RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk, Kossuth Lajos u MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS 3245. Recsk, Kossuth Lajos u. 165. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11"

Átírás

1 RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk, Kossuth Lajos u MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11,,Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna - hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése - 1 -

2 1. A projekt összefoglaló bemutatása Projektgazda megnevezése A projekt címe ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Projekt-megvalósítás tervezett kezdete Kivitelezés tervezett kezdete Kivitelezés tervezett befejezése Projekt-megvalósítás tervezett befejezése Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás,,Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna - hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése igen május november augusztus március Szöveges kiegészítés A pályázó bemutatása: Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre a települések szennyvízcsatorna-hálózatainak bővítése és rekonstrukciója, valamint a települések szennyvizeit fogadó szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése céljából. A Recsk és Térsége Viziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának aláírására március 31. én került sor. Alapításának és a törzskönyvi bejegyzésének dátuma március. 26. Társult települések - Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk - az Északmagyarországi régión belül Heves megyében találhatóak. A Pétervásárai Kistérséghez tartozó települések. Domborzati, éghajlati viszonyok: A Kárpátok legbelső íve az Északi-középhegység, melynek nyugat felőli harmadik tagja a vulkanikus eredetű Mátra. A hegység keleti része a Kis-Mátra, melynek északi lábánál helyezkednek el társult teleülések. A hegység nagy kiterjedésű, igen figyelemre méltó képződmény. A Parádi-Recski medencének domborzati viszonyai miatt sajátos mikroklímája alakult ki. Az éves középhőmérséklet 10 o C, az éves csapadékmennyiség átlag mm, aminek nagy része a téli időszakban esik. A fagyos napok száma 92, míg a nyáriaké 28. A Parádi-Recski medence patakjainak vizét a Parádon eredő Tarna - patak gyűjti össze, mely a Zagyva vízgyűjtő rendszeréhez tartozik. A települések közvetlen földrajzi környezete, a Mátra hazánk egyik legismertebb és legkedveltebb üdülőterülete. A tölgyes erdőkkel, bükkösökkel és fenyvesekkel ékesített csúcsok és völgyek tája sportra alkalmas télen és nyáron egyaránt, üdülőtelepei jó levegőt, háborítatlan csendet kínálnak Természetvédelmi szempontból a települések a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén helyezkednek el

3 Vízbázis sérülékenység: A települések közigazgatási területei nem érintenek felszíni, vagy felszín alatti sérülékeny ivóvízbázist. Határozatban kijelölt védőterület nem került kijelölésre. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a társulás mindegyik településének területe érzékeny kategóriába tartozik. A jelenlegi helyzet ismertetése: o Alapprobléma leírása A társult települések mindegyikén kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A lakóingatlanok ellátottságának mértéke Bodony és Mátraballa településeken 100 % - os. Parádon 95,4 % -os, és Recsken 89,8 % - os,mátraderecskén 97,8 %- os, mivel a települések szennyvízcsatorna hálózatának megépítésekor a teljes lefedettség elérését jobbára műszaki okok akadályozták. A derogációs kötelezettség teljesítése érdekében a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértékét növelni szükséges. A településeken elválasztott rendszerű, gravitációs szennyvízcsatorna hálózatok működnek, szükséges számú közterületi átemelő közbeiktatásával. A hálózatok egyes szakaszaira jellemző a nagyfokú infiltráció, mely a tisztítóaknák vízzáróságának hiányosságaira és a terepszint alatti elhelyezések hibáira (lápos területen, terepszint alatti kialakítások) vezethető vissza. A többlet bebocsátások hatására a telep túlterheltté válik. Az agglomeráció szennyvizeit az m 3 /d + 50 m 3 /d (folyékony hulladék) mértékadó kapacitású Recski Kistérségi szennyvíztisztító telep fogadja. A technológia UTB Atischolz 2AB kétlépcsős biológiai tisztítás (nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással), iszapstabilizálással, gépi iszap víztelenítéssel. A tisztító telep a tervezett és engedélyezett 1350 m3/d kapacitás érték körül üzemel. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka nem megfelelő. A telep tisztítási hatékonysága az elmúlt években jelentősen romlott, melynek oka a befogadó Csevice patak átminősítése időszakos vízfolyássá. Az átminősítés következtében a szennyvíztisztító telep már nem képes a keletkező szennyvizeket a rendeletben foglalt határértékre megtisztítani. A telep bírsággal sújtott. Az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezte üzemeltetőt. A Határozat alapján évre vonatkozóan Ft évre vonatkozóan Ft. bírság kifizetésére került sor

4 o Üzemeltetői tapasztalatok: A településeken elválasztott rendszerű, gravitációs szennyvízcsatorna hálózatok üzemelnek. Üzembe helyezésükre az alábbi időpontokban került sor: - Recsk: év - Parád: év - Mátraderecske: év - Bodony: év - Mátraballa: év A hálózatok egyes szakaszaira nagyfokú infiltráció jellemző, mely főleg a tisztítóaknák vízzáróságának elégtelenségéből adódik. A projekt keretén belül a kritikus szennyvízcsatorna hálózati szakaszok rekonstrukcióját feltétlenül el kell végezni. Az agglomeráció szennyvizeit a Recsk Községi szennyvíztisztító telep fogadja: A /2010. határozattal módosított H /1997. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján a szennyvíztisztító telep: - mértékadó kapacitása: m 3 /d + 50 m 3 /d szippantott szennyvíz, - az engedélyezet szennyvíz mennyisége: m 3 /d + 50 m 3 /d szippantott szennyvíz, azaz m 3 /év m 3 szippantott szv./év - A keletkező iszap térfogata: m 3 /év 5-8 % szárazanyag tartalommal. - Lakosegyenértékben: 375 g/m 3 x m 3 /d:60 g/nap = LE - Átlagosan keletkező napi szennyvízmennyiség: 800 m 3 /d - A tisztított szennyvíz befogadója a: Csevice patak A befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet időszakos vízfolyásra vonatkozó határértékeit. A tisztító telep már jelenleg is a tervezett és engedélyezett m3/d kapacitás érték körül üzemel. Amennyiben a hálózat bővítése során új bekötések létesülnek, illetve emelkedni fog a már ellátott településrészeken a rákötés mértéke, úgy a telep minimális mértékű hidraulikai kapacitásbővítésére is szükség van. A szennyvíztisztító telep eddigi üzemeltetési időszaka során változások történtek, egyrészt környezetvédelmi területen, másrészt a csatornahálózat területén, harmadrészt a telep üzemeltetője fenntartója vonatkozásában. Így a rekonstrukció és bővítés során a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése: szennyvízkezelési technológiai racionalizálásra, valamint jogszabály rendszeri megfeleltetésre kerülhet. Ezen megfeleltetéseknek több oka merült fel: 1. a szennyvíz szennyezettség terhelése folyamatosan növekszik. 2. a csapadékvíz hozama és periódus ideje az időjárás szeszélyei miatt szélsőségesekké vált. 3. A meglévő izraeli biológiai tisztító sor nem szívesen alkalmazkodik a hideg időszakokhoz (a fagypont alatt nitrifikáció nincs, nagy a vízfelület, stb.). 4. A meglévő Alfa Laval szalagprés és szűrő működési hatásfoka nem kedvező (cserére szorul)

5 5. Az iszapcentrifuga fázisszétválasztó kapacitása nem elegendő, hatékonyabb lenne ha Haus dekanter alkalmazására kerülhetne sor. 6. A regionális közüzemi szennyvízcsatorna hálózat bővítésre kerül pályázati támogatással (megfontolt reális igények alapján). 7. A Csevice patak mint befogadó átminősült időszakos vízfolyássá, ezen tisztavíz feltételi paraméterek bírságmentes betartása gondot okoz. (Igaz, hogy a Csevice patak volt engedélyezve mint állandó vízfolyás 2011-ig) Ennél fogva ésszerűbb a tisztított szennyvíz Tarna folyóba történő bevezetése. Az üzemeltető tapasztalata szerint a meglévő tisztítási vonal usque 600 m 3 /d nyers szennyvizet tud nagy biztonsággal folyamatosan és átlagosan kezelni. Ezért a megfelelő módon történő üzemelés érdekében a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának növelése szükséges. A tisztítási hatásfoknövelésen túl meg kell oldani a tisztított szennyvíz elvezetés problémáját is, mivel a jelenlegi befogadó Csevice patakot az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007 számú Határozatában időszakos vízfolyássá minősítette át. Az átminősítés következtében a tisztított szennyvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében a 3. területi kategória időszakos vízfolyás befogadóra meghatározott kibocsátási határértékeket kell kielégíteni. Annak érdekben, hogy a kibocsátási paraméterek túllépése miatt a telep ne legyen folyamatosan bírsággal sújtott, a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának növelése mellett befogadó váltással oldható meg a fennálló probléma. A projekt tervezési előzményeinek ismertetése: Az agglomeráció települései már korábban tervezeték a szükséges fejlesztések megvalósítását, ám az ahhoz szükséges anyagi fedezet hiányában erre eddig nem kerülhetett sor. A Kormány a január 15-i kormányülésen döntött arról, hogy a települési szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelvnek megfelelően hogyan kívánja teljesíteni derogációs kötelezettségét. Az említett határozatok a Magyar Közlöny évi 21. számában 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat és az 1052/2013. (II.12.) Korm. határozat szám alatt jelent meg. Az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról szól. A Korm. határozat 2. sz. mellékletében kerültek megnevezésre azok a december 31-i határidővel - derogációs kötelezettséggel rendelkező szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal kötelezett agglomerációk, amelyek projektjavaslatot még nem nyújtottak be. A mellékletben a recski agglomeráció 78. sorszám alatt leé-vel szerepel. o A tervezési, engedélyezési folyamat bemutatása, ismertetése A beruházás mivel a fejlesztés műszaki tartalmát tekintve már meglévő rendszer bővítéséről és fejlesztéséről szól - FIDIC piros könyv szerint valósulhat meg. A tervező közbeszerzési eljárás keretén belül került kiválasztásra. A sikeres eljárást követően a Társulás a legkedvezőbb ajánlatot adó Domovói-Immo Kft- vel kötötte meg a vállalkozói szerződést

6 A tervezői szerződés alapján: - a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésének és az Észak - Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez engedélyeztetésre történő benyújtásának szerződésben rögzített határideje augusztus 31. Az engedélyes tervek a szerződésben foglalt határidőig elkészültek és a vízjogi létesítési engedély kérelem az illetékes hatóság részére benyújtásra került. - a kivitelező kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részété képező tender tervdokumentáció elkészítése szintén a nyertes tervező feladata. Elkészítésének határideje: a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételétől számított 30. nap. o További szükséges tervek és engedélyek Tekintettel arra, hogy mind a szennyvízcsatorna hálózat, mind pedig a szennyvíztisztító telep FIDIC piros könyv szerint kerül kialakításra, a nyertes vállalkozó feladatát fogja képezni a kiviteli tervek elkészítése. A megvalósítandó tevékenységek: o Részletes változatelemzést esetünkben nem kell végezni, mert - A recski agglomeráció szerepel a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben LE közötti terhelésű területként, illetve a 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozatban mint szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező agglomeráció. - Az agglomeráció besorolásától a tervezett projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el, illetve egy agglomeráción belül több szennyvíztisztító telep nem épül. - Már meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére kerül sor, a meglévő technológiához igazodva. Nem létesül új telep a meglévő telep elbontásával. - A csatornahálózat kialakításában érdemi és valós változat nem merült fel a tervekben kidolgozott műszaki tartalomhoz képest. Érdemben nem eltérő megoldásként a tervezettekhez képest több átemelős, más csőanyagú csatornahálózat bővítés, illetve a lefolyási viszonyok megváltoztatásával nagyobb leásási mélységek következtében drágább beruházás megvalósításával lenne lehetséges több változat kidolgozására, elemzésére. A bővítés során nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer megvalósítása eleve elvetésre került, mivel a bővítés a meglévő rendszerhez igazodva került megtervezésre, illetve a nyomás alatti rendszer kialakítását sem a beruházó, sem pedig az üzemeltető nem fogadta kedvezően a magas üzemeltetési költségek, valamint a problémás üzemeltetés miatt. o A csatornahálózat építésbe bevonható településrészek lehatárolása A társult települések közül a szennyvízcsatorna hálózattal való lefedettség mértéke Recsk, Parád és Mátraderecske településeken nem éri el a 100 % - os mértéket. Ezért ezeken a településeken a műszaki tartalom véglegesítése érdekében meghatározásra került, hogy melyek azok a még ellátatlan ingatlanok, melyek a projekt során a csatornahálózat bővítésbe műszakilag bevonhatóak. Ezt követően tervező a 26/2002.(II.27.) Kormányrendelet előírásai alapján elvégezte a csatornahálózat építésbe gazdaságosan bevonható településrészek - 6 -

7 lehatárolását. A vizsgálat minden olyan ellátatlan ingatlanra kiterjedt, melyek ivóvízhálózattal el vannak látva. Mátraderecske községben 22 olyan ellátatlan lakó ingatlan található, melyek csak közkutas ivóvízellátással rendelkeznek és a komfortfokozatuk alapján sem láthatóak el szennyvízcsatorna hálózattal. Ennek megfelelően tervező az öblözet lehatárolást Recsk és Parád Parádóhuta településekre készítette el. Mindkét településen 5 5 gyűjtőkörzet került kialakításra. A gyűjtőkörzetek gazdaságos csatornázhatóságának vizsgálatát a Kormányrendeletben foglalt - 1 km (gerinc) vezetékhosszra csatlakozó háztartások száma ( 52 db/km) és az - 1 ha érintett területen lakó lakosok száma (30 fő/ha) feltételeknek való megfelelőség alapján végezte el tervező. A fejlesztésbe azok a gyűjtőkörzetek kerületek bevonásra, amelyek a Kormány rendeletbe foglalt két feltétel közül legalább az egyiknek megfeleltek. Gyűjtőkörzet jele Vezeték hossz (m) Érintett lakos szám (2,3 fő/háztartás) Tervezett bekötés (db) Recsk 1 km (gerinc) vezetékhosszra Csatlakozó háztartások (db/km) S-1-Á 1287,1 172, ,27 S ,49 32, ,20 S-3-Á 196,03 34, ,52 Érintett terület (ha) 1 ha érintett területen lakó Lakosok száma (fő/ha) S-4-Á 137,43 9,2 4 29,11 0,22 41,82 S ,68 59, ,73 1,26 47,46 Összes ellátandó ingatlan 134 Parád S ,7 9 31,03 0,55 37,64 S-7-0-0, S ,6 27, ,27 0,63 43,81 S-8-Á 193,07 25, ,97 Parád-Óhuta S-9-Á , ,38 Összes ellátandó ingatlan 47 Az öblözet lehatárolás eredménye alapján a projekt megvalósításával mind Recsk, mind pedig Parád településeken 100 % -os lesz a csatornázottság. Az Önkormányzatok viszont úgy döntöttek, hogy csak az élő ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanok esetében kerül telekhatáron belülre kiépítésre a bekötés. Az élő ivóvízbekötéssel nem rendelkező lakóingatlanok esetében a bekötő vezeték csak közterületig épül meg, ott a telekhatáron építendő tisztító-ellenőrző nyílások kiépítésére nem kerül sor

8 Tervezési alapadatok: a 2012 évi statisztikai adatok alapján Recsk Parád Mátraderecske Bodony Mátraballa összesen /átlag Lakos szám Lakás szám Ivóvíz hálózattal ellátott Ivóvíz bekötések Lakossági ivóvíz ellátottság aránya (%) Lakossági ivóvíz bekötöttség aránya (%) ,00 100,00 98,00 99,00 84,00 93,2 Szv. hálózattal ellátott Szv. bekötések Lakossági szv. ellátottság aránya (%) Lakossági szv.bekötés aránya (%) szennyvíz hálózattal ellátandó lakó ingatlanok száma 89,8 95,4 97, ,2 77,00 70,00 86,7 90,00 100,00 87, Ezen felül a Mátraderecske községhez tartozó üdülő területen a csatornahálózat megvalósításakor kiépült 288 db szennyvíz bekötés, melyhez a tisztító kapacitás biztosított, jelen projekt során az üdülő terület vizsgálatára nem került sor

9 A Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása: o Szennyvízcsatorna hálózat bővítés: Mint az az előző pontban bemutatott adatokból látható, a társulás települései közül Recsk, Parád és Mátraderecske községekben a szennyvíz csatorna hálózattal való ellátottság mértéke nem éri el a 100 % - ot. A fejlesztésbe csak azok az ingatlanok kerültek bevonásra, amelyek ivóvízhálózattal is ellátottak, valamint amelyekhez az öblözet lehatárolás eredménye alapján a szennyvízcsatorna hálózat gazdaságosan megépíthető. Az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás alapján Mátraderecske községben csak olyan ellátatlan ingatlanok vannak, amelyek nem rendelkeznek ivóvíz bekötéssel és a komfort fokozatuk alapján sem indokolt az ellátásuk. A bővítéssel érintett területeken a tervezett bővítés a meglévő rendszerhez igazodva került megtervezésre. Recsk hálózatbővítés tervezett létesítményei: fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 495 fm DN 150 KG PVC bekötő vezeték 63 db Telekhatáron épített ellenőrző, tisztító nyílás 592 fm D 63 KPE SDR 17 nyomó vezeték 6 db házi átemelő 1 db 27,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő 1 db 5,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő 1 db 1,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő Parád Parádóhuta hálózatbővítés tervezett létesítményei: Parád: 687 fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 346 fm DN 150 KG PVC bekötő vezeték 19 db Telekhatáron épített ellenőrző, tisztító nyílás 179 fm D 63 KPE SDR 17 nyomó vezeték 7 db házi átemelő 1 db 4,1 m3/d kapacitású közterületi átemelő Óhuta: 133,26 fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 64 fm DN150 KG PVC bekötő vezeték 15 db telekhatáron épített tisztító ellenőrző nyílás 135 fm D 63 nyomó vezeték 12 fm nyomóvezeték hőszigeteléssel 10 fm D 200 acél védőcső merevítve 1 db 5,49 m/d kapacitású szennyvíz átemelő o Szennyvízhálózat rekonstrukció: 1. Átemelő szivattyú (kapacitás növelés céljából) cseréje Recsk, Szent I. út; Mátraballa, végátemelő; Mátraderecske, végátemelő; Parád, Kenyeres tanya végátemelő db akna kiemelése, Mátraderecske Recsk közötti külterület

10 3. Homokfogó akna Recsk Mátraderecske közötti külterületen 4. Szaghatás megszüntetése, Parád, Bodony, Mátraballa, Mátraderecske települések végpontjain. o Szennyvíztisztító telep fejlesztés: A szennyvíztisztító telep bővítésére és a biológiai tisztító rendszer - működésének biztonságára való tekintettel fejlesztése vált indokolttá. A szennyvíztisztító telep tekintetében a tervezett fejlesztés alapkoncepciója újabb, a meglévővel párhuzamos biológiai tisztító vonal telepítése és az iszap kezelés hatékonyságának fokozása. Az ehhez szükséges teendők kimunkálásához gyártói közreműködéssel lett kidolgozva a tervkoncepció. A mechanikai és kémiai vonal közé beiktatott új párhuzamos biológiai tisztító vonal 800 m 3 /d közcsatornán érkező kommunális szennyvízre + 30 m 3 /d TFH ra lett kidolgozva, üzemeltető ajánlására. A bővítés becsült nyersvíz hozamának értéke áltagosan 800 m 3 /h. A meglévő tényleges tisztító kapacitással számolva, így az új állapot (meglévő + bővítés) átlagosan nagy biztonsággal cca m 3 /d teljesítményt produkálhatna, ami csúcsban mintegy 1900 m 3 /d értéket jelenthetne A bővítés céljai között szerepel még a környezetkímélő tisztított szennyvíz garantálása. Ennek megoldását időszakos vízfolyással nem lehet megtenni, ezért hangsúlyosan indokolt állandó vízfolyásba való befogadtatás. A Tarna patak 105 km folyamhosszával 2116 km 2 vízgyűjtő területen állandó vízfolyású és átlagos torkolati vízhozama 2 m 3 /sec. o A működtetés/fenntartás összefoglaló bemutatása (működtetési struktúra) Az ivóvíz és szennyvízközművek üzemeltetője az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. A szervezet évtől látja az üzemeltetői feladatokat. A többségi állami tulajdonú társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) gyakorolja. A projekt a beszedett csatornadíjon keresztül saját bevételt generál. A díj fedezetet kell, hogy biztosítson az üzemeltető ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, mindenkor megteremtve a következő év biztonságos működéséhez szükséges anyagi fedezetet. A rendszer műszaki és pénzügyi fenntarthatósága Megvalósíthatósági Tanulmányban és a Költség-haszon elemzésben leírtaknak megfelelően alátámasztott. A költség haszon elemzés eredményének összefoglalása (CBA fejezet alapján) A díjbevételek minden évben fedezik az üzemeltetési költségeket, ezen felül a pótlási költségekre is megfelelő fedezet halmozódik fel az adott élettartam végére

11 A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség eléri az 50%-ot (50,79%) a vizsgált időtáv utolsó éveiben pedig eléri a 100%-ot, ezáltal a kialakított díjpolitika eleget tesz a Pályázati felhívás előírásainak. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív. A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a költség-haszon elemzési útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5%-át, illetve az alsó decilis esetében a 8%-ot. A projekt támogathatósága mind a pénzügyi (FNPV/C<0, FRR/C<5%), mind a közgazdasági teljesítménymutatók (ENPV>0, ERR>5,5%, BCR>1) alapján bizonyított. A projekt teljes beruházási költsége Ft, Az igényelt támogatás összege a finanszírozási hiány (94,917264%) alapján Ft. A beruházás megvalósításához szükséges összes saját erő Ft. A projekt lebonyolításának tervezett ütem és intézkedési terve: Pályázat benyújtása: november Támogatási szerződés megkötése április Közbeszerzések/ beszerzések lebonyolítása: november július o A projekt lebonyolításában résztvevő szervezeteket - Közbeszerzési szakértőt, a PR tevékenységet végző szervezetet, valamint a jogi szakértőt - 3 ajánlat bekérésével, az Önkormányzat választja ki. Árajánlat kérés Szerződéskötés Közbeszerzési szakértő kiválasztása: március március PR tevékenység ellátása: április április Jogi szakértő kiválasztása: március március o A Projekt Menedzsment szervezet és a FIDIC Mérnök kiválasztása Nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárásban történik. Eljárás indítása Szerződéskötés PM szervezet kiválasztása: április május FIDIC Mérnök kiválasztása: június augusztus o A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására a Támogatási Szerződést követően kerül sor. A kivitelező kiválasztása szintén Nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárásban történik. A beruházás jellegéből adódóan mind a szennyvízcsatorna hálózat bővítés, mind pedig a szennyvíztisztító telep fejlesztés FIDIC piros könyv szerint, valósul meg. Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget biztosít

12 Ajánlattételi felhívás megjelenése Szerződéskötés Kivitelező(k) kiválasztása: június november o Tevékenységek ütemezése: Projekt menedzsment szervezet: május március Jogi szakértő: május március PR. szervezet: december augusztus FIDIC Mérnök: augusztus január Munkaterület átadása: november Kivitelei terv készítés: november január Szennyvízcsatorna hálózat bővítés és rekonstrukció: február március Szennyvíztisztító telep fejlesztés: február március Műszaki átadás átvételi eljárás: március Szennyvíztisztító telep próbaüzem: március augusztus Üzembe-helyezési eljárás, üzemeltetési engedély megszerzése: augusztus január Projekt pénzügyi elszámolás, projekt zárás: február március

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094 2009. RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP-7.1.2.0-2008-0094

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek

Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek KEOP-1.2.0 KELEBIA KÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSA RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÁLYÁZÓ: Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a Zrt. 2014. évi tevékenységéről. Szekszárd, 2015. március 25.

ÜZLETI JELENTÉS. a Zrt. 2014. évi tevékenységéről. Szekszárd, 2015. március 25. ÜZLETI JELENTÉS a Zrt. 2014. évi tevékenységéről Szekszárd, 2015. március 25. 2 Üzleti jelentés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről Tevékenység jellege

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 27. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. A tanulmány elkészítésének célja...3

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. 2011. november 2012. február Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai...

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Előzmények...6. 2. Általános információk...9. 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9. 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai... TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények...6 2. Általános információk...9 2.1. Engedélyes bemutatása, adatai...9 2.2. Az Enviroinvest Kft. adatai...9 3. A tervezett beruházás célja...10 4. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.4.4. KÖZMŰESÍTÉS A terület általános jellemzése: ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Bácsalmás közigazgatási területe Bács-Kiskun megye D i középső részének szélén a Bácsalmási járás

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/973-1/2013/I. Üi.: Szűcs Szabolcs Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók KEOP-2009-2.1.2. SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA A TÖRTÉNELMI ÓVÁROS VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben