RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk, Kossuth Lajos u MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS 3245. Recsk, Kossuth Lajos u. 165. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11"

Átírás

1 RECSK ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk, Kossuth Lajos u MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11,,Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna - hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése - 1 -

2 1. A projekt összefoglaló bemutatása Projektgazda megnevezése A projekt címe ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Projekt-megvalósítás tervezett kezdete Kivitelezés tervezett kezdete Kivitelezés tervezett befejezése Projekt-megvalósítás tervezett befejezése Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás,,Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna - hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése igen május november augusztus március Szöveges kiegészítés A pályázó bemutatása: Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre a települések szennyvízcsatorna-hálózatainak bővítése és rekonstrukciója, valamint a települések szennyvizeit fogadó szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése céljából. A Recsk és Térsége Viziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának aláírására március 31. én került sor. Alapításának és a törzskönyvi bejegyzésének dátuma március. 26. Társult települések - Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk - az Északmagyarországi régión belül Heves megyében találhatóak. A Pétervásárai Kistérséghez tartozó települések. Domborzati, éghajlati viszonyok: A Kárpátok legbelső íve az Északi-középhegység, melynek nyugat felőli harmadik tagja a vulkanikus eredetű Mátra. A hegység keleti része a Kis-Mátra, melynek északi lábánál helyezkednek el társult teleülések. A hegység nagy kiterjedésű, igen figyelemre méltó képződmény. A Parádi-Recski medencének domborzati viszonyai miatt sajátos mikroklímája alakult ki. Az éves középhőmérséklet 10 o C, az éves csapadékmennyiség átlag mm, aminek nagy része a téli időszakban esik. A fagyos napok száma 92, míg a nyáriaké 28. A Parádi-Recski medence patakjainak vizét a Parádon eredő Tarna - patak gyűjti össze, mely a Zagyva vízgyűjtő rendszeréhez tartozik. A települések közvetlen földrajzi környezete, a Mátra hazánk egyik legismertebb és legkedveltebb üdülőterülete. A tölgyes erdőkkel, bükkösökkel és fenyvesekkel ékesített csúcsok és völgyek tája sportra alkalmas télen és nyáron egyaránt, üdülőtelepei jó levegőt, háborítatlan csendet kínálnak Természetvédelmi szempontból a települések a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén helyezkednek el

3 Vízbázis sérülékenység: A települések közigazgatási területei nem érintenek felszíni, vagy felszín alatti sérülékeny ivóvízbázist. Határozatban kijelölt védőterület nem került kijelölésre. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a társulás mindegyik településének területe érzékeny kategóriába tartozik. A jelenlegi helyzet ismertetése: o Alapprobléma leírása A társult települések mindegyikén kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A lakóingatlanok ellátottságának mértéke Bodony és Mátraballa településeken 100 % - os. Parádon 95,4 % -os, és Recsken 89,8 % - os,mátraderecskén 97,8 %- os, mivel a települések szennyvízcsatorna hálózatának megépítésekor a teljes lefedettség elérését jobbára műszaki okok akadályozták. A derogációs kötelezettség teljesítése érdekében a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértékét növelni szükséges. A településeken elválasztott rendszerű, gravitációs szennyvízcsatorna hálózatok működnek, szükséges számú közterületi átemelő közbeiktatásával. A hálózatok egyes szakaszaira jellemző a nagyfokú infiltráció, mely a tisztítóaknák vízzáróságának hiányosságaira és a terepszint alatti elhelyezések hibáira (lápos területen, terepszint alatti kialakítások) vezethető vissza. A többlet bebocsátások hatására a telep túlterheltté válik. Az agglomeráció szennyvizeit az m 3 /d + 50 m 3 /d (folyékony hulladék) mértékadó kapacitású Recski Kistérségi szennyvíztisztító telep fogadja. A technológia UTB Atischolz 2AB kétlépcsős biológiai tisztítás (nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással), iszapstabilizálással, gépi iszap víztelenítéssel. A tisztító telep a tervezett és engedélyezett 1350 m3/d kapacitás érték körül üzemel. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka nem megfelelő. A telep tisztítási hatékonysága az elmúlt években jelentősen romlott, melynek oka a befogadó Csevice patak átminősítése időszakos vízfolyássá. Az átminősítés következtében a szennyvíztisztító telep már nem képes a keletkező szennyvizeket a rendeletben foglalt határértékre megtisztítani. A telep bírsággal sújtott. Az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezte üzemeltetőt. A Határozat alapján évre vonatkozóan Ft évre vonatkozóan Ft. bírság kifizetésére került sor

4 o Üzemeltetői tapasztalatok: A településeken elválasztott rendszerű, gravitációs szennyvízcsatorna hálózatok üzemelnek. Üzembe helyezésükre az alábbi időpontokban került sor: - Recsk: év - Parád: év - Mátraderecske: év - Bodony: év - Mátraballa: év A hálózatok egyes szakaszaira nagyfokú infiltráció jellemző, mely főleg a tisztítóaknák vízzáróságának elégtelenségéből adódik. A projekt keretén belül a kritikus szennyvízcsatorna hálózati szakaszok rekonstrukcióját feltétlenül el kell végezni. Az agglomeráció szennyvizeit a Recsk Községi szennyvíztisztító telep fogadja: A /2010. határozattal módosított H /1997. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján a szennyvíztisztító telep: - mértékadó kapacitása: m 3 /d + 50 m 3 /d szippantott szennyvíz, - az engedélyezet szennyvíz mennyisége: m 3 /d + 50 m 3 /d szippantott szennyvíz, azaz m 3 /év m 3 szippantott szv./év - A keletkező iszap térfogata: m 3 /év 5-8 % szárazanyag tartalommal. - Lakosegyenértékben: 375 g/m 3 x m 3 /d:60 g/nap = LE - Átlagosan keletkező napi szennyvízmennyiség: 800 m 3 /d - A tisztított szennyvíz befogadója a: Csevice patak A befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet időszakos vízfolyásra vonatkozó határértékeit. A tisztító telep már jelenleg is a tervezett és engedélyezett m3/d kapacitás érték körül üzemel. Amennyiben a hálózat bővítése során új bekötések létesülnek, illetve emelkedni fog a már ellátott településrészeken a rákötés mértéke, úgy a telep minimális mértékű hidraulikai kapacitásbővítésére is szükség van. A szennyvíztisztító telep eddigi üzemeltetési időszaka során változások történtek, egyrészt környezetvédelmi területen, másrészt a csatornahálózat területén, harmadrészt a telep üzemeltetője fenntartója vonatkozásában. Így a rekonstrukció és bővítés során a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése: szennyvízkezelési technológiai racionalizálásra, valamint jogszabály rendszeri megfeleltetésre kerülhet. Ezen megfeleltetéseknek több oka merült fel: 1. a szennyvíz szennyezettség terhelése folyamatosan növekszik. 2. a csapadékvíz hozama és periódus ideje az időjárás szeszélyei miatt szélsőségesekké vált. 3. A meglévő izraeli biológiai tisztító sor nem szívesen alkalmazkodik a hideg időszakokhoz (a fagypont alatt nitrifikáció nincs, nagy a vízfelület, stb.). 4. A meglévő Alfa Laval szalagprés és szűrő működési hatásfoka nem kedvező (cserére szorul)

5 5. Az iszapcentrifuga fázisszétválasztó kapacitása nem elegendő, hatékonyabb lenne ha Haus dekanter alkalmazására kerülhetne sor. 6. A regionális közüzemi szennyvízcsatorna hálózat bővítésre kerül pályázati támogatással (megfontolt reális igények alapján). 7. A Csevice patak mint befogadó átminősült időszakos vízfolyássá, ezen tisztavíz feltételi paraméterek bírságmentes betartása gondot okoz. (Igaz, hogy a Csevice patak volt engedélyezve mint állandó vízfolyás 2011-ig) Ennél fogva ésszerűbb a tisztított szennyvíz Tarna folyóba történő bevezetése. Az üzemeltető tapasztalata szerint a meglévő tisztítási vonal usque 600 m 3 /d nyers szennyvizet tud nagy biztonsággal folyamatosan és átlagosan kezelni. Ezért a megfelelő módon történő üzemelés érdekében a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának növelése szükséges. A tisztítási hatásfoknövelésen túl meg kell oldani a tisztított szennyvíz elvezetés problémáját is, mivel a jelenlegi befogadó Csevice patakot az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007 számú Határozatában időszakos vízfolyássá minősítette át. Az átminősítés következtében a tisztított szennyvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében a 3. területi kategória időszakos vízfolyás befogadóra meghatározott kibocsátási határértékeket kell kielégíteni. Annak érdekben, hogy a kibocsátási paraméterek túllépése miatt a telep ne legyen folyamatosan bírsággal sújtott, a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának növelése mellett befogadó váltással oldható meg a fennálló probléma. A projekt tervezési előzményeinek ismertetése: Az agglomeráció települései már korábban tervezeték a szükséges fejlesztések megvalósítását, ám az ahhoz szükséges anyagi fedezet hiányában erre eddig nem kerülhetett sor. A Kormány a január 15-i kormányülésen döntött arról, hogy a települési szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelvnek megfelelően hogyan kívánja teljesíteni derogációs kötelezettségét. Az említett határozatok a Magyar Közlöny évi 21. számában 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat és az 1052/2013. (II.12.) Korm. határozat szám alatt jelent meg. Az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról szól. A Korm. határozat 2. sz. mellékletében kerültek megnevezésre azok a december 31-i határidővel - derogációs kötelezettséggel rendelkező szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal kötelezett agglomerációk, amelyek projektjavaslatot még nem nyújtottak be. A mellékletben a recski agglomeráció 78. sorszám alatt leé-vel szerepel. o A tervezési, engedélyezési folyamat bemutatása, ismertetése A beruházás mivel a fejlesztés műszaki tartalmát tekintve már meglévő rendszer bővítéséről és fejlesztéséről szól - FIDIC piros könyv szerint valósulhat meg. A tervező közbeszerzési eljárás keretén belül került kiválasztásra. A sikeres eljárást követően a Társulás a legkedvezőbb ajánlatot adó Domovói-Immo Kft- vel kötötte meg a vállalkozói szerződést

6 A tervezői szerződés alapján: - a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésének és az Észak - Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez engedélyeztetésre történő benyújtásának szerződésben rögzített határideje augusztus 31. Az engedélyes tervek a szerződésben foglalt határidőig elkészültek és a vízjogi létesítési engedély kérelem az illetékes hatóság részére benyújtásra került. - a kivitelező kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részété képező tender tervdokumentáció elkészítése szintén a nyertes tervező feladata. Elkészítésének határideje: a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételétől számított 30. nap. o További szükséges tervek és engedélyek Tekintettel arra, hogy mind a szennyvízcsatorna hálózat, mind pedig a szennyvíztisztító telep FIDIC piros könyv szerint kerül kialakításra, a nyertes vállalkozó feladatát fogja képezni a kiviteli tervek elkészítése. A megvalósítandó tevékenységek: o Részletes változatelemzést esetünkben nem kell végezni, mert - A recski agglomeráció szerepel a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben LE közötti terhelésű területként, illetve a 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozatban mint szennyvíz-elvezetési és - tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező agglomeráció. - Az agglomeráció besorolásától a tervezett projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el, illetve egy agglomeráción belül több szennyvíztisztító telep nem épül. - Már meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére kerül sor, a meglévő technológiához igazodva. Nem létesül új telep a meglévő telep elbontásával. - A csatornahálózat kialakításában érdemi és valós változat nem merült fel a tervekben kidolgozott műszaki tartalomhoz képest. Érdemben nem eltérő megoldásként a tervezettekhez képest több átemelős, más csőanyagú csatornahálózat bővítés, illetve a lefolyási viszonyok megváltoztatásával nagyobb leásási mélységek következtében drágább beruházás megvalósításával lenne lehetséges több változat kidolgozására, elemzésére. A bővítés során nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer megvalósítása eleve elvetésre került, mivel a bővítés a meglévő rendszerhez igazodva került megtervezésre, illetve a nyomás alatti rendszer kialakítását sem a beruházó, sem pedig az üzemeltető nem fogadta kedvezően a magas üzemeltetési költségek, valamint a problémás üzemeltetés miatt. o A csatornahálózat építésbe bevonható településrészek lehatárolása A társult települések közül a szennyvízcsatorna hálózattal való lefedettség mértéke Recsk, Parád és Mátraderecske településeken nem éri el a 100 % - os mértéket. Ezért ezeken a településeken a műszaki tartalom véglegesítése érdekében meghatározásra került, hogy melyek azok a még ellátatlan ingatlanok, melyek a projekt során a csatornahálózat bővítésbe műszakilag bevonhatóak. Ezt követően tervező a 26/2002.(II.27.) Kormányrendelet előírásai alapján elvégezte a csatornahálózat építésbe gazdaságosan bevonható településrészek - 6 -

7 lehatárolását. A vizsgálat minden olyan ellátatlan ingatlanra kiterjedt, melyek ivóvízhálózattal el vannak látva. Mátraderecske községben 22 olyan ellátatlan lakó ingatlan található, melyek csak közkutas ivóvízellátással rendelkeznek és a komfortfokozatuk alapján sem láthatóak el szennyvízcsatorna hálózattal. Ennek megfelelően tervező az öblözet lehatárolást Recsk és Parád Parádóhuta településekre készítette el. Mindkét településen 5 5 gyűjtőkörzet került kialakításra. A gyűjtőkörzetek gazdaságos csatornázhatóságának vizsgálatát a Kormányrendeletben foglalt - 1 km (gerinc) vezetékhosszra csatlakozó háztartások száma ( 52 db/km) és az - 1 ha érintett területen lakó lakosok száma (30 fő/ha) feltételeknek való megfelelőség alapján végezte el tervező. A fejlesztésbe azok a gyűjtőkörzetek kerületek bevonásra, amelyek a Kormány rendeletbe foglalt két feltétel közül legalább az egyiknek megfeleltek. Gyűjtőkörzet jele Vezeték hossz (m) Érintett lakos szám (2,3 fő/háztartás) Tervezett bekötés (db) Recsk 1 km (gerinc) vezetékhosszra Csatlakozó háztartások (db/km) S-1-Á 1287,1 172, ,27 S ,49 32, ,20 S-3-Á 196,03 34, ,52 Érintett terület (ha) 1 ha érintett területen lakó Lakosok száma (fő/ha) S-4-Á 137,43 9,2 4 29,11 0,22 41,82 S ,68 59, ,73 1,26 47,46 Összes ellátandó ingatlan 134 Parád S ,7 9 31,03 0,55 37,64 S-7-0-0, S ,6 27, ,27 0,63 43,81 S-8-Á 193,07 25, ,97 Parád-Óhuta S-9-Á , ,38 Összes ellátandó ingatlan 47 Az öblözet lehatárolás eredménye alapján a projekt megvalósításával mind Recsk, mind pedig Parád településeken 100 % -os lesz a csatornázottság. Az Önkormányzatok viszont úgy döntöttek, hogy csak az élő ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanok esetében kerül telekhatáron belülre kiépítésre a bekötés. Az élő ivóvízbekötéssel nem rendelkező lakóingatlanok esetében a bekötő vezeték csak közterületig épül meg, ott a telekhatáron építendő tisztító-ellenőrző nyílások kiépítésére nem kerül sor

8 Tervezési alapadatok: a 2012 évi statisztikai adatok alapján Recsk Parád Mátraderecske Bodony Mátraballa összesen /átlag Lakos szám Lakás szám Ivóvíz hálózattal ellátott Ivóvíz bekötések Lakossági ivóvíz ellátottság aránya (%) Lakossági ivóvíz bekötöttség aránya (%) ,00 100,00 98,00 99,00 84,00 93,2 Szv. hálózattal ellátott Szv. bekötések Lakossági szv. ellátottság aránya (%) Lakossági szv.bekötés aránya (%) szennyvíz hálózattal ellátandó lakó ingatlanok száma 89,8 95,4 97, ,2 77,00 70,00 86,7 90,00 100,00 87, Ezen felül a Mátraderecske községhez tartozó üdülő területen a csatornahálózat megvalósításakor kiépült 288 db szennyvíz bekötés, melyhez a tisztító kapacitás biztosított, jelen projekt során az üdülő terület vizsgálatára nem került sor

9 A Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása: o Szennyvízcsatorna hálózat bővítés: Mint az az előző pontban bemutatott adatokból látható, a társulás települései közül Recsk, Parád és Mátraderecske községekben a szennyvíz csatorna hálózattal való ellátottság mértéke nem éri el a 100 % - ot. A fejlesztésbe csak azok az ingatlanok kerültek bevonásra, amelyek ivóvízhálózattal is ellátottak, valamint amelyekhez az öblözet lehatárolás eredménye alapján a szennyvízcsatorna hálózat gazdaságosan megépíthető. Az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás alapján Mátraderecske községben csak olyan ellátatlan ingatlanok vannak, amelyek nem rendelkeznek ivóvíz bekötéssel és a komfort fokozatuk alapján sem indokolt az ellátásuk. A bővítéssel érintett területeken a tervezett bővítés a meglévő rendszerhez igazodva került megtervezésre. Recsk hálózatbővítés tervezett létesítményei: fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 495 fm DN 150 KG PVC bekötő vezeték 63 db Telekhatáron épített ellenőrző, tisztító nyílás 592 fm D 63 KPE SDR 17 nyomó vezeték 6 db házi átemelő 1 db 27,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő 1 db 5,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő 1 db 1,5 m3/d kapacitású közterületi átemelő Parád Parádóhuta hálózatbővítés tervezett létesítményei: Parád: 687 fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 346 fm DN 150 KG PVC bekötő vezeték 19 db Telekhatáron épített ellenőrző, tisztító nyílás 179 fm D 63 KPE SDR 17 nyomó vezeték 7 db házi átemelő 1 db 4,1 m3/d kapacitású közterületi átemelő Óhuta: 133,26 fm DN 200 KG PVC gerinc vezeték 64 fm DN150 KG PVC bekötő vezeték 15 db telekhatáron épített tisztító ellenőrző nyílás 135 fm D 63 nyomó vezeték 12 fm nyomóvezeték hőszigeteléssel 10 fm D 200 acél védőcső merevítve 1 db 5,49 m/d kapacitású szennyvíz átemelő o Szennyvízhálózat rekonstrukció: 1. Átemelő szivattyú (kapacitás növelés céljából) cseréje Recsk, Szent I. út; Mátraballa, végátemelő; Mátraderecske, végátemelő; Parád, Kenyeres tanya végátemelő db akna kiemelése, Mátraderecske Recsk közötti külterület

10 3. Homokfogó akna Recsk Mátraderecske közötti külterületen 4. Szaghatás megszüntetése, Parád, Bodony, Mátraballa, Mátraderecske települések végpontjain. o Szennyvíztisztító telep fejlesztés: A szennyvíztisztító telep bővítésére és a biológiai tisztító rendszer - működésének biztonságára való tekintettel fejlesztése vált indokolttá. A szennyvíztisztító telep tekintetében a tervezett fejlesztés alapkoncepciója újabb, a meglévővel párhuzamos biológiai tisztító vonal telepítése és az iszap kezelés hatékonyságának fokozása. Az ehhez szükséges teendők kimunkálásához gyártói közreműködéssel lett kidolgozva a tervkoncepció. A mechanikai és kémiai vonal közé beiktatott új párhuzamos biológiai tisztító vonal 800 m 3 /d közcsatornán érkező kommunális szennyvízre + 30 m 3 /d TFH ra lett kidolgozva, üzemeltető ajánlására. A bővítés becsült nyersvíz hozamának értéke áltagosan 800 m 3 /h. A meglévő tényleges tisztító kapacitással számolva, így az új állapot (meglévő + bővítés) átlagosan nagy biztonsággal cca m 3 /d teljesítményt produkálhatna, ami csúcsban mintegy 1900 m 3 /d értéket jelenthetne A bővítés céljai között szerepel még a környezetkímélő tisztított szennyvíz garantálása. Ennek megoldását időszakos vízfolyással nem lehet megtenni, ezért hangsúlyosan indokolt állandó vízfolyásba való befogadtatás. A Tarna patak 105 km folyamhosszával 2116 km 2 vízgyűjtő területen állandó vízfolyású és átlagos torkolati vízhozama 2 m 3 /sec. o A működtetés/fenntartás összefoglaló bemutatása (működtetési struktúra) Az ivóvíz és szennyvízközművek üzemeltetője az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. A szervezet évtől látja az üzemeltetői feladatokat. A többségi állami tulajdonú társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) gyakorolja. A projekt a beszedett csatornadíjon keresztül saját bevételt generál. A díj fedezetet kell, hogy biztosítson az üzemeltető ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, mindenkor megteremtve a következő év biztonságos működéséhez szükséges anyagi fedezetet. A rendszer műszaki és pénzügyi fenntarthatósága Megvalósíthatósági Tanulmányban és a Költség-haszon elemzésben leírtaknak megfelelően alátámasztott. A költség haszon elemzés eredményének összefoglalása (CBA fejezet alapján) A díjbevételek minden évben fedezik az üzemeltetési költségeket, ezen felül a pótlási költségekre is megfelelő fedezet halmozódik fel az adott élettartam végére

11 A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség eléri az 50%-ot (50,79%) a vizsgált időtáv utolsó éveiben pedig eléri a 100%-ot, ezáltal a kialakított díjpolitika eleget tesz a Pályázati felhívás előírásainak. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív. A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a költség-haszon elemzési útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5%-át, illetve az alsó decilis esetében a 8%-ot. A projekt támogathatósága mind a pénzügyi (FNPV/C<0, FRR/C<5%), mind a közgazdasági teljesítménymutatók (ENPV>0, ERR>5,5%, BCR>1) alapján bizonyított. A projekt teljes beruházási költsége Ft, Az igényelt támogatás összege a finanszírozási hiány (94,917264%) alapján Ft. A beruházás megvalósításához szükséges összes saját erő Ft. A projekt lebonyolításának tervezett ütem és intézkedési terve: Pályázat benyújtása: november Támogatási szerződés megkötése április Közbeszerzések/ beszerzések lebonyolítása: november július o A projekt lebonyolításában résztvevő szervezeteket - Közbeszerzési szakértőt, a PR tevékenységet végző szervezetet, valamint a jogi szakértőt - 3 ajánlat bekérésével, az Önkormányzat választja ki. Árajánlat kérés Szerződéskötés Közbeszerzési szakértő kiválasztása: március március PR tevékenység ellátása: április április Jogi szakértő kiválasztása: március március o A Projekt Menedzsment szervezet és a FIDIC Mérnök kiválasztása Nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárásban történik. Eljárás indítása Szerződéskötés PM szervezet kiválasztása: április május FIDIC Mérnök kiválasztása: június augusztus o A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására a Támogatási Szerződést követően kerül sor. A kivitelező kiválasztása szintén Nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárásban történik. A beruházás jellegéből adódóan mind a szennyvízcsatorna hálózat bővítés, mind pedig a szennyvíztisztító telep fejlesztés FIDIC piros könyv szerint, valósul meg. Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget biztosít

12 Ajánlattételi felhívás megjelenése Szerződéskötés Kivitelező(k) kiválasztása: június november o Tevékenységek ütemezése: Projekt menedzsment szervezet: május március Jogi szakértő: május március PR. szervezet: december augusztus FIDIC Mérnök: augusztus január Munkaterület átadása: november Kivitelei terv készítés: november január Szennyvízcsatorna hálózat bővítés és rekonstrukció: február március Szennyvíztisztító telep fejlesztés: február március Műszaki átadás átvételi eljárás: március Szennyvíztisztító telep próbaüzem: március augusztus Üzembe-helyezési eljárás, üzemeltetési engedély megszerzése: augusztus január Projekt pénzügyi elszámolás, projekt zárás: február március

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY (részletek)

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY (részletek) Aranyosapáti Község Önkormányzata ARANYOSAPÁTI SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉPÍTÉSE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY (részletek) KEOP-1.2.0/09-11 2013. november - 1 - Pályázó bemutatása

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Füzesabony Város Önkormányzata 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése c. projekt KEOP-1.2.0/09-11

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Mándok Város Önkormányzata 4644. Mándok, Ady Endre u. 1. Mándok Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselőtestülete 2015. július 16.i rendkívüli ülésére Tárgy: Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2014.02.03. Záró dátum: 2014.08.02. A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója 1. Előzmények Az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosítószámú, Konyár Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése elnevezésű projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten

Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten Készítette: Gerőfi-Gerhardt András Hálózatüzemeltetési Osztály Tartalom Alapfeladatunk Csatornarekonstrukciós munkák papíron Beruházási folyamat elemei:

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Csatlakozási díj felülvizsgálata a Dombóvár és térsége

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata

Csenger Város Önkormányzata Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: 2010 / 121 Csenger Város Önkormányzata Tárgya: Egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az technológia rövid bemutatása Perényi Gábor Iroda: H-1031 Budapest, Nánási út 42/B. Székhely: H-9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. Tel/Fax:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Előterjesztés Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 10/2007. (VI. 26.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a szennyvízelvezetésről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv.

Tervezett éves forrás: Tervezett költség: Tartalék, hiány: Bicske, Váradi úti és Móricz úti átemelők bejelzéseinek kiépítése a szv. A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja:

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5830 Battonya, Fő u. 1. BATTONYA VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Településfejlesztés, pályázati rendszer Előadó: Tóbiás Zoltán www.greenexion.hu Területi egyenlőtlenségek Egészségtelen gazdasági szerkezet, válságtérségek kialakulása A régiók elérhetőségének különbségei

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A digitális objektum nyilvántartás helyzete és jelentősége a BAKONYKARSZT Zrt.-nél, különös tekintettel a kötelezően előírt vagyonértékelési

Részletesebben