MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, szám 700 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, 2008. 6. szám 700 Ft"

Átírás

1 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA 51. évfolyam, szám 700 Ft

2

3

4 TECHNIKA TARTALOM Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Csapodi Csaba, Dr. Csapody Miklós, Dr. Cseh Béla, Dr. Ginsztler János, Dr. Kovács Árpád, Dr. Kováts Balázs, Dr. Lôw Miklós, Dr. Michelberger Pál, Dr. Pakucs János, Dr. Pécsi Mária, Sipos László Kiadja: TECHNIKA Alapítvány A szerkesztôség címe: 1027 Budapest II., Fô u. 68. Telefon: , Fax: Felelôs kiadó: Dr. Pungor Ernô Nyomda: Innovaprint Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. ker. Budapest, Orczy tér 1. Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Vidéken a postáknál és a kézbesítôknél. Külföldi elôfizetés: hírlap-elôfizetési irodában (HELIR) Budapest VIII. Orczy tér 1. levélcím: HELIR 1900 Budapest. Fax: Elôfizethetô továbbá közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a TECHNIKA Alapítvány OKHB-Rt pénzforgalmi jelzôszámra. Külföldieknek elôfizethetô: Technika Alapítvány Kereskedelmi Bank Rt., Handelsbank AG., Commercialbank, 1051 Budapest, Arany J. u. 24.s BIC/Swift code: OKHBHUHB Hirdetéseket felvesz: TECHNIKA szerkesztôség. Tel.: Terjesztés: Tel.: Fax: A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Új Mercedes modellek Kecskemétrõl 3 Új országos területrendezési terv 3 Stratégiánk a klímaváltozásra 3 Beruházások gyorsítósávon 4 Regionális összefogás az ESS-ért 4 Az MVM közgyûlése 4 Ifjúsági innováció: egy lépéssel az ipar elõtt 5 GÉPIPAR BA SO3 központok 6 ACÉLIPAR Acélipar és környéke 10 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Öné a választás 12 Online disztribúció a Distrelec online shop-ja már magyar nyelven is! 13 Virtuális elektronika mûszerek 14 Szélturbinák mérése és beállítása Fixturlaser lézeres mûszerekkel 16 Közelben a távol 18 Sorozat után statisztika 19 Piezoelektromos aktuátorok 22 Nyomoz a Flukes FRITSCH részecskemérés 26 Mini reaktor, maxi elõnyökkel 27 Árulkodó hangok 29 MÛANYAGIPAR Súrlódás és kopás ellen: xiros 31 Tanusított minõséggel 32 Polimer napelemek 33 SZIVATTYÚTECHNIKA Idõtálló festés, megbízható szivattyú 34 IPARI INFORMATIKA Az ingyenesség ára 36 Ipari informatikai laboratórium fõiskolán 37 VONALKÓDTECHNIKA Automatikus azonosítás 38 ELEKTRONIKA Ipari egyetértés 41 INFORMATIKA Olimpia: informatikai fõpróba 42 KÖRNYEZET Zöld áramlat 43 ATOMENERGIA A paksi ESZI 44 ÛRKUTATÁS A Lander magyar számítógépes lelke 46

5 KRÓNIKA TECHNIKA Új Mercedes modellek Kecskemétrõl Új Országos Területrendezési Tervhez adta áldását az Országgyûlés, amely az ország egész területére határozza meg az egyes térségek területfelhasználásának feltételeit, azt, hogy egy adott létesítmény megvalósítása egy adott helyen indokolt-e. A törvény tartalmazza az országos gyorsforgalmi közúthálózat hoszú távú fejlesztési koncepcióját, meghatározza a meglévõ és tervezett 50 MWos és annál nagyobb erõmûveket, a villamos energia átviteli hálózat elemeit és a nemzetközi szénhidrogén szállítóvezetékek nyomvonalát. Szabályozta az erdõtelepítésre alkalmas területeket is, bevezette a kiváló termõhelyi adottságú erdõterületek fogalmát. A páneurópai ökológiai hálózat rendszerével (Natura 2000) összhangban szabályozta az országos ökológiai hálózatot. Ötpárti egyetértéssel fogadta el az A-osztályú Mercedes A Mercedes legújabb modelljei Kecskemétrõl fognak kigurulni annak a német döntésnek köszönhetõen, hogy a háromágú csillagos világcég itt építi fel 200 milliárd forintos beruházással új gyárát. Kecskemétnek az autógyártással kapcsolatos hírnevét az ottani Knorr Bremse Fékrendszerek gyára, a gépipari és automatizálási fõiskola is növelte, a legújabban létesített ipari tudásközpont, a 7 szakiskola lehetõvé teszi, hogy a tervezett 2500 munkaerõ, többségében képzett emberek is rendelkezésre álljanak. A Mercedes azt tervezi, hogy itt kezdi meg a kisebb kategóriájú kocsik összeszerelését, ben évi százezer, 2013-ban már évi 300 ezer darabszámmal. Az új modellek között az A-modellre épülõ sportos terepjáró, egy egyterû és egy cabriolet is szerepel majd. A beruházót a magyar állam EU-által szabályozott és a beruházásért eddig harcoló román, lengyel felajánlásnak megfelelõ támogatásban részesíti, ami bizonyos adókedvezménybõl, képzési támogatásból és készpénzbõl áll. A Mercedes vezetõi szerint Kecskemét autópályájával, jó infrastruktúrájával, képzett munkaerõtartalékaival nyerte el a beruházást, így remélhetõ jövendõ piacaihoz közelebb gyárthatja majd új modelljeit. A gyár felépítésével ismét három autógyárunk lesz az esztergomi Suzukival és a gyõri Audival, ugyanis a szentgotthárdi Opelnél csak motorokat és sebességváltókat gyártanak. Új országos területrendezési terv Országgyûlés a kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi területek meghatározását, ebbe a kategóriába tartoznak az ország védelmi képességét meghatározó, a NATOtagságból eredõ és a nemzetközi szerzõdéssel kapcsolatos objektumok és területek. Stratégiánk a klímaváltozásra A VAHAVA kutatási programja - lapunkban többször írtunk róla - megállapította, hogy Magyarország különösen sérülékeny az éghajlatváltozásra, a világátlaghoz képest a Kárpát-medencében fokozottabban érezhetõ a felmelegedés, hatása a természeti fajgazdagságra különösen aggasztó. Az ország most elfogadott Éghajlatváltozási Stratégiája (NÉS) a klímaváltozásra való felkészülést, az ellene való védekezést, lassításának fokozást szolgálja. Noha az ország az emberi tevékenységbõl származó gázkibocsátásból csak 0,05 százalékkal részesedik, a stratégia 2020-ig az 1990-es szinthez képest 18 százalékos kibocsátás-lefaragást irányoz elõ. Ugyanaddig a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 4,5 százalékról 13 százalékra kell emelni. Fel kell készülni a már légkörben lévõ kibocsátások hatására bekövetkezõ szélsõséges idõjárásra. Jelenleg a megújuló energiaforrásokra 2013-ig 110 milliárd forint vehetõ igénybe, más pályázati forrásokból további 42 milliárd forint. Az Országgyûlés által elfogadott stratégia végrehajtására a kormány konkrét akciótervet dolgoz ki két évre. A környezetvédõ szervezetek a NÉS-t az elmúlt 17 év egyik legjobb szemléletû környezetpolitikai dokumentumnak tartják. 2008/6 3

6 TECHNIKA KRÓNIKA Beruházások gyorsítósávon Magyarország mellett ma leginkább Spanyolországnak és Svédországnak van esélye az Európai Neutronkutató Központ (ESS) befogadására, de a lehetséges regionális együttmûködés amelynek tagjai Az Országgyûlés június 9-i döntése az építésügyi beruházások felgyorsítását biztosító jogszabályokról megszünteti különösen a kiemelt beruházásokat lassító bürokratikus folyamatokat. Több mint 30 jogszabály változott meg, hogy lerövidülhessen az építkezések elõkészítése, az engedélyeztetés, a megvalósítás. A bruházások elõkészítését ezentúl meggyorsítja, hogy megkönnyítették a tervezõ kiválasztását, elhagyható lesz a tervpályázati bírálatot eddig kötelezõen kiegészítõ tervtanácsi eljárás, lehetõvé teszik a településrendezési tervek egyszerûsített módosítását, ha a tervezõ elképzelése csak kis mértékben tért el az érvényes településrendezési tervtõl. Ezekkel az intézkedésekkel akár egy évvel is lerövidülhet a beruházás. Magyarországon kívül Ausztria, Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna esélyeit növeli, hogy új EU tagországba még nem került nagy kutatóberendezés. Regionális összefogás az ESS-ért Május 9-én a Magyar Villamos Mûvek Zrt. megtartotta évzáró rendes közgyûlését. A közgyûlés Mártha Imrét (32) az MVM vezérigazgatójának kinevezte. Mártha Imre a Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, közgazdász diplomáját Angliában, a Cambridge-i Egyetem adta. Az egyetem után egy német vállalatnál helyezkedett el, majd az ekkor szárnyaló Enron áram-és gázszolgáltató cégnél dolgozott, ahol a További gyorsítást igér az engedélyezési eljárás ésszerûsítése is, viszont az eljárás elõtt kötelezõ lesz építésügyi igazgatási szakértõt igénybe venni, hogy szakszerû dokumentációt nyújthassanak be. Bevezetik az összevont engedélyezési eljárást, aminek lényege, hogy az eljárás megkezdése elõtt az összes szakhatóság, a beruházó, a tervezõ helyszíni bejáráson rögzíti elvárásait, amire a hatóság már keretengedélyt ad ki, amely köti ezeket a szakhatóságokat. A késõbbi problémák elkerülése érdekében kötelezõ lesz a írásos szerzõdéskötés, kötelezõvé teszik az építkezés egész ideje alatt építési mûszaki ellenõr alkalmazását. Az új jogszabályokat elõterjesztõ kormány döntött a közmûnyilvántartás digitalizásáról is. Errõl az összefogásról tanácskoztak az ESS általunk javasolt helyszínén, Debrecenben a fenti regionális országok képviselõi, akik megismerkedtek a város alkalmasságát bizonyító helyi eredményekkel, lehetõségekkel. Magyarországon az ESS által érintett tudományterületek így az anyagtudományok, a biotechnológia, az orvostudományok igen fejlettek, Debrecenben évtizedek óta eredményesen mûködik a neutronkutatással foglalkozó MTA ATOMKI, s a debreceni egyetem is jelentõs K+F kapacitássokkal rendelkezik. Az ESS megtérülõ beruházás lesz, hiszen építése, mûködtetése többezer munkahelyet teremt, jelentõs szlgáltatásokat igényel majd. Az MVM közgyûlése cég magyarországi kapcsolataiért volt felelõs. A multinacionális cég után az APV Rt.-nél tevékenykedett, amely delegálta õt a MVM igazgatóságába is. Öt évvel ezelõtt lett az MVM kereskedelmi igazgatója, 2005 decemberétõl az MVM vezérigazgató-helyettese volt. A közgyûlés tekintettel a kormányzat által tervezett szervezeti és szabályozási változásokra nem fogadott el középtávú stratégiai tervet, üzletpolitikát és üzleti tervet /6

7 KRÓNIKA TECHNIKA Ifjúsági innováció: egy lépéssel az ipar elõtt Júniusban átadták a Magyar Innovációs Szövetség által 17. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos Innovációs és Tehetségkutató Verseny díjait. A versenyre beérkezett 56 pályázatból 45- öt fogadott el a zsûri Elsõ díjban részesült az 1988-as születésû Gács Gergõ és Sarkadi-Nagy Balázs (1987) mindketten a gyõri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai által Gyenese László irányítása alatt kidolgozott, Látás-vizsgáló készülék címû pályázat. A fiatalok által kifejlesztett készülék lehetõvé teszi a gyors, pontos, szubjektivitástól mentes látásvizsgálatot. Szintén az élen végzett a Leél-Õssy Csaba és Márta Zsolt (mindketten 1989-es születésûek Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged) által A Citadella-kristálybarlang geológiai-geomorfológiai vizsgálata címen, Dr. Leél-Õssy Szabolcs irányításával kidolgozott pályázat. A pályázók a nemzetközileg is jegyzett cseppkõbarlangok között egy 70 méter hosszú, 18 méter mély egyedülálló kristálybarlangra bukkantak a Gellért-hegyben, ami a triász korból származik. A felfedezés rangját emeli, hogy a terület felett nagy építkezések folynak, így a munka környezetvédelmi mentõakció is egyben. Éger Ferenc (1991), a Pataky István Fõvárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola tanulója Éger Imre szakmai irányításával az EPRIC címû innovációért kapott elsõ díjat. Az EPRIC egy olyan sokoldalú felhasználást biztosító integrált áramkör, melynek a felépítését és tartalmát a beépítés után elektronikus úton, programozással határozzák meg. A pályázó által tervezett EPRIC-en belül egymástól független áramkörök hozhatók létre, az elhelyezett be- és kimeneti kapcsok pedig alkatrészként programozhatók széleskörû elektronikai alkalmazást biztosítva. A pályázó a boltokban kapható alkatrészekbõl készített egyszerûsített modellel bizonyította a fenti állításokat. A zsûri döntése alapján a Koppenhágában idén õsszel megtartandó uniós ifjú tudósok versenyén a fentiekben leírt pályázatok képviselik Magyarországot. Elsõ díjjal jutalmazták még a Magas specifitású biokatalizátorok címen Spohn Márton (1989), a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja által Kondrák Mihály konzulenciája mellett kidolgozott pályázatot is. Az enzim génjének az izolálásához szükséges PCR-technikát fejlesztette ki a pályázó, megteremtve egy hosszú kutatási folyamat alapját. A gyógyszeripar elõtt járó innováció számos alkalmazási lehetõséget magában rejtõ mesterséges enzimek kidolgozására irányuló kutatássorozatot indított útjára. T. B. S. 2008/6 5

8 TECHNIKA GÉPIPAR SW: Szimultán 5-tengelyes megmunkálás BA SO3 központok Alégi közlekedési és az ûrhajózási gépgyártás területén már alapkövetelmény a szimultán 5-tengelyes megmunkálás. Ez a gyártási eljárás mindenekelõtt a turbinalapátok, járókerekek, komplett lapátkoszorúk (Blade Disk) és sárkányszerkezeti elemek (PSE) megmunkálásánál szokványos. Ugyanakkor az autóipar is egyre több területen használja ezt az eljárást. Itt azonban a magas darabszámok miatt a hagyományos egyorsós megmunkáló központok gyakran nem gazdaságosak. Az SW (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH) cég a kétorsós megmunkáló központokkal most ezen a területen is az optimális megoldást nyújtja. A BA S03 függõleges megmunkáló központok, valamint a BA W04 és BA W06 típusú vízszintes megmunkáló központok a nagyszériás, szimultán 5-tengelyes megmunkálások szinte valamennyi felhasználási területét lefedik. Az utóbbi években az autóiparban és a bérmunkagyártásban is egyre jellemzõbb lett a szimultán 5-tengelyes megmunkálás. Az 5-tengelyes marás magas követelményeket támaszt a gép Nagy termelékenység, kis helyen: Az SW BA S03 típusú függõleges megmunkáló központjai kihasználják a portál kivitel és a Monoblock konstrukció elõnyeit. dinamikájával és pontosságával szemben. Az SW megmunkáló központok éppen ezért alkalmasak erre a feladatra. BA S03: 5-TENGELYES MEG- MUNKÁLÁSRA TEREMTVE A BA S03 típusú függõleges megmunkáló központ három oldalról zárt monoblock ágyszerkezete és a rajta található portál kivitelû állvány (gantry) biztosítják a minimális helyigényt, az egészen kiváló stabilitást, valamint a vezetékek és a hajtások forgácstól és hûtõanyagtól védett elhelyezését. A magas stabilitáshoz járul hozzá az ún. Box-in-Box elv szerinti háromtengelyes egység is. A BA S03 lineáris tengelyein golyósorsós, forgó tengelyein közvetlen hajtást találunk. A szervóhajtások irányváltási hiba nélküli mûködést biztosítanak. Az Y-tengelyen portál (gantry) hajtás gondoskodik arról, hogy a szán nem középponti megmunkálási erõhatások esetén is abszolút párhuzamosan mozogjon. A dönthetõ tengelyek közvetlen mérõrendszerrel ellátott közvetlen hajtásai +/- 5 szögmásodperc pozicionálási pontosságot biztosítanak. Ezáltal a BA S03 megmunkáló központok a teljes munkatérben elérik a VDI DGQ 3441 szerinti 0,01 mm pozicionálási pontosságot (Tp). A minimális mellékidõk elérését biztosítják a max. 10 m/s² gyorsítások, valamint a max. 75 m/perc sebesség a lineáris tengelyeken és a max. 50 min-1 forgási sebesség a forgótengelyeken. KÉT ORSÓ, MEGKÉTSZEREZETT GYÁRTÁS Az SW cég kínálatában 2004 közepe óta szerepelnek kétorsós, 5 tengelyes megmunkálási megoldások. A BA S03 három oldalról zárt Monoblock szerkezete. A BA S03 típusú függõleges megmunkáló központ a három oldalról zárt Monoblock ágyszerkezettel és a rajta található gantry állvánnyal biztosítja a minimális helyigényt, az egészen kiváló stabilitást, valamint a vezetékek és a hajtások forgácstól és hûtõanyagtól védett elhelyezését. A dízel motorok iránti nagy kereslet miatt mindenekelõtt a turbófeltöltõket gyártják mind nagyobb darabszámban. Kétorsós gépeink különösen a járókerekek gyártásánál rendelkeznek nagyon nagy elõnnyel az egyorsós gépekkel szemben. A járókerekek gyártásához viszonylag kevés szerszám kell, általában 3 5 szerszámcsere szükséges. Az SW tokmánnyal ráadásul nagyon gyors a munkadarabok befogása és kirakása. Ebbõl adódóan nagyon kicsik a mellékidõk. A BA S03 kétorsós kivitelezésének köszönhetõen megduplázhatjuk termelésünket - magyarázza a kétorsós, 5 tengelyes megmunkálás elõnyeit Erik Pfeiffer, a Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH technológiafejlesztési vezetõje. A kétorsós kivitel nincs hatással a programozásra, mivel mindkét Z tengely azonos útjelet kap. Ezért, ugyanúgy, mint az egyorsós megmunkáló központoknál, csak egy orsó mozgását kell programozni /6

9

10 TECHNIKA GÉPIPAR Annak ellenére, hogy a gyártást így megduplázhatjuk, a beállítási idõráfordítás kb. 50%-al kevesebb, mint két darab egyorsós megmunkáló központ esetében teszi hozzá Erik Pfeiffer. KÉTORSÓS GÉP KIS SZÉRIÁK GYÁRTÁSÁHOZ IS! A kétorsós gépeknek kisebb szériák gyártásakor is lehet szerepük. Amennyiben az alkatrészt telibõl kell kimarni, úgy az alapanyagot (pl. alumínium vagy titán) általában két, központosan rögzítõ univerzális tokmányba fogják be. Ezáltal nagyon alacsony lesz az átállási idõráfordítás, mivel valamennyi alkatrész változathoz ugyanazt a tokmányt használhatjuk. Minden együtt: az ötödik NC tengelyként közvetlenül a munkadarab rögzítõ asztalba integrált körasztalok lehetõvé teszik a munkadarabok egy felfogásban történõ komplett megmunkálását. A BA S03 függõleges kétorsós megmunkáló központ optimális megoldás a szimultán 5 tengelyes megmunkálásokhoz. A mellékidõk elhanyagolhatóak, mivel maga a megmunkálás nagyon sok idõt vesz igénybe. Bonyolultabb alkatrészeknél, mindenekelõtt titán esetében, a megmunkálási idõ gyakran kétszámjegyû percekben, vagy akár órákban mérhetõ. Sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogyan lehet növelni az egy géprõl lejövõ darabszámot. Ezt lehet elérni egy kétorsós megmunkáló központtal. 10 darab alkatrész gyártása esetén, ahol a megmunkálási idõ 1 óra darabonként, jelentõs a különbség a között, hogy a géprõl óránként egy, vagy kettõ kész darab jön le vázolja Erik Pfeiffer az elõnyöket. A BA W04 kétorsós megmunkáló központ munkatere. A BA W04 és a BA W06 kétorsós megmunkáló központok is alkalmasak 5 tengelyes megmunkálásra. BA W04 és BA W06 megmunkáló központok. Vízszintes, kétorsós megmunkáló központok, kifejezetten könnyûfém munkadarabok 4 és 5 tengelyes megmunkálásához, valamint magas mellékidõkkel járó munkafolyamatokhoz. Munkadarabok fõidõvel párhuzamos befogása a közvetlen hajtású forgó tengelyként mûködõ munkadarab rögzítõ asztalra. BA W04 4 db bolygómûvel és befogó készülékkel. A RealNC-ben 5 tengelyes megmunkálás ütközésvizsgálata folyik. FOLYAMATBIZTONSÁG SZIMULÁCI- ÓVAL Az SW cég az em RealNC segítségével az 5 tengelyes megmunkálásnál is használja a háromdimenziós gépszimulációs eljárást, annak érdekében, hogy szériagyártás esetén a darabidõ a lehetõ legpontosabban meghatározható, továbbá az NC program már egy korai projekt fázisban elkészíthetõ és optimalizálható legyen. Ehhez valamennyi NC tengely teljesen paraméterezett (sebesség, gyorsítás, elõtolás, Kv-Faktor stb.). Ugyanígy szimulálják a szerszámtár mozgásait is, annak érdekében, hogy a szerszámcserére esõ idõ a lehetõ legpontosabban meghatározható legyen. A ciklusok és az alprogramok ugyancsak kifejtésre kerülnek. A felhasználó ezáltal elkerülheti az ütközéseket és a mellékidõket is csökkentheti. Végeredményként a szimuláció a valóságoshoz közeli darabidõket eredményez, lehetõvé téve az optimális kapacitás tervezést, még mielõtt bárminemû forgácsolás történne. Ennek köszönhetõen a gyártásindítási idõráfordítás csökken. SW értékesítés Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH Seedorfer Straße 91 D Schramberg-Waldmössingen Tel.: (07402) 74-0 Fax: (07402) /6

11 A NISA végeselemes elemzõprogram-csomagját az autó- és repülõgépiparban, az energetikai szektorban, az olaj- és gáziparban, valamint az elektronikai készüléktokozás, az orvosbiológia és az építõipar területén az egyik leghatékonyabb tervezéstámogató elemzõ-eszközként tartják számon. A NISA gyors, pontos és átfogó végeselem-analízis lehetõségét kínálja az alábbi területeken: szilárdsági vizsgálat laminált kompozitanyagok elemzése rezgéselemzés szeizmikus számítások anyagfáradási és töréselemzés optimalizálás forgórész-dinamika termoanalízis számításos áramlástani (CFD) elemzés nyomtatott áramköri lapok vizsgálata elektromágneses vizsgálat mozgás- és kapcsolatelemzés építészeti szerkezet-elemzés és tervezés. A NISA teljesen integrált elõ- és utófeldolgozási környezetet biztosít, a piacvezetõ CAD szoftverekkel tökéletes együttmûködésre képes. A NISA 16.0 számú, számtalan új funkcióval rendelkezõ verziója az elõzõ változathoz képest jelentõs elõrelépést jelent: Gyorsabb mûködésû többmagos megoldó került bevezetésre a STRUCTURAL, FLUID, HEAT és EMAG (elektromágneses) modulok esetében. A 3D-s súrlódásos érintkezõ elem és a beton-elem bevezetésével jelentõs mértékben javult a szoftver nemlineáris statikus analitikai képessége. A CAD interfész-modul már a STEP, UG és Inventor formátumokat is támogatja, miközben javítási képessége is jelentõsen továbbfejlõdött A népszerû COM-stílusú Plug-In fejlesztõi keretrendszer bekerült a DIPSLAY IV-be. A felületháló-generálást az Advanced Surface Meshing funkció beépítésével javítottuk. A DISPLAY MACRO funkcióját a parametrikus modellezés még tökéletesebb támogatása érdekében fejlesztettük tovább.

12 TECHNIKA ACÉLIPAR ISD Dunaferr-konferencia Dunaújvárosban Acélipar és környéke Vajon meg tudja-e állni a helyét az acélipar a környezetre igen érzékeny mai világban, amikor termékeit szinte szétkapkodják, miközben a föld, a levegõ, a vizek ipari terhelése is nõttön-nõ. Ezt a témát tûzte napirendjére egy konferencia Dunaújvárosban az ISD Dunaferr rendezésében. Amikor 2004 õszén az ukrajnai ISD Korporáció a Dunaferr tulajdonosa lett, a vállalat jövõjét bebiztosító vállalásokat tett, elsõsorban a nagy stratégiai beruházásokra. Nagyjából tíz év alatt a meleghengermû kapacitása a jelenlegi 1,8 millió tonnáról 3 millió tonnára, a hideghengermûé félmillióról 1 millió tonnára emelkedik. Ezek a merész tervek beleillenek a megélénkült acélpiac kivánta igényekbe (1996 óta a világ acéltermelése /6 megduplázódott), s nem mellékes az sem, hogy így az 54 ezer lakosú Dunaújváros 8 ezer dolgozója, s rajtuk kívül még sokan biztos megélhetéshez jutnak. Csakhogy a Dombasszközpontú ISD és a dunaferres szakemberek szerint addig nyújtózkodhatnak az acélmûveik, amíg a környezet ezt kibírja. Ezért is volt öröm kihallani a május 16-án megrendezett dunaújvárosi konferencián az ukrán, a lengyel és a magyar szakemberek termelési expozéjaiból a környezet, az emberi létfeltételek féltését. HATALMAS PORFOGÓ A ZSUGORÍ- TÓN Már Lukács Péter, az ISD Dunaferr stratégiai fejlesztési vezérigazgató-helyettese is aláhúzta, hogy az impozáns termelési terveket nagyszabású környezetvédelmi program egészíti ki. Például az egész itteni vertikumban az alkalmazott technológia jellegébõl adódóan az egyik legnagyobb környezetterhelõ forrás a nagyolvasztómû. Miután új szabályozással és keramikus égõk beépítésével sikerült csökkenteni a CO és NO x kibocsátást, most 1,5 milliárd forint költséggel a zsugorítómûnél elektrosztatikus porleválasztót telepítenek fel. Így teljesítik az engedélyezett 1 kg/tonna zsugorítvány arányú kibocsátást. A nagyolvasztói csak egy a környezetvédelmi projektek közül, hiszen a Dunaferrnél 2011-ig az 1 milliárd eurós termelési beruházást 8 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás kíséri. Felvetõdött, hogy nagyobb hatást lehetne elérni, ha több vasérc érkezhetne a Dunán. Ám az itteni szakemberek szerint eh-

13 ACÉLIPAR TECHNIKA hez az országnak fejlesztenie kellene a dunai víziutat. BELSÕ GÁZBÓL ÁRAM, FÛTÉS Hasonló zöld viszonyról tudósított Valerij Mosztnij, a Dnyeprovszkij Kohászati Kombinát osztályvezetõje is. A szintén az ISD-hez tartozó régi acélkmûnél mintegy félezer kibocsátó forrást vettek számba, itt is a zsugorítómû a fõbûnös, de már folyamatban van a porkibocsátás megállítása náluk 50 mg/m 3 a megengedett az olvasztóknál szûrõk felszerelésével, zárt elegyszállítással, az új konverter 2 gram/m 3 por kibocsátással akarják javítani a gyár egész környékének ekológiai állapotát. Jövõre az acélmû távozó gázaival mûködõ gázturbinás erõmûvet is építenek a gyárban, amivel a várost is fûthetik. Szintén jó híreket hozott Alcsevszk városából az ott mûködõ OAO Alcsevszkoksz üzem képviselõje, Konsztantyin Pismarov is. Ott elementáris beruházásokat hajtanak végre, az új zsugorítómû segítségével növelik a nyersvas, az acél, a hengerelt áru kihozatalát, de az összes beruházási összeg 20 százalékát a kibocsátások csökkentésére fordítják. Az alcsevszki kokszolómû más újdonságokkal is dicsekedhet: egyedülálló technológiával ma már gyengébb kalóriájú szénbõl is gyárt kokszot, az új kokszoló blokkjához olyan gáztisztítót alkalmaz, amely egymaga 200 millió dollárba került. Felújított hideghengermû átadása Június 16-án ünnepélyesen átadták az ISD Dunaferr 40 milliárd forintért felújított és kibõvített hideghengermûjét, amelynek segítségével a dunaújvárosi vállalat megduplázhatja a hideghengermû teljesítményét és minõségibb termékek gyártását kezdhetik meg. A fejlesztés része annak a milliárdos beruházásnak, aminek eredményeként a Dunaferr az ISD-n belül késztermékek elõállítására összpontosíthat, miközben a nyersvas és az acél termelésének súlypontja Ukrajnában marad. KOKSZOLÓMÛ, MINT FÕBÛNÖS A kokszolás szerepérõl a kibocsátásoknál egyébként is sok szó esett. Orova István, a helyi kokszoló igazgatója szerint is a porok 6, a CO 2 2, a szénmonoxid 2 százaléka a kokszolóból kerül a levegõbe. Az egész világon, legalábbis Európában nagy súlyt helyeznek a kokszolómûvek rekonstrukciójára, amiben lám az ukajnai ISD-üzemek is résztvesznek. Még nagyok persze a lehetõségek. A világ 1,4 milliárd tonnás acéltermelésében vezetõ szerepet játszó Kína 16 millió tonna kokszot gyárt, a világ össz koksztermelésének a 30 százalékát. A Dunaferrnek is mind több nehézséget okoz a kokszgyártáshoz a szén beszerzése: a szén ára 2002-tõl dollárról 130 dollárra nõtt, de elérheti majd a 300 dollárt is. Az árat tovább növeli, hogy szén nagyobb mennyiságben csak tengerentúlról szerezhetõ be. A Dunaferr szénszükségletének százaléka már tengerentúlról érkezik. Végülis a szénárakkal növelt kokszgyártási költségek remélhetõleg nem akadályozzák meg, hogy újabb ráfordításokkal egyre környezetbarátabb módon gyártsanak kokszot a vállalatok. Az ISD a jelek szerint így is vállalja a kokszgyártás ártalmatlanítását. FEJLESZTÉS CSAK KÖRNYEZETVÉ- DELEMMEL A Dunaferr az ISD Korporáció elõírására csak ben 50 milliárd forintot fordított beruházásra, s mint a cégcsoportnál, hazánkban is a fejlesztési politika filozófiája: fejlesztés csak környezetvédelemmel együtt - húzta alá Valerij Naumanko vezérigazgató. Ezzel együtt a cég már ban is túlteljesítette beruházási, foglalkoztatási vállalásait, valamint a munkakörülmények javítására és a kistérség fejlesztésére vállalt kötelezettségeit. Aki esetleg évtizedek óta nem járt Dunaújvárosban, jó, ha tudja, a vasmûvet a várostól elválasztó erdõ fái hatalmasra nõttek, ám e zöld függöny védõ szerepét már jól eltervezett beruházásokkal is kiegészítik. Komornik Ferenc 2008/6 11

14 TECHNIKA MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Ipari nyomástávadók Öné a választás! A Keller céget a vállalatvezetésben elnökként ma is aktív szerepet vállaló, a cég hajtóerejét adó Hans W. Keller alapította 1975-ben. Asvájci székhelyû vállalkozás a rozsdamentes piezorezisztív nyomásmérõk, jelátalakítók, és távadók legnagyobb európai gyártója, mely az egyik legszélesebb önálló termékválasztékkal rendelkezik: az eredetikészülék-gyártóknak beszállított nagysorozatú piezorezisztív nyomásérzékelõktõl a digitálisan kompenzált, nagypontosságú távadókon át a legkorszerûbb digitális manométerekig és kalibráló eszközökig minden megtalálható termékpalettájukon. A Keller az eredeti készülékgyártók által beépített ipari érzékelõk és távadók a legmodernebb gyártásautomatizálás alkalmazásával történõ, nagytömegû gyártására szakosodott. Ugyanez a szakosodás újabban már a többségükben programozható, számítógépes vezérlésû tesztkészülékkel teljeskörûen kalibrálható és kompenzálható jelformáló áramkörökre is kiterjedt. A korszerû gyártási módszerek alkalmazásával a Keller a termelési költségek csökkentése mellett érte el a távadó-iparágban világelsõ svájci technológiára jellemzõ páratlan minõséget és teljesítményt. A Keller AG für Druckmesstechnik, vagyis a cégcsoport székhelye és fõ gyártóüzeme a svájci Winterthur-ban található. A németországi Jestetten-ben mûködõ Keller Gesellschaft für Druckmesstechnik mbh a Keller összes európai tevékenységének központja, és a Keller Európai Unión belüli leányvállalatainak értékesítési és elosztóbázisa. A Keller világszerte mûködõ leányvállalatain és képviseleti hálózatán keresztül az összes termékére teljeskörû mûszaki támogatást és értékesítési szolgáltatást nyújt az adott országok piacain. A svájci és a németországi központi telephely is rendelkezik ISO 9001:2000-es minõségbiztosítási tanúsítvánnyal. EGYEDI IPARI NYOMÁSTÁVADÓK A nyomásmérés szakértõjeként a Keller AG ultramodern gyártási, kompenzációs, és kalibrálási technológiájának köszönhetõen magas szinten képes megrendelõi egyedi elvárásainak is megfelelni. A nyomásmérés terén szerzett több mint 30 éves tapasztalatunk legújabb gyümölcse a 21G sorozat. A nyomásport, illetve minden, a közeggel érintkezõ alkatrésze saválló acélból készül, maximális tartósságát a Keller által alkalmazott eredeti hõkezelési eljárás biztosítja. A 21G sorozat remek példa az eredetikészülék-gyártók számára készülõ termékeinkre: rendkívül moduláris kialakítású, gyártásának koncepcióját több ezer darabos sorozatok elõállításának figyelembevételével alakítottuk ki. Az adott mérési feladatnak megfelelõen a felhasználó maga határozhatja meg az eszköz fõ jellemzõit, így a nyomáselvétel módját, a mérési tartományt, a hõmérséklet-kompenzációt, a kimenõjel formátumát, stb. A jellemzõ hibasáv még a legszélesebb, -40 C-tól +135 C-ig terjedõ hõfoktartományban is 2,0 % FS-en ( Full Scale ) belül marad. A legszûkebb mérési tartomány 0-5 bar (abszolút vagy relatív), a legnagyobb pedig bar (abszolút). 21G sorozatú távadóink lehetõ legszélesebb körû ipari alkalmazhatóságát két teljesen eltérõ jellegû kimenõjel-típus biztosítja: 4-20 ma-es kétvezetékes vagy 0,5-4,5 V-os (aránymérõs) háromvezetékes technológiával. A villamos bekötéstõl függõen ezek a mindössze 30 g tömegû, 40 mmnél rövidebb nyomástávadók akár IP67-es védettségûek is lehetnek. A gyártó Keller AG szerint a típusmegnevezésben a G betûjel az angol Graduate, okleveles, diplomás jelentésû szó rövidítése, mely arra utal, hogy e termék a megfelelõségi vizsgálaton kitûnõ eredménnyel felelt meg. KELLER AG für Druckmesstechnik St. Gallerstrasse 119, Postfach CH Winterthur Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) /6

51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft

51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft 51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Minden kedves Olvasónknak Kellemes Ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk! Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu

Részletesebben

SIKERTÖRTÉNET. 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft

SIKERTÖRTÉNET. 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság

Részletesebben

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 3. szám 700 Ft

SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 3. szám 700 Ft SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 3. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság

Részletesebben

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

CAD/CAM/CAE/3D 52. évfolyam, 2009. 11. szám 700 Ft

CAD/CAM/CAE/3D 52. évfolyam, 2009. 11. szám 700 Ft CAD/CAM/CAE/3D 52. évfolyam, 2009. 11. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal 50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft Induktív energiaátvitel 9. oldal Kétkomponensû anyagkeverõ-adagoló rendszerek az I&J FISNAR Inc.-tõl Dispenser Technologies LTD 2310. Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007. 50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft Magyarregula 2007. Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, 1 280 000 felbontással és 320 000 impulzussal fordulatonként,

Részletesebben

51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft

51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft 51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke:

Részletesebben

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft 52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 1. szám 700 Ft. Új Milánó épül. 31. oldal

50. évfolyam, 2007. 1. szám 700 Ft. Új Milánó épül. 31. oldal 50. évfolyam, 2007. 1. szám 700 Ft Új Milánó épül 31. oldal A követendõ jövõ Testo (Magyarország) Kft. 1139 Budapest, Röppenytû u. 53. Tel.: 237-1747, Fax: 237-1748 info@testo.hu, www.testo.hu Minden problémamegoldás

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft GÉPIPAR 10-21. OLDAL 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. MÁJUS Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1420 Ft ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Megjelenik évente nyolcszor

Részletesebben

A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása

A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása drive&control 2009 Magyarországlocal 1 Know-how A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása u Változtatható fordulatszámú szivattyúk, intelligens szelepek, kis veszteségű hajtások, súrlódásszegény

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK IPAR NAPJAI 2014 2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK 1 ABB Kft. ABB Force Control (FC) Erőmérő cella Hagyományos programozási eljárás, amikor meghatározzuk a robot pályáját és sebességét. Ezek a paraméterek

Részletesebben

Fókuszban az ipari automatizálás

Fókuszban az ipari automatizálás XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Budapest, 2010. május 4 7. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. MÁRCIUS Fókuszban az ipari automatizálás Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI

Részletesebben

Nivelco Magazin 2010/1. Tisztelt Partnerünk!

Nivelco Magazin 2010/1. Tisztelt Partnerünk! 2010/1 Tartalom Bevezető Bevezető 3 A NIVELCO Gazdasági mutatók 2009...4 Trade Center...5 Termékgyártás...6 Minőség a NIVELCO-ban...7 Új fejlesztési trendek...8 9 Értékesítési stratégiák...10 11 Európán

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. SZEPTEMBER ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT. Ára: 1350 Ft

XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. SZEPTEMBER ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT. Ára: 1350 Ft XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. SZEPTEMBER Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 VÁLSÁGHELYZET-JELENTÉS! Megjelenik évente nyolcszor

Részletesebben

electronicnews Új neves gyártók kínálatunkban

electronicnews Új neves gyártók kínálatunkban 2011 tél electronicnews tájékoztató jelenlegi és leendõ ügyfeleink részére Új neves gyártók kínálatunkban 1 Hi-Speed USB2.0 áramkörök / VINCULO - VINCULUM II. fejlesztõ modul / LT3958 DC/ DC váltó / TRACOPOWER

Részletesebben

local Mesterfogás a Rexroth ajánlásával Magyarország Élelmiszer- és csomagolóipari automatizálási megoldások egy kézből A feladat

local Mesterfogás a Rexroth ajánlásával Magyarország Élelmiszer- és csomagolóipari automatizálási megoldások egy kézből A feladat 02 2009 local Food & Packaging Special Magyarország Mesterfogás a Rexroth ajánlásával Élelmiszer- és csomagolóipari automatizálási megoldások egy kézből A Bosch Rexroth Kft. 2007-ben teljes automatizálási

Részletesebben

Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk

Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk XVII. évfolyam 4. szám Budapest, 2008. május 27 30. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2008. május Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk

Részletesebben

Fókuszban a teljesítményelektronika

Fókuszban a teljesítményelektronika XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. MÁJUS Fókuszban a teljesítményelektronika Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIV. évfolyam 6. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2005. október Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1320 Ft www.rohde-schwarz.com DELIVERING THE WORLD`S BEST IDEAS IN SILICON Olyan programozási

Részletesebben

HAJTÁSTECHNIKA 52. évfolyam, 2009. 1. szám 700 Ft

HAJTÁSTECHNIKA 52. évfolyam, 2009. 1. szám 700 Ft HAJTÁSTECHNIKA 52. évfolyam, 2009. 1. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

Környezetvédelem Rexroth-technikával

Környezetvédelem Rexroth-technikával 01 2012 local Magyarország Környezetvédelem Rexroth-technikával A Zala Balaton Sió vízrendszer részben szabályozott rendszer, melynek főbb elemei a siófoki vízlépcső és a keselyűsi torkolati mű, melyek

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

Fókuszban az elektronikai alkatrészek

Fókuszban az elektronikai alkatrészek XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. NOVEMBER Fókuszban az elektronikai alkatrészek Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Megjelenik évente

Részletesebben