Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015"

Átírás

1 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2015

2 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Összeállította: Homor Péter A Széchenyi István Városi Könyvtár kiadványa Felelős kiadó: Horváth Csaba igazgató A borítón szereplő képeslap Bognár Béla gyűjteményéből származik Rendelkezésünkre bocsátását ezúton is köszönjük!

3 Lectori salutem! A Széchenyi István Városi Könyvtár immár negyedszer köszönti az új évet a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből című kiadványával, melyben idén a évre eső kerek évfordulókat gyűjtöttük össze. Évfordulónaptárunk kifejezett célja, hogy kevésbé közismert, esetleg csak szűkebb szakmai körben számon tartott eseményekre és személyekre is felhívja a figyelmet. Az évfordulónaptár összeállításához a korábbi évekhez hasonlóan a könyvtárunk Helytörténeti Gyűjteményében található dokumentumokon túl felhasználtuk az Arcanum Digitális Tudástár, a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai teljes szöveggel elérhető állományát, a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait és a Soproni Szemle digitális változatát. Az évfordulónaptár összeállításának folyamata minden évben egy tapasztalatszerzési lehetőség arra is, hogy a világhálóra kerülő helytörténeti vonatkozású tartalmak milyen mértékben gazdagodtak az előző évhez képes. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2014-ben egy mennyiségi fordulatot lehet tapasztalni az internetre felkerült digitalizált kiadványok tekintetében. Hazai és külföldi portálokon a régebbi szakirodalom megdöbbentő hányada elérhető és kutatható. Példának okáért a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Könyvtárában rengeteg soproni vonatkozású anyag került fel az internetre; az Arcanum Adatbázis Kft. eddigi tevékenységének mintegy összegzéseként létrejött Arcanum Digitális Tudománytár Plusz (ADT+) portál pedig ugyan üzleti szolgáltatásként működik, tehát előfizetéssel használható hatalmas mennyiségű adat egy felületen történő keresését teszi lehetővé. Külföldre tekintve csak egy példát említünk: a német nyelvű nyomtatott kultúrkincs digitalizálásában élenjáró Bayerische Landesbibliothek digitális gyűjteményéből számos soproni származású, német egyetemre járt diák doktori disszertációját sikerült megtalálni. Összességében megállapítható, hogy a 20. század előtt publikált kiadványok nagy eséllyel megtalálhatók valamely hazai vagy nemzetközi digitális könyvtárban. Új tendencia, hogy a szakmai kiadványok mellett a helyi sajtó digitális közzététele is elkezdődött: a szegedi könyvtárak együttműködésével felkerült az internetre a Csongrád megyei napilap, a Délmagyarország teljes szövegű archívuma, de az Arcanum adatbázisaiban is találhatunk számos vidéki lapot. Évfordulónaptárunk fő céljához visszatérve az előszóban szeretnék kiemelni néhány figyelemre méltó évfordulót ben ünnepeljük Füredi Oszkár építész születésének 125., Goldmark Károly zeneszerző halálának 100. és Környei Attila születésének 75. évfordulóját. A városi közművelődés jeles évfordulója és egyben intézményünk számára is örömteli, hogy könyvtárunk jogelődje, Sopron Szab. Kir. Város Közkönyvtára is száz évvel ezelőtt, március 27-én nyitotta meg kapuit. Ezzel a kiadvánnyal a centenáriumra is emlékezünk. Az évfordulók minden szócikkéhez egy-négy szakirodalmi vagy internetes forrást is feltüntettünk. Jellemzően az a forráshely szerepel, amelyben az adatot megtaláltuk. Kivéve, ha további pontosításra volt szükség, vagy a rövid szócikk az adatforrásnál több információt tartalmaz. Az előző évekhez hasonlóan további (öt éves, tíz éves) évfordulók az év során elérhetők lesznek weboldalunk ( Évfordulók menüpontjában. Az immáron negyedik éve közreadott kiadvány hozadékos eredményei közé tartozik, hogy egyes évfordulókhoz kapcsolódóan munkatársaink segítségével hosszabb írásokat is publikálunk honlapunkon. Az elmúlt év során szép számú látogatót vonzottak Széchenyi Béla életéről (2012) vagy kedves olvasónk, Sabjanics József által rendelkezésünkre bocsájtott ifj. Nemes Tompa Mihály munkásságáról (2013) és az Ikva árvizeiről (2014) szóló írások. Fogadják szeretettel kiadványunkat, és bízunk benne, hogy a bőséges adattárban mindenki talál érdeklődésének megfelelő adatot, információt! Sopron, január 1. Horváth Csaba igazgató

4

5 Évfordulók pontos időpont nélkül 750 évvel ezelőtt, 1265-ben említi először IV. Béla király oklevele Cirák község nevét. Irodalom: Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély. In: Soproni Szemle. 4. évf. 1. sz. (1940) p. 32. ; Nagy Imre: Sopron vármegye története 1. kötet Sopron, p évvel ezelőtt, 1265-ben említik elsőként az oklevelek Lövér falut (terra Luer formában). Irodalom: Maár Károly Mollay Károly: A soproni és sopronmegyei helytörténetírás módszere s feladatai. In: Soproni Szemle. 2. évf sz. (1938) p évvel ezelőtt, 1390-ben Zsigmond király elzálogosította Csepreg városát a Kanizsai családnak, amely 1401-ben véglegesen a család tulajdonába került. Ennek következményeképpen Csepreg szabad királyi városból mezőváros (oppidum) lett. Irodalom: Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium ( ). In: Soproni Szemle. 28. évf. 4. sz. (1974) p évvel ezelőtt, 1440-ben 52 különböző mesterséget folytató kézműves dolgozott a Sopronban. Irodalom: Gömöri János: Új állandó régészeti kiállítás Sopronban. In: Soproni Szemle. 33. évf. 1. sz. (1979) p évvel ezelőtt, 1515-ben fejeződtek be a munkálatok, melynek során Ruszt mezővárost Ákosházi Sárkány Ambrus között fallal vette körbe. Irodalom: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. 2. kötet. Sopron ; Prickler: Das Burgenland während der Periode Türkenkriege. p. 8-9, ; Römerjünde von Eisenstadt. Wien, p évvel ezelőtt, 1565-ben Sopron protestáns polgárai meghívták lelkésznek Gerengel Simont ( ). A városi evangélikus gyülekezett ettől a dátumtól számolja alapításának évfordulóját. Irodalom: Friedrich Károly: Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervezője ( ). In: Soproni Szemle. 46. évf. 1. sz. (1992) p ; Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. 1., A reformáció kezdetétől az 1681-ik évi soproni országgyűlésig. Sopron p ; A reformációtól - napjainkig : evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. 2. kötet. Győr, p évvel ezelőtt, 1615-ben jelent meg Lackner Kristóf ( ) Coronae Hungariae emblematica descriptio (A magyar korona emblematikus leírása) című munkája. Irodalom: Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából) I. rész. In: Soproni szemle. 25. évf. 1. sz. (1971) p évvel ezelőtt, 1740-ben kiszáradt a Fertő. Irodalom: Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból. In: Soproni Szemle. 22. évf. 1. sz. (1968) p évvel ezelőtt, 1790-ben alakult meg a soproni Lövészegylet (Scharffschützen-Compagnie). Irodalom: Krisch András: Sopron a francia megszállás alatt, 1809-ben In: Soproni Szemle 56. évf. 2. sz. (2002) p évvel ezelőtt, 1815-ben nyitotta meg a Mórhoz címzett fűszerkereskedését id. Flandorffer Ignác a Kisvárkerületen. Irodalom: Szabó Jenő: A soproni városszépítő egyesület története ; Horváth Zoltán: Ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága ( ) I. rész. In: Soproni Szemle. 48. évf. 4. sz. (1994) p évvel ezelőtt, 1815-ben írta Kis János Sopron tájékához című versét. Internet: 5

6 200 évvel ezelőtt, 1815-ben jelent meg Pesten Kis János verseinek háromkötetes kiadása (Kis János versei. Kiadta Kazinczy Ferenc. Pesten, 1815.) Internet: évvel ezelőtt, 1815-ben született Nemesládonyban Selly (Schelly) Sámuel katonatiszt, az es szabadságharc honvédszázadosa. A komáromi csatában halt hősi halált július 2- án. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, 1840-ben a brennbergi bányából mázsa darabos- és mázsa daraszenet adtak el. Irodalom: Lovas Gyula: A brennbergi bányavasút. In: Soproni Szemle. 21. évf. 3. sz. (1967) p évvel ezelőtt, 1840-ben Deák Ferencet Sopron díszpolgárává választották. Irodalom: Kis adatok Sopron múltjából. In: Soproni Szemle. 1. évf. 1. sz. (1937) p évvel ezelőtt, 1840-ben hunyt el Heckenast Dániel neves soproni aranyműves ben született. Irodalom: Csatkai Endre: A pesti árvíz 1838-ban és Sopron városa In: Soproni Szemle. 17. évf. 2. sz. (1963) p évvel ezelőtt, 1840-ben fogott bele vándorkönyve vezetésébe Klenner József soproni óráslegény. Az közötti vándoréveket nyomon követő könyv (az óráslegény megjárta Bécset, Oroszországot, Franciaországot és Belgiumot is) érdekes ipartörténeti dokumentum. Irodalom: Forrai Ibolya Szemkeő Endre: Iskolák a Kárpát-medencében : források a Néprajzi Múzeum kézirattárából. Budapest, 1996 p évvel ezelőtt, 1840-ben született Sopronban Kolbenheyer Ferenc építész. Buzsákon hunyt el január 11-én. Irodalom: Magyar életrajzi lexikon. 2. kötet. Budapest, p ; Művészeti lexikon. 2., F-K. Budapest, p évvel ezelőtt, 1840-ben született Eszterházán (ma: Fertőd) Pfliegler J. Ferenc festő, aranyozóés üvegesmester, a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara alapítója. Miskolcon hunyt el május 29-én. Önéletrajza és között vezetett naplója fontos forrása a miskolci várostörténetírásnak. Irodalom: Pfliegler J. Ferenc: Életem: egy miskolci polgár visszaemlékezései Miskolc, évvel ezelőtt, 1840-ben kezdődtek el a városi színház építésének munkálatai a Petőfi téren. A Lössl Ferenc bécsi építész tervei alapján épített színházat 1909-ben lebontották, helyére Medgyaszay István tervei szerint építettek új épületet. Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p ; Winkler Oszkár: Sopron művelődési középületeiről. In: Soproni Szemle. 12. évf. 1. sz. (1958) p évvel ezelőtt, 1865-ben a Fertő csaknem teljesen kiszáradt. A Fertő kiszáradásáról Széchenyi Béla Kőkori lelet a Fertő tava medrében című művében a következőket olvashatjuk: Midőn a Fertő év elejétől kezdve kisebb-nagyobb tócsák kivételével egészen kiszáradt, mely utóbbiak ig szintén kiapadtak, érdekes volt látni, hogy a tómederben lassanként minő vegetátió jön létre. Tanulságos volt látni, hogy ily rövid idő alatt a természet mint végzé be a tökelyesítés munkáját. A tó eredeti vízszintje csak telét követően állt helyre. 6

7 Irodalom: Belitzky János: Sopron vármegye története. Budapest, p. 29. ; Stessel József: Néhány történeti adat Sopron és Moson vármegyékről. In: Századok 31. évf. 1. sz. (1897) p. 26. ; Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból. In: Soproni Szemle. 22. évf. 1. sz. (1968) p évvel ezelőtt, 1890-ben építtette villáját Lenck Emil, Otto Hofer ( ) tervei alapján (Deák tér 1.). Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p évvel ezelőtt, 1915-ben a Soproni Városszépítő Egyesület emlékoszloppal jelölte meg a Bécsidombon, azt a helyet, ahol 1625-ben III. Ferdinánd király, koronázása alkalmával elvégezte a négy kardvágást. A helyszínt azóta Koronázó-dombnak nevezik. Irodalom: Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története : Sopron, p. 32. Internet: évvel ezelőtt, 1915-ben jelent meg Sopronban Mihályi Ernő ( ) művészettörténész Sopron renaissance- és barokk-stílban épült házai című könyve. Internet: 75 évvel ezelőtt, 1940-ben jelent meg Ferde magyar tornyok közt címmel Dorosmay János ( ) aforizmakötete. Irodalom: Becht Rezső: Dorosmay János ). In: Soproni Szemle. 25. évf. 3. sz. (1971) p évvel ezelőtt, 1940-ben hunyt el Raffensperger József kertész, a híres soproni kertészdinasztia képviselője ban feleségével a Vitnyédi utcában nyitott kertészetet, melynek helyén jelenleg a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola áll ben született Sopronban. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 108 ; Németh Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez (A Raffensperger család). In: Soproni Szemle. 51. évf. 2. sz. (1998) p Internet: 50 évvel ezelőtt, 1965-ben a megyei I. osztályú bajnokságot a Fertődi Medosz csapata nyerte meggyőző teljesítménnyel. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, 1965-ben épült meg a Fenyves szálló. A napjainkban Hotel Lövér néven üzemelő szálloda a Hatvan Ferenc turistaház helyén épült Perczel Dénes tervei szerint ben Winkler Gábor építész tervei alapján bővítették ki. Irodalom: Kubinszky Mihály: Idegenforgalmi létesítmények a Lőverekben. In: Soproni Szemle. 55. évf. 3. sz. (2001) p évvel ezelőtt, 1965-ben a soproni borvidék összesen 1912 katasztrális holdnyi (kh.) területéből 1255 kh-on kékfrankost, 538 kh-on fehérborszőlőt termesztettek. Irodalom: Lángh Alfréd: A soproni szőlőtermelés a felszabadulástól napjainkig. In: Soproni Szemle. 24. évf. 2. sz. (1970) p évvel ezelőtt, 1965-ben az NB III. Északnyugati Csoportjának első két helyén soproni csapat végzett. A bajnokságot a Soproni Textiles nyerte, míg a második helyet a Soproni VSE labdarúgói szerezték meg. Az 1965 októberében rendezett városi rangadót 4500 néző előtt rendezték. A mérkőzésen Czakler góljával a Textiles nyert. 7

8 Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, 1965-ben jelent meg Sz. Póczy Klára: Sopron rómaikori emlékei című könyve. Internet: 25 évvel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Keszei Dénes: Régi és újabb történetek Nagycenk múltjából című könyve. Internet: 25 évvel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Ormos Mária: Civitas Fidelíssima : Népszavazás Sopronban című könyve. Internet: 8

9 Évfordulók pontos időponttal 725 évvel ezelőtt, július 10-én Körösszegen meggyilkolták IV. László magyar királyt, aki 1277-ben megerősítette elődei (IV. Béla és V. István) Sopron általunk már nem ismert, elveszett szabadalomleveleit és szabad királyi város rangjára emelte a települést. Irodalom: Almási Tibor: A tizenharmadik század története. Budapest, p ; Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Sopron, p évvel ezelőtt, március 6-án kelt Simon csornai premontrei prépost oklevele, mely elsőként említi egyértelműen Pásztori nevét. Irodalom: Kiss Imre: Pásztori a feudalizmus korában. In: Soproni Szemle. 27. évf. 1. sz. (1973) p évvel ezelőtt, április 21-én Károly Róbert király új pecsétet adományozott Sopron városának. A címer 1411-ig volt használatban. Irodalom: Gömöri János: Az évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása. In: Soproni Szemle. 44. évf. 4. sz. (1990) p ; Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Sopron, évvel ezelőtt, június 12 július 3. között tartózkodott a városban a csecsemő V. László király, akit soproni származású dajkája menekített ide. Szintén a dajka, Kottanner Jánosné leánynevén Wolfram Ilona, Székeles Péter soproni polgármester özvegye volt az, aki a koronát kicsempészte a visegrádi várból, így a csecsemőt május 25-én Székesfehérváron megkoronázták. Erzsébet királynő udvartartásának egy része 1440 decemberétől 1441 márciusáig állandóan itt tartózkodott, és maga a királynő is három ízben látogatott el ez idő alatt Sopronba. Habsburg Albert (uralkodott: ) özvegye a szintén megkoronázott I. Ulászló hívei ellenében akarta biztosítani fia számára a királyi trónt, a két párt harcának egyes részleteit éppen Kottanner Jánosné emlékiratából ismerjük. Irodalom: A korona elrablása : Kottaner Jánosné emlékirata 1439/1440. Budapest, ; Szende Katalin: Fidelitas és politika. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban. In: Soproni Szemle. 55. évf. 4. sz. (2001) p. 349 ; Szende Katalin: Hűség és kiváltság. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p évvel ezelőtt, szeptember 7-én huszita hadak kirabolták, majd felgyújtották Sopron külvárosát. Az egy évvel korábban lerombolt Macskakő várát megbosszuló hadjárat, melyet Waltersdorfi, vagy másképpen Luckai Tannfeld Hinko cseh vezér csapata hajtott végre, az ún. huszita háborúk korszakának utolsó eseménye volt a város környékén. Irodalom: Belitzky János: Sopron vármegye története. Budapest, p. 871 ; Házi Jenő: Macskakő vára. In: Soproni Szemle. 16. évf. 4. sz. (1962) p évvel ezelőtt, június 9-én kisebb földrengés volt Sopronban, melyről Bruckner Gottlieb krónikája számolt be. Irodalom: Varga Péter Szeidovitz Győző: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, szeptember 17-én tette le Sopronban a polgáresküt az első név szerint ismert magyarországi kéményseprő iparos, Keraus Kristóf. Neve beszélő név: Kehr aus! (Seperj ki!) Irodalom: Szulovszky János: Kéményseprők képeslapokon. In: Agria 43. évf. (2007) p évvel ezelőtt, szeptember 18-én Bruckner Gottlieb krónikájában földrengést jelzett Sopronból. Bécsben szeptember 15-én okozott komoly károkat egy földmozgás, a soproni esemény is ezzel hozható összefüggésbe. 9

10 Irodalom: Varga Péter Szeidovitz Győző: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, február 6-án Nádasdy Pál gróf elzálogosította pusztacsaládi birtokát Viczay Sándor özvegyének, Hagymássy Orsolyának től az egész falu zálogjogon a Viczay család kezébe került. Irodalom: Varga Ferenc: Még egyszer a pusztacsaládi kehelyről. In: Soproni Szemle. 34. évf. 3. sz. (1980) p évvel ezelőtt, április 20-án a soproni diákok Lackner Kristóf: Curia regia, seu consultatio paterna című színdarabját adták elő a városháza tanácstermében. Ez az első ismert iskolai színielőadás a városban. Irodalom: Kovács József László: Lackner Kristóf és kora ( ). Sopron, 1972, p ; Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. Sopron, p ; Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban ( ). In: Soproni Szemle. 31. évf. 1. sz. (1977) p évvel ezelőtt, április 9-én született Vágbesztercén Hajnóczy Dániel líceumi rektor, pedagógus, író. Sopronban hunyt el február 26-án. Irodalom: Németh Sámuel: Hajnóczy Dániel. In: Soproni Szemle. 5. évf. 4. sz. (1941). p Internet: ; évvel ezelőtt, június 8-án védte meg orvosdoktori címét a bázeli egyetemen Komáromy János Péter soproni diák. Dissertatio physico-medica inauguralis De vino hungarico soproniensi című, a soproni borokról szóló értekezése az első magyar borászati szakmunka. Irodalom: Csapody István: A sopronkörnyéki flóra elemeinek analízise. In: Soproni Szemle. 9. évf sz. (1955) p. ; Kincses Katalin Mária: Bél Mátyás soproni tudóskapcsolatai In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatvs Semproniensis. 2. kötet. Sopron, p Internet: évvel ezelőtt, augusztus között került sor Sopron lakosságának összeírására. Az országos conscriptio részeként készült dokumentum az 1720-as pótlással együtt a város népességének és gazdasági viszonyainak értékes forrása. Irodalom: Thirring Gusztáv: Sopron népessége a 18-ik század elején. In: Soproni Szemle. 1. évf sz. (1937) p évvel ezelőtt, szeptember 11-én érkezett Sopronba Simon Clement angol kereskedő és diplomata. Tizenegy napos soproni tartózkodásról is beszámoló, forrásértékű feljegyzéseit a British Library őrzi, magyar nyelven Kropf Lajos publikálta 1921-ben. Irodalom: Angol és skót utazók a régi Magyarországon Budapest, p ; Csatkai Endre Idegenek a régi Sopronról. Sopron, p ; Kropf Lajos: Clements Simon utazása hazánkban 1715-ben. In: Történelmi Szemle, 10. (1921) p évvel ezelőtt, november 14-én hunyt el Sopronban 43 éves korában Seidl Mihály Ferenc iskolamester, orgonista, városi karnagy. Irodalom: Bárdos Kornél: Sopron zenéje a században. Budapest, p évvel ezelőtt, február 20-án született Kismartonban Handler Jakab építőmester. Handler Nándor nagyapja 1803-ban szerzett polgárjogot Sopronban. Halálának időpontja ismeretlen. Irodalom: Csatkai Endre: Három klasszicista építész. (Neumayer Lőrinc, Ringer József, Handler Jakab). In: Soproni Szemle. 6. évf. 2. sz. (1942) p Internet: 10

11 250 évvel ezelőtt, április 24-én született Miskolcon Kis József orvosdoktor. 34 évig volt Széchényi Ferenc udvari gyógyítója, Egésséget tárgyazó Katechizmus című könyve 1796-ban jelent meg. Triesztben hunyt el április 28-án. Irodalom: Kelényi Ferenc: Népszerű soproni egészségügyi könyv 1796-ból. In: Soproni Szemle. 16. évf. 3. sz. (1962) p évvel ezelőtt, december 12-én született Bécsben Esterházy Miklós herceg, diplomata, katonatiszt. Comóban (Itália) hunyt el november 25-én. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt., A-J. Budapest, p évvel ezelőtt, március 20-án az evangélikus líceum diákjai Kis János, Németh László, Halasy Mihály, Hrabovszky István és Potyondy László Magyarul Tanuló Társaság néven önképzőkört alapítottak. Irodalom: Benkő László (szerk.): A soproni líceumi Magyar Társaság emlékkönyve ( ). Békéscsaba, 1990 [1991] ; Bertha Árpád Nikolics Károly: A Líceumi Magyar Társaság bicentenáriumi emlékünnepsége (1990. október 19-21). In: Soproni Szemle. 45. évf. 2. sz. (1991) p ; Emlékfüzet a Magyar Társaság 150. évfordulójára. Sopron, Internet: évvel ezelőtt, június 25-én hatalmas tűzvész pusztított Csornán. Szinte a teljes település, a házak, a termények és az állatállomány nagy része mellett a Szent Ilona templom is elpusztult. Leégett a premontrei rendház is, a levéltárával együtt. Irodalom: Csorna pusztulása a 149 év előtti tűzvészben. In: Soproni Hírlap, 26. évf., 143. sz. (1939. június 25.) Internet: évvel ezelőtt, szeptember 28-án hunyt el Bécsben Esterházy Miklós herceg, tábornagy, a fertődi kastélyegyüttes építtetője. Bécsben született december 18-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 38. ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt., A-J. Budapest, p ; Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, p ; Magyar Nagylexikon. Budapest, köt., Ed-Fe. p évvel ezelőtt, március 15-én született Győrszigeten Hercz József, soproni kanonok, numizmatikus. Főként ókori pénzérmékből álló gyűjteményét halála évében a soproni bencés gimnáziumnak adományozta. Sopronban hunyt el április 5-én. Irodalom: Uzsoki András: A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története. In: Arrabona 7. Győr, 1965 p évvel ezelőtt, március 15-én született Lakompakon (ma: Lackenbach) Rózsay József belgyógyász, az első magyar gerontológus, orvostörténész, az MTA levelező tagja. Balatonfüreden hunyt el május 19-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S p Internet: évvel ezelőtt, április 1-jén hunyt el Sopronban verőczei gróf Pejachevich Károly cs. kir. kamarás, a soproni színjátszás mecénása, az első soproni kaszinó építtetője. Az itáliai Mantovában született november 2-án. Irodalom: Hárs József: A soproni Szent Mihály templom és a Pejacsevichek nyughelye. Gróf Pejacsevich Károly temetési rendelkezése 1810-ből. In: Soproni Szemle. 60. évf. 4. sz. (2006) p ; Molnár László: két nemzet egy család. Sopron, 2004 Internet: ; 11

12 200 évvel ezelőtt, 1815 áprilisában dunántúli körútja során meglátogatta Sopront Richard Bright ( ) angol utazó ban megjelent útleírásában részletesen beszámol tapasztalatairól, nemcsak a város, hanem környékének részletes leírását is közreadja. Irodalom: Bright, Richard: Travels from Vienna through lower Hungary. Edinbourgh, ; Csatkai Endre: Idegenek a régi Sopronról. Sopron, p ; Richard Bright utazásai a Dunántúlon Veszprém, évvel ezelőtt, május 9-én kapott működési engedélyt Wiegand Károly könyvkereskedése, Sopron második könyvesboltja. Irodalom: Kovács József László: Petrik Géza feljegyzései a Magyar Könyvészet születéséről. In: Soproni Szemle. 28. évf. 4. sz. (1974) p ; Verbényi László: Az első soproni könyvesbolt. In: Soproni Szemle. 3. évf sz. (1939) p évvel ezelőtt, július 26-án született Szilsárkányban Litschauer Lajos bányamérnök, a selmeci akadémia tanára, bányafőtanácsos. Budapesten hunyt el április 4-én. Irodalom: Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany. Rudabánya Miskolc, 2005 p évvel ezelőtt, augusztus 20-án született Lócson (ma: Vas megye) Berzay Elek piarista szerzetes, pedagógus. Tatán hunyt el december 1-jén. Irodalom: Mikó Sándor: A nagylózsi iskola múltjából. In: Soproni szemle. 47. évf. 4. sz. (1993) p Internet: évvel ezelőtt, november 23-án született Sopronban Karner Lipót katonatiszt, az es honvédsereg századosa januárjában besorozták a császári 17. gyalogezredbe ban őrnagyi címet kapott. Sopronban hunyt el április 28-án. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, február 22-én Sopron város közgyűlése díszpolgári oklevelet adományozott Liszt Ferenc ( ) zeneszerzőnek. Irodalom: Liszt Ferenc soproni hangversenyei és műveinek nyilvános előadása (A művészt érintő fontosabb és megyei események felsorolásával). In: Soproni Szemle. 10. évf. 4. sz. (1956) p ; Mona Dániel: Liszt Ferenc koncertjei Sopronban. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p évvel ezelőtt, március 17-én született Sopronban Bezerédj Pál földbirtokos, a MTA tiszteletbeli tagja. A Szedres község melletti Hídja-pusztán hunyt el január 21-én. Irodalom: Bezerédj Pál. In: Vasárnapi Újság 47. évf. 9. sz. (1900. március 4.) p ; Dobos Gyula: Neves szekszárdiak. In: Szekszárd a. XX. század elsőként évtizedeiben. Szekszárd, p évvel ezelőtt, április 16-án hunyt el Sopronban Petz Lipót magyarországi német író, a líceum tanára február 15-én született Sopronban. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 12. ; Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből 3. Leopold Petz (Petz Lipót) Soproni szemle 51. évf. 2.sz. (1997.) p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron p. Internet: évvel ezelőtt, június 16-án született Koskán (ma: Horvátország) Schármár János építész, Schármár Károly édesapja. Sopronban hunyt el december 21-én. 12

13 Irodalom: Kubinszky Mihály: Schármár Károly, a soproni építész ( ). In: Soproni Szemle. 54. évf. 2. szám (2000). p ; Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p Internet: évvel ezelőtt, július 26-án tartotta alakuló ülését a Sopron-Vasi-Szederegylet Széchenyi István elnökletével. Internet évvel ezelőtt, augusztus 8-án született Sopronban Angeli Henrik festő. Bécsben hunyt el október 25-én. Irodalom: Csatkai Endre: Angeli Henrik soproni gyermekkoráról. In: Soproni Szemle. 12. évf. 3. sz. (1958) p ; Storno Miksa: Adatok a soproni festészet történetéhez. In: Soproni Szemle. 2. évf sz. (1938) p Internet: évvel ezelőtt, szeptember 18-án született Pinnyén Balits Antal kanonok, pápai prelátus. Győrben hunyt el október 19-én. Irodalom: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938 p Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. Kiadás. Győr, 2003p. 28. Internet: évvel ezelőtt, szeptember 27-én született Szabadbárándon (ma: Großwarasdorf, Ausztria) Nakovich Mihály kópházi kántortanító, tankönyvszerző. Kópházán hunyt el április 24-én. Irodalom: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 3., Szellemi kincsek őrzői. Győr, 2012 p Internet: évvel ezelőtt, december 11-én született Felsőszeliben (ma: Szlovákia) Póda Endre soproni városplébános, kanonok. Sopronban hunyt el február 3-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p évvel ezelőtt, december 15-én született a csehországi Egerben (ma: Cheb) Müller Antal orgonaépítő, hangszerkereskedő. Sopronban hunyt el június 19-én. Irodalom: Kormos Gyula: Sopron orgonaépítői az elmúlt öt évszázadban In: Soproni Szemle. 56. évf. 4. sz. (2002) p évvel ezelőtt, január 9-én született Bécsben gróf Széchényi Emil közgazdász, Sopron vármegye főispánja, az MTA igazgatósági tagja től a Magyar Vöröskereszt elnöke volt. Pusztazámoron hunyt el június 30-án. Nagycenken temették el. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 4., Sz-Zs Budapest, p. 51. ; Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S. Budapest, 2004 p évvel ezelőtt, január 18-án született Süttörön (ma: Fertőd) báró Solymosy Lajos evangélikus felügyelő, Solymosy Ödön ( ) testvére. Budapesten hunyt el augusztus 27-én. Irodalom: Balogh Margit Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon Budapest, p ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Gudenus 3., P-S. Budapest, p évvel ezelőtt, február 15-én hunyt el Sopronban Kurzweil Ferenc a Szent Mihály templom karnagya, az első magyar zenei társaság, a Soproni Zeneegyesület alapítója. Sopronban született december 11-én. 13

14 Irodalom: Aranykönyv 2000, p. 60. ; Thier László: Kurzweil Ferenc templomi karnagy, a Soproni Zeneegyesület alapítója élete ( ). In: Soproni Szemle. 6. évf. 3. sz. (1942) p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron, p 197. Internet: évvel ezelőtt, április 7-én született Selmecbányán Réz Géza bányamérnök, a selmecbányai, majd a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán a bányaműveléstan tanára. Budapesten hunyt el február 29-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 5., P-S p évvel ezelőtt, április 25-én hunyt el Londonban Kmety György es honvédtábornok, a csornai ütközet parancsnoka. A Gömör megyei Felsőpokorágyon született május 24-én. Irodalom: Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Sopron, p ; Kálmán Gyula: A győzelem 150. évfordulóján. Emlékülés és Kmety György szobrának felavatása Csornán. In: Soproni szemle. 53. évf. 3. sz. (1999) p évvel ezelőtt, május 31-én született Kőszegen chernelházi Chernel István ornitológus. Jelentősek a Fertőre vonatkozó kutatásai is. Kőszegen hunyt el február 21-én. Irodalom: Csörgey Titusz: Chernelházi Chernel István, Aquila, 28 évf. (1921) p ; Pellinger Attila: Chernelházi Chernel István Sopron vidéki, fertői és hansági madártani adatai. In: Soproni Szemle. 56. évf. 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, július 5-én hunyt el Sopronban Torkos Sándor jogász, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja ban született. Irodalom: Fekete Gézáné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, kötet, Budapest, p évvel ezelőtt, szeptember 21-én nyílt meg a Sopron Kanizsa vasútvonal. Irodalom: Lovas Gyula: A Sopron-Kanizsa közötti vasút. In: Soproni Szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Lovas Gyula: 125 éves a sopron-kanizsai vasútvonal, Szombathely, évvel ezelőtt, november 18-én született Sopronban Stampf Gyula jogász, a beregszászi, miskolci, majd a soproni törvényszék elnöke. Szülővárosában halt meg február 26-án. Irodalom: Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Budapest, 1940 p Internet: évvel ezelőtt, március 12-én pontban 12 órakor indították el a soproni evangélikus templom toronyóráját. A speissingi Stiehl cég által gyártott óra máig a város legpontosabb toronyórája: 1995 óta Nürnberg óraközpontjából küldött jelek vezérlik. Irodalom: Csatkai Endre: Majdnem száz évet mért száz év alatt. In: Kisalföld. (1965. november 12.) p. 6. ; A reformációtól - napjainkig : evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. 2. kötet. Győr, p ; Takács József: Szeged új toronyórái és mestereik ( ) In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, p évvel ezelőtt, január 26-án született a Kolozs megyei Désaknán Varga Lajos zoológus. Sopronban hunyt el május 10-én. Fontos közleménye a Katasztrófák a Fertő-tó életében In: Állattani közlemények. (28) (1931) p Irodalom: Dudich Endre: Dr. Varga Lajos emlékezete. Különlenyomat az Állattani Közlemények LII számából. 9. p. ; Pántos György: Dr. Varga Lajos In: Soproni Szemle. 17. évf. 4. sz. (1963) p Internet: 14

15 125 évvel ezelőtt, január 27-én hunyt el Letenyén follimonovi Folly Bernát az es honvédsereg századosa. Később gazdatiszt lett Letenyén, a kiegyezés idején ugyanitt a Zala megyei Honvédegylet tagja volt. Kismartonban született szeptember 29-én. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. 52. évf. 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, január 29-én hunyt el Budapesten ostffiasszonyfai Ostffy Pál kúriai bíró, Sopron vármegye alispánja ben született. Internet: évvel ezelőtt, március 27-én született Nagycenken Jobs Viktor orvos, a keszthelyi Dr. Jobs Szanatórium tulajdonosa, később a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház osztályvezető főorvosa. Budapesten hunyt el november 30-án. Irodalom: Békássy Jenő (szerk.): Zala Vármegye feltámadása Trianon után : zalai fejek. Budapest, 1930 p Internet: évvel ezelőtt, április 22-én született Sopronban Romwalter Alfréd vegyész, műegyetemi tanár, az MTA levelező tagja ( ). Szülővárosában hunyt el szeptember 7-én. Irodalom: Aranykönyv 2000 p ; Macher Frigyes: Soproni vonatkozások dr. Romwalter Alfréd munkásságában. In: Soproni Szemle, 15. évf. 1. szám (1961) p ; Vendel Miklós: Romwalter Alfréd ( ). In: Soproni Szemle, 9. évf szám (1955) p ; Vendel Miklós: Romwalter Alfréd emlékezete. In: Bányászati lapok, 87. évf. 11. sz. (1954) p évvel ezelőtt, május 1-jén tartották meg először világszerte a munka ünnepét, melyhez a soproni ipari dolgozók is csatlakoztak. Irodalom: Koncsek László: Adalékok a soproni munkásmozgalom történetéhez a 19. század végéről és a 20. század elejéről. In: Soproni Szemle. 14. évf. 4. sz. (1960) p évvel ezelőtt, május 26-án született Gyergyóditrón (ma: Ditrău, Románia) Vendl Mária mineralógus. Sopronban hunyt el augusztus 17-én. Irodalom: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, p ; Magyar tudóslexikon. Budapest, p évvel ezelőtt, május 31-én született Sopronban Éder Győző huszáralezredes. Makón hunyt el június 14-én. Irodalom: Bene János-Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar Budapest, p évvel ezelőtt, június 8-án született Sopronban Adorján Henrik bányamérnök, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. üzemvezetője. A bányamérnöki főiskolát Selmecbányán végezte el, ám oklevelet szülővárosában kapott 1919-ben. Irodalom: Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv. Salgótarján, 2000 p évvel ezelőtt, július 7-én született Sopronban Manninger Rezső állatorvos, mikrobiológus, akadémikus, egyetemi tanár. Budapesten hunyt el február 4-én. Irodalom: Szabó István: Dr. Manninger Rezső In: Soproni Szemle. 24. évf. 2. sz. (1970) p évvel ezelőtt, szeptember 11-én született a Zemplén vármegyei Topolyán községben Lámfalussy Sándor erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár tól 1945-ig az Esterházy erdőbirtokok igazgatója volt. Veszprémben hunyt el augusztus 4-én. Irodalom: Lámfalussy Sándor. In: Erdőgazdaság és Faipar 29. évf. 9. sz. (1975) p

16 Internet: évvel ezelőtt, szeptember 14-én született Sopronban Aggteleky Béla altábornagy, hadtörténész. Genfben hunyt el augusztus 4-én. Irodalom: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek Budapest, p. 25. ; Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest, p. 17. ; Révai Új Lexikona. 1., A Baj. Szekszárd, p évvel ezelőtt, október 2-án született Hajdúnánáson Khoór Ödön szülész, nőgyógyász főorvos április 10-én hunyt el. Irodalom: Soproni és Sopronmegyei fejek. Sopron, p évvel ezelőtt, október 23-án született Sopronban Boháty Lajos színész, az első magyar némafilmek sztárja. Budapesten hunyt el 1937-ben. Irodalom: Magyar életrajzi lexikon 1., A-K Budapest, p ; Mudrák József - Deák Tamás: Magyar hangosfilm lexikon Máriabesnyő-Gödöllő, évvel ezelőtt, október 27-én született a Győr vármegyei Tekepusztán Fehér Dániel erdőmérnök, botanikus és talajbiológus, egyetemi tanár. Sopronban hunyt el február 17-én. Irodalom: Csapody István Bartha Dénes: Fehér Dániel ( ) élete és munkássága. Sopron, 2000 ; Gencsi László: Dr. Fehér Dániel ( ) a magyar erdészeti kutatók kiemelkedő egyénisége. Erdészeti Lapok 129. évf. 5. sz. (1994) p évvel ezelőtt, november 1-jén 48 előfizetővel indult meg a soproni közhasználatú távbeszélő hálózat. Irodalom: Mesterházy Sándor: 90 éves a soproni közhasználatú helyi távbeszélő hálózat ( ). In: Soproni Szemle. 37. évf. 3. sz. (1983) p ; Tarcsay László: Száz éves a soproni telefonhálózat, Sopron, Internet: évvel ezelőtt, november 3-án született Sopronban Füredi Oszkár építész. Szülővárosában hunyt el január 21-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p Internet: évvel ezelőtt, december 27-én született a Trencsén vármegyei Facskón (ma: Fačkov) Sébor János erdőmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa. Sopronban hunyt el február 26-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Kocsis József: Sébor János In: Soproni Szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p évvel ezelőtt, január 2-án hunyt el Bécsben Goldmark Károly későromantikus magyar zeneszerző. Keszthelyen született május 18-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p évvel ezelőtt, január 17-én hunyt el Bécsben Ullein József építész. Tervei alapján készült a volt Kereskedelmi és Iparkamara (ma a városi rendőrkapitányság) épülete. Sopronban született április 29-én. Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században Budapest, 1988 p Internet: 16

17 100 évvel ezelőtt, március 27-én a Színház utca 35. szám alatt nyílt meg Sopron város közkönyvtára, a Széchenyi István Városi Könyvtár jogelődje. Irodalom: Házi Jenő: A közkönyvtár története. In: Sopron Szab. Kir. Város Közkönyvtárának összesített könyvjegyzéke. Sopron, p V. ; Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, p. 55. ; Polgár Tamás: Adatok a Sopron Városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében. In: Soproni Szemle. 53. évf. 2. sz. (1999) p ; Szabó Kálmán: A soproni Városi Könyvtár története. In: Soproni Szemle. 24. évf. 3. sz. (1970) p évvel ezelőtt, május 1-jén született a romániai Brailában Szarka Árpád festőművész. Sopronban hunyt el november 8-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Gombás Vilmos: Szarka Árpád festőművész kiállításának megnyitója. In: Soproni Szemle. 37. évf. 1. sz. (1983) p ; Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p ; Sarkady Sándor: Szarka Árpád ( ). In: Soproni Szemle. 49. évf. 2. sz. (1995) p évvel ezelőtt, május. 4-én született Sopronban Gyulassy Gyula huszárfőhadnagy, lótenyésztő agrármérnök. Keszthelyen hunyt el május 15-én. Irodalom: Bene János-Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar Nyíregyháza, p évvel ezelőtt, május 19-én hunyt el az ausztriai Semmeringben báró Solymosy Ödön a főrendi ház örökös tagja, Sopron országgyűlési képviselője ( ). Eszterházán (más források szerint Balfon) született június 13-án. Irodalom: Sarkady-Tóth: Országgyűlési választások és képviselők Sopronban. Sopron, p ; Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 3., P-S. Budapest, p évvel ezelőtt, június 25-én halt hősi halált Dobronoutznál (ma: Ukrajna), gróf Széchenyi Alajos katonatiszt, m. kir. huszárzászlós. A Bács-Bodrog vármegyei Vajszkán született december 11-én. Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített síremléke ma a nagycenki temetőben található. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 4., Sz-Zs Budapest, p. 51. Internet: évvel ezelőtt, augusztus 19-én született Kópházán Payrits Sándorné Knull Ilona a település utolsó bábája. Irodalom: Lovasné Szabó Ágnes: Kópháza utolsó bábája. In: Soproni szemle 61. évf. 4. sz. (2007) p. 100 évvel ezelőtt, október 3-án született Sopronban Nagyzsadányi Endre okleveles kohómérnök, a Soproni Vasöntöde igazgatója, a Városszépítő Egyesület tagja. Győrben hunyt el április 25-én. Irodalom: Macher Frigyes: Nagyzsadányi Endre ( ) Soproni Szemle 41. évf. 4. sz. (1987.) p évvel ezelőtt, október 4-én született Kapuváron Németh Ferenc erdész, az ásotthalmi szakiskola igazgatója, erdészetvezető. Ásotthalmon hunyt el augusztus 20-án. Irodalom: Németh Ferenc. In: Erdészeti Lapok 136. évf. 5. sz. (2001. május) p évvel ezelőtt, október 22-én hunyt el Thiering Károly az evangélikus líceum tanára, a soproni kaszinó könyvtárosa, a városi közkönyvtár egyik alapítója. Sopronban született január 19-én. Internet: 17

18 100 évvel ezelőtt, december 5-én született Pápán Tóth Ferenc pedagógus, a Széchenyi Gimnázium igazgatója ( ). Budapesten hunyt el március 10-én. Irodalom: Baranyi Lenke: Tóth Ferenc ( ). In: Soproni Szemle. 38. évf. 3. sz. (1984) p évvel ezelőtt, január 27-én jelent meg a Hétfő című politikai hetilap utolsó száma. A hírlap Sopron és Kismarton városokban került terjesztésre a Rábaközi nyomda, majd pedig a Székely nyomda által. Irodalom: Varga Imréné: Adalékok a Sopronban és Sopron megyében megjelent magyar nyelvű újságok történetéhez. In: Soproni Szemle. 22. évf. 2. sz. (1968) p évvel ezelőtt, március 4-én hunyt el Sopronban Altdörfer Viktor zongora- és orgonaművész. Sopronban született január 3-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 64. ; Gárdonyi Zoltán: Megemlékezés Altdörfer Viktorról ( ). In: Soproni szemle. 4. évf sz. (1940) p évvel ezelőtt, március 19-én hunyt el Sopronban Jéhn Vilmos gyógyszerész. A Pest megyei Tinnyén született április 24-én. Irodalom: Katona Csaba: A Jéhn-család két nemzedéke. In: Soproni Szemle. 57. évf. 3. sz. (2003) p ; Katona Csaba: Három forrás a Jéhn-család történetéhez. In: Soproni Szemle. 58. évf. 1. sz. (2004) p évvel ezelőtt, március 26-án született Téten Környei Attila történész, múzeumigazgató. Nagycenken hunyt el március 12-én. Irodalom: Aranykönyv 2002 p ; Hárs József: Egy igaz ember elmúlt élete In: Várhely, sz. p ; Szentkuti Károly: Dr. Környei Attilára emlékezem In: Honismeret, sz. ; Szikossy Ferenc: Környei Attila ( ). In: Soproni Szemle, sz. p évvel ezelőtt, május 15-én Lehár Ferenc ( ) zeneszerzőt Sopron díszpolgárává választották. Irodalom: Kelényi Ferenc: Lehár Ferenc soproni kapcsolatai és díszpolgársága. In: Soproni Szemle. 14. évf. 2. sz. (1960) p évvel ezelőtt, 1940 júniusában Győrben rendezett Országos Dalosversenyen a Bolla Géza ( ) vezette Hegykői Vegyeskar első díjat kapott. Bekerültek az ún. királydíjas csoportba, melybe ez időben mindössze öt énekkar tartozott. Irodalom: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 1., Sok fény maradt utánuk. Győr, p ; Kóczán Péter: Bolla Géza In: Soproni Szemle. 18. évf. 1. sz. (1964) p évvel ezelőtt, június 17-én a Rák-patakon soha nem tapasztalt mértékű árvíz vonult le, amely jelentős károkat okozott Bánfalván és a Frankenburg út környékén. Víz alá került Kópháza is. Irodalom: Boronkai Pál: Árvizek Sopronban. In: Soproni szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Boronkai Pál: A soproni patakokról In: Soproni szemle. 21. évf. 2. sz. (1967) p évvel ezelőtt, szeptember 25-én hunyt el Sopronban Seemann Kálmánné Vörös Erzsi festőművész. Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt. Alsódabason született augusztus 3-án. Irodalom: Salamon Nándor: Kisalföldi Művészek Lexikona. Vasszilvágy, p ; A Seemann-házaspár művészete. Kivonat Horváth Józsefnek március hó 7-én tartott előadásából. In: Soproni szemle. 5. évf. 3. sz. (1941) p

19 75 évvel ezelőtt, október 5-én hunyt el Bécsben Thirring Gyula tanár, a soproni Thirringcsaládok nesztora. Sopronban született július 8-án. Irodalom: Thirring Gyula In: Soproni Szemle. 4. évf. 6. sz. (1940) p évvel ezelőtt, december 31-én született Hegykőn Bellovits Jenő textiltervező iparművész. Várpalotán hunyt el június 30-án. Irodalom: Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon. Vasszilvágy, p évvel ezelőtt, január 1-jén a Győr-Sopron megyei Tanács V. B. önálló intézményként létrehozta a Soproni Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet, az FM DASZK, Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola elődjét. Irodalom: Erdész Antal: Egy iskola bemutatkozik ( A "Lippai János" Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet) ( ). In: Soproni Szemle. (37. évf. ) 3. sz. (1983) p Internet: 50 évvel ezelőtt, február 15-én hunyt el Budapesten Porpáczy Aladár kertészmérnök, növénynemesítő, az MTA levelező tagja. Pápán született december 17-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 2., Töretlen hittel. Győr, 2011 p évvel ezelőtt, 1965 tavaszán rekordmennyiségű eső esett Sopron környékén, mely nagy árvizet okozott az Ikván és a Fertő tó vízszintjét is soha nem látott mértékben emelte meg (115,6 m). Irodalom: Bognár Dezső: A fertői nádgazdálkodás. In: Soproni Szemle. 20. évf. 2. sz. (1966) p ; Boronkai Pál: Árvizek Sopronban. In: Soproni szemle. 19. évf. 4. sz. (1965) p ; Boronkai Pál: A soproni patakokról In: Soproni szemle. 21. évf. 2. sz. (1967) p évvel ezelőtt, március 8-án az SVSE csapata nyerte meg az országos vidéki jégkorong bajnokságot. Irodalom: Gönczöl László: Olimpiai kronológia Győr, p. 78. Internet: 50 évvel ezelőtt, március 15-én hunyt el Budapesten Ratkovszky Ferenc Kossuth-díjas villamosmérnök, akadémikus. Sopronban született május 18-án. Irodalom: Fekete Gézáné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, , Budapest, p Internet: 50 évvel ezelőtt, április 21-án hunyt el Budapesten Esztó Péter bányamérnök, egyetemi tanár között a soproni egyetem bányaművelési karának oktatója volt. Kisorosziban született március 8-án. Irodalom: Révai Új Lexikona. 6., E-Fei. Szekszárd, p ; Új magyar életrajzi lexikon. 2., D-Gy. Budapest, p évvel ezelőtt, április 24-én hunyt el Budapesten Folly Róbert hídépítő mérnök, a veszprémi völgyhíd tervezője. Brennbergbányán született június 7-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon. 2. köt., D-Gy. Budapest, p ; Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, p évvel ezelőtt, május 1-jén hunyt el Szarvkőn (ma: Hornstein) Sedlmayr Kurt növénybiológus, a sopronhorpácsi növénynemesítő intézet alapítója. Szarvkőn született augusztus 31-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p

20 50 évvel ezelőtt, június 12-én utánpótlás-válogatott mérkőzést játszott Sopronban Magyarország és Felső-Ausztria csapata. A Postás-pályán telt ház előtt lejátszott találkozón a magyar csapat 3-0-ra győzött. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, november 7-én zárták be a soproni Városi Mozit. Az ekkor már Vörös Csillagnak nevezett filmszínház a mai Scarbantia Régészeti Park területén, a Városháza mögött állt szeptember 3-án nyitották meg. Irodalom: Friedrich Károly: Művelődési események Sopronban (1965) In: Soproni szemle. 21. évf. 4. sz. (1967) p ; Hárs József: Sopron és a százéves film (Beszélgetés Friedrich Károllyal). In: Soproni szemle. 49. évf. 3. sz. (1995) p ; Soproni Napló. 17. évf sz. (1913. szeptember 3.) p. 3. Internet: 50 évvel ezelőtt, november 14-én a Soproni Postás női kosárlabdacsapata Zalaegerszegen arányban győzött, és ezzel megnyerte az NB II-es bajnokságot. Irodalom: Gönczöl László: Olimpiai kronológia Győr, p. 82. ; Németh Emil: Kosár történelem : Soproni Postás, p évvel ezelőtt, december 15-én kapcsolták be a határőrizetbe az S-100-as mintájú elektronikus jelzőrendszert (EJR). A korábbi elaknásított drótkerítés helyére épült rendszert ben bontották le. Irodalom: Parádi József: A magyar pártállam nyugati határszakaszának őrzése. In: Rubicon 25. évf sz. (2014) p. 31. ; Reischl Ferenc: Vasfüggöny az Alpok lábánál. In: Soproni Szemle. 62. évf. 4. sz. (2008) p évvel ezelőtt, január 1-jén hunyt el Sopronban Vári Ferenc honvéd alezredes. Komáromban született szeptember 27-én. Irodalom: Bene János: Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban. Nyíregyháza, p évvel ezelőtt, január 9-én hunyt el Sopronban Réthly Endre belgyógyász szakorvos, a soproni kórház osztályvezető főorvosa. Budapesten született október 15-én. Irodalom: Metzl János: Réthly Endre ( ). In: Soproni Szemle. 44. évf. 3. sz. (1990) p évvel ezelőtt, február 6-án Sopronban barátságos mérkőzést játszott a Soproni SE és a Ferencváros csapata. A találkozó a soproni csapatban korábban 200 meccsen 48 gólt szerző Gosztola József búcsúmérkőzése is volt. Irodalom: Papp Győző: Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Sopron-Moson megyei labdarúgó tükör Budapest, p évvel ezelőtt, március 19-én hunyt el Tóth László erdőmérnök, egyetemi adjunktus. Galgamácsán született december 28-án. Irodalom: Tóth László. In: Az erdő évf. 5. sz. (1990) belső borítólap. ; Hargitai László: Nekrológ Tóth Lászlóról. In: Faipar. 40. évf. 8. sz. (1990) p Internet: 25 évvel ezelőtt, április 2-án hunyt el Martos András erdőmérnök, egyetemi adjunktus. A Somogy megyei Eddén született 1922-ben. Irodalom: Martos András. In: Az erdő évf. 5. sz. (1990) belső borítólap. Internet: 20

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

I. A Soproni Evangélikus Egyházközség Levéltára 1. Gyülekezeti iratok

I. A Soproni Evangélikus Egyházközség Levéltára 1. Gyülekezeti iratok I. A Soproni Evangélikus Egyházközség Levéltára 1. Gyülekezeti iratok évkör Terjedelem a. Vallásgyakorlat (I.jelzet) 1575-1872 1,01 ifm b. Tanügy (II.jelzet) 1648-1872 1,26 ifm c. Alapítványi iratok (III.jelzet)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ LEÁNY V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE LEÁNY V-VI. KORCSOPORT

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK 5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye Iskola Település Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és 1. Baranya Pécs Szakközépiskolája 2. Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 3.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2016

Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2016 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2016 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2016 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2016 Összeállította: Homor Péter Lectori salutem! Nagy

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA 017/018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Helyszín: Budapest, Ikarus BSE Atlétikai Centrum Időpont: 017. október 15. A Versenybíróság elnöke: Szöllösné Patinszki Andrea

Részletesebben

Országos művészeti versenyek 1-3. helyezései ( ) - forrás: OH

Országos művészeti versenyek 1-3. helyezései ( ) - forrás: OH Országos művészeti versenyek 1-3. helyezései (2006-2014) - forrás: OH 1. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 230 2. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 83 3. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

EFOP Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában

EFOP Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában EFOP-1.3.9-17-2017-00012 Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában SZAKMAI BESZÁMOLÓ Legyen ünnep az ünnep és méltó a

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ORTOPÉD OSZTÁLYOK VEZETŐI ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK

ORTOPÉD OSZTÁLYOK VEZETŐI ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK 1 ORTOPÉD OSZTÁLYOK VEZETŐI ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK..EGYETEMEK. Prof. Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár Semmelweis Egyetem 1111 Budapest, XI., Karolina út 27. Tel.: +36-1-4666611 (Kp), +36-1-4666059 (közv),

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter Családi csődvédelem TELEFON: 72/512-770

Részletesebben

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem Péterfi Gábor MUNKAHELYEK 2013 - Evangélikus Pedagógiai Intézet, történelem tantárgygondozó 2000 - Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, középiskolai tanár, tanított szaktárgyak:

Részletesebben

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó 42 Ágoston Dávid Roland Balla Károly Ált. Isk. 2212 Csévharaszt 163 32 19 7 48 106 55 Antal Renátó 44 Báki István 22 Bari Richárd 40 Benkő Balázs 61 Bényei Krisztián 58 Bíró Dominik 41 Borsós Dominik Szebasztián

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2015 KLIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Fenntartói azonosító: 39011654-074000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A B C D E F

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019 Bejutók a döntőbe A döntő helyszínének címei és a bejutás ponthatárai a dokumentum végén láthatóak. Város Iskolanév Osztály Kategória Név Helyszín Darnózseli

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

"De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot.

De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot. IV. évf. 2018. nyár Megjelenik havonta Kosztolányi Dezső Céltársulás Tájékoztató Kiadványa KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ "De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Zsűri jegyzőkönyv Vizuális művészetek Arany

Zsűri jegyzőkönyv Vizuális művészetek Arany Arany Fődíj: Bali Bettina és Badics Renáta Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, Dunaújváros 1. Sopronyi Anna Eszter Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg 2. Horváth Kitti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító KKETTKK-56P-04-0050 Pályázó neve: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító 15350844-2-05

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS CSOPORT BEOSZTÁSOKRA. Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola december 23.

ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS CSOPORT BEOSZTÁSOKRA. Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola december 23. ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS CSOPORT BEOSZTÁSOKRA Komárom, Szőnyi Bozsik József Általános Iskola 2013. december 23. 1 2013/2014. TANÉVI KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ Komárom Városi Sportcsarnok,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ Budapest - Ikarus BSE Atlétikai Centrum, 2017. október 15. Magasugrás fiú 11:00 Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 1.7750

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Partner szervezet neve Abakusz Számítástechnikai Kis- és Nagykereskedés (Sopron, Deák tér 16.) Ágfalva Községi Önkormányzat (Ágfalva, Soproni u. 3.

Partner szervezet neve Abakusz Számítástechnikai Kis- és Nagykereskedés (Sopron, Deák tér 16.) Ágfalva Községi Önkormányzat (Ágfalva, Soproni u. 3. Partner szervezet neve Abakusz Számítástechnikai Kis- és Nagykereskedés (Sopron, Deák tér 16.) Ágfalva Községi Önkormányzat (Ágfalva, Soproni u. 3.) Ágfalvi Evangélikus Egyházközség (Ágfalva, Fő u. 88.)

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VAS MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET

VAS MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET VAS MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET 2013/2014. TANÉVI STRANDLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI V-VI. KORCSOPORT Siófok, 2014. június 21-22. Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Bács-Kiskun

Részletesebben

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte "Magyar Tenger"-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte Magyar Tenger-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám 4. forduló HELYTÖRTÉNETI TOTÓ 1. Somogy vármegye címerét és pecsétjét melyik királyunk adományozta? 1. Zsigmond 2. II. Ulászló 3. Mátyás 2. Mi a címeradományozó oklevél kelte? 1. 1405. január 23. 2. 1489.

Részletesebben

A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve

A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve Biró Borbála A kezdetek: A soproni Talajbiológiai Iskola 1951-ben

Részletesebben

A megyei verseny helyszíne A megyei versenyt ezen a helyszínen író diákok iskolája A diákok évfolyama/létszáma

A megyei verseny helyszíne A megyei versenyt ezen a helyszínen író diákok iskolája A diákok évfolyama/létszáma Megye neve A megyei verseny helyszíne A megyei versenyt ezen a helyszínen író diákok iskolája A diákok évfolyama/létszáma Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójának helyszínei

Részletesebben

Támogatás mértéke (Ft)

Támogatás mértéke (Ft) CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZET PÁLYÁZATI PROGRAM CSALÁDBARÁT, CSALÁDKÖZPONTÚ SZÜLÉSZETI ÉS KORASZÜLÖTT INTENZÍV ELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE CSBSZ 2018 CÍMŰ PÁLYÁZAT NYERTES INTÉZMÉNYEI Támogatott

Részletesebben

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 2. sz. függelék Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 1. Építmények Cím Helyrajzi szám Védelem tárgya 8.1.1. Alföldi utca 20. lásd: Fiumei út 19/A, B 8.1.2. Baross utca 11. lásd: Üllői

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Szakkönyvtára. A hely, ahol a helytörténet- és a családkutatás kezdődik

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Szakkönyvtára. A hely, ahol a helytörténet- és a családkutatás kezdődik A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Szakkönyvtára A hely, ahol a helytörténet- és a családkutatás kezdődik A könyvtár rövid története 19. századi források A könyvtár rövid

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0 FIÚ EREDMÉNYEK - V. KORCSOPORT ssz név szül. év Iskola (Feladatellátás helye) város (cím) OM kód megye eredmény 100 m fiú V. kcs. 11.7 Tokos Zsolt 2002 Perczel Mór Gimnázium 11.7 1. Tóth Csaba 2002 Törökbálint,

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor HAZA ÉS HALADÁs a reformkor MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1.Európa politikai helyzete Napóleon bukása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa.

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. Veszprém Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. István, Gizella ősi vártán, mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2017. október 5. Konferencia helyszíne: Korona Hotel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.) 11.00 13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12.30 14.00 Ebéd 14.00 15.00 A Vándorgyűlés megnyitója

Részletesebben

Szombathelyi Sajtófotó Kiállítás

Szombathelyi Sajtófotó Kiállítás 1 Szombathelyi Sajtófotó Kiállítás 2019 PILLANATKÉPEK SZOMBATHELY ÉLETÉBŐL 1848. március 15-én nyomtatták ki a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 1990. március 15. óta e nap a Magyar Sajtó Napja. Szombathely

Részletesebben