TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott"

Átírás

1 TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 2. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: KŐRÖSSY László KOVÁCH Ádám SVTNGOR ÉVA GRE- OTJXA, P. (CSR) : A Szepes-Gömöri Érchegység granitoid kőzeteinek korviszonyai izotóp-kormeghatározások alapján. Vita: Balogh K., Buda Gy., Morvái G., Kovách Á., Kőrössy L. Résztvevők száma: 11 fő Április 9. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály élőadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor CSALAGOVITS Imre DETRE Csaba ELEK IZABELLA-FÖLDVÁRI MÁRIA-GÓCZÁN Ferenc HAAS János IKRÉNYI Károly ORAVECZ János ORAVECZ JÁNOSNÉ RA VASZ CSABÁNÉ SzEMЕТНУ ANDREA-VETŐ István: Az országos alapszelvényprogram és az Alcsútdoboz-2. sz. mélyfúrás anyagvizsgálata. Az élénk vitában számosan vettek részt. Résztvevők száma: 54 fő. Április 14. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: ALLODIATORIS IRMA Tárgy: Tudománytörténeti Nap megszervezése Résztvevők száma: 9 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezetőségi Elnök: Kiss János Tárgy: A Kelet-Szlovákiai tanulmányút előkészítése Résztvevők száma: 5 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök: Kiss János PESTY László: Nagy pt-tartományú víz természetes és mesterséges vulkáni üvegekben folyó geokémiai migrációjának kísérleti vizsgálata (III.) BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József FÖLDESSY János NAGY Béla: Beszámoló az évi Európai Rézérc-kongresszusról (Bor, Jugoszlávia, szeptember hó) Vita: Takács J., Kiss J., Zelenka T., Földessy J., Pordán S., Bognár L. Résztvevők száma: 32 fő Április Mérnökgeológiai-Épitésföldtani Szakosztály ankétja A helyszíni mérnökgeológiai vizsgálatok jelentősége és fejlesztése" tárgykörben Elnök: JUHÁSZ József VÁGÓ ISTVÁNNÉ TÉNYI VARGA László: Tájékoztató szondázások és szondajellemzők felhasználási lehetőségei KRÁLIK Béla: Dinamikus szondázás jelentősége a geotechnikában SZVÁK Mihály: Szivárgási tényező meghatározása szondázással GRESCHIK Gyula: Talajszilárdítással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok GAJDOS György: A pressziométer alkalmazási területei és mérési eredményeinek értékelése SZABÓ Gyula: A lapidalométer és alkalmazhatósága MARCZAL László: Inklinométeres vizsgálatok alkalmazása talajmozgások észlelésére FÁY Miklós SZLABÓCZKY Pál: A karottázs-programból nyerhető mérnökgeológiai in situ" információk a budapesti metro fúrásainál JÓZSA Ernő: A mérnökgeofizikai kutatás egyik korszerű módszere és alkalmazási területei CSÓKÁS János: Fúrómagok kőzetmechanikai állandóinak dinamikus meghatározása és összehasonlítása statikus adatokkal Vita: Biczók I., Juhász J Kiss L., Pálosi L., Marczal L., Tényi V. L., Szvák M., Greschik Gy. Résztvevők száma: 73 fő Április 23-án JUHÁSZ József elnökletével előadás és műszerbemutató volt a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat műszaki telepén, ahol ÁDÁM Oszkár az Interge otechnika műszer-

2 Társulati ügyek 185 és eszközfejlesztési programját, FEHÉRVÁ RI Miklós az FTV helyszíni vizsgálatainak helyzetét és jövőbeni törekvéseit vázolta Résztvevők száma: 67 fő Április 23. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: 1. Párizsi világkongresszus, 2. VI. Nemzetközi Diatoma Szimpózium, 3. INHIGEO szimpózium Résztvevők száma: 8 fő Május 5. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: VICZIÁN István JUHÁSZ Zoltán: Vízgőzadszorpció agyagásványok felületén (II.) Vita: Jámbor Á., Szántó F., Gábor Pné, Kakasy Gyné, Vértessy K., Juhász Z. Résztvevők száma: 11 fő Május 7. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre NAGY Elemér DUDICH Endre: Allitos anyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában Résztvevők száma: 18 fő Május 12. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök:SZEMETHYANDREA GRIGER ÁGNES : Számított pordiffraktogramok és ásványtani alkalmazásuk Kiss János: Hidrotermális modellkísérletek IV. Dolomitosodás - dedolomitosodás rekalcitosodás" C között Vita: Zábriczki J., Lovas Gy., Farkas L., Rischák G., Kiss J., Sztrókay K., Gadó P., Bognár L., Kraus S. Résztvevők száma: 27 fő Május 13. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály előadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor GALÁCZ András: A Gerecse bajóei ammonites-faunája MONOSTORI Miklós: Az egri Wind-téglagyár szelvényének oligocén Ostraeodafaunája KORDOS László: A Rudapithecus ősföldrajzi-környezeti rekonstrukciója (bejelentés) Résztvevők száma: 14 fő Május 15. Gazdaságföldtani Szakosztály élőadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Viz Szakosztályával, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társasággal közös rendezésben Az elnökségben DANK Viktor és a felsorolt egyesületek képviselői foglaltak helyet. HINTERHUBER, H. (Ausztria) :] Kutatás, fejlesztés és innováció az energiagazgaságban és a szénhidrogéniparban BACHMANN, H. (NDK): A gazdasági szabályozás és érdekeltség a bányászat területén MACHÁCS Miklós: Az energetikai műszaki fejlesztés irányai Magyarországon Résztvevők száma: 57 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: BOGSCH László Napirend: 1. Földtani Tudománytörténeti Nap rendezése, 2. Egyéb Résztvevők száma: 10 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály előadó Elnök: BOGSCH László BALOGH Kálmán KECSKEMÉTI Tibor: Rozlozsnik Pál életműve születésének 100. évfordulója alkalmából NAGY Béla: A nagybörzsönyi ércbányászat története (1135-től) Résztvevők száma: 27 fő Ma-jus 19. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi Elnök: JUHÁSZ József Napirend: 1. Beszámoló az in situ" ankétról, 2. Tájékoztató az Urbenvita" konferenciáról, 3. Az II. f. é. munkaterv, 4. A mérnökgeológia helyzete és perspektívája a MAFI-ban" c. tájékoztatás, 5. Egyéb Résztvevők száma: 7 fő Május 20. Ifjúsági Bizottság előadó a tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskolában VÖRÖS István: Bauxitkutatás Résztvevők száma: 67 fő Május 21. Szénkőzettani Munkabizottság VARGA IMRÉNÉ beszámolója a Nemzetközi Szénkőzettani Munkabizottság (ICCP) április havi megbeszéléséről Résztvevők száma: 6 fő Május 26. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály előadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel és a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságával közös rendezésben Elnök: JUHÁSZ József VITÁLIS György: Nyersanyagkataszterezések gyakorlati kérdései DÖMSÖDI János: Ásványi nyersanyagkataszter továbbfejlesztési kérdései

3 186 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet MAD AI László: Lignitkutatás és vagyonnyilvántartás időszerű kérdései Résztvevők száma: 24 fő Június 1. Ásványgyűjtők Klubjának szakmai gyűjtőútja a Börzsönyben Vezető: GATTEB István Résztvevők száma: 52 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály ve- ; őségi Elnök: VICZIÁN István Napirend: 1. A Kaolin szimpózium kiadványa, 2. Az őszi ankét előkészítése, 3. Az agyagásványok nevezéktana Résztvevők száma: 9 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: TAKÁCS Tibor BIDLÓ Gábor: Az észak-dunántúli vörös agyagok ásványtani vizsgálata NÉMETH Ede: A tárolókőzet összetételének és kifejlődésének szerepe a széndioxidos kőolajtermelésben Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M., Szántó F., Bidló G., Németh E. Résztvevők száma: 14 fő Június 4. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre Az MTA Geokémiai Kutató Laboratórium Vizsgálatok a Tiszántúl flisövének egyes felsőkréta és paleogén képződményein" tárgyú munkáját bemutatta DU DICH Endre DOBOSI Zoltán: Újabb eredmények a paleoklimatológiában KOVÁCS Sándor: A Déli-Alpok triásza Jelenlevők száma: 26 fő Június 10. Választmány ',Olés Elnök; ALFÖLDI László I Napirend: 1. Tájékoztató a MTESZ március 31-i n előterjesztett feladatokról, 2. A társulat II. félévi nagyrendezvényei. 3. A párizsi világkongresszusra tőrtént felkészülés, 4. Egyéb Résztvevők száma 56 fő Június 24. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: KONDA József Résztvevők száma: 4 fő Augusztus 26. Ellenőrző Bizottság Elnök: BENKŐ Ferenc Résztvevők száma: 3 fő Szeptember 1 6. VI. Diatoma Szimpózium (1. külön beszámolóban) Szeptember 4. Bányásznapi (1. külön beszámolóban) ünnepség Szeptember 7. Ásvány gyűjtők Klubjának ásvány- és bélyegkiállítása a XXX. Bányász nap alkalmából közös rendezésben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület KBFI Csoportjával és a MABEOSZ Bányászmotívum Gyűjtők Alkalmi Csoportjával a KBFI helységeiben Szeptember 8. Altalános Földtani Szakosztály vezetőségi Elnök: KŐBÖSSY László Napirend: 1. Az IV. n. é. program, 2. Altalános Földtani Szemle c. kiadvány, 3. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 8 fő Szeptember 15. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: SZTHÓKAY Kálmán VICZIÁN István: Az AIPEA nevezéktani bizottságának ajánlásai Vita: Sztrókay K., Lenkei M., Bidló G., Földvári M. Résztvevők száma: 11 fő Szeptember 17. Alapszabálymódosító Bizottság Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: Az évi tisztújító közgyűléssel kapcsolatos alapszabálymódosítás Résztvevők száma: 6 fő Szeptember Öslénytan-Rétegtani Szakosztály Villányi-hegységi tanulmányútja r Útvonal : Pécs Csarnóta Máriagyüd Siklós Nagyharsány Villány Pécs Kirándulásvezetők: GÉCZY Barnabás, HETÉNYI Rudolf, JÁNOSSY Dénes, NAGY Elemér, NAGY István, VÖBÖS Attila Résztvevők száma: 45 fő Szeptember 22. Mérnökgeölógia-Epítésföldtani Szakosztály előadó Elnök: JUHÁSZ József AUJESZKY Géza: Epítéshidrológiai térképezés tapasztalatai Szegeden BEENÁTH Zoltán: Lakótelepekkel kapcsolatos építéshidrológiai vizsgálatok irányelvei Résztvevők száma: 19 fő Szeptember 26. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: DANK Viktor Résztvevők száma: 5 fő Szeptember 29. Szénkőzettani Munkabizottság VAJUGA IMEÉNÉ: Kelet-Elbai lágy barnaszenek szénkőzettani vizsgálati rendszere Résztvevők száma: 17 fő

4 Társulati ügyek 187 Szeptember 29. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi kiállítási anyaga, 4. Nemzetközi rendezvékított együttműködésről, 3. TJrbenvita, 80 Elnök: JUHÁSZ József nyeken való részvétel előkészítése, 6. Az Napirend: 1. Beszámoló az évi évi munkatervi javaslatok, 6. Egyéb tevékenységről, 2. Tájékoztató a társegyesületekkel és a társszakosztályokkal Résztvevők száma: 8 fő kiala A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének áprilisszeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 15. Előadóülés Debrecenben vezetének elnöksége a tájékoztatásért s a Elnök: SZÉKYNÉ Fux VILMA területi szervezet eredményes munkálkodásáért köszönetét fejezi ki s a vezetőséget SOMFAI Attila: A Derecskei-süllyedék szénhidrogénföldtani jelentősége jegyzőkönyvi dicséretben részesíti. SZŐÖB Gyula: A Lajoskomárom 1. sz. szénhidrogénkutató fúrás adatsorának paleobiogeokémiai értékelése keretében Szolnokon Május 20. Ankét a XX. Műszaki Hónap KOZÁKNÉ TORMA JULIANNA KOZÁK Elnök: VÖLGYI László Miklós: Durva törmelékes üledékek szemcsenagyságvizsgálataihoz szükséges repre PIKÓ József: Fúrástechnikai és földtani in BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor zentatív minta formációszerzés helyzete a Kőolajkutató GYURICZA György: Üledékkőzettani Vállalatnál vizsgálatok Aggtelek környékén BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor Vita: Székyné Fux V., Somfai A., Sajgó PIKÓ József: Nagymélységű fúrások kivizsgálásának és kiképzésének szempont Cs., Rakovits Z., Viczián I., Рока T., Szöőr Gy., Tanács J., Kozák M., Gyuricza Gy. jai Résztvevők száma: 54 fő Felkért hozzászóló CSICSELY György volt Az egyszerű földtani szelvények gyakorlati hasznosítása" témakörben. Vita: T. Kovács G., Jámbor A., Mucsi M., Tanács J., Valez Gy., Völgyi L., Gajdos I., Kuruez В. Résztvevők száma: 23 fő Április 23-i ülés Ezen az n tárgyalta a MTESZ Csongrád Megyei Szervezetének elnöksége a MFT Alföldi Területi Szervezete évi tevékenységét. A beszámolón a Társulat elnöksége nevében JANTSKY Béla vett részt. A megyei elnökség a tájékoztatóval kapcsolatban megállapította, hogy az írásbeli beszámoló, a titkár hozzáfűzött szóbeli kiegészítése, az opponensi vélemény, s a Társulat budapesti képviselőjének hozzászólása a területi szervezet kiemelkedő jó munkáját tükrözi. Létszámukhoz képest tevékenységük sokrétű, munkaprogramjuk tartalmas, céltudatos. Fórumot nyújtanak a legújabb kutatási eredmények bemutatásának, további kutatómunkák előkészítésének. Tevékenységük alapját a szénhidrogénkutatások alkotják, de jelentős építésföldtani, környezetföldtani s mezőgazdaságföldtani feladatokkal is foglalkoznak. Nem hiányzott programjukból a vizek gázosságának problémája sem. Tanulmányútjaik szakmailag igen hasznosak, sikeresek, meghirdetett pályázataikra színvonalas munkák érkeznek. Javasolja az elnökség: nagyrendezvényeikre a kapcsolódó szakágak szakembereinek meghívását is, együttműködés kiépítését a szomszédos jugoszláv és román geológusokkal s a termálvíz-hasznosítási kérdések napirendre tűzését. A MTESZ Csongrád Megyei Szer Június 17. Előadóülés Orosházán Elnök: SOMFAI Attila Mucsi Mihály: A dél-alföldi neogén kőzettani vizsgálata KURUCZ Béla HEGEDŰS В. Ferenc: Űj földtani eredmények a Dél-Alföldön Vita: T. Kovács G., Valez Gy., Mucsi M., Somfai A., Szederkényi T. Résztvevők száma: 24 fő Július 2 3. Dél-alföldi Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben Elnök: DANK Viktor A plenáris ülés elnöki megnyitója után FÜLÖP József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke ismertette az V. ötéves tervben megvalósult földtani kutatások eredményeit és a VI. ötéves terv feladatait. Előadását KAPOLYI László akadémikus, nehézipari miniszterhelyettes és BÁN Ákos az OKGT vezérigazgatója egészítették ki a földtani kutatások aktuális bányászati-műszaki vonzatainak, valamint a szénhidrogénföldtani kutatások speciális

5 188 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet feladatainak részletes ismertetésével. Ezután SOMFAI Attila és BARDÓCZ Béla az OKGT Kőolajkutató, illetve Kőolaj-Földgázbányászati Vállalatának igazgatóhelyettesei a dél-alföldi régió területén végzett szénhidrogénkutatás eredményeiről számoltak be, majd ZENTAY Tibor, a Délalföldi Területi Földtani Szolgálat vezetője a dél-alföldi régió építőanyagipari és talajjavító ásványi nyersanyagkutatásáról, az ásványvagyon-gazdálkodásról és az építésföldtani-, mezőgazdaságföldtani-, környezetföldtani s természetvédelmi kutatómunkáról tartott korreferátumot, különös tekintettel a regionális távlati fejlesztések tudományos megalapozására. Végül SIMÁN - DY Béla, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője a földtani kutatási terv és a vízgazdálkodási keretterv összhangbahozásával kapcsolatos feladatokat ismertette, kiemelve a földtani és vízügyi szervek együttműködésének fontosságát. Délután a szekciók keretében a szénhidrogénkutatás feladatait és regionális földtani problémákat vitattak meg. Az egyes szekciók vezetői VÁNDORFI Róbert, valamint HÁMOR Géza, a M. Áll. Földtani Intézet igazgatója voltak. A szekciók során 25 hozzászólás hangzott el. Az ankét záróülésén FÜLÖP József akadémikus összefoglalta az elhangzottakat, részletesen értékelte az elvégzett munkát s válaszolt a felvetett kérdésekre. A második napon az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Földtani Szakbizottsága fenti témával kapcsolatban munkaértekezletet tartott. Szeptember 16. Előadóülés Elnök: SOMFAI Attila GAJDOS István PAP Sándor SZENT- GYÖRGYI KÁROLYNÉ: É-Békés mélyföldtana és kőolaj-, földgáz-kutatási lehetősége RÉVÉSZ István: DK-Alf öld pannóniai üledékeinek földtani fejlődéstörténeti vázlata Vita: Mucsi М., Pap S., Révész I., Gajdos I., T. Kovács G., Somfai A., Szentirmai I., Valez Gy., Völgyi L., Pintér L., Geiger J. Résztvevők száma: 28 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: SOMFAI Attila Napirend: 1. Az év még hátralevő feladatai, 2. Az évi munkaterv, 3. Visszatekintés és értékelés évi tevékenységgel kapcsolatban, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 6 fő Szeptember 23. Vitaülés a VI. ötéves terv agrogeológiai kutatási tervezetéről közös ren dezésben a Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottságával Elnök: GRASSELLY Gyula ZENTAY Tibor ismertette a Duna balpartjától a K-i országhatárig terjedő országrész alföldi területeinek VI. ötéves tervi agrogeológiai kutatási programtervezetét Vita: Grasselly Gy., Rischák G., Székyné Fux V., Szederkényi T., Harmati Gy., Prettenhoffer I., Zentay T. Résztvevők száma: 15 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április Beszámoló ülés a XXVI. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra bejelentett magyar előadások bemutatásával Elnök : VÉGH SÁNDORNÉ, KORPÁS László, illetve HORVÁTH István BÉROZI István DANK Viktor JAMNITZ- KY Kázmér KÓKAY János SOMFAI Attila: A Pannon medence magyarországi részén mélyített szénhidrogénkutató fúrások újabb eredményei ALFÖLDI László: Hidrodinamikus vezérlésű geotermikus áramlási ikerrendszer SZALAY Árpád KONOZ István: A szénhidrogénképződés és migráció folyamatai a Pannon-medence neogén üledékeiben HÁMOR Géza: Neogén tektonikai fázisok kora a Paratethys területén DTJDICH Endre CSIKY Gábor PÓKA TE RÉZ ZSÁMBOKI László: Francia-magyar kölcsönkapcsolatok a földtudomány területén 1832 előtt BALÁZS Endre BÁLDI Tamás DTJ DICH Endre GIDAI László KORPÁS László RADÓCZ Gyula SZENTGYÖRGYI Károly ZELENKA Tibor: A magyarországi eocén-oligocén határképződményeinek szer kezeti-faciális vázlata CSÁSZÁR Géza HAAS János HÁMOR Géza HAXMAI János KORPÁS László: A fiatal alpi tektonikai fázisok szerepe Magyarország földtani fejlődésmenetében HAAS János BERNHARDT Barna CSÁ SZÁR Géza TÓTH Álmos: A rétegtani és őslénytani elemzés szerepe a bauxit- és kőszénperspektívák vizsgálatában magyarországi kréta és eocén példák alapján

6 Társulati ügyek 189 SZABÓ Zoltán CSEH NÉMETH József HÁMOR Géza JUHÁSZ András: A Bükk GRASSELLY Gyula: Az úrkuti mangántelepek eredetének néhány elvi kérdése JUHÁSZ András: A lápöves rendszer felhasználása hegység és környékének szerkezetfejlődése KOVÁCS László BALLÁ harmadidőszaki Zoltán PELInek a széntelep várható kifejlődésé meghatározásában KÁN Pál SZABÓ Imre: A legbelső Nyugati- Kárpátok mezozóos mélyvízi kifejlődésének SZÉLES Lajos PÓLAI György: A Mecseki-szénmedence tektonikai jelentősége földtani áttekintése PANTÓ György: Ritkaföldfém-eloszlás a PELIKÁN Pál: A Bükk hegység szerkezeti vázlata magyarországi magmás kőzetekben és néhány, KOVÁCS Sándor: Olisztosztromok és velük genetikailag kapcsolatos kép ződményben olisztolitok az észak-magyarországi paleomezozoikumban PÓKA TERÉZ: A Kárpát-medence harmad- ZELENKA Tibor BALLÁ Zoltán BAKnak és negyedidőszaki magmatizmusá- SA Csaba FÖLDESSY János JÁRÁNYI kémiai fejlődése és a szerkezet-formálódás KLÁRA: Mezozóos ősföldrajzi határvonal-e a Darnó-vonal RÓNAI András: Az utolsó 4 millió év BALLÁ Zoltán BAKSA Csaba FÖLpaleomágneses idősora a Kárpát-medencében POGÁCSÁS György: A Pannon-medence DESSY János HAVAS László SZABÓ Imre Mezozóos óceáni litoszféra maradványok a Bükk hegység délnyugati részén süllyedési viszonyai a felszíni geofizikai FÖLDESSY János SZABÓ PIROSKA: Darnó mérések tükrében hegyi szplitek vulkanológiai jellege MINDSZENTY ANDBEA: A karszt-bauxitok és laterit-bauxitok közötti fontosabb szöveti BALLÁ Zoltán HAVAS László: Szarvaskő környékének tektonikája és az ofiolitosturbidites különbségek és azok genetikai értel mezése összlet geodinamikai zése értelme VITÁLIS György: Szilikátipari nyers SZALAY István BALLÁ Zoltán: Az upponyi-hegységi anyag-kataszterek és prognózis térképekszerkesztésmezési szeizmikus szelvény értel lehetőségei EGERER Frigyes: Ásványok dielektromos JUHÁSZ András: A szerkezeti mozgások termoanalízise Vita: Stegena L., Jámbor Á., Komlóssy Gy., Horváth Z ;, Koncz I., Bérezi I., Alföldi L., Szalay Á., Horváth F., Balogh K., Báldi T., Zele'nka T., Jaskó S., Hámor G., Dudich E., Kecskeméti T., Korpás L., Haas J., Balázs E., Mucsi M., Jantsky В., Szabó Z., Póka T., Ballá Z., Pantó Gy., Horváth I., Gőbel E., Egerer F., Mindszenty A. Résztvevők száma: 62 fő és a karsztosodás kapcsolata TÓTH Géza: A Központi-Bükk geomorfológiai képének változásai az újharmadidőszak szerkezeti mozgásainak hatására MATYÓK ILONA: Néhány új eredmény a Déli-Bükk paleo-mezozoikumának kutatásában SZLABÓCZKY Pál: Céltérképezések tektonikai eredményei a Bükk hegységben EGEBEB Frigyes: Új szerkezet-vizsgálati adatok a Bükk-fennsík keleti részéről FÜKÖH Levente: Észak-magyarországi holocén barlangi üledékek malakosztratigráfiai vizsgálata Vita: Balogh K., Pelikán P., Tóth G., Végh Sné, Embey-Isztin A., Buda Gy., Nagy E., Székyné Fux V., Földessy J., Ballá Z., Zelenka T., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 75 fő Május 28. Előadóülés Elnök: ZELENKA Tibor HAAS János: Beszámoló az Országos Földtani Alapszelvény program helyzetéről ORAVECZNÉ SCHEEEEB Anna ORAVECZ János GÓCZÁN Ferenc FÖLDVÁRI MÁRIA SZEMETHY Andrea IKRÉNYI Károly: Az Alcsút-doboz Ab-2 alapszelvény fúrás (triász-perm) vizsgálatának eredményei Vita: Haas J., Góczán F., Korpás Lné, Oravecz J., Zelenka T. Résztvevők száma: 36 fő Május Bükki Napok" a Budapesti Területi Szervezet, az Eszakmagyarországi Területi Szervezet és az Általános Földtani Szakosztály közös rendezésében A május 30-i előadóülés elnöke az egri Technika Házában: VÉGH SÁNDORNÉ A május 31-i mezozóos tanulmányút vezetői BALLÁ Zoltán, KOVÁCS Sándor és PELIKÁN Pál voltak Résztvevők száma: 63 fő Szeptember 24. Előadóülés Elnök: VÉGH SÁNDOBNÉ TANÁCS János BARABÁS Imre: Újabb adatok az alsópleisztocén-felsőpliocén (levantei) üledékek elválasztásához Abony térségében Vita: Miháltz Iné, Krolopp E., Rónai A., Jámbor Á., Végh Sné, Tanács J. Résztvevők száma: 17 fő

7 190 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 17. Előadóülés Elnök: BARABÁS Andor ÉRDI-KRAUSZ Gábor: A franciaországi urángeológiai tanulmányút tapasztalatai Résztvevők száma: 28 fő Április 28. Ankét,,A geofizikai mérések gyakorlati földtani eredményei" tárgykörben közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjával Elnök: SZABÓ János, illetve KOVÁCS Endre SZABÓ Imre: Telephullám-kutatási eredmények a mecseki liász korú kőszéntelepekben NAGYDEZSŐNÉ: A Mecseki Szénbányáknál végzett bányabeli karottázsmérések a földtani információszerzés érdekében Kiss Emil Zoltán: Karottázsmérések szerepe a régi fúrások átértékelésében Máza-Dél területén ABELE Ferenc: Termelésgeofizikai módszerek alkalmazása a szénhidrogénkutatásban BRATXN László RÁNER Géza SCHÖN- VISZKY László: A Máza-Dél Váralja-Dél kutatási területen végzett geofizikai mérések eredményei BODÓKY Tamás MAJKUTH Tamás: А vibroszeiz módszer ismertetése a gerecsei reflexiomérések néhány tapasztalata FÁBIÁNCSICS László: Folyamatos prientált rétegdőlés-mérés tapasztalatai a mányi kutatási területen Felkért hozzászólók: Tormássy Loránd, Kiss József Vita: Kovács E., Kiss J., Pólai Gy., Taksa Cs., Szabó L, Major G., Nagy Dné, Fábiáncsics L., Szabó J., Abele F., Bodóky T., Posgay К., Mészáros L., Sinóros Szabó L., Jesch A. Résztvevők száma: 92 fő Május 20. Előadóülés a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: LIPI Imre ARATÓ JÁNOSNÉ BELLA LÁSZLÓNÉ KISHÁZI Péter: A mecseki kőszenek komplex teleptani-teehnológiai vizsgálata Vita: Czopf J., Kiss J., Pólai Gy., Lipi I., Varga Iné, Kromek S., Bella Lné, Kisházi P. Résztvevők száma: 27 fő Május 27. Kerekasztalbeszélgetés,, A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés, kokszgyártás várható alakulása" témakörben az Országos Magyar Bányászati és Koliászati Egyesület Mecseki és Dunaújvárosi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: DÁNYI PÁL Vitaindító előadók: SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly Hozzászólók: Tamássy I., Zsilinszky R., Mach P., Réti V., Garam völgyi J., Szabó F., Posgay K., Dányi P. Résztvevők száma: 67 fő Június 5. Előadóülés Elnök: BÓNA József SINÓROS SZABÓ Lóránt VÁRHEGYI Pál: Fúrástechnikai lehetőségek a földtani kutatás igényeinek kielégítésére HEGYI József KISS E. Zoltán SZLA BÓCZKY Pál: Kiegészítő földtani kutatások eredményei a budapesti metro építésével kapcsolatban Vita: Tóth Z., Sinóros Sz. L., Várhegyi P., Hegyi J., Kovács I., Kovács E., Bóna J. Résztvevők száma: 26 fő Június 12. Dél-Dunántúli Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben A plenáris n TÓKA Jenő és DANK Viktor elnökletével FÜLÖP József és KARO LYI László tartottak bevezető előadást, majd GÁLFI István, TÓKA Jenő, KASSAI Miklós és FEKETE Sándor korreferátumai következtek- A délutáni szekciók al Május 8. Előadóülés Elnök: BÓNA József SZILÁGYI Tibor SZLABÓCZKY Pál: A kalmával az energiahordozók témakörét pécsváradi homokkutatás litosztratigráfiai eredményei CHIKÁN Géza KONRÁD Gyula: A Nymecseki földtani térképezés újabb eredményei Vita: Sütő Zné, Szlabóczky P., Wéber В., Bona J., Chikán G. Résztvevők száma: 35 fő DANK Viktor vezette, a regionális földtani problémák tárgykörét HÁMOR Géza. Felszólaltak: Kovács E., Mach P., Somssich Lné, Wéber В., Bardócz В., Pólai Gy., Somogyi J., Honig Gy., Barabás A., Szebényi L., Chikán G. Az ankét FÜLÖP József összefoglalójával és DANK Viktor zárszavával ért véget. Résztvevők száma: 116 fő Június 20. Kerekasztalbeszélgetés Dunaújvárosban az OMBKE Mecseki és Dunaúj-

8 Társulati ügyek 191 városi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász klubjával közös rendezésben Elnök: RÉPÁSI Gellért A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés várható alakulása témakör vitaindító előadásait SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly tartották.. Hozzászólók: Acs Z., Técsi J., Kovács J., Tóth I., Tiszai L., Takács P., Zalai Gy., Schmidt Gy., Pólai Gy., Geiling В., Szirtes В., Gálfi I., Pálvölgyi H., Dányi P., Szabó F., Répási G. Résztvevők száma: 66 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: TÓKA Jenő Napirend: 1. Az év IV. n. é. rendezvények, 2. Alapszabálymódosítási kérdések, 3. Az évi munkaterv előkészítése, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 11 fő Szeptember Z3. Előadóülés Elnök: KOVÁCS Endre SOMOGYI János VINCZE János: A kővágószöllősi homokkő formáció redox-potenciál vizsgálatának eredményei KONRÁD Gyula: Adatok a Ny-Mecsek tektonikai vizsgálatához KONBÁD Gyula: Adatok a sztilolit képződéshez a Ny-Mecseki anizuszi képződmények vizsgálata alapján (bejelentés) Vita: Vincze J., Konrád Gy., Honig Gy., Wéber В., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 18 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 23. Ifjúsági Ankét Elnök: SEBES LÁSZLÓNÉ FOBGÁCS GIZELLA GOMBÁR László: Az Erdőbénye környéki kontakt képződmények vizsgálata GERMTJS Bertalan VERES Lajos: A telkibányai opállelőhely térképezése KTJRTTCSAI Attila OLASZ József SI MON Ernő: A telkibányai érces terület mikromineralógiai vizsgálata VERES Lajos: Bükk hegységi földtani adatok számítógépes adatfeldolgozása ZEBGINÉ SAVANYÚ KATALIN SZABÓ Imre: A nyírás által kialakított belső szerkezet talajmechanikai laboratóriumi vizsgálata Vita: Csordás I., Seres Lné Résztvevők száma: 19 fő Április 24. Előadóülés Elnök: NÉMEDI VABGA Zoltán HEGEDŰS Károly: Műrevalósági elővizsgálatok és azok földtani-gazdasági összefüggése a Borsodi Szénbányák területén CSORDÁS István: Dél-Baranyai Szigethegység-rögök dolomitos kőzeteinek összehasonlító termolumineszcenciás vizsgálata Vita: Tóth L., Hegedűs К., Némedi V. Z. Résztvevők száma: 24 fő Május 27. Prognosztikus nyersanyagkutatási lehetőségek Észak-Magyarországon" ankét közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportjával a Borsodi Műszaki Hetek keretében Elnök: NÉMEDI VARGA Zoltán BENKŐ Ferenc: Az ásványi nyersanyagprognózis elvi kérdései és szerepe a földtani népgazdasági tervezésben SOMFAI Attila:, Szénhidrogén-előfordulások lehetőségei Észak-Magyarországon JUHÁSZ András SZEPESSY András: A szénkutatás távlati terveinek földtani megalapozottsága BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József: Szinesfémércek előfordulásának földtani alapjai és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon ZELENKA Tibor: Ipari vegyesásványok előfordulásának földtani és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon MÁTYÁS Ernő: A Tokaj-hegy aktuális nyersanyagkutatási feladatai BÖCKEB Tivadar LIEBE, Pál: Hévízkészletek és felhasználásuk Észak-Magyarországon Vita: Némedi V. Z., Zelenka T., Jámbor Á., Benkő F. Résztvevők száma: 46 fő Június 2. Nógrádi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal A plenáris ülés előadói FÜLÖP József, ZSUFFA Miklós, HÁMOR Géza és JÓZSA Gábor voltak. Hozzászóltak: VÁRKONYI József, EM BER Károly, ZELENKA Tibor, KLESPITZ János, REGE Csaba és PÁLFALVAY Károly A Gyurtyánoson tartott zárón az ankét eredményeit FÜLÖP József elnök foglalta össze és ismertette a határozati javaslatokat. Résztvevők száma: 40 fő Június 5 6. Észak-magyarországi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal

9 192 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A június 5-i plenáris ülés elnöke MONOS János, előadója FÜLÖP József, korreferensei BALOGH Béla, BAKSA Csaba, JUHÁSZ András és NAGY Elemér voltak Résztvevők száma: 102 fő A délutáni szekciók keretében az energiahordozók témakörben vitavezető JUHÁSZ András, hozzászólók MADAI László, SOMSSICH LÁSZLÓNÉ, NÉMEDI VARGA Zoltán, HURSÁN László, SZÉLES Lajos, DANK Viktor, JUHÁSZ József, BÖCKER Tivadar voltak. Az egyéb ásványi nyersanyagok szekcióját ÁDÁM Oszkár vezette, felszólaltak: ZELENKA Tibor, SZEPESSY András, TARJÁN Gusztáv, FÜLÖP József, HAR- NOS János és JÓZSA Gábor. A regionális földtan tárgyú ülést HÁMOR Géza elnökölte, felszólaltak BALLÁ Zoltán, SOMFAI Attila, BÖCKER Tivadar, CSEH NÉMETH József, DANK Viktor és ZELENKA Tibor. A szekciók résztvevőinek száma összesen 95 fő Június 6-án az ankét a Miskolci Akadémiai Bizottság Bányászati Szakbizottságával közös munkaértekezlet formájában folytatódott s délután került sor a záróülésre, ahol JUHÁSZ András elnök összefoglalta az ankét eredményeit s előterjesztette a határozati javaslatokat Résztvevők száma: 60 fő Az ankétot követő 10 fős kibővített elnökségi n DANK Viktor elnökölt Június 26. Előadóülés Elnök: POJJÁK Tibor MADAI László: Megoldásra váró geológiai feladatok a külfejtéses lignitbányászatban MOLNÁR Imre SZOKOLAI György: Utólagos telepkutatás szükségessége, módszerei és eredményei a visontai Thorez külfejtéses bányaüzemben Vita: Palkó Mné, Goda L., Szlabóczky P., Molnár I., Szokolai Gy. Résztvevők száma: 13 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Május 6. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNAUER József DUDICH Endre NAGY Elemér: Aliit os agyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában JUHÁSZ Miklós: A középhegységi kréta képződmények palinológiai vizsgálatának lehetőségei, módszerei és eredményei MINDSZENTY ANDREA: Diagén kalcit az iharkuti bauxitban (bejelentés) Vita: Komlóssy Gy., Dudich E., Nagy E., Szabó E., Góczán F., Mindszenty A., Knauer J., Gellai M., Császár G., Juhász M. Résztvevők száma: 27 fő Május 23. Építőipari nyersanyag-ankét Veszprémben Elnök: KNAUER József MÉSZÁROS Mihály: Az építő- és építőipari nyersanyagok kutatásának helyzete és perspektívái BADINSZKY Péter KÉRI János: Építőés építőipari nyersanyagkataszterek és prognózisok módszertana BADINSZKY Péter: Az ÉVM földtani szolgálatainak tevékenysége MOLNÁR BARNABÁSNÉ : Az ÉVM 9. sz. cél - programja TÖRÖK Endre: Az új kavics-szabvány és nyersanyagminősítési feladatok ÇSETÉNYI József KOCSIS Géza: Középés Észak-Dunántúl szilikátipari nyersanyagai technológiai szemmel BOLDIZSÁR István: A muramenti regionális kavicskutatás ismertetése KLESPITZ János: A kőipar termelési nyersanyag-kutatásai SZILÁGYI Albert: Durvakerámiai agyagelőfordulások D-Somogyban és É-Tomában SZŐLŐSI Béla TAMÁS Károly: Szombathely környéki durvakerámiai nyersanyagkutatás Koós Béla REGE Csaba: Agyagbányák szelektív művelésének tapasztalatai Csehszlovákiában és annak hazai lehetőségei MÓNUS Ferenc: A Dunántúli új cementgyár" nyersanyagkutatásai KNAUER József: Helyi építőanyagok feltárása Veszprém megyében Vita: Buda T., Szilágyi A., Boldizsár I., Knauer J., Török E., Mészáros М., Kéri J., Klespitz J., Badinszky P., Kocsis G., Solti G. Résztvevők száma: 46 fő Június 3. A Közép- és Észak-Dunántúlon működő földtani szervetezek közös beszámoló Elnök: CSÁSZÁR Géza, illetve KÉRI János M. Áll. Földtani Intézet CSÁSZÁR Géza HAAS János SOLTI Gábor SZEBÉNYI Lajos: Beszámoló a Dunántúli-középhegység területén 1979-ben

10 Társulati ügyek 193 végzett tevékenységről és az évi tervről KNEIFEL Ferenc: A Középdunántúli Területi Földtani Szolgálat évi tevékenysége M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet REZESSY Géza MAJKTJTH Tamás SZA BAD VÁBY László HOFFER Egon: A Dunántúli-középhegységben 1979-ben végzett barnakőszén-geofizikai eredmények BODRI Gyula KAKAS Kristóf SZA- BADVÁRY László TÓTH Csaba: Az évi bauxitgeofizikai mérések eredményei a Bakonyban és a Vértesben Bauxitkutató Vállalat MINDSZENTY ANDREA TÓTH Kálmán NYERGES Lajos: Az évi bauxitkutatási munkák eredményei és a további feladatok Országos Földtani Kutató-Fúró Vállalat SZILÁGYI Albert: A Dunántúli Üzemvezetőség 1979-ben végzett tevékenysége és földtani eredményei Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet BÖCKER Tivadar LIEBE Pál LORBE- RER Árpád: Hidrogeológiai vizsgálatok a Dunántúlon 1979-ben Fejérmegyei Bauxitbányák MARKÓ Béla: A Rákhegy II. mélyszint és a Bitó II. feltárás vízföldtani tapasztalatai Tatai Szénbányák SAS Endre: Az évi bányaföldtani és külszíni kutatási tevékenységünk Bakonyi Bauxitbánya ERDÉLYI Tibor: Az évi földtani tevékenységünk rövid ismertetése Középdunántúli Szénbányák MAKRAI László MOLNÁR István: Az évi bányaföldtani munkálataink és az évi terveink Vita: Károly Gy., Mátéfi T., Haas J., Pöcze J., Császár G., Sas E., Lorberer Á., Fábiáncsics L., Szűcs T., Bernhardt В. Hőriszt Gy., Erdélyi T. Résztvevők száma: 64 fő Június Eszakdunántúli Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal Elnö : HIDASI István Az V. ötéves terv földtani eredményei és problémái, a VI. ötéves terv földtani kutatási és ásványvagyongazdálkodási feladatai témakör előadói FÜLÖP József, SZANT- NER Ferenc és TAMÁSSY István voltak. Korreferensek: CSEH NÉMETH József, CSÁSZÁR Géza, KÉRI János, SZABADVÁRY László és ALMÁSSY Endre A három szekcióülés: hasznosítható nyersanyagok; regionális földtani problémák; műszaki fejlesztés vita vezetői BÁRDOSSY György, KNATJER József, illetve BÖCKER Tivadar és DANK Viktor voltak. A szekciók vitáiban részt vettek: Makrai L., Bárdos M., Mérai K., Bihari Gy., Török K., Hőriszt Gy 4 Bárdossy Gy., Majoros Gy., Oravecz J., Ádám A., Jámbor Á., Knauer J., Grasselly Gy., Solymár K., Várhegyi Gy., Vitális Gy., Szakály Á., Császár G., Dank V. HIDASI István elnöklete alatt a záróülés összefoglalóját FÜLÖP József tartotta. Résztvevők száma: 97 fő Július 3. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNATJER József CSÁSZÁR Géza BODROGI ILONA VÖRÖS Attila: Lagunáris kifejlődésű dachsteini mészkő a borzavári Templom-dombon SOLTI Gábor: A várpalotai kőszénfedő diatomás agyagmárga palaolajtartalma és fűtőértéke KOCSIS Géza FEHÉRVÁRI Antal SZA BÓ István BARLAI József: A dunántúli olajpalák hasznosítása szilikáttermékek előállítására BARLAI József FEHÉRVÁRI Antal Kocsis Géza: A dunántúli olajpalák hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Vita: Knauer J., Császár G., Kovácsné Bodrogi I., Szőts E., Solti G., Bihari D., Fehérvári A. Résztvevők száma: 21 fő 13 Földtani Közlöny

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1977. június szeptember havi ülésszakán elhangzott előadások Június 4. Mérnökgeológia-Építésföldtani és Általános Földtani Szakosztály közös rendezésű tanulmányútja

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. január március havi ülésszakán elhangzott előadások Január 5. Agyagásványtani Szakosztály NAGY Béla: A nagybörzsönyi ércesedési típusok kísérő agyagásványai

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1971 tavaszi ülésszakán elhangzott előadások Április 22 23. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály kollokviuma A rétegtani korreláció és osztályozás módszerei" címmel

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése Könyvek Adámy Béla Németh András: A magyar kőolajfeldolgozóipar

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12.

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. OLIMPIAI KATEGÓRIA Név Egyesület Kategória 1.táv 2.táv Össz Hely Szűcs Tibor Kecskeméti ÍE OF 274 281 555 1 Tóth Csaba HF Sashalmi Íjászok (egyéni) OF

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői Készítette: Molnár Mária Témavezető: Dr. Pogácsás György Cél: Pannon-medence szénhidrogén mezőinek és geológiai hátterének megismerése

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991. Megjelent Rendelési sorszám. Aggteleki-hegység

MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991. Megjelent Rendelési sorszám. Aggteleki-hegység MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991 Megjelent Rendelési sorszám Tájegység, földtani formáció Földtani kor Szerző Megjelenés éve magyar angol orosz szöveggel Aggteleki-hegység

Részletesebben

PROGRAMFÜZET INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A FLUIDUMBÁNYÁSZATBAN. 2015. június 18. (csütörtök) szakmai tudományos konferencia

PROGRAMFÜZET INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A FLUIDUMBÁNYÁSZATBAN. 2015. június 18. (csütörtök) szakmai tudományos konferencia A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézete, az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága MAB Bányászati Szakbizottság, Szénhidrogénipari és Geotermikus Albizottság, Geoinformatikai és Térinformatikai Munkabizottság,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben