9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1. A vizsgálatszervezés főbb elemei 2. A szerkezetátalakítás gazdaságtörténeti háttere I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Bányavagyon Hasznosító Rt.-k alapítási körülményei, a kötelezettségek teljesítése 2. A BVH Rt.-k vagyongazdálkodása 3. A szerkezetátalakítással kapcsolatos humánpolitikai intézkedések 4. A bányabezárási és tájrendezési tevékenységre fordított pénzeszközök felhasználása 5. A SZÉSZEK felügyelet alatt működő, integráción kívüli bányák Melléklet BEVEZETÉS 1. A vizsgálatszervezés főbb elemei Az ellenőrzött szervezet megnevezése és címe: Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, (továbbiakban: SZÉSZEK) Budapest, Margit krt. 85.

2 A vizsgált időszak: Az 1991-től végéig, figyelembe véve az évi ÁSZ jelentés adatait. Az ellenőrzés indoka: A Kormány a 3329/1990. sz. határozatával döntött a szénbányászat szervezeti és szerkezeti átalakításáról és a pénzeszközöket központi költségvetési forrásból biztosította. Az átalakításban érintett volt az ipari, a környezetvédelmi és a munkaügyi tárca is, aminek megfelelően több forráson keresztül jutott állami pénzeszköz a szerkezetátalakítás végrehajtására. Az ÁSZ jelentése a SZÉSZEK-en keresztül folyósított támogatásokkal foglalkozik, amely az összes támogatás kb. 70 %-át teszi ki. Az vizsgálat célja: Annak megállapítása volt, hogy a szénbányászat szerkezetátalakítása a kormányprogram előírásaival és követelményeivel összhangban történik-e. A bányabezárásokkal kapcsolatban tett humánpolitikai intézkedések megnyugtatóan rendezték-e az érintettek szociális gondjait, hozzájárultak-e az adott térség gazdasági-társadalmi stabilitásához, továbbá, hogy az ÁSZ évi vizsgálatával feltárt hiányosságokat orvosolták-e. Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok áttekintése, helyszíni feldolgozása, interjúk készítése, standard ellenőrzési módszerek alkalmazása. Helyszíni ellenőrzést a SZÉSZEK-ben és a Bányavagyonhasznosító Részvénytársaságokban (továbbiakban: BVH Rt.-k) tartottunk. Tájékozódtunk a Bányászati Dolgozók Szakszervezeténél, az Ipari,- Kereskedelmi- és Idegenforgalmi Minisztériumnál, a Magyar Energia Hivatalnál és a Bányászati Hivatalnál. Vizsgálati helyszínek kiválasztása: A vizsgálat a három BVH Rt. bányabezárási és tájrendezési tevékenységéből véletlenszerűen kiválasztott 8 projektre terjedt ki. A projektek a bányabezárás, tájrendezés valamennyi főbb fázisát képviselik, így többek között a bányafelhagyás, aknatömedékelés, épületbontás, meddőhányó rendezés

3 tevékenységét. A BVH Rt.-k években összesen M Ft-ot fordítottak ezekre a célokra, ebből az ellenőrzött projektek M Ft-ot képviselnek, ami közel 35 %-os reprezentációt jelent. Az ÁSZ vizsgálatok hatásai: ˇ Az ÁSZ évi jelentésében javasolta a baleseti és egészségkárosodási járadékok átváltását életjáradékká. Az december 31-e után járadékossá (baleseti, egészségkárosodási) vált munkavállalók járadékának átváltását életjáradékká a SZÉSZEK az AB AEGON biztosító társasággal megnyugtató módon rendezte. Az december 31-ig megállapított járadékokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: NYUFIG) folyósítja a jogosultak részére. ˇ A SZÉSZEK nem adott ki a vagyon társaságba vitelére vonatkozó szabályzatot a BVH Rt.-k részére. Bár a hiányt a vizsgálat ideje alatt pótolták, a Szabályzat tartalmával már nem foglalkoztunk. 2. A szerkezetátalakítás gazdaságtörténeti háttere Külgazdasági körülmények A mélyművelésű szénbányászat Európa, sőt világszerte visszafejlesztés alatt áll. Ennek alapvető oka az, hogy a szén használata számos ökológiai és műszaki hátránnyal jár a szénhidrogénekhez képest és a használati érték különbség az alkalmazás gazdaságosságában is megmutatkozik. A szénalkalmazás súlya alapvetően csak akkor és ott tud növekedni a szénhidrogénekkel szemben, amikor és ahol az árkülönbség egyértelműen kompenzálni tudja a használati-érték különbséget, sőt a szénalkalmazás gazdasági előnyt biztosít. Ez a Nemzetközi Energia Ügynökség hosszú távú energiahordozó ár prognózisa szerint európai viszonylatban 2000 és 2005 között következik be, amikorra egy újabb szénhidrogén árrobbanás várható, a következő diagram adatainak megfelelően.

4 A szénimport lehetőségek vizsgálata az mutatja, hogy ma Magyarországon a legkedvezőbb eredményt költségek tekintetében a lengyel szén nyújtja. (Bekerülési ktg. az erőművek kapujában kb. 460 Ft/GJ. Ugyanez délafrikai szénre az útvonaltól függően kb Ft/GJ. A Ft/GJ=Ft/Gigajoule a szén egységnyi hőtartalmára vetített kitermelési költség.) A lengyel szén importja korlátozott. Lengyelország most indítja szénbányászati szerkezetátalakítási programját, mely szerint a bányászati ágazatban dolgozók létszámát 2000-ig főről re, a kitermelt fekete kőszén mennyiségét 137 millió tonnáról 2000-ig 114, ig 101 millió tonnára csökkentik. Ez a körülmény még kérdésesebbé teszi, hogy milyen mértékben és milyen áron lehetséges a lengyel szén importjával számolni. A tengerentúli szenek bőségesen rendelkezésre állnak, de - főként a tetemes szállítási költségek miatt - beszerzésük nem gazdaságos. Nemzetgazdasági környezet Az előzőekben részletezett külgazdasági körülmények miatt a hazai, mélyművelésű bányászatból származó szenek számottevő részének versenyképessége prognosztizálható az import szenekkel szemben. "A gazdaságosság határköltsége az import szénnek az erőművek kapujánál mért bekerülési költsége."

5 A magyar energetikai (barna)szenek hőtartalma viszonylag alacsony (kb kj/kg). Az átlagos kitermelési költség a Magyar Geológia Szolgálat adatai szerint cca. 400 Ft/GJ. A jobb minőségű, import (fekete) szenek ( kj/kg) a jelenleg üzemelő szenes erőművekben technikai okokból nem égethetők el. Az augusztusában kiírt, februárban módosított erőmű építési tenderek csak a földgáz felhasználást korlátozzák, egyébként nem kötik meg az energiahordozót. Az új erőműi kapacitások létesítésére vonatkozó hatályos IKIM-MEH irányelvek preferenciát fogalmaznak meg a hazai energiaforrások, kapacitások felhasználására azonos költségfeltételek esetén. Hazai szénbányászatunk jelenlegi helyzetének tárgyalásához elengedhetetlen a nemzetgazdasági ággal kapcsolatos néhány történeti adat. A háború után a szénbányászatban erőltetett ütemű extenzív fejlődés indult, az akkori gazdaságpolitika követelményeinek megfelelően. A cél az autark gazdaság energiaigényének kielégítése volt, amiben nem játszottak szerepet gazdaságossági megfontolások. A szénre támaszkodó energiatermeléssel szemben a 60-as években megindult szovjet olajbehozatal és a hazai szénhidrogén feltárások jelentettek változást között az új gazdasági mechanizmus alatt kezdték meg a leginkább gazdaságtalan szénbányák termelésének korlátozását, az energia szerkezet a szénhidrogén alapú energiatermelés javára tolódott el. Az ban bekövetkezett olaj árrobbanás ellensúlyozására azonban ismét előtérbe került a széntermelés. A meghirdetett programok (eocén, liász) beruházásai nem bizonyultak rentábilisnak, előkészítésük hibás gazdaságpolitikai elképzelésekre alapult. Az elhibázott fejlesztések nemcsak a költségvetésben okoztak feszültséget, de megrendítették az egyébként még gazdaságosan működő szénbánya vállalatokat is.

6 A mélyművelésű szénbányászat visszafejlesztésére az 1990-es években döntés született, megszüntették a széntermelés dotációját, a fogyasztói ártámogatást, a hatósági árszabályozást. A szénbányászat elkerülhetetlen visszafejlesztését a termelés magas költségei mellett a szénfelhasználó erőművek rossz hatásfoka okozta. A szénbányászat jelenlegi helyzetét alapvetően meghatározza a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítására vonatkozó 3530/1992. Kormány határozat, amely a bányaüzemek és a felhasználó szénerőművek szervezeti integrációját írta elő. A szerkezetátalakítási intézkedések során (több lépcsőben) az alábbi integrációk jöttek létre: Pécsi Erőmű Rt. - Komlói Bányaüzem (Zobák akna), pécsi külfejtés Mátrai Erőmű Rt. - visontai és bükkábrányi külfejtések Bakonyi Erőmű Rt. -ajkai és balinkai bányaüzemek Borsodi Hőerőmű - Lyukóbánya Vértesi Erőmű Rt. - Oroszlányi Széntermelő Kft. - Tatabányai Szénbányák

7 A SZÉSZEK felszámolói körbe tartozó szénbánya vállalatoktól az integrációk (erőmű-bánya közös gazdasági társaságok) által átvett vagyon és a kötelezettségek: 1. táblázat (MFt) átadó Szénbánya FA átvevő Erőmű Rt. átvett vagyon átvett kötelezettség Mecseki Pécsi Erőmű Rt Veszprémi Tatabányai Oroszlányi Borsodi Bakonyi Erőmű Rt. Vértesi Erőmű Rt Borsodi Energetikai Kft Mátraaljai Mátrai Erőmű Rt Összesen Az integrációba bekerülő vagyon értékelését a bányák és az erőművek szakemberei külön-külön, az újra előállítási költség figyelembe vételével végezték el, az értékelések közötti eltérés - több egyeztetést követően - jelentéktelen volt. A múltbéli bányászatból adódó, az integrációk által át nem vett kötelezettségeket az ben az integrációk által nem igényelt vagyonelemek fejében a felszámolás alatti szénbánya vállalatoktól a SZÉSZEK által újonnan megalapított Bányavagyon Hasznosító Rt.-k vették át, szerződéses jogviszony alapján. Az integráción kívül maradt vagyon értékelését a - SZÉSZEK megbízása alapján - a FŐBER Kft Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Társaság megfelelő színvonalon végezte el. A szénbányászati szerkezetátalakítás irányítása, szervezése érdekében alapították meg az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (továbbiakban: IKIM) felügyelete alatt álló SZÉSZEK-et, központi költségvetési szervként. A SZÉSZEK jogszabályban meghatározott feladatai:

8 ˇ a szénbánya vállalatok felszámolói tevékenységének ellátása és a felszámolás keretében a szerkezetátalakítás ˇ a bányavagyon hasznosító részvénytársaságok működtetése, irányítása, ellenőrzése, ˇ közreműködés a szénbánya-erőmű integrációk megszervezésében, ˇ az integráción kívüli szénbánya társaságok támogatásának finanszírozására megállapított éves költségvetési keret folyósításának engedélyezése, gazdálkodásának ellenőrzése, ˇ a bányabezárások, rekultivációk és tájrendezések irányítása, ellenőrzése és finanszírozása, ˇ a bányakárok felülvizsgálata és finanszírozása, ˇ az illetékes államtitkár megbízásából eseti feladatok teljesítése, ˇ saját működési költségvetésének végrehajtása. A BVH Rt.-k feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Állam képviseletében a SZÉSZEK, az irányító testületekben (igazgatótanács, felügyelő-bizottság) az érintett államigazgatási szervek képviselői vesznek részt. A volt szénbánya vállalatok székhelyeihez igazodóan megalakult BVH Rt.-k az alábbiak: - Mecseki BVH Rt. (Pécs, Dobó István u. 89.) - Borsodi BVH Rt. (Miskolc, Kazinczy F. u. 28.) - Észak-Dunántúli BVH Rt. (Veszprém, Budapest u. 2.) A BVH Rt.-k alaptevékenységei: ˇ szervezik és végzik a bánya bezárási és tájrehabilitációs munkákat, ˇ hasznosítják (értékesítik) a volt bányászvagyont, ˇ ügyintézik a volt bányászlétszámmal kapcsolatos humánpolitikai kötelezettségeket.

9 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A Magyar Szénbányászat szerkezetátalakítását hivatalosan a Kormány 3329/1990. sz. határozata rendelte el és a végrehajtáshoz szükséges forrásokat - a volt szénbánya vállalatok vagyonának értékesítéséből nem fedezhető rész fölött - központi költségvetésből biztosította. A program átfutási időt nem határozott meg, végrehajtása a költségvetés mindenkori teherbíró-képességének függvénye. A szerkezetátalakítás során döntő szempont volt, hogy a hazai szénvagyon igénybevétele csak a gazdaságos kitermelés mértékéig indokolt. A szénbányászat visszafejlesztésének csak részben oka a szénenergia fajlagosan magas ára, a nem kellő versenyképességéhez legalább olyan mértékben hozzájárul a szénfelhasználó erőművek rossz hatásfoka. A szénbányászat szerkezetátalakítása a kormányzati elképzelésekkel összhangban folyik, a költségvetési juttatások felhasználása törvényes, szabályos és gazdaságos volt. A SZÉSZEK-en keresztül kifizetett összeg az 1991-es alapítástól végéig 18,2 Mrd forint volt. Ez az összeg magába foglalja a szerkezetátalakításon túl a korábbi bányászati tevékenység eredményeképpen megmaradt bányák bezárási, tájrendezési, létszám leépítési költségeit is. Ebből az összegből között - az előző ÁSZ vizsgálat lezárásáig - 7,1 Mrd Ft, között 11,2 Mrd Ft került felhasználásra. A ma látható még hátralévő feladatok végrehajtásához évi árakon további 9,3 Mrd Ft szükséges. A források rendelkezésre állása esetén a szerkezetátalakítási program műszaki szempontból 2002-re befejezhető. A SZÉSZEK a BVH Rt.-k irányításával, a társaságok tevékenységén keresztül végzi az állami kötelezettséget jelentő humánpolitikai, bányabezárási, tájrehabilitációs feladatokat és értékesíti, vagy egyéb módon hasznosítja a volt szénbánya vállalatoknak a szénbánya-erőmű integrációk által nem igényelt vagyonát. Ez a vagyon nem fedezte a BVH Rt.-k által átvállalt kötelezettségeket, ezért a 3439/1993. Korm. határozat rögzítette, hogy a SZÉSZEK "a mindenkori éves költségvetési törvényben jóváhagyott bányabezárási keret mértékéig... a

10 bányavagyon hasznosító részvénytársaságok kötelezettségeinek vagyonértékesítésből nem fedezhető hányadát finanszírozza." Így a Korm. határozat adta felhatalmazás alapján a volt állami szénbánya vállalatok kötelezettségeiért állt helyt a költségvetésből a BVH Rt.-ken keresztül a SZÉSZEK. Az Állam a kötelezettségek fedezetéül évente megítélt összeget a költségvetésből a Pénzügyminisztérium fejezet alatt - a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatása előirányzaton belül - a keret felhasználását elrendelő kormányrendeletekkel biztosította. A társaságokat azért alapították, hogy az Állam a felszámolást papírforma szerint lezárhassa, ugyanakkor a törvényszabta két éven belül be nem fejezhető tevékenységeket a társaságokon keresztül folytathassa. A BVH Rt.-k mérlegében az eszközök között szereplő volt bányász vagyon ellentételezésére a forrás oldalon annak megfelelő mértékű (állami) kötelezettség jelenik meg. A társaságok saját tőkéje az évek során nem változott. Tulajdonosi szemléletük, vagyongazdálkodásuk javuló tendenciát mutat. A vagyon leginkább forgalomképes részeit, év végéig MFt-ért értékesítették. A bevételt a költségvetésből folyósított ,5 MFt-tal együtt az államot terhelő bányabezárási, bányakár és rekultivációs feladatcsoport megoldására fordították. A társaságalapítás a vagyonhasznosítás új szakaszát jelenti. A már bezárt bányák felszíni létesítményei között találhatók nem védett, de színvonalas, ipari műemlék jellegű épületek, építmények. E vagyonrészeket - a SZÉSZEK véleménye szerint - az a veszély fenyegeti, hogy eladásuk esetén - új funkciójuknak megfelelően - elveszítik műemlék jellegüket. A BVH Rt.-k működési költsége és között összesen 1.825,3 MFt volt. A volt állami szénbánya vállalatok működése alatt keletkezett, az államot mint jogutódot terhelő és a BVH Rt.-k által teljesítendő műszaki és humán kötelezettségek december 31.-i állománya MFt volt, míg a vagyon állománya MFt-ot tett ki. A Gazdasági Minisztérium Energetikai Főosztálya szerint Az integráción kívüli bányák fenntartása eddig is kizárólag

11 foglalkoztatási szempontból volt indokolt..., Az integrációs bányatársaságok bányáinak költségét az átmenet idején el kell ismerni, és ennek módszerén sem érdemes két évre változtatni... E véleménynek némileg ellentmondanak a működő, integráción belüli és kívüli szénbányáktól származó összevethető termelési költségadatok, amelyek szerint az integráción kívüli bányák fajlagos költségeiket tekintve a középmezőnyben foglalnak helyet, megelőzve több integrációba vitt bányát. Az egyes bányák gazdaságosságában meghatározó szerepe van az energia átvételi ár mechanizmusnak. A szenes erőművek által előállított energia átvételi árát az ipari miniszter állapította meg a Magyar Energia Hivatal közreműködésével. Az árban külön térítik az integrációkhoz tartozó bányák - termeléstől független - költségeit, bányakapacitás-lekötési díj címen. Az ár konstrukciója eredményezi, hogy az integrációk a kívül maradt bányák szenét csak saját fajlagos változó költségeik alatti áron veszik át, ami a kívül maradt bányák részére veszteséget jelent, mivel nem részesülnek a kapacitás lekötési díjból. A magyar szénbányászat szervezeti - tulajdonosi szerkezetének átalakítása jelentős létszámmozgással és ezen belül nagy létszámcsökkenéssel járt, több tízezer munkahely szűnt meg. A SZÉSZEK megalapítása óta több mint 6 MRD Ft-ot költött humánpolitikai kiadásokra, és az elkövetkezendő években még körülbelül 2 Mrd Ft költség várható. A SZÉSZEK a szerkezetátalakítás humánpolitikai oldalát körültekintéssel oldotta meg. A BVH Rt.-k a SZÉSZEK operatív irányítása mellett a bányabezárást, tájrendezést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik. Az ellenőrzött pályázatok szabályosak voltak, a munkával a legkedvezőbb ajánlatot adót bízták meg. A SZÉSZEK az elvégzett munkákat, mind műszaki, mind pénzügyi szempontból ellenőrizte. A szerződések csak a jóváhagyó záradékolásával léptek életbe. A túlzottnak tartott vállalkozói díj esetében a benyújtott számlákat felülvizsgálta és az indokolatlannak tartott kifizetéseket megtagadta (mintegy 80 MFt értékben). Ugyanakkor egy-két esetben engedélyezett megalapozott, terven felüli kifizetéseket, a terület és eszköz értéknövelése, a jobb eladhatóság céljából (kb. 90 MFt).

12 A bányabezárások, tájrendezések munkálatai rendelkeznek a jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel. Az előírásokat betartották, a műszaki átadást követő hatósági bejáráskor az elvégzett munkálatokat a hatóság tudomásul vette. A helyreállított táj környezetvédelmi szempontból megfelelő. Egy-két esetben a helyreállítás az eredeti állapothoz képest értékesebb tájegység kialakításának a lehetőségét is megteremtette pl.: kerékpárút, tavas üdülőkörzet. A SZÉSZEK véleménye alapján néhány helyen várható a rekultivált táj talajának megsüllyedése, ami - ha az lakott területet érint - kártérítési kötelezettséggel jár. A SZÉSZEK ben országos katasztert készíttetett valamennyi bányahely állapotának a feltárására. Ennek alapján megállapítható, hogy nem csak a közelmúltban bezárt bányák tájrendezését kell elvégezni, hanem több évtizede felhagyott bányaterület rekultivációja is szükséges. Ezek közül számos területen életveszélyes állapot van, amelynek felszámolása sürgős intézkedést igényel. Néhány halaszthatatlan esetben a SZÉSZEK intézkedett a veszély elhárítására, a teljes rehabilitációra azonban a rendelkezésre álló költségvetési forrás nem elegendő. Mivel a veszélyelhárítás és a bányaaknák felszámolása elsőbbséget élvez, a korlátozott költségkeret következményeként a táj - környezetvédelmi szempontoknak megfelelő - helyreállítása késedelmet szenvedhet. A SZÉSZEK alapvetően gondos tevékenysége mellett az ellenőrzés feltárt néhány hiányosságot. ˇ A kivitelezéshez kiírt pályázatok néhány esetben elnagyoltak, pontatlanok. ˇ A SZÉSZEK irattára nem volt teljes körű, nem található meg benne minden projekt végelszámolása, ami a tisztánlátást nehezíti. ˇ Az üzletrészekben lévő vagyon nyilvántartása nem naprakész. A SZÉSZEK-ben a vizsgált időszakban szervezeti változás nem történt. Központi költségvetési szerv, működési költségei minden évben az előirányzaton belül maradtak. Éves költségvetési beszámolási kötelezettségének eleget tett. Javaslatok

13 A gazdasági miniszter Vizsgáltassa felül az integrációkban termelt szénbázisú energia átvételi árának szerkezetét, az energia átvételi árában megjelenő bányakapacitás-lekötési díj elkülönítésének hatását és szükségességét. A nemzeti kulturális örökség minisztere Vizsgáltassa meg, hogy a magyar mélyművelésű szénbányászat még meglévő emlékei közül van-e megőrzésre, esetleg műemlékké nyilvánításra méltó. A SZÉSZEK ˇ Különítse el pénzügyi és műszaki nyilvántartásaiban a BVH Rt.-k által a felszámolás alatti szénbánya vállalatoktól átvett és a múltbeli bányászkodás állami kötelezettséget jelentő - a későbbiek során folyamatosan jelentkezett és jelentkező - következményeit; ˇ Dolgozzon ki erőteljesebb, hatékony érdekeltségi rendszert a BVH Rt.-k részére; ˇ Vizsgálja felül eddigi szabályzatait és teremtse meg a szabályzatok és az alapító okiratok összhangját; ˇ A saját (alapítói) hatáskörben tartott döntési körben a vagyonértékesítési vagy társaságba vitelre vonatkozó szerződéskötéseknél is éljen záradékolási jogával; ˇ A BVH Rt.-k saját kivitelezésében végzett bányabezárási munkáinál teljes körűen követelje meg a bezárás költségeinek megtervezését és csak a műszakilag indokolt, előre nem látható körülmények bekövetkeztekor engedélyezzen többletkifizetést; ˇ Következetes, átgondoltabb pályázati kiírások megkövetelésével igyekezzen meggátolni az utólagos, árnövelő kivitelezői igényeket. Ehhez adjon ki megfelelő szabályzatot (irányelveket) a BVH Rt.-k számára; ˇ Egészítse ki saját irattárát az egyes projektek meghatározó irataival és végelszámolással zárja le az adott projekt iratanyagát. Projektenként valamennyi ráfordítást napra készen tartsa nyilván.

14 ˇ Követelje meg az üzletrészekben meglévő vagyon naprakész nyilvántartását. II. Részletes megállapítások 1. A Bányavagyon Hasznosító Rt.-k alapítási körülményei, a kötelezettségek teljesítése A BVH Rt.-ket azért alapították, mert a szénbánya vállalatok felszámolási eljárásait a törvényben előírt két év alatt nem lehetett lezárni az alábbi okok miatt: ˇ hiába veszteséges egy tevékenység, azt sem foglalkozáspolitikai, sem műszaki szempontok miatt nem lehet azonnal leállítani; ˇ a bányabezárási, tájrendezési munkákat megelőző tervezési, engedélyezési és pályáztatási feladatok elvégzése időt vesz igénybe; ˇ vagyonértékesítésre a legtöbb esetben csak a bányászati tevékenység teljes befejezése, a bányabezárás, a bontás, és a rekultiváció után kerülhet sor; ˇ a felszámolás alatti vállalatok peres ügyeinek lezárása éveket vesz igénybe. A BVH Rt.-k megalapítására vonatkozó 3439/1993. Korm. határozat indirekt módon a felszámolás alatti szénbánya vállalatok vagyonának társaságba vitelére (és onnan folyamatos értékesítésére) utal. Konkrétan az írta elő, hogy a vagyonnak melyek azok a (az állam kizárólagos tulajdonát képező) részei, amelyek nem vihetők a társaságba. A BVH Rt.-ket 10 M Ft-os saját tőkével alapították, amelyek a mai napig összes saját vagyonukat jelenti. SZÉSZEK előírásra a BVH Rt.-k adás-vétellel vegyes kötelezettség átvállalási szerződést kötöttek a felszámolás alatti szénbánya vállalatokkal (továbbiakban: FA-kkal), amelyben a vagyon fejében - annak értékénél lényegesen magasabb összegű - kötelezettségeket vállaltak át. A 3439/1993. Korm. határozat erre tekintettel rögzítette, hogy a

15 SZÉSZEK "a mindenkori éves költségvetési törvényben jóváhagyott bányabezárási keret mértékéig... a bányavagyon hasznosító részvénytársaságok kötelezettségeinek vagyonértékesítésből nem fedezhető hányadát finanszírozza." Ezt követően a kötelezettségek az államról névleg a BVH Rt.- kre szálltak át. Az állam a kötelezettségek fedezetéül évente megítélt összeget a költségvetésből a Pénzügyminisztérium fejezet alatt - a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatása előirányzaton belül - a keret felhasználását elrendelő kormányrendeletekkel biztosította. A társaságokat azért alapították, hogy az Állam a felszámolást papírforma szerint lezárhassa, ugyanakkor a törvényszabta két éven belül be nem fejezhető tevékenységeket a társaságokon keresztül folytathassa. Az adás-vétellel vegyes kötelezettség átvállalási szerződésekben került rögzítésre a BVH Rt.-k által átvett (az integrációk által nem igényelt) vagyon mértéke, összetétele és az akkor látható, a korábbi évtizedek bányaműveléséből származó kötelezettségek felsorolása (környezeti kárelhárítások, rekultivációk, bányakárok, az FA-kból elbocsátott volt bányászlétszám humánpolitikai vonatkozású költségei). Az alapítás és az adás-vétellel vegyes kötelezettség átvállalási jogügylet formailag szabályos. A kötelezettségek vagyon feletti hányadáért az állam felel. A BVH Rt.-k felelősségérzete, tulajdonosi szemléletük a vagyongazdálkodással kapcsolatban nehezen alakult ki. Saját tőkéjük, egyéni jövedelmeik mértéke független az általuk végzett munka eredményétől. A vagyonértékesítés bevétele és a működési költségek alakulása 2. táblázat (MFt) év Mecseki BVH Rt. Borsodi BVH Rt. É-D.túli BVH Rt. Összesen értékesíté s bevétele működés i ktg.* értékesíté s bevétele működés i ktg.* értékesíté s bevétele működés i ktg.* értékesíté s bevétele működés i ktg.*

16 bevétel összesen működés i ktg. össz * A működési költség megnevezés ebben a táblázatban kizárólag a szervezetek saját működésére vonatkozik és nem tartalmazza a SZÉSZEK nyilvántartásokban ugyanez alatt a név alatt nyilvántartott, a vagyon fenntartásához, értékesítéséhez és a humánpolitikai kötelezettségek ellátásához szükséges költségeket. A vagyonértékesítés és vagyonhasznosítás együttes hozama a Borsodi BVH Rt.-nél a szervezet saját működésére sem nyújtott fedezetet. A három BVH Rt. összesítve négy év alatt 946 MFt eredményt ért el, közel 2,8 Mrd Ft értékesítési árbevétel mellett. A BVH Rt.-k bevételei és kiadásai az alábbiak: Bevételek Kiadások - Az átvett vagyon értékesítése - Műszaki kötelezettségek (ingatlan, ingó készletek, tartozások) (bányabezárás, bányakár, rekultiváció, egyéb) - Az átvett vagyon hasznosítása - Humán célú kötelezettségek (felmondás, végkielégítés, kedvezményes nyugdíj, járadék stb.) - Állami helytállás -Egyéb kötelezettségek (költségvetés) (felszámolási ktg.-k, perek stb.) - Egyéb bevételek - Működési költségek Az években a kötelezettségek teljesítésére költségvetési forrásból fordított pénzeszközök: év bányabezárás 3. táblázat (MFt) megelőző ÁSZ vizsgálat időszaka bányakár tájrendezés vagyonhoz kötött műszaki összesen humán működő bányák egyéb kötelezetts. mindösszesen követő évek adatai

17 mindösszesen A kötelezettségek és a velük szemben átadott vagyon mértékét és összetételét 1996-os nyitó állapot szerint aktuális árszinten a 3. melléklet tartalmazza. A BVH Rt.-ket érintő kötelezettségek köre az eredeti szerződésben rögzített összetételt követően többször is változott. Ennek oka részben az, hogy a későbbiek során átvették a mátrai, a tatabányai, a nógrádi és a dorogi szénbányák fennmaradt kötelezettségeit is. Ezek teljesítése is SZÉSZEK felügyelet alatt, ugyanabból a költségvetési forrásból folyik. Mára tehát minden bányabezárás jellegű állami feladat a SZÉSZEK-nél koncentrálódik, azok is, ahol nem a SZÉSZEK volt a felszámoló. A kötelezettségek körét bővítették a szerződések megkötése után napvilágra került környezeti károk is, amelyeket sok esetben életvédelmi okokból soron kívül kellett elhárítani. A kötelezettségeket a SZÉSZEK két évenként értékelteti. A még fennálló állomány december 31-én a FŐBER Kft Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Társaság évi értékelése szerint M Ft. A ma látható feladatok végrehajtásához évi árakon még 9,3 Mrd Ft költségvetési forrás szükséges. A források ütemes rendelkezésre állását feltételezve a szerkezetátalakítási program műszaki szempontból 2002-re befejezhető. A lezárás időpontját eddig számításba nem vett új feladatok módosíthatják. A BVH Rt.-knél érzékelhető a törekvés az alapítói célokon időben és tevékenységben túlmutató tevékenységre. Az Rt.-k túlélésére vonatkozó elemzést és döntést az alapítónak időben mérlegelnie kell. A maradék vagyon hasznosítása mellett a társaságok továbbélésének lehetőségét jelentheti a társaságok számára a közreműködés privatizált bányák bezárásában és a most induló lengyel és román szénbányászati szerkezet-átalakításban, magas színvonalú, speciális és sokrétű szaktudást igénylő elvégzett munkájuk alapján. Továbbélést jelenthet a jelenlegi, integráción kívüli bányaművelés irányításán kívül a BVH Rt.-k

18 kezében lévő bányatelkek (bányászathoz való jog) hasznosítása (nyomott árú eladásuk helyett), a bezárandó mélyművelés helyett jó gazdasági és műszaki feltételeket ígérő külszíni fejtés megindítása saját társaságban, vagy a bányászati joggal társaságba lépés. (A várható nyereség mellett a megoldás csökkentené a bezárások humánpolitikai költségeit is.) Némi bizonytalanság uralkodik ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy például Feketevölgy esetében konkrét lehetőség látszik. Az iparágban többen úgy értelmezik a szerkezetátalakítást, hogy Magyarországon ezután állami tulajdonú társaság még jó nyereséget ígérő külszíni fejtés kapcsán sem foglalkozhat szénbányászattal. 2. A BVH Rt.-k vagyongazdálkodása A BVH Rt.-k vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységének irányítására a SZÉSZEK szabályzatokat adott ki, a vagyon társaságba vitelét vizsgálatunk ideje alatt szabályozta. (A szabályzat tartalmi ellenőrzésére már nem volt lehetőség.) A vagyongazdálkodással a szokásos mértékig a BVH Rt.-k Alapító Okirata is foglalkozik. A kiadott szabályzatok az Alapító Okiratban foglaltakkal nincsenek összhangban. Az Alapító Okirat 100 MFt értékű vagyonértékesítést utal az ügyvezető jogkörébe, míg a szabályzatok erre vonatkozóan limitet nem határoznak meg. Valójában minden értékesítési ügy a SZÉSZEK elé kerül, de amíg a bányabezárásra és rekultivációra vonatkozó szerződéseket a SZÉSZEK mindig ellenjegyzi és a számlákat felülvizsgálja, a vagyon értékesítésére vonatkozó szerződéseken nem szerepel SZÉSZEK aláírás. A három BVH Rt. vagyongazdálkodása 1996-ig szinte kizárólag vagyonértékesítést jelentett. A vagyonból az elmúlt években a forgalomképes ingatlanok, gépek, berendezések keltek el. A megmaradt vagyon nagy részét a volt, szénbányászati kiegészítő tevékenységeket folytató, még a szénbányák által alapított társasági részesedések, esetenként az erőművekből kapott részvények tették ki. A régi társasági részesedések üzleti értéke alacsony, tekintettel arra, hogy a társaságok fejlesztése tőkeigényes, általában elavult gépparkkal dolgoznak.

19 A BVH Rt.-k nagy számban selejteztek és bontottak le építészetileg értéktelen és speciálisan csak bányászatra hasznosítható építményeket. A bontandó, vagy felújítandó építmények kiválasztása nagy szakmai, gazdasági hozzáértést igényelt, hogy a bontás ne érintsen műemlék jellegű értékeket. Különösen jó példák láthatók a válogatásra a Mecseki BVH Rt.-nél, amelynek kezelésében századfordulós és 20. század eleji jó állapotú, kiváló építészeti megoldású, ipari műemlék jellegű építmények vannak. Az értékesítéseknél a SZÉSZEK mérlegeli, hogy a vagyont a kínált árért a BVH Rt. eladhatja-e. A mérlegelésnél alapvető szempont, hogy a vagyon állaga az elkerülhetetlen fenntartások mellett is romlik-e és őrzése mennyibe kerül. Csak olyan ingatlanok megtartásához, felújításához járulnak hozzá, amelyek önmagukban komoly értéket képviselnek és hasznosításukra jók az esélyek. A BVH Rt.-k évi ingatlan értékesítési tevékenységét szúrópróba szerű mintavétellel vizsgáltuk. E téren legnagyobb nehézségekkel a Borsodi BVH Rt. küzd, a fizetőképes kereslet hiánya miatt. Amíg a másik két BVH Rt. jóval a nyilvántartási érték fölött értékesített, addig Borsodban csak a könyv szerinti érték alatt lehetett eladni a javakat. Az évi ingatlanértékesítések eredménye: 4. táblázat (MFt) BVH Rt. megnevezés értékesített ingatlanok száma Ingatlanok nettó értéke eladási ár ÁFA nélkül Észak-Dunántúli 22 97, 7 148, 0 Mecseki 9 81, 5 204, 7 Borsodi 10 23, 4 9, ban mutatkoztak első jelei annak, hogy az Rt.-k a nehezen értékesíthető kategóriába tartozó vagyonnal megkíséreltek gazdálkodni és az értékesítések helyett - hosszabb távon - nagyobb bevételt eredményező vagyonhasznosításra tettek kísérleteket. A stratégiaváltás elsősorban azt jelenti, hogy a telkeket, irodaépületeket, műhelyeket hasznosító különféle vállalkozásokban társakká váltak. Az ingatlanokat szükség szerint felújították,

20 átalakították, esetleg közművesítették annak érdekében, hogy apportként értékelhetők legyenek, hogy a konkrét vállalkozások céljainak megfeleljenek. A BVH Rt.-k ingatlanvagyona általában művelésből kivett, ipari minősítésű terület. Így az itt létesülő, "barna mezős" beruházások több oldalú előnyt jelentenek azzal, hogy új cégek már korábban is ipari célokra igénybe vett, általában közművesített, ipari területekre telepíthetők, további "zöld mező" igénybevétel nélkül. A megfelelő piackutatást követően az ilyen befektetésekkel az eredeti vagyonérték többszörösére növelhető. A Pécsi Ipari Park újhegyi területén például a Mecseki BVH Rt. az eredetileg (vagyonértékelés szerint) 30,7 MFt értékű területen 172 MFt közművesítést és tereprendezést végzett. Ennek eredményeképpen eddig a terület 19,3 ha részének értékesítéséből 287,3 MFt bevétel keletkezett, 7,2 ha mértékű részének apportként történt hasznosítása pedig 128,8 MFt értékű üzletrész tulajdonjogát eredményezte. Az üzlettárs vállalta, hogy a BVH Rt. ilyen irányú kezdeményezése esetén az üzletrészt inflációval növelt áron kivásárolja. Az ingatlan négyzetméter ára az eredeti 150 Ft/m2-ről így 2800 Ft/m2 -re emelkedett. Az Ipari Park további 18 ha méretű területén is - a további befektetéseket követően - hasonló megtérülések várhatók. Az Rt.-k tulajdoni hányadát az apportként társaságba vitt volt bányaüzemi területek, telephelyek adják A kezelt vagyonból a BVH Rt.-k által alapított társaságok esetében a bejegyzett, az okiratokban szereplő tulajdonosok a BVH Rt.-k, de ennek ellenére ezek az üzletrészek sem szerepelnek a saját tőkéjükben, a forrás változatlanul a (rövidlejáratú) kötelezettségek. A BVH Rt.-k néhány jobb vagyonhasznosítására a 4. mellékletben mutatunk be példákat, amelyek a vagyonhasznosítás 1996-ot követő szakaszára jellemzőek. Az üzletrészekkel kapcsolatban a korábbiakban nem volt határozott üzletpolitika. A vagyon társaságba viteléről csak 1998-ban készített a SZÉSZEK szabályzatot.

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság. 2006. évi közhasznúsági jelentés

Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság. 2006. évi közhasznúsági jelentés Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2006. évi közhasznúsági jelentés 2 A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2006. évi közhasznúsági jelentése( eft ) A Társaság székhelye: 1054. Budapest, Hold

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben