TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott"

Átírás

1 TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 2. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: KŐRÖSSY László KOVÁCH Ádám SVTNGOR ÉVA GRE- OTJXA, P. (CSR) : A Szepes-Gömöri Érchegység granitoid kőzeteinek korviszonyai izotóp-kormeghatározások alapján. Vita: Balogh K., Buda Gy., Morvái G., Kovách Á., Kőrössy L. Résztvevők száma: 11 fő Április 9. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály élőadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor CSALAGOVITS Imre DETRE Csaba ELEK IZABELLA-FÖLDVÁRI MÁRIA-GÓCZÁN Ferenc HAAS János IKRÉNYI Károly ORAVECZ János ORAVECZ JÁNOSNÉ RA VASZ CSABÁNÉ SzEMЕТНУ ANDREA-VETŐ István: Az országos alapszelvényprogram és az Alcsútdoboz-2. sz. mélyfúrás anyagvizsgálata. Az élénk vitában számosan vettek részt. Résztvevők száma: 54 fő. Április 14. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: ALLODIATORIS IRMA Tárgy: Tudománytörténeti Nap megszervezése Résztvevők száma: 9 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezetőségi Elnök: Kiss János Tárgy: A Kelet-Szlovákiai tanulmányút előkészítése Résztvevők száma: 5 fő Április 14. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök: Kiss János PESTY László: Nagy pt-tartományú víz természetes és mesterséges vulkáni üvegekben folyó geokémiai migrációjának kísérleti vizsgálata (III.) BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József FÖLDESSY János NAGY Béla: Beszámoló az évi Európai Rézérc-kongresszusról (Bor, Jugoszlávia, szeptember hó) Vita: Takács J., Kiss J., Zelenka T., Földessy J., Pordán S., Bognár L. Résztvevők száma: 32 fő Április Mérnökgeológiai-Épitésföldtani Szakosztály ankétja A helyszíni mérnökgeológiai vizsgálatok jelentősége és fejlesztése" tárgykörben Elnök: JUHÁSZ József VÁGÓ ISTVÁNNÉ TÉNYI VARGA László: Tájékoztató szondázások és szondajellemzők felhasználási lehetőségei KRÁLIK Béla: Dinamikus szondázás jelentősége a geotechnikában SZVÁK Mihály: Szivárgási tényező meghatározása szondázással GRESCHIK Gyula: Talajszilárdítással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok GAJDOS György: A pressziométer alkalmazási területei és mérési eredményeinek értékelése SZABÓ Gyula: A lapidalométer és alkalmazhatósága MARCZAL László: Inklinométeres vizsgálatok alkalmazása talajmozgások észlelésére FÁY Miklós SZLABÓCZKY Pál: A karottázs-programból nyerhető mérnökgeológiai in situ" információk a budapesti metro fúrásainál JÓZSA Ernő: A mérnökgeofizikai kutatás egyik korszerű módszere és alkalmazási területei CSÓKÁS János: Fúrómagok kőzetmechanikai állandóinak dinamikus meghatározása és összehasonlítása statikus adatokkal Vita: Biczók I., Juhász J Kiss L., Pálosi L., Marczal L., Tényi V. L., Szvák M., Greschik Gy. Résztvevők száma: 73 fő Április 23-án JUHÁSZ József elnökletével előadás és műszerbemutató volt a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat műszaki telepén, ahol ÁDÁM Oszkár az Interge otechnika műszer-

2 Társulati ügyek 185 és eszközfejlesztési programját, FEHÉRVÁ RI Miklós az FTV helyszíni vizsgálatainak helyzetét és jövőbeni törekvéseit vázolta Résztvevők száma: 67 fő Április 23. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: 1. Párizsi világkongresszus, 2. VI. Nemzetközi Diatoma Szimpózium, 3. INHIGEO szimpózium Résztvevők száma: 8 fő Május 5. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: VICZIÁN István JUHÁSZ Zoltán: Vízgőzadszorpció agyagásványok felületén (II.) Vita: Jámbor Á., Szántó F., Gábor Pné, Kakasy Gyné, Vértessy K., Juhász Z. Résztvevők száma: 11 fő Május 7. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre NAGY Elemér DUDICH Endre: Allitos anyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában Résztvevők száma: 18 fő Május 12. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadó Elnök:SZEMETHYANDREA GRIGER ÁGNES : Számított pordiffraktogramok és ásványtani alkalmazásuk Kiss János: Hidrotermális modellkísérletek IV. Dolomitosodás - dedolomitosodás rekalcitosodás" C között Vita: Zábriczki J., Lovas Gy., Farkas L., Rischák G., Kiss J., Sztrókay K., Gadó P., Bognár L., Kraus S. Résztvevők száma: 27 fő Május 13. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály előadó Elnök: KECSKEMÉTI Tibor GALÁCZ András: A Gerecse bajóei ammonites-faunája MONOSTORI Miklós: Az egri Wind-téglagyár szelvényének oligocén Ostraeodafaunája KORDOS László: A Rudapithecus ősföldrajzi-környezeti rekonstrukciója (bejelentés) Résztvevők száma: 14 fő Május 15. Gazdaságföldtani Szakosztály élőadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Viz Szakosztályával, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társasággal közös rendezésben Az elnökségben DANK Viktor és a felsorolt egyesületek képviselői foglaltak helyet. HINTERHUBER, H. (Ausztria) :] Kutatás, fejlesztés és innováció az energiagazgaságban és a szénhidrogéniparban BACHMANN, H. (NDK): A gazdasági szabályozás és érdekeltség a bányászat területén MACHÁCS Miklós: Az energetikai műszaki fejlesztés irányai Magyarországon Résztvevők száma: 57 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi Elnök: BOGSCH László Napirend: 1. Földtani Tudománytörténeti Nap rendezése, 2. Egyéb Résztvevők száma: 10 fő Május 19. Tudománytörténeti Szakosztály előadó Elnök: BOGSCH László BALOGH Kálmán KECSKEMÉTI Tibor: Rozlozsnik Pál életműve születésének 100. évfordulója alkalmából NAGY Béla: A nagybörzsönyi ércbányászat története (1135-től) Résztvevők száma: 27 fő Ma-jus 19. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi Elnök: JUHÁSZ József Napirend: 1. Beszámoló az in situ" ankétról, 2. Tájékoztató az Urbenvita" konferenciáról, 3. Az II. f. é. munkaterv, 4. A mérnökgeológia helyzete és perspektívája a MAFI-ban" c. tájékoztatás, 5. Egyéb Résztvevők száma: 7 fő Május 20. Ifjúsági Bizottság előadó a tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskolában VÖRÖS István: Bauxitkutatás Résztvevők száma: 67 fő Május 21. Szénkőzettani Munkabizottság VARGA IMRÉNÉ beszámolója a Nemzetközi Szénkőzettani Munkabizottság (ICCP) április havi megbeszéléséről Résztvevők száma: 6 fő Május 26. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály előadó az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel és a Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságával közös rendezésben Elnök: JUHÁSZ József VITÁLIS György: Nyersanyagkataszterezések gyakorlati kérdései DÖMSÖDI János: Ásványi nyersanyagkataszter továbbfejlesztési kérdései

3 186 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet MAD AI László: Lignitkutatás és vagyonnyilvántartás időszerű kérdései Résztvevők száma: 24 fő Június 1. Ásványgyűjtők Klubjának szakmai gyűjtőútja a Börzsönyben Vezető: GATTEB István Résztvevők száma: 52 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály ve- ; őségi Elnök: VICZIÁN István Napirend: 1. A Kaolin szimpózium kiadványa, 2. Az őszi ankét előkészítése, 3. Az agyagásványok nevezéktana Résztvevők száma: 9 fő Június 2. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: TAKÁCS Tibor BIDLÓ Gábor: Az észak-dunántúli vörös agyagok ásványtani vizsgálata NÉMETH Ede: A tárolókőzet összetételének és kifejlődésének szerepe a széndioxidos kőolajtermelésben Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M., Szántó F., Bidló G., Németh E. Résztvevők száma: 14 fő Június 4. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: DUDICH Endre Az MTA Geokémiai Kutató Laboratórium Vizsgálatok a Tiszántúl flisövének egyes felsőkréta és paleogén képződményein" tárgyú munkáját bemutatta DU DICH Endre DOBOSI Zoltán: Újabb eredmények a paleoklimatológiában KOVÁCS Sándor: A Déli-Alpok triásza Jelenlevők száma: 26 fő Június 10. Választmány ',Olés Elnök; ALFÖLDI László I Napirend: 1. Tájékoztató a MTESZ március 31-i n előterjesztett feladatokról, 2. A társulat II. félévi nagyrendezvényei. 3. A párizsi világkongresszusra tőrtént felkészülés, 4. Egyéb Résztvevők száma 56 fő Június 24. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: KONDA József Résztvevők száma: 4 fő Augusztus 26. Ellenőrző Bizottság Elnök: BENKŐ Ferenc Résztvevők száma: 3 fő Szeptember 1 6. VI. Diatoma Szimpózium (1. külön beszámolóban) Szeptember 4. Bányásznapi (1. külön beszámolóban) ünnepség Szeptember 7. Ásvány gyűjtők Klubjának ásvány- és bélyegkiállítása a XXX. Bányász nap alkalmából közös rendezésben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület KBFI Csoportjával és a MABEOSZ Bányászmotívum Gyűjtők Alkalmi Csoportjával a KBFI helységeiben Szeptember 8. Altalános Földtani Szakosztály vezetőségi Elnök: KŐBÖSSY László Napirend: 1. Az IV. n. é. program, 2. Altalános Földtani Szemle c. kiadvány, 3. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 8 fő Szeptember 15. Agyagásványtani Szakosztály előadó Elnök: SZTHÓKAY Kálmán VICZIÁN István: Az AIPEA nevezéktani bizottságának ajánlásai Vita: Sztrókay K., Lenkei M., Bidló G., Földvári M. Résztvevők száma: 11 fő Szeptember 17. Alapszabálymódosító Bizottság Elnök: ALFÖLDI László Tárgy: Az évi tisztújító közgyűléssel kapcsolatos alapszabálymódosítás Résztvevők száma: 6 fő Szeptember Öslénytan-Rétegtani Szakosztály Villányi-hegységi tanulmányútja r Útvonal : Pécs Csarnóta Máriagyüd Siklós Nagyharsány Villány Pécs Kirándulásvezetők: GÉCZY Barnabás, HETÉNYI Rudolf, JÁNOSSY Dénes, NAGY Elemér, NAGY István, VÖBÖS Attila Résztvevők száma: 45 fő Szeptember 22. Mérnökgeölógia-Epítésföldtani Szakosztály előadó Elnök: JUHÁSZ József AUJESZKY Géza: Epítéshidrológiai térképezés tapasztalatai Szegeden BEENÁTH Zoltán: Lakótelepekkel kapcsolatos építéshidrológiai vizsgálatok irányelvei Résztvevők száma: 19 fő Szeptember 26. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának Elnök: DANK Viktor Résztvevők száma: 5 fő Szeptember 29. Szénkőzettani Munkabizottság VAJUGA IMEÉNÉ: Kelet-Elbai lágy barnaszenek szénkőzettani vizsgálati rendszere Résztvevők száma: 17 fő

4 Társulati ügyek 187 Szeptember 29. Mérnökgeológia-Epítésföldtani Szakosztály vezetőségi kiállítási anyaga, 4. Nemzetközi rendezvékított együttműködésről, 3. TJrbenvita, 80 Elnök: JUHÁSZ József nyeken való részvétel előkészítése, 6. Az Napirend: 1. Beszámoló az évi évi munkatervi javaslatok, 6. Egyéb tevékenységről, 2. Tájékoztató a társegyesületekkel és a társszakosztályokkal Résztvevők száma: 8 fő kiala A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének áprilisszeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 15. Előadóülés Debrecenben vezetének elnöksége a tájékoztatásért s a Elnök: SZÉKYNÉ Fux VILMA területi szervezet eredményes munkálkodásáért köszönetét fejezi ki s a vezetőséget SOMFAI Attila: A Derecskei-süllyedék szénhidrogénföldtani jelentősége jegyzőkönyvi dicséretben részesíti. SZŐÖB Gyula: A Lajoskomárom 1. sz. szénhidrogénkutató fúrás adatsorának paleobiogeokémiai értékelése keretében Szolnokon Május 20. Ankét a XX. Műszaki Hónap KOZÁKNÉ TORMA JULIANNA KOZÁK Elnök: VÖLGYI László Miklós: Durva törmelékes üledékek szemcsenagyságvizsgálataihoz szükséges repre PIKÓ József: Fúrástechnikai és földtani in BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor zentatív minta formációszerzés helyzete a Kőolajkutató GYURICZA György: Üledékkőzettani Vállalatnál vizsgálatok Aggtelek környékén BALLÁ Kálmán KERESZTES Tibor Vita: Székyné Fux V., Somfai A., Sajgó PIKÓ József: Nagymélységű fúrások kivizsgálásának és kiképzésének szempont Cs., Rakovits Z., Viczián I., Рока T., Szöőr Gy., Tanács J., Kozák M., Gyuricza Gy. jai Résztvevők száma: 54 fő Felkért hozzászóló CSICSELY György volt Az egyszerű földtani szelvények gyakorlati hasznosítása" témakörben. Vita: T. Kovács G., Jámbor A., Mucsi M., Tanács J., Valez Gy., Völgyi L., Gajdos I., Kuruez В. Résztvevők száma: 23 fő Április 23-i ülés Ezen az n tárgyalta a MTESZ Csongrád Megyei Szervezetének elnöksége a MFT Alföldi Területi Szervezete évi tevékenységét. A beszámolón a Társulat elnöksége nevében JANTSKY Béla vett részt. A megyei elnökség a tájékoztatóval kapcsolatban megállapította, hogy az írásbeli beszámoló, a titkár hozzáfűzött szóbeli kiegészítése, az opponensi vélemény, s a Társulat budapesti képviselőjének hozzászólása a területi szervezet kiemelkedő jó munkáját tükrözi. Létszámukhoz képest tevékenységük sokrétű, munkaprogramjuk tartalmas, céltudatos. Fórumot nyújtanak a legújabb kutatási eredmények bemutatásának, további kutatómunkák előkészítésének. Tevékenységük alapját a szénhidrogénkutatások alkotják, de jelentős építésföldtani, környezetföldtani s mezőgazdaságföldtani feladatokkal is foglalkoznak. Nem hiányzott programjukból a vizek gázosságának problémája sem. Tanulmányútjaik szakmailag igen hasznosak, sikeresek, meghirdetett pályázataikra színvonalas munkák érkeznek. Javasolja az elnökség: nagyrendezvényeikre a kapcsolódó szakágak szakembereinek meghívását is, együttműködés kiépítését a szomszédos jugoszláv és román geológusokkal s a termálvíz-hasznosítási kérdések napirendre tűzését. A MTESZ Csongrád Megyei Szer Június 17. Előadóülés Orosházán Elnök: SOMFAI Attila Mucsi Mihály: A dél-alföldi neogén kőzettani vizsgálata KURUCZ Béla HEGEDŰS В. Ferenc: Űj földtani eredmények a Dél-Alföldön Vita: T. Kovács G., Valez Gy., Mucsi M., Somfai A., Szederkényi T. Résztvevők száma: 24 fő Július 2 3. Dél-alföldi Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben Elnök: DANK Viktor A plenáris ülés elnöki megnyitója után FÜLÖP József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke ismertette az V. ötéves tervben megvalósult földtani kutatások eredményeit és a VI. ötéves terv feladatait. Előadását KAPOLYI László akadémikus, nehézipari miniszterhelyettes és BÁN Ákos az OKGT vezérigazgatója egészítették ki a földtani kutatások aktuális bányászati-műszaki vonzatainak, valamint a szénhidrogénföldtani kutatások speciális

5 188 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet feladatainak részletes ismertetésével. Ezután SOMFAI Attila és BARDÓCZ Béla az OKGT Kőolajkutató, illetve Kőolaj-Földgázbányászati Vállalatának igazgatóhelyettesei a dél-alföldi régió területén végzett szénhidrogénkutatás eredményeiről számoltak be, majd ZENTAY Tibor, a Délalföldi Területi Földtani Szolgálat vezetője a dél-alföldi régió építőanyagipari és talajjavító ásványi nyersanyagkutatásáról, az ásványvagyon-gazdálkodásról és az építésföldtani-, mezőgazdaságföldtani-, környezetföldtani s természetvédelmi kutatómunkáról tartott korreferátumot, különös tekintettel a regionális távlati fejlesztések tudományos megalapozására. Végül SIMÁN - DY Béla, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője a földtani kutatási terv és a vízgazdálkodási keretterv összhangbahozásával kapcsolatos feladatokat ismertette, kiemelve a földtani és vízügyi szervek együttműködésének fontosságát. Délután a szekciók keretében a szénhidrogénkutatás feladatait és regionális földtani problémákat vitattak meg. Az egyes szekciók vezetői VÁNDORFI Róbert, valamint HÁMOR Géza, a M. Áll. Földtani Intézet igazgatója voltak. A szekciók során 25 hozzászólás hangzott el. Az ankét záróülésén FÜLÖP József akadémikus összefoglalta az elhangzottakat, részletesen értékelte az elvégzett munkát s válaszolt a felvetett kérdésekre. A második napon az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Földtani Szakbizottsága fenti témával kapcsolatban munkaértekezletet tartott. Szeptember 16. Előadóülés Elnök: SOMFAI Attila GAJDOS István PAP Sándor SZENT- GYÖRGYI KÁROLYNÉ: É-Békés mélyföldtana és kőolaj-, földgáz-kutatási lehetősége RÉVÉSZ István: DK-Alf öld pannóniai üledékeinek földtani fejlődéstörténeti vázlata Vita: Mucsi М., Pap S., Révész I., Gajdos I., T. Kovács G., Somfai A., Szentirmai I., Valez Gy., Völgyi L., Pintér L., Geiger J. Résztvevők száma: 28 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: SOMFAI Attila Napirend: 1. Az év még hátralevő feladatai, 2. Az évi munkaterv, 3. Visszatekintés és értékelés évi tevékenységgel kapcsolatban, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 6 fő Szeptember 23. Vitaülés a VI. ötéves terv agrogeológiai kutatási tervezetéről közös ren dezésben a Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottságával Elnök: GRASSELLY Gyula ZENTAY Tibor ismertette a Duna balpartjától a K-i országhatárig terjedő országrész alföldi területeinek VI. ötéves tervi agrogeológiai kutatási programtervezetét Vita: Grasselly Gy., Rischák G., Székyné Fux V., Szederkényi T., Harmati Gy., Prettenhoffer I., Zentay T. Résztvevők száma: 15 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április Beszámoló ülés a XXVI. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra bejelentett magyar előadások bemutatásával Elnök : VÉGH SÁNDORNÉ, KORPÁS László, illetve HORVÁTH István BÉROZI István DANK Viktor JAMNITZ- KY Kázmér KÓKAY János SOMFAI Attila: A Pannon medence magyarországi részén mélyített szénhidrogénkutató fúrások újabb eredményei ALFÖLDI László: Hidrodinamikus vezérlésű geotermikus áramlási ikerrendszer SZALAY Árpád KONOZ István: A szénhidrogénképződés és migráció folyamatai a Pannon-medence neogén üledékeiben HÁMOR Géza: Neogén tektonikai fázisok kora a Paratethys területén DTJDICH Endre CSIKY Gábor PÓKA TE RÉZ ZSÁMBOKI László: Francia-magyar kölcsönkapcsolatok a földtudomány területén 1832 előtt BALÁZS Endre BÁLDI Tamás DTJ DICH Endre GIDAI László KORPÁS László RADÓCZ Gyula SZENTGYÖRGYI Károly ZELENKA Tibor: A magyarországi eocén-oligocén határképződményeinek szer kezeti-faciális vázlata CSÁSZÁR Géza HAAS János HÁMOR Géza HAXMAI János KORPÁS László: A fiatal alpi tektonikai fázisok szerepe Magyarország földtani fejlődésmenetében HAAS János BERNHARDT Barna CSÁ SZÁR Géza TÓTH Álmos: A rétegtani és őslénytani elemzés szerepe a bauxit- és kőszénperspektívák vizsgálatában magyarországi kréta és eocén példák alapján

6 Társulati ügyek 189 SZABÓ Zoltán CSEH NÉMETH József HÁMOR Géza JUHÁSZ András: A Bükk GRASSELLY Gyula: Az úrkuti mangántelepek eredetének néhány elvi kérdése JUHÁSZ András: A lápöves rendszer felhasználása hegység és környékének szerkezetfejlődése KOVÁCS László BALLÁ harmadidőszaki Zoltán PELInek a széntelep várható kifejlődésé meghatározásában KÁN Pál SZABÓ Imre: A legbelső Nyugati- Kárpátok mezozóos mélyvízi kifejlődésének SZÉLES Lajos PÓLAI György: A Mecseki-szénmedence tektonikai jelentősége földtani áttekintése PANTÓ György: Ritkaföldfém-eloszlás a PELIKÁN Pál: A Bükk hegység szerkezeti vázlata magyarországi magmás kőzetekben és néhány, KOVÁCS Sándor: Olisztosztromok és velük genetikailag kapcsolatos kép ződményben olisztolitok az észak-magyarországi paleomezozoikumban PÓKA TERÉZ: A Kárpát-medence harmad- ZELENKA Tibor BALLÁ Zoltán BAKnak és negyedidőszaki magmatizmusá- SA Csaba FÖLDESSY János JÁRÁNYI kémiai fejlődése és a szerkezet-formálódás KLÁRA: Mezozóos ősföldrajzi határvonal-e a Darnó-vonal RÓNAI András: Az utolsó 4 millió év BALLÁ Zoltán BAKSA Csaba FÖLpaleomágneses idősora a Kárpát-medencében POGÁCSÁS György: A Pannon-medence DESSY János HAVAS László SZABÓ Imre Mezozóos óceáni litoszféra maradványok a Bükk hegység délnyugati részén süllyedési viszonyai a felszíni geofizikai FÖLDESSY János SZABÓ PIROSKA: Darnó mérések tükrében hegyi szplitek vulkanológiai jellege MINDSZENTY ANDBEA: A karszt-bauxitok és laterit-bauxitok közötti fontosabb szöveti BALLÁ Zoltán HAVAS László: Szarvaskő környékének tektonikája és az ofiolitosturbidites különbségek és azok genetikai értel mezése összlet geodinamikai zése értelme VITÁLIS György: Szilikátipari nyers SZALAY István BALLÁ Zoltán: Az upponyi-hegységi anyag-kataszterek és prognózis térképekszerkesztésmezési szeizmikus szelvény értel lehetőségei EGERER Frigyes: Ásványok dielektromos JUHÁSZ András: A szerkezeti mozgások termoanalízise Vita: Stegena L., Jámbor Á., Komlóssy Gy., Horváth Z ;, Koncz I., Bérezi I., Alföldi L., Szalay Á., Horváth F., Balogh K., Báldi T., Zele'nka T., Jaskó S., Hámor G., Dudich E., Kecskeméti T., Korpás L., Haas J., Balázs E., Mucsi M., Jantsky В., Szabó Z., Póka T., Ballá Z., Pantó Gy., Horváth I., Gőbel E., Egerer F., Mindszenty A. Résztvevők száma: 62 fő és a karsztosodás kapcsolata TÓTH Géza: A Központi-Bükk geomorfológiai képének változásai az újharmadidőszak szerkezeti mozgásainak hatására MATYÓK ILONA: Néhány új eredmény a Déli-Bükk paleo-mezozoikumának kutatásában SZLABÓCZKY Pál: Céltérképezések tektonikai eredményei a Bükk hegységben EGEBEB Frigyes: Új szerkezet-vizsgálati adatok a Bükk-fennsík keleti részéről FÜKÖH Levente: Észak-magyarországi holocén barlangi üledékek malakosztratigráfiai vizsgálata Vita: Balogh K., Pelikán P., Tóth G., Végh Sné, Embey-Isztin A., Buda Gy., Nagy E., Székyné Fux V., Földessy J., Ballá Z., Zelenka T., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 75 fő Május 28. Előadóülés Elnök: ZELENKA Tibor HAAS János: Beszámoló az Országos Földtani Alapszelvény program helyzetéről ORAVECZNÉ SCHEEEEB Anna ORAVECZ János GÓCZÁN Ferenc FÖLDVÁRI MÁRIA SZEMETHY Andrea IKRÉNYI Károly: Az Alcsút-doboz Ab-2 alapszelvény fúrás (triász-perm) vizsgálatának eredményei Vita: Haas J., Góczán F., Korpás Lné, Oravecz J., Zelenka T. Résztvevők száma: 36 fő Május Bükki Napok" a Budapesti Területi Szervezet, az Eszakmagyarországi Területi Szervezet és az Általános Földtani Szakosztály közös rendezésében A május 30-i előadóülés elnöke az egri Technika Házában: VÉGH SÁNDORNÉ A május 31-i mezozóos tanulmányút vezetői BALLÁ Zoltán, KOVÁCS Sándor és PELIKÁN Pál voltak Résztvevők száma: 63 fő Szeptember 24. Előadóülés Elnök: VÉGH SÁNDOBNÉ TANÁCS János BARABÁS Imre: Újabb adatok az alsópleisztocén-felsőpliocén (levantei) üledékek elválasztásához Abony térségében Vita: Miháltz Iné, Krolopp E., Rónai A., Jámbor Á., Végh Sné, Tanács J. Résztvevők száma: 17 fő

7 190 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 17. Előadóülés Elnök: BARABÁS Andor ÉRDI-KRAUSZ Gábor: A franciaországi urángeológiai tanulmányút tapasztalatai Résztvevők száma: 28 fő Április 28. Ankét,,A geofizikai mérések gyakorlati földtani eredményei" tárgykörben közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjával Elnök: SZABÓ János, illetve KOVÁCS Endre SZABÓ Imre: Telephullám-kutatási eredmények a mecseki liász korú kőszéntelepekben NAGYDEZSŐNÉ: A Mecseki Szénbányáknál végzett bányabeli karottázsmérések a földtani információszerzés érdekében Kiss Emil Zoltán: Karottázsmérések szerepe a régi fúrások átértékelésében Máza-Dél területén ABELE Ferenc: Termelésgeofizikai módszerek alkalmazása a szénhidrogénkutatásban BRATXN László RÁNER Géza SCHÖN- VISZKY László: A Máza-Dél Váralja-Dél kutatási területen végzett geofizikai mérések eredményei BODÓKY Tamás MAJKUTH Tamás: А vibroszeiz módszer ismertetése a gerecsei reflexiomérések néhány tapasztalata FÁBIÁNCSICS László: Folyamatos prientált rétegdőlés-mérés tapasztalatai a mányi kutatási területen Felkért hozzászólók: Tormássy Loránd, Kiss József Vita: Kovács E., Kiss J., Pólai Gy., Taksa Cs., Szabó L, Major G., Nagy Dné, Fábiáncsics L., Szabó J., Abele F., Bodóky T., Posgay К., Mészáros L., Sinóros Szabó L., Jesch A. Résztvevők száma: 92 fő Május 20. Előadóülés a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: LIPI Imre ARATÓ JÁNOSNÉ BELLA LÁSZLÓNÉ KISHÁZI Péter: A mecseki kőszenek komplex teleptani-teehnológiai vizsgálata Vita: Czopf J., Kiss J., Pólai Gy., Lipi I., Varga Iné, Kromek S., Bella Lné, Kisházi P. Résztvevők száma: 27 fő Május 27. Kerekasztalbeszélgetés,, A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés, kokszgyártás várható alakulása" témakörben az Országos Magyar Bányászati és Koliászati Egyesület Mecseki és Dunaújvárosi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász Klubjával közös rendezésben Elnök: DÁNYI PÁL Vitaindító előadók: SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly Hozzászólók: Tamássy I., Zsilinszky R., Mach P., Réti V., Garam völgyi J., Szabó F., Posgay K., Dányi P. Résztvevők száma: 67 fő Június 5. Előadóülés Elnök: BÓNA József SINÓROS SZABÓ Lóránt VÁRHEGYI Pál: Fúrástechnikai lehetőségek a földtani kutatás igényeinek kielégítésére HEGYI József KISS E. Zoltán SZLA BÓCZKY Pál: Kiegészítő földtani kutatások eredményei a budapesti metro építésével kapcsolatban Vita: Tóth Z., Sinóros Sz. L., Várhegyi P., Hegyi J., Kovács I., Kovács E., Bóna J. Résztvevők száma: 26 fő Június 12. Dél-Dunántúli Földtani Kutatási Ankét a Központi Földtani Hivatallal közös rendezésben A plenáris n TÓKA Jenő és DANK Viktor elnökletével FÜLÖP József és KARO LYI László tartottak bevezető előadást, majd GÁLFI István, TÓKA Jenő, KASSAI Miklós és FEKETE Sándor korreferátumai következtek- A délutáni szekciók al Május 8. Előadóülés Elnök: BÓNA József SZILÁGYI Tibor SZLABÓCZKY Pál: A kalmával az energiahordozók témakörét pécsváradi homokkutatás litosztratigráfiai eredményei CHIKÁN Géza KONRÁD Gyula: A Nymecseki földtani térképezés újabb eredményei Vita: Sütő Zné, Szlabóczky P., Wéber В., Bona J., Chikán G. Résztvevők száma: 35 fő DANK Viktor vezette, a regionális földtani problémák tárgykörét HÁMOR Géza. Felszólaltak: Kovács E., Mach P., Somssich Lné, Wéber В., Bardócz В., Pólai Gy., Somogyi J., Honig Gy., Barabás A., Szebényi L., Chikán G. Az ankét FÜLÖP József összefoglalójával és DANK Viktor zárszavával ért véget. Résztvevők száma: 116 fő Június 20. Kerekasztalbeszélgetés Dunaújvárosban az OMBKE Mecseki és Dunaúj-

8 Társulati ügyek 191 városi helyi csoportjával, valamint a Mecseki Szénbányák Liász klubjával közös rendezésben Elnök: RÉPÁSI Gellért A hazai koksz-szénigények, koksz-széntermelés várható alakulása témakör vitaindító előadásait SZABÓ Ferenc és POSGAY Károly tartották.. Hozzászólók: Acs Z., Técsi J., Kovács J., Tóth I., Tiszai L., Takács P., Zalai Gy., Schmidt Gy., Pólai Gy., Geiling В., Szirtes В., Gálfi I., Pálvölgyi H., Dányi P., Szabó F., Répási G. Résztvevők száma: 66 fő Szeptember 16. Vezetőségi ülés Elnök: TÓKA Jenő Napirend: 1. Az év IV. n. é. rendezvények, 2. Alapszabálymódosítási kérdések, 3. Az évi munkaterv előkészítése, 4. Egyéb ügyek Résztvevők száma: 11 fő Szeptember Z3. Előadóülés Elnök: KOVÁCS Endre SOMOGYI János VINCZE János: A kővágószöllősi homokkő formáció redox-potenciál vizsgálatának eredményei KONRÁD Gyula: Adatok a Ny-Mecsek tektonikai vizsgálatához KONBÁD Gyula: Adatok a sztilolit képződéshez a Ny-Mecseki anizuszi képződmények vizsgálata alapján (bejelentés) Vita: Vincze J., Konrád Gy., Honig Gy., Wéber В., Szlabóczky P. Résztvevők száma: 18 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 23. Ifjúsági Ankét Elnök: SEBES LÁSZLÓNÉ FOBGÁCS GIZELLA GOMBÁR László: Az Erdőbénye környéki kontakt képződmények vizsgálata GERMTJS Bertalan VERES Lajos: A telkibányai opállelőhely térképezése KTJRTTCSAI Attila OLASZ József SI MON Ernő: A telkibányai érces terület mikromineralógiai vizsgálata VERES Lajos: Bükk hegységi földtani adatok számítógépes adatfeldolgozása ZEBGINÉ SAVANYÚ KATALIN SZABÓ Imre: A nyírás által kialakított belső szerkezet talajmechanikai laboratóriumi vizsgálata Vita: Csordás I., Seres Lné Résztvevők száma: 19 fő Április 24. Előadóülés Elnök: NÉMEDI VABGA Zoltán HEGEDŰS Károly: Műrevalósági elővizsgálatok és azok földtani-gazdasági összefüggése a Borsodi Szénbányák területén CSORDÁS István: Dél-Baranyai Szigethegység-rögök dolomitos kőzeteinek összehasonlító termolumineszcenciás vizsgálata Vita: Tóth L., Hegedűs К., Némedi V. Z. Résztvevők száma: 24 fő Május 27. Prognosztikus nyersanyagkutatási lehetőségek Észak-Magyarországon" ankét közös rendezésben a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportjával a Borsodi Műszaki Hetek keretében Elnök: NÉMEDI VARGA Zoltán BENKŐ Ferenc: Az ásványi nyersanyagprognózis elvi kérdései és szerepe a földtani népgazdasági tervezésben SOMFAI Attila:, Szénhidrogén-előfordulások lehetőségei Észak-Magyarországon JUHÁSZ András SZEPESSY András: A szénkutatás távlati terveinek földtani megalapozottsága BAKSA Csaba CSEH NÉMETH József: Szinesfémércek előfordulásának földtani alapjai és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon ZELENKA Tibor: Ipari vegyesásványok előfordulásának földtani és kutatási lehetőségei Észak-Magyarországon MÁTYÁS Ernő: A Tokaj-hegy aktuális nyersanyagkutatási feladatai BÖCKEB Tivadar LIEBE, Pál: Hévízkészletek és felhasználásuk Észak-Magyarországon Vita: Némedi V. Z., Zelenka T., Jámbor Á., Benkő F. Résztvevők száma: 46 fő Június 2. Nógrádi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal A plenáris ülés előadói FÜLÖP József, ZSUFFA Miklós, HÁMOR Géza és JÓZSA Gábor voltak. Hozzászóltak: VÁRKONYI József, EM BER Károly, ZELENKA Tibor, KLESPITZ János, REGE Csaba és PÁLFALVAY Károly A Gyurtyánoson tartott zárón az ankét eredményeit FÜLÖP József elnök foglalta össze és ismertette a határozati javaslatokat. Résztvevők száma: 40 fő Június 5 6. Észak-magyarországi Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal

9 192 Földtani Közlöny 111. kötet, 1. füzet A június 5-i plenáris ülés elnöke MONOS János, előadója FÜLÖP József, korreferensei BALOGH Béla, BAKSA Csaba, JUHÁSZ András és NAGY Elemér voltak Résztvevők száma: 102 fő A délutáni szekciók keretében az energiahordozók témakörben vitavezető JUHÁSZ András, hozzászólók MADAI László, SOMSSICH LÁSZLÓNÉ, NÉMEDI VARGA Zoltán, HURSÁN László, SZÉLES Lajos, DANK Viktor, JUHÁSZ József, BÖCKER Tivadar voltak. Az egyéb ásványi nyersanyagok szekcióját ÁDÁM Oszkár vezette, felszólaltak: ZELENKA Tibor, SZEPESSY András, TARJÁN Gusztáv, FÜLÖP József, HAR- NOS János és JÓZSA Gábor. A regionális földtan tárgyú ülést HÁMOR Géza elnökölte, felszólaltak BALLÁ Zoltán, SOMFAI Attila, BÖCKER Tivadar, CSEH NÉMETH József, DANK Viktor és ZELENKA Tibor. A szekciók résztvevőinek száma összesen 95 fő Június 6-án az ankét a Miskolci Akadémiai Bizottság Bányászati Szakbizottságával közös munkaértekezlet formájában folytatódott s délután került sor a záróülésre, ahol JUHÁSZ András elnök összefoglalta az ankét eredményeit s előterjesztette a határozati javaslatokat Résztvevők száma: 60 fő Az ankétot követő 10 fős kibővített elnökségi n DANK Viktor elnökölt Június 26. Előadóülés Elnök: POJJÁK Tibor MADAI László: Megoldásra váró geológiai feladatok a külfejtéses lignitbányászatban MOLNÁR Imre SZOKOLAI György: Utólagos telepkutatás szükségessége, módszerei és eredményei a visontai Thorez külfejtéses bányaüzemben Vita: Palkó Mné, Goda L., Szlabóczky P., Molnár I., Szokolai Gy. Résztvevők száma: 13 fő A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szervezetének 1980 április szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Május 6. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNAUER József DUDICH Endre NAGY Elemér: Aliit os agyagfelhalmozódások Kuba Guantanamo tartományában JUHÁSZ Miklós: A középhegységi kréta képződmények palinológiai vizsgálatának lehetőségei, módszerei és eredményei MINDSZENTY ANDREA: Diagén kalcit az iharkuti bauxitban (bejelentés) Vita: Komlóssy Gy., Dudich E., Nagy E., Szabó E., Góczán F., Mindszenty A., Knauer J., Gellai M., Császár G., Juhász M. Résztvevők száma: 27 fő Május 23. Építőipari nyersanyag-ankét Veszprémben Elnök: KNAUER József MÉSZÁROS Mihály: Az építő- és építőipari nyersanyagok kutatásának helyzete és perspektívái BADINSZKY Péter KÉRI János: Építőés építőipari nyersanyagkataszterek és prognózisok módszertana BADINSZKY Péter: Az ÉVM földtani szolgálatainak tevékenysége MOLNÁR BARNABÁSNÉ : Az ÉVM 9. sz. cél - programja TÖRÖK Endre: Az új kavics-szabvány és nyersanyagminősítési feladatok ÇSETÉNYI József KOCSIS Géza: Középés Észak-Dunántúl szilikátipari nyersanyagai technológiai szemmel BOLDIZSÁR István: A muramenti regionális kavicskutatás ismertetése KLESPITZ János: A kőipar termelési nyersanyag-kutatásai SZILÁGYI Albert: Durvakerámiai agyagelőfordulások D-Somogyban és É-Tomában SZŐLŐSI Béla TAMÁS Károly: Szombathely környéki durvakerámiai nyersanyagkutatás Koós Béla REGE Csaba: Agyagbányák szelektív művelésének tapasztalatai Csehszlovákiában és annak hazai lehetőségei MÓNUS Ferenc: A Dunántúli új cementgyár" nyersanyagkutatásai KNAUER József: Helyi építőanyagok feltárása Veszprém megyében Vita: Buda T., Szilágyi A., Boldizsár I., Knauer J., Török E., Mészáros М., Kéri J., Klespitz J., Badinszky P., Kocsis G., Solti G. Résztvevők száma: 46 fő Június 3. A Közép- és Észak-Dunántúlon működő földtani szervetezek közös beszámoló Elnök: CSÁSZÁR Géza, illetve KÉRI János M. Áll. Földtani Intézet CSÁSZÁR Géza HAAS János SOLTI Gábor SZEBÉNYI Lajos: Beszámoló a Dunántúli-középhegység területén 1979-ben

10 Társulati ügyek 193 végzett tevékenységről és az évi tervről KNEIFEL Ferenc: A Középdunántúli Területi Földtani Szolgálat évi tevékenysége M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet REZESSY Géza MAJKTJTH Tamás SZA BAD VÁBY László HOFFER Egon: A Dunántúli-középhegységben 1979-ben végzett barnakőszén-geofizikai eredmények BODRI Gyula KAKAS Kristóf SZA- BADVÁRY László TÓTH Csaba: Az évi bauxitgeofizikai mérések eredményei a Bakonyban és a Vértesben Bauxitkutató Vállalat MINDSZENTY ANDREA TÓTH Kálmán NYERGES Lajos: Az évi bauxitkutatási munkák eredményei és a további feladatok Országos Földtani Kutató-Fúró Vállalat SZILÁGYI Albert: A Dunántúli Üzemvezetőség 1979-ben végzett tevékenysége és földtani eredményei Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet BÖCKER Tivadar LIEBE Pál LORBE- RER Árpád: Hidrogeológiai vizsgálatok a Dunántúlon 1979-ben Fejérmegyei Bauxitbányák MARKÓ Béla: A Rákhegy II. mélyszint és a Bitó II. feltárás vízföldtani tapasztalatai Tatai Szénbányák SAS Endre: Az évi bányaföldtani és külszíni kutatási tevékenységünk Bakonyi Bauxitbánya ERDÉLYI Tibor: Az évi földtani tevékenységünk rövid ismertetése Középdunántúli Szénbányák MAKRAI László MOLNÁR István: Az évi bányaföldtani munkálataink és az évi terveink Vita: Károly Gy., Mátéfi T., Haas J., Pöcze J., Császár G., Sas E., Lorberer Á., Fábiáncsics L., Szűcs T., Bernhardt В. Hőriszt Gy., Erdélyi T. Résztvevők száma: 64 fő Június Eszakdunántúli Földtani Kutatási Ankét közös rendezésben a Központi Földtani Hivatallal Elnö : HIDASI István Az V. ötéves terv földtani eredményei és problémái, a VI. ötéves terv földtani kutatási és ásványvagyongazdálkodási feladatai témakör előadói FÜLÖP József, SZANT- NER Ferenc és TAMÁSSY István voltak. Korreferensek: CSEH NÉMETH József, CSÁSZÁR Géza, KÉRI János, SZABADVÁRY László és ALMÁSSY Endre A három szekcióülés: hasznosítható nyersanyagok; regionális földtani problémák; műszaki fejlesztés vita vezetői BÁRDOSSY György, KNATJER József, illetve BÖCKER Tivadar és DANK Viktor voltak. A szekciók vitáiban részt vettek: Makrai L., Bárdos M., Mérai K., Bihari Gy., Török K., Hőriszt Gy 4 Bárdossy Gy., Majoros Gy., Oravecz J., Ádám A., Jámbor Á., Knauer J., Grasselly Gy., Solymár K., Várhegyi Gy., Vitális Gy., Szakály Á., Császár G., Dank V. HIDASI István elnöklete alatt a záróülés összefoglalóját FÜLÖP József tartotta. Résztvevők száma: 97 fő Július 3. Előadóülés Veszprémben Elnök: KNATJER József CSÁSZÁR Géza BODROGI ILONA VÖRÖS Attila: Lagunáris kifejlődésű dachsteini mészkő a borzavári Templom-dombon SOLTI Gábor: A várpalotai kőszénfedő diatomás agyagmárga palaolajtartalma és fűtőértéke KOCSIS Géza FEHÉRVÁRI Antal SZA BÓ István BARLAI József: A dunántúli olajpalák hasznosítása szilikáttermékek előállítására BARLAI József FEHÉRVÁRI Antal Kocsis Géza: A dunántúli olajpalák hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Vita: Knauer J., Császár G., Kovácsné Bodrogi I., Szőts E., Solti G., Bihari D., Fehérvári A. Résztvevők száma: 21 fő 13 Földtani Közlöny

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: CHIKÁN GÉZA, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, CSILLAG JÁNOS,

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

1. referált tudományos folyóirat cikkek

1. referált tudományos folyóirat cikkek 1/a Angol nyelvű cikkek Dr. Zilahi-Sebess László József publikációs jegyzéke 1. referált tudományos folyóirat cikkek 1. Bucsi Szabó László, Dr. Drahos Dezső, Lendvay Pál, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁLDI KATALIN, BUDAI TAMÁS, CSERNY TIBOR, GEIGER JÁNOS,

Részletesebben

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA a 2006. november 21. 2011. november 22. közötti időszak tevékenységéről Dr. Kaposvári Bertalan elnök Dr. Tóth János

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: ALBERT GÁSPÁR, BALLA ZOLTÁN, BUDAI TAMÁS, CSILLAG GÁBOR,

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

AZ IUGS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG 2011 ÉVI JELENTÉSE. A Nemzeti bizottság fő tevékenységi területei a következők voltak:

AZ IUGS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG 2011 ÉVI JELENTÉSE. A Nemzeti bizottság fő tevékenységi területei a következők voltak: IUGS Magyar Nemzeti Bizottság Elnök Dr. Brezsnyánszky Károly (36 1) 251 4680 fax (36 1) 251 0703 E-mail: brezsnyanszky@mafi.hu 1143 Budapest, Stefánia út 14. Titkár Dr. Demény Attila (36 1) 309 2600 fax

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71 N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti g Gyűjtemény MISKOLC, 1972 Szerkesztő bizottság: Fehér László Nagy Gusztáv (felelős szerkesztő) Dr. Szabó László Tar Sándor

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Aközkedvelt Pannon Enciklopédia sorozat hetedik

Aközkedvelt Pannon Enciklopédia sorozat hetedik KÖNYVISMERTETÉS A Magyar Olajipari Múzeum Közleményei sorozat új kötete 1999-ben Zalaegerszegen a Magyar Olajipari Múzeum Közleményei sorozat 10. köteteként jelent meg egy riportokból álló könyv, melynek

Részletesebben

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 17. találkozója. 2013. szeptember 26-án Budapesten a Klebelsberg Kultúrkúriában

Részletesebben

ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ. Dr. Lorberer Árpád 1

ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ. Dr. Lorberer Árpád 1 ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Lorberer Árpád 1 A Kárpát-medence természetes hévíz-elfordulásait, termális karsztforrás-csoportjait sidk óta hasznosítják, a velük kapcsolatos tudósítások

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

Diplomamunkák. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása.

Diplomamunkák. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása. 1 Diplomamunkák 1971. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása. Fekete Erzsébet A Buzsák-Táska-Öreglaki kutatási terület hidrogeológiai viszonyai. Garamvári

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK - NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK BESZÁMOLÓK FELHÍVÁSOK VITÁLIS SÁNDOR SZAKIRODALMI

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁCSKAY ERZSÉBET, BREZSNYÁNSZKYKÁROLY, BUGA LÁSZLÓ, FÖLDESSYJÁNOS,

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése Egyesületi ügyek Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése A választmányi ülést Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében tartották dr. Tolnay Lajos elnök vezetésével. Az ülés az elõre meghirdetett

Részletesebben

Kérjük tagjainkat, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a Közlekedéstudományi Egyesületet az alábbi célok elérése érdekében:

Kérjük tagjainkat, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a Közlekedéstudományi Egyesületet az alábbi célok elérése érdekében: 2004 2 február hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA EGYESÜLETI HÍREK Elnökségi fogadónap: A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége 2004. február 11-én (szerda) 15.00 órakor az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. MÁRCIUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 8 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 8 XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathelyen...

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben