TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott"

Átírás

1 TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 2. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: KŐRÖSSY László KOVÁCH Ádám SVTNGOR ÉVA GRE- OTJXA, P. (CSR) : A Szepes-Gömöri Érchegység granitoid kőzeteinek korviszonyai izotóp-kormeghatározások alapján. Vita: Balogh K., Buda Gy., Morvái G., Kovách Á., Kőrössy L. Résztvevők száma: 11 fő Április 9. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály élőadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor CSALAGOVITS Imre DETRE Csaba ELEK IZABELLA-FÖLDVÁRI MÁRIA-GÓCZÁN Ferenc HAAS János IKRÉNYI Károly ORAVECZ János ORAVECZ JÁNOSNÉ RA VASZ CSABÁNÉ SzEMЕТНУ ANDREA-VETŐ István: Az országos alapszelvényprogram és az Alcsútdoboz-2. sz. mélyfúrás anyagvizsgálata. Az élénk vitában számosan vettek részt. Résztvevők száma: 54 fő. Április 14. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: ALLODIATORIS IRMA Tárgy: Tudománytörténeti Nap megszervezése Résztvevők száma: 9 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezetőségi Elnök: Kiss János Tárgy: A Kelet-Szlovákiai tanulmányút előkészítése Résztvevők száma: 5 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök: Kiss János PESTY László: Nagy pt-tartományú víz természetes és mesterséges vulkáni üvegekben folyó geokémiai migrációjának kísérleti vizsgálata (III.) BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József FÖLDESSY János NAGY Béla: Beszámoló az évi Európai Rézérc-kongresszusról (Bor, Jugoszlávia, szeptember hó) Vita: Takács J., Kiss J., Zelenka T., Földessy J., Pordán S., Bognár L. Résztvevők száma: 32 fő Április Mérnökgeológiai-Épitésföldtani Szakosztály ankétja A helyszíni mérnökgeológiai vizsgálatok jelentősége és fejlesztése" tárgykörben Elnök: JUHÁSZ József VÁGÓ ISTVÁNNÉ TÉNYI VARGA László: Tájékoztató szondázások és szondajellemzők felhasználási lehetőségei KRÁLIK Béla: Dinamikus szondázás jelentősége a geotechnikában SZVÁK Mihály: Szivárgási tényező meghatározása szondázással GRESCHIK Gyula: Talajszilárdítással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok GAJDOS György: A pressziométer alkalmazási területei és mérési eredményeinek értékelése SZABÓ Gyula: A lapidalométer és alkalmazhatósága MARCZAL László: Inklinométeres vizsgálatok alkalmazása talajmozgások észlelésére FÁY Miklós SZLABÓCZKY Pál: A karottázs-programból nyerhető mérnökgeológiai in situ" információk a budapesti metro fúrásainál JÓZSA Ernő: A mérnökgeofizikai kutatás egyik korszerű módszere és alkalmazási területei CSÓKÁS János: Fúrómagok kőzetmechanikai állandóinak dinamikus meghatározása és összehasonlítása statikus adatokkal Vita: Biczók I., Juhász J Kiss L., Pálosi L., Marczal L., Tényi V. L., Szvák M., Greschik Gy. Résztvevők száma: 73 fő Április 23-án JUHÁSZ József elnökletével előadás és műszerbemutató volt a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat műszaki telepén, ahol ÁDÁM Oszkár az Interge otechnika műszer-

2 Társulati ügyek 185 és eszközfejlesztési programját, FEHÉRVÁ RI Miklós az FTV helyszíni vizsgálatainak helyzetét és jövőbeni törekvéseit vázolta Résztvevők száma: 67 fő Április 23. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: 1. Párizsi világkongresszus, 2. VI. Nemzetközi Diatoma Szimpózium, 3. INHIGEO szimpózium Résztvevők száma: 8 fő Május 5. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: VICZIÁN István JUHÁSZ Zoltán: Vízgőzadszorpció agyagásványok felületén (II.) Vita: Jámbor Á., Szántó F., Gábor Pné, Kakasy Gyné, Vértessy K., Juhász Z. Résztvevők száma: 11 fő Május 7. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre NAGY Elemér DUDICH Endre: Allitos anyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában Résztvevők száma: 18 fő Május 12. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök:SZEMETHYANDREA GRIGER ÁGNES : Számított pordiffraktogramok és ásványtani alkalmazásuk Kiss János: Hidrotermális modellkísérletek IV. Dolomitosodás - dedolomitosodás rekalcitosodás" C között Vita: Zábriczki J., Lovas Gy., Farkas L., Rischák G., Kiss J., Sztrókay K., Gadó P., Bognár L., Kraus S. Résztvevők száma: 27 fő Május 13. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály előadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor GALÁCZ András: A Gerecse bajóei ammonites-faunája MONOSTORI Miklós: Az egri Wind-téglagyár szelvényének oligocén Ostraeodafaunája KORDOS László: A Rudapithecus ősföldrajzi-környezeti rekonstrukciója (bejelentés) Résztvevők száma: 14 fő Május 15. Gazdaságföldtani Szakosztály élőadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Viz Szakosztályával, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társasággal közös rendezésben Az elnökségben DANK Viktor és a felsorolt egyesületek képviselői foglaltak helyet. HINTERHUBER, H. (Ausztria) :] Kutatás, fejlesztés és innováció az energiagazgaságban és a szénhidrogéniparban BACHMANN, H. (NDK): A gazdasági szabályozás és érdekeltség a bányászat területén MACHÁCS Miklós: Az energetikai műszaki fejlesztés irányai Magyarországon Résztvevők száma: 57 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: BOGSCH László Napirend: 1. Földtani Tudománytörténeti Nap rendezése, 2. Egyéb Résztvevők száma: 10 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály előadó Elnök: BOGSCH László BALOGH Kálmán KECSKEMÉTI Tibor: Rozlozsnik Pál életműve születésének 100. évfordulója alkalmából NAGY Béla: A nagybörzsönyi ércbányászat története (1135-től) Résztvevők száma: 27 fő Ma-jus 19. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi Elnök: JUHÁSZ József Napirend: 1. Beszámoló az in situ" ankétról, 2. Tájékoztató az Urbenvita" konferenciáról, 3. Az II. f. é. munkaterv, 4. A mérnökgeológia helyzete és perspektívája a MAFI-ban" c. tájékoztatás, 5. Egyéb Résztvevők száma: 7 fő Május 20. Ifjúsági Bizottság előadó a tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskolában VÖRÖS István: Bauxitkutatás Résztvevők száma: 67 fő Május 21. Szénkőzettani Munkabizottság VARGA IMRÉNÉ beszámolója a Nemzetközi Szénkőzettani Munkabizottság (ICCP) április havi megbeszéléséről Résztvevők száma: 6 fő Május 26. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály előadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel és a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságával közös rendezésben Elnök: JUHÁSZ József VITÁLIS György: Nyersanyagkataszterezések gyakorlati kérdései DÖMSÖDI János: Ásványi nyersanyagkataszter továbbfejlesztési kérdései

3 186 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet MAD AI László: Lignitkutatás és vagyonnyilvántartás időszerű kérdései Résztvevők száma: 24 fő Június 1. Ásványgyűjtők Klubjának szakmai gyűjtőútja a Börzsönyben Vezető: GATTEB István Résztvevők száma: 52 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály ve- ; őségi Elnök: VICZIÁN István Napirend: 1. A Kaolin szimpózium kiadványa, 2. Az őszi ankét előkészítése, 3. Az agyagásványok nevezéktana Résztvevők száma: 9 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: TAKÁCS Tibor BIDLÓ Gábor: Az észak-dunántúli vörös agyagok ásványtani vizsgálata NÉMETH Ede: A tárolókőzet összetételének és kifejlődésének szerepe a széndioxidos kőolajtermelésben Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M., Szántó F., Bidló G., Németh E. Résztvevők száma: 14 fő Június 4. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre Az MTA Geokémiai Kutató Laboratórium Vizsgálatok a Tiszántúl flisövének egyes felsőkréta és paleogén képződményein" tárgyú munkáját bemutatta DU DICH Endre DOBOSI Zoltán: Újabb eredmények a paleoklimatológiában KOVÁCS Sándor: A Déli-Alpok triásza Jelenlevők száma: 26 fő Június 10. Választmány ',Olés Elnök; ALFÖLDI László I Napirend: 1. Tájékoztató a MTESZ március 31-i n előterjesztett feladatokról, 2. A társulat II. félévi nagyrendezvényei. 3. A párizsi világkongresszusra tőrtént felkészülés, 4. Egyéb Résztvevők száma 56 fő Június 24. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: KONDA József Résztvevők száma: 4 fő Augusztus 26. Ellenőrző Bizottság Elnök: BENKŐ Ferenc Résztvevők száma: 3 fő Szeptember 1 6. VI. Diatoma Szimpózium (1. külön beszámolóban) Szeptember 4. Bányásznapi (1. külön beszámolóban) ünnepség Szeptember 7. Ásvány gyűjtők Klubjának ásvány- és bélyegkiállítása a XXX. Bányász nap alkalmából közös rendezésben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület KBFI Csoportjával és a MABEOSZ Bányászmotívum Gyűjtők Alkalmi Csoportjával a KBFI helységeiben Szeptember 8. Altalános Földtani Szakosztály vezetőségi Elnök: KŐBÖSSY László Napirend: 1. Az IV. n. é. program, 2. Altalános Földtani Szemle c. kiadvány, 3. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 8 fő Szeptember 15. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: SZTHÓKAY Kálmán VICZIÁN István: Az AIPEA nevezéktani bizottságának ajánlásai Vita: Sztrókay K., Lenkei M., Bidló G., Földvári M. Résztvevők száma: 11 fő Szeptember 17. Alapszabálymódosító Bizottság Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: Az évi tisztújító közgyűléssel kapcsolatos alapszabálymódosítás Résztvevők száma: 6 fő Szeptember Öslénytan-Rétegtani Szakosztály Villányi-hegységi tanulmányútja r Útvonal : Pécs Csarnóta Máriagyüd Siklós Nagyharsány Villány Pécs Kirándulásvezetők: GÉCZY Barnabás, HETÉNYI Rudolf, JÁNOSSY Dénes, NAGY Elemér, NAGY István, VÖBÖS Attila Résztvevők száma: 45 fő Szeptember 22. Mérnökgeölógia-Epítésföldtani Szakosztály előadó Elnök: JUHÁSZ József AUJESZKY Géza: Epítéshidrológiai térképezés tapasztalatai Szegeden BEENÁTH Zoltán: Lakótelepekkel kapcsolatos építéshidrológiai vizsgálatok irányelvei Résztvevők száma: 19 fő Szeptember 26. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: DANK Viktor Résztvevők száma: 5 fő Szeptember 29. Szénkőzettani Munkabizottság VAJUGA IMEÉNÉ: Kelet-Elbai lágy barnaszenek szénkőzettani vizsgálati rendszere Résztvevők száma: 17 fő

4 Társulati ügyek 187 Szeptember 29. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi kiállítási anyaga, 4. Nemzetközi rendezvékított együttműködésről, 3. TJrbenvita, 80 Elnök: JUHÁSZ József nyeken való részvétel előkészítése, 6. Az Napirend: 1. Beszámoló az évi évi munkatervi javaslatok, 6. Egyéb tevékenységről, 2. Tájékoztató a társegyesületekkel és a társszakosztályokkal Résztvevők száma: 8 fő kiala A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének áprilisszeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 15. Előadóülés Debrecenben vezetének elnöksége a tájékoztatásért s a Elnök: SZÉKYNÉ Fux VILMA területi szervezet eredményes munkálkodásáért köszönetét fejezi ki s a vezetőséget SOMFAI Attila: A Derecskei-süllyedék szénhidrogénföldtani jelentősége jegyzőkönyvi dicséretben részesíti. SZŐÖB Gyula: A Lajoskomárom 1. sz. szénhidrogénkutató fúrás adatsorának paleobiogeokémiai értékelése keretében Szolnokon Május 20. Ankét a XX. Műszaki Hónap KOZÁKNÉ TORMA JULIANNA KOZÁK Elnök: VÖLGYI László Miklós: Durva törmelékes üledékek szemcsenagyságvizsgálataihoz szükséges repre PIKÓ József: Fúrástechnikai és földtani in BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor zentatív minta formációszerzés helyzete a Kőolajkutató GYURICZA György: Üledékkőzettani Vállalatnál vizsgálatok Aggtelek környékén BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor Vita: Székyné Fux V., Somfai A., Sajgó PIKÓ József: Nagymélységű fúrások kivizsgálásának és kiképzésének szempont Cs., Rakovits Z., Viczián I., Рока T., Szöőr Gy., Tanács J., Kozák M., Gyuricza Gy. jai Résztvevők száma: 54 fő Felkért hozzászóló CSICSELY György volt Az egyszerű földtani szelvények gyakorlati hasznosítása" témakörben. Vita: T. Kovács G., Jámbor A., Mucsi M., Tanács J., Valez Gy., Völgyi L., Gajdos I., Kuruez В. Résztvevők száma: 23 fő Április 23-i ülés Ezen az n tárgyalta a MTESZ Csongrád Megyei Szervezetének elnöksége a MFT Alföldi Területi Szervezete évi tevékenységét. A beszámolón a Társulat elnöksége nevében JANTSKY Béla vett részt. A megyei elnökség a tájékoztatóval kapcsolatban megállapította, hogy az írásbeli beszámoló, a titkár hozzáfűzött szóbeli kiegészítése, az opponensi vélemény, s a Társulat budapesti képviselőjének hozzászólása a területi szervezet kiemelkedő jó munkáját tükrözi. Létszámukhoz képest tevékenységük sokrétű, munkaprogramjuk tartalmas, céltudatos. Fórumot nyújtanak a legújabb kutatási eredmények bemutatásának, további kutatómunkák előkészítésének. Tevékenységük alapját a szénhidrogénkutatások alkotják, de jelentős építésföldtani, környezetföldtani s mezőgazdaságföldtani feladatokkal is foglalkoznak. Nem hiányzott programjukból a vizek gázosságának problémája sem. Tanulmányútjaik szakmailag igen hasznosak, sikeresek, meghirdetett pályázataikra színvonalas munkák érkeznek. Javasolja az elnökség: nagyrendezvényeikre a kapcsolódó szakágak szakembereinek meghívását is, együttműködés kiépítését a szomszédos jugoszláv és román geológusokkal s a termálvíz-hasznosítási kérdések napirendre tűzését. A MTESZ Csongrád Megyei Szer Június 17. Előadóülés Orosházán Elnök: SOMFAI Attila Mucsi Mihály: A dél-alföldi neogén kőzettani vizsgálata KURUCZ Béla HEGEDŰS В. Ferenc: Űj földtani eredmények a Dél-Alföldön Vita: T. Kovács G., Valez Gy., Mucsi M., Somfai A., Szederkényi T. Résztvevők száma: 24 fő Július 2 3. Dél-alföldi Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben Elnök: DANK Viktor A plenáris ülés elnöki megnyitója után FÜLÖP József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke ismertette az V. ötéves tervben megvalósult földtani kutatások eredményeit és a VI. ötéves terv feladatait. Előadását KAPOLYI László akadémikus, nehézipari miniszterhelyettes és BÁN Ákos az OKGT vezérigazgatója egészítették ki a földtani kutatások aktuális bányászati-műszaki vonzatainak, valamint a szénhidrogénföldtani kutatások speciális

5 188 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet feladatainak részletes ismertetésével. Ezután SOMFAI Attila és BARDÓCZ Béla az OKGT Kőolajkutató, illetve Kőolaj-Földgázbányászati Vállalatának igazgatóhelyettesei a dél-alföldi régió területén végzett szénhidrogénkutatás eredményeiről számoltak be, majd ZENTAY Tibor, a Délalföldi Területi Földtani Szolgálat vezetője a dél-alföldi régió építőanyagipari és talajjavító ásványi nyersanyagkutatásáról, az ásványvagyon-gazdálkodásról és az építésföldtani-, mezőgazdaságföldtani-, környezetföldtani s természetvédelmi kutatómunkáról tartott korreferátumot, különös tekintettel a regionális távlati fejlesztések tudományos megalapozására. Végül SIMÁN - DY Béla, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője a földtani kutatási terv és a vízgazdálkodási keretterv összhangbahozásával kapcsolatos feladatokat ismertette, kiemelve a földtani és vízügyi szervek együttműködésének fontosságát. Délután a szekciók keretében a szénhidrogénkutatás feladatait és regionális földtani problémákat vitattak meg. Az egyes szekciók vezetői VÁNDORFI Róbert, valamint HÁMOR Géza, a M. Áll. Földtani Intézet igazgatója voltak. A szekciók során 25 hozzászólás hangzott el. Az ankét záróülésén FÜLÖP József akadémikus összefoglalta az elhangzottakat, részletesen értékelte az elvégzett munkát s válaszolt a felvetett kérdésekre. A második napon az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Földtani Szakbizottsága fenti témával kapcsolatban munkaértekezletet tartott. Szeptember 16. Előadóülés Elnök: SOMFAI Attila GAJDOS István PAP Sándor SZENT- GYÖRGYI KÁROLYNÉ: É-Békés mélyföldtana és kőolaj-, földgáz-kutatási lehetősége RÉVÉSZ István: DK-Alf öld pannóniai üledékeinek földtani fejlődéstörténeti vázlata Vita: Mucsi М., Pap S., Révész I., Gajdos I., T. Kovács G., Somfai A., Szentirmai I., Valez Gy., Völgyi L., Pintér L., Geiger J. Résztvevők száma: 28 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: SOMFAI Attila Napirend: 1. Az év még hátralevő feladatai, 2. Az évi munkaterv, 3. Visszatekintés és értékelés évi tevékenységgel kapcsolatban, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 6 fő Szeptember 23. Vitaülés a VI. ötéves terv agrogeológiai kutatási tervezetéről közös ren dezésben a Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottságával Elnök: GRASSELLY Gyula ZENTAY Tibor ismertette a Duna balpartjától a K-i országhatárig terjedő országrész alföldi területeinek VI. ötéves tervi agrogeológiai kutatási programtervezetét Vita: Grasselly Gy., Rischák G., Székyné Fux V., Szederkényi T., Harmati Gy., Prettenhoffer I., Zentay T. Résztvevők száma: 15 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április Beszámoló ülés a XXVI. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra bejelentett magyar előadások bemutatásával Elnök : VÉGH SÁNDORNÉ, KORPÁS László, illetve HORVÁTH István BÉROZI István DANK Viktor JAMNITZ- KY Kázmér KÓKAY János SOMFAI Attila: A Pannon medence magyarországi részén mélyített szénhidrogénkutató fúrások újabb eredményei ALFÖLDI László: Hidrodinamikus vezérlésű geotermikus áramlási ikerrendszer SZALAY Árpád KONOZ István: A szénhidrogénképződés és migráció folyamatai a Pannon-medence neogén üledékeiben HÁMOR Géza: Neogén tektonikai fázisok kora a Paratethys területén DTJDICH Endre CSIKY Gábor PÓKA TE RÉZ ZSÁMBOKI László: Francia-magyar kölcsönkapcsolatok a földtudomány területén 1832 előtt BALÁZS Endre BÁLDI Tamás DTJ DICH Endre GIDAI László KORPÁS László RADÓCZ Gyula SZENTGYÖRGYI Károly ZELENKA Tibor: A magyarországi eocén-oligocén határképződményeinek szer kezeti-faciális vázlata CSÁSZÁR Géza HAAS János HÁMOR Géza HAXMAI János KORPÁS László: A fiatal alpi tektonikai fázisok szerepe Magyarország földtani fejlődésmenetében HAAS János BERNHARDT Barna CSÁ SZÁR Géza TÓTH Álmos: A rétegtani és őslénytani elemzés szerepe a bauxit- és kőszénperspektívák vizsgálatában magyarországi kréta és eocén példák alapján

6 Társulati ügyek 189 SZABÓ Zoltán CSEH NÉMETH József HÁMOR Géza JUHÁSZ András: A Bükk GRASSELLY Gyula: Az úrkuti mangántelepek eredetének néhány elvi kérdése JUHÁSZ András: A lápöves rendszer felhasználása hegység és környékének szerkezetfejlődése KOVÁCS László BALLÁ harmadidőszaki Zoltán PELInek a széntelep várható kifejlődésé meghatározásában KÁN Pál SZABÓ Imre: A legbelső Nyugati- Kárpátok mezozóos mélyvízi kifejlődésének SZÉLES Lajos PÓLAI György: A Mecseki-szénmedence tektonikai jelentősége földtani áttekintése PANTÓ György: Ritkaföldfém-eloszlás a PELIKÁN Pál: A Bükk hegység szerkezeti vázlata magyarországi magmás kőzetekben és néhány, KOVÁCS Sándor: Olisztosztromok és velük genetikailag kapcsolatos kép ződményben olisztolitok az észak-magyarországi paleomezozoikumban PÓKA TERÉZ: A Kárpát-medence harmad- ZELENKA Tibor BALLÁ Zoltán BAKnak és negyedidőszaki magmatizmusá- SA Csaba FÖLDESSY János JÁRÁNYI kémiai fejlődése és a szerkezet-formálódás KLÁRA: Mezozóos ősföldrajzi határvonal-e a Darnó-vonal RÓNAI András: Az utolsó 4 millió év BALLÁ Zoltán BAKSA Csaba FÖLpaleomágneses idősora a Kárpát-medencében POGÁCSÁS György: A Pannon-medence DESSY János HAVAS László SZABÓ Imre Mezozóos óceáni litoszféra maradványok a Bükk hegység délnyugati részén süllyedési viszonyai a felszíni geofizikai FÖLDESSY János SZABÓ PIROSKA: Darnó mérések tükrében hegyi szplitek vulkanológiai jellege MINDSZENTY ANDBEA: A karszt-bauxitok és laterit-bauxitok közötti fontosabb szöveti BALLÁ Zoltán HAVAS László: Szarvaskő környékének tektonikája és az ofiolitosturbidites különbségek és azok genetikai értel mezése összlet geodinamikai zése értelme VITÁLIS György: Szilikátipari nyers SZALAY István BALLÁ Zoltán: Az upponyi-hegységi anyag-kataszterek és prognózis térképekszerkesztésmezési szeizmikus szelvény értel lehetőségei EGERER Frigyes: Ásványok dielektromos JUHÁSZ András: A szerkezeti mozgások termoanalízise Vita: Stegena L., Jámbor Á., Komlóssy Gy., Horváth Z ;, Koncz I., Bérezi I., Alföldi L., Szalay Á., Horváth F., Balogh K., Báldi T., Zele'nka T., Jaskó S., Hámor G., Dudich E., Kecskeméti T., Korpás L., Haas J., Balázs E., Mucsi M., Jantsky В., Szabó Z., Póka T., Ballá Z., Pantó Gy., Horváth I., Gőbel E., Egerer F., Mindszenty A. Résztvevők száma: 62 fő és a karsztosodás kapcsolata TÓTH Géza: A Központi-Bükk geomorfológiai képének változásai az újharmadidőszak szerkezeti mozgásainak hatására MATYÓK ILONA: Néhány új eredmény a Déli-Bükk paleo-mezozoikumának kutatásában SZLABÓCZKY Pál: Céltérképezések tektonikai eredményei a Bükk hegységben EGEBEB Frigyes: Új szerkezet-vizsgálati adatok a Bükk-fennsík keleti részéről FÜKÖH Levente: Észak-magyarországi holocén barlangi üledékek malakosztratigráfiai vizsgálata Vita: Balogh K., Pelikán P., Tóth G., Végh Sné, Embey-Isztin A., Buda Gy., Nagy E., Székyné Fux V., Földessy J., Ballá Z., Zelenka T., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 75 fő Május 28. Előadóülés Elnök: ZELENKA Tibor HAAS János: Beszámoló az Országos Földtani Alapszelvény program helyzetéről ORAVECZNÉ SCHEEEEB Anna ORAVECZ János GÓCZÁN Ferenc FÖLDVÁRI MÁRIA SZEMETHY Andrea IKRÉNYI Károly: Az Alcsút-doboz Ab-2 alapszelvény fúrás (triász-perm) vizsgálatának eredményei Vita: Haas J., Góczán F., Korpás Lné, Oravecz J., Zelenka T. Résztvevők száma: 36 fő Május Bükki Napok" a Budapesti Területi Szervezet, az Eszakmagyarországi Területi Szervezet és az Általános Földtani Szakosztály közös rendezésében A május 30-i előadóülés elnöke az egri Technika Házában: VÉGH SÁNDORNÉ A május 31-i mezozóos tanulmányút vezetői BALLÁ Zoltán, KOVÁCS Sándor és PELIKÁN Pál voltak Résztvevők száma: 63 fő Szeptember 24. Előadóülés Elnök: VÉGH SÁNDOBNÉ TANÁCS János BARABÁS Imre: Újabb adatok az alsópleisztocén-felsőpliocén (levantei) üledékek elválasztásához Abony térségében Vita: Miháltz Iné, Krolopp E., Rónai A., Jámbor Á., Végh Sné, Tanács J. Résztvevők száma: 17 fő

7 190 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 17. Előadóülés Elnök: BARABÁS Andor ÉRDI-KRAUSZ Gábor: A franciaországi urángeológiai tanulmányút tapasztalatai Résztvevők száma: 28 fő Április 28. Ankét,,A geofizikai mérések gyakorlati földtani eredményei" tárgykörben közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjával Elnök: SZABÓ János, illetve KOVÁCS Endre SZABÓ Imre: Telephullám-kutatási eredmények a mecseki liász korú kőszéntelepekben NAGYDEZSŐNÉ: A Mecseki Szénbányáknál végzett bányabeli karottázsmérések a földtani információszerzés érdekében Kiss Emil Zoltán: Karottázsmérések szerepe a régi fúrások átértékelésében Máza-Dél területén ABELE Ferenc: Termelésgeofizikai módszerek alkalmazása a szénhidrogénkutatásban BRATXN László RÁNER Géza SCHÖN- VISZKY László: A Máza-Dél Váralja-Dél kutatási területen végzett geofizikai mérések eredményei BODÓKY Tamás MAJKUTH Tamás: А vibroszeiz módszer ismertetése a gerecsei reflexiomérések néhány tapasztalata FÁBIÁNCSICS László: Folyamatos prientált rétegdőlés-mérés tapasztalatai a mányi kutatási területen Felkért hozzászólók: Tormássy Loránd, Kiss József Vita: Kovács E., Kiss J., Pólai Gy., Taksa Cs., Szabó L, Major G., Nagy Dné, Fábiáncsics L., Szabó J., Abele F., Bodóky T., Posgay К., Mészáros L., Sinóros Szabó L., Jesch A. Résztvevők száma: 92 fő Május 20. Előadóülés a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: LIPI Imre ARATÓ JÁNOSNÉ BELLA LÁSZLÓNÉ KISHÁZI Péter: A mecseki kőszenek komplex teleptani-teehnológiai vizsgálata Vita: Czopf J., Kiss J., Pólai Gy., Lipi I., Varga Iné, Kromek S., Bella Lné, Kisházi P. Résztvevők száma: 27 fő Május 27. Kerekasztalbeszélgetés,, A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés, kokszgyártás várható alakulása" témakörben az Országos Magyar Bányászati és Koliászati Egyesület Mecseki és Dunaújvárosi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: DÁNYI PÁL Vitaindító előadók: SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly Hozzászólók: Tamássy I., Zsilinszky R., Mach P., Réti V., Garam völgyi J., Szabó F., Posgay K., Dányi P. Résztvevők száma: 67 fő Június 5. Előadóülés Elnök: BÓNA József SINÓROS SZABÓ Lóránt VÁRHEGYI Pál: Fúrástechnikai lehetőségek a földtani kutatás igényeinek kielégítésére HEGYI József KISS E. Zoltán SZLA BÓCZKY Pál: Kiegészítő földtani kutatások eredményei a budapesti metro építésével kapcsolatban Vita: Tóth Z., Sinóros Sz. L., Várhegyi P., Hegyi J., Kovács I., Kovács E., Bóna J. Résztvevők száma: 26 fő Június 12. Dél-Dunántúli Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben A plenáris n TÓKA Jenő és DANK Viktor elnökletével FÜLÖP József és KARO LYI László tartottak bevezető előadást, majd GÁLFI István, TÓKA Jenő, KASSAI Miklós és FEKETE Sándor korreferátumai következtek- A délutáni szekciók al Május 8. Előadóülés Elnök: BÓNA József SZILÁGYI Tibor SZLABÓCZKY Pál: A kalmával az energiahordozók témakörét pécsváradi homokkutatás litosztratigráfiai eredményei CHIKÁN Géza KONRÁD Gyula: A Nymecseki földtani térképezés újabb eredményei Vita: Sütő Zné, Szlabóczky P., Wéber В., Bona J., Chikán G. Résztvevők száma: 35 fő DANK Viktor vezette, a regionális földtani problémák tárgykörét HÁMOR Géza. Felszólaltak: Kovács E., Mach P., Somssich Lné, Wéber В., Bardócz В., Pólai Gy., Somogyi J., Honig Gy., Barabás A., Szebényi L., Chikán G. Az ankét FÜLÖP József összefoglalójával és DANK Viktor zárszavával ért véget. Résztvevők száma: 116 fő Június 20. Kerekasztalbeszélgetés Dunaújvárosban az OMBKE Mecseki és Dunaúj-

8 Társulati ügyek 191 városi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász klubjával közös rendezésben Elnök: RÉPÁSI Gellért A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés várható alakulása témakör vitaindító előadásait SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly tartották.. Hozzászólók: Acs Z., Técsi J., Kovács J., Tóth I., Tiszai L., Takács P., Zalai Gy., Schmidt Gy., Pólai Gy., Geiling В., Szirtes В., Gálfi I., Pálvölgyi H., Dányi P., Szabó F., Répási G. Résztvevők száma: 66 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: TÓKA Jenő Napirend: 1. Az év IV. n. é. rendezvények, 2. Alapszabálymódosítási kérdések, 3. Az évi munkaterv előkészítése, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 11 fő Szeptember Z3. Előadóülés Elnök: KOVÁCS Endre SOMOGYI János VINCZE János: A kővágószöllősi homokkő formáció redox-potenciál vizsgálatának eredményei KONRÁD Gyula: Adatok a Ny-Mecsek tektonikai vizsgálatához KONBÁD Gyula: Adatok a sztilolit képződéshez a Ny-Mecseki anizuszi képződmények vizsgálata alapján (bejelentés) Vita: Vincze J., Konrád Gy., Honig Gy., Wéber В., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 18 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 23. Ifjúsági Ankét Elnök: SEBES LÁSZLÓNÉ FOBGÁCS GIZELLA GOMBÁR László: Az Erdőbénye környéki kontakt képződmények vizsgálata GERMTJS Bertalan VERES Lajos: A telkibányai opállelőhely térképezése KTJRTTCSAI Attila OLASZ József SI MON Ernő: A telkibányai érces terület mikromineralógiai vizsgálata VERES Lajos: Bükk hegységi földtani adatok számítógépes adatfeldolgozása ZEBGINÉ SAVANYÚ KATALIN SZABÓ Imre: A nyírás által kialakított belső szerkezet talajmechanikai laboratóriumi vizsgálata Vita: Csordás I., Seres Lné Résztvevők száma: 19 fő Április 24. Előadóülés Elnök: NÉMEDI VABGA Zoltán HEGEDŰS Károly: Műrevalósági elővizsgálatok és azok földtani-gazdasági összefüggése a Borsodi Szénbányák területén CSORDÁS István: Dél-Baranyai Szigethegység-rögök dolomitos kőzeteinek összehasonlító termolumineszcenciás vizsgálata Vita: Tóth L., Hegedűs К., Némedi V. Z. Résztvevők száma: 24 fő Május 27. Prognosztikus nyersanyagkutatási lehetőségek Észak-Magyarországon" ankét közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportjával a Borsodi Műszaki Hetek keretében Elnök: NÉMEDI VARGA Zoltán BENKŐ Ferenc: Az ásványi nyersanyagprognózis elvi kérdései és szerepe a földtani népgazdasági tervezésben SOMFAI Attila:, Szénhidrogén-előfordulások lehetőségei Észak-Magyarországon JUHÁSZ András SZEPESSY András: A szénkutatás távlati terveinek földtani megalapozottsága BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József: Szinesfémércek előfordulásának földtani alapjai és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon ZELENKA Tibor: Ipari vegyesásványok előfordulásának földtani és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon MÁTYÁS Ernő: A Tokaj-hegy aktuális nyersanyagkutatási feladatai BÖCKEB Tivadar LIEBE, Pál: Hévízkészletek és felhasználásuk Észak-Magyarországon Vita: Némedi V. Z., Zelenka T., Jámbor Á., Benkő F. Résztvevők száma: 46 fő Június 2. Nógrádi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal A plenáris ülés előadói FÜLÖP József, ZSUFFA Miklós, HÁMOR Géza és JÓZSA Gábor voltak. Hozzászóltak: VÁRKONYI József, EM BER Károly, ZELENKA Tibor, KLESPITZ János, REGE Csaba és PÁLFALVAY Károly A Gyurtyánoson tartott zárón az ankét eredményeit FÜLÖP József elnök foglalta össze és ismertette a határozati javaslatokat. Résztvevők száma: 40 fő Június 5 6. Észak-magyarországi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal

9 192 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A június 5-i plenáris ülés elnöke MONOS János, előadója FÜLÖP József, korreferensei BALOGH Béla, BAKSA Csaba, JUHÁSZ András és NAGY Elemér voltak Résztvevők száma: 102 fő A délutáni szekciók keretében az energiahordozók témakörben vitavezető JUHÁSZ András, hozzászólók MADAI László, SOMSSICH LÁSZLÓNÉ, NÉMEDI VARGA Zoltán, HURSÁN László, SZÉLES Lajos, DANK Viktor, JUHÁSZ József, BÖCKER Tivadar voltak. Az egyéb ásványi nyersanyagok szekcióját ÁDÁM Oszkár vezette, felszólaltak: ZELENKA Tibor, SZEPESSY András, TARJÁN Gusztáv, FÜLÖP József, HAR- NOS János és JÓZSA Gábor. A regionális földtan tárgyú ülést HÁMOR Géza elnökölte, felszólaltak BALLÁ Zoltán, SOMFAI Attila, BÖCKER Tivadar, CSEH NÉMETH József, DANK Viktor és ZELENKA Tibor. A szekciók résztvevőinek száma összesen 95 fő Június 6-án az ankét a Miskolci Akadémiai Bizottság Bányászati Szakbizottságával közös munkaértekezlet formájában folytatódott s délután került sor a záróülésre, ahol JUHÁSZ András elnök összefoglalta az ankét eredményeit s előterjesztette a határozati javaslatokat Résztvevők száma: 60 fő Az ankétot követő 10 fős kibővített elnökségi n DANK Viktor elnökölt Június 26. Előadóülés Elnök: POJJÁK Tibor MADAI László: Megoldásra váró geológiai feladatok a külfejtéses lignitbányászatban MOLNÁR Imre SZOKOLAI György: Utólagos telepkutatás szükségessége, módszerei és eredményei a visontai Thorez külfejtéses bányaüzemben Vita: Palkó Mné, Goda L., Szlabóczky P., Molnár I., Szokolai Gy. Résztvevők száma: 13 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Május 6. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNAUER József DUDICH Endre NAGY Elemér: Aliit os agyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában JUHÁSZ Miklós: A középhegységi kréta képződmények palinológiai vizsgálatának lehetőségei, módszerei és eredményei MINDSZENTY ANDREA: Diagén kalcit az iharkuti bauxitban (bejelentés) Vita: Komlóssy Gy., Dudich E., Nagy E., Szabó E., Góczán F., Mindszenty A., Knauer J., Gellai M., Császár G., Juhász M. Résztvevők száma: 27 fő Május 23. Építőipari nyersanyag-ankét Veszprémben Elnök: KNAUER József MÉSZÁROS Mihály: Az építő- és építőipari nyersanyagok kutatásának helyzete és perspektívái BADINSZKY Péter KÉRI János: Építőés építőipari nyersanyagkataszterek és prognózisok módszertana BADINSZKY Péter: Az ÉVM földtani szolgálatainak tevékenysége MOLNÁR BARNABÁSNÉ : Az ÉVM 9. sz. cél - programja TÖRÖK Endre: Az új kavics-szabvány és nyersanyagminősítési feladatok ÇSETÉNYI József KOCSIS Géza: Középés Észak-Dunántúl szilikátipari nyersanyagai technológiai szemmel BOLDIZSÁR István: A muramenti regionális kavicskutatás ismertetése KLESPITZ János: A kőipar termelési nyersanyag-kutatásai SZILÁGYI Albert: Durvakerámiai agyagelőfordulások D-Somogyban és É-Tomában SZŐLŐSI Béla TAMÁS Károly: Szombathely környéki durvakerámiai nyersanyagkutatás Koós Béla REGE Csaba: Agyagbányák szelektív művelésének tapasztalatai Csehszlovákiában és annak hazai lehetőségei MÓNUS Ferenc: A Dunántúli új cementgyár" nyersanyagkutatásai KNAUER József: Helyi építőanyagok feltárása Veszprém megyében Vita: Buda T., Szilágyi A., Boldizsár I., Knauer J., Török E., Mészáros М., Kéri J., Klespitz J., Badinszky P., Kocsis G., Solti G. Résztvevők száma: 46 fő Június 3. A Közép- és Észak-Dunántúlon működő földtani szervetezek közös beszámoló Elnök: CSÁSZÁR Géza, illetve KÉRI János M. Áll. Földtani Intézet CSÁSZÁR Géza HAAS János SOLTI Gábor SZEBÉNYI Lajos: Beszámoló a Dunántúli-középhegység területén 1979-ben

10 Társulati ügyek 193 végzett tevékenységről és az évi tervről KNEIFEL Ferenc: A Középdunántúli Területi Földtani Szolgálat évi tevékenysége M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet REZESSY Géza MAJKTJTH Tamás SZA BAD VÁBY László HOFFER Egon: A Dunántúli-középhegységben 1979-ben végzett barnakőszén-geofizikai eredmények BODRI Gyula KAKAS Kristóf SZA- BADVÁRY László TÓTH Csaba: Az évi bauxitgeofizikai mérések eredményei a Bakonyban és a Vértesben Bauxitkutató Vállalat MINDSZENTY ANDREA TÓTH Kálmán NYERGES Lajos: Az évi bauxitkutatási munkák eredményei és a további feladatok Országos Földtani Kutató-Fúró Vállalat SZILÁGYI Albert: A Dunántúli Üzemvezetőség 1979-ben végzett tevékenysége és földtani eredményei Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet BÖCKER Tivadar LIEBE Pál LORBE- RER Árpád: Hidrogeológiai vizsgálatok a Dunántúlon 1979-ben Fejérmegyei Bauxitbányák MARKÓ Béla: A Rákhegy II. mélyszint és a Bitó II. feltárás vízföldtani tapasztalatai Tatai Szénbányák SAS Endre: Az évi bányaföldtani és külszíni kutatási tevékenységünk Bakonyi Bauxitbánya ERDÉLYI Tibor: Az évi földtani tevékenységünk rövid ismertetése Középdunántúli Szénbányák MAKRAI László MOLNÁR István: Az évi bányaföldtani munkálataink és az évi terveink Vita: Károly Gy., Mátéfi T., Haas J., Pöcze J., Császár G., Sas E., Lorberer Á., Fábiáncsics L., Szűcs T., Bernhardt В. Hőriszt Gy., Erdélyi T. Résztvevők száma: 64 fő Június Eszakdunántúli Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal Elnö : HIDASI István Az V. ötéves terv földtani eredményei és problémái, a VI. ötéves terv földtani kutatási és ásványvagyongazdálkodási feladatai témakör előadói FÜLÖP József, SZANT- NER Ferenc és TAMÁSSY István voltak. Korreferensek: CSEH NÉMETH József, CSÁSZÁR Géza, KÉRI János, SZABADVÁRY László és ALMÁSSY Endre A három szekcióülés: hasznosítható nyersanyagok; regionális földtani problémák; műszaki fejlesztés vita vezetői BÁRDOSSY György, KNATJER József, illetve BÖCKER Tivadar és DANK Viktor voltak. A szekciók vitáiban részt vettek: Makrai L., Bárdos M., Mérai K., Bihari Gy., Török K., Hőriszt Gy 4 Bárdossy Gy., Majoros Gy., Oravecz J., Ádám A., Jámbor Á., Knauer J., Grasselly Gy., Solymár K., Várhegyi Gy., Vitális Gy., Szakály Á., Császár G., Dank V. HIDASI István elnöklete alatt a záróülés összefoglalóját FÜLÖP József tartotta. Résztvevők száma: 97 fő Július 3. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNATJER József CSÁSZÁR Géza BODROGI ILONA VÖRÖS Attila: Lagunáris kifejlődésű dachsteini mészkő a borzavári Templom-dombon SOLTI Gábor: A várpalotai kőszénfedő diatomás agyagmárga palaolajtartalma és fűtőértéke KOCSIS Géza FEHÉRVÁRI Antal SZA BÓ István BARLAI József: A dunántúli olajpalák hasznosítása szilikáttermékek előállítására BARLAI József FEHÉRVÁRI Antal Kocsis Géza: A dunántúli olajpalák hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Vita: Knauer J., Császár G., Kovácsné Bodrogi I., Szőts E., Solti G., Bihari D., Fehérvári A. Résztvevők száma: 21 fő 13 Földtani Közlöny

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások Június 4. Mérnökgeológia-Építésföldtani és Általános Földtani Szakosztály közös rendezésű tanulmányútja

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások Január 5. Agyagásványtani Szakosztály NAGY Béla: A nagybörzsönyi ércesedési típusok kísérő agyagásványai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások Április 22 23. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály kollokviuma A rétegtani korreláció és osztályozás módszerei" címmel

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége: A Földtani Tudományos Bizottság alapvető feladata a geológia nemzetközi

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1975 április június havi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1975 április június havi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1975 április június havi ülésszakán elhangzott előadások Április 7. Tudománytörténeti Bizottság ülése Elnök: ALLODIATOBIS IBMA Tárgy: 1975. II. félévi program

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Eredmények :25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam. Pálya 04: :35 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m V.

Eredmények :25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam. Pálya 04: :35 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m V. Eredmények 3 2010.06.05 09:25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam 1 5 Solti László 1002 Újpesti Kajak Sport Club 04:13.050 2 4 Csontos Csaba 6725 Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály 3 8 Szentesi Roland

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Földtani Közlöny IIS. kötet, 1 2. füzet 221

Földtani Közlöny IIS. kötet, 1 2. füzet 221 Földtani Közlöny IIS. kötet, 1 2. füzet 221 (Folytatás a 162. oldalról) BIDLÓ Gábor: Dr. KarlMÁRX, Geschichte der Kristallkunde" (1822) című könyvének ismertetése Vita: Szilárd J., Szurovy G., Bogsch L.,

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

1964 őszi ülésszakon elhangzott előadások

1964 őszi ülésszakon elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK 1964 őszi ülésszakon elhangzott előadások i : Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági ülése Elnök: Vadász Elemér Napirend: A Földtani Közlöny 94. köt. 4. füzetének összeállítása Résztvevők

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Önkormányzati Választások körzet

Önkormányzati Választások körzet Önkormányzati Választások 2010. 1. körzet Név Párt Szavazat % 1. kör 9. kör 10. kör Dr. Bauer Zsolt Városvédők Egyesülete 311 39,67% 131 11 169 Lenkei György 341 43,49% 130 97 114 Móricz Lászlóné 26 3,32%

Részletesebben