Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél!"

Átírás

1 Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 2. szám Elmentél tõlünk Kereszt Kari! Elmentél tõlünk, de nem mentél messze, Tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve. Számtalan napod ajándék nekünk, Mit együtt töltöttél boldogan velünk. Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, Õrizzük azt, mit mondtál és tettél. Ettõl van az, hogy szeretünk téged, Bárhol is vagy, nem érhet véget! emberségét, a szülõföldje és az itt élõ emberek szeretetét. Aki ismerte, az tudta és megtapasztalhatta, ha Õ valamit elhatározott, akkor nem volt elõtte akadály, nem ismert lehetetlent. A sok tisztelõje, barátja az elsõ szavára melléállt és vezetésével közösen megoldották még azt is, ami másnak megoldhatatlan volt. Igazi humanista ember volt, aki elõtt nem volt különbség ember és ember között, segített minden rászorulón, felkarolt mindenkit, aki azt megérdemelte vagy úgy Kedves Kálmán érezte, hogy azzal enyhíti az embertársa gondját, bánatát. Képviselõtársam, Karcsi 16 évig voltál a település képviselõje, 8 évig a szociális bizottság elnöke. Barátunk, vagy ahogy Szinte minden téti embert ismertél, tudtad mindenki örömét vagy bánatát. szólítani szoktunk Tét Igazságérzeted és emberszereteted példát állított mindünk elé, és ha néha az város Kereszt Karija! ostobák megbántottak, azt is mindig meg tudtad bocsátani. Nagy gyász érte Tétet, A településed szeretete indított arra, hogy szebbé tedd Tétet. Felújítottad az általad hiszen elment az a fia, nagyon szeretett Kánya-hegy bejárati keresztjét, majd a Mórichidai elágazásnál aki mindig és minden lévõt, azt követte a Szent Imrei feszület. Boldogság ragyogott az arcodról, áron kiállt érte és amikor a szülõfalud városi rangot kapott. Meglepetésként megcsináltattad a mellette. Elment az az városház bejárata felett ma is látható kovácsoltvas címert. A Fõ utca és Kisfaludy ember, aki nem utca sarkán kialakult térre disz kutat készíttettél, amely mindig rád fogja szavakkal, hanem emlékeztetni az arra járókat. tettekkel bizonyította A közösségi ember példaképe voltál Kereszt Karcsi, mert mindig azt kerested, nagyszerûségét, mivel és hogyan tudnál segíteni. folytatás a a oldalon oldalon Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél! június 9-én Csapataink két - két 5 elemben pedig a Littlie Girls szombaton délután második helyezéssel, míg csapat II. egyéniben Vörös Rebeka tartottuk évzárónkat, e g y é n i b e n m i n i III. helyezett lett. ahol a tanévben kategóriában Fodor tanult új koreográfiákat mutattuk Daniela IV.,Szabó Renáta be és amelyekkel részt vettünk a V., párosban Ihász Nóra és területi versenyeken is, ahol szép Varga Réka II. a cadett eredményeket értünk el. korcsoportban Pongrácz A kezdõk versenyén az elsõ és Marietta IV., Lung Réka V. másodikas csapattal neveztünk, helyezést. és a többi valamint egyéni és páros n e v e z õ N é m e t h kategóriában mérettettük meg Noémi,Tóth Pálma is szép magunkat eredményt ért el. Twirling folytatás a 3. oldalon Mostanában több beszélgetést láttam, olvastam Hámori József agykutatóval. A világhírû professzor a bal és a jobb agyfélteke összehangolt fejlesztésérõl is beszélt. A mai magyar, de talán az európai oktatási rendszer is, elsõsorban a bal félteke funkcióinak fejlesztésére törekszik. (Haszonelvûség?) A bal félteke a verbális, nyelvi, logikai és szekvenciális folyamatok központja. A jobb féltekére a téri-vizuális, (képzõmûvészet) zenei, szociális képességek, az érzelmi Jobb félteke világ, társas készségek fejlesztése hárul. Tehát a jobb félteke fejlesztését csak a heti 1-1 óra ének, rajz, s az esetleges szabadidõs foglalkozások biztosítják, pedig a magas szintû gondolkodási teljesítményhez a két félteke összehangolt fejlesztése szükséges. Már Kodály is panaszkodott az egyoldalú képzés ellen: Ha belenézünk a tantervekbe, látjuk alkotóik messze jártak a nevelés görög eszményétõl, amely a zenének központi helyet juttatott. Ennek az egyoldalúságnak az ellensúlyozására szentelte egész életét. folytatás a 3. oldalon Tartalom: Emlékezés Évzáró a mazsiknál Jobb félteke ÁMK hírek TV-s hírek Városi hírek Hazaszeretet ÚSZT Tûzoltóság Erdei iskola Gyermekbántalmazás Herenden a Tétiek Baráti köre Városnap Gánca Fõzzön játszóteret!

2 2 Szülõföldem Téti Híradó folytatás az elsõ oldalról Mikor a közbiztonság és a közrend helyzete romlott, megalakítottad azonnal a helyi polgárõrséget, az élére álltál és példamutatóan a legtöbbet vállalva vezetted azt. A kiemelkedõ munkádat elismerve a Megyei Polgárõr Szövetség megyei elnökségébe is beválasztottak. Országosan is felfigyeltek tevékenységedre és magas kitüntetéssel a Polgárõr Érdemkereszt arany fokozatával ismerték el azt. Mindn rendezvényen segítettél, felügyelted azokat. Ha valaki megfeledkezett magáról azt szép csendben hazaküldted úgy, hogy azt más észre sem vette. Emlékezünk arra is, hogy mennyi reggelen hóban és fagyban, esõben vagy rekkenõ hõségben ott álltál láthatósági mellényben a Gyõri út és Gyömörei út sarkán és kísérted át a gyermekeket a forgalmas úton, hogy egyiküket se érhesse baleset. Köszönjük Neked. A kultúra és a hagyomány iránti szereteted és tiszteleted inspirált, amikor megszervezted a Hajnal Csillag Dalkört és élére felkérted karnagynak az akkor még végzõs tanárnõt, Hajnal Nikolettet azzal, hogy kisleányom csak szigorú legyél velünk had tanuljunk meg mindent, ami az énekléshez kell. Nagyon fogsz hiányozni a dalkörbõl is, mert a helyed mindig üresen marad. Az aktív mentõ-szakápolói idõszakodból tudtad, hogy milyen fontos az emberek egészséges életmódra nevelése és annak folyamatos fenn tartása. A gyakorlatból ismerted, hogy a beteg, sérült emberek legfontosabb segítése az, amit csak ember adhat, a vér. Ezért elvállaltad a helyi Vöröskereszt elnöki beosztását és új lendületet adtál ennek a csoportnak. Szervezted és a bátortalanokat rábeszélted, hogy legalább próbálják meg, adjanak vért. Most amikor neked kellett a segítésünk ez sajnos kevés volt. Amikor az Életet az éveknek Idõsek Klubjánál Balassáné Irmuska nem tudta tovább vállalni a klub vezetését te Karcsi az elsõ kérõ szóra igent mondtál és válladra vetted e szervezet irányítását is. Lendületed, az örökös tenni akarásod gördülékennyé tette a klub tovább mûködését. Kari mindig tettre kész voltál. Nem volt olyan rendezvény, amibõl ne vetted volna ki a részedet. Te voltál a város fõszakácsa, fõ-grillezõje. Az idõseknek éppen úgy mint a gyermekeknek vagy a legszebb az volt amikor egyszerre mindkettõjüknek a Nemzedékek találkozóján készítetted a finomabbnál finomabb ételeket. A falu, majd a városavató évfordulókon szervezted több ezer ember ellátását. Barátaiddal 8-10 kondérban készítettétek a változatos és ízletes falatokat. 3-4 napot szinte egybe dolgoztál, hogy a rendezvényre minden rendben és a helyén legyen. Kereszt Kálmán nagyszerû ember voltál. Sokat tettél szülõfaludért, városodért, az itt élõ gyermekekért, emberekért. Nagyon fogsz hiányozni, és hogy mekkora ûrt hagysz magad után, azt mi még fel sem tudjuk fogni. Betegséged mindannyiunkat meglepett, hiszen téged p a n a s z k o d n i s o h a s e m hallottunk. N a g y o n b í z t u n k a gyógyulásodban, de az Isten terve más volt Veled, a Teremtõd hazahívott. Kálmán, Karcsi, igaz barátunk mindent köszönünk, példát adtál nekünk, gazdagabbak lettünk h o g y v e l e d e g y ü t t tevékenykedhettünk és örülünk, hogy ismerhettünk, Nyugodj békében a szereteted, amit a szívünkben elhintettél életünk végéig, elkísér. Isten veled! Csillagok közt él már, angyalok közt jár ott, hol csendbõl épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már. G y á s z o l ó s z e r e t t e i d a z önkormányzat, a hivatal, a civil szervezetek és magam nevében f o g a d j á k õ s z i n t e részvétemet. Szabó Ferenc

3 Szülõföldem l Téti Híradó Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél! Jobb félteke Horváth Endre 3

4 4 Szülõföldem l Téti Híradó Kisfaludy Károly ÁMK hírei

5 Szülõföldem Téti Híradó 5 fejeztük be a nevelési évet. Köszönjük a elutaztunk Gyõrbe a Vaskakas kímélve induljunk az elõttünk álló 8 km- szülõk aktív közremûködését! Reméljük, Bábszínházba. A Csizmás Kandúr címû es útnak, domboknak és lejtõknek. A az új tanévben már a megszépített elõadás élményeit szívhattuk magunkba. gyerekek már nem a felnõttek biciklijén óvodában köszöntjük egymást! A Az utazás is kalandos volt! Járatos ülve, mint elõször 3 éve, hanem külön a viszontlátásra: Zsóka óvó néni, Gina óvó busszal mentünk és vonattal jöttünk saját kis kerékpárjukat tekerték néni és a nyuszi csoportos gyerekek Gyömöréig, ahol már vártak bennünket a rendületlenül. Kis csapatunk kb. 60 fõvel Ez történt a CSIGA csoportban: sok kedves anyukák, apukák vagy éppen indult útnak. A csikvándi pincesorra érve élménnyel gazdagodtunk az elmúlt nagyszülõk. Ezáltal, az utazási költségek kedves vendégfogadásban volt részünk! hónapokban. Anyák napján ünnepséggel minimálisra redukálódtak! A gyermekeket lekváros kenyér és köszöntöttük az édesanyákat és a A papírgyûjtésben a szorgalmas kis s z ö r p p e l v á r t á k a c s i k v á n d i nagymamákat. a szülõk aktivitásának és Süniknek köszönhetõen III. helyezést vendégszeretõ asszonyok. Köszönjük a szorgalmának köszönhetjük, hogy I. értünk el, 1095 kg papírt gyûjtöttünk. szíves fogadtatást, vendéglátást és a helyezettek lettünk a papírgyûjtésben. Az Gyõrszemerén, a Néptánc találkozón segítõkészséget! A kiránduláson most is érte kapott pénzbõl kirándultunk a gyõri immár második alkalommal mutattuk sütöttünk finom, a Molnár hús KFT. által állatkertbe. A szülõkkel közösen a meg magunkat, a lelkes közönség nagy készített termékekbõl szalonnát, kolbászt gyömörei állomásról vonattal elutaztunk tapssal jutalmazta szereplésünket. A és virslit. A maradékot felhasználtuk egy Pápára, ahol egy délelõttöt eltöltöttünk a pápai uszodát sem hagyhattuk ki, heti két utolsó összejövetelen, ahol a májusfából Várkertben a játszótéren. A vonatozás alkalommal merülhettünk el a vízbe és tábortüzet raktunk, énekeltünk és mindig nagy élmény a téti gyerekeknek, megtanulhattuk az úszás alapelemeit. körbetáncoltuk. akik már busszal is ritkán utaznak, hát É d e s a n y á i n k r ó l k i c s i s z í v e i n k Jó volt veletek együtt lenni, jó volt együtt még vonattal! A gyerekheti szeretetével, gálamûsor keretein belül játszani. K. László Szilvia Tarisznyába programokat nagyon élveztük! A emlékeztünk meg. A kisgyermekek való versével búcsúzunk: májusfadöntés, bábszínház, zenés mûsor számot adtak érettségükrõl, melynek Lehet szegény, aki gazdag, mellett közösen alkottunk, játszottunk az kapcsán bátran belevághattunk a SÜNI S lehet gazdag a szegény, Együtt Egymásért Klub tagjaival. TV szerkesztésébe. Sokan jelentkeztek csak az a fontos, milyen kincs ül Csoportunk életében eljött az a nap, bemondónak és kitaláltuk, hogy az Önök bent, a szíved rejtekén. amikor kedves dajkánkat, Horváth Ha megtanulsz mosolyogni, Lászlóné Zsuzsi nénit nyugdíjba észreveszed, ami szép, vonulása alkalmából a szülõkkel és a rádöbbensz majd, amit te adsz, gyerekekkel együtt elbúcsúztattuk. mások azt nyújtják feléd.. Hosszú évek óta dolgoztunk együtt, sokat Gyûjts magadnak igazgyöngyöt, tanultunk tõle. Ezúton is szeretnénk rakj el minden szép mesét, megköszönni Neki a sok gondoskodást, ne hagyd, hogy a kedved rontsa emberséget, szeretetet, amit a buta, bántó, rossz beszéd! kisgyerekek és a kollégák kaptak tõle. Ülj le néhány gondolattal, Kívánunk sok aktív nyugdíjas évet és jó hallgasd, hogyan hegedül, egészséget! Szeretettel: Melinda, Timi kérték mûsorát fogjuk eljátszani, mert ha veled van a fejed, óvó néni és a gyerekek melyben az év közben tanult németes, soha nem vagy egyedül! A 2012-es év sem telt tétlenül a SÜNI zene-ovis, néptáncos, süni csoportos Kati óvó néni, Nóri óvó néni, Reni néni csoportban. Az év eleje családi mókás mûsorszámok ismétlését adtuk elõ. Majd farsangi délutánnal kezdõdött, amelyet a Elérkezett ez a nap is annyi mókás év Tét Város képviselõ testületének sünis lányok és fiúk esernyõtánccal után, búcsúzkodni gyûltünk össze most, döntése alapján május 30-án zártak. A gyerekek csodálatos jelmezeket így kora délután! - szavalták harsányan a megkezdte mûködését városunkban a öltöttek magukra, amit a szülõknek ballagó kis Sünik. A ballagás Rábaközi nagyon köszönünk. A mulatságra az óvó színvonalának emelésében nagy Televízió. A helyi nénik is átváltoztatták magukat Mazsola segítségünkre volt a téti INO, amiért és Tádé képére. Ezt a fergeteges köszönet és hála nekik! Köszönjük adással, a hangulatú bált követte a téti Kisfaludy kedves bácsik és nénik a tarisznyákba a Rábaközi Napok versenyre hívogató programja. hamuba sült pogácsákat és a fejekre a Televízió Nagy izgalommal készültünk a doktori kalapokat. adásával, képújságjával megmérettetésre, amit a zsûri el is ismert, Ahogy mi készültünk izgatottan és kapcsolatban a továbbiakban a így az énekeseink közül Erõs Panna titokban, úgy a süni csoportos szülõk is Molnár Kft.-t (www.molnarkft.hu) Különdíjas, a rajzosok közül Horváth tették a dolgukat. Kedves, szívet keressék (Csorna, Laky Döme u. 2. Botond II. helyezést ért el. A helyi melengetõ, hálát kifejezõ verssorokat 96/ / ) Közben a megmérettetés után az országos tanítottak a gyerekekkel, amivel Molnár Kft. teljes hálózatát (több, mint rajzversenyen is próbálkoztunk, melyet a könnyeket csaltak ki az óvó nénik és 35 település) megvette a Vidanet Zrt, Magyar Madártani és Természetvédelmi dadus nénik szemébõl. A meghatottságtól amely tavaly óta üzemelteti a Sat-Signál Egyesület írt ki, Szerelmes madarak nehéz volt szavakat találni, amikor az Kft-tõl átvett téti (és több települési) címmel. Izgatottan várjuk az anyukák nevében Vargáné Bandi Mária hálózatot. A kábeltévé összes adásával eredményhirdetést! Érmeink és egy valóságos kis mesét adott elõ (minõség, ki,-bekötettés stb.) büszkeségeink tovább szaporodtak: köszöntésünkre. kapcsolatban Varga Boldizsár a Az óvodai mocorgó No, de ezzel még a tanév nem zárult le! pedig a Vidanet címû vers elõadásáért, tényõi ovi Családi kerékpáros kirándulásra hívtunk versmondó versenyérõl elhozta a mindenkit Csikvándra május 31- Z r t. különdíjat. én az új játszótér kellemes környezetében A sok-sok izgalom és munka után gyûltünk össze, hogy lábainkat nem 1203-as telefonszámát hívják!

6 6 Szülõföldem Téti Híradó Önkormányzati hírek ( ) ai ülés: aláírásáról. és a járulékos szakipari nyújtotta nettó Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat munkálatok elvégzésére. A Ft-os nettó szerzõdéses árral. Képviselõ-testülete elfogadta Képviselõ-testülete nem fejlesztés értéke bruttó a TALI-IMMO Kft. Tét Város Okmányiroda támogatta, hogy a KKÁMK 256 Ft, azaz kilencmillió- ajánlata érvénytelen a Kbt. évi tevékenységérõl szóló bölcsõde intézményben hétszázharmincháromezer- 74. (1) bekezdés e) pont b e s z á m o l ó t a s z ó b e l i gondozási térítési díj kerüljön kettõszázötvenhat forint. A alapján: az ajánlattevõ nem kiegészítésekkel együtt. megállapításra a 2012-es támogatás összege: nyújtotta be a Kbt. 69. (3) Tét Város Önkormányzat évben. F t, a z a z h é t m i l l i ó - bekezdés szerint kért Képviselõ-testülete elfogadta Tét Város Önkormányzat hétszáznyolcvanhatezer- indoklást. Tét Város Gyámhivatal K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e hatszázöt forint. A pályázat A kivitelezõi szerzõdés évi tevékenységérõl szóló felhatalmazta Dr. Kukorelli b e n y ú j t á s r a k e r ü l t, a z aláírásra került, a kivitelezés b e s z á m o l ó t a s z ó b e l i László polgármestert, hogy eredményhirdetés még nem m e g k e z d õ d ö t t. A z kiegészítésekkel együtt. pályázatot nyújtson be a történt meg. alapkõletétel június 8- A Kisfaludy Napok Gyermekétkeztetési április 4-ei rendkívüli án megtörtént. eredményesen lezajlottak az Alapítvány által meghirdetett ülés: április 25-ei ülés: errõl szóló beszámolót Tét EU Élelmiszersegély Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat Város Önkormányzat Programra. A pályázatot Képviselõ-testülete az K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Képviselõ-testülete elfogadta. benyújtottuk, sikeresen Oktatási nevelési környezet egyetértett azzal, hogy az Tét város Önkormányzat e l b í r á l t á k é s a z megújítása a Kisfaludy Károly ö n k o r m á n y z a t á l t a l Képviselõ-testülete elfogadta é l e l m i s z e r c s o m a g o k a Á M K T é t v á r o s i mûködtetett meglévõ kábel Tét Város Önkormányzatnál rászorultaknak átadásra i n t é z m é n y e g y s é g e i b e n TV csatornán jövõben a a 2011-es évben végzett belsõ kerültek. NYDOP-5.3.1/A Molnár TV Kft. kiegészítve ellenõri tevékenységrõl szóló Tét Város Önkormányzat számú projekthez a T é t e n t ö r t é n t beszámolót. Képviselõ-testülete, mint kapcsolódó kivitelezõ eseményekkel sugározza, Tét Város Önkormányzat fenntartó pályázatot nyújt be a kiválasztása közbeszerzési Csorna, Kapuvár és Beled, Képviselõ-testülete elfogadta Kisfaludy Károly Általános e l j á r á s e r e d m é n y e k é n t v a l a m i n t a R á b a k ö z a Téti Kistérség Sokoróaljai Mûvelõdési Központ Napközi elfogadta a Bíráló Bizottság t é r s é g é b e n k é s z í t e t t Ö n k o r m á n y z a t a i n a k Otthonos Óvoda (9100 Tét, javaslatát az alábbi formában: mûsorait azzal a kikötéssel, T ö b b c é l ú T á r s u l á s a D e b r e c e n u. 1. ) a z a Normafa Residence Kft., h o g y e z s e m a z l é t r e h o z á s á r ó l s z ó l ó önkormányzati feladatellátást az EURO GENERÁL Zrt., a önkormányzatnak, sem a megállapodás módosítását az szolgált fejlesztésekhez Dunántúli Magasépítõ Kft. és lakosságnak nem jelent elõterjesztésben foglaltaknak kapcsolódó támogatások Komplex Építõipari Tervezõ további költségeket, és a m e g f e l e l õ e n. A z igénybevételének részletes Iroda Kft., a KIVSZER Kft., az technikát biztosítva elkészíti m e g á l l a p o d á s a l á í r á s a szabályairól szóló 4/2012. (III. FK System Kft. és a TALI- ezeket a felvételeket. megtörtént. 1.) BM rendelet az óvoda IMMO Kft. ajánlata megfelel a Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat épületén nyílászárók cserére, a támasztott formai és alaki Képviselõ-testülete a szóbeli Képviselõ-testülete elfogadta külsõ homlokzati szigetelésre szempontoknak, így ezen kiegészítésekkel együtt Tét Város Önkormányzat és és a járulékos szakipari ajánlatok érvényesek. elfogadta az önkormányzat Tét Város Tûzoltó Egyesülete munkálatok elvégzésére. A a WF Építõipari és á l t a l f e n n t a r t o t t (9100 Tét Fõ u. 88.) között fejlesztés értéke bruttó Szolgáltató Kft. ajánlata tanyagondnoki szolgálat kötendõ Együttmûködési 560 Ft, azaz tizenötmillió- érvénytelen a Kbt. 74. (1) évi tevékenységérõl m e g á l l a p o d á s t. A h a t s z á z ö t v e n h a t e z e r - bekezdés e) pont alapján: a szóló beszámolót. megállapodás aláírásra került. ö t s z á z h a t v a n f o r i n t. A hiánypótlást nem teljesítette, Tét Város Önkormányzata Tét Város Önkormányzat támogatás összege: az ajánlat nem tartalmazta a k é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e a Képviselõ-testülete elfogadta Ft, azaz tizenkettõmillió- kiegészítõ tájékoztatásokat, a Magyarország évi Tét Város Önkormányzat és ö t s z á z h u s z o n ö t e z e r - Kbt (3) és (5) bekezdései központi költségvetésérõl G y e r m e k e i n k é r t kettõszáznegyvennyolc forint. alapján tett ajánlati nyilatkozat szóló évi CLXXXVIII. Nagycsaládosok Egyesülete A pályázat benyújtásra került, függeléke nincs aláírva és az törvény 6. melléklet 2. (9100 Tét, Kinizsi u 10.) az eredményhirdetés még nem ajánlattevõ nem felel meg a p o n t j a a l a p j á n k ö z ö t t k ö t e n d õ történt meg. Kbt (9) bekezdésében (továbbiakban 6. melléklet) E g y ü t t m û k ö d é s i Tét Város Önkormányzat foglaltaknak. támogatási igényt nyújtott be m e g á l l a p o d á s t. A Képviselõ-testülete, mint a z e l j á r á s b a n a z az önhibájukon kívül megállapodás aláírásra került. fenntartó pályázatot nyújt be a a j á n l a t k é r õ s z á m á r a hátrányos helyzetben lévõ Tét Város Önkormányzat Kisfaludy Károly Általános legkedvezõbb (legalacsonyabb önkormányzatok évi Képviselõ-testülete elfogadta M û v e l õ d é s i K ö z p o n t ellenszolgáltatást tartalmazó) támogatására. Tét Város a e s v á r o s n a p r a sportcsarnok (9100 Tét, ajánlatot a Normafa Residence Önkormányzat képviselõ b e t e r j e s z t e t t D e b r e c e n u. 3. ) a z Kft. nyújtotta nettó t e s t ü l e t e a z Ö N H I K I programtervezetet, és egyben önkormányzati feladatellátást 000 Ft-os nettó szerzõdéses pályázat benyújtásáról felhatalmazta a képviselõ- szolgált fejlesztésekhez árral. döntött. A Képviselõ-testület testület Dr. Kukorelli László kapcsolódó támogatások a z e l j á r á s b a n a z az önkormányzat évi p o l g á r m e s t e r t, h o g y igénybevételének részletes ajánlatkérõ számára 2. költségvetési rendeletében intézkedjen az önkormányzat szabályairól szóló 4/2012. (III. l e g k e d v e z õ b b ( 2. elfogadott e Ft költségén fellépõ mûvészek 1. ) B M r e n d e l e t a l e g a l a c s o n y a b b összegû mûködési célú lekötésérõl és az ehhez sportcsarnok tetõszigetelés, ellenszolgáltatást tartalmazó) hiányát e pályázatból szükséges szerzõdések öltözõ és vizesblokk felújítása ajánlatot az FK System Kft. kívánja finanszírozni. A

7 Szülõföldem Téti Híradó 7 pályázat benyújtásra került, bérleti szerzõdését aláírja. A árajánlatot tevõ vállalkozó, így kistérség területén fenntartott elbírálása folyamatban van. bérleti szerzõdés aláírásra került. az eljárás nyertese: Medius személyes gondoskodást Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat Elsõ Gyõri Közvélemény- és nyújtó ellátásokról, azok Képviselõ-testülete a civil Képviselõ-testülete elvi Piackutató Bt. (9026 Gyõr, igénybevételérõl, valamint a szervezetek évi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Damjanich u. 15.). A szerzõdés fizetendõ térítési díjakról támogatásáról döntött, a a Kisfaludy Károly Általános aláírásra került. szóló 4 / (III. 29.) megállapodások aláírásra M û v e l õ d é s i K ö z p o n t Tét Város Önkormányzat önkormányzati rendeletet kerültek. csatlakozzon egy országos Képviselõ-testülete nem megalkotta. "Csillagfény" Téti Majorette h á l ó z a t k é n t m û k ö d õ támogatta, hogy a 2012-es Tét Város Önkormányzat Egyesület: Ft; s z e r v e z e t h e z, m e l y n e k évben pályázatot nyújtson be a K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e "Együtt-Egymásért"Egyedül keretében, a kötelezõ feladatai nyári étkezés megszervezésére. módosította a évi Élõk és Nyugdíjas Klub mellett, önként vállalt formában május 29-ei ülés: költségvetésrõl szóló 5/2011. Egyesület: Ft; "Életet Te h e t s é g p o n t k é n t k í v á n Tét Város Önkormányzat (II. 24.) rendeletét az 5/2012. az éveknek Téti Nyugdíjas mûködni. Képviselõ-testülete a szóbeli (IV. 26) rendelettel. Klub: Ft; május 2-ai rendkívüli kiegészítésekkel együtt Tét Város Önkormányzat Gyermekeinkért ülés: elfogadja a jegyzõi hatáskörbe K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Nagycsaládosok Egyesülete: Tét Város Önkormányzatának tartozó, gyermekjóléti és megalkotta 6/2012. (IV. 26.) Ft; Magyar Máltai Képviselõ-testülete EU Önerõ gyermekvédelmi feladatok önkormányzati rendeletét a S z e r e t e t s z o l g á l a t T é t i Alapra pályázatot nyújtott be az i l l e t v e g y á m h a t ó s á g i, évi pénzügyi terv Csoportja : Ft; Oktatási-nevelési környezet gyámügyi feladatok ellátásáról végrehajtásáról. Magyar Vöröskereszt Téti megújítása a Kisfaludy Károly szóló 2011-es évre vonatkozó Tét Város Önkormányzata Szervezete: Ft; Á M K T é t v á r o s i beszámolót. A beszámolót K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Sokoróaljai "Segítõ Kéz" intézményegységeiben címmel továbbítottuk a Gyõr-Moson- megalkotta a 7/2012. (V. 3.) Közhasznú Egyesület: elnyert NYDOP 5.3.1/A-10- S o p r o n M e g y e i önkormányzati rendeletet az Ft; Téti Hajnalcsillag Dalkör s z á m o n Kormányhivatalnak. e g y e s ö n k o r m á n y z a t i Egyesület: Ft; Téti n y i l v á n t a r t o t t p á l y á z a t Tét Város Önkormányzat rendeletekben meghatározott Kézilabda Sport Egyesület: önerejének biztosításához. Az Képviselõ-testülete az Észak- szabálysértések hatályon Ft; Téti Polgárõr EU Önerõ Alap pályázatra a dunántúli Vízügyi Igazgatóság kívül helyezésérõl. Egyesület: Ft; Tét benyújtottuk a pályázatot, kérésének helyt adott az alábbi Tét Város Önkormányzat Város Tûzoltó Egyesülete: elbírálása folyamatban van. feltételek mellett: a Marcal K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Ft; Tét Város Önkormányzat jobb parti árvízvédelmi megalkotta a 8 /2012 (VI.5.) Tét Város Önkormányzat K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e a z részöblözet árvízvédelmi önkormányzati rendeletet az Képviselõ-testülete elfogadta Oktatási-nevelési környezet biztonságának javítása önkormányzat vagyonáról, a Tét Város Önkormányzat megújítása a Kisfaludy Károly m e g n e v e z é s û K E O P - v a g y o n n a l t ö r t é n õ é v r e s z ó l ó Á M K T é t v á r o s i 2.1.1/2F/ gazdálkodás szabályairól Közbeszerzési Szabályzatát. i n t é z m é n y e g y s é g e i b e n k ó d s z á m ú p r o j e k t szóló 21/2006. (IX. 28.) Tét Város Önkormányzat (NYDOP-5.3.1/A megvalósításához Tét Város rendelet módosításáról. Képviselõ-testülete elfogadta 0016) nyilvánosság tárgyú Önkormányzat a 0606 hrsz. A rendeletek a Tét város Önkormányzat egyszerû beszerzési eljárás m kivett árok területébõl, honlapon és a Polgármesteri é v r e s z ó l ó keretében beérkezett ajánlatok 2 1,4 %-ot, azaz 80 m -t Ft Hivatalban a hirdetõtábláján Közbeszerzési Tervét. értékelése során megállapította, vételárért biztosít abban az a l a k o s s á g t e l j e s Tét Város Önkormányzat hogy a beérkezett ajánlatok esetben, ha a fent nevezett terjedelmében megtekintheti. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e formai, tartalmi feltételeknek és beruházás nem érinti Tét Város felhatalmazta dr. Kukorelli a l k a l m a s s á g i Rendezési Tervében szereplõ László polgármestert, hogy a követelményeknek mindenben Golf-pályának kijelölt területet. Téti Sokoró FC képviseletre megfelelõ érvényes ajánlat 2 db Rendeletek: jogosult tagjával a sportpálya volt, melyek közül a kiírás 11Tét Város Önkormányzat és öltözõvel kapcsolatban a szerint a legalacsonyabb Képviselõ-testülete a téti Hazaszeretet! Nagyon sokféle módon sorolják csoportokba az embereket, nemzetiségük, tulajdonságaik, vallásuk, pártállásuk, és még sok száz ismérv szerint. Én is megpróbálok, egyfajta tulajdonság szerint jellemezni, ez a tulajdonság a röghöz kötöttség. Azt mondják, a magyar ember nem szívesen hagyja el a megszokott helyét, és valami megmagyarázhatatlan szeretet, ragaszkodás köti a földhöz ahol született, és felnõtt! Persze voltak idõszakok, például a nagy világválság, amikor József Attila szavaival élve kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk vagy a második világháború után, amikor sokak kényszerbõl, mások a félelem miatt mentek új hazát keresni. 56 után is nagyon sokan a megtorlástól való félelem, illetve a kalandvágy miatt hagyták el a hazát, de nem mertek itthon maradni a megnyitott börtönökbõl kiszabadult bûnözök sem. Ezek voltak a kivételek, de ha egy Tétinek azt mondták, hogy Miskolcra kell menni, dolgozni, és ott sokkal jobbak a lehetõségek, inkább felmondott, de nem ment. Nem hagyta el a szûkebb pátriáját. A rendszerváltás után mikor már szabadon lehetett nyugaton munkát vállalni nagyon kevesen éltek a lehetõséggel. Statisztikai kimutatás szerint, a volt keleti blokk országai közül Magyarországról volt a legkevesebb munkavállaló a nyugati országokban. Sajnos az elmúlt egy-két évben változott a trend. A hazaszeretetet, a ragaszkodást egyre jobban felülirtja a kilátástalanságtól, a létbizonytalanságtól való félelem. A megkérdezett fiatalok egyre többen gondolják úgy itt számukra nincs perspektíva, és el akarják hagyni az országot! Ez lesz a mi végzetünk, mert ha elmennek a fiatalok, és felborul a nemzedékek közti egyensúly, ami már most is ingadozik, vagy kihal az ország, vagy mint a történelem során nagyon sokszor külföldi telepesekkel kell újra népesíteni az országot! Talán még nem késõ változtatni, és a politikusainknak azon törni a fejüket, hogy mivel lehetne elérni, hogy Magyarország újra vonzó legyen fiatalok számára, és újra röghöz kötöttek legyenek! Zsolnai Ferenc

8 8 Szülõföldem l Téti Híradó Tét Város Tûzoltó Egyesülete várja a fiatalokat

9 Szülõföldem l Téti Híradó Erdei iskola Nován Iskolánkban az idén is megszerveztük az erdei iskolát a hatodik évfolyam tanulóinak. Az elõzõ évekhez hasonlóan a költségekhez a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány nyújtott támogatást. A kiadások csökkentéséhez segítséget nyújtott az IPR pályázat. A táborozásra május 14. és május18. között került sor. Élményekrõl a gyermekek fogalmazásiban olvashatunk. Gulyásné Nagy Ágota 6.b osztályfõnöke; Lappints Árpádné 6. a osztályfõnöke Erdei iskola Nován M i, h a t o d i k osztályosok az idén az osztálykirándulásunka t Nován töltöttük. Ez egyben egy kivételes alkalom volt a számunkra, hogy öt napot eltölthettünk egymással és az osztályfõnökeinkkel. Végre elérkezett a"nagy NAP"! 11órakor indultunk Gyömörérõl vonattal. Kíváncsian vizsgáltuk egymás holmijait, ki mivel érkezett. Elbúcsúztunk szüleinktõl, és indultunk Novára. Az utazás során sok szép tájat, épületet láttunk. A vonaton olyan zenét hallgattunk, amit a fiúk választottak. A két órás út után megérkeztünk Zalaegerszegre, ahonnan már busszal folytattuk az utunkat. Egymás között azon beszélgettünk, tanakodtunk, ilyen lehet a tábor. Végre odaértünk Novára, és megláttuk az erdei iskolát. A tábornak hatalmas udvara volt, és az egész területet erdõ vette körül. Megkaptuk a szobáink kulcsát és elfoglaltuk helyünket. Miután kipakoltunk Mariann néni elmondta a szabályokat. Másnap egy kicsit tanultunk, de beláttuk, hogy ez csak javunkra fog válni. Este izgatottan vártuk a vadlest. Sajnos a túra során csak egy nyulat láttunk, de Mariann nénivel felmászhattunk a novai kilátóra. A tábor ideje alatt jobban megismertük egymást, kinek milyen vicces szokásai poénjai vannak, ki mit kedvel, és egyáltalán kinek milyen a természete. Délelõttönként zenét hallgattunk, táncoltunk, kártyáztunk és csocsóztunk. Harmadik napra kiderült, hogy a társaságban ki a rendmániás, ki egy kicsit finnyás éppenséggel szétszórt, illetve ki a feledékenyebb, vagy hisztisebb és nyávogósabb. Szerencsére mindezt nem látták a szüleink, mivel természetesen mindenkit elláttak jó tanácsokkal, hogy hogyan viselkedjen. Amúgy, ezt többé-kevésbé sikerült is betartani. A fiúkkal nagyon jól összehaverkodtunk. Kvízjátékhoz csapatokat kellett alkotni. Úgy volt, hogy szalonnasütés után vetélkedõn veszünk részt. Sajnos ez a program az idõjárás miatt elmaradt, de helyette kézmûves foglalkozáson vehettünk részt, ahol megtudtuk, mi az a gyapjú és mi mindent készíthetünk belõle. Estére csapatokkal versenyezve vetélkedtünk, ahol Novával kapcsolatos kérdések voltak. Majd a tudáspróba után Ágota nénivel dalt tanultunk. Fantasztikusan éreztük magunkat ezen az estén. Elérkezett az utolsó nap, és elkezdtünk csomagolni, de azért gondolatban azt reméltük: HOGY MÉG EGY NAPOT MARADUNK!!! Pedig már egy picit a szüleink is hiányoztak. Így hát hazaindultunk busszal, majd késõbb vonattal. Mariann néninek és Ágota néninek nagyon szépen köszönjük a türelmüket és az élményekkel teli kirándulást. Török Dzsesszika 6.a 9

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második Téti Híradó Városi Folyóirat XXI. évfolyam 2. szám 2015. Nyár II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második alkalommal az Óvodás Motoros Felvonulás.A megnyitó után a gyerekek

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ

Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 4. szám 2010. tél Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ Idén igen hamar elkezdõdött a karácsonyi készülés. Már november közepén felcsendültek az ismerõs dallamok

Részletesebben

Kistérségi Gyógyítóház

Kistérségi Gyógyítóház Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 2. szám 2010. Nyár Kistérségi Gyógyítóház alapkövének ünnepélyes letételére került sor 2010. június 4-én a volt Süke iskola helyén. Tét Város Önkormányzata pályázatot

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Szülőföldem. Boldogan kísértétek Őket, vigyáztátok minden pillanatukat. Bü szkén néztétek, milyen

Szülőföldem. Boldogan kísértétek Őket, vigyáztátok minden pillanatukat. Bü szkén néztétek, milyen Téti Híradó Városi Folyóirat XVIII. évfolyam 2. szám 2013. nyár Az óvodásokkal történt NYUSZI csoport A tavasz is sok ünnepet tartogatott számunkra. Májusban tartottuk nyílt nap keretében anyák napi ünnepélyünket,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár 30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk Az Életet az éveknek Téti Nyugdíjas

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április H ú s v é A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Téti Híradó Városi Folyóirat XX. évfolyam 1. szám 2015. tavasz XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Már február elején elkezdtük a készülõdést az óvodai Kisfaludy Napokra. Kiírtuk a rajzpályázat témáját,

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye Emlékeztünk Emlékezünk! EMLÉKNAPOK az emléknek száz ideje van címmel június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború századik évfordulója alkalmából

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű felhívás..... 8 Önkormányzati hírek.. 9 Megadom a szót...... 9 Falumegújító program.. 10

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás Jegyzői bemutatkozás Szeretettel köszöntöm a helyi magazinunk régi és új olvasóit! Az időjárás, a tavaszba húzódó

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben