1-f-H/l. A BM Országos Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szerv ek n évjegyzéke 299. X A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT f ÁBTL-4.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-f-H/l. A BM Országos Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szerv ek n évjegyzéke 299. X.26. 68. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT f ÁBTL-4.2."

Átírás

1 299. X )/ /1964Új megjelent 13-45/42/76 BELÜGYM INISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Országos F utárszolgálat ~. s z. példány, Szám: / f-H/l. A BM Országos Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szerv ek n évjegyzéke A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT f Készült: példányban. Tai'talm az: 44 lapoldalt. ÁBTL /1964/ 1

2 TUDNIVALÓK A TŰK KEZELŐK RÉSZÉRE! 1. A BM Országos Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szervek névjegyzékét " Szigorúan titkosan" kell kezelni, és abba betekin tést csak a TŰK beosztottjai nyerhetnek. 2. A BM Országos Futárszolgálat beosztottai csak a névjegyzékben feltü ntetett szervek részére címzett futárküldem ényeket vehetnek át. * 3. A névjegyzékben történő változásokat a BM Országos Futárszol gálat írásban közli a bekapcsolt szervekkel, am it m indén esetben a TŰK részére kiadott névjegyzéken keresztül kell vezetni. / Budapest, novem ber hó 1-én..., Kónya Lajos s. k., rendőrezredes BM Országos Futárszolgálat vezetője ÁBTL /1964/2

3 ÁBTL /1964/3

4 BUDAPEST M agyar Szocialista M unkáspárt Központi Bizottsága Budapesti Pártbizottság Pest megyei Pártbizottság Buda Járási Pártbizottság K erületi Pártbizottságok ; 1 éves Pártiskola 5 hónapos Pártiskola 3 hónapos Pártiskola Bp-i PB M arxizmus- Leninizmus Esti Egyeteme Csepel Vas és Fém m űvek Pártbizottsága Kom m unista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága Budapesti KISZ Bizottság Pest megyei KISZ Bizottság Buda Járási KISZ Bizottság K erületi KISZ Bizottságok Csepel Vas és Fém m űvek KISZ Bizottsága Országgyűlés Népköztársaság Elnöki Tanácsa M inisztertanács Nehézipari Minisztérium Kohó és Gépipari Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Művelődésügyi Minisztérium Külkereskedelmi Minisztérium M unkaügyi Minisztérium Közlekedés és Postaügyi Minisztérium Élelmezésügyi Minisztérium Földművelésügyi Minisztérium Könnyűipari Minisztérium Igazságügyminisztérium Külügyminisztérium Belkereskedelmi Minisztérium Pénzügym inisztérium Építésügyi M inisztérium 3 ÁBTL /1964/4

5 Honvédelmi Minisztérium Néphadsereg összes alakulatai Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság Budapesti Rendőrfőkapitányság Pest megyei R endőrfőkapitányság Kerületi Rendőrkapitányságok Határőrség Országos Parancsnokság Karhatalom Országos Parancsnokság Országos Tűzrendészeti Parancsnokság Pest megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság Igazságügyminisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság Országos Börtön Megyei Börtön Körzeti Börtön, Révkapitányság Legfőbb Ügyészség Fővárosi Főügyészség Fest megyei Főügyészség Buda Járási Ügyészség Legfelsőbb Bíróság Fővárosi Bíróság Pest megyei Bíróság Buda Járási Bíróság Fővárosi Tanács Pest megyei Tanács Buda Járási Tanács Központi Statisztikai Hivatal Szakszervezetek Országos Tanácsa Országos Tervhivatal Központi Népi Ellenőrzési Bizottság Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kulturális Kapcsolatok Intézete Központi Döntő Bizottság Országos Vízügyi Főigazgatóság 4 ÁBTL /1964/5

6 Állami Egyházügyi Hivatal Magyar Nemzeti Bank M agyar Beruházási Bank, M agyar Távirati Iroda Közlekedés és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti Főo. Közlekedés és Postaügyi M inisztérium IV. Posta Főo. A lum ínium ipari Tröszt / A lum ínium árugyár Állami Földtani Intézet Általános Géptervező Iroda Bányagyutacsgyár Beloiannisz H íradástechnikai V állalat Csepel Vas és Fémművek Csepel Autógyár DANUVIA Vezérigazgatóság GAMMA Optikai M űvek GANZ-MÁVAG Ganz Villamossági Művek Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT Fém ipari K utató Intézet Finom m echanikai Vállalat ; Fővárosi Elektromos Művek Hajtómű és Felvonógyár 1. sz. Gyáregysége Hajóipari Tröszt 1. sz. Gyáregysége 'IKARUSZ Karosszéria és Járm űgyár Ipari Szerelvény és Gépgyár IZOTÓP Intézet Járműfejlesztési Intézet Központi Fizikai Kutató Intézet KGM Tervező Iroda Kőolaj és Gázipari Tervező Vállalat Középgépipari Készletező Vállalat Központi Szerszámgépgyár Lám pagyár Magyar Nemzeti Bank 70-es fiók M agyar Optikai Művek 5 ^ ÁBTL /1964/6

7 M echanikai Művek M echanikai Laboratórium Medicor Művek Országos Földtani Hivatal Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt Pestvidéki Gépgyár Távközlési K utató Intézet. Üt- és Vasúttervező Vállalat Vegyiműveket Tervező Vállalat Vörös Csillag Traktorgyár Telefongyár ÉM 22-es Építőipari Vállalat ÉM 25-ös Építőipari Vállalat ÉM 31-es Építőipari Vállalat M agyar Villamos Művek 6 ÁBTL /1964/7

8 BARANYA MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok Megyei Munkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Ügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai. Megyei Börtön Járási Börtön Megyei Statisztikai H ivatal Szakszervezetek Megyei Tanácsa Baranya m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága D éldunántúli Áram szolgáltató Vállalat Beruházási Bank fiók MÁV Igazgatóság Mecseki Ércbányászati Vállalat Mecseki Szénbányászati Tröszt Kokszművek ÁBTL /1964/8 7

9 ABTL /1964

10 BÁCS m e g y e Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok ' Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási Rendőrkapitányságok Megyei Tűzrendészet i Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Ügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai ; ^ Megyei Börtön. <, / Járási Börtön. Országos Börtön Kalocsa Járási Börtön? K iskunhalas Megyei Statisztikai Hivatal Szakszervezetek Megyei Tanácsa Beruházási Bank fiók Bányászati Berendezések G yára Kiskunfélegyháza M unkahely Parancsnokság Állam puszta Bács-Kiskun m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága ÁBTL /1964/10

11 ÁBTL /1964

12 BÉKÉS MEGYE Megyei Pártbizottság > Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok, Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei T űzrendészei Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Várdsi Járási Bíróságok Megyei Ügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula Gyula Gyula. Gyula 11 ÁBTL /1964/12

13 ÁBTL /1964

14 BORSOD MEGYE Megyei Pártbizottság, Városi Járási Pártbizottságok Üzemi pártbizottság Tiszaszederkény Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok Megyei Munkásőrség Parancsnokság Városi Járási Munkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási Rendőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Üzemi Tűzrendészet Tiszapalkonya Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Ügyészség * Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság > Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa -,» Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Borsod-Heves m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága ÉM Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat Északmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat MÁV Igazgatóság Borsodi Szénbányászati Tröszt - Nehézipari Műszaki Egyetem Északmagyarországi Vegyiművek Sajóbábony Borsodi Vegyi K om binát Kazincbarcika Lenin Kohászati M űvek Diósgyőr 13 ÁBTL /1964/14

15 Diósgyőri Gépgyár Lem ezárugyár Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Országos Börtön Kohászati Üzemek Diósgyőr Borsodnádasd Putnok Sátoraljaújhely Ózd 14 ÁBTL /1964/15

16 CSONGRÁD m e g y e Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok' Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai : Országos és Megyei Börtön Munkahely Parancsnokság Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók MÁV Igazgatóság Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat Békés-Csongrád m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága Nagyfa \ S- \ Hódmezővásárhely t / 15 ÁBTL /1964/16

17 ÁBTL /1964

18 FEJÉR MEGYE Megyei Pártbizottság 1 Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok > Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészéti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészeti Parancsnokságok Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási T anácsokn Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Fejér megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága Villamossági Televízió és Rádiógyár Dunai Vasmű Fejér megyei Bauxitbányák Munkahely Parancsnokság Munkahely Parancsnokság Könnyűfémmű * s D unaújváros Guttamási Baracska Pálhalm a Székesfehérvár 17 ÁBTL /1964/18

19 ÁBTL /1964/19

20 GYŐR MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok ' Megyei Munkásőrség Parancsnokság Városi Járási Munkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási Rendőrkapitányságok Megyei Tűzrendészed Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság \ Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai ; ' s- Megyei Börtön % *. y Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Győr, Sopron, Vas megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága Északdunántúli Áramszolgáltató Vállalat Járm űipari Művek Timföld és M űkorundgyár M osonmagyaróvár Posta Igazgatóság Sopron Országos Börtön Sopronkőhida ÁBTL /1964/20

21 ÁBTL /1964/21

22 HAJDÚ MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ B izottságok' Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei T űzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai ; Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók MÁV Igazgatóság H ajdú-b ihar m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága Tiszántúli Áram szolgáltató Vállalat Biogal Gyógyszergyár H ajdúsági Iparm űvek M agyar Gördülő Csapágy M űvek Üzemi Tűzrendészet Téglás Debrecen Komádi 21 ÁBTL /1964/ 22

23 ÁBTL /1964/23

24 HEVES MEGYE Megyei Pártbizottság, Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok, Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek' Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Finomszerelvénygyár M átravidéki Fémművek Üzemi Tűzrendészet M átraaljai Szénbányászati Tröszt Sirok Sirok Petőfibánya 23 ÁBTL /1964/24

25

26 KOMÁROM MEGYE Megyei Pártbizottság 1 Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok > Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok * Megyei T űzren dészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság V árosi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön r «Járási Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Állami Gazdaságok Igazgatósága Szénbányászati Tröszt Alumíniumkohó Labor Műszeripari Művek Dorogi Szénbányászati Tröszt Oroszlányi Szénbányák Tim földgyár Komáromi Kőolajipari Vállalat M agyar Viscosa G yár Esztergom Esztergom Esztergom Komárom Esztergom Dorog Oroszlány Almásfüzitő Szőny Nyergesújfalu 25 ÁBTL /1964/ 26

27 ÁBTL /1964/ 21

28 NÓGRÁD m e g y e Megyei Pártbizottság 1 Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok > Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Börtön 'Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Nógrádi Szénbányászati Tröszt Acélárugyár ' Járási Börtön Balassagyarm at Balassagyarm at / Balassagyarm at Salgótarján ÁBTL /1964/28

29 ABTL /1964/29

30 PEST MEGYE Városi Járási Pártbizottságok Városi Járási KISZ Bizottságok Városi Járási Munkásőrség Parancsnokságok Városi Járási Rendőrkapitányságok Városi Járási Tűzrendészetek ; Városi Járási Bíróságok Városi Járási Ügyészségek Városi Járási Tanácsok Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Mezőgazdasági Pártiskola Gödöllői Gépgyár Ipari M űszergyár Dunai K őolajipari Vállalat Dunam enti Hőerőmű Vállalat Pécel Gödöllő Iklad Százhalombatta Százhalom batta 29 ÁBTL /1964/30

31 ÁBTL /1964/31

32 SOMOGY MEGYE Megyei Pártbizottság. Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok, Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási Rendőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Járási Bíróság Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Járási Ügyészség Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei B örtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Somogy m-i Állami Építőipari Vállalat Állami Gazdaságok Igazgatósága Kőolajvezeték Vállalat Lengyeltóti Lengyeltóti Siófok ÁBTL /1964/32

33 ÁBTL /1964/33

34 SZABOLCS MEGYE Megyei Pártbizottság > Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok < Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Szabolcs m-i Állami Gazdaságok Igazgatósága Alkaloida Gyár K őolajipari Vállalat i Tiszavasvári Nyírbogdány 33 ÁBTL /1964/34

35 ÁBTL /1964

36 SZOLNOK MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok, Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Tiszamenti Vegyiművek Hűtőgépgyár Alföldi Kőolajfúrási Üzem Állami Gazdaságok Igazgatósága Szolnok Jászberény Szolnok Szolnok 35 v ÁBTL /1964/36

37 ÁBTL /1964/37

38 TOLNA MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok, Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Ügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók Állami Gazdaságok Igazgatósága 37 ÁBTL /1964/38

39 > ÁBTL /1964/39 38

40 VAS MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei R endőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei Börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa / % Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók MÁV Igazgatóság 39 ÁBTL /1964/40

41 ÁBTL /1964/41

42 VESZPRÉM MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok Megyei Munkásőrség Parancsnokság Városi Járási Munkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási Rendőrkapitányságok Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság V árosi Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság. Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai Megyei börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai H ivatal Beruházási Bank fiók Középdunántúli Áram szolgáltató Vállalat Veszprém-Zala megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága K özépdunántúli Szénbányászati Tröszt Szénbányászati Tröszt Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Egyetem M agyar Ásványolaj K utató Intézet Fémfeldolgozó Vállalat Nitrokém ia Ipartelepek B auxitkutató Keszthely Várpalota Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Balatonfűzfő Balatonalm ádi 41 ÁBTL /1964/42

43 Ipari Robbanó Alumínium kohó Erőmű Ajkai Alum ínium kohó Erőmű Bakonyi B auxitbánya Nitrogénm űvek Ásványolajfinom ító Üzemi tűzrendészet Perem arton Inota Inota Ajka Ajka Halimba Pétfürdő Pétfürdő Pétfürdő 42 ÁBTL /1964/43

44 ZALA MEGYE Megyei Pártbizottság Városi Járási Pártbizottságok Megyei KISZ Bizottság Városi Járási KISZ Bizottságok Megyei M unkásőrség Parancsnokság Városi Járási M unkásőrség Parancsnokságok Megyei Rendőrfőkapitányság Városi Járási R endőrkapitányságok V Megyei Tűzrendészeti Parancsnokság Városi Járási Tűzrendészetek Megyei Bíróság Városii Járási Bíróságok Megyei Főügyészség Városi Járási Ügyészségek Megyei Tanács Városi Járási Tanácsok Megyei Kiegészítő Parancsnokság Járási Kiegészítő Parancsnokságok Néphadsereg alakulatai ; Megyei börtön Szakszervezetek Megyei Tanácsa Megyei Statisztikai Hivatal Beruházási Bank fiók ÉM Zala megyei Állami Építőipari Vállalat K őolajipari Vállalat Dunántúli Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat Kőolajipari Gépgyár Dunántúli Kőolajfúrási Üzem Üzemi Tűzrendészet Járási Börtön Bázakerettye Nagykanizsa Nagykanizsa Bázakerettye Nagykanizsa f 43 ÁBTL /1964/44

45 ABTL /1964

TÖRSSZÁMKATALÓGUS Hiányos, munkaközi lista MIEA IPARTERV ARCHÍVUM 1 2014-05-27

TÖRSSZÁMKATALÓGUS Hiányos, munkaközi lista MIEA IPARTERV ARCHÍVUM 1 2014-05-27 ÉV TSZ Név Hely1 Hely2 Hely3 Megjegyzés 1 Csepel Vas és Fémművek, Szerszámgépgyár, Fémöntőde Budapest XXI. 1 Divatcsarnok (Otthon Áruház) Budapest VII. Rákóczi út 1 Otthon Áruház (volt Divatcsarnok) Budapest

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Földrajzi helyismeret Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (névanyag) Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Főváros/Megye/Régió Megyeszékhely/ Régióközpont (NUTS 2 szint) Budapest - Pest Budapest Közép-Magyarország

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1.

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. között DALLOS FERENCNÉ okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

X-ten. Design by X-TEN 200 X-TEN 100 X-TEN 400 65 63 42-53 76 65 63 42-53 57 65 63 42-53 76

X-ten. Design by X-TEN 200 X-TEN 100 X-TEN 400 65 63 42-53 76 65 63 42-53 57 65 63 42-53 76 4 X-ten Design by X-TEN 100 65 63 42-53 76 X-TEN 200 65 63 42-53 57 X-TEN 100 65 63 42-53 76 X-TEN 400 65 65 45 57 ORIGO PLUS 400 65 64 44 60 ORIGO PLUS 300 65 64 44 60 ORIGO PLUS 100 70 70 42-53 69-79

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök 13. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

XXIX. Gazdasági szervek (1914 ) 1945 2005 639,13 fm

XXIX. Gazdasági szervek (1914 ) 1945 2005 639,13 fm XXIX. Gazdasági szervek (1914 ) 1945 2005 639,13 fm K 12 Lenfonó és Szövőipari Vállalat (Budakalászi Textilgyár) iratai 1945 1997 6,90 fm K 13 Diósdi Csapágygyár iratai 1949 1962 9,20 fm K,N 18 Ganz Árammérőgyár

Részletesebben

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL - 1 - GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 10 ÉVES A GTTSZ (Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből) HÍRLEVÉL KÜLÖNKIADÁS GTTSZ jubileumi közgyűlése 2003. január 29. Dr. Kovács Árpád elnök

Részletesebben

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011 Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Készült a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi

Részletesebben

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak

Részletesebben

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről A 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 162/1998. (IX. 30.) Korm rendelet alapján 2000. január 1-től az oktatási miniszter látja el az Országos Képzési Jegyzékben a hatáskörébe utalt szakképesítések

Részletesebben

EFERENCIÁK / REFERENCES

EFERENCIÁK / REFERENCES S Z É K E S F E H É R V Á R H U N G A R Y EFERENCIÁK / REFERENCES Garzon Furniture Corp. in cooperation with Garzon Furniture Trade Ltd. provides an effective and complete service to its customers. Garzon

Részletesebben

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) meghirdetése a 2002/2003-as tanévre Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi eket a szakképesítésért felelős Gazdasági és Közlekedési

Részletesebben

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája - 2012. október-novemberi vizsgaidőszak

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája - 2012. október-novemberi vizsgaidőszak Bács-Kiskun 027971 Türr István Gazdasági Türr István Gazdasági 6500 Baja Bácska tér 1. Bács-Kiskun 027944 Katona József Katona József 6000 Kecskemét Dózsa György út 3. Bács-Kiskun 027951 Bibó István Bibó

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl* Budapest

Részletesebben

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA Miskolc 2007. szeptember 1. Előszó ELŐSZÓ A jogelődje a Berg-Schola 1735-ben jött létre Selmecbányán, amit Mária Terézia 1726.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Küszöbérték alatti veszélyes üzemek

Küszöbérték alatti veszélyes üzemek Bács-Kiskun HE&GE Consulting Kft. 6000 Kecskemét Szolnoki hegy 222-3. Egyéb Arany Kapu Zrt. 6413 Kunfehértó IV. körzet 6. Élelmiszeripar CARAT-PARTNER Kft. 6500 Baja Nagy István út 41. Olajipar Fém- és

Részletesebben

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A AGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. november 9., péntek 151. szám Ára: 1911, Ft TARTALOJEGYZÉK 295/2007. (XI. 9.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG, A MINÔSÉG ÉS A RUGALMASSÁG.

A MEGBÍZHATÓSÁG, A MINÔSÉG ÉS A RUGALMASSÁG. a GA RZ ON Legfontosabb értékünk A MEGBÍZHATÓSÁG, A MINÔSÉG ÉS A RUGALMASSÁG. Küldetésünk, hogy hozzásegítsük Partnereinket és Munkatársainkat ahhoz, hogy otthon és a munkahelyen olyan kialakított élettérben

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája,

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, EgyKiskőrös Bács-Kiskun 038450 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben