NICK LANE HAJRÁ, ÉLET! Az evolúció tíz legnagyobb találmánya AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NICK LANE HAJRÁ, ÉLET! Az evolúció tíz legnagyobb találmánya AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST"

Átírás

1 NICK LANE HAJRÁ, ÉLET! Az evolúció tíz legnagyobb találmánya AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 A mű eredeti címe: Nick Lane: Life Ascending. The Ten Great Inventions of Evolution. Profile Books, London, Fordította: Bozai Ágota ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2012 Nick Lane, 2009, 2010 Hungarian translation Bozai Ágota, 2012 Akadémiai Kiadó, 2012 A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója Felelős szerkesztő: Sisák Gábor A szöveget gondozta: Földes Piroska Termékmenedzser: Egri Róbert Tipográfia és nyomdai előkészítés: Eredeti Bt. Borító: Pintér József Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben a nyomda alapításának 130. esztendejében Felelős vezető: Fazekas Péter vezérigazgató Gyomaendrőd, 2012 Kiadványszám: TK Megjelent 25 (A/5) ív terjedelemben Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 Tartalom Bevezetés Az élet eredete A DNS Fotoszintézis Az összetett sejt Szex ivaros szaporodás Mozgás Látás Melegvérűség Tudat Halál

4 Hajrá, élet! Epilógus Jegyzetek Ábrák jegyzéke Köszönetnyilvánítás Bibliográfia

5 Bevezetés Az evolúció tíz legnagyobb találmánya A világűr kietlen feketeségének hátterében a Föld kék-zöld gömbként tündököl. Alig két tucat embernek volt része abban az érzésben, hogy bolygónkat a Holdról és a Holdnál távolabbról figyelje meg, ám a hazaküldött kép egy egész nemzedék tudatába bevésődött. Semmi nem hasonlít hozzá. A jelentéktelen emberi határviták, olajügyi és vallási csatározások eltörpülnek a tudat mellett, hogy ez a végtelen ürességtől körülvett élő golyó a mi közös otthonunk, sőt annál is több; olyan otthon, amin osztozunk, aminek hálával tartozunk az élet legnagyobb találmányaiért. Maga az élet alakította át bolygónkat egy fiatal csillag körül egykor keringő horpadásos nyers szikladarabból azzá az élő irányfénynyé, aminek az űrből látszik. Maga az élet változtatta bolygónkat kék és zöld színben játszóvá, ahogy egy apró fotoszintetizáló baktérium megtisztította a légkör és a tengerek tömegét, és oxigénnel töltötte meg a légkört és a vizeket. Ebből az új és erős energiaforrásból tört elő az élet. Virágok nyílnak, integetnek, gyönyörű korallok között fürge aranyhalak kergetőznek, a sötét mélyben hatalmas szörnyek rejtőznek, fák ágai törnek az ég felé, állatok nyüzsögnek, cammognak, látnak. És közben mi, érző és gondolkodó molekulák tömege megindítónak találjuk e teremtés fel nem fedett titkait, és azon tűnődünk, hogyan kerültünk ide. 9

6 Hajrá, élet! Bolygónk történetében először fordul elő, hogy tudjuk a választ. Ez nem bizonyos tudás, nem kőbe vésett igazság, hanem az emberiség legnagyobb kutatásának érőben lévő gyümölcse, hogy ismerjük és megértsük a körülöttünk és bennünk élő világot. Természetesen nagy vonalakban ismerjük már Darwin óta, akinek A fajok eredete című műve 150 évvel ezelőtt jelent meg nyomtatásban. Darwin óta a múltról való tudásunk nemcsak a kövületek, hanem a gén bonyolult szerkezetének megismerésével is bővült; s ez a tudás az élet tarka hímzésének minden öltését megerősíti. És mégis, csak az elmúlt évtizedekben mozdultunk el az elmélet és az elvont tudás felől az élet vibráló és részletes leírásának irányába; a nyelvet, amelyen szól hozzánk, és amely nemcsak a körülöttünk élő világ, hanem a legtávolabbi múlt kulcsát is magába rejti, csak most kezdjük megfejteni. A kibontakozó történet drámaibb, lenyűgözőbb és bonyolultabb, mint bármely teremtésmítosz. Ám mint bármely teremtésmítosz, ez is a bolygónk egészét érintő átalakulások, a hirtelen és látványos változások, a váratlan újítások története, mely a korábbi forradalmakat új, összetett formában írja felül. Bolygónk látványa az űrből, a csendes szépség nem mutatja meg e hely valódi, küzdelmekkel, leleményességgel és változásokkal teli történetét. Milyen ironikus, hogy saját kicsinyes civódásainkban kifejeződik bolygónk nyugtalan múltja, és hogy csak mi, a Föld fosztogatói emelkedhetünk fölé, és láthatjuk, milyen gyönyörű. E bolygó fölé emelkedést alig néhány evolúciós újítás tette lehetővé, amely megváltoztatta a világot, és végső soron lehetővé tette számunkra az életet. Tisztáznom kell, mit értek találmányon. Az Oxford English Dictionary szerint a találmány: valami korábban ismeretlen új eljárás, eszköz első alkalmazása, előállítása; létrehozás, bevezetés. Az evolúció nem lát előre, nincsenek tervei a jövőre nézve. Nincs feltaláló, nincs intelligens tervezés. A természetes kiválasztódás azonban minden egyéni sajátosságot a lehető legszigorúbb próbának vet alá, és a legjobb modellek nyernek. Olyan laborató- 10

7 Bevezetés rium ez, amely mellett minden emberi létesítmény eltörpül; apró különbségek billióit teszteli egyszerre minden egyes nemzedékben. A tervezés körülöttünk zajlik, vak, de zseniális folyamatok eredménye. Az evolucionisták kötetlen beszélgetésekben gyakran beszélnek találmányokról, és nincs jobb szó a természet megdöbbentő kreativitásának kifejezésére. Vallási hovatartozástól függetlenül minden tudósnak és mindenkinek, akit érdekel, hogyan kerültünk ide, az a közös célja, hogy bepillantást nyerjünk a titkokba. Ez a könyv az evolúció legnagyobb találmányairól szól, arról, hogyan alakították át a világot, és mi, emberek hogyan tanultuk meg olyan találékonysággal olvasni ezt a múltat, ami már-már a természetével vetekszik. Az élet csodálatos leleményének dicsérete egyben a magunk ünneplése is. Valójában annak a története, hogyan jutottunk el odáig, hogy most itt vagyunk; a nagy utazás mérföldkövei az élet eredetétől életünkig és halálunkig. Nagy teret és időt fog át. Széltében, hosszában áttekintjük az életet, a mélytengeri hasadékoktól az emberi tudatig, az apró baktériumoktól a hatalmas dinoszauruszokig. A tudományokban a geológiától a kémián, az idegi képalkotáson, a kvantumfizikán át a bolygókutatásig terjesztjük ki vizsgálódásainkat. És átfogóan bemutatjuk az emberi tudományos eredmények spektrumát a történelem legünnepeltebb tudósaitól olyan kutatókig, akikről még keveset tudunk, de egy nap talán híresek lesznek. Az én találmánylistám természetesen szubjektív, és lehetne más is; de megfelel annak a négy kritériumnak, amely szerintem jelentősen behatárolja a választást, ennek alapján az élet történetének csak néhány nagy hatású mozzanata nevezhető találmánynak. Az első követelmény az, hogy a találmány forradalmasítsa az élővilágot, vagyis a bolygót egészében. A fotoszintézist, ami a Földet azzá az oxigéndús, pezsgő életű bolygóvá változtatta, amilyennek ma ismerjük (nélküle állatok sem léteznének), már említettem. Más változások kevésbé látványosak, de szinte ugyanannyira elterjedtek, mindenütt jelen levők. A legmesszemenőbb következményekkel 11

8 Hajrá, élet! járó két találmány a mozgás, ami lehetővé tette, hogy az állatok táplálékot keressenek maguknak, és a látás, amely megváltoztatta minden élő organizmus jellegét és viselkedését. Lehetséges, hogy a szem 540 millió évvel ezelőtti gyors evolúciója nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az úgynevezett kambriumi robbanás idején a kövületekben hirtelen megjelentek az igazi állatok maradványai. Az egyes találmányok jelentőségét a fejezetek elején mutatom be. A második kritériumom az volt, hogy a találmány jelentősége ma is érezhető legyen. A legjobb példa erre a szex és a halál. A szexet a létezés abszolút abszurditásaként írták le, és itt nem a Káma-szútra nyakatekert, a szorongástól az eksztázisig terjedő mentális pozitúráira, csak a sejtek közötti ivaros szaporodás különös működésére gondolunk. Miért van az, hogy oly sok élőlény, köztük számos növény bíbelődik az ivaros szaporodással, amikor megtehetnék, hogy feltűnés nélkül lemásolják magukat? E talány megfejtéséhez közel járunk. De ha a szex a létezés abszolút abszurditása, akkor a halál a nemlété. Miért öregszünk és halunk meg, és szenvedünk közben a legfájdalmasabb és legszörnyűbb betegségektől? Ezt a modern kori gondolatot nem a termodinamika, nem a növekvő káosz és leromlás törvényei diktálják, mert nem minden élő öregszik, és az öregedők között is találunk olyanokat, amelyek egy átkapcsolással véget vethetnek a folyamatnak. Látni fogjuk, hogy az evolúció időről időre nagyságrendekkel terjesztette ki az állatok élettartamát. A harmadik kritérium az, hogy mindegyik találmány a természetes szelekció általi evolúció eredménye legyen, ellentétben például a kulturális evolúcióval. Biokémikus vagyok, semmi mondanivalóm nincs a nyelvről és a társadalomról. Ám mindennek, ami emberi, eredményeinknek is a tudat a hordozója. Nehéz elképzelni bármiféle közös nyelvet vagy társadalmat, amely mögött nem közös értékek, észlelések vagy érzések, olyan, szavakkal kifejezhetetlen érzelmek állnak, mint a szerelem, a boldogság, a szomorúság, a félelem, a vágyódás, a remény, a hit. Ha az emberi elme fejlődött, meg kell magyaráznunk, hogy az agyat működtető idegek hogyan adhatnak 12

9 Bevezetés értelmet az anyagtól független szellemnek, az érzések szubjektív intenzitásának. Számomra ez biológiai probléma, bár a kérdés elég vitatott, mint azt a 9. fejezetben igyekszem indokolni. Így tehát a tudat bekerült a nagy találmányok közé, de a nyelv és a társadalom nem, mivel azok a kulturális evolúció termékei. Az utolsó kritérium az volt, hogy a találmánynak valamilyen szinten jelképesnek kell lennie. Ennek archetipikus próbája a szem tökéletesedése; ez a vita Darwinig és Darwin előttre nyúlik vissza. Azóta sokat és sokféleképpen foglalkoztak a szemmel, de az utóbbi évtizedben a genetika annyit fejlődött, hogy egy váratlan eredetet igazoló új megoldás körvonalazódik. A DNS kettős spirálja az információs kor legnagyobb jelképe. Az összetett (eukarióta) sejtek eredete is ilyen szimbolikus téma, bár ezt a tudósok jobban ismerik, mint a laikus közönség. Az elmúlt négy évtizedben az evolucionisták többek között erről a határpontról vitáztak a legtöbbet, és alapve tően fontos abban a kérdésben is, hogy mennyire lehet elterjedt az élet összetettebb formája a világegyetemben. Minden fejezetben egy-egy ilyen szimbolikus témát járok körül. Amikor munkához láttam, a listát megvitattam egy barátommal, aki a mozgás helyett az állati zsigereket javasolta. A zsigerek nekem nem jelképes értékűek: az izom megjelenését viszont ilyennek találom gondoljanak csak a repülés nagyszerűségére ; a zsigerek energikus mozgás nélkül olyanok, mint a tengeri zsákállat: sziklához rögzített lengő zsigeroszlop. Nem ikonikus. E formálisabb kritériumokon túl az is szempont volt, hogy az egyes találmányok az én képzeletemet is megragadják. Szenvedélyesen kíváncsi emberként ezeket szeretném a leginkább megérteni. Némelyikről már írtam, és most szélesebb körben akartam bemutatni; másokról, mint a DNS-ről, feltételezem, hogy minden kíváncsi elme valamiféle végzetes vonzódást érez iránta. A szerkezetében mélyen elrejtett kódok az utóbbi fél évszázad legnagyobb tudományos rejtélyét adják, és mégis, még a tudósok is keveset tudnak róla. Csak remélni tudom, hogy a kutatás leírásában sikerül 13

10 Hajrá, élet! érzékeltetnem, mennyire izgat ez a téma. Ilyen példa a melegvérűség is; heves viták folynak róla, mert még mindig nincs róla egyetértés, hogy a dinoszauruszok aktív, meleg vérű gyilkosok vagy hatalmas, tunya gyíkok voltak, hogy vajon a meleg vérű madarak unokatestvérükből, a Tyrannosaurus rexből fejlődtek-e ki, vagy semmi közük a dinoszauruszokhoz. Mi lenne jobb alkalom, hogy áttekintsem a bizonyítékokat? Így hát megvan a listánk. Az élet eredetével kezdjük, saját halálunkkal és a halhatatlanság kilátásaival végezzük; közben olyan csúcsokat érintünk, mint a DNS, a fotoszintézis, az összetett sejtek, az ivaros szaporodás, a mozgás, a látás, a melegvérűség és a tudat. Ám mielőtt belekezdünk, szólnom kell néhány szót e bevezető vezérmotívumáról: az új nyelvről, amely lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk az evolúció történetének mélységeibe. A legutóbbi időkig két széles ösvény vezetett a múltba: a kövületek és a gének. Mindkettő hatalmas erővel képes életet lehelni a múltba, de mindkettőnek megvannak a maga gyenge pontjai. Sokat hangoztatták a kövületekben feltételezett időrést, de a Darwin kifejezett aggodalmai óta eltelt 150 évben sok munkával sikerült ezt a rést betölteni. A probléma az, hogy a kövületek éppen azok miatt a feltételek miatt nem képesek torzításmentes tükörfelülettel megmutatni a múltat, amelyek megőrzésüket lehetővé teszik. Már az is figyelemre méltó, hogy ilyen sokat látunk általuk. Hasonlóképpen a génszakaszok öszszehasonlítása lehetővé teszi, hogy leszármazási fákat állítsunk fel, amelyek pontosan megmutatják, milyen rokoni kapcsolatban vagyunk különféle szervezetekkel. Sajnálatos módon azonban a gének végül olyan mértékben különböznek, hogy már semmi közös nincs bennük: e ponton túl a múlt a gének olvasatában ködbe vész. Ám léteznek hatásos módszerek, amelyekkel a géneken és a kövületeken túl lehet látni, messze, a legtávolabbi múltba, és e könyv ezek pontosságát ünnepli. Hadd hozzak fel egyetlen példát, a kedvencemet, amelynek könyvbeli említésére eddig nem találtam lehetőséget. Egy bizonyos fehér- 14

11 Bevezetés jéről van szó (katalizátor, enzim, neve: citrát-szintáz), amely olyan alapvető fontosságú az élet szempontjából, hogy megtalálható minden élőlényben a baktériumoktól az emberig. Ezt az enzimet összehasonlították két baktériumfajban; az egyik baktériumfaj a forró hidrotermális kürtőknél, a másik a fagyos antarktiszi vidéken élt. A fehérjét kódoló génszakaszok eltérőek; annyira különböznek egymástól, hogy még csak hasonlónak sem tekinthetők. Tudjuk, hogy egy közös őstől származnak, mert a mérsékeltebb éghajlaton élő baktériumokban látjuk az átmenetek sokaságát. Ám a génszakaszok sokkal többet nem árulnak el. Nyilván változtak, mert életkörülményeik nagyon különbözőek, de ez elvont, száraz, kétdimenziós, elméleti tudás. De nézzük meg erős röntgensugárral és a krisztallográfia csodálatos eredményeivel visszakódolva a két enzim molekuláris szerkezetét! Annyira hasonlítanak, hogy a két szerkezet szinte felcserélhető egymással; minden befűződés és hasadék, minden bemélyedés és kitüremkedés pontosan, három dimenzióban ugyanúgy megjelenik a másikon. Avatatlan szem nem találna különbséget közöttük. Más szóval, annak ellenére, hogy idővel nagyon sok építőköve áthelyeződött, a molekula szerkezete és ezáltal funkciója megőrződött az evolúció során, mintha egy eredetileg kőből épített katedrálist újjáépítettek volna téglából úgy, hogy a nagyszerű struktúra megmaradjon. És akkor jött egy újabb felfedezés. Mely építőkövek cserélődtek ki, és miért? A szuperforró hidrotermális kürtőknél élő baktériumokban az enzim olyan merev, amilyen csak lehet. Az építőkövek szorosan egymáshoz illeszkednek olyan belső kötésekkel, amelyek cementként tartják össze az elemeket, a forró kürtőkből áradó energia ellenére is megőrizve a szerkezetet. Ez olyan katedrális, amit úgy építettek, hogy kibírja az állandó földrengéseket. A jeges vidéken teljesen fordított a kép. Itt az építőkövek rugalmasak, a fagy ellenére is lehetővé teszik a mozgást. Ez ahhoz hasonlít, mintha a katedrálist tégla helyett golyós csapágyakból építették volna újjá. Ha a fagyos enzim aktivitását 6 C-on nézzük, azt látjuk, hogy eredeti sebességének huszonkilencszeresével működik; de 100 C-on szétesik. 15

12 Hajrá, élet! A kialakuló kép színes és háromdimenziós. A génszakaszokban bekövetkezett változásoknak nincs jelentőségük; megőrzik az enzim szerkezetét és funkcióját annak ellenére, hogy teljesen más környezetben kell működnie. Most már megérthetjük, mi és miért történt valójában az evolúció során. Már nem burkolt célzással, hanem pontos megfogalmazással állunk szemben. Hasonlóan eleven bepillantást kaphatunk a történtekbe más, ma már hozzáférhető intelligens eszközök révén. Az összehasonlító genomika például lehetővé teszi, hogy ne csak két gént, hanem teljes genomokat, egyszerre több ezer gént hasonlítsunk össze több száz különböző fajban. Ez is csak az utóbbi néhány évben vált lehetővé, ahogy egész genomstruktúrák tárultak fel előttünk. A proteomika lehetővé teszi, hogy egy adott sejtben feltérképezzük egy adott időben működő proteinek spektrumát, és képet kapjunk róla, hogy ezt a spektrumot hogyan irányítja szabályozó gének kisebb csoportja, amely az evolúció mérhetetlen hosszú ideje alatt fennmaradt. A számításos biológia lehetővé teszi, hogy egyedi formákat és struktúrákat, olyan ismétlődő mintákat azonosítsunk, amelyek a génekben bekövetkezett változások ellenére jelen vannak a fehérjékben. A kövek, kövületek izotopikus elemzése lehetővé teszi, hogy rekonstruáljuk az atmoszféra és a klíma múltbeli változásait. A képalkotó technikák fejlődésével láthatjuk a neuron működését az agyban, miközben gondolkodunk, és úgy alkothatjuk vissza mikroszkopikus kövületek háromdimenziós képét, hogy nem kell megbolygatnunk a követ. És így tovább. E technikák egyike sem új. Újdonság azonban kifinomultságuk, sebességük és hozzáférhetőségük. Szédítő, mennyire felgyorsult a Humán Genom Projekt, amely jóval előbb teljesíti tervezett munkafázisait, és milyen hatalmas sebességgel és tömegben gyűlnek az adatok. Ezeknek az információknak a többsége nem a populációgenetika és a paleontológia klasszikus nyelvén íródott, hanem a molekulák nyelvén; azon a szinten, amin a változások történnek a természetben. Ezekkel az új technikákkal evolúciókutatók új nemzedéke lépett 16

13 Bevezetés színre, amely képes valós időben megfigyelni az evolúció működését. Az így kirajzolódó kép a maga részletgazdagságában, a szubatomi részecskéktől a csillagászati méretekig terjedő léptékében lélegzetelállító. Ezért mondtam, hogy a történelem folyamán először van minderről tudásunk. A növekvő tudástömeg jó része persze nem végleges, de eleven és jelentéssel teljes. Öröm, hogy most élhetünk, amikor ilyen gazdag a tudásunk, de még sokkal nagyobb tudás feltárásának nézhetünk elébe. 17

14 5. Szex ivaros szaporodás A világ legnagyobb szerencsejátéka George Bernard Shaw ír drámaíróról igen sok anekdota szól, és számos neki tulajdonított mondás kering közszájon. Egy ilyen történet szerint Shaw-t egyszer egy társas összejövetelen megkörnyékezte egy gyönyörű színésznő: Közös gyereket kéne összehoznunk. Az én szépségemmel és az ön eszével lenne megáldva. Mire az óvatos Shaw azt felelte: Ó, de mi lesz akkor, ha az én szépségemet és az ön eszét örökli? 35 Shaw-nak igaza volt. A szex a sikeres gének keveredésének legkülönösebb ismert véletlengenerátora. Először is talán csak a szex képes egy Shaw-t vagy egy szép színésznőt létrehozni; de alighogy az ivaros szaporodás létrehoz egy nyerő génkombinációt, a következő lépéssel ismét szétdobja. A hírhedt, bár jórészt ártalmatlan Nobelspermabank nevű szervezet éppen ebbe a csapdába esett. Amikor George Wald biokémikus is felkérést kapott, hogy Nobel-díjas spermájával járuljon hozzá a bank tartalékához, ezt azzal utasította viszsza, hogy nem az ő spermájára van szükség, hanem olyan férfiakéra, mint az ő apja, egy szegény emigráns szabó, akinek ágyékáról nem sejtették, hogy bármilyen zsenialitás forrása lenne. Mit adott az én spermám a világnak? kérdezte a díjazott. Két gitárost! A zsenialitás, illetve az intelligencia általában nyilvánvalóan öröklődik (illetve a gének inkább hatással vannak az öröklésre, mint meghatározzák azt), de a szex az egészet kiszámíthatatlan szerencsejátékká teszi. 155

15 Hajrá, élet! Az emberek többsége sejti, hogy a szex (mint szaporodási forma) varázsa pontosan ebben a variációgenerálásban van, hogy mindig valami egyedi kerül elő a kalapból. De ha a jelenséget a matematikai genetika alaposságával vizsgáljuk, egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy az öncélú változatosság jó dolog. Miért esik szét egy nyerő kombináció? Miért nem lehet klónozni? Egy Mozart vagy egy G. B. S. klónozását sokan az emberi önteltség veszélyes megnyilvánulásának tartják, de a genetikusok nem erre gondolnak. Az ő érvük meglehetősen világi: az ivaros szaporodás által megkavart végtelen változatosság közvetlenül gyötrelmekhez, betegséghez és halálhoz vezet, míg egy klón esetében ez nem fordulna elő. A legjobb húzás gyakran az olvasztótégelyben kialakult génkombináció klónozással való megőrzése lenne. Hogy csak egyetlen példát említsek, nézzük a sarlósejtes vérszegénység, egy súlyos genetikai betegség esetét, melyben a vörösvértestek merev félhold alakot vesznek fel, így nem tudnak átjutni a finom kapilláris ereken. A betegséget két rossz génváltozat öröklése okozza. Feltehetjük a kérdést: miért nem törölte el a természetes szelekció a rossz gént. Azért, mert ha a rossz génből csak egy van, az valójában hasznos. Ha a sarlósejtes vérszegénységet okozó génből egy jó és egy rossz másolatot öröklünk szüleinktől, nemcsak hogy nem betegszünk meg sarlósejtes vérszegénységben, de kisebb valószínűséggel kapjuk el a maláriát, mely betegség szintén a vörösvértestekre van hatással. A sarlósejtes vérszegénység génjének egyetlen rossz másolata megváltoztatja a vörösvértestek membránját, blokkolja a maláriaparazita bejutását úgy, hogy nem változtatja a vértest alakját veszélyes, sarló alakúvá. Csak a klónozás (vagyis az ivartalan szaporodás) képes mindig ezt a hasznos keverék genotípust örökíteni. Az ivaros szaporodás, a szex kérlelhetetlenül összekuszálja a géneket. Ha mindkét szülő ilyen kevert genotípusú, a gyerekeknek körülbelül a fele örökli a kevert genotípust, de negyedük a gén rossz kombinációját örökli, vagyis megbetegszik sarlósejtes vérszegénységben, negyedük viszont két jó példánnyal fog rendel- 156

16 5. Szex ivaros szaporodás kezni, azaz náluk magas lesz a malária kockázata, legalábbis ha a bolygónak azon a nagy területén élnek, ahol a betegséget terjesztő szúnyog előfordul. Más szóval a nagy változatosság nem kevesebb, mint a populáció felét komoly betegség kockázatának teszi ki. Az ivaros szaporodás tehát közvetlenül is kiolthat életeket. És ez távolról sem az egyetlen hátránya a szexnek. Ami azt illeti, a hátrányok listája olyan hosszú, hogy minden józan gondolkodású embert jó időre elrettent. Jared Diamond írt egyszer egy könyvet Miért élvezet a szex? Az emberi szexualitás evolúciója címmel írt egy könyvet, de furcsamód nem adott választ a kérdésre. Nyilván magától értetődőnek vette: ha a szex nem lenne élvezet, épeszű ember nem foglalkozna vele. És akkor hol lennénk? Képzeljük el, hogy Shaw sutba dobta az óvatosságát, és szerencsét próbált, belevágott az okos és szép gyerek kalandjába. Meglehetősen igazságtalanul, de a példa kedvéért képzeljük el azt is, hogy az állítólagos színésznő valóban hozta szakmája képletes formáját. Valószínűleg valamilyen nemi betegségben szenvedett, mondjuk szifiliszben. Találkozásuk az antibiotikumok felfedezése előtt történt, mielőtt a szifilisz elvesztette volna rettegett mivoltát az elszegényedett katonák, zenészek és művészek körében, akik előszeretettel látogatták az éjszaka hasonlóképpen elszegényedett hölgyeit. Abban a korban Nietzsche, Schumann, Schubert és hasonló nagyságok őrülettel sújtott szörnyű megnyomorodása és halála még elrettentő erővel bírt, meglehetősen valóságossá tette a szexuális vétségek büntetését. Sőt akkoriban aktuális kezelési módja, mint az arzén vagy a higany majdnem olyan károsak voltak az egészségre, mint az alapbetegség maga. Az a mondás járta, hogy egy éjszaka Venus karjaiban élethosszig higanyra (Mercurius fémére mercurium) kárhoztat. A szifilisz természetesen csak egy a sok kellemetlen vagy halálos nemi betegség közül, mint az AIDS, melynek előfordulása világszerte rohamosan növekszik. Az AIDS terjedése Afrika szubszaharai országaiban megdöbbentő és botrányos. Miközben ezt írom, 24 millió afrikai HIV-fertőzött van, a fiatal felnőttek között a fertőzöttség 157

17 Hajrá, élet! 6 százalékos. A legfertőzöttebb országok prevalenciája jóval 10 százalék fölötti, ami a várható élettartamot több mint egy évtizeddel csökkenti. Bár a krízis kialakulásában közrejátszott a nem megfelelő egészségügyi ellátás, a szegénység és a kísérő betegségek, mint például a tuberkulózis, a probléma legnagyobb része még mindig a védekezés nélküli szex. 36 De bármi legyen is az ok, a probléma nagysága önmagában is jól illusztrálja a szex eredendő esztelenségét. De térjünk vissza Shaw-ra! A színésznővel való védekezés nélküli szex eredménye a szülők legrosszabb tulajdonságait megtestesítő gyerek lehetett volna, maga Shaw talán megbetegszik és megőrül. De többségünkkel ellentétben G. B. Shaw-nak voltak előnyös tulajdonságai is. Amikor a színésznő megkörnyékezte, már gazdag és híres volt: nemcsak az anekdoták szerzőit vonzotta, hanem a nőcskéket is. Ha belement volna ebbe a szexuális kapcsolatba, esélye lett volna rá, hogy génjeinek egy része elinduljon az idő folyamával. Nem kellett volna végigszenvednie és végigküszködnie azt, amit sokan kénytelenek kiállni, amikor megfelelő élettársat vagy egyáltalán közösülésre hajlandó partnert keresnek maguknak. Nem akarok belemenni a szex érzelmileg erősen túlfűtött stratégiai játszmáinak elemzésébe. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a partnertalálásnak vannak költségei, és ez igaz a gének átadására is. Nem anyagi költségekre gondolok bár ezt is a bőrén érzi mindenki, aki állta már a számlát az első randevún, vagy végigküszködött egy válási procedúrát, hanem arra, hogy a költség elvesztegetett idő és viszonzatlan érzelem formájában jelentkezik, ami jól látszik a partnerkereső hirdetésekből és az internetes társkereső oldalak forgalmán. Az igazi költség, a biológiai költség azonban nehezen felfogható az emberi társadalomban, mert az el van rejtve a kultúra és az etikett rétegei alatt. Aki kételkedik benne, hogy a szex komoly biológiai áldozattal jár, gondoljon csak a páva farkára. Ez a csodálatos tollazat, a férfiúi termékenység és alkalmasság szimbóluma kétségtelenül veszélyt jelent a túlélésre, ahogy számos más madár színes udvarló tollazata is. A legmegdöbbentőbb példa talán a kolibri. Bármilyen 158

18 5. Szex ivaros szaporodás csodálatosak is, a 3400 kolibrifaj a pártalálás költségének megtestesítője; nem a kolibri pártalálása (bár kétségtelenül az is nehéz), hanem a virágos növények vonatkozásában. A növények szó szerint földbe gyökereznek, ezért ivaros szaporodásuk a lehető legvalószínűtlenebb; mégis a növények túlnyomó többsége pontosan ilyen; csak a gyermekláncfű és még néhány faj hány fittyet a szexre. A többiek megtalálják a módját; a leglátványosabbak a virágos növények, amelyek körülbelül 80 millió évvel ezelőtt terjedtek el a Földön, és varázslatos mintázatú tisztásokkal tarkították az egyhangú zöld erdőket úgy, ahogy ma ismerjük a vidéket. Bár először a jura időszak késői szakaszában, talán 160 millió évvel ezelőtt jelentek meg, globális hatalomátvételük sokat késett, és végső soron olyan rovar beporzók elterjedésétől függött, mint a méhek. A virág a növénynek színtisztán költség. Rikító színükkel, feltűnő formájukkal kell magukhoz vonzani a beporzót; édes nektárt kell termelniük, hogy kifizetődővé tegyék a látogatást a rovar számára (a nektárnak mintegy negyede cukor); és nem kis fortéllyal megfelelő távolságban kell elhelyezkedniük egymástól: nem túl közel (különben a beltenyészet értelmetlenné teszi az ivaros szaporodást), de nem is túl messze (különben a beporzó sosem ér oda, hogy megtermékenyítse a partnert). Miután megállapodtak a beporzóban, a virág és a porzó összhangban növekszik, mindkettő költséget és hasznot jelent a másiknak. Nincs extrémebb költség annál, amit a kis kolibri fizet a virágok statikus szexuális életéért. A kolibrinek kicsinek kell lennie, mert ha nagyobb lenne, nem tudna mozdulatlanul maradni a virágok mély torka előtt; szárnya 50-et üt másodpercenként. A kis méret és az egy helyben lebegéshez szükséges nagyon gyors anyagcsere szükségessége azt jelenti, hogy a kolibrinek szinte folyamatosan táplálékot kell vennie magához. Naponta testsúlyuk mintegy felének megfelelő mennyiségű nektárt fogyasztanak, több száz virágot keresnek fel. Ha a kolibri sokáig (több mint néhány óráig) abba kénytelen hagyni a táplálkozást, eszméletlenségbe, kómaszerű kábultságba hullik: szívritmusa és légzése a 159

19 Hajrá, élet! normál alvási állapot töredékére esik vissza, maghőmérsékletük szabadesésbe vált. A virágok bájitala megbűvölte őket; fáradhatatlanul repkednek virágról virágra, virágport víve szét, vagy kómába esnek, és valószínűleg meghalnak. Ha mindez még nem lenne elég, a szexnek van egy ennél is mélyebb titka. A partnertalálás költsége semmi a partner megtartásának költségéhez képest: ez a szex hírhedt kettős költsége. A férfiak puszta létezését felrovó dühös feministáknak nagyon is méltányolható a felháborodásuk. Ránézésre a férfiak nagyon nagy költséggel járnak, és ha egy nő megoldaná a szűznemzés problémáját, érdemes madonnává lenne. Bár néhány férfi igyekszik léte értelmét azzal bizonyítani, hogy magára veszi a gyermekgondozás és az anyagi gondoskodás terhét, ugyanez sok alacsonyabb rendű élőlényre akár emberre nem áll, amelyeknél a hímek közösülés után egyszerűen szó szerint lelépnek. A megtermékenyített nőivarú egyed ettől függetlenül egyenlő arányban hoz a világra hím- és nőivarú utódokat. Erőfeszítéseinek fele pocsékba megy, hálátlan hímeket hoz a világra, akik egyszerűen állandósítják a problémát. Bármely olyan faj nőivarú egyede, amelynek nincs szüksége szülői gondoskodásra, ha örökre megszabadulhatna a hímektől, megduplázná a faj szaporodási sebességét. Minden generációban megduplázódna a klónozódó nőivarú egyedek száma, és néhány generáció alatt kiszorítanák ivarosan szaporodó fajtársaikat. Pusztán elméleti perspektívából egyetlen szűznemzéssel szaporodó nőivarú egyed mindössze ötven generáció alatt egymillió szexhez kötött egyedet szorítana ki a szaporodásból! Gondoljunk bele ebbe sejtszinten. A klónreprodukcióban vagy szűznemzésben egy sejt osztódik ketté. Az ivaros szaporodás ennek éppen ellentéte. Egy sejt (a spermium) egyesül egy másikkal (a petesejttel), és egyetlen sejtet alkotnak (a megtermékenyített petét). Így a két sejtből egy lesz: ez a visszafelé való többszörözés. A szex dupla költsége a gének számában jelenik meg, Mindkét ivari sejt, a spermium és a petesejt csak génjei 50 százalékát adja át a következő generációnak. A teljes génkészlet akkor áll vissza, amikor a két ivarsejt 160

20 5. Szex ivaros szaporodás egybeolvad. Ebben a környezetben annak az egyednek, amely megtalálja a módját, hogy génjeit 100 százalékban adja át az utódnak, vagyis klónozza magát, a dolog természetéből adódóan kettős előnye van. Mivel minden klón kétszer annyi gént ad tovább, mint egy ivarosan szaporodó élőlény, a klón génjei gyorsan terjednének a populációban, végül kiszorítanák az ivaros szaporodás génjét. De lesz ez még rosszabb is. Ha csak génjeink felét adjuk át a következő generációnak, az utat nyit az önző gén mindenféle trükkjének és svindlijének. 37 A szexben, legalábbis elvileg, minden gén 50 százalékos valószínűséggel adódik át a következő generációba. A gyakorlatban ez megteremti a lehetőségét, hogy a csalók előnybe kerüljenek: saját önző érdekeiket érvényesítve 50 százaléknál nagyobb eséllyel éljenek tovább az utódban. Ez nem csak elméleti lehetőség, ami nem történhet meg. Számos példa van a gének közötti konfliktusra; vannak parazita gének, amelyek megszegik a törvényt, és van a törvénytisztelő többség, amely összefog, hogy megállítsa a parazitákat. Egyes parazita gének megölik a spermiumot, sőt az utódot is, amelyben nem öröklődnek; vannak gének, amelyek sterilizálják a hímivarú egyedeket; vannak gének, amik a másik szülőtől eredő megfelelőjüket aktiválják; és az egész genomban terjedő ugráló gének. Mint a 4. fejezetben láttuk, számos genom, köztük a mienk is, tele van az ugráló gének relikviáival, amelyek egykor az egész genomban terjedtek. Az emberi genom halott ugráló gének temetője, szó szerint félig ezek bomló hullájából áll. Más genomoknál ennél is rosszabb a helyzet. Szinte hihetetlen, de a búza genomjának 98 százaléka halott ugráló génekből áll. Ezzel szemben az osztódással (önklónozással) szaporodó élőlények többségének kisebb a genomja, és úgy tűnik, ennek köszönhetően nem esnek parazita gének áldozatául. Összességében úgy tűnik, a szex mint az ivaros szaporodás módszere ellen nyomós érveket lehet felvonultatni. Ötletes biológusok hozhatnának példát különös körülményekre, amelyek mellett a szex hasznos lehet, de első ránézésre az lenne a legjobb, ha a 161

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A húrnégyszögek meghódítása

A húrnégyszögek meghódítása A húrnégyszögek meghódítása A MINDENTUDÁS ISKOLÁJA Gerőcs lászló A HÚRNÉGYSZÖGEK MEGHÓDÍTÁSA Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN 978 963 05 8969 7 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

1 KAPCSOLATI MARKETING

1 KAPCSOLATI MARKETING KAPCSOLATI MARKETING 1 2 MARKETING SZAKKÖNYVTÁR Sorozatszerkesztõ Veres Zoltán 3 Ed Little Ebi Marandi KAPCSOLATI MARKETING AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 4 Az eredeti mû: Ed Little, Ebi Marandi: Relationship

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012

Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012 Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012 Technikák Csak vázlatosan Technikák Allozim elektroforérizs Restrikciós fragmens méret polimorfizmus (RFLP) Miniszattelita DNS ujjlenyomat Random Amplification

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV Alan Temesvari Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Bevezetés Problémáid vannak a nőkkel, vagy egyáltalán nincs is semmilyen nő az életedben? Belefáradtál abba, hogy folyton lapátra

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN?

Robert Winston. Mi jár a FEJED BEN? Robert Winston Mi jár a FEJED BEN? London, New York, Munich, Melbourne, Delhi A Dorling Kindersley Book www.dk.com A fordítás alapja: What Goes On in My Head? First published in Great Britain, 2010 Copyright

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / I CAN DO IT Calendar Hay House, Inc., California, USA, 2012, 2013, 2014 A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com internetes oldalon érhetõ

Részletesebben

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség Lebegés: Süllyedés: Úszás: A bemerülési mélység a folyadék

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

Tartalom. x 7.

Tartalom. x 7. Tartalom LEGYEN VILÁGOSSÁG! 23 A. MINDENT EGYESÍTŐ ELMÉLET? 29 1. A valóság rejtélye 29 Egy kettős rejtély 30 Az új világmodell: Kopernikusz, Kepler, Galilei 31 Az egyház a természettudomány ellen 34 A

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben