MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, szám 700 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, 2008. 6. szám 700 Ft"

Átírás

1 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA 51. évfolyam, szám 700 Ft

2

3

4 TECHNIKA TARTALOM Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Csapodi Csaba, Dr. Csapody Miklós, Dr. Cseh Béla, Dr. Ginsztler János, Dr. Kovács Árpád, Dr. Kováts Balázs, Dr. Lôw Miklós, Dr. Michelberger Pál, Dr. Pakucs János, Dr. Pécsi Mária, Sipos László Kiadja: TECHNIKA Alapítvány A szerkesztôség címe: 1027 Budapest II., Fô u. 68. Telefon: , Fax: Felelôs kiadó: Dr. Pungor Ernô Nyomda: Innovaprint Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. ker. Budapest, Orczy tér 1. Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Vidéken a postáknál és a kézbesítôknél. Külföldi elôfizetés: hírlap-elôfizetési irodában (HELIR) Budapest VIII. Orczy tér 1. levélcím: HELIR 1900 Budapest. Fax: Elôfizethetô továbbá közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a TECHNIKA Alapítvány OKHB-Rt pénzforgalmi jelzôszámra. Külföldieknek elôfizethetô: Technika Alapítvány Kereskedelmi Bank Rt., Handelsbank AG., Commercialbank, 1051 Budapest, Arany J. u. 24.s BIC/Swift code: OKHBHUHB Hirdetéseket felvesz: TECHNIKA szerkesztôség. Tel.: Terjesztés: Tel.: Fax: A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Új Mercedes modellek Kecskemétrõl 3 Új országos területrendezési terv 3 Stratégiánk a klímaváltozásra 3 Beruházások gyorsítósávon 4 Regionális összefogás az ESS-ért 4 Az MVM közgyûlése 4 Ifjúsági innováció: egy lépéssel az ipar elõtt 5 GÉPIPAR BA SO3 központok 6 ACÉLIPAR Acélipar és környéke 10 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Öné a választás 12 Online disztribúció a Distrelec online shop-ja már magyar nyelven is! 13 Virtuális elektronika mûszerek 14 Szélturbinák mérése és beállítása Fixturlaser lézeres mûszerekkel 16 Közelben a távol 18 Sorozat után statisztika 19 Piezoelektromos aktuátorok 22 Nyomoz a Flukes FRITSCH részecskemérés 26 Mini reaktor, maxi elõnyökkel 27 Árulkodó hangok 29 MÛANYAGIPAR Súrlódás és kopás ellen: xiros 31 Tanusított minõséggel 32 Polimer napelemek 33 SZIVATTYÚTECHNIKA Idõtálló festés, megbízható szivattyú 34 IPARI INFORMATIKA Az ingyenesség ára 36 Ipari informatikai laboratórium fõiskolán 37 VONALKÓDTECHNIKA Automatikus azonosítás 38 ELEKTRONIKA Ipari egyetértés 41 INFORMATIKA Olimpia: informatikai fõpróba 42 KÖRNYEZET Zöld áramlat 43 ATOMENERGIA A paksi ESZI 44 ÛRKUTATÁS A Lander magyar számítógépes lelke 46

5 KRÓNIKA TECHNIKA Új Mercedes modellek Kecskemétrõl Új Országos Területrendezési Tervhez adta áldását az Országgyûlés, amely az ország egész területére határozza meg az egyes térségek területfelhasználásának feltételeit, azt, hogy egy adott létesítmény megvalósítása egy adott helyen indokolt-e. A törvény tartalmazza az országos gyorsforgalmi közúthálózat hoszú távú fejlesztési koncepcióját, meghatározza a meglévõ és tervezett 50 MWos és annál nagyobb erõmûveket, a villamos energia átviteli hálózat elemeit és a nemzetközi szénhidrogén szállítóvezetékek nyomvonalát. Szabályozta az erdõtelepítésre alkalmas területeket is, bevezette a kiváló termõhelyi adottságú erdõterületek fogalmát. A páneurópai ökológiai hálózat rendszerével (Natura 2000) összhangban szabályozta az országos ökológiai hálózatot. Ötpárti egyetértéssel fogadta el az A-osztályú Mercedes A Mercedes legújabb modelljei Kecskemétrõl fognak kigurulni annak a német döntésnek köszönhetõen, hogy a háromágú csillagos világcég itt építi fel 200 milliárd forintos beruházással új gyárát. Kecskemétnek az autógyártással kapcsolatos hírnevét az ottani Knorr Bremse Fékrendszerek gyára, a gépipari és automatizálási fõiskola is növelte, a legújabban létesített ipari tudásközpont, a 7 szakiskola lehetõvé teszi, hogy a tervezett 2500 munkaerõ, többségében képzett emberek is rendelkezésre álljanak. A Mercedes azt tervezi, hogy itt kezdi meg a kisebb kategóriájú kocsik összeszerelését, ben évi százezer, 2013-ban már évi 300 ezer darabszámmal. Az új modellek között az A-modellre épülõ sportos terepjáró, egy egyterû és egy cabriolet is szerepel majd. A beruházót a magyar állam EU-által szabályozott és a beruházásért eddig harcoló román, lengyel felajánlásnak megfelelõ támogatásban részesíti, ami bizonyos adókedvezménybõl, képzési támogatásból és készpénzbõl áll. A Mercedes vezetõi szerint Kecskemét autópályájával, jó infrastruktúrájával, képzett munkaerõtartalékaival nyerte el a beruházást, így remélhetõ jövendõ piacaihoz közelebb gyárthatja majd új modelljeit. A gyár felépítésével ismét három autógyárunk lesz az esztergomi Suzukival és a gyõri Audival, ugyanis a szentgotthárdi Opelnél csak motorokat és sebességváltókat gyártanak. Új országos területrendezési terv Országgyûlés a kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi területek meghatározását, ebbe a kategóriába tartoznak az ország védelmi képességét meghatározó, a NATOtagságból eredõ és a nemzetközi szerzõdéssel kapcsolatos objektumok és területek. Stratégiánk a klímaváltozásra A VAHAVA kutatási programja - lapunkban többször írtunk róla - megállapította, hogy Magyarország különösen sérülékeny az éghajlatváltozásra, a világátlaghoz képest a Kárpát-medencében fokozottabban érezhetõ a felmelegedés, hatása a természeti fajgazdagságra különösen aggasztó. Az ország most elfogadott Éghajlatváltozási Stratégiája (NÉS) a klímaváltozásra való felkészülést, az ellene való védekezést, lassításának fokozást szolgálja. Noha az ország az emberi tevékenységbõl származó gázkibocsátásból csak 0,05 százalékkal részesedik, a stratégia 2020-ig az 1990-es szinthez képest 18 százalékos kibocsátás-lefaragást irányoz elõ. Ugyanaddig a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 4,5 százalékról 13 százalékra kell emelni. Fel kell készülni a már légkörben lévõ kibocsátások hatására bekövetkezõ szélsõséges idõjárásra. Jelenleg a megújuló energiaforrásokra 2013-ig 110 milliárd forint vehetõ igénybe, más pályázati forrásokból további 42 milliárd forint. Az Országgyûlés által elfogadott stratégia végrehajtására a kormány konkrét akciótervet dolgoz ki két évre. A környezetvédõ szervezetek a NÉS-t az elmúlt 17 év egyik legjobb szemléletû környezetpolitikai dokumentumnak tartják. 2008/6 3

6 TECHNIKA KRÓNIKA Beruházások gyorsítósávon Magyarország mellett ma leginkább Spanyolországnak és Svédországnak van esélye az Európai Neutronkutató Központ (ESS) befogadására, de a lehetséges regionális együttmûködés amelynek tagjai Az Országgyûlés június 9-i döntése az építésügyi beruházások felgyorsítását biztosító jogszabályokról megszünteti különösen a kiemelt beruházásokat lassító bürokratikus folyamatokat. Több mint 30 jogszabály változott meg, hogy lerövidülhessen az építkezések elõkészítése, az engedélyeztetés, a megvalósítás. A bruházások elõkészítését ezentúl meggyorsítja, hogy megkönnyítették a tervezõ kiválasztását, elhagyható lesz a tervpályázati bírálatot eddig kötelezõen kiegészítõ tervtanácsi eljárás, lehetõvé teszik a településrendezési tervek egyszerûsített módosítását, ha a tervezõ elképzelése csak kis mértékben tért el az érvényes településrendezési tervtõl. Ezekkel az intézkedésekkel akár egy évvel is lerövidülhet a beruházás. Magyarországon kívül Ausztria, Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna esélyeit növeli, hogy új EU tagországba még nem került nagy kutatóberendezés. Regionális összefogás az ESS-ért Május 9-én a Magyar Villamos Mûvek Zrt. megtartotta évzáró rendes közgyûlését. A közgyûlés Mártha Imrét (32) az MVM vezérigazgatójának kinevezte. Mártha Imre a Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, közgazdász diplomáját Angliában, a Cambridge-i Egyetem adta. Az egyetem után egy német vállalatnál helyezkedett el, majd az ekkor szárnyaló Enron áram-és gázszolgáltató cégnél dolgozott, ahol a További gyorsítást igér az engedélyezési eljárás ésszerûsítése is, viszont az eljárás elõtt kötelezõ lesz építésügyi igazgatási szakértõt igénybe venni, hogy szakszerû dokumentációt nyújthassanak be. Bevezetik az összevont engedélyezési eljárást, aminek lényege, hogy az eljárás megkezdése elõtt az összes szakhatóság, a beruházó, a tervezõ helyszíni bejáráson rögzíti elvárásait, amire a hatóság már keretengedélyt ad ki, amely köti ezeket a szakhatóságokat. A késõbbi problémák elkerülése érdekében kötelezõ lesz a írásos szerzõdéskötés, kötelezõvé teszik az építkezés egész ideje alatt építési mûszaki ellenõr alkalmazását. Az új jogszabályokat elõterjesztõ kormány döntött a közmûnyilvántartás digitalizásáról is. Errõl az összefogásról tanácskoztak az ESS általunk javasolt helyszínén, Debrecenben a fenti regionális országok képviselõi, akik megismerkedtek a város alkalmasságát bizonyító helyi eredményekkel, lehetõségekkel. Magyarországon az ESS által érintett tudományterületek így az anyagtudományok, a biotechnológia, az orvostudományok igen fejlettek, Debrecenben évtizedek óta eredményesen mûködik a neutronkutatással foglalkozó MTA ATOMKI, s a debreceni egyetem is jelentõs K+F kapacitássokkal rendelkezik. Az ESS megtérülõ beruházás lesz, hiszen építése, mûködtetése többezer munkahelyet teremt, jelentõs szlgáltatásokat igényel majd. Az MVM közgyûlése cég magyarországi kapcsolataiért volt felelõs. A multinacionális cég után az APV Rt.-nél tevékenykedett, amely delegálta õt a MVM igazgatóságába is. Öt évvel ezelõtt lett az MVM kereskedelmi igazgatója, 2005 decemberétõl az MVM vezérigazgató-helyettese volt. A közgyûlés tekintettel a kormányzat által tervezett szervezeti és szabályozási változásokra nem fogadott el középtávú stratégiai tervet, üzletpolitikát és üzleti tervet /6

7 KRÓNIKA TECHNIKA Ifjúsági innováció: egy lépéssel az ipar elõtt Júniusban átadták a Magyar Innovációs Szövetség által 17. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos Innovációs és Tehetségkutató Verseny díjait. A versenyre beérkezett 56 pályázatból 45- öt fogadott el a zsûri Elsõ díjban részesült az 1988-as születésû Gács Gergõ és Sarkadi-Nagy Balázs (1987) mindketten a gyõri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai által Gyenese László irányítása alatt kidolgozott, Látás-vizsgáló készülék címû pályázat. A fiatalok által kifejlesztett készülék lehetõvé teszi a gyors, pontos, szubjektivitástól mentes látásvizsgálatot. Szintén az élen végzett a Leél-Õssy Csaba és Márta Zsolt (mindketten 1989-es születésûek Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged) által A Citadella-kristálybarlang geológiai-geomorfológiai vizsgálata címen, Dr. Leél-Õssy Szabolcs irányításával kidolgozott pályázat. A pályázók a nemzetközileg is jegyzett cseppkõbarlangok között egy 70 méter hosszú, 18 méter mély egyedülálló kristálybarlangra bukkantak a Gellért-hegyben, ami a triász korból származik. A felfedezés rangját emeli, hogy a terület felett nagy építkezések folynak, így a munka környezetvédelmi mentõakció is egyben. Éger Ferenc (1991), a Pataky István Fõvárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola tanulója Éger Imre szakmai irányításával az EPRIC címû innovációért kapott elsõ díjat. Az EPRIC egy olyan sokoldalú felhasználást biztosító integrált áramkör, melynek a felépítését és tartalmát a beépítés után elektronikus úton, programozással határozzák meg. A pályázó által tervezett EPRIC-en belül egymástól független áramkörök hozhatók létre, az elhelyezett be- és kimeneti kapcsok pedig alkatrészként programozhatók széleskörû elektronikai alkalmazást biztosítva. A pályázó a boltokban kapható alkatrészekbõl készített egyszerûsített modellel bizonyította a fenti állításokat. A zsûri döntése alapján a Koppenhágában idén õsszel megtartandó uniós ifjú tudósok versenyén a fentiekben leírt pályázatok képviselik Magyarországot. Elsõ díjjal jutalmazták még a Magas specifitású biokatalizátorok címen Spohn Márton (1989), a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja által Kondrák Mihály konzulenciája mellett kidolgozott pályázatot is. Az enzim génjének az izolálásához szükséges PCR-technikát fejlesztette ki a pályázó, megteremtve egy hosszú kutatási folyamat alapját. A gyógyszeripar elõtt járó innováció számos alkalmazási lehetõséget magában rejtõ mesterséges enzimek kidolgozására irányuló kutatássorozatot indított útjára. T. B. S. 2008/6 5

8 TECHNIKA GÉPIPAR SW: Szimultán 5-tengelyes megmunkálás BA SO3 központok Alégi közlekedési és az ûrhajózási gépgyártás területén már alapkövetelmény a szimultán 5-tengelyes megmunkálás. Ez a gyártási eljárás mindenekelõtt a turbinalapátok, járókerekek, komplett lapátkoszorúk (Blade Disk) és sárkányszerkezeti elemek (PSE) megmunkálásánál szokványos. Ugyanakkor az autóipar is egyre több területen használja ezt az eljárást. Itt azonban a magas darabszámok miatt a hagyományos egyorsós megmunkáló központok gyakran nem gazdaságosak. Az SW (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH) cég a kétorsós megmunkáló központokkal most ezen a területen is az optimális megoldást nyújtja. A BA S03 függõleges megmunkáló központok, valamint a BA W04 és BA W06 típusú vízszintes megmunkáló központok a nagyszériás, szimultán 5-tengelyes megmunkálások szinte valamennyi felhasználási területét lefedik. Az utóbbi években az autóiparban és a bérmunkagyártásban is egyre jellemzõbb lett a szimultán 5-tengelyes megmunkálás. Az 5-tengelyes marás magas követelményeket támaszt a gép Nagy termelékenység, kis helyen: Az SW BA S03 típusú függõleges megmunkáló központjai kihasználják a portál kivitel és a Monoblock konstrukció elõnyeit. dinamikájával és pontosságával szemben. Az SW megmunkáló központok éppen ezért alkalmasak erre a feladatra. BA S03: 5-TENGELYES MEG- MUNKÁLÁSRA TEREMTVE A BA S03 típusú függõleges megmunkáló központ három oldalról zárt monoblock ágyszerkezete és a rajta található portál kivitelû állvány (gantry) biztosítják a minimális helyigényt, az egészen kiváló stabilitást, valamint a vezetékek és a hajtások forgácstól és hûtõanyagtól védett elhelyezését. A magas stabilitáshoz járul hozzá az ún. Box-in-Box elv szerinti háromtengelyes egység is. A BA S03 lineáris tengelyein golyósorsós, forgó tengelyein közvetlen hajtást találunk. A szervóhajtások irányváltási hiba nélküli mûködést biztosítanak. Az Y-tengelyen portál (gantry) hajtás gondoskodik arról, hogy a szán nem középponti megmunkálási erõhatások esetén is abszolút párhuzamosan mozogjon. A dönthetõ tengelyek közvetlen mérõrendszerrel ellátott közvetlen hajtásai +/- 5 szögmásodperc pozicionálási pontosságot biztosítanak. Ezáltal a BA S03 megmunkáló központok a teljes munkatérben elérik a VDI DGQ 3441 szerinti 0,01 mm pozicionálási pontosságot (Tp). A minimális mellékidõk elérését biztosítják a max. 10 m/s² gyorsítások, valamint a max. 75 m/perc sebesség a lineáris tengelyeken és a max. 50 min-1 forgási sebesség a forgótengelyeken. KÉT ORSÓ, MEGKÉTSZEREZETT GYÁRTÁS Az SW cég kínálatában 2004 közepe óta szerepelnek kétorsós, 5 tengelyes megmunkálási megoldások. A BA S03 három oldalról zárt Monoblock szerkezete. A BA S03 típusú függõleges megmunkáló központ a három oldalról zárt Monoblock ágyszerkezettel és a rajta található gantry állvánnyal biztosítja a minimális helyigényt, az egészen kiváló stabilitást, valamint a vezetékek és a hajtások forgácstól és hûtõanyagtól védett elhelyezését. A dízel motorok iránti nagy kereslet miatt mindenekelõtt a turbófeltöltõket gyártják mind nagyobb darabszámban. Kétorsós gépeink különösen a járókerekek gyártásánál rendelkeznek nagyon nagy elõnnyel az egyorsós gépekkel szemben. A járókerekek gyártásához viszonylag kevés szerszám kell, általában 3 5 szerszámcsere szükséges. Az SW tokmánnyal ráadásul nagyon gyors a munkadarabok befogása és kirakása. Ebbõl adódóan nagyon kicsik a mellékidõk. A BA S03 kétorsós kivitelezésének köszönhetõen megduplázhatjuk termelésünket - magyarázza a kétorsós, 5 tengelyes megmunkálás elõnyeit Erik Pfeiffer, a Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH technológiafejlesztési vezetõje. A kétorsós kivitel nincs hatással a programozásra, mivel mindkét Z tengely azonos útjelet kap. Ezért, ugyanúgy, mint az egyorsós megmunkáló központoknál, csak egy orsó mozgását kell programozni /6

9

10 TECHNIKA GÉPIPAR Annak ellenére, hogy a gyártást így megduplázhatjuk, a beállítási idõráfordítás kb. 50%-al kevesebb, mint két darab egyorsós megmunkáló központ esetében teszi hozzá Erik Pfeiffer. KÉTORSÓS GÉP KIS SZÉRIÁK GYÁRTÁSÁHOZ IS! A kétorsós gépeknek kisebb szériák gyártásakor is lehet szerepük. Amennyiben az alkatrészt telibõl kell kimarni, úgy az alapanyagot (pl. alumínium vagy titán) általában két, központosan rögzítõ univerzális tokmányba fogják be. Ezáltal nagyon alacsony lesz az átállási idõráfordítás, mivel valamennyi alkatrész változathoz ugyanazt a tokmányt használhatjuk. Minden együtt: az ötödik NC tengelyként közvetlenül a munkadarab rögzítõ asztalba integrált körasztalok lehetõvé teszik a munkadarabok egy felfogásban történõ komplett megmunkálását. A BA S03 függõleges kétorsós megmunkáló központ optimális megoldás a szimultán 5 tengelyes megmunkálásokhoz. A mellékidõk elhanyagolhatóak, mivel maga a megmunkálás nagyon sok idõt vesz igénybe. Bonyolultabb alkatrészeknél, mindenekelõtt titán esetében, a megmunkálási idõ gyakran kétszámjegyû percekben, vagy akár órákban mérhetõ. Sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogyan lehet növelni az egy géprõl lejövõ darabszámot. Ezt lehet elérni egy kétorsós megmunkáló központtal. 10 darab alkatrész gyártása esetén, ahol a megmunkálási idõ 1 óra darabonként, jelentõs a különbség a között, hogy a géprõl óránként egy, vagy kettõ kész darab jön le vázolja Erik Pfeiffer az elõnyöket. A BA W04 kétorsós megmunkáló központ munkatere. A BA W04 és a BA W06 kétorsós megmunkáló központok is alkalmasak 5 tengelyes megmunkálásra. BA W04 és BA W06 megmunkáló központok. Vízszintes, kétorsós megmunkáló központok, kifejezetten könnyûfém munkadarabok 4 és 5 tengelyes megmunkálásához, valamint magas mellékidõkkel járó munkafolyamatokhoz. Munkadarabok fõidõvel párhuzamos befogása a közvetlen hajtású forgó tengelyként mûködõ munkadarab rögzítõ asztalra. BA W04 4 db bolygómûvel és befogó készülékkel. A RealNC-ben 5 tengelyes megmunkálás ütközésvizsgálata folyik. FOLYAMATBIZTONSÁG SZIMULÁCI- ÓVAL Az SW cég az em RealNC segítségével az 5 tengelyes megmunkálásnál is használja a háromdimenziós gépszimulációs eljárást, annak érdekében, hogy szériagyártás esetén a darabidõ a lehetõ legpontosabban meghatározható, továbbá az NC program már egy korai projekt fázisban elkészíthetõ és optimalizálható legyen. Ehhez valamennyi NC tengely teljesen paraméterezett (sebesség, gyorsítás, elõtolás, Kv-Faktor stb.). Ugyanígy szimulálják a szerszámtár mozgásait is, annak érdekében, hogy a szerszámcserére esõ idõ a lehetõ legpontosabban meghatározható legyen. A ciklusok és az alprogramok ugyancsak kifejtésre kerülnek. A felhasználó ezáltal elkerülheti az ütközéseket és a mellékidõket is csökkentheti. Végeredményként a szimuláció a valóságoshoz közeli darabidõket eredményez, lehetõvé téve az optimális kapacitás tervezést, még mielõtt bárminemû forgácsolás történne. Ennek köszönhetõen a gyártásindítási idõráfordítás csökken. SW értékesítés Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH Seedorfer Straße 91 D Schramberg-Waldmössingen Tel.: (07402) 74-0 Fax: (07402) /6

11 A NISA végeselemes elemzõprogram-csomagját az autó- és repülõgépiparban, az energetikai szektorban, az olaj- és gáziparban, valamint az elektronikai készüléktokozás, az orvosbiológia és az építõipar területén az egyik leghatékonyabb tervezéstámogató elemzõ-eszközként tartják számon. A NISA gyors, pontos és átfogó végeselem-analízis lehetõségét kínálja az alábbi területeken: szilárdsági vizsgálat laminált kompozitanyagok elemzése rezgéselemzés szeizmikus számítások anyagfáradási és töréselemzés optimalizálás forgórész-dinamika termoanalízis számításos áramlástani (CFD) elemzés nyomtatott áramköri lapok vizsgálata elektromágneses vizsgálat mozgás- és kapcsolatelemzés építészeti szerkezet-elemzés és tervezés. A NISA teljesen integrált elõ- és utófeldolgozási környezetet biztosít, a piacvezetõ CAD szoftverekkel tökéletes együttmûködésre képes. A NISA 16.0 számú, számtalan új funkcióval rendelkezõ verziója az elõzõ változathoz képest jelentõs elõrelépést jelent: Gyorsabb mûködésû többmagos megoldó került bevezetésre a STRUCTURAL, FLUID, HEAT és EMAG (elektromágneses) modulok esetében. A 3D-s súrlódásos érintkezõ elem és a beton-elem bevezetésével jelentõs mértékben javult a szoftver nemlineáris statikus analitikai képessége. A CAD interfész-modul már a STEP, UG és Inventor formátumokat is támogatja, miközben javítási képessége is jelentõsen továbbfejlõdött A népszerû COM-stílusú Plug-In fejlesztõi keretrendszer bekerült a DIPSLAY IV-be. A felületháló-generálást az Advanced Surface Meshing funkció beépítésével javítottuk. A DISPLAY MACRO funkcióját a parametrikus modellezés még tökéletesebb támogatása érdekében fejlesztettük tovább.

12 TECHNIKA ACÉLIPAR ISD Dunaferr-konferencia Dunaújvárosban Acélipar és környéke Vajon meg tudja-e állni a helyét az acélipar a környezetre igen érzékeny mai világban, amikor termékeit szinte szétkapkodják, miközben a föld, a levegõ, a vizek ipari terhelése is nõttön-nõ. Ezt a témát tûzte napirendjére egy konferencia Dunaújvárosban az ISD Dunaferr rendezésében. Amikor 2004 õszén az ukrajnai ISD Korporáció a Dunaferr tulajdonosa lett, a vállalat jövõjét bebiztosító vállalásokat tett, elsõsorban a nagy stratégiai beruházásokra. Nagyjából tíz év alatt a meleghengermû kapacitása a jelenlegi 1,8 millió tonnáról 3 millió tonnára, a hideghengermûé félmillióról 1 millió tonnára emelkedik. Ezek a merész tervek beleillenek a megélénkült acélpiac kivánta igényekbe (1996 óta a világ acéltermelése /6 megduplázódott), s nem mellékes az sem, hogy így az 54 ezer lakosú Dunaújváros 8 ezer dolgozója, s rajtuk kívül még sokan biztos megélhetéshez jutnak. Csakhogy a Dombasszközpontú ISD és a dunaferres szakemberek szerint addig nyújtózkodhatnak az acélmûveik, amíg a környezet ezt kibírja. Ezért is volt öröm kihallani a május 16-án megrendezett dunaújvárosi konferencián az ukrán, a lengyel és a magyar szakemberek termelési expozéjaiból a környezet, az emberi létfeltételek féltését. HATALMAS PORFOGÓ A ZSUGORÍ- TÓN Már Lukács Péter, az ISD Dunaferr stratégiai fejlesztési vezérigazgató-helyettese is aláhúzta, hogy az impozáns termelési terveket nagyszabású környezetvédelmi program egészíti ki. Például az egész itteni vertikumban az alkalmazott technológia jellegébõl adódóan az egyik legnagyobb környezetterhelõ forrás a nagyolvasztómû. Miután új szabályozással és keramikus égõk beépítésével sikerült csökkenteni a CO és NO x kibocsátást, most 1,5 milliárd forint költséggel a zsugorítómûnél elektrosztatikus porleválasztót telepítenek fel. Így teljesítik az engedélyezett 1 kg/tonna zsugorítvány arányú kibocsátást. A nagyolvasztói csak egy a környezetvédelmi projektek közül, hiszen a Dunaferrnél 2011-ig az 1 milliárd eurós termelési beruházást 8 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás kíséri. Felvetõdött, hogy nagyobb hatást lehetne elérni, ha több vasérc érkezhetne a Dunán. Ám az itteni szakemberek szerint eh-

13 ACÉLIPAR TECHNIKA hez az országnak fejlesztenie kellene a dunai víziutat. BELSÕ GÁZBÓL ÁRAM, FÛTÉS Hasonló zöld viszonyról tudósított Valerij Mosztnij, a Dnyeprovszkij Kohászati Kombinát osztályvezetõje is. A szintén az ISD-hez tartozó régi acélkmûnél mintegy félezer kibocsátó forrást vettek számba, itt is a zsugorítómû a fõbûnös, de már folyamatban van a porkibocsátás megállítása náluk 50 mg/m 3 a megengedett az olvasztóknál szûrõk felszerelésével, zárt elegyszállítással, az új konverter 2 gram/m 3 por kibocsátással akarják javítani a gyár egész környékének ekológiai állapotát. Jövõre az acélmû távozó gázaival mûködõ gázturbinás erõmûvet is építenek a gyárban, amivel a várost is fûthetik. Szintén jó híreket hozott Alcsevszk városából az ott mûködõ OAO Alcsevszkoksz üzem képviselõje, Konsztantyin Pismarov is. Ott elementáris beruházásokat hajtanak végre, az új zsugorítómû segítségével növelik a nyersvas, az acél, a hengerelt áru kihozatalát, de az összes beruházási összeg 20 százalékát a kibocsátások csökkentésére fordítják. Az alcsevszki kokszolómû más újdonságokkal is dicsekedhet: egyedülálló technológiával ma már gyengébb kalóriájú szénbõl is gyárt kokszot, az új kokszoló blokkjához olyan gáztisztítót alkalmaz, amely egymaga 200 millió dollárba került. Felújított hideghengermû átadása Június 16-án ünnepélyesen átadták az ISD Dunaferr 40 milliárd forintért felújított és kibõvített hideghengermûjét, amelynek segítségével a dunaújvárosi vállalat megduplázhatja a hideghengermû teljesítményét és minõségibb termékek gyártását kezdhetik meg. A fejlesztés része annak a milliárdos beruházásnak, aminek eredményeként a Dunaferr az ISD-n belül késztermékek elõállítására összpontosíthat, miközben a nyersvas és az acél termelésének súlypontja Ukrajnában marad. KOKSZOLÓMÛ, MINT FÕBÛNÖS A kokszolás szerepérõl a kibocsátásoknál egyébként is sok szó esett. Orova István, a helyi kokszoló igazgatója szerint is a porok 6, a CO 2 2, a szénmonoxid 2 százaléka a kokszolóból kerül a levegõbe. Az egész világon, legalábbis Európában nagy súlyt helyeznek a kokszolómûvek rekonstrukciójára, amiben lám az ukajnai ISD-üzemek is résztvesznek. Még nagyok persze a lehetõségek. A világ 1,4 milliárd tonnás acéltermelésében vezetõ szerepet játszó Kína 16 millió tonna kokszot gyárt, a világ össz koksztermelésének a 30 százalékát. A Dunaferrnek is mind több nehézséget okoz a kokszgyártáshoz a szén beszerzése: a szén ára 2002-tõl dollárról 130 dollárra nõtt, de elérheti majd a 300 dollárt is. Az árat tovább növeli, hogy szén nagyobb mennyiságben csak tengerentúlról szerezhetõ be. A Dunaferr szénszükségletének százaléka már tengerentúlról érkezik. Végülis a szénárakkal növelt kokszgyártási költségek remélhetõleg nem akadályozzák meg, hogy újabb ráfordításokkal egyre környezetbarátabb módon gyártsanak kokszot a vállalatok. Az ISD a jelek szerint így is vállalja a kokszgyártás ártalmatlanítását. FEJLESZTÉS CSAK KÖRNYEZETVÉ- DELEMMEL A Dunaferr az ISD Korporáció elõírására csak ben 50 milliárd forintot fordított beruházásra, s mint a cégcsoportnál, hazánkban is a fejlesztési politika filozófiája: fejlesztés csak környezetvédelemmel együtt - húzta alá Valerij Naumanko vezérigazgató. Ezzel együtt a cég már ban is túlteljesítette beruházási, foglalkoztatási vállalásait, valamint a munkakörülmények javítására és a kistérség fejlesztésére vállalt kötelezettségeit. Aki esetleg évtizedek óta nem járt Dunaújvárosban, jó, ha tudja, a vasmûvet a várostól elválasztó erdõ fái hatalmasra nõttek, ám e zöld függöny védõ szerepét már jól eltervezett beruházásokkal is kiegészítik. Komornik Ferenc 2008/6 11

14 TECHNIKA MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Ipari nyomástávadók Öné a választás! A Keller céget a vállalatvezetésben elnökként ma is aktív szerepet vállaló, a cég hajtóerejét adó Hans W. Keller alapította 1975-ben. Asvájci székhelyû vállalkozás a rozsdamentes piezorezisztív nyomásmérõk, jelátalakítók, és távadók legnagyobb európai gyártója, mely az egyik legszélesebb önálló termékválasztékkal rendelkezik: az eredetikészülék-gyártóknak beszállított nagysorozatú piezorezisztív nyomásérzékelõktõl a digitálisan kompenzált, nagypontosságú távadókon át a legkorszerûbb digitális manométerekig és kalibráló eszközökig minden megtalálható termékpalettájukon. A Keller az eredeti készülékgyártók által beépített ipari érzékelõk és távadók a legmodernebb gyártásautomatizálás alkalmazásával történõ, nagytömegû gyártására szakosodott. Ugyanez a szakosodás újabban már a többségükben programozható, számítógépes vezérlésû tesztkészülékkel teljeskörûen kalibrálható és kompenzálható jelformáló áramkörökre is kiterjedt. A korszerû gyártási módszerek alkalmazásával a Keller a termelési költségek csökkentése mellett érte el a távadó-iparágban világelsõ svájci technológiára jellemzõ páratlan minõséget és teljesítményt. A Keller AG für Druckmesstechnik, vagyis a cégcsoport székhelye és fõ gyártóüzeme a svájci Winterthur-ban található. A németországi Jestetten-ben mûködõ Keller Gesellschaft für Druckmesstechnik mbh a Keller összes európai tevékenységének központja, és a Keller Európai Unión belüli leányvállalatainak értékesítési és elosztóbázisa. A Keller világszerte mûködõ leányvállalatain és képviseleti hálózatán keresztül az összes termékére teljeskörû mûszaki támogatást és értékesítési szolgáltatást nyújt az adott országok piacain. A svájci és a németországi központi telephely is rendelkezik ISO 9001:2000-es minõségbiztosítási tanúsítvánnyal. EGYEDI IPARI NYOMÁSTÁVADÓK A nyomásmérés szakértõjeként a Keller AG ultramodern gyártási, kompenzációs, és kalibrálási technológiájának köszönhetõen magas szinten képes megrendelõi egyedi elvárásainak is megfelelni. A nyomásmérés terén szerzett több mint 30 éves tapasztalatunk legújabb gyümölcse a 21G sorozat. A nyomásport, illetve minden, a közeggel érintkezõ alkatrésze saválló acélból készül, maximális tartósságát a Keller által alkalmazott eredeti hõkezelési eljárás biztosítja. A 21G sorozat remek példa az eredetikészülék-gyártók számára készülõ termékeinkre: rendkívül moduláris kialakítású, gyártásának koncepcióját több ezer darabos sorozatok elõállításának figyelembevételével alakítottuk ki. Az adott mérési feladatnak megfelelõen a felhasználó maga határozhatja meg az eszköz fõ jellemzõit, így a nyomáselvétel módját, a mérési tartományt, a hõmérséklet-kompenzációt, a kimenõjel formátumát, stb. A jellemzõ hibasáv még a legszélesebb, -40 C-tól +135 C-ig terjedõ hõfoktartományban is 2,0 % FS-en ( Full Scale ) belül marad. A legszûkebb mérési tartomány 0-5 bar (abszolút vagy relatív), a legnagyobb pedig bar (abszolút). 21G sorozatú távadóink lehetõ legszélesebb körû ipari alkalmazhatóságát két teljesen eltérõ jellegû kimenõjel-típus biztosítja: 4-20 ma-es kétvezetékes vagy 0,5-4,5 V-os (aránymérõs) háromvezetékes technológiával. A villamos bekötéstõl függõen ezek a mindössze 30 g tömegû, 40 mmnél rövidebb nyomástávadók akár IP67-es védettségûek is lehetnek. A gyártó Keller AG szerint a típusmegnevezésben a G betûjel az angol Graduate, okleveles, diplomás jelentésû szó rövidítése, mely arra utal, hogy e termék a megfelelõségi vizsgálaton kitûnõ eredménnyel felelt meg. KELLER AG für Druckmesstechnik St. Gallerstrasse 119, Postfach CH Winterthur Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) /6

15 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA TECHNIKA Online disztribúció a Distrelec online shop-ja már magyar nyelven is! GSM-rádió elemek a Kombisign 70-hez A gyártási sorozathoz Cikkszám: A GSM-rádióelemet egyszerûen a beszerelt jelzõoszlopba integrálják Nincs szükség programozásra A jelzett zavart SMS-ben egy mobiltelefonra küldik Nincs szükség feszültségellátásra Nincs szükség kiegészítõ vezetékezési ráfordításokra Hívás-funkció és státuszlekérdezés Jelzés akár egy jelzõoszlop 4 fokáig is Minden létezõ európai mobilrádióhálózathoz alkalmas A sarokba való csonkaantennát tartalmazza a szállítmány A szállítmány nem tartalmazza a SIM-kártyát Tápellátás 24 VDC, 200 ma, rövid idõre max. 450 ma GSM-frekvencia 900 ill MHz Antenna-csatlakozó FME dugós csatlakozás Ház poliamid, ütésálló, fekete KombiSIGN 70 / 71 védettsége IP 54 / IP 65 Hõmérséklettartomány C Szállítási határidõ 48 óra. A szállítási költség rendelésenként mennyiségtõl és súlytól függetlenül 5,- EUR + ÁFA. ADistrelec, az Ön elektronikai disztribútora új, magyar nyelvû online shopjával egyszerû lehetõséget nyújt honlapunkon keresztül történõ rendelés leadásához. Egyúttal megkönnyíti a termékek kiválasztását és a szükséges információkhoz történõ hozzájutást. Honlapunkon minden fontos adatot megtalál a termékekrõl: aktuális árainkat, készletinformációt, technikai adatlapokat, használati útmutatókat a készülékekhez és biztonsági adatlapokat. A Distrelec, terjedelmes minõségi termékprogrammal több mint 600 neves márkagyártótól átfogó kínálattal rendelkezik az elektronika, elektrotechnika, méréstechnika, automatizálás, pneumatika, szerszámok és segédanyagok terén. Az egyes termékcsaládok skáláját bõvítettük és a bevált kínálatot új termékcsoportokkal gazdagítottuk. A nyomtatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program természetesen CD-ROM formátumban és a Distrelec, honlapján (www.distrelec.com) is megtalálható. E-commerce megoldásainkkal teljes, vállalata akár egyéni igényeihez igazított elektronikai katalógushoz juthat, mellyel pénzt és idõt takaríthat meg. DISTRELEC Gesellschaft m.b.h. Tel: Fax:

16 TECHNIKA MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Virtuális elektronikai mûszerek A számítástechnikai szakemberek napjainkat a virtualizáció koraként emlegetik, ez viszont nem csak a számítástechnikában, de az elektronikai méréstechnikában is megvetette lábát. Az AMTEST kínálatában már két gyártó, az ABI Electronics és a RIGOL is kínál virtuális mérõmûszereket, oszcilloszkópokat, digitális multimétereket vagy teljes, számítógép vezérelt komplex tesztrendszereket tudásbázis alapú szoftvertámogatással is. A termékek kiválóan alkalmazhatóak a termékfejlesztésben, hibakeresõ/analizáló feladatokra illetve oktatási célra egyaránt. A RIGOL VS5000 sorozatú virtuális oszcilloszkópjai felveszik a versenyt klasszikus társaikkal, sõt több szempontból túl is tesznek azokon, pl. kezelhetõség és helyigény tekintetében. 1. ábra. Rigol VS5000 virtuális oszcilloszkóp A VS5000 virtuális oszcilloszkóp sávszélessége 40MHz 200MHz között van a választott típustól függõen. Valósidejû mintavételezési rátája 400Ms/s vagy 200Ms/s, ha logikai analizátorként használjuk. A VS5000 egy valós Mixed Signal Oscilloscope (MSO), egy 16 csatornás logikai analizátor modullal ellátva. USB 2.0, vagy LAN csatlakoztatással kapcsolható számítógépünkhöz, beépített frekvenciaszámláló, 20 automatikus mérés, könnyen kezelhetõ szoftver jár az eszközhöz. A RIGOL cég másik virtuális eszköze egy hasonló kivitelû virtuális multiméter, amelyre úgyszintén a kompakt kivitel és a jó felszereltség jellemzõ. Kétféle, 5 ¾ vagy 6½ digites felbontással, 50KS/s adatgyûjtési sebességgel rendelkezik, 25 különbözõ elektromos 2. ábra. Rigol virtuális multiméter jellemzõ mérésére alkalmas: egyen és váltó áram/feszültség, 2 és 4 vezetékes ellenállás mérés, kapacitás, induktivitás mérés, szakadásvizsgálat, dióda teszt, frekvencia, periódus számlálás... és egy hozzákapcsolt multiplexer kártyával ill. az Ultralogger programmal akár ezek közül több jellemzõ egyidejû mérése is lehetséges. Az angol ABI Electronics mérõmûszerei még kompaktabb, kevésbé helyigényes, magasabb fokon virtualizált és akár közvetlenül számítógépbe integrálható eszközök. A modulok az asztali PC 5,25 méretû optikai meghajtóival azonos méretûek, így közvetlenül a PC házba beépíthetõk, de dobozolt kivitelben is kaphatók. A család tagjai: több mûszert tömörítõ MIS (Multi Instrument Station) modul amely oszcilloszkópot, multimétert, frekvencia számlálót, jelgenerátort stb... tartalmaz virtuális változtatható tápegység, analóg IC modul és nem utolsó sorban egy BFL (Board fault locator) modul. Az analóg IC teszt modul analóg funkcionális tesztek elvégzésére, beültetett alkatrészek mérésére alkalmas, ezen felül áramkör összehasonlító funkcióval, 24 analóg ki és bemeneti csatornával rendelkezik. A BFL modul digitális IC tesztelést, digitális V-I méréseket, digitális IC típusok meghatározását, zárlat keresést, EPROM ellenõrzést tesz lehetõvé. A mérõ és tesztelõ modulok mellett egy +/-24V-os szimmetrikus tápegység is a felhasználó rendelkezésére áll, mely folyamatosan változtatható feszültség mellett túlfeszültség és rövidzárlat védelemmel is el van látva. A felsorolt mérõeszközök kezelését egy erre a célra fejlesztett szoftver (Premier) teszi lehetõvé. Minden modult külön paraméterezhetünk, a mé- 3. ábra. ABI analóg IC teszter modul 4. ábra. ABI multifunkciós MIS modul /6

17 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA TECHNIKA 5. ábra ABI Premier Testflow paraméterezés rési eredményeket automatikusan kielemezhetjük, vagy akár késõbbi felhasználásra, összehasonlításra el is menthetjük. A Premier szoftverháttér nagy elõnye az egyedülálló, tudásbázis alapú támogatás, amely segítségével igen komplex hibakeresési vagy tesztelési feladatok gyorsan és hatékonyan elvégeztethetõk akár képzetlen kezelõi személyzettel, a mérési paraméterek és kezelõi instrukciók egyszeri megadásával. A szakember által létrehozott Testflow mérési sorozat utasításai alapján késõbb bárki képes lesz szinte bármilyen bonyolultságú mérési-tesztelési mûveletsor végrehajtására. További részletes információért látogasson el weboldalunkra: Székely Szabolcs AMTEST-TM Kft. FOLYADÉKOK FOLYAMATOS SZINTMÉRÕK (ultrahangos, TDR, radar) és SZINTKAPCSOLÓK (mechanikus, rezgõvillás, kapacitív) Forgalmazó: Profilaxis Kft Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: Fax: SZILÁRD ANYAGOK 2008/6 15

18 TECHNIKA MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA Szélturbinák mérése és beállítása Fixturlaser lézeres mûszerekkel Aszélturbinák helyszíni mérése és beállítása gyakran igen komoly kihívást jelent az iparág számára. A generátorból, fogaskerék-hajtómûbõl és speciálisan csapágyazott turbina tengelybõl álló géplánc akár több tonna súlyú is lehet, és gyakran 100 méter magasságban üzemel. A berendezésnek a szél okozta kabindeformáció vagy a torony közel 1 méteres kihajlása mellett is kifogástalanul kell mûködnie. Ráadásul az esetleges rossz beállítás miatt létrejövõ befeszülések korai alkatrész tönkremenetelt okoznak, aminek javítása ekkora magasságban igen bonyolult feladat, nem beszélve a gépállás okozta termelés kiesésrõl. A Fixturlaser Wind Turbine lézeres gépbeállító mûszercsaláddal a berendezés precízen beállítható, elkerülhetõek a magas karbantartási költségek, valamint megnõ a berendezés rendelkezésre állásának idõtartama. A torony több, gyakran három vagy négy szegmensbõl van összeillesztve és összecsavarozva. Annak érdekében, hogy összeszerelés után a torony szerkezete központos maradjon, szükség van az egyes alkotóelemek geometriai ellenõrzésére, ami a csatlakozó karimák síklapúságának és párhuzamosságának mérésébõl áll. Erre egy speciális forgó lézaradót, szögprizmát és detektort használnak, melynek pontossága 0,02 mm/méter. 1. lépés: alsó karima síklapúságmérése A mérési eredmények a kiértékelõ szoftver segítségével áttekinthetõek és egyedileg elemezhetõk. A generátor és a hajtómû között egy speciális tárcsafékes rugalmas tengelykapcsoló adja át a forgást és a nyomatékot. Ezek a berendezések igen precíz beállítást igényelnek a késõbbi zavarmentes üzemelés biztosítása érdekében. A nagy mérési távolság, a A detektor rögzítése a tárcsafékes tengelykapcsolón 2. lépés : felsõ karima síklapúság mérése és a párhuzamosság mérése különleges szerelékeket igénylõ detektor-rögzítés és a limitált forgatási szög és irány egyedi tengelybeállító mûszert igényel. A kábel nélküli, Bluetooth technológia elõsegíti a kényelmes és biztonságos mérést, ugyanakkor elkerülhetõ a forgatáskor a kábelek felcsavarodása. A vonallézer és a nagyméretû CCD detektor a mérõegységek elõzetes, durva beállításakor és a nagy mérési távolságoknál ad pontos mérési eredményeket. A kijelzõ egység egyértelmûen megmutatja a generátor helyzetét a hajtómûhöz képest, illetve a színes grafika ábrákkal illusztrálja, hogy mennyit és milyen irányban kell mozgatni a lábakat az elvárt tengelyvonal eléréséhez. Kovács Péter SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt /6

19 MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA TECHNIKA Új fehérje detekciós technika a Millipore cégtõl! Szuper eredmény az eddig alkalmazott hosszú, idõigényes elõhívási technika helyett 30 perc alatt. A Western Blot munkafolyamat: Minta elõkészítés Elektroforézis Membrán transzfer Blokkolás Antitest inkubálás Elõhívás SNAP I.D. fehérje detekciós vákuumszûrõ rendszer Készülékünkkel egy új metodikát kínálunk a proteomika területén a Western Blot technikával blottolt fehérjék elõhívásához. Tekintettel arra, hogy a laborok mintaszáma évrõl-évre nõ, adott idõ alatt a tradicionális immundetekciós eljárások sok idõt igényelnek és sokszor csak másnap adnak eredményt, így az elõhívás menetének lerövidítésésre gyakran merült fel igény. A Millipore új fejlesztésû szûrõrendszere a több órás immunbiológiai reagensekkel történõ elõhívási metodikát képes 30 percre lerövidíteni, így gyorsabban, kiváló érzékenységû, pontos eredményt adni. A készülék elõnyei: Dinamikus: a hagyományos rázó-keverõn történõ diffúziós inkubálás helyett a reagensek vákuumos átszívással kerülnek a blottolt fehérjére Minõség: kíváló jel-zaj arány és érzékenység Gyors: 4 óra helyett 30 perc alatt kapunk eredményt Egyszerû: mindhárom lépés (blokkolás, mosás, antitest inkubálás) elvégezhetõ a készülékben Kompatibilitás: standard gél méretekkel mûködik Hatékonyság: új antitestek esetén 30 perc alatt optimalizálható a protokol, több antitest egyidõben történõ detektálása is lehetséges Magyarországi képviselet: Millipore Kft Budapest, Kelenhegyi út 43. Tel.: , Web: 2008/6 17

20 TECHNIKA MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA A legkorszerûbb belsõ vizsgálati rendszerek ipari felhasználásra Közelben a távol A Távoli Vizuális Vizsgálati (RVI) eszközök használata az ipar számos területén elterjedt és bevált módszer. Alkalmazásuk jelentõs pénz- és idõmegtakarítást tesz lehetõvé a felhasználóknak. Az Olympus Hungary Kft. Ipari divíziója egyrészrõl ipari célú RVI termékek, melyek elsõsorban a nehezen megközelíthetõ helyek vizsgálatához elengedhetetlenek, másrészt roncsolásmentes anyagvizsgáló berendezések forgalmazására szakosodott. A termékskála tervezésekor a legzordabb ipari feltételeknek való megfelelés volt az elsõdleges szempont. Olyan alkalmazásoknál, amelyeknél a vizsgált területen nehezen elérhetõ hajlatok is találhatók, flexibilis eszközök használata szükséges. Leggyakoribb felhasználási terület többek között a gépjármûipar; épületgépészet; karbantartás; gyártás; olaj-, gáz- és vegyipar; erõmûvek; biztonságtechnika. A szondák átmérõje 0,6 mmtõl 11 mm-ig terjed és az eszközök hossza akár 32 m is lehet. Ha hajlékony eszközökre van szükség, választhat videoszkópok és fiberszkópok között. A videoszkópok a legújabb optikai és digitális technológia felhasználásával készültek. Ezeknek az eszközöknek az objektív része Olympus precíziós lencséket és egy nagyfelbontású, színes CCD kamerát tartalmaz, mely a legkiválóbb minõségû, tiszta képek megjelenítését teszi lehetõvé. A megvilágításról egy beépített, magas fényû fényforrás mely a szondában található rendezetlen fényvezetõ nyalábot világítja meg, vagy a nagy fényerejû optikába integrált LED-ek gondoskodnak. Az IPLEX Manager képkezelõ szoftver alkalmazásával mozgó-, illetve állókép rögzítésére is mód van, melyek a vizsgálatot követõ elemzésekhez és jelentések írásához szükségesek. A fiberszkópok olyan flexibilis eszközök, melyek rendezett szálnyalábon keresztül továbbítják a képet egyenesen a vizsgáló szeméhez. Egy különálló, rendezetlen szálnyaláb továbbítja a megvilágítást a fényforrástól a vizsgált területig. A fiberszkópok csatlakoztathatóak CCTV-hez vagy digitális képalkotó berendezésekhez, hogy a mozgó vagy állóképek rögzíthetõk legyenek. A boroszkópok ideális alternatívát jelentenek, amikor a vizsgált terület egyenes vonalban is megközelíthetõ. Ezek a merev eszközök optikai lencserendszeren keresztül közvetítenek képet a szem felé és rendezetlen szálnyalábbal világítják meg a vizsgált tárgyat. Különbözõ átmérõjû kivitelezésben állnak rendelkezésre; a 0,9 mm-es mérettõl a 16 mm-es méretig és akár 1,5 méteres munkahosszúságig kaphatók. Az Olympus ipari területének másik nagy termékcsoportját a roncsolásmentes anyagvizsgáló berendezések alkotják. A roncsolásmentes anyagvizsgálat pontos, megbízható, bármikor megismételhetõ. A vizsgálatot ultrahanggal vagy örvényárammal végzik az anyag egyik oldaláról, így a vizsgálat az anyag vágása, vagy egyéb módon történõ roncsolása nélkül történik. Az iparban használt anyagok, mint például a fémek, mûanyagok, öntvények rejtett repedéseinek vizsgálata így leegyszerûsíthetõ. A csövek, tartályok falvastagsága egy oldalon is könnyedén megmérhetõ. A berendezések és módszerek alkalmazásával anyag-, idõ- és munkaerõ-takarékossá válik a vizsgálat olyan esetekben, ahol az anyag belsõ szerkezete láthatatlan és az ellenkezõ oldal vizsgálata nehézkes vagy lehetetlen. Bodolai Tamás Olympus Hungary Kft.

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában www.falcon-vision.com GYÁRTÓSORI ELLENÔRZÉS MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS FOLYAMATDIAGNOSZTIKA www.falcon-vision.com Termékeink felhasználási köre Képfeldolgozó mérôrendszerek

Részletesebben

FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT

FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT FÜGGÔLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT MUNKAASZTAL: X/Y/Z ELMOZDULÁS: A.T.C.: GÉP ALAPTERÜLET forgácsszállító/kihordó szalaggal: A GÉP SÚLYA: GENOVA 20-AS TÍPUSÚ SZERSZÁMTÁR ATC. Karos típusú automatikus szerszámcserélõ

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT Mindegyik gépet olyan gyárban gyártjuk, ahol állandó hômérsékletet és páratartalmat tartunk fenn. Maximumot a Maximartól! CNC EXPORT KFT H-8152 Kőszárhegy Fő út

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft.

Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft. Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft. E-mail: office@smtech.hu Tel: +36/30/325-3428 (Hederics Tamás Kereskedelmi Igazgató) Rólunk mondták: Eddig 3 gépet rendeltünk a Sheet Metál Technológia Kft-től.

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok ELLENŐRZÖTT NÉMET MINŐSÉG Mikrométerek Felbontás: digitális 0.001 mm,

Részletesebben

Digitális elmozdulásmérœ rendszer

Digitális elmozdulásmérœ rendszer Digitális elmozdulásmérœ rendszer Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Megbízható mérœrendszer jobb minœség és több nyereség A Sony mágneses mérœlécek

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 345 Check Master Oldal 349 Kalibráló eszközök Oldal 354 344 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

RAGADJA MEG AZ ALKALMAT!

RAGADJA MEG AZ ALKALMAT! Az akció 2014 november 1-től december 19-ig érvényes. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek; Az összes ár nettó árként értendő

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek

www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek 1 2 Precízitás a munkadarabnál 1991-ben történt alapítása óta az m&h Inprocess Messtechnik GmbH a szerszámgépen végzett munkadarab és

Részletesebben

Intent Autodiga akció

Intent Autodiga akció Intent Autodiga akció A2600 A-2600 Érintőképernyős autódiagnosztikai készülék, nyomtató funkció, MERCEDES, BMW, OPEL, VW / AUDI, MITSUBISHI, VOLVO stb... gépjárművekhez Gyári szintű diagnosztikai eljárásokhoz,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI CLOSER TO YOU Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI Intraorális képalkotás Páciens kényelem és könnyű használat A lemez mérete és a pozicionálás megegyezik a tradicionális kisfilmes eljárással,

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Infra hőmérsékletmérő

Infra hőmérsékletmérő Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

Toolinspect. Szerszámellenőrző rendszer

Toolinspect. Szerszámellenőrző rendszer Toolinspect - digital 3 - kulcs - Control Műszaki adatok Szerszámellenőrző rendszer Maierhöfen, 2013.01.01 Ez a dokumentum kizárólag információként szolgál. Műszaki változtatások joga fenntartva. Version:5.1.167

Részletesebben

E[M]CONOMY. jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com

E[M]CONOMY. jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com [ E[M]CONOMY ] jelentése: Minden igényt kielégítő tökéletes megoldások marásra. www.emco-world.com Együttműködések megteremtése és kihasználása. Emco csoport. Az EMCO-csoport a szerszámgépgyártó szektor

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

Tolómérők, mikrométerek

Tolómérők, mikrométerek Tolómérők, mikrométerek Mérőeszköz készlet tárolódobozban F2 00 F2 00 - Négy részes. - Analóg. 2 11 Tartalom Szerszám Tolómérő Mikrométer Derékszög Vonalzó x 0,0 0-2 x x 0 x 1 x 0, Kengyeles mikrométer

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel.

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. FÉM FEIN egyedi munkaállomáson használható emelt frekvenciás frekvenciaváltó HFS 17-30 HFS 27-30 Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. Jobb csiszolási teljesítmény, hosszabb

Részletesebben

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet) Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő Jellemzők Mérhető paraméterek: páratartalom, 2 db csatlakoztatható hőmérséklet, légsebesség és térfogatáram Cserélhető és modulok érzékelő Akár 6 mérés egyidőben

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

PFM 5000 mérőberendezés

PFM 5000 mérőberendezés Alkalmazás Több ágat tartalmazó rendszerek A PFM 5000 több ágat tartalmazó, összetett fűtőrendszerekkel is használható; a berendezés szimulálja a hidraulikus rendszert, és az egyes ágakon mért adatok alapján

Részletesebben

Golyós hüvely Raktári program

Golyós hüvely Raktári program Golyós hüvely Raktári program A Tech-Con Hungária Kft. lineáris technika kategóriájában megtalálhatóak az NTN-SNR kiváló minőségű termékei. Mint tervező, fejlesztő és gyártó, az NTN-SNR a világ harmadik

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

DENER Lézervágó berendezés Típus: FL-3015 1500x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW

DENER Lézervágó berendezés Típus: FL-3015 1500x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW DENER Lézervágó berendezés Típus: FL-3015 1500x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW " A képek illusztrációk" Gépváz Statikusan és dinamikusan analizált, feszültségmentesített hegesztett szerkezeti konstrukció.

Részletesebben

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: Bevezető A Proto Board 2. mérőkártya olyan

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben AKAMAZÁSI TERÜET A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5-90 mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Intelligens Digitális Szenzortechnika Kézi zavarosságmérő IDS elektróda a MultiLine IDS műszerekhez helyszíni mérések céljára Egyszerű 2- vagy 3-pontos kalibrálás Multi-paraméteres mérésekhez alkalmazható Az új VisoTurb 900 IDS egy IR fényforrással

Részletesebben

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás) Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás) testo 922 A gyors differenciál hőmérsékletmérésért Ideálisan használható a klíma- és légtechnika területén C Kétcsatornás hőmérsékletmérő műszer opciós RF szondával

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150 4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő

Részletesebben

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Dr. Kátai László, tanszékvezető, egyetemi docens Mechanikai és Géptani Intézet Gépszerkezettan Tanszék Bevezetés Gépszerkezettan a tantervben

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOCONT KONDUKTÍV M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N ÁLTALÁNOS ISMERTETÔ A konduktív elven mûködô szintkapcsoló mûszerek vezetôképes folyadékoknál alkalmazhatók. A mérés feltétele, hogy a folyadék

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió Termék leírás HT01-es sorozatú Fűtő Termosztát alkalmas Vízfűtő rendszerként működni 3 amper terhelés alatt, valamint 16 amper terhelés alatt Elektromos fűtő rendszerként funkcionál. A termék egyenletes

Részletesebben

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők) -légsebesség-hőmérsékletmérő MP 210 Jellemzők Mérhető paraméterek: nyomás, hőmérséklet, légsebesség és térfogatáram Cserélhető k és modulok 2 db csatlakoztatható Akár 6 mérés egyidőben Nagyméretű grafikus

Részletesebben

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021 áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021 kialakítás pneumatikus áramlásirányító szelep membránhajtóművel beépített helyzetszabályozóval, karimák közé szerelhető

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők 3B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ Az új érzékelőgeneráció 3B sorozat. Kompakt, sokoldalú, felhasználóbarát, erős A Leuze electronic új érzékelőgenerációja egy sor egyedülálló tulajdonságot

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

06A Furatok megmunkálása

06A Furatok megmunkálása Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre,

Részletesebben

Speed Queen termékek:

Speed Queen termékek: Speed Queen termékek: SX25 típusú Speed Queen professzionális ipari mosógép: Softmount SX25 jellemzők: A változtatható sebességtartomány és variálható forgásirány miatt mindenféle ruha neműhöz tökéletesen

Részletesebben

CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS

CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TERMÉK LEÍRÁS A CM507 termosztát családi házak és lakások fűtési rendszerének időprogram szerinti, automatikus szabályozására alkalmazható. Felhasználható gázkazánt, szivattyút

Részletesebben

M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu

M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu M-Power Chiptuningbox Importőri Nagykereskedelmi Árlista. 2012.Ősz. www.chiptuningbox.hu Az M-Power termékcsaládunk a legújabb digitális technológiával rendelkező tuningbox a kínálatunkban. Számítógépes

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Ismerje meg villamos motorja teljesítőképességét mechanikus érzékelők használata nélkül ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Végezzen hibakeresést közvetlenül, on-line, üzemben lévő motorján

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor > Vödör mosók Több csapolási pont ellátására: > Zuhanyzó és kézmosó Termék adatlap 1 / 6 Energetikai besorolás

Részletesebben

Körvágó olló KS 1 HTBS 650-15 M. Manuális táblalemezollók. BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat. FTBS P - sorozat. Motoros táblalemezollók

Körvágó olló KS 1 HTBS 650-15 M. Manuális táblalemezollók. BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat. FTBS P - sorozat. Motoros táblalemezollók Metallkraft_01-71.qxp 2007.08.13. 13:06 Page 13 Körvágó olló KS 1 Asztali manuális táblalemezollók HTBS 650-15 M Manuális táblalemezollók BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat Pneumatikus táblalemezollók

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor Termék adatlap 1 / 5 Energy efficiency class A (MPS : 6,6 vagy 8,8 kw-on üzemelhető be) Cikkszám: 2400-26249

Részletesebben

Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig. egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1. GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt.

Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig. egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1. GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt. Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1 GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt. Befogástechnika GARANT VG1 szerszámbemérő készülék Egyszerű

Részletesebben

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia

Részletesebben

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker A kompakt asztali jelölő rendszer A NetMarker, az innovatív, hálózat kompatibilis CNC asztali jelölő rendszer,

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund 386 Lap Lap Basic 1200x800x50 388 Basic 1000x1000x50 390 Basic 1200x1200x50 392 Basic 1500x1000x50 394 Professional 1000x500x100 396 Professional 1000x1000x100 398 Professional 1200x800x100 400 Professional

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT

aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT aresa led lensoflex THE GREEN LIGHT aresa led lensoflex SZ A VILÁGÍTÓTEST JELLEMZŐ I LED MODULOK HASZNÁLATA AZ OPTIMÁLIS VILÁGÍTÁSÉRT Ennél a típusnál a LED-ek egy síkban helyezkednek el, és különböző

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért.

Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért. _ SZAKÉRTELEM A FORGÁCSOLÁSBAN Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért. Szerszámmegoldások Felfúrás és finom-kiesztergálás Walter Boring Walter Capto -val. Megszakított

Részletesebben