Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET. Félixfürd" április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET. Félixfürd" 1999. április 23-25."

Átírás

1 Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság - EMT - VII. Országos Gépész Találkozó PROGRAMFÜZET Félixfürd" április

2 Szervez: Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság EMT Társszervez: Miskolci Egyetem A konferencia tudományos bizottsága: Dr. Csibi Vencel Dr. Cselényi József Dr. Bíró Károly A konferencia szervezbizottsága: Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Tibád Zoltán Támogatók: Illyés Közalapítvány, Budapest Pro Technica Alapítvány, Kolozsvár Iskola Alapítvány, Kolozsvár 2 OGÉT '99

3 A konferencia programja: péntek, április regisztráció, elszállásolás vacsora szombat, április reggeli 9 00 megnyitó 9 10 plenáris el4adások szünet plenáris el4adások ebéd szekcióel4adások szünet fogadás, a Miskolci Egyetem diákjai által rendezett szakestély vasárnap, április reggeli 9 30 városlátogatás (Nagyváradra) ebéd, elutazás OGÉT '99 3

4 Eladások Plenáris eladások: 9 10 Dr. Cselényi József Miskolci Egyetem, dékán, tanszékvezet4 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 50 éves 9 40 Dr. Kerekes László Kolozsvári Mszaki Egyetem Számítógép a min ségbiztosítás szolgálatában. Valóság és tendenciák Dr. Timár Imre Veszprémi Egyetem, Géptan Tanszék szünet Az optimális méretezés mérnöki alkalmazása Dr. Huba Antal Budapesti Mszaki Egyetem, Finommechanikai és Optikai Tanszék Szilikon elasztomer anyagok konstrukciós célú alkalmazása a finommechanikában és az orvostechnikában Péter Péter Székelyudvarhelyi Matplast RT Cégbemutatók TÜV Rheinland Hungária VRF Kft., Budapest CONSACT Kft. MATPLAST Rt. SHADUM ISCAR, Tel Aviv, Izrael Székelykeresztúri szerszámgyár kiállító 4 OGÉT '99

5 Szekcióeladások: Minségbiztosítás a gépiparban Szekcióvezet4: Ipacs Miklós, Dr. Kerekes László Ipacs Miklós Irányítás-Vezetés? Hubert Sándor A vállalatok integrált rendszerének kiépítése küls tanácsadói segítséggel Dr. Papp Józsefné SPC alkalmazása a diszkrét technológiában Fazekasné Dr. Berta Mária Kis cég versenyképessége és a min ségügy Borbély Gyz Az ISO 9001 szabvány szerinti min ségügyirendszer sajátosságai a MATPLAST Rt.-nél szünet Szekcióvezet4: Dr. Terstyánszky Gábor, Dr. Papp Józsefné Dr. Buzás Attila Csapatépítés Dr. Terstyánszky Gábor Intelligens módszerek alkalmazása a hibadiagnosztikában Bérces Roland, Hegyi Zoltán A vev i elégedettség mérése a DUNAFERR lemezalakító Kft.-nél Beck Lajos Az integrált irányítási rendszerek: min ségirányítás, környezetközpontú irányítás, munkahelyi egészség és biztonsági irányítás magyarországi helyzete Benedek S.J. Attila Min ségközpontú terméktervezés Galbavy Gyula Az új megközelítés< európai direktívák magyarországi bevezetésének helyzete és az ezekhez a direktívákhoz kapcsolódó harmonizált szabványok bevezetése, figyelembe véve a magyarországi szabványosítás új koncepcióját Kapuvári István IQNet jelenlegi helyzete és jöv beni szerepe OGÉT '99 5

6 Számítógépes tervezés, gyártás, irányítás Szekcióvezet4: Hollanda Dénes, Fazekas László Dr. Páczelt István Numerikus mechanika szerepe a gépészetben Dr. Antal Béla A csavarkerekek számítása, kiegyenlített relatív csúszása Dr. Kamondi László Hengeres fogaskerékpárok tervezésének néhány kérdése Kismihály János Hipoid kúpfogazatok görbületeinek vizsgálata CAD rendszerek segítségével Dr. Maros Dezs, Dr. Orbán György Egyparaméteres burkolással származtatott állandó emelkedés< hengeres csavarfelület alámetszése Dr. Halmai Attila Axiális fluxusú tárcsás mikromotorok élettartam kérdései szünet Szekcióvezet4: Dr. Kamondi László, Dr. Antal Béla Dr. Timár Imre, Borbély Tibor, Horváth Pál Keretszerkezet optimálása Dr. Csibi Vencel, Lukács László Egy számítógéphez kapcsolható BRAILLE nyomtató Fazekas László Számítógéppel segített tervezés a gépészetben Hollanda Dénes, Máté Márton Az egyenesfogú metsz kerék fogoldalainak parametrikus egyenletei Dr. Bernáth Mihály Bolygóm<vek csapágyazási problémái Mezei Sándor, Mikó Balázs, ifj. Mezei Sándor Csoportos megmunkálás m<veleti sorrendtervének számítógépes tervezése Szatmári Szabolcs A párhuzamos robotok h tényez k okozta hibái Dan Mândru, Olimpiu T?tar AcBionarea dispozitivelor de prehensiune antropomorfice cu actuatori pe bazc de aliaje cu memoria formei Olimpiu T?tar, Dan Mândru ParticularitCBi Di aplicabii ale miniroboticii 6 OGÉT '99

7 Modern technológiák és környezetvédelem Szekcióvezet4: Dr. Végvári Ferenc, Szél Sándor Dr. Cselényi József Logisztika orientált termelésirányítás néhány modellje Bodnár Zsolt, Romhányi Gábor Környezeti Menedzsment Rendszerek bevezetésének és m<ködtetésének szoftveres támogatása Klementisz Ottó A második alakítókúp hatása a tengelyszimmetrikus darabok hideg folyatására/redukálására Németh András Poliamid id függ törésmechanikai jellemz inek vizsgálata Dr. Végvári Ferenc A poliuretán párna keménységének hatása a rugalmas közeggel történ mélyhúzásra szünet Szekcióvezet4: Dr. Cselényi József, Dr. Halmai Attila Ormos Mihály A teljes kör< hatékony karbantartás bevezetése a Közép-Európai régióban Szabó Balázs A teljes kör< hatékony karbantartás alkalmazása a Közép-Európai régióban Bánhidi László Zárt terekben tartózkodó ember komfortjának biztosítása mint épületgépészmérnöki feladat Szász Róbert Számítógépes program a gépjárm<vek ütközésének modellezésére Rajnai Endre A White Club Egyesület tevékenységének bemutatása Szél Sándor Tapasztalatok a számítástechnika gépipari alkalmazásaiban OGÉT '99 7

8 Hasznos tudnivalók A konferencia helyszíne: Félixfürd4 (Nagyváradtól 10 km.), PoieniDa Szálló, tel: A konferencia titkársága (csak a rendezvény ideje alatt): PoieniDa Szálló, Félixfürd4 A titkárság mbködési rendje: Péntek du óra között Szombat reggel tól EMT rádiótelefon: OGÉT '99

9 Félixfürdrl dióhéjban Félixfürd4 Szentmárton határában, Nagyváradtól délre, hat kilométernyi távolságra, a belényesi országút és vaskohi vasútvonal mentén fekszik. A Királyerd4 egyik nyúlványa, a Somlyóhegy lábánál egy völgyben terül el, melyet délen a Kordói domb, nyugaton pedig az Apáti domb övez. Félixfürd4 környéke már a legrégibb id4kben is lakott terület volt. Ezt bizonyítják az ott talált neolitikumi kerámiatöredékek és kemence. Nem zárható ki a rómaiakkal való kapcsolat sem, amire a vidéken talált római érmék utalnak. A környék virágzó hévizeir4l el4ször 1221-ben történt említés: "Abbatia de Heöviz olim Hevius de Magno Varadino". Els4 okleveles nyoma Hévjónak 1249-b4l való IV. Béla korából, 1374-ben a katolikus püspökség tulajdona lett, majd valószínleg a török hódoltság idején elpusztult. A XVII. század végén pusztaként tartották számon, majd 1705-ben I. József a váradhegyfoki prépostságot a pernegói premontreiekhez csatolta: T4lük vásárolta meg 1710-ben a morvaországi lukai premontrei rend. A váradi premontrei birtok els4 adminisztrátora között Helcher Félix volt. J észrevette, hogy egy kondás az erd4 helyett a Luncs patak nádasában 4rzi sertéseit, mivel a nádasban lev4 víz meleg. Helcher kitisztíttatta, fürd4házat építtetett a forrás felé, fürdésre alkalmas gödröt ásatott, majd az adminisztrátorról elnevezték Félixnek. A fürd4t 1731-ben kerítették körbe ban beszámoló készült arról, hogy fagerendákkal két részre osztották: külön n4k és külön a férfiak számára. A víz h4mérsékletének megmérése is ekkor történt, mindössze 21,22 Celsiusok volt között már "chirurgusa" is van a fürd4nek. Jelent4s változások 1770-es évek elején következtek be: az adminisztrátor felépítette a forrás felé az emeletes épületet, melyen felül 5 és alul is 5 betegszoba van. Így felépült a fürd4 els4 szállodája: Félix Szálló ben az aktuális adminisztrátor külön fürd4t létesített a fert4z4 betegeknek t4l a fürd4k ügyét a bérl4k intézték. 1802ben került vissza a premontrei kanonokrend tulajdonába ben a különálló tükörfürd4 mellé még hét szoba épült október 15-én földrengés rázta meg a környéket, a víz hévmérséklete gyarapodott, 37,5-45 Celsiusok lett ben a betegeknek szánt medence és az istálló között nyolc szobából álló deszkabódé épült, mely helyére kés4bb a Bálint forrást fúrják. Egy 1844-es évi leírásból megtudhatjuk, hogy siralmas állapotok uralkodnak, a két medencében, nem a nemek, hanem a társadalmi viszonyok alapján lehetett fürödni ben tizenhét szobából álló T alakú szállodává b4vítették az épületet, melynek kés4bb az Európa Szálló nevet adták ban az aljáig kitisztították a fürd4t, parkosították, virágágyásokat, sétányokat alakítottak ki ben a nagyváradi püspök reumatikus betegségére a fürd4ben keresett gyógyulást, ezért számára vörös márványból egy szép nagy medencét építettek. Kés4bb OGÉT '99 9

10 családfürd4ként lett ismert október 22-én elkezd4dött egy ártézi kút fúrása, december 4-én 47,14 méter mélységb4l 8 méter magasságba tört fel 49 Celsiusfokos vízoszlop, melyet Bálint forrásnak nevezték. A 196 liter hozamú forrás helyét ma egy tábla 4rzi. Ez volt a korabeli Európa legnagyobb forrása. Beindult a vasúti forgalom, megn4tt a fürd4 látogatása ban újabb építkezésbe fogtak és létrejött az Amerika Szálló (a mai 4. számú pavilon). A két szálloda onnan kapta a nevét, hogy es4s id4ben köztük csak gerendára fektetett deszkákon közeledtek a vizes, mocsaras föld miatt. Az Amerika Szállóval egyszerre felépült az Amerika fürd4 is. A 19. Század utolsó felében egyik szálloda a másik után épült: Békés Szálló ( 1872), Alföld Szálloda ( 1893), Viktor Szálloda ( 1893). Ez utóbbi az igényesebb vendégek számára épült. Ez évben épült a Ferenc fürd4, majd a Viktor Szállodához csatoltak egy nyári éttermet és egy gyógytermet. Sorra épültek a villák is a környéken, köztük egy orvosvilla. A Bálint-forrás vize túl meleg volt és így létrehozták az els4 ht4berendezést majd ben újabb ht4berendezés az erd4ben létesült ban iszapfürd4 létesült ra felépül a legelegánsabb szálloda a Menyhárt Szálló (mai I. Számú pavilon). A fürd4 fejl4désével lépést tartott a kereskedelem is. Az els4 fából épült bazár 1911-ben leégett ból való az új gyógyszertár ben a Vöröskereszt sebesült katonáinak üdül4telepet rendeztek be Félixfürd4n, akik két év múlva az erd4ben fából egy tábori kápolnát emeltek ben a fürd4 szimbólumává vált tornyos úszómedence épült. Szintén ez évben épült szabadtéri úszómedence, kabinokkal, büfével, napozót is képeztek ki, napközben biztosították a vízcserét a medencében január 11-én meghatározták a víz gyógyhatását, amely f4leg kénsavas sókban gazdag de szabad kénhidrogént is tartalmazó kénes hévíz. Izületi bántalmak, köszvények, csonttörések, ficamok, reumatikus alapú idegbetegségek, b4rbetegségek gyógyítására alkalmas. A kezelés felügyelete alapján történt. Használják ivókúrára is a Bálint-forrás vízét, f4leg heveny és idült gyomorbántalmakra, vesekövek esetében és májmködési zavaroknál. Igyekeztek gondoskodni a vendégek szórakoztatásáról is. Így a létrejött zenepavilonban naponta háromszor játszott a fürd4 cigányzenekara. Tartottak házi hangversenyeket, táncmulatságokat. Mködött kölcsönkönyvtár is, a társalgóban zongora, tekeasztal és különböz4 társasjátékok, újságok, képeslapok álltak a vendégek rendelkezésére ben létesítettek egy félixfürd4i vasútállomást, bér- vagy társaskocsival lehetett a fürd4be jutni, a tehet4sebbek egyfogatú konflittal vagy a kétfogatúval, fiákerekkel. Kés4bb omnibuszok, 4ket felváltották a vonatok, még kés4bb az autóbuszok vették át a fürd4vonatok szerepét. Az els4 világháború után, 1923-ban a fürd4t rákapcsolták Nagyvárad villamoshálózatára ben készült el az emeletes nyaraló, amely ma gyermekszanatóriumként mködik. A második világháború utáni évek a károk helyrehozatalával, a hiányok pótlásával kezd4dtek ben a fürd4 nevét Május 9-Victoriára változtatták. 10 OGÉT '99

11 Az egykori tó helyén 1959-ben egy 5000 négyzetméteres szabadtéri medencét létesítettek. 196~i-ban a fürd4 újra felvehette a régi nevét majd két év elteltével Félixfürd4t rákapcsolták Nagyvárad vízhálózatára ben kezdetét vette a fürd4 nagy átalakítása, amely 1989-ig tartott ben épült fel a NufOrul szálloda, elkészült a kereskedelmi komplexum is ben pedig a Félix Szálló. Ezzel párhuzamosan adták át a forgalomnak a gyógyászati poliklinka komplexumot ben felépítették a Szakszervezetek üdül4- és kezelési központját, a jelenlegi Pádis Szállót. A szabadtéri fürd4zést szolgálta a fedett medencék mellett az 1972-ben létesített Apolló I strand ben létrehozták a Termál Szállót szabadtéri medencével, amely luxus besorolást kapott ben elkészítették a fürd4 második rendezési tervét, amelyet 1978-ban dekrétum szentesített ben átadtak három jelent4s létesítményt: a Szakszervezeti gyógyszálló medencéjét, b4vítették a Szakszervezetek üdül4- és kezelési központját, valamint az Apolló 2 medencét. Egy újabb luxusszálló, a Lotus 1977-re készült el, két évre rá átadták a Belvedere Szállót, mely rövidesen International-ra változtattak. Létrehoztak még két luxusszállót: a CriPana Szállót és a PoieniDa Szállót szabadtéri medencével ban átadták a kulturális központot, színpaddal ellátott el4adóteremmel, multifunkcionális teremmel és bárral. Elkészült a Szakszervezetek 2. Számú üd4l4 és kezelési központja, öt éteremmel, kezel4központtal, el4adóteremmel, klubbal, könyvtárral, amelynek mai elnevezése Muncel Szálló. Kés4bb felépült egy szállodalánc is a Qomes-Unirea-MureP. Egy év múlva felépítették a bazárnegyed egy részét ban készült el a Rehabilitációs kórház is. Több épület még megvalósításra várt, de 1990 után már anyagi eszközök nem akadtak. OGÉT '99 11

12 Résztvevk névsora Agyagási Ern Rombike-Prod Kft Oradea, str. Moldovei nr. 11/E/13/1; tel: ; Antal Béla M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Crisan 32.; tel: Bakó Judit EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Bánhidi László Dr. BME 1111 Budapest, M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Bartha Miklós Oteluri pt. Scule RT Cristuru Sec., str. Timafalvi nr. 111.; tel: , fax: Bay Krisztina 3400 Cluj-Napoca, str. Pavlov 28.; tel Beck Lajos Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: ; Benedek S. J. Attila BME 1111 Budapest, M%egyetem Rkp. 9. T/22; tel: , fax: ; Bérces Roland BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9.; Tel: , fax: ; Bereczki Imre AGRINSTAL 3650 Salonta, str. ÎnfrBCirii nr. 10.; tel: , Berencsi Zsolt Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 12 OGÉT '99

13 Bernáth Mihály Dr. GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Bíró Károly Dr. EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Bodnár Zsolt BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Bognár Csaba Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Borbély Tibor Veszprémi Egyetem Géptan Tanszék Pf. 158; tel: ; Bottyán Zsolt Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Buzás Attila Dr. TÜV Rheinland Hungária VRF. Kft Budapest, Paulay Ede u. 52.; tel: , fax: Cseh András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Cselényi József Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Cser Dániel Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Csibi Vencel Dr. M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Muncii 105.; tel: /183 Deák Melinda EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; OGÉT '99 13

14 Dunkl László Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: Fazekas László GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Fazekasné Dr. Berta Mária GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.; tel: , fax: ; Ferencz András Politechnika M%szaki Egyetem 1900 Timisoara, str. Mendeleev nr. 2, ap. 42.; tel: ; Fürst Gábor Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Galbavy Gyula Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25.; tel: , fax: Halmai Attila Dr. BME 1111 Budapest, Egry J. u. 1.; tel: , fax: ; Havellant Zoltán Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: Hegyi Zoltán BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz. M%egyetem Rkp. 9.; tel: , fax: ; Hollanda Dénes Dr. Petru Maior Egyetem, 4300 Tg. Mures Horváth Pál Veszprémi Egyetem, Géptan Tsz., Pf. 158; tel: ; Huba Antal Dr. BME Finommechanikai és Optikai Tsz., 1111 Budapest, Egry J. u 1.; tel: , fax: ; 14 OGÉT '99

15 Hubert Alexandru Qualiprod kft Bucuresti, B-dul 1 Mai 104, Bl. 85/C/88; tel: Ipacs Miklós 1212 Budapest, Kossuth Lajos u ; tel: ; Jablonovszki Judit EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Kamondi László Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar tel: /1021, fax: ; Kapuvári István Magyar Szabványügyi Testület 1091 Budapest, Üll9i út 25; tel: , fax: ; Kerekes Ferenc TÜV Rheinland Hungária VRF. Kft Budapest, Paulay Ede u. 52; tel: , fax: Kerekes László Dr. Kolozsvári M%szaki Egyetem tel: ; Kismihály János ArmBtura Rt Cluj-Napoca, str. GBrii nr. 19.; tel: /108; fax: Klementisz Ottó Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 3515 Miskolc, Egyetemváros; tel: Kolcsár Zoltán Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Köll Gábor Dr. EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Kovács Béla Kézdivásárhelyi Csavargyár 4066 Zabala nr. 493 Kovács Ferencz Wilhelm Dr. ROMSIR 1900 Temesvár, B-dul Mihai Viteazul nr. 1; tel: , fax: OGÉT '99 15

16 Kovács István EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Lázár István Hamerock Rt Csíkszereda, I. Hunedora u. 18.; tel: , fax: ; Lengyel Attila Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Licz Levente Lóránd M%szaki Egyetem 3900 Satu Mare, Aleea Clabucet nr. 1, bl. 7/C/53; tel: Ligárt András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Lukács László Imre 3400 Cluj-Napoca, str. Donáth 115/23; tel: ; Makai Zoltán Villamosm%vek 3700 Oradea, str. Ciorogariu nr Máté Márton Petru Maior Egyetem 4300 Tg. Mures, str. N. Iorga nr. 1.; tel: Mezei Sándor Traian Vuia Iskolaközpont 4300 Tg. Mures, str. PBcii nr. 41.; tel: Molnár Mihály Nagyváradi Egyetem 3700 Oradea, str. Aluminei nr. 70. tel: Németh András BME Gépszerkezettani Tsz Budapest, M%egyetem Rkp. 3.; tel: ; Németh András Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Orbán György Tehnofrig Rt Cluj-Napoca, str. Rapsodiei nr. 17/18.; tel: ; 16 OGÉT '99

17 Ormos Mihály BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9; tel: , fax: ; Óvári Mihály Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Páczelt István Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Pálffy Károly 3400 Cluj-Napoca, str. BuzBu nr. 4, ap. 7; tel: Pap Zoltán Csaba M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. MBrginaOe nr. 20.; tel: ; Papp Józsefné Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Péter Péter Matplast Rt Odorheiu Secuiesc, str. N. Balcescu nr. 5; tel: ; Prokop Zoltán EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Pup9z9 Gabriel Kézdivásárhelyi Csavargyár 4050 Tg. Secuiesc; str. Libertatii nr. 14, Bl. 8; tel: Rajnai Endre Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Róta Ern Gépiapri Tudományos Egyesület 5600 Békéscsaba, Alsók9rössor 4; tel: Rutz Antal Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar OGÉT '99 17

18 Szabó Balázs BME 1111 Budapest, Ipari Menedzsment és Váll.gazd. Tsz., M%egyetem Rkp. 9; tel: , fax: ; Szász Róbert Zoltán Szatmári Szabolcs M%szaki Egyetem 3400 Cluj-Napoca, str. Detunata nr. 7., ap. 156; tel: /177; BME Gépgyártástechnológia Tsz.; 1111 Budapest, Egry J. u. 1 E épület; tel: , fax: ; Szegedi Zsolt M%szaki Egyetem Zalau, B-dul Mihai Viteazul nr. 26, Bl. 20/B/16; tel: Szél Sándor Apaterm kft Oradea, str. Jean Jaures nr. 23.; tel: Szentgyörgyi András Szllsi Tibor Benjamin Televox Rt Tg. Mures, str. Gh. Doja 101; tel: ; fax: ; M%szaki Egyetem Zalau, str. Crisan bl. V2/32; tel: Tallmájner Zoltán 3700 Oradea Terstyánszky Gábor Dr. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 3515 Miskolc, Egyetemváros; tel: Tibád Zoltán EMT 3400 Cluj-Napoca, CP ; tel/fax: , ; Timár Imre Dr. Veszprémi Egyetem, Géptan Tsz. Pf. 158; tel: ; Tóásó Sándor Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar 18 OGÉT '99

19 Török Barnabás Hamerock Rt Csíkszereda, I. Hunedora u. 18; tel: , fax: ; Tóth Róbert Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Végvári Ferenc Dr. GAMF 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10; tel: , fax: ; Vida György 3700 Oradea Wesselényi Tibor 3700 Oradea OGÉT '99 19

20 Jegyzetek 20 OGÉT '99

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9.

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság OGÉT 2000 VIII. Országos Gépész Találkozó - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Szervez: Az Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

OGÉT 2005. A konferencia programja. Plenáris eladások. Cégbemutatók XIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. 2005. április 28. május 1.

OGÉT 2005. A konferencia programja. Plenáris eladások. Cégbemutatók XIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZ TALÁLKOZÓ. 2005. április 28. május 1. A konferencia programja Csütörtök, április 28. 16 30 21 00 regisztráció Kölcsey Ferenc F&gimnázium 19 30 22 00 vacsora Dacia Szálló étterme Péntek, április 29. Egész napos kirándulás. Indulás 9,00 órakor

Részletesebben

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja június 1., csütörtök 16,00 regisztráció 20,00 vacsora ERDÉLYI MAGYAR M/SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG június 2., péntek 8,00 reggeli 9,00 kirándulás 10,00 regisztráció 14,00 ebéd 16,00

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t!

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M'SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN- HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 2004. december 28-án aláírta Mihai T:n:sescu pénzügyminiszter az 1941. számú rendeletet,

Részletesebben

OGÉT 2010. A konferencia programja. Plenáris előadások XVIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ. 2010. április 22-25. Nagybánya

OGÉT 2010. A konferencia programja. Plenáris előadások XVIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ. 2010. április 22-25. Nagybánya A konferencia programja Csütörtök, április 22. 17,00 21,00 regisztráció (Hotel Mara) 20,00 23,00 vacsora (Hotel Mara) Péntek, április 23. Egész napos kirándulás idegenvezetővel Indulás 9,00 órakor a Hotel

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14.

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14. AZ ERDÉLYI MAGYAR MUSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENO HÍRLEVELE Bolyai-Gauss-Lobachevsky nemzetközi konferencia Marosvásárhely, 2002. július 3-6. A 2002-es évet, mint ismeretes, Bolyai János

Részletesebben

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Nemzetközi Vegyészkonferencia 10 th International Conference of Chemistry Kolozsvár, 2004. november

Részletesebben

Bányász Kohász Földtan Konferencia

Bányász Kohász Földtan Konferencia Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság Szervez#: Az Erdélyi Magyar M!szaki Tudományos Társaság Bányász Kohász Földtan Szakosztálya Bányász Kohász Földtan Konferencia Tudományos szervez#bizottság: Ambrus

Részletesebben

II. Földmérő Találkozó

II. Földmérő Találkozó Támogató Illyés Közalapítvány Budapest Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság II. Földmérő Találkozó Székelyudvarhely Szervező 2001. július 19-22. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE IVETÁR-EMT Workshop 2010. május 28-án az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság (EMT) képviseletében Brem Walter, a Codespring Kft. igazgatója és Dr.

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA 1999. január 15-16-án a on lezajlott Civil Szféra az Ezredfordulón című konferencia egyben

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése Egyesületi ügyek Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése A választmányi ülést Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében tartották dr. Tolnay Lajos elnök vezetésével. Az ülés az elõre meghirdetett

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVII. évf. 5. szám 2013. május 5. Ingyenes! Kedves Olvasó! Az Abádszalóki Hírnök ingyenes! Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06/59355-224,

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Bányásznapi ünnepségek

Bányásznapi ünnepségek Bányásznapi ünnepségek Központi Bányásznapi ünnepség A mintetgy 450 részt vevõ megtöltötte a tatabányai Jászai Mari Színház-Népház színháztermét 2003. szeptember 4-én, ahol a GKM, a BDSZ, az MBSZ, az OMBKE

Részletesebben

Beszámoló. Altéma kódszáma: 3508

Beszámoló. Altéma kódszáma: 3508 Pályázati azonosító: 3508/01122 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezése pályázat megvalósulásáról " Fürdőkultúra

Részletesebben

A legszebb százéves nô

A legszebb százéves nô XVIII. évfolyam 9. szám 2008. május 8. INGYENES VÁROSI LAP Készül az emlékmû Készül a Trianon-emlékmû, amelyet június 4-én 16 órakor lepleznek le az Andrássy út és a Jókai utca keresztezôdésében lévô téren,

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. augusztus 27. XVIII. évfolyam 22. szám Közlöny Államalapítónkra

Részletesebben

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században Az 1753 1754-es újratelepítés után a Szabolcs vármegye legnépesebb helységévé vált Nyíregyháza 1786-ban

Részletesebben

Írásos emlékek Borszékrõl Fejezetek Farkas Aladár 1 A borszéki ásványvíz palackozás 200 éves története címû könyvébõl

Írásos emlékek Borszékrõl Fejezetek Farkas Aladár 1 A borszéki ásványvíz palackozás 200 éves története címû könyvébõl M ú l t b a n é z õ Írásos emlékek Borszékrõl Fejezetek Farkas Aladár 1 A borszéki ásványvíz palackozás 200 éves története címû könyvébõl ÖSSZEFOGLALÓ ASZERZÕ A KORABELI SAJTÓ TÜKRÉBEN IGYEKSZIK BEMUTATNI

Részletesebben