HÍREK. Bizonyság A név kötelez Pályázat Pikáns történet. Radnóti Miklós: Április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK. Bizonyság A név kötelez Pályázat Pikáns történet. Radnóti Miklós: Április"

Átírás

1 DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam március - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Bizonyság A név kötelez Pályázat Pikáns történet Radnóti Miklós: Április Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép s féllábon elszalad. Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedvesorrú kis rügyek se még a füttyös ég alatt.

2 2 Dunaharaszti március Dunaharaszti március 3 Bizonyság 5 Itt történt minálunk 4 Tavaszi nagytakarítás Tisztelt Dunaharasztiak! Orbán Viktor miniszterelnök úr megbízásából, Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr a napokban egy levelet adott át nekem. A levél tartalmazza azt a tényt, hogy a magyar kormány Dunaharasztit több mint kétmilliárd forint adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ezért köszönettel tartozunk. Ez a bizonyságlevél megerősít minket abban, amit az elmúlt években megéltünk és megtapasztaltunk: értjük és tudjuk, az összefogás ereje a mi sikerünk záloga. Lehetne-e Dunaharaszti sikeres Önök nélkül? Lehetne-e évek óta egyhangúan elfogadott költségvetése a városnak? Épülhetne-e út, intézmény, óvoda közös akarat nélkül? Mindanynyian tudjuk a választ: a városunkért érzett felelősség Dunaharaszti fejlődésének motorja. Az elmúlt évek gazdasági viharaiban sok szó esik a hitelről. A Hitel Széchenyi István műve, a magyar gazdasági szakirodalom egyik első képviselője. Homály és tévedés elhárítása végett az olvasót mindenekelőtt szükségesnek tartom arra figyelmeztetni, hogy én ezen kifejezést: hitel; azon értelemben veszem, melyet a közéletben a creditum jelent, ami nem egyéb, mint bizonyos lekötelezések által más kezében lévő ingó vagy ingatlan vagyonunkrúl nyert bizodalom és bátorság. Mennél nagyobb bizodalmat s bátorságot nyújthat valaki az ő kezei közt lévő vagyonunkrúl, Pánczél Károly országgyűlési képviselő átadja a kormányfő levelét annál több hitele credituma van; s mennyivel nagyobb bizodalommal s bátorsággal bírja a közönség saját javait másoknál, annál tökéletesbnek mondatik azon ország hitelállapota. - írja Széchenyi a Hitel bevezetőjében. Máig megfontolandó gondolatok ezek. Dunaharaszti felvehetett volna lényegesen magasabb hitelt fejlesztéseihez. Mi azonban, felelősen gazdálkodva, amit csak lehetett, saját erőből valósítottunk meg. Megtehettük, mert nem voltunk eladósodva. A gazdasági helyzet stabilitásának megőrzése, a tervezett fejlesztések elindítása, és a folyamatban lévők befejezése volt egyik fontos eredménye gazdasági tekintetben a város elmúlt éveinek. A felelős gazdálkodás, felelősséget jelent a városért, felelősséget egymásért. Ez pedig lokálpatrióta szemléletünket tükrözi. Sokszor kiejtjük ezt a szót: lokálpatrióta. De a pontos jelentésére csak ritkán gondolunk. Van egy nyelvtani jelentése a latin és görög szóösszetételnek, ez pedig a helyi hazafi. Olyan ember, akit erős érzelmek kötnek szűkebb hazájához, szülővidékéhez, lakóhelyéhez; annak emlékeit, értékeit nagy gonddal ápolja és védi. A mélyebb jelentést azonban mindannyian belül érezzük: az ember, akinek hitele van a szemünkben. Aki szereti szülőhelyét, szűkebb és tágabb értelemben, nem feltétlenül van abban a helyzetben, hogy például a település-fejlesztés, az oktatás, a kultúra, vagy éppen a városgazdálkodás területein hathatósan tenni tudjon érte. Ebben a helyzetben a település választott vezetői vannak. A város lakóinak beleszólása közös dolgainkba, az önkormányzattal, a döntés előkészítőkkel, mégis megvalósítható a párbeszéden keresztül. Sokan éreznek magukban igényt, éreznek magukban tenni akarást, városunk védelmében és érdekében arra, hogy a közösség hasznára tevékenykedjenek. Lokálpatrióták ők, hiteles emberek, akik igen is elfogultan szeretik szülőhelyüket és környezetüket. De nem csak ők, a tősgyökeres harasztiak azok, akik városunk fejlődését szolgálják. Településünk ez elmúlt évek során jelentősen bővült. Sokan költöztek ki a fővárosból és költöztek be hozzánk. Dunaharaszti nem alvó város lett ettől, hanem befogadó város. Megbecsüljük, aki megbecsül minket azzal, hogy csatlakozik közösségünkhöz. Mindenkit, aki hozzátesz ahhoz, amit mi elértünk. Van még teendőnk, lesz még mit javítani, fejleszteni. Vannak rajtunk kívül álló tényezők is persze. Egy dolgot azonban biztosan tudok: a városvezetés, ahogy eddig, úgy a jövőben is felelősséget érez Önökért. Ezt a felelősséget pedig legjobban felelős döntéseinkkel bizonyíthatjuk, ahogy ezt tettük eddig is. Dr. Szalay László Laffert hírek Tájékoztató a Laffert Kúria áprilisi programjairól 6 A név kötelez Kis-Nagy Madár és "Heverő Bölény" 7 Multi-DH Zöldhulladék szállítás 8 Március 15-e képekben 9 Egy csepp helytörténet Molnár Ildikó kutatásai nyomán 10 Iskolai hírek Látogatás a Kőrösi iskolában 11 Könyvtári hírek A hónap művésze 12 DigiKoopé Kistérségi matematikaverseny 16 Kékfény Rendőrségi felhívások 17 Pályázat Sakkverseny a Rákóczi iskolában 18 Kisállat a családban 22 Pikáns történet 23 Birkózók

3 4 Dunaharaszti március Dunaharaszti március 5 Tavaszi nagytakarítás Kedves Olvasó! Gondolt már arra, hogy mennyiféle rítus szerint éljük az életünket? Megtartjuk a családi, állami, egyházi ünnepeinket, általában a szokás diktál, mit főzünk, mit eszünk, kit hívunk meg, hova megyünk el, és így tovább. Most húsvét közeledtével szeretném, ha egy kicsit bepillantanánk a "kulisszák" mögé. A húsvét a feltámadás ünnepe, mintegy az élet győzelme a halál fölött. Az ünnepre nagytakarítással készülünk. Ősi zsidó hagyomány - számukra ez a pészah - a ház teljes kitakarítása, minden kovászos tészta, kenyér, morzsa eltüntetése. Ennek az a magyarázata, hogy a kovászos étel megromlik, míg a kovásztalan minőségét korlátlan ideig megőrzi. Tisztán készülni az ünnepre, igazán szép gondolat. Faluhelyen ilyenkor elvégezték a vályogház tapasztását, meszelését. A tél mocskát kitakarítani, tisztán készülni a tavaszra, rendet tenni kívül, belül, hogy méltó legyen az ünnep. Eddig ez szép is igaz is, de Karcolatok A tavalyi ítéletidő után kegyes volt hozzánk az időjárás idén, a márciusi ünnepen. Sokan gyűltünk össze Petőfi szobra előtt, és örömteli volt látni, hogy családostul jönnek az emberek, kézenfogva hozzák gyermekeiket is, felemelő volt a hangulat Nem véletlen, hogy nemzeti ünnepeink közül március tizenötödike az, amely egyformán megérint mindannyiunkat, idősebbeket és fiatalokat, ilyen-olyan pártállásúakat, mindenkit. Ezt a forradalmat, ezt a katarzist valahogy minden magyar magáénak érzi. Valahogy úgy érezzük, hogy büszkék vagyunk az elődökre, valahogy ott lettünk volna köztük, mert valami nagy dolog történt akkor velünk: egyek voltunk, egybeforrtunk, egyet akartunk. De ez nem valamiféle hamis egység illúziója volt. Szabad lelkek egyszerre szárnyalása az ég felé, ahogy a vadludak húznak együtt, a messzeség felé, mindig tovább, előre, a végtelenbe. Ha valamelyik elfárad, élre áll a másik. Lélek bennem mindig fölsejlik a kérdés. Hogy állunk a rendrakással, szívben, lélekben? Több mint harminc éve lelkészként szolgálok. Egyik fontos mozzanata a hivatásomnak a lélekápolás, gondozás. Sok-sok ember lelkébe "láthattam", "láthatok" bele. Minden komoly, mély beszélgetésben, gyónásban kiderül, hogy mindannyiunknak megvannak a lelkiismereti terheink, teljesen mindegy, hogy hívő, vagy hitetlen az ember. A régi mondás szerint, minden házban van egy csontváz. Akár akarjuk, akár nem, a lelki terheink úgy vannak velünk, mint az árnyékunk. Nagyon komisz teher tud lenni a lelkiismeretfurdalás. Vagy azért mert valami olyat mondtunk, vagy azért mert elhallgattuk, vagy azért mert elhazudtuk. Megtettük, vagy nem tettük meg, mennyi-mennyi élethelyzet. Emlékszem valakire, aki évtizedes családi harag után, amiben ő volt a ludas, reggel békülni indult. A negyvenhárom éves testvére előtte éjszaka meghalt. Pár órát késett, de mindent lekésett. Volt egy barátom, a szakmája kiválósága volt, amolyan igazi nagymenő. Semmi nem számított, pazar lakás, ragyogó kocsi, fényűző életmód. Aztán jött egy gyógyíthatatlan betegség, meg a nagy "leltár". A lelkiismeret megszólalt, aztán dübörgött. Csöndes, halál-közeli beszélgetéseinkben elmondta, mennyi mocskos dolgot megcsinált, mert megfizették érte. És most ő fizet, keservesen sokat, mert békétlen a lélek. Nagytakarítás a lélekben, bocsánatot kérni és megbocsátani, "rendezni végre közös dolgainkat". Megterhelt lélekkel nagyon nehéz élni is, meghalni is. A Megváltó halála, feltámadása ezért lehet az élet forrása, mert tisztogat, remény ad, megbocsát, felemel. A húsvét liturgikus színe a fehér. Tiszta lappal indulhatunk újra! Tiszta, szép ünnepet kívánok Mindnyájuknak! Varsányi Ferenc s szabad nép tesz csuda dolgokat - írta Berzsenyi a híres szentenciát, s valóban, igaz lehet, hogy legfőbb érték a szabadság, a szabad gondolat, a szabad szó, a papírra vetett sorok szabad lüktetése. És a harcot ugyan elvesztették végül eleink a túlerő ellen, de a békét megnyerte később az a nemzedék, amely kiegyezésre kényszerítette az osztrák királyt, és amely nemzedék aztán a hazát felépítette. Ez a szabad szellem lengte be ezt a kis haraszti teret március idusán. Nézem Petőfi alakját: katonás tartású fiatalember, egyenes derékkal, kezében a tudás jelképe, a papír. Öntudat, szabad lélek, megváltó gondolat. Bízzunk hát fiainkban és lányainkban. Bízzunk a magyar fiatalokban. Hagyjuk őket repülni, menni előre, ne nyessük le a szárnyaikat, hagyjuk, hogy csillogjanak a magasban. Hadd legyenek szabadok és szépek. Óvjuk a szabadságot, ezt a drága kincset. hp Laffert programok Intézményünkben mutatta be a helyi gimnázium és a Hopp Ferenc Kelet Ázsiai Gyűjtemény bemutatták Baktay Ervin Homo Ludens című önéletrajzi kötetét, valamint az 1936-ban az eredeti kisoroszi indiántáborban készült amatőr filmet, melyen Baktay is szerepet alakít. A rendezvény melynek alkalmából tovább bővült a Helytörténeti Emléktár indián kiállítása is. A helyi vendégeken kívül számos érdeklődő, a múzeumi szakma képviselői, valamint az indián játékok szerelmesei így a Cseh Tamás-féle bakonyi törzs tagjai jelentek meg az eseményen. Ismét nagy sikerrel szerepelt Vásáry André és a Virtuózok Kamarazenekar kvarttettje Nőnapi koncertünkön. Idén új hagyomány elindításával próbálkoztunk. Hangversennyel igyekeztünk emelkedettebbé tenni nemzeti ünnepünket. A Gémesi Géza karmester által dirigált Rondino Kamarazenekar ezúttal Liszt Ferencnek, Petőfi Sándornak állított emléket. Verseket mondott Hajdú Tamás, baktays növendék. A lelkes közönség nagy tapssal köszönte meg a fellépő művészek színvonalas produkcióját. Az ünnep alkalmából a Nemzeti Múzeum korabeli metszeteinek másolatából nyílt kiállítás, mely Gál Vilmos történész segítségével jött létre. Március 22-én a helyi katolikus kórus meghívására a fővárosi Szent Rita kórus adott spirituálé hangversenyt. A Laffert Kúria örömmel adott helyet az egyházzenei rendezvénynek. Idén ismét összművészeti esttel köszöntjük a költészet napját április 4-én 18 órakor a kúriában. Haraszti alkotók ere az alkalomra készített műveiből nyílik kiállítás, majd Filip Tamás, Csepelen élő költővel beszélgetünk. Az irodalmi életben jól ismert költő verseit Csillag Botond színművész mondja el. Az est zárásaképpen Komjáti Áron gitár triójának előadására kerül sor. ATELIER Április 11-én 20 órakor a TEA Egyesület szervezésében Világvége.hu címmel kerül sor színházi előadásra az Atelier-ben Janik László előadásában. Április 13-án 17 órakor Magyar Virtuózok sorozatunk keretében a Royal Salon Orchestra lép fel. A fülbemászó szalonzene mellet teával és süteménynyel várjuk a kellemes vasárnapi muzsikára érkező zenekedvelőket. Dzsingisz kán öröksége címmel nyit meg egy hónapig tartó rendezvénysorozatot nyit meg április 25-én 17 órakor Mongólia budapesti nagykövete. A programsorozat keretén belül mongol régészeti, néprajzi, vallási és képzőművészeti értékeket felvonultató kiállítás, a tatárjárást bemutató történészi előadás, a hunok titkos történetéről készült alkotás vetítése a filmrendező kommentálásával, valamint kosztümös harci bemutató és íjászat várja az érdeklődőket. Két zenei rendezvényre is sor kerül: április 27-én 17 órakor húsvéti koncerttel zárul a Hangáradat sorozat, melyen a sorozat minden eddigi fellépő művésze együttesen szerepel. Május 4-én pedig anyák napja alkalmából a Magyar Virtuóz Kamarazenekar kíséretében Malek Andrea várja a közönséget. A művésznő intézményünkben adott exluzív interjút a KiSDuNa televíziónak. A rendezvényre az elővételben megváltott jegyekre az édesanyák rendkívüli kedvezményt kapnak!

4 6 Baktay hírek Dunaharaszti március Dunaharaszti március 7 Baktay Ervin A név kötelez Hogyan kapcsolódik össze Kis-Nagy Madár, Heverő Bölény és egy iskola? Mit is jelentett Baktay Ervinnek az uradalmi magtár kerítése? Ki tüntetett el Harasztiról egy egész vonatot 1907-ben? Ki lett a 2013/2014-es évben a gimnáziumban az iskola első? Mindezekre a kérdésekre választ ad az alábbi néhány sor. Az idei február számunkra különösen gazdag volt kulturális eseményekben. Nemcsak azért, mert a városban ma már megszokott, hogy szinte minden hétre jut egy tudományos ismertterjesztő előadás, egy kiállítás-megnyitó. Nemcsak azért, mert ebben a pezsgő közösségi életben az iskolák így a Baktay Ervin Gimnázium istermészetes módon veszi ki a részét. Az értékek, amelyekkel gyarapodtunk, amelyeket megmutathattunk és bemutathattunk, méltán tarthatnak igényt országos érdeklődésre, és nyugodtan mondhatjuk ismét részévé váltunk hazánk kultúr-diplomáciájának is. Rendezzük hát a felvetett kérdéseket kronologikus sorrendbe. Február 12-én ismét megjelent nálunk az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének autója. Ezúttal a díszvendégek között nem csak Karyn Posner Mullen sajtó- és kulturális tanácsost köszöntöttük, de velünk volt Gyukics Gábor költő, aki a modern amerikai irodalomnak is avatott tolmácsolója-műfordítója. És minden vendég között a legkülönlegesebb: Jim Northrup (indián nevén Kis-Nagy Madár) költő is. Az egykori észak-amerikai odzsibve őslakosok fia, aki ma is az indiánok természet rendjébe ágyazott életét éli. Verseiben, vagy életútjáról mesélve olyan világból villantott fel töredékeket, ahol az embereknek természetes, hogy van idejük egymásra, ahol az életet az évszakok örök körforgása határozza meg. Tanítványaink a Laffert Kúria dísztermében hallgathatták meg angol nyelvű előadását. A különleges élmény után meglátogatta a Kisorosziból 2013-ban átköltöztetett, Baktay (indián nevén Heverő Bölény) egykori indián társai által létrehívott Western gyűjteményt, ahol saját lakóhelyét, népének öltözködési motívumait is felfedezte, és mesélt az igazi tipiről az indián sátorról, ahol ma, több mint 70 évesen is szívesen él. Kicsit több, mint két héttel később megtartottuk a hagyományos Baktay napot. Az ünnep tradíciójához ma már éppúgy hozzátartozik az, hogy a Baktay Ervin Gimnázium kórusa és a zeneiskola fúvószenekara együtt lép fel, mint ahogy az is, hogy a színvonalas és mulattató színielőadás után a Baktay-tantárgyi versenyek első helyezettjei, az osztályelsők, az iskola első és a Baktay nagyéremmel díjazott tanár átveheti oklevelét, jutalmát. Idén Hertlein Ferenc, a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kapta a külső támogatónak szóló elismerést, és a vele járó Baktay-nagyérmet. Ebben az évben a közösségépítés különös szerepet kapott az iskolai díjazottak esetében, hiszen az iskolaelső Bozóky Gergőnemcsak példás tanuló, de évekig a diákönkormányzatot is igazi vezetőként irányította. A Baktay nagyéremmel kitüntetett tanár minden idők legfiatalabb díjazottjaként Fábry-Hegyháti Júlia tanárnő lett. Az, hogy lelkes pedagógus, kevés lenne jellemzéséhez: tanórai munkája mellett öt éve szervezi fáradhatatlanul és nagy odaadással közösségi rendezvényeinket. Munkája messze meghaladja azt, ami egy középiskolai tanártól elvárható. (Iskolánk sokrétű tevékenységére jellemző az is, hogy kolléganőnk azért nem tudta az ünnepélyen átvenni érmét és oklevelét, mert közel 20 fős küldöttségünkkel az éppen folyó, uniós finanszírozású projektünk keretében Krakkóban volt.) A fődíjat, a Baktay-kupát egész éves teljesítménye alapján a jövőre végző nyelvi előkészítős osztály, a 12.b vehette át méltán ünnepelve azt nem kis büszkeséggel. A Művelődési Házban a gálaműsor és díjátadó után Lehel Endre alpolgármester a Baktay egykori tanítványa majd tanára- nyitotta meg azt a kiállítást, amit a Baktay Modern Művészeti Galéria állományából válogatott Szilvási Gabriella tanárnő. A kiállítás témája: nők a művészetben. Csupa olyan mű jelent meg, és vált hozzáférhetővé bárki számára, amelyekkel nők szólítják meg a kiállítás látogatóit. Itt mondok köszönetet Kórik Borbálának és Koltai Csillának, akik az irodalmi színpad és az énekkar előadását betanították, valamint a József Attila Művelődési Ház dolgozóinak, és Dr. Szalay László polgármester úrnak, akik munkájukkal, illetve támogatásukkal lehetővé tették iskolánk legrangosabb ünnepének megrendezését. Idén a Baktay nap nem ért véget a kiállítás megnyitójával. Hátra volt még egy igazi különlegesség. Példátlannak is mondható a mai kulturális életben, hogy egy iskola, pontosabban az iskolát támogató alapítvány finanszírozza egy szépirodalmi és tudományos szempontból egyaránt fontos könyv kiadását. Baktay Ervin Homo Ludens. Emlékeim nyomában című önéletrajzi munkáját az Iparművészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Gyűjteménye és alapítványunk közösen adta ki. Erre az anyagi forrást Baktay özvegyének, Aditinek az öröksége biztosította. Önéletrajzi írásában Baktay eleven, fordulatos stílusban írja le nemcsak saját éltének, gyermekkorának eseményeit, de századfordulós budapesti és haraszti polgári életformát is. A könyv (mely iskolánkban bárki számára megvásárolható) minden Haraszti iránt elkötelezett, vagy a századforduló életformája iránt érdeklődő számára különleges lehet. Köszönet illeti az elvégzett munkáért Dr. Kelényi Bélát, a Hopp Ferenc Gyűjtemény főmunkatársát, Hegymegi Kiss Áront, aki nemcsak egyike Baktay ma is élő rokonainak, hanem a szöveg gondozását, előkészítését is elvégezte, és külön köszönet illeti Gáll Sándort, aki a Laffert Kúria vezetőjeként elkötelezett támogatója a Baktay-örökség, a Baktay-kultusz ápolásának. S hogy mi köze az uradalmi magtár ma újra Laffert Kúria- kerítésének Baktay gyermekkorához? Nos, amikor Baktay Ervin szülőháza kertjében haraszti barátaival várostromot játszott, a kőfal ebben szerepet kapott. És az egész vasúti szerelvény eltüntetése sem szemfényvesztés volt. Akinek a kíváncsiságát sikerült ezzel felkelteni, bátran ajánlom: vegye kézbe immár 51 éve elhunyt névadónk friss kötetét. A név kötelez. Baktay Ervin a távol-keleti kultúra tudós ismerője volt, egyben felfedező, aki végigjárta Kőrösi Csoma Sándor útját. Örök játékos és örök fiatal. Életművét és életszemléletét bátran állíthatjuk példaként jelenlegi és volt tanítványaink, és akár szép korú olvasóink elé egyaránt. Ennek jegyében folytatjuk munkánkat, amiben a művészetnek és tudománynak, a tőlünk távoli civilizációk és a helyi emlékek megismerésének egyaránt fontos helye van. Sziráki György a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója

5 8 Dunaharaszti március Dunaharaszti március 9 Március 15-e képekben Egy csepp helytörténet március idusának apropóján Molnár Ildikó kutatásai nyomán Történelmünk során több példa is akad arra, hogy magyar földön élő, de nem magyar származású személyek példamutató hazafiakká váltak. Gondoljunk csak az aradi vértanúk több tábornokára, vagy irodalmi életünk egy-egy jeles személyiségére Petőfi (Petrovics) Sándortól Herczeg (Herzog) Ferencig. Hasonlóképpen vált hazafivá Laffert família egynémely tagja is, mely a császári birodalommal szemben felvállalta a polgárosodás és a nemzeti függetlenség eszméjét, beírta nevét az márciusi forradalom és az azt követő szabadságharc történetébe; Laffert Ferdinánd királyi biztos nevéhez fűződik az ún. 100-as polgárság létrehozása, melynek egyik feladata volt, hogy a város közösségének kéréseit megvitassa, és a tanács elé terjessze. Érdekes, hogy az 1729-ben honfiúsított család tagja alig több mint 100 év múlva már a magyar nyelv használatáért küzd:... B. Laffert felszólalt, hogy a beadványoknak egy nyelvűnek, ezen egy nyelvnek pedig az 1836-i 3. törvény után magyarnak kell lenni... olvasható az 1836-os Törvényhatósági Tudósításokban. A családnak már az 1700-as évek elejétől volt háza Pesten amely 1847-ben már nyílt politikai tevékenység otthona lett. Erről Röck István visszaemlékezéséből tudhatunk: 1847-ben az Uri-utcai b. Laffert-házba nyomultunk. Itt egyesültünk a pesti körrel ismét Ellenzéki kör czimmel, gr. Teleki László elnöklete alatt. Kevésbé köztudott, de az Ellenzéki Kör jelentős szerepet játszott a forradalom 12 pontjának megfogalmazásában. Akad olyan Laffert is, aki a harctéren bizonyította a haza iránti elkötelezettségét: december 30-án "a báró Lafferte százados és Friedrich Yates főhadnagy vezette további szakaszok tisztjeik lelkesítő felhívásainak hatására mindaddig ellenálltak, amíg az osztály többi része be nem érkezett. Lafferte a viadalban 14 kardvágást kapott, s félholtan maradt a csatatéren...." írta Hermann Róbert: Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet című munkájában. Gáll Sándor Gyerek program a Művelődési Házban

6 Dunaharaszti március 11 Kőrösi hírek Sikeres szereplés Iskolai tornaverseny A Gróf Széchenyi István Általános Iskola több versenyt is hirdetett márciusban. A 4. osztályosok KOKTÉL című versenyében Nagy Dóra 4. b, Reich Lorett 4.b és Bús Patrícia 4.a osztályos tanulók mérhették össze tudásukat 15 iskola csapataival. A 9. helyezést sikerült megszerezniük. A nagyobbak most jobban vették az akadályokat. A KÖRZET LEGÜGYESEBB CSAPATA című versenyben a legügyesebbeknek bizonyultak : Mészáros Andrea 5.a, Simon Tamás 5.b, Hajdú Szilárd 6.a, Csepregi Fanni 6.b. Így iskolánk már második alkalommal hozhatta el a VÁNDORKUTYÁT. A következő alkalommal már örökre nálunk maradhat. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró versenyre 58 felső tagozatos tanulónk nevezett be.. 15 tanuló munkáját látták esélyesnek a megyei fordulóba való bejutásra. A megyei fordulóban két tanulónk képviselheti iskolánkat: Nagy Tünde 6.b és Horváth Zsófia 8.b. Vannak természetesen olyan gyerekek, akik a versenyzés levelezős formáját kedvelik. A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett NYELVÉSZ versenyen 2 tanulónk bejutott a megyei döntőbe: Szabó Kincső 7.b,, Hernáczki Vivien 7.b. Gratulálunk a szép eredményekhez. További sikeres szereplést kívánunk minden továbbjutottnak. Köszönjük tanárainknak a felkészítést. Tóth Andrea Zrínyi Ilona Matematikaverseny Ebben az évben február 21-én került megrendezésre a Zrínyi Ilona / országos/ Matematikaverseny. Iskolánkból összesen 83 tanuló nevezett be, így a mi iskolánk lett a verseny egyik helyszíne. 177 tanulót láttunk vendégül a megmérettetés idejére. A szervezésen kívül nagy örömünkre szolgáltak a jó eredmények: Fejes Fanni 2.a osztályos tanuló 110 pontos teljesítményével talán a döntő egyik résztvevője lesz. Az eredményhirdetést március 12-én tartják. 100 pontot teljesített még: Balogh Ármin 2.c; Agócs Gréta 2.b; Bedő Bátor 2.b. 90 pontot ért el: Őz Zalán 4.a Szeretnénk, ha jövőre is ilyen sok tanulónk tenné próbára tudását, s még több sikerről számolhatnánk be. Iskolavezetés Könyvtár A hónap művésze Hajdu Andrea Dunaharasztin élek születésemtől fogva. A festészettel 8 éve kezdtem el foglalkozni egy lelki válság után. Elsőként selyemfestéssel készítettem alkotásaimat, melyeket már korábban láthattak itt a könyvtárban. És most szeretnék bemutatni egy új technikát, melylyel másfél éve ismerkedtem meg. Paverpol a neve. Mi is az a Paverpol? Egy dekorációs és szobrászkellék-család, mely új lehetőségeket nyújt a képzőművészetben. Természetes ragasztó, keményítő anyag, melynek segítségével az otthonunkban kidobásra ítélt anyagok felhasználásával gyönyörű alkotásokat hozhatunk létre. Megláttam ebben a lehetőségeket, és Paverpol technika oktatója lettem. Ez a technika lehetővé teszi azt, hogy 3D-s alkotásokat hozzunk létre. A selyem szeretete megmaradt, de kaptam egy új dimenziót. Folyamatosan foglalkoztat a különböző technikák vegyítése, összedolgozása. De beszéljenek helyettem a képek. Paverpol technikával készült képeimet egy hónapig a Városi Könyvtár Mini Galériájában mutatom be az érdeklődőknek, melyre mindenkit szeretettel várok! március 05-én megrendeztük a házi tornaversenyt. A gyerekek két hónapig készültek nagy szorgalommal. Végül 115 tanuló versenyzett és mérte össze tudását. Türelmesen nézték egymás gyakorlatát, s izgultak az eredmény kihirdetéséig. Tavaly óta sokkal többen jöttek és igen színvonalas gyakorlatokat mutattak be. Az első helyezettek: Lőrinczi Rozina, Danhauser Gergő, Szász Barbara, Ulveczky Nóra, Nagy Dominik, Oláh Eszter, Pákozdy Dániel, Bakó Bence, Skrach Abigél, Vörös Nóra, Kovács Milán, Lakatos Laura, Szalay Máté, Jancsó Todoranov Lídia, Kökény Szandra. Kovácsné Tarr Kornélia

7 12 Hunyadi hírek Dunaharaszti március Dunaharaszti március 13 Népdaléneklési verseny a Hunyadiban DigiKoopé január 30-án népdaléneklési versenyt rendeztünk a Hunyadiban. Szathmáry Zita ének szakos tanárnő ötlete alapján a magyar kultúra napja alkalmából dalra fakadtak az alsós és felsős diákjaink egyaránt. Zita néni magyar népviseletben köszöntötte a résztvevőket. Szabály csak az volt, hogy magyar népdalokkal kellett indulni (korcsoportonként). Stábunk (a médiaszakkör 6. a osztályos tagjai), ellátogatott erre a versenyre. Interjúkat készítettünk a szereplőkkel, kamerával rögzítettük az eseményeket és fényképeket készítettünk a fellépőkről és a zsűriről egyaránt. Megkérdeztük a gyerekeket, hogy mennyit tanultak erre a versenyre. Válaszként elmondták, hogy legalább egy héten keresztül gyakorolták a dalokat a felkészítő tanár nénik segítségével. Megtudtuk azt is, hogy sokaknak ez volt az első énekversenye. Arra a kérdésre, hogy mit szeretnek a gyerekek ebben a vetélkedőben, azt válaszolták, hogy szeretnek énekelni, és ezt itt meg is tudják mutatni. A kis énekesek izgatottan várták a fellépésüket, volt, aki Zita tanár néni segítségével, volt, aki Ficsórné Szántó Szilvi tanár néni segítségével készült a versenyre, de volt olyan diák is, akit a tetvére látott el tanácsokkal. Sokan az osztályfőnökük javaslatára mérettették meg magukat. A dalok között szerepelt a Béres legény, a Hull a szilva a fáról és még sok szép magyar népdal. Miután meghallgattuk a több tucat fellépőt, táncház várta az érdeklődőket, melyet Baloghné Kéri Éva tartott. Magyar népzenére ropták a táncot a szorgos kis lábak. Öröm volt látni a sok mosolygós, felszabadult gyermekarcot. Amíg mi táncoltunk, a zsűri nehéz helyzetben volt. Kaltenecker Antalné Kati néni, Szilvi néni és Ligeti Józsefné Franciska néni hosszas tanakodás után döntötte el, hogy ki, milyen helyezést ért el a dalával. Eredmények: évfolyam: I. hely: Póka Sarolta 2.a II. hely: Oláh Tamara 2.a III. hely: Maruzsa Anna 2.a Különdíj: Ritz Júlia 1.d évfolyam: I. hely: Ficsor Anna 3.b II. hely: Tóth-Répási Lilien 3.a III. hely: Sinkó Janka 4.c Különdíj: Ambrus Bendegúz 4.c Hoffer Beáta 4.a Felső tagozat: I. hely: Tuboly Alexandra 8.a II. hely: Horváth Petra 7. c III. hely: Boda Eszter 7.c Különdíj: Pál Zsanett 5.c Köszönjük a felkészítő tanárok, a zsűri és a Humán Munkaközösség tagjainak munkáját. Az ajándékokat a Szatmár Bútor Desing Kft. ajánlotta fel, amit minden fellépő nevében köszönünk szépen. Arra a kérdésünkre, hogy Szeretsz énekelni?, a fellépők mindegyike az Imádok! választ adta. Ebből arra következtetünk, hogy jövőre, a II. Népdaléneklési versenyen újra találkozunk. Hégely Titusz 6. a Korbeli Csilla Az idei tanévben negyedszerre került megrendezésre iskolánkban a kistérségi DigiKoopé matematikaverseny. 4 évvel ezelőtt hiánypótlásként kezdtük el a verseny szervezését, mert a körzetben nem volt lehetőségük a 3. évfolyamos tanulóknak, hogy matematikából összemérhessék tudásukat. A verseny DIGI, mert vannak számítógépen megoldandó feladatok, és KOOPÉ, mivel a verseny második felében a csapatok kooperatív csoportmunkában dolgoznak. Két kategóriában díjaztuk a résztvevők teljesítményét. Az egyéni verseny egy számítógépes és egy feladatlapos fordulóból állt. A gyerekek itt elért pontszáma hozzáadódott az iskolák csapatversenyben elért eredményeihez, így alakult ki a végleges sorrend. Mivel a feladatokat iskolánk tanítói állították össze, így saját tanulóinkat nem indítottuk ezen a versenyen. Így február 26-án a kistérség 9 iskolájának 27 tanulója mérettette meg magát. Mindenki emléklapot kapott, az egyéni és csapatversenyben az első három helyezettet külön jutalmaztuk. Helyezettek Egyéni verseny: I. Görhes Dominik Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szigethalom II. Kovács Domonkos II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dunaharaszti III. Fider Máté József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós Csapatverseny: I. József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós II. Taksony Vezér Általános Iskola, Taksony III. Weöres Sándor Általános Iskola, Tököl Gratulálunk nekik is, és a verseny minden résztvevőjének! Táncot járt a habverő! A február a mi iskolánk alsó tagozatán sem szólhatott másról, mint a farsangi bálra való készülődésről. Február 14-én reggel gyülekeztek a jelmezbe öltözött, álarcot viselő, farsangoló kisiskolások az osztálytermükben. Mindenhol a jelmezesek bemutatkozása, felvonulása nyitotta a műsort. Néhányan nehezen és viccesen mozogtak, hiszen pomponként vagy fogkrémes tubusként nem egyszerű felmászni a pódiumra. Rengeteg fantáziadús maskarát láthattunk: Pl.: zsákbamacskát, ötödik elemet, papagájt, gombán ülő manót, Gombóc Artúrt, a tavasz hírnökét, a gólyát, borsót, hirdetőoszlopot, fáraót, kezesbárányt, egy édes cukorfalatot, botsáskát, fincsi mignont, majd jött egy kis adásszünet, egy tökéletes cipzár, fésülködőszekrény, s nagyon nagy sikert arattak a bástyák is. A mozgózsűrinknek az idén is nagy fejtörést okozott az osztályok legjobbjait kiválasztani. Ám senki sem maradt jutalom nélkül, hisz minden beöltözött jelmezest apró édességgel ajándékoztunk meg, amit a legtöbben hazavittek, mert az osztálybüfék az idén is bámulatos választékkal várták a kisgyerekeket. Az elfogyasztott finomságok után jólesett egy kis mozgás a vetélkedőkön, s természetesen a farsang egyik fénypontja a tombolahúzás sem maradhatott el az osztályokban. Ha szabad személyes élményt írnom, az idei farsangon engem Dr. Horváth Vendel Zsolt vett le a lábamról, aki amellett, hogy életre keltett egy múmiát,dunántúli ugróst táncolt egy csigával. Nagyon szépen köszönjük az idei zsűrink, Magdi néni, Erna néni és Fruzsina néni munkáját! Köszönjük továbbá a kedves szülők rengeteg, s odaadó segítségét, a felajánlott jutalmakat! Humicskó Zsuzsanna Rákóczi farsang Tájház program

8 14 Óvodai beszámoló 2. Dunaharaszti március Dunaharaszti március 15 Mit csináltál az oviban? - Játszottam! A családok életében és a családi nevelésben is jelentős változásokat tapasztalunk. Nevelésünkben különleges figyelmet kell fordítanunk a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és az interkulturális gyermekek nevelésére. Az egyenlő hozzáférés minden kisgyerek számára alapvető jog, ezért minden óvodai dolgozó egészséges szemléletű, hátrányt csökkentő pedagógiai attitűddel rendelkezik. Szakmai munkánk a gyerekekben rejlő kompetenciák kibontakoztatására fókuszál. Teret adunk a gyermeki önkifejezés minden formájának, de továbbra is azt valljuk, hogy az óvoda nem iskola! Az óvodai tevékenységek nagyon sokrétűek és számos területet lefednek. Az értékközvetítés, a hagyományőrzés átszövi pedagógiai programjainkat, de sajátos arculatunk is megmutatkozik. Az óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire épít. Az óvoda az első intézményes szocializációs tér, amely sajátos nevelő hatásával képes arra, hogy a tanulás iránti vágyat az iskolába lépésig kellő mértékben megalapozza. A heti rend kialakítása az óvodapedagógusok feladata. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy az igazodjon a gyermekek szükségleteihez, és minél több időt biztosítson a játékra. A játék hozzájárul ahhoz, hogy megismerjék és megértsék környezetüket. Időt kell hagyni arra, hogy a gyerekek szabadon játszhassanak, szabadon választhassák meg tevékenységeiket. A gyermek alapvető tevékenysége a játék, ez által fejlődik. Az ellátandó alaptevékenységek a Szervezeti és Működési Szabályzatban olvashatók: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés. Hogyan értelmezzük az imént felsoroltakat? Az óvodában a gyermekek nevelése zajlik. A nevelés, mint folyamat, a nap minden pillanatát átszövi. Az óvodában nincsenek tanórák, nincsenek szünetek. A gyermekek a kialakult napirend és a biztonságérzetüket megteremtő szokásrend segítségével igazodnak el az óvodai életben. Az óvodás korú gyermek nyitott, őszinte, érzelmileg irányított lény, akinek nem megtanítani, hanem láttatni kell a világot. Mindig az ő nézőpontját kell megtalálnunk, ő pedig az érzelmek, mozgás, érzékszervek és a játék segítségével tájékozódik, tanul, létesít kapcsolatot és kommunikál. Helyi óvodai nevelési programunkban ennek megfelelően a játék és a kezdeményezések segítségével megtalálható az a fejlesztési irányvonal, mely megfelel a törvényben előírtaknak és a gyermekek valós igényeinek. Az irodalmi nevelés versek, mondókák, mesék és dramatikus játékok tárházát tartalmazza és az anyanyelvi nevelés anyagát is. A zenei nevelés a Kodály módszer alapján zajlik, ahol a megfelelő hangterjedelmű dalok, népdalok, műdalok tanulása és a zenei képességek fejlesztése elsődleges. Környezetünk megismerése elemi feladat. A játékos tevékenységek során tapasztalással és érzelmi motiváltság kialakításával igyekszünk az ismereteket átadni és összefüggéseket felismertetni. Ábrázolás során a környezetismeret anyagát feldolgozva különböző technikákat sajátíthatnak el, miközben fantáziájuk és finommotorikájuk egyaránt fejlődik. Matematikai tapasztalatokat a nap folyamán minden helyzetben, illetve a kezdeményezéseken tervezetten szereznek a gyerekek. Ezek az ismeretek és az általuk fejlődő képességek teszik lehetővé az iskolai matematika tanulását. A testnevelés során a gyerekek egyaránt fejlődnek testi, értelmi, érzelmi és szociális téren is. Ezek a kezdeményezések komplex módon zajlanak. Előkészítésük és tervezésük komoly szakmai felkészültséget igényel, kivitelezésük azonban akkor tekinthető sikeresnek, ha a gyermek játékként éli meg. Tehát, ha feltesszük a kérdést gyermekünknek, hogy Mit csináltál ma az oviban?, és a válasz az, hogy: Játszottam., akkor a gyermek a fejlesztést valóban a számára megfelelő módon kapta meg. Kenessey Beáta, Tóthné Szatmári Ágnes, Ambrus Krisztina, Buzsik Bernadett, Palyaga Boglárka, Kettererné Bauer Mónika, Szabó Andrásné - a cikk további részét következő számunkban közöljük Helyreigazítás A lap februári számában a 14. oldalon megjelent Mit csináltál az óvodában című írásban a szerzők helytelenül használták a családi napközi kifejezést az alábbi mondatban:.meg kell még említenünk, hogy az önkormányzat 60 gyermek számára egy családi napköziben is biztosít elhelyezést, ezzel is könnyítve az óvodáskorú gyermekek intézményes ellátását. A mondat helyesen következő: Meg kell még említenünk, hogy az önkormányzat hatvan gyermek számára egy magán óvodában is biztosít elhelyezést ezzel is megkönnyítve az óvodáskorú gyermekek intézményes ellátását.

9 16 RENDŐRSÉGI HÍREK Dunaharaszti március Dunaharaszti március forint a nyomravezetőnek Pest Megyei Rendőr-főkapitányság március :02 A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztálya 13130/557/2014.bü ügyszámon nyomozást folytat kifosztás bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes március 13-án 23 óra körüli időben szexuálisan zaklatott, illetve bántalmazott egy 20 éves nőt Dunaharaszti egyik utcájában. Ezt követően -kihasználva a sértett sokkos állapotát- megkísérelte eltulajdonítani a táskáját. Az ismeretlen tettes a helyszínről gyalogosan elmenekült. A sértett által adott személyleírás alapján az ismeretlen tettes 40 év körüli, körülbelül 160 cm magas férfi, aki a bűncselekmény elkövetésekor zöld vagy szürke színű polár pulóvert viselt. A férfiról grafika készült. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekménnyel vagy az ismeretlen tettessel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1/ as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható Telefontanú (h-cs: 8-16, p: 8-13) zöld számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívók valamelyikén. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó forint díjat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett. Kékfény A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat lopás gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen az alábbiak alapján: A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettesek március 19-én 14:20 óra körüli időben Dunaharaszti HÉV Felső állomás kerékpár tárolójából 2 db. kerékpárt tulajdonítottak el lakatletépés módszerével. A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyekről vagy a bűncselekményről bármilyen információval rendelkezik értesítse a Dunaharaszti Rendőrőrs a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság / telefonszámát, vagy a központi segélyhívók 107,112 valamelyikét. PÁLYÁZAT Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Gyermekorvosi állás betöltésére területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában. Ellátandó feladatok: A város közigazgatási területén gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában, újonnan kialakított, 900 gyermekes körzetben. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátása is a gyermekorvos feladata. Az Önkormányzat a Gyermekorvosi Rendelő fenntartásához támogatást nyújt. A kötelezően előírt minimum felszerelésről a pályázó gyermekorvos gondoskodik. Elvárások: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakmai önéletrajz, képesítést tartalmazó oklevél hiteles másolata vagy eredetben történő bemutatása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással öszszefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a - pályázattal kapcsolatban - testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A pályázat benyújtási határideje folyamatos, de legkésőbb április 19. Az állás az elbírálást követően a szükséges engedélyek birtokában azonnal betölthető. A pályázatot Dr. Szalay László polgármesternél kell benyújtani, a 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. címre. További felvilágosítás kérhető a polgármestertől személyesen vagy a +36/ es telefonszámon. Dunaharaszti Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata helyettes szülői feladatok ellátására jelentkezőket keres. Ki az, aki igénybe veheti az ellátást? Vannak gondokkal, bajokkal küszködő szülők, akiknek átmenetileg időre van szükségük, amit problémáik megoldására, gyógyulásukra fordíthatnak. Vannak gyerekek, akik e gondok miatt el kell, hogy hagyják saját otthonukat és családjukat. Az ilyen nehéz helyzetbe került családok számára lehet a helyettes szülői gondozás ideális megoldás, amely a szolgáltatás minden résztvevője számára előnyös. A szülők időt kapnak, amit kihasználhatnak arra, hogy helyzetükön javítsanak és ismét vállalni tudják szülői feladataikat. A gyerekek beilleszkedve egy másik család életébe biztonságos, érzelmileg hangsúlyos és változatlan környezetben nevelkedhetnek, néhány napig, hétig, hónapig, amíg szüleik távol vannak. Mi a helyettes szülőség? A helyettes szülők, akik átmenetileg otthonukba fogadják a segítséget kérő családok gyermekeit egy meghatározott időre, munkájukkal hozzájárulhatnak helyzetük javulásához és a gyermek gondozása, nevelése sok új élményt adhat nekik. A lehetőség megoldást nyújt a problémák egy csoportja esetében, amely nélkül a jövőben esetleg súlyosabb gondokat kellene orvosolni. A helyettes szülőség a gyermeket és egész világát elfogadó megbízatás, amely megköveteli, hogy saját érdekeinket háttérbe szorítva tudjunk szülők lenni és fenntartás nélkül képesek legyünk elfogadni az elhelyezett gyermek családi kötelékeit. Ki lehet helyettes szülő? Lehet családos vagy egyedülálló, gyermekes vagy gyermektelen, Ha kedvet érez mások gyermekének gondozására, Ha nem jelent gondot, hogy megszokott életritmusa felborul egy-egy időszakra A jogszabályi előírások szerint helyettes szülő lehet: aki elmúlt 24 éves, büntetlen előéletű, háziorvosa szerint gyermekgondozásra alkalmas egészségileg, otthona gyermekelhelyezésre megfelelő (rendezettség, szülőktől külön szobában való elhelyezés lehetősége) sikeresen elvégezte a helyettes szülő képzést (50 órás tanfolyam) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatunk várja a tevékenységhez kedvet érzők jelentkezését! Jelentkezni személyesen 2330Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14. sz. alatt, érdeklődni a telefonszámon Paréj Józsefné intézményvezetőnél lehet. FELHÍVÁS

10 Új kisállat a családban! Április környékén sok családba beköszönt a boldogság, egy új kiskutyus, kismacska, vagy nyuszi képében. Megpróbálunk néhány jó tanácsot adni, amire oda kell figyelni. Mindenképpen tudni kell, hogy egy kedves háziállat tartása nem csak örömet, hanem időnként gondot, problémát is okozhat, ezért mindig gondoljuk át, hogy jól felkészültünk-e az új jövevényre, és ha igen, akkor beszéljük meg, hogy a családban ki lesz az állat-egészségügyi felelős! Ki az, aki odafigyel az evés-ivási szokásokra, és aki figyeli az állatka ürülékét is, hiszen az nagyon informatív, akármennyire is kellemetlen feladat. Megfelelő házat, fekhelyet kell kialakítani, ahol a környezeti ártalmaktól (szél, eső, hó, hideg) védve tud a kölyök is pihenni. Nyulaknál nagyon fontos a ketrec padozata, ha műanyagon tartjuk, akkor érdemes élethű tereptárgyakat behelyezni, hogy a talppárnáit megfelelően tornáztathatja, és a körmeit is koptathatja. Ne feledjük el, hogy az állatok is kíváncsiak, szeretnek játszani, ezért vegyünk nekik különböző játékokat, amiket időnként cserélve színesebbé tehetjük a mindennapjaikat. Érdemes utánajárni, hogy melyik a legmegfelelőbb táplálék a kis kedvencünknek, és ne dőljünk be annak, hogy azt ehet, amit szeret, hiszen a csokoládét mindenki szereti, de állatokra mérgező, a nyuszi például imádja a salátát, pedig jobb lenne, ha egyáltalán nem enné, vagy csak naponta egy fél levélnyit maximum. Volt már, hogy valaki pörkölttel etette a nyulát! Mindig legyen előttük friss víz. Tévhit az, hogy a nyuszi, vagy a macska nem inna vizet. A táplálékkal bevitt folyadék lehet, hogy csökkenti a víz iránti igényüket, de akkor is szoktak néha titokban egy keveset inni. Legyen tiszta az itató, nehogy gombás, vagy algás fertőzéses problémák alakuljanak ki. Muszáj szót ejtenünk az egészségük megőrzéséről a prevencióról is. Hallottuk már, hogy a kisállatokat vakcinázni szoktuk. Fajtól függően eltérő gyakorisággal szükséges az ismétlő oltásokat beadni. A fertőző betegségek esetében a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, hiszen számos betegség maradandó következményekkel jár. Ha az oltásokat nem kapják meg idejében, a kórokozó vírusok vagy baktériumok által megtámadott, súlyosan megfertőződött állatot gyakran egyáltalán nem, vagy csak hosszadalmas és költséges gyógykezelés árán lehet meggyógyítani. Nem beszélve a tulajdonos további felelősségéről, hiszen az oltatlan kutyák/macskák fertőzési forrást jelentenek a környezetük számára. Bár eltérő mértékben, de azért a háziállatok többsége nevelhető, idomítható. Kutyák jobban, nyulak kevésbé. Ha belegondolunk, a vadon, a természetben élő állatok sem tudnak minden élethelyzetre ösztönből reagálni, nekik is nagyon sok mindent meg kell tanulniuk. Ezért a legjobb lenne a kisállatokat kisiskolába íratni, de mivel még ilyenek nincsenek, így Önöknek, gazdiknak kell kitalálni a képzés alapfeltételeit. Egy-két alapszabályt érdemes a családnak már jó előre megbeszélni, amit mindenki és mindig betart. Például a kutya nem mehet a hálószobába, a macska nem mehet a konyhaasztalra, satöbbi. Higyjék el, ha következetesen mindenki számon kéri ezeket az állaton, és rájuk szólnak, akkor kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatuk lesz. A legtöbb állatfajnak szüksége van falkavezérre, valakire, aki irányít, a problémákat megoldja, a táplálékot beszerzi, a nehéz helyzeteken átsegít. Ha ezt a biztos támaszt mi gazdik tudjuk a kedvenceinknek biztosítani, akkor sokkal mélyebb, bizalmon alapuló szeretetet és hűséget várhatunk tőlük. Dr. Sükösd László Dunaharaszti március 19 Futónagykövetünk jelenti Január illetve február utolsó vasárnapján tartottuk az immár hagyományos becsületbeli futást, hivatalos nevén Yours Truly-t. Büszkék vagyunk rá, hogy városunk rendszeresen felsorakozik országszerte azon település közé, ahol lehetőség van szervezett körülmények között teljesíteni a becsületbeli futást, s ahova a környező településekről is ellátogatnak futni. A Yours Truly egy verseny, másik szemszögből nézve egy hatalmas közös örömfutás - ki minek érzi. Egy dolgot muszáj csupán csinálni ezen a napon: futni. Egy honlapon aztán összehasonlítgathatjuk, hogy ki, milyen országban mennyit, milyet és hol futott. Ez a Yours Truly. A januári becsületbeli futás alkalmával Dunaharasztin 30 futó 434,15 km-t gyűjtött össze. A februári becsületbeli futás alkalmával többen futottunk többet: 38 futó futott 604,1 km-t. Amire büszkék vagyunk, hogy most már nemcsak a résztvevő futók létszáma és a lefutott kilométerek száma növekedett meg, hanem számos támogató, segítő is felsorakozott mögénk, akik ilyen vagy olyan módon segítettek abban, hogy a rendezvényünk sikeresen záródjon. Akiknek köszönetnyilvánítással tartozunk mindezekért itt elsősorban a külsősöket kívánom megemlíteni, hisz érintett futóinkat belső kommunikációs csatornánkon már méltattam: - a Dunaharaszti Polgárőrségnek a rendezvény biztosításáért - a Viktória Üzletháznak, hogy a frissítőállomás helyét kialakíthattuk - a frissítőállomás gyümölccsel való ellátásáért: Mannheim Lénárdnak és a taksonyi Vitaminporta Bt-nek - a frissítőállomásnak biztosított asztalokért és padokért a Nádas Sörözőnek - a frissítőállomás személyzetének : Bazsó Katának, Lovas Évának, Lovas Viktóriának, Nagy Péternek valamint Tornai Anettnek. Utoljára, de nem utolsósorban köszönettel tartozom Árent József Kokinak, aki a szervezésben nyújtott nekem nagy segítséget. Ugyancsak februárban rendezték meg a 4. Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaratont, ahol városunkat két futó, Herbély Szabina és Tarpataky Tibor képviselte. Az időjárás egyre kedvezőbb lesz arra, hogy egyre kellemesebb körülmények között sportoljunk a szabad ég alatt. Különösen kedvező időszak ez azok számára is, akik most jutottak arra az elhatározásra, hogy elkezdjenek futni. Újdonság, hogy kezdőbb futók számára már külön rendszeres csoportos edzési lehetőséget is tudunk biztosítani. Folyamatosan lehet csatlakozni a csütörtök esténként és vasárnap reggelenként tartott közös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz: Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve ben: gmail.com és telefonon: 06-20/ Györgyi Katalin

11 20 Dunaharaszti március Dunaharaszti március 21 Közéleti hírek Gyógyszertárak GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út / Hétfő- Péntek: 8-18 Szombat: 8-13 Vasárnap: zárva SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 2330 Dunaharaszti, Damjanich u / Hétfő-Péntek: Szombat-Vasárnap: zárva SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR 2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. (a Piramis áruháznál) 06-24/ Hétfő- Péntek: 8-19 Szombat: 8-13 Vasárnap: zárva LIGET GYÓGYSZERTÁR 2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. (a TESCO-ban) 06-24/ Hétfő-Szombat: 9-20 Vasárnap: 8-13 Mentők RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS 2300 Ráckeve, Móricz Zs. u (24) SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL- LOMÁS 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u (24) Orvosi ügyelet HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Dunaharaszti, Damjanich u / (A teljes számot tárcsázni kell; a beszélgetések hangrögzítésre kerülnek.) Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs Rendelési idő: Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig Hétvégén és munkaszüneti napon: éjjel-nappal 2014 februári újszülöttek Janó István Vajk Székely Petra Zita Pulugor Patrik Szálka Mirjam Melissza Szvet Kata Provits Roland Tamás Keszthelyi László Tessényi Marcell Surányi Benjamin Tamás Surányi Balázs Teodor Csipai Barbara Csenge Krizsán Petra Jencs Boglárka Kiss Márkó Valentin Peidl Balázs Rózsahegyi Vince február hónapban elhunyt dunaharaszti lakosokneve és életkora: Almási Sándor János, élt 74 évet Balla István, élt 91 évet Iván Ignácné, élt 101 évet Kapin László, élt 56 évet Marosi Zsigmond, élt 80 évet Pallagi Sándorné, élt 83 évet Schivampl Gáspárné, élt 92 évet Tóth Lászlóné, élt 91 évet Hortobágyi László, élt 77 évet Salczer Vilmosné, élt 89 évet február hónapban Dunaharasztin végső nyugalmukra helyezettek neve és életkora: Darók Endréné, élt 75 évet Zsákai Jánosné, élt 80 évet Molnárné Skublics Éva, élt 42 évet Szerető, jólelkű gazdit keresünk ennek az árva szálkás szőrű tacskó fiú-kutyusnak. Nagyon kedves, barátságos, gyerekeket kedvelő kutyuska. Kérjük Önöket - aki megteheti és átérzi nehézségeinket - segítsen a kutyusok élelmezésében, oltások költségeiben. Hálásan köszönjük előre is, a kutyusaimmal együtt a segítségüket. "A kutya a legállhatatosabb barát - az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez." Telefon: Enikő cím: Gazdikereső Visszatekintés és tervek Immáron megint eljött a tavasz, a kis csapatunk megint belekezdett a versenyek előkészületeibe. A tavalyi év folyamán a Club több íjászversenyt szervezett, amelyre számos nevező érkezett az ország egész területéről. Óriási segítség volt számunkra Jászberényi Gyuri által biztosított helyszín, melyet egész évben használhattunk. A hatalmas terület sok lehetőséget biztosított számunkra, itt nyugodtan fogadhattuk a versenyezni vágyókat. Ezúton is köszönjük az ő munkáját, valamint kedves felesége gondoskodó szárnyait. Továbbá hálával tartozunk az önkormányzatnak is, hogy biztosította számunkra a Dunaharaszti Sportszigeten található régi kempinget, versenyeink felkészülésére Korábbi célunk, a jó baráti viszony kialakítása a már régebb óta működő egyesületekkel, sikeresnek mondható. Szeretnénk városunkban minél több sportbarátot vendégül látni az idei évben is. Elsődleges szempontunk továbbra is, hogy szeretett városunk nevét a köztudatban ismertebbé tegyük íjászrendezvényeken, valamint a minket meglátogató kedves vendégeink egy szép napot töltsenek el nálunk. De a kedves íjászat iránt érdeklődőket sem hanyagoljuk el, egész évben szeretettel látjuk őket a Duna Kemping területén hetente két alkalommal, edzéseinken. Idén szintén várjuk gyereknapkor a sok kicsi érdeklődőt. Az idei évben új versenyhelyszínnel bővültünk, amelynek adottságait megpróbáljuk kihasználni új lehetőségekkel és minél nagyobb volumenű versenyek szervezésével. Idén is megállapodtunk fő szakácsunkkal, Krisztiánnal és csapatával, akik számunkra a fenséges ebédet elkészítették. Versenyeink : április 26-án Nyárelő Íjászverseny június 28-án IV. Fakupa Íjászverseny augusztus 16-án Nyári Íjászverseny szeptember 21-én III. Mesék, Hősök, Legendák íjászverseny Haraszti Íjász Club (gabomen) Íjász hírek Hirdetésfelvétel: telefon: Hirdetési árak egész oldal: Ft+Áfa, fél oldal: Ft + Áfa, negyed oldal: Ft + Áfa, nyolcad oldal: Ft + Áfa EGYEDI ÉS MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! KERESSE HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!

12 22 A hónap receptje, a Kisduna étterem ajánlásával Dunaharaszti március Pikáns történet Spanyolországból A hozzávalók: 4 szelet csontos karaj (húsimádóknak lehet kicsit több is) 2 evőkanál olívaolaj 2 fej finomra kockázott hagyma 3 gerezd fokhagyma 4 darab érett, nagy paradicsom, lehéjazva és kockára vágva dkg puhább csípős kolbász 2,5 dl erőleves (a leveskockát nem ajánlom, de ha más nincs ) só, bors, 1 teáskanál fűszerpaprika 30 dkg vékony spagetti vagy cérnametélt Sok év eltelt már azóta, hogy Spanyolországban járva Barcelonától mintegy 80 kilométerre nyugatra, Lleida tartományban megálltam egy taberna-ban ebédelni. Karaj tésztával e nem túl bonyolultnak tűnő fogás meglepett ízletességével. (A tészta, mely eredetileg Kínából származik, arab közvetítéssel már a középkorban eljutott Spanyolországba.) A szószt egy Butifarra nevű spanyol kolbászféleségből, paradicsomból, hagymából és fokhagymából készítették hozzá. Nemrég arra gondoltam, hogy magyar kolbásszal, zamatos magyar paradicsom és fokhagyma felhasználásával is bizonyára remek étel készíthető ebből a receptből. Először mély serpenyőben felforrósítjuk az olívaolajt, és a karajszeleteket hirtelen mindkét oldalukon megpirítjuk. Kivesszük a húst az edényből, és most a hagymát és fokhagymát pároljuk üvegesre. Közben a kolbászról lehántjuk a héját, szétnyomkodjuk vagy apróra vágjuk, majd a hagymához adjuk, és egy kis ideig tovább dinszteljük. Ezután rádobjuk a paradicsomot (télen a hámozott konzerv paradicsom is megteszi), és hozzáöntjük húslevet (a kockaleves helyett én inkább vizet vagy bort használok). Sóval, borssal, paprikával fűszerezzük és röviden összefőzzük. A spagettit kis darabokra törjük és beleszórjuk a raguba (szárazon, nem megfőzve!). A tetejére helyezzük a karajszeleteket és annyi forró vízzel öntjük fel, amennyi éppen ellepi. Addig főzzük, amíg a tészta megpuhul (Vigyázat, ne főzzük agyon! Inkább maradjon egy kicsit keménykés a tészta, mint túlfőtt.) Gyorsan elkészíthető étel. Ha nincs csípős kolbászunk, egy kevés apróra vágott erős zöldpaprikát adjunk a hagymához, mert az enyhe csípősség fontos ennél az ételnél. Száraz vörösbor illik hozzá. A spanyol éttermekben minden vendég elé kancsóban vagy üvegben vörösbort tesznek az asztalra, ez az ételhez jár. Ez akár egy már megkezdett palack is lehet, hisz amit az egyik vendég meghagy, az vándorol tovább a következő asztalra. Ha valaki kiiszsza az üveget, rögtön hozzák a következőt, de megtörténhet, hogy ennek már csak az alján van egy kevés bor. Legalábbis amikor én ott jártam, még így volt. Schwarz Volker Birkózók Gustave Courbet alkotását nézem. A hatalmas méretű kép azt a protokollmentes pillanatot ábrázolja két ember között, mikor egymás manipulálása kizárólag a nyers fizikai erőre, az izmok állapotára van bízva. A két sportoló, birkózó azt a sportágat űzi, amely talán a legősibb az összes között. Melyben azzal a zsákmányszerző atavisztikus erővel, elszántsággal ugranak egymásnak az ellenfelek, amely a létfenntartásunkat jelentette a kezdeti időkben. A festmény a küzdelem kritikus pillanatát ábrázolja, mikor a két egymásnak feszülő test láthatóan nem bír egymással, a küzdelem holtponton van. A realista alkotás ezt a stációt kiválóan ábrázolja. Minden izom megfeszül, minden ér kidagad, mindketten utolsó csepp erejükig küzdenek. Láthatóan a kép jobb oldalán álló sportoló van előnyösebb helyzetben, hiszen a következő pillanatban kibillentheti ellenfelét. A festő éppen ezért, az ő arcát ábrázolja, a későbbi vesztes már fejet hajt. A folytatást már a néző, vagyis mi képzelhetjük a képhez. A győztes felemelt kézzel ünnepel, a vesztes gratulál, összeölelkeznek, most már nem ellenfélként, hanem, mint sporttársak. Hányszor láttunk erre példát a sportközvetítések során, mikor a birkózó az ellenfelét örömében, körbe viszi a szőnyegen. Vagy a bokszoló, a saját győzelmének kihirdetése után, a magasba emeli a vesztes kezét. A küzdősportban számtalan ilyen sportszerű, lélekemelő pillanatnak lehetünk tanúi, mert itt alapkérdés a másik tisztelete. Azért is különösen izgalmas ez, mert a győzelemhez az ellenfél fizikai bántalmazása kell, annak testi fájdalmat kell okozni. De más sportágakban is tetten érhető ez a fair play viselkedés. Például pár éve a Tour de France kerékpáros világverseny egyik hegyén, a két favorit egymás mellett haladt, messze a mezőny előtt, és az egyik megcsúszott egy olajfolton, s elesett. Ellenfele megállt, bevárta és folytatták az öldöklő iramot a hegyen felfelé. Máskor, a Bundesliga egyik mérkőzésén, a bíró tizenegyest ítélt, mert úgy látta a keresztező játékos a tizenhatoson belül felrúgta ellenfelét. A csatár felugrott a földről, a bíróhoz rohant, s közölte vele hogy, fűcsomóban botlott el: kirúgás. Később a visszajátszás őt igazolta. Gyönyörű jelenet volt. Pedig győzni akar mindenki, de nem mindegy hogyan. Tisztelem az ellenfelet, mert nélküle nincs győzelem. Az ő ellenállása, ereje, helytállása adja az én győzelmem értékét, és győzni mindenki szeret, hiszen a megfogantatás pillanatában kódolva lett bennünk ez az érzés: valahol mindannyian győztesek vagyunk, és vágyunk erre életünk során is. De vissza a képre. A hátteret a szabadban festette a mester, a két figurát műteremben. Jól látható ez az eltérő megvilágításban, árnyékokban. A festmény (252x198 cm) itt látható Budapesten a Szépművészeti Múzeumban. Lehel Pure HARASZTI Baráti üdvözlettel, március Ne mondd, hogy nincs időd semmire! A te napod sem rövidebb mint Michelangelo, Pasteur, Teréz anya, Leonardo da Vinci, Albert Einstein vagy Jézus egy napja! Gyakran van úgy, hogy rohanás közben nem veszi észre az ember, milyen apróságok történnek a környezetében. Rügyeznek a fák, nyílnak a virágok, a gyerek ötöst kapott matekból, valaki visszamosolygott a Héven. Valahogy túlértékeljük az időt, vagy annak hiányát. A "nincs" alatt legtöbbször lustaságunkat, fáradtságunkat, vagy csak azt értjük, hogy elpiszmogtuk az időt. Persze, néha órákig meredünk a képernyőre. De: sétálni nincs időnk. Átfutjuk a neten a híreket. Valódi újságot vagy könyvet olvasni sajnos nincs időnk. Itt a tavasz. Szakítsunk időt egymásra, magunkra, a családunkra. Nézzünk körül, és változtassunk nézőpontot, legalább. Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. (Albert Einstein). IMPRESSZUM Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester, Mikó F. László ( ) Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tel.: Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal, Fotó: Teszár Ákos, Rácz Róbert, szerzők A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a. Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok szerkesztésére. A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Megjelenik 8500 példányban. ISSN

13 Pure HARASZTI

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. január - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra Baktay - Weimar UNESCO konferencián Szimultán a mesterrel Sakkparti

Részletesebben

HÍREK. Interjú Vándorfi Lászlóval. Baráti Bogrács Parti Gyermekbarátok Balatonszárszón

HÍREK. Interjú Vándorfi Lászlóval. Baráti Bogrács Parti Gyermekbarátok Balatonszárszón DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. július- Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Interjú Vándorfi Lászlóval Baráti Bogrács Parti Gyermekbarátok Balatonszárszón A Magyar Színházban jártunk Dunaharasztin

Részletesebben

HÍREK. Laffert programok Testületi ülés Az indológus indián Zöldhulladék-gyűjtés Színházi bemutató DMTK Sportbál "Esélyed a tanulás"

HÍREK. Laffert programok Testületi ülés Az indológus indián Zöldhulladék-gyűjtés Színházi bemutató DMTK Sportbál Esélyed a tanulás DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. március - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Laffert programok Testületi ülés Az indológus indián Zöldhulladék-gyűjtés Színházi bemutató DMTK Sportbál "Esélyed

Részletesebben

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Laffert programok Ülésezett a Testület DMTK utánpótlás sikerek Hétköznapi hős Veszélyeshulladék gyűjtés Harasztin

Részletesebben

HÍREK. Készülnünk kell a jövőre Wagabond Korzó A Mátyás-barlagban jártunk Búcsúszavak Spárga a király

HÍREK. Készülnünk kell a jövőre Wagabond Korzó A Mátyás-barlagban jártunk Búcsúszavak Spárga a király DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Készülnünk kell a jövőre Wagabond Korzó A Mátyás-barlagban jártunk Búcsúszavak Spárga a király 2 Dunaharaszti

Részletesebben

HÍREK. Hunyadi iskola Közmeghallgatás Íjász verseny Hűvösvölgyi Ildikó előadása

HÍREK. Hunyadi iskola Közmeghallgatás Íjász verseny Hűvösvölgyi Ildikó előadása DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. február - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Hunyadi iskola Közmeghallgatás Íjász verseny Hűvösvölgyi Ildikó előadása Borítóképünkön: Farsang a Kőrösiben

Részletesebben

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. május - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. május - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. május - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Múzeumok Éjszakája Amrita Sher-Gil a Laffertben Testületi hírek Mélyföldtől a Felföldig A Szivárvány Óvoda kirándul

Részletesebben

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. december - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok 2 Dunaharaszti

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

HÍREK. Összetartozás Baráti nap a Petőfi-ligeten Közalkalmazottak napja Marokkói ízek Gela

HÍREK. Összetartozás Baráti nap a Petőfi-ligeten Közalkalmazottak napja Marokkói ízek Gela DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. június- Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Összetartozás Baráti nap a Petőfi-ligeten Közalkalmazottak napja Marokkói ízek Gela Turtza László: Madonna A

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 4. szám 2009. október 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található.

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található. A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 3. szám 2013. március Ünnepeltünk Március 14-én, csütörtök este 18 órakor került megrendezésre a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk 2008. január 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft Január 12-én szombaton délután ½ 5-kor a római katolikus templom előtt 14. alkalommal emlékeztünk meg a

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben