A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai"

Átírás

1 A Dél-Dunántúli Régió területi hulladékgazdálkodási terve / RHT / I A tervkészítés általános adatai

2 1 Tervezési szint Dél-dunántúli Régió Baranya megye Somogy megye Tolna megye A területi hulladékgazdálkodási tervet készítette: Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Pécs, Papnövelde u. 13.) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség közreműködésével 2003-ban. A tervezésért felelős személyek: Tiderenczl József igazgató DDKVF Kling István Igazgató KDTKVF dr. Szvitacsné Marton Katalin osztályvezető DDKVF Veres Judit osztályvezető helyettes KDTKVF 2 A tervezés célja és jogi, valamint egyéb szabályozási háttere A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet az Országgyűlés megtárgyalt és elfogadott, illetve amelyet 110/2002.(XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki. Az OHT kihirdetése után - arra építve - regionális hulladékgazdálkodási terveket (RHT) kell készíteni. Ezekkel összhangban és ezekre alapozva a hulladékgazdálkodási feladatokat 2

3 jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezeteknek saját, egyedi hulladékgazdálkodási terveket, valamint a településeknek helyi terveket kell majd kidolgozni. A Kormány /2003.( ) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tervek készítéséről részletesen rendelkezik a tervezési szintekről, így a területi tervek készítésének szabályairól, tartalmi követelményeiről. Ennek megfelelően a Dél-Dunántúli RHT elemzi a régióban a hulladékképződés, kezelés helyzetét, meghatározza a között elérendő célokat, valamint a célok elérését biztosító programokat az OHT-ban megfogalmazottak figyelembe vétele mellett. 3 A tervezési terület bemutatása A régió területe az ország területének 15,2 %-a, a régiók közül a 3. legnagyobb. Északon a Balaton, délen a Dráva, keleten a Duna határolja. A régióban található a Balaton déli vízgyűjtője, illetve a dél-balatoni üdülőkörzet, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park nagy része. A 2001 évi adatokat alapul véve elmondható, hogy a vállalkozások 72,3 %-a és a foglalkoztatottak 56,5 %-a a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. E tekintetben a régión belül első helyen Baranya megye, a második helyen Somogy, míg a harmadik helyen Tolna megye áll évhez képest mindhárom megyében (összességében 3,0 %-al ) nőtt a szolgáltatást végző szervezetek száma. Ezzel összhangban van az, hogy a régióban a szolgáltató ágazatban megtermelt bruttó hazai termék részaránya 58,6 %-a a régióban összesen megtermelt értéknek, illetve 12 %-os a növekedése 2000 évhez képest. Baranya megyében a korábban oly meghatározó bányászat visszafejlődése folytatódik. A feldolgozó iparnak a bruttó hazai termékből való átlagosan 18 %-os részesedése, illetve annak némi emelkedése ellenére a visszafejlődött feldolgozóipar a térségnek nem meghatározó ereje. Baranyában az élelmiszer és dohányipar, valamint a villamos energia ipar termelése jelentős, Somogy megyében a villamos gépgyártás és élelmiszeripar, Tolna megyében a villamos ipar, élelmiszeripar, textilipar és villamos gépgyártás volumene meghatározó. Összességében a térség ipari termelése kevéssel (0,4 %-kal ) visszaesett 2000-hez képest. 3

4 Az országos adatokhoz képest a régióban a szántó valamint az erdő területek aránya valamivel nagyobb, mint az országos átlag, a művelésből kivett terület aránya viszont kisebb az országos értéknél. Tehát a régióban a szántóföldi művelés és az erdőgazdálkodás területhasználata némileg erőteljesebb az országos átlagnál. Az ország szántóterületének 15,4 %- a (régiók között a 3.), gyep területének 11 %- a (régiók közt a 4.), kert-szőlő-gyümölcsös területének 10,2 %- a, erdőterületének 17,6 %- a (régiók között a 3.), halastavi területének 19 %- a (régiók között a 4.), a mezőgazdasági termelésből kivett terület 12 %- a régióban található. Ez összhangban van a mezőgazdaság által létrehozott GDP nagysága alapján a régiók között elfoglalt 3.hellyel (14,7 %). A régión belül valamennyi ágazat által létrehozott GDP 8,6 %- át a mezőgazdaság adja, ami az országos arányt figyelembe véve (4,2 %) a mezőgazdaság viszonylagosan nagyobb szerepét jelenti. Az elmúlt 20 évben a szarvasmarha és sertés állomány több mint a felével csökkent. Az utóbbi években az állatállomány nagysága regionális szinten viszonylag stagnált, de az egyéni gazdálkodóknál csökkent. A szántóföldi növények termésmennyisége az elmúlt néhány évben igen változó volt. Egyértelmű trendet igen nehéz meghatározni. A régiók sorában a 4. helyet foglalja el a Dél-Dunántúl a halászat révén igénybe vett területeket illetően. A régió által megtermelt GDP 0,04 %-át teszi ki a halászat. A régióban jelentős az idegenforgalom. A régióba látogatók számának megyék közti megoszlásában mutatkozó jelentős eltérés ( Baranyában , Somogyban , Tolnában fő) a dél-balatoni üdülőkörzettel magyarázható, amely az ország legfrekventáltabb üdülőterülete. A régióban jelentősen megnövekedett az idelátogatók száma. Az előző évhez képest Baranyában volt legnagyobb mértékű (110 %) a növekedés. Somogy megyében a fő szezonban jelentősen megnő a térségben hosszan tartózkodók száma, ami hulladékkeletkezési ill. hulladékkezelési szempontból nem hagyható figyelmen kívül. 4 Érintett lakosság, települések, védett területek A régió lakónépessége az ország népességének 9,8 %-a, a régiók sorában a 7. Az elmúlt évben jelentős bevándorlás (kb fő) gyarapította a régió népességét. 4

5 A települések száma: megye jogú város 3 többi város 30 község 620 összesen 653, az ország településeinek 21 %-a. A régiók közt első a rangsorban. Összességében a legkisebb népességgel, de a legtöbb településsel rendelkező régió. 5 Felhasznált adatok, tervek Valamennyi termelő tevékenység, illetve hulladékkeletkezés tekintetében a 2001 évi adatok /KSH által szolgáltatott adatok, RHT elkészítése érdekében végzett adatgyűjtés során szerzett adatok, környezetvédelmi információs rendszer adatai (HAWIS), társhatóságoktól begyűjtött adatok /, míg a hulladékkezelés tekintetében a legfrissebb (2003) adatok képezik a tervezés alapját. A tervezés során rendelkezésre állt: Baranya Megye Környezetvédelmi Programja 1997 Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2001 Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 2001 Dél-Dunántúli Régió környezetvédelmi programja 2000 Környezettechnológiai Klaszter Kialakítása a Dél-Dunántúlon c. program keretében kidolgozott operatív program a hulladékgazdálkodás témakörében 2002 A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Projekt 2002 Mecsek-Dráva Szilárdhulladék Gazdálkodási Projekt 2003 Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Projekt 2003 Kapos Menti Hulladékgazdálkodási Program / tervezet / A képződő hulladékok mennyisége A Dél-dunántúli Régióban 2001-ben az 1.1.sz. táblázatban szereplő mennyiségű hulladék keletkezett., amely tartalmazza a termelés és elosztás, valamint a fogyasztás során keletkező 5

6 hulladékokat is, továbbá a mezőgazdaságban visszaforgatott szerves hulladékot is. A táblázat a nagyságrendi különbözőségek miatt külön rovatban tartalmazza a bányászati tevékenységből származó meddő, valamint az állati trágya mennyiségét. Az RHT nem foglalkozik a mező-és erdőgazdálkodásban keletkező olyan biomasszával, amely nem hagyja el a keletkezés helyét és ugyanott, teljes egészében, változatlanul visszakerül a természetes biológiai körforgásba. Hulladék típusa Mennyiség /Ezer tonna/ % Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes /gumi is/ Települési szilárd /nem szelektíven és szelektíven gyűjtött / Települési folyékony és szennyvíziszap Építési és bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok /gk. roncs is/ Csomagolási hulladékok 70 2,6 Összesen Bányászati meddő 3600 Állati trágya Az adatok forrása: részben adatszolgáltatásból /veszélyes hulladék/, részben reprezentatív felmérésből illetve becslésből származnak. A csomagolási hulladék mennyisége nem additív, mivel jelenleg benne foglaltatik a települési szilárd, vagy a nem veszélyes hulladékok mennyiségében. 1.1.sz. táblázat: A képződött hulladékok mennyisége 2001-ben 6

7 II Nem veszélyes hulladékok 1 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A régióban sorrendben a villamosipar (31%) (bányászati meddő nélkül), a mezőgazdaság (40 %), és az élelmiszeripar (15%), valamint a faipar (5%)eredményezi a mintegy 1,2 millió tonna termelési nem veszélyes hulladék 91 %-át. Ez érthető, hiszen a régióban meghatározó a villamosipar, az élelmiszeripar, jelentős az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági tevékenység. A termelés jellegéből adódóan viszonylag sok hulladék keletkezik a mezőgazdaságban és általában kevés a szolgáltatásban, holott a GDP tekintetében az utóbbi áll a vezető helyen és nem a mezőgazdaság. 1.1 Jelenlegi helyzet Hulladékok mennyisége Az uránérc bányászat és a mélyszinti szénbányászat megszűnését követően a Dél-Dunántúl legnagyobb hulladéktermelőivé a Pannonpower Rt. széntüzelésű Pécsi Hőerőműve, a külszíni szénbányászata, és a faipari cégek váltak. TEAOR Szakágazatok Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) növényi hulladékok beszántás 1072 szeméttelepi lerakás Mezőgazdaság trágya trágyázás * * fémhulladék értékesítés növényi hulladékok beszántás Erdészet fahulladék értékesítés Halászat 10 Bányászat * A táblázat a nagyságrendi különbözőség miatt nem tartalmazza az állati trágya mennyiségét ( tonna, becsült adat) 7

8 TEAOR Szakágazatok Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) növényi hulladékok ismételt feldolgozás 33 feletetés növényi hulladékok feletetés 92 szeméttelepi lerakás egyéb növényi hull. beszántás 60 szeméttelepi lerakás föld szeméttelepi lerakás mészmeddő értékesít szeméttelepi lerakás iszapos föld szeméttelepi lerakás egyéb cukorgyári hulladék értékesít szeméttelepi lerakás egyéb tejipari hull.(savó) porítás 8078 feletetés növényi hulladékok beszántás 310 értékesítés szeszfőzési hull. beszántás Élelmiszeripar (húsipar növényi hulladékok szeméttelepi lerakás kivételével) növénytartalmú beszántás iszapok egyéb növényi hull. feletetés 535 értékesítés 724 szeméttelepi lerakás növény tartalmú iszapok szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés 25 szeméttelepi lerakás üveghulladék értékesítés szűrőanyagok szeméttelepi lerakás fahulladék értékesítés textilhulladék értékesítés vashulladék értékesítés Húsipar papírhulladék értékesítés textil hulladék értékesítés textil hulladék értékesítés textil hulladék szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés társított csomagoló anyag értékesítés Textil beton szeméttelepi lerakás textilhulladék szeméttelepi lerakás műanyag hulladék értékesítés vashulladék értékesítés textilhulladék szeméttelepi lerakás vashulladék értékesítés vashulladék értékesítés Bőr papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés hőtermelés értékesítés fahulladék brikettálás komposztálás Fa és bútor fakéreg szeméttelepi lerakás textilhulladék értékesítés habszivacs értékesítés fahamu szeméttelepi lerakás vas és acél hull. értékesítés Papírpép és papír 22 Nyomtatás és könyvkiadás papírhulladék értékesítés Olajfinomítók 10 Szén műanyag hulladék értékesítés Műanyag és gumi papírhulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés Gyógyszeripar 24 Vegyszerek és vegyipari termékek 2742 Alumímiumipar por szeméttelepi lerakás Egyéb kohászat öntödei homok szeméttelepi lerakás kemence salak szeméttelepi lerakás

9 TEAOR Szakágazatok Egyéb iparágak (újrafeldolgozás kivételével) 40 Villamosipar 402 Gáz 403 Gőzszállítás 41 Vízellátás 45 Építőipar Szolgáltatások Keletkező hulladék kódja (EWC) Keletkező hulladék neve Telephelyen belüli kezelés módja Telephelyen belül kezelt hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívüli hasznosítás módja Telephelyen kívüli hasznosított hulladék mennyisége (t/év) Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatlan hulladék kezelési módja Telephelyen kívül kezelt, hasznosítatla n hulladék mennyisége (t/év) Hulladék mennyisége (t/év) tégla és kerámia hull. értékesítés 2405 lerakás inert lerakóban kemence bélés visszadolgozás mésziszap lerakás vashulladék értékesítés papírhulladék értékesítés fahulladék értékesítés fémhulladék értékesítés mészmeddő lerakás fémhulladék értékesítés fémforgács értékesítés nem vasfémek értékesítés fahulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés vegyes csomagolóanyag szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés fémhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés vas és acél hull. értékesítés műanyag hulladék égetés műanyag hulladék égetés vashulladék értékesítés nem vasfémek értékesítés gumihulladék tárolás erőművi salak lerakás erőművi pernye lerakás értékesítés fémforgács értékesítés nem vasfém forgács értékesítés papírhulladék értékesítés szűrőanyagok értékesítés berendezések értékesítés betontörmelék szeméttelepi lerakás kerámiatörmelék szeméttelepi lerakás beton-tégla törmelék értékesítés 20 szeméttelepi lerakás fahulladék értékesítés műanyag hulladék értékesítés réz, bronz hulladék értékesítés aluminiumhulladék értékesítés ólomhulladék értékesítés vas és acél hull. értékesítés kábelek értékesítés salakgyapot értékesítés 49 szeméttelepi lerakás elektromos berendezések értékesítés fémhulladék értékesítés gabonapor szeméttelepi lerakás papírhulladék értékesítés papírhulladék értékesítés műanyag hull. értékesítés fahulladék értékesítés vasúti kavicságy újrahasznosítás értékesítés beton szeméttelepi lerakás vasfémek értékesítés rácsszemét szeméttelepi lerakás kaolin massza lerakás inert lerakóban Hulladékipar fémvas újrahasznosítás textilhulladék szeméttelepi lerakás urán tartalmú iszap lerakás Egészségügy Össesen Adatok forrása: Felügyelőségi felmérés 2.1 sz. táblázat : Termelési nem veszélyes hulladékok eredete, minősége, mennyisége, kezelésének módja ágazatonként 9

10 Erőművi hulladékok A pécsi hőerőműben évente keletkező t pernyéből évi tonnát a beremendi cementgyár hasznosít, a maradék tonnát az évi t salakkal együtt az erőmű zagyterein helyezik el. A Pécsett 1988 óta alkalmazott ún. sűrűzagyos eljárás révén a lerakott hulladékból a só kioldódás, ill. a talajvízterhelés megszűnőben van. A Paksi Atomerőmű (nem radioaktív) hulladékának mennyisége nagyságrendekkel kisebb (1728 tonna), mint a hagyományos erőműveké. A hulladékok mintegy 56 %-a fém, 25 %-a építőipari jellegű, 7 %-a salakgyapot, 6 %-a fahulladék. A hulladékok 5 %-a hulladéklerakóba kerül, a többit (95 %) értékesítik vagy saját maguk hasznosítják. Fahulladékok A régió fafeldolgozó üzemeiben képződő évi tonna fahulladék elsősorban tüzelőanyagként, vagy a bútorlap gyártás és a farostlemezgyártás alapanyagaként hasznosul régión kívül és azon belül. A bútorlap gyártáshoz szükséges alapanyagot a szombathelyi FALCO Rt elszállítja a Nyugatdunántúli régióba, az európai farostlemez gyártás bázisa, a Mohácsi Farostlemezgyár Rt.pedig más régiókból is szerez be fahulladékot, sőt importból is. A farostlemez gyártásához jelenleg évi t fahulladékot vásárolnak, de a piaci viszonyok függvényében hulladék feldolgozó kapacitásuk ennek másfélszeresére, évi tonnára is növelhető. A farostlemez gyártásnak is van fahulladéka, részben brikettálás után brikettként / 2200 t/, részben komposztálás után komposztként /1200 t/ értékesítik. Mintegy 400 tonna - jelenleg nem értékesíthető - hulladék a mohácsi szeméttelepre kerül. Fémhulladékok A több, mint 7000 tonna fémhulladék hasznosíthatósága 100 %-os. Igen sok helyen keletkezik kisebb-nagyobb mennyiségben. A legnagyobb termelőnél, a szekszárdi MEVACO Perforált Lemez Gyártó Kft nél évi 4000 t acélhulladék keletkezik. 10

11 Gumihulladék Az OHT a gumiabroncs hulladék évi mennyiségét országosan tonnára becsüli. Dél-Dunántúl megyéiben keletkező hulladék gumiabroncsok mennyisége megyénként évi tonnára, regionális szinten kb. évi tonnára tehető, melynek döntő többsége évi tonnás tételekben - a gumiszervizekben maradó gumiabroncsokból képződik. A régióban található három gumihulladék kezelő a beremendi cementgyár, a pécsi gumiőrlemény készítő üzem és a sérsekszőlősi gumifutózó évi t gumiabroncs hasznosítására, feldolgozására elegendő kapacitással rendelkezik, ami országosan is 60 %-os lefedettséget biztosít. Bőrgyártás hulladékai A nagy hagyományokkal rendelkező pécsi bőrgyártás jelenleg több cég nevéhez kötődik. A Pécsi Bőrgyár Rt. valamint a Tradelda Hungária Kft. által termelt mintegy 1300 tonna bőrhulladék (korábban veszélyes) zöme a Garéban lévő hulladéklerakóba kerül, kisebb részét a Péró Kft. hasznosítja. A mintegy 500 tonna zsírhulladék feldolgozását a ZOO TRANSZCOOP Kft. végzi. Az enyvhúslási hulladék hasznosítása korábban az ATEV-nél, jelenleg saját komposztálóban történik. A bőrgyári szennyvíztisztító és a garéi hulladéklerakó üzemeltetésére létrehozott Környezetvédelem a Bőrgyártásért Kht. a térség egyik legnagyobb hulladéktermelője ben 6900 tonna bőrgyártási iszap keletkezett, melyet a garéi lerakó telepen helyeztek el. A korábban szintén meghatározó Simontornyai Bőgyár már nem működik, de jelentős mennyiségű felhalmozott hulladék ártalmatlanításáról kell a jövőben gondoskodni. Bányászati hulladékok A külszíni szénbányászati tevékenység során jelenleg évente mintegy 3,6 millió tonna meddő keletkezésével kell számolni, melyet jelenleg meddőhányókon helyeznek el. A többi hulladékhoz képest igen nagy mennyiségről van szó / az összes keletkező hulladék fele /, ezért az összesített adatok közt nem szerepel. 11

12 Környezetvédelmi szempontból a térség kiemelkedő feladata a lassan teljesen megszűnő korábban meghatározó jelentőségű mélyművelésű bányászati tevékenység következményeként visszamaradó meddőhányók rekultivációja. Bár nem a Hulladékgazdálkodási Törvény hatálya alá tartozó feladat, a térség állapotának elemzése és a feladatok meghatározása során mindenképpen említést érdemel. A Mecseki Ércbányászati Vállalat és jogelődjei az uránércbányászat és feldolgozás céljából kisajátított területeken végezték tevékenységüket. Ezek a területek a Mecsek hegység nyugati részén és annak déli előterében helyezkednek el. Az öt bányatelek együttes területe 65 km 2, amely magában foglalja az üzemek, a meddőhányók, a perkolációs területek, a zagytározók és az ércdúsító üzem területét. A bányaművelés során összesen 18 millió m 3 föld alatti üreg képződött, amelyből a kiszállított kőzettömeg részben a meddőhányókra, részben feldolgozás után a zagytározókba került. A Kormány ben döntött az uránércbányászat teljes megszüntetéséről, és a bányabezárási, tájrendezési és környezetvédelmi munkák elvégzéséről A beruházási program eredetileg közötti évekre szólt, amelyet 2004-ig meghosszabbítottak. A bányabezárás keretében a bányatérségeket felhagyták, az aknákat eltömedékelték, döntöttek a bányaüzemi területek hasznosításáról illetve teljes felszámolásáról. Környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű a bányászati maradékanyagok tájrendezése. A meddőhányók által elfoglalt terület összesen 45 ha, amelyek tájrendezését 2002 év végére befejezték. A perkolációs uránkinyerés mintegy 7,2 millió tonna meddőanyagát a központi meddőhányóra átszállították, területét mentesítették. A rekultivációs munkálatokkal kapcsolatosan 2003-ban a zagyterekről származó magas oldott anyag tartalmú talajvíz kémiai vízkezeléséből származó iszap lerakására szolgáló nem veszélyes hulladéklerakót létesítettek az e célra kijelölt meddőhányón. Az ércfeldolgozás maradékanyagainak tárolására szolgáló két zagytározóban 20,5 millió tonna anyagot helyeztek el, amelynek a tájba illesztésén kívül meg kell oldani a radiológiai terhelésének megszüntetését és a felszín alatti vízszennyezés felszámolását. Eddig 51 ha lefedése elkészült, 117 ha lefedése még hátra van. Mindezen tevékenységet a teljes hatásterületet lefedő, és a vízre, talajra és a levegőre is kiterjedő monitoring hálózat üzemeltetetése mellett végzik. 12

13 A Mecsek hegység keleti részén, a Pécs-Komló-Szászvár közötti szakaszon húzódó feketekőszén előfordulás bányászata 200 évre nyúlik vissza. A rendszerváltással megkezdődött bányabezárási folyamat eredményeként az ezredfordulóra már csak a Pécs melletti két külfejtéses bánya maradt művelés alatt. A pécsi erőmű gázüzemre történő átállásával néhány éven belül a még működő külszíni bányákat is felhagyják. A bányabezárás időszakában összeses 22 db függőleges aknát tömedékeltek el, a kiszerelt és felhagyott bányatérségek hossza meghaladta a 100 km-t. A szénbányászati meddőanyagot általában az aknák, bányaüzemek melletti területen helyezték el. A mélyművelési meddőanyagok öngyulladás veszélyesek, a régi meddőhányók sok esetben kiégtek, a tájrendezési munkák során erre külön tekintettel kell lenni. A meddőhányók tájbaillesztése érdekében a tereprendezést és talajtakarást követően általában erdőt telepítenek. A Pannonpower Rt. a Komlói bányaterületen 4 db összesen 25 ha területű meddőhányó tájrendezését már befejezte, a külfejtési területen további közel 15 millió m 3 meddőanyag rendezését kell még elvégezni a mélyművelési bányagödrök egyidejű feltöltésével. A többi 18 db, összesen 312 ha területű meddőhányó tájrendezése a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt feladata év végéig 14 meddőhányó esetében a tájrendezést megkezdték, illetve az utógondozást végzik. A kormányzati felelősségi körbe tartozó tájrendezések és bányakár rendezések végrehajtásának finanszírozását és országosan koordinált ütemezését a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ végzi Hulladékok hasznosítása A nem veszélyes hulladékok körében csupán a papír és fém, valamint a műanyag fólia vonatkozásában beszélhetünk begyűjtésről. A térségben több MÉH-telep jellegű cég is tevékenykedik, amely az összegyűjtött hulladék zömét kiszállítja a térségből. Hasznosító létesítmény neve Duna-Dráva Cement Kft. Kezelt hulladék mennyisége Létesítmény kapacitása/ Létesítmény Kezelt hulladékfajta A % B % Tevékenységtípus engedélyezett helyszíne mennyiség t/év 7827 Beremend cementgyártás erőművi pernye Hasznosító Létesítmény Tevékenységtípus Kezelt hulladék- Kezelt hulladék mennyisége Létesítmény 13

14 létesítmény neve helyszíne fajta kapacitása/ engedélyezett mennyiség t/év Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás gumiabroncs Cement Kft. Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás kohászati salak Cement Kft. Duna-Dráva 7827 Beremend cementgyártás füstgáztisztítási Cement Kft. gipsz hull. Mohácsi 7700 Mohács, farostlemezgyártás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Mohácsi 7700 Mohács, brikettálás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Mohácsi 7700 Mohács, komposztálás fahulladék Farostlemezgyár Budapesti Országút Wienerberger Bátaszék cserépgyártás fűrészpor 2850 Téglaipari Rt. Kövesdpuszta GUMILL RT Pécs őrlés, komponens gumiabroncs István-akna szétválasztás hulladék TEMAFORG 7700 Mohács, vattagyártás textil hulladék RT. Budapesti u. 31. TESA Kft 7700 Mohács, vattagyártás textil hulladék Budapesti u. 31. ZET-CO Kft. Pincehely, törlő gyapot gyártás textil hulladék nincs adat nincs adat 300 Bartók b. u. 1 Horváth Bt. Maty Külterület műanyag termék műanyag gyártás őrlemény FLEXO-MATIC 7630 Pécs, gumitégla gyártás gumiőrlemény Kft. Buzsáki I u. 22 PLASTOMATIK 7631 Pécs, Ipari műanyag őrlemény műanyag Kft. Park gyártás hulladék. Uponor 7100 Szekszárd műanyag termékek polietilén és PVC 200 Műanyag Csőrendszer KFt. Nyár u. 10. gyártása hulladék DMK 7200 Dombóvár, műanyag termékek nincs adat nincs adat 2000 Dombóvári Műanyagipari Kft. Kórház u. 7/a gyártása műanyag hulladék Elektro-Rec Kft Pécs, elektronikai /Nem működik/ Siklósi u. 22. berendezés újraforgalmazás elektronikai hull ARANYHÍD Kéthely, műanyag fólia polietilén COOP Rt Balatoni u 63 gyártás hulladék Létesítmény kapacitása/ Hasznosító Létesítmény Kezelt hulladékfajta Tevékenységtípus Kezelt hulladék mennyisége engedélyezett létesítmény neve helyszíne mennyiség t/év DECS-PLAST Decs, Központi műanyag termék nem veszélye nincs adat nincs adat Kft major gyártás műanyag hull. Edler-Tab Kft 8660 gumiabroncs

15 Palkovics Béla Sérsekszőllős Fő u Kaposvár, gumiabroncs futózás műanyag termék Vasvári P u. 1 gyártás 7400 Kaposvár, Műanyag termék Bau-mix Kf t Kanizsai u. 56. gyártás Az adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás hulladék műanyag őrlemény 2.2. táblázat: Hulladék hasznosító létesítmények A= a régión belülről; B= a régión kívülről hungarocell Baranya-Régió Kezelt hulladék Létesítmény Kezelt Létesítmény Létesítmény neve Tevékenységtípus mennyisége helyszíne hulladékfajta kapacitása (t/év) A B Duna-Dráva 7827 Beremend, gumiabroncs égetés gumiabroncs Cement Kft. külterület hulladék Az adatok forrása: felügyelőségi nyilvántartás A= a régión belülről (adja meg zárójelben a régión belüli kezelés %-os arányát); B= a régión kívülről 2.3sz.. táblázat Meglévő energiahasznosító égetők A régió legnagyobb hulladékhasznosítója a beremendi cementgyár, amely a gumiabroncs égetésen és acél kohászati salak és a füstgáztisztításból származó gipszhulladék mellet tonnát a pécsi hőerőmű szénpernyéjéből is hasznosít. A pernyét a cement előállítása során a klinker őrleményhez keverve, annak soványítására használják. Tekintve, hogy a gumiabroncsok sok helyen képződnek, az abroncsok begyűjtésére az elmúlt években komoly begyűjtői háttér alakult ki. A gumiabroncsok energetikai hasznosításával foglalkozó beremendi cementgyárat a pécsi BIOKOM Kft. és alvállalkozói / 14 gyűjtő szállító szervezet / látják el gumihulladékkal. Az 1-4 mm-es gumiőrleményt előállító GUMILL Rt-t (Pécs, István akna) 9 nagyobb és több kisebb begyűjtő-szállító cég látja el hulladékkal. A gumiabroncsok újra futózásával foglalkozó sérsekszőlősi Edler-Tab Kft. a futózásra alkalmas gumiabroncsokat elsősorban Nyugat Európából importálja, ezért saját begyűjtő hálózatot sem épített ki. A beremendi cementgyár klinkerégető kemencéinek energiaszükségletét részben hulladékká vált gumiabroncsok égetésével biztosítják. A beadagolt mennyiség 980 kg/óra ban kiépül az 1 t/óra hulladék égetése esetén előírt mérési rendszert és az év második felében a gumiabroncsok égetésének mennyisége akár meg is duplázódhat. 15

16 /2003-tól kísérletek folynak a gumihulladék égetésén túl húsliszt, műanyag hulladékok és savgyanta égetésére is. / A pécsi GUMILL Kft. a gumiabroncsokból normál hőmérsékleten való őrléssel 1-4 mmes gumiőrleményt állít elő. Évi tonnás kapacitásukat technikai okok miatt egyenlőre még 50%-ban sem használják ki. Az őrlemény legnagyobb részét Németországba exportálják. / A pécsi Flexo Matic Kft. évi t őrleményt dolgoz fel, az általuk előállított gumitéglákat zömében Svájcban értékesítik. / A gumiőrlemény előállítása során kb. 30 %-nyi gumival szennyezett acél és kb. 15 %-nyi gumival szennyezett textilhulladék keletkezik. Az acélból Sajóbábonyban kohósításra alkalmas granulátumot állítanak elő, a textilhulladék hasznosítása még megoldatlan. A sérsekszőlősi Edler-Tab Kft. évente db., zömében Nyugat-európából származó gumiabroncs újra futózását végzi el. A mohácsi farostlemezgyár az általa előállított farost alapanyagának felét fafeldolgozó üzemektől vásárolt fahulladékból biztosítja, ezzel a térség legnagyobb fahulladék hasznosítójává vált. / tonna /év/. A farostlemez gyártásnak is van fahulladéka, melynek egy részét saját brikettáló üzemükben dolgozzák fel, majd brikettként értékesítik, más részéből a fát trágyával és cellulózbontó mikroorganizmusokkal keverve -, saját komposztüzemükben talajjavításra alkalmas komposztott készítenek. A textilhulladék hasznosítására szakosodott mohácsi TEMAFORG Rt és a TESA Kft. a hulladékból fonalat és további feldolgozásra alkalmas ipari vattát állít elő. Kapacitásuk évi 7500 tonna, de kihasználtságuk csak 25 % a hazai nagy tisztaságú, homogén textilhulladék hiánya miatt, ezért munkájuk főként import hulladékok feldolgozásán alapul. A pécsi PLASTOMATIK Kft. a helyi vállalatoknál képződő műanyag hulladékok feldolgozására ill. granulálására alakult, a Horváth Bt. az Észak-dunántúli műanyaghulladék feldolgozótól, a HOLOFON Kft.-től kapott kevert és szennyezett granulátumokból gyárt egyszerűbb, igénytelenebb termékeket, padokat állványokat, stb. 16

17 Az évi 50 tonna kapacitású, veszélyes és nem veszélyes elektronikai berendezések bontására szakosodott Elektro-Rec Kft. tevékenysége pillanatnyilag szünetel. Az ARANYHÍD COOP Rt. kéthelyi műanyag üzeme polietilén agrofóliák, valamint csomagoló fóliák begyűjtésével, granulálásával és ezekből műanyag zsákok, fóliák előállításával foglalkozik. Megfelelő mennyiségű és minőségű hulladék hiányában évi 1500 tonnás kapacitásuk kihasználtsága 33 %-os. Palkovics Béla a Somogy megyei elektronikai üzemek polikarbonát műanyag hulladékainak granulálásával foglalkozik. A granulátum iránti kereslet gyenge Hulladékártalmatlanítási tevékenységek Csupán ártalmatlanítást szolgáló, nem veszélyes hulladékokat égető berendezés a térségben nem üzemel. A termelésben és szolgáltatásban kis mennyiségben keletkező hulladékok egy része a települési hulladéklerakókra kerül. /Textil, műanyag stb/. Nagyobb mennyiségben farostlemez gyártásból származó fahulladékot raknak le a mohácsi szeméttelepen. /400 tonna/ év/, valamint bőrgyártásból származó krómcserzett bőrhulladékot a Pécsi Bőrgyár garéi telepén. Kifejezetten termelési hulladék lerakására szolgál az erőművi zagytározó, a Qvarc Kft. inert hulladék lerakója valamint a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. kővágószőlősi új iszaplerakója. Lerakó neve Pécsi Szénerőmű zagytere Qartz Kft. homokbányája Volt téglagyári gödör Helyszín Lerakott Engedélyezett Potenciális Lerakott Hulladék Engedély hulladék szabad szabad hulladék fajta forrása típusa mennyiség (t) kapacítás kapacítás (m 3 ) egyéb nem veszélyes Pécs / szénpernye t Pécs folyamatban folyamatban m 3 és szénsalak / Pécs, Pécsváradi inert t Pécs működési m 3 / év m 3 u. 1. Siklós inert t Siklós folyamatban folyamatban m 3 17

18 nem Mecsekérc Bányavízkezelő Kővágószőlős III.sz. hulladékle- veszélyes Környezetvédelmi iszap, egyéb t állomás vízkezelési meddőhányó létesítési és rakó Rt. hulladék Kővágószőlős iszaplerakó üzemeltetési m m 3 Az adatok forrása: felügyelőség nyilvántartás 2.4. sz. táblázat: Lerakók nem települési nem veszélyes hulladékok számára Hátrahagyott hulladékok Jelentős mennyiségű felhalmozott, hátrahagyott termelési nem veszélyes hulladékról nincs információ A terület anyagmérlege Tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan nincs kötelező adatszolgáltatási rendszer, a területre be és onnan kiáramló hulladékok mennyiségéről és minőségéről csupán hézagos információkkal rendelkezünk. A térségben működő jelentősebb hulladékhasznosítókhoz érkezik fa, textil, műanyag, gumi, kohászati salak, gipszhulladék az ország más területeiről, sőt külföldről is /textil, fa/. A régiót elhagyják a fémhulladékok, a papír és a műanyag nagy része. 1.2 Célkitűzések Hulladékok mennyiségének csökkentése A villamosiparban keletkező salak-pernye mennyisége ( évi tonna) 78 %-a a régióban keletkező nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségének. Ezért ennek, továbbá az erőművi tevékenységhez szorosan kapcsolódó szénbányászatból származó bányászati meddő (évi 3600 ezer tonna) mennyiségének csökkenése, illetve megszűnése meghatározó a térség hulladékgazdálkodása szempontjából. 18

19 A térségben jelentős faiparban keletkező hulladékok mennyisége (évi kb tonna) kb. 12,5 % a a régióban keletkező nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségének. Valamennyi faipari üzemben törekedni kell a hulladékkeletkezés csökkentésére. A régióban évszázados hagyományokkal rendelkező bőrgyártás során keletkező hulladékok, mint a krómcserzett bőr és a krómtartalmú szennyvíziszap 2002 január 1-ig a veszélyes hulladékok között volt nyilván tartva. Ma már, mint nem veszélyes termelési hulladékként kell a velük kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdéseket megoldani. Koncentrált keletkezési körülményei miatt kiemelten lehet és kell a kérdéskörrel foglalkozni A térségben a Pécsi Bőrgyár utódüzemeiben keletkeznek a legjelentősebb mennyiségben ezen hulladékok. A feldolgozási technológia módosításával a krómot nem tartalmazó hulladékok arányának - a krómtartalmú hulladékok rovására történő - növelésével az igen korlátozottan hasznosítható hulladékok mennyiségét csökkenteni kell Hulladékhasznosítási célkitűzések Minden eszközzel támogatni kell a térségben folyó és tervezett hulladékhasznosításra irányuló törekvéseket. A már működő hasznosító létesítmények / műanyag, textil, bőr stb hulladékok / fejlesztésével, új technológiák telepítésével biztosítani kell, hogy a keletkező hulladékok fele anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön. /OHT/ Lehetővé kell tenni a Pécsi Erőműben keletkező, illetve keletkezett, széntüzelésből származó salak-pernye hulladékoknak az eddiginél nagyobb arányú hasznosítását. Törekedni kell a faipari üzemekben keletkező nagymennyiségű fahulladék eddiginél (99,2 %) is nagyobb arányú, anyagában és/vagy energetikailag történő hasznosítására, különös tekintettel a hulladéklerakókban elhelyezhető szerves anyagok lerakási moratóriumára. A bőrgyártás során keletkező hulladékok hasznosításának arányát növelni kell. 19

20 A technológiai korlátok figyelembevétele és a folyamatos ellenőrzés biztosítása mellett lehetőség szerint fokozni kell a Beremendi Cementgyárban folyó hulladékhasznosítási tevékenységet. A térségben és azon kívül keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok anyagában és energetikailag történő hasznosításának nemzetközileg is elfogadott - módja a cementgyári felhasználás Hulladékok ártalmatlanítása Törekedni kell az ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének minimalizálására, és a meglévő ártalmatlanítási lehetőségek, kapacitások minél jobb kihasználására, korszerűsítésére, szükség esetén szakszerű bővítésére. Szükség esetén bővíteni kell a bőrgyártás során keletkező nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására szolgáló lerakót. Meg kell teremteni a beremendi cementgyárban bizonyos hulladékok ártalmatlanításának feltételeit. Vizsgálni kell a régióban a hulladékok égetésének további lehetőségét és a tervidőszak végére ki kell dolgozni a térség erre vonatkozó programját A környezetvédelmi szempontból nem megfelelő vagy illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai Folytatni kell a - korábbi évtizedekben a Mecsek hegység keleti részén folytatott mélyművelésű szénbányászati tevékenységből származó meddőanyagok elhelyezését szolgáló - meddőhányók rekultivációs és tájba illesztési munkáit fokozatosan, a felhagyásra kerülő külszíni bányagödrök feltöltésével párhuzamosan. 20

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A területi tervezésért felelős környezetvédelmi felügyelőség a területen lévő, illetve működő regionális ill.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE Egészségügyi és építési bontási hulladék kezelése intézkedés (Kódszám: KIOP 2004 1.3.0.) KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1651/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya megye környezeti állapota (környezet) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. Abony Város Önkormányzat 29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben