Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez"

Átírás

1 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 97 Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez Pál Róbert, Henn Tamás és Nyulasi Judit Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti és Agrobotanikai Tanszék H-7624 Pécs, Ifjúság u.6. Pál, R., Henn, T. & Nyulasi J.: Data to the Weed Flora of Southern Transdanubia Abstract: In this study floristic records of endangered and other interesting weed species are published from the Southern Transdanubian region. Our data were collected between from arable fields, vineyards and ruderal habitats. The enumeration enlists the occurrences of earlier described/recently confirmed data, and also our new findings. 172 plants were listed, from which 11 are protected and 29 are included in the Hungarian Red List. The following species were previously not published from the Mecsek and the Tolna-, Baranya- Hills (Villány-Mts. not included): Bifora radians, Bunias orientalis, Camelina rumelica, Commelina communis, Eleusine indica, Euphorbia falcata subsp. acuminata, Lepidium densiflorum, Matricaria discoidea, Potentilla indica, Silene conica, Thladiantha dubia, Thlaspi alliaceum. It is important to emphasize that Rubia tinctorum, an ancient colouring plant was also rediscovered in the region after 150 years. Keywords: arable fields, vineyards, ruderal habitats, endangered weed species Kulcsszavak: szántóföldek, szőlőültetvények, ruderális területek, veszélyeztetett gyomnövények Bevezetés Munkánkban a Mecsek és a Tolna-Baranyai dombvidék középtáj területén 2000 és 2009 közötti időszakban rögzített florisztikai adatok kerülnek közlésre, amelyek kiegészülnek néhány szomszédos kistájra kiterjedő megfigyelés eredményeivel. Elsősorban a szántóterületekről és a szőlőültetvényekből visszaszorulófélben lévő gyomfajok előfordulási adatainak ismertetésére törekszünk, azonban az enumeráció részét képezi néhány értékes ruderális elem is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nem csupán a kimondottan ritka fajok felsorolása volt a célunk, hanem az adathiányos, a lokális szempontból fontos, valamint a terepi azonosítás esetében problematikus taxonoké is. Ezenkívül olyan növények is helyet kaptak dolgozatunkban, mint például az Arabidopsis thaliana, amely egyáltalán nem tekinthető veszélyeztetettnek. Azonban a napjainkban hangsúlyos, molekuláris genetikai vizsgálatok egyik legfontosabb kísérleti objektuma révén, fontos lehet a faj termőhelyének részletesebb ismerete. Sajnos napjainkra már számos gyomnövény kiveszett a területről, mint ahogy a hajdan szántókon élő Conringia orientalis (HORVÁT 1975) és a Chrysanthemum segetum, ez utóbbi már az 1800-as években ritkulni látszott (NEILREICH 1866). Hasonló sorsra jutott a szőlőültetvényekben korábban gyakori Centaurea solstitialis (KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT 1939) és a Tulipa sylvestris MAYER (1859) is.

2 98 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 A térség botanikai kutatásának története a gyomnövényzet szempontjából A Sopianicum flórájának tudományos igényű feltárása már a 18. század végén megkezdődött (KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT 1939, HORVÁT 1935a). A területre látogató és itt élő kutatók a természetes élőhelyek florisztikai ritkaságai mellett számos, a gyomvegetációt is érintő feljegyzést tettek. HORVÁT (1935a) részletes áttekintést nyújt a baranyai növényvilág kutatásának történetéről, kiemelkedő alakjairól, ezért itt csak néhány, a gyomflóra kutatásának szempontjából is jelentős botanikust sorolunk fel: KITAIBEL (GOMBOCZ és HORVÁT 1939), NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), CSAPODY V. (1932), HORVÁT (1942a, b, 1943, 1958, 1972, 1975), CSAPODY I. (1953), VÖRÖSS (1962, 1963a, 1971), KEVEY (1991), KEVEY és HORVÁT (2000), KIRÁLY (1998, 2006), PÁL (2002a, 2003), PURGER (2002, 2008), TÓTH (1998, 2000, 2002, 2007), CSIKY és mts. (2005), CSIKY (2006), Z. HORVÁTH (2007). Pécsett és környékén mindig is jelentős volt a bányászati tevékenység, és a mélyművelésű szénbányák mellett számos külszíni fejtést is létesítettek. E területek felhagyásával, illetve a meddőkőzet felszínen történő felhalmozásával jöttek létre a meddőhányók és a zagytározók, amelyek növényzetét VÖRÖSS (1963b, 1964), LEHMANN (1970, 1972, 1979), valamint BORHIDI és MORSCHHAUSER (1997) kutatták. Az Ujvárosi-féle országos gyomfelvételezések 8 idetartozó településre terjedtek ki (UJVÁROSI 1970). REISINGER (1974) e vizsgálatokhoz csatlakozva mérte fel a baranya megyei őszi búza területek gyomviszonyait. REISINGER és mts. (2003) az utóbbi időszakban Siklós környékén a monokultúrás kukoricatermesztés gyomflórára kifejtett hatását vizsgálta. A vizsgált élőhelyek rövid jellemzése Szőlőültetvények A hazai szőlőtermesztésben alapvetően két típusú ültetvénystruktúra létezik: a hagyományos keskeny és a széles sorközű, korszerű ültetvények, melyek művelése jelentősen eltérő (BÉNYEI 1999). A hagyományos, keskeny sorközű szőlők jellemzői a következők: a talajművelést sekélyen, kézi erővel és lófogattal végzik, a műveletek szigorú sorrendben követik egymást (fedés, nyitás, tavaszi mélykapálás, gyomirtó kapálás, érés alá kapálás; 3-5 kapálás évente), a művelés során általában bakhátak alakulnak ki. A széles sorközű, korszerű ültetvények jellemzői (BÉNYEI 1999): határozottan kettéválik a sorközök és a sorok művelése, a sorközművelés jól gépesíthető, a soralja-művelés esetében a kézi művelés is szükséges lehet, de inkább a herbicidek használata terjedt el, a széles sorközben lehetővé válik a takarónövények alkalmazása és a mélyművelés. Szőlőterületeink jellegzetes, sok évszázada kialakult gyomnövényzetét a hagyományos, keskeny sorközű szőlők őrzik leginkább. A széles sorközű, korszerű ültetvényekben herbicidek használata nélkül is megváltozik a gyomflóra összetétele (NÉMETH 1977, ELIÁŠ 1983).

3 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 99 Szántóföldek A szántóföldi növénytermesztést hazánkban alapvetően két nagy művelési csoportba sorolhatjuk: gabonakultúrák és kapáskultúrák. Művelési intenzitásukat tekintve a szőlőültetvényekhez hasonló trendeket figyelhetünk meg, így megkülönböztetünk úgynevezett extenzív és intenzív gazdálkodású területeket. Az extenzív művelési eljárások jellemzői a következőkben foglalhatók össze (HOFMEISTER 1992, PINKE és PÁL 2005): kisebb táblaméret, a vetésforgóban magas gabonaarány, saját vetőmag felhasználása, kisebb vetéssűrűség alkalmazása, kíméletes talajművelés, műtrágyák és növényvédőszerek mellőzése, kései tarlóhántás, mechanikai gyomirtás csak kivételesen. Az intenzíven művelt szántók ezzel szemben a következő tulajdonságokkal jellemezhetőek: nagyobb táblaméret, vetésforgó szigorú betartása, intenzív talajművelés, tisztított vetőmag alkalmazása, műtrágyák és herbicidek nagyarányú alkalmazása, korai tarlóhántás, nagyfokú gépesítettség. Kutatások igazolták, hogy az extenzív szántók gyomfajokban lényegesen gazdagabbak és számos védett, ill. vöröslistás fajnak nyújtanak menedéket a Dunántúlon (PINKE és PÁL 2008, PINKE és mtsai. 2008). Ruderális élőhelyek Az előbbiekben tárgyalt szőlőültetvények és a szántóföldek esetében az agrotechnika alkalmazása rendszeres és intenzív. A ruderális élőhelyek nem állnak közvetlenül a növénytermesztés szolgálatában, kialakításukban és fenntartásukban azonban szintén nagy szerepe van az antropogén zavarásnak, de az korántsem olyan intenzív és rendszeres, mint az agrár biocönózisok esetében. Ruderális élőhelynek tekintjük például a vasúti töltéseket, útszéleket és szemétdombokat (DANCZA 2003). Anyag és módszer A veszélyeztetett gyomfajok kiválasztásában PINKE (1995), PÁL (2006) és KIRÁLY (2007) munkái nyújtottak segítséget, a további közölt taxon esetében pedig leginkább a terepi tapasztalatokra hagyatkoztunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fajok jellemzése esetében a ritka vagy éppen a gyakori elterjedés kizárólag a vizsgált élettérre (szántóföldekre, szőlőültetvényekre, ezek mezsgyéire, valamint a ruderális élőhelyekre) vonatkozik! A florisztikai adatokat 2000 és 2009 között gyűjtöttük. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy fő célunk nem a florisztikai adatok begyűjtése volt, hanem cönológiai felvételek készítése a térség gyomvegetációjára vonatkozóan. A Mecsek és a Tolna-Baranyaidombvidék középtáj minden településén jártunk, azonban felvételeket általában csak ott

4 100 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 készítettünk, ahol extenzív szántókat vagy hagyományosan művelt szőlőket találtunk. Így a florisztikai adatok is főként innen származtathatók és nem egy szisztematikus bejárás eredményei. A növényfajok elterjedését a kistáj, a településnév, valamint a dűlőnév megadásával jellemezzük. A dűlőneveket a kereskedelemben beszerezhető turista térképek és az 1: méretarányú katonai topográfiai térképek alapján adtuk meg. Amennyiben a felfedezés lokalitását nem tudtuk megfelelő dűlőhöz kötni, a lakóterülethez viszonyított égtájat alkalmaztuk. Bizonyos települések esetében előfordul, hogy a kistáj szerinti besorolása nem egyezik meg az irodalomban közölteknek (MAROSI és SOMOGYI 1990). Ennek oka az, hogy az adott település és annak közigazgatási területe több kistáj határán terül el, ilyenkor előfordulhatott, hogy a településhez tartozó felmért dűlő már a szomszédos kistájba sorolható. A Villányihegység kistájat szándékosan nem szerepeltettük munkánkban, mivel az itt gyűjtött adatokat egy későbbi publikációban tervezzük megjelentetni! A dolgozatban használt kistájak rövidítései a következők: BD: Dél-Baranyai-dombság; BH: Baranyai-hegyhát; DS: Dráva-sík; DZS: Dél-Zselic; ÉZS: Észak-Zselic; FS: Fekete-víz síkja; GD: Geresdi-dombság; KBS: Kelet-Belső-Somogy; KS: Kelet-Külső-Somogy; MH: Mecsek-hegység; MSZ: Mohácsisziget; MT: Mohácsi teraszos sík; NYH: Nyárád-Harkányi-sík; SZD: Szekszárdi-dombság; TH: Tolnai-hegyhát; V: Völgység. Az enumeráció részét képezi a faj szűkebb élőhelyének megadása, valamint a térségből közölt korábbi irodalmi adatok felsorolása. Ez utóbbi esetében a teljességre törekedtünk, azonban előfordulhat, hogy nem sikerült minden forrást beszereznünk, vagy néhány korábbi adat elkerülte figyelmünket. Az értékesebb és érdekesebb fajokról fényképet, ritkábban herbáriumi lapot készítettünk. A növényfajok azonosításához SIMON (2000) határozókulcsát használtuk, a taxonómiai nevezéktan azonban KIRÁLY (2009) munkáját követi. A közlés sorrendje ábécérendben történik. Eredmények Acinos arvensis (Lam.) Dandy BD: Máriakéménd (Öreg-hegy); MH: Hosszúhetény (Dömös-alja), Máza (Kecske-hegy); TH: Kisszékely (Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Udvari (-kelet), Zomba (Szentgálpuszta). Extenzív szántókon viszonylag ritka növény. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Adonis aestivalis L. BD: Apátvarasd (Mészkemence), Áta (Avas), Erdősmecske (Fritzmalom-völgy), Geresdlak (Kisgeresd, Püspöklak), Hidas (Magyar-hegy), Kozármisleny (- nyugat), Lovászhetény (Kerti-szántók, Kőris-föld, Vörös-kereszt), Maráza (-észak), Mecseknádasd (-dél), Nagybudmér (Szelistye, Vezovác), Pécsbagota (-észak), Szilágy (- kelet), Véménd (Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Abaliget (Bába-kút, Korzák), Barátúr (Szállás-dűlők), Kisbattyán (-kelet), Komló (Jánosipuszta, Mecsekjánosi), Kovácsszénája (Ádám-halála), Magyarhertelend (Felső-rét), Magyarszék (Benága, Halom-dűlő), Orfű-Tekeres (Égett-szállás), Tékes (Döböcsin), Vázsnok (Öreg-hegy); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Cserdi (Horgas-dűlő), Hosszúhetény (Cseri, Dömös-alja, Ormándi-dűlő, Som-kerék, Szorító-dűlő), Máza (Szabadföld), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécs-Vasas (-dél, Parcsin), Pécsvárad (Kutyás,

5 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 101 Ruzsama), Váralja (Váraljai-hegy), NYH: Nagynyárád (Régenszvízen); SZD: Lajvérpuszta (Malom-rét), Szálka (Kenderes), TH: Kalaznó (-nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Udvari (Forrás-völgy); V: Ág (Cser-mező), Aparhant (Somos), Bonyhád (Róka-dűlő), Szalatnak (-kelet). A növény extenzív szántók szegélyében még viszonylag gyakori, azonban a vegyszeres gyomirtás és a korszerű vetőmagtisztítási eljárások veszélyeztetik populációit (PINKE és PÁL 2005). További előfordulási adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1975), BOROS in HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH in KEVEY és HORVÁT (2000), Z. HORVÁTH (2007), PÁL és PINKE (2007) munkáiban. Adonis flammea Jacq. BD: Egerág (Bagi-gyakra), Erdősmecske (Fritz-malom-völgy), Himesháza (Közép-hegy), Nagybudmér (Szelistye), Romonya (Deszka-kút), Szebény (Szikrás-legelő), Zengővárkony (-dél); ÉZS: Szatina (Nagy-földek); MH: Hosszúhetény (Basa-gödör, Cserdi dűlő, Dömös-alja), Pécs-Vasas (Parcsin), Pécsvárad (Kutyás); PS: Keszü (-észak); V: Aparhant (Somos). Az előző fajnál jóval ritkább, szintén extenzív szántók gyomnövénye. Bázikus élőhelyekhez kötődik. A modern vetőmagtisztítási módszerek és a vegyszeres gyomirtás veszélybe sodorták (PINKE és PÁL 2005). Országos viszonylatban veszélyeztetettséghez közeli fajnak tekinthető (KIRÁLY 2007). További adatait a térségből SIMONKAI (1876), CSAPODY V. (1935), HORVÁT (1936, 1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b), MILLNER in KEVEY és HORVÁT (2000) és PÁL (2002a) közölte. Agrostemma githago L. DZS: Mozsgó (Méhes); MH: Hosszúhetény (Dömös-alja, Hegyalja út, Ormándi-dűlő, Telki-dűlő); TH: Gyönk (-észak), Hőgyész (Csicsó), Kalaznó (- nyugat), Kisszékely (Hegyhát), Kölesd (Haro-hegy), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Tolnanémedi (Úrbéri-földek), Udvari (Forrás-völgy); SZD: Lajvérpuszta (Malom-rét). Extenzív szántók gyomnövénye. A modern vetőmagtisztítási eljárások hatására ritkult meg (PINKE és PÁL 2005). Hazánkban hivatalosan védett faj, azonban IUCN besorolása alapján csak veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Országos elterjedésére vonatkozó adatait PINKE és mtsai. (2006) közölték. A térségbeni adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), DANCZA (1991), DÉNES (1997), PÁL (2002a, 2003), TÓTH (2002), PÁL és PINKE (2007) munkáiban. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. BD: Bosta (-dél), Hidas (Kert-dűlő, Magyar-hegy), Kátoly (Szőlőhegy), Kisherend (Cserszél), Liptód (Lencseföldek), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (Szőlőhegy), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (Berekalji-erdő) [TÓTH ined.], Pécs-Hird (Szél-föld), Romonya (Deszka-kút) Szilágy (-észak), Véménd (Trefortpuszta), Zengővárkony (Hosszú-földek); BH: Barátúr (Szállás-dűlők), Magyarszék (Benága); GD: Feked (Hosszú-dűlő), Mórágy (faluban); MH: Hosszúhetény (Cseri, Dömös-alja, Hegyalja út, Telki-dűlő), Kővágószőlős (Kajdács-dűlő), Kővágótőttős (-kelet), Máza (Szabad-föld), Pécs (Mecsekalja), Pécsvárad (Kutyás, Rác-tető), Váralja (Préda) [TÓTH ined.]; MT: Lánycsók (Parlag); SZD: Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Kismórágy (Rozsdásserpenyő), Szálka (-észak); TH: Diósberény (Hosszú-földek), Felsőnána (-dél), Hőgyész (Szálkáspuszta), Kalaznó (-nyugat), Kéty (Temető-dűlő), Kisszékely (Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Kölesd (-dél), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Zomba (Páskum). Tarlók tipikus gyomnövénye. Napjainkban egyre ritkább. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b).

6 102 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 Alcea biennis Winterl GD: Zsibrik (Csalános-völgy). Szántóföldek és szőlőültetvények mezsgyéiből került elő. További előfordulási adatait lásd NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1958, 1977), BOROS in HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH (2007) munkáiban. Allium oleraceum L. BD: Garé (Petike); BH: Magyarszék (Malom-hegy); GD: Fazekasboda (Disznó-hát). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekből és egy extenzív szántóról került elő. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH in KEVEY és HORVÁT (2000). Allium sphaerocephalon L. MH: Pécs (Szentmiklós). A Szőlészeti és Borászati Intézet Szentmiklóshegyi Kísérleti Telepének rézsűiről került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HOLLÓS (1911), SIMONKAI in HORVÁT (1942b), SOÓ in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958), DÉNES (1996). Allium vineale L. BD: Pécs-Hird (Vörös-hegy); BH: Komló (Cseresznyák); TH: Belecska (-kelet). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekből került elő. Ritka faj a hazai szőlőkben. Németországban társulást neveztek el róla (ROCHOW 1951). További adatok: HORVÁT (1939), Millner in KEVEY és HORVÁT (2000). Alopecurus aequalis Sobol. NYH: Máriagyűd (Alsó-Köves-föld). Belvizes szántóról jegyeztük fel. Korábbi adatait SIMONKAI (1876) Villány, HORVÁT (1942b, 1976) pedig Drávamenti-síkság térségéből közölte, újabb adatait lásd CSIKY és OLÁH (2006), valamint PÁL és PINKE (2007) munkájában. Althaea officinalis L. V: Tófű (-dél). Kukorica tábla szegélyéből mutattuk ki. További adatai: NENDTVICH K. (1836), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Althaea hirsuta L. MH: Hosszúhetény (Cseri). Elsőéves parlagról került elő. IUCN besorolását tekintve sebezhető (KIRÁLY 2007). További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876). Alyssum alyssoides L. BD: Szellő (Kopár-rét); BH: Barátúr (Szállás-dűlők); ÉZS: Midszentgodisa (Felsőmindszent), Szatina (Nagy-földek); MH: Hosszúhetény (Cseri), Kismányok (Keskeny úti szőlőhegy), Pécsvárad (Külsőtanyák, Kutyás, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Váralja (Váraljai-hegy); PS: Keszü (-észak); SZD: Decs (Görögszőlő), Kismórágy (Papucs-hegy). Bázikus talajú extenzív szántók és szőlőültetvények ritkább növénye. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1949, 1958). Amaranthus albus L. BD: Kisdér (Rekettyés); NYH: Bóly (Svincsina), Márok (Márokszentmárton); SZD: Szálka (-észak); TH: Kölesd (-dél); V: Kisdorog (Torda-hegy). Kapáskultúrákból és szőlőültetvényekből került elő. További adatai: KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1936, 1942b), KITAIBEL in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958), CSAPODY I. in HORVÁT (1958).

7 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 103 Amaranthus blitoides S. Watson PS: Pécs (Főpályaudvar); TH: Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás). Kapáskultúrákból, szőlőültetvényekből és ruderális területekről került elő. További adatai: BOROS (1938), PRISZTER in HORVÁT (1956, 1958), VÖRÖSS (1962, 1963a), HORVÁT (1975). Amaranthus blitum L. BD: Aranyosgadány (faluban), Somberek (faluban); BH: Magyarszék (Malom-hegy), Varga (Gatya-tető); ÉZS: Kisbeszterce (Tamás földje), Szentbalázs (Telek-hegy), Tormás (Kerék-fok), Töröcske (Gáj); DZS: Almamellék (Rózsahegy), Mozsgó (Jedinkaszőlő), Nagyváty (Girótfa), Nyugodterzsébet (Szőlőhegy), Patapoklosi (Felső-mező), Somogyapáti (Keszenvár, Lapos-hegy); MH: Hosszúhetény (Som-kerék); MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); SZD: Decs (Görög-szőlő), Kismórágy (faluban), Várdomb (faluban); TH: Kölesd (-dél). Kapáskultúrák ritkább gyomnövénye. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), KNAPP in HORVÁT (1942b). Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. BD: Aranyosgadány (faluban), Somberek (faluban); MH: Kismányok (Keskeny úti szőlőhegy); V: Gerényes (-észak). Ruderális (baromfiudvarok, járdanövényzet) és szegetális területek ritkább gyomnövénye. További adatai: HORVÁT (1939), BOROS in HORVÁT (1942b), PRISZTER in HORVÁT (1956, 1958), VÖRÖSS (1962, 1963a). Amaranthus deflexus L. BD: Aranyosgadány (faluban); ÉZS: Simonfa (Banya-hegy); MH: Hosszúhetény (Ormándi-dűlő), Pécs (Csoronika, Egyetemváros); SZD: Várdomb (Szőlőhegy); V: Nagymányok (Malom-dűlő). További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), BOROS in HORVÁT (1942b), NENDTVICH K. in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958, 1975), PRISZTER in HORVÁT (1958), VÖRÖSS (1962). Amaranthus graecizans L. BD: Kökény (Szőlőhegy), Szilvás (Szőlőhegy); MH: Mánfa (Határ-tető); MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); SZD: Várdomb (Szőlőhegy); TH: Gyönk (Szabad-földek); V: Kárász (Öreg-hegy), Szászvár (Kantár-hegy). Leggyakrabban szőlőültetvényekben jegyeztük fel, de találkoztunk vele települések járdáin és falak mellett is. További adatai: MAYER (1859), KNAPP in HORVÁT (1942b), SOÓ in HORVÁT (1942b), Zsák in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958, 1975). Anchusa barrelieri (All.) Vitman SZD: Decs (Görög-szőlő). Szőlőültetvények mezsgyéjéből került elő. Hivatalosan védett faj, IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Korábbi adatait lásd NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1935b, 1943, 1958), TÓTH (2000, 2002, 2007), CSIKY (2006) munkáiban. Androsace maxima L. MH: Hosszúhetény (Csóka-kő, Telki-dűlő), Pécs (Aranyhegy, Középmakár, Makár), Pécs-Vasas (Parcsin). A faj hagyományosan művelt szőlőültetvényekben bukkant fel leggyakrabban, azonban fiatal parlagokon és rézsűkön is előfordult. A szőlőültetvények felhagyását követően 3-4. évben a fajrövidesen eltűnik. Hivatalosan védett növény, IUCN besorolását tekintve veszélyeztetett (KIRÁLY 2007). Korábbi adatait

8 104 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1935b, 1942b), BOROS in HORVÁT (1942b), PÁL (2002a, 2002b, 2003) közli a térségből. Anthemis arvensis L. BD: Ófalu (Kalkofen); ÉZS: Kaposszerdahely (Szőlőhegy), Simonfa (Banya-hegy), Zselicszentpál (Alsó-hegy). Általában savanyú talajú, extenzív szántókon jelenik meg (PINKE és PÁL 2005). További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1977), PÁL és PINKE (2007). Anthemis austriaca Jacq. BD: Apátvarasd (Mészkemence), Aranyosgadány (-nyugat), Áta (Avas), Babarc (-nyugat), Baksa (Rádfai-dűlő), Bár (Malom-dűlő), Berkesd (Öreg-hegy), Birján (Gát-dűlő), Bogád (Szőlőhegy), Borjád (-észak), Egerág (Bagi-gyakra), Ellend (Új szőlő), Erdősmecske (Fritz-malom-völgy, Moger), Erzsébet (Alsó-rét), Garé (Buzsák, Petike, Tói-mező), Gerde (Füzes), Geresdlak (Püspöklak), Görcsöny (-észak, Vigonvári-szőlőhegy), Görcsöny-Keresztespuszta (-kelet), Görcsönydoboka (-nyugat), Gyód (Ráci-dűlő), Hásságy (-észak), Hidas (Magyar-hegy), Himesháza (Kenderföldek, Közép-hegy), Ivánbattyán (temető körül), Kátoly (Szőlőhegy), Keszü (-kelet, Százholdas), Kékesd (Kékesdi-erdő), Kisbudmér (Hegyi-dűlő), Kisherend (Cserszél), Kiskassa (-észak, Új-dűlő), Kisnyárád (Hosszú-tagok), Kozármisleny (-nyugat), Kökény (Temető-dűlő), Kövesd (Lajvéri-szőlők, Malom-rét), Liptód (Lencseföldek), Lothárd (temető mellett), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (a bekötőút mentén), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (az Árpád-kori templom közelében, Magas-puszta), Mohács (Szőlőhegy), Nagykozár (Ritics), Nagypall (Alsó-szilvás), Olasz (Hidor-hegy), Ófalu (Kalkofen, Wacholder-berg), Palkonya (temető melett), Palotabozsok (Hambár), Pellérd (Kő-megye), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Peterd (-kelet), Pécs (Málom), Pécs-Hird (Harangláb, Szél-föld, Szikla-berki-dűlő), Pécs-Málom (Kökénypuszta, Völgy-dűlő), Pécs-Újhegy (Bogádi út), Pécsdevecser (-dél), Pécsudvard (Gyíkos-tó, Rasztina, a temető mellett), Pócsa (-dél), Pusztakisfalu (Nagy-rét), Regenye (Hegyalja, Regenyei-hegy), Romonya (Bekefa, Deszka-kút, Egyenes), Somberek (Svájcer), Szebény (Mogyorós, Szikrás-legelő), Szellő (Kopár-rét), Szemely (a bekötőút mentén), Szentlőrinc (Pécsi úti dűlő, Tölgyfa-kút), Székelyszabar (-kelet, Kisnyárádi-gödör), Szilágy (-kelet), Szilvás (Pajtáskert), Szőke (Szőlőhegy), Szőkéd (-észak), Téseny (Hideg-mező, Pénzes-megyer), Újpetre (Vokányi-földek), Velény (Árpa-hegy), Véménd (Szőlőskert, Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Hosszú-földek, Mész-föld, Mogyorósi-dűlő); BH: Abaliget (Korzák), Barátúr (Cseresznyésdűlő), Bodolyabér (Kisbodolya), Kisbattyán (-kelet), Komló (Mecsekfalu), Kovácsszénája (Ádám-halála, Sas-rét), Liget (Zakinya), Magyaregregy (Hodács, Lapos-völgy), Magyarszék (Benága, Csonka-rét, Halom-dűlő, Rövid-földek), Orfű-Tekeres (Égett-szállás); DZS: Almamellék (-észak), Antalfalu (Temetői-dűlő), Bükkösd (-észak, Megyefa), Bükkösd- Becsali (Téglaházi-dűlő), Csertő (Titvány), Csonkamindszent (Kám-völgy), Dinnyeberki (Szociális otthon környékén, Vörös-hát), Helesfa (Pajta-fő), Hetvehely (-nyugat, Rókalyuk), Ibafa (Liki-föld), Kacsóta (-észak), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy), Nagyváty (Girótfa), Nyugodterzsébet (Szőlőhegy), Somogyapáti (Adorjánpuszta), Somogyviszló (Szabó-szőlőki-dűlő), Szentlászló (Szérüskerti-tábla); ÉZS: Bakóca (Nagy-mező), Boldogasszonyfa (Cserkovina, Hegyesdi-mező), Bőszénfa (Törjék-puszta), Gálosfa (Hosszú-hegy), Gödre (Rosenberg, Thomasberg), Gyümölcsény (Lazina alja), Hajmás (Öreg-hegy), Husztót (Cikedűlő), Kaposgyarmat (-észak), Kaposkeresztúr (-észak), Kaposszerdahely (Szőlőhegy),

9 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 105 Mindszentgodisa (Felsőmindszent), Oroszló (Bükk-mál), Simonfa (Banya-hegy), Töröcske (Kovács-hegy), Zselickislak (Deres-hegy), Zselicszentpál (Alsó-hegy); GD: Fazekasboda (Disznó-hát), Feked (Hosszú-dűlő), Mórágy (faluban, Pince-hegy); MH: Bakonya (-észak, Mokárdi-dűlő), Cserdi (Szőlőhegy, Horgas-dűlő), Hosszúhetény (Cseri-dűlő, Dömös-alja, Hegyalja utca, Mál-tető, Ormándi-dűlő, Potor-hegy, Som-kerék, Szorító-dűlő, Telki-dűlő), Kővágószőlős (Szerkőalja), Kővágótőttős (-dél, -kelet, -nyugat, Tótvár), Máza (-dél), Pécsvárad (Belsőtanyák, Kutyás, Külsőtanyák, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Pécs- Vasas (Parcsin), Váralja (Váraljai-hegy), Zengővárkony (Gesztenyés, Górica); MSZ: Dunaszekcső (Beváros); MT: Lánycsók (Parlag); NYH: Bóly (-nyugat); PS: Keszü (-észak), Pécs (Fogadó, Göjényi-rétek), Pécs-Nagyárpád; SZD: Alsónána (Pincesor), Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Kakasd-Széptölgyes (Országúti-dűlő), Lajvérpuszta (Malom-rét), Szálka (-észak, Kenderes); TH: Alsóbikád (Fejszés), Belecska (-kelet, Rozália), Dúzs (vasútállomás közelében), Gyönk (-észak), Hőgyész (Csicsó), Kalaznó (- nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Kisszékely (-észak, Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Kölesd (Haro-hegy), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Nagyszékely (Cseperke-hát), Tolnanémedi (-délkelet, kisszékelyi elágazó), Udvari (Forrásvölgy), Varsád (Szérüs-dűlő); V: Bonyhád-Majos (Hidasi-Nagy-szántók), Izmény (-nyugat), Kárász (faluban), Kisvejke (-észak), Köblény (-nyugat), Mekényes (-kelet), Nagymányok (Kenderes), Szászvár (Víz-völgy), Tófű (-dél), Vékény (Öreg-hegy). Extenzív szántók szegélyében gyakran tömeges. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1940, 1942b, 1943), BOROS in HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007). Anthemis ruthenica L. TH: Belecska (-kelet, -nyugat), Dúzs (vasútállomás közelében). Homoki extenzív szántókról került elő. További adatai: SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), PÁL és PINKE (2007). Anthemis tinctoria L. KS: Pincehely (Szőlőhegy); MH: Cserkút (faluban), Hosszúhetény (Dömös-alja dűlő), Pécs (Szentmiklós), Pécs-Vasas (Parcsin); TH: Zomba (Szentgálpuszta). Hagyományos művelésű szőlőültetvényekben és azok rézsűiből került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), JÁVORKA in HORVÁT (1939), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1977), PURGER (2008). Anthriscus caucalis M. Bieb. TH: Belecska (-kelet), Dúzs (vasútállomás közelében). Extenzív szántókról került elő. Az ország más területein gyakoribb (PINKE és PÁL 2001, PINKE et al. 2003). További adatai: MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), MAYER in HORVÁT (1936), HORVÁT (1977). Aphanes arvensis L. BD: Baksa (Rádfai-dűlő), Mecseknádasd (-dél), Ócsárd (Vár-dűlő); BH: Magyaregregy (Hodács); DZS: Somogyhásságy (Göröndő); ÉZS: Bakóca (Nagymező), Kishajmás (Kecske), Szentbalázs (Telek-hegy); FS: Nagycsány (Mokrád, Sötét-nyírdűlő, temető környékén), Sellye (-dél); MH: Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike); V: Ág (Cser-mező), Egyházaskozár (-dél). Extenzív szántók ritka gyomnövénye, a talaj savanyú kémhatását jelzi (PINKE és PÁL 2005). A faj további előfordulási adatait NENDTVICH T.

10 106 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), MAYER in HORVÁT (1935b), HORVÁT (1958, 1975) UJVÁROSI in HORVÁT (1958, 1975), PÁL (2002a), PÁL és PINKE (2007) közölte a térségből. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. BD: Görcsöny (Vigonvári-szőlőhegy), Kátoly (Szőlőhegy), Mohács (Szőlőhegy), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Székelyszabar (-kelet, Kisnyárádi-gödör), Újpetre (Grécpuszta), Zengővárkony (Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Komló (Dávidföld, Mecsekfalu, Mecsekjánosi, Jánosipuszta), Kovácsszénája (Ádám-halála), Liget (Zakinya), Orfű-Tekeres (Égett-szállás, -észak); DZS: Antalfalu (Temetői-dűlő), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy), Nagyváty (Girótfa); ÉZS: Bőszénfa (Rózsa-hegy), Csikóstőtős (Szabad-földi-dűlő, Szérüskert), Kishajmás (Kecske), Töröcske (Gáj), Zselickislak (Deres-hegy); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Bakonya (-észak), Cserkút (Kerekesdűlő, -nyugat), Kővágószőlős (Felső-Sajgó-dűlő, Szerkő alja), Kővágótőttős (-nyugat, Tótvár), Mánfa (Határ-tető), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécs (Szentmiklós), Pécs-Vasas (-dél), Zengővárkony (Gesztenyés); PS: Keszü (-észak), Pécs (Göjényi-rétek); TH: Belecska (-kelet), Tolnanémedi (kisszékelyi elágazó); V: Ág (Cser-mező), Aparhant (Szőlőhegy), Egyházaskozár (Murják-földek), Köblény (-nyugat), Mucsfa (Annamajori-földek), Szalatnak (-észak), Vékény (Öreg-hegy). Szántókról, szőlőkből és ruderális területekről egyaránt előkerült. További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1942b), NENDTVICH V. in HORVÁT (1942b), PURGER (2008). Arabis recta Vill. MH: Pécsvárad (Ruzsama). Extenzív szántó szegélyéből került elő. További adatai: SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HORVÁT (1975), MILLNER in KEVEY és HORVÁT (2000). Artemisia absinthium L. MH: Hosszúhetény (Potor-hegy). Extenzív szántó szegélyéből került elő. További adatai: MAYER (1859), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Asperugo procumbens L. BD: Himesháza (Kenderföldek); MH: Pécs (Megyer), Pécsvárad (Belsőtanyák, Malom közelében, Kutyás, Öreg-szőlők). Extenzív szántók ritka gyomnövénye. A térség néhány szántószegélyében tömeges volt. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), MILLNER in KEVEY (1998). Atriplex sagittata Borkh. SZD: Kakasd (Petőfi utca déli vége), Kismórágy (Papucs-hegy). Kapáskultúrákból és ruderális élőhelyekről került elő. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), SADLER in HORVÁT (1975). Avena fatua L. BD: Romonya (Deszka-kút); MH: Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike); PS: Pécs (Tüskésrét), Pécs-Nagyárpád. Szántóföldek szórványos elterjedésű gyomnövénye. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SZITA in HORVÁT (1958), Ujvárosi in HORVÁT (1958). Bifora radians M. Bieb. MH: Hosszúhetény (Som-kerék), Orfű (a Pécsi-tó mellett),

11 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 107 Pécsvárad (Rác-tető). Extenzív szántók ritka gyomnövénye. IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Nincs adata a térségből! Bromus arvensis L. BD: Erdősmecske (Moger), Görcsöny-Keresztespuszta (-kelet), Hidas (Magyar-hegy), Mecseknádasd (-dél), Nagykozár (Ritics), Ófalu (Kalkofen), Pécs (Málom), Pécs-Hird (Harangláb), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Szilvás (Pajtáskert); BH: Barátúr (Szállás-dűlők), Liget (Zakinya), Magyarhertelend (Igaz-oldal), Magyaregregy (Hodács, Lapos-völgy), Magyarszék (Benága, Halom-dűlő, Rövid-földek); DZS: Almamellék (- észak), Dinnyeberki (Vörös-hát), Hetvehely (-nyugat, Rókalyuk), Szentlászló (Szérüskertitábla), Szulimán (Rózsás); ÉZS: Bakóca (Nagy-mező), Baranyajenő (Hosszú-hegy), Boldogasszonyfa (Cserkovina), Cserénfa (Törcsényi-hegy), Gálosfa (Hosszú-hegy), Gyümölcsény (Lazina alja), Kaposgyarmat (-észak), Kisbeszterce (-észak, Tamás földje), Kishajmás (Bogorgya, Kecske), Meződ (Alsó-dűlő), Mindszentgodisa (Felsőmindszent), Oroszló (Hosszú-rétek), Palé (Malom-oldal), Szatina (Nagy-földek), Tormás (Magyaros), Zselicszentpál (Alsó-hegy); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Bakonya (Mokárdi-dűlő), Hosszúhetény (Cseri, Hegyalja utca, Som-kerék, Telki-dűlő), Kővágótőttős (-nyugat), Orfű- Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécsvárad (Kutyás, Ruzsama); TH: Udvari (-kelet); V: Aparhant (Szőlőhegy), Ág (Cser-mező), Bonyhád (Róka-dűlő), Kárász (faluban), Mekényes (-kelet), Szalatnak (-kelet). Szántóföldek adathiányos gyomnövénye. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1976), PÁL és PINKE (2007). Bromus japonicus Thunb. BD: Görcsöny-Keresztespuszta (-kelet), Szebény (Mogyorós); BH: Magyaregregy (Hodács); GD: Feked (Hosszú-dűlő); NYH: Bóly (Svincsina), Nagynyárád (Régenszvízen); V: Ág (Cser-mező). Szántóföldek, szőlőültetvények és ruderális területek gyomnövénye. További adatai: HORVÁT (1935b, 1942b, 1958). Bromus secalinus L. BD: Gyód és Görcsöny-Keresztespuszta között; FS: Bogádmindszent (faluban). Extenzív és intenzív szántókon egyaránt megtalálható, helyenként tömeges lehet. A modern vetőmagtisztítási módszerek hatására országosan megritkult (PINKE és PÁL 2005). IUCN besorolását tekintve veszélyeztetett (KIRÁLY 2007). A Drávamenti-síkság néhány gazdaságában problémagyomként jelentkezett. A térségben további adatait NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), REISINGER (1974), PÁL (2002a), PÁL és PINKE (2007) közli. Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston BD: Bár (Malom-dűlő), Berkesd (Öreg-hegy), Bogád (Szőlőhegy), Egerág (Bagi-gyakra), Ellend (Új szőlő), Erdősmecske (Moger), Garé (Petike), Geresdlak (Püspöklak), Hásságy (-észak), Hidas (Magyar-hegy), Kékesd (Kékesdierdő), Kisherend (Cserszél), Kozármisleny (-nyugat), Kövesd (Lajvéri-szőlők), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (a bekötőút mentén), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (Magas-puszta), Mohács (Szőlőhegy), Ófalu (Kalkofen), Palkonya (temető melett), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Pécs-Hird (Harangláb, Szél-föld), Pusztakisfalu (Nagy-rét), Romonya (Deszka-kút, Egyenes), Szebény (Mogyorós), Szellő (Kopár-rét), Székelyszabar (-kelet), Szilágy (-kelet), Szőke (Szőlőhegy), Véménd (Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Hosszú-földek, Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Bodolyabér

12 108 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 (Kisbodolya), Kisbattyán (-kelet), Komló (Mecsekfalu), Kovácsszénája (Ádám-halála, Sasrét), Orfű-Mecsekszakál (Végföldek), Orfű-Tekeres (Égett-szállás), Vázsnok (Öreg-hegy); DZS: Dinnyeberki (Vörös-hát), Ibafa (Liki-föld), Somogyviszló (Szabó-szőlőki-dűlő); ÉZS: Husztót (Cike-dűlő), Kaposszerdahely (Szőlőhegy), Szatina (Nagy-földek); GD: Mórágy (Pince-hegy); MH: Hosszúhetény (Cseri dűlő, Csókakő út, Dömös-alja, Ormándidűlő, Som-kerék), Kővágótőttős (-nyugat), Máza (-dél), Pécsvárad (Belsőtanyák, Kutyás, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Zengővárkony (Gesztenyés, Górica, Hajdútemetés); MSZ: Dunaszekcső (Beváros); MT: Mohács (Vasútállomás); PS: Pécs (Fogadó, Tüskésrét, Tüskés-dűlő); SZD: Alsónána (Pincesor), Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Szálka (- észak); TH: Belecska (-kelet, Rozália), Gyönk (Szabad-földek), Kalaznó (-nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Kisszékely (-észak, Hegyhát), Miszla (Ágnes-hegy, Macskáshegy, Vadalmás), Nagyszékely (Cseperke-hát), Tolnanémedi (Úrbéri-földek), Udvari (- kelet); V: Ág (Cser-mező), Bonyhád-Majos (Hidasi-Nagy-szántók), Gerényes (-észak), Izmény (-nyugat), Nagymányok (Kenderes), Szászvár (Víz-völgy), Tófű (-dél). Extenzív szántók viszonylag gyakori gyomnövénye, soha nem tömeges. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007). Bunias orientalis L. BD: Véménd (Apát-rétek); TH: Miszla (Macskás-hegy, Vadalmás). Extenzív szántó szegélyéből és ruderáliáról került elő. Nincs korábbi adata a térségből! Bupleurum rotundifolium L. BD: Pécs-Hird (Harangláb); MH: Hosszúhetény (Hegyalja út, Telki-dűlő), TH: Nagyszékely (Cseperke-hát). Extenzív szántók rendkívül ritka gyomnövénye. IUCN besorolását tekintve sebezhető (KIRÁLY 2007). További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b), PÁL (2003), KEVEY (2004), TÓTH (2007). Calepina irregularis (Asso) Thell. BD: Bár (Malom-dűlő), Egerág (Bagi-gyakra), Gyód (Ráci-dűlő), Pécs (Péterpuszta), Somberek (temető körül), Szőke (Szőlőhegy); MH: Bakonya (Mokárdi-dűlő), Boda (Só-hegy), Cserkút (Kerekesdűlő), Hosszúhetény (Csókakő, Dömös-alja, Szorító-dűlő), Kővágószőlős (Szerkő alja, Harka), Kővágótöttös (-kelet, - nyugat), Pécs (Alsómakár, Aranyhegy, Középmakár, Mecsekalja, Patacs, Rácváros, Sülevölgy, Szentmiklós, Ürög), Pécs-Somogy (Haris köz), Pécs-Szabolcs (Cserbokor-dűlő), Pécs-Vasas (Parcsin), Pécsvárad (Szász-völgy) [TÓTH ined.]; PS: Pécs: (Göjényi-rétek), Pécs-Nagyárpád, Pellérd (Kő-megye); TH: Belecska (Rozália), Hőgyész (Csicsó); V: Izmény (Aparhant irányába, a nagyüzemi szőlőkben), Mucsfa (Annamajori-földek). Szőlőültetvények és ruderális területek gyomnövénye. Déli oldalakon olykor tömeges. További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1936, 1940, 1942b, 1975), ZSÁK in HORVÁT (1942b), PURGER (2008). Camelina microcarpa Andrz. ex DC. BD: Áta (Avas), Bár (Malom-dűlő), Berkesd (Öreghegy), Bogád (Szőlőhegy), Ellend (Új szőlő), Egerág (Bagi-gyakra), Erdősmecske (Moger), Erzsébet (Alsó-rét), Geresdlak (Püspöklak), Görcsöny (Vigonvári-szőlőhegy), Görcsönydoboka (-nyugat), Gyód (Ráci-dűlő), Hásságy (-észak), Hidas (Magyar-hegy), Himesháza (Kenderföldek, Közép-hegy), Kátoly (Szőlőhegy), Kékesd (Kékesdi-erdő),

13 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 109 Kisherend (Cserszél), Kisnyárád (Tisztás), Kozármisleny (-nyugat), Kövesd (Lajvéri-szőlők), Lovászhetény (Kerti-szántók), Magyarsarlós (a bekötőút mentén), Maráza (-észak), Martonfa (-kelet), Mecseknádasd (-dél, Magas-puszta), Mohács (Szőlőhegy), Nagybudmér (Szelistye), Nagykozár (Ritics), Nagypall (Alsó-szilvás), Olasz (Hidor-hegy), Ófalu (Kalkofen, Krebsbach), Palotabozsok (Hambár, -nyugat), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Pécs (Málom), Pécs-Hird (Szél-föld, Szikla-berki-dűlő), Pécs-Újhegy (Bogádi út), Pécsudvard (Gyíkos-tó, Rasztina), Pócsa (-észak), Romonya (Bekefa, Egyenes), Somberek (-dél, Svájcer), Szabadszentkirály (Kerek-domb alja), Szebény (Mogyorós, Szikrás-legelő), Szellő (Kopár-rét), Szemely (a bekötőút mentén), Szentlőrinc (Pécsi úti dűlő, Tölgyfa-kút), Székelyszabar (-kelet, Kisnyárádi-gödör), Szilágy (-kelet), Véménd (Szőlőskert, Trefortpuszta), Zengővárkony (-dél, Hosszú-földek, Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Kovácsszénája (Ádám-halála), Orfű-Tekeres (Égett-szállás), Tékes (Döböcsin), Vázsnok (Öreg-hegy); DZS: Kacsóta (-észak), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy); ÉZS: Mindszentgodisa (Felsőmindszent), Vásárosdombó (Fleis-tag, Ódombó, Szekcsői-oldal); GD: Fazekasboda (Disznó-hát), Feked (Hosszú-dűlő), Mórágy (Pince-hegy); MH: Hosszúhetény (Cseri, Dömös-alja, Hegyalja út, Mál-tető, Ormándi-dűlő, Potor-hegy, Somkerék, Szorító-dűlő), Pécs (Mecsekalja), Pécs-Vasas (-dél, Parcsin), Pécsvárad (Belsőtanyák, Kutyás, Külsőtanyák, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Váralja (Szállás, Váraljai-hegy), Zengővárkony (Gesztenyés, Górica); MT: Lánycsók (Parlag); MSZ: Dunaszekcső (Beváros); NYH: Bóly (-nyugat); PS: Keszü (-észak), Pécs (Fogadó, Tüskés-dűlő, Tüskésrét), Pécs-Nagyárpád; SZD: Alsónána (Pincesor), Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Lajvérpuszta (Malom-rét), Szálka (Kenderes); TH: Alsóbikád (Fejszés), Belecska (- kelet, Rozália), Dúzs (vasútállomás közelében), Gyönk (-észak), Hőgyész (Csicsó), Kalaznó (-nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Kisszékely (-észak, Hegyhát), Kistormás (Varsádi-dűlő), Kölesd (Haro-hegy), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Nagyszékely (Cseperke-hát), Tolnanémedi (kisszékelyi elágazó, Úrbéri-földek), Udvari (- kelet), Varsád (Szérüs-dűlő); V: Ág (Cser-mező), Aparhant (Somos), Bonyhád-Majos (Hidasi-Nagy-szántók), Gerényes (-észak), Kisvejke (-észak), Nagymányok (Kenderes), Szászvár (Víz-völgy). Extenzív szántók gyomnövénye, sosem tömeges. A Camelino- Anthemidetum társulás névadó karakterfaja. További adatai: HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007), PURGER (2008). Camelina rumelica Velen. ÉZS: Mindszentgodisa (Felsőmindszent), MH: Hosszúhetény (Dömös-alja). Extenzív szántók szegélyéből került elő. IUCN besorolását tekintve adathiányos (KIRÁLY 2007). Nincs korábbi adata a térségből! Cannabis sativa L.: TH: Belecska (falu körül, Rozália), Felsőnána (Gyepföldek), Kistormás (Varsádi-dűlő), Tolnanémedi (-délkelet), Udvari (-kelet). Kapáskultúrák gyomnövénye. A Mecsek térségéből nem került elő, a tőle északkeleti irányban elterülő Tolnai-hegyháton azonban tömeges lehet. További adatai: NENDTVICH K. (1836), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. GD: Feked (Hosszú-dűlő). Energiafű tábla nedves völgyalji területéről került elő. IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). CSIKY (2006) Véleménye alapján a dél-dunántúli patakok, erecskék mentén elterjedtnek

14 110 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 mondható. További adatai: HORVÁT (1942b), MAYER in HORVÁT (1942b), SIMONKAI in HORVÁT (1942b), CSIKY (2006), KIRÁLY (2006), PÁL és PINKE (2007). Caucalis platycarpos L. BD: Nagybudmér (Szelistye), Ófalu (Kalkofen); BH: Kovácsszénája (Ádám-halála), Orfű-Tekeres (Égett-szállás); MH: Hosszúhetény (Cseridűlő), Pécsvárad (Belsőtanyák, a Malom környékén, Kutyás, Öreg-szőlők, Ruzsama); PS: Pécs (Fogadó, Mecsekalja); TH: Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás). Bázikus talajú, extenzív szántók ritka gyomnövénye. A térségből további adatait NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1940, 1942b, 1977), BOROS in HORVÁT (1942b), PÁL (2002a) és PURGER (2008) közli. Centaurea cyanus L. BD: Apátvarasd (Mészkemence), Áta (Avas), Berkesd (Öreg-hegy), Erdősmecske (Moger), Geresdlak (Püspöklak), Gyód (Ráci-dűlő), Kisherend (Cserszél), Kökény (Temető-dűlő), Lovászhetény (Kerti-szántók, Kőris-föld, Vörös-kereszt), Martonfa (-kelet), Mohács (Szőlőhegy), Ófalu (Kalkofen), Pereked (Alsó-szőlő, Felső-szőlő), Pécs- Málom (Völgy-dűlő), Pécsudvard (Gyíkos-tó), Pusztakisfalu (Nagy-rét), Regenye (Hegyalja), Szilágy (-kelet), Szilvás (Pajtáskert), Szőkéd (-észak), Zengővárkony (-dél, Hosszú-földek, Mogyorósi-dűlő, Salamon); BH: Kovácsszénája (Ádám-halála), Orfű- Tekeres (Égett-szállás), Varga (Gatya-tető), Vázsnok (Öreg-hegy); DZS: Hetvehely (-nyugat, Rókalyuk), Magyarlukafa (Szerenkei-hegy), Visnye (Csontos); ÉZS: Gálosfa (Hosszúhegy), Husztót (Cike-dűlő), Jágónak (Csákány-hegyi-dűlő), Kaposszerdahely (Szőlőhegy), Mindszentgodisa (Felsőmindszent), Simonfa (Banya-hegy), Szágy (Kálvária), Zselickislak (Deres-hegy); GD: Fazekasboda (Disznó-hát); MH: Cserkút (-nyugat), Hosszúhetény (Basa-gödör, Cseri-dűlő, Dömös-alja, Ormándi-dűlő, Som-kerék, Szorító-dűlő), Kővágószőlős (Szerkő alja), Kővágótőttős (-kelet), Magyaregregy (Hodács), Máza (-dél), Orfű (Orfűi-hegy), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécsvárad (Belsőtanyák, Kutyás, Öreg-szőlők, Ruzsama, Szászvölgy), Zengővárkony (Gesztenyés, Górica, Hajdútemetés); PS: Keszü (-észak), Pellérd (Kő-megye), Pécs (Göjényi-rétek); TH: Belecska (-kelet, -nyugat, Rozália), Kéty (Nagy-völgy, Temető-dűlő), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Tolnanémedi (kisszékelyi elágazó); V: Kárász (faluban), Szászvár (Víz-völgy). Extenzív szántók gyomnövénye. A vizsgált térségben még viszonylag sok település környékéről előkerült, azonban nagyobb borítást már csak elvétve jegyeztünk fel. A herbicidek egyre szélesebb körű alkalmazása miatt visszaszorulóban van (PINKE és PÁL 2005). További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), REISINGER (1974), UJVÁROSI cit REISINGER (1974), PÁL (2002a), PÁL és PINKE (2007), PURGER (2008). Centaurium pulchellum (Sw.) Druce BD: Pécs-Hird (Vizes dűlő); DZS: Csertő (Török temető), Hobol (-nyugat), Kacsóta (-észak), Nagypeterd (Cirok-tarló), Visnye (Csontos); ÉZS: Gálosfa (Hosszú-hegy), Gödre (Gödreszentmárton), Patca (Csipány), Simonfa (Puszta-hegy), Szágy (Nagy-Komlói-dűlő), Tormás (Kerék-fok), Töröcske (Gáj); SZD: Mőcsény (Hosszú-földek, Palatinca). Legtöbb adata nedves talajú tarlókról került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1958), BOROS in HORVÁT (1942b).

15 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 111 Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. BD: Bátaszék (Szentai-hegy), Hidas (Kert-dűlő), Máriakéménd (Öreg-hegy), Perked (Felső-mező); SZD: Lajvérpuszta (Szőlőhegy), Várdomb (Szőlőhegy); TH: Felsőnána (Görbe-földek, Gyepföldek). Szántóföldek és szőlőültetvények mezsgyéiből került elő. További előfordulási adatait lásd MAYER (1859), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b), Z. HORVÁTH (2007), PURGER (2008) munkáiban. Cerinthe minor L. BD: Hidas (Magyar-hegy), Kisjakabfalva (-kelet); BH: Liget (Zakinya), Magyaregregy (Hodács), Vázsnok (Öreg-hegy); DZS: Dinnyeberki (Vörös-hát); ÉZS: Patca (Csipány); MH: Hosszúhetény (Cseri, Cseri dűlő, Dömös-alja, Hegyalja út, Ormándi-dűlő, Rác-tető, Som-kerék, Telki-dűlő), Máza (Szabad-föld), Pécsvárad (Kutyás, Rác-tető, Ruzsama); TH: Gyönk (Szabad-földek), Kalaznó (-nyugat), Kéty (Nagy-völgy, Temetődűlő), Kisszékely (-észak, Hegyhát), Kölesd (faluban), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Tolnanémedi (-délkelet), Udvari (-kelet); V: Gerényes (-észak). Extenzív szántókról és tarlókról került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b), PURGER (2008). Chenopodium botrys L. MH: Pécs-Vasas (Petőfi-akna). A külszíni fejtés területén jelent meg. A térségben ritka fajnak tekinthetjük. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b). Chenopodium polyspermum L. BD: Garé (Petike), Ivánbattyán (Fáni-major), Kisdér (Rekettyés), Kiskassa (Új-dűlő), Ózdfalu, Szentlőrinc (Pécsi úti dűlő), Újpetre (Grucvaldteile), Villánykövesd (Jakabfalusi út mente); BH: Abaliget (Korzák), Bodolyabér (Kisbodolya), Liget (Zakinya), Magyaregregy (Hodács, Lapos-völgy), Magyarhertelend (Igaz-oldal), Magyarszék (Halom-dűlő); DS: Matty (-kelet); DZS: Csertő (Felső- Bástyalyuk), Helesfa (Pajta-fő), Nagypeterd (Cirok-tarló); ÉZS: Boldogasszonyfa (Ijedőhegy, Öreg-hegy), Bőszénfa (Öröm-hegy), Csikóstőttős (Szérüskert), Gödre (Gödreszentmárton), Hajmás (Öreg-hegy), Husztót (Alsó malom), Zselickisfalud (Öreghegy), Zselicszentpál (Kótormány); FS: Bogádmindszent (Kerekaljapuszta), Királyegyháza (Körtélyesi-dűlő), Pettend (-dél), Sellye (Remete-dűlő); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Mánfa (Határ-tető, Hátföld); NYH: Máriagyűd (Alsó-Köves-föld), Nagyharsány (Göcsösrét), Nagynyárád (Régenszvízen), Villány-Virágos (a falu pócsai vége); SZD: Gráboc (a faluban, Szociális otthon körüli földek), Mőcsény (Hosszú-földek, Palatinca). Enyhén savanyú, jó vízellátottságú tarlók növénye. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI in HORVÁT (1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b), HORVÁT (1958, 1975), KITAIBEL in HORVÁT (1958, 1975), PÁL és PINKE (2007). Chenopodium strictum Roth BD: Kisherend (Cserszél), Pécsudvard (temető mellett); BH: Tékes (Döböcsin), V: Ág (Cser-mező). Kapáskultúrákból került elő. További adatai: VÖRÖSS (1962, 1963a). Chenopodium vulvaria L. BD: Aranyosgadány (faluban), Somberek (faluban), MH: Pécs (Belváros). Ruderális termőhelyekről; baromfiudvarokról és települések belterületéről (jár-

16 112 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 dákról, lábazatok tövéből) került elő. IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Korábbi adatai: SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1975), NENDTVICH K. in HORVÁT (1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b). Commelina communis L. BD: Kövesd (Téglagyár), Nagypall (faluban), Somberek (faluban); BH: Magyarszék (a faluban); DS: Old (faluban); MH: Pécs (Belváros); PS: Pécs (Kertváros, Megyer). Települések belterületéről került elő leggyakrabban (házfalak mellől), azonban szemétdombok környékén is találkoztunk vele. Nincs korábban közölt adata a térségből! Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger BD: Pécs-Hird (Szikla-berki-dűlő), Versend (- dél); PS: Pécs (Megyer). Szántószegélyekből került elő. A keleti szarkaláb az ország tiszántúli szántóin tömeges lehet (PINKE és PÁL 2005), a Dunántúlon azonban szórványos elterjedésű, csupán szálanként fordul elő. További adatai: MAYER (1859), GÖRLITZ in UECHTRITZ (1966), PÁL (2003). Convolvulus cantabrica L. MH: Pécs (Szentmiklós). A Szőlészeti és Borászati Intézet Szentmiklóshegyi Kísérleti Telepének rézsűiről került elő. Hazánkban hivatalosan védett faj, azonban nem tekinthető veszélyeztetettnek (KIRÁLY 2007). További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), JÁVORKA in HORVÁT (1935b), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1943, 1977), SADLER in HORVÁT (1943, 1977). Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. PS: Pécs (Göjényi-rétek, Megyer). Extenzív szántók szegélyéből és taposott gyomtársulásokból került elő. A térségben ritka. IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). További adatai: SIMONKAI (1876), BOROS (1925), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), PÁL és PINKE (2007). Crupina vulgaris Cass. MH: Pécsvárad (Ruzsama). Egy extenzív szántó szegélyéből sikerült kimutatni. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), HORVÁT (1935b, 1943). Digitaria ischaemum Schreb. ex Muhl. BD: Görcsöny (Csér). Kapáskultúrából származik az említett adata. Hazánk területén ritka (KIRÁLY 2009). IUCN besorolását tekintve adathiányos (KIRÁLY 2007). Terepi azonosítása és elkülönítése a D. sanguinalis-tól nehézkes. További adatai: MAYER in HORVÁT (1936), HORVÁT (1942b). Draba muralis L. BH: Orfű-Mecsekszakál (Végföldek); DZS: Magyarlukafa (Szerenkeihegy), Vásárosbéc (Köblös-szőlőhegy); MH: Bakonya (-észak), Pécs (Szentmiklós), Pécsvárad (Belsőtanyák). Extenzív szántók szegélyéből és hagyományosan művelt szőlőültetvényekből került elő. További adatai: HORVÁT (1939, 1958, 1975, 1977), KÁRPÁTI in HORVÁT (1942b), KIRÁLY G. (1998), KIRÁLY G. és KIRÁY A. (1998), PÁL (2002a). Eleusine indica (L.) Gaertn. MSZ: Dunaszekcső (faluban); PS: Pécs (Északmegyer). Mindkét esetben települések belterületének, ruderális élőhelyeiről került elő. A világ egyik

17 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 113 legfontosabb gyomnövényeként nyilvántartott aszályfű (HUNYADI et al. 2000) hazánkban is egyre több településen üti fel a fejét. Főként lakott területek ruderáliáin, járdarepedésekben, épületek tövében találkozhatunk vele. KIRÁLY (2009) a faj Dél-Dunántúl elterjedése esetében Belső-Somogyot említi. Nincs korábbi adata a térségből! Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. ÉZS: Szentbalázs (Telek-hegy); SZD: Kakasd-Széptölgyes (Országúti-dűlő). Szőlőültetvényekből került elő. Magyarország területén ritkának tekinthető (KIRÁLY 2009). IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). Kapáskultúrák gyomnövényeként jellemezhető. Korábbi adatai a térségből: SIMONKAI (1876), HORVÁT (1942b), MAYER in HORVÁT (1942b), Zsák in HORVÁT (1942b), CSIKY (2006). Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. ÉZS: Gödre (Gödreszentmárton). Gabona tarlóról került elő. HORVÁT (1942b) közönségesnek tartja a környéken. Erysimum odoratum Ehrh. MH: Hosszúhetény (Potor-hegy), Pécs (Pécsbánya), Pécs- Vasas (Parcsin). Előfordulását a Mecsek ruderális termőhelyeiről jegyeztük fel. Pécsbánya területén, a Karolina külfejtésen tömeges. Országos tekintetben ritka faj. Hazánkban hivatalosan védett faj, azonban nem tekinthető veszélyeztetettnek (KIRÁLY 2007). További adatai: MAYER (1859), SIMONKAI (1876), NENDTVICH T. in KERNER (1863), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1975), TÓTH (2000, 2002, 2007). Erysimum repandum L. TH: Belecska (Rozália), Gyönk (Szabad-földek), Miszla (Ágneshegy, Macskás-hegy, Vadalmás). Extenzív szántószegélyekről mutattuk ki. Szórványos elterjedésű faj (KIRÁLY 2009). A Tolnai-hegyhát néhány extenzív szántójáról került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), SIMONKAI (1876), KNAPP in HORVÁT (1942b), MILLNER in KEVEY és HORVÁT (2000). Euphorbia exigua L. BD: Ófalu (Kalkofen), Újpetre (Szőlőskertek); BH: Orfű-Tekeres (- észak), Vázsnok (Öreg-hegy); DZS: Kacsóta (-észak); MH: Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Váralja (Sándorfa) [TÓTH ined.]; PS: Pécs (Fogadó, Mecsekalja); TH: Kalaznó (- nyugat). Tarlók tipikus gyomnövénye, napjainkra megritkult. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), ZSÁK in HORVÁT (1942b), UJVÁROSI in HORVÁT (1958), HORVÁT (1977). Euphorbia falcata L. BD: Magyarsarlós (Szőlőhegy), Szilágy (-észak, -kelet), Zengővárkony (Hosszú-földek); BH: Orfű-Tekeres (-észak); MH: Hosszúhetény (Dömösalja, Rác-tető), Kővágótőttős (-kelet), Pécsvárad (Rác-tető); NYH: Máriagyűd (Alsó-Kövesföld); TH: Diósberény (Hosszú-földek), Felsőnána (-dél), Gyönk (Szabad-földek), Hőgyész (Szálláspuszta), Kalaznó (-nyugat), Kistormás (Varsádi-dűlő), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás), Zomba (Páskum); V: Bonyhád-Majos (Hidasi-Nagy-szántók), Závod (Árvaitanya). Tarlók tipikus gyomnövénye, napjainkra megritkult. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1958), PRISZTER in HORVÁT (1958), UJVÁROSI in HORVÁT (1958).

18 114 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 Euphorbia falcata subsp. acuminata (Lam.) Simonk. TH: Felsőnána (-dél). Tarlók tipikus gyomnövénye. Az alfaj országosan sem tekinthető gyakorinak (PINKE és PÁL 2001). Nincs korábban közölt adata a térségből! Euphorbia maculata L. PS: Pécs (Megyer). Ruderális termőhelyeken, járdarepedésekben, taposott környezetben. További adatai: KÁRPÁTI in HORVÁT (1956, 1958), VÖRÖSS (1962). Euphorbia platyphyllos L. V: Závod (Árvaitanya). Gabona tarlóról jegyeztük fel. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1943), KNAPP in HORVÁT (1942b). Euphorbia stricta L. PS: Keszü (-észak). Extenzív szántó szegélyéből került elő. További adatai: HORVÁT (1942b, 1977). Filago arvensis L. MH: Cserkút (Kerekesdűlő, -nyugat), Kővágószőlős (Harka, Sajgó), Pécs (Aranyhegy, Szentmiklós, Zurna), Pécs-Vasas (-dél); V: Egyházaskozár (Jauka-hegy). A felsorolt adatok szőlőültetvényekből származnak. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1958, 1977). Filago vulgaris L. s. str. BD: Görcsöny (Vigonvári-szőlőhegy); MH: Kővágószőlős (Harka, Sajgó), Orfű-Bános (Bánosi-szállás, Petike), Pécs (Szentmiklós), Pécsvárad (Aranyhegy) [TÓTH ined.], Zengővárkony (Gesztenyés). A felsorolt adatok szőlőültetvényekből származnak. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1942b, 1958, 1977), BOROS in HORVÁT (1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b). Fumaria officinalis L. BD: Erdősmecske (Fritz-malom-völgy), Geresdlak (Kisgeresd), Hidas (Magyar-hegy), Himesháza (Közép-hegy), Lovászhetény (-dél), Máriakéménd (Öreghegy), Mohács (Szőlőhegy), Nagybudmér (Vezovác), Pécs-Hird (Kerékhegy-dűlő), Romonya (Egyenes), Szebény (Szikrás-legelő); BH: Abaliget (Bába-kút), Liget (Zakinya), Tékes (Döböcsin); ÉZS: Csikóstőttős (Szérüskert); GD: Mórágy (faluban); MH: Boda (Sóhegy), Bakonya (-észak), Cserkút (Kerekesdűlő), Hosszúhetény (Csókakő út, Dömös-alja, Hegyelő, Szorító-dűlő), Kismányok (Keskeny úti szőlőhegy), Kővágótőttős (-nyugat), Máza (Kecske-hegy), Pécs (Aranyhegy, Csoronika, Kis-Mély-völgy, Középmakár, Lőtér-dűlő, Makár, Pécs-Szabolcs, Sülevölgy, Szentmiklós, Ürögi határút, Zurna), Pécsvárad (Ruzsama); MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); SZD: Alsónána (Szabad-földek); V: Kárász (Öreg-hegy), Szalatnak (-kelet), Vékény (Öreg-hegy). Az adatok nagy részét szőlőültetvényekből jegyeztük fel, azonban extenzív szántók szegélyéből is kimutattuk. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), HORVÁT (1958). Fumaria rostellata Knaf MH: Pécs (Lőtér-dűlő, Sülevölgy, Szentmiklós). Szőlőültetvényekből és azok rézsűiből került elő. Ritka. IUCN besorolását tekintve veszélyeztetettség közeli (KIRÁLY 2007). További adatai: JANKA in HORVÁT (1942b), MILLNER in VÖRÖSS (1974). Fumaria schleicheri Soy.- Will. BD: Romonya (Egyenes); BH: Vázsnok (Öreg-hegy);

19 PÁL HENN NYULASI: ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL GYOMFLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 115 MH: Cserkút (Kerekesdűlő), Hosszúhetény (Csókakő út, Dömös-alja, Potor-hegy), Pécs (Szentmiklós); PS: Keszü (-észak), Pécs (Tüskésrét, Tüskés-dűlő, Kertváros); TH: Felsőnána (-dél), Miszla (Ágnes-hegy, Macskás-hegy, Vadalmás). Extenzív szántókon és szőlőültetvényekben egyaránt előfordult. További adatai: HORVÁT (1936, 1942b). Fumaria vaillantii Loisel. BD: Belvárdgyula (Ug-dűlő), Egerág (Bagi-gyakra), Kozármisleny (-nyugat), Kövesd (Lajvéri-szőlők), Nagybudmér (Szelistye), Olasz (Hidorhegy), Ófalu (Kalkofen), Palotabozsok (Kenderföld), Szőke (Szőlőhegy); BH: Kisbattyán (- kelet); MH: Pécs (Szentmiklós), Pécs-Somogy (Murom), Pécsvárad (Kutyás); NYH: Bóly (-nyugat); PS: Pécs (Kertváros); SZD: Szekszárd (Malom-oldal); TH: Kéty (Nagy-völgy); Tolnanémedi (Úrbéri-földek), Zomba (Szentgálpuszta); V: Aparhant (Somos). Extenzív szántókon és szőlőültetvényekben egyaránt előfordult. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), BARTAL (1911), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b), KNAPP in HORVÁT (1942b), SIMONKAI in HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007), PURGER (2008). Gagea villosa (M. Bieb.) Duby BH: Komló (Cseresznyák), MH: Hosszúhetény (Dömösalja), Pécs (Sülevölgy, Szentmiklós, Ürögi határút), Pécs-Somogy (Haris köz, Őr-hegy), Pécs-Szabolcs (Közép-hegy), TH: Diósberény (-nyugat). Hagyományos művelésű szőlőültetvények ritkább gyomnövénye. Korábbi adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HORVÁT (1942b, 1976), SZITA in HORVÁT (1942b), PÁL (2003). Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. MH: Hosszúhetény (Cseri), Pécsvárad (Aranyhegy) [TÓTH ined.]. Kapáskultúrából került elő. Korábbi adatai: SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), HORVÁT (1942b, 1943). Galeopsis ladanum L. ÉZS: Oroszló (Pala-rét); GD: Feked (Hosszú-dűlő); V: Kárász (faluban). Extenzív szántókról és gabonatarlókról került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és Horvát (1939), HORVÁT (1939, 1977), NENDTVICH V. in HORVÁT (1942b). Geranium molle L. MH: Pécs (Szentmiklós). Szőlőültetvények kaszált sorából és rézsűkről mutattuk ki. További adatai: MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), NENDTVICH T. in NEILREICH (1866), HORVÁT (1942b, 1977). Geranium pyrenaicum Burm.f. MH: Pécs (Csoronika). A Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjéből több tő is előkerült. További adata: BALOG in HORVÁT (1939), HORVÁT (1943). Geranium rotundifolium L. MH: Cserkút (Kerekesdűlő), Pécs (Patacs, Sülevölgy). Szőlőültetvényekből került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), NENDTVICH K. in NEILREICH (1866), MAYER (1859), SIMONKAI (1876). Gnaphalium uliginosum L. BH: Magyaregregy (Lapos-völgy); DZS: Patapoklosi (Felsőmező); ÉZS: Baranyaszentgyörgy (Tatárka-dűlő), Gödre (Gödreszentmárton), Szágy (Nagy- Komlói-dűlő), Szentbalázs (Telek-hegy); NYH: Villány-Virágos (-dél); V: Kárász (Kárász-

20 116 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 12 Köblény vasútállomás közelében) [TÓTH ined.]. Jó vízellátottságú szántókon és belvizes területeken jelenik meg. További adatai: MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), SIMONKAI (1876), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b, 1958, 1977), ZSÁK in HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007). Gypsophila muralis L. BH: Magyaregregy (Hodács); DZS: Csertő (Török temető), Kacsóta (-észak), Visnye (Csontos); ÉZS: Bőszénfa (Törjék-puszta), Csikóstőttős (Szabadföldi-dűlő), Gödre (Gödreszentmárton), Kaposszerdahely (Szőlőhegy), Szágy (Nagy- Komlói-dűlő), Szenna (Vén Balázs), Szentbalázs (Telek-hegy), Szilvásszentmárton (Pusztahegy); FS: Sellye (Remete-dűlő); MH: Hosszúhetény (Nagy-mező) [TÓTH ined.], Kővágótőttős (-észak), Orfű-Bános (Petike, Bánosi-szállás), Pécs (Pécsbánya), Váralja (Sándorfa és Szederfa között) [TÓTH ined.]; NYH: Villány-Virágos (-dél); V: Kárász (Kárász-Köblény vasútállomás közelében) [TÓTH ined.], Szárász (Rolltanya). Főként tarlók gyomnövénye, de ruderális területekről is előkerült. Korábbi adatai: NENDTVICH T. (1846), MAYER (1859), NENDTVICH T. in KERNER (1863), HOLLÓS (1911), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), HORVÁT (1942b), PÁL és PINKE (2007). Heliotropium europaeum L. BD: Borjád (-dél), Cikó (Kókai-oldal), Egerág (Újegerág), Erzsébet (Kékesdi-erdő, Pince-föld), Görcsöny (Hin-völgye), Kátoly (Szőlőhegy), Kékesd (Kékesdi-erdő), Kisjakabfalva (Gyalogúti dűlő), Kozármisleny (Sasfészek), Kökény (Cseridűlő), Lothárd (Szabad-földek), Magyarsarlós (Szőlőhegy), Nagybudmér (-nyugat), Palkonya (Hegyi-földek-dűlő), Pócsa (-dél), Somberek (Sloszberg), Szederkény (-kelet), Szilágy (-észak), Villánykövesd (Jakabfalusi út mente), Vókány (Nagy-Völgy-dűlő); DZS: Dinnyeberki (Kám-völgyi-dűlő); ÉZS: Gödre (Gödreszentmárton), Kaposkeresztúr (a temetőnél), Mindszentgodisa (Felsőmindszent); GD: Feked (Hosszú-dűlő); MH: Cserdi (Szőlőhegy), Hosszúhetény (Ormándi-dűlő, Rác-tető, Som-kerék), Váralja (Szélső-dűlő) [TÓTH ined.]; MSZ: Dunaszekcső (Gál-hegy); NYH: Bóly (Svincsina), Márok (Márokszentmárton), Nagyharsány (Göcsös-rét); PS: Pécs (Fogadó); SZD: Gráboc (Szociális otthon körüli földek), Kismórágy (faluban, Rozsdásserpenyő), Szálka (-észak); TH: Kéty (Temető-dűlő), Hőgyész (Szálláspuszta), Pincehely (Mandi-tanya), Szakadát (Osztás-dűlő), Zomba (Páskum). Kapáskultúrákból és tarlókról került elő. További adatai: NENDTVICH K. (1836), MAYER (1859), SIMONKAI (1876), JÁVORKA in HORVÁT (1939), KITAIBEL in GOMBOCZ és HORVÁT (1939), KNAPP in HORVÁT (1942b), CSAPODY I. (1953), PURGER (2008). Helminthia echioides (L.) Gaertn. PS: Pécs (Tüskésrét), V: Bonyhád (Istvánmajor). A mediterráneumban közönséges gyomnövény, néhány töve a térség ruderális és szegetális élőhelyeiről egyaránt előkerült. IUCN besorolását tekintve veszélyztetettség közeli (KIRÁLY 2007). SIMONKAI (1876) és HORVÁT (1977) csupán Villány mellől közli. További adatai: LENGYEL in HORVÁT (1942b), ZSÁK in HORVÁT (1942b), TÓTH in KEVEY és HORVÁT (2000), FARKAS és TÓTH in KEVEY és HORVÁT (2000). Hibiscus trionum L. BD: Baksa (-észak), Belvárdgyula (Ug-dűlő), Berkesd (Öreg-hegy), Egerág (Újegerág), Ellend (Új szőlő), Erzsébet (Kékesdi-erdő, Pince-föld), Görcsöny- Keresztespuszta (-kelet), Ivánbattyán (Fáni-major), Kátoly (Szőlőhegy), Keszü (-dél),

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Június 01. hétfő Június 02. kedd Június 03. szerda Június 04. csütörtök

Részletesebben

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard)

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év január hónap RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Nap Mérés tervezett ideje Január 01. Csütörtök 10.00-12.00 578

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2016. év december hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap December 01. csütörtök December 02. péntek December 03. szombat

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2017. év január hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Január 01. vasárnap Január 02. hétfő Január 03. kedd Január 04.

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás

Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás területérõl PÁL Róbert PTE TTK, Növénytani Tanszék, H-7624 Pécs Ifjúság u. 6. E-mail: palr@ttk.pte.hu Bevezetés Az elmúlt néhány évben számos fiatal magyar

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Megyei szövetség tagegyesületének neve Elnök neve, elérhetősége Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 00/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. május

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény július 3. szerda 06.30-07.45 óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám 08.00 09.15 óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény 09.30-10.45 óráig Keszü, Petőfi u. 127. szám 11.00-12.15 óráig Pellérd, Dózsa György

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. Pécs, Siklósi út 1. Érvényes: 2014. december 14-től, vasárnaptól ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől az 1504 Szeged

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES

ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES FODOR JÓZSEF ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Országos Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES HEGYEN TELEPÍTENDO 3D

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20.

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20. Bonyhád Lakó >65 nap (becsült) korú népes. Aparhant 111 6 8 11 5 0 466 7,7 777 4,6 0,65 Bátaapáti 41 45 5 14 6 11 160 28,1 296 15,20 2,12 Bonyhád 14045 619 218 166 50 186 6147 10,1 9576 6,46 0,90 Bonyhádvarasd

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉI TERVE ELFOGADÁI FÁZI

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában)

Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában) Ügyszám: 07-7/1810-6/2015. Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában) amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Adatok a Baranyai-dombság flórájához

Adatok a Baranyai-dombság flórájához 17 Adatok a Baranyai-dombság flórájához PURGER Dragica Pécsi Tudományegyetem, TTK, Biológiai Intézet, Állatökológia Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. dragica@ttk.pte.hu Bevezetés A Mecseken és környékén

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. szeptember

Részletesebben

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2015. április 29. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 12/2015. (IV. 16.) Kgy. Beszámoló Baranya megye 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 501301 Szolgáltató megnevezése : Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe : 7200 Dombóvár Kórház utca 39-41. Telefon : 74/564-000

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 06/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2015/2016. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016.

Részletesebben

NYÍLT TÚRÁK. Szép időt és jó túrázást kívánunk!

NYÍLT TÚRÁK. Szép időt és jó túrázást kívánunk! NYÍLT TÚRÁK 2011 Január 2. vasárnap. MECSEK Pécs, Hősök tere Árpádtető Hársas-forrás Vasasi-árok Vasas Táv: 12 km. Túravezető: Kaszás Károlyné, Tel.: 06-30-411-2881 Január 8. szombat. MECSEK Baranyai Aurél

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsónána 150 Ft/m2 6000 Ft/év 2 Alsónyék 50 Ft/m2 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 1,5 % 3 Aparhant 6500 Ft/év 2% 4 Attala 9000 Ft/év

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Részletesebben

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó )

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) Helyszín Munkanap Időpont MOHÁCS Felszab.ltp. 07:00 08:20 Horváth K.u.10. - parkoló Radnóti ltp. 08: 30 09:50 I. épület előtti parkoló Széchenyi Iskola

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

K I V O N A T. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása

K I V O N A T. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2014. (V.15.) sz. határozata Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

11/2015. (05.08) számú Megyei Hivatalos Értesítő

11/2015. (05.08) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év november hónap

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év november hónap Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év november hónap Pécsi Rendőrkapitányság Nap Mérés tervezett ideje november 1.szombat 07.30-09.30 november 2. vasárnap

Részletesebben

18/2014. (08.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő

18/2014. (08.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

17/2015. (08.14) számú Megyei Hivatalos Értesítő

17/2015. (08.14) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

Beszámoló. Tárgy: 2011.01.01.-től 2011.12.31.-ig az Álhubál Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről.

Beszámoló. Tárgy: 2011.01.01.-től 2011.12.31.-ig az Álhubál Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről. Beszámoló Tárgy: 2011.01.01.-től 2011.12.31.-ig az Álhubál Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről. Az Álhubál Nonprofit Kft. feladata a projekt eredményeként létrehozott állati hulladék begyűjtő állomás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki. Ügyszám: 07-7/185- /2010. ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki. 1. Az intézmény neve: Életminőség-fejlesztő

Részletesebben

CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLOKDÁSI TÁRSULÁS ESETI BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLOKDÁSI TÁRSULÁS ESETI BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLOKDÁSI TÁRSULÁS ESETI BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év május hó... napjától 1 1. A szabályozás célja A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató az Új Széchenyi Terv

Részletesebben

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek:

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek: Bőrgyógyászat Adorjás Baranyahídvég Harkány Hirics Kemse Kisszentmárton Kórós Lúzsok Páprád Piskó Sámod Vajszló Vejti Zaláta Ortopédia Adorjás Baranyahídvég Besence Bogádmindszent Bogdása Csányoszró Drávafok

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2016. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1 Közút 6542 összekötő út Baranya Komló 1,671 3 + 953 5 + 550 586 51 13 305 25 5 72 9 3 50 50 50 68,0 65,0 59,4 68,9 6542 összekötő út Baranya Komló 2,328 5 + 550 7 + 919 529 23 11 275 11 4 65 4 2 50 50

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

25/2015. (10.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő

25/2015. (10.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

22/2014. (09.26) számú Megyei Hivatalos Értesítő

22/2014. (09.26) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

2/2015. (03.06) számú Megyei Hivatalos Értesítő

2/2015. (03.06) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Baranya megye nappali ellátást nyújtó szociális intézményei

Baranya megye nappali ellátást nyújtó szociális intézményei Baranya megye nappali ellátást nyújtó szociális intézményei Bóly körzete: Fenntartó neve neve /telephely címe, férőhelyek száma, telefonszáma Bólyi Mikrokörzeti Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó i

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 02/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2015/2016. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A gazdasági

Részletesebben

Botanikai adatok Tolnából, Baranyából

Botanikai adatok Tolnából, Baranyából Botanikai adatok Tolnából, Baranyából TÓTH István Zsolt H-7150 Bonyhád, Kossuth L. u.23. tizs@citromail.hu Bevezetés A korábbi években, fıleg a Keleti-Mecsek és környékének botanikai adatait győjtöttem,

Részletesebben

A pécsi kistérség. Husztót. Kovácsszénája Hetvehely. Szentkatalin. Orfű. Abaliget. Pereked Cserdi. Berkesd Csonkamindszent

A pécsi kistérség. Husztót. Kovácsszénája Hetvehely. Szentkatalin. Orfű. Abaliget. Pereked Cserdi. Berkesd Csonkamindszent A pécsi kistérség Magyarország megyéi Az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a pécsi kistérség településein Baranya megye Husztót Kovácsszénája Hetvehely Szentkatalin Okorvölgy Abaliget Bükkösd Dinnyeberki

Részletesebben

22/2016. (09.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő

22/2016. (09.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

8/2015. (04.17) számú Megyei Hivatalos Értesítő

8/2015. (04.17) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerő megoldására társulási megállapodásának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe 2009. április TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 II. JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-i ülésének éből Tárgy: Muraköz megye és Baranya megye közötti együttműködési megállapodás előkészítése 35/2015. (IX. 17.) Kgy. Határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2012.

Részletesebben

12/2015. (05.15) számú Megyei Hivatalos Értesítő

12/2015. (05.15) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2,

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2, y,zaggyúiés HivMa~' Irományszáuv, X533 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett 2015 JÚN 2 2, Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

26/2015. (10.16) számú Megyei Hivatalos Értesítő

26/2015. (10.16) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

23/2015. (09.25) számú Megyei Hivatalos Értesítő

23/2015. (09.25) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

26/2014. (10.24) számú Megyei Hivatalos Értesíto

26/2014. (10.24) számú Megyei Hivatalos Értesíto MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Adatok a Baranyai-dombság flórájához

Adatok a Baranyai-dombság flórájához 17 Adatok a Baranyai-dombság flórájához PURGER Dragica Pécsi Tudományegyetem, TTK, Biológiai Intézet, Állatökológia Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. dragica@ttk.pte.hu Bevezetés A Mecseken és környékén

Részletesebben

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Ssz. Nyertes pályázó neve, megnevezése Jogcím típusa Célterület megnevezése 1. Keleti-Mecsek Egyesület Közösségi célú fejlesztés A vidéki

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 579/2006. (11.30.) sz. határozata. Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 579/2006. (11.30.) sz. határozata. Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 579/2006. (11.30.) sz. határozata Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról 1) A Közgyűlés a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival

Részletesebben

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 01. vasárnap 07.30-08.45 Pécs, Nendtvich A. út - Páfrány u. kereszteződése 09.00-10.15 Pécs, Magyarürögi út 133. szám (40km/h) 10.30-11.45 Pécs, Nyugatipari

Részletesebben

Baranyai magyar gyermekjátékok

Baranyai magyar gyermekjátékok Baranyai magyar gyermekjátékok készítette: Bánfi Rita PTE-BTK angol-néprajz konzulens: Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus PTE-BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék A témaválasztásról a néphagyomány

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület október 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület október 24-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. október 24-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 152/2013. (X. 24.) határozata Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben