A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára"

Átírás

1 Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Kult László, Ódor Imre Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML Levéltárunk Magyar NeMzeti rövid LevéLtár története A MNL Magyar Országos Nemzeti Levéltára Baranya Megyei Levéltára (korábban MNL Bács-Kiskun Baranya Megyei Megyei Levéltára Levéltár) elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya MNL Baranya Megyei Levéltára vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan MNL Békés Megyei Hiteleshelyi LevéltáraLevéltárának) egyesítésével MNL jött Borsod-Abaúj-Zemplén létre 1950-ben. E gyűjtemények Megyei Levéltára története egészen MNL Csongrád az Árpád-korig Megyei Levéltára vezethető vissza. A török hódítás MNL Fejér azonban Megyei nem Levéltára csupán a megyeszervezetet számolta fel, hanem a magyar írásbeliség középkori MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára emlékeit is jórészt megsemmisítette. A közel 150 éves török MNL uralom Győr-Moson-Sopron alatt Baranya középkori Megye Soproni iratai szinte Levéltára maradéktalanul MNL Hajdú-Bihar elpusztultak. Megyei Levéltára A MNL hódoltságot Heves Megyei követő Levéltára katonai, illetve kamarai igazgatás időszakából is csak áttételesen maradtak fenn MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára helyi iratok, mivel 1704-ben előbb kuruc, majd szerb csapatok MNL Komárom-Esztergom dúlták fel Pécs jelentős Megyei részét, Levéltára s e pusztításnak MNL Nógrád áldozatul Megyei esett Levéltára a városháza és levéltár is. Így MNL csak Pest a 18. Megyei század Levéltára első évtizedétől maradtak fenn a vármegye MNL Somogy és Pécs Megyei város Levéltára iratai. Pécs város a Széchenyi téri városházán, a vármegye az 1731-ben épült Papnövelde utcai székházában őrizte az iratait. Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára évi MNL államosításkor Tolna Megyei az Levéltára egyesített levéltár a város abszolút MNL centrumában, Vas Megyei Levéltára a Király utcában, a hajdani Sóház helyén MNL Veszprém ben Megyei Levéltára épített Pénzügyigazgatóság historizáló MNL Zala Megyei stílusú, Levéltára kétemeletes palotájában, illetve udvari szárnyaiban kapott helyet. Az állami levéltár 1968-ban a megyei tanács közvetlen irányítása alá került. A levéltár tudományos munkája elismeréseként 1980-ban elnyerte a tudományos ku- A sorozatban szereplő levéltárak tatóhely minősítést ban új részleggel (Rét u. 9.) bővült az intézmény és 1992 között az időközben veszélyeztetetté vált Király utcai raktár-komplexum rekonstrukciója valósult meg. Az épület- és raktárfelújítás tekintélyes, közel kétszeres férőhelybővítést eredményezett, így 1993 és 1996 között mint- Budapest Főváros Levéltára egy Győr 8 Megyei 000 iratfolyóméternyi Jogú Város Levéltára levéltári dokumentum beszállítására Tatabánya Megyei és elhelyezésére Jogú Város Levéltára került sor ban újabb Vác Város raktár Levéltára (Nyírfa u. 3.) került a levéltár kezelésébe. A további fejlesztések és a tervszerű iratátvételek következtében iratmennyiség tekintetében az MNL Hadtörténelmi Levéltár Baranya Megyei Levéltára az ország egyik legnagyobb vidéki Környezetvédelmi levéltárává és lett, Vízügyi őrizetében Levéltár jelenleg mintegy 17 Magyar 500 folyóméter Felsőoktatási irattal. Levéltári Szövetség 2005-ben került a levéltár kezelésébe a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára (Dobó István u. 89.), ahol Győri Egyházmegyei Levéltár a volt szénbányák munkaügyi iratainak őrzését, feldolgozását, Tiszántúli Református kezelését és Egyházkerületi az azokból történő és adatszolgáltatást Kollégiumi végezzük. Levéltár október 1-jével hatályba lépett Veszprémi a Érseki évi LXI. és Főkáptalani törvény, amely Levéltár a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló évi III. törvény módosításáról rendelkezik. E törvény határozott többek között a megyei levéltáraknak mint szervezeti egységeknek (tagintézményeknek) a Magyar Nemzeti Levéltárba történő integrálódásáról. A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részlegében az oktató funkciók erősítését

3 3 célzó TIOP pályázat következtében megvalósuló fejlesztések a 2013-as év végén fejeződtek be. Ennek köszönhetően 2014-től a bútorzatát tekintve megújult, valamint ruhatárhasználati lehetőséggel bővített kutatóteremben többek között egy új informatikai hálózat, négy darab érintőképernyős digitális vitrin melyek egyebek mellett a levéltár gyűjteményében található térképek látványos képi megjelenítését teszik lehetővé és további két munkaállomás áll a diákok és kutatók rendelkezésére. A levéltár tevékenysége Az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatási feladatokat is ellátó, tudományos intézmény. Általános területi levéltárként működik, Baranya megye maradandó értékű iratanyagát őrzi. Feladatkörét többek között az évi LXVI. törvény, illetve a 10/2002. sz. NKÖM rendelet határozza meg. Alaptevékenysége mellett ellátja mindazokat a tudományos, igazgatási, közművelődési feladatokat, amelyeket számára a jogszabályok előírnak. Illetékesség és gyűjtőterület A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében intézményünk nyilvántartja az illetékességi körébe (Baranya megye és Pécs város) tartozó köziratokat képző szerveket és azok levéltári anyagát. Közreműködik azok iratkezelési szabályzatainak véleményezésében, ellenőrzi iratkezelési rendjüket és irattári selejtezésüket. Az iratanyag őrzése és feldolgozása A levéltár gondoskodik a levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, ennek során a hangés egyéb elektronikus rögzítéssel előállított reprográfiák rendszeres felújításáról. Intézményünk az őrizetében lévő anyagok használatát azok tudományos igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint nyilvántartások folyamatos vezetése, segédletek készítése és közzététele útján segíti elő. Tudományos kutatómunka és publikáció Az MNL Baranya Megyei Levéltára egyrészt a levéltári ismeretek, másrészt a helytörténetírás bázisintézménye. A levéltár dolgozói a helyi tudományos és közművelődési intézményekkel, valamint társadalmi szervekkel együttműködve végzik az illetékességi körükbe tartozó terület Baranya megye és Pécs város történetére vonatkozó forrásanyag feltárását, tudományos feldolgozását és kiadását. Az intézmény a megjelent munkákkal kiadványcserét folytat a társintézményekkel. Levéltárunk eddig megjelent legfontosabb kiadványsorozatai: Baranyai Helytörténetírás ( ); Baranya Monográfia Sorozat ( ); Baranya törökkori forrásai ( ); Baranya (Történelmi Közlemények) ( ); Tanulmányok és források Baranya megye történetéből ( ); Baranyai Történelmi Közlemények ( ). Közművelődés A levéltár közművelődési tevékenysége során levéltárismertető órákat tart, levéltár-látogatásokat szervez, megismerteti a levéltár munkáját, történeti jellegű állandó vagy ideiglenes kiállításokat rendez önállóan vagy társintézményekkel közösen. A levéltár tudományos dolgozói rendszeresen tartanak előadásokat különböző ismeretterjesztési fórumokon, közreműködnek a tanárok szakmai továbbképzésében. Rét utcai részlegünk 2014-től oktatólevéltárként lát el közművelődési feladatokat.

4 4 5 Ügyfélszolgálat Az MNL Baranya Megyei Levéltára közigazgatási feladatokat is ellátó intézmény. Az őrizetében lévő iratanyagból az ügyfelek részére adatokat szolgáltat, illetve egyszerű vagy hiteles másolatokat ad ki. Kutatószolgálat A levéltár a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, utasítások figyelembe vételével biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit, reprodukciót készít a kért anyagról, indokolt esetben, meghatározott feltételek mellett más levéltárban való kutatásra kölcsönzi a levéltári anyagot. Kutatás a Király, Rét és Nyírfa utcai részlegek kutatótermeiben a nyitvatartási idő alatt végezhető. Évente több száz kutatási engedélyt adunk ki, és ezernél is több kutatási esetet rögzítünk. Jelentősebb irategyüttesek A levéltári iratanyag alapegysége a fond, amely kisebb egységekre, állagokra és sorozatokra tagolódhat. Egy fondba tartoznak valamely szerv, illetve személy maradandó értékű iratai, vagy valamilyen vonatkozás (korbeli, személyi, tárgyi, területi, formai azonosság stb.) alapján összetartozó iratok együttese. A fondoknál nagyobb egység a fondfőcsoport. Az I III. és XVIII XX. fondfőcsoportokba az országos hatáskörű szervek iratai tartoznak. A megyei levéltárak az év előtti irataikat a IV XVI., későbbi irataikat a XVII XXXV. fondfőcsoportokba sorolták be, az évi rendszerváltás utáni iratoknak pedig a XXXVI. és XXXVII. fondfőcsoportot jelölték ki. A fondfőcsoportok közötti korszakhatárok rugalmasan értelmezendők. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és törvényhatósági jogú városok (IV. fondfőcsoport) Baranya vármegye levéltára A megye levéltárának régi iratai közül a legteljesebb képet a nemesi közgyűlések jegyzőkönyvei ( ) és közgyűlési iratai ( ) nyújták. A hivatalos nyelv 1844-ig a latin volt, viszont a jegyzőkönyveket 1806-tól magyarul vezették. A megye polgári kori történetének forrásai közül elkülönülnek egymástól a neoabszolutizmus kori és a kiegyezés utáni fondok. A Bach-korszak leglényegesebb iratanyagával a Baranya Megyei Cs. Kir. Megyehatóság (ismertebb nevén megyefőnök, ) és Baranya vármegye királyi biztosa (főispáni helytartója) rendelkezik. Az előbbi kutatását az közötti tárgyi kútfős iratkezelés megkönnyíti, az ún. gótbetűs német írás megnehezíti. A polgári kor kutatásához a legnagyobb mennyiségű és legteljesebb forrást Baranya vármegye alispánjának iratai ( ) jelentik: ide tartoznak a felülről érkező kormányrendeletek és a végrehajtásukkal kapcsolatos iratok, 1872 után a közgyűlési iratok, valamint a községektől, főszolgabíróktól felterjesztett iratok. A politikai élet kutatásához leginkább Baranya vár- megye főispánjának iratai ( ) használhatók. A megyei levéltárak közül az MNL Baranya Megyei Levéltára őrzi az egyik legteljesebb főispáni iratanyagot, ám az iratok segédlet hiányában csak egyenkénti átnézéssel kutathatók. A főispáni iratokat jól kiegészítik Baranya vármegye alispánjának elnöki iratai ( ), a főszolgabírók elnöki iratai és a közigazgatási tisztviselők után maradt ún. félhivatalos iratok. Pécs város levéltára Pécs város közigazgatási iratanyagának gerincét a tanácsülési jegyzőkönyvek ( , ), a polgári kori közgyűlési (törvényhatósági bizottsági) jegyzőkönyvek ( ), a tanácsi iratok ( ) és az ügyosztályok ( ) iratanyagai alkotják. Az 1848 előtti korszak legértékesebb forrásai közé tartoznak többek között az adóösszeírások ( ), a különféle összeírások ( ), betáblázások ( ), végrendeletek ( ), telekkönyvi iratok gyűjteménye ( ), és nem utolsó sorban a Pécs város szabad királyi városi rangra emelésével kapcsolatos iratok gyűjteménye (18. sz.). Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, körjegyzőségek, nagyközségek 1950-ig (V. fondfőcsoport) Mohács város levéltára Mohács város levéltára egy eredetileg 400 folyómétert meghaladó levéltár mintegy 70 folyóméteres töredékéből áll. A terjedelmesebb és értékesebb irategyüttesek közé tartoznak a tanácsülési jegyzőkönyvek ( ), a hatvanossági és képviselőtestületi jegyzőkönyvek ( ) és iratok ( ), a városi polgármesteri iratok ( ), az adófőkönyvek és adóösszeírások ( ), a számadások és háztartási főkönyvek ( ).

5 7 Körjegyzőségek és nagyközségek A megye községeinek iratanyaga nagyközségek esetében egyenként, kisközségek esetében körjegyzőségenként található. Elsődleges forrásnak számítanak a községi testületi jegyzőkönyvek és a körjegyzőségi, illetve nagyközségi jegyzőségi iratok. Baranya megyében a községek többségének a két világháború közötti időszaktól kezdve, mintegy egynegyedüknek pedig csak a második világháború utáni időszakból maradtak ránk az iratai. A központi államigazgatás területi szervei (VI. fondfőcsoport) A Pécsi Állami Földmérési Felügyelőségnek ( ) nagy mennyiségű és községenkénti ábécé-sorrendben lévő, könnyen kutatható iratanyaga maradt fenn. A földmérési felügyelőségek a földadókataszter elkészítéséhez szükséges földméréseket végezték, a községekről részletes kataszteri térképeket készítettek, és közreműködtek a telekkönyvi betétszerkesztéseknél. A földmérési felügyelőségnek különösen a térképei, változási jegyzékei, kataszteri felmérései és telekkönyvei rendkívül értékesek. Szintén ide tartoznak a Pécsi Magyar Királyi Erdőfelügyelőség ( ), a Pécsi Császári Királyi Bányaigazgatóság (Bányafelügyelőség) ( ), a Magyar Királyi Szőlészeti és Borászati Felügyelőség és Állami Közpince ( ), a Kerületi Iparfelügyelőség ( ), a Pécsi Államépítészeti Hivatal ( ), a Pécsi Tankerületi Főigazgatóság ( ), illetve Baranya vármegye és Pécs város Tanfelügyelőségének ( ) iratai. A jogszolgáltatás területi szervei 1950-ig, illetve az ügyészségek július 30-ig (VII. fondfőcsoport) A bíróságok közül a járásbíróságok, a Pécsi Királyi Törvényszék és a Pécsi Királyi Ítélőtábla iratanyaga a legértékesebb. A Pécsi Királyi Törvényszék (1946-tól Pécsi Törvényszék) iratai ( ) fond terjedelme rendkívül nagy, meghaladja a 800 folyómétert. A törvényszék általános hatáskörű ún. elsőfolyamodású bíróság volt, ítélkezett első fokon polgári és büntető peres, valamint polgári peren kívüli ügyekben, másodfokon a járásbíróságoktól feljebb vitt perekben. A Pécsi Királyi Ítélőtábla (1946-tól Pécsi Ítélőtábla) iratanyagát ( ) az elnöki és peres iratok alkotják. Az ítélőtáblák elsősorban fellebbviteli fórumok voltak, másodfokon jártak el a törvényszékektől és harmadfokon a járásbíróságoktól fellebbezett perekben. Az ítélőtáblai iratok csak a végzéseket tartalmazzák, a perek anyagait nem. Tanintézetek, intézmények (VIII. fondfőcsoport) Levéltárunkban a pécsi felsőoktatási intézmények közül a Szepesy Ignác pécsi püspök által alapított Pécsi Püspöki Joglíceumnak ( ) találhatóak iratai. A Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem iratainak csak kisebb része, a Pozsonyban és Budapesten keletkezett iratok többsége került levéltárunkba, nagyobb részét a Pécsi Tudományegyetem Levéltára őrzi. A középfokú oktatási intézmények közül a gimnáziumok rendelkeznek a legnagyobb mennyiségű ügyviteli iratanyaggal és iskolai anyakönyvvel, mint a Mohácsi Állami Fiúgimnázium ( ), a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma ( ), a Miasszonyunk Rend Pécsi Szent Erzsébet Leánygimnáziuma, későbbi Leőwey Klára Gimnázium ( ), a Jezsuita Rend Pius Gimnáziuma és Internátusa ( ), a Pécsi Állami Főreáliskola, későbbi Széchenyi István Gimnázium ( ).

6 8 9 Az alsófokú oktatási intézmények közül Baranya megye és Pécs város közel kétszáz elemi népiskolájának maradt meg iratanyaga, és került be levéltárunkba. Testületek (IX. fondfőcsoport) A pécsi, mágocsi, mohácsi, pécsváradi, sellyei, siklósi céhek és ipartársulatok mesterségenként különültek el. A századi iparfejlődés szempontjából értékes iratanyagot hoztak létre. Az ipartársulatok utódjának számító ipartestületek már nem szakmánként, hanem területenként (járás vagy kisebb terület) szerveződtek. Az ipartestületi tagság minden képesítéshez kötött ipart űző iparos számára kötelező volt, és itt tartották nyilván a tanoncokat, valamint a segédeket is. Levéltárunkban egyedül a Pécsi Ipartestület ( ) rendelkezik nagy mennyiségű és reprezentatívnak mondható iratanyaggal. Az érdekvédelmi szerveknek főképp a két világháború közötti iratanyaga maradt fenn. A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara ( ) hiányos iratanyagának többségét a mestervizsgák teszik ki. A Pécsi Ügyvédi Kamara ( ), a Pécsi Orvosi Kamara ( ), a Pécsi Közjegyzői Kamara ( ) az adott foglalkozási ág valamennyi tagjának érdekét képviselte, és a tagok felett fegyelmi jogot is gyakorolt. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok (X. fondfőcsoport) Az 1944 előtti politikai pártoknak elvétve maradt fenn iratanyaga a megyei levéltárakban, ezért rendkívül értékesek a Nemzeti Egység Pártja (NEP) Baranyavármegyei Szervezetének iratai ( ). A fond főként a pártközpontból leküldött iratokat, nyomtatványokat és körleveleket foglalja magában. Ugyancsak a fondfőcsoport részét képzik az MSZMP és MDP elődszerveinek iratai, mint a Magyar Kommunista Párt ( ) és a Szociáldemokrata Párt ( ) iratai, amelyek a koalíciós korszak más pártjaira (Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Szabadság Párt stb.) vonatkozó adatokat is tartalmaznak. Gazdasági szervek az 1945 utáni államosításig (XI. fondfőcsoport) A térség bányászatában legjelentősebb szerepet játszó Dunagőzhajózási Társaság iratait a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi, ezért az MNL Baranya Megyei Levéltárában csak kisebb bányászati fondok maradtak: az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) Pécsi Bányaigazgatósága ( ), a Baranya Vármegyei Horthy Miklós Segélyalap Komlói Kőbányaüzeme ( ) és az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. ( ) ) iratai. A pécsi gyárak közül érdemi iratanyaggal bír a Sopiana Gépgyár és Vasöntöde ( ), az Angster József és fia Orgona- és Harmóniumgyár ( ), a Hamerli-Kesztyűgyár ( ), a Zsolnay Vilmos Kerámia Gyárak ( ), a Littke Pezsgőgyár ( ), a Pannónia Sörfőző Rt. ( ), a Pécsi Dohánygyár ( ), valamint a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt. ( ). Egyházi szervezetek, intézmények (XII. fondfőcsoport) Az egyházi fondok közül a legértékesebb a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára ( ), amely a közjegyzői funkciót megelőző hiteleshelyi okmányokat, főként királyi leiratokat, ezekre adott jelentéseket, végrendeleteket, birtokjogi iratokat tartalmaz. Az iratanyag rendjét Koller József kanonok, egyháztörténész alakította ki a 19. század elején. A szerzetesrendek közül a Ciszterci, Jezsuita, Pálos és Miasszonyunk Rendnek van némi, meglehetősen töredékes iratanyaga. Családok (XIII. fondfőcsoport) Eddig közel húsz család iratanyaga került be levéltárunkba. Ezek közül kiemelkednek az Igmándy Hegyessy család ( ), a Jeszenszky család ( ), a Puchner család ( ), illetve a Zsolnay család ( ) iratai. Baranya megye nemesi családjaira vonatkozó adatokat a IV. fondfőcsoport nemességi iratok gyűjteményében találhatunk még.

7 10 11 Személyek (XIV. fondfőcsoport) A történeti kutatásokat jelentősen kiegészíthetik az ún. személyi iratok, mivel e forrástípusok többnyire nem fordulnak elő más, hivatalos iratokban. Ilyenek például az életrajzi írások, hivatással kapcsolatos jegyzetek, levelezések, iskolai bizonyítványok, fényképek, meghívók, plakátok, újságok stb. A levéltár őrzésébe eddig közel nyolcvan személy irathagyatéka került, akik többségében az értelmiségi réteghez tartoztak; főként pedagógusok, jogászok, a város és a megye vezető tisztviselői, orvosok, művészek, építészek, zenészek, történészek voltak. Gyűjtemények (XV. fondfőcsoport) A gyűjtemények közül a kutatók leggyakrabban használt forrásai közé tartoznak a Mohács előtti oklevelek gyűjteménye, az MNL Baranya Megyei Levéltára tervtára ( sz.), Baranya megye térképeinek gyűjteménye ( sz.), az ún. Krisztics-féle községtörténeti kartoték és a községtörténeti lexikoncédulák. Gyűjteményünk értékes darabjai közé tartoznak a kegynyilvánító oklevelek és az ún. diplomák (iskolai végzettséget igazoló oklevelek, s néhány díszes mesterlevél). Az oklevelek többsége nem baranyai családokra, személyekre vonatkozik. A gyűjtemény mintegy 120 felbecsülhetetlen értékű darabja közül jelentősége miatt kiemelkedik Pécs szabad királyi városi rangra emelésének oklevele (1780), valamint a Baranya vármegye pecséthasználatáról szóló oklevél (1838). A Népköztársaság és Tanácsköztársaság forradalmi szervei (XVI. fondfőcsoport) A fondfőcsoport mindössze két tanácsköztársasági szerv, a Baranya Megye (Sásdi) Direktóriuma és a Sásdi Kerületi Központi Műszaki Hivatal csekély mennyiségű iratait tartalmazza. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok (XVII. fonfőcsoport) A levéltár megyei, városi, járási és községi nemzeti bizottságok ( ), igazoló bizottságok ( ), földigénylő bizottságok ( ) továbbá a népi ellenőrzési bizottságok működése során keletkezett iratokat is őrzi. A nemzeti bizottságok feladata a világháború utáni közigazgatás újjászervezése volt, amelyeknek tagjait a demokratikus pártok jelölték után az új hatalom megszilárdulásával párhuzamosan szerepük csökkent, feladataik egy részét a Magyar Függetlenségi Népfront szervei vették át, majd 1949-ben megszüntették azokat. Baranya megye és Pécs város Nemzeti Bizottsága iratain kívül két járás (Hegyháti és Szigetvári), valamint Mohács város és a megye községi nemzeti bizottságainak iratai kutathatók. Tanácsok (XXIII. fondfőcsoport) Jelenleg a legnagyobb terjedelmű fondfőcsoport az MNL Baranya Megyei Levéltárában ben az államhatalom helyi szerveiként tanácsok alakultak és működtek Magyarországon. A korábbi önkormányzati és állami szervek feladatait átvéve a tanácsok és végrehajtó bizottságaik ellátták az államigazgatás helyi tennivalóit, az államhatalmat képviselve pedig gazdasági, társadalmi és kulturális feladatokat teljesítettek. Helyi tanácsot kellett alakítani minden megyében, járásban, városban, és rendszerint minden olyan községben, amelynek lakossága elérte az ötszáz főt. A Baranya Megyei Tanács, valamint a városi tanácsok iratanyagát a levéltár kezeli. Ugyancsak gyűjteményünkhöz tartoznak a járási (1970-ig), a községi és az ún. közös községi tanácsok iratai. Összességében mindez több száz fondot alkot, amelyek terjedelme meghaladja a folyómétert. Az anyag eredeti irattári rendjében áll kutatóink rendelkezésére.

8 12 13 Az államigazgatás területi szervei (XXIV. fondfőcsoport) Az 1945-től újonnan alakult területi szakszervek közül a határőrigazgatóság, földhivatal, rádióállomás, postahivatal iratanyaga került levéltárunkba. A belügyi szervek közül a Népgondozó Hivatal Dél-magyarországi Kirendeltség megyei és járási szintű szervei, valamint a községi telepfelügyelők iratai ( ) jelentősek. A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Kirendeltségeinek iratait is ebben a fondfőcsoportban helyeztük el. A közellátási szakigazgatási szervek közül a megyei begyűjtési hivatal és a községi begyűjtési megbízottak iratai számottevőek. Jogszolgáltatás területi szervei (XXV. fondfőcsoport) 1945-től a népbíróságok és népügyészségek, 1950-től a megyei, járási és városi bíróságok, 1954-től a megyei, járási és városi ügyészségek tartoznak ebbe a fondfőcsoportba. A Pécsi Népbíróság ( ) nagy mennyiségű irattal rendelkezik ben a háborús és népellenes bűncselekményeket elkövetett személyek felelősségre vonása érdekében hozták létre, továbbá hatásköre kiterjedt az igazolási ügyekben bejelentett fellebbezésekre is. A Pécsi Népügyészség ( ) iratai hasonlóképpen a korszak értékes forrásai közé sorolhatók. Gazdasági szervek az 1945 utáni államosítástól (XXIX. fondfőcsoport) Több, mint 200 ipari és mezőgazdasági üzem, kereskedelmi, építésügyi és közlekedési vállalat, hitel- és biztosítási intézet, valamint a csődeljárás alá vont gazdálkodó szervezetek iratait őrizzük ebben a fondfőcsoportban, közel folyóméter terjedelemben. A fondok többsége töredékes, többnyire segédlet nélküli. Szövetkezetek (XXX. fondfőcsoport) Ebbe a fondfőcsoportba az 1945 után önként, vagy a különböző állami- és pártszervezetek nyomására megalakult szövetkezetek iratai kerültek. A szövetkezeteket többször átszervezték, illetve feloszlatás után újjászerveződtek, ezért számuk rendkívül jelentős. A szövetkezetek alaptevékenysége alapján négy típust különítünk el: ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és hitelszövetkezeteket. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok (XXXIII. fondfőcsoport) Ide Baranya megye állami anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye ( ) tartozik több, mint száz folyóméter terjedelemben. Ugyanitt találhatóak a választások és a népszavazások közötti iratai is. Külön állagokat alakítottunk ki az országgyűlési, az önkormányzati és a társadalombiztosítási választások, valamint a népszavazások jegyzőkönyveiből. MSZMP-Archívumban kezelt iratok (XXXV. fondfőcsoport) A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya Megyei Bizottsága 1990-ben átadta a Baranya Megyei Levéltárnak a pécsi pártszékházában korábban őrzött iratait. Az MSZMP-Archívum részét képezik az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága iratai ( ) mellett az MSZMP Pécs és Mohács városi, valamint a járási, a bányaüzemi iratok, a vállalati pártbizottságok, az intézményi alapszervezetek és a pártiskola (Oktatási Igazgatóság) iratai. Ugyancsak az Archívum részét képezi a Magyar Dolgozók Pártjának ( ) iratai mint az MSZMP elődszerve. Különösen értékes források az Archívumban külön kezelt Visszaemlékezések gyűjteménye, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc Baranya megyei és Pécs városi történetét reprezentáló irategyüttes.

9 14 15 A Magyer Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Cím: 7621 Pécs, Király u. 11. Telefon: (+36) 72/ Fax: (+36) 72/ Honlap: Király utcai részleg Cím: 7621 Pécs, Király u. 11. Telefon: (+36) 72/ Fax: (+36) 72/ Rét utcai részleg Cím: 7623 Pécs, Rét u. 9. Telefon: (+36) 72/ Fax: (+36) 72/ Nyírfa utcai részleg Cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 3. Telefon: (+36) 72/ Dobó István utcai részleg Cím: 7629 Pécs, Dobó István u. 89. Telefon: (+36) 72/ Restaurátorműhely Cím: 7623 Pécs, Rét u. 9. Telefon: (+36) 72/ Ügyfélszolgálati nyitva tartás Király utcai részleg Hétfő csütörtök: , Ügyintéző: Horváth Zsolt segédlevéltáros Telefon: (+36) 72/ Dobó István utcai részleg Szerda: Ügyintéző: Lajos Mária levéltári kezelő Telefon: (+36) 72/ Kutatószolgálati nyitva tartás Király utcai részleg A kutatószolgálat nyitva tartása hétfő csütörtök: , A kutatóterem nyitva tartása hétfő csütörtök: , A kutatószolgálat vezetője: Kocsis Éva segédlevéltáros Telefon: (+36) 72/ Rét utcai részleg A kutatószolgálat nyitva tartása hétfő csütörtök: , A kutatóterem nyitva tartása hétfő csütörtök: , A kutatószolgálat vezetője: Nagy Imre Gábor főlevéltáros Telefon: (+36) 72/ Nyírfa utcai részleg A kutatóterem nyitva tartása kedd szerda A kutatóterem és a kutatószolgálat referense: Hajnal Zoltán levéltári kezelő Telefon: (+36) 72/

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak Borító A levéltár központi épülete a Király utcában Baranya vármegye címere, oldal A Szent Mór Kollégium emléklapja, oldal V. Ferdinánd adománylevele Baranya vármegye címeres pecsétjéről, 1838 Török jogszabálygyűjtemény, 1590-es évek 5. oldal Példa az iratanyag raktári elhelyezésére, Nyírfa utcai részleg Példa az iratanyag raktári elhelyezésére, Rét utcai részleg 6. oldal Sellye környéki települések pecsétlenyomatai, 1852 A kiadványt támogatta: 7. oldal Lippay Mária tanítónői oklevele, 1891 Az Angster József és fia Orgona- és Harmóniumgyár fejléces levélpapírja, oldal báró Puchner Antal adománylevele, 1830 Rosa György nemesi adománylevele, oldal Csizmadia céhlevél, 1825 A levéltár Király utcai épületének homlokzati terve a felújításkor, oldal Harkány kataszteri térképe, 1860-as évek Zsolnay Vilmos cégjelzéses levélpapírja, 1860 A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei levélt á r A 12. oldal A évi Levéltár Napi konferencia Pécs város szabad királyi privilégium-levelének belső lapjai, oldal A felújított Rét utcai kutatóterem átadási ünnepsége, 2014 A Hirschfeld Sörgyár fejléces levélpapírja, oldal Dobó István utcai részleg Példa az iratanyag raktári elhelyezésére, Király utcai részleg 15. oldal Kutatóterem, Király utcai részleg Kutatóterem, Rét utcai részleg 9 oldal I. Lipót korabeli függő viaszpecsét, 1686 Rorrland Ferenc kertész diplomája, 1807 Írta Kult László, Ódor Imre Kiadja a Magyar Levéltárosok Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML Készült 500 példányban a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN MNL Országos Levéltára MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára MNL Békés Megyei Levéltára MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára MNL Csongrád Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára MNL Heves Megyei Levéltára MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára MNL Nógrád Megyei Levéltára MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 46. szám 8087 A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1612/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Működési feltételek... 6 II.1. Költségvetési, pénzügyi feltételek... 6 II.2. Személyi feltételek... 8 II.3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata Baranya Megyei Levéltár Pécs Király u. 11. A Baranya Megyei levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2000 2 I. Általános rész 1./ Az intézmény alapítását elrendelő határozat száma: 1610-26/1950.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az alábbi intézmények tekintetében gyakorolja

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 E-mail: segesd@latsat.

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 E-mail: segesd@latsat. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február 10.-i

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben