Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél"

Átírás

1 KÖH V. évfolyam, 4. szám MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi műemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklődésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerősei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkről. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerőseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnőttkorba lépett. Két teljes év működés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jöve-delemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Legismertebb munkáink jelenleg e Hírlevél és a Műemléki beszélgetések című rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Északmagyarországi Kulturális- és Műemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Műemléki beszélgetések 2008-ban évfordulójukat fogják ünnepelni, ötödik évükbe lépnek. Ezen hosszú idő bár korántsem volt mindig könnyű, lépéseinket a kezdetektől nyomon követő érdeklődők láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlődésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos működés érdekében, amelynek most léphettünk egy következő lépcsőfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 KÖH V. évfolyam, 4. szám MISKOLC A TARTALOMBÓL A HÓNAP MŐEMLÉKE Abaújvár temploma (Hajdú Ildikó) 3 MI JÖHET MÉG?! Tokaji világörökség: Erımővidék Fémtolvajok rongálták meg Lévay József sírják Sajószentpéteren (Paszternák István) 8 Rendırség keresi az avasi református temetı újabb rongálóit 9 HÍREK Szakmai díjak a Mőemléki Világnapon 10 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK Mőemléki beszélgetések: Okrutay Miklós: Modern építészet és mőemlékvédelem május III. Szegedi Phd-konferencia május A város és terei élhetı közösségi terek május Castrum Bene Egyesület 14. vándorgyőlése május 30 június KIÁLLÍTÁSOK Észak-Magyarország díszítımővészete Lengyelországban 15 Út menti keresztek és szobrok Mezıkövesden és környékén 16 Amikor a cigányszegnek is hosszú az árnyéka. Nagy Gábor építész fotókiállítása 17 Miskolci Galéria kiállításai: Szépfalvi Ágnes kiállítása 18 Dávid Attila emlékkiállítás a színészmúzeumban 18 KÖNYVAJÁNLÓ Számadás. Írások Gömörbıl és a Gömör Múzeum elsı húsz évébıl. (Gál-Mlakár Viktor) 19 IMPRESSZUM 19 Abaújvár A kép Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján található (www.hermuz.hu/koh)

3 A HÓNAP MŰEMLÉKE ABAÚJVÁR TEMPLOMA Méltatlanul elfeledett, még inkább felújításukban, megmentésükben félbehagyott templomaink sora hosszúra nyúlna, ha mind fel akarnánk sorolni. A cél elérése gyakran a felmerülő akadályok miatt nem, vagy csak komoly kompromisszumok árán válik megvalósíthatóvá, amely emiatt évekig, akár évtizedekig is elhúzódhat. A hónap műemléke rovatban épp ezért, most szeretnénk felhívni a figyelmet egy olyan templomra, amely szintén erre a sorsra jutott. Most anyagi forrás előteremtésére vár, hogy megmutathassa, egykor ez a templom a Hernád-völgy egyik legjelentősebb településén állt, és gazdagodott falképekkel az itt birtokos Drugeth, majd Perényi családok idején. Ez a Hernád-völgyi település, Abaúj vármegye névadója, Abaújvár. Jelentőségét mutatja, hogy már a 11. századtól kezdődően felbukkan neve az oklevelekben, főleg az Aba Sámuel által építtetett vára révén. (Aba-) Újvár megye legnagyobb részének birtokosa az Árpád-korban az Aba-nemzetség volt, amelynek birtoklásához számos vár építtetése kötődik, mint az Abaújvár történelmével gyakran összefonódó füzéri vár, amelynek első építtetője és birtokosa szintén ebből a nemzetségből került ki. Középkori jelentőségét ugyanakkor nemcsak vára mutatja, hanem az a tény is, hogy 13. században az abaúji esperesség székhelyeként is működött a település. Fellendülésében jelentős szerepet játszott az Árpád-korban, hogy a Hernád mentén haladt végig a Lengyelországba és Oroszországba vezető hadi út, a megye főútvonala, majd a későbbi évszázadokban, ennek elenyészése után a Zemplénből az északi területek felé haladó kereskedelem útvonalává vált. A 13. század elejétől királyi birtokban levő vára azonban a század folyamán, ujonnan épülő várak mellett fokozatosan elvesztette jelentőségét és ben a várispánságot is megszűnetették. Történelme, birtokosai tekintetében hasonlatos a füzér váréhoz, amely utóbbi Aba Amádé birtoklása után 1312-től Drugeth Fülöp várnagysága alatt állt. Egy fennmaradt oklevél ugyanakkor arról tudósít, hogy 1320-ban Drugeth Fülöp nádor Abaújvárban adta azt ki, majd 1332-ben Drugeth Vilmos udvarbírája egyben újvári várnagy volt. Ezt követően mindkét vár, illetve település esetében a Perényi család neve jelenik meg mint új birtokos. Füzé esetében erre ben kerül sor, amikor Luxemburgi Zsigmond azt Perényi Péter fiainak, Miklósnak, Jánosnak és Imrének adományozza. Az Abaúj megyei kisnemesi család felemelkedét Zsigmondnak köszönhetette. Bár Abaújvár esetében nem áll rendelkezésre pontos adat arra vonatkozóan, mikor került a Perényiek kezébe, de ismert, hogy 1399-ben engedélyt kapnak az omladozó vár megerősítésére. Birtoklásuk kezdete tehát a füzérivel közel egy időben mehetett végbe. A család ettől kezdődően évszázadokon keresztül, kisebb megszakításokkal meghatározó szerepet játszott a régió gazdasági és kulturális életében, amelyet mecénási tevékenységük ma is látható emlékei példáznak a legjobban. Az abaújvári templom történetében szintén ennek a két évszázadnak az eseményei voltak meghatározóak. Bár román kori alapjainak építésére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre jelenleg pontos ismeretek, falképei azonban töredékes állapukban ma is mutatják a település egykori jelentőségét és gazdagságát. A dombtetőn épült templom ma a gótika stílusjegyeit viseli magán,

4 téglalap alapú, oldalain támpillérekkel megerősített templom, amelyhez a nyolcszög három oldalával záródó, hosszúkás, nyújtott szentély tartozik, gótikus keresztboltozattal. A román korra utal ugyanakkor a déli oldal kórusnál levő ablaka, míg a többi csúcsíves, mérműves kiképzésű. Freskók a hajó északi falán, a diadalív bélletén és a szentélyben kerültek elő. Bár 1876-ban Myskovszky Viktor jelentésében még arról számolt be, hogy falfestmények nem vehetők észre, (Joó 1980) az 1912-es felújítás során azonban már falképekre bukkantak. A képek jelenlegi, nem restaurált állapotban megállapítható részletek alapján a századra datálják. Mint érseki székhely feltételezhető, hogy freskóinak egy része a 13. század második felében készült, így a diadalív bélletében feltárt töredék, amely feltételezhetően egy király arconásait mutatja. Radocsay Dénes ezt a részletet még a 12. század szerény festészeti terméséhez sorolja, míg Tóth Melinda a 13. századra datálja, amelyet szintén mint a centrumtól távol eső, kisebb jelentőségű alkotásnak feltételez, amely nemcsak arra bizonyíték, hogy a pusztulás okozta kontraszelekció hogyan eredményezheti a periférián levő emlékek megmaradását, hanem arra is, hogy milyen mértéktartó lassúsággal terjed az új [értsd itt gótika] stílus, és hogy a románkori formaadásnak milyen mély gyökerei vannak. (Tóth 1974) Ugyanakkor a töredéken már enne az új stílusnak a nyomait véli felfedezni, bár természetesen nem lehet kizárni, hogy azok restaurálásával módosulna ez az elképzelés. Szintén jelentős szerepet tulajdonít Tóth Melinda a templom falkép-történetében Aba Amádé Észak-magyarországi jelenlétének, és annak, hogy a 13. század utolsó negyedében ez a régió jelentős szerepre, és Aba Amádé hatalmának tetőfokán bizonyos önállóságra is szert tett, amely hozzájárulhatott az új stílus elterjedéséhez ezen a területen. Ez a tényező azonban tovább hátráltatná a falkép készítési idejét, és megerősítené annak 13. századi datálását, a gótika első emlékeinek megjelenési idejére. Az új stílus a 13. század végén kezdett kibontakozni a Kárpát-medencében, ekkora értek meg annak feltételei. Ahogy Radocsay is említi, leggazdagabb korszaka ez a magyarországi freskóművészetnek, (Radocsay 1977) amely a 14. század elejétől, a 15. század harmincas éveiig terjed. Már ezt a kiteljesedő stílust idézik a szentélyben látható falképek, amelyet alátámasztanak a jeleneteken megfigyelhető architektonikus elemek, épületek, amelyek már az új stílus formavilágához tartoznak. A gótikával új témák, új elbeszélő sorozatok jelennek meg a falakon, helyi iskolák alakulnk és sajátos, egyéni formákat teremtenek, állandó kapcsolatot is tartanak az európai falképfestészet fő irányzataival. (Radocsay 1977) Ezek a szentélyben futó és képek három egymás

5 fölött sorban futnak végig a szentély falán. Legfelső sorban a gyermek Jézus látható fehér ruhában, vörös kontúrral megrajzolt redőkkel. Két asszony tartja, és mögöttük még egy szent, glóriás női alak rajzolódik ki. A feltételezések szerint a jelenet Jézus bemutatása a templomban témát örökíti meg. A középső sávban egy palota látható, amelyből 3 alak néz ki, két férfi és egy nő, a palota előtt meztelen alakkal, aki a felirat szerint Szent Bertalan, akit általában mártíromságára utalva, megnyúzva ábrázoltak. A ma látható falképek előkerülésük óta nem kerültek restaurálásra, ami jól látható állapotukban. Némelyik közel száz éve várja helyreállítását, de a hajó északi falán 1965-ben Reisinger Mária által feltárt freskórészletek is több mint negyven éve állnak szabadon. Bár történtek felújítások a templomban, így ban homlokzat- és toronyfelújításra került sor, az elmúlt pár évben pedig megállították a falak vizesedését. Sajnos annak ellenére, hogy a templom egy domb tetején áll, komoly gondokat okozott a talajvíz, amely a falképek állapotát is tovább rontotta. Szintén helyreállították a tetőzetet, és ezzel, ha a képek tekintetében nem is történt minőségi változás, a károsodás legmeghatározóbb külső tényezőinek hatása jelentős mértékben megállt. Bár a falképek készíttetőihez fogható mecénás továbbra sem akad, biztatóak az eddigi, utóbbi években elért eredmények. És ha időszakosan ismét mészréteg alá is kerülnének a freskók, most már csak a megfelelő alkalom és lehetőség kell majd azok helyreállításához és művészettörténeti értelmezésükhöz. (Hajdú Ildikó) Irodalom Joó Tibor: Az abaújvári református templom. In: HOM Közlemények 18. Miskolc, p. Radocsay Dénes: A közékori Magyarország falképei. Budapest, Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. Budapest, Simon Zoltán: Füzér. In: Tájak-Korok-Múzeumok sorozat Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, Fotók: Kosdi Attila (www.hermuz.hu/koh) MI JÖHET MÉG? TOKAJI VILÁGÖRÖKSÉG: ERİMŐVIDÉK 6.0 Alig csendesült el a 2007-ben az egész országot bejáró, a Tokaj-Hegyalja Kultúrtáj Világörökség területén végül építési engedélyt kapott, szerencsi biomassza erőmű körüli botrány, máris újabb jelent meg a láthatáron: A Sátoraljaújhely melletti Károlyfalva határában "faapríték-pellet üzem és biomassza tüzelésű erőmű létesítése" ügyében nyújtott be engedély kérelmet egy cég. A világörökségi terület ún. "puffer zónájához" tartozó terület - hasonlóan szerencsi "elődjéhez" - szintén a terület fő közlekedési útvonala, a 37. sz főút mellett kapna helyet, egy korábbi TSZ telepen, mindenhonnan jól látható elhelyezkedésben... Minden hatásvadász szónoklat helyett itt most csak annyit jegyeznénk meg: aligha van az országnak más olyan területe - világörökségi védelem alatt pedig biztos a világon sincs! - ahol alig pár év alatt hat (!!!) erőmű építése vetődött volna komoly formában fel! (Biomassza erőmű: Szerencs, Károlyfalva, szén: Tőketerebes, vízierőmű Aranyos-völgy (2 db), + "felkészül" egy szélerőmű is!) Feltehetjük a kérdést:csak Tokaj-Hegyalja terem ilyen kiváló biomasszát? Szegény újhelyi polgármester, Szamosvölgyi Péter, aki a terebesi erőmű elleni tiltakozás élére állt, most már nem kell utazzon: az erőmű "házhoz jött" városába! (Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Sátoraljaújhely egyértelműen elutasította az erőmű gondolatát is! Reméljük, ebben lesznek még társai!) Itt kell megjegyeznünk, hogy a szerencsi, amúgy "teljesen törvényes", minden szükséges engedéllyel rendelkező erőmű-beruházás őszén a földmunkákkal már el is kezdődött -

6 majd sokak örömére abbamaradt. Nem, nem arról van szó, hogy országunk, vagy az illetékesek rádöbbentek volna az értékeinket fenyegető veszélyére, csupán arról, hogy - állítólag - a civil tiltakozás miatt a beruházást finanszírozó bank kihátrált a bizonytalanná váló vállalkozás mögül. Vagyis: a dolog nincs igazából - a világörökségi védelem szempontjából - megoldva, csupán a "vég" odázódott el kissé, meg az országos médiafigyelem tűnt el teljesen. Az alap problémát az jelenti, hogy Magyarország az UNESCO Világörökség Egyezményhez való csatlakozásakor, jó húsz évvel ezelőtt tett vállalását, miszerint a világörökséggé nyilvánított területeket saját "nemzeti jogszabállyal" is védeni fogja, Tokaj esetében mind a mai napig nem tette meg. Így ma gyakorlatilag semmilyen jogi védelemben nem részesül a mi Hegyaljánk - "csak" világörökség. Kis magyar abszurd... Fel hát, erőművészek - Tokaj szőlővesszein biomasszát csepegtetni! Hírlevelünk egyebet tenni nem tud, teljes terjedelmében közzétesszük az Észak-magyarországi zöldhatóság eljárást megindító közleményét azzal, hogy ha valakinek van egy mentő ötlete, ne habozzon azt megtenni. -k I- Háborítatlan Bodrog-parti táj tavasszal. Meddig még?

7 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 379. Ügyfélfogadás: Hétfı: 8-12 óra Szerda: 8-12, óra Péntek: 8-12 óra Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. KÖZLEMÉNY Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségen indult, a 314/2005. (XII. 25.) sz. Kormányrendelet ( R ) hatálya alá tartozó elızetes vizsgálati eljárásról Ügy száma: 5798/2008. Tárgya: Sátoraljaújhely - Károlyfalva közigazgatási területén (0173/8 hrsz.) faapríték-pellet üzem és biomassza tüzeléső erımő létesítése. Az erımő bemenı hıteljesítménye: 68,6 MW Az erımő kiadható villamos teljesítménye: 20,23 MW Felhasználásra tervezett faapríték menniysége: tonna/év A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai (érintett települések): Sátoraljaújhely és szomszédos települései Az eljárás indulásának napja: március 12. Az eljárás lefolytatásának határideje: 45 nap, melybe nem számít bele az esetleges hiánypótlás, valamint a közremőködı szakhatóságok eljárásának 30 napos idıtartama, stb. (2004. évi CXL. Tv (3) bek.) Ügyintézı neve: Gogolya Renáta/ Fótos Gábor Elérhetısége (ügyfélfogadási idıben) Tel: A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követı 21 napon belül a Felügyelıséghez észrevételt lehet tenni. A dokumentáció megtekinthetı a Felügyelıségen és az érintett önkormányzat jegyzıjénél. A tervezett létesítmény az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet ( R ) 1. sz. melléklet 28. pontja (Hıerımő 20 MW villamos teljesítménytıl, egyéb égetı berendezés 300 MW kimenı hıteljesítménytıl), illetve a 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Tüzelıberendezések 50 MW-t meghaladó bemenı hıteljesítménnyel) alá tartozik ezért a Felügyelıség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: Meghatározza a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint dönt a két eljárás összevonhatóságáról; A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. Miskolc, 9. Dr. Palásthyné Arnóth Mária osztályvezetı

8 Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle rlevél február FÉMTOLVAJOK RONGÁLTÁK MEG LÉVAY JÓZSEF SÍRJÁT SAJÓSZENTPÉTEREN kötetes, évtizedekig lappangó naplóját Porkoláb Tibor irodalomtörténész rendezte sajtó alá. Ismeretlen tettesek erőszakkal kitörtek és elloptak egy darabot Lévay József költő, író, műdordító, politikus, az MTA tagja síremlékének kovácsolt vas korlátjából. Vélhetőleg ugyanakkor a temető más sírjairól is ellopták a kerítést, pl. a néhány éve elhunyt, műkedvelő helytörténész, gyűjtő Szentiványi Lajoséról is. Az 1825-ben Sajószentpéteren született, Miskolcon majd Késmárkon jogot hallgatott Lévay 1848-ban Szemere Bertalan írnokaként kezdte pályáját Pozsonyban, az országgyűlésen. A forradalmár miniszterelnököt hűségesen, egészen az összeomlásig, Aradig követte. A szabadságharc után bújkálnia kellett, majd Pesten, Bátor Miklós álnéven publikálni kezdett. Végül Miskolcon vállalt latintanári állást. Politikai karrierje 1860-ban újra indult, mikor Borsod vármegye alispánjává, később főjegyzőjévé választották meg. A "Sajó-völgy pacsírtájának" is nevezett költő matuzsálemi életkort ért meg, "Petőfitől Adyig alkotott" ban végakarata szerint szülei mellé helyezték örök nyugalomba a sajószentpéteri református temetőben. A protestáns hitére mindíg büszke költő síremlékét szülővárosa tartotta rendben mindeddig. A szentpéteri Kálvin téri szülőházában kis emlékmúzeum működik, Miskolcon köztéri szobor és református gimnázium őrzi nevét, emlékét. Jelentős hagyatéka a Herman Ottó Múzeumba került, két Legutóbb Sajószentpéter Városgondnoksága - keserves munkával - az egész református temetőt kitisztíttatta, megszabadítva a bozóttól a lassacskán teljesen elvadult területet. Csak remélni tudjuk, hogy a Lévay-sírt avatott kezek mielőbb rendbehozzák, a hiányzó kerítést pótolják, a helyi közösség, rendőrség, polgárőrség pedig fokozott odafigyeléssel megelőzi a további rongálást, pusztítást. Paszternák István régész, irodavezető Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Északmagyarországi Iroda

9 Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle rlevél február RENDİRSÉG KERESI AZ AVASI REFORMÁTUS TEMETİ ÚJABB RONGÁLÓIT Nagy erőkkel nyomoz a Miskolci Rendőrkapitányság a Miskolc szívében, az Avas hegy északi lejtőjén elhelyezkedő, műemléki védettségű temetőben történt rongálás tettesei után. Amint az ismeretes, elején, sajnos, immáron sokadszorra, ismeretlenek a temető számos, 19. századi síremlékét döntötték le, törték össze. A református gyülekezet és a KÖH feljelentése nyomán indult nyomozástól mind a károsultak, mind pedig az összes, jó érzésű állampolgár nevében azt várjuk, hogy a tettesek kézrekerítésén túl, egyszer s mindenkorra vessen véget a város jelképének számító műemlék templom körül kialakult, áldatlan állapotoknak. A tettesek nyilvánvalóan azon csoport körében keresendők, akik rendszeresen, szinte minden csütörtök, péntek, szombat estét a temetőben töltik (!), ott italoznak, szórakoznak, hangoskodnak, "dolgukat végzik". Ottlétüket hétről hétre "ottfelejtett" szemét- és mocsokhegyek kísérik... És persze, kidöntött, összetört síremlékek. Április elején óvatos becslés szerint is több százezres kárt okoztak. Az évek óta tapasztalható, folyamatos műemlék- és temetőrongálások egyik kirívó eseteként Húsvétja előtt graffityvel csúfították el a református templom falait. Az akkor az illetékesek által az országos felháborodásra tekintettel összehívott válságtanácskozáson elhangzott megoldási lehetőségek, szép ígéretek a temetőt körbevevő kerítés építése, térfigyelő kamerarendszer, fokozott rendőri-, polgárőri jelenlét, stb. közül sajnos akkor egyik sem valósult meg. Felmerülhet a kérdés: minek kell még történnie ahhoz, hogy a Kultúra Magyar Városában, amely megtisztelő címet mindannyiunk büszkeségére ez évben Miskolc viseli, végre megszűnjön műemlékeink hétről hétre tartó, szisztematikus rombolása? -k I-

10 HÍREK SZAKMAI DÍJAK A MŐEMLÉKI VILÁGNAPON A Műemléki Világnap tiszteletére, április 18-án idén is átadták a Magyar Köztársaság Kormánya által alapított szakmai elismeréseket: a Forster Gyula- és Schönvisner István-díjakat és emlékérmeket, valamint a Dercsényi Dezső Sajtódíjat és az ICOMOSdíjat. Nagy örömünkre, a bíráló bizottság javaslata alapján idén is több, régiónkban lakó, vagy tevékenykedő szakember vehette át a rangos elismeréseket. A díjakat a Magyar Tudományos Akadémia Országház utcai Dísztermében dr. Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára adta át. Az alábbiakban idézünk az ünnepségen elhangzott laudációkból. (Forrás: "A Műemlékvédelemért" Forster Gyula-díjat adományozott a kulturális miniszter Lángi József restaurátornak a műemlékvédelem nemes hagyományait továbbéltető, az értékvédelem áldozatos kultúrmisszióját elősegítő kiemelkedő kutató-restaurátori, publikációs tevékenységének elismeréseként. Szakmai munkásságát az OMF, majd az ÁMRK keretében fejtette ki kutató restaurátorként, később számos falkép restaurálásában vett részt. Pályája 25 éve alatt közel 100 hazai és határon túli lakóház, templom, kastély vizsgálatával foglalkozott. Néhány nagyobb munkája: Tapolca, r. k. templom; Sopron, Stornó-ház és ferences templom; Keszthely, plébániatemplom; Siklós, plébániatemplom; Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély; Fertőd, Esterházykastély; Székesfehérvár, Hiemer-ház; Monok, Andrássy-kastély; de számos további épületet említhetnénk itthon, illetve Erdélyben, Kárpátalján és Szlovákiában. Publikációi és előadásai a határon túli területeken végzett műemlékfelméréseihez, illetve levéltári kutatásai során született felfedezéseihez, felismeréseihez kötődnek. Évek óta kedvenc foglalkozik a magyar területeken fellelhető Szent László legenda-ábrázolásokkal, erről több cikke is megjelent. Dr. Örsi Károly táj- és kertépítésznek, az OMF, majd az ÁMRK volt vezető kertépítészének, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága alapító tagjának, a Történeti kertek szakbizottsága jelenlegi elnökének a magyar műemlékvédelem, azon belül a történeti kertek megóvása és helyreállítása terén kifejtett több évtizedes, meghatározó jelentőségű és irányt mutató munkásságáért, oktatói tevékenységéért. A magyar történeti kertek védelmének és helyreállításának doyenje, aki generációknak adott útmutatást a történeti kertek műemléki tervezésében. Személyében intézményesült a magyar műemlékvédelem rendszerén belül a történeti kertek helyreállításának ügye. Tervezői és kivitelezést irányítói munkája a hazai kastélykertek legjelentősebbjeit érintette, köztük olyanokat, mint Eszterháza, Alcsút, Csákvár, Keszthely, Nagycenk, Gödöllő, Martonvásár. Tapasztalatait felhasználva mind a Tájépítészeti Karon és jogelődjein, mind a BME műemléki szakmérnöki oktatásában segíti a műemlékvédelmi szakemberek következő generációinak képzését. A Műemlékvédelemért Forster Gyulaemlékérmet adtak át: Dr. Diószegi László okleveles közgazdának, a Teleki László Alapítvány ügyvezető igazgatójának a határon túli magyar műemlékek védelme, helyreállítása, támogatása érdekében kifejtett két évtizedes tevékenységért, a további teendők, az új helyzetben követendő módszerek kidolgozásáért, megvalósításáért. Az állam által létrehozott Teleki László Alapítványnak, a határon túli magyar kultúrát támogató intézménynek kezdettől fogva megszűnéséig igazgatója volt. Ebben a minőségében felügyelte a határon túli magyar műemlékek védelmére szánt hazai támogatásokat, és a jó gazda lelkiismeretességével segítette azok gazdaságos felhasználását, szakmai rendezvényeket szervezett,

11 kiadványokat jelentetett meg. Az intézmény megszüntetését követően lankadatlan ügyszeretettel munkálkodott azon, hogy az alapítvány, ha más formában és módon is, de tovább működhessen, az elkezdett munka tovább folytatódhasson, valamint, hogy ehhez a szükséges pénzügyi forrásokat előteremtse. Szakmai, politikai, gazdasági tapasztalatait változatlanul a határon túli magyar kultúra és műemlékvédelem érdekében mozgósítja, jelenleg ezen tevékenységét magánalapítványi formában folytatja. Dr. Erdélyi Géza református püspöknek a felvidéki református egyház tulajdonában lévő műemlékek megóvásában és gondozásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért. Szoros kötődés fűzi az építészethez, különösen a szakrális építőművészethez. Doktori disszertációjában - a prágai Károly Egyetem Teológia Fakultásának Gyakorlati Teológiai Tanszékén - a református templomépítészet és a gyakorlati teológia, azon belül a liturgia összefüggéseit vizsgálta. Emellett feldolgozta Gömör vármegye klasszicista építészetét, amely 1996-ban jelent meg könyv formájában. Püspökként kiemelt figyelmet szentelt az örökségvédelemnek, a zsinat mellett Örökségvédelmi Bizottságot hozott létre, amelynek jelenleg is elnöke. Kitűnő gyakorlati kapcsolatot alakított ki a magyarországi és szlovákiai örökségvédelmi hivatalokkal, a felvidéki műemlékek megőrzését előmozdító más intézményekkel, így a budapesti Műszaki Egyetemmel és a Teleki László Alapítvánnyal. Az örökségvédelem ügyének elősegítése érdekében képzéseket szervez az egyházközségek lelkipásztorai és világi vezetői részére, a komáromi teológián tartott előadásai során pedig megkülönböztetett figyelmet szentel az egyházi építészet és az örökségvédelem témakörének. Pálos Frigyes perjel őrkanonoknak a váci egyházmegye műemlékeinek helyreállításában vállalt több évtizedes aktív szerepéért. A váci teológia elvégzését követően 1947-ben szentelték pappá ig több helyen szolgált káplánként. Ekkor került Tereskére, ahol tizennyolc éven át szolgálta híveit. Kezdeményezésére indult meg a középkori bencés apátság épületének és a templomnak a régészeti feltárása és műemléki helyreállítása, 2000-ben kiváló könyvet jelentett meg a templom történetéről. A műemlékvédelem iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1976-ban beiratkozott az Eötvös Lóránt Tudományegyetem művészettörténeti szakára. Diplomája megszerzését követően a váci egyházmegye Egyházművészeti Bizottságának titkára, később elnöke lett tól 26 éven át Hatvan prépost-plébánosa volt ben székesegyházi őrkanonoki címet kapott, 1997-ben volt az aranymiséje. Jelenlegi funkciójában, az egyházmegyei gyűjtemény vezetőjeként is sokat tesz a műemlékek megmentéséért. A Régészeti örökségért Schönvisner Istvánemlékérmet vehetett át Regős József környezetvédelmi asszisztens, barlangkutató, a barlangokban található régészeti lelőhelyek, illetve a Bükk-hegység őskori emlékeinek megőrzése terén szerzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként. Több évtizede kutatja Magyarország, ezen belül a Bükk-hegység barlangjait. Közel 300 új barlang leírása fűződik a nevéhez. Kutatásai során mindvégig nagy gondot fordított a barlangokban fellelhető régészeti értékekre, amelyekről haladéktalanul tájékoztatta az örökségvédelmi hatóságokat. Számos nagynevű őskor-kutatóval dolgozott együtt, részt vett az Istállós-kői barlangban, a Szeleta-barlangban, a Kő-lyukban, a Herman Ottó-barlangban végzett kutatásokban, a paleolitkori Miskolc-Avas felszíni régészeti feltárásban. Részletesen felmérte a szilvásváradi Kelemen-széke és a dédesi Verebce-vár őskori földvárait és földműveit. Éiadványok, filmek ismeretterjesztő anyagok készítésével, előadásokkal és továbbképzésekkel járult hozzá az ősemberkutatás népszerűsítéséhez. Székely Kinga barlangkutató, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézete, illetve Osztálya volt osztályvezetőjének, majd főtanácsosának a barlangokban található régészeti örökség megóvása

12 területén végzett páratlanul gazdag és eredményes munkássága elismeréseként. A hazai és nemzetközi barlangkutatás meghatározó személyisége, a hazai barlangi régészet legavatottabb szakértője. Részt vett a barlangi régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos jogalkotásban, összeállította az örökségvédelmi törvény hatálya alá eső barlangok listáját, 2002 és 2007 között pedig a KÖH Ásatási Bizottságában a KvVM-et képviselte, hozzájárulva a természetvédelmi és örökségvédelmi szempontok összeegyeztetéséhez. A Szeleta Alapítvány kuratóriumának tagjaként segítette a bükki ásatásos kutatást, a régészeti jelentőségű barlangok bemutatásához szükséges tervek készítését. Az országos barlang-nyilvántartási rendszer kidolgozásakor figyelemmel volt a régészeti jelenségek nyilvántartásba vételének szempontjaira. Gazdag publikációs tevékenysége is, összeállította a régészetileg érintett barlangok listáját, illetve a magyarországi barlangok kutatástörténetét, feldolgozta a barlangok megismerését elősegítő több szakember (Torma Zsófia, Motl Mária) munkásságát. szívből gratulálunk, állhatatos, ügyszerető munkájukra a jövőben is számítunk! (A fényképen, amely 2005-ben, a miskolci Avas- Tűzköves őskőkori régészeti lelőhely feltárásán készült, két díjazott is szerepel. Balról jobbra: Székely Kinga, dr. Ringer Árpád, ásatásvezető, Regős József, dr. Torma István, az Ásatási Bizottság akkori elnöke. A Szerk.) A díjazottaknak Hírlevelünk munkatársai nevében AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK MŰEMLÉKI BESZÉLGETÉSEK A sokszínű örökségvédelemről május 29. Csütörtök, óra Okrutay Miklós (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa) Műemlékvédelem és modern építészet Helyszín: Herman Ottó Múzeum központi épülete Múzeum Kávézó Miskolc, Görgey A. u. 28.

13 III. SZEGEDI PHD KONFERENCIA május Szegedi Tudományegyetem Konferenciaterem (Egyetem u. 2.) I. szekció, Levezetőelnök: Soós István MONOSTORI TIBOR: A spanyol rendszer és Bécs, KOVÁCS ZSOLT: I. Lipót évi házasságkötéséhez kapcsolódó ünnepi események a Theatrum Europaeum tükrében. TÓTH GERGELY: Bél Mátyás Notitiájának keletkezése. Új megközelítések és a teljes mű kiadásának terve. II. szekció, Levezetőelnök: Németh István VINKLER BÁLINT: Krakkó város vámnaplói (A koraújkori magyar kereskedelemtörténet elsőrendű forráscsoportja). KUZMA DÓRA: A besztercebányai politikai elit összetétele és város irányító szerepe a 16. század második felében. GÁL-MLAKÁR ZSÓFIA: Verancsics Antal udvari nemesei május 15-én 13 óra I. szekció, Levezetőelnök: Soós István MONOSTORI TIBOR: A spanyol rendszer és Bécs, KOVÁCS ZSOLT: I. Lipót évi házasságkötéséhez kapcsolódó ünnepi események a Theatrum Europaeum tükrében. TÓTH GERGELY: Bél Mátyás Notitiájának keletkezése. Új megközelítések és a teljes mű kiadásának terve. II. szekció, Levezetőelnök: Németh István VINKLER BÁLINT: Krakkó város vámnaplói (A koraújkori magyar kereskedelemtörténet elsőrendű forráscsoportja). KUZMA DÓRA: A besztercebányai politikai elit összetétele és város irányító szerepe a 16. század második felében. GÁL-MLAKÁR ZSÓFIA: Verancsics Antal udvari nemesei május 16-án 9 óra III. szekció, Levezetőelnök: Tóth Sándor László VARGA SZABOLCS: Szlavónia nemesi társadalma a Mohács körüli években. KOMJÁTI ZOLTÁN IGOR: Gróf Koháry István katonai tevékenysége füleki főkapitányságának korában. OROSS ANDRÁS: Folytonosság és állandóság a hadügy-finanszírozási rendszerben a század fordulóján. IV. szekció, Levezetőelnök: Papp Sándor CZIRÁKI ZSUZSA: Brassó és az 1614-es Habsburgkövetség kapcsolata Erich Lassota von Steblau jelentései alapján. TÓTH HAJNALKA: A tatár kán és Batthyány II. Ádám (A Krími Kánság haderejének jelenléte Buda alatt 1686-ban) CAGATAY CAPRAZ: Az 1694-es péterváradi török ostromról május 16-án 9 óra III. szekció, Levezetőelnök: Tóth Sándor László VARGA SZABOLCS: Szlavónia nemesi társadalma a Mohács körüli években. KOMJÁTI ZOLTÁN IGOR: Gróf Koháry István katonai tevékenysége füleki főkapitányságának korában. OROSS ANDRÁS: Folytonosság és állandóság a hadügy-finanszírozási rendszerben a század fordulóján. IV. szekció, Levezetőelnök: Papp Sándor CZIRÁKI ZSUZSA: Brassó és az 1614-es Habsburgkövetség kapcsolata Erich Lassota von Steblau jelentései alapján.

14 TÓTH HAJNALKA: A tatár kán és Batthyány II. Ádám (A Krími Kánság haderejének jelenléte Buda alatt 1686-ban) CAGATAY CAPRAZ: Az 1694-es péterváradi török ostromról. A VÁROS ÉS TEREI ÉLHETİ KÖZÖSSÉGI TEREINK Tanácskozás a 9. Kortárs Művészeti Fesztivál keretében A tanácskozás időpontja: május 27. Helyszíne: Székesfehérvár, a régi Bőrgyár épülete Tervezett program: 9.30 A tanácskozás köszöntése: Csapó Csilla alpolgármester Előadások: A város és terei: köz- és magánterek, lokális terek, szubkultúrák A.Gergely András kulturális antropológus, MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont (Meg)élhető tereink Várostérkép a fejünkben Mester Tibor tanársegéd, kulturális antropológus, Pécsi Tudományegyetem Megvalósult közösségi(?) tereink Vukoszávlyev Zorán építészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa Egy város felelőssége a közösségi terek kialakításában Fedor Vilmos Miskolc város alpolgármestere Ebédszünet Ipari terek átalakítása Új terek, új szereplőkkel Szépvölgyi Viktória építészetkritikus, az Octogon lap főmunkatársa Tervek a fiókból Kerekasztal-beszélgetés a megvalósult és meg nem valósult tervekről, Székesfehérvár köztereiről, belső tereiről. Meghívott vendégeink: Lőrincz Attila, Schulz István, Csutiné Erzsébet építészek, a a Fejér megyei Építész Kamara tagjai Kísérő rendezvények Kiállítások: Gyár-művészet (Trafó, APA, Wax, régi Bőrgyár ) Ipari épületek átalakítása kulturális, művészeti célra Kovács Milán fotókiállítása Tervek a fiókból Fehérvárnak Székesfehérvári meglévő tervek az intézmények átalakítására, felújítására (Öreghegyi Közösségi Ház, Felsővárosi Közösségi Ház, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Petőfi Mozi, Megyei Városi Könyvtár, Levéltár, Konferencia központ) Ilyen lett volna Az Öreghegyi Közösségi Ház megtekintése. A közösségi házhoz erre az alkalomra (a 10 éve készült tervek alapján) hozzáépítik 1:1 arányban az elképzelt bővítést, könnyűszerkezetes formában. A hozzáépítés megvalósítását támogatta: Érték és Forma BT, kivitelező: Dörken KFT. Kultúra és szabadidő Andreas Fogarasi képzőművész Velencei Biennálén bemutatott filmjének vetítése A film kapcsán beszélgetés Mók Ildikóval, a Magyar Művelődési Intézet Regionális Programok Főosztálya megbízott Főosztályvezetőjével: Közösségi terek művelődési házak, könyvtárak: a kulturális korlátok, hátrányok lebontásáért

15 A CASTRUM BENE EGYESÜLET 14. VÁNDORGYŐLÉSE Sárospatak, május 30.-június 1. Várak grafikai ábrázolása Előzetes program Május 30., péntek A régió várkutatásának újabb eredményei Ringer István: Sárospatak Szörényi Gábor: Cserépvár Makoldi Miklós: Tokaj Nováki Gyula: Kisméretű erősségek Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Tanulmányút Komlóskára: Solymos várának megtekintése Május 31., szombat Basics Beatrix: Várábrázolások grafikákon a században Végh András-Magyar Károly: A Buda-ábrázolások problémájához Tolnai Gergely: Az ábrázolás és a realitás Visegrád és Esztergom metszetein Kertész Róbert-Bana Zsolt-Nagy Dénes: A szolnoki vár metszetei és rekonstrukciója Domokos György: Az olasz rendszerű erődítmények ábrázolásainak hitelessége a korabeli alaprajzok tükrében Hausner Gábor-Négyesi Lajos: Zrínyi-Újvár ábrázolásai a helyszíni kutatások tükrében Terei György: Alaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig Pusztai Tamás-Szörényi Gábor: Térinformatika a várfelmérésben Feld István: Falkutatások dokumentálása Györfi Ilona-Vajda József: IMS fotogrammetria a várfelmérésekben és kutatásokban Buzás Gergely: A rekonstrukciók szerepe a kutatásban Kőnig Frigyes: Gondolatok erődítmények rekonstrukcióinak grafikai ábrázolásához Az egyesület (vezetőségválasztó) éves közgyűlése Június 1., vasárnap Tanulmányút: Füzér-Kéked-Abaújvár- Regéc-Boldogkő- Szerencs KIÁLLÍTÁSOK ÉSZAK-MAGYARORSZÁG DÍSZÍTİMŐVÉSZETE címmel nyílott időszaki kiállítás Lengyelországban az osztrolenkai Kurp Kultúra Múzeumában a miskolci Herman Ottó Múzeum és a mezőkövesdi Matyó Múzeum anyagából. A kiállítás március 14-től június 8-ig látogatható.

16 Meghívó A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum tisztelettel meghívja Önt kamarakiállításának A tárlatot megnyitja: Jéger Károly prelátus Közreműködik: Bíró Éva és Dienes Jánosné A kiállítás nyitva: május 31-ig megnyitására 29-én (kedd) 16 órára. ÚT MENTI KERESZTEK ÉS SZOBROK MEZİKÖVESDEN ÉS KÖRNYÉKÉN - fotókiállítás Matyó Múzeum 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.; Pf.: 154. Tel.: 49 / Nyitvatartási rend: október 31. között naponta 9 ó-tól 17 ó-ig (pénztárzárás: kor) hétfőn szünnap, a kiállítás zárva november március 31. között naponta 9 ó-tól 15 ó-ig (pénztárzárás: kor) vasárnap és hétfőn szünnap, a kiállítás zárva

17

18 A MISKOLCI GALÉRIA VÁROSI MŐVÉSZETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI SZÉPFALVI ÁGNES KIÁLLÍTÁSA A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban 24-én, csütörtök délután 5 órakor nyílt meg Szépfalvi Ágnes Áramlás című kiállítása. A kiállítást Ivacs Ágnes író, műsorvezető-szerkesztő (Tilos Rádió) szavai nyitották meg. A tárlat megtekinthető május 18-ig, hétfő kivételével naponta 9-17 óráig. Helyszín: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc, Rákóczi u. 2. (Forrás: DÁVID ATTILA EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZÍNÉSZMÚZEUMBAN A miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum megrendezte Dávid Attila ( ) díszlettervező művész emlékkiállítását. A tárlat a Miskolci Nemzeti Színház tragikusan fiatalon elhunyt díszlettervező művészének állít emléket. A kiállítás felidézi többek között a 2002-ben eltávozott művész miskolci, debreceni produkciókhoz készült munkáit is, köztük az Antigone, a Romeo és Júlia, a Bánk bán díszleteit. Dávid Attila a Magyar Képzőművészeti Főiskola díszlet-jelmeztervező szakán végzett Székely László és Makai Péter tanítványaként. Rómában filmdíszlet szakon tanult, Andrea Crisanti volt a mestere. Első miskolci munkája 1995-ben a Romeo és Júlia klasszikus díszlete volt. Tervezett modern színpadi tereket is például Brecht A jóember című előadásához.,,ha díszletet, képet, grafikát megmutatok, mindig az az érzésem, mintha levetkőznék valaki előtt. Kiszolgáltatott érzés, hiszen a legminimálisabb exhibicionizmus sem szorult belém" vallotta egy önálló kiállítása kapcsán. Miskolc mellett dolgozott többek között a debreceni színházban, a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Nevéhez fűződik a Pesti Színház Dzsungel könyve c. előadásának díszlete. A kiállítás megtekinthető 2008 április 29 és június 22 között hétfő és vasárnap kivételével naponta 9-17-óráig, június 1-től hétfő kivételével minden nap óra között. Helyszín. Színháztörténeti és Színészmúzeum, Miskolc, Déryné u. 3. (Forrás.

19 KÖNYVAJÁNLÓ SZÁMADÁS. ÍRÁSOK GÖMÖRBİL ÉS A GÖMÖRI MÚZEUM ELSİ HÚSZ ÉVÉBİL Szerkesztette: Bodnár Mónika Punok , 538 oldal Ujváry Zoltán, a KLTE (ma Debreceni Egyetem) BTK Néprajzi Tanszékének vezetője 1979-ben, az intézményes Gömör kutatás beindítása után vetette fel, hogy az egykori járási székhelyen Putnokon kellene létrehozni a Gömör Múzeumot. A B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóságot akkor vezető Szabadfalvi József teljes támogatottságáról biztosította a kezdeményezést. Azonban több, mint fél évtizedes anyagi és politikai akadályoztatás után az intézmény, mint a megyei múzeumi hálózat új tagja, csak 1987-ben nyithatta meg kapuit. A Gömöri Múzeum vezetésével a KLTE Néprajzi Tanszéke és a B.-A.-Z. Megyei Múzeumok vezetősége közösen a most bemutatandó kötet tanulmányainak szerzőjét, Bodnár Mónikát bízta meg. Az igazgatóasszony múzeumalapító, -szervező, és közösségformáló két évtizedes tevékenységének elismeréseként, mint a bevezetőből megtudjuk, a B.- A.-Z. Megyei Múzeumok jelenlegi vezetése decemberében Herman Ottó emlékplakettel tüntette ki. A több mint ötszáz oldalas tanulmánykötetben ennek a húsz évnek a gömöri vonatkozású írásait, cikkeit, ismertetéseit és nem utolsó sorban tudományos igényű publikációit gyűjtötték egybe. Bodnár Mónika írásai mellett ugyanakkor helyet kaptak a kötetben a Putnokon megrendezett három Múzeumi Nap ( ) előadásainak írott változatai is. Ezekből a tanulmányokból többek között megismerhetjük Putnok és szűkebb környezetének kézművesiparát, a gömöri fazekasság mintakincseit, a környék bányászatát, a település római katolikus templomát, az egykor birtokos család, a Serényiek kastélyát, valamint a Putnok várát is. Azonban írások kétharmadából Putnok városának századi történetéről, lakosságának demográfiai összetételéről, a település gazdaságáról, egyházi és kulturális életéről és intézményeiről kaphatunk képet. A rövid bevezető után magának a Gömöri Múzeumnak a részletes történetét, személyi változásait, kiállításait mutatja be a szerkesztő-szerző. A kötet apropóját ugyanakkor az a szomorú tény adta, hogy 2007 elején Putnok városának vezetése és a fenntartó megyei önkormányzat megvonta bizalmát Bodnár Mónikától, aki kerülve a további konfliktusokat, felajánlotta, hogy a következő, múzeumigazgatói posztra kiírt pályázatra már nem jelentkezik. A kötettel szerkesztője ezen múzeumban eltöltött két évtizedet tekinti át és talán zárja le. (Gál-Mlakár Viktor) IMPRESSZUM Észak-magyarországi kulturális és mőemléki hírlevél. A Herman Ottó Tudományos Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának értesítıje. Megjelenik havonta, csak digitális formában. Szerkesztık: Hajdú Ildikó és Paszternák István Postacímünk 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11. Tel./fax: (KÖH).

20 A szerkesztıség nem feltétlenül ért egyet a Hírlevélben megjelenített valamennyi véleménnyel, nézettel. A Hírlevél változatlan formában szabadon sokszorosítható, továbbküldhetı. Képeink, szövegeink felhasználása a forrás megjelölésével lehetséges. (Forrás nélkül megjelent képeink az Internetrıl származnak.) Hírlevelünk korábbi számai letölthetıek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapjáról a címen. A Hírlevél ingyenes, megrendelni, vagy a megrendelést lemondani egy, a szerkesztıknek küldött lel lehet. A megrendelık címeit a Szerkesztıség semmilyen formában nem használja fel és nem adja tovább. Híreink részben a Kultur Pont aktuális hírlevelébıl származnak. Látogassa meg partnerünk honlapját a címen!

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 225. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGSOROZATRA IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 21. HELYSZÍN: NAGYCENK A SZÉCHENYI-EMLÉKBIZOTTSÁG

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA I. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1 I/1 Cigándi apróbéles 2/2014. (II. 5.) Hvt. 1. (1) bekezdés j) pontja alapján került felvételre 2 I/2 Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 7/2014. ( II.5.) Hvt. 1. (1)

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Melléklet. Végzettség és szakképzettség: okleveles építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1989

Melléklet. Végzettség és szakképzettség: okleveles építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1989 Melléklet a Javaslat az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek és annak jogutódjaként 2017. szeptember 1-jén induló Építészmérnöki osztatlan szak szakfelelősének

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL Dr. Hajdu Nagy Gergely A TÁJI ÖRÖKSÉG Ö MEGŐRZÉSE Ő ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÍÁ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL A MagyarTájdíj elnyerésére és az Európa TanácsTáj Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Felügyelő vagy adminisztrátor?

Felügyelő vagy adminisztrátor? Felügyelő vagy adminisztrátor? Avagy kell-e szakértelem az örökségvédelmi munkához Veszprém 2013. február 4. NKA ICOMOS MNB - HAP a nagy csapat a 70-es évek végén az első sor közepén Gerő László, Dercsényi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása Szakmai beszámoló Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása (Pályázati azonosító: 204104/1434) A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben