vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője."

Átírás

1

2 a m vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir csendőrség felügyelője

3 vitéz SZABADHEGYI FERENC vezérőrnagy; a m kir csendőrség felügyelőjének helyettese

4 vitéz TEMESvARI ENDRE vezérőrnagy, a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

5 PINCZE:S ZOLTAN vezérőrnagy a m kir csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok

6 vitéz BALÁZS-PIRI GYULA ezredes, a m kir belügyminisztérium XX osztályának vezetóje

7 MÁTRAY FERENC ezredes a m kir honvédelmi minisztérium 20 osztályának vezetóje

8 HÓOOSY PÁL ezredes, a m kir csendörség szabályzatszerkesztö és tanulmányi bizottsáqanak elnöke

9 LADA Y ISTVÁN ezredes, a m kir csendörzászlóalj parancsnoka

10 a m NEMESMONOSTORY JENO ezredes, kir csendőr tisztitanlolyamok parancsnoka

11 vitéz CZIGANY JOZS F ezredes, a m kir csendőrség központi nyomozó parancsnoka

12 szoc s JANOS g ezredes, a m kir csendőrségi felszerelési anyagraktár főnöke

13 A MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRSÉG ZSEBKÖNYVE ötvenliettedln VFOLYAM 1944 MINDEN JOG FENNTARTVA UTÁNNYOMÁS TILOS SZIDRKESZTI: BENID DEK MIiHALY ALEl'JRElDES A CSE NDőR SÉG I LA POK K I A DASA

14 TARTALOM Rendjelek és dlszltmények viselé,si sorrendje Q6apatüsztek GazdáSlZati tisztek \ Tisz jelöltek Nyugállományú csendőrtillztck Tisztek és tisl<t;,elöltek bdűsor08 névjegyzéke Tiszthelyettesek Röviilltések magyarázata A m kir csendőrség elhelyezése: KÖZllonti vezetés és központi szervek " Budapesti I kerület Sz ékesfehérván II Sz ombathelyi III Pécsi IV Szegedi V Debrecen! VI Miskolci VII Kassai VIII Koloz'svár! IX Marosvá sál1hely-i X MagYarorS" ág helységeinek jegyzéke Határsávba tartozó h lységek Vit-érek < Sportjelvénnyel ellá tottak Lap }

15 Kitüntetett tiszthelyettesek és legénység M kir, honvédelmi minsztérium belügyminisztérium rendőrség pénzügyőrség Kir biróságok és ügyészségek Vármegyék Törv(,nyhatósági jogú és megyci városok Lap

16 fl Rendjelek, érdemjelek, disz- és emlékjelek viselési sorrendje és jelzése M T r n k M T r kp k M T r lvgk Szt Ist r n k Mér Sz K nk K é k 1 oszt Lt r n k Mér nk Lt rl oszt V kr 1 oszt Szt Ist r k k t tp Mária Terézia Rend nagykerébztje Mária Terézia Rend középkeresztje Mária Terézia Rend lovagkeresztje Szent István Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend Szent Koronával ékesített nagykereszt je r osztályú Katonai liirdemkereszt Lipót Rend nagykereszt je Magyar liirdemrend nagykereszt je r osztályú Lipót Rend r osztályú Vaskorona Rend Szent István Rend középkeresztje Különös Dfc!'lérő Elismerés Magyar Koronás Nagy Arany érme (katonai) Teljes Elismerés Magyar KoronáB Nagy Arany érme (polgári ) N k é é Nagy Katonailiirdemérem F J r n k Ferenc József Rend nagykereszt je Polg hadi é k r osztályú Polgári Hadi liirdem- 1 oszt kereszt Magy Vörös Magyar Vöröskereszt firdem- K é cs csillaga Vörös K é cs Vöröskereszt érdemcsillaga Pro Litt et Art "Pro Litteris et Artibus" 08ztrlUtmagyar díszjelvény Corvin L Corvin Lánc Mér Kpk cs Magyar liirdemrend középkeresztje a csillaggal Lt r k k Lipót Rend közép kereszt je K é k 2 oszt II osztályú Katonai liirdemkereszt Szt Ist r kisk Szent István Rend kiskeresztje Mér Kpk Magyar liirdemrend középkeresztje V K r 2 oszt II osztályú Vaskorona Rend

17 6 F J r k 7 cs Ferenc József Rend középkeresztje a csillaggaí Mér tk Magyar 1!Jrdemrend tisztikeresztje Lt r lvgk Lipót Rend lovagkel'esztje F J r k k Ferenc József Rend középkeresztjp Corvin K Corvin Koszorú Polg hadi é k II osztályú Polgári Hadi 1!Jrdemkereszt 2 oszt Ferenc József Rend tisztikeresztje F J r t k V k r 3 oszt III osztályú Vaskoronarend Magyar1!Jrdemrend lovagkeresztje Mér lvgk Ferenc József Rend lovagkeresztje F J r lvgk Magyar Tiszti Arany Vitézs égi M 1!Jrem Arany Vitézség!1!Jrem tisztek szá mára Polg hadi é k III osztályú Polgári Hadi 1!Jrdem kereszt 3 oszt 1 osztályú Ezüst Vitézség! 1!Jrem (5 tisztek számára Ferenc József kereszt F J ker K é k 3 oszt III osztályú Katonal1!Jrdemkereszt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér-piros szalagon oszt II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér-piros szalagon oazt I osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 1 számára, fehér szalagon o (fehér sz ) II osztályú1!jrdemkereszt lelkészek Lelk é k 2 számára, fehér szalagon o (fehér sz) Ezüst Katonai 1!Jrdemérem a Ka tonai 1!Jrdemkereszt szalagján Bronz Katonai 1!Jrdemérem a Ka tona! 1!Jrdemkereszt szalagján Ó H Konnányzól Dícsérö Ellsmerés Ma gyar Koronás Bronz 1!Jrme, SZ'8lagján az elmaradt háborús ki tüntab ések kisebbitejtt alakjáva 1 k Kormányzó! Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüst érme keskeny piros-fehér szegélyezé sü sötét-smaragdzöld szalagon & (polg ) M V K é k Ó (polgl aé T M eé T M bé (j F J emi 1 oszt ID T disz & B 0 M K a é ragdzöld szalagon (polgári) Magyar Vöröskereszt 1!Jrdemker Ezüst Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon Ó T M (katonai) Kormányzói IDlismerés Magyar Koronás Ezüst 1!Jmne sötét-sma Maék K a é k Maék V o A é k Kormányzói Dicsérö Elismerés Magyar Koronás Bronz 1!Jrme, keskeny piros-fehér szegélye zésü sötét-smaragdzöld szala gon (katonai) Kormányzói Elismerés Magyal Koronás Bronz 1!Jrme, sötét_ smaragdzöld szalagon (polgári) Arany Toldi Miklós 1!Jrdemérem Ezüst Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Toldi Miklós 1!Jrdemérem Bronz Katonai 1!Jrdemérem piros szalagon 1 osztályú Ferenc József Emlék jelvény Erzsébet Terézia katonai alapit vány disz[tménye Bátorsági 1!Jrem Magyar Arany Vitézség! 1!Jrem Arany Vitézség! 1!Jrem Koronás Arany 1!Jrdemkereszt a vitézség! érem szalagján Magyar Arany 1!Jrdemkereszt Koronás Ar1!Jrdemker piros szal Magyar 1!Jrdemkereszt V osztálya Arany 1!Jrdemkereszt a vltézséil érem szalagján

18 8 A 6 k Mn e' é o 1 o Vörösk é é Meék Mk e v é O 2 o O e K e é k (-J Keék E é k (-J E é k Mbr ék O br M br v é Ob K v é k (-J Kvék V é k (-J Vék Tk I Tk Polg hadi é k IV oszt Aranyltrdemkereszt piros szalagon Magyar Nagy Ezüst Vitézség! ltrem I osztályú Ezüst Vitézség! ltrem Magyar Vöröskereszt ltrdemérme Magyar Ezüst ltrdemkereszt Magyar Kis Ezüst Vitézségi ltrem II osztályú züst Vitézségi ltrem Magyar Eztlst ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Koronás Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Koronás Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Ezüst ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Ezüst ltrdemkereszt piros szalagon Magyar Bronz ltrdemkereszt sötét-smaragdzöld szalagon Magyar Bronz ltrdemérem sötétsmaragdzöld szalagon Magyar Bronz Vitézségi ltrem Bronz Vitézségi ltrem Koronás Vas ltrdemkereszt a vltézségi érem szalagján Koronás Vas ltrdemkereszt piro8 szalagon Vas ltrdemkereszt a vitézségi érem szalagján Vas ltrdemkereszt piros szalagon Tűzkereszt I fokozat kardokkal és koszorúval Tűw:ereszt II fokozat koszorúval kardok nélkül Károly Csapatkereszt IV osztályu Polgári Hadi ltrdemkereszt I F J eml II oszt S Nvk Tk III CD A CD B CD I A II B II 1' V k I o d j V k ti d j V k II o d j D (xx) L IS) L II osztályú Ferenc József Emlékjelvény Sebesültek ltrme Nemzetvédelmi Kereszt Tüzkereszt III fokozat kardok és koszorú nélkül Háborús Emlékérem, a pirosfehér-zöld szinü hadiérem szalagján, a kardokkal és sisakkal díszitve Háborús Emlékérem, a plrosfehér-zöld szegélyü szalagon kardok és sisak nélkül Hadiérem I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I A oszt Tiszti Szolgálati Jel I B oszt Tiszti Szolgálati Jel Jel Díszérem 40 évi hü szolgálatokért Diszérem 35 évi hü szolgálatokért n A oszt Tiszti Szolgálati Jel II B oszt Tiszti Szolgálati Jel II T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel III A oszt Tiszti Szolgálati JeJ III B oszt Tiszti Szolgálati Jel III T oszt Tisztviselői Szolgálati Jel Vöröskereszt I osztályú - dfszjelvénye Vöröskereszt tiszti díszjelvénye Vöröskereszt II osztályú díszjelvénye Szolgálati Diszérem I oszt Legénység! Szolgálati Jel II oszt Legénységi Szolgálati Jel III oszt Legénységi Szolgálati Jel

19 10 \QJ M Vkeé V k e d é M Vk bé V k bd é Jub polg Jub udv k (polg) Tüzolt6 é Felvidéki Emlékérem Erdélyi Emlékérem Délvidéki Emlékérem Magyar Vöröskereszt Ezüst 11lI'lllle Vöröskereszt ezüst dibzérme Magyar Vöröskereszt Bronz l1lrme Vöröskereszt bronz diszérme Jubilewmi udvari érem _ Jubileumi Emlékérem a fegyvere!! erő számára Jubileumi Emlékérem polgári állami alkalmazottak számára Jubileumi Udvari Kereszt Katonai Jubileumi Kereszt Jubileumi Kereszt polgári alkalmazottak számára Bosnyák-Hercegovinai Emlékérem 1912/13 Emlékkereszt Tüzolt6 l1lrem Külföldi rendjelek: elv, hogy a magasabb fokozatú megelőzi az alacsonyabb fokozatút Egyforma fokozatú aknál a sorrend a következö: pápai rendjelek, azután a nagyhatalmaké az Illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében, végül a többi hatalmaké, az illető ország francia nevének a-b-c sorrendjében Külföld1 államfők, vagy kormányfők látogatásával kapcsolatosan rendezett ünnepségeknél, azok tartamára, az illető külföldi államfő, vagy kormányfő országának rendjelét első helyen kell viselni, a belföldi rend- és diszjelvények után Ha több külföldi állam- vagy kormányfő van jelen, országajk kitüntetései felváltva Vilselhetők első helyen Osztrák háborús emlékérem karddal Osztrák háborús emlékérem kard nélkül (BHE) Bolgár háboj;ús emlékérem Megjegyzés A Magyar Tiszti Arany Vitézségi J!lrem, valamint az évi világháborúban alapitott,arany Vitézség! :Itrem tisztek számára" viselés szempontjából a mcllen háromszögletü szalagon viselt kitüntetéseket megelőzi, - tehát azt mindenkor első helyen kell viselni Ez azonban fenti rangsorba történt besorolásuk sori'lendjét nem érinti A hadiszalagon, vagy hadidiszitménnyel adományozott kitüntetések a rangsorban az azonos békekitüntetést, - a kardokkal adományozott hadikitüntetések pedig az azonos kard nélkül1 hadlszalagon vagy hadidiszltménnyel adományozott kitüntetést közvetlenül megelőzik oszt (o) -: osztálya (osztályú) mllsodsaor, harmadszor, adományozva e másodszor, negyedszer adományozva másodszor, harmadszor, negyedszer 'ldo mányozva I másodszor, 2 harmadszor adományozva log = lovagja Si = sebesültek érme 1 sávval ( ) = hadidiszitmény kardokkal (hdm) = hadidiszitmény hadi sz = hadiszalagon = a vitézség! érem szalagján kardokkal l-j a vitézségl érem szalagján t I

20 A m kir,csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Altábornagy február 1 (1905 évfolyam) Csf vitéz Faragho Gábor, Mér kpk, M r tk Mérlvgk 3 01< é k, ( )',, O H, (3 o V k r ( )') M Y K ék, Tűz ({ereszt kardokkal és S3, A, Ola z Korona Kend nagy li keresztje, csillag gal, 'inn Fehér Rózsa Rend l o, cs illag!(al, Hor vát Z\'onlmir Király Koronarend I o, csillaggal, Nagy Szent Gergely Rend pk i keresztje, Német Sas Rend I o, Olasz Korona J:{end pk-i keresztje, Japán Szent Kincs Rend IlL o, Bolgár zent Sándor Rend pk-ikeresztje, Svéd Kard Rend pk-ikeresztje, Olasz i\orona Rend h keresztje, Német Vörös Kereszt! o,, (SHE) V ezérörnagyok : 1942 október 1 (1909 évfolyam) Cst Szabadhegyi Ferenc, 3 o V k r, ( h Mér lvgk,,, A Y k 2 o (1943 május 1) vitéz (1910 évfoly'am ) Csf v i té z Tem es vári Endre, Mér tk Mér (v k ' 3 o k é k ( ) 1,,Ó fi (3 o V k r (»), 1, (SHE)

21 , 15 ""4V" ' Csf pjnczés Zoltán, Mér tk, Mér ]Yj?k 8,11 NVk, (ahe) VII vitéz Kiss Jenő, Mérlvgk,3 o k é k h,! 81, A, ll o N V k, (ahe) l Pintér Sándor, M é r lvgk 3 okék (?i':ii) l, NVk A, V k II o d (gl,,(ahe) Ezredesek: 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam) ll v itéz SelIyey Vilmos Mér t k, 3 o k é k, (?i':ii),, Ó H [FJrlvj?k (h dm»), S2,, (gl, (ahe) IX v ité z nemes battyáni Paksy-Kiss Tibor MérlvQ'k 3 o k é k (?i':ii ) (j H ( ) (j' (ahe) VIII Tölgyesy Győző, Mér tk, Mér lvgk (hsz l, M rlvgk,3 O k é k (?i':ii", SI,, A, 'td <Q, (aile) V vitéz Llptay László, Mér tk Ml>r lvgk 3 o Ic é k (?i':ii) A, V k 2 o dj (ahe) 1 Olchváry - Milvius AttlJa, Mér lvgk, 3 o k é k (?i':ii" II o N v k, Polonia Restitut liend tk,, (ahe) 1942 március 31 19f1 május 1 (1911 évfolyan ) l vitéz Halmy József, 3 o V k r (?i':ii) M ér lvgk, 3 o k é k (?i':ii ) 1 (gl, II o N v CBFE) 1941 november l X (1911 évfolyrurn) dr Papp János Ill Mér tk Mé r Ivgk, ty H (,1), Ó,, Már ker, (ahe) 1942 március 30 (1912 évfolyam) B M vitéz Balázs-Pirj Gyula, Mér tk, Mérlvgk, 3 o k é k Sl, Nvk,, A (gl,, (ahe) (1912 évfolyam) HM Mátray Ferenc, Mér tk \iér IVQ'k (ahe) VI Szllády Gyula, Mér tk, Mér l vgk, 3 o k é k (?i':ii, @, (ahe) vm Sárváry Jenő, Mér lvgk,, (ahe) 1942 április 1 (1913 évfolyam) m Orbán László, Mér Ivgk, Ó H (3 o k é k (ahe), Német OlympIa d j 1942 szeptember 29 (1913 évfolyam) IX vitéz SoItész József, Voérlvgk, 3 o ké k (?i':ii),, S2, (ahe)

22 17 16 IV Hajnácsk őy László, Ml>r Ivgk, Mér I vgk, 3 n k é k S L, N (9), Német Sas end Ék JI t o k I<'mn Oroszlánrend pk-} ke resztje,, (BHE) ( l Csf vitéz Szilasy László Mérlvgk, 3 o ké k ( S2 (Ei 1942 szeptember 30 (1914 aug-i évfolyam) V Farbaky József, Ó, (h?: 81 A, (9), (BHE ) 1942 október 1 t 1914 aug-i évfolyam) Kp ny 8zerencsy Árpád M érlvgk 81 NVK,, (B HE) 1943 május 1 (1915 márc-t évfolyam) I Mlcskey Kálmán, Mér t vgk, 81, Nvk, VI nemes kövendi Nagy Jenő, Mér lvgk (hsz) Ó H ( l, Ó, Tk SI, (9),, (B H E) TH Nemesmonoslory Jenő, ire A, V K 2 O dl hd (BHE) BM nemes besenyői Beöthy Kálmán, Mér Ivgk,,, A, Olasz koroolil'end l vgk,, (BHE) V Zámbory Árpád, Mér IV!!k, H o k é k ( l SJ, Nvk,, A,, (9),,(B HEJ I Krlcsfalussy Hrabár Sándor, M{>r Ivgk, 3 o k ék ( h A, Olasz korunart'nd lvgk,,,, 1948 június október 29 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) (Fl' ' Ó,,, BHE ) 8ztt> Hódosy Pál, 3 o k IV vitéz Náray Jenő, Mér Ivgk, 3 o k é k ( l>, e O l S1, Nvk A,, Sztb vité z nemes seebergi SasváryJÓzsef3 o V k r( h a O k é K ( h 1, e (hsz, XI, 6, 1 k S NVK, A V k 2 o dl hd,,, (BH E) I Rezsőházy BOldizsÁr,, Ó (h:'?:), S, A,, (BHE) 1943 augusztus október 80 (1915 márciusi évfolyam) (1914 okt-i évfolyam) Csőzlj Láday István, Mér l v gk 3 o k é k Pogány Ferenc, x o k é k ( l', A,,, (B HE) HM vi téz Mészáros Ödön, Mér lvgk, 3 o, k é k r l' Ó, O1 o 02 O, S!, (BH E) I I ( h S1,, (B HE) X Zalant8y János, Ó (hsz), S1,, (BHE) 2

23 18 19 Kp ny vitéz Czigány József, Mér Ivgk,, Ó, O 1 O, S l vitéz Gerencsér Jenő, Mér Ivgk (hsz X), 3 oké k'iid;;) ó O 1 O, O 2 O, Ob, S, Sl,, (g),(ahe) VII vitéz Joórend Gyul a, Mér lvgk,, Ó (hsz Xl (j, O, 1 O, O 2 O, S, Tk L, 81,, BM vitéz Király Gyula, Mér l vgk, 3 o k é k, " (j O 1 o, 2 O, O b, S, S2, t-lvk, (ahe) Ill dr Dobolyi Lajos, Mér IVl!'k, O 2 o S, S1, Nvk,, (ahe) nm dr Toldi Árpád, Ó (h!'zl, O 2 o, :Sl, Nvk,, W,, (ahe) Alezredesek: 1936 novembpt 1 (1910 évfolyam ), 1944 január 1 (1915 novemberi évfolyam ) HM 8áróy Kálmán, Mérlvl!'k, 3 o k é k (id;;), ó, O 20,S,Sl,, SZlb dr Endrődy B arn abás (jt O b, S, Nvk,, (ahe) T H Biró Kálmán, Ó O 2 o, S, 81, Nvk, (ahe) HM Lajtaváry Andor Mér lvgk,, (j, S, (BöiE] Csf BOj!sányt József, Mér Ivgk, (j, Nvk,, HM nemes udvardl és kossuthi Kossuth Jó z ef, M ér lvgk, (j, S, SI,, Sztb Czeglédy Jenő, (j H f3 o k é k I ')' (') O b S, Nvk,, (BHEJ VIII Császár István, X),, A,,,Ó (hszl J (ahe), 1937 november 1 (1911 évfolyam) vm Nagy István 1, 3 o k é k ( )' l II o N v k,,(ahe)s, III Zsig mon d János, 3 o k é k (,, S (ahe) 1938 május 1 (1912 évfolyam) UI Tóth E J, (ahej VI Gyu lai Ödö (ahe) (1913 évfolyam) VII nemes szentgyörgyi Jablánczy Ervin, Mér Ivgk 3 o k é k (,, Nvk,,,A, (ahe) IV Hl day Sán dor, 3 o k é k ( l> 1,, A, J 1938 november 1 (1913 évfolyam) V Bajor Kálmán 1, a o k é, Ó S, 81, Nvk, (ahe) Sztb Moln ár Lász ló II, (j, S, J, (ahe) '

24 21 20 IX 1939 május 1 (1914 aug -1 évfolyam) VIII Majoros István 1, 3 o k é k ( )', (BHE) vitéz Demény E1emér,, Ó' Ot 81 Nvk, (BH E ) X Fejér Káro ly, f) O 2 (BHE),, 1939 november 1 (1914 aug-1 évfolyam) X X vitéz Pá"ztóbi Ernő,,O 1 O, O 2 A, Kpny vitéz Hátory Géza, 1 Ó H (R o kék (»), O 2 82, Nvk, A V k E ) 2 o (BH, 1940 május március 30 (1915 nov -1 évfolyam) VI dr vitéz nemes gyergyoalfalvi GereőHy Géza,,0 O 10, O 83, Nvk,, (BHE) l nemes fáti Fáy Gyula,, 6 A, V k 2 o VU vitéz 8arJay J"'ván, O 1 O, O 2 o, \jvk, (BHE) l Nagy Istvá n IL, Ó' O (BHé) (1914 okt-i évfolyam) Kp di, II O 1941 május 1 Porubszky Gvörgy, A, (SJ, (BHE), 1941 november 1 (1915 márciusi évfolyam) Porpáczy Jenő,, O t o O 2 Nvk, A,,, (BHE) X vitéz nemes csikszentmíhályi Balla Józsel, A O 1 o, O 2 8l, (BHE) ViI vitéz (1915 novembéri évfolyam) Kho Kontra Kálmán, Mér Ivgk, 3 o k é k ( " N vk (BH E ) IX Mariska Gvörgy, Ó H (3 o k é k ( )J, Nvk,, Il o N v k,,(bhe) n Tavassy Lajos, Mér Ivgk (hsz X), 6 (h z Xl Tk 1,, A, II oszt német Va"kert" zt, (BHE) ll Hant hy Káro ly, Nvk,,, (SJ, (BH E ) Kpny Bernát h 8andor, Mér J v g k é) e 2 N v (BH E ) lx Á rvay NVk,, A, (SJ, (gi, (BHE) IX Karácso ny József O 2 o e (1915 márciusi évfolyam) Cst, 1942 má1'cius 31 ny vitéz nemes Hadusfalvy Istvan, 3 o k é k, ( ), Ó, ti (3 o Ic P K (»), 82 Német VÖl'ÖS kereszt,

25 22 23 BM vit éz Kudar La1os, Mér lvgk Ó O 1 o O 2 Nvk,, A, <D, (BHE) BM Környey Ferenc, 3 okék (?;":;" Ó 020 O ) (BHE) VIII Báró Béla, Ó O 2 81, A, ), (BHE) VIII vitéz Marssé Lőrinc, 1), O 1 O, O 2 o O Nvk,, ) (BHE) V Inczédy Ágoston, 3 o k é k (?;":;, O 2 N vk SI,, ) (BHE) ll Török Dezső T,, Ó, O 2 S1,, A,, ) IX Horkay József, fl H ( ), O 2 o O W, ), (BHE) X dr csikszentmártoni és csikdelnei Botskor Lóránt, 0, Ó, O SI, W, ), (BHEJ O Ó,, 2 o HM Mohácsy Lalos, Mér ), (BHE) IV Kass József, 3 o k é k (?;":;,,, O A,, ), (BHE), 1942 április 1 (1916 évfolyam) BM Kiss Aladár, Mér Ivgk, 3 o k é k (?;":;), Q, O 2 o O 81, Nvk,, ), (BHE) HM Abay Kálmán, Mér lvl"k, 3 o k é k ( h ,, ) VIII vitéz Ághy Zoltá n,, Ó H ((!'i), Ó Ihs7" Ó (bsz), Ó, Tk W A,, Német 8asrend Ék 2 lokozat, AM Csepi Béla, M(>r I v go k, Ó O N 1-\, (BHE) VI Llscsinszky Béla, Ó H ( ), A,,(BHE) Kp ny Árbocz János,, Ó Ó, O Nvk, A, (BHE) V Zéká ny Zoltán, O A, <D, ), (BHE) VIII vitéz Gaál Lajos, i'i ó,0 O 1 o O 2 S, NVK,, A,, (g), (BHE), Cső zlj Rarabás József, Ó H ( ) Ó 0 2 Ö, A, <D, (BHE) BM nemes czeczei Mátéffy István, Mér lvgk A, (BHE) V Kőrösmezei Miklós, Ó, O 2 81,, A,, (BHE) l 8ára y Vido r, A V Cserfay Ferenc, O 81, Nvk,, J, (BHE) II Kubai ) (BHE) VIII Kökéndy Oszkár, 30 k é k,?;":;) O 2 ) (BHE) VI vitéz Karsay Jenő,, Ó- O 1 O, O 2 o, O 81, Nvk, A, (BHE) vtanzlj vit éz kibédi Péterffy Jenő, Mér Ivgk 3 o k é k, ( )J Ó H (0) Ó, O 81, Nv k,, ), (BHE) 1942 szeptember 29 (1916 évfolyam), IX vitéz Bajay Ferenc,, Ó (bszx), e (hsz t, O 1 8 2, NVk, A, ), (BHE)

26 24 :l5 Hartay Rezső,, O 2 A,,,, (BHE) III Börz ödyi Mihály, Ó,, A,, (BHE) X nem es toldalal!'i Nyárády Domokos, Ó,, A, I,\ III Zsidegh Ferenc, O 2 o, A,,, (BHE) X vit{>z Kiss László,, O 1 A BM Benedek Mih ály Mér,lvg'k, A,, (BHE) 1942 október szeptember 30 (1918 évfolyam) (1917 évfolyam) Kpny Lázár Pál, 6, Nvk,, HM Németh Ferenc L, Mér Ivgk, Ó Nvk, A CD "Q) Német Sasrend 8k Il lok,, (BHE) T vitéz Ferenczy László, M {> r Ivgk, ó0 O 2 O, S, A,, (BHE) Kho Órendy Norbert, Ó A,, (BHE) III Hajdu Endre 0 H ( A ',(BHE) Kp ny nemes simonyi és varsányi Simonyj József, Ó, S, A,, Német Sasrend I fok, 1:30gár NI m7 Kat Er n d Pk i k e r hdrn,, (BHE) demre I YTU Deteky Ágo!'ton, N A CD,, (BHE) lv vitéz nemes Czoborcz;r Kálmán, Ó, O 1 o, O 2 O, (BHE) vr:i Székely Ferenc 1, &, A, (BHE) BM Ferenczy Endre, Ó, S1,, A,,,, (BHE) l V Zalasdy Ferenc Ó H (3 o k é k ( Nvk ll o N v k (BHE) IX Hernády Sá ndor, 3 o k é k ( )' Ó, S A, X vit{>z nemes várbogyat és nagymadl Rogyay Kamill, O 1 Nvk, tb A, CD, (BHE) Ugray Gábor, Ó Ihsz), 0, O 1 A,,, (BHE) V Beodray Ferenc, Ó, O 2 O, O BM Berendy János, A,, (B,HE) IV dr vitéz Ujlaky László, 6 O 1 o O 2 Nvk:,, <\,, (Ql,, (BHE) Csf nemes rpvisnye! Rev1czky Z0il1 mond, A, CD,, (OHEJ, (BHE-) Kp n y vitéz 1942 október 29' (1918 évfolyam) VIII Pálfy Sl,, (BHE) III Halmágyi Ti bor, A,

27 2b 27 X nemes esik szent imrei 1943 május 1 (1920 évfolyam) VII VI 1943 augusztus 1 (1921 évfolyam) Fekete Pál I, Nvk (dhe,) 1944 január 1 Örnagyok : 1942 szeptember 29 (1924 évfolyam) VI Kovacs @, ( a IfEJ, (B HE) vm Juhász Béla, szeptember 30 (1925 évfolyam) V Jakabos István, A (;8Ő fel Kultsár Lajos, (O EJ, (BHE) október 1 (1925 évfolyam) vitéz nemes Feördeös Gyula, (OHEJ, (!lhi!) VU MartolI A, (orej, (BHE) l V dr Székessy (BHE) L 1942 október 29 (1926 évfolyam) cso zlj vitéz Vass Alfréd M V K (aifej, (BHE) ' (l eme 1942 október 31 (1922 évfolyam) II Versényi Károly, Antalffy A Besenyi K ároly, A,, s felvintzi Andrást (BHE) VIT vit"'?, nemes kő zegi Megay (OIfE), (BHE) X BáUn t Józseil II, O Nvk,, (1927 évfolyam)' ll Pápay Ferenc máju9 1 f o (1928 évfolyam) Bartos Ödö n, A, 1943 augusztus 1 (1928 évfolyam) f : M, Kiss Á kos, Ó' (OIfEJ, (BHE) l l tani Pallós Andor, \9) Csf Takács Józsel l, IX Domon kos László vm dl' Vad Imre, V dr Tóth V vitéz Borg óy János, O (BHE) 1944 január 1 (1929 évfolyam) IV MOSQoyl (Varga) és karatbnai Könczet Gyula' Ó vm Kát l Andr' A, ), Vr alsótorjai

28 28 29 SzázadoEOk: 1939 november Csőzl; d r Malonyal László VIII dr Bánki László, május 1 (1932 évfolyam) (1929 évfolyam) IV Ill II IV Benedek Bánbegyl Bé Karabélyos HM dr nemes csikl'zentimrel Balló István, -\, I dr Boda József, IX dl' Tegzes Ernő, Ó (hsz \Q! III dr Zimonyi Sándor, Ó (hsz A \QI Cső zli Szili A, <,9) Kp ny Máté Ferenc, május 1 (1930 évfolyam) Kpny Bakonyi István, A (g) III Madacsay Béla A I II Kovács Ignác Kp ny dr vitéz Székely Frigyes, A, VII Lengyel II Bodur Kp ny Várbi/'ó I X Láncz VII II n em es Tánczos vm Zajzon 1941 november 1 (1933 évfolyam) IV vitéz Somogyi \Tv tanzlj Pe!sőczi K b o Mondok István, Kp ny un László Nv tanzlj Garay Istvan VI Homoki IX Uzoni 1942 március O (1934 évfolyam) vm dr V dr 1940 szeptember március 91 (1931 évfolyam) JI Lajtaváry A, Kho nemes deresl\ei Fouor Sándur, Ó, VIII nemes igmándi Simon Ill Torbágyi Cső zlj I, Sörényi Gyárfás Sándor Sptltt (1935 évfolyam) 1 dr Zöldi Márton, VIII dr Tukora Cs f nemes gyöngyös halá zi Takácb Attila IV dr Dtwleva Dénes, I dr vitéz Kovác s

29 30 31 I nemes nagyváradi Stépán László, vn dr Kiss Gyula II, VIII dr Martélyi ISlván l VI Dalmy Adám, I dr széovizi Imreh Uéza K b o dr Bánsági Béla (g) VIIl nemes bárcziházi Bárcz\' Dezső, (Q Cső zlj Komáromy B M ntlmes bresztyennei Bresztyenszky László VI v it éz Horváth X Pi nt ér László (g Kho dr Bátky K ázm Nv tanzlj dr Kertész L al os Ó (h!'z (91 V Maklárl Klekner (g) CFŐ, zlj dr Kun Imre, Ó (hsz X), HI dr Csoknya i IV dr Horváth Zolt l IV dr Csethe Mik (g IX N yj las Iván, I dr Mezlényi Egon l VI Finta Imre 1, II Nagy heté n y i Jenő Ó (hsz Xl, VI dr Bazsó La10s, III Bodonyi K Nv tanzlj nemes Simon Lászl ó UI, X dr Konetsny 1942 április 1 (1936 évfolyam) VII dr Szentandrássy Elek, B M nemes posonl Szent-Martonl Ernő, (D, l Kp ny dr nemes Németh László, BM Korondi BéJa, (g VIII dr Csáki Józ el, l III dr Csellár Gábor B M dr Bányai László, o d r KőrösBY Zoltán, Ó (hsz X), Tk 1, V dr nt'mes lépe!'falvi Lépes (QI M dr Nyerges Pá B M dr nemes Vörös LásZlÓ, ' 1942 okt6bér 1 (1936 évfolyam) dr Sepsey János, MogyorólSsy Elek, l dr Polgár Barn nemes kjstlorosnyói Tompa Mik lós ' dr Rakovs zky Antal, (g X dr Papp Győző, Ó l hsz IV G örgey 1\ álmán, (Ql V dr Simon (g II dr Petheő vm dr vitéz Toldy-Hantay El emé III dr Drege lyl Béla, Tk l (1 p ánttal), (gj K h o dr Bocsáncz l Kho dr Bóna III dr farczádi Sán d o r ist v án, IV dr Parád i István, IX dr Várhe lyi E rn IV dr esik Diod l 1 V III IV V 1949 augusztus 1 (1937 évfolyam) IX Szoyka László, Tk I (1 p á nttal) H M dr Kuli Sando Ko ny Perlaki IX dr ru dr K u l c ár lu Egry GYUla III dr Nagy III dr HegedUs M ihály,, (9, (Ql "

30 -\2 Főhadn a gyok : ll Utczás vlli dr Szabó K K h O 01' MOI hy Em i V Csikós VIII Tamáska Cső 71j Budur Károly, MKevé, (Qi V dr Máthé \Q) l l dr ' Bayer \Q) v tantlj dl' K á l d i J IX dr Hid v egl Fló r i án, 6 hsz Xl, l k IX Pátkai Bél \Q) I l l Botond Ish á l IV dr Zsembe ry Ti bor, 6 (hsz H o dr Radó End re, ; I V dr vitéz Nagy B SaMor, \Q), (BHE) X dr Bogya 1940 V Ny i t rai V dr GyurKovi cs B e J a 6 (hsz (Q) H o V dr :Sp Ányl V Nagyiván yi [ I Pe t erffy Zsombo lj Elekes Lá s zl V li dr nemes Kacskov lcs B \Q) \'1II dr Halmay VIII dr vitéz Rébék V dr M a Ján l dr N a gy End V II nemes kovási Hretán Sándor, X dr Eötvös \ nr dr Mezerényi lll dr Rödőnyi X Vincze I dr ippi és ér f'sprűi Fráter l vm dr I '( 1Hassln dr Kara dr Czeg lédl J CO) X dr SOl t ( Se h o l eze) A l bl V LlI dr K erekes L á sz l ó, Ó ( bl>z X), (Q) I V Mucsi István, Ó (hsz (QJ V dr Láncz Imre I V Heves József, fk (Q) X Szelevén v i Ti bor N V I X Szente (Q) VIII dr Balogh VI UJházy I II dr p app X dr Zsoldos VIII Dávid \Q) \ I I Mátyás L á s z l IX dr M i klós Z Il tlí VII dr Jolsva y VU dr Sza bolcs JÓ7se IL Bakó LáSZ X drszi ge t I Jenő, Ó (hsz IX dr Gönczl L a szló, \Q) I X dr H o r v á t h S á ll d X dr Holládi X dr V II " V dr Kéjllró (g) II dr Neszmél) i ZO szeptember 1 évfolyam) ( 1938 J 1941 november 1 (1939 februári évfolyam ) Kp ny Csergő E n d K p ny Já n o ss y I I I dr Pálos v tanzlj dr Katona \Q) 3,

31 34 K p ny dr SzebelIédl László V dr Fuszenecker o dr Perlak i Gyu V K iss lll dr X Szent,a IJ -Ga vajler Kal l V dr V árnai \Q), III dr L éj!rádl \Q) X dr S i klósi Cső z h dr Pálffy Nv tanzlj dl Rektor Béla, Ó (bsz IV dr famás (BHE) III dr Jani István, M I dr KUm VIII Szathmáry K á roly N Nv t anz l j dr Bodolay ( Bendá k ' K b o nemes kézdivásárhelyi Nagy (g) Nv tanzlj dr Vendégh VII Jr Sándor Pal, Ó ( h SZ X,, Tk I V dr Búcz (gl III Olé (g) X Tóth I stván, N IV dr Kiss III dr Csongor VII I dl Vámosi (Vogel) JÓzsef, vlii Deme N v tal zlj dr K u n sági Mi h (!) IX dr Vecsei VI dr Zong(r II dr Kontra \Q) V dr Véry E lj, dr vitéz VJ Kho dr Oláh X Vásárhelyi (9) Nv tanzlj Félegybázy-M egyesy Á goston J Demeter I Balassa \Q) V Temesy tql V Dienes VI dr B l nder V III Munk ácsy IV dr Bán ó II László V Jakab V dr Lányi Zoltán (E) \9) V André G a llai Lászl I X Vl csay E n V n emes bik afalvi Máthé Ti I V d r Nagy dr I V dr 1942 április 1 aug-l évfolyam) K p n y Ra dnay III Botond László I K p n y Fadgya s Lás ló ) k 1 I vitéz Csonti Szabó lászló, Ó ( bs7 ::::< l T k VII vitéz n e m es pákosi Paxy Károly, Tk 1 Kho Száday Béla, Ö ( h 7 Xl, Ó ( hsz Xl, I k I 1 p á n Ua l l o nemet " a ( j, ' kereszt VIt Tarnóy V III KuHfay László, Ó (hsz X), Tk (Q, H o n ém et va kereszt Cső zlj Nagy Béla Kbo Gerencséry M i hály, Tk Cső zlj Lám v Csaba Lajos, Ó ( bsz X) Tk I (1 (g) 3

32 október 1 ( 1939 augusztusi évfolyam) Cső zlj C-ő zlj Cső zlj Cső zlj Cső zlj Korompa i Patthy M ik l ós Sz a bó J á n Szép gróf Dégeofe Jd-Schon burg I stván, dr Cső Zi] Füster Jenő Cső 7 Ij Szatmáry Ján os V II Sütő István, (9) 1943 május 1 ( 1940 évfolyrum ) Ge r e n d ás ü Perlésy G y ö Hal mos Cső zlj Baczon yi VI li Siworlay Feren VIII Pekáry ' N v tan zlj D ('mes ippi és ej keserüi Frá ter VI Berényi V D e l l Cső zlj Fajnai VII vitéz 'ranay Nv isk Balás VII Tamási Jenő, 6 lhsz Xl, Tk lll II m 1943 augusztus 1 ( 1940 évfolyam) vm n emes altorjai Molnár 1944 január 1 ( 1941 évfolyam) Kecskési T i v adar, Kiss Gábor, VII Solymosi M i k lós, III III IX VI I II II nemes palocsai Palocsay István,, vitéz Komporday Pál, vitéz Gáspáry Géza, vitéz Benkő József, nemes salióvölgyi Békeffy Béla, V Huszár Gusztáv, IX Zajka Gyula II,, II nemes tassi Becz Ádám, VIII Horváth Pál I, VI Fery Pál, IX AranIca Sándor, Il Cső zlj vitéz Karsay Elek, Cső zlj Papp Cső zlj Mendelényi Miklós, Nv cső tanzlj Bánhegyi István, Hadnagyok : 191,2 július 1 ( 1942 júliusi évfolyam) I Kadocsa Gábor, I Forrás Ernő I Pék Pál I Láczay-Szabó László I Fenes Pál I vitéz Dobó József I nemes Domokos Sándor I Márczy Róbert I Zsabokrszky Jenő I Komáromi Károly I Sárváry László I l\lészey Géza I Karvaly (Keszler) Gyula,

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása 1. Ambrózy Gyula tábornok, (Balassagyarmat, 1874.01.14., evangélikus Bp., 1935.04.14.) 2. Arady (Arrach) István, címzetes

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

rangsorozati lajstroma

rangsorozati lajstroma 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 2 Karahuta Zoltán József 3 Mészáros Áron Attila és Nyíregyháza 88 Győr 88 4 Árvai Dániel Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 85

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8 1. Antal István fhdgy. ht. tts. hallgatói ütegparancsnok (1987) 2. Ács Tibor szds. hadműveleti és kiképzési tiszt (1995) 3. Babos András fhdgy. SZTRELA - kiképző főtiszt (1983) 4. Bakos Imre fhdgy. társadalom

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Egyéni összetett Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Egyéni összetett Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs. - A - fiú 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 7 pont 7 pont 14 pont 2 101 BOJTOR Csongor Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3 pont 5 pont 8 pont 3 6 GUT Gábor

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Informatikai alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény

Informatikai alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény Sorszám Teljes név Iskola Eredmény 1 Lapincs Mátyás Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr 93% 2 Pammer Áron Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium,

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRÁNAK HATÁROZATA VALAMINT A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK PARANCSA ELISMERÉSEK

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs.-a-fiú 1 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:05 33,18 km/h 4 2 177 TOMKA Ruben Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:13 00:00:08 32,94 km/h 6 3 6 GUT Gábor Zaránd Berettyóújfalui

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben