1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4."

Átírás

1 1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. (1968), Az UNESCO szerződései. Állam- és Jogtudomány, XIII/3. (1970), Nemzetközi Jogösszehasonlító Kerekasztal-konferencia Budapesten. Jogtudományi Közlöny, XXIV/4-5. (1970. április május), Les organisations non-governementales et les Nations Unies (A nem-kormányszervek és az Egyesült Nemzetek). Állam- és Jogtudomány, XIII/1. (1970), Les organisations non-governementales et les Nations Unies. Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), Droit aerospital (Légi űrjog). Állam- és Jogtudomány, XIV/3. (1971), General Principles of Law and International Legal Order. Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), A jog általános elvei és a nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány, XIV/1. (1971), Annuaire francais de droit international, XIII (Francia Nemzetközi Jogi Évkönyv, XIII. 1967). Állam- és Jogtudomány, XIV/1. (1971), Annuaire francais de droit international, XIII Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), Az ENSZ Atomenergia Bizottsága és az atomprobléma. Állam- és Jogtudomány, XV/2. (1972), A regionális nukleáris fegyvermentes övezetekkel kapcsolatos néhány nemzetközi jogi kérdés. Állam- és Jogtudomány, XVI/3. (1973), The Law of the Outer Space (A világűr joga). Állam- és Jogtudomány, XVII/1. (1974), Néhány megjegyzés az un. atomjogról és a nemzetközi atomjogról. Állam- és Jogtudomány, XVIII/4. (1975), The Law of the Outer Space. Acta Juridica Hungarica, Vol. 17. No (1975), A nukleáris energia biztosítéki ellenőrzése és az államok szuverenitásának elve. Állam- és Jogtudomány, XIX/2. (1976), Les quatrièmes Journées juridiques Franco-Hongroises. Acta Juridica Hungarica, Vol. 18. No (1976), A regionális nemzetközi atomszervezetek és ellenőrzési rendszereik. Állam- és Jogtudomány, XX/2. (1977), A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és kapcsolatai Magyarországgal. Jogtudományi Közlöny, XXXII/1. (1977. január), A békés célú nukleáris robbantásokkal kapcsolatos nemzetközi jogi kérdések. Államés Jogtudomány, XX/4. (1977), A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki ellenőrzése kiterjesztésének lehetőségei. Állam- és Jogtudomány, XXI/1. (1978), Nuclear Explosions for Peaceful Purposes and International Law. Acta Juridica Hungarica, Vol. 21. No (1979), Beszámoló a X. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszusról. Jogtudományi Közlöny, XXXIV/1. (1979. január), 1-9. [társszerző: Péteri Zoltán] 24. A gyermekek egészséghez való joga a nemzetközi jog alapján. Jogtudományi Közlöny, XXXV/7. (1980. július), A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása és a nemzetközi jog. Jogtudományi Közlöny, XXXV/8. (1980. augusztus), General Reports to the 10th International Congress of Comparative Law. Akadémiai

2 Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 27. A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései. Vol. I-II. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 28. Legal Position of Norms Regulating Nuclear Power with Special Regard to International Law. Questions of International Law, Vol. 2. (1981), Some Remarks about the Safeguards and Control of Nuclear Energy. Indian Socio- Legal Journal, Vol. VII. No (1981), Adalékok a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatához ( ). Állam- és Jogtudomány, XXIV/1. (1981), Haraszti György Jogtudományi Közlöny, XXXVI/3. (1981. március), Legal Development and Comparative Law: Selected Essays for the 11th International Congress of Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 33. Gondolatok a Nemzetközi Bíróság eljárásától való távolmaradásról. Állam- és Jogtudomány, XXV/1. (1982), La nouvelle loi hongroise sur l énergie atomique. Annuaire des Pays de l Est (1982), A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái. Állam- és Jogtudomány, XXV/3. (1982), A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 37. A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései. Vol. I-II. 2. kiadás. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 38. Impact of International Organizations on Public Administration. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 39. The Utilization of Nuclear Energy and International Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 40. A Nemzetközi Bíróság döntései Gondolat Kiadó, Budapest, p. 41. Az ENSZ szakosított intézményei (Dokumentumok). Vol. I-II. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 42. Az európai szocialista országok külügyi igazgatása. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 43. Upravlenie vnesnimi snosenijami evropejskih socialisticeskih stranah. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 44. Nekotorüe osnovnüe aspektü upravlenija vnesnimi snosenijami v evropejskih

3 socialisticeskih stranah, in Lamm, Vanda (red.): Upravlenie vnesnimi snosenijami evropejskih socialisticeskih stranah. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, Administration of Foreign Relations in Socialist States of Europe. Research Programme Coordination Bureau, Budapest, p. [szerkesztő] 46. The Administration of Foreign Relations in the European Socialist Countries, in Lamm, Vanda (ed.): Administration of Foreign Relations in Socialist States of Europe. Research Programme Coordination Bureau, Budapest, The Non-Appearence before the International Court of Justice. Questions of International Law, Vol. 3. (1985), Comments on the International Conventions on Liability for Nuclear Damage. Questions of International Law, Vol. 4. (1985), Mesto norm ob ispol zovania atomnoj energii, in Iojrys, Abram Isaakovic (red.): Provovie problemy mirnogo ispol zovania atomnoj energii. Izdat Nauka, Moskva, Néhány megjegyzés a nukleáris kárfelelősségi nemzetközi szerződésekről. Állam- és Jogtudomány, XXVIII/3. (1985), Helsinki szellemében. Szakszervezeti Szemle, XIV/8-9. (1985), Legal Development and Comparative Law: Selected Essays for the 12th International Congress of Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 53. A nemzetközi bíráskodás fejlődésének vázlata az ókortól az első világháborúig. Állam- és Jogtudomány, XXIX/1. (1986), Szocializmus és államiság. Acta Juridica Hungarica, Vol. 28. No (1986), The Optional Clause in Theory and Practice. Kansainoikeus Ius Gentium, Vol. 32. (1987), A kötelező nemzetközi bíráskodás az Állandó Nemzetközi Bíróság idején. Állam- és Jogtudomány, XXX/1-2. ( ), A Connally-fenntartás és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Állam- és Jogtudomány, XXX/3-4. ( ), Parliamentarism and Government in a One-Party System. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 59. A fegyveres összeütközés során alkalmazandó jogszabályok, in Herczegh Géza (szerk.): Nemzetözi jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, [társszerző: Herczegh Géza] 60. A nemzetközi szerződések és az állam. Állam- és Jogtudomány, XXXI/1. (1989), Nemzetközi vízjog. Állam- és Jogtudomány, XXXI/1. (1989), Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Akadémiai Kiadó, Budapest, p.

4 63. New Tendencies in the Hungarian Economy. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 64. Democratic Changes in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 65. A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok felmondásával és módosításával kapcsolatos problémák. Állam- és Jogtudomány, XXXII/1-4. (1990), The Situation of Refugees in Hungary. AWR Bulletin, Vol. 28. (1990), L affaire du passage des ressortissants est-allemands à travers de la Hongrie: Commencement de la fin du droit international socialiste? Annuaire Français de Droit International, Vol. 36. (1990), The Danube as Border. New Hungarian Quaterly, Vol. 31. No (1990), Les changements politiques survenues en Europe Centrale et de l Est et les diffèrends touchant spècialement la Hongrie, in Bardonnet, Daniel (éd.): Le règlement pacifique des defférendd internationaux en Europe: perspectives d avenir. Academie de droit international de La Haye. Recueil des Cours. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht Boston London, Univerzalizmus contra regionalizmus a Nemzetközi Bíróság ad hoc tanácsai. Államés Jogtudomány, XXXIII/1-2. (1991), Termination and Modification of Declarations Made under the Optional Clause. Questions of International Law, Vol. 5. (1991), Vers un nouveau afflux des réfugiés de l Europe de l Est. AWR Bulletin, Vol. 29. (1991), Visszamenőleges igazságszolgáltatás. Közlemények 1. MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [társszerkesztő: Bragyova András] 74. Universalism vs. Regionalism Ad Hoc Chambers of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 34. No (1992), Atomkártalanítás a nemzetközi tapasztalatok tükrében a magyar szabályozás perspektívái [kézirat] 76. Systèmes et normes: l application du droit international dans le système juridique interne. Revue Internationale de Droit Comparé Journées de la Société de Législation Comparée, Vol. 15. No. spécial (1993), [társszerző: Bragyova András] 77. Status of the Revision of the Vienna Convention, in Nuclear Accidents, Liabilities and Guarantees: Proceedings of the Helsinki Symposium. OECD Nuclear Energy Agency, Paris, A Note on the Acceptance of the Optional Clause. Acta Juridica Hungarica, Vol. 35. No (1993), Liability for Nuclear Accidents Affecting the Environment. Acta Juridica Hungarica, Vol. 35. No (1993), Une decision récente de la Cour constitutionnelle hongroise sur le rapport entre le droit international et le droit interne. Revue Internationale de Droit Comparé, Vol. 46. No. 3. (1994), [társszerző: Bragyova András]

5 81. A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 82. A kelet-közép-európai államok és a Nemzetközi Bíróság. Állam- és Jogtudomány, XXXVII/1-2. (1995), Nemzetközi szerződések válogatott gyűjteménye. Bíbor Kiadó, Miskolc, p. [társszerkesztők: Bragyova András, Kovács Péter] 84. Quatres nouvelles déclarations d acceptation de la jurdiction obligatoire de la CIJ. Revue Générale de Droit International Public, Vol No. 2. (1996), Special Problems of Former Socialist States: The Case of Hungary, in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Schnittpunkte nationalen und internationalen Atomrechts. Nomos, Baden- Baden, A Nemzetközi Bíróság, in Lomnici Zoltán (szerk.): Európai bíróságok. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, New Nuclear Legislation in Hungary. Acta Juridica Hungarica, Vol. 38. No (1997), A Hágai Nemzetközi Bíróság. Bírósági Határozatok Európa Melléklet, 1997/ A Hágai Nemzetközi Bíróság eljárása és gyakorlata, in Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és a jogharmonizáció. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention. Nuclear Law Bulletin, No. 61. (1998), Jogi Lexikon. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, p. [társfőszerkesztő: Peschka Vilmos] 92. Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Jog és Jogtudomány 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 93. Egy konferencia, amely békét akart, in Lamm Vanda (szerk.): Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. Születésnapjára. Jog és Jogtudomány 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, The Reform of the Nuclear Liability Regime. Acta Juridica Hungarica, Vol. 40. No (1999), A fakultatív klauzula rendszerének jogi jellege. Állam- és Jogtudomány, XL/3-4. (1999), Jogi Lexikon. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, p. [társfőszerkesztő: Peschka Vilmos] [utánnyomás] 97. A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog, in Glatz Ferenc (szerk.): Közgyűlési előadások Vol. II. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, A jelentős környezeti károkért való felelősség legújabb szabályozása az Európai Unió jogában. Állam- és Jogtudomány, XLII/3-4. (2001), The Legal Character of the Optional Clause System. Acta Juridica Hungarica, Vol. 42.

6 No (2001), Nuclear Law under the Sign of Safety and Confidence. Proceedings Nuclear Inter Jura Archaeolingua Alapítvány, Budapest, p. [szerkesztő] 101. Nuclear Energy and Public Acceptance Do We Need a Nuclear Ombudsman?, in Lamm, Vanda (ed.): Nuclear Law under the Sign of Safety and Confidence. Proceedings Nuclear Inter Jura Archaeolingua Alapítvány, Budapest, [társszerző: Orton, Frank] 102. The Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention and the Convention on Supplementary Compensation, in Knapp, Vladimir Cavlina, Nikola (ed.): Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids. Croatian Nuclear Society, Dubrovnik, A Hágai Nemzetközi Bíróság, in Lomnici Zoltán (szerk.): Intézmények Európában. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Az angol norvég halászati ügy, Az északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek, A Preah Vihear-i templom ügye, A francia nukleáris kísérletek ügye, A Benadotte-ügy, A Grönland és Jan Mayen közötti tengerövezet elhatárolása, A Nottebohm-ügy, A Barcelona Traction, Light and power Company Ltd. ügye, Az Ambatielos-ügy, Az Egyesült Államok teheráni diplomáciai és konzuli személyzetének ügye, A Nicaragua elleni katonai és katonai jellegű akciók ügye, in Nagy Boldizsár Jeney Petra (szerk.): Nemzetközi Jogi Olvasókönyv. Osiris Kiadó, Budapest, , , , , , A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság, in Tóth Károly (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár Acta Juridica et Politica, Tomus LXI. (2002), Környezetvédelmi jog Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában. Közlemények 16. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 107. Az európai polgár, in Ördögh Szilveszter (szerk.): Európai jelentés-árnyalatok. Ventus Libro Kiadó, Budapest, A veszélyes erőket tartalmazó létesítmények fegyveres konfliktusok idején való védelme, in Jantsits Ágnes Prandler Árpád (szerk.): Az évi genfi egyezmények évi két kiegészítő jegyzőkönyve. Magyar Vöröskereszt, Budapest, Viszonosság és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósága, in Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó, Budapest, Reciprocity and the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 44. No (2003), A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok. Államés Jogtudomány, XLIV/3-4. (2003), The Protection of Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts. Nuclear Law Bulletin, No. 72. (2004), Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 45. No (2004), A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. KJK-Kerszöv Jogi és

7 Üzleti Kiadó, Budapest, p A nemzetközi szerződésekhez és az alávetési nyilatkozatokhoz fűzött fenntartások összehasonlító elemzése, in H. Szilágyi István - Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber Amicorum Studia Z. Péteri dedicata. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből. Szent István Társulat, Budapest, Quelques réflections sur la protection des installations contenant des forces dangereuses en temps de conflit armés, in Ligeti Katalin (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztők: Imre Miklós, Máthé Gábor] 118. Recent Developments of Nuclear Law, in Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor (szerk.): Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, Some Remarks on the Cases Concerning Legality of Use of Force, in Crnic- Grotic, Vesna Matulovic, Miomir (ed.): International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries: Essays in Honour of V. D. Degan. Faculty of Law University of Rijeka, Rijeka, International Relations Changing the Poltical Structure New Priorities and Tendencies Accession to the European Union, in Hungary s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization. Nagoya University Press, Nagoya, Experiences and Trends of Legal Assistance in Hungary, in Hungary s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization. Nagoya University Press, Nagoya, The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention, in International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period. OECD Nuclear Energy Agency, Paris, Megjegyzések a hazai jogrendszerről, in Vizi E. Szilveszter Teplán István Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez: a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, Ernyő a szerződések felett Megjegyzések egy új globális nukleáris kompenzációs rendszerről, in Pázmándi Kinga (szerk.): Sárközy Tamás ünnepi kötet. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Előszó, in Glatz Ferenc (szerk.): Dayton, 10 év után. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, A NATO bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság előtt, in Glatz Ferenc (szerk.): Dayton, 10 év után. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Some Remarks on Reservations to Declarations of Acceptance. Acta Juridica Hungarica, Vol. 47. No. 2. (2006), The Multilateral Treaty Reservations Revisited. Acta Juridica Hungarica, Vol. 47. No. 4. (2006),

8 129. Peschka Vilmos Állam- és Jogtudomány, XLVII/3. (2006), Peschka Vilmos. Magyar Tudomány, 2006/ Transformation in Hungarian Law ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, p The Content and Extent of the Inalienable Right of States to Develop Research, Production and Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes (Art. IV. NPT), in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Bausteine eines globalen Atomrechtsregimes. Nomos, Baden-Baden, International Relations Changing the Political Structure New Priorities and Tendencies Accession to the European Union, in Legal and Political Aspects of the Contemporary World. Nagoya University Press, Nagoya, Experiences and Trends of Legal Assitance in Hungary, in Legal and Political Aspects of the Contemporary World. Nagoya University Press, Nagoya, A NATO-bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság előtt, in Glatz Ferenc (szerk.): A Balkán és Magyarország: Váltás a külpolitikai gondolkodásban? MTA Társadalomkutató Központ Európa Intézet Budapest, Budapest, [másodközlés] 136. Peschka Vilmos Acta Juridica Hungarica, Vol. 48. No. 1. (2007), Az atomsorompó-szerződés rendszerének 40 éve. Állam- és Jogtudomány, XLIX/4. (2008), Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. [szerkesztő] 139. Jogi Lexikon. Complex Wolters Kluwer, Budapest, p. [szerkesztő] 140. Transformation in Hungarian law ( ). Második kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [szerkesztő] 141. A szigetközi monitoring eredményei MTA Szigetközi Munkacsoport, Budapest, [társszerkesztő: Hajósy Adrienne] [elektronikus formátum] 142. Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. [szerkesztő] 143. Előszó, in Lamm Vanda (szerk.): Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Permissibility of Reservations to Optional Clause Declarations, in Csapó Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, Short Comment on the Acess to Environmenal Information and Public Participation in the Mountain Region, in: Majtényi Balázs Tamburelli, Gianfranco (szerk.): Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions. L Harmattan, Budapest, Rethinking the Non-proliferation of Nuclear Weapons. Acta Juridica Hungarica, Vol. 50. No. 2.(2009),

9 147. Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. Jog, Állam, Politika, I/2. (2009), Liber Amicorum Prandler Árpád. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 149. A Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető-törvényszék (ICTY) és a Biztonsági Tanács, in: Lamm Vanda (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, Lesz-e egységes európai nukleáris kárfelelősségi jog? (Az EU készülő nukleáris kárfelelősségi csomagja), in Nótári Tamás (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Lectum, Szeged, Az atomsorompó szerződés és a nukleáris energia békés célokra való felhasználása, in Bihari Mihály Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, Péteri Zoltán a jogösszehasonlító osztály élén, in Fekete Balázs Koltay András (szerk.): Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák. Liber Amicorum. ELTE ÁJK tudományos kiadványai. Budapest, The Unification of Nuclear Liability Law within the EU Member States from the Viewpoint of a Party to the Vienna Convention, in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Europäisches Atomhaftungsrecht im Umbruch. Nomos, Baden-Baden, Az állam és a jog a korszerű jogi gondolat tükrében, in Andrijko, O. F. et. al (szerk.): Tudományos munkák gyűjteménye Semcsusenko Jurij Szergejevics akadémikus tiszteletére 75-ik születésnapjára. Kiev, Juruducsna Dumka Kiadó, Köszöntő, in Köbel Szilvia (szerk.): A vallási diszkrimináció ellen az esélyegyenlőség megteremtéséért. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, A Jogtudományi Intézet hatvan éve. Állam- és Jogtudomány, LI/1. (2010), Nemzetközi jogi kutatások a Jogtudományi Intézetben. Állam- és Jogtudomány, LI/1. (2010), [társszerző: Bragyova András] 158. Some Thoughts on the Rule of Law in International Law. Pravovü Szisztema Ukraini i Mdezsenarodnoe Pravo. Porvnjane pravoznasvsztvo universzitetu pravo, 2010/ p The Demilitarisation of Outer Space. European Center of Space Law Summer Course of Jaén. [CD-formátumú kiadvány]

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2006. évi publikációs jegyzéke

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2006. évi publikációs jegyzéke Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2006. évi publikációs jegyzéke Alkotmányjogi-és Politikatudományi Tanszék 2006. év Könyvek Szerző(k) Cím Kiadó Év oldal (tól-ig) Kukorelli István Kukorelli István

Részletesebben

Prof. Dr. habil Bruhács János Európai jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék professor emeritus CSc

Prof. Dr. habil Bruhács János Európai jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék professor emeritus CSc Prof. Dr. habil Bruhács János Európai jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék professor emeritus CSc Végzettség: állam- és jogtudományi egyetemi diploma 1964 Egyetemi és tudományos pálya: - egyetemi tanársegéd

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E SZEMÉLYI ADATOK Név DR. KOMANOVICS ADRIENNE Telefon (72) 501599 / 3297 Fax (72) 501599 / 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Állampolgárság magyar MUNKATAPASZTALAT

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp Erdei Árpád publikációs jegyzéke Katona Géza: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntető eljárásban (recenzió), Belügyi Szemle 1965. 6. sz. (Társszerzővel) pp. 112-119 Dr. Székely János kandidátusi értekezésének

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2003. évi publikációi Barabás Andrea Tünde 1. A pénzmosás fantomja újra Ügyészségi kiadvány. 2. Látszat és valóság Belügyi Szemle 2003. 7-8. szám 131-143. p. 3. InSec, Insecurities

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016 HVG Adó 2016 HVG Diploma 2016 HVG HR Plusz 2016 A HVG évente megjelenő kiadványai az emeleti tájékoztatópultból helyben használatra elkérhetők! HVG Társadalombiztosítás 2016 Jahresbericht 2014 : der Fakultat

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog forrásai Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 3. A nemzetközi jog forrásai A Nemzetközi Bíróság Statútuma (38.cikk) 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az

Részletesebben

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12.

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Cím(ek) Dr. Lattmann Tamás Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil E-mail(ek) lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p )

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p ) Publikációk jegyzéke: 1. Special Status of Budapest. In.: Hrvatska i komparativna javna uprava. Institut za Javnu Upravu, Novi Informator, Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu. 2012/1. (p. 5-39). 2012.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) Önálló monográfia, könyv Blutman L.: EU-jog a tárgyalóteremben: az elızetes döntéshozatal.

Részletesebben

Etnopolitika Franciaországban

Etnopolitika Franciaországban DEMÉNY GYÖNGYVÉR Etnopolitika Franciaországban Franciaországban több etnikai kisebbség él, melyek egy része őshonos, mint például a korzikaiak, bretonok, okszitánok, baszkok, katalánok, másik részük bevándorló.

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Budapest, 2002. július 1. /2002 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest Donáti u. 35/45. Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Tisztelt Alkotmánybíróság!

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Novotni Zoltán professzor

Novotni Zoltán professzor Novotni Zoltán professzor szakirodalmi és szakmai munkássága a) Tudományos könyvek, könyvrészletek 1. A mezőgazdasági növényvédelemmel okozott károk és a felelősségbiztosítás. Jog és környezet védelmében.

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Barna Mezey

Curriculum Vitae Prof. Dr. Barna Mezey CurriculumVitae Prof.Dr.BarnaMezey Historien du droit hongrois, professeur d université, membre de l assemblée générale de l Académiehongroisedessciences.Spécialistedel histoiredelaconstitutionetdudroithongrois.

Részletesebben

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Az elmúlt év döntő fontosságú volt a pályaorientáció / karrier tanácsadás szabályozásának vonatkozásában. A fejlett, poszt-indusztriális országok

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

2006: Angol társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirány Szegedi Tudományegyetem (szakirányú továbbképzés ideje: )

2006: Angol társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirány Szegedi Tudományegyetem (szakirányú továbbképzés ideje: ) DR. SZALAI ANIKÓ Személyes adatok: Születési hely, idő: Szeged, 1981. július 11. Jelenlegi státusz: egyetemi tanársegéd SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék Tudományos fokozat: 2012: PhD -

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk Dr. Pomázi István, PhD Publikációs jegyzék Könyvek, könyvrészletek Idegen nyelvű publikációk 1. T. Fleischer I.Pomázi E.Tombácz (1993) Pour une economie soucieuse de l'environnement en Hongrie. In: Krystyna

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben