A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai"

Átírás

1 A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai

2 1 Tervezési szint Dél-dunántúli Régió Baranya megye Somogy megye Tolna megye A területi hulladékgazdálkodási tervet készítette: Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Pécs, Papnövelde u. 13.) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség közreműködésével 2003-ban. A tervezésért felelős személyek: Tiderenczl József igazgató DDKVF Kling István Igazgató KDTKVF dr. Szvitacsné Marton Katalin osztályvezető DDKVF Veres Judit osztályvezető helyettes KDTKVF 2 A tervezés célja és jogi, valamint egyéb szabályozási háttere A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet az Országgyűlés megtárgyalt és elfogadott, illetve amelyet 110/2002.(XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki. Az OHT kihirdetése után - arra építve - regionális hulladékgazdálkodási terveket (RHT) kell készíteni. Ezekkel összhangban és ezekre alapozva a hulladékgazdálkodási feladatokat 2

3 jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezeteknek saját, egyedi hulladékgazdálkodási terveket, valamint a településeknek helyi terveket kell majd kidolgozni. A Kormány /2003.( ) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tervek készítéséről részletesen rendelkezik a tervezési szintekről, így a területi tervek készítésének szabályairól, tartalmi követelményeiről. Ennek megfelelően a Dél-Dunántúli RHT elemzi a régióban a hulladékképződés, kezelés helyzetét, meghatározza a között elérendő célokat, valamint a célok elérését biztosító programokat az OHT-ban megfogalmazottak figyelembe vétele mellett. 3 A tervezési terület bemutatása A régió területe az ország területének 15,2 %-a, a régiók közül a 3. legnagyobb. Északon a Balaton, délen a Dráva, keleten a Duna határolja. A régióban található a Balaton déli vízgyűjtője, illetve a dél-balatoni üdülőkörzet, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park nagy része. A 2001 évi adatokat alapul véve elmondható, hogy a vállalkozások 72,3 %-a és a foglalkoztatottak 56,5 %-a a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. E tekintetben a régión belül első helyen Baranya megye, a második helyen Somogy, míg a harmadik helyen Tolna megye áll évhez képest mindhárom megyében (összességében 3,0 %-al ) nőtt a szolgáltatást végző szervezetek száma. Ezzel összhangban van az, hogy a régióban a szolgáltató ágazatban megtermelt bruttó hazai termék részaránya 58,6 %-a a régióban összesen megtermelt értéknek, illetve 12 %-os a növekedése 2000 évhez képest. Baranya megyében a korábban oly meghatározó bányászat visszafejlődése folytatódik. A feldolgozó iparnak a bruttó hazai termékből való átlagosan 18 %-os részesedése, illetve annak némi emelkedése ellenére a visszafejlődött feldolgozóipar a térségnek nem meghatározó ereje. Baranyában az élelmiszer és dohányipar, valamint a villamos energia ipar termelése jelentős, Somogy megyében a villamos gépgyártás és élelmiszeripar, Tolna megyében a villamos ipar, élelmiszeripar, textilipar és villamos gépgyártás volumene meghatározó. Összességében a térség ipari termelése kevéssel (0,4 %-kal ) visszaesett 2000-hez képest. 3

4 Az országos adatokhoz képest a régióban a szántó valamint az erdő területek aránya valamivel nagyobb, mint az országos átlag, a művelésből kivett terület aránya viszont kisebb az országos értéknél. Tehát a régióban a szántóföldi művelés és az erdőgazdálkodás területhasználata némileg erőteljesebb az országos átlagnál. Az ország szántóterületének 15,4 %- a (régiók között a 3.), gyep területének 11 %- a (régiók közt a 4.), kert-szőlő-gyümölcsös területének 10,2 %- a, erdőterületének 17,6 %- a (régiók között a 3.), halastavi területének 19 %- a (régiók között a 4.), a mezőgazdasági termelésből kivett terület 12 %- a régióban található. Ez összhangban van a mezőgazdaság által létrehozott GDP nagysága alapján a régiók között elfoglalt 3.hellyel (14,7 %). A régión belül valamennyi ágazat által létrehozott GDP 8,6 %- át a mezőgazdaság adja, ami az országos arányt figyelembe véve (4,2 %) a mezőgazdaság viszonylagosan nagyobb szerepét jelenti. Az elmúlt 20 évben a szarvasmarha és sertés állomány több mint a felével csökkent. Az utóbbi években az állatállomány nagysága regionális szinten viszonylag stagnált, de az egyéni gazdálkodóknál csökkent. A szántóföldi növények termésmennyisége az elmúlt néhány évben igen változó volt. Egyértelmű trendet igen nehéz meghatározni. A régiók sorában a 4. helyet foglalja el a Dél-Dunántúl a halászat révén igénybe vett területeket illetően. A régió által megtermelt GDP 0,04 %-át teszi ki a halászat. A régióban jelentős az idegenforgalom. A régióba látogatók számának megyék közti megoszlásában mutatkozó jelentős eltérés ( Baranyában , Somogyban , Tolnában fő) a dél-balatoni üdülőkörzettel magyarázható, amely az ország legfrekventáltabb üdülőterülete. A régióban jelentősen megnövekedett az idelátogatók száma. Az előző évhez képest Baranyában volt legnagyobb mértékű (110 %) a növekedés. Somogy megyében a fő szezonban jelentősen megnő a térségben hosszan tartózkodók száma, ami hulladékkeletkezési ill. hulladékkezelési szempontból nem hagyható figyelmen kívül. 4 Érintett lakosság, települések, védett területek A régió lakónépessége az ország népességének 9,8 %-a, a régiók sorában a 7. Az elmúlt évben jelentős bevándorlás (kb fő) gyarapította a régió népességét. 4

5 A települések száma: megye jogú város 3 többi város 30 község 620 összesen 653, az ország településeinek 21 %-a. A régiók közt első a rangsorban. Összességében a legkisebb népességgel, de a legtöbb településsel rendelkező régió. 5 Felhasznált adatok, tervek Valamennyi termelő tevékenység, illetve hulladékkeletkezés tekintetében a 2001 évi adatok /KSH által szolgáltatott adatok, RHT elkészítése érdekében végzett adatgyűjtés során szerzett adatok, környezetvédelmi információs rendszer adatai (HAWIS), társhatóságoktól begyűjtött adatok /, míg a hulladékkezelés tekintetében a legfrissebb (2003) adatok képezik a tervezés alapját. A tervezés során rendelkezésre állt: Baranya Megye Környezetvédelmi Programja 1997 Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2001 Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 2001 Dél-Dunántúli Régió környezetvédelmi programja 2000 Környezettechnológiai Klaszter Kialakítása a Dél-Dunántúlon c. program keretében kidolgozott operatív program a hulladékgazdálkodás témakörében 2002 A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Projekt 2002 Mecsek-Dráva Szilárdhulladék Gazdálkodási Projekt 2003 Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Projekt 2003 Kapos Menti Hulladékgazdálkodási Program / tervezet / A képződő hulladékok mennyisége A Dél-dunántúli Régióban 2001-ben az 1.1.sz. táblázatban szereplő mennyiségű hulladék keletkezett., amely tartalmazza a termelés és elosztás, valamint a fogyasztás során keletkező 5

6 hulladékokat is, továbbá a mezőgazdaságban visszaforgatott szerves hulladékot is. A táblázat a nagyságrendi különbözőségek miatt külön rovatban tartalmazza a bányászati tevékenységből származó meddő, valamint az állati trágya mennyiségét. Az RHT nem foglalkozik a mező-és erdőgazdálkodásban keletkező olyan biomasszával, amely nem hagyja el a keletkezés helyét és ugyanott, teljes egészében, változatlanul visszakerül a természetes biológiai körforgásba. Hulladék típusa Mennyiség /Ezer tonna/ % Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes /gumi is/ Települési szilárd /nem szelektíven és szelektíven gyűjtött / Települési folyékony és szennyvíziszap Építési és bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok /gk. roncs is/ Csomagolási hulladékok 70 2,6 Összesen Bányászati meddő 3600 Állati trágya Az adatok forrása: részben adatszolgáltatásból /veszélyes hulladék/, részben reprezentatív felmérésből illetve becslésből származnak. A csomagolási hulladék mennyisége nem additív, mivel jelenleg benne foglaltatik a települési szilárd, vagy a nem veszélyes hulladékok mennyiségében. 1.1.sz. táblázat: A képződött hulladékok mennyisége 2001-ben 6

7 II Nem veszélyes hulladékok 1 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A régióban sorrendben a villamosipar (31%) (bányászati meddő nélkül), a mezőgazdaság (40 %), és az élelmiszeripar (15%), valamint a faipar (5%)eredményezi a mintegy 1,2 millió tonna termelési nem veszélyes hulladék 91 %-át. Ez érthető, hiszen a régióban meghatározó a villamosipar, az élelmiszeripar, jelentős az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági tevékenység. A termelés jellegéből adódóan viszonylag sok hulladék keletkezik a mezőgazdaságban és általában kevés a szolgáltatásban, holott a GDP tekintetében az utóbbi áll a vezető helyen és nem a mezőgazdaság. 1.1 Jelenlegi helyzet Hulladékok mennyisége Az uránérc bányászat és a mélyszinti szénbányászat megszűnését követően a Dél-Dunántúl legnagyobb hulladéktermelőivé a Pannonpower Rt. széntüzelésű Pécsi Hőerőműve, a külszíni szénbányászata, és a faipari cégek váltak. TEAOR Szakágazatok Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) növényi hulladékok beszántás 1072 szeméttelepi lerakás Mezőgazdaság trágya trágyázás * * fémhulladék értékesítés növényi hulladékok beszántás Erdészet fahulladék értékesítés Halászat 10 Bányászat * A táblázat a nagyságrendi különbözőség miatt nem tartalmazza az állati trágya mennyiségét ( tonna, becsült adat) 7

8 TEAOR Szakágazatok Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) növényi hulladékok ismételt feldolgozás 33 feletetés növényi hulladékok feletetés 92 szeméttelepi lerakás egyéb növényi hull. beszántás 60 szeméttelepi lerakás föld szeméttelepi lerakás mészmeddő értékesít szeméttelepi lerakás iszapos föld szeméttelepi lerakás egyéb cukorgyári hulladék értékesít szeméttelepi lerakás egyéb tejipari hull.(savó) porítás 8078 feletetés növényi hulladékok beszántás 310 értékesítés szeszfőzési hull. beszántás Élelmiszeripar (húsipar növényi hulladékok szeméttelepi lerakás kivételével) növénytartalmú beszántás iszapok egyéb növényi hull. feletetés 535 értékesítés 724 szeméttelepi lerakás növény tartalmú iszapok szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés 25 szeméttelepi lerakás üveghulladék értékesítés szűrőanyagok szeméttelepi lerakás fahulladék értékesítés textilhulladék értékesítés vashulladék értékesítés Húsipar papírhulladék értékesítés textil hulladék értékesítés textil hulladék értékesítés textil hulladék szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés társított csomagoló anyag értékesítés Textil beton szeméttelepi lerakás textilhulladék szeméttelepi lerakás műanyag hulladék értékesítés vashulladék értékesítés textilhulladék szeméttelepi lerakás vashulladék értékesítés vashulladék értékesítés Bőr papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés hőtermelés értékesítés fahulladék brikettálás komposztálás Fa és bútor fakéreg szeméttelepi lerakás textilhulladék értékesítés habszivacs értékesítés fahamu szeméttelepi lerakás vas és acél hull. értékesítés Papírpép és papír 22 Nyomtatás és könyvkiadás papírhulladék értékesítés Olajfinomítók 10 Szén műanyag hulladék értékesítés Műanyag és gumi papírhulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés Gyógyszeripar 24 Vegyszerek és vegyipari termékek 2742 Alumímiumipar por szeméttelepi lerakás Egyéb kohászat öntödei homok szeméttelepi lerakás kemence salak szeméttelepi lerakás

9 TEAOR Szakágazatok Egyéb iparágak (újrafeldolgozás kivételével) 40 Villamosipar 402 Gáz 403 Gőzszállítás 41 Vízellátás 45 Építőipar Szolgáltatások Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) tégla és kerámia hull. értékesítés 2405 lerakás inert lerakóban kemence bélés visszadolgozás mésziszap lerakás vashulladék értékesítés papírhulladék értékesítés fahulladék értékesítés fémhulladék értékesítés mészmeddő lerakás fémhulladék értékesítés fémforgács értékesítés nem vasfémek értékesítés fahulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés vegyes csomagolóanyag szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés fémhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés vas és acél hull. értékesítés műanyag hulladék égetés műanyag hulladék égetés vashulladék értékesítés nem vasfémek értékesítés gumihulladék tárolás erőművi salak lerakás erőművi pernye lerakás értékesítés fémforgács értékesítés nem vasfém forgács értékesítés papírhulladék értékesítés szűrőanyagok értékesítés berendezések értékesítés betontörmelék szeméttelepi lerakás kerámiatörmelék szeméttelepi lerakás beton-tégla törmelék értékesítés 20 szeméttelepi lerakás fahulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés réz, bronz hulladék értékesítés aluminiumhulladék értékesítés ólomhulladék értékesítés vas és acél hull. értékesítés kábelek értékesítés salakgyapot értékesítés 49 szeméttelepi lerakás elektromos berendezések értékesítés fémhulladék értékesítés gabonapor szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés fahulladék értékesítés vasúti kavicságy újrahasznosítás értékesítés beton szeméttelepi lerakás vasfémek értékesítés rácsszemét szeméttelepi lerakás kaolin massza lerakás inert lerakóban Hulladékipar fémvas újrahasznosítás textilhulladék szeméttelepi lerakás urán tartalmú iszap lerakás Egészségügy Össesen Adatok forrása: Felügyelőségi felmérés 2.1 sz. táblázat : Termelési nem veszélyes hulladékok eredete, minősége, mennyisége, kezelésének módja ágazatonként 9

10 Erőművi hulladékok A pécsi hőerőműben évente keletkező t pernyéből évi tonnát a beremendi cementgyár hasznosít, a maradék tonnát az évi t salakkal együtt az erőmű zagyterein helyezik el. A Pécsett 1988 óta alkalmazott ún. sűrűzagyos eljárás révén a lerakott hulladékból a só kioldódás, ill. a talajvízterhelés megszűnőben van. A Paksi Atomerőmű (nem radioaktív) hulladékának mennyisége nagyságrendekkel kisebb (1728 tonna), mint a hagyományos erőműveké. A hulladékok mintegy 56 %-a fém, 25 %-a építőipari jellegű, 7 %-a salakgyapot, 6 %-a fahulladék. A hulladékok 5 %-a hulladéklerakóba kerül, a többit (95 %) értékesítik vagy saját maguk hasznosítják. Fahulladékok A régió fafeldolgozó üzemeiben képződő évi tonna fahulladék elsősorban tüzelőanyagként, vagy a bútorlap gyártás és a farostlemezgyártás alapanyagaként hasznosul régión kívül és azon belül. A bútorlap gyártáshoz szükséges alapanyagot a szombathelyi FALCO Rt elszállítja a Nyugatdunántúli régióba, az európai farostlemez gyártás bázisa, a Mohácsi Farostlemezgyár Rt.pedig más régiókból is szerez be fahulladékot, sőt importból is. A farostlemez gyártásához jelenleg évi t fahulladékot vásárolnak, de a piaci viszonyok függvényében hulladék feldolgozó kapacitásuk ennek másfélszeresére, évi tonnára is növelhető. A farostlemez gyártásnak is van fahulladéka, részben brikettálás után brikettként / 2200 t/, részben komposztálás után komposztként /1200 t/ értékesítik. Mintegy 400 tonna - jelenleg nem értékesíthető - hulladék a mohácsi szeméttelepre kerül. Fémhulladékok A több, mint 7000 tonna fémhulladék hasznosíthatósága 100 %-os. Igen sok helyen keletkezik kisebb-nagyobb mennyiségben. A legnagyobb termelőnél, a szekszárdi MEVACO Perforált Lemez Gyártó Kft nél évi 4000 t acélhulladék keletkezik. 10

11 Gumihulladék Az OHT a gumiabroncs hulladék évi mennyiségét országosan tonnára becsüli. Dél-Dunántúl megyéiben keletkező hulladék gumiabroncsok mennyisége megyénként évi tonnára, regionális szinten kb. évi tonnára tehető, melynek döntő többsége évi tonnás tételekben - a gumiszervizekben maradó gumiabroncsokból képződik. A régióban található három gumihulladék kezelő a beremendi cementgyár, a pécsi gumiőrlemény készítő üzem és a sérsekszőlősi gumifutózó évi t gumiabroncs hasznosítására, feldolgozására elegendő kapacitással rendelkezik, ami országosan is 60 %-os lefedettséget biztosít. Bőrgyártás hulladékai A nagy hagyományokkal rendelkező pécsi bőrgyártás jelenleg több cég nevéhez kötődik. A Pécsi Bőrgyár Rt. valamint a Tradelda Hungária Kft. által termelt mintegy 1300 tonna bőrhulladék (korábban veszélyes) zöme a Garéban lévő hulladéklerakóba kerül, kisebb részét a Péró Kft. hasznosítja. A mintegy 500 tonna zsírhulladék feldolgozását a ZOO TRANSZCOOP Kft. végzi. Az enyvhúslási hulladék hasznosítása korábban az ATEV-nél, jelenleg saját komposztálóban történik. A bőrgyári szennyvíztisztító és a garéi hulladéklerakó üzemeltetésére létrehozott Környezetvédelem a Bőrgyártásért Kht. a térség egyik legnagyobb hulladéktermelője ben 6900 tonna bőrgyártási iszap keletkezett, melyet a garéi lerakó telepen helyeztek el. A korábban szintén meghatározó Simontornyai Bőgyár már nem működik, de jelentős mennyiségű felhalmozott hulladék ártalmatlanításáról kell a jövőben gondoskodni. Bányászati hulladékok A külszíni szénbányászati tevékenység során jelenleg évente mintegy 3,6 millió tonna meddő keletkezésével kell számolni, melyet jelenleg meddőhányókon helyeznek el. A többi hulladékhoz képest igen nagy mennyiségről van szó / az összes keletkező hulladék fele /, ezért az összesített adatok közt nem szerepel. 11

12 Környezetvédelmi szempontból a térség kiemelkedő feladata a lassan teljesen megszűnő korábban meghatározó jelentőségű mélyművelésű bányászati tevékenység következményeként visszamaradó meddőhányók rekultivációja. Bár nem a Hulladékgazdálkodási Törvény hatálya alá tartozó feladat, a térség állapotának elemzése és a feladatok meghatározása során mindenképpen említést érdemel. A Mecseki Ércbányászati Vállalat és jogelődjei az uránércbányászat és feldolgozás céljából kisajátított területeken végezték tevékenységüket. Ezek a területek a Mecsek hegység nyugati részén és annak déli előterében helyezkednek el. Az öt bányatelek együttes területe 65 km 2, amely magában foglalja az üzemek, a meddőhányók, a perkolációs területek, a zagytározók és az ércdúsító üzem területét. A bányaművelés során összesen 18 millió m 3 föld alatti üreg képződött, amelyből a kiszállított kőzettömeg részben a meddőhányókra, részben feldolgozás után a zagytározókba került. A Kormány ben döntött az uránércbányászat teljes megszüntetéséről, és a bányabezárási, tájrendezési és környezetvédelmi munkák elvégzéséről A beruházási program eredetileg közötti évekre szólt, amelyet 2004-ig meghosszabbítottak. A bányabezárás keretében a bányatérségeket felhagyták, az aknákat eltömedékelték, döntöttek a bányaüzemi területek hasznosításáról illetve teljes felszámolásáról. Környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű a bányászati maradékanyagok tájrendezése. A meddőhányók által elfoglalt terület összesen 45 ha, amelyek tájrendezését 2002 év végére befejezték. A perkolációs uránkinyerés mintegy 7,2 millió tonna meddőanyagát a központi meddőhányóra átszállították, területét mentesítették. A rekultivációs munkálatokkal kapcsolatosan 2003-ban a zagyterekről származó magas oldott anyag tartalmú talajvíz kémiai vízkezeléséből származó iszap lerakására szolgáló nem veszélyes hulladéklerakót létesítettek az e célra kijelölt meddőhányón. Az ércfeldolgozás maradékanyagainak tárolására szolgáló két zagytározóban 20,5 millió tonna anyagot helyeztek el, amelynek a tájba illesztésén kívül meg kell oldani a radiológiai terhelésének megszüntetését és a felszín alatti vízszennyezés felszámolását. Eddig 51 ha lefedése elkészült, 117 ha lefedése még hátra van. Mindezen tevékenységet a teljes hatásterületet lefedő, és a vízre, talajra és a levegőre is kiterjedő monitoring hálózat üzemeltetetése mellett végzik. 12

13 A Mecsek hegység keleti részén, a Pécs-Komló-Szászvár közötti szakaszon húzódó feketekőszén előfordulás bányászata 200 évre nyúlik vissza. A rendszerváltással megkezdődött bányabezárási folyamat eredményeként az ezredfordulóra már csak a Pécs melletti két külfejtéses bánya maradt művelés alatt. A pécsi erőmű gázüzemre történő átállásával néhány éven belül a még működő külszíni bányákat is felhagyják. A bányabezárás időszakában összeses 22 db függőleges aknát tömedékeltek el, a kiszerelt és felhagyott bányatérségek hossza meghaladta a 100 km-t. A szénbányászati meddőanyagot általában az aknák, bányaüzemek melletti területen helyezték el. A mélyművelési meddőanyagok öngyulladás veszélyesek, a régi meddőhányók sok esetben kiégtek, a tájrendezési munkák során erre külön tekintettel kell lenni. A meddőhányók tájbaillesztése érdekében a tereprendezést és talajtakarást követően általában erdőt telepítenek. A Pannonpower Rt. a Komlói bányaterületen 4 db összesen 25 ha területű meddőhányó tájrendezését már befejezte, a külfejtési területen további közel 15 millió m 3 meddőanyag rendezését kell még elvégezni a mélyművelési bányagödrök egyidejű feltöltésével. A többi 18 db, összesen 312 ha területű meddőhányó tájrendezése a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt feladata év végéig 14 meddőhányó esetében a tájrendezést megkezdték, illetve az utógondozást végzik. A kormányzati felelősségi körbe tartozó tájrendezések és bányakár rendezések végrehajtásának finanszírozását és országosan koordinált ütemezését a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ végzi Hulladékok hasznosítása A nem veszélyes hulladékok körében csupán a papír és fém, valamint a műanyag fólia vonatkozásában beszélhetünk begyűjtésről. A térségben több MÉH-telep jellegű cég is tevékenykedik, amely az összegyűjtött hulladék zömét kiszállítja a térségből. Hasznosító létesítmény neve Duna-Dráva Cement Kft. Kezelt hulladék mennyisége Létesítmény kapacitása/ Létesítmény Kezelt hulladékfajta A % B % Tevékenységtípus engedélyezett helyszíne mennyiség t/év 7827 Beremend cementgyártás erőművi pernye Hasznosító Létesítmény Tevékenységtípus Kezelt hulladék- Kezelt hulladék mennyisége Létesítmény 13

14 létesítmény neve helyszíne fajta kapacitása/ engedélyezett mennyiség t/év Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás gumiabroncs Cement Kft. Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás kohászati salak Cement Kft. Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás füstgáztisztítási Cement Kft. gipsz hull. Mohácsi 7700 Mohács, farostlemezgyártás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Mohácsi 7700 Mohács, brikettálás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Mohácsi 7700 Mohács, komposztálás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Wienerberger Bátaszék cserépgyártás fűrészpor 2850 Téglaipari Rt. Kövesdpuszta GUMILL RT Pécs őrlés, komponens gumiabroncs István-akna szétválasztás hulladék TEMAFORG 7700 Mohács, vattagyártás textil hulladék RT. Budapesti u. 31. TESA Kft 7700 Mohács, vattagyártás textil hulladék Budapesti u. 31. ZET-CO Kft. Pincehely, törlő gyapot gyártás textil hulladék nincs adat nincs adat 300 Bartók b. u. 1 Horváth Bt. Maty Külterület műanyag termék műanyag gyártás őrlemény FLEXO-MATIC 7630 Pécs, gumitégla gyártás gumiőrlemény Kft. Buzsáki I u. 22 PLASTOMATIK 7631 Pécs, Ipari műanyag őrlemény műanyag Kft. Park gyártás hulladék. Uponor 7100 Szekszárd műanyag termékek polietilén és PVC 200 Műanyag Csőrendszer KFt. Nyár u. 10. gyártása hulladék DMK 7200 Dombóvár, műanyag termékek nincs adat nincs adat 2000 Dombóvári Műanyagipari Kft. Kórház u. 7/a gyártása műanyag hulladék Elektro-Rec Kft Pécs, elektronikai /Nem működik/ Siklósi u. 22. berendezés újraforgalmazás elektronikai hull ARANYHÍD Kéthely, műanyag fólia polietilén COOP Rt Balatoni u 63 gyártás hulladék Létesítmény kapacitása/ Hasznosító Létesítmény Kezelt hulladékfajta Tevékenységtípus Kezelt hulladék mennyisége engedélyezett létesítmény neve helyszíne mennyiség t/év DECS-PLAST Decs, Központi műanyag termék nem veszélye nincs adat nincs adat Kft major gyártás műanyag hull. Edler-Tab Kft 8660 gumiabroncs

15 Palkovics Béla Sérsekszőllős Fő u Kaposvár, gumiabroncs futózás műanyag termék Vasvári P u. 1 gyártás 7400 Kaposvár, Műanyag termék Bau-mix Kf t Kanizsai u. 56. gyártás Az adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás hulladék műanyag őrlemény 2.2. táblázat: Hulladék hasznosító létesítmények A= a régión belülről; B= a régión kívülről hungarocell Baranya-Régió Kezelt hulladék Létesítmény Kezelt Létesítmény Létesítmény neve Tevékenységtípus mennyisége helyszíne hulladékfajta kapacitása (t/év) A B Duna-Dráva 7827 Beremend, gumiabroncs égetés gumiabroncs Cement Kft. külterület hulladék Az adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás A= a régión belülről (adja meg zárójelben a régión belüli kezelés %-os arányát); B= a régión kívülről 2.3sz.. táblázat Meglévő energiahasznosító égetők A régió legnagyobb hulladékhasznosítója a beremendi cementgyár, amely a gumiabroncs égetésen és acél kohászati salak és a füstgáztisztításból származó gipszhulladék mellet tonnát a pécsi hőerőmű szénpernyéjéből is hasznosít. A pernyét a cement előállítása során a klinker őrleményhez keverve, annak soványítására használják. Tekintve, hogy a gumiabroncsok sok helyen képződnek, az abroncsok begyűjtésére az elmúlt években komoly begyűjtői háttér alakult ki. A gumiabroncsok energetikai hasznosításával foglalkozó beremendi cementgyárat a pécsi BIOKOM Kft. és alvállalkozói / 14 gyűjtő szállító szervezet / látják el gumihulladékkal. Az 1-4 mm-es gumiőrleményt előállító GUMILL Rt-t (Pécs, István akna) 9 nagyobb és több kisebb begyűjtő-szállító cég látja el hulladékkal. A gumiabroncsok újra futózásával foglalkozó sérsekszőlősi Edler-Tab Kft. a futózásra alkalmas gumiabroncsokat elsősorban Nyugat Európából importálja, ezért saját begyűjtő hálózatot sem épített ki. A beremendi cementgyár klinkerégető kemencéinek energiaszükségletét részben hulladékká vált gumiabroncsok égetésével biztosítják. A beadagolt mennyiség 980 kg/óra ban kiépül az 1 t/óra hulladék égetése esetén előírt mérési rendszert és az év második felében a gumiabroncsok égetésének mennyisége akár meg is duplázódhat. 15

16 /2003-tól kísérletek folynak a gumihulladék égetésén túl húsliszt, műanyag hulladékok és savgyanta égetésére is. / A pécsi GUMILL Kft. a gumiabroncsokból normál hőmérsékleten való őrléssel 1-4 mmes gumiőrleményt állít elő. Évi tonnás kapacitásukat technikai okok miatt egyenlőre még 50%-ban sem használják ki. Az őrlemény legnagyobb részét Németországba exportálják. / A pécsi Flexo Matic Kft. évi t őrleményt dolgoz fel, az általuk előállított gumitéglákat zömében Svájcban értékesítik. / A gumiőrlemény előállítása során kb. 30 %-nyi gumival szennyezett acél és kb. 15 %-nyi gumival szennyezett textilhulladék keletkezik. Az acélból Sajóbábonyban kohósításra alkalmas granulátumot állítanak elő, a textilhulladék hasznosítása még megoldatlan. A sérsekszőlősi Edler-Tab Kft. évente db., zömében Nyugat-európából származó gumiabroncs újra futózását végzi el. A mohácsi farostlemezgyár az általa előállított farost alapanyagának felét fafeldolgozó üzemektől vásárolt fahulladékból biztosítja, ezzel a térség legnagyobb fahulladék hasznosítójává vált. / tonna /év/. A farostlemez gyártásnak is van fahulladéka, melynek egy részét saját brikettáló üzemükben dolgozzák fel, majd brikettként értékesítik, más részéből a fát trágyával és cellulózbontó mikroorganizmusokkal keverve -, saját komposztüzemükben talajjavításra alkalmas komposztott készítenek. A textilhulladék hasznosítására szakosodott mohácsi TEMAFORG Rt és a TESA Kft. a hulladékból fonalat és további feldolgozásra alkalmas ipari vattát állít elő. Kapacitásuk évi 7500 tonna, de kihasználtságuk csak 25 % a hazai nagy tisztaságú, homogén textilhulladék hiánya miatt, ezért munkájuk főként import hulladékok feldolgozásán alapul. A pécsi PLASTOMATIK Kft. a helyi vállalatoknál képződő műanyag hulladékok feldolgozására ill. granulálására alakult, a Horváth Bt. az Észak-dunántúli műanyaghulladék feldolgozótól, a HOLOFON Kft.-től kapott kevert és szennyezett granulátumokból gyárt egyszerűbb, igénytelenebb termékeket, padokat állványokat, stb. 16

17 Az évi 50 tonna kapacitású, veszélyes és nem veszélyes elektronikai berendezések bontására szakosodott Elektro-Rec Kft. tevékenysége pillanatnyilag szünetel. Az ARANYHÍD COOP Rt. kéthelyi műanyag üzeme polietilén agrofóliák, valamint csomagoló fóliák begyűjtésével, granulálásával és ezekből műanyag zsákok, fóliák előállításával foglalkozik. Megfelelő mennyiségű és minőségű hulladék hiányában évi 1500 tonnás kapacitásuk kihasználtsága 33 %-os. Palkovics Béla a Somogy megyei elektronikai üzemek polikarbonát műanyag hulladékainak granulálásával foglalkozik. A granulátum iránti kereslet gyenge Hulladékártalmatlanítási tevékenységek Csupán ártalmatlanítást szolgáló, nem veszélyes hulladékokat égető berendezés a térségben nem üzemel. A termelésben és szolgáltatásban kis mennyiségben keletkező hulladékok egy része a települési hulladéklerakókra kerül. /Textil, műanyag stb/. Nagyobb mennyiségben farostlemez gyártásból származó fahulladékot raknak le a mohácsi szeméttelepen. /400 tonna/ év/, valamint bőrgyártásból származó krómcserzett bőrhulladékot a Pécsi Bőrgyár garéi telepén. Kifejezetten termelési hulladék lerakására szolgál az erőművi zagytározó, a Qvarc Kft. inert hulladék lerakója valamint a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. kővágószőlősi új iszaplerakója. Lerakó neve Pécsi Szénerőmű zagytere Qartz Kft. homokbányája Volt téglagyári gödör Helyszín Lerakott Engedélyezett Potenciális Lerakott Hulladék Engedély hulladék szabad szabad hulladék fajta forrása típusa mennyiség (t) kapacítás kapacítás (m 3 ) egyéb nem veszélyes Pécs / szénpernye t Pécs folyamatban folyamatban m 3 és szénsalak / Pécs, Pécsváradi inert t Pécs működési m 3 / év m 3 u. 1. Siklós inert t Siklós folyamatban folyamatban m 3 17

18 nem Mecsekérc Bányavízkezelő Kővágószőlős III.sz. hulladékle- veszélyes Környezetvédelmi iszap, egyéb t állomás vízkezelési meddőhányó létesítési és rakó Rt. hulladék Kővágószőlős iszaplerakó üzemeltetési m m 3 Az adatok forrása: felügyelőség nyilvántartás 2.4. sz. táblázat: Lerakók nem települési nem veszélyes hulladékok számára Hátrahagyott hulladékok Jelentős mennyiségű felhalmozott, hátrahagyott termelési nem veszélyes hulladékról nincs információ A terület anyagmérlege Tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan nincs kötelező adatszolgáltatási rendszer, a területre be és onnan kiáramló hulladékok mennyiségéről és minőségéről csupán hézagos információkkal rendelkezünk. A térségben működő jelentősebb hulladékhasznosítókhoz érkezik fa, textil, műanyag, gumi, kohászati salak, gipszhulladék az ország más területeiről, sőt külföldről is /textil, fa/. A régiót elhagyják a fémhulladékok, a papír és a műanyag nagy része. 1.2 Célkitűzések Hulladékok mennyiségének csökkentése A villamosiparban keletkező salak-pernye mennyisége ( évi tonna) 78 %-a a régióban keletkező nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségének. Ezért ennek, továbbá az erőművi tevékenységhez szorosan kapcsolódó szénbányászatból származó bányászati meddő (évi 3600 ezer tonna) mennyiségének csökkenése, illetve megszűnése meghatározó a térség hulladékgazdálkodása szempontjából. 18

19 A térségben jelentős faiparban keletkező hulladékok mennyisége (évi kb tonna) kb. 12,5 % a a régióban keletkező nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségének. Valamennyi faipari üzemben törekedni kell a hulladékkeletkezés csökkentésére. A régióban évszázados hagyományokkal rendelkező bőrgyártás során keletkező hulladékok, mint a krómcserzett bőr és a krómtartalmú szennyvíziszap 2002 január 1-ig a veszélyes hulladékok között volt nyilván tartva. Ma már, mint nem veszélyes termelési hulladékként kell a velük kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdéseket megoldani. Koncentrált keletkezési körülményei miatt kiemelten lehet és kell a kérdéskörrel foglalkozni A térségben a Pécsi Bőrgyár utódüzemeiben keletkeznek a legjelentősebb mennyiségben ezen hulladékok. A feldolgozási technológia módosításával a krómot nem tartalmazó hulladékok arányának - a krómtartalmú hulladékok rovására történő - növelésével az igen korlátozottan hasznosítható hulladékok mennyiségét csökkenteni kell Hulladékhasznosítási célkitűzések Minden eszközzel támogatni kell a térségben folyó és tervezett hulladékhasznosításra irányuló törekvéseket. A már működő hasznosító létesítmények / műanyag, textil, bőr stb hulladékok / fejlesztésével, új technológiák telepítésével biztosítani kell, hogy a keletkező hulladékok fele anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön. /OHT/ Lehetővé kell tenni a Pécsi Erőműben keletkező, illetve keletkezett, széntüzelésből származó salak-pernye hulladékoknak az eddiginél nagyobb arányú hasznosítását. Törekedni kell a faipari üzemekben keletkező nagymennyiségű fahulladék eddiginél (99,2 %) is nagyobb arányú, anyagában és/vagy energetikailag történő hasznosítására, különös tekintettel a hulladéklerakókban elhelyezhető szerves anyagok lerakási moratóriumára. A bőrgyártás során keletkező hulladékok hasznosításának arányát növelni kell. 19

20 A technológiai korlátok figyelembevétele és a folyamatos ellenőrzés biztosítása mellett lehetőség szerint fokozni kell a Beremendi Cementgyárban folyó hulladékhasznosítási tevékenységet. A térségben és azon kívül keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok anyagában és energetikailag történő hasznosításának nemzetközileg is elfogadott - módja a cementgyári felhasználás Hulladékok ártalmatlanítása Törekedni kell az ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének minimalizálására, és a meglévő ártalmatlanítási lehetőségek, kapacitások minél jobb kihasználására, korszerűsítésére, szükség esetén szakszerű bővítésére. Szükség esetén bővíteni kell a bőrgyártás során keletkező nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására szolgáló lerakót. Meg kell teremteni a beremendi cementgyárban bizonyos hulladékok ártalmatlanításának feltételeit. Vizsgálni kell a régióban a hulladékok égetésének további lehetőségét és a tervidőszak végére ki kell dolgozni a térség erre vonatkozó programját A környezetvédelmi szempontból nem megfelelő vagy illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai Folytatni kell a - korábbi évtizedekben a Mecsek hegység keleti részén folytatott mélyművelésű szénbányászati tevékenységből származó meddőanyagok elhelyezését szolgáló - meddőhányók rekultivációs és tájba illesztési munkáit fokozatosan, a felhagyásra kerülő külszíni bányagödrök feltöltésével párhuzamosan. 20

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések Dr. Makai Martina Zöldgazdaság fejlesztésért- klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban DR. MAKAI MARTINA FŐOSZTÁLY V EZETŐ KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A H U L L A D É K O K T E R M I K U S H A S ZNOSÍTÁSA C. K O N F E R E N C I A

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10. A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása Innovatív megoldások, fejlesztési lehetőségek a környezetiparban István Zsolt, osztályvezető zsolt.istvan@bayzoltan.hu Hulladékgazdálkodás Hulladék keletkezése

Részletesebben

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven. A visontai telephelyű Mátrai Erőmű ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai

Részletesebben

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi gazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Hartay Mihály Környezetvédelmi tanácsadó

Hartay Mihály Környezetvédelmi tanácsadó A helyi közösségek és együttműködéseik szerepe a hulladék-gazdálkodásban Textil újrahasználat és hasznosítás helyzete Magyarországon Hartay Mihály Környezetvédelmi tanácsadó Retextil és lomi - tények és

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA Miért kell a címben szereplő témáról beszélni? Ezen érdekek összehangolásával kell megfelelő állami szabályokat hozni. Most úgy tűnik, hogy ezen

Részletesebben