Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015"

Átírás

1 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2015

2 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Összeállította: Homor Péter A Széchenyi István Városi Könyvtár kiadványa Felelős kiadó: Horváth Csaba igazgató A borítón szereplő képeslap Bognár Béla gyűjteményéből származik Rendelkezésünkre bocsátását ezúton is köszönjük!

3 Lectori salutem! A Széchenyi István Városi Könyvtár immár negyedszer köszönti az új évet a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből című kiadványával, melyben idén a évre eső kerek évfordulókat gyűjtöttük össze. Évfordulónaptárunk kifejezett célja, hogy kevésbé közismert, esetleg csak szűkebb szakmai körben számon tartott eseményekre és személyekre is felhívja a figyelmet. Az évfordulónaptár összeállításához a korábbi évekhez hasonlóan a könyvtárunk Helytörténeti Gyűjteményében található dokumentumokon túl felhasználtuk az Arcanum Digitális Tudástár, a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai teljes szöveggel elérhető állományát, a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait és a Soproni Szemle digitális változatát. Az évfordulónaptár összeállításának folyamata minden évben egy tapasztalatszerzési lehetőség arra is, hogy a világhálóra kerülő helytörténeti vonatkozású tartalmak milyen mértékben gazdagodtak az előző évhez képes. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2014-ben egy mennyiségi fordulatot lehet tapasztalni az internetre felkerült digitalizált kiadványok tekintetében. Hazai és külföldi portálokon a régebbi szakirodalom megdöbbentő hányada elérhető és kutatható. Példának okáért a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Könyvtárában rengeteg soproni vonatkozású anyag került fel az internetre; az Arcanum Adatbázis Kft. eddigi tevékenységének mintegy összegzéseként létrejött Arcanum Digitális Tudománytár Plusz (ADT+) portál pedig ugyan üzleti szolgáltatásként működik, tehát előfizetéssel használható hatalmas mennyiségű adat egy felületen történő keresését teszi lehetővé. Külföldre tekintve csak egy példát említünk: a német nyelvű nyomtatott kultúrkincs digitalizálásában élenjáró Bayerische Landesbibliothek digitális gyűjteményéből számos soproni származású, német egyetemre járt diák doktori disszertációját sikerült megtalálni. Összességében megállapítható, hogy a 20. század előtt publikált kiadványok nagy eséllyel megtalálhatók valamely hazai vagy nemzetközi digitális könyvtárban. Új tendencia, hogy a szakmai kiadványok mellett a helyi sajtó digitális közzététele is elkezdődött: a szegedi könyvtárak együttműködésével felkerült az internetre a Csongrád megyei napilap, a Délmagyarország teljes szövegű archívuma, de az Arcanum adatbázisaiban is találhatunk számos vidéki lapot. Évfordulónaptárunk fő céljához visszatérve az előszóban szeretnék kiemelni néhány figyelemre méltó évfordulót ben ünnepeljük Füredi Oszkár építész születésének 125., Goldmark Károly zeneszerző halálának 100. és Környei Attila születésének 75. évfordulóját. A városi közművelődés jeles évfordulója és egyben intézményünk számára is örömteli, hogy könyvtárunk jogelődje, Sopron Szab. Kir. Város Közkönyvtára is száz évvel ezelőtt, március 27-én nyitotta meg kapuit. Ezzel a kiadvánnyal a centenáriumra is emlékezünk. Az évfordulók minden szócikkéhez egy-négy szakirodalmi vagy internetes forrást is feltüntettünk. Jellemzően az a forráshely szerepel, amelyben az adatot megtaláltuk. Kivéve, ha további pontosításra volt szükség, vagy a rövid szócikk az adatforrásnál több információt tartalmaz. Az előző évekhez hasonlóan további (öt éves, tíz éves) évfordulók az év során elérhetők lesznek weboldalunk (www.szivk.hu) Évfordulók menüpontjában. Az immáron negyedik éve közreadott kiadvány hozadékos eredményei közé tartozik, hogy egyes évfordulókhoz kapcsolódóan munkatársaink segítségével hosszabb írásokat is publikálunk honlapunkon. Az elmúlt év során szép számú látogatót vonzottak Széchenyi Béla életéről (2012) vagy kedves olvasónk, Sabjanics József által rendelkezésünkre bocsájtott ifj. Nemes Tompa Mihály munkásságáról (2013) és az Ikva árvizeiről (2014) szóló írások. Fogadják szeretettel kiadványunkat, és bízunk benne, hogy a bőséges adattárban mindenki talál érdeklődésének megfelelő adatot, információt! Sopron, január 1. Horváth Csaba igazgató

4

5 Évfordulók pontos időpont nélkül 750 évvel ezelőtt, 1265-ben említi először IV. Béla király oklevele Cirák község nevét. Irodalom: Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély. In: Soproni Szemle. 4. évf. 1. sz. (1940) p. 32. ; Nagy Imre: Sopron vármegye története 1. kötet Sopron, p évvel ezelőtt, 1265-ben említik elsőként az oklevelek Lövér falut (terra Luer formában). Irodalom: Maár Károly Mollay Károly: A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere s feladatai. In: Soproni Szemle. 2. évf sz. (1938) p évvel ezelőtt, 1390-ben Zsigmond király elzálogosította Csepreg városát a Kanizsai családnak, amely 1401-ben véglegesen a család tulajdonába került. Ennek következményeképpen Csepreg szabad királyi városból mezőváros (oppidum) lett. Irodalom: Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium ( ). In: Soproni Szemle. 28. évf. 4. sz. (1974) p évvel ezelőtt, 1440-ben 52 különböző mesterséget folytató kézműves dolgozott a Sopronban. Irodalom: Gömöri János: Új állandó régészeti kiállítás Sopronban. In: Soproni Szemle. 33. évf. 1. sz. (1979) p évvel ezelőtt, 1515-ben fejeződtek be a munkálatok, melynek során Ruszt mezővárost Ákosházi Sárkány Ambrus között fallal vette körbe. Irodalom: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. 2. kötet. Sopron ; Prickler: Das Burgenland während der Periode Türkenkriege. p. 8-9, ; Römerjünde von Eisenstadt. Wien, p évvel ezelőtt, 1565-ben Sopron protestáns polgárai meghívták lelkésznek Gerengel Simont ( ). A városi evangélikus gyülekezett ettől a dátumtól számolja alapításának évfordulóját. Irodalom: Friedrich Károly: Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervezője ( ). In: Soproni Szemle. 46. évf. 1. sz. (1992) p ; Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. 1., A reformáció kezdetétől az 1681-ik évi soproni országgyűlésig. Sopron p ; A reformációtól - napjainkig : evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. 2. kötet. Győr, p évvel ezelőtt, 1615-ben jelent meg Lackner Kristóf ( ) Coronae Hungariae emblematica descriptio (A magyar korona emblematikus leírása) című munkája. Irodalom: Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából) I. rész. In: Soproni szemle. 25. évf. 1. sz. (1971) p évvel ezelőtt, 1740-ben kiszáradt a Fertő. Irodalom: Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból. In: Soproni Szemle. 22. évf. 1. sz. (1968) p évvel ezelőtt, 1790-ben alakult meg a soproni Lövészegylet (Scharffschützen-Compagnie). Irodalom: Krisch András: Sopron a francia megszállás alatt, 1809-ben In: Soproni Szemle 56. évf. 2. sz. (2002) p évvel ezelőtt, 1815-ben nyitotta meg a Mórhoz címzett fűszerkereskedését id. Flandorffer Ignác a Kisvárkerületen. Irodalom: Szabó Jenő: A soproni városszépítő egyesület története ; Horváth Zoltán: Ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága ( ) I. rész. In: Soproni Szemle. 48. évf. 4. sz. (1994) p évvel ezelőtt, 1815-ben írta Kis János Sopron tájékához című versét. Internet: 5

6 200 évvel ezelőtt, 1815-ben jelent meg Pesten Kis János verseinek háromkötetes kiadása (Kis János versei. Kiadta Kazinczy Ferenc. Pesten, 1815.) Internet: 200 évvel ezelőtt, 1815-ben született Nemesládonyban Selly (Schelly) Sámuel katonatiszt, az es szabadságharc honvédszázadosa. A komáromi csatában halt hősi halált július 2- án. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, 1840-ben a brennbergi bányából mázsa darabos- és mázsa daraszenet adtak el. Irodalom: Lovas Gyula: A brennbergi bányavasút. In: Soproni Szemle. 21. évf. 3. sz. (1967) p évvel ezelőtt, 1840-ben Deák Ferencet Sopron díszpolgárává választották. Irodalom: Kis adatok Sopron múltjából. In: Soproni Szemle. 1. évf. 1. sz. (1937) p évvel ezelőtt, 1840-ben hunyt el Heckenast Dániel neves soproni aranyműves ben született. Irodalom: Csatkai Endre: A pesti árvíz 1838-ban és Sopron városa In: Soproni Szemle. 17. évf. 2. sz. (1963) p évvel ezelőtt, 1840-ben fogott bele vándorkönyve vezetésébe Klenner József soproni óráslegény. Az közötti vándoréveket nyomon követő könyv (az óráslegény megjárta Bécset, Oroszországot, Franciaországot és Belgiumot is) érdekes ipartörténeti dokumentum. Irodalom: Forrai Ibolya Szemkeő Endre: Iskolák a Kárpát-medencében : források a Néprajzi Múzeum kézirattárából. Budapest, 1996 p évvel ezelőtt, 1840-ben született Sopronban Kolbenheyer Ferenc építész. Buzsákon hunyt el január 11-én. Irodalom: Magyar életrajzi lexikon. 2. kötet. Budapest, p ; Művészeti lexikon. 2., F-K. Budapest, p évvel ezelőtt, 1840-ben született Eszterházán (ma: Fertőd) Pfliegler J. Ferenc festő, aranyozóés üvegesmester, a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara alapítója. Miskolcon hunyt el május 29-én. Önéletrajza és között vezetett naplója fontos forrása a miskolci várostörténetírásnak. Irodalom: Pfliegler J. Ferenc: Életem: egy miskolci polgár visszaemlékezései Miskolc, évvel ezelőtt, 1840-ben kezdődtek el a városi színház építésének munkálatai a Petőfi téren. A Lössl Ferenc bécsi építész tervei alapján épített színházat 1909-ben lebontották, helyére Medgyaszay István tervei szerint építettek új épületet. Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p ; Winkler Oszkár: Sopron művelődési középületeiről. In: Soproni Szemle. 12. évf. 1. sz. (1958) p évvel ezelőtt, 1865-ben a Fertő csaknem teljesen kiszáradt. A Fertő kiszáradásáról Széchenyi Béla Kőkori lelet a Fertő tava medrében című művében a következőket olvashatjuk: Midőn a Fertő év elejétől kezdve kisebb-nagyobb tócsák kivételével egészen kiszáradt, mely utóbbiak ig szintén kiapadtak, érdekes volt látni, hogy a tómederben lassanként minő vegetátió jön létre. Tanulságos volt látni, hogy ily rövid idő alatt a természet mint végzé be a tökelyesítés munkáját. A tó eredeti vízszintje csak telét követően állt helyre. 6

7 Irodalom: Belitzky János: Sopron vármegye története. Budapest, p. 29. ; Stessel József: Néhány történeti adat Sopron és Moson vármegyékről. In: Századok 31. évf. 1. sz. (1897) p. 26. ; Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból. In: Soproni Szemle. 22. évf. 1. sz. (1968) p évvel ezelőtt, 1890-ben építtette villáját Lenck Emil, Otto Hofer ( ) tervei alapján (Deák tér 1.). Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p évvel ezelőtt, 1915-ben a Soproni Városszépítő Egyesület emlékoszloppal jelölte meg a Bécsidombon, azt a helyet, ahol 1625-ben III. Ferdinánd király, koronázása alkalmával elvégezte a négy kardvágást. A helyszínt azóta Koronázó-dombnak nevezik. Irodalom: Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története : Sopron, p. 32. Internet: 100 évvel ezelőtt, 1915-ben jelent meg Sopronban Mihályi Ernő ( ) művészettörténész Sopron renaissance- és barokk-stílban épült házai című könyve. Internet: 75 évvel ezelőtt, 1940-ben jelent meg Ferde magyar tornyok közt címmel Dorosmay János ( ) aforizmakötete. Irodalom: Becht Rezső: Dorosmay János ). In: Soproni Szemle. 25. évf. 3. sz. (1971) p évvel ezelőtt, 1940-ben hunyt el Raffensperger József kertész, a híres soproni kertészdinasztia képviselője ban feleségével a Vitnyédi utcában nyitott kertészetet, melynek helyén jelenleg a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola áll ben született Sopronban. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 108 ; Németh Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez (A Raffensperger család). In: Soproni Szemle. 51. évf. 2. sz. (1998) p Internet: 50 évvel ezelőtt, 1965-ben a megyei I. osztályú bajnokságot a Fertődi Medosz csapata nyerte meggyőző teljesítménnyel. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, 1965-ben épült meg a Fenyves szálló. A napjainkban Hotel Lövér néven üzemelő szálloda a Hatvan Ferenc turistaház helyén épült Perczel Dénes tervei szerint ben Winkler Gábor építész tervei alapján bővítették ki. Irodalom: Kubinszky Mihály: Idegenforgalmi létesítmények a Lőverekben. In: Soproni Szemle. 55. évf. 3. sz. (2001) p évvel ezelőtt, 1965-ben a soproni borvidék összesen 1912 katasztrális holdnyi (kh.) területéből 1255 kh-on kékfrankost, 538 kh-on fehérborszőlőt termesztettek. Irodalom: Lángh Alfréd: A soproni szőlőtermelés a felszabadulástól napjainkig. In: Soproni Szemle. 24. évf. 2. sz. (1970) p évvel ezelőtt, 1965-ben az NB III. Északnyugati Csoportjának első két helyén soproni csapat végzett. A bajnokságot a Soproni Textiles nyerte, míg a második helyet a Soproni VSE labdarúgói szerezték meg. Az 1965 októberében rendezett városi rangadót 4500 néző előtt rendezték. A mérkőzésen Czakler góljával a Textiles nyert. 7

8 Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, 1965-ben jelent meg Sz. Póczy Klára: Sopron rómaikori emlékei című könyve. Internet: 25 évvel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Keszei Dénes: Régi és újabb történetek Nagycenk múltjából című könyve. Internet: 25 évvel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Ormos Mária: Civitas Fidelíssima : Népszavazás Sopronban című könyve. Internet: 8

9 Évfordulók pontos időponttal 725 évvel ezelőtt, július 10-én Körösszegen meggyilkolták IV. László magyar királyt, aki 1277-ben megerősítette elődei (IV. Béla és V. István) Sopron általunk már nem ismert, elveszett szabadalomleveleit és szabad királyi város rangjára emelte a települést. Irodalom: Almási Tibor: A tizenharmadik század története. Budapest, p ; Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Sopron, p évvel ezelőtt, március 6-án kelt Simon csornai premontrei prépost oklevele, mely elsőként említi egyértelműen Pásztori nevét. Irodalom: Kiss Imre: Pásztori a feudalizmus korában. In: Soproni Szemle. 27. évf. 1. sz. (1973) p évvel ezelőtt, április 21-én Károly Róbert király új pecsétet adományozott Sopron városának. A címer 1411-ig volt használatban. Irodalom: Gömöri János: Az évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása. In: Soproni Szemle. 44. évf. 4. sz. (1990) p ; Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Sopron, évvel ezelőtt, június 12 július 3. között tartózkodott a városban a csecsemő V. László király, akit soproni származású dajkája menekített ide. Szintén a dajka, Kottanner Jánosné leánynevén Wolfram Ilona, Székeles Péter soproni polgármester özvegye volt az, aki a koronát kicsempészte a visegrádi várból, így a csecsemőt május 25-én Székesfehérváron megkoronázták. Erzsébet királynő udvartartásának egy része 1440 decemberétől 1441 márciusáig állandóan itt tartózkodott, és maga a királynő is három ízben látogatott el ez idő alatt Sopronba. Habsburg Albert (uralkodott: ) özvegye a szintén megkoronázott I. Ulászló hívei ellenében akarta biztosítani fia számára a királyi trónt, a két párt harcának egyes részleteit éppen Kottanner Jánosné emlékiratából ismerjük. Irodalom: A korona elrablása : Kottaner Jánosné emlékirata 1439/1440. Budapest, ; Szende Katalin: Fidelitas és politika. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban. In: Soproni Szemle. 55. évf. 4. sz. (2001) p. 349 ; Szende Katalin: Hűség és kiváltság. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p évvel ezelőtt, szeptember 7-én huszita hadak kirabolták, majd felgyújtották Sopron külvárosát. Az egy évvel korábban lerombolt Macskakő várát megbosszuló hadjárat, melyet Waltersdorfi, vagy másképpen Luckai Tannfeld Hinko cseh vezér csapata hajtott végre, az ún. huszita háborúk korszakának utolsó eseménye volt a város környékén. Irodalom: Belitzky János: Sopron vármegye története. Budapest, p. 871 ; Házi Jenő: Macskakő vára. In: Soproni Szemle. 16. évf. 4. sz. (1962) p évvel ezelőtt, június 9-én kisebb földrengés volt Sopronban, melyről Bruckner Gottlieb krónikája számolt be. Irodalom: Varga Péter Szeidovitz Győző: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, szeptember 17-én tette le Sopronban a polgáresküt az első név szerint ismert magyarországi kéményseprő iparos, Keraus Kristóf. Neve beszélő név: Kehr aus! (Seperj ki!) Irodalom: Szulovszky János: Kéményseprők képeslapokon. In: Agria 43. évf. (2007) p évvel ezelőtt, szeptember 18-én Bruckner Gottlieb krónikájában földrengést jelzett Sopronból. Bécsben szeptember 15-én okozott komoly károkat egy földmozgás, a soproni esemény is ezzel hozható összefüggésbe. 9

10 Irodalom: Varga Péter Szeidovitz Győző: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, február 6-án Nádasdy Pál gróf elzálogosította pusztacsaládi birtokát Viczay Sándor özvegyének, Hagymássy Orsolyának től az egész falu zálogjogon a Viczay család kezébe került. Irodalom: Varga Ferenc: Még egyszer a pusztacsaládi kehelyről. In: Soproni Szemle. 34. évf. 3. sz. (1980) p évvel ezelőtt, április 20-án a soproni diákok Lackner Kristóf: Curia regia, seu consultatio paterna című színdarabját adták elő a városháza tanácstermében. Ez az első ismert iskolai színielőadás a városban. Irodalom: Kovács József László: Lackner Kristóf és kora ( ). Sopron, 1972, p ; Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. Sopron, p ; Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban ( ). In: Soproni Szemle. 31. évf. 1. sz. (1977) p évvel ezelőtt, április 9-én született Vágbesztercén Hajnóczy Dániel líceumi rektor, pedagógus, író. Sopronban hunyt el február 26-án. Irodalom: Németh Sámuel: Hajnóczy Dániel. In: Soproni Szemle. 5. évf. 4. sz. (1941). p Internet: ; 300 évvel ezelőtt, június 8-án védte meg orvosdoktori címét a bázeli egyetemen Komáromy János Péter soproni diák. Dissertatio physico-medica inauguralis De vino hungarico soproniensi című, a soproni borokról szóló értekezése az első magyar borászati szakmunka. Irodalom: Csapody István: A sopronkörnyéki flóra elemeinek analízise. In: Soproni Szemle. 9. évf sz. (1955) p. ; Kincses Katalin Mária: Bél Mátyás soproni tudóskapcsolatai In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatvs Semproniensis. 2. kötet. Sopron, p Internet: 300 évvel ezelőtt, augusztus között került sor Sopron lakosságának összeírására. Az országos conscriptio részeként készült dokumentum az 1720-as pótlással együtt a város népességének és gazdasági viszonyainak értékes forrása. Irodalom: Thirring Gusztáv: Sopron népessége a 18-ik század elején. In: Soproni Szemle. 1. évf sz. (1937) p évvel ezelőtt, szeptember 11-én érkezett Sopronba Simon Clement angol kereskedő és diplomata. Tizenegy napos soproni tartózkodásról is beszámoló, forrásértékű feljegyzéseit a British Library őrzi, magyar nyelven Kropf Lajos publikálta 1921-ben. Irodalom: Angol és skót utazók a régi Magyarországon Budapest, p ; Csatkai Endre Idegenek a régi Sopronról. Sopron, p ; Kropf Lajos: Clements Simon utazása hazánkban 1715-ben. In: Történelmi Szemle, 10. (1921) p évvel ezelőtt, november 14-én hunyt el Sopronban 43 éves korában Seidl Mihály Ferenc iskolamester, orgonista, városi karnagy. Irodalom: Bárdos Kornél: Sopron zenéje a században. Budapest, p évvel ezelőtt, február 20-án született Kismartonban Handler Jakab építőmester. Handler Nándor nagyapja 1803-ban szerzett polgárjogot Sopronban. Halálának időpontja ismeretlen. Irodalom: Csatkai Endre: Három klasszicista építész. (Neumayer Lőrinc, Ringer József, Handler Jakab). In: Soproni Szemle. 6. évf. 2. sz. (1942) p Internet: 10

11 250 évvel ezelőtt, április 24-én született Miskolcon Kis József orvosdoktor. 34 évig volt Széchényi Ferenc udvari gyógyítója, Egésséget tárgyazó Katechizmus című könyve 1796-ban jelent meg. Triesztben hunyt el április 28-án. Irodalom: Kelényi Ferenc: Népszerű soproni egészségügyi könyv 1796-ból. In: Soproni Szemle. 16. évf. 3. sz. (1962) p évvel ezelőtt, december 12-én született Bécsben Esterházy Miklós herceg, diplomata, katonatiszt. Comóban (Itália) hunyt el november 25-én. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt., A-J. Budapest, p évvel ezelőtt, március 20-án az evangélikus líceum diákjai Kis János, Németh László, Halasy Mihály, Hrabovszky István és Potyondy László Magyarul Tanuló Társaság néven önképzőkört alapítottak. Irodalom: Benkő László (szerk.): A soproni líceumi Magyar Társaság emlékkönyve ( ). Békéscsaba, 1990 [1991] ; Bertha Árpád Nikolics Károly: A Líceumi Magyar Társaság bicentenáriumi emlékünnepsége (1990. október 19-21). In: Soproni Szemle. 45. évf. 2. sz. (1991) p ; Emlékfüzet a Magyar Társaság 150. évfordulójára. Sopron, Internet: 225 évvel ezelőtt, június 25-én hatalmas tűzvész pusztított Csornán. Szinte a teljes település, a házak, a termények és az állatállomány nagy része mellett a Szent Ilona templom is elpusztult. Leégett a premontrei rendház is, a levéltárával együtt. Irodalom: Csorna pusztulása a 149 év előtti tűzvészben. In: Soproni Hírlap, 26. évf., 143. sz. (1939. június 25.) Internet: 225 évvel ezelőtt, szeptember 28-án hunyt el Bécsben Esterházy Miklós herceg, tábornagy, a fertődi kastélyegyüttes építtetője. Bécsben született december 18-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 38. ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt., A-J. Budapest, p ; Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, p ; Magyar Nagylexikon. Budapest, köt., Ed-Fe. p évvel ezelőtt, március 15-én született Győrszigeten Hercz József, soproni kanonok, numizmatikus. Főként ókori pénzérmékből álló gyűjteményét halála évében a soproni bencés gimnáziumnak adományozta. Sopronban hunyt el április 5-én. Irodalom: Uzsoki András: A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története. In: Arrabona 7. Győr, 1965 p évvel ezelőtt, március 15-én született Lakompakon (ma: Lackenbach) Rózsay József belgyógyász, az első magyar gerontológus, orvostörténész, az MTA levelező tagja. Balatonfüreden hunyt el május 19-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S p Internet: 200 évvel ezelőtt, április 1-jén hunyt el Sopronban verőczei gróf Pejachevich Károly cs. kir. kamarás, a soproni színjátszás mecénása, az első soproni kaszinó építtetője. Az itáliai Mantovában született november 2-án. Irodalom: Hárs József: A soproni Szent Mihály templom és a Pejacsevichek nyughelye. Gróf Pejacsevich Károly temetési rendelkezése 1810-ből. In: Soproni Szemle. 60. évf. 4. sz. (2006) p ; Molnár László: két nemzet egy család. Sopron, 2004 Internet: ; 11

12 200 évvel ezelőtt, 1815 áprilisában dunántúli körútja során meglátogatta Sopront Richard Bright ( ) angol utazó ban megjelent útleírásában részletesen beszámol tapasztalatairól, nemcsak a város, hanem környékének részletes leírását is közreadja. Irodalom: Bright, Richard: Travels from Vienna through lower Hungary. Edinbourgh, ; Csatkai Endre: Idegenek a régi Sopronról. Sopron, p ; Richard Bright utazásai a Dunántúlon Veszprém, évvel ezelőtt, május 9-én kapott működési engedélyt Wiegand Károly könyvkereskedése, Sopron második könyvesboltja. Irodalom: Kovács József László: Petrik Géza feljegyzései a Magyar Könyvészet születéséről. In: Soproni Szemle. 28. évf. 4. sz. (1974) p ; Verbényi László: Az első soproni könyvesbolt. In: Soproni Szemle. 3. évf sz. (1939) p évvel ezelőtt, július 26-án született Szilsárkányban Litschauer Lajos bányamérnök, a selmeci akadémia tanára, bányafőtanácsos. Budapesten hunyt el április 4-én. Irodalom: Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany. Rudabánya Miskolc, 2005 p évvel ezelőtt, augusztus 20-án született Lócson (ma: Vas megye) Berzay Elek piarista szerzetes, pedagógus. Tatán hunyt el december 1-jén. Irodalom: Mikó Sándor: A nagylózsi iskola múltjából. In: Soproni szemle. 47. évf. 4. sz. (1993) p Internet: 200 évvel ezelőtt, november 23-án született Sopronban Karner Lipót katonatiszt, az es honvédsereg századosa januárjában besorozták a császári 17. gyalogezredbe ban őrnagyi címet kapott. Sopronban hunyt el április 28-án. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, február 22-én Sopron város közgyűlése díszpolgári oklevelet adományozott Liszt Ferenc ( ) zeneszerzőnek. Irodalom: Liszt Ferenc soproni hangversenyei és műveinek nyilvános előadása (A művészt érintő fontosabb és megyei események felsorolásával). In: Soproni Szemle. 10. évf. 4. sz. (1956) p ; Mona Dániel: Liszt Ferenc koncertjei Sopronban. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p évvel ezelőtt, március 17-én született Sopronban Bezerédj Pál földbirtokos, a MTA tiszteletbeli tagja. A Szedres község melletti Hídja-pusztán hunyt el január 21-én. Irodalom: Bezerédj Pál. In: Vasárnapi Újság 47. évf. 9. sz. (1900. március 4.) p ; Dobos Gyula: Neves szekszárdiak. In: Szekszárd a. XX. század elsőként évtizedeiben. Szekszárd, p évvel ezelőtt, április 16-án hunyt el Sopronban Petz Lipót magyarországi német író, a líceum tanára február 15-én született Sopronban. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 12. ; Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből 3. Leopold Petz (Petz Lipót) Soproni szemle 51. évf. 2.sz. (1997.) p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron p. Internet: 175 évvel ezelőtt, június 16-án született Koskán (ma: Horvátország) Schármár János építész, Schármár Károly édesapja. Sopronban hunyt el december 21-én. 12

13 Irodalom: Kubinszky Mihály: Schármár Károly, a soproni építész ( ). In: Soproni Szemle. 54. évf. 2. szám (2000). p ; Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p Internet: 175 évvel ezelőtt, július 26-án tartotta alakuló ülését a Sopron-Vasi-Szederegylet Széchenyi István elnökletével. Internet 175 évvel ezelőtt, augusztus 8-án született Sopronban Angeli Henrik festő. Bécsben hunyt el október 25-én. Irodalom: Csatkai Endre: Angeli Henrik soproni gyermekkoráról. In: Soproni Szemle. 12. évf. 3. sz. (1958) p ; Storno Miksa: Adatok a soproni festészet történetéhez. In: Soproni Szemle. 2. évf sz. (1938) p Internet: 175 évvel ezelőtt, szeptember 18-án született Pinnyén Balits Antal kanonok, pápai prelátus. Győrben hunyt el október 19-én. Irodalom: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938 p Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. Kiadás. Győr, 2003p. 28. Internet: 175 évvel ezelőtt, szeptember 27-én született Szabadbárándon (ma: Großwarasdorf, Ausztria) Nakovich Mihály kópházi kántortanító, tankönyvszerző. Kópházán hunyt el április 24-én. Irodalom: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 3., Szellemi kincsek őrzői. Győr, 2012 p Internet: 175 évvel ezelőtt, december 11-én született Felsőszeliben (ma: Szlovákia) Póda Endre soproni városplébános, kanonok. Sopronban hunyt el február 3-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p évvel ezelőtt, december 15-én született a csehországi Egerben (ma: Cheb) Müller Antal orgonaépítő, hangszerkereskedő. Sopronban hunyt el június 19-én. Irodalom: Kormos Gyula: Sopron orgonaépítői az elmúlt öt évszázadban In: Soproni Szemle. 56. évf. 4. sz. (2002) p évvel ezelőtt, január 9-én született Bécsben gróf Széchényi Emil közgazdász, Sopron vármegye főispánja, az MTA igazgatósági tagja től a Magyar Vöröskereszt elnöke volt. Pusztazámoron hunyt el június 30-án. Nagycenken temették el. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 4., Sz-Zs Budapest, p. 51. ; Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S. Budapest, 2004 p évvel ezelőtt, január 18-án született Süttörön (ma: Fertőd) báró Solymosy Lajos evangélikus felügyelő, Solymosy Ödön ( ) testvére. Budapesten hunyt el augusztus 27-én. Irodalom: Balogh Margit Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon Budapest, p ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Gudenus 3., P-S. Budapest, p évvel ezelőtt, február 15-én hunyt el Sopronban Kurzweil Ferenc a Szent Mihály templom karnagya, az első magyar zenei társaság, a Soproni Zeneegyesület alapítója. Sopronban született december 11-én. 13

14 Irodalom: Aranykönyv 2000, p. 60. ; Thier László: Kurzweil Ferenc templomi karnagy, a Soproni Zeneegyesület alapítója élete ( ). In: Soproni Szemle. 6. évf. 3. sz. (1942) p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron, p 197. Internet: 150 évvel ezelőtt, április 7-én született Selmecbányán Réz Géza bányamérnök, a selmecbányai, majd a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán a bányaműveléstan tanára. Budapesten hunyt el február 29-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S p évvel ezelőtt, április 25-én hunyt el Londonban Kmety György es honvédtábornok, a csornai ütközet parancsnoka. A Gömör megyei Felsőpokorágyon született május 24-én. Irodalom: Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Sopron, p ; Kálmán Gyula: A győzelem 150. évfordulóján. Emlékülés és Kmety György szobrának felavatása Csornán. In: Soproni szemle. 53. évf. 3. sz. (1999) p évvel ezelőtt, május 31-én született Kőszegen chernelházi Chernel István ornitológus. Jelentősek a Fertőre vonatkozó kutatásai is. Kőszegen hunyt el február 21-én. Irodalom: Csörgey Titusz: Chernelházi Chernel István, Aquila, 28 évf. (1921) p ; Pellinger Attila: Chernelházi Chernel István Sopron vidéki, fertői és hansági madártani adatai. In: Soproni Szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, július 5-én hunyt el Sopronban Torkos Sándor jogász, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja ban született. Irodalom: Fekete Gézáné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, kötet, Budapest, p évvel ezelőtt, szeptember 21-én nyílt meg a Sopron Kanizsa vasútvonal. Irodalom: Lovas Gyula: A Sopron-Kanizsa közötti vasút. In: Soproni Szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Lovas Gyula: 125 éves a sopron-kanizsai vasútvonal, Szombathely, évvel ezelőtt, november 18-én született Sopronban Stampf Gyula jogász, a beregszászi, miskolci, majd a soproni törvényszék elnöke. Szülővárosában halt meg február 26-án. Irodalom: Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Budapest, 1940 p Internet: 150 évvel ezelőtt, március 12-én pontban 12 órakor indították el a soproni evangélikus templom toronyóráját. A speissingi Stiehl cég által gyártott óra máig a város legpontosabb toronyórája: 1995 óta Nürnberg óraközpontjából küldött jelek vezérlik. Irodalom: Csatkai Endre: Majdnem száz évet mért száz év alatt. In: Kisalföld. (1965. november 12.) p. 6. ; A reformációtól - napjainkig : evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. 2. kötet. Győr, p ; Takács József: Szeged új toronyórái és mestereik ( ) In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, p évvel ezelőtt, január 26-án született a Kolozs megyei Désaknán Varga Lajos zoológus. Sopronban hunyt el május 10-én. Fontos közleménye a Katasztrófák a Fertő-tó életében In: Állattani közlemények. (28) (1931) p Irodalom: Dudich Endre: Dr. Varga Lajos emlékezete. Különlenyomat az Állattani Közlemények LII számából. 9. p. ; Pántos György: Dr. Varga Lajos In: Soproni Szemle. 17. évf. 4. sz. (1963) p Internet: 14

15 125 évvel ezelőtt, január 27-én hunyt el Letenyén follimonovi Folly Bernát az es honvédsereg századosa. Később gazdatiszt lett Letenyén, a kiegyezés idején ugyanitt a Zala megyei Honvédegylet tagja volt. Kismartonban született szeptember 29-én. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, január 29-én hunyt el Budapesten ostffiasszonyfai Ostffy Pál kúriai bíró, Sopron vármegye alispánja ben született. Internet: 125 évvel ezelőtt, március 27-én született Nagycenken Jobs Viktor orvos, a keszthelyi Dr. Jobs Szanatórium tulajdonosa, később a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház osztályvezető főorvosa. Budapesten hunyt el november 30-án. Irodalom: Békássy Jenő (szerk.): Zala Vármegye feltámadása Trianon után : zalai fejek. Budapest, 1930 p Internet: 125 évvel ezelőtt, április 22-én született Sopronban Romwalter Alfréd vegyész, műegyetemi tanár, az MTA levelező tagja ( ). Szülővárosában hunyt el szeptember 7-én. Irodalom: Aranykönyv 2000 p ; Macher Frigyes: Soproni vonatkozások dr. Romwalter Alfréd munkásságában. In: Soproni Szemle, 15. évf. 1. szám (1961) p ; Vendel Miklós: Romwalter Alfréd ( ). In: Soproni Szemle, 9. évf szám (1955) p ; Vendel Miklós: Romwalter Alfréd emlékezete. In: Bányászati lapok, 87. évf. 11. sz. (1954) p évvel ezelőtt, május 1-jén tartották meg először világszerte a munka ünnepét, melyhez a soproni ipari dolgozók is csatlakoztak. Irodalom: Koncsek László: Adalékok a soproni munkásmozgalom történetéhez a 19. század végéről és a 20. század elejéről. In: Soproni Szemle. 14. évf. 4. sz. (1960) p évvel ezelőtt, május 26-án született Gyergyóditrón (ma: Ditrău, Románia) Vendl Mária mineralógus. Sopronban hunyt el augusztus 17-én. Irodalom: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, p ; Magyar tudóslexikon. Budapest, p évvel ezelőtt, május 31-én született Sopronban Éder Győző huszáralezredes. Makón hunyt el június 14-én. Irodalom: Bene János-Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar Budapest, p évvel ezelőtt, június 8-án született Sopronban Adorján Henrik bányamérnök, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. üzemvezetője. A bányamérnöki főiskolát Selmecbányán végezte el, ám oklevelet szülővárosában kapott 1919-ben. Irodalom: Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv. Salgótarján, 2000 p évvel ezelőtt, július 7-én született Sopronban Manninger Rezső állatorvos, mikrobiológus, akadémikus, egyetemi tanár. Budapesten hunyt el február 4-én. Irodalom: Szabó István: Dr. Manninger Rezső In: Soproni Szemle. 24. évf. 2. sz. (1970) p évvel ezelőtt, szeptember 11-én született a Zemplén vármegyei Topolyán községben Lámfalussy Sándor erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár tól 1945-ig az Esterházy erdőbirtokok igazgatója volt. Veszprémben hunyt el augusztus 4-én. Irodalom: Lámfalussy Sándor. In: Erdőgazdaság és Faipar 29. évf. 9. sz. (1975) p

16 Internet: évvel ezelőtt, szeptember 14-én született Sopronban Aggteleky Béla altábornagy, hadtörténész. Genfben hunyt el augusztus 4-én. Irodalom: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek Budapest, p. 25. ; Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest, p. 17. ; Révai Új Lexikona. 1., A Baj. Szekszárd, p évvel ezelőtt, október 2-án született Hajdúnánáson Khoór Ödön szülész, nőgyógyász főorvos április 10-én hunyt el. Irodalom: Soproni és Sopronmegyei fejek. Sopron, p évvel ezelőtt, október 23-án született Sopronban Boháty Lajos színész, az első magyar némafilmek sztárja. Budapesten hunyt el 1937-ben. Irodalom: Magyar életrajzi lexikon 1., A-K Budapest, p ; Mudrák József - Deák Tamás: Magyar hangosfilm lexikon Máriabesnyő-Gödöllő, évvel ezelőtt, október 27-én született a Győr vármegyei Tekepusztán Fehér Dániel erdőmérnök, botanikus és talajbiológus, egyetemi tanár. Sopronban hunyt el február 17-én. Irodalom: Csapody István Bartha Dénes: Fehér Dániel ( ) élete és munkássága. Sopron, 2000 ; Gencsi László: Dr. Fehér Dániel ( ) a magyar erdészeti kutatók kiemelkedő egyénisége. Erdészeti Lapok 129. évf. 5. sz. (1994) p évvel ezelőtt, november 1-jén 48 előfizetővel indult meg a soproni közhasználatú távbeszélő hálózat. Irodalom: Mesterházy Sándor: 90 éves a soproni közhasználatú helyi távbeszélő hálózat ( ). In: Soproni Szemle. 37. évf. 3. sz. (1983) p ; Tarcsay László: Száz éves a soproni telefonhálózat, Sopron, Internet: 125 évvel ezelőtt, november 3-án született Sopronban Füredi Oszkár építész. Szülővárosában hunyt el január 21-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p Internet: évvel ezelőtt, december 27-én született a Trencsén vármegyei Facskón (ma: Fačkov) Sébor János erdőmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa. Sopronban hunyt el február 26-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Kocsis József: Sébor János In: Soproni Szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p évvel ezelőtt, január 2-án hunyt el Bécsben Goldmark Károly későromantikus magyar zeneszerző. Keszthelyen született május 18-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p évvel ezelőtt, január 17-én hunyt el Bécsben Ullein József építész. Tervei alapján készült a volt Kereskedelmi és Iparkamara (ma a városi rendőrkapitányság) épülete. Sopronban született április 29-én. Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században Budapest, 1988 p Internet: 16

17 100 évvel ezelőtt, március 27-én a Színház utca 35. szám alatt nyílt meg Sopron város közkönyvtára, a Széchenyi István Városi Könyvtár jogelődje. Irodalom: Házi Jenő: A közkönyvtár története. In: Sopron Szab. Kir. Város Közkönyvtárának összesített könyvjegyzéke. Sopron, p V. ; Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, p. 55. ; Polgár Tamás: Adatok a Sopron Városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében. In: Soproni Szemle. 53. évf. 2. sz. (1999) p ; Szabó Kálmán: A soproni Városi Könyvtár története. In: Soproni Szemle. 24. évf. 3. sz. (1970) p évvel ezelőtt, május 1-jén született a romániai Brailában Szarka Árpád festőművész. Sopronban hunyt el november 8-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Gombás Vilmos: Szarka Árpád festőművész kiállításának megnyitója. In: Soproni Szemle. 37. évf. 1. sz. (1983) p ; Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p ; Sarkady Sándor: Szarka Árpád ( ). In: Soproni Szemle. 49. évf. 2. sz. (1995) p évvel ezelőtt, május. 4-én született Sopronban Gyulassy Gyula huszárfőhadnagy, lótenyésztő agrármérnök. Keszthelyen hunyt el május 15-én. Irodalom: Bene János-Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar Nyíregyháza, p évvel ezelőtt, május 19-én hunyt el az ausztriai Semmeringben báró Solymosy Ödön a főrendi ház örökös tagja, Sopron országgyűlési képviselője ( ). Eszterházán (más források szerint Balfon) született június 13-án. Irodalom: Sarkady-Tóth: Országgyűlési választások és képviselők Sopronban. Sopron, p ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 3., P-S. Budapest, p évvel ezelőtt, június 25-én halt hősi halált Dobronoutznál (ma: Ukrajna), gróf Széchenyi Alajos katonatiszt, m. kir. huszárzászlós. A Bács-Bodrog vármegyei Vajszkán született december 11-én. Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített síremléke ma a nagycenki temetőben található. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 4., Sz-Zs Budapest, p. 51. Internet: https://www.kozterkep.hu/~/14881/ 100 évvel ezelőtt, augusztus 19-én született Kópházán Payrits Sándorné Knull Ilona a település utolsó bábája. Irodalom: Lovasné Szabó Ágnes: Kópháza utolsó bábája. In: Soproni szemle 61. évf. 4. sz. (2007) p. 100 évvel ezelőtt, október 3-án született Sopronban Nagyzsadányi Endre okleveles kohómérnök, a Soproni Vasöntöde igazgatója, a Városszépítő Egyesület tagja. Győrben hunyt el április 25-én. Irodalom: Macher Frigyes: Nagyzsadányi Endre ( ) Soproni Szemle 41. évf. 4. sz. (1987.) p évvel ezelőtt, október 4-én született Kapuváron Németh Ferenc erdész, az ásotthalmi szakiskola igazgatója, erdészetvezető. Ásotthalmon hunyt el augusztus 20-án. Irodalom: Németh Ferenc. In: Erdészeti Lapok 136. évf. 5. sz. (2001. május) p évvel ezelőtt, október 22-én hunyt el Thiering Károly az evangélikus líceum tanára, a soproni kaszinó könyvtárosa, a városi közkönyvtár egyik alapítója. Sopronban született január 19-én. Internet: 17

18 100 évvel ezelőtt, december 5-én született Pápán Tóth Ferenc pedagógus, a Széchenyi Gimnázium igazgatója ( ). Budapesten hunyt el március 10-én. Irodalom: Baranyi Lenke: Tóth Ferenc ( ). In: Soproni Szemle. 38. évf. 3. sz. (1984) p évvel ezelőtt, január 27-én jelent meg a Hétfő című politikai hetilap utolsó száma. A hírlap Sopron és Kismarton városokban került terjesztésre a Rábaközi nyomda, majd pedig a Székely nyomda által. Irodalom: Varga Imréné: Adalékok a Sopronban és Sopron megyében megjelent magyar nyelvű újságok történetéhez. In: Soproni Szemle. 22. évf. 2. sz. (1968) p évvel ezelőtt, március 4-én hunyt el Sopronban Altdörfer Viktor zongora- és orgonaművész. Sopronban született január 3-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 64. ; Gárdonyi Zoltán: Megemlékezés Altdörfer Viktorról ( ). In: Soproni szemle. 4. évf sz. (1940) p évvel ezelőtt, március 19-én hunyt el Sopronban Jéhn Vilmos gyógyszerész. A Pest megyei Tinnyén született április 24-én. Irodalom: Katona Csaba: A Jéhn-család két nemzedéke. In: Soproni Szemle. 57. évf. 3. sz. (2003) p ; Katona Csaba: Három forrás a Jéhn-család történetéhez. In: Soproni Szemle. 58. évf. 1. sz. (2004) p évvel ezelőtt, március 26-án született Téten Környei Attila történész, múzeumigazgató. Nagycenken hunyt el március 12-én. Irodalom: Aranykönyv 2002 p ; Hárs József: Egy igaz ember elmúlt élete In: Várhely, sz. p ; Szentkuti Károly: Dr. Környei Attilára emlékezem In: Honismeret, sz. ; Szikossy Ferenc: Környei Attila ( ). In: Soproni Szemle, sz. p évvel ezelőtt, május 15-én Lehár Ferenc ( ) zeneszerzőt Sopron díszpolgárává választották. Irodalom: Kelényi Ferenc: Lehár Ferenc soproni kapcsolatai és díszpolgársága. In: Soproni Szemle. 14. évf. 2. sz. (1960) p évvel ezelőtt, 1940 júniusában Győrben rendezett Országos Dalosversenyen a Bolla Géza ( ) vezette Hegykői Vegyeskar első díjat kapott. Bekerültek az ún. királydíjas csoportba, melybe ez időben mindössze öt énekkar tartozott. Irodalom: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 1., Sok fény maradt utánuk. Győr, p ; Kóczán Péter: Bolla Géza In: Soproni Szemle. 18. évf. 1. sz. (1964) p évvel ezelőtt, június 17-én a Rák-patakon soha nem tapasztalt mértékű árvíz vonult le, amely jelentős károkat okozott Bánfalván és a Frankenburg út környékén. Víz alá került Kópháza is. Irodalom: Boronkai Pál: Árvizek Sopronban. In: Soproni szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Boronkai Pál: A soproni patakokról In: Soproni szemle. 21. évf. 2. sz. (1967) p évvel ezelőtt, szeptember 25-én hunyt el Sopronban Seemann Kálmánné Vörös Erzsi festőművész. Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt. Alsódabason született augusztus 3-án. Irodalom: Salamon Nándor: Kisalföldi Művészek Lexikona. Vasszilvágy, p ; A Seemann-házaspár művészete. Kivonat Horváth Józsefnek március hó 7-én tartott előadásából. In: Soproni szemle. 5. évf. 3. sz. (1941) p

19 75 évvel ezelőtt, október 5-én hunyt el Bécsben Thirring Gyula tanár, a soproni Thirringcsaládok nesztora. Sopronban született július 8-án. Irodalom: Thirring Gyula In: Soproni Szemle. 4. évf. 6. sz. (1940) p évvel ezelőtt, december 31-én született Hegykőn Bellovits Jenő textiltervező iparművész. Várpalotán hunyt el június 30-án. Irodalom: Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p évvel ezelőtt, január 1-jén a Győr-Sopron megyei Tanács V. B. önálló intézményként létrehozta a Soproni Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet, az FM DASZK, Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola elődjét. Irodalom: Erdész Antal: Egy iskola bemutatkozik ( A "Lippai János" Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet) ( ). In: Soproni Szemle. (37. évf. ) 3. sz. (1983) p Internet: 50 évvel ezelőtt, február 15-én hunyt el Budapesten Porpáczy Aladár kertészmérnök, növénynemesítő, az MTA levelező tagja. Pápán született december 17-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 2., Töretlen hittel. Győr, 2011 p évvel ezelőtt, 1965 tavaszán rekordmennyiségű eső esett Sopron környékén, mely nagy árvizet okozott az Ikván és a Fertő tó vízszintjét is soha nem látott mértékben emelte meg (115,6 m). Irodalom: Bognár Dezső: A fertői nádgazdálkodás. In: Soproni Szemle. 20. évf. 2. sz. (1966) p ; Boronkai Pál: Árvizek Sopronban. In: Soproni szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Boronkai Pál: A soproni patakokról In: Soproni szemle. 21. évf. 2. sz. (1967) p évvel ezelőtt, március 8-án az SVSE csapata nyerte meg az országos vidéki jégkorong bajnokságot. Irodalom: Gönczöl László: Olimpiai kronológia Győr, p. 78. Internet: 50 évvel ezelőtt, március 15-én hunyt el Budapesten Ratkovszky Ferenc Kossuth-díjas villamosmérnök, akadémikus. Sopronban született május 18-án. Irodalom: Fekete Gézáné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, , Budapest, p Internet: 50 évvel ezelőtt, április 21-án hunyt el Budapesten Esztó Péter bányamérnök, egyetemi tanár között a soproni egyetem bányaművelési karának oktatója volt. Kisorosziban született március 8-án. Irodalom: Révai Új Lexikona. 6., E-Fei. Szekszárd, p ; Új magyar életrajzi lexikon. 2., D-Gy. Budapest, p évvel ezelőtt, április 24-én hunyt el Budapesten Folly Róbert hídépítő mérnök, a veszprémi völgyhíd tervezője. Brennbergbányán született június 7-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 2. köt., D-Gy. Budapest, p ; Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, p évvel ezelőtt, május 1-jén hunyt el Szarvkőn (ma: Hornstein) Sedlmayr Kurt növénybiológus, a sopronhorpácsi növénynemesítő intézet alapítója. Szarvkőn született augusztus 31-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p

20 50 évvel ezelőtt, június 12-én utánpótlás-válogatott mérkőzést játszott Sopronban Magyarország és Felső-Ausztria csapata. A Postás-pályán telt ház előtt lejátszott találkozón a magyar csapat 3-0-ra győzött. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, november 7-én zárták be a soproni Városi Mozit. Az ekkor már Vörös Csillagnak nevezett filmszínház a mai Scarbantia Régészeti Park területén, a Városháza mögött állt szeptember 3-án nyitották meg. Irodalom: Friedrich Károly: Művelődési események Sopronban (1965) In: Soproni szemle. 21. évf. 4. sz. (1967) p ; Hárs József: Sopron és a százéves film (Beszélgetés Friedrich Károllyal). In: Soproni szemle. 49. évf. 3. sz. (1995) p ; Soproni Napló. 17. évf sz. (1913. szeptember 3.) p. 3. Internet: 50 évvel ezelőtt, november 14-én a Soproni Postás női kosárlabdacsapata Zalaegerszegen arányban győzött, és ezzel megnyerte az NB II-es bajnokságot. Irodalom: Gönczöl László: Olimpiai kronológia Győr, p. 82. ; Németh Emil: Kosár történelem : Soproni Postás, p évvel ezelőtt, december 15-én kapcsolták be a határőrizetbe az S-100-as mintájú elektronikus jelzőrendszert (EJR). A korábbi elaknásított drótkerítés helyére épült rendszert ben bontották le. Irodalom: Parádi József: A magyar pártállam nyugati határszakaszának őrzése. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p. 31. ; Reischl Ferenc: Vasfüggöny az Alpok lábánál. In: Soproni Szemle. 62. évf. 4. sz. (2008) p évvel ezelőtt, január 1-jén hunyt el Sopronban Vári Ferenc honvéd alezredes. Komáromban született szeptember 27-én. Irodalom: Bene János: Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban. Nyíregyháza, p évvel ezelőtt, január 9-én hunyt el Sopronban Réthly Endre belgyógyász szakorvos, a soproni kórház osztályvezető főorvosa. Budapesten született október 15-én. Irodalom: Metzl János: Réthly Endre ( ). In: Soproni Szemle. 44. évf. 3. sz. (1990) p évvel ezelőtt, február 6-án Sopronban barátságos mérkőzést játszott a Soproni SE és a Ferencváros csapata. A találkozó a soproni csapatban korábban 200 meccsen 48 gólt szerző Gosztola József búcsúmérkőzése is volt. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, március 19-én hunyt el Tóth László erdőmérnök, egyetemi adjunktus. Galgamácsán született december 28-án. Irodalom: Tóth László. In: Az erdő évf. 5. sz. (1990) belső borítólap. ; Hargitai László: Nekrológ Tóth Lászlóról. In: Faipar. 40. évf. 8. sz. (1990) p Internet: 25 évvel ezelőtt, április 2-án hunyt el Martos András erdőmérnök, egyetemi adjunktus. A Somogy megyei Eddén született 1922-ben. Irodalom: Martos András. In: Az erdő évf. 5. sz. (1990) belső borítólap. Internet: 20

Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013

Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2013 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Készítette: Homor Péter, Horváth Csaba, Lakiné Derzsy

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Városunk Budapesti Honismereti Híradó II. évfolyam 1. (jubileumi) szám Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Elgondolni is rossz lenne, hogy a nemzetnek soha nem lehetne és lesz színháza, s a nemzet

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak [ Jegyzet Rádayról szubjektíven E számunk szerzõi: BARNA GÁBOR dr., egy. tan., Szeged BNE BEREGI NAGY EDIT újságíró, MNG BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH ÉRI ISTVÁN régész HARKAI ISTVÁN régész,

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 3. szám Ingyenes Egy város három arca Megnyílt Óbuda állandó kiállítása Budai bürger, pesti polgár Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban A barokk

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben