1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4."

Átírás

1 1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. (1968), Az UNESCO szerződései. Állam- és Jogtudomány, XIII/3. (1970), Nemzetközi Jogösszehasonlító Kerekasztal-konferencia Budapesten. Jogtudományi Közlöny, XXIV/4-5. (1970. április május), Les organisations non-governementales et les Nations Unies (A nem-kormányszervek és az Egyesült Nemzetek). Állam- és Jogtudomány, XIII/1. (1970), Les organisations non-governementales et les Nations Unies. Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), Droit aerospital (Légi űrjog). Állam- és Jogtudomány, XIV/3. (1971), General Principles of Law and International Legal Order. Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), A jog általános elvei és a nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány, XIV/1. (1971), Annuaire francais de droit international, XIII (Francia Nemzetközi Jogi Évkönyv, XIII. 1967). Állam- és Jogtudomány, XIV/1. (1971), Annuaire francais de droit international, XIII Acta Juridica Hungarica, Vol. 13. No (1971), Az ENSZ Atomenergia Bizottsága és az atomprobléma. Állam- és Jogtudomány, XV/2. (1972), A regionális nukleáris fegyvermentes övezetekkel kapcsolatos néhány nemzetközi jogi kérdés. Állam- és Jogtudomány, XVI/3. (1973), The Law of the Outer Space (A világűr joga). Állam- és Jogtudomány, XVII/1. (1974), Néhány megjegyzés az un. atomjogról és a nemzetközi atomjogról. Állam- és Jogtudomány, XVIII/4. (1975), The Law of the Outer Space. Acta Juridica Hungarica, Vol. 17. No (1975), A nukleáris energia biztosítéki ellenőrzése és az államok szuverenitásának elve. Állam- és Jogtudomány, XIX/2. (1976), Les quatrièmes Journées juridiques Franco-Hongroises. Acta Juridica Hungarica, Vol. 18. No (1976), A regionális nemzetközi atomszervezetek és ellenőrzési rendszereik. Állam- és Jogtudomány, XX/2. (1977), A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és kapcsolatai Magyarországgal. Jogtudományi Közlöny, XXXII/1. (1977. január), A békés célú nukleáris robbantásokkal kapcsolatos nemzetközi jogi kérdések. Államés Jogtudomány, XX/4. (1977), A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki ellenőrzése kiterjesztésének lehetőségei. Állam- és Jogtudomány, XXI/1. (1978), Nuclear Explosions for Peaceful Purposes and International Law. Acta Juridica Hungarica, Vol. 21. No (1979), Beszámoló a X. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszusról. Jogtudományi Közlöny, XXXIV/1. (1979. január), 1-9. [társszerző: Péteri Zoltán] 24. A gyermekek egészséghez való joga a nemzetközi jog alapján. Jogtudományi Közlöny, XXXV/7. (1980. július), A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása és a nemzetközi jog. Jogtudományi Közlöny, XXXV/8. (1980. augusztus), General Reports to the 10th International Congress of Comparative Law. Akadémiai

2 Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 27. A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései. Vol. I-II. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 28. Legal Position of Norms Regulating Nuclear Power with Special Regard to International Law. Questions of International Law, Vol. 2. (1981), Some Remarks about the Safeguards and Control of Nuclear Energy. Indian Socio- Legal Journal, Vol. VII. No (1981), Adalékok a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatához ( ). Állam- és Jogtudomány, XXIV/1. (1981), Haraszti György Jogtudományi Közlöny, XXXVI/3. (1981. március), Legal Development and Comparative Law: Selected Essays for the 11th International Congress of Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 33. Gondolatok a Nemzetközi Bíróság eljárásától való távolmaradásról. Állam- és Jogtudomány, XXV/1. (1982), La nouvelle loi hongroise sur l énergie atomique. Annuaire des Pays de l Est (1982), A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái. Állam- és Jogtudomány, XXV/3. (1982), A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 37. A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései. Vol. I-II. 2. kiadás. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 38. Impact of International Organizations on Public Administration. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 39. The Utilization of Nuclear Energy and International Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 40. A Nemzetközi Bíróság döntései Gondolat Kiadó, Budapest, p. 41. Az ENSZ szakosított intézményei (Dokumentumok). Vol. I-II. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 42. Az európai szocialista országok külügyi igazgatása. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 43. Upravlenie vnesnimi snosenijami evropejskih socialisticeskih stranah. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, p. [szerkesztő] 44. Nekotorüe osnovnüe aspektü upravlenija vnesnimi snosenijami v evropejskih

3 socialisticeskih stranah, in Lamm, Vanda (red.): Upravlenie vnesnimi snosenijami evropejskih socialisticeskih stranah. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos szintű kutatási főirány. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, Administration of Foreign Relations in Socialist States of Europe. Research Programme Coordination Bureau, Budapest, p. [szerkesztő] 46. The Administration of Foreign Relations in the European Socialist Countries, in Lamm, Vanda (ed.): Administration of Foreign Relations in Socialist States of Europe. Research Programme Coordination Bureau, Budapest, The Non-Appearence before the International Court of Justice. Questions of International Law, Vol. 3. (1985), Comments on the International Conventions on Liability for Nuclear Damage. Questions of International Law, Vol. 4. (1985), Mesto norm ob ispol zovania atomnoj energii, in Iojrys, Abram Isaakovic (red.): Provovie problemy mirnogo ispol zovania atomnoj energii. Izdat Nauka, Moskva, Néhány megjegyzés a nukleáris kárfelelősségi nemzetközi szerződésekről. Állam- és Jogtudomány, XXVIII/3. (1985), Helsinki szellemében. Szakszervezeti Szemle, XIV/8-9. (1985), Legal Development and Comparative Law: Selected Essays for the 12th International Congress of Comparative Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Péteri Zoltán] 53. A nemzetközi bíráskodás fejlődésének vázlata az ókortól az első világháborúig. Állam- és Jogtudomány, XXIX/1. (1986), Szocializmus és államiság. Acta Juridica Hungarica, Vol. 28. No (1986), The Optional Clause in Theory and Practice. Kansainoikeus Ius Gentium, Vol. 32. (1987), A kötelező nemzetközi bíráskodás az Állandó Nemzetközi Bíróság idején. Állam- és Jogtudomány, XXX/1-2. ( ), A Connally-fenntartás és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Állam- és Jogtudomány, XXX/3-4. ( ), Parliamentarism and Government in a One-Party System. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 59. A fegyveres összeütközés során alkalmazandó jogszabályok, in Herczegh Géza (szerk.): Nemzetözi jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, [társszerző: Herczegh Géza] 60. A nemzetközi szerződések és az állam. Állam- és Jogtudomány, XXXI/1. (1989), Nemzetközi vízjog. Állam- és Jogtudomány, XXXI/1. (1989), Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Akadémiai Kiadó, Budapest, p.

4 63. New Tendencies in the Hungarian Economy. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 64. Democratic Changes in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztő: Kilényi Géza] 65. A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok felmondásával és módosításával kapcsolatos problémák. Állam- és Jogtudomány, XXXII/1-4. (1990), The Situation of Refugees in Hungary. AWR Bulletin, Vol. 28. (1990), L affaire du passage des ressortissants est-allemands à travers de la Hongrie: Commencement de la fin du droit international socialiste? Annuaire Français de Droit International, Vol. 36. (1990), The Danube as Border. New Hungarian Quaterly, Vol. 31. No (1990), Les changements politiques survenues en Europe Centrale et de l Est et les diffèrends touchant spècialement la Hongrie, in Bardonnet, Daniel (éd.): Le règlement pacifique des defférendd internationaux en Europe: perspectives d avenir. Academie de droit international de La Haye. Recueil des Cours. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht Boston London, Univerzalizmus contra regionalizmus a Nemzetközi Bíróság ad hoc tanácsai. Államés Jogtudomány, XXXIII/1-2. (1991), Termination and Modification of Declarations Made under the Optional Clause. Questions of International Law, Vol. 5. (1991), Vers un nouveau afflux des réfugiés de l Europe de l Est. AWR Bulletin, Vol. 29. (1991), Visszamenőleges igazságszolgáltatás. Közlemények 1. MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [társszerkesztő: Bragyova András] 74. Universalism vs. Regionalism Ad Hoc Chambers of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 34. No (1992), Atomkártalanítás a nemzetközi tapasztalatok tükrében a magyar szabályozás perspektívái [kézirat] 76. Systèmes et normes: l application du droit international dans le système juridique interne. Revue Internationale de Droit Comparé Journées de la Société de Législation Comparée, Vol. 15. No. spécial (1993), [társszerző: Bragyova András] 77. Status of the Revision of the Vienna Convention, in Nuclear Accidents, Liabilities and Guarantees: Proceedings of the Helsinki Symposium. OECD Nuclear Energy Agency, Paris, A Note on the Acceptance of the Optional Clause. Acta Juridica Hungarica, Vol. 35. No (1993), Liability for Nuclear Accidents Affecting the Environment. Acta Juridica Hungarica, Vol. 35. No (1993), Une decision récente de la Cour constitutionnelle hongroise sur le rapport entre le droit international et le droit interne. Revue Internationale de Droit Comparé, Vol. 46. No. 3. (1994), [társszerző: Bragyova András]

5 81. A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 82. A kelet-közép-európai államok és a Nemzetközi Bíróság. Állam- és Jogtudomány, XXXVII/1-2. (1995), Nemzetközi szerződések válogatott gyűjteménye. Bíbor Kiadó, Miskolc, p. [társszerkesztők: Bragyova András, Kovács Péter] 84. Quatres nouvelles déclarations d acceptation de la jurdiction obligatoire de la CIJ. Revue Générale de Droit International Public, Vol No. 2. (1996), Special Problems of Former Socialist States: The Case of Hungary, in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Schnittpunkte nationalen und internationalen Atomrechts. Nomos, Baden- Baden, A Nemzetközi Bíróság, in Lomnici Zoltán (szerk.): Európai bíróságok. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, New Nuclear Legislation in Hungary. Acta Juridica Hungarica, Vol. 38. No (1997), A Hágai Nemzetközi Bíróság. Bírósági Határozatok Európa Melléklet, 1997/ A Hágai Nemzetközi Bíróság eljárása és gyakorlata, in Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és a jogharmonizáció. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention. Nuclear Law Bulletin, No. 61. (1998), Jogi Lexikon. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, p. [társfőszerkesztő: Peschka Vilmos] 92. Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Jog és Jogtudomány 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 93. Egy konferencia, amely békét akart, in Lamm Vanda (szerk.): Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. Születésnapjára. Jog és Jogtudomány 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, The Reform of the Nuclear Liability Regime. Acta Juridica Hungarica, Vol. 40. No (1999), A fakultatív klauzula rendszerének jogi jellege. Állam- és Jogtudomány, XL/3-4. (1999), Jogi Lexikon. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, p. [társfőszerkesztő: Peschka Vilmos] [utánnyomás] 97. A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog, in Glatz Ferenc (szerk.): Közgyűlési előadások Vol. II. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, A jelentős környezeti károkért való felelősség legújabb szabályozása az Európai Unió jogában. Állam- és Jogtudomány, XLII/3-4. (2001), The Legal Character of the Optional Clause System. Acta Juridica Hungarica, Vol. 42.

6 No (2001), Nuclear Law under the Sign of Safety and Confidence. Proceedings Nuclear Inter Jura Archaeolingua Alapítvány, Budapest, p. [szerkesztő] 101. Nuclear Energy and Public Acceptance Do We Need a Nuclear Ombudsman?, in Lamm, Vanda (ed.): Nuclear Law under the Sign of Safety and Confidence. Proceedings Nuclear Inter Jura Archaeolingua Alapítvány, Budapest, [társszerző: Orton, Frank] 102. The Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention and the Convention on Supplementary Compensation, in Knapp, Vladimir Cavlina, Nikola (ed.): Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids. Croatian Nuclear Society, Dubrovnik, A Hágai Nemzetközi Bíróság, in Lomnici Zoltán (szerk.): Intézmények Európában. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Az angol norvég halászati ügy, Az északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek, A Preah Vihear-i templom ügye, A francia nukleáris kísérletek ügye, A Benadotte-ügy, A Grönland és Jan Mayen közötti tengerövezet elhatárolása, A Nottebohm-ügy, A Barcelona Traction, Light and power Company Ltd. ügye, Az Ambatielos-ügy, Az Egyesült Államok teheráni diplomáciai és konzuli személyzetének ügye, A Nicaragua elleni katonai és katonai jellegű akciók ügye, in Nagy Boldizsár Jeney Petra (szerk.): Nemzetközi Jogi Olvasókönyv. Osiris Kiadó, Budapest, , , , , , A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság, in Tóth Károly (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár Acta Juridica et Politica, Tomus LXI. (2002), Környezetvédelmi jog Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában. Közlemények 16. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 107. Az európai polgár, in Ördögh Szilveszter (szerk.): Európai jelentés-árnyalatok. Ventus Libro Kiadó, Budapest, A veszélyes erőket tartalmazó létesítmények fegyveres konfliktusok idején való védelme, in Jantsits Ágnes Prandler Árpád (szerk.): Az évi genfi egyezmények évi két kiegészítő jegyzőkönyve. Magyar Vöröskereszt, Budapest, Viszonosság és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósága, in Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó, Budapest, Reciprocity and the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 44. No (2003), A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok. Államés Jogtudomány, XLIV/3-4. (2003), The Protection of Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts. Nuclear Law Bulletin, No. 72. (2004), Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Acta Juridica Hungarica, Vol. 45. No (2004), A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. KJK-Kerszöv Jogi és

7 Üzleti Kiadó, Budapest, p A nemzetközi szerződésekhez és az alávetési nyilatkozatokhoz fűzött fenntartások összehasonlító elemzése, in H. Szilágyi István - Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber Amicorum Studia Z. Péteri dedicata. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből. Szent István Társulat, Budapest, Quelques réflections sur la protection des installations contenant des forces dangereuses en temps de conflit armés, in Ligeti Katalin (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, p. [társszerkesztők: Imre Miklós, Máthé Gábor] 118. Recent Developments of Nuclear Law, in Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor (szerk.): Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, Some Remarks on the Cases Concerning Legality of Use of Force, in Crnic- Grotic, Vesna Matulovic, Miomir (ed.): International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries: Essays in Honour of V. D. Degan. Faculty of Law University of Rijeka, Rijeka, International Relations Changing the Poltical Structure New Priorities and Tendencies Accession to the European Union, in Hungary s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization. Nagoya University Press, Nagoya, Experiences and Trends of Legal Assistance in Hungary, in Hungary s Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization. Nagoya University Press, Nagoya, The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention, in International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period. OECD Nuclear Energy Agency, Paris, Megjegyzések a hazai jogrendszerről, in Vizi E. Szilveszter Teplán István Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez: a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, Ernyő a szerződések felett Megjegyzések egy új globális nukleáris kompenzációs rendszerről, in Pázmándi Kinga (szerk.): Sárközy Tamás ünnepi kötet. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Előszó, in Glatz Ferenc (szerk.): Dayton, 10 év után. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, A NATO bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság előtt, in Glatz Ferenc (szerk.): Dayton, 10 év után. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Some Remarks on Reservations to Declarations of Acceptance. Acta Juridica Hungarica, Vol. 47. No. 2. (2006), The Multilateral Treaty Reservations Revisited. Acta Juridica Hungarica, Vol. 47. No. 4. (2006),

8 129. Peschka Vilmos Állam- és Jogtudomány, XLVII/3. (2006), Peschka Vilmos. Magyar Tudomány, 2006/ Transformation in Hungarian Law ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, p The Content and Extent of the Inalienable Right of States to Develop Research, Production and Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes (Art. IV. NPT), in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Bausteine eines globalen Atomrechtsregimes. Nomos, Baden-Baden, International Relations Changing the Political Structure New Priorities and Tendencies Accession to the European Union, in Legal and Political Aspects of the Contemporary World. Nagoya University Press, Nagoya, Experiences and Trends of Legal Assitance in Hungary, in Legal and Political Aspects of the Contemporary World. Nagoya University Press, Nagoya, A NATO-bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság előtt, in Glatz Ferenc (szerk.): A Balkán és Magyarország: Váltás a külpolitikai gondolkodásban? MTA Társadalomkutató Központ Európa Intézet Budapest, Budapest, [másodközlés] 136. Peschka Vilmos Acta Juridica Hungarica, Vol. 48. No. 1. (2007), Az atomsorompó-szerződés rendszerének 40 éve. Állam- és Jogtudomány, XLIX/4. (2008), Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. [szerkesztő] 139. Jogi Lexikon. Complex Wolters Kluwer, Budapest, p. [szerkesztő] 140. Transformation in Hungarian law ( ). Második kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. [szerkesztő] 141. A szigetközi monitoring eredményei MTA Szigetközi Munkacsoport, Budapest, [társszerkesztő: Hajósy Adrienne] [elektronikus formátum] 142. Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. [szerkesztő] 143. Előszó, in Lamm Vanda (szerk.): Rendszerváltás a jogban. MTA Jogtudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Permissibility of Reservations to Optional Clause Declarations, in Csapó Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, Short Comment on the Acess to Environmenal Information and Public Participation in the Mountain Region, in: Majtényi Balázs Tamburelli, Gianfranco (szerk.): Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions. L Harmattan, Budapest, Rethinking the Non-proliferation of Nuclear Weapons. Acta Juridica Hungarica, Vol. 50. No. 2.(2009),

9 147. Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. Jog, Állam, Politika, I/2. (2009), Liber Amicorum Prandler Árpád. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, p. [szerkesztő] 149. A Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető-törvényszék (ICTY) és a Biztonsági Tanács, in: Lamm Vanda (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, Lesz-e egységes európai nukleáris kárfelelősségi jog? (Az EU készülő nukleáris kárfelelősségi csomagja), in Nótári Tamás (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Lectum, Szeged, Az atomsorompó szerződés és a nukleáris energia békés célokra való felhasználása, in Bihari Mihály Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, Péteri Zoltán a jogösszehasonlító osztály élén, in Fekete Balázs Koltay András (szerk.): Péteri Zoltán: Jogösszehasonlítás. Történeti, rendszertani és módszertani problémák. Liber Amicorum. ELTE ÁJK tudományos kiadványai. Budapest, The Unification of Nuclear Liability Law within the EU Member States from the Viewpoint of a Party to the Vienna Convention, in Pelzer, Norbert (Hrsg.): Europäisches Atomhaftungsrecht im Umbruch. Nomos, Baden-Baden, Az állam és a jog a korszerű jogi gondolat tükrében, in Andrijko, O. F. et. al (szerk.): Tudományos munkák gyűjteménye Semcsusenko Jurij Szergejevics akadémikus tiszteletére 75-ik születésnapjára. Kiev, Juruducsna Dumka Kiadó, Köszöntő, in Köbel Szilvia (szerk.): A vallási diszkrimináció ellen az esélyegyenlőség megteremtéséért. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, A Jogtudományi Intézet hatvan éve. Állam- és Jogtudomány, LI/1. (2010), Nemzetközi jogi kutatások a Jogtudományi Intézetben. Állam- és Jogtudomány, LI/1. (2010), [társszerző: Bragyova András] 158. Some Thoughts on the Rule of Law in International Law. Pravovü Szisztema Ukraini i Mdezsenarodnoe Pravo. Porvnjane pravoznasvsztvo universzitetu pravo, 2010/ p The Demilitarisation of Outer Space. European Center of Space Law Summer Course of Jaén. [CD-formátumú kiadvány]

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu. CV KÁROLY BÁRD CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu EDUCATION 1975 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Faculty

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató

Részletesebben

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Adrienne KOMANOVICS Faculty of Law, University of Pécs H-7622 Pécs, 48-as tér 1., Hungary Telephone(s) +36 72 501599

Részletesebben

{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz

{ INCLUDEPICTURE http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Személyi adatok Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Majtényi Balázs Ph.D. { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

dr. KOMANOVICS Adrienne komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 1994. október 1995. szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia

dr. KOMANOVICS Adrienne komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 1994. október 1995. szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) dr. KOMANOVICS Adrienne Munkahelyi telefonszám (72) 501599 / 23297 Weboldal E-mail Állampolgárság Neme www.komanovics.hu komanovics.adrienne@ajk.pte.hu

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013.

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. I. Personal Information: Name: Dr. Kecskés András Mother s name: Dr. Horváth Erika Place of Birth: Pécs, Baranya, Hungary Date of Birth: 1981.06.03 II.

Részletesebben