Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o."

Átírás

1 Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Magyar Közigazgatás 1992/ o. Baka A.: Az Emberi Jogok Európai Bírósága. In: Lomnici Z. (szerk.): Intézmények Európában, HVG-ORAC, Budapest o. Balázs K. Ódor B. (szerk.): A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai. Kiadja: Magyar Országgyűlés, o. Baller B.: A Magyar Köztársaság kétoldalú nemzetközi szerződései felülvizsgálatának folyamata az Európai Uniós csatlakozás következtében. Európai Jog 2006/2., o. Balogh A. J.: A katonák emberi jogainak védelme Európában - hogyan korlátozhatók az emberi jogok? Acta Humana 2004/3. sz o. Baneth A.: Az Európai Unió és az Európa Tanács kapcsolata. Külügyi Szemle 2002/ o. Bárd K.: A hallgatás ára.(a nemzetközi terrorizmus és a hallgatás joga). Fundamentum 2005/3. sz o. Békés Cs. Kecskés D. G. (szerk.): A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, o. Bereczkei D.: A kisebbségi kérdés szociálpszichológiai megközelítése. Acta Humana 2007/ 4., o. Berend T. I.: Az idegengyűlölettől az etnikai tisztogatásig: a kelet-európai nacionalizmus történetéből. Európai Tükör 2006/ o. Berger, V.: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata. HVG-ORAC, Budapest, o. Berke B.: A nemzetközi jog, a belső jog és az alkotmány, a nemzetközi szerződések alkotmányossági revíziója. Jogállam 1997/ o. Berke B.: A nemzetközi szerződések alkotmányossági vizsgálatának megalapozásához. Magyar Jog 1997/8., o. Bibó I.: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok IV. kötet, Magvető, Budapest 1990., o. Bibó I.: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok IV. kötet, Magvető, Budapest, 1990., o. Blahó A.: Államok, transznacionális vállaltok és diplomácia. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés - átalakulás. Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. BKÁE Világgazdasági tanszék, 2003., o. Blahó A. Prandler Á.: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Aula, Budapest, 2005., 618 o. Blutman L.: A kiutasítás és a refoulment egyes jogi kérdései Magyarország és az európai integráció. In: Tanulmányok az EU jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványa I., Szeged, 1998., o. Blutman L.: A nemzetközi jog a magyar bírósági gyakorlatban. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Blutman L.: Nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi szemle 2008/1., o. Blutman L.: A dereguláció árnyékos oldalai. Közjogi szemle 2008/2., o

2 Blutman L.: A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. Jogtudományi Közlöny, 2009/ o. Blutman L.: Nemzetközi szerződés értelmezése más nemzetközi jogszabály segítségével. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Bodnár E.: Szabad választásokhoz való jog a strasbourgi joggyakorlat tükrében. Acta Humana 2008/ o. Bodnár L.: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987., 264 o. Bodnár L.: A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának kérdése. Acta Humana 1994/15-16., o. Bodnár L.: A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya az új alkotmányban. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., o. Bodnár L.: Az ún. nevezett státusztörvény és a nemzetközi jog. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Bokor B.: Diplomáciai csalétkek, Magyar Közlöny Kiadó, Bokor B.: Római tál New York-ban, avagy egy diplomata történetei. Minerva Kiadó, Bokorné Szegő H.: Új államok és a nemzetközi jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971., 262 o. Bokorné Szegő H.: Az ENSZ helye a nemzetközi jogalkotásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976., 179 o. Bokorné Szegő H.: A nemzetközi szerződésekben való államutódlásról és a szerződések jogáról szóló kodifikáció közötti összefüggés. Állam- és Jogtudomány XXII/ , o. Bokorné Szegő H.: Államazonosság, államutódlás. Akadémiai, Budapest, 1984., 108 o. Bokorné Szegő H.: Az emberi jogok nemzetközi védelmével kapcsolatos szerződésekhez fűzött fenntartások. Állam- és Jogtudomány XXXIII/3-4., 1991., o. Bokorné Szegő H.: A kelet-közép-európai régió egyes államaiban végbement szétesési folyamatok hatása a nemzetközi szerződésekre. Állam- és Jogtudomány XXXV/1., 1993., o. Bokorné Szegő H.: Az államok és az emberi jogok. In: Rácz L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai, Budapest, 1993., o. Bokorné Szegő H.- Mavi V. (szerk.): Emberi jogok a nemzetközi jogban. Emberi Jogok Magyar Központja Budapest, o. Bokorné Szegő H.: Az emberi jogoktól való időleges eltérés, illetve az emberi jogok állandó jellegű törvényes korlátozása. Acta Humana 1995/18-19., o. Bokorné Szegő H.: A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi megítélésének és szabályozásának mai kérdései. Acta Humana 1996/22-23., o. Bokorné Szegő H. Környei Á.: A diszkrimináció tilalma mint az emberi jogok védelmének alappillére. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás, BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Bokorné Szegő H.: Nemzetközi jog. 6. javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2006., 384 o. Bokorné Szegő H. Böszörmenyi J.- Kemenszky Á.: Nemzetközi kapcsolatok alapszótára, Aula Kiadó, Budapest, Bokorné Szegő H.: Az államok közösségének szerepe az emberi jogok érvényesítésében. Acta Humana 2005/ o

3 Bóka J.: A helyi jogorvoslatok kimerítésének néhány problémája a diplomáciai védelem körében. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Böszörményi J.: A humanitárius intervenció néhány jogi és morális kérdéséről. Acta Humana 2002/46-47., o. Böszörményi J.: A bírósági eljárásokban használt nyelv szabályozása a nemzetközi jogban. Acta Humana 2006/ o. Böszörményi J.: Az ENSZ-reform első emberi jogi lépése: az Emberi Jogi Tanács. Acta Humana 2006/2., o. Bragyova A.: Alapozhatók-e az emberi jogok a nemzetközi jogra? Állam- és Jogtudomány XXXII/1-4., 1990., o. Bragyova A.: Vannak-e kisebbségi jogok? Állam- és Jogtudomány XXXIV/ , o. Bragyova A.: Igazságtétel és nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány XXXV/ o. Bragyova A.: A magyar jogrendszer és a nemzetközi jog kapcsolatának alkotmányos rendezése elméleti kérdések. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., 9-34.o. Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., 153 o. Bragyova A.: Az emberi jogok nemzetközi védelmére ott lenne a legnagyobb szükség, ahol erre nincs lehetőség. Bragyova A. alkotmánybíróval Sulyok G. beszélget. Fundamentum 2009/1., o. Bruhács J.: Nemzetközi vízjog. Akadémiai, Budapest, 1986., 293 o. Bruhács J. : A környezethez való jog és az emberi jogok nemzetközi rendszere. Acta Humana 1991/4., o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, I. Általános rész. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 2008., 247 o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, II. Különös rész. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 1999., 290 o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, III. Nemzetközi szervezetek. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 2001., 252 o. Bruhács J.: A nemzetközi folyók jogáról szóló évi New York-i egyezmény. Jura 2000/1-2., o. Bruhács J.: Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egy. tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Bruhács J.: A humanitárius intervenció nemzetközi jogi aspektusaihoz. Acta Humana 2002/46-47., o. Bruhács J.: A évi iraki háború és a nemzetközi jog: szürrealista kérdések? In: Jog és jogászok a 21. század küszöbén. Nemzetközi konferencia Pécs, október 16. A Nemzetközi és Európajogi alszekció előadásainak szerkesztett változata, (szerk.): Komanovics A., Pécs, PTE-ÁJK, 2004, o. Bruhács J.: A évi kijevi jegyzőkönyv: redivivus vagy innováció. Jogtudományi Közlöny 2005/3., o. Bruhács J.: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények. Jura 2005/ o. Brunner G.: Az Európai Unió kisebbségpolitikája és a nemzetállami törvényhozás. Magyar Jog 2002/3., o. Buergenthal, Th.: Nemzetközi emberi jogok. Helikon Kiadó, Budapest, 2001., 291 o. Búza L.: Az ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi helyzete. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tomus VIII. Fasciculus I. Szeged, 1961., o

4 Chronowski N.: Alapjogvédelem, nem csak uniós fokon. Fundamentum 2009/1., o. Csapó Zs.: NATO WEU/ESDP: az Észak-atlanti szerződés Szervezete és az európai biztonság- és védelempolitika viszonyrendszere. In: Jog és jogászok a 21. század küszöbén. Nemzetközi konferencia Pécs, október 16. A Nemzetközi és Európajogi alszekció előadásainak szerkesztett változata, (szerk.): Komanovics A., Pécs, PTE-ÁJK, 2004, o. Csapó Zs.: Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (I.) Közjogi Szemle 2008/2., o. (II.) Közjogi Szemle 2008/4., o. (III.) Közjogi Szemle 2009/június, o. Csuhány P.: Gondolatok a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról. Állam- és Jogtudomány XLVI. 2005/ o. Cutts Mark (vezető szerk.): A világ menekültjeinek helyzete 2000: A humanitárius segítségnyújtás öt évtizede. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete, Budapest, 2000., 333 o. Diggelman O.: Az egyéni felelősség alapelve a nemzetközi büntetőjogban. Jura 2007/ o. Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967., 920 o. Diplomáciatörténet tárgykörében ld.: Külügyi szemle szakfolyóirat számait Drinóczi T.: A nemzetközi jog beszűrődése a magyar jogforrási jogrendszerbe. Magyar Jog 2005/10., o. Drinoczi T.: Nemzetközi jog a belső jogban (I.) Európai Tükör 2007/3., o., (II.) Európai Tükör 2007/4., o. Dunay P.-Gazdag F.: Az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, o. Dunay P.: Az iraki háború és a nemzetközi jog: A kezdettől a végig. Külügyi Szemle 2007/2-3., o. Dworkin R.: Miről döntött valójában a Bíróság? (USA Legfelső Bírósága vs. terrorizmussal vádolt személyek), Fundamentum 2004/ o. Egyetemesek-e az emberi jogok? (fórum). Fundamentum 1999/4., o. Emberi jogok a nemzetközi jogban (alapvető okmányok gyűjteménye), Emberi Jogok Magyar Központja (MTA Állam- és Jogtudományi Intézet), Budapest, 1994., 483 o. Az Emberi Jogi Tanács. Az ENSZ Közgyűlése 60/251. sz. határozata (A/RES/60/251, elfogadva március 15-én.) Nem hivatalos fordítás. Acta Humana 2006/2., o. Az emberi jogok tárgykörében ld.: Acta Humana, illetve Fundamentum c. szakfolyóirat számait Erdős A.: Sorsfordító esztendők. Korona Kiadó, Budapest, 2004., 280 o. Erdős A.: Adalékok a magyar diplomácia történetéhez a rendszerváltás korában. Külügyi Szemle 2009/ o. Ernszt I.: A kalózkodás és a nemzetközi jog. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Éliás P.: A konzuli jog és a diplomáciai védelem alkotmányos kérdései. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., o. Feldmájer L.: A Jugoszláviai Büntetőtörvényszék nemzetközi jogi megalapozottsága. Jogtudományi Közlöny 2003/7., o. Fehér L.: Az emberkereskedelem elleni nemzetközi fellépés főbb állomásai. Acta Humana 2008/ o. Ficzeréné Sirko Alexandra: A gyerekek jogai és a nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány XXXVI/3-4., o. Frank T. Sulyok G.: A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga. Rejtjel Kiadó, Budapest, 132 o

5 French, D.: A fejlődő országok és a nemzetközi környezetvédelmi jog: a differenciált felelősség jelentősége. Magyar Jog 2002/ o. Gál Gy.: Világűrjog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964., 365 o. Gál Gy.: A világűrjog néhány alapkérdése az ezredfordulón. Jura 2001/2., o. Gál Gy.: Állami világűrjogok. Jura, 2004/2. sz., o. Gál Gy.: A világűrjogi funkcionalizmus elmélet és gyakorlat. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Gálik Z.: Az Európai Unió formálódó biztonságpolitikája és az intervenció. Acta Humana 2002/46-47., o. Gazdag F. Kovács P.: Az Európa Tanács Tanulmányok és dokumentumok. Stratégiai és Védelmi Intézet, Budapest, 1999., 216 o. Gazdag F. Kiss J. L. (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004., 350 o. Gerelyes I. (szerk.): A NATO szerződései a magyar jogrendszerben. Osiris, Budapest, Gömbös E.: Magyarok az ENSZ apparátusában. Külügyi Szemle 2008/2., o. Grád A.: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. kiadása, Budapest, o. Guild E.: Mikor bűncselekmény a háború? L Harmattan kiadó, Budapest 2009., 134 o. Gúr R.: Útlevél a nemzetközi jogban és fejlődésének új irányai az EU-ban. Európai Jog 2005/5., o. Gyurcsán J.: A Nemzetközi Büntetőbíróság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatának értékelése. Acta Humana 2006/ o. A háború áldozatainak védelmét szolgáló genfi egyezmények és kiegészítő jegyzőkönyvek. Kiadja a Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága, Budapest, l994., 296 o. Halász I.: A nemzetközi igazgatás a válságövezetekben. Külügyi Szemle 2005/1-2., o. Halmai G. Tóth G. A. (szerk.): Emberi jogok. Osiris, Budapest, o. Haraszti Gy.: A nemzetközi szerződések megszűnése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973., 292 o. Haraszti Gy.: Az érvénytelenség fogalmának változása a nemzetközi szerződések jogában. Jogtudományi Közlöny 1975/3-4., o. Haraszti Gy. (szerk.): Nemzetközi jog. 2. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó, 490 o. Hargitai J.: Az útlevél és a külföldre utazáshoz való jog nemzetközi jogi alapja. Magyar Jog 1995/12., o. Hargitai J.: Az állampolgárság a nemzetközi jogban és az alkotmányjogban. Magyar Jog 1996/2., o. Hargitai J.: A külügyi hatalom és a külügyi igazgatás. Magyar Közigazgatás 1997/3., o. Hargitai J.: Az állampolgárok védelmének nemzetközi jogi és alkotmányjogi kérdései. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., o. Hargitai J.: A konzuli intézmény és a konzuli kapcsolatok jogának története. Jogtudományi Közlöny 1999/9., o. Hargitai J.: A bíróságok és a külpolitika. Magyar Jog 2000/8., o

6 Hargitai J.: A belső jogalkotás és a más állam belügyeibe történő beavatkozás. Magyar Jog 2001/12., o. Hargitai J.: A Benes dekrétumok és a jog. Magyar Jog 2002/8., o. Hargitai J.: A viszonosság a nemzetközi jogban és a belső jogban. Jogtudományi Közlöny 2002/10., o. Hargitai J.: Nemzetközi jog és szupranacionális jog. Magyar Jog 2003/4., o. Hargitai J.: A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga. Aula, Budapest, o. Hargitai J.: A jog térszerkezetének változásai. Nemzetközi Közlöny Közép-kelet-európai közigazgatási folyóirat, 2008/1., o. Hargitai J.: Nemzetközi jog a gyakorlatban. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, o. Hargitai J.: A vagyonjogi megállapodások és a diplomáciai védelem. Nemzetközi Közlöny 2009/1., o. Haraszti M. K.: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések tilalma az ENSZ és az Európa Tanács legfontosabb dokumentumaiban, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységében. Acta Humana 2008/ o. Háború szuverenitás emberi jogok (fórum). Fundamentum 1999/3., o. Hámori G.: A furcsa per (A Bosznia-Hercegovina által a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a hágai Nemzetközi Bíróság előtt indított kereset esélyei). Jogtudományi Közlöny 2001/5., o. Herczegh G.: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981., 347 o. Herczegh G.: Az államok közössége és a nemzetközi jog által védett értékek. In: Rácz. L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai kiadó, Budapest, o. Herczegh G. (szerk.): Nemzetközi jog. 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1995., 372 o. Herczegh G.: Ellenvélemény a Hágai Nemzetközi Bíróság szeptember 25-i ítéletéhez. In: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o. Herczegh G.: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyarország a világháborús Európában Magyar Szemle Kiadó, Budapest, 1999., 592 o. Herczegh G.: Pergátló kifogások a Nemzetközi Bíróság legújabb gyakorlatában. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, Bp. BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, 2000., o. Herczegh G.: A nemzetközi jog holdudvarában. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Herczegh G. Bős-Nagymaros. Valóság 2004/2., o. Herczegh G.: Peres örökségünk. Magyar Szemle Alapítvány, Budapest, 2005., 266. o. Herczegh G.: Néhány szó a környezetvédelem nemzetközi jogáról. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Hilf, M. Göttsche G. J.: Kína csatlakozása a Kereskedelmi Világszervezethez, Magyar Jog 2003/ o. Hoffmann T: Jugoszlávia felbomlása és a népek önrendelkezési joga, avagy a képzelőerő diadala a realitás fölött. In: Dayton, 10 év után, MTA Jogtudományi Tanszék, o

7 Hoffmann T: Egy előre meghozott ítélet krónikája? A Népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alkalmazása (Bosznia és Hercegovina kontra Szerbia és Montenegró) ügy a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Kül-Világ 2006/2., o. Hoffmann T: A grúz-orosz válság nemzetközi jogi dimenziói. In: A grúz-orosz válság értékelése, Külügyi Intézet, 7-9. o. Hoffmann T.: Koszovó, Irak, Grúzia A nemzetközi jogrendszer vége? Beszélő, III. folyam, XIII. évfolyam, szeptember o. Hollan M.: Az emberkereskedelem büntetni rendelése a nemzetközi instrumentumok tükrében. Állam- és Jogtudomány XLVIII/ , o. Horváth J. (szerk.): Világpolitikai lexikon Osiris, Budapest, 2005., 672 o. Horváth K.: A kisebbségi jogok új értelmezése az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. In: Szabó M. (szerk.): Emlékkönyv Flachbarth Ernő tiszteletére. PPKE, Budapest, 2002., o. Horváth K.: Az emberi jogok védelme a terrorizmus elleni küzdelemben. Acta Humana 2003/3., o. Horváth Z. Tar G.: Nemzetközi szervezetek kislexikona. HVG -ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, o. Horváth Zs.: Védelem a tudományos bizonyosság hiányában : az elővigyázatosság alapelve az Európai Unió környezeti jogában. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Höffe O.: Létezik-e interkulturális büntetőjog?(filozófiai megközelítés). Állam- és Jogtudomány XXXIX/ o. Jakab A.: A szuverenitás fogalmához kapcsolódó kompromisszumos stratégiák, különös tekintettel az európai integrációra. Európai Jog 2006/2., o. Juhász J. Magyar I. Tálas P. Valki L.: Koszovó. Egy válság anatómiája. Osiris, Budapest, 2000., 392 o. Julesz M.: A testi és lelki egészséghez való jog.. Acta Humana 2007/ o. Julesz M.: Környezeti igazságosság és kiszolgáltatottság. Acta Humana 2008/ o. Kaiser O.- Odze Gy.: Magyarországon... megbízólevéllel. Alexandra Kiadó, Kántor Z.: A nemzet kérdése a nemzetközi porondon. Külügyi Szemle, 2008/ o. Kaponyi E.: Fejezetek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából. Aula Kiadó, Budapest, 2003., 328 o. Kaponyi E.: A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok tiszteletben tartásának kettős követelménye. Acta Humana 2006/ o. Kardos G.: Mi is az a nemzetközi soft law? Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Aktái, 30. kötet.1988.(1990.),69-76.o. Kardos G.: Jog a békére? A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái, XXXIII. kötet , o. Kardos G.: A joguralom a nemzetközi jogban. Jogállam 1994/1., o. Kardos G.: Emberi jogok egy új korszak határán. Az emberi jogok nemzetközi védelmének néhány problémája a hidegháború elmúltával. T-Twins Kiadó, Budapest, 1995., 227 o. Kardos G.: Az OECD szervezete, működése és döntéshozatala. In: Dunay P.-Gazdag F.-Tálas P. (szerk.): Az OECD, a legfejlettebb országok klubja, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1996., o. Kardos G. : Terrorizmus és nemzetközi jog. Magyar Tudomány 1996/10., o

8 Kardos G.: Békeszerződések a nemzetközi jogban. Rubicon 1997/2., o. Kardos G.: A semlegesség jogának változásai. Jogtudományi Közlöny 1997/12., o. Kardos G.: Emberi jogok általános védelme és a katonaság. Acta Humana 1997/28-29., o. Kardos G.: A nemzetközi emberi jog diszkrét bája. Fundamentum 1998/4., 5-9. o. Kardos G.: Miért nehéz jogi eszközökkel védekezni a terrorizmus ellen? In.: Vadai Á. (szerk.): Terrorizmus. A nemzeti és nemzetközi biztonságot érintő kihívás. BKE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 1999., o. Kardos G.: A szociális biztonsághoz való jog védelme a nemzetközi jogban. Fundamentum 2000/3., o. Kardos G.: A kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban. Fundamentum 2002/2., o. Kardos G.: Diplomácia és az emberi jogok. Külügyi Szemle 2002/3., o. Kardos G.: Az oktatáshoz való jog, mint szociális jog védelme a nemzetközi jogban. Jogtudományi Közlöny 2003/ o. Kardos G.: A diszkrimináció tilalma és az egyenlőség értelmezése: a nemzetközi jog lehetőségei. Acta Humana 2003/ o. Kardos G.: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat Kiadó, Budapest, o. Kardos G.: A vízhez való jog. Acta Humana 15. évf. 2004/ o. Kardos G.: Carl Schmitt nemzetközi jogi felfogásának jellemzői. = Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó, [466.] Kardos G.: Az alapvető jogok európai védelme. Budapest, Mobil Kiadó, Kardos G.: Vannak-e jogai a terroristáknak? = Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Szerk.: Cs. Kiss Lajos Karádi Éva. Budapest, ELTE ÁJK, [299.] /Bibliotheca iuridica, Libri amicorum 15./ Kardos G.: Bibó István nemzetközi konfliktuselmélete. = Rubicon. 2004/ Kardos G.: A béketeremtés hitelessége. = Béketeremtés békefenntartás. Tanulmánykötet. Szerk.: Beszteri Béla Vizi László Tamás. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, Kardos G.: A regionális vagy kisebbségi nyelvek chartája: egy európai kihívás. = Gazdaság és jog. Szakács István ünnepi tanulmánykötet. Szerk.: Steiger Judit. Budapest, ELTE ÁJK Gondolat Kiadó, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 11./ Kardos G.: Az alapnorma és a nemzetközi jogrend. Világosság 2005/ o. Kardos G.: Céltévesztő regisztráció? Fundamentum. 2005/ Kardos G.: A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az ENSZ és a nemzeti kisebbségek. Kül-Világ 2006/1., 1-16 o. Kardos G.: Konstrukció és destrukció a nemzetközi bíráskodásban. Jogtudományi Közlöny 2006/ o. Kardos G.: A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban. Jogtudomány Közlöny 2006/ o. Kardos G.: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák, Budapest, Gondolat kiadó, 2007.,

9 Kardos G.: A nemzetközi jog a hidegháború után. = Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború után. Szerk.: Rada Péter. Budapest, /Grotius Könyvtár I./ Kardos G.: A nemzetközi jog megváltozott képe. = A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/ Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András Takács Péter. Budapest, Gondolat ELTE ÁJK, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum. 15./ Kardos G.: Az alapnorma és a nemzetközi rendszer. = Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó MTA JTI ELTE ÁJK, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum. 7./ Kardos G.: Koszovó függetlensége: az elnyomás kompenzációja vagy a történelem mellékterméke? Föld-rész 2008/1. Kardos G.: Az élelemhez, illetve a vízhez való jog védelme az univerzális nemzetközi jogban. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Kartag-Ódri A.: A csoportidentitás és a kisebbségi kulturális jogok. REGIO Kisebbségi Szemle 1998/1. sz o. Kázmér Zs.: Excellencián innen és túl Minerva kiadó, Budapest 2008., 318 o. Kecskés G.: Az iraki háború a ius ad bellum tükrében. Állam- és Jogtudomány XLVIII , o. Kemenszky Á.: Háborús bűnösök felelősségre vonása az egykori Jugoszláviában, Ruandában és Sierra Leonéban. Az ad hoc büntetőbíróságok gyakorlata. Acta Humana 2002/46-47., o. Kende T.: A nemzeti és nemzetek feletti szuverenitás keresztútján. Európa Fórum. Gazdaság politika - jog, 1993/ o. Kende T.: A helyi jogorvoslatok kimerítése. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái, XXXIII. kötet , o. Kende T. (szerk.): Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok I-II kötet. Osiris, Budapest, 2000., o. Kerényiné Környei Á.: Regionalizmus az egyetemessé váló emberi jogokban. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, Budapest, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, 2000., o. Kincses L: Diplomáciatörténet. HVG-ORAC, Budapest, o. Kirs E.: A Nemzetközi Büntetőbíróság helye az átmeneti igazságszolgáltatásban, különös tekintettel az észak-ugandai eseményekre. Közjogi Szemle 2008/3., o. Kis-Benedek J.: A koszovói államiság kezdeti lépései 2008-ban. Európai Tükör, 2008/ o. Kiss J. L.: A szuverenitás változó normái a nemzetközi kapcsolatokban: területiség és funkcionalizmus, állam és nemzet. Valóság 1995/3., o. Kiss J. L.: A terrorizmus, avagy a biztonság és a háború metamorfózisa, Acta Humana 2002/46-47., o. Kiss J. L.: Az új terrorizmus, avagy a háború metamorfózisa: a régi háború -tól az új háború -ig. Valóság 2002/7.,14-32.o. Kiss J. L.: Adalékok a nemzetközi rend és változásainak értelmezéséhez. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás, BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Kisteleki K.: Az állampolgárság fejlődésének három európai útja: a német, a francia és a brit modell. In: Béli G.-Kajtár I.- Szekeres R. (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok VIII. Kiadja a PTE ÁJK. Pécs, o. Kleinschmidt H. A nemzetközi kapcsolatok története, Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2001, 224 o. Kondorosi F.: Az emberi jogok európai rendszere és védelme, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001., 114 o

10 Kondorosi F.: A globális gazdaság hatása az emberi jogok érvényesülésére. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás. BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Kondorosi F.: Emberi jogok: veszélyek és kihívások. A Civil Akadémia kiadása, Budapest, 2004., 276 o. Kondorosi F.: Az alapjogok hierarchiája. In: Hajas B. Schanda B. (szerk.): Fomatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. PPKE Jog- és Államtudományi Kar. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest 2006., o. Kondorosi F.: A fenntartható fejlődés és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 2006/ o. Kondorosi F.: A világ végveszélyben? (A nemzetközi jog új kérdései). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, o. Kondorosi F.: Energiapolitika és klímajogok. Közjogi szemle 2008/1., o. Kondorosi F.: Válság és veszélyek a nemzetközi kapcsolatokban. Urbis Kiadó, 2009., 168 o. Kondorosi F.: A gazdasági válság hatása a nemzetközi kapcsolatokra és az államok politikájára. Európai Tűkör, 2009/ o. Kovács B.: Gibraltár: az önrendelkezési jog újabb erőpróbája. Külügy Szemle, 2009/ o. Kovács P.: Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme a polgárháborúban. Jogtudományi Közlöny 1983/11., o. Kovács P.: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája - aláírás előtt... Acta Humana 1993/10., o. Kovács P.: A nemzetközi jog a Badinter-bizottság joggyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 1993/1., o. Kovács P.: Az európai kisebbségvédelem a 90-es években. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995., 128. o. Kovács P.: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris, Budapest, 1996., 238 o. Kovács P.: Fegyveres erők és emberi jogok. Acta Humana 1997/28-29., o. Kovács P.: Alkotmányosság és nemzetközi jog. In: Iustum, Aequum, Salutarem (Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére]. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 1998., o. Kovács P.: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba. Szent István Társulat, Budapest, Kovács P.: Nemzetközi szervezetek szankciós típusú határozatai magyarországi érvényesíthetőségének alkotmányjogi gyakorlata és problémái. In: Bodnár L. (szerk.): EU-csatlakozás és alkotmányozás, a Szegedi TE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai II., Szeged, 2001., o. Kovács P.: Szemtől szembe (Avagy hogyan kölcsönöznek egymástól a nemzetközi bíróságok, különös tekintettel az emberi jogi vonatkozású ügyekre). Acta Humana 2002/49., o. Kovács P.: Valami ketyeg alattunk (Nemzetközi jogi kötelezettségeink és belső jogi szabályozásunk egyes kirívó ellentmondásairól). In: Ünnepi tanulmányok Holló András 60. Születésnapjára. ME Állam- és Jogtudományi Kar, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003., o. Kovács P.: Honfoglaló eleink esete a nemzetközi köz- és magánjoggal. In: Placet experiri, Ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára, a PPKE kiadványa, Budapest, 2004., o. Kovács P.: Az egyén felelőssége az emberi jogok európai felfogásának rendszerében. Acta Humana 2004/2., o. Kovács P.: Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai bíróságának gyakorlatában. Magyar Kisebbség (nemzetpolitikai szemle) 2004/4., Kolozsvár, o

11 Kovács P.: Jus gentium ante portas vel intra muros. In: Hajas B. Schanda B. (szerk.): Fomatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. PPKE Jog- és Államtudományi Kar. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest 2006., o. Kovács P.: Nemzetközi közjog. Osiris, Budapest o. Kovács P.: Ítélet tanácsadó vélemény köpönyegében avagy van-e harmadik típusú eljárás a Nemzetközi bíróság előtt? Széljegyzetek a Nemzetközi Bíróságnak a palesztinai területen épített fal tárgyában adott tanácsadó véleményéhez. Iustum Aequum Salutare IV. 2008/ o. Kovács P.: Az erőszak alkalmazásának kérdése az ENSZ átalakításra váró koordinátarendszerében. In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egy. tanár oktatói munkásságának tiszteletére, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008., o. Kovács P.: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kidolgozásának története és elfogadásának körülményei. Iustum Aequum Salutare 2009/2., o. Kovács P.: Kisebbségi önkormányzatiság, identitásvállalás és adatvédelem avagy mennyi gondot is okoz nemzetközi jogi vonatkozású fogalmak önkényes értelmezése és továbbfejlesztése. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Környei Á.: Nemzetközi törekvések az emberi kötelességek meghatározására. Acta Humana 2004/2. sz., o. Környei Á.: Egy ország emberi jogi helyzetének értékeléséhez használható információk. Acta Humana 2008/ o. Kussbach E.: A háborús bűncselekményekre vonatkozó hatályos nemzetközi jogszabályok. Magyar Jog 1995/10., o. Kussbach E.: Nemzetközi és európai büntetőjog, Szent István Társulat, Budapest, 2005., 453. o. Lakatos I.- Forgó Á.: Az ENSZ emberi jogi rendszerének átalakítása az Emberi jogi Tanács megalakulásának fényében Reform vagy visszalépés? Acta Humana 2006/ o. Lakatos I.: Az ENSZ Emberi Jogi tanácsa vágyak és realitások. Fundamentum 2007/ o. Lamm V.: Az UNESCO szerződései, Állam- és Jogtudomány XIII., 1970., Lamm V.: Gondolatok a Nemzetközi Bíróság eljárásától való távolmaradásról, Állam- és Jogtudomány XXV o. Lamm V.: Néhány megjegyzés a nukleáris kárfelelősségi nemzetközi szerződésekről. Állam- és Jogtudomány XXVIII., o. Lamm V.: A nemzetközi bíráskodás fejlődésének vázlata az ókortól az első világháborúig. Állam- és Jogtudomány XXIX., o. Lamm V.: A Connally-fenntartás és Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Állam- és Jogtudomány XXX., o. Lamm V.: A kötelező nemzetközi bíráskodás az Állandó Nemzetközi Bíróság idején, Állam- és Jogtudomány XXX., 1987., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok felmondásával és módosításával kapcsolatos problémák, Állam- és Jogtudomány XXXII., 1990., o. Lamm V.: Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990., 162 o. Lamm V.: Univerzalizmus contra regionalizmus a Nemzetközi Bíróság ad hoc tanácsai. Állam- és Jogtudomány XXXIII/1-2., 1991., o. Lamm V.: A kelet-közép-európai államok és Nemzetközi Bíróság. Állam- és Jogtudomány XXXVI/1-2., 1995., o

12 Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. Lamm V.: A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog. IN: Glatz F. (szerk.): Közgyűlési előadások. Vol. II., Bp., MTA, 1999., o. Lamm V.: A fakultatív klauzula rendszerének jogi jellege. Állam- és Jogtudomány XL/ , o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság. In: Lomnici Z. (szerk.): Intézmények Európában, HVG-ORAC, Budapest, 2002., o. Lamm V.: A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Lamm V.: A veszélyes erőket tartalmazó létesítmények fegyveres konfliktusok idején való védelme. In: Jantsits Á.- Prandler Á. (szerk.): Az évi Genfi Egyezmények évi két kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadása, Budapest, 2003., o. Lamm V.: Viszonosság és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósága. In: Kiss D.- Varga I. (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2003., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok. Állam- és Jogtudomány XLIV., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Budapest, KJK-KERSZÖV, 2005., 331 o. Lamm V.: Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. Jog-Állam-Politika. 2009/2., o. Láncos P. L.: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége. Egy régi-új uniós szerv működésének első éve. Európai Tükör, 2008/ Lattmann T.: A Vöröskereszt új emblémája- Az előzmények. Kül-Világ 2006/1., o. Lattmann T. Varga R. A Vöröskereszt új emblémája A megoldás. Kül-Világ 2006/ o. Lattmann T.- Nagy B.: Támadható-e Bejrút vagy Tel-Aviv? Arányosság a libanoni konfliktusban. Élet és Irodalom, 50. évfolyam, 33. szám, augusztus 18., 7. old. Lattmann T.: Grúz-orosz konfliktus az erő alkalmazása és a nemzetközi jog. Nemzet és biztonság 2008/8., o. Lattmann T.: Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok. Nemzet és biztonság 2008/10., o. Lőrincz A.: A de Iure/de facto hontalanság problematikája. Acta Humana 2007/ 4., o. Lőrincz A.: családi élet tiszteletben tartásához való jog kontra állami szuverenitás. Külföldiek az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkének joggyakorlatában. Acta Humana 2007/ o. M. Nyitrai P.: A kiadatás intézményének újragondolása Európában az európai elfogatóparancs eszméje és alkalmazásának főbb dilemmái. Magyar Jog 2003/7., o. M. Nyitrai P.: Nemzetközi és európai büntetőjog. Osiris, Budapest, o. MacCormick N.: A szuverenitásról és a posztszuverenitásról. Fundamentum 2003/2., o. Magyar vonatkozású ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában: ld. Acta Humana szakfolyóirat számait. Majtényi B.: Változóban a jogszemlélet? (A jövő nemzedékek és a természeti tárgyak megjelenése a nemzetközi jogban és a nemzeti jogrendszerekben). Állam- és Jogtudomány XLIII/3-4., 2002., o

13 Majtényi B. - Vizi B. (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai: Dokumentum-gyűjtemény. Budapest, Gondolat Kiadó, MTA Jogtudományi Intézete, 2003., 248 o. Majtényi B.: Meddig terjed a kisebbségi biztos hatásköre? (Nemzetközi egyezmények mint kisebbségvédelmi garanciák). Marosi Z.: A nemzetközi terrorizmus és a végrehajtási immunitás az USA-ban. Collega 2002/4., o. Martonyi J.: Globális jog, európai jog, magyar jog. Magyar Jog 2001/4., o. Masenkó-Mavi V.: Emberi jogok: merre tovább? A további előrelépés lehetőségei, kihívásai és veszélyei. Acta Humana 2008/ o. Mavi V.: Kisebbségi csoportjogok védelme a nemzetközi jogban. Állam- és Jogtudomány XXXIII/1-2., 1991., o. Mavi V.: A nemzetközi közösség az univerzalizmus és a regionalizmus változó fogalmai szemszögéből. In: Rácz L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai, Budapest, 1993., o.. Mavi V. (szerk.): Nemzetközi okmányok gyűjteménye. Emberi Jogok Magyar Központja, Budapest, o. Mavi V.: Az Európa Tanács és az emberi jogok. Imre László Kiadó, Budapest, o. Mavi V.: A veszélyes hulladékok exportjának nemzetközi ellenőrzése. Állam- és Jogtudomány XXXVI/ , o. Mavi V.(szerk.): Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. Mavi V.: A Daytoni Egyezmény és az emberi jogok Boszniában és Hercegovinában. Állam- és Jogtudomány XLII/ o. Mavi V.: Környezetvédelem és emberi jogok az 1990-es években: változatlan összefüggések, változó prioritások. Állam- és Jogtudomány XLV/3-4. sz o. Mavi V.: Quo vadis, Egyesült Nemzetek Szervezete? (Az emberi jogok szerepe az ENSZ tervezett reformjában). Acta Humana 2005/3., o. Mavi V.: Konfliktusok és emberi jogok: Az emberi jogi jogsértések orvoslásának módszerei (A délszláv válság során alkalmazott módszer tapasztalatai). Állam és Jogtudomány Vol. XLVI., 2005/1-2., Mavi V.: Az állampolgárság intézménye: fejlődés vagy marginalizálódás? Állam- és Jogtudomány XLVIII o. Masenkó-Mavi V.: A mérlegelési hatalom problematikája az emberi jogok terén. Acta Humana 2008/ o. Mádl F.: Bős-Nagymaros tegnap és ma. In: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o. Melichar, E.: A nemzetközi jogilag kodifikált emberi jogok és Ausztria. In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVIII, Pécs, 1987, o. Mihajlov D.: Nemzetközi szervezetek tisztviselőinek jogállása. Magyar Közigazgatás 1993/4., o. Mihajlov D.: A nemzetközi tisztviselők jogállását szabályozó jogforrások. Jogtudományi Közlöny 1993/7., o. Mink J.: Kemény csaták visszafogott eredmények? Az Emberi Jogi Bizottság működésének értékelése. Fundamentum 2009/1., o. Miklósi Z.: A terrorizmus elleni háború és az emberi jogok. Fundamentum 2004/3., o. Molnár I. J.: A Kanadai Legfelsőbb Bíróság Québec Secession Reference ügyben hozott döntésének elemzése. Jogtudományi Közlöny 2004/3. sz o. Molnár T.: Az Alkotmány 7. (1) bekezdése a monista-dualista koncepciók szemszögéből de lege lata, illetve de lege ferenda. Magyar Jog 2004/11. sz., o

14 Molnár T.: Van új a nap alatt: a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárást újrakodifikáló törvény. Jogtudományi Közlöny 2006/2., o. Molnár T.: Az állampolgárság megítélése a nemzetközi jogban és a közösségi jogban, avagy messze esett-e az alma a fától? Acta Humana 2006/2., o. Nagy B.- Szénási Gy.: A nemzetközi szerződések jogának újabb kodifikációja. Bécs, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Aktái, 30. kötet , o. Nagy B.: Az emberiség közös öröksége: rejtőző jogosított. In: Rácz L. (szerk.): Az államok közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai kiadó, Budapest, 1993., o. Nagy B.: A felek és a Nemzetközi Bíróság jogi álláspontja a Gabcikovo (Bős) Nagymarosi perben. In: Vargha J. (szerk.): A hágai döntés. Enciklopédia, Budapest, 1997., o. Nagy B.: Migráció: előnyök és hátrányok. Európai Tükör 1997/2., o. Nagy B.: A Bős-Nagymarosi erőműrendszerrel kapcsolatos nemzetközi jogi problémák, In: Máthé G.(szerk.): Tizenegyedik Jogász Vándorgyűlés. (Gyula, október). Magyar Jogász Egylet, Budapest, 1997., o. Nagy B.: Ördögárok. A hágai döntés után. Magyar Szemle 1998/1-2., o., ill. in: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o. Nagy B.: A fűzfa és a kultúra árnyéka (Az emberi jogokról). Magyar Tudomány 1999/ o. Nagy B.: Utoléri-e a magyar Akhilleusz az Unió teknősbékáját? Megfigyelések a menekültügyi jogharmonizáció körében. Magyar Jog 2001/4., o. Nagy B.: Önvédelem, háború, jog. Élet és Irodalom szept. 28. Nagy B. Jeney P. (szerk.): Nemzetközi jogi olvasókönyv. Dokumentumok, szemelvények. Osiris, Budapest, o. Nagy B.: A szuverén határai. Fundamentum 2003/2., o. Nagy B.: Kizárás vagy befogadás? A menekültekre és a migránsokra vonatkozó szabályozás az EU-ban. Café Bábel sz o. Nagy B.: Ki a szuverén? In: Majtényi L. Miklósi G. (szerk.): És mi lesz alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, o. Nagy B.: Nemzet, állam, polgár. Kísérlet fogalmi rendteremtésre. Élet és Irodalom, május 7-i sz., 6-7. o. Nagy B.: Eltűnt a délibáb. Élet és irodalom augusztus 12-i 32. száma. Nagy B.: Bős-breviárium Áttekintés a jogvita állásáról, Beszélő 2005/10., o. Nagy B. Faragó T. (szerk.).: Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. Budapest, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 188 p Nagy G.: A strasbourgi bíróság újabb szervezeti és eljárási reformja. Acta Humana 2004/3. sz., o. Nagy K.: Az állam felelőssége a nemzetközi jog megsértése miatt. Akadémiai, Budapest, 1991., 243 o. Nagy K. : Az erőhatalom (vis major) néhány kérdése a nemzetközi jogban. Acta Juridica et Politica Tom. XLI. Fasc. 27. Szeged, o. Nagy K.: Szükséghelyzet és végszükség a nemzetközi jogban. Jogtudományi Közlöny 1995/11-12., o

15 Nagy K.: A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története. Antológia Kiadó és Nyomda, Lakitelek, 1995., 205 o. Nagy K.: A népek önrendelkezési joga (összefoglaló). Acta juridica et politica Tomus LIII (Szeged), Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szeged, 1998., o. Nagy K.: Nemzetközi jog, Püski, Budapest, 1999., 680 o. Nagy K.: A kisebbségek jogi helyzetének szabályozása egyes európai alkotmányokban: In: Bodnár L. (szerk.): EUcsatlakozás és alkotmányozás, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék kiadványai II., Szeged, 2001., o. Nagy P.: A Nemzetközi Valutaalap rövid története. Társadalmi Szemle 1996/8-9., o. Nagy P.: Virtuális diplomácia mítosz vagy valóság? Külügyi Szemle 2002/1., o. Nagy P.: Racionális-e a külpolitikai döntéshozatal? Külügyi Szemle 2003/1., o. Nagy S. Gy.: A környezethez való jog és a Kiotói Jegyzőkönyv, Acta Humana 2006/1., o. A Nemzetközi Bíróság ítélete a Bős (Gabcikovo) - Nagymarosi beruházása ügyében. In: Vargha J. (szerk.): A hágai döntés. Enciklopédia, Budapest, 1997., o. A nemzetközi jog alkotmányosítása (Forum: Lattmann T.- Kajtár G.- Stauber P.- Jeney P.). Fundamentum 2009/1., o. Nemzetközi jog és büntetőjog (tematikus szám). Állam- és Jogtudomány XXXV/3-4., A nemzetközi terrorizmus elleni harc és az emberi jogok védelme témakörében ld.: Fundamentum 2005/3. sz. A német Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatainak kötelező erejéről. Fundamentum 2005/ o. Németh J.: Az állampolgárok jogainak védelme külföldön. A konzuli jog és a diplomáciai védelem kérdései. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Nép - nemzet - szuverenitás tárgykörében ld.. Fundamentum 2006/2. sz. A nemzet fogalma. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének sz. ajánlása. Fundamentum 2006/2., o. Nguyen Quoc Dinh Patrick Dailler Alain Pellet Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris, Budapest, 1997., 566 o. Ódor B. (szerk.): Intézményesített párbeszéd az Európai Unió, az Európa Tanács és az EBESZ között a nemzeti kisebbségvédelem tárgyában; A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Közösségek Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága tevékenységében. Tanulmányok. Kiadja: Az Országgyűlés Hivatala. Budapest, o. Orentlicher D. F.: A nemzeti bíróságok és bíráik szerepe a nemzetközi humanitárius jog alkalmazásában. Fundamentum 2001/ o. Orosz Á.: A magyarországi polgári perek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Acta Humana 2007/ 4., o. Öllős László: Emberi jogok nemzeti jogok. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja - Dunaszerdahely, 2004., 252. o. Paczolay P.: Ókori államszövetségek. In: Tóth K. (szerk.): Acta Juridica et Politica, Tomus LXV. tanulmányok Dr. Molnár Imre egy. tanár 70. születésnapjára. Kiadja a Szegedi TE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága. Szeged o. Pákozdy Cs.: A terrorizmus leküzdése és a nemzetközi humanitárius jog (A terroristák és a kombattánsok minősítésének egyes kérdéseiről). Acta Humana 2002/ o

16 Pákozdy Cs.: Flachbarth Ernő gondolatainak időszerűsége a kisebbségvédelemben, az évi kisebbségvédelmi szerződéstervezet tükrében. In: Szabó M. (szerk.): Emlékkönyv Flachbarth Ernő tiszteletére, Pázmány Péter Katolikus Egyetem o. Pákozdy Cs.: A közerkölcs védelme mint a véleménynyilvánítás egyik nemzetközi jogi és alkotmányos korlátja. Acta Humana 2003/ o. Pákozdy Cs.: A véleménynyilvánítás szabadsága és a mai strasbourgi joggyakorlat. In: Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola, Stipta I. (szerk.): "Doktoranduszok Fóruma" tanulmánykötet, Novotni Alapítvány Miskolc, o. Pákozdy Cs.: A kisebbségvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi biztonság egyes összefüggései. Acta Humana 2004/ o. Pákozdy Cs.: Rágalmazással kapcsolatos ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. Magyar Jog 2005/2, o. Pákozdy Cs.: Az igazságszolgáltatás szereplővel szembeni kritika határai az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXIV, (2006). pp , illetve Acta Humana, 2006/ o. Pasqualetti G.: Diplomáciai vagy egyéb mentesség a szabálysértési eljárásban. Jogtudományi Közlöny, 2009/ o. Paulovics A. Állatvédelem a nemzetközi szabályozás tükrében, Magyar Jog 2004/ o. Petró R. Sulyok G.(szerk.): Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000., 297 o. Póczik Sz. - Dunavölgyi Sz.: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Polgári E.: A strasbourgi bíróság és az európai konszenzus. Értelmezési módszer vagy utólagos igazolás? Fundamentum, 2005/ o. Polgári E.: Az Emberi Jogok Európai bíróságának esetjoga. In: Fleck Z. (szerk.): Bíróságok mérlegen II. Pallas kiadó, Budapest, o. Polt P.: A kiadatás alkonya egy új jogintézmény: az európai letartóztatási parancs. Európai Jog 2002/2., 3-8. o. Pomeisl A. J.: Az EJEB-nek az EEJE 4. cikkének (2) bekezdésével (kényszer- vagy kötelező munka tilalma) kapcsolatos gyakorlata. Jogtudományi Közlöny 2009/9., o. Prandler Á.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974., 484 o. Prandler Á.: A Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása: radikális előrelépés a nemzetközi kapcsolatokban és a nemzetközi jog fejlesztése területén. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Prandler Á.: Elfogadott-e a humanitárius beavatkozás gyakorlata a nemzetközi jogban? Acta Humana 2002/ o. Prandler Á.: Gondolatok a nemzetközi büntetőbíráskodásról: eredmények és kilátások. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Ravasz Á.: Kalózkodás Szomáliában: Puntland és a bukott államiság. Kül-Világ 2008/3-4., Raz J.: Emberi jogok megalapozás nélkül. Fundamentum 2009/1., o. Roberts A.: Út a világközösség felé? Az ENSZ és a nemzetközi jog. In: Howard M. - Louis W. R. (szerk.): Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, 2002., 490. o., o

17 Romsics G.: A hallgatástól a kritikáig. A nemzetközi kapcsolatok elmélete és az emberi jogok. Fundamentum 2009/1., o. Rostoványi Zs.: Iszlám terrorizmus. Magyar Tudomány 1996/10., o. Rostoványi Zs.: Az emberi jogok egyetemessége és a kulturális relativizmus. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Rostoványi Zs.: Civilizációk a civilizációk ellen? A hidegháború utáni nemzetközi rendszer antinómiái. Külügyi Szemle 2002/ o. A Római Egyezmény és a jogvédelem hatékonysága (fórum). Fundamentum 2000/4., o. Rónay M.: A Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a közbeszédben és a jogban. Külügyi Szemle, 2004/3-4., o. Ruwantissa, I. R. A.: Cyber-terrorizmus és világűr-tevékenységek. Magyar Jog 2002/ o. Sajó A.: Érzelem és értelem vitája az ember és polgár jogainak nyilatkozatában. Fundamentum 2009/ o. Sándor J.: Bioetika és emberi jogok, az emberi jogok új generációja? Acta Humana 2006/1., o. Sántha F.: Az emberiesség elleni bűncselekmények. Miskolci Jogi Szemle 2008/ o. Schweitzer A.: Jeruzsálem nemzetközi jogi státusa politikai dokumentumok és értelmezések. Külügyi Szemle 2003/1., o. Segesváry V.: A terrorizmus elleni háború. Valóság 2002/8., 1-9. o. Serge L.: A Nemzetközi Büntetőtörvényszék Ruandában. Acta Humana. 2006/2., o. Shaw, M. N.: Nemzetközi jog. (szerk.: Nagy B.). Complex Kiadó, Budapest, 2008., 1120 o. Silagi, Michael: A levéltárak sorsa államutódláskor. Állam- és Jogtudomány XXXVI/3-4., 1995., o. Silek R.: A jugoszláviai nemzetközi büntetőtörvényszék joghatósága, szervezete és eljárása. Jogtudományi Közlöny 1998/ o. Simonyi A.: Csúcsrajáratva. Budapest, Alexandra Kiadó, Siska K. - Szemesi S.: A nemzetközi jog története. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003., 150 o. Skutnabb-Kangas T.: Nyelvi sokféleség, emberi jogok és a szabad piac. Fundamentum 1998/1-2., o. Stone, Th. W.: A mérlegelési hatáskör fonáksága. Fundamentum 2005/ o. Sulyok G.: Az Átfogó Atomcsend Szerződés. Állam- és Jogtudomány XXXIX/ o. Sulyok G. : Nagyhatalmi intervenciók és Magyarország a XIX-XX. században. Állam- és Jogtudomány XLI/1-2., 2000., o. Sulyok G.: Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az Észak-Atlanti Szerződés 5. cikkének tükrében. Állam- és Jogtudomány XLIII , o. Sulyok G.: Útkeresés a nemzetközi büntetőbíráskodásban. In: Fiatal Oktatók Tanulmányai, 2003/1. Gyõri Egyetemi Kiadványok, Budapest, o. Sulyok G.: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004., 364 o

18 Sulyok G.: A nemzetközi jog és a belső jog viszonya: a fontosabb elméletek és a hazai gyakorlat. Leviatán, Tomus III. (2005), Sulyok G.: Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása. Acta Humana 2005/2.,30-56.o. Sulyok G.: A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum 2005/3. sz., o. Sulyok G.: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Békeépítési Bizottsága. Állam- és Jogtudomány XLVII , o. Sulyok G.: A Biztonsági Tanács reformjának szükségessége: kritikai értékelés. Közjogi szemle 2008/3., o. Sulyok G.: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. Complex Kiadó, Budapest 2009., 257 o. Szabó G.: Globalizáció és az emberi jogok. Acta Humana 2002/48., o. Szabó M.: Az Alkotmányos Szerződés nemzetközi jogi kérdései. Iustum aequum salutare (PPKE-JÁK) 2006/1-2., o. Szalai A.: Kiotón innen és túl Az amerikai csatlakozás esélyei. Kül-Világ 2007/ o. Szalayné Sándor E.: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a Nemzetek Szövetségének égisze alatt. In: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről I. Pécs, 1988, o. Szalayné Sándor E.: A kisebbségi jogok európai egyezménye tervezet. In: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről II. Pécs, 1988., 1-15.o. Szalayné Sándor E. (szerk.): Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről I-II. JPTE ÁJK Kisebbségvédelmi Munkaközössége, Pécs 1988, 430. o. Szalayné Sándor E.: A Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi eljárása. Jogászszövetségi Értekezések XII/2. Budapest, 1989, o. Szalayné Sándor E.: Nemzetközi szervezetek és kisebbségvédelem 1945 után. In: REGIO, Budapest, 1993/ o. Szalayné Sándor E.: Az Európai Közösség csatlakozásának kérdése az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez néhány gondolat a közösségi jog és az alapjogok viszonyáról az Európai Közösségek Bíróságának 2/94-es véleménye kapcsán. Acta Humana, Budapest, 1998/ o. Szalayné Sándor E.: Az EU-tagállamok nemzeti identitásával és szuverenitásával kapcsolatos dilemmák nemzetközi jogi szemszögből. In: Európai Unió Regionalizmus Szuverenitás (IV. országos politológus vándorgyűlés, Székesfehérvár március ), MTA-VEAB konferenciakötet, Székesfehérvár, 1998, o. Szalayné Sándor E.: A Nemzetek Szövetsége és az ENSZ szerepe a kisebbségek nemzetközi jogi védelmében. Kisebbségkutatás, Budapest, 1998/ o. Szalayné Sándor E.- Oplatka A. (szerk.): A többnyelvűség svájci modellje tanulmánygyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest 1998, 172. o. Szalayné Sándor E.: Huszadik századi nemzetközi jogi kisebbségvédelem. Indokok és intézmények. In: Kutatási Füzetek 6. sz., JPTE Történelem doktori program (Európa külső és belső határai a 19. és 20. században konferencia-kötet, Pécs, 1999, o. Szalayné Sándor E.: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának jelentősége. In: A régió nyelvi-kulturális jelenségei (Nyelvek Európai Éve 2001 alkalmából tartott konferencia kötete) Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs 2002, o. Szalayné Sándor E.: Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között. In: Kisebbségkutatás, 2003/1, o

19 Szalayné Sándor E.: Interferencia az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Acta Humana, 2005/2., o. Szalayné Sándor E.: A kisebbségi kérdés előzményei és összefüggései a nemzetközi jogrendben. REGIO Kisebbségi Szemle 1998/1. sz o. Szalayné Sándor E.: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003., 247 o. szere.pdf Szalkai A.: Vízhiány a Közel-Keleten: olajháború után vízháború? Nemzet és biztonság 2008/10., o. Szamel K.: A közérdek érvényesülésének lehetőségei a környezetvédelemben. Közjogi Szemle 2008/1., o. Szászi Á.: A menedékjogi védelemben részesülő személyek kategóriái Magyarországon, figyelemmel az Európai Unió jogára. Európai Tükör 2006/ o. Szemesi S.: Teghze Gyula gondolatainak időtállósága a XXI. század eleji nemzetközi jogban. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis IV., o. Szemesi S.: A Nemzetközi Büntetőbíróság intézménye a nemzetközi jogban. Jogelméleti Szemle (www.jesz.ajk.elte.hu) 2006/2. Szemesi S.: Hugo Grotius újraolvasva, avagy a "Nemzetközi jog atyja" gondolatai a XXI. század elejének nemzetközi jogában. Debreceni Jogi Muhely Évkönyve, o. Szemesi S.: Emberi jogok Európában - gondolatok az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió viszonyáról. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis V., o. Szemesi S.: Az Európai Unió és a közösségi jog szerepe az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. Acta Humana 2006/2., o. Szemesi S.: Az élet és emberi méltóság, valamint a diszkrimináció tilalmának összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 2007/5., o. Szemesi S.: Az iraki háború új aspektusa - Szaddam Husszein ügye az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Collega 2006/ o. Szemesi S.: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának megjelenése az Emberi Jogok Európai Egyezményében. Jogtörténeti Szemle 2008/3., o. Szemesi S.: A homoszexualitás és a hátrányos megkülönböztetés tilalma összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. Acta Humana 2008/ o. Szemesi S.: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, Complex Kiadó Kft. Budapest, 2009, 188 o. Szemesi S.: A roma gyermekek szegregált oktatásának jogi megítélése a strasbourgi és a magyar bírói gyakorlatban. Fundamentum 2009/2., o. Szemesi S.: Bevetetés a nemzetközi jog tanulmányozásába. Debreceni Egyetemi Kiadó, o. Szénási Gy: A Nemzetközi Bíróság szerepe a nemzetközi környezetvédelmi jog fejlődésében. Állam- Jogtudomány XXXIX/3-4., 1998., o. Szénási Gy.: A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos döntéshozatalra és eljárásra vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozás és a napi valóság, ahogy azt a hivatásos jogalkalmazó látja és tapasztalja. Magyar Jog 2002/7., o

20 Szenes Z.: A [[NATO] Szövetség jövője. Nemzet és biztonság 2009/ o. Szigeti P.: Az erőszakhasználatot legitimáló jelenkori politikai eszmék és a nemzetközi jog. Külügyi Szemle 2005/1-2., o. Szilágyi P.: Szuverenitás, globalizáció, europaizálódás. Jog Állam Politika 2009/ o. Tallodi Z.: Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Kormányképviselet működése. Acta Humana 2007/ 4., o. Taubner Z.: A kisebbségvédelem alapkérdései az európai nemzetközi fórumokon. Gondolatok útközben. Acta Humana 15. évf. 2004/ o. Taylor, Ch. : Létrejöhet-e egyetemes konszenzus az emberi jogokról? Fundamentum 1999/4., o. Tchikaya, Bl.: Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából. Bíbor Kiadó, Miskolc, o. Terrorizmus és szabadság (fórum). Fundamentum 2001/4., o. Tiba Z.: Éhezés és éhínségek. Elméletek, hipotézisek és a nemzetközi jog összefüggései. Acta Humana.2006/ o. Tizennegyedik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosításáról és Magyarázó jelentés. Acta Humana 2004/4., o. Tóth G.: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és a nemzetközi humanitárius jog fejlődése. Kül-Világ 2006/1., o. Tóth J.: Jog-e a konzuli védelemhez való jog? In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Tóth J.: Világméretű párbeszéd a menedékjogról. Acta Humana 2002/48., o. Tóth J.: Alapjog-e a status negativus, van-e környezethez való jog? Közjogi Szemle, 2008/2., 1-8. o. Tóth N.: Kalandozás az autonóm területek volágában az ún. fordított kisebbségek problémája a nemzetközi jogban. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Törő Cs.: Kreatív intervencionizmus az 1990-es években, avagy a Biztonsági Tanács szabadságának diszkrét bája. Acta Humana 2002/46-47., o. Törő Cs.: A humanitárius segítséghez való jog problematikája. Acta Humana 2003/3., o. Törő Cs.: Nemzetközi fegyveres beavatkozások lehetséges igazolásai a mai nemzetközi jogrendben. Magyar Jog 2007/5., o. Trócsányi L.: Kisebbségi jogok a globalizáció és a regionalizáció időszakában. Európai Tükör 2008/ o. Ustor E.: A diplomáciai kapcsolatok joga. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965., 525 o. Ustor E. : konzuli ismeretek. Tankönyvkiadó, 1967., 194 o. Vadai Á.: A Nemzetközi Büntetőbíróság kialakulásának történelmi folyamata. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke, Budapest, 2000., o. Vadai Á.: A terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok tiszteletben tartása. Fundamentum 2001/4., o. Valki L.: A hatalmi egyensúly elméletéről. Külpolitika, 1977/ o. Valki L.: A nemzetközi jog értéktartalmáról. Külpolitika, 1977/ o

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében

A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében Dr. Pákozdi Csaba A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében 1. A kisebbségvédelem kialakulása és nemzetközi jogi eszközrendszere A nemzeti kisebbségek védelmének

Részletesebben

1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2

1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2 1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2 Hatvan éves az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2008. december 10.-

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK:

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK: VII. évfolyam 2010/4. TARTALOMJEGYZÉK: Lattmann Tamás Szalai Anikó: Szerkesztői előszó 1 TANULMÁNYOK Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941.

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/1. 163 181. VARIA KÖNYVISMERTETÉS TELEKI PÁL: Az igazi tisztviselõ Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Rendhagyó könyvismertetésbe kezdek. Egyrészt azért rendkívüli,

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Szerbia az európai integráció útján Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Заједничка иницијатива за подршку парламентарним унституцијама Пројекат финансира ЕУ преко Европске

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda

MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda Vezetői összefoglaló A tanulmány a hazai jogrendet az 1990 utáni jogfejlődés alapján vizsgálja, s az egyes nagy jogterületekhez kapcsolódóan próbál javaslatokat

Részletesebben

Bevezetés az alkotmányjogba

Bevezetés az alkotmányjogba Bevezetés az alkotmányjogba Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette Trócsányi, László és Schanda, Balázs Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS KAPCSOLATA (I. RÉSZ) NAGY ANITA

AZ EMBERI JOGOK ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS KAPCSOLATA (I. RÉSZ) NAGY ANITA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 341-369 AZ EMBERI JOGOK ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS KAPCSOLATA (I. RÉSZ) NAGY ANITA I. Az emberi jogok és a büntetőeljárás kapcsolata, különös tekintettel

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega X. évfolyam 2-3. szám Jogi szakmai folyóirat X. évfolyam 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Betlejné

Részletesebben

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola CSAPÓ ORSOLYA A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben