0 Bevétel/pénzmaradvánnya , , , , ,2 91,7 93,9 l együtt Támogatás 8 509, , , , ,1 75,6 100,0 Létszám (fő) ,4 112,8 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat , , , ,8 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 79,4 79,4 59,3 = Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadások fedezetére = létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére = a közszféra évi egyösszegű kereset-kieg. többletkiadásaira 14,7 14,7 11,0 2,0 2,0 1,5 62,7 62,7 46,8 - Felügyeleti hatáskörű 7 821, , ,9 240,2 - Intézményi hatáskörű 1 519, ,3 180,2 Módosított előirányzat , , , ,5

13 14 A címhez ez évben 22 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozott az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) kiválása és önálló címként történő működése miatt. Az intézet átszervezése a cím kiadásait és bevételeit jelentősen csökkentette. Az OVSZ évi kiadásának teljesítése 7.716,6 millió forint, bevétele 5.903,0 millió forint, költségvetési támogatása 3.381,2 millió forint. Szerkezeti változásként jelent meg továbbá az év második felében az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz integrált Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (374,3 millió Ft-os éves szintű) előirányzata időarányos részének átrendezése, illetőleg a II. félévi teljesítések 2. címnél történő megjelenítése. További 1,6 milliárd forint kiadási és bevételi előirányzat (802 fő) zárolást jelentett az eredeti előirányzat kialakításánál az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) szétválása. A Mentőkórház Országos Baleseti és Sürgősségi Intézethez (OBSI) történő augusztus 1-ei integrációja két osztállyal, a hozzájuk tartozó ambulanciákkal, valamint egy kardiológiai profilú intenzív osztállyal bővítette az intézet meglévő kapacitását, s ezzel összefüggésben növelte a címen megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok illetőleg teljesítések mértékét. Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnél (OITI) megvalósuló MRI feladatbővülés 72 millió forint (+15 fő), az Országos Onkológiai Intézetnél (ONKI) belépő MRI és CT fejlesztés 92,7 millió forint (+33 fő) előirányzati többletet jelent a tervezés szintjén. Fejlesztésként beépített 8,75 %-os bérautomatizmus 90,5 millió Ft, a személyi juttatások emelésének 20 %-os kiegészítése 101,2 millió Ft támogatási többletet igényelt. A bérautomatizmus mértékét befolyásolta az intézetek részére kötelezően előírt 2 %-os (171 főt érintő) létszámcsökkentés végrehajtása. A gép-műszer cserepótlás finanszírozásaként ez évben az intézetek 181 millió forint többlettámogatást kaptak, így a rendelkezésükre álló keret összesen 794,7 millió Ft. Az EU integrációval összefüggő fejlesztésekre 19,5 millió forint, a statisztikai feldolgozás kiadási többleteire 5,5 millió forint folyamatos jellegű költségvetési előirányzat beépítésére került sor. A bevételi többletként tervezett 2,4 milliárd forint, 68,2 %-a bérpolitikai intézkedések (automatizmus, 20 %-os kiegészítés, stb.) ellentételezésére, 29,2 %-a dologi kiadások finanszírozására szolgál. A fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 5765 ágyon 83,25 % ágykihasználás mellett teljesített ápolási nappal valósult meg. A betegellátás 55,5 %-a aktív, 39,4 %-a rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó, 5,1 %-a krónikus fekvőbeteg ellátásnak minősül. Az előző évhez viszonyított 254 ágyszám csökkenés, s az ezzel járó ápolási nap kiesés az ORFI-nál végrehajtott tulajdonrendezés (-277 ágy), továbbá az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnél (REHAB) és Országos Gyógyintézeti Központnál (OGYK) belépő 12 illetőleg 10 átlagos ágyszám bővülés eredménye. A járóbetegek szakorvosi ellátását napi 4626 óraszámban végezték, melynek során esetszám ellátására került sor. A 11,1 %-os esetszám csökkenéséhez az előzőekben jelzett átszervezések mellett az OVSZ adatainak (221 napi szakorvosi óra és 2519 ellátottak esetszáma) külön címen történő megjelenítése, egyes intézetnél a szakellátás struktúrájának megváltozása [pld. Állami Szívkórház, Balatonfüred (FÜRED) biokémiai labor, osteoporosis működtetésének vállalkozásba adása] is hozzájárul. A kiadáson belül a személyi juttatás teljesítése ,4 millió Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3.816,6 millió Ft, e kettő kiadáson belüli aránya 38,2 %. A személyi juttatások elmúlt évhez viszonyítva aránya 89,2 %, ami az OVSZ-nél elszámolt 1.436,9 millió Ft-os kiadás nélkül ténylegesen 102,1 %-os változást mutat. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési arány 91,7 %-os.

14 15 Évközi bérfejlesztésként jelent meg a minimálbér felemelésével, a munkahelyi pótlék és illetménypótlék változásával, az új bértáblázat, illetőleg szakmai szorzók változásával összefüggő kifizetések többlete. A központilag előírt 171 fő létszámcsökkentést az intézetek végrehajtották, jellemzően az üres állások és határozott idejű megbízási szerződések megszüntetésével. Továbbra is problémát okoz a fluktuáció megszüntetése, a kilépő, különösen a IV munkaköri csoportba tartozó szakképzett ápolónők visszapótlása, ami a munka pszichikai és fizikai nehézsége mellett az aránytalanul alacsony jövedelem következménye. Ezt jelzi az engedélyezett 9004 fő létszám és a ténylegesen foglalkoztatott átlaglétszám közötti eltérés is évben a legtöbb kieső munkaidő a táppénzes állományból adódott, amit a GYES, GYED napok követtek arányos következményeként a nagyszámú női dolgozó foglalkoztatásának. A munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatáshoz mért aránya 38 %, ami a tb járulék 2 % pontos csökkenésével, az eü. hozzájárulás 300 Ft-os emelésével magyarázható. A dologi kiadások ,8 millió Ft-os teljesítése a évi (OVSZ nélküli) adathoz viszonyítva 15,2%-os növekedést, a módosított előirányzathoz képest 90,4 %-os teljesítést jelez, ami egyrészt az [OBSI, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (KARDI) stb.] adósságállományának felszámolására, a folyamatos működtetéshez szükséges biztonsági készlet beszerzésére, az intézet likviditási helyzetének javítására nyújtott állami támogatás felhasználásának, másrészt a különböző átvett pénzeszközök, illetőleg az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételének eredménye. A dologi kiadáson belül 61,3 %-ot képviselő készletbeszerzés ráfordítása 8.580,4 millió Ft. Ebből 4.634,6 millió Ft a gyógyszer-vegyszer tételen megjelenő különböző gyári előállítású és magisztrális készítmények, a gyógyszeralapanyagként használt vegyszerek, a gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok kiadása. Szigorú takarékossági intézkedések betartásával, gyógyszerszállító cégekkel kötött kedvező megállapodásokkal, intézeteken belül működő gyógyszerbizottságok, belső ellenőrök hatékony munkájával próbálták az intézetek az ár- és árfolyamváltozások kedvezőtlen hatását ellensúlyozni. A szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagok, kisebb értékű tárgyi eszközök (egyszer használatos eszközök, textília, orvos-szakmai anyagok, kézi-műszerek, EKG papír és röntgen film, oxigén, különleges gyógyászati anyagok stb.) kiadásaira 2.319,4 millió Ft-ot fordítottak. A szolgáltatásokra fordított kiadás 4.597,8 millió Ft, mely az eredeti előirányzatot 11,8 %- kal meghaladta, a módosított előirányzatnak viszont csak a 89,1%-a. Az intézmény kezelésében, használatában lévő ingatlanok, gépek, berendezések, járművek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartására, kisjavítására 1.034,9 millió Ft-ot fordítottak. Problémát jelent, hogy a gépek jelentős része igen elhasználódott. Szervizelésük drága, alkatrész utánpótlásuk nehézkes, vagy nincs. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása 1.839,5 millió Ft, ami tartalmazza többek között a szerződés alapján külső szolgáltatótól igénybe vett orvosi vizsgálatok megrendelésére kifizetett díjak (pszichológiai, laboratóriumi, foglalkozás-egészségügyi stb.), a postai és előfizetési díjak, a szemétszállítás ráfordításait is. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 59,2 %-os növekedés a szolgáltatások bővülését, az árak emelkedését mutatja.

15 16 A felújításokra fordított kiadás 574,1 millió Ft, melynek 87,2 %-a ingatlanok állagmegóvásához (tetőfelújítás, burkolatcsere, elektronikus rendszerek stb. felújítása ), 12,8 %-a pedig a különböző elhasználódott gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök stb. idegen kivitelezővel végeztetett felújításához kapcsolódik. A felhalmozási/beruházási kiadások teljesítése 5.885,8 millió Ft. Ebből 1.305,9 millió Ft az intézményi beruházások megvalósítására, 2.512,9 millió Ft a központi beruházások kivitelezésére, 1.230,8 millió Ft az állami egészségügyi tartalékkészlet feltöltésére, cseréjére, 836,3 millió Ft-os a beruházások áfájának kifizetésére fordítottak. Az intézményi beruházáson belül 1.003,5 millió Ft-ot fordítottak a különböző orvosi gépek, rtg készülékek, sterilizáló berendezések, konyhai gépek, számítástechnikai eszközök stb. beszerzésére. A központi beruházásra biztosított forrás 96 %-a az ingatlanok létesítésével, vásárlásával, 3,5 %-a a gépek, berendezések és felszerelések állományának bővítésével/cseréjével függ össze. Az állami tartalékkészletre előirányzott 1.230,8 millió Ft-ból nagyértékű berendezések, autoklávok, lélegeztető-gépek, sebészeti készülékek, betegellátást segítő készletek beszerzésére, a tartalékkészlet fejlesztésére került sor. A dolgozók lakásvásárlásához, lakásépítéséhez (visszafizetési kötelezettség mellett) nyújtott munkáltatói támogatás mértéke 7,6 millió Ft. Az intézetek bevétele ,6 millió Ft, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1.245,6 millió Ft. A kettő összegének előző évhez viszonyított aránya 91,7 %, OVSZ nélküli aránya 110,2 %, módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése pedig 93,9 %. A bevételen belül az intézményi működési bevétel 3.735,7 millió Ft, ami a módosított előirányzat 91,8 %-a. Az alaptevékenység bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,5 %-os teljesítést mutat. Itt került elszámolásra többek között az intézet által beszedett 748,6 millió Ft intézményi ellátási díj, mely jellemzően jogszabály által meghatározott díjtételek alapján kerül befizetésre. A hatósági, engedélyezési, ellenőrzési tevékenységek során 685,7 millió Ft beszedésére került sor, mely az elvégzett többletfeladatokkal, a bevezetésre került új díjtételekkel van összefüggésben. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 1.222,4 millió Ft, melynek 78,1 %-a az intézetek által alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékeként, 17,1 %-a pedig különböző áru-és készlet értékesítésként jelent meg. Az intézet tulajdonában, kezelésében lévő, átmenetileg szabaddá váló ingatlanok, tárgyi eszközök bérbeadása révén 183,3 millió Ft bevétel keletkezett, mely szintén az intézetek meglévő forrásbővítését szolgálja. Egyéb bevétel jogcímen 184,7 millió Ft, az áfa bevételek, visszatérülések jogcímen 345,2 millió Ft keletkezett. Vállalkozási tevékenység bevétele [Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI), Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI)] 50,7 millió Ft, melynek 21,6 %-a áruértékesítésből, 78,4 %-a különböző szolgáltatási (hatósági ellenőrzések végzése, minőségi tanúsítványok kiadása stb.) tevékenység értékesítéséből származott. A felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1.163,5 millió Ft-os teljesülése az előző évhez viszonyítva 14,4 %-os növekedést mutat. A változás szinte kizárólag az egészségügyi tartalékkészlet értékesítéséből, minőségmegóvó cseréjéből származik.

16 17 A bevételek 73,4 %-át képviselő Társadalombiztosítási alapoktól származó pénzeszköz ,5 millió Ft, melynek támogatási többletét a HBCS súlyszám, a napidíj, illetőleg a pontérték módosítása idézte elő. A változás számos intézetnél nem jelentett tényleges forrástöbbletet, sok esetben [pld. Mátrai Állami Gyógyintézet (MÁTRA), FÜRED] a kiadási többletet (pl. minimálbér) sem ellentételezte. Egyéb működési célú pénzeszköz átvételek 625,1 millió Ft-tal bővítették az intézetek forrásait. Az egyéb felhalmozási célú pénzeszköz 1.757,0 millió Ft, melyből a fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz 1.295,1 millió Ft jellemzően a megkezdett beruházások folytatása (OITI Labor diagnosztikai tömb stb.) valósult meg. Átvett pénzeszközként jelentek meg többek között a célzott feladatok elvégzésére irányuló, különböző kutatási (ETT, OTKA, OMFB) pénzeszközök, a Segítő Jobb Alapítvány támogatása, a pályázati rendszer keretében biztosított források (REHAB-nál az Eu.5 REHAROB projekttel összefüggő bevétel, a Széchenyi Terv Pályázat támogatása stb.) többlete. Az így elnyert pénzeszközök fedezetet nyújtanak a nagyértékű, tartós használatot biztosító orvosi berendezések beszerzésére. Az alaptevékenység előző évi előirányzat-maradványának igénybevétele 1.226,8 millió Fttal, a vállalkozási eredmény igénybevétele 18,8 millió Ft-tal (melyből 18,0 millió Ft visszaforgatásra került az alaptevékenységre ) növelte az intézetek meglévő forrásait. A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás összege 6.436,1 millió Ft, mely az előző évi teljesítésnek 75,6 %-a, OVSZ 3.381,2 millió Ft-ja nélkül 125,5 %-a, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88 %-os növekedést mutat. Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításként összesen 79,4 millió Ft támogatási többlet jelent meg, melyből a minimálbér felemelésének ellentételezéseként 11,0 millió Ft, a létszámcsökkentés egyszeri kiadási többletére 1,5 millió Ft, a közszféra egyösszegű keresetkiegészítésére 46,8 millió Ft szolgált. Felügyeleti hatáskörben 2.932,9 millió Ft támogatási többlet lebontására került sor. A kormányzati beruházások megvalósítására 1.746,7 millió Ft-ot bocsátottak az intézetek rendelkezésére, melyből az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (Korányi) 315,7 millió Ft-tal, a REHAB 1.400,0 millió Ft-tal, a FÜRED 31,0 millió Ft-tal részesült. A felújítási munkálatok kivitelezésére összességében 401,5 millió Ft támogatási többlet lebontására került sor, melyből többek között az OBSI 117,9 millió Ft-ot az ONKI 68,0 millió Ft-ot az OPNI 23,0 millió Ft-ot a Állami Szanatórium, Sopron (SOPRON) 20,0 millió Ft-ot a KARDI 71,0 millió Ft-ot kapott. A fejezeti kezelésű előirányzatok között szereplő Ágazati és intézmény-felügyeleti feladatok szakmai programból 837,0 millió Ft-ot fordított a fejezet elsősorban a likviditási problémákkal küzdő intézetek helyzetének javítására (OBSI 247,5 millió Ft; OITI 15,0 millió Ft; MÁTRA 35,0 millió Ft; KARDI 155,0 millió Ft), valamint egyes intézményi átszervezések okozta többletköltségek fedezetére (OGYK 150,0 millió Ft; ORFI 234,5 millió Ft). A katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítására az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) 30,0 millió Ft-ot, az EU integrációra való felkészülés egészségügyi Nemzeti Programjának megvalósítására 31,8 millió Ft-ot [Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI) 11,0 millió Ft; OGYI 16,8 millió Ft; ORKI 4,0 millió Ft] kapott. Felügyeleti szervi előirányzat-módosításként az intézményekhez befolyt 1.941,3 millió Ft működési és 2.940,8 millió Ft felhalmozási, valamint a 6,6 millió Ft támogatási kölcsönnel

17 18 összefüggő bevételi többlet, amely mind a személyi kifizetések, mind a dologi kiadások, felújítások forrását bővítette. Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra az 1.519,3 millió Ft-os előirányzat maradvány igénybevételével. 5. cím: Országos Mentőszolgálat Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás , , , , ,6 100,8 96,0 ebből: személyi juttatás központi beruházás 7 435,5 600, , , ,1 298, ,4 298,4 105,0 49,7 98,3 100,0 Bevétel/pénzmaradvánnyal 5 043, , , , ,1 82,3 95,8 együtt Támogatás , , , , ,8 110,6 100,0 Létszám (fő) ,8 92,0 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat , , , ,8 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 325,4 325,4 242,9 = Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadások fedezetére 138,1 138,1 103,0 = a közszféra évi egyösszegű kereset kiegészítés 27,9 27,9 20,9 többletkiadásaira = 2311/2001.(X.26.) Korm. hat. munkahelyi pótlék 159,4 159,4 119,0 - Felügyeleti hatáskörű 1 205,9 252,5 953,4 102,4 - Intézményi hatáskörű 320,2 320,2 34,0 Módosított előirányzat , , , ,1 Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feladata az ország egész területén a mentés és betegszállítás, mozgóőrség feladatainak ellátása, oxyológiai oktatás főiskolai, egyetemi és posztgraduális szinten, katasztrófák, tömegszerencsétlenségek, egészségügyi felszámolásában való részvétel, az elsősegélynyújtás országos felügyelete. Az OMSZ tudományos kutatásokat folytat a mentésügy területén, hatóságoknak szakvéleményt ad, valamint kapcsolatot tart hasonló külföldi intézményekkel. A mentőfeladatok összehangolását 22 szervezeti egység (a megyei Mentőszervezetek, valamint a Budapesti és a Légi Mentőszervezetek) 196 mentőállomással látja el. A Mentőkórház összevonásra került az Országos Traumatológiai Intézettel. Az OMSZ évi eredeti kiadási előirányzatának fő összege ,7 millió forint, mely a módosítások eredményeként ,2 millió forintra változott. A kiadási előirányzatok teljesítési adata ,6 millió forint, amely a módosított előirányzat 96,0%-a.

18 19 Az előirányzat módosítások összege 1851,5 millió forint volt, amely hatáskörönként az alábbi: - Kormány hatáskörben: 325,4 millió forint, amely a 40 ezer Ft-os minimálbér elérését és a kötelező pótlék 100%-os emelésének a fedezetét szolgálta. - Felügyeleti szervi hatáskörben: 1.205,9 millió forintos többlettámogatás fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggő feladatok ellátásakor felmerült költségek ellentételezésére szolgált. Ezek a következők voltak: sürgősségi betegellátás mentés feltételeinek javítása, egészségügyi polgárvédelmi feladatok, egészségügyi intézmények felújítása, központi beruházás feladatainak támogatása. - Intézményi hatáskörben 320,2 millió forint előirányzat emelésre került sor, amelyből működési költségvetésre 171,6 millió forintot, felhalmozási költségvetésre 148,6 millió forintot csoportosított át az OMSZ. A költségvetési törvényben engedélyezett létszám 7714 fő, az év végi záró létszám 7095 fő volt (92,0%). A kifizetett személyi juttatás összege 7.804,4 millió forint, amely a módosított előirányzat 98,3 %-a. Az alkalmazottak rendszeres személyi juttatásaira 5.593,4 millió forint, jutalomra, készenlétre, túlórára, helyettesítésre, valamint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 1244,7 millió forint kifizetés történt. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, napidíjra, biztosítási díjakra és egyéb sajátos juttatásra 185,2 millió forintot, ruházati költségtérítésre, étkezési hozzájárulásra és közlekedési költségtérítésre 210,4 millió forintot, szociális jellegű juttatásokra 11,5 millió forintot, állományba nem tartozók személyi juttatásaira 558,4 millió forintot, állományba tartozók különféle nem rendszeres személyi juttatásaira 25,5 millió forintot fordított az Intézet. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 2.954,5 millió forint. A dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások évi teljesítése 4.199,4 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 99,1%-a. Az előirányzat változásának összege 195,2 millió forintot tett ki, amely felügyeleti szervi hatáskörben 59,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 135,7 millió forinttal nőtt. Készletbeszerzésre 2.112,2 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 182,6 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 851,5 millió forintot, kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra 8,0 millió forintot, ÁFÁ-ra 688,3 millió forintot, vásárolt közszolgáltatásokra 147,4 millió forintot, egyéb dologi kiadásokra 0,8 millió forintot, egyéb folyó kiadásokra 208,7 millió forint fordított a Szolgálat. A működési célú pénzeszközátadás 219,3 millió forintot tett ki, amely a módosított előirányzat 99,6%-a. Ez tartalmazta az alternatív mentőszolgálatok finanszírozását valamint a Peter Cerny Alapítvány részére átadott pénzeszközt. A felhalmozási kiadások tárgyévi teljesítése 821,6 millió forint, amely a módosított előirányzat 64,2%-a. A módosítás összege 1.170,9 millió forint. Az OMSZ felújításra a felügyeleti szervtől módosított előirányzatként 100,0 millió forintot kapott, amelyet légijárművek felújítására használt fel.

19 20 Egyszeri jelleggel kapott 453,5 millió Ft-ot, amelyet új mentőállomások (Dunaújváros, Répcelak, Polgár, Sarkad, Pacsa, Nyírbátor, Kiskunmajsa, Kunágota, Lövő, Dabas, Bercel, Szombathely) építésére fordított a Szolgálat. Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 109,3 millió forint, a módosított előirányzat 869,6 millió forint, amelyből a teljesítés 411,9 millió forint. Ezen előirányzatból ingatlanok létesítése, gép-műszerbeszerzés, járműbeszerzés valósult meg. Egyéb központi beruházás keretében (298,4 millió forint) gyermek rohamkocsi, általános mentő gépkocsik, légi mentéssel kapcsolatos műszerek beszerzése történt meg. A bevételek teljesülése 4,151,1 millió forint, amely a módosított előirányzat 95,8 %-a. Az intézmény működési költségvetési bevétele 3.705,2 millió forint, felhalmozási és tőke jellegű bevétele 125,7 millió forint, egyéb bevétele 320,2 millió forint volt. A költségvetési támogatás ,8 millió forint. Az előző évi előirányzat maradványból az Intézet saját hatáskörben 135,7 millió forintot a dologi kiadások, 148,5 millió forintot intézményi beruházási kiadások megemelésére fordított évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 474,7 millió forint. Az egyéb működési célú pénzeszközök átvétele jogcímen 119,8 millió Ft többletbevétel keletkezett, ami az önkormányzatok által finanszírozott orvosi ügyeletek számának növekedéséből ered. A külföldet is érintő betegszállítás és a részegszállítás igénybevételének növekedése 91,0 millió Ft többletbevételt eredményezett. Az Intézet évben 20,8 millió Ft-ot fordított a dolgozók lakásvásárlására és -építésére, összesen 28 fő kapott támogatást. Az OMSZ vállalkozási tevékenysége híradástechnikai és műszeripari termékek javítására, közúti gépjárművek javítására, karbantartására és kiegészítő szolgáltatások végzésére terjed ki ben 5,1 millió Ft eredményt hozott a vállalkozás, amelyet az alapfeladat ellátására forgat vissza. 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat Megnevezés évi tény évi eredeti ei évi törvényi módosított ei évi módosított ei évi tény 5/1 5/ millió forintban egy tizedessel % Kiadás , , , ,7 63,7 ebből: személyi juttatás 3 006, , , ,8 75,4 központi beruházás Bevétel/pénzmaradvánnyal 9 073, , , ,5 75,1 együtt Támogatás 3 417, , , ,2 100,0 Létszám (fő) ,0

20 21 millió forintban, egy tizedessel évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat , , , ,7 Módosítások jogcímenként - Kormány hatáskörű 44,2 44,2 33,0 = Minimálbér felemeléséből adódó többletkiadások fedezetére 44,2 44,2 33,0 - Felügyeleti hatáskörű 584,4 128,4 456,0 90,5 - Intézményi hatáskörű 1 567, ,6 Módosított előirányzat , , , ,2 Az OVSZ július 1-én alakult, 2001 volt az első olyan év amikor egész éven át működött ben tovább folytatódott a 2000-ben megkezdett centralizáció. Az OVSZ 28 területi egységén keresztül látja el a véradások szervezését, tervezését, központi készletgazdálkodás mellett. Biztosítja a vér- és vérkészítményekkel való ellátást, a preparatív és klinikai transzfuziológiai feladatok teljesítését, a törvényben előírt szűrővizsgálatokat. Az intézet évi eredeti kiadási előirányzatának fő összege ,4 millió forint, mely a hatáskörönkénti módosítások eredményeként ,6 millió forintra módosult. A kiadási előirányzatok teljesítési adata 9.362,7 millió forint, amely a módosított előirányzat 63,7%-a. Az előirányzat módosítások összege 2.196,2 millió forint volt, amely hatáskörönként az alábbi: Kormány hatáskörben: 44,2 millió forint, amely a 40 ezer Ft-os minimálbér elérését és a kötelező pótlék emelésének a fedezetét szolgálta. Felügyeleti szervi hatáskörben: 584,4 millió forint, amely többlettámogatás fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggő feladatok ellátásakor felmerült költségek ellentételezésére szolgált. Ezek a következők voltak: a 2000-ben megkezdett centralizáció folytatása, a törvényben előírt szűrővizsgálatok HBc vizsgálattal történő bővítése, beruházások. Intézményi hatáskörben 1.567,6 millió forint előirányzat emelésre került sor, amelyből működési költségvetésre 1.351,0 millió forintot, felhalmozási költségvetésre 216,6 millió forintot ingatlanok felújítására, műszerek, számítástechnikai eszközök, klímák, épülettartozékok vásárlására- csoportosított át az Intézet. A évi módosított létszámkeret 1782 fő, az év végi záró létszám 1782 fő volt. A részükre kifizetett személyi juttatás összege 2.358,8 millió forint, amely a módosított előirányzat 75,4%-a. Az alkalmazottak rendszeres személyi juttatásaira 1.638,0 millió forintot, jutalomra, készenlétre, túlórára, helyettesítésre, valamint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 497,7 millió forintot fordítottak. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, napidíjra, biztosítási díjakra és egyéb sajátos juttatásra 99,3 millió forintot, étkezési hozzájárulásra, közlekedési és egyéb költségtérítésre 58,1 millió forintot, szociális jellegű juttatásokra 2,6 millió forintot, állományba tartozók különféle nem rendszeres személyi juttatásaira 7,2 millió forintot, állományba nem tartozók személyi juttatásokra 58,8 millió forintot fordítottak. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 855,5 millió forint volt.

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100 2 A Belügyminisztérium fejezet 2003. évi kiadási előirányzata 302.828,3 millió forint, a bevételi előirányzata 36.163,0 millió forint, a támogatási előirányzata 266.665,3 millió forint. A támogatási keretszám

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról 2 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében 2009. évben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben