Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET. Félixfürd" április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET. Félixfürd" 1999. április 23-25."

Átírás

1 Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET Félixfürd" április

2 Szervez: Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság EMT Társszervez: Miskolci Egyetem A konferencia tudományos bizottsága: Dr. Csibi Vencel Dr. Cselényi József Dr. Bíró Károly A konferencia szervezbizottsága: Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Tibád Zoltán Támogatók: Illyés Közalapítvány, Budapest Pro Technica Alapítvány, Kolozsvár Iskola Alapítvány, Kolozsvár 2 OGÉT '99

3 A konferencia programja: péntek, április regisztráció, elszállásolás vacsora szombat, április reggeli 9 00 megnyitó 9 10 plenáris el4adások szünet plenáris el4adások ebéd szekcióel4adások szünet fogadás, a Miskolci Egyetem diákjai által rendezett szakestély vasárnap, április reggeli 9 30 városlátogatás (Nagyváradra) ebéd, elutazás OGÉT '99 3

4 Eladások Plenáris eladások: 9 10 Dr. Cselényi József Miskolci Egyetem, dékán, tanszékvezet4 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 50 éves 9 40 Dr. Kerekes László Kolozsvári Mszaki Egyetem Számítógép a min ségbiztosítás szolgálatában. Valóság és tendenciák Dr. Timár Imre Veszprémi Egyetem, Géptan Tanszék szünet Az optimális méretezés mérnöki alkalmazása Dr. Huba Antal Budapesti Mszaki Egyetem, Finommechanikai és Optikai Tanszék Szilikon elasztomer anyagok konstrukciós célú alkalmazása a finommechanikában és az orvostechnikában Péter Péter Székelyudvarhelyi Matplast RT Cégbemutatók TÜV Rheinland Hungária VRF Kft., Budapest CONSACT Kft. MATPLAST Rt. SHADUM ISCAR, Tel Aviv, Izrael Székelykeresztúri szerszámgyár kiállító 4 OGÉT '99

5 Szekcióeladások: Minségbiztosítás a gépiparban Szekcióvezet4: Ipacs Miklós, Dr. Kerekes László Ipacs Miklós Irányítás-Vezetés? Hubert Sándor A vállalatok integrált rendszerének kiépítése küls tanácsadói segítséggel Dr. Papp Józsefné SPC alkalmazása a diszkrét technológiában Fazekasné Dr. Berta Mária Kis cég versenyképessége és a min ségügy Borbély Gyz Az ISO 9001 szabvány szerinti min ségügyirendszer sajátosságai a MATPLAST Rt.-nél szünet Szekcióvezet4: Dr. Terstyánszky Gábor, Dr. Papp Józsefné Dr. Buzás Attila Csapatépítés Dr. Terstyánszky Gábor Intelligens módszerek alkalmazása a hibadiagnosztikában Bérces Roland, Hegyi Zoltán A vev i elégedettség mérése a DUNAFERR lemezalakító Kft.-nél Beck Lajos Az integrált irányítási rendszerek: min ségirányítás, környezetközpontú irányítás, munkahelyi egészség és biztonsági irányítás magyarországi helyzete Benedek S.J. Attila Min ségközpontú terméktervezés Galbavy Gyula Az új megközelítés< európai direktívák magyarországi bevezetésének helyzete és az ezekhez a direktívákhoz kapcsolódó harmonizált szabványok bevezetése, figyelembe véve a magyarországi szabványosítás új koncepcióját Kapuvári István IQNet jelenlegi helyzete és jöv beni szerepe OGÉT '99 5

6 Számítógépes tervezés, gyártás, irányítás Szekcióvezet4: Hollanda Dénes, Fazekas László Dr. Páczelt István Numerikus mechanika szerepe a gépészetben Dr. Antal Béla A csavarkerekek számítása, kiegyenlített relatív csúszása Dr. Kamondi László Hengeres fogaskerékpárok tervezésének néhány kérdése Kismihály János Hipoid kúpfogazatok görbületeinek vizsgálata CAD rendszerek segítségével Dr. Maros Dezs, Dr. Orbán György Egyparaméteres burkolással származtatott állandó emelkedés< hengeres csavarfelület alámetszése Dr. Halmai Attila Axiális fluxusú tárcsás mikromotorok élettartam kérdései szünet Szekcióvezet4: Dr. Kamondi László, Dr. Antal Béla Dr. Timár Imre, Borbély Tibor, Horváth Pál Keretszerkezet optimálása Dr. Csibi Vencel, Lukács László Egy számítógéphez kapcsolható BRAILLE nyomtató Fazekas László Számítógéppel segített tervezés a gépészetben Hollanda Dénes, Máté Márton Az egyenesfogú metsz kerék fogoldalainak parametrikus egyenletei Dr. Bernáth Mihály Bolygóm<vek csapágyazási problémái Mezei Sándor, Mikó Balázs, ifj. Mezei Sándor Csoportos megmunkálás m<veleti sorrendtervének számítógépes tervezése Szatmári Szabolcs A párhuzamos robotok h tényez k okozta hibái Dan Mândru, Olimpiu T?tar AcBionarea dispozitivelor de prehensiune antropomorfice cu actuatori pe bazc de aliaje cu memoria formei Olimpiu T?tar, Dan Mândru ParticularitCBi Di aplicabii ale miniroboticii 6 OGÉT '99

7 Modern technológiák és környezetvédelem Szekcióvezet4: Dr. Végvári Ferenc, Szél Sándor Dr. Cselényi József Logisztika orientált termelésirányítás néhány modellje Bodnár Zsolt, Romhányi Gábor Környezeti Menedzsment Rendszerek bevezetésének és m<ködtetésének szoftveres támogatása Klementisz Ottó A második alakítókúp hatása a tengelyszimmetrikus darabok hideg folyatására/redukálására Németh András Poliamid id függ törésmechanikai jellemz inek vizsgálata Dr. Végvári Ferenc A poliuretán párna keménységének hatása a rugalmas közeggel történ mélyhúzásra szünet Szekcióvezet4: Dr. Cselényi József, Dr. Halmai Attila Ormos Mihály A teljes kör< hatékony karbantartás bevezetése a Közép-Európai régióban Szabó Balázs A teljes kör< hatékony karbantartás alkalmazása a Közép-Európai régióban Bánhidi László Zárt terekben tartózkodó ember komfortjának biztosítása mint épületgépészmérnöki feladat Szász Róbert Számítógépes program a gépjárm<vek ütközésének modellezésére Rajnai Endre A White Club Egyesület tevékenységének bemutatása Szél Sándor Tapasztalatok a számítástechnika gépipari alkalmazásaiban OGÉT '99 7

8 Hasznos tudnivalók A konferencia helyszíne: Félixfürd4 (Nagyváradtól 10 km.), PoieniDa Szálló, tel: A konferencia titkársága (csak a rendezvény ideje alatt): PoieniDa Szálló, Félixfürd4 A titkárság mbködési rendje: Péntek du óra között Szombat reggel tól EMT rádiótelefon: OGÉT '99

9 Félixfürdrl dióhéjban Félixfürd4 Szentmárton határában, Nagyváradtól délre, hat kilométernyi távolságra, a belényesi országút és vaskohi vasútvonal mentén fekszik. A Királyerd4 egyik nyúlványa, a Somlyóhegy lábánál egy völgyben terül el, melyet délen a Kordói domb, nyugaton pedig az Apáti domb övez. Félixfürd4 környéke már a legrégibb id4kben is lakott terület volt. Ezt bizonyítják az ott talált neolitikumi kerámiatöredékek és kemence. Nem zárható ki a rómaiakkal való kapcsolat sem, amire a vidéken talált római érmék utalnak. A környék virágzó hévizeir4l el4ször 1221-ben történt említés: "Abbatia de Heöviz olim Hevius de Magno Varadino". Els4 okleveles nyoma Hévjónak 1249-b4l való IV. Béla korából, 1374-ben a katolikus püspökség tulajdona lett, majd valószínleg a török hódoltság idején elpusztult. A XVII. század végén pusztaként tartották számon, majd 1705-ben I. József a váradhegyfoki prépostságot a pernegói premontreiekhez csatolta: T4lük vásárolta meg 1710-ben a morvaországi lukai premontrei rend. A váradi premontrei birtok els4 adminisztrátora között Helcher Félix volt. J észrevette, hogy egy kondás az erd4 helyett a Luncs patak nádasában 4rzi sertéseit, mivel a nádasban lev4 víz meleg. Helcher kitisztíttatta, fürd4házat építtetett a forrás felé, fürdésre alkalmas gödröt ásatott, majd az adminisztrátorról elnevezték Félixnek. A fürd4t 1731-ben kerítették körbe ban beszámoló készült arról, hogy fagerendákkal két részre osztották: külön n4k és külön a férfiak számára. A víz h4mérsékletének megmérése is ekkor történt, mindössze 21,22 Celsiusok volt között már "chirurgusa" is van a fürd4nek. Jelent4s változások 1770-es évek elején következtek be: az adminisztrátor felépítette a forrás felé az emeletes épületet, melyen felül 5 és alul is 5 betegszoba van. Így felépült a fürd4 els4 szállodája: Félix Szálló ben az aktuális adminisztrátor külön fürd4t létesített a fert4z4 betegeknek t4l a fürd4k ügyét a bérl4k intézték. 1802ben került vissza a premontrei kanonokrend tulajdonába ben a különálló tükörfürd4 mellé még hét szoba épült október 15-én földrengés rázta meg a környéket, a víz hévmérséklete gyarapodott, 37,5-45 Celsiusok lett ben a betegeknek szánt medence és az istálló között nyolc szobából álló deszkabódé épült, mely helyére kés4bb a Bálint forrást fúrják. Egy 1844-es évi leírásból megtudhatjuk, hogy siralmas állapotok uralkodnak, a két medencében, nem a nemek, hanem a társadalmi viszonyok alapján lehetett fürödni ben tizenhét szobából álló T alakú szállodává b4vítették az épületet, melynek kés4bb az Európa Szálló nevet adták ban az aljáig kitisztították a fürd4t, parkosították, virágágyásokat, sétányokat alakítottak ki ben a nagyváradi püspök reumatikus betegségére a fürd4ben keresett gyógyulást, ezért számára vörös márványból egy szép nagy medencét építettek. Kés4bb OGÉT '99 9

10 családfürd4ként lett ismert október 22-én elkezd4dött egy ártézi kút fúrása, december 4-én 47,14 méter mélységb4l 8 méter magasságba tört fel 49 Celsiusfokos vízoszlop, melyet Bálint forrásnak nevezték. A 196 liter hozamú forrás helyét ma egy tábla 4rzi. Ez volt a korabeli Európa legnagyobb forrása. Beindult a vasúti forgalom, megn4tt a fürd4 látogatása ban újabb építkezésbe fogtak és létrejött az Amerika Szálló (a mai 4. számú pavilon). A két szálloda onnan kapta a nevét, hogy es4s id4ben köztük csak gerendára fektetett deszkákon közeledtek a vizes, mocsaras föld miatt. Az Amerika Szállóval egyszerre felépült az Amerika fürd4 is. A 19. Század utolsó felében egyik szálloda a másik után épült: Békés Szálló ( 1872), Alföld Szálloda ( 1893), Viktor Szálloda ( 1893). Ez utóbbi az igényesebb vendégek számára épült. Ez évben épült a Ferenc fürd4, majd a Viktor Szállodához csatoltak egy nyári éttermet és egy gyógytermet. Sorra épültek a villák is a környéken, köztük egy orvosvilla. A Bálint-forrás vize túl meleg volt és így létrehozták az els4 ht4berendezést majd ben újabb ht4berendezés az erd4ben létesült ban iszapfürd4 létesült ra felépül a legelegánsabb szálloda a Menyhárt Szálló (mai I. Számú pavilon). A fürd4 fejl4désével lépést tartott a kereskedelem is. Az els4 fából épült bazár 1911-ben leégett ból való az új gyógyszertár ben a Vöröskereszt sebesült katonáinak üdül4telepet rendeztek be Félixfürd4n, akik két év múlva az erd4ben fából egy tábori kápolnát emeltek ben a fürd4 szimbólumává vált tornyos úszómedence épült. Szintén ez évben épült szabadtéri úszómedence, kabinokkal, büfével, napozót is képeztek ki, napközben biztosították a vízcserét a medencében január 11-én meghatározták a víz gyógyhatását, amely f4leg kénsavas sókban gazdag de szabad kénhidrogént is tartalmazó kénes hévíz. Izületi bántalmak, köszvények, csonttörések, ficamok, reumatikus alapú idegbetegségek, b4rbetegségek gyógyítására alkalmas. A kezelés felügyelete alapján történt. Használják ivókúrára is a Bálint-forrás vízét, f4leg heveny és idült gyomorbántalmakra, vesekövek esetében és májmködési zavaroknál. Igyekeztek gondoskodni a vendégek szórakoztatásáról is. Így a létrejött zenepavilonban naponta háromszor játszott a fürd4 cigányzenekara. Tartottak házi hangversenyeket, táncmulatságokat. Mködött kölcsönkönyvtár is, a társalgóban zongora, tekeasztal és különböz4 társasjátékok, újságok, képeslapok álltak a vendégek rendelkezésére ben létesítettek egy félixfürd4i vasútállomást, bér- vagy társaskocsival lehetett a fürd4be jutni, a tehet4sebbek egyfogatú konflittal vagy a kétfogatúval, fiákerekkel. Kés4bb omnibuszok, 4ket felváltották a vonatok, még kés4bb az autóbuszok vették át a fürd4vonatok szerepét. Az els4 világháború után, 1923-ban a fürd4t rákapcsolták Nagyvárad villamoshálózatára ben készült el az emeletes nyaraló, amely ma gyermekszanatóriumként mködik. A második világháború utáni évek a károk helyrehozatalával, a hiányok pótlásával kezd4dtek ben a fürd4 nevét Május 9-Victoriára változtatták. 10 OGÉT '99

11 Az egykori tó helyén 1959-ben egy 5000 négyzetméteres szabadtéri medencét létesítettek. 196~i-ban a fürd4 újra felvehette a régi nevét majd két év elteltével Félixfürd4t rákapcsolták Nagyvárad vízhálózatára ben kezdetét vette a fürd4 nagy átalakítása, amely 1989-ig tartott ben épült fel a NufOrul szálloda, elkészült a kereskedelmi komplexum is ben pedig a Félix Szálló. Ezzel párhuzamosan adták át a forgalomnak a gyógyászati poliklinka komplexumot ben felépítették a Szakszervezetek üdül4- és kezelési központját, a jelenlegi Pádis Szállót. A szabadtéri fürd4zést szolgálta a fedett medencék mellett az 1972-ben létesített Apolló I strand ben létrehozták a Termál Szállót szabadtéri medencével, amely luxus besorolást kapott ben elkészítették a fürd4 második rendezési tervét, amelyet 1978-ban dekrétum szentesített ben átadtak három jelent4s létesítményt: a Szakszervezeti gyógyszálló medencéjét, b4vítették a Szakszervezetek üdül4- és kezelési központját, valamint az Apolló 2 medencét. Egy újabb luxusszálló, a Lotus 1977-re készült el, két évre rá átadták a Belvedere Szállót, mely rövidesen International-ra változtattak. Létrehoztak még két luxusszállót: a CriPana Szállót és a PoieniDa Szállót szabadtéri medencével ban átadták a kulturális központot, színpaddal ellátott el4adóteremmel, multifunkcionális teremmel és bárral. Elkészült a Szakszervezetek 2. Számú üd4l4 és kezelési központja, öt éteremmel, kezel4központtal, el4adóteremmel, klubbal, könyvtárral, amelynek mai elnevezése Muncel Szálló. Kés4bb felépült egy szállodalánc is a Qomes-Unirea-MureP. Egy év múlva felépítették a bazárnegyed egy részét ban készült el a Rehabilitációs kórház is. Több épület még megvalósításra várt, de 1990 után már anyagi eszközök nem akadtak. OGÉT '99 11

12 Résztvevk névsora Agyagási Ern Rombike-Prod Kft Oradea, str. Moldovei nr. 11/E/13/1; tel: ; Antal Béla M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Crisan 32.; tel: Bakó Judit EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Bánhidi László Dr. BME 1111 Budapest, M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Bartha Miklós Oteluri pt. Scule RT Cristuru Sec., str. Timafalvi nr. 111.; tel: , fax: Bay Krisztina 3400 Cluj-Napoca, str. Pavlov 28.; tel Beck Lajos Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: ; Benedek S. J. Attila BME 1111 Budapest, M%egyetem Rkp. 9. T/22; tel: , fax: ; Bérces Roland BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9.; Tel: , fax: ; Bereczki Imre AGRINSTAL 3650 Salonta, str. ÎnfrBCirii nr. 10.; tel: , Berencsi Zsolt Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 12 OGÉT '99

13 Bernáth Mihály Dr. GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Bíró Károly Dr. EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Bodnár Zsolt BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Bognár Csaba Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Borbély Tibor Veszprémi Egyetem Géptan Tanszék Pf. 158; tel: ; Bottyán Zsolt Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Buzás Attila Dr. TÜV Rheinland Hungária VRF. Kft Budapest, Paulay Ede u. 52.; tel: , fax: Cseh András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Cselényi József Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Cser Dániel Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Csibi Vencel Dr. M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Muncii 105.; tel: /183 Deák Melinda EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; OGÉT '99 13

14 Dunkl László Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: Fazekas László GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Fazekasné Dr. Berta Mária GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Ferencz András Politechnika M%szaki Egyetem 1900 Timisoara, str. Mendeleev nr. 2, ap. 42.; tel: ; Fürst Gábor Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Galbavy Gyula Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: Halmai Attila Dr. BME 1111 Budapest, Egry J. u. 1.; tel: , fax: ; Havellant Zoltán Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Hegyi Zoltán BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz. M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Hollanda Dénes Dr. Petru Maior Egyetem, 4300 Tg. Mures Horváth Pál Veszprémi Egyetem, Géptan Tsz., Pf. 158; tel: ; Huba Antal Dr. BME Finommechanikai és Optikai Tsz., 1111 Budapest, Egry J. u 1.; tel: , fax: ; 14 OGÉT '99

15 Hubert Alexandru Qualiprod kft Bucuresti, B-dul 1 Mai 104, Bl. 85/C/88; tel: Ipacs Miklós 1212 Budapest, Kossuth Lajos u ; tel: ; Jablonovszki Judit EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Kamondi László Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: ; Kapuvári István Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25; tel: , fax: ; Kerekes Ferenc TÜV Rheinland Hungária VRF. Kft Budapest, Paulay Ede u. 52; tel: , fax: Kerekes László Dr. Kolozsvári M%szaki Egyetem tel: ; Kismihály János ArmBtura Rt Cluj-Napoca, str. GBrii nr. 19.; tel: /108; fax: Klementisz Ottó Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 3515 Miskolc, Egyetemváros; tel: Kolcsár Zoltán Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Köll Gábor Dr. EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Kovács Béla Kézdivásárhelyi Csavargyár 4066 Zabala nr. 493 Kovács Ferencz Wilhelm Dr. ROMSIR 1900 Temesvár, B-dul Mihai Viteazul nr. 1; tel: , fax: OGÉT '99 15

16 Kovács István EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Lázár István Hamerock Rt Csíkszereda, I. Hunedora u. 18.; tel: , fax: ; Lengyel Attila Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Licz Levente Lóránd M%szaki Egyetem 3900 Satu Mare, Aleea Clabucet nr. 1, bl. 7/C/53; tel: Ligárt András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Lukács László Imre 3400 Cluj-Napoca, str. Donáth 115/23; tel: ; Makai Zoltán Villamosm%vek 3700 Oradea, str. Ciorogariu nr Máté Márton Petru Maior Egyetem 4300 Tg. Mures, str. N. Iorga nr. 1.; tel: Mezei Sándor Traian Vuia Iskolaközpont 4300 Tg. Mures, str. PBcii nr. 41.; tel: Molnár Mihály Nagyváradi Egyetem 3700 Oradea, str. Aluminei nr. 70. tel: Németh András BME Gépszerkezettani Tsz Budapest, M%egyetem Rkp. 3.; tel: ; Németh András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Orbán György Tehnofrig Rt Cluj-Napoca, str. Rapsodiei nr. 17/18.; tel: ; 16 OGÉT '99

17 Ormos Mihály BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9; tel: , fax: ; Óvári Mihály Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Páczelt István Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Pálffy Károly 3400 Cluj-Napoca, str. BuzBu nr. 4, ap. 7; tel: Pap Zoltán Csaba M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. MBrginaOe nr. 20.; tel: ; Papp Józsefné Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Péter Péter Matplast Rt Odorheiu Secuiesc, str. N. Balcescu nr. 5; tel: ; Prokop Zoltán EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Pup9z9 Gabriel Kézdivásárhelyi Csavargyár 4050 Tg. Secuiesc; str. Libertatii nr. 14, Bl. 8; tel: Rajnai Endre Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Róta Ern Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Rutz Antal Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar OGÉT '99 17

18 Szabó Balázs BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9; tel: , fax: ; Szász Róbert Zoltán Szatmári Szabolcs M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Detunata nr. 7., ap. 156; tel: /177; BME Gépgyártástechnológia Tsz.; 1111 Budapest, Egry J. u. 1 E épület; tel: , fax: ; Szegedi Zsolt M%szaki Egyetem Zalau, B-dul Mihai Viteazul nr. 26, Bl. 20/B/16; tel: Szél Sándor Apaterm kft Oradea, str. Jean Jaures nr. 23.; tel: Szentgyörgyi András Szllsi Tibor Benjamin Televox Rt Tg. Mures, str. Gh. Doja 101; tel: ; fax: ; M%szaki Egyetem Zalau, str. Crisan bl. V2/32; tel: Tallmájner Zoltán 3700 Oradea Terstyánszky Gábor Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 3515 Miskolc, Egyetemváros; tel: Tibád Zoltán EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Timár Imre Dr. Veszprémi Egyetem, Géptan Tsz. Pf. 158; tel: ; Tóásó Sándor Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 18 OGÉT '99

19 Török Barnabás Hamerock Rt Csíkszereda, I. Hunedora u. 18; tel: , fax: ; Tóth Róbert Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Végvári Ferenc Dr. GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10; tel: , fax: ; Vida György 3700 Oradea Wesselényi Tibor 3700 Oradea OGÉT '99 19

20 Jegyzetek 20 OGÉT '99

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9.

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság OGÉT 2000 VIII. Országos Gépész Találkozó - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Szervez: Az Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

OGÉT 2001. A konferencia programja. Plenáris eladások ORSZÁGOS GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. április 26., csütörtök. április 27., péntek. április 28.

OGÉT 2001. A konferencia programja. Plenáris eladások ORSZÁGOS GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. április 26., csütörtök. április 27., péntek. április 28. A konferencia programja április 26., csütörtök 16,00 21,00 regisztráció 20,00 21,30 vacsora - Bethlen Kata Diakóniai Központ április 27., péntek 9,30 indulás az egész napos kirándulásra a Bethlen Kata

Részletesebben

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR Egyetemi címjegyzék ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR cím: Iaşi, b-dul Carol I nr.11. tel.: 0232-201000, fax: 0232-201201 e-mail: contact@uaic.ro honlap: www.uaic.ro BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG - EMT - SZÁMOKT ISKOLA ÉS INTERNET MEGVALÓSÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK, TERVEK Marosvásárhely 1999. március 26-27.

ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG - EMT - SZÁMOKT ISKOLA ÉS INTERNET MEGVALÓSÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK, TERVEK Marosvásárhely 1999. március 26-27. ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG - - ISKOLA ÉS INTERNET MEGVALÓSÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK, TERVEK Marosvásárhely 1999. március 26-27. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Számítástechnika

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

MAGYAR CYCLO-CROSS BAJNOKSÁG, 2013. január 12. Békéscsaba, Póstelek

MAGYAR CYCLO-CROSS BAJNOKSÁG, 2013. január 12. Békéscsaba, Póstelek MAGYAR CYCLO-CROSS BAJNOKSÁG, 2013. január 12. Békéscsaba, Póstelek Amatőr I. 15,4 km 25,109 km/h 1. 91 HUN DIAN Ábel Bikeexpress SE 0:36:48 2. 93 HUN KARL Ádám Bikeexpress SE 0:37:05 3. 95 HUN KISS Hunor

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3.

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3. A konferencia programja Csütörtök, június 2. Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi Ház (JATH) 17,00-21,00 regisztráció, elszállásolás 20,00-tól közös ünnepi vacsora Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2005 e-világ lehetőségek és kihívások Számítástechnika az oktatásban XV. Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

OGÉT 2005. A konferencia programja. Plenáris eladások. Cégbemutatók XIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. 2005. április 28. május 1.

OGÉT 2005. A konferencia programja. Plenáris eladások. Cégbemutatók XIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. 2005. április 28. május 1. A konferencia programja Csütörtök, április 28. 16 30 21 00 regisztráció Kölcsey Ferenc F&gimnázium 19 30 22 00 vacsora Dacia Szálló étterme Péntek, április 29. Egész napos kirándulás. Indulás 9,00 órakor

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr.

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr. Tisztelt Támogatónk! Köszönjük az önzetlen segítségét,amivel a 2013.08.10-én Bánhalmán rendezett Falusi Lakodalom lebonyolítása sikeresen megtörtént.támogatásával egy szép hagyomány felidézéséhez és a

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN XIV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAM KOLOZSVÁR 2013. november 23. 2 SZERVEZŐ: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Junior Egyéni Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság Keszthely 2015. január 31.

Junior Egyéni Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság Keszthely 2015. január 31. Junior Egyéni Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság Keszthely 2015. január 31. Főbíró: Plásztán Attila Számítógépes főbíró: Varga Péter Versenyorvos: Dr. Szőcs Tamás Versenybírák: Békefi Dániel Diera Ferenc

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 Tudományos képzés és projektmenedzsment fejlesztés a gazdaság fejlődésének szolgálatában 2013. november 22. BME K épület I. em. 95., 97. Fővédnök:

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 1999. OKTÓBER AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Emlékezés Fabinyi Rudolfra a kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorára 150 éve született Fabinyi

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2007.04.28 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (52 nevezés) Jurandori Mini Fiú (5 nevezés) I. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo II. Göbölyös Márk III. Göbölyös Ákos IV. Dobos István Jurandori Mini

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben