vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője."

Átírás

1

2 a m vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir csendőrség felügyelője

3 vitéz SZABADHEGYI FERENC vezérőrnagy; a m kir csendőrség felügyelőjének helyettese

4 vitéz TEMESvARI ENDRE vezérőrnagy, a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

5 PINCZE:S ZOLTAN vezérőrnagy a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

6 vitéz BALÁZS-PIRI GYULA ezredes, a m kir belügyminisztérium XX osztályának vezetóje

7 MÁTRAY FERENC ezredes a m kir honvédelmi minisztérium 20 osztályának vezetóje

8 HÓOOSY PÁL ezredes, a m kir csendörség szabályzatszerkesztö és tanulmányi bizottsáqanak elnöke

9 LADA Y ISTVÁN ezredes, a m kir csendörzászlóalj parancsnoka

10 a m NEMESMONOSTORY JENO ezredes, kir csendőr tisztitanlolyamok parancsnoka

11 vitéz CZIGANY JOZS F ezredes, a m kir csendőrség központi nyomozó parancsnoka

12 szoc s JANOS g ezredes, a m kir csendőrségi felszerelési anyagraktár főnöke

13 A MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRSÉG ZSEBKÖNYVE ötvenliettedln VFOLYAM 1944 MINDEN JOG FENNTARTVA UTÁNNYOMÁS TILOS SZIDRKESZTI: BENID DEK MIiHALY ALEl'JRElDES A CSE NDőR SÉG I LA POK K I A DASA

14 TARTALOM Rendjelek és dlszltmények viselé,si sorrendje Q6apatüsztek GazdáSlZati tisztek \ Tisz jelöltek Nyugállományú csendőrtillztck Tisztek és tisl<t;,elöltek bdűsor08 névjegyzéke Tiszthelyettesek Röviilltések magyarázata A m kir csendőrség elhelyezése: KÖZllonti vezetés és központi szervek " Budapesti I kerület Sz ékesfehérván II Sz ombathelyi III Pécsi IV Szegedi V Debrecen! VI Miskolci VII Kassai VIII Koloz'svár! IX Marosvá sál1hely-i X MagYarorS" ág helységeinek jegyzéke Határsávba tartozó h lységek Vit-érek < Sportjelvénnyel ellá tottak Lap }

15 Kitüntetett tiszthelyettesek és legénység M kir, honvédelmi minsztérium belügyminisztérium rendőrség pénzügyőrség Kir biróságok és ügyészségek Vármegyék Törv(,nyhatósági jogú és megyci városok Lap

16 fl Rendjelek, érdemjelek, disz- és emlékjelek viselési sorrendje és jelzése M T r n k M T r kp k M T r lvgk Szt Ist r n k Mér Sz K nk K é k 1 oszt Lt r n k Mér nk Lt rl oszt V kr 1 oszt Szt Ist r k k t tp Mária Terézia Rend nagykerébztje Mária Terézia Rend középkeresztje Mária Terézia Rend lovagkeresztje Szent István Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend Szent Koronával ékesített nagykereszt je r osztályú Katonai liirdemkereszt Lipót Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend nagykereszt je r osztályú Lipót Rend r osztályú Vaskorona Rend Szent István Rend középkeresztje Különös Dfc!'lérő Elismerés Magyar Koronás Nagy Arany érme (katonai) Teljes Elismerés Magyar KoronáB Nagy Arany érme (polgári ) N k é é Nagy Katonailiirdemérem F J r n k Ferenc József Rend nagykereszt je Polg hadi é k r osztályú Polgári Hadi liirdem- 1 oszt kereszt Magy Vörös Magyar Vöröskereszt firdem- K é cs csillaga Vörös K é cs Vöröskereszt érdemcsillaga Pro Litt et Art "Pro Litteris et Artibus" 08ztrlUtmagyar díszjelvény Corvin L Corvin Lánc Mér Kpk cs Magyar liirdemrend középkeresztje a csillaggal Lt r k k Lipót Rend közép kereszt je K é k 2 oszt II osztályú Katonai liirdemkereszt Szt Ist r kisk Szent István Rend kiskeresztje Mér Kpk Magyar liirdemrend középkeresztje V K r 2 oszt II osztályú Vaskorona Rend

17 6 F J r k 7 cs Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggaí Mér tk Magyar 1!Jrdemrend tisztikeresztje Lt r lvgk Lipót Rend lovagkel'esztje F J r k k Ferenc József Rend középkeresztjp Corvin K Corvin Koszorú Polg hadi é k II osztályú Polgári Hadi 1!Jrdemkereszt 2 oszt Ferenc József Rend tisztikeresztje F J r t k V k r 3 oszt III osztályú Vaskoronarend Magyar1!Jrdemrend lovagkeresztje Mér lvgk Ferenc József Rend lovagkeresztje F J r lvgk Magyar Tiszti Arany Vitézs égi M 1!Jrem Arany Vitézség!1!Jrem tisztek szá mára Polg hadi é k III osztályú Polgári Hadi 1!Jrdem kereszt 3 oszt 1 osztályú Ezüst Vitézség! 1!Jrem (5 tisztek számára Ferenc József kereszt F J ker K é k 3 oszt III osztályú Katonal1!Jrdemkereszt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér-piros szalagon oszt II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér-piros szalagon oazt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér szalagon o (fehér sz ) II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér szalagon o (fehér sz) Ezüst Katonai 1!Jrdemérem a Ka tonai 1!Jrdemkereszt szalagján Bronz Katonai 1!Jrdemérem a Ka tona! 1!Jrdemkereszt szalagján Ó H Konnányzól Dícsérö Ellsmerés Ma gyar Koronás Bronz 1!Jrme, SZ'8lagján az elmaradt háborús ki tüntab ések kisebbitejtt alakjáva 1 k Kormányzó! Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüst érme keskeny piros-fehér szegélyezé sü sötét-smaragdzöld szalagon & (polg ) M V K é k Ó (polgl aé T M eé T M bé (j F J emi 1 oszt ID T disz & B 0 M K a é ragdzöld szalagon (polgári) Magyar Vöröskereszt 1!Jrdemker Ezüst Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon Ó T M (katonai) Kormányzói IDlismerés Magyar Koronás Ezüst 1!Jmne sötét-sma Maék K a é k Maék V o A é k Kormányzói Dicsérö Elismerés Magyar Koronás Bronz 1!Jrme, keskeny piros-fehér szegélye zésü sötét-smaragdzöld szala gon (katonai) Kormányzói Elismerés Magyal Koronás Bronz 1!Jrme, sötét_ smaragdzöld szalagon (polgári) Arany Toldi Miklós 1!Jrdemérem Ezüst Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon 1 osztályú Ferenc József Emlék jelvény Erzsébet Terézia katonai alapit vány disz[tménye Bátorsági 1!Jrem Magyar Arany Vitézség! 1!Jrem Arany Vitézség! 1!Jrem Koronás Arany 1!Jrdemkereszt a vitézség! érem szalagján Magyar Arany 1!Jrdemkereszt Koronás Ar1!Jrdemker piros szal Magyar 1!Jrdemkereszt V osztálya Arany 1!Jrdemkereszt a vltézséil érem szalagján

18 8 A 6 k Mn e' é o 1 o Vörösk é é Meék Mk e v é O 2 o O e K e é k (-J Keék E é k (-J E é k Mbr ék O br M br v é Ob K v é k (-J Kvék V é k (-J Vék Tk I Tk Polg hadi é k IV oszt Aranyltrdemkereszt piros szalagon Magyar Nagy Ezüst Vitézség! ltrem I osztályú Ezüst Vitézség! ltrem Magyar Vöröskereszt ltrdemérme Magyar Ezüst ltrdemkereszt Magyar Kis Ezüst Vitézségi ltrem II osztályú züst Vitézségi ltrem Magyar Eztlst ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Koronás Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Koronás Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Magyar Bronz ltrdemkereszt sötét-smaragdzöld szalagon Magyar Bronz ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Magyar Bronz Vitézségi ltrem Bronz Vitézségi ltrem Koronás Vas ltrdemkereszt a vltézségi érem szalagján Koronás Vas ltrdemkereszt piro8 szalagon Vas ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Vas ltrdemkereszt piros szalagon Tűzkereszt I fokozat kardokkal és koszorúval Tűw:ereszt II fokozat koszorúval kardok nélkül Károly Csapatkereszt IV osztályu Polgári Hadi ltrdemkereszt I F J eml II oszt S Nvk Tk III CD A CD B CD I A II B II 1' V k I o d j V k ti d j V k II o d j D (xx) L IS) L II osztályú Ferenc József Emlékjelvény Sebesültek ltrme Nemzetvédelmi Kereszt Tüzkereszt III fokozat kardok és koszorú nélkül Háborús Emlékérem, a pirosfehér-zöld szinü hadiérem szalagján, a kardokkal és sisakkal díszitve Háborús Emlékérem, a plrosfehér-zöld szegélyü szalagon kardok és sisak nélkül Hadiérem I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I B oszt Tiszti Szolgálati Jel Jel Díszérem 40 évi hü szolgálatokért Diszérem 35 évi hü szolgálatokért n A oszt Tiszti Szolgálati Jel II B oszt Tiszti Szolgálati Jel II T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel III A oszt Tiszti Szolgálati JeJ III B oszt Tiszti Szolgálati Jel III T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel Vöröskereszt I osztályú - dfszjelvénye Vöröskereszt tiszti díszjelvénye Vöröskereszt II osztályú díszjelvénye Szolgálati Diszérem I oszt Legénység! Szolgálati Jel II oszt Legénységi Szolgálati Jel III oszt Legénységi Szolgálati Jel

19 10 \QJ M Vkeé V k e d é M Vk bé V k bd é Jub polg Jub udv k (polg) Tüzolt6 é Felvidéki Emlékérem Erdélyi Emlékérem Délvidéki Emlékérem Magyar Vöröskereszt Ezüst 11lI'lllle Vöröskereszt ezüst dibzérme Magyar Vöröskereszt Bronz l1lrme Vöröskereszt bronz diszérme Jubilewmi udvari érem _ Jubileumi Emlékérem a fegyvere!! erő számára Jubileumi Emlékérem polgári állami alkalmazottak számára Jubileumi Udvari Kereszt Katonai Jubileumi Kereszt Jubileumi Kereszt polgári alkalmazottak számára Bosnyák-Hercegovinai Emlékérem 1912/13 Emlékkereszt Tüzolt6 l1lrem Külföldi rendjelek: elv, hogy a magasabb fokozatú megelőzi az alacsonyabb fokozatút Egyforma fokozatú aknál a sorrend a következö: pápai rendjelek, azután a nagyhatalmaké az Illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében, végül a többi hatalmaké, az illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében Külföld1 államfők, vagy kormányfők látogatásával kapcsolatosan rendezett ünnepségeknél, azok tartamára, az illető külföldi államfő, vagy kormányfő országának rendjelét első helyen kell viselni, a belföldi rend- és diszjelvények után Ha több külföldi állam- vagy kormányfő van jelen, országajk kitüntetései felváltva Vilselhetők első helyen Osztrák háborús emlékérem karddal Osztrák háborús emlékérem kard nélkül (BHE) Bolgár háboj;ús emlékérem Megjegyzés A Magyar Tiszti Arany Vitézségi J!lrem, valamint az évi világháborúban alapitott,arany Vitézség! :Itrem tisztek számára" viselés szempontjából a mcllen háromszögletü szalagon viselt kitüntetéseket megelőzi, - tehát azt mindenkor első helyen kell viselni Ez azonban fenti rangsorba történt besorolásuk sori'lendjét nem érinti A hadiszalagon, vagy hadidiszitménnyel adományozott kitüntetések a rangsorban az azonos békekitüntetést, - a kardokkal adományozott hadikitüntetések pedig az azonos kard nélkül1 hadlszalagon vagy hadidiszltménnyel adományozott kitüntetést közvetlenül megelőzik oszt (o) -: osztálya (osztályú) mllsodsaor, harmadszor, adományozva e másodszor, negyedszer adományozva másodszor, harmadszor, negyedszer 'ldo mányozva I másodszor, 2 harmadszor adományozva log = lovagja Si = sebesültek érme 1 sávval ( ) = hadidiszitmény kardokkal (hdm) = hadidiszitmény hadi sz = hadiszalagon = a vitézség! érem szalagján kardokkal l-j a vitézségl érem szalagján t I

20 A m kir,csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Altábornagy február 1 (1905 évfolyam) Csf vitéz Faragho Gábor, Mér kpk, M r tk Mérlvgk 3 01< é k, ( )',, O H, (3 o V k r ( )') M Y K ék, Tűz ({ereszt kardokkal és S3, A, Ola z Korona Kend nagy li keresztje, csillag gal, 'inn Fehér Rózsa Rend l o, cs illag!(al, Hor vát Z\'onlmir Király Koronarend I o, csillaggal, Nagy Szent Gergely Rend pk i keresztje, Német Sas Rend I o, Olasz Korona J:{end pk-i keresztje, Japán Szent Kincs Rend IlL o, Bolgár zent Sándor Rend pk-ikeresztje, Svéd Kard Rend pk-ikeresztje, Olasz i\orona Rend h keresztje, Német Vörös Kereszt! o,, (SHE) V ezérörnagyok : 1942 október 1 (1909 évfolyam) Cst Szabadhegyi Ferenc, 3 o V k r, ( h Mér lvgk,,, A Y k 2 o (1943 május 1) vitéz (1910 évfoly'am ) Csf v i té z Tem es vári Endre, Mér tk Mér (v k ' 3 o k é k ( ) 1,,Ó fi (3 o V k r (»), 1, (SHE)

21 , 15 ""4V" ' Csf pjnczés Zoltán, Mér tk, Mér ]Yj?k 8,11 NVk, (ahe) VII vitéz Kiss Jenő, Mérlvgk,3 o k é k h,! 81, A, ll o N V k, (ahe) l Pintér Sándor, M é r lvgk 3 okék (?i':ii) l, NVk A, V k II o d (gl,,(ahe) Ezredesek: 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam) ll v itéz SelIyey Vilmos Mér t k, 3 o k é k, (?i':ii),, Ó H [FJrlvj?k (h dm»), S2,, (gl, (ahe) IX v ité z nemes battyáni Paksy-Kiss Tibor MérlvQ'k 3 o k é k (?i':ii ) (j H ( ) (j' (ahe) VIII Tölgyesy Győző, Mér tk, Mér lvgk (hsz l, M rlvgk,3 O k é k (?i':ii", SI,, A, 'td <Q, (aile) V vitéz Llptay László, Mér tk Ml>r lvgk 3 o Ic é k (?i':ii) A, V k 2 o dj (ahe) 1 Olchváry - Milvius AttlJa, Mér lvgk, 3 o k é k (?i':ii" II o N v k, Polonia Restitut liend tk,, (ahe) 1942 március 31 19f1 május 1 (1911 évfolyan ) l vitéz Halmy József, 3 o V k r (?i':ii) M ér lvgk, 3 o k é k (?i':ii ) 1 (gl, II o N v CBFE) 1941 november l X (1911 évfolyrurn) dr Papp János Ill Mér tk Mé r Ivgk, ty H (,1), Ó,, Már ker, (ahe) 1942 március 30 (1912 évfolyam) B M vitéz Balázs-Pirj Gyula, Mér tk, Mérlvgk, 3 o k é k Sl, Nvk,, A (gl,, (ahe) (1912 évfolyam) HM Mátray Ferenc, Mér tk \iér IVQ'k (ahe) VI Szllády Gyula, Mér tk, Mér l vgk, 3 o k é k (?i':ii, @, (ahe) vm Sárváry Jenő, Mér lvgk,, (ahe) 1942 április 1 (1913 évfolyam) m Orbán László, Mér Ivgk, Ó H (3 o k é k (ahe), Német OlympIa d j 1942 szeptember 29 (1913 évfolyam) IX vitéz SoItész József, Voérlvgk, 3 o ké k (?i':ii),, S2, (ahe)

22 17 16 IV Hajnácsk őy László, Ml>r Ivgk, Mér I vgk, 3 n k é k S L, N (9), Német Sas end Ék JI t o k I<'mn Oroszlánrend pk-} ke resztje,, (BHE) ( l Csf vitéz Szilasy László Mérlvgk, 3 o ké k ( S2 (Ei 1942 szeptember 30 (1914 aug-i évfolyam) V Farbaky József, Ó, (h?: 81 A, (9), (BHE ) 1942 október 1 t 1914 aug-i évfolyam) Kp ny 8zerencsy Árpád M érlvgk 81 NVK,, (B HE) 1943 május 1 (1915 márc-t évfolyam) I Mlcskey Kálmán, Mér t vgk, 81, Nvk, VI nemes kövendi Nagy Jenő, Mér lvgk (hsz) Ó H ( l, Ó, Tk SI, (9),, (B H E) TH Nemesmonoslory Jenő, ire A, V K 2 O dl hd (BHE) BM nemes besenyői Beöthy Kálmán, Mér Ivgk,,, A, Olasz koroolil'end l vgk,, (BHE) V Zámbory Árpád, Mér IV!!k, H o k é k ( l SJ, Nvk,, A,, (9),,(B HEJ I Krlcsfalussy Hrabár Sándor, M{>r Ivgk, 3 o k ék ( h A, Olasz korunart'nd lvgk,,,, 1948 június október 29 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) (Fl' ' Ó,,, BHE ) 8ztt> Hódosy Pál, 3 o k IV vitéz Náray Jenő, Mér Ivgk, 3 o k é k ( l>, e O l S1, Nvk A,, Sztb vité z nemes seebergi SasváryJÓzsef3 o V k r( h a O k é K ( h 1, e (hsz, XI, 6, 1 k S NVK, A V k 2 o dl hd,,, (BH E) I Rezsőházy BOldizsÁr,, Ó (h:'?:), S, A,, (BHE) 1943 augusztus október 80 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) Csőzlj Láday István, Mér l v gk 3 o k é k Pogány Ferenc, x o k é k ( l', A,,, (B HE) HM vi téz Mészáros Ödön, Mér lvgk, 3 o, k é k r l' Ó, O1 o 02 O, S!, (BH E) I I ( h S1,, (B HE) X Zalant8y János, Ó (hsz), S1,, (BHE) 2

23 18 19 Kp ny vitéz Czigány József, Mér Ivgk,, Ó, O 1 O, S l vitéz Gerencsér Jenő, Mér Ivgk (hsz X), 3 oké k'iid;;) ó O 1 O, O 2 O, Ob, S, Sl,, (g),(ahe) VII vitéz Joórend Gyul a, Mér lvgk,, Ó (hsz Xl (j, O, 1 O, O 2 O, S, Tk L, 81,, BM vitéz Király Gyula, Mér l vgk, 3 o k é k, " (j O 1 o, 2 O, O b, S, S2, t-lvk, (ahe) Ill dr Dobolyi Lajos, Mér IVl!'k, O 2 o S, S1, Nvk,, (ahe) nm dr Toldi Árpád, Ó (h!'zl, O 2 o, :Sl, Nvk,, W,, (ahe) Alezredesek: 1936 novembpt 1 (1910 évfolyam ), 1944 január 1 (1915 novemberi évfolyam ) HM 8áróy Kálmán, Mérlvl!'k, 3 o k é k (id;;), ó, O 20,S,Sl,, SZlb dr Endrődy B arn abás (jt O b, S, Nvk,, (ahe) T H Biró Kálmán, Ó O 2 o, S, 81, Nvk, (ahe) HM Lajtaváry Andor Mér lvgk,, (j, S, (BöiE] Csf BOj!sányt József, Mér Ivgk, (j, Nvk,, HM nemes udvardl és kossuthi Kossuth Jó z ef, M ér lvgk, (j, S, SI,, Sztb Czeglédy Jenő, (j H f3 o k é k I ')' (') O b S, Nvk,, (BHEJ VIII Császár István, X),, A,,,Ó (hszl J (ahe), 1937 november 1 (1911 évfolyam) vm Nagy István 1, 3 o k é k ( )' l II o N v k,,(ahe)s, III Zsig mon d János, 3 o k é k (,, S (ahe) 1938 május 1 (1912 évfolyam) UI Tóth E J, (ahej VI Gyu lai Ödö (ahe) (1913 évfolyam) VII nemes szentgyörgyi Jablánczy Ervin, Mér Ivgk 3 o k é k (,, Nvk,,,A, (ahe) IV Hl day Sán dor, 3 o k é k ( l> 1,, A, J 1938 november 1 (1913 évfolyam) V Bajor Kálmán 1, a o k é, Ó S, 81, Nvk, (ahe) Sztb Moln ár Lász ló II, (j, S, J, (ahe) '

24 21 20 IX 1939 május 1 (1914 aug -1 évfolyam) VIII Majoros István 1, 3 o k é k ( )', (BHE) vitéz Demény E1emér,, Ó' Ot 81 Nvk, (BH E ) X Fejér Káro ly, f) O 2 (BHE),, 1939 november 1 (1914 aug-1 évfolyam) X X vitéz Pá"ztóbi Ernő,,O 1 O, O 2 A, Kpny vitéz Hátory Géza, 1 Ó H (R o kék (»), O 2 82, Nvk, A V k E ) 2 o (BH, 1940 május március 30 (1915 nov -1 évfolyam) VI dr vitéz nemes gyergyoalfalvi GereőHy Géza,,0 O 10, O 83, Nvk,, (BHE) l nemes fáti Fáy Gyula,, 6 A, V k 2 o VU vitéz 8arJay J"'ván, O 1 O, O 2 o, \jvk, (BHE) l Nagy Istvá n IL, Ó' O (BHé) (1914 okt-i évfolyam) Kp di, II O 1941 május 1 Porubszky Gvörgy, A, (SJ, (BHE), 1941 november 1 (1915 márciusi évfolyam) Porpáczy Jenő,, O t o O 2 Nvk, A,,, (BHE) X vitéz nemes csikszentmíhályi Balla Józsel, A O 1 o, O 2 8l, (BHE) ViI vitéz (1915 novembéri évfolyam) Kho Kontra Kálmán, Mér Ivgk, 3 o k é k ( " N vk (BH E ) IX Mariska Gvörgy, Ó H (3 o k é k ( )J, Nvk,, Il o N v k,,(bhe) n Tavassy Lajos, Mér Ivgk (hsz X), 6 (h z Xl Tk 1,, A, II oszt német Va"kert" zt, (BHE) ll Hant hy Káro ly, Nvk,,, (SJ, (BH E ) Kpny Bernát h 8andor, Mér J v g k é) e 2 N v (BH E ) lx Á rvay NVk,, A, (SJ, (gi, (BHE) IX Karácso ny József O 2 o e (1915 márciusi évfolyam) Cst, 1942 má1'cius 31 ny vitéz nemes Hadusfalvy Istvan, 3 o k é k, ( ), Ó, ti (3 o Ic P K (»), 82 Német VÖl'ÖS kereszt,

25 22 23 BM vit éz Kudar La1os, Mér lvgk Ó O 1 o O 2 Nvk,, A, <D, (BHE) BM Környey Ferenc, 3 okék (?;":;" Ó 020 O ) (BHE) VIII Báró Béla, Ó O 2 81, A, ), (BHE) VIII vitéz Marssé Lőrinc, 1), O 1 O, O 2 o O Nvk,, ) (BHE) V Inczédy Ágoston, 3 o k é k (?;":;, O 2 N vk SI,, ) (BHE) ll Török Dezső T,, Ó, O 2 S1,, A,, ) IX Horkay József, fl H ( ), O 2 o O W, ), (BHE) X dr csikszentmártoni és csikdelnei Botskor Lóránt, 0, Ó, O SI, W, ), (BHEJ O Ó,, 2 o HM Mohácsy Lalos, Mér ), (BHE) IV Kass József, 3 o k é k (?;":;,,, O A,, ), (BHE), 1942 április 1 (1916 évfolyam) BM Kiss Aladár, Mér Ivgk, 3 o k é k (?;":;), Q, O 2 o O 81, Nvk,, ), (BHE) HM Abay Kálmán, Mér lvl"k, 3 o k é k ( h ,, ) VIII vitéz Ághy Zoltá n,, Ó H ((!'i), Ó Ihs7" Ó (bsz), Ó, Tk W A,, Német 8asrend Ék 2 lokozat, AM Csepi Béla, M(>r I v go k, Ó O N 1-\, (BHE) VI Llscsinszky Béla, Ó H ( ), A,,(BHE) Kp ny Árbocz János,, Ó Ó, O Nvk, A, (BHE) V Zéká ny Zoltán, O A, <D, ), (BHE) VIII vitéz Gaál Lajos, i'i ó,0 O 1 o O 2 S, NVK,, A,, (g), (BHE), Cső zlj Rarabás József, Ó H ( ) Ó 0 2 Ö, A, <D, (BHE) BM nemes czeczei Mátéffy István, Mér lvgk A, (BHE) V Kőrösmezei Miklós, Ó, O 2 81,, A,, (BHE) l 8ára y Vido r, A V Cserfay Ferenc, O 81, Nvk,, J, (BHE) II Kubai ) (BHE) VIII Kökéndy Oszkár, 30 k é k,?;":;) O 2 ) (BHE) VI vitéz Karsay Jenő,, Ó- O 1 O, O 2 o, O 81, Nvk, A, (BHE) vtanzlj vit éz kibédi Péterffy Jenő, Mér Ivgk 3 o k é k, ( )J Ó H (0) Ó, O 81, Nv k,, ), (BHE) 1942 szeptember 29 (1916 évfolyam), IX vitéz Bajay Ferenc,, Ó (bszx), e (hsz t, O 1 8 2, NVk, A, ), (BHE)

26 24 :l5 Hartay Rezső,, O 2 A,,,, (BHE) III Börz ödyi Mihály, Ó,, A,, (BHE) X nem es toldalal!'i Nyárády Domokos, Ó,, A, I,\ III Zsidegh Ferenc, O 2 o, A,,, (BHE) X vit{>z Kiss László,, O 1 A BM Benedek Mih ály Mér,lvg'k, A,, (BHE) 1942 október szeptember 30 (1918 évfolyam) (1917 évfolyam) Kpny Lázár Pál, 6, Nvk,, HM Németh Ferenc L, Mér Ivgk, Ó Nvk, A CD "Q) Német Sasrend 8k Il lok,, (BHE) T vitéz Ferenczy László, M {> r Ivgk, ó0 O 2 O, S, A,, (BHE) Kho Órendy Norbert, Ó A,, (BHE) III Hajdu Endre 0 H ( A ',(BHE) Kp ny nemes simonyi és varsányi Simonyj József, Ó, S, A,, Német Sasrend I fok, 1:30gár NI m7 Kat Er n d Pk i k e r hdrn,, (BHE) demre I YTU Deteky Ágo!'ton, N A CD,, (BHE) lv vitéz nemes Czoborcz;r Kálmán, Ó, O 1 o, O 2 O, (BHE) vr:i Székely Ferenc 1, &, A, (BHE) BM Ferenczy Endre, Ó, S1,, A,,,, (BHE) l V Zalasdy Ferenc Ó H (3 o k é k ( Nvk ll o N v k (BHE) IX Hernády Sá ndor, 3 o k é k ( )' Ó, S A, X vit{>z nemes várbogyat és nagymadl Rogyay Kamill, O 1 Nvk, tb A, CD, (BHE) Ugray Gábor, Ó Ihsz), 0, O 1 A,,, (BHE) V Beodray Ferenc, Ó, O 2 O, O BM Berendy János, A,, (B,HE) IV dr vitéz Ujlaky László, 6 O 1 o O 2 Nvk:,, <\,, (Ql,, (BHE) Csf nemes rpvisnye! Rev1czky Z0il1 mond, A, CD,, (OHEJ, (BHE-) Kp n y vitéz 1942 október 29' (1918 évfolyam) VIII Pálfy Sl,, (BHE) III Halmágyi Ti bor, A,

27 2b 27 X nemes esik szent imrei 1943 május 1 (1920 évfolyam) VII VI 1943 augusztus 1 (1921 évfolyam) Fekete Pál I, Nvk (dhe,) 1944 január 1 Örnagyok : 1942 szeptember 29 (1924 évfolyam) VI Kovacs @, ( a IfEJ, (B HE) vm Juhász Béla, szeptember 30 (1925 évfolyam) V Jakabos István, A (;8Ő fel Kultsár Lajos, (O EJ, (BHE) október 1 (1925 évfolyam) vitéz nemes Feördeös Gyula, (OHEJ, (!lhi!) VU MartolI A, (orej, (BHE) l V dr Székessy (BHE) L 1942 október 29 (1926 évfolyam) cso zlj vitéz Vass Alfréd M V K (aifej, (BHE) ' (l eme 1942 október 31 (1922 évfolyam) II Versényi Károly, Antalffy A Besenyi K ároly, A,, s felvintzi Andrást (BHE) VIT vit"'?, nemes kő zegi Megay (OIfE), (BHE) X BáUn t Józseil II, O Nvk,, (1927 évfolyam)' ll Pápay Ferenc máju9 1 f o (1928 évfolyam) Bartos Ödö n, A, 1943 augusztus 1 (1928 évfolyam) f : M, Kiss Á kos, Ó' (OIfEJ, (BHE) l l tani Pallós Andor, \9) Csf Takács Józsel l, IX Domon kos László vm dl' Vad Imre, V dr Tóth V vitéz Borg óy János, O (BHE) 1944 január 1 (1929 évfolyam) IV MOSQoyl (Varga) és karatbnai Könczet Gyula' Ó vm Kát l Andr' A, ), Vr alsótorjai

28 28 29 SzázadoEOk: 1939 november Csőzl; d r Malonyal László VIII dr Bánki László, május 1 (1932 évfolyam) (1929 évfolyam) IV Ill II IV Benedek Bánbegyl Bé Karabélyos HM dr nemes csikl'zentimrel Balló István, -\, I dr Boda József, IX dl' Tegzes Ernő, Ó (hsz \Q! III dr Zimonyi Sándor, Ó (hsz A \QI Cső zli Szili A, <,9) Kp ny Máté Ferenc, május 1 (1930 évfolyam) Kpny Bakonyi István, A (g) III Madacsay Béla A I II Kovács Ignác Kp ny dr vitéz Székely Frigyes, A, VII Lengyel II Bodur Kp ny Várbi/'ó I X Láncz VII II n em es Tánczos vm Zajzon 1941 november 1 (1933 évfolyam) IV vitéz Somogyi \Tv tanzlj Pe!sőczi K b o Mondok István, Kp ny un László Nv tanzlj Garay Istvan VI Homoki IX Uzoni 1942 március O (1934 évfolyam) vm dr V dr 1940 szeptember március 91 (1931 évfolyam) JI Lajtaváry A, Kho nemes deresl\ei Fouor Sándur, Ó, VIII nemes igmándi Simon Ill Torbágyi Cső zlj I, Sörényi Gyárfás Sándor Sptltt (1935 évfolyam) 1 dr Zöldi Márton, VIII dr Tukora Cs f nemes gyöngyös halá zi Takácb Attila IV dr Dtwleva Dénes, I dr vitéz Kovác s

29 30 31 I nemes nagyváradi Stépán László, vn dr Kiss Gyula II, VIII dr Martélyi ISlván l VI Dalmy Adám, I dr széovizi Imreh Uéza K b o dr Bánsági Béla (g) VIIl nemes bárcziházi Bárcz\' Dezső, (Q Cső zlj Komáromy B M ntlmes bresztyennei Bresztyenszky László VI v it éz Horváth X Pi nt ér László (g Kho dr Bátky K ázm Nv tanzlj dr Kertész L al os Ó (h!'z (91 V Maklárl Klekner (g) CFŐ, zlj dr Kun Imre, Ó (hsz X), HI dr Csoknya i IV dr Horváth Zolt l IV dr Csethe Mik (g IX N yj las Iván, I dr Mezlényi Egon l VI Finta Imre 1, II Nagy heté n y i Jenő Ó (hsz Xl, VI dr Bazsó La10s, III Bodonyi K Nv tanzlj nemes Simon Lászl ó UI, X dr Konetsny 1942 április 1 (1936 évfolyam) VII dr Szentandrássy Elek, B M nemes posonl Szent-Martonl Ernő, (D, l Kp ny dr nemes Németh László, BM Korondi BéJa, (g VIII dr Csáki Józ el, l III dr Csellár Gábor B M dr Bányai László, o d r KőrösBY Zoltán, Ó (hsz X), Tk 1, V dr nt'mes lépe!'falvi Lépes (QI M dr Nyerges Pá B M dr nemes Vörös LásZlÓ, ' 1942 okt6bér 1 (1936 évfolyam) dr Sepsey János, MogyorólSsy Elek, l dr Polgár Barn nemes kjstlorosnyói Tompa Mik lós ' dr Rakovs zky Antal, (g X dr Papp Győző, Ó l hsz IV G örgey 1\ álmán, (Ql V dr Simon (g II dr Petheő vm dr vitéz Toldy-Hantay El emé III dr Drege lyl Béla, Tk l (1 p ánttal), (gj K h o dr Bocsáncz l Kho dr Bóna III dr farczádi Sán d o r ist v án, IV dr Parád i István, IX dr Várhe lyi E rn IV dr esik Diod l 1 V III IV V 1949 augusztus 1 (1937 évfolyam) IX Szoyka László, Tk I (1 p á nttal) H M dr Kuli Sando Ko ny Perlaki IX dr ru dr K u l c ár lu Egry GYUla III dr Nagy III dr HegedUs M ihály,, (9, (Ql "

30 -\2 Főhadn a gyok : ll Utczás vlli dr Szabó K K h O 01' MOI hy Em i V Csikós VIII Tamáska Cső 71j Budur Károly, MKevé, (Qi V dr Máthé \Q) l l dr ' Bayer \Q) v tantlj dl' K á l d i J IX dr Hid v egl Fló r i án, 6 hsz Xl, l k IX Pátkai Bél \Q) I l l Botond Ish á l IV dr Zsembe ry Ti bor, 6 (hsz H o dr Radó End re, ; I V dr vitéz Nagy B SaMor, \Q), (BHE) X dr Bogya 1940 V Ny i t rai V dr GyurKovi cs B e J a 6 (hsz (Q) H o V dr :Sp Ányl V Nagyiván yi [ I Pe t erffy Zsombo lj Elekes Lá s zl V li dr nemes Kacskov lcs B \Q) \'1II dr Halmay VIII dr vitéz Rébék V dr M a Ján l dr N a gy End V II nemes kovási Hretán Sándor, X dr Eötvös \ nr dr Mezerényi lll dr Rödőnyi X Vincze I dr ippi és ér f'sprűi Fráter l vm dr I '( 1Hassln dr Kara dr Czeg lédl J CO) X dr SOl t ( Se h o l eze) A l bl V LlI dr K erekes L á sz l ó, Ó ( bl>z X), (Q) I V Mucsi István, Ó (hsz (QJ V dr Láncz Imre I V Heves József, fk (Q) X Szelevén v i Ti bor N V I X Szente (Q) VIII dr Balogh VI UJházy I II dr p app X dr Zsoldos VIII Dávid \Q) \ I I Mátyás L á s z l IX dr M i klós Z Il tlí VII dr Jolsva y VU dr Sza bolcs JÓ7se IL Bakó LáSZ X drszi ge t I Jenő, Ó (hsz IX dr Gönczl L a szló, \Q) I X dr H o r v á t h S á ll d X dr Holládi X dr V II " V dr Kéjllró (g) II dr Neszmél) i ZO szeptember 1 évfolyam) ( 1938 J 1941 november 1 (1939 februári évfolyam ) Kp ny Csergő E n d K p ny Já n o ss y I I I dr Pálos v tanzlj dr Katona \Q) 3,

31 34 K p ny dr SzebelIédl László V dr Fuszenecker o dr Perlak i Gyu V K iss lll dr X Szent,a IJ -Ga vajler Kal l V dr V árnai \Q), III dr L éj!rádl \Q) X dr S i klósi Cső z h dr Pálffy Nv tanzlj dl Rektor Béla, Ó (bsz IV dr famás (BHE) III dr Jani István, M I dr KUm VIII Szathmáry K á roly N Nv t anz l j dr Bodolay ( Bendá k ' K b o nemes kézdivásárhelyi Nagy (g) Nv tanzlj dr Vendégh VII Jr Sándor Pal, Ó ( h SZ X,, Tk I V dr Búcz (gl III Olé (g) X Tóth I stván, N IV dr Kiss III dr Csongor VII I dl Vámosi (Vogel) JÓzsef, vlii Deme N v tal zlj dr K u n sági Mi h (!) IX dr Vecsei VI dr Zong(r II dr Kontra \Q) V dr Véry E lj, dr vitéz VJ Kho dr Oláh X Vásárhelyi (9) Nv tanzlj Félegybázy-M egyesy Á goston J Demeter I Balassa \Q) V Temesy tql V Dienes VI dr B l nder V III Munk ácsy IV dr Bán ó II László V Jakab V dr Lányi Zoltán (E) \9) V André G a llai Lászl I X Vl csay E n V n emes bik afalvi Máthé Ti I V d r Nagy dr I V dr 1942 április 1 aug-l évfolyam) K p n y Ra dnay III Botond László I K p n y Fadgya s Lás ló ) k 1 I vitéz Csonti Szabó lászló, Ó ( bs7 ::::< l T k VII vitéz n e m es pákosi Paxy Károly, Tk 1 Kho Száday Béla, Ö ( h 7 Xl, Ó ( hsz Xl, I k I 1 p á n Ua l l o nemet " a ( j, ' kereszt VIt Tarnóy V III KuHfay László, Ó (hsz X), Tk (Q, H o n ém et va kereszt Cső zlj Nagy Béla Kbo Gerencséry M i hály, Tk Cső zlj Lám v Csaba Lajos, Ó ( bsz X) Tk I (1 (g) 3

32 október 1 ( 1939 augusztusi évfolyam) Cső zlj C-ő zlj Cső zlj Cső zlj Cső zlj Korompa i Patthy M ik l ós Sz a bó J á n Szép gróf Dégeofe Jd-Schon burg I stván, dr Cső Zi] Füster Jenő Cső 7 Ij Szatmáry Ján os V II Sütő István, (9) 1943 május 1 ( 1940 évfolyrum ) Ge r e n d ás ü Perlésy G y ö Hal mos Cső zlj Baczon yi VI li Siworlay Feren VIII Pekáry ' N v tan zlj D ('mes ippi és ej keserüi Frá ter VI Berényi V D e l l Cső zlj Fajnai VII vitéz 'ranay Nv isk Balás VII Tamási Jenő, 6 lhsz Xl, Tk lll II m 1943 augusztus 1 ( 1940 évfolyam) vm n emes altorjai Molnár 1944 január 1 ( 1941 évfolyam) Kecskési T i v adar, Kiss Gábor, VII Solymosi M i k lós, III III IX VI I II II nemes palocsai Palocsay István,, vitéz Komporday Pál, vitéz Gáspáry Géza, vitéz Benkő József, nemes salióvölgyi Békeffy Béla, V Huszár Gusztáv, IX Zajka Gyula II,, II nemes tassi Becz Ádám, VIII Horváth Pál I, VI Fery Pál, IX AranIca Sándor, Il Cső zlj vitéz Karsay Elek, Cső zlj Papp Cső zlj Mendelényi Miklós, Nv cső tanzlj Bánhegyi István, Hadnagyok : 191,2 július 1 ( 1942 júliusi évfolyam) I Kadocsa Gábor, I Forrás Ernő I Pék Pál I Láczay-Szabó László I Fenes Pál I vitéz Dobó József I nemes Domokos Sándor I Márczy Róbert I Zsabokrszky Jenő I Komáromi Károly I Sárváry László I l\lészey Géza I Karvaly (Keszler) Gyula,

rangsorozati lajstroma

rangsorozati lajstroma 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt

Részletesebben

Baranya megye, Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága. Baranya megye, Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

Baranya megye, Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága. Baranya megye, Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága név rf. beo.hely beo. 1. Horváth Tamás pv. fhdgy. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 2. Lankovits Norbert tű. zls. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi ügyeletes 3. Oláh Tibor pv. alez. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

1 2302 / 2302. Csapat Team. r.sz. Start# 1 Józsa Gábor 1983 HUN MAC-NS Budapest F 3001 00:37:53 00:37:51

1 2302 / 2302. Csapat Team. r.sz. Start# 1 Józsa Gábor 1983 HUN MAC-NS Budapest F 3001 00:37:53 00:37:51 EREDMÉNYLISTA bezár 1 2302 / 2302 2012.04.01-27. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Hely. Pos. Név/Csapatnév Name sz.év. birth Ország Country Csapat Team Város City nem sex r.sz. Start# bruttó idő eredmény

Részletesebben

Lejárat napja Bács-Kiskun megye

Lejárat napja Bács-Kiskun megye Felülv.() Név Bács-Kiskun megye Kis Ferenc Ács-Sánta Béla Agócs Béla Áipli Tibor Ájpli Lajos Almási Csaba Béla Anka Ferenc Aradszki György Asztalos János Asztalos József Bács Béla Bajnóczi Antal Bajnok

Részletesebben

belpal@chello.hu szerelo@westel900.net név ir.szám város cím tel. megye Fax E-mail HATTYÚ-GÁZ-Jav.Szer KFT

belpal@chello.hu szerelo@westel900.net név ir.szám város cím tel. megye Fax E-mail HATTYÚ-GÁZ-Jav.Szer KFT név ir.szám város cím tel. megye Fax E-mail HATTYÚ-GÁZ-Jav.Szer KFT 1015 Budapest Batthyány u. 10. 201-9780, 201-9726, 201-9982 Budapest 202-0564 hattyú-gáz-javszer@axelero.hu Tamási József 1022 Budapest

Részletesebben

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről A 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 162/1998. (IX. 30.) Korm rendelet alapján 2000. január 1-től az oktatási miniszter látja el az Országos Képzési Jegyzékben a hatáskörébe utalt szakképesítések

Részletesebben

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945 XIV.. Endre László iratai 9-9 Raktári hely: Mester utca, földszint,. állvány,. polc-. állvány,. polc a) Magánlevelek 97-9,0 fm. Betűrendes levelezés -. Olvashatatlan aláírású levelek -. Utóneves levelek

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V VI. korcsoport Budapest - UTE Atlétikai Stadion 2009. május 29-30. FIÚ - V. korcsoport 100 m fiú V. kcs. döntő +0,1 1. Ónodi Dávid 1992

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Országos Döntő

Úszás Diákolimpia Országos Döntő Úszás Diákolimpia Országos Döntő Verseny jegyzőkönyv Kecskemét 2014.02.28 2014.03.02. Úszás Diákolimpia Országos Döntő Jegyzőkönyv Kecskemét, Kecskeméti Fürdő - 2014.02.28. 2014.03.02. Verseny jegyzőkönyv

Részletesebben

MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA

MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAMARA ORSZÁGOS TERÜLETI ÜGYELOSZTÁS 2009-01-30 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG BUDAPEST Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, V. ker. dr. Schmidt Zoltán Csütörtök 9-15 1051 Október 6.

Részletesebben

2014. 02. 28 03. 02.

2014. 02. 28 03. 02. Úszó Országos Döntő 204. 02. 2 03. 02. V-VI. korcsoport: 204. 02. 2..30 óra III-IV. korcsoport: 204. 03. 0. és 4 óra I-II. korcsoport: 204. 03. 02. 2 óra Kecskeméti Fürdő 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Országos Döntő

Úszás Diákolimpia Országos Döntő Úszás Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét 204.02.2 204.03.02. HY-TEK s MEET MNGER Oldal Úszó Diákolimpia Országos Döntő - 204.02.2. to 204.03.02. Versenyszám Fiúk 5 és idősebb 00 LC Méter Gyorsúszás ""

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29.

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29. 100m fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola 11,14

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT V. kcs. Fiúk 100m Fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25.

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25. 100 m fiú V. kcs A döntő Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és 1. Szabó Dániel 1997 Kollégium 10,71 Zalaegerszeg, Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 2. Köcse Richárd 1997 Szki. és Szakiskola 10,91

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 1 1 ÁBRAHÁM FERENC 2 ÁBRAHÁM IMRE 9028 GYŐR SUMMÁS UTCA 18. 3 ÁBRAHÁM JÁNOS 9700 SZOMBATHELY 11-ES HUSZÁR ÚT 118. A.LÉP. 3.AJTÓ 4 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben