Internet: II. évf. 6. sz., június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: II. évf. 6. sz., június DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Kereszténység és az élet 1 Dr. Bajnok István: Rendszerváltás, oh 3 Szentesi Ferenc: Választások Egy pillanatra 6 Kereszténység és az élet Aki már olvasta az Értesítőt, tapasztalhatta, hogy cikkeink keresztény és magyar érdekeket képviselnek, és minden magyar állampolgártól megköveteli hazánk érdekeinek védelmét! Aki önös vagy pártérdekből hazánkat is belekényszeríti a nemzet számára kedvezőtlen megállapodásokba, azt akár hazaárulónak is tarthatjuk. Írásainkból tapasztalhatták, merjünk magyarok lenni, nemcsak itthon, hanem a nemzetközi életben is. Ebben a cikkben a keresztény tanítás és a társadalmi élet kapcsolatát szeretnénk megmutatni. Biztos lesznek olyan olvasók is, akik nem tudják ezt elfogadni, azoknak azt tudom tanácsolni, legyenek türelmesek, mert múltunkat vállalni kell, akár akarjuk, akár nem a magyarság múltja Szent István királyunk óta a kereszténységhez kötődött. A kereszténység nemcsak vallási hit, a kereszténység életforma is. Hazánkban a liberalizmus a másság elismerésével terjedőben van. Hazánk 32 egyházat (vallást) ismert el. A kormány az elismeréssel egyházak között esélyegyenlőséget biztosított. Az egyházak súlya (taglétszáma), tanítása, politikai szerepe, elterjedtsége, nemzetközi kapcsolatai stb. tekintetében nagy eltérések vannak. A másság elismerésére mindezek kevésnek tarthatók. Az esélyegyenlőség nem ma keletkezett. Az őskorban, ókorban, a rabszolgatartó társadalmakban nem létezett esélyegyenlőség. Jézus Krisztus fellépésével beszélhetünk esélyegyenlőségről. Ő nyilvánította ki először, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ezt jó, ha tudják a mai esélyegyenlőségről nyilatkozók! Furcsa lenne, ha egyes filozófusok elismernék, hogy például (a szerintük a nem létező) Isten előtt ugyan egyenlők lehetünk, de az emberek között nem.

2 A keresztény egyházak sem egységesek. Múltjuk az Ószövetség és az Újszövetség tanításához kapcsolódik. Az Ószövetség eredetileg a zsidó valláshoz tartozik, ők nem fogadják el Jézus Krisztust megváltónak. A keresztények kritikával fogadják el az Ószövetség egyes tanítását mint eredeti forrást. Két példát említek: az egyikben Ábrahám fiát, Izsákot hajlandó feláldozni, hogy bizonyítsa Istenhez hűségét (amit Isten nem fogadott el). Az Újszövetségben is furcsa lenne, ha gyermekünk feláldozásával kellene Istenhez tartozásunkat bizonyítani. A másik példa a házasság kérdéséhez tartozik. Az Ószövetségben a férfi joga volt, hogy feleségének elbocsátó levelet adjon. Jézus erre azt mondta: keménységtek érdekében kellett ezt megengedni. Az Újszövetségben viszont azt tanultuk: amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét! Írásomban gondolatokat vetek fel nem kívánok új szektát vagy vallást alapítani, csupán a meglevő keresztényit megjavítani. A keresztény tanítást szellemi örökségünknek tartom, ami a mai életünkben is aktuális, és ehhez kell hozzáigazítani jelenlegi tetteinket, szavainkat, sőt még gondolatainkat is. Számtalan példát lehetne felhozni ennek igazolására, de csupán kezdeni kívánom ezt a munkát. Kérem olvasóinkat, akinek véleménye van a kérdéshez, bátran tegye közzé. Alapvéleményünk: a problémákat nem szabad szőnyeg alá söpörni, hanem meg kell oldani. Ehhez bizonyos bátorság kell! Ne féljünk semmitől, véleményünket bátran nyilvánítsuk. A Megváltó Isten Fia imádságában szerepel melyet az embereknek adott, akik naponta többször is elmondják : jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Kérdésem: a mai államok Isten országát építik? Az Ő akaratát teljesítik? Az Európai Unió államaiban az alapító atyák szellemében (Schumann, Adenauer, DeGasperi) valóban a keresztény állam létrejöttét kívánták megvalósítani. Erről mára megfeledkeztek! Az alapító okiratban még a keresztény eredetre sem akarnak hivatkozni? Hol vannak a keresztény pártok az unióban, amelyek hathatósan tiltakoznának ez ellen? (Köztük van a nevükben is kereszténynek tartott CSU, CDU, KDNP stb. pártok.) Igen halk a tiltakozás ha van! Ma az EU-ban liberális, szocialista, kapitalista szellem uralkodik! Mi is ezt kívánjuk országunkban megvalósítani? Vagy csak ránk akarják kényszeríteni? Hogyan valósul meg a Te akaratod hazánkban, amikor Magyarországon hajléktalanság, munkanélküliség, butaság, nyomor, devizahitel-problémák stb. vannak? Ez Isten akarata volt? Ez ellen nem tudunk vagy nem akarunk tenni semmit? Ezt Isten emberek javítása vagy büntetése szándékaként sem tudom elfogadni! A keresztény tanítás nem büntetés, kényszerítés valamire! Lényege a szeretet, megértés, megbocsátás, segítőkészség stb. Az emberek tényleg ezt teszik? Hol és mikor alkalmazzuk a Tízparancsolatból a szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! parancsot? Nagy Konstantin államvallássá tette a kereszténységet. Előtte a vezetők istennek képzelték magukat, megkövetelték maguk számára az áldozatokat! Aki nem áldozott nekik (az istennek), azt megölték (sok keresztény vértanúságát is ez okozta). Ma ott tartunk, hogy a hatalmaskodók, királyok, bankárok, politikusok megkövetelik alattvalóiktól ugyanezt, azaz a különleges elbánást! Mindent megtesznek, hogy bizonyítsák fel- 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 sőbbségüket! Adományaikat, kölcsöneiket, segítségüket feltételekhez kötik. Kihúzlak a bajból, ha hűséges vazallusom leszel mondják! Ha azt a keveset (esetleg szavazáskor) nem vállalod, nem húzlak ki a bajból! Ez nem szociális segítség! A segítéshez feltételeket szabni liberális, kapitalista magatartás! Ez nem lehet Isten akarata! A lap terjedelme nem teszi lehetővé a kereszténység további társadalmi hatásvizsgálatát az életben. Ehhez szakemberek, politikusok, teológusok további vizsgálatai szükségesek. Lehetőségeink között mi is folytatni kívánjuk e témát. Dr. Bajnok István Rendszerváltás, oh! Események rövid összefoglalója. 1. Vállaltuk az előző kommunista rezsim tartozásának kifizetését. Lengyelország, Bulgária moratóriumot, részleges adósságcsökkenést kért és kapott is. Mi nem is kértük ezeket, de semmi előnyünk nem származott ebből. 2. Rendszerváltáskor üres kasszával vettük át a kormányt. A magyar ipar és mezőgazdaság átalakítására pedig sok pénzre volt szükség. Az ipar elavult gépeit korszerű gépekre kellett volna lecserélni, hogy a piacon versenyképes cikkeket tudjanak gyártani, elfogadható önköltségi áron! A mezőgazdaság szerkezetét át kellett volna alakítani a kényszer-termelőszövetkezetekből önálló szövetkezésen alapuló termelő-értékesítő-feldolgozó szövetkezetekre (Hangya típusú szövetkezetekre). Ez még ma is aktuális. E célból pénzre volt szükség. Az Antall-kormány ezt a pénzt külföldi kölcsönökből kívánta beszerezni. Mi új kölcsönt viszont csak akkor kaptunk, ha kedvezmények nélkül vállaltuk a kommunista kölcsönök visszafizetését! Antall József vállalta! Ez volt az Antall-kormány első hibája. Könnyítések nélkül vállaltuk a visszafizetést! Sőt mi adtunk kedvezményeket a beáram ló tőkének, minden ellenszolgáltatás nélkül! Bejött az új kölcsön, de az állami vállalatok elavult gépeit nem cserélték korszerűre, hanem a gyárakat inkább bagóért eladták külföldi vállalatoknak akik megállapították, nem érdemes a magyar ipar elavult gépeit kicserélni. A gyárakat bezárták, dolgozóit elbocsátották. Ebből a tranzakcióból a külföldi vállalatok jártak jól, a magyar termékek gyártása megszűnt, a magyar piacot a külföldi áruk foglalták el. A külföldiek azt mondták, importból olcsóbban tudjuk a háztartási gépeket, az élelmiszeripari cikkeket, mezőgazdasági gépeket stb. beszerezni! Ez az Antall-kormány nagy átverése volt! Ugyanis mi azért vállaltuk a kölcsönök visszafizetésének jogfolytonosságát, hogy tőkéhez jussunk a magyar ipar korszerűsítéséhez, de a külföldi vállalatok nem ezt tették, inkább bezárták a magyar üzemeket. Azzal az akkori új államvezetés nem számolt, hogy miből fogjuk fedezni az olcsó külföldi áruk importjára a pénzt? Ha nincs termelésünk, kellő exportcikkünk nincs adóbevételünk, akkor miből tudjuk a kölcsönt visszafizetni? Ha bezárják II. évf. 6. szám 3

4 az üzemeket, mérhetetlen lesz a munkanélküliek száma nincs vevőképes vásárló! Sőt az állam terhei nőnek a munkanélküli segélyek fizetésével! Az Antall-kormány mindezzel tovább növelte az állam adósságát, semmivel sem könnyített a nemzet terhein! A későbbi MSZP SZDSZ-kormányok is tovább növelték a kölcsönök felvételével az állam adósságát, nem javítottak az ország terhein. Gazdasági területen nem lett rendszerváltás, csak a kapitalista gazdasági rendszert vettük át! Ez volt az Antall-kormány második, az MSZP SZDSZ-kormányok első hibája! Az eleinte olcsóbb külföldi cikkek ára később a duplájára emelkedett. Példaként említhető a magyar cukorgyárak bezárásának következményét. Azt mondták, a magyar gyárak 200 Ft feletti önköltségen tudják a cukrot előállítani ezt importból lényegesen olcsóbban lehet beszerezni. Csak azzal nem számoltak okos vezetőink, hogy később már csak 300 Ftért adták az import cukor kilóját! Ez átverés volt! Hasonló lett a helyzet a bányászat felszámolásával is. Az akkori ipari minisztertől hallottam, hogy a bányászat is Magyarországon magas önköltséggel dolgozik. Nekem azt mondta, Dél-Afrikából ideszállítva kevesebbe kerül a minőségileg jobb import szén, mint a hazai termelésű! Tudomásom szerint ma már tervezik a hazai cukorgyártást és a mecseki szénbányászat újraszervezését, újraindítását! Az újabb kölcsönök felvételével a magyar gazdaság nem jutott előbbre. A kölcsönösszegek egyre növekedtek (sokan úgy vélik, a rendszerváltozás-kori adósságunk mára a tízszeresére növekedett). Ugyanakkor a lakosság életszínvonalon tartása is veszélybe került. A kölcsön összegét nem tudtuk csökkenteni, az ország gazdasági ereje csak a kamatokat tudta évente fizetni. Az ún. rendszerváltás utáni kormányok úgy próbáltak segíteni a nehéz gazdasági helyzeten, hogy igyekeztek becsalogatni a külföldi vállalkozókat. A külföldi cégek csak kedvezmények biztosítása esetén voltak hajlandók betelepülni A magyar állam különböző kedvezményeket adott a külföldi cégeknek éves adókedvezménnyel, a profit adómentes kiviteli engedélyével stb. Betelepültek vásárlóközpontok, autógyártó üzemek. Ezeket a kedvezményeket a hazai vállalkozók nem kapták meg. A külföldi cégek nem jótékonykodás céljából telepedtek hazánkba! Amikor elfogyott a kedvezmény, azonnal áttelepültek más államba. Erre példa a mosonmagyaróvári Opel-üzem megszüntetése. Az ország tőkehiányos tevékenysége rákényszerítette a kormányokat, mivel már nem volt mit eladni, kénytelenek voltak pénzszerzés céljából a veszteségesnek tartott közműveket is eladni külföldi vállalatoknak. A közművek átvevői nem látták biztonságosnak pénzszerzés céljából a veszteséges közművek átvételét, ezért a szerződésükben kikötötték, hogy az állam eszközarányosan 8% nyereséget biztosított számukra. Ezzel azt érték el, hogy a közműdíjak egyre nagyobb mértékben emelkedtek. Ez már nem az Antall-kormány sara, hanem az utódaié. Ez az MSZP SZDSZ-kormányok második hibája. Ezért van ma új rendszerváltozásra szükség! Azért is említettem az elmúlt időszak meggondolatlan intézkedéseinek sorát, hogy emlékezzünk rá, és hasonló hibákat ne kövessenek el vezetőink! A médiából tudhatjuk, hogy milliárdokat fizettek ki korábban tanulmánytervekre! A tanulmányterveket előzetesen nem hozták nyilvánosságra, de 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 az intézkedések következményeit sajnos minden magyar tapasztalta! Joggal merül fel a kérdés, amikor elfogadtak egy tanulmánytervet megvalósításra, nem vizsgálták, látták annak következményeit? És csendesen megkérdezem, egy tanulmányterv készítőit, elfogadóit, megvalósítóit nem terheli felelősség a következményekért? Ezekért ki vállalta a FELELŐSSÉGET? Az akkori kormány? A tanulmányterv készítői? Vagy aki végrehajtotta? Az igazságszolgáltatás szerint aki bűnt vagy hibát vét akár akarattal, akár akaratlanul, azt a törvény bünteti (pl.: vasúti balesetek okozóit). A közéletben elkövetett (sokszorosan nagyobb) bűnökért, hibákért senki sem felel? Egy nemzet sorsát befolyásoló, felelős politikusról csak jót szabad mondani? Szobrot kell állítani róluk emlékeztetőül? Amit esetleg az utódok később ledöntenek? Röviden összefoglalva, egy ország gazdasági romlásáért, a politikusok rossz közéleti tevékenységéért, az elkövetett hibákért kit terhel a felelősség? Nálunk csak jogszolgáltatás van? Igazságszolgáltatás nincs? Dr. Bajnok István Választások 2014 Magyarország ma még Európa keresztény államai közé tartozik. Milyen következményeket vonhatunk le ebből a tényből? Pár mondatba foglalva a következők állapíthatók meg. 1. Elmúlt a éves vallásellenes uralom. Ennek ellenére az emberek többsége keresztény, Istenben hívő ember maradt. Úgy is mondhatjuk, a lakosság többsége valamely keresztény valláshoz tartozónak vallja magát! Ezt bizonyítják a évi népszámlálás adatai. 2. Minden magyar a Tízparancsolatot tartja elfogadhatónak (ne ölj, ne lopj, ne kívánd mások feleségét, vagyonát stb.). 3. Az istenhívő emberek gyermekeiket is (vallásos) nevelésben kívánják részesíteni. Ezért fontosnak tartják a közoktatásban (mind a 12 évfolyamon) a hittan vagy az erkölcstan bevezetését. Ezt kötelezően kell előírni az oktatási törvényben! Lassan, az ún. rendszerváltás 24. éve után joggal követelhető ez! Vagyis nemcsak a közoktatás első és ötödik évfolyamában, hanem mind a 12 évfolyamában! A rendszerváltozás előtti időszakban máról holnapra meg tudták szüntetni az erkölcsi nevelést, a hit- és erkölcstan kötelező tanítását! Úgy látszik ma, 24 év után is, vitatott az erkölcsi nevelés bevezetésének szükségessége! Pedig, ha az akarat megvan hozzá, akkor sem az oktató személyzet, sem a tananyag hiányára nem lehet hivatkozni a halasztásra! Ennek költsége nem boríthatja fel az oktató-nevelő hálózatot, az erkölcsi nevelés bevezetését! 4. Minden magyar azonos jogokkal bír. Megkövetelheti az oktatásban az erkölcstan oktatását is! Mint ahogy a közbiztonságot, az egyenjogúságot, a tisztességes életet, a létbiztonságot, az ún. általános emberi jogokat! 5. A keresztény emberek is választópolgárok! Egy keresztény sem vonhatja ki magát a választásból. Azt is mondhatom, kötelesek elmenni szavazni! De nem szavazhatnak azokra, akik a nemzetet (negyvenéves) rossz gazdasági helyzetbe hozták. Akik felelősek II. évf. 6. szám 5

6 a jelenlegi gazdasági helyzetért! A vallásos emberek is választók, választhatók országos, helyi önkormányzatokba. Ha visszaszavazzák a szoc-liberálisokat, nem háríthatják át másokra a felelősséget a keresztények sem! Választáskor a pártok közül a legjobbat válasszák! Szentesi Ferenc Egy pillanatra! Az Értesítő évek óta vallja, hogy a keresztény és nemzeti értékeket vallja magáénak. Egyszer mégis el kell mondani, mit is értünk ez alatta. Politikailag megfogalmazva már rég értésükre adtuk olvasóinknak, de úgy gondolom, egyszer arra is rá kell mutatni, hogy valójában mit értünk keresztény és magyar fogalmak alatt. Lehet, hogy ebben nem mindenkinek a véleménye azonos sok ember különböző vallásfelekezet tagja lehet, akiknek a világképe nem mindenben egyezik. Ez nem baj, az emberek szüleiktől, nevelőiktől, barátaiktól, társadalmi tapasztalataiktól, kapott és vélt sérelmeiktől életüket alakító tapasztalatokat szereztek. Magyarságuk kialakulását is politikai vélemények, tapasztalatok, érdekek, meggyőződésük, sőt születési helyük (szülőföldjük) befolyásolják. Mi minden véleményt tiszteletben tartunk azt a régen hangoztatott szlogent vallva szem előtt: csak annyi tiszteletet várunk véleményünkre, amennyit saját véleményed számára megkívánsz! 1. Mit tartunk a kereszténységről, a világról, a világ keletkezéséről? Semmiből nem lehet semmi, valami csak valamiből lehet. Tehát kell egy teremtőnek lenni, aki a valamit (a világot) létrehozta. Lehet elképzelni különböző elméleteket (ősköd, faj-egyedfejlődés stb.), de ezek bizonyítása kétséges. Ezeket a semmiből keletkeztetni lehetetlen. Tehát minden valamit a teremtő Isten létezésének tudjuk elfogadni. Ez a mi hitünk. Ezt ki kell egészíteni röviden szólva egy Teremtő Atya-Isten létezésével, egy Megváltó Fiú-Isten személyével (aki történelmi személy volt) és egy Megszentelő Szentlélek-Isten személyével. Rövid emlékeztető: a három személyű egyisten elfogadásáról: Egy teremtőnek lenni kellett. De az emberek rosszra hajlása miatt szükséges volt egy megváltó, jóra tanító személyre is, aki példájával mutatta meg a helyes magatartást. De az emberek jótettért jutalmat is elvárnak, ezért egy jókat megjutalmazó, megszentelő személyű Istenre is gondolnak! Ezen megfontolások hiten alapulnak, ez már a hit kérdéskörébe tartozik. A magukat kereszténynek valló embereknek ezt a hitük részének kell tartani. Meg kell jegyezni, hogy nem teológiai vitát kívántam kezdeményezni (nem vagyok teológus), csak azt szeretném elérni, hogy gondolkozzunk el, mit is jelent kereszténynek lenni! A évi népszámláláson Magyarországon a statisztikai adatok alapján a lakosság 70%-a kereszténynek vallotta magát! Ezért kell erről szólni, és azért mert a lakosság többségét jelenti. 2. Kit tarthatunk magyarnak? Aki Magyarországban született? Magyarok voltak a szüleik? Magyarul tud beszélni? Magyarnak érzi magát? A világban mindenhol, mindenkor a 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 magyar érdeket kívánja szolgálni? Sok szépet lehetne még mondani, emlékeztetőül említem, hogy az Értesítőben is közlésre került Sajó Sándor verse: Magyarnak lenni tudod, mit jelent? Ady Endre: A föl-földobott kő, Petőfi Sándor számtalan költeménye. De sorolni lehetne számtalan magyar költő műveit is! Röviden összefoglalva a teljesség igénye nélkül, aki magyarul gondolkozik, magyar érdeket képvisel a világban, aki szeret itt élni a magyarok között, aki magyarnak érzi magát stb., csak az tartható magyarnak. Sajnos a nemzeti érzést a politikai és más érdekek is sokszor károsan befolyásolják. Mivel jelenleg nem politikai, gazdasági, vallási, földrajzi stb. szempontból kívánok szólni, csak általánosan megállapítom, hogy aki nem érez együtt a magyar közösséggel, azt nem tartom magyarnak. Sőt azt is említhetem, aki a világsajtóban úgy nyilatkozik, hogy szégyenli, hogy magyar, helyesebbnek, becsületesebbnek tartom, ha lemond magyar állampolgárságáról. Véleményemet az is bizonyítja, hogy aki csak magyar nyelven ír vagy beszél, az még nem mondható magyarnak, mert a világon bárki megtanulhat magyarul beszélni, írni, attól nem válik magyarrá! Lehet abból az emberből kiváló angol, francia, izraeli stb. állampolgár is. Az elmúlt 45 éves rendszerben, ha valaki disszidált, attól megvonták a magyar állampolgárságot, menekültté vált, vagy megszerezte más nemzet állampolgárságát. Hasonlónak tartom azt az esetet is, aki szégyenli magyar állampolgárságát, és csupán kényszernek érzi, hogy magyar állampolgárnak tartsák. Becsületesebb, ha ilyen ember önként lemond szégyellt állampolgárságáról! Az állampolgárság szerintem nem kötelezettség! Lehet valaki kettős állampolgár is! Például aki magyarnak született, és magyarnak tartja magát, de szülőföldje új államalakulását is tiszteletben tartja. Egyik állampolgárságát sem szégyenli, vállalja. Furcsa iróniája a sorsnak, hogy ugyanekkor a kettős állampolgárságot szülőföldjük állama nem ismeri el! Aki pedig nem is Magyarországon él, fanyalog a magyar állampolgársága miatt! Ez erkölcstelen magatartás! Erre a magyar törvényalkotóknak is fel kellene figyelni! Tanulság felnőtteknek Egy ateista tanító néni azt nyilatkozza a tanulóinak, hogy ő ateista. Megkérdezi a gyerekektől: ők is ateisták? Emelje fel kezét, aki az. A tanulók szeretnének kedvébe járni a tanító néninek, ezért egymás után emelik fel kezeiket. Egy kislány azonban nem utánozza a többieket. A tanító néni megkérdezi tőle: Te miért akarsz más lenni mint a többiek? A kislány azt mondja: Én nem vagyok ateista, mert keresztény vagyok. A tanító néni tovább kérdezi: Miért vagy keresztény? A kislány válasza: Mert a szüleim is azok! A tanító néni ingerülten mondja: Ha apád-anyád idióta lenne, akkor te is az lennél? Mire a kislány hallgat, majd mosolyogva mondja: Akkor én is ateista lennék! II. évf. 6. szám 7

8 Helyesbítés Meghívó Az ONYPE legközelebbi összejövetelét június 11-én, kedden, 15 órakor tartja a Szent Imre Gimnázium földszintjén (Budapest XI. ker., Villányi u. 27.) Meghívott előadónk: Raffay Ernő történész. Előadásának címe: Magyarságtudatunk. Mindenkit szeretettel várunk! A májusi Értesítőben helyesbíteni szükséges egy elírt időpontot. Az első oldalon levő Nyílt levél a KDNP nyilatkozatára című cikk tévesen közölte Gyulai Endre püspök úr nyilatkozatát: ami nem évben (a rendszerváltás kezdetén) jelent meg, hanem később, 1998-ban, amikor a Giczy vezette KDNP-ről mondta: sem nem keresztény, sem nem demokrata párt a KDNP. A téves közlésért szíves elnézésüket kérjük. Tájékoztató Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a minden évben szokásos nyári szünetet a DEKA Értesítő megjelenésében ez évben júliusban tartjuk. A július augusztusi szám együtt fog megjelenni augusztus hónapban. A kimaradásért szíves türelmüket kérjük! Szerkesztőség TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Eng. szám: Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester

13. Vagyonrendelet megtárgyalása Pál Imre jegyző 14. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor polgármester Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11 -ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21.

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. Kereszténydemokrata Néppárt Budapest 2005 Felelős kiadó: Dr. Semjén Zsolt Nyomdai előkészítés: Színforrás

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. i Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2010. május 21. Békési Tibor kapitány 1 A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés SZKA208_11 Az EU a nemzetközi együttműködés terepe tanulói AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE 8. évfolyam 103 11/1 SZÓKÁRTYÁK Az activity játékhoz Tagállam Bizottság Parlament Euró Zászló Szerződés

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

VII. Megjegyzések, kommentárok

VII. Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok Beszédpanelek és mintadialógusok Véleménykérés - Na, mit szólsz hozzá? - És, milyen? / Na, milyen? - Szerinted milyen? - Láttad már Éva új barátját?

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

Magyarországi választások 2010 Re (?) Privatizáció?

Magyarországi választások 2010 Re (?) Privatizáció? Magyarországi választások Magyarországi választások március 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magyarországi értékelve választások Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Magyarországra már régen kitehettük

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Az ún. státustörvényrõl 1

Az ún. státustörvényrõl 1 UDVARVÖLGYI ZSOLT Az ún. státustörvényrõl 1 A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. novemberi ülésének egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozatában fogalmazódott meg az az igény, hogy a kormány vizsgálja

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 19-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában tartott Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság üléséről Jelen vannak: A jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények Testi fenyítés az iskolában Kutatási eredmények 2012. március 12. és 18. között arról kérdeztük a Varázsbetű Hírlevél olvasóinak véleményét, hogy szerintük elfogadható, vagy éppen kívánatos lenne-e az

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. május 29. napján 16:30 órakor tartott nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Pőcze Ferenc

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez allen lw rg Díj Raou be Budai ófár * 20 1 0* A B.Zs.H. Budai Körzetének Havilapja 2014. november 5775. H.esván-Kiszlév XVI. évfolyam 8. szám Álom Verő Tamás: Álom 1. oldal Imaidők és Jahrzeitok 2. oldal

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Közösségi vállalkozás felé

Közösségi vállalkozás felé Közösségi vállalkozás felé Vágvölgyi Gusztáv - Pabló Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Polyán Egyesület polyan.hu A közösségi vállalkozás A közösségi vállalkozás A közösség öt funkciója Warren szerint:

Részletesebben

118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén

118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén 118. sz. Egyezmény a belföldiek és külhonosok egyenlő elbírálásáról a társadalombiztosítás területén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

A ÉLETBEN KETTŐ DOLOG BIZTOS AZ EGYIK AZ ADÓ, A MÁSIK

A ÉLETBEN KETTŐ DOLOG BIZTOS AZ EGYIK AZ ADÓ, A MÁSIK A ÉLETBEN KETTŐ DOLOG BIZTOS AZ EGYIK AZ ADÓ, A MÁSIK A 2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részében nevesített bűncselekmények közül a Nemzeti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben