vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője."

Átírás

1

2 a m vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir csendőrség felügyelője

3 vitéz SZABADHEGYI FERENC vezérőrnagy; a m kir csendőrség felügyelőjének helyettese

4 vitéz TEMESvARI ENDRE vezérőrnagy, a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

5 PINCZE:S ZOLTAN vezérőrnagy a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

6 vitéz BALÁZS-PIRI GYULA ezredes, a m kir belügyminisztérium XX osztályának vezetóje

7 MÁTRAY FERENC ezredes a m kir honvédelmi minisztérium 20 osztályának vezetóje

8 HÓOOSY PÁL ezredes, a m kir csendörség szabályzatszerkesztö és tanulmányi bizottsáqanak elnöke

9 LADA Y ISTVÁN ezredes, a m kir csendörzászlóalj parancsnoka

10 a m NEMESMONOSTORY JENO ezredes, kir csendőr tisztitanlolyamok parancsnoka

11 vitéz CZIGANY JOZS F ezredes, a m kir csendőrség központi nyomozó parancsnoka

12 szoc s JANOS g ezredes, a m kir csendőrségi felszerelési anyagraktár főnöke

13 A MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRSÉG ZSEBKÖNYVE ötvenliettedln VFOLYAM 1944 MINDEN JOG FENNTARTVA UTÁNNYOMÁS TILOS SZIDRKESZTI: BENID DEK MIiHALY ALEl'JRElDES A CSE NDőR SÉG I LA POK K I A DASA

14 TARTALOM Rendjelek és dlszltmények viselé,si sorrendje Q6apatüsztek GazdáSlZati tisztek \ Tisz jelöltek Nyugállományú csendőrtillztck Tisztek és tisl<t;,elöltek bdűsor08 névjegyzéke Tiszthelyettesek Röviilltések magyarázata A m kir csendőrség elhelyezése: KÖZllonti vezetés és központi szervek " Budapesti I kerület Sz ékesfehérván II Sz ombathelyi III Pécsi IV Szegedi V Debrecen! VI Miskolci VII Kassai VIII Koloz'svár! IX Marosvá sál1hely-i X MagYarorS" ág helységeinek jegyzéke Határsávba tartozó h lységek Vit-érek < Sportjelvénnyel ellá tottak Lap }

15 Kitüntetett tiszthelyettesek és legénység M kir, honvédelmi minsztérium belügyminisztérium rendőrség pénzügyőrség Kir biróságok és ügyészségek Vármegyék Törv(,nyhatósági jogú és megyci városok Lap

16 fl Rendjelek, érdemjelek, disz- és emlékjelek viselési sorrendje és jelzése M T r n k M T r kp k M T r lvgk Szt Ist r n k Mér Sz K nk K é k 1 oszt Lt r n k Mér nk Lt rl oszt V kr 1 oszt Szt Ist r k k t tp Mária Terézia Rend nagykerébztje Mária Terézia Rend középkeresztje Mária Terézia Rend lovagkeresztje Szent István Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend Szent Koronával ékesített nagykereszt je r osztályú Katonai liirdemkereszt Lipót Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend nagykereszt je r osztályú Lipót Rend r osztályú Vaskorona Rend Szent István Rend középkeresztje Különös Dfc!'lérő Elismerés Magyar Koronás Nagy Arany érme (katonai) Teljes Elismerés Magyar KoronáB Nagy Arany érme (polgári ) N k é é Nagy Katonailiirdemérem F J r n k Ferenc József Rend nagykereszt je Polg hadi é k r osztályú Polgári Hadi liirdem- 1 oszt kereszt Magy Vörös Magyar Vöröskereszt firdem- K é cs csillaga Vörös K é cs Vöröskereszt érdemcsillaga Pro Litt et Art "Pro Litteris et Artibus" 08ztrlUtmagyar díszjelvény Corvin L Corvin Lánc Mér Kpk cs Magyar liirdemrend középkeresztje a csillaggal Lt r k k Lipót Rend közép kereszt je K é k 2 oszt II osztályú Katonai liirdemkereszt Szt Ist r kisk Szent István Rend kiskeresztje Mér Kpk Magyar liirdemrend középkeresztje V K r 2 oszt II osztályú Vaskorona Rend

17 6 F J r k 7 cs Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggaí Mér tk Magyar 1!Jrdemrend tisztikeresztje Lt r lvgk Lipót Rend lovagkel'esztje F J r k k Ferenc József Rend középkeresztjp Corvin K Corvin Koszorú Polg hadi é k II osztályú Polgári Hadi 1!Jrdemkereszt 2 oszt Ferenc József Rend tisztikeresztje F J r t k V k r 3 oszt III osztályú Vaskoronarend Magyar1!Jrdemrend lovagkeresztje Mér lvgk Ferenc József Rend lovagkeresztje F J r lvgk Magyar Tiszti Arany Vitézs égi M 1!Jrem Arany Vitézség!1!Jrem tisztek szá mára Polg hadi é k III osztályú Polgári Hadi 1!Jrdem kereszt 3 oszt 1 osztályú Ezüst Vitézség! 1!Jrem (5 tisztek számára Ferenc József kereszt F J ker K é k 3 oszt III osztályú Katonal1!Jrdemkereszt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér-piros szalagon oszt II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér-piros szalagon oazt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér szalagon o (fehér sz ) II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér szalagon o (fehér sz) Ezüst Katonai 1!Jrdemérem a Ka tonai 1!Jrdemkereszt szalagján Bronz Katonai 1!Jrdemérem a Ka tona! 1!Jrdemkereszt szalagján Ó H Konnányzól Dícsérö Ellsmerés Ma gyar Koronás Bronz 1!Jrme, SZ'8lagján az elmaradt háborús ki tüntab ések kisebbitejtt alakjáva 1 k Kormányzó! Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüst érme keskeny piros-fehér szegélyezé sü sötét-smaragdzöld szalagon & (polg ) M V K é k Ó (polgl aé T M eé T M bé (j F J emi 1 oszt ID T disz & B 0 M K a é ragdzöld szalagon (polgári) Magyar Vöröskereszt 1!Jrdemker Ezüst Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon Ó T M (katonai) Kormányzói IDlismerés Magyar Koronás Ezüst 1!Jmne sötét-sma Maék K a é k Maék V o A é k Kormányzói Dicsérö Elismerés Magyar Koronás Bronz 1!Jrme, keskeny piros-fehér szegélye zésü sötét-smaragdzöld szala gon (katonai) Kormányzói Elismerés Magyal Koronás Bronz 1!Jrme, sötét_ smaragdzöld szalagon (polgári) Arany Toldi Miklós 1!Jrdemérem Ezüst Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon 1 osztályú Ferenc József Emlék jelvény Erzsébet Terézia katonai alapit vány disz[tménye Bátorsági 1!Jrem Magyar Arany Vitézség! 1!Jrem Arany Vitézség! 1!Jrem Koronás Arany 1!Jrdemkereszt a vitézség! érem szalagján Magyar Arany 1!Jrdemkereszt Koronás Ar1!Jrdemker piros szal Magyar 1!Jrdemkereszt V osztálya Arany 1!Jrdemkereszt a vltézséil érem szalagján

18 8 A 6 k Mn e' é o 1 o Vörösk é é Meék Mk e v é O 2 o O e K e é k (-J Keék E é k (-J E é k Mbr ék O br M br v é Ob K v é k (-J Kvék V é k (-J Vék Tk I Tk Polg hadi é k IV oszt Aranyltrdemkereszt piros szalagon Magyar Nagy Ezüst Vitézség! ltrem I osztályú Ezüst Vitézség! ltrem Magyar Vöröskereszt ltrdemérme Magyar Ezüst ltrdemkereszt Magyar Kis Ezüst Vitézségi ltrem II osztályú züst Vitézségi ltrem Magyar Eztlst ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Koronás Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Koronás Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Magyar Bronz ltrdemkereszt sötét-smaragdzöld szalagon Magyar Bronz ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Magyar Bronz Vitézségi ltrem Bronz Vitézségi ltrem Koronás Vas ltrdemkereszt a vltézségi érem szalagján Koronás Vas ltrdemkereszt piro8 szalagon Vas ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Vas ltrdemkereszt piros szalagon Tűzkereszt I fokozat kardokkal és koszorúval Tűw:ereszt II fokozat koszorúval kardok nélkül Károly Csapatkereszt IV osztályu Polgári Hadi ltrdemkereszt I F J eml II oszt S Nvk Tk III CD A CD B CD I A II B II 1' V k I o d j V k ti d j V k II o d j D (xx) L IS) L II osztályú Ferenc József Emlékjelvény Sebesültek ltrme Nemzetvédelmi Kereszt Tüzkereszt III fokozat kardok és koszorú nélkül Háborús Emlékérem, a pirosfehér-zöld szinü hadiérem szalagján, a kardokkal és sisakkal díszitve Háborús Emlékérem, a plrosfehér-zöld szegélyü szalagon kardok és sisak nélkül Hadiérem I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I B oszt Tiszti Szolgálati Jel Jel Díszérem 40 évi hü szolgálatokért Diszérem 35 évi hü szolgálatokért n A oszt Tiszti Szolgálati Jel II B oszt Tiszti Szolgálati Jel II T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel III A oszt Tiszti Szolgálati JeJ III B oszt Tiszti Szolgálati Jel III T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel Vöröskereszt I osztályú - dfszjelvénye Vöröskereszt tiszti díszjelvénye Vöröskereszt II osztályú díszjelvénye Szolgálati Diszérem I oszt Legénység! Szolgálati Jel II oszt Legénységi Szolgálati Jel III oszt Legénységi Szolgálati Jel

19 10 \QJ M Vkeé V k e d é M Vk bé V k bd é Jub polg Jub udv k (polg) Tüzolt6 é Felvidéki Emlékérem Erdélyi Emlékérem Délvidéki Emlékérem Magyar Vöröskereszt Ezüst 11lI'lllle Vöröskereszt ezüst dibzérme Magyar Vöröskereszt Bronz l1lrme Vöröskereszt bronz diszérme Jubilewmi udvari érem _ Jubileumi Emlékérem a fegyvere!! erő számára Jubileumi Emlékérem polgári állami alkalmazottak számára Jubileumi Udvari Kereszt Katonai Jubileumi Kereszt Jubileumi Kereszt polgári alkalmazottak számára Bosnyák-Hercegovinai Emlékérem 1912/13 Emlékkereszt Tüzolt6 l1lrem Külföldi rendjelek: elv, hogy a magasabb fokozatú megelőzi az alacsonyabb fokozatút Egyforma fokozatú aknál a sorrend a következö: pápai rendjelek, azután a nagyhatalmaké az Illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében, végül a többi hatalmaké, az illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében Külföld1 államfők, vagy kormányfők látogatásával kapcsolatosan rendezett ünnepségeknél, azok tartamára, az illető külföldi államfő, vagy kormányfő országának rendjelét első helyen kell viselni, a belföldi rend- és diszjelvények után Ha több külföldi állam- vagy kormányfő van jelen, országajk kitüntetései felváltva Vilselhetők első helyen Osztrák háborús emlékérem karddal Osztrák háborús emlékérem kard nélkül (BHE) Bolgár háboj;ús emlékérem Megjegyzés A Magyar Tiszti Arany Vitézségi J!lrem, valamint az évi világháborúban alapitott,arany Vitézség! :Itrem tisztek számára" viselés szempontjából a mcllen háromszögletü szalagon viselt kitüntetéseket megelőzi, - tehát azt mindenkor első helyen kell viselni Ez azonban fenti rangsorba történt besorolásuk sori'lendjét nem érinti A hadiszalagon, vagy hadidiszitménnyel adományozott kitüntetések a rangsorban az azonos békekitüntetést, - a kardokkal adományozott hadikitüntetések pedig az azonos kard nélkül1 hadlszalagon vagy hadidiszltménnyel adományozott kitüntetést közvetlenül megelőzik oszt (o) -: osztálya (osztályú) mllsodsaor, harmadszor, adományozva e másodszor, negyedszer adományozva másodszor, harmadszor, negyedszer 'ldo mányozva I másodszor, 2 harmadszor adományozva log = lovagja Si = sebesültek érme 1 sávval ( ) = hadidiszitmény kardokkal (hdm) = hadidiszitmény hadi sz = hadiszalagon = a vitézség! érem szalagján kardokkal l-j a vitézségl érem szalagján t I

20 A m kir,csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Altábornagy február 1 (1905 évfolyam) Csf vitéz Faragho Gábor, Mér kpk, M r tk Mérlvgk 3 01< é k, ( )',, O H, (3 o V k r ( )') M Y K ék, Tűz ({ereszt kardokkal és S3, A, Ola z Korona Kend nagy li keresztje, csillag gal, 'inn Fehér Rózsa Rend l o, cs illag!(al, Hor vát Z\'onlmir Király Koronarend I o, csillaggal, Nagy Szent Gergely Rend pk i keresztje, Német Sas Rend I o, Olasz Korona J:{end pk-i keresztje, Japán Szent Kincs Rend IlL o, Bolgár zent Sándor Rend pk-ikeresztje, Svéd Kard Rend pk-ikeresztje, Olasz i\orona Rend h keresztje, Német Vörös Kereszt! o,, (SHE) V ezérörnagyok : 1942 október 1 (1909 évfolyam) Cst Szabadhegyi Ferenc, 3 o V k r, ( h Mér lvgk,,, A Y k 2 o (1943 május 1) vitéz (1910 évfoly'am ) Csf v i té z Tem es vári Endre, Mér tk Mér (v k ' 3 o k é k ( ) 1,,Ó fi (3 o V k r (»), 1, (SHE)

21 , 15 ""4V" ' Csf pjnczés Zoltán, Mér tk, Mér ]Yj?k 8,11 NVk, (ahe) VII vitéz Kiss Jenő, Mérlvgk,3 o k é k h,! 81, A, ll o N V k, (ahe) l Pintér Sándor, M é r lvgk 3 okék (?i':ii) l, NVk A, V k II o d (gl,,(ahe) Ezredesek: 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam) ll v itéz SelIyey Vilmos Mér t k, 3 o k é k, (?i':ii),, Ó H [FJrlvj?k (h dm»), S2,, (gl, (ahe) IX v ité z nemes battyáni Paksy-Kiss Tibor MérlvQ'k 3 o k é k (?i':ii ) (j H ( ) (j' (ahe) VIII Tölgyesy Győző, Mér tk, Mér lvgk (hsz l, M rlvgk,3 O k é k (?i':ii", SI,, A, 'td <Q, (aile) V vitéz Llptay László, Mér tk Ml>r lvgk 3 o Ic é k (?i':ii) A, V k 2 o dj (ahe) 1 Olchváry - Milvius AttlJa, Mér lvgk, 3 o k é k (?i':ii" II o N v k, Polonia Restitut liend tk,, (ahe) 1942 március 31 19f1 május 1 (1911 évfolyan ) l vitéz Halmy József, 3 o V k r (?i':ii) M ér lvgk, 3 o k é k (?i':ii ) 1 (gl, II o N v CBFE) 1941 november l X (1911 évfolyrurn) dr Papp János Ill Mér tk Mé r Ivgk, ty H (,1), Ó,, Már ker, (ahe) 1942 március 30 (1912 évfolyam) B M vitéz Balázs-Pirj Gyula, Mér tk, Mérlvgk, 3 o k é k Sl, Nvk,, A (gl,, (ahe) (1912 évfolyam) HM Mátray Ferenc, Mér tk \iér IVQ'k (ahe) VI Szllády Gyula, Mér tk, Mér l vgk, 3 o k é k (?i':ii, @, (ahe) vm Sárváry Jenő, Mér lvgk,, (ahe) 1942 április 1 (1913 évfolyam) m Orbán László, Mér Ivgk, Ó H (3 o k é k (ahe), Német OlympIa d j 1942 szeptember 29 (1913 évfolyam) IX vitéz SoItész József, Voérlvgk, 3 o ké k (?i':ii),, S2, (ahe)

22 17 16 IV Hajnácsk őy László, Ml>r Ivgk, Mér I vgk, 3 n k é k S L, N (9), Német Sas end Ék JI t o k I<'mn Oroszlánrend pk-} ke resztje,, (BHE) ( l Csf vitéz Szilasy László Mérlvgk, 3 o ké k ( S2 (Ei 1942 szeptember 30 (1914 aug-i évfolyam) V Farbaky József, Ó, (h?: 81 A, (9), (BHE ) 1942 október 1 t 1914 aug-i évfolyam) Kp ny 8zerencsy Árpád M érlvgk 81 NVK,, (B HE) 1943 május 1 (1915 márc-t évfolyam) I Mlcskey Kálmán, Mér t vgk, 81, Nvk, VI nemes kövendi Nagy Jenő, Mér lvgk (hsz) Ó H ( l, Ó, Tk SI, (9),, (B H E) TH Nemesmonoslory Jenő, ire A, V K 2 O dl hd (BHE) BM nemes besenyői Beöthy Kálmán, Mér Ivgk,,, A, Olasz koroolil'end l vgk,, (BHE) V Zámbory Árpád, Mér IV!!k, H o k é k ( l SJ, Nvk,, A,, (9),,(B HEJ I Krlcsfalussy Hrabár Sándor, M{>r Ivgk, 3 o k ék ( h A, Olasz korunart'nd lvgk,,,, 1948 június október 29 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) (Fl' ' Ó,,, BHE ) 8ztt> Hódosy Pál, 3 o k IV vitéz Náray Jenő, Mér Ivgk, 3 o k é k ( l>, e O l S1, Nvk A,, Sztb vité z nemes seebergi SasváryJÓzsef3 o V k r( h a O k é K ( h 1, e (hsz, XI, 6, 1 k S NVK, A V k 2 o dl hd,,, (BH E) I Rezsőházy BOldizsÁr,, Ó (h:'?:), S, A,, (BHE) 1943 augusztus október 80 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) Csőzlj Láday István, Mér l v gk 3 o k é k Pogány Ferenc, x o k é k ( l', A,,, (B HE) HM vi téz Mészáros Ödön, Mér lvgk, 3 o, k é k r l' Ó, O1 o 02 O, S!, (BH E) I I ( h S1,, (B HE) X Zalant8y János, Ó (hsz), S1,, (BHE) 2

23 18 19 Kp ny vitéz Czigány József, Mér Ivgk,, Ó, O 1 O, S l vitéz Gerencsér Jenő, Mér Ivgk (hsz X), 3 oké k'iid;;) ó O 1 O, O 2 O, Ob, S, Sl,, (g),(ahe) VII vitéz Joórend Gyul a, Mér lvgk,, Ó (hsz Xl (j, O, 1 O, O 2 O, S, Tk L, 81,, BM vitéz Király Gyula, Mér l vgk, 3 o k é k, " (j O 1 o, 2 O, O b, S, S2, t-lvk, (ahe) Ill dr Dobolyi Lajos, Mér IVl!'k, O 2 o S, S1, Nvk,, (ahe) nm dr Toldi Árpád, Ó (h!'zl, O 2 o, :Sl, Nvk,, W,, (ahe) Alezredesek: 1936 novembpt 1 (1910 évfolyam ), 1944 január 1 (1915 novemberi évfolyam ) HM 8áróy Kálmán, Mérlvl!'k, 3 o k é k (id;;), ó, O 20,S,Sl,, SZlb dr Endrődy B arn abás (jt O b, S, Nvk,, (ahe) T H Biró Kálmán, Ó O 2 o, S, 81, Nvk, (ahe) HM Lajtaváry Andor Mér lvgk,, (j, S, (BöiE] Csf BOj!sányt József, Mér Ivgk, (j, Nvk,, HM nemes udvardl és kossuthi Kossuth Jó z ef, M ér lvgk, (j, S, SI,, Sztb Czeglédy Jenő, (j H f3 o k é k I ')' (') O b S, Nvk,, (BHEJ VIII Császár István, X),, A,,,Ó (hszl J (ahe), 1937 november 1 (1911 évfolyam) vm Nagy István 1, 3 o k é k ( )' l II o N v k,,(ahe)s, III Zsig mon d János, 3 o k é k (,, S (ahe) 1938 május 1 (1912 évfolyam) UI Tóth E J, (ahej VI Gyu lai Ödö (ahe) (1913 évfolyam) VII nemes szentgyörgyi Jablánczy Ervin, Mér Ivgk 3 o k é k (,, Nvk,,,A, (ahe) IV Hl day Sán dor, 3 o k é k ( l> 1,, A, J 1938 november 1 (1913 évfolyam) V Bajor Kálmán 1, a o k é, Ó S, 81, Nvk, (ahe) Sztb Moln ár Lász ló II, (j, S, J, (ahe) '

24 21 20 IX 1939 május 1 (1914 aug -1 évfolyam) VIII Majoros István 1, 3 o k é k ( )', (BHE) vitéz Demény E1emér,, Ó' Ot 81 Nvk, (BH E ) X Fejér Káro ly, f) O 2 (BHE),, 1939 november 1 (1914 aug-1 évfolyam) X X vitéz Pá"ztóbi Ernő,,O 1 O, O 2 A, Kpny vitéz Hátory Géza, 1 Ó H (R o kék (»), O 2 82, Nvk, A V k E ) 2 o (BH, 1940 május március 30 (1915 nov -1 évfolyam) VI dr vitéz nemes gyergyoalfalvi GereőHy Géza,,0 O 10, O 83, Nvk,, (BHE) l nemes fáti Fáy Gyula,, 6 A, V k 2 o VU vitéz 8arJay J"'ván, O 1 O, O 2 o, \jvk, (BHE) l Nagy Istvá n IL, Ó' O (BHé) (1914 okt-i évfolyam) Kp di, II O 1941 május 1 Porubszky Gvörgy, A, (SJ, (BHE), 1941 november 1 (1915 márciusi évfolyam) Porpáczy Jenő,, O t o O 2 Nvk, A,,, (BHE) X vitéz nemes csikszentmíhályi Balla Józsel, A O 1 o, O 2 8l, (BHE) ViI vitéz (1915 novembéri évfolyam) Kho Kontra Kálmán, Mér Ivgk, 3 o k é k ( " N vk (BH E ) IX Mariska Gvörgy, Ó H (3 o k é k ( )J, Nvk,, Il o N v k,,(bhe) n Tavassy Lajos, Mér Ivgk (hsz X), 6 (h z Xl Tk 1,, A, II oszt német Va"kert" zt, (BHE) ll Hant hy Káro ly, Nvk,,, (SJ, (BH E ) Kpny Bernát h 8andor, Mér J v g k é) e 2 N v (BH E ) lx Á rvay NVk,, A, (SJ, (gi, (BHE) IX Karácso ny József O 2 o e (1915 márciusi évfolyam) Cst, 1942 má1'cius 31 ny vitéz nemes Hadusfalvy Istvan, 3 o k é k, ( ), Ó, ti (3 o Ic P K (»), 82 Német VÖl'ÖS kereszt,

25 22 23 BM vit éz Kudar La1os, Mér lvgk Ó O 1 o O 2 Nvk,, A, <D, (BHE) BM Környey Ferenc, 3 okék (?;":;" Ó 020 O ) (BHE) VIII Báró Béla, Ó O 2 81, A, ), (BHE) VIII vitéz Marssé Lőrinc, 1), O 1 O, O 2 o O Nvk,, ) (BHE) V Inczédy Ágoston, 3 o k é k (?;":;, O 2 N vk SI,, ) (BHE) ll Török Dezső T,, Ó, O 2 S1,, A,, ) IX Horkay József, fl H ( ), O 2 o O W, ), (BHE) X dr csikszentmártoni és csikdelnei Botskor Lóránt, 0, Ó, O SI, W, ), (BHEJ O Ó,, 2 o HM Mohácsy Lalos, Mér ), (BHE) IV Kass József, 3 o k é k (?;":;,,, O A,, ), (BHE), 1942 április 1 (1916 évfolyam) BM Kiss Aladár, Mér Ivgk, 3 o k é k (?;":;), Q, O 2 o O 81, Nvk,, ), (BHE) HM Abay Kálmán, Mér lvl"k, 3 o k é k ( h ,, ) VIII vitéz Ághy Zoltá n,, Ó H ((!'i), Ó Ihs7" Ó (bsz), Ó, Tk W A,, Német 8asrend Ék 2 lokozat, AM Csepi Béla, M(>r I v go k, Ó O N 1-\, (BHE) VI Llscsinszky Béla, Ó H ( ), A,,(BHE) Kp ny Árbocz János,, Ó Ó, O Nvk, A, (BHE) V Zéká ny Zoltán, O A, <D, ), (BHE) VIII vitéz Gaál Lajos, i'i ó,0 O 1 o O 2 S, NVK,, A,, (g), (BHE), Cső zlj Rarabás József, Ó H ( ) Ó 0 2 Ö, A, <D, (BHE) BM nemes czeczei Mátéffy István, Mér lvgk A, (BHE) V Kőrösmezei Miklós, Ó, O 2 81,, A,, (BHE) l 8ára y Vido r, A V Cserfay Ferenc, O 81, Nvk,, J, (BHE) II Kubai ) (BHE) VIII Kökéndy Oszkár, 30 k é k,?;":;) O 2 ) (BHE) VI vitéz Karsay Jenő,, Ó- O 1 O, O 2 o, O 81, Nvk, A, (BHE) vtanzlj vit éz kibédi Péterffy Jenő, Mér Ivgk 3 o k é k, ( )J Ó H (0) Ó, O 81, Nv k,, ), (BHE) 1942 szeptember 29 (1916 évfolyam), IX vitéz Bajay Ferenc,, Ó (bszx), e (hsz t, O 1 8 2, NVk, A, ), (BHE)

26 24 :l5 Hartay Rezső,, O 2 A,,,, (BHE) III Börz ödyi Mihály, Ó,, A,, (BHE) X nem es toldalal!'i Nyárády Domokos, Ó,, A, I,\ III Zsidegh Ferenc, O 2 o, A,,, (BHE) X vit{>z Kiss László,, O 1 A BM Benedek Mih ály Mér,lvg'k, A,, (BHE) 1942 október szeptember 30 (1918 évfolyam) (1917 évfolyam) Kpny Lázár Pál, 6, Nvk,, HM Németh Ferenc L, Mér Ivgk, Ó Nvk, A CD "Q) Német Sasrend 8k Il lok,, (BHE) T vitéz Ferenczy László, M {> r Ivgk, ó0 O 2 O, S, A,, (BHE) Kho Órendy Norbert, Ó A,, (BHE) III Hajdu Endre 0 H ( A ',(BHE) Kp ny nemes simonyi és varsányi Simonyj József, Ó, S, A,, Német Sasrend I fok, 1:30gár NI m7 Kat Er n d Pk i k e r hdrn,, (BHE) demre I YTU Deteky Ágo!'ton, N A CD,, (BHE) lv vitéz nemes Czoborcz;r Kálmán, Ó, O 1 o, O 2 O, (BHE) vr:i Székely Ferenc 1, &, A, (BHE) BM Ferenczy Endre, Ó, S1,, A,,,, (BHE) l V Zalasdy Ferenc Ó H (3 o k é k ( Nvk ll o N v k (BHE) IX Hernády Sá ndor, 3 o k é k ( )' Ó, S A, X vit{>z nemes várbogyat és nagymadl Rogyay Kamill, O 1 Nvk, tb A, CD, (BHE) Ugray Gábor, Ó Ihsz), 0, O 1 A,,, (BHE) V Beodray Ferenc, Ó, O 2 O, O BM Berendy János, A,, (B,HE) IV dr vitéz Ujlaky László, 6 O 1 o O 2 Nvk:,, <\,, (Ql,, (BHE) Csf nemes rpvisnye! Rev1czky Z0il1 mond, A, CD,, (OHEJ, (BHE-) Kp n y vitéz 1942 október 29' (1918 évfolyam) VIII Pálfy Sl,, (BHE) III Halmágyi Ti bor, A,

27 2b 27 X nemes esik szent imrei 1943 május 1 (1920 évfolyam) VII VI 1943 augusztus 1 (1921 évfolyam) Fekete Pál I, Nvk (dhe,) 1944 január 1 Örnagyok : 1942 szeptember 29 (1924 évfolyam) VI Kovacs @, ( a IfEJ, (B HE) vm Juhász Béla, szeptember 30 (1925 évfolyam) V Jakabos István, A (;8Ő fel Kultsár Lajos, (O EJ, (BHE) október 1 (1925 évfolyam) vitéz nemes Feördeös Gyula, (OHEJ, (!lhi!) VU MartolI A, (orej, (BHE) l V dr Székessy (BHE) L 1942 október 29 (1926 évfolyam) cso zlj vitéz Vass Alfréd M V K (aifej, (BHE) ' (l eme 1942 október 31 (1922 évfolyam) II Versényi Károly, Antalffy A Besenyi K ároly, A,, s felvintzi Andrást (BHE) VIT vit"'?, nemes kő zegi Megay (OIfE), (BHE) X BáUn t Józseil II, O Nvk,, (1927 évfolyam)' ll Pápay Ferenc máju9 1 f o (1928 évfolyam) Bartos Ödö n, A, 1943 augusztus 1 (1928 évfolyam) f : M, Kiss Á kos, Ó' (OIfEJ, (BHE) l l tani Pallós Andor, \9) Csf Takács Józsel l, IX Domon kos László vm dl' Vad Imre, V dr Tóth V vitéz Borg óy János, O (BHE) 1944 január 1 (1929 évfolyam) IV MOSQoyl (Varga) és karatbnai Könczet Gyula' Ó vm Kát l Andr' A, ), Vr alsótorjai

28 28 29 SzázadoEOk: 1939 november Csőzl; d r Malonyal László VIII dr Bánki László, május 1 (1932 évfolyam) (1929 évfolyam) IV Ill II IV Benedek Bánbegyl Bé Karabélyos HM dr nemes csikl'zentimrel Balló István, -\, I dr Boda József, IX dl' Tegzes Ernő, Ó (hsz \Q! III dr Zimonyi Sándor, Ó (hsz A \QI Cső zli Szili A, <,9) Kp ny Máté Ferenc, május 1 (1930 évfolyam) Kpny Bakonyi István, A (g) III Madacsay Béla A I II Kovács Ignác Kp ny dr vitéz Székely Frigyes, A, VII Lengyel II Bodur Kp ny Várbi/'ó I X Láncz VII II n em es Tánczos vm Zajzon 1941 november 1 (1933 évfolyam) IV vitéz Somogyi \Tv tanzlj Pe!sőczi K b o Mondok István, Kp ny un László Nv tanzlj Garay Istvan VI Homoki IX Uzoni 1942 március O (1934 évfolyam) vm dr V dr 1940 szeptember március 91 (1931 évfolyam) JI Lajtaváry A, Kho nemes deresl\ei Fouor Sándur, Ó, VIII nemes igmándi Simon Ill Torbágyi Cső zlj I, Sörényi Gyárfás Sándor Sptltt (1935 évfolyam) 1 dr Zöldi Márton, VIII dr Tukora Cs f nemes gyöngyös halá zi Takácb Attila IV dr Dtwleva Dénes, I dr vitéz Kovác s

29 30 31 I nemes nagyváradi Stépán László, vn dr Kiss Gyula II, VIII dr Martélyi ISlván l VI Dalmy Adám, I dr széovizi Imreh Uéza K b o dr Bánsági Béla (g) VIIl nemes bárcziházi Bárcz\' Dezső, (Q Cső zlj Komáromy B M ntlmes bresztyennei Bresztyenszky László VI v it éz Horváth X Pi nt ér László (g Kho dr Bátky K ázm Nv tanzlj dr Kertész L al os Ó (h!'z (91 V Maklárl Klekner (g) CFŐ, zlj dr Kun Imre, Ó (hsz X), HI dr Csoknya i IV dr Horváth Zolt l IV dr Csethe Mik (g IX N yj las Iván, I dr Mezlényi Egon l VI Finta Imre 1, II Nagy heté n y i Jenő Ó (hsz Xl, VI dr Bazsó La10s, III Bodonyi K Nv tanzlj nemes Simon Lászl ó UI, X dr Konetsny 1942 április 1 (1936 évfolyam) VII dr Szentandrássy Elek, B M nemes posonl Szent-Martonl Ernő, (D, l Kp ny dr nemes Németh László, BM Korondi BéJa, (g VIII dr Csáki Józ el, l III dr Csellár Gábor B M dr Bányai László, o d r KőrösBY Zoltán, Ó (hsz X), Tk 1, V dr nt'mes lépe!'falvi Lépes (QI M dr Nyerges Pá B M dr nemes Vörös LásZlÓ, ' 1942 okt6bér 1 (1936 évfolyam) dr Sepsey János, MogyorólSsy Elek, l dr Polgár Barn nemes kjstlorosnyói Tompa Mik lós ' dr Rakovs zky Antal, (g X dr Papp Győző, Ó l hsz IV G örgey 1\ álmán, (Ql V dr Simon (g II dr Petheő vm dr vitéz Toldy-Hantay El emé III dr Drege lyl Béla, Tk l (1 p ánttal), (gj K h o dr Bocsáncz l Kho dr Bóna III dr farczádi Sán d o r ist v án, IV dr Parád i István, IX dr Várhe lyi E rn IV dr esik Diod l 1 V III IV V 1949 augusztus 1 (1937 évfolyam) IX Szoyka László, Tk I (1 p á nttal) H M dr Kuli Sando Ko ny Perlaki IX dr ru dr K u l c ár lu Egry GYUla III dr Nagy III dr HegedUs M ihály,, (9, (Ql "

30 -\2 Főhadn a gyok : ll Utczás vlli dr Szabó K K h O 01' MOI hy Em i V Csikós VIII Tamáska Cső 71j Budur Károly, MKevé, (Qi V dr Máthé \Q) l l dr ' Bayer \Q) v tantlj dl' K á l d i J IX dr Hid v egl Fló r i án, 6 hsz Xl, l k IX Pátkai Bél \Q) I l l Botond Ish á l IV dr Zsembe ry Ti bor, 6 (hsz H o dr Radó End re, ; I V dr vitéz Nagy B SaMor, \Q), (BHE) X dr Bogya 1940 V Ny i t rai V dr GyurKovi cs B e J a 6 (hsz (Q) H o V dr :Sp Ányl V Nagyiván yi [ I Pe t erffy Zsombo lj Elekes Lá s zl V li dr nemes Kacskov lcs B \Q) \'1II dr Halmay VIII dr vitéz Rébék V dr M a Ján l dr N a gy End V II nemes kovási Hretán Sándor, X dr Eötvös \ nr dr Mezerényi lll dr Rödőnyi X Vincze I dr ippi és ér f'sprűi Fráter l vm dr I '( 1Hassln dr Kara dr Czeg lédl J CO) X dr SOl t ( Se h o l eze) A l bl V LlI dr K erekes L á sz l ó, Ó ( bl>z X), (Q) I V Mucsi István, Ó (hsz (QJ V dr Láncz Imre I V Heves József, fk (Q) X Szelevén v i Ti bor N V I X Szente (Q) VIII dr Balogh VI UJházy I II dr p app X dr Zsoldos VIII Dávid \Q) \ I I Mátyás L á s z l IX dr M i klós Z Il tlí VII dr Jolsva y VU dr Sza bolcs JÓ7se IL Bakó LáSZ X drszi ge t I Jenő, Ó (hsz IX dr Gönczl L a szló, \Q) I X dr H o r v á t h S á ll d X dr Holládi X dr V II " V dr Kéjllró (g) II dr Neszmél) i ZO szeptember 1 évfolyam) ( 1938 J 1941 november 1 (1939 februári évfolyam ) Kp ny Csergő E n d K p ny Já n o ss y I I I dr Pálos v tanzlj dr Katona \Q) 3,

31 34 K p ny dr SzebelIédl László V dr Fuszenecker o dr Perlak i Gyu V K iss lll dr X Szent,a IJ -Ga vajler Kal l V dr V árnai \Q), III dr L éj!rádl \Q) X dr S i klósi Cső z h dr Pálffy Nv tanzlj dl Rektor Béla, Ó (bsz IV dr famás (BHE) III dr Jani István, M I dr KUm VIII Szathmáry K á roly N Nv t anz l j dr Bodolay ( Bendá k ' K b o nemes kézdivásárhelyi Nagy (g) Nv tanzlj dr Vendégh VII Jr Sándor Pal, Ó ( h SZ X,, Tk I V dr Búcz (gl III Olé (g) X Tóth I stván, N IV dr Kiss III dr Csongor VII I dl Vámosi (Vogel) JÓzsef, vlii Deme N v tal zlj dr K u n sági Mi h (!) IX dr Vecsei VI dr Zong(r II dr Kontra \Q) V dr Véry E lj, dr vitéz VJ Kho dr Oláh X Vásárhelyi (9) Nv tanzlj Félegybázy-M egyesy Á goston J Demeter I Balassa \Q) V Temesy tql V Dienes VI dr B l nder V III Munk ácsy IV dr Bán ó II László V Jakab V dr Lányi Zoltán (E) \9) V André G a llai Lászl I X Vl csay E n V n emes bik afalvi Máthé Ti I V d r Nagy dr I V dr 1942 április 1 aug-l évfolyam) K p n y Ra dnay III Botond László I K p n y Fadgya s Lás ló ) k 1 I vitéz Csonti Szabó lászló, Ó ( bs7 ::::< l T k VII vitéz n e m es pákosi Paxy Károly, Tk 1 Kho Száday Béla, Ö ( h 7 Xl, Ó ( hsz Xl, I k I 1 p á n Ua l l o nemet " a ( j, ' kereszt VIt Tarnóy V III KuHfay László, Ó (hsz X), Tk (Q, H o n ém et va kereszt Cső zlj Nagy Béla Kbo Gerencséry M i hály, Tk Cső zlj Lám v Csaba Lajos, Ó ( bsz X) Tk I (1 (g) 3

32 október 1 ( 1939 augusztusi évfolyam) Cső zlj C-ő zlj Cső zlj Cső zlj Cső zlj Korompa i Patthy M ik l ós Sz a bó J á n Szép gróf Dégeofe Jd-Schon burg I stván, dr Cső Zi] Füster Jenő Cső 7 Ij Szatmáry Ján os V II Sütő István, (9) 1943 május 1 ( 1940 évfolyrum ) Ge r e n d ás ü Perlésy G y ö Hal mos Cső zlj Baczon yi VI li Siworlay Feren VIII Pekáry ' N v tan zlj D ('mes ippi és ej keserüi Frá ter VI Berényi V D e l l Cső zlj Fajnai VII vitéz 'ranay Nv isk Balás VII Tamási Jenő, 6 lhsz Xl, Tk lll II m 1943 augusztus 1 ( 1940 évfolyam) vm n emes altorjai Molnár 1944 január 1 ( 1941 évfolyam) Kecskési T i v adar, Kiss Gábor, VII Solymosi M i k lós, III III IX VI I II II nemes palocsai Palocsay István,, vitéz Komporday Pál, vitéz Gáspáry Géza, vitéz Benkő József, nemes salióvölgyi Békeffy Béla, V Huszár Gusztáv, IX Zajka Gyula II,, II nemes tassi Becz Ádám, VIII Horváth Pál I, VI Fery Pál, IX AranIca Sándor, Il Cső zlj vitéz Karsay Elek, Cső zlj Papp Cső zlj Mendelényi Miklós, Nv cső tanzlj Bánhegyi István, Hadnagyok : 191,2 július 1 ( 1942 júliusi évfolyam) I Kadocsa Gábor, I Forrás Ernő I Pék Pál I Láczay-Szabó László I Fenes Pál I vitéz Dobó József I nemes Domokos Sándor I Márczy Róbert I Zsabokrszky Jenő I Komáromi Károly I Sárváry László I l\lészey Géza I Karvaly (Keszler) Gyula,

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása 1. Ambrózy Gyula tábornok, (Balassagyarmat, 1874.01.14., evangélikus Bp., 1935.04.14.) 2. Arady (Arrach) István, címzetes

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Zsebkönyvekben közölt arcképek

Zsebkönyvekben közölt arcképek Zsebkönyvekben közölt arcképek Minden évi Zsebkönyv elején, némelyiknek a közepén is, volt néhány arckép a csendőrség vezetőiről. Mivel ezen oldalak nem voltak számozva, a fennmaradt Zsebkönyvekben levő

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 2 Karahuta Zoltán József 3 Mészáros Áron Attila és Nyíregyháza 88 Győr 88 4 Árvai Dániel Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 85

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év I.osztály Ősz Eredményei XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése Egyetemi SE - Delphi Dozen 4 : 3 ( 1 : 3 ) Gólszerzők : Kalmár Sz., Héra cs.,

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8 1. Antal István fhdgy. ht. tts. hallgatói ütegparancsnok (1987) 2. Ács Tibor szds. hadműveleti és kiképzési tiszt (1995) 3. Babos András fhdgy. SZTRELA - kiképző főtiszt (1983) 4. Bakos Imre fhdgy. társadalom

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor I. Csoport: Lilienthal Forduló: 6 Dátum: yyyy. d. Újpesti KSE Vízügy II Név Érték Min. Min. Érték Név Lengyel Béla 2288 IM 2 29 Kulcsár Tamás,5 Tornai Imre 2223 FM 2 2 6 288 dr. Ritter Gábor,5,5 Juhász

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

rangsorozati lajstroma

rangsorozati lajstroma 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI SAVARIA KUPA 6 FÉRFI EGYÉNI név csapat tarolás ősszfa Lipp Vencel Ajka Kristály SE 67 Simon Károly Arborétum-Herény SE 67 Nagy Lajos Ajka Kristály SE 8 99 Nagy László egyéni induló (am) 9 97 Molnár Pál

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5.

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5. Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Vörös Márk 96 PREG 11,5 2.-3. Mátyás Martin 96 GÉP 11,8 Szakonyi Kristóf 96 GÉP 11,8 4. Horváth Krisztián 96 NLG 11,8 5. Kovács Péter 96 AUSZTRIA 12 6.-7. Hedari Dávid 97 BOLYG

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 1007 Kovács Győző VelenceBikeTeam Master1 0:52:30 2 1024 Kőszegi Krisztián NELLA TREK TEAM Master2 0:53:27 3 1032 Czéczei János Cube Csömör Master2 0:57:38 4 1152 Csámpa

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Országos Postaverseny 2016

Országos Postaverseny 2016 Országos Postaverseny 2016 Légpisztoly 20 lövés 1 2 3 4 5 6 1 Németh Norbert 2001 PeLE 178 2 Xiong Dávid Li 2001 KSI SE 176 3 Vaskó Fanni 2003 Nyíregyházi PLE 173 4 Varga Filip 2005 KSI SE 170 5 Tóth Dániel

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben