Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél!"

Átírás

1 Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 2. szám Elmentél tõlünk Kereszt Kari! Elmentél tõlünk, de nem mentél messze, Tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve. Számtalan napod ajándék nekünk, Mit együtt töltöttél boldogan velünk. Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, Õrizzük azt, mit mondtál és tettél. Ettõl van az, hogy szeretünk téged, Bárhol is vagy, nem érhet véget! emberségét, a szülõföldje és az itt élõ emberek szeretetét. Aki ismerte, az tudta és megtapasztalhatta, ha Õ valamit elhatározott, akkor nem volt elõtte akadály, nem ismert lehetetlent. A sok tisztelõje, barátja az elsõ szavára melléállt és vezetésével közösen megoldották még azt is, ami másnak megoldhatatlan volt. Igazi humanista ember volt, aki elõtt nem volt különbség ember és ember között, segített minden rászorulón, felkarolt mindenkit, aki azt megérdemelte vagy úgy Kedves Kálmán érezte, hogy azzal enyhíti az embertársa gondját, bánatát. Képviselõtársam, Karcsi 16 évig voltál a település képviselõje, 8 évig a szociális bizottság elnöke. Barátunk, vagy ahogy Szinte minden téti embert ismertél, tudtad mindenki örömét vagy bánatát. szólítani szoktunk Tét Igazságérzeted és emberszereteted példát állított mindünk elé, és ha néha az város Kereszt Karija! ostobák megbántottak, azt is mindig meg tudtad bocsátani. Nagy gyász érte Tétet, A településed szeretete indított arra, hogy szebbé tedd Tétet. Felújítottad az általad hiszen elment az a fia, nagyon szeretett Kánya-hegy bejárati keresztjét, majd a Mórichidai elágazásnál aki mindig és minden lévõt, azt követte a Szent Imrei feszület. Boldogság ragyogott az arcodról, áron kiállt érte és amikor a szülõfalud városi rangot kapott. Meglepetésként megcsináltattad a mellette. Elment az az városház bejárata felett ma is látható kovácsoltvas címert. A Fõ utca és Kisfaludy ember, aki nem utca sarkán kialakult térre disz kutat készíttettél, amely mindig rád fogja szavakkal, hanem emlékeztetni az arra járókat. tettekkel bizonyította A közösségi ember példaképe voltál Kereszt Karcsi, mert mindig azt kerested, nagyszerûségét, mivel és hogyan tudnál segíteni. folytatás a a oldalon oldalon Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél! június 9-én Csapataink két - két 5 elemben pedig a Littlie Girls szombaton délután második helyezéssel, míg csapat II. egyéniben Vörös Rebeka tartottuk évzárónkat, e g y é n i b e n m i n i III. helyezett lett. ahol a tanévben kategóriában Fodor tanult új koreográfiákat mutattuk Daniela IV.,Szabó Renáta be és amelyekkel részt vettünk a V., párosban Ihász Nóra és területi versenyeken is, ahol szép Varga Réka II. a cadett eredményeket értünk el. korcsoportban Pongrácz A kezdõk versenyén az elsõ és Marietta IV., Lung Réka V. másodikas csapattal neveztünk, helyezést. és a többi valamint egyéni és páros n e v e z õ N é m e t h kategóriában mérettettük meg Noémi,Tóth Pálma is szép magunkat eredményt ért el. Twirling folytatás a 3. oldalon Mostanában több beszélgetést láttam, olvastam Hámori József agykutatóval. A világhírû professzor a bal és a jobb agyfélteke összehangolt fejlesztésérõl is beszélt. A mai magyar, de talán az európai oktatási rendszer is, elsõsorban a bal félteke funkcióinak fejlesztésére törekszik. (Haszonelvûség?) A bal félteke a verbális, nyelvi, logikai és szekvenciális folyamatok központja. A jobb féltekére a téri-vizuális, (képzõmûvészet) zenei, szociális képességek, az érzelmi Jobb félteke világ, társas készségek fejlesztése hárul. Tehát a jobb félteke fejlesztését csak a heti 1-1 óra ének, rajz, s az esetleges szabadidõs foglalkozások biztosítják, pedig a magas szintû gondolkodási teljesítményhez a két félteke összehangolt fejlesztése szükséges. Már Kodály is panaszkodott az egyoldalú képzés ellen: Ha belenézünk a tantervekbe, látjuk alkotóik messze jártak a nevelés görög eszményétõl, amely a zenének központi helyet juttatott. Ennek az egyoldalúságnak az ellensúlyozására szentelte egész életét. folytatás a 3. oldalon Tartalom: Emlékezés Évzáró a mazsiknál Jobb félteke ÁMK hírek TV-s hírek Városi hírek Hazaszeretet ÚSZT Tûzoltóság Erdei iskola Gyermekbántalmazás Herenden a Tétiek Baráti köre Városnap Gánca Fõzzön játszóteret!

2 2 Szülõföldem Téti Híradó folytatás az elsõ oldalról Mikor a közbiztonság és a közrend helyzete romlott, megalakítottad azonnal a helyi polgárõrséget, az élére álltál és példamutatóan a legtöbbet vállalva vezetted azt. A kiemelkedõ munkádat elismerve a Megyei Polgárõr Szövetség megyei elnökségébe is beválasztottak. Országosan is felfigyeltek tevékenységedre és magas kitüntetéssel a Polgárõr Érdemkereszt arany fokozatával ismerték el azt. Mindn rendezvényen segítettél, felügyelted azokat. Ha valaki megfeledkezett magáról azt szép csendben hazaküldted úgy, hogy azt más észre sem vette. Emlékezünk arra is, hogy mennyi reggelen hóban és fagyban, esõben vagy rekkenõ hõségben ott álltál láthatósági mellényben a Gyõri út és Gyömörei út sarkán és kísérted át a gyermekeket a forgalmas úton, hogy egyiküket se érhesse baleset. Köszönjük Neked. A kultúra és a hagyomány iránti szereteted és tiszteleted inspirált, amikor megszervezted a Hajnal Csillag Dalkört és élére felkérted karnagynak az akkor még végzõs tanárnõt, Hajnal Nikolettet azzal, hogy kisleányom csak szigorú legyél velünk had tanuljunk meg mindent, ami az énekléshez kell. Nagyon fogsz hiányozni a dalkörbõl is, mert a helyed mindig üresen marad. Az aktív mentõ-szakápolói idõszakodból tudtad, hogy milyen fontos az emberek egészséges életmódra nevelése és annak folyamatos fenn tartása. A gyakorlatból ismerted, hogy a beteg, sérült emberek legfontosabb segítése az, amit csak ember adhat, a vér. Ezért elvállaltad a helyi Vöröskereszt elnöki beosztását és új lendületet adtál ennek a csoportnak. Szervezted és a bátortalanokat rábeszélted, hogy legalább próbálják meg, adjanak vért. Most amikor neked kellett a segítésünk ez sajnos kevés volt. Amikor az Életet az éveknek Idõsek Klubjánál Balassáné Irmuska nem tudta tovább vállalni a klub vezetését te Karcsi az elsõ kérõ szóra igent mondtál és válladra vetted e szervezet irányítását is. Lendületed, az örökös tenni akarásod gördülékennyé tette a klub tovább mûködését. Kari mindig tettre kész voltál. Nem volt olyan rendezvény, amibõl ne vetted volna ki a részedet. Te voltál a város fõszakácsa, fõ-grillezõje. Az idõseknek éppen úgy mint a gyermekeknek vagy a legszebb az volt amikor egyszerre mindkettõjüknek a Nemzedékek találkozóján készítetted a finomabbnál finomabb ételeket. A falu, majd a városavató évfordulókon szervezted több ezer ember ellátását. Barátaiddal 8-10 kondérban készítettétek a változatos és ízletes falatokat. 3-4 napot szinte egybe dolgoztál, hogy a rendezvényre minden rendben és a helyén legyen. Kereszt Kálmán nagyszerû ember voltál. Sokat tettél szülõfaludért, városodért, az itt élõ gyermekekért, emberekért. Nagyon fogsz hiányozni, és hogy mekkora ûrt hagysz magad után, azt mi még fel sem tudjuk fogni. Betegséged mindannyiunkat meglepett, hiszen téged p a n a s z k o d n i s o h a s e m hallottunk. N a g y o n b í z t u n k a gyógyulásodban, de az Isten terve más volt Veled, a Teremtõd hazahívott. Kálmán, Karcsi, igaz barátunk mindent köszönünk, példát adtál nekünk, gazdagabbak lettünk h o g y v e l e d e g y ü t t tevékenykedhettünk és örülünk, hogy ismerhettünk, Nyugodj békében a szereteted, amit a szívünkben elhintettél életünk végéig, elkísér. Isten veled! Csillagok közt él már, angyalok közt jár ott, hol csendbõl épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már. G y á s z o l ó s z e r e t t e i d a z önkormányzat, a hivatal, a civil szervezetek és magam nevében f o g a d j á k õ s z i n t e részvétemet. Szabó Ferenc

3 Szülõföldem l Téti Híradó Évzáró a Csillagfény Téti Majorettnél! Jobb félteke Horváth Endre 3

4 4 Szülõföldem l Téti Híradó Kisfaludy Károly ÁMK hírei

5 Szülõföldem Téti Híradó 5 fejeztük be a nevelési évet. Köszönjük a elutaztunk Gyõrbe a Vaskakas kímélve induljunk az elõttünk álló 8 km- szülõk aktív közremûködését! Reméljük, Bábszínházba. A Csizmás Kandúr címû es útnak, domboknak és lejtõknek. A az új tanévben már a megszépített elõadás élményeit szívhattuk magunkba. gyerekek már nem a felnõttek biciklijén óvodában köszöntjük egymást! A Az utazás is kalandos volt! Járatos ülve, mint elõször 3 éve, hanem külön a viszontlátásra: Zsóka óvó néni, Gina óvó busszal mentünk és vonattal jöttünk saját kis kerékpárjukat tekerték néni és a nyuszi csoportos gyerekek Gyömöréig, ahol már vártak bennünket a rendületlenül. Kis csapatunk kb. 60 fõvel Ez történt a CSIGA csoportban: sok kedves anyukák, apukák vagy éppen indult útnak. A csikvándi pincesorra érve élménnyel gazdagodtunk az elmúlt nagyszülõk. Ezáltal, az utazási költségek kedves vendégfogadásban volt részünk! hónapokban. Anyák napján ünnepséggel minimálisra redukálódtak! A gyermekeket lekváros kenyér és köszöntöttük az édesanyákat és a A papírgyûjtésben a szorgalmas kis s z ö r p p e l v á r t á k a c s i k v á n d i nagymamákat. a szülõk aktivitásának és Süniknek köszönhetõen III. helyezést vendégszeretõ asszonyok. Köszönjük a szorgalmának köszönhetjük, hogy I. értünk el, 1095 kg papírt gyûjtöttünk. szíves fogadtatást, vendéglátást és a helyezettek lettünk a papírgyûjtésben. Az Gyõrszemerén, a Néptánc találkozón segítõkészséget! A kiránduláson most is érte kapott pénzbõl kirándultunk a gyõri immár második alkalommal mutattuk sütöttünk finom, a Molnár hús KFT. által állatkertbe. A szülõkkel közösen a meg magunkat, a lelkes közönség nagy készített termékekbõl szalonnát, kolbászt gyömörei állomásról vonattal elutaztunk tapssal jutalmazta szereplésünket. A és virslit. A maradékot felhasználtuk egy Pápára, ahol egy délelõttöt eltöltöttünk a pápai uszodát sem hagyhattuk ki, heti két utolsó összejövetelen, ahol a májusfából Várkertben a játszótéren. A vonatozás alkalommal merülhettünk el a vízbe és tábortüzet raktunk, énekeltünk és mindig nagy élmény a téti gyerekeknek, megtanulhattuk az úszás alapelemeit. körbetáncoltuk. akik már busszal is ritkán utaznak, hát É d e s a n y á i n k r ó l k i c s i s z í v e i n k Jó volt veletek együtt lenni, jó volt együtt még vonattal! A gyerekheti szeretetével, gálamûsor keretein belül játszani. K. László Szilvia Tarisznyába programokat nagyon élveztük! A emlékeztünk meg. A kisgyermekek való versével búcsúzunk: májusfadöntés, bábszínház, zenés mûsor számot adtak érettségükrõl, melynek Lehet szegény, aki gazdag, mellett közösen alkottunk, játszottunk az kapcsán bátran belevághattunk a SÜNI S lehet gazdag a szegény, Együtt Egymásért Klub tagjaival. TV szerkesztésébe. Sokan jelentkeztek csak az a fontos, milyen kincs ül Csoportunk életében eljött az a nap, bemondónak és kitaláltuk, hogy az Önök bent, a szíved rejtekén. amikor kedves dajkánkat, Horváth Ha megtanulsz mosolyogni, Lászlóné Zsuzsi nénit nyugdíjba észreveszed, ami szép, vonulása alkalmából a szülõkkel és a rádöbbensz majd, amit te adsz, gyerekekkel együtt elbúcsúztattuk. mások azt nyújtják feléd.. Hosszú évek óta dolgoztunk együtt, sokat Gyûjts magadnak igazgyöngyöt, tanultunk tõle. Ezúton is szeretnénk rakj el minden szép mesét, megköszönni Neki a sok gondoskodást, ne hagyd, hogy a kedved rontsa emberséget, szeretetet, amit a buta, bántó, rossz beszéd! kisgyerekek és a kollégák kaptak tõle. Ülj le néhány gondolattal, Kívánunk sok aktív nyugdíjas évet és jó hallgasd, hogyan hegedül, egészséget! Szeretettel: Melinda, Timi kérték mûsorát fogjuk eljátszani, mert ha veled van a fejed, óvó néni és a gyerekek melyben az év közben tanult németes, soha nem vagy egyedül! A 2012-es év sem telt tétlenül a SÜNI zene-ovis, néptáncos, süni csoportos Kati óvó néni, Nóri óvó néni, Reni néni csoportban. Az év eleje családi mókás mûsorszámok ismétlését adtuk elõ. Majd farsangi délutánnal kezdõdött, amelyet a Elérkezett ez a nap is annyi mókás év Tét Város képviselõ testületének sünis lányok és fiúk esernyõtánccal után, búcsúzkodni gyûltünk össze most, döntése alapján május 30-án zártak. A gyerekek csodálatos jelmezeket így kora délután! - szavalták harsányan a megkezdte mûködését városunkban a öltöttek magukra, amit a szülõknek ballagó kis Sünik. A ballagás Rábaközi nagyon köszönünk. A mulatságra az óvó színvonalának emelésében nagy Televízió. A helyi nénik is átváltoztatták magukat Mazsola segítségünkre volt a téti INO, amiért és Tádé képére. Ezt a fergeteges köszönet és hála nekik! Köszönjük adással, a hangulatú bált követte a téti Kisfaludy kedves bácsik és nénik a tarisznyákba a Rábaközi Napok versenyre hívogató programja. hamuba sült pogácsákat és a fejekre a Televízió Nagy izgalommal készültünk a doktori kalapokat. adásával, képújságjával megmérettetésre, amit a zsûri el is ismert, Ahogy mi készültünk izgatottan és kapcsolatban a továbbiakban a így az énekeseink közül Erõs Panna titokban, úgy a süni csoportos szülõk is Molnár Kft.-t (www.molnarkft.hu) Különdíjas, a rajzosok közül Horváth tették a dolgukat. Kedves, szívet keressék (Csorna, Laky Döme u. 2. Botond II. helyezést ért el. A helyi melengetõ, hálát kifejezõ verssorokat 96/ / ) Közben a megmérettetés után az országos tanítottak a gyerekekkel, amivel Molnár Kft. teljes hálózatát (több, mint rajzversenyen is próbálkoztunk, melyet a könnyeket csaltak ki az óvó nénik és 35 település) megvette a Vidanet Zrt, Magyar Madártani és Természetvédelmi dadus nénik szemébõl. A meghatottságtól amely tavaly óta üzemelteti a Sat-Signál Egyesület írt ki, Szerelmes madarak nehéz volt szavakat találni, amikor az Kft-tõl átvett téti (és több települési) címmel. Izgatottan várjuk az anyukák nevében Vargáné Bandi Mária hálózatot. A kábeltévé összes adásával eredményhirdetést! Érmeink és egy valóságos kis mesét adott elõ (minõség, ki,-bekötettés stb.) büszkeségeink tovább szaporodtak: köszöntésünkre. kapcsolatban Varga Boldizsár a Az óvodai mocorgó No, de ezzel még a tanév nem zárult le! pedig a Vidanet címû vers elõadásáért, tényõi ovi Családi kerékpáros kirándulásra hívtunk versmondó versenyérõl elhozta a mindenkit Csikvándra május 31- Z r t. különdíjat. én az új játszótér kellemes környezetében A sok-sok izgalom és munka után gyûltünk össze, hogy lábainkat nem 1203-as telefonszámát hívják!

6 6 Szülõföldem Téti Híradó Önkormányzati hírek ( ) ai ülés: aláírásáról. és a járulékos szakipari nyújtotta nettó Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat munkálatok elvégzésére. A Ft-os nettó szerzõdéses árral. Képviselõ-testülete elfogadta Képviselõ-testülete nem fejlesztés értéke bruttó a TALI-IMMO Kft. Tét Város Okmányiroda támogatta, hogy a KKÁMK 256 Ft, azaz kilencmillió- ajánlata érvénytelen a Kbt. évi tevékenységérõl szóló bölcsõde intézményben hétszázharmincháromezer- 74. (1) bekezdés e) pont b e s z á m o l ó t a s z ó b e l i gondozási térítési díj kerüljön kettõszázötvenhat forint. A alapján: az ajánlattevõ nem kiegészítésekkel együtt. megállapításra a 2012-es támogatás összege: nyújtotta be a Kbt. 69. (3) Tét Város Önkormányzat évben. F t, a z a z h é t m i l l i ó - bekezdés szerint kért Képviselõ-testülete elfogadta Tét Város Önkormányzat hétszáznyolcvanhatezer- indoklást. Tét Város Gyámhivatal K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e hatszázöt forint. A pályázat A kivitelezõi szerzõdés évi tevékenységérõl szóló felhatalmazta Dr. Kukorelli b e n y ú j t á s r a k e r ü l t, a z aláírásra került, a kivitelezés b e s z á m o l ó t a s z ó b e l i László polgármestert, hogy eredményhirdetés még nem m e g k e z d õ d ö t t. A z kiegészítésekkel együtt. pályázatot nyújtson be a történt meg. alapkõletétel június 8- A Kisfaludy Napok Gyermekétkeztetési április 4-ei rendkívüli án megtörtént. eredményesen lezajlottak az Alapítvány által meghirdetett ülés: április 25-ei ülés: errõl szóló beszámolót Tét EU Élelmiszersegély Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat Város Önkormányzat Programra. A pályázatot Képviselõ-testülete az K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Képviselõ-testülete elfogadta. benyújtottuk, sikeresen Oktatási nevelési környezet egyetértett azzal, hogy az Tét város Önkormányzat e l b í r á l t á k é s a z megújítása a Kisfaludy Károly ö n k o r m á n y z a t á l t a l Képviselõ-testülete elfogadta é l e l m i s z e r c s o m a g o k a Á M K T é t v á r o s i mûködtetett meglévõ kábel Tét Város Önkormányzatnál rászorultaknak átadásra i n t é z m é n y e g y s é g e i b e n TV csatornán jövõben a a 2011-es évben végzett belsõ kerültek. NYDOP-5.3.1/A Molnár TV Kft. kiegészítve ellenõri tevékenységrõl szóló Tét Város Önkormányzat számú projekthez a T é t e n t ö r t é n t beszámolót. Képviselõ-testülete, mint kapcsolódó kivitelezõ eseményekkel sugározza, Tét Város Önkormányzat fenntartó pályázatot nyújt be a kiválasztása közbeszerzési Csorna, Kapuvár és Beled, Képviselõ-testülete elfogadta Kisfaludy Károly Általános e l j á r á s e r e d m é n y e k é n t v a l a m i n t a R á b a k ö z a Téti Kistérség Sokoróaljai Mûvelõdési Központ Napközi elfogadta a Bíráló Bizottság t é r s é g é b e n k é s z í t e t t Ö n k o r m á n y z a t a i n a k Otthonos Óvoda (9100 Tét, javaslatát az alábbi formában: mûsorait azzal a kikötéssel, T ö b b c é l ú T á r s u l á s a D e b r e c e n u. 1. ) a z a Normafa Residence Kft., h o g y e z s e m a z l é t r e h o z á s á r ó l s z ó l ó önkormányzati feladatellátást az EURO GENERÁL Zrt., a önkormányzatnak, sem a megállapodás módosítását az szolgált fejlesztésekhez Dunántúli Magasépítõ Kft. és lakosságnak nem jelent elõterjesztésben foglaltaknak kapcsolódó támogatások Komplex Építõipari Tervezõ további költségeket, és a m e g f e l e l õ e n. A z igénybevételének részletes Iroda Kft., a KIVSZER Kft., az technikát biztosítva elkészíti m e g á l l a p o d á s a l á í r á s a szabályairól szóló 4/2012. (III. FK System Kft. és a TALI- ezeket a felvételeket. megtörtént. 1.) BM rendelet az óvoda IMMO Kft. ajánlata megfelel a Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat épületén nyílászárók cserére, a támasztott formai és alaki Képviselõ-testülete a szóbeli Képviselõ-testülete elfogadta külsõ homlokzati szigetelésre szempontoknak, így ezen kiegészítésekkel együtt Tét Város Önkormányzat és és a járulékos szakipari ajánlatok érvényesek. elfogadta az önkormányzat Tét Város Tûzoltó Egyesülete munkálatok elvégzésére. A a WF Építõipari és á l t a l f e n n t a r t o t t (9100 Tét Fõ u. 88.) között fejlesztés értéke bruttó Szolgáltató Kft. ajánlata tanyagondnoki szolgálat kötendõ Együttmûködési 560 Ft, azaz tizenötmillió- érvénytelen a Kbt. 74. (1) évi tevékenységérõl m e g á l l a p o d á s t. A h a t s z á z ö t v e n h a t e z e r - bekezdés e) pont alapján: a szóló beszámolót. megállapodás aláírásra került. ö t s z á z h a t v a n f o r i n t. A hiánypótlást nem teljesítette, Tét Város Önkormányzata Tét Város Önkormányzat támogatás összege: az ajánlat nem tartalmazta a k é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e a Képviselõ-testülete elfogadta Ft, azaz tizenkettõmillió- kiegészítõ tájékoztatásokat, a Magyarország évi Tét Város Önkormányzat és ö t s z á z h u s z o n ö t e z e r - Kbt (3) és (5) bekezdései központi költségvetésérõl G y e r m e k e i n k é r t kettõszáznegyvennyolc forint. alapján tett ajánlati nyilatkozat szóló évi CLXXXVIII. Nagycsaládosok Egyesülete A pályázat benyújtásra került, függeléke nincs aláírva és az törvény 6. melléklet 2. (9100 Tét, Kinizsi u 10.) az eredményhirdetés még nem ajánlattevõ nem felel meg a p o n t j a a l a p j á n k ö z ö t t k ö t e n d õ történt meg. Kbt (9) bekezdésében (továbbiakban 6. melléklet) E g y ü t t m û k ö d é s i Tét Város Önkormányzat foglaltaknak. támogatási igényt nyújtott be m e g á l l a p o d á s t. A Képviselõ-testülete, mint a z e l j á r á s b a n a z az önhibájukon kívül megállapodás aláírásra került. fenntartó pályázatot nyújt be a a j á n l a t k é r õ s z á m á r a hátrányos helyzetben lévõ Tét Város Önkormányzat Kisfaludy Károly Általános legkedvezõbb (legalacsonyabb önkormányzatok évi Képviselõ-testülete elfogadta M û v e l õ d é s i K ö z p o n t ellenszolgáltatást tartalmazó) támogatására. Tét Város a e s v á r o s n a p r a sportcsarnok (9100 Tét, ajánlatot a Normafa Residence Önkormányzat képviselõ b e t e r j e s z t e t t D e b r e c e n u. 3. ) a z Kft. nyújtotta nettó t e s t ü l e t e a z Ö N H I K I programtervezetet, és egyben önkormányzati feladatellátást 000 Ft-os nettó szerzõdéses pályázat benyújtásáról felhatalmazta a képviselõ- szolgált fejlesztésekhez árral. döntött. A Képviselõ-testület testület Dr. Kukorelli László kapcsolódó támogatások a z e l j á r á s b a n a z az önkormányzat évi p o l g á r m e s t e r t, h o g y igénybevételének részletes ajánlatkérõ számára 2. költségvetési rendeletében intézkedjen az önkormányzat szabályairól szóló 4/2012. (III. l e g k e d v e z õ b b ( 2. elfogadott e Ft költségén fellépõ mûvészek 1. ) B M r e n d e l e t a l e g a l a c s o n y a b b összegû mûködési célú lekötésérõl és az ehhez sportcsarnok tetõszigetelés, ellenszolgáltatást tartalmazó) hiányát e pályázatból szükséges szerzõdések öltözõ és vizesblokk felújítása ajánlatot az FK System Kft. kívánja finanszírozni. A

7 Szülõföldem Téti Híradó 7 pályázat benyújtásra került, bérleti szerzõdését aláírja. A árajánlatot tevõ vállalkozó, így kistérség területén fenntartott elbírálása folyamatban van. bérleti szerzõdés aláírásra került. az eljárás nyertese: Medius személyes gondoskodást Tét Város Önkormányzat Tét Város Önkormányzat Elsõ Gyõri Közvélemény- és nyújtó ellátásokról, azok Képviselõ-testülete a civil Képviselõ-testülete elvi Piackutató Bt. (9026 Gyõr, igénybevételérõl, valamint a szervezetek évi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Damjanich u. 15.). A szerzõdés fizetendõ térítési díjakról támogatásáról döntött, a a Kisfaludy Károly Általános aláírásra került. szóló 4 / (III. 29.) megállapodások aláírásra M û v e l õ d é s i K ö z p o n t Tét Város Önkormányzat önkormányzati rendeletet kerültek. csatlakozzon egy országos Képviselõ-testülete nem megalkotta. "Csillagfény" Téti Majorette h á l ó z a t k é n t m û k ö d õ támogatta, hogy a 2012-es Tét Város Önkormányzat Egyesület: Ft; s z e r v e z e t h e z, m e l y n e k évben pályázatot nyújtson be a K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e "Együtt-Egymásért"Egyedül keretében, a kötelezõ feladatai nyári étkezés megszervezésére. módosította a évi Élõk és Nyugdíjas Klub mellett, önként vállalt formában május 29-ei ülés: költségvetésrõl szóló 5/2011. Egyesület: Ft; "Életet Te h e t s é g p o n t k é n t k í v á n Tét Város Önkormányzat (II. 24.) rendeletét az 5/2012. az éveknek Téti Nyugdíjas mûködni. Képviselõ-testülete a szóbeli (IV. 26) rendelettel. Klub: Ft; május 2-ai rendkívüli kiegészítésekkel együtt Tét Város Önkormányzat Gyermekeinkért ülés: elfogadja a jegyzõi hatáskörbe K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Nagycsaládosok Egyesülete: Tét Város Önkormányzatának tartozó, gyermekjóléti és megalkotta 6/2012. (IV. 26.) Ft; Magyar Máltai Képviselõ-testülete EU Önerõ gyermekvédelmi feladatok önkormányzati rendeletét a S z e r e t e t s z o l g á l a t T é t i Alapra pályázatot nyújtott be az i l l e t v e g y á m h a t ó s á g i, évi pénzügyi terv Csoportja : Ft; Oktatási-nevelési környezet gyámügyi feladatok ellátásáról végrehajtásáról. Magyar Vöröskereszt Téti megújítása a Kisfaludy Károly szóló 2011-es évre vonatkozó Tét Város Önkormányzata Szervezete: Ft; Á M K T é t v á r o s i beszámolót. A beszámolót K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Sokoróaljai "Segítõ Kéz" intézményegységeiben címmel továbbítottuk a Gyõr-Moson- megalkotta a 7/2012. (V. 3.) Közhasznú Egyesület: elnyert NYDOP 5.3.1/A-10- S o p r o n M e g y e i önkormányzati rendeletet az Ft; Téti Hajnalcsillag Dalkör s z á m o n Kormányhivatalnak. e g y e s ö n k o r m á n y z a t i Egyesület: Ft; Téti n y i l v á n t a r t o t t p á l y á z a t Tét Város Önkormányzat rendeletekben meghatározott Kézilabda Sport Egyesület: önerejének biztosításához. Az Képviselõ-testülete az Észak- szabálysértések hatályon Ft; Téti Polgárõr EU Önerõ Alap pályázatra a dunántúli Vízügyi Igazgatóság kívül helyezésérõl. Egyesület: Ft; Tét benyújtottuk a pályázatot, kérésének helyt adott az alábbi Tét Város Önkormányzat Város Tûzoltó Egyesülete: elbírálása folyamatban van. feltételek mellett: a Marcal K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e Ft; Tét Város Önkormányzat jobb parti árvízvédelmi megalkotta a 8 /2012 (VI.5.) Tét Város Önkormányzat K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e a z részöblözet árvízvédelmi önkormányzati rendeletet az Képviselõ-testülete elfogadta Oktatási-nevelési környezet biztonságának javítása önkormányzat vagyonáról, a Tét Város Önkormányzat megújítása a Kisfaludy Károly m e g n e v e z é s û K E O P - v a g y o n n a l t ö r t é n õ é v r e s z ó l ó Á M K T é t v á r o s i 2.1.1/2F/ gazdálkodás szabályairól Közbeszerzési Szabályzatát. i n t é z m é n y e g y s é g e i b e n k ó d s z á m ú p r o j e k t szóló 21/2006. (IX. 28.) Tét Város Önkormányzat (NYDOP-5.3.1/A megvalósításához Tét Város rendelet módosításáról. Képviselõ-testülete elfogadta 0016) nyilvánosság tárgyú Önkormányzat a 0606 hrsz. A rendeletek a Tét város Önkormányzat egyszerû beszerzési eljárás m kivett árok területébõl, honlapon és a Polgármesteri é v r e s z ó l ó keretében beérkezett ajánlatok 2 1,4 %-ot, azaz 80 m -t Ft Hivatalban a hirdetõtábláján Közbeszerzési Tervét. értékelése során megállapította, vételárért biztosít abban az a l a k o s s á g t e l j e s Tét Város Önkormányzat hogy a beérkezett ajánlatok esetben, ha a fent nevezett terjedelmében megtekintheti. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e formai, tartalmi feltételeknek és beruházás nem érinti Tét Város felhatalmazta dr. Kukorelli a l k a l m a s s á g i Rendezési Tervében szereplõ László polgármestert, hogy a követelményeknek mindenben Golf-pályának kijelölt területet. Téti Sokoró FC képviseletre megfelelõ érvényes ajánlat 2 db Rendeletek: jogosult tagjával a sportpálya volt, melyek közül a kiírás 11Tét Város Önkormányzat és öltözõvel kapcsolatban a szerint a legalacsonyabb Képviselõ-testülete a téti Hazaszeretet! Nagyon sokféle módon sorolják csoportokba az embereket, nemzetiségük, tulajdonságaik, vallásuk, pártállásuk, és még sok száz ismérv szerint. Én is megpróbálok, egyfajta tulajdonság szerint jellemezni, ez a tulajdonság a röghöz kötöttség. Azt mondják, a magyar ember nem szívesen hagyja el a megszokott helyét, és valami megmagyarázhatatlan szeretet, ragaszkodás köti a földhöz ahol született, és felnõtt! Persze voltak idõszakok, például a nagy világválság, amikor József Attila szavaival élve kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk vagy a második világháború után, amikor sokak kényszerbõl, mások a félelem miatt mentek új hazát keresni. 56 után is nagyon sokan a megtorlástól való félelem, illetve a kalandvágy miatt hagyták el a hazát, de nem mertek itthon maradni a megnyitott börtönökbõl kiszabadult bûnözök sem. Ezek voltak a kivételek, de ha egy Tétinek azt mondták, hogy Miskolcra kell menni, dolgozni, és ott sokkal jobbak a lehetõségek, inkább felmondott, de nem ment. Nem hagyta el a szûkebb pátriáját. A rendszerváltás után mikor már szabadon lehetett nyugaton munkát vállalni nagyon kevesen éltek a lehetõséggel. Statisztikai kimutatás szerint, a volt keleti blokk országai közül Magyarországról volt a legkevesebb munkavállaló a nyugati országokban. Sajnos az elmúlt egy-két évben változott a trend. A hazaszeretetet, a ragaszkodást egyre jobban felülirtja a kilátástalanságtól, a létbizonytalanságtól való félelem. A megkérdezett fiatalok egyre többen gondolják úgy itt számukra nincs perspektíva, és el akarják hagyni az országot! Ez lesz a mi végzetünk, mert ha elmennek a fiatalok, és felborul a nemzedékek közti egyensúly, ami már most is ingadozik, vagy kihal az ország, vagy mint a történelem során nagyon sokszor külföldi telepesekkel kell újra népesíteni az országot! Talán még nem késõ változtatni, és a politikusainknak azon törni a fejüket, hogy mivel lehetne elérni, hogy Magyarország újra vonzó legyen fiatalok számára, és újra röghöz kötöttek legyenek! Zsolnai Ferenc

8 8 Szülõföldem l Téti Híradó Tét Város Tûzoltó Egyesülete várja a fiatalokat

9 Szülõföldem l Téti Híradó Erdei iskola Nován Iskolánkban az idén is megszerveztük az erdei iskolát a hatodik évfolyam tanulóinak. Az elõzõ évekhez hasonlóan a költségekhez a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány nyújtott támogatást. A kiadások csökkentéséhez segítséget nyújtott az IPR pályázat. A táborozásra május 14. és május18. között került sor. Élményekrõl a gyermekek fogalmazásiban olvashatunk. Gulyásné Nagy Ágota 6.b osztályfõnöke; Lappints Árpádné 6. a osztályfõnöke Erdei iskola Nován M i, h a t o d i k osztályosok az idén az osztálykirándulásunka t Nován töltöttük. Ez egyben egy kivételes alkalom volt a számunkra, hogy öt napot eltölthettünk egymással és az osztályfõnökeinkkel. Végre elérkezett a"nagy NAP"! 11órakor indultunk Gyömörérõl vonattal. Kíváncsian vizsgáltuk egymás holmijait, ki mivel érkezett. Elbúcsúztunk szüleinktõl, és indultunk Novára. Az utazás során sok szép tájat, épületet láttunk. A vonaton olyan zenét hallgattunk, amit a fiúk választottak. A két órás út után megérkeztünk Zalaegerszegre, ahonnan már busszal folytattuk az utunkat. Egymás között azon beszélgettünk, tanakodtunk, ilyen lehet a tábor. Végre odaértünk Novára, és megláttuk az erdei iskolát. A tábornak hatalmas udvara volt, és az egész területet erdõ vette körül. Megkaptuk a szobáink kulcsát és elfoglaltuk helyünket. Miután kipakoltunk Mariann néni elmondta a szabályokat. Másnap egy kicsit tanultunk, de beláttuk, hogy ez csak javunkra fog válni. Este izgatottan vártuk a vadlest. Sajnos a túra során csak egy nyulat láttunk, de Mariann nénivel felmászhattunk a novai kilátóra. A tábor ideje alatt jobban megismertük egymást, kinek milyen vicces szokásai poénjai vannak, ki mit kedvel, és egyáltalán kinek milyen a természete. Délelõttönként zenét hallgattunk, táncoltunk, kártyáztunk és csocsóztunk. Harmadik napra kiderült, hogy a társaságban ki a rendmániás, ki egy kicsit finnyás éppenséggel szétszórt, illetve ki a feledékenyebb, vagy hisztisebb és nyávogósabb. Szerencsére mindezt nem látták a szüleink, mivel természetesen mindenkit elláttak jó tanácsokkal, hogy hogyan viselkedjen. Amúgy, ezt többé-kevésbé sikerült is betartani. A fiúkkal nagyon jól összehaverkodtunk. Kvízjátékhoz csapatokat kellett alkotni. Úgy volt, hogy szalonnasütés után vetélkedõn veszünk részt. Sajnos ez a program az idõjárás miatt elmaradt, de helyette kézmûves foglalkozáson vehettünk részt, ahol megtudtuk, mi az a gyapjú és mi mindent készíthetünk belõle. Estére csapatokkal versenyezve vetélkedtünk, ahol Novával kapcsolatos kérdések voltak. Majd a tudáspróba után Ágota nénivel dalt tanultunk. Fantasztikusan éreztük magunkat ezen az estén. Elérkezett az utolsó nap, és elkezdtünk csomagolni, de azért gondolatban azt reméltük: HOGY MÉG EGY NAPOT MARADUNK!!! Pedig már egy picit a szüleink is hiányoztak. Így hát hazaindultunk busszal, majd késõbb vonattal. Mariann néninek és Ágota néninek nagyon szépen köszönjük a türelmüket és az élményekkel teli kirándulást. Török Dzsesszika 6.a 9

10 10 Szülõföldem l Téti Híradó Megrázott gyermek szindróma

11 Szülõföldem l Téti Híradó A Tétiek Baráti Körének találkozója Herenden További képek képek a városi városikönyvtár könyvtár weboldalán: 11

12 Szülõföldem 12 l Téti Híradó Ebéd készítése szûkebb napokra Szülõföldem Téti Híradó Kiadja: Tét Város Önkormányzata (9100 Tét, Fõ utca 88.) Lapszerkesztés: Vámosiné Wurm Mária; Katona Szabolcs Szerkesztõség: 9100 Tét, Mûvelõdési Ház, Fõ utca 80. Telefon: Megjelenik: negyedévenként, 1500 példányban Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr Sajnos az utóbbi idõben, városunkban is egyre több család kerül olyan helyzetbe, hogy a napi betevõ elõteremtése gondot jelent. Ezért szeretnénk egy recept rovatot indítani helyi szinten is, amit jól tud használni fiatal és idõsebb család egyaránt. Várjuk az olyan ételrecepteket, amelyhez kevés a n y a g i ráfordítással elkészíthetõ ( Ft). A receptek leadhatók az Idõsek Napközi Otthonába, Tét, Fõ u. 37. Gánca: A réteslisztet szárazon megpirítjuk halvány színûre. Forró vízzel felengedjük, összetörjük, forró zsírral és sóval ízesítjük. Sokféleképpen fogyasztható: aludt tejjel, rántott levesekkel. Krumpli gánca: A krumplit megpucoljuk, és sós vízben megfõzzük, gorombára törjük meg, és paradicsomszósszal fogyasztjuk. De nézzük, hogy mit is ír róla a gasztronómiai lexikon: "GANCA vagy GÁNICA - Fõleg a 19. századi receptkönyvekben olvasható. Durvára õrölt kukorica- vagy árpalisztbõl, ritkábban ún. daráslisztbõl és burgonyából fõzött, kanállal szaggatott pépes galuskaféleség." Tejes leves: fele tej, fele vízzel felforraljuk, sózzuk, reszelt tésztát teszünk bele. Köménymagos leves: rántást pirítunk köménymaggal, pirospaprikát teszünk bele. Felengedjük vízzel, felforraljuk. Sózzuk, tésztát fõzünk bele. INO dolgozói

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 59/2014. (IV.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 65/2011. (IV. 28.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 30-7/2013.

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 30-7/2013. ülésének könyvéből. 41/2013. (III. 27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Tárgy: Tervező és esélyegyenlőségi szakértő kiválasztása a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, Nevelési intézmények

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szám: 14/349-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i rendes ülésére Ikt.szám: 626-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 1/2012. (II. 1.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 1-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 5-T/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. február 17-én tartott üléséről. 59/2010. (II.17.) sz. kt. határozat Kelebia Község Önkormányzat élelmiszer alapanyag beszerzés 2010/2011. Tárgyú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben