Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Kárász Imre publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehető tudományos publikációk köre KÁRÁSZ Imre (szerk.)(2011): Vásárhelyi István ( ). Tőzliliom Egyesület, Eger, p KÁRÁSZ Imre (2011): Changes of the structure in a Turkey-oak forest after a tree decline in North-Hungary. Global Change and Forest Diseases: New Treats, New Strategies. Cantabria (Spain), p (társszerzı) KÁRÁSZ Imre (2010): A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra való oktatás értékelése a hazai felsıoktatásban. VI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia április , Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza p. (társszerzı) 4. KÁRÁSZ Imre (2010): Pedagógusképzés. In: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés Harmadik, átdolgozott kiadás. (szerk.: Vásárhelyi J.), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, p KÁRÁSZ Imre (2010): Minıségbiztosítás a környezeti nevelésben. In: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés Harmadik, átdolgozott kiadás. (szerk.: Vásárhelyi J.), Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, p KÁRÁSZ Imre (2010): Adatok egy hazai cseres-tölgyes erdı cserjeszintjének változásaihoz. VI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Nyíregyháza, április Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza p. (társszerzı) 7. KÁRÁSZ Imre (2010): Data to the changes int he stucture of shrub layer in a Hungarien oak-forest ecosystem. Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment, 2. p (társszerzı) 8. KÁRÁSZ Imre (2010): Role and efficiency of environmental competences organised on great plain for the ecological and environmental education. International Conference: Natural and Artificial Ecosystems in the Somes-Cris-Mures-Tisa River Basin, Arad, Abstract Book p KÁRÁSZ Imre (2010): Dynamics of shrub layer after tree decay in an oak forest in Hungary.Northern Primeval Forests: Ecology, Coservation & Manaement. Int. Conference, Sundsvall (Sweden), 9-13 August 2010, Abstracts p (társszerzı) KÁRÁSZ Imre (2009): Populációdinamikai megfigyelések a Nagy-Eged hegyipókbangó (Ophrys sphegodes Mill.) állományában. V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia március Kolozsvár p. 11. KÁRÁSZ Imre (2009): Egy hazai cseres-tölgyes erdı alacsony cserjeszintjének változásai 1 év alatt. VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest, november p. (társszerzı) 12. KÁRÁSZ Imre (2009): The physiognomical structure changes of shrub layer in the

3 Síkfıkút oak-forest from 2002 to nd European Congress of Conservation Biology. 1-5 September, Absrtact, Prague. p.194. (társszerzı) 13. KÁRÁSZ Imre (2009): netquipment of the teacher in environmental studies 7 th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, University of Daugavpils, Latvia, May (in press) (társszerzı) 14. KÁRÁSZ Imre (2009): Sustainable Development in Environment BSc in Hungarian Higher Education. 7th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education. Institute of Sustainable Education Daugavpils University, Latvia, May 5-8, (in press) (társszerzı) 15. KÁRÁSZ Imre (2009): Környezetvizsgáló módszerek (Terepgyakorlatok). EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p KÁRÁSZ Imre (2008): The physiognomical structure of shrub layer in the Síkfıkút oakforest in 2007-I. Acta Pericemonologica rerum ambientum Debrecina Tomus 3, Debrecen p. (társszerzı) 17. KÁRÁSZ Imre (2008): Role of media in students life and their environmental education. A survey of students aged 13 to 17. In. : Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol p. (társszerzı) 18. KÁRÁSZ Imre (2008): A síkfıkúti cseres-tölgyes erdı cserjeszinjének fiziognómiai struktúra viszonyai 2002-ben. Kitaibela (XIII./1.) p. (társszerzı) 19. KÁRÁSZ Imre (2008): A média szerepe a környezeti nevelésben egri diákok körében végzett felmérés alapján. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. I. kötet, Debrecen p. (társszerzı) 20. KÁRÁSZ Imre (2008): A síkfıkúti cseres-tölgyes erdı cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai 2007-ben I. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. II. kötet, Debrecen p. (társszerzı) 21. KÁRÁSZ Imre (2008): A környezettan-tanár elektronikus eszközkészlete. Acta Acad. Paed. Agriensis, XXXV. Sectio Pericemonologia p. (társszerzı) 22. KÁRÁSZ Imre (2008): A síkfıkúti cseres-tölgyes erdı fiziognómiai struktúraváltozásának vizsgálata 1972 és 2002 között. Acta Acad. Paed. Agriensis, XXXV. Sectio Pericemonologia p. (társszerzı) 23. KÁRÁSZ Imre (2008): A bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus SCOP.) gyökérrendszerének szerkezete a síkfıkúti tölgyesben. Acta Acad. Paed. Agriensis, XXXV. Sectio Pericemonologia p. 24. KÁRÁSZ Imre (2008): A síkfıkúti cseres-tölgyes erdı cserjeszintjének fiziognómiai struktúra változásai a klímaváltozás tükrében. A Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyőlés szeptember 25-26, Budapest p. (társszerzı) 25. KÁRÁSZ Imre (2008): Mélybe nyúló építkezés. A gyökérzet emeletei. In: Dosztányi I.(szerk.): Útravaló a tudás birodalmából - a természet fortélyai 2. Sokszólamú újjászületés. Természetbúvár Kiadó, Budapest p. 26. KÁRÁSZ Imre (2008): The role and possibilities of the hungarian open-air school network in the education for sustainability. The 6th International Conference Sustainable Development, Culture and Education. June 4-7, 2008., Conference Guide, Eskisehir, Turkey. 26. p. (társszerzı) 27. KÁRÁSZ Imre (2008): The role of the media in the environmental education ont he basis of a survey among students between the age of years. The 6th

4 International Conference Sustainable Development, Culture and Education. June 4-7, 2008., Conference Guide, Eskisehir, Turkey. 52. p. (társszerzı) KÁRÁSZ Imre (2007): Environmental learning packages in Hungary. Acta Pericemonologica Debrecina, Tomus 2, Debrecen p. (társszerzı) 29. KÁRÁSZ Imre (2007): The role and efficiency of the environmental educational packages int he education for sustainability. Acta Pericemonologica Debrecina, Tomus 2, Debrecen p. (társszerzı) 30. KÁRÁSZ Imre (2007): Education Packs in Hungary. 5th international JTET Conference, May 30-June 2, 2007., Debrecen, Hungary p. (társszerzı) 31. KÁRÁSZ Imre (2007): Application of the Environmental Educational Packages int he Education for sustanaibility in the Secondary Schools. Procceding of the 1st International Conference Environment Natural Sciences Food- Industry in European Context. Baia Mare p. (társszerzı) 32. KÁRÁSZ Imre (2007): A környezeti oktatócsomagok szerepe és hatékonysága a fenntarthatóságra oktatásban. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Pericemonologica, XXXIV p. (társszerzı) 33. KÁRÁSZ Imre (2007): A síkfıkúti cseres-tölgyes erdı cserjeszinjének fiziognómiai struktúra viszonyai 2002-ben. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Pericemonologica, XXXIV p. (társszerzı) 34. KÁRÁSZ Imre (2007): A Ligustrum vulgare L. gyökérrendszerének szerkezete a Síkfıkúti tölgyesben. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Pericemonologica, XXXIV p. (társszerzı) 35. KÁRÁSZ Imre (2007): The Role and Efficiency of the Environmental Study Packs int he Education for Sustainability. 5th international JTET 36. Conference, May 30-June 2, 2007., Debrecen, Hungary. 18. p. (társszerzı) 37. KÁRÁSZ Imre (2007): Lehetıségek és korlátok a felsıoktatásban a környezeti képzés reformja. In.: A fenntarthatóságra oktatás-nevelés gyakorlata. Tőzliliom Egyesület, Eger p. 38. KÁRÁSZ Imre (2007): A fenntarthatóságra oktatás-nevelés gyakorlata. Egri példák. Tőzliliom Egyesület, Eger p KÁRÁSZ Imre (2006): The role of Field Studies in the Methodological Preparation of the Teachers in Environmental Sciences. Journal oftecher Education and Training, vol. 6., Daugarpils University (Latvia) p. (társszerzı) 40. KÁRÁSZ Imre (2006): Root-system of Crataegus monogyna L. in oak forest of Síkfıkút. Acta Acad. Paed. Agriensis Sectio Pericemonologica, XXXIII p. 41. KÁRÁSZ Imre (2006): A környezeti orientáció vizsgálata Debrecenben a szelektív hulladékgyőjtés tükrében. Acta Acad. Paed. Sectio Pericemonologica XXXIII p. (társszerzı) 42. KÁRÁSZ Imre (2006): A cserjeszint fiziognómiai struktúrájának változása a síkfıkúti tölgyesben 1972 és 1997 között. Acta Acad. Paed. Agriensis Sectio Pericemonologica, XXXIII p.

5 43. KÁRÁSZ Imre (2006): Az Adácsi-víztározó élıvilága és természetvédelmi értékelése. In: Estók B. (szerk.): Kis-tó projekt Életfa Környezetvédı Szövetség, Eger p. (társszerzı) 44. KÁRÁSZ Imre (2006): The Role of Field Studies int he Methodological Preparation for the Teachers in Environmental Sciences. In: Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development. Conference guide. The Fourth Int. Journal of Teacher Education and Training Conference, May 31-June 3, 2006, Helsinki. 68. p. (társszerzı) 45. KÁRÁSZ Imre (2006): Examination of the Environmental Attitude Forming Effect of Open-air Scholls throgh a Hungarian Example. In Education for Sustainable Develpoment. Conference guide. The Fourth Int. JTET Conference, may 31- june 3, 2006, Helsinki p. (társszerzı) 46. KÁRÁSZ Imre (2006): Jubileumi KOKOSZ találkozó. Per Naturam Hírlevél 2006/1. sz. TKTE, Bp p. 47. KÁRÁSZ Imre (2006): Elıszó. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXXIV Sectio Pericemonologica p. (társszerzı) 48. KÁRÁSZ Imre (2006): Természetvédelem és ökoturizmus. Környezeti szakképzés 1. EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p. 49. KÁRÁSZ Imre (2006): Biológiai és természetvédelmi gyakorlatok (Gyakorlati praktikum II.). Környezeti szakképzés 2. EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p. (társszerzı) KÁRÁSZ Imre (2005): Importance of Methodological Courses in Teacher Education and Training. Procceding CD. The 3rd International Journal of Teacher Education and Training Conference, May 2005 (Vechta-Germany). Detter Lindau-Bank-Klaus Dieter Scheer (Ed.): Holistic Education. Conference Guide. VechtaerVerlag für Studium, Wissenschaft und Forschung p. (társszerzı) 51. KÁRÁSZ Imre (2005): Heves megyei települések védett geológiai jellegő természeti értékei. In.: Dobos A.-Ilyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékeink védelme. EKF, Eger p. 52. KÁRÁSZ Imre (2005): A terepgyakorlatok szerepe a környezetvédelem szakos tanárok módszertani felkészítésében. In.: Tanárképzés, szociális képzés, gyermekvédelem. Tudományos Konferencia, EKF, Eger p. (társszerzı) 53. KÁRÁSZ Imre (2005): A gyökérzet emeletei. TermészetBÚVÁR, 2005/3 sz p KÁRÁSZ Imre (2004): A tanösvények szemléletformáló szerepe. TermészetBÚVÁR,59. évf. 2004/ 2. sz p. 55. KÁRÁSZ Imre (2004): Környezeti oktatás a fenntarthatóságért A környezeti képzés reformja. METESZ Heves Megyei Szervezete Tudományos közlemények 7. A Magyar Tudomány Napja, Eger, p. 56. KÁRÁSZ Imre (2004): Gyakorlati praktikum II. Biológiai és természetvédelmi gyakorlatok. Pedagógus Környezeti Továbbképzés 19. kötet, EKF- Környezettudományi Tanszék, Eger p. (társszerzı)

6 KÁRÁSZ Imre (2003): Környezet és tehetséggondozás. Kaán Károly Verseny jubileumi könyv. Benkı Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Mezıtúr p. (társszerzı) 58. KÁRÁSZ Imre (2003)(szerk.): Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon. Tőzliliom Egyesület, Eger p. 59. KÁRÁSZ Imre (2003): A környezeti képzés helyzete az elsı ankét eredményeinek tükrében. II. Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. EKF Környezettudományi Tsz p. 60. KÁRÁSZ Imre (2003): A környezettudományi szakok képesítési követelményeinek kreditálása. II. Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. EKF Környezettudományi Tsz p. 61. KÁRÁSZ Imre (2003)(szerk.): II. Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék, november 7-8., Eger p. 62. KÁRÁSZ Imre (2003): Pedagógusképzés. In: Victor A.-Vásárhelyi T. (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest p. (társszerzı) 63. KÁRÁSZ Imre (2003): Minıségbiztosítás a környezeti nevelésben. In: Victor A.- Vásárhelyi T. (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest p. 64. KÁRÁSZ Imre (2003): A fenntarthatóságot szolgáló képzések az Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Juhász Nagy Á.- Sapsál J. (szerk.): Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsıoktatásban. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, Budapest p KÁRÁSZ Imre (2002): Heves megyei természetvédelmi kalauz. Tőzliliom Egyesület, Eger p. 66. KÁRÁSZ Imre (2002): Adatok az Acer campestre L. és az Eunymus verrucosus Scap. gyökérzetéhez. Acta Acad. Paed. Agriensis XXIII. EKF, Eger p. 67. KÁRÁSZ Imre (2002): A síkfıkúti tölgyes cserjeszintjének struktúraadatai 1988-ban. Acta Acad. Paed. Agriensis XXIII. EKF, Eger p. (társszerzı) 68. KÁRÁSZ Imre (2002): Adatok Eger flórájához I. Eger ipari övezetének virágos növényei. Acta Acad. Paed. Agriensis XXIII. EKF, Eger p. (társszerzı) 69. KÁRÁSZ Imre (2002): A Galagonyás-völgy természetvédelmi értékelése. Acta Acad. Paed. Agriensis XXIII. EKF, Eger p. (társszerzı) 70. KÁRÁSZ Imre (2002): Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. Eszterházy Károly Fıiskola, november 8-9., Eger p. 71. KÁRÁSZ Imre (2002): A környezetvédelem szakos pedagógusképzés helyzete. Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. EKF, Eger p. 72. KÁRÁSZ Imre (2002): A környezeti képzés helyzete az Eszterházy Károly Fıiskolán. Felsıoktatási Környezettani Képzési Ankét. Elıadások. EKF, Eger p. 73. KÁRÁSZ Imre (2002): Veszélyeztetett növényfajok Heves megye helyi védettségő területein. Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete. Magyar Biológiai Társaság, Budapest p. 74. KÁRÁSZ Imre (2002): Kaán Károly Természet- környezetismereti Verseny. Mezıtúr p. (társszerzı)

7 75. KÁRÁSZ Imre (2002): A környezeti képzés elsı évtizede az egri fıiskolán. Jubileumi kiadvány. EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p. 76. KÁRÁSZ Imre (2002): Praktikus útitárs. Könyvismertetés: Simon T.: A magyarországi edényes flóra határozója. 2002/2. sz. 36. p KÁRÁSZ Imre (2001): A síkfıkúti erdı cserjeszintjének strukturális változásai. In.: Borhidi A.- Botta-Dukát Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón I. MTA Mőhelytanulmányok sorozat, MTA, Bp p. 78. KÁRÁSZ Imre (2001): Environmental aducation in techers training in Hungary. Acta pericemonologica rerum ambientum Debrecen. 1: (társszerzı) 79. KÁRÁSZ Imre (2001): Az ökológiai képzés helyzete és feladatai a tanárképzésben (az egri fıiskola példáján). Akadémiai Mőhely, Közgyőlési elıadások 1999 I-II. MTA, Budapest p. 80. KÁRÁSZ Imre (2001): Nagy-Eged hegy tanösvény. Tőzliliom Egyesület Kiadványai. Eger. (6 oldalas színes ismertetı kiadvány) 81. KÁRÁSZ Imre (2001): Gyakorlati praktikum I. (Fizikai, kémiai és technikai gyakorlatok) Pedagógus környezeti továbbképzés sorozat, 18. kötet, EKF- Környezettudományi Tanszék, Eger p. (szerkesztı) 82. KÁRÁSZ Imre (2001): Iránytő a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és megvalósításához a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Tőzliliom Egyesület, Eger p. 83. KÁRÁSZ Imre (2001): Kalauz a közösségekhez. Könyvismertetés: Hortobágyi T. Simon T.: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Természetbúvár, 2001/4. sz., 37. p. 84. KÁRÁSZ Imre (2001): Érték, minıség, iskola. Természetbúvár, 2001/3. sz p KÁRÁSZ Imre (2000): Az ökológiai alkalmazkodás fiziognómiai jelei cserjék gyökérrendszerénél (Phisignomical signs of ecological adaptation in case of rootsystem of shrubs. Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecologica Huhg. 11/1, V. Magyar Ökológus Kongresszus. 1. rész: Elıadások és poszterek kivonatai. 79. p. 86. KÁRÁSZ Imre (2000): Az Euonymus verrucosus Scap. Gyökérzetének fiziognómiai szerkezete a síkfıkúti tölgyesben. (Physiognomical structure of roots of Euonymus verrucosus Scap. In oak forest at Síkfıkút) Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecologica Huhg. 11/1, V. Magyar Ökológus Kongresszus. 1. rész: Elıadások és poszterek kivonatai p. (társszerzı) 87. KÁRÁSZ Imre (2000): Természetvédelem. Pedagógus környezeti továbbképzés sorozat, 12. kötet, EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p. 88. KÁRÁSZ Imre (2000): Környezeti nevelés szervezett iskolai és iskolán kívüli formái, közösségi és felnıtt nevelési programok. Környezet és társadalom távoktatási tanfolyam. Kelet-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ, Debrecen p. (társszerzı) 89. KÁRÁSZ Imre (2000): Környezeti nevelés szervezett iskolai és iskolán kívüli formái. Olvasókönyv. Környezet és társadalom távoktatási tanfolyam. Kelet-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ, Debrecen p. (társszerzı) 90. KÁRÁSZ Imre (2000): Kaán Károly Természet- környezetismereti Verseny. Tanári segédanyag, Mezıtúr p. (társszerzı)

8 91. KÁRÁSZ Imre (2000): Érték, minıség, minıségbiztosítás környezeti nevelés. Új- Körkép tematikus különszám szept. 4. p. 92. KÁRÁSZ Imre (2000): Segédanyag a pedagógus környezeti továbbképzéshez. Hálózat, 48. szám p. 93. KÁRÁSZ Imre (2000): Temetı a Tisza?! Optimista ökológus gondolatok a vízszennyezésrıl. Paletta, VI. évf. 2. sz p. 94. KÁRÁSZ Imre (2000): Egri fıiskolások a környezetkultúráért. Paletta, VI. évf. 4. sz. 4. p KÁRÁSZ Imre (1999): Terepbotanikai kalauz. Könyvismertetés: Simon T.-Seregélyes T.: Növény-ismeret. Természetbúvár 1999/1. sz. 23. p. 96. KÁRÁSZ Imre (1999): Környezeti tudatformálás a tanárképzı fıiskolákon. Új KÖR- KÉP, XI. évf. 5. sz p. 97. KÁRÁSZ Imre (1999): Terepi környezeti nevelés. Pedagógus környezeti továbbképzés sorozat, 16. kötet, EKF, Környezettudományi Tanszék, Eger p. 98. KÁRÁSZ Imre (1999): Kaán Károly Természet- környezetismereti Verseny. Tanári segédanyag, Mezıtúr p. (társszerzı) 99. KÁRÁSZ Imre (1999): Környezeti képzés és továbbképzés. Pedagógus környezeti továbbképzés sorozat, 1. kötet, EKF-Környezettudományi Tanszék, Eger p KÁRÁSZ Imre (1999): A környezetpedagógia idıszerő kérdései. Pedagógus környezeti továbbképzés sorozat, 17. kötet, EKF-Környezettudományi Tanszék, Eger p KÁRÁSZ Imre ( ): Root system examinations on the forests of the Hungarian mountain-ranges of medium height. Folia Hist. Nat. Musei Matraensis, 23: p. (társszerzı) 102. KÁRÁSZ Imre (1998): A környezeti pedagógusképzés jelene és perspektívája Magyarországon. Magyar értelmiségképzés a XXI. század kapujában c. tudományos konferencia máj , Eger p KÁRÁSZ Imre (1998): Tíz esztendı a mérlegen. Természetbúvár 1998/3. sz p KÁRÁSZ Imre (1998): A nagyvisnyói kıfalak. Környezetvédelem, 1998/6. sz. 29. p KÁRÁSZ Imre (1998): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia: 10. Felsıoktatás, Bp p. (magyarul és angolul) (társszerzı) 106. KÁRÁSZ Imre (1998): A környezeti képzés és nevelés fejlesztésének stratégiai elemei a magyar felsıoktatásban. MMK Környezetvédı Klubjának Füzetei 2., Eger p KÁRÁSZ Imre (1998): A Tien-santól a Tau-kum sivatagig. (Kazahsztáni útibeszámoló). MMK Környezetvédı Klubjának Füzetei 2., Eger p KÁRÁSZ Imre (1998): A városi természet megismerésének lehetıségei a fıiskolai képzésben. MMK Környezetvédı Klubjának Füzetei 2., Eger p KÁRÁSZ Imre (1997): Ökológiai vizsgálatok erdıtársulásokban. Habilitációs tézisek. Sopron p.

9 110. KÁRÁSZ Imre (1997): Természetvédelmi körkép Heves megyében. MMK Környezetvédelmi Klubjának Füzetei 1., Eger p KÁRÁSZ Imre (1997): A környezeti képzés és nevelés mőhelyei Heves megyében. MMK Környezetvédelmi Klubjának Füzetei 1., Eger p KÁRÁSZ Imre (1997): A Nagy-Eged hegy természetismereti tanösvény. MMK Környezetvédelmi Klubjának Füzetei 1., Eger p KÁRÁSZ Imre (1996): Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum. Pont Kiadó, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1996): The root system of Juniperus communis L. in a sandy soil in Central Hungary. Acta Phytogeorg. Suecica, p KÁRÁSZ Imre (1996): Helyi jelentıségő természeti értékek helye és szerepe a környezeti nevelésben. In.: Csonka Cs. - Hegymeginé Nyíri E. - Gulyás P.-né - Kárász I. (szerk): Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában. TKTE, Aqua Kiadó, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1996): A környezetvédelem szakos tanárképzés helyzete az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Csonka Cs.-Hegymeginé Nyíri E.- Gulyás P.-né - Kárász I. (szerk.): Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában. Aqua Kiadó, Budapest, TKTE, p KÁRÁSZ Imre (1996): Jámbor Vilmos és a recski arborétum. Recsk Nagyközség Önkormányzata kiadványa. Recsk , p. (társszerzı) 118. KÁRÁSZ Imre (1996): Nevezetes fáink. Famatuzsálem a Mátrában. Természetbúvár, 1996/4. sz p KÁRÁSZ Imre (1996): Ökotudományok Egerben. Környezetvédelem, 1996/2. sz p KÁRÁSZ Imre (1996): A tiszafüredi madárrezervátum. Környezetvédelem, 1996/3-4. sz p KÁRÁSZ Imre (1996): A mónosbéli darázskıdomb. Környezetvédelem, 1996/5. sz p KÁRÁSZ Imre (1996): A mikófalvi fakövületek. Környezetvédelem, 1996/12. sz p KÁRÁSZ Imre (1996): Tíz éves az Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont. Kapcsolat, 27(7). sz p KÁRÁSZ Imre (1996): Gondolatok a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok szervezeti és mőködési követelményeirıl. Kapcsolat, 28 (8-9). sz p KÁRÁSZ Imre (1996): Környezeti nevelési szeminárium Ausztriában. Kapcsolat, 28 (8-9). sz., p KÁRÁSZ Imre (1996): Az új KAPCSOLAT elsı éve. Kapcsolat, 29 (10). sz. 12. p KÁRÁSZ Imre (1996): Az eredményesebb környezeti oktatás reményében. Kapcsolat, 31(12).sz., p p KÁRÁSZ Imre (1995): Department of Environmental Studies, Eszterházy Károly Teachers Training College. In: Ecology in Hungary. Hung. Nat. Hist. Mus., Budapest, p p.

10 129. KÁRÁSZ Imre (1995): Néhány hazai zonális erdıtársulás talajának összehasonlító vizsgálata. Fol. His.-nat. Mus. Matr., 20: (társszerzı) 130. KÁRÁSZ Imre (1995): Ökológiai és környezetelemzési terepgyakorlati praktikum. Jegyzet. Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger p KÁRÁSZ Imre (1995): Az eltépett falevél jegyében: Kaán Károly verseny 95. Természetbúvár, 1995/5. sz p KÁRÁSZ Imre (1995): A KÖRNYEZETVÉDELEM a környezet védelméért. Kapcsolat, 26 (6). sz., p KÁRÁSZ Imre (1995): Új forma - régi tartalom. Kapcsolat, 22(1).sz., p KÁRÁSZ Imre (1994): A Nap szigete - Szicília. Természetbúvár, 1994/5. sz p KÁRÁSZ Imre (1994): Helyünk a nemzetközi környezeti nevelésben. In: Budayné Kálóczi I. és Sára Endréné (szerk.): Ökológiai kultúra - ökológiai nevelés. TKTE I. és II. nyilvános elıadói konferenciájának elıadásai. Budapest p KÁRÁSZ Imre (1993): (kontrollszerk.): Környezetünk vizsgálata. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1993): Gondolatok a környezetvédelem szakos tanárképzésrıl. Iskolakultúra, sz., Budapest p KÁRÁSZ Imre (1993): Környezetvédelem szakos képzés az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Új Pedagógiai Szemle, 1993/10., Budapest p KÁRÁSZ Imre (1993): Bemutatkozik a környezettudományi tanszék, valamint az Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Évkönyve, 1992/93. Eger p KÁRÁSZ Imre (1993): Az Erdei iskola kézikönyve. Lektorálás (Szerk.: Bakay Lászlóné) Szorobán Kiadó, Salgótarján Budapest p KÁRÁSZ Imre (1992): Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok. (Ember és környezete). Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1992): Környezetbiológia (Szünbiológiai alapismeretek). Egységes jegyzet a tanárképzı fıiskolák részére. Második, javított kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1992): Természetvédelmi alapismeretek. Jegyzet, ÉRÁK, Miskolc p KÁRÁSZ Imre (1992): Eredményes mentési akció az egerbaktai tızegmohás lápon. Természetvédelmi Közl., Budapest, 2: p KÁRÁSZ Imre (1992): Root-shoot ratios of shrubs is an oak forest. In: L. Kutschera, E. Hübl, E. Lichtenegger, H. Persson, M. Sobotik (eds.): Root Ecology and its Practical Applicaton. 3. ISRR Symp. Wien, Univ. Bodenkultur, Verein für Wurzelforschung, Klagenfurt p KÁRÁSZ Imre (1992): A botanikai kutatások hiánya, szükségessége és jelentısége a helyi jelentıségő természetvédelmi területeken (Heves megyei példák tükrében). Lippay J. Tud. Ülésszak, Környezettudomány, Budapest p.

11 147. KÁRÁSZ Imre (1992): Az erdei szellırózsa. Élet és Tudomány, 1992/ p KÁRÁSZ Imre (1992): A megtőrt cserjeszint. Élet és Tudomány, 1992/ p KÁRÁSZ Imre (1991): A bátori Nagyoldal növényzete és természetvédelmi értékelése. Természetvédelmi Közl., Budapest. 1: p KÁRÁSZ Imre (1991): A verpeléti Várhegy flórája és természetvédelmi értékelése. Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biologicae NS. XX: p KÁRÁSZ Imre (1991): Tölgyes cserjefajok gyökér-hajtás aránya. Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biol p KÁRÁSZ Imre (1991): A nagyezerjófő. Élet és Tudomány, 1991/25: p KÁRÁSZ Imre (1991): Nemzetközi szakmódszertani szeminárium a fıiskolán. Gyakorlati segítség pedagógusainknak. Egri Újság, május KÁRÁSZ Imre (1991): A természetvédelem helyzete Heves megyében. Új Kör- Kép (Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelıség Lapja), III. évf. 1. sz p KÁRÁSZ Imre (1991): Természetismereti tanösvény a Bükk kapujában: a Nagy- Eged hegy. Privát kiadás. Eger p KÁRÁSZ Imre (1991): Nádai Magda: Minden nap - jeles nap a környezetünkért. Környezetgazdálkodási Intézet kiadványa. Lektorálás Budapest, p KÁRÁSZ Imre (1990): Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek. KTM- TYPOTEX Kiadó, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1990): Környezetvédelem a tanárképzésben. ÖKO, I. sz p KÁRÁSZ Imre (1990): Szünbiológiai terepgyakorlatok. Fıiskolai jegyzet. Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger p. (társszerzı) 160. KÁRÁSZ Imre (1990): Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon (Environmental education and training in Hungary). Aqua Kiadó, Budapest, p. (fényképek, magyarul és angolul) 161. KÁRÁSZ Imre (1990): Jelentés a Heves megye védett és védendı természetvédelmi területeinek botanikai kutatása c. témában 1990-ben végzett munkáról. Heves megyei Tanács VB. Mezıgazdasági és élelmezési Osztály, Eger, p KÁRÁSZ Imre (1989): Környezetbiológia (Szünbiológia alapismeretek). Tankönyvkiadó, Budapest p KÁRÁSZ Imre (1989): Ipolytarnóctól Füzérradványig Észak-Magyarország természeti értékei. (szerk.: Rakonczay Z.), Mezıgazdasági Kiadó, Budapest , , , p KÁRÁSZ Imre (1989): A síkfıkúti tölgyes cserjeszintjének strukturális változásai 1972 és 1983 között. II. Acta Acad. Paed. Agr. Sectio Biologicae et Chemicae., XIX/VI: p. (társszerzı) 165. KÁRÁSZ Imre (1989): Láthatatlan ellenség - a savas esô. Földrajzi olvasókönyv III. Magyarország. Tankönyvkiadó, Budapest p.

12 166. KÁRÁSZ Imre (1989): W.Böhm, - L. Kutschera -E. Lichtenegger (eds.): Wurzelökologie und ihre Nutzanwendung.Verlag Gumpenstein, Irdning (Austria). --- Acta Acad. Paed. Agr. NS.XIX/VI: 237. (Könyvismertetés) 167. KÁRÁSZ Imre (1989): Jelentés a Heves megye védett és védendı természetvédelmi területeinek botanikai kutatása c. témában 1988-ban végzett munkáról. Heves megyei Tanács VB. Mezıgazdasági és Élelmezési Osztály, Eger, p KÁRÁSZ Imre (1988): Mezıgazdaság számokban IV. Növénytermesztés. (Szerk.: Szabó M.) AGROINFORM-STAGEK, Budapest , p KÁRÁSZ Imre (1988): Adatok az Acer tataricum L. gyökérzetérıl. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1988/ p KÁRÁSZ Imre (1988): Ökológia és környezetvédelem terepgyakorlatok. Fıiskolai jegyzet az intenzív pedagógus továbbképzés biológia szakos hallgatók részére. Eger p KÁRÁSZ Imre (1988): Heves megye védett természeti értékei. Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal és Heves Megye Tanácsa Környezet- és Természetvédelmi Bizottsága kiadványa, Eger p. (társszerzı) 172. KÁRÁSZ Imre (1988): Cseres-tölgyes erdı gyökérszintjeinek szerkezete. I. Magyar Ökológus Kongresszus, Elıadás kivonatok és poszter összefoglalók, Budapest. 90. p KÁRÁSZ Imre (1988): Jelentés a Heves megye védett és védendı természetvédelmi területeinek Kárász botanikai kutatása c. témában 1988-ban végzett munkáról. Heves megyei Tanács VB. Mezıgazdasági és Élelmezési osztály, Eger, p KÁRÁSZ Imre (1987): A síkfıkúti tölgyes strukturális változásai 1972 és 1983 között I. Acta Acad. Paed. Agr. NS. XVIII: p. (társszerzı) KÁRÁSZ Imre (1986): Gyökérvizsgálatok Magyarországon. Bot. Közl., 72: p KÁRÁSZ Imre (1986): Tölgyes cserjefajok gyökérzetének összehasonlító morfológiai vizsgálata. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1986/ p KÁRÁSZ Imre (1986): A cserjeszint gyökérzetének fiziognómiai szerkezete a síkfôkúti tölgyesben. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1986/ p KÁRÁSZ Imre (1986): Juhász-Nagy Pál :Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai. Akadémiai Kiadó, Budapest, Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 11: és - Acta Acad. Paed. Agr. XVIII/2: 111. p. (Könyvismertetés) 179. KÁRÁSZ Imre (1986): Jakucs Pál (ed.): Ecology of an oak forest in Hungary. Results of Síkfôkút Project 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 11: 14. p. (Könyvismertetés)

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola A természet nem templom, hanem műhely, benne a munkás az ember. (Turgenyev)

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel 1. Kovács, M. Turcsányi, G. Penksza, K. Kaszab, L. Szőke, P. (1992):

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Mázsa Katalin MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. Összefoglalás

Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Mázsa Katalin MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. Összefoglalás Erdırezervátumok monitorozása Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Mázsa Katalin MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót Összefoglalás Az erdırezervátumok () monitorozásának fı célja a hazánk tájaira

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) Konferencia részvétel (előadó) 1, Sütő L. - Ráczkevi J. Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Környezetvédelem

Részletesebben

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte

Részletesebben

Dr. Kuti László publikációi 2012

Dr. Kuti László publikációi 2012 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK PUBLIKÁCIÓK Összesen: Könyvfejezet: 5 Tudományos folyóiratban közlemény: 23 ebből idegen nyelvű: 8 Konferenciakötet: 10 ebből idegen nyelvű: 4 Konferencia előadás, poszter kivonat: 16 25 megbízásos kutatási

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Könyv: 1. Tamás J., Kovács B., Bíró T. (2002): Vízkészlet-modellezés. Debreceni Egyetem. 200. p. 199. ISBN 963 472 657 7 Könyvrészlet: Magyar nyelven: 2. Tamás J., Bíró

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM

JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM (ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HARASZTHY LÁSZLÓ) Ábrahám L. (1998): A study on the Hungarian freshwater osmylid and sponge-flies fauna (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae). Somogyi

Részletesebben