Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202) Távolugrás általános iskola Készítette: Hencsei Hajnalka Előadó: Dr. Koltai Miklós Szak: Testnevelőtanár MSC Neptun kód: CB62YS Pacsa december 20.

2 I. A távolugrás általános iskolában oktatott technikájának leírása Általános iskolában kétféle technikát tanítunk: 1. a guggolót, 2. a lépőt (mint alaptechnika) valamint a jobb képességű tanulók a 7-8. osztályban megismerkednek az: 3. az ollózó (mint az eredményesség növelésének lehetőségét) technikával is. A guggolótechnika (1. ábra) Az ugrógödörben a földre helyezett kötél átugrása. A talajtól való elszakadás után az ugró először a,z ugrólábát zárja a lendítő-láb mellé, majd mindkét térdét a melléhez közelíti. A lábak felhúzásával agyidőben az ugró mindkét karját a törzse mögé lendíti rézsútos mélytartásba. Ebben a zsugorhelyzetben repül mindaddig, míg lábait előre nem nyújtja a talajfogáshoz. A guggolótechnika a legkevésbé eredményes mozgás, ugyanis a zsugor-helyzet elfoglalásával - azzal, hogy a fő forgási tengelyhez közel kerültek a testrészek - a szélességi tengely körüli előreforgás felgyorsul, így az ugró kénytelen korán kinyújtani a lábát, ennek eredményeként hamar leérkezik a homokba, tehát teret veszít. A legegyszerűbb távolugrás- technika. 1. Az elrugaszkodás után az ugró a térdben hajlított lendítő lábához emeli az elugró lábát, a két térdet közelíti a melléhez. 2. Talajfogáshoz mindkét lábát - az oktatás kezdeti szakaszán - térdben enyhén hajlítva, majd fokozatosan az alszárát előrenyújtja, törzsével erőteljesen előredől.

3 A távolugrás gyakorlatai: - folyamatos óriáslépések ellentétes kar-, láblendítéssel - indiánszökdelés ellentétes kar-, láblendítéssel, távolugró jelleggel, - húzott talajfogás az elugrásnál - repülés a felugrás helyzetében - előre-, felfelé irányuló térdlendítés - gyors talajfogás az elugró lábbal - robbanékony elugrások lépés nekifutás után - sorozatugrások 2-4 lépés nekifutás után A távolugró gödör hossztengelyére merőlegesen végeztessünk ugrásokat. Az ugrásnál előforduló hibák: aprózó nekifutás lassuló nekifutás nyújtott lépések az elugrás előtti utolsó lépés túl hosszú a térdlendítés visszafogott a légmunkánál a térdek közelítése elmarad a lábak korai lecsapása a talajfogáskor túlságosan összehúzódva ugrik, és oldalára, hátára, előrebukva érkezik a talajra. A lépő technikát kifejezi a neve. Nagy lépés a levegőbe, érkezés páros lábra. A nekifutás fokozatosan gyorsuló mozgás, az ugró teljes sebességre törekszik. Az utolsó két lépés rövidebb, gyors, az elugró láb megelőzi a súlypontot. A sarok éri előbb a talajt, majd a teljes talp, és röviden megtörténik a kitámasztás. Elugrásról beszélünk a távolugrásnál, amikor a lendítő láb térdben hajlítva igen dinamikusan elindítja a lendítést. Ezzel együtt lendül az ellentétes kar. Az elugró láb behajlik, majd gyors, erőteljes mozdulattal csípőből, térdből és bokából kinyúlik. A légmunka a felszálló ágban egyenes törzzsel, majd a leszálló ágban a két térd felhúzásával a lábszárak előrenyújtásával a sima és a gazdaságos talajfogást készíti elő az ugró. Mindkét kar előre lendül.

4 A leérkezés páros lábra, a lehető legtávolabbra történik. Az egyensúly megőrzését a térdek hajlítása és a karok hátralendítése segíti. A lépőtechnika (2. ábra) Lényegében a távolugrás alaptechnikája. Repülés közben az ugró szinte végig megtartja az elugrás helyzetét, csupán közvetlenül a talajfogás előtt hozza előre az elugrólábát és a két lábát együtt nyújtja előre a homok felé. E technikánál az ugró azzal, hogy testrészeit távol tartja a fő forgási tengelytől, csökkenti az előreforgás lehetőségét. Hátránya, hogy az ugró csak passzívan repül a levegőben, tehát más mozgást nem végez az előre-forgás csökkentésére. Távolugrás ollózó technikával. A futógyorsaság, az ugróerő, a lazaság és az ügyesség megfelelő birtokában lehet szó az eredményesebb, ollózó technika megtanításáról. A lépőtől a légmunkája különbözteti meg. Ezt akkor lehet végrehajtani, ha az elugrás hosszú repülést eredményez, és van idő a befejezésre is. Az ollózó nekifutása és felugrása azonos a lépőnél tárgyaltakkal. A sodródás felszálló ágában az ugró lendítő lába előre kinyúlik, majd lefelé és hátralendül. Ezzel egyidejűleg az elugró láb térdben hajlítva előrelendül. A két láb cseréje jelenti az ollózó mozgást. A sodródás leszálló ágában az elugró láb térdben hajlítva előrelendül, majd kinyújtva a lendítő láb mellé zár, előkészítve a leérkezést. A karok munkája gyors, hátulról előre irányuló nagy kiterjedésű körzéssel együtt mozognak az ellentétes lábak. Az ollózótechnika Az egyik legeredményesebb technika napjainkban. Két végrehajtási formája ismeretes: a "másfeles" (3. ábra) és a "kettő és feles" olló (4. ábra).

5 Az ollózótechnika lábmunkája: a repülés kezdeti szakaszában a lendítőláb lábszára először előrelendül, majd szinte teljesen nyújtva megkezdi a hátra lefelé mozgást (mintha az ugró a talpával meg akarná simítani a talajt). Hátra irányuló mozgása során, amikor a láb a törzs meghosszabbított vonala mögé kerül, a sarok is felcsapódik. A lendítőláb előzőekben leírt mozgásával agyidőben az elrugaszkodóláb térdben hajlítva előrelendül, majd a törzs mögött levő láb is ugyanígy előremozog. A lábak munkájával agyidőben a törzs mögött levő kar könyökben kinyúlva, kissé oldalra, majd hátra felfelé mozog. Ezután magastartáson át előre - köröz. A törzs előtt levő kar először kissé előre és lefelé, majd hátrafelé mozog. Közben könyökben kinyúlva folytatja mozgását hátra felfelé és szintén magastaxtáson keresztül teljes körzést végez előre. A kar és lábmozgás befejeztével az ugró törzsével előredől és így közeledik a talajfogáshoz. A kettő és feles olló végrehajtása közben az ugró az első kar- és lábtartáscsere után még egy kar- és lábváltást végez, mintha tovább futna a levegőben. Az ollózó technikánál ismertetett láb és karmozgás azt jelzi, hogy a szélességi tengelytől, mint forgási tengelytől a lehető legtávolabb kerültek a légmunka során a végtagok, így az

6 előreforgást nagymértékben csökkentik. Ugyanekkor, mivel e végtagok szinte aktív mozgást végeznek a levegőben, e mozgások eredményeként ellentétes irányú rotáció jön létre a csípőízületben, a törzs hátrafelé forog. Az ugró az ellenrotációval is hozzájárul az előreforgás fékezéséhez. A kettő és feles olló lényegében további lehetőséget biztosít az ellenrotációra. Nagyobb ugrás esetén ugyanis a légmunka túl korai befejezése idő előtti bicskahelyzetet eredményezne, ami az előreforgást felgyorsítaná. Megjegyezzük, hogy karmunka közben a törzs ugyan elfordul a hossztengely körül, de ezzel agyidőben a csípő ellenkező irányú elmozdulása is megfigyelhető, így e két elfordulás egyensúlyban van egymással. Távolugrás Technikája - Nekifutás v. lendületszerzés - Elugrás - Légmunka - Talajfogás (leérkezés) A Távolugrás fő és részmozzanatai - Nekifutás v. lendületszerzés, Megkezdése Gyorsítási szakasz Az ugrás előkészítése - Felugrás Az ugró láb munkája szerint: Kitámasztás Ízületek behajlásának szakasza Ízületek kinyúlásának sz.(elrugaszkodás) A lendítést végző végtagok munkája szerint: Lendítés gyorsuló sz. Lendítés lassuló sz. - Légmunka Elrugaszkodási sz. Repülési sz. Talajfogási sz.

7 - Talajfogás 1. Nekifutás v. lendületszerzés Nekifutás megkezdése - helyből - előzetes lendületből hossza: v futó lépés (rövid, közepes, teljes) sebesség: férfiak: m/s nők: m/s feladata: SPP, sebesség, pontosság, pozíció kimérése: lelábfejezéssel, mérőszalaggal (kísérleti módszer) A nekifutási sebesség kialakítása v. gyorsító szakasz - magas súlyponti helyzet (törzs, lépésh., térd) Az elugrás előkészítése - súlypont süllyesztés, 8-10 cm - törzs lemaradása - lépés szerkezet (NHR) utolsó három futólépés segédjelek indulási, elugrási 6fl. ) befolyásoló tényezők (szél, pálya, stb.) 0.1 m/s növekedés 8-10 cm távolság növekedést eredményezhet 2. Elugrás Az ugróláb munkája szerint: 1. Kitámasztás 2. Ízületek behajlásának szakasza (excentrikus kontrakció) 3. Ízületek kinyúlásának sz. (koncentrikus kontrakció) vagyis az elrugaszkodás A lendítést végző végtagok munkája szerint: 1. lendítés gyorsuló 2. lendítés lassuló szakasza

8 Kitámasztás Telitalpon v. sarok talpon Térdben nyújtva törzs kissé lemarad Kitámasztásnál a súlypont új pályára indul a testsúly 4-5 x az ugró lábon A súlypont függ. vetülete a kitámasztási pont mögött van A kitámasztás pillanatában különbözőszög értékek; csípő: térd: boka: lendítőláb térd: Az ízületek behajlásának szakasza a lendítőláb megelőzi az ugrót a karok ellentétes irányú mozgása a súlypont elkezd enyhén emelkedni

9 a súlypont függ. vetülete a kitámasztási pont elé kerül mikor az ugróláb térdszöge 140 befejeződik ez a szakasz szögérték változások: csípő térd boka 90 alá Az ízületek kinyúlásának szakasza boka, térd, csípőszög maximálisan kinyúlik csak akkor gazdaságos az elugrás ha a vizsz. függ. sebesség összetevők aránya az elrugaszkodás pillanatában 3:1 Az elrugaszkodás befejezésekor: 1. törzs az ugróláb vonalától kissé hátrébb 2. karok törzs előtt, mögött kb. 90 szögben 3. ugró l. teljesen kinyúlik 4. lendítőláb vízszintesig lendül Szögérték változások: az elrugaszkodás Szöge a felrepülés szögértéke a törzs dőlési szögértéke 10-25

10 Lendítés A lendítést végző végtagok munkája szerint: 1. Lendítés gyorsuló szakasza 2. Lendítés lassuló sz. Elugrás I. Elugrási összídő: s 1. Fékezőfázisa: 0.05 s (kitám. iz.beh. sz.) 2. Gyorsító f s (elrugaszk.) Teljesítmény = a nekifutás végsebessége + az elugrás összideje A nekifutás sebessége és az ugrás nagysága közti korrelációs együttható: A elugrás összideje és az ugrás közti korrelációs együttható értéke: Elugrás II. A súlypont útja - törésmentesen emelkedőpályán mozog

11 - sp. útja cm-es utat tesz meg A kirepülési szög (16-24) - a kifejtett erő irányától ill. a vízszintes és függőleges sebességösszetevők arányától függ 3. Légmunka Az elugrás közben kialakuló káros forgások kiküszöbölése, egyensúly tartása, Tökéletes talajfogás előkészítése. Fajtái: - guggoló - lépő - homorító - ollozó - homorító-ollozó (1,5-es és 2,5-es)

12 4. Talajfogás Az eredményessége az elugrás közben keletkezett forgatónyomaték nagyságától és az ezt kiküszöbölendő légmunkától függ. Formái: 1. hagyományos technika 2. kiüléses t. 3. beüléses v. becsúszásos t. A felső tagozatban továbbra is a legegyszerűbb távolugró technikát oktatjuk. (E mellett a jobb képességű tanulók, versenyzők számára a fejlettebb technikákat is megismertetjük). Az eredményesebb, hatékonyabb munkavégzés érdekében nagyobb hangsúlyt kell fordítani a képesség-készség fejlesztésére. Fontos az elugrás, lendítés összhangja. Törekvés a jó ritmusú elugrásra. (Pl.: néhány méteres magas-térdemelésből kifutás és elugrás.) - A nekifutás technikájának alakítása. (Pl.: futás közben figyelni a helyes törzstartásra, az emelt fejre.) - Távolugrás elugró-zónából, rövidebb nekifutásból bal, ill. jobb lábról. - Távolugróversenyek rövidebb nekifutásból, elugró-zónából bal, ill. jobb lábról. - Távolugróversenyek meghosszabbított nekifutásból (8-10 lépés), elugró-zónával. A teljes távolugró nekifutás fokozatos kialakítása. - Távolugrás rövid nekifutásból, lépő technikával, gerendáról elugorva, bal ill. jobb lábról is. - A lépő távolugró technika gyakoroltatása emelt elugró helyről. - Az utolsó lendítő lábas lépés helyes kivitelezése (súlypont függőleges vetületében történő telitalpas talajfogásra oktatás.)

13 - A kar és a láblendítés összekapcsolása elugráskor. (Pl.: néhány lépéses nekifutásból elugrás, figyelve a gyors, megállított térd és karlendítésre.) - Távolugróversenyek rövid nekifutásból, bal illetve jobb lábról, valamint hosszabb nekifutásból. II. A távolugrás legfontosabb versenyszabályai A Távolugrás Fő Szabályai A sorrendet sorsolással döntik el. A kísérleti idő1 perc, Ha nyomot hagy az ugró plasztilinen érvénytelen az ugrás A leérkezőhelyen az utolsó nyomtól mérik az ugrást (merőlegesen) A selejtezőből 3 kísérlet után a legjobb nyolc tehet még 3 kísérletet, erő sorrendben. A homokot csak előrefelé szabad elhagyni. A csúcshitelesítéshez a szél erőssége nem lehet több mint +2 m/s (5 mp-ig kell mérni, 20 m-re a deszkától) A nekifutó pálya hossza min. 40 m. Holtverseny esetén a legjobb második ugrás dönt Selejtezők, selejtezőszintek!! Hibás kísérlet 1. ha a versenyző: (a) az elugróvonalon túl érinti a talajt testének bármely részével, akár ugrás nélküli nekifutásnál, akár az ugrás folyamán; (b) az elugrógerenda valamelyik oldalán kívül ugrik el az elugróvonal meghosszabbításán túl vagy azon innen; (c) a talajfogás során a leérkezőhelyen kívül érinti a talajt közelebb az elugrás helyéhez, mint az ugrás által előidézett ahhoz legközelebbi nyom; (d) az ugrás befejezése után a leérkezőhelyen keresztül megy vissza; (e) a szabadátfordulás (szaltó) bármilyen formáját alkalmazza, akár a nekifutás, akár az ugrás során. 1. Megjegyzés: nem számít hibás kísérletnek ha a versenyző bárhol átlépi a nekifutót szegélyező fehér vonalat.

14 2. Megjegyzés: nem számít hibás kísérletnek, ha a versenyző a leérkezőhelyen keresztül megy vissza, miután azt egyszer már szabályosan elhagyta. 2. A fenti 1. (b) pontban leírtak kivételével, ha a versenyző a gerenda elérése előtt ugrik el, a kísérlete emiatt nem érvénytelen. 3. Az ugrást a versenyző bármely testrésze által a leérkezőhelyen hagyott legközelebbi nyomtól az elugróvonalig vagy annak meghosszabbításáig, arra merőlegesen kell mérni. Elugrógerenda 4. Az elugrás helyét a nekifutó és a leérkezőhely szintjében elhelyezett gerendával kell jelölni. A gerenda leérkezőhely felé eső széle az elugróvonal. Közvetlenül az elugróvonal után plasztilin (gyurma) jelzőbetétet kell elhelyezni a bírók munkájának segítése céljából. Ha nincs mód e betét elhelyezésére, a következő módszert lehet követni: közvetlenül az elugróvonal mögött, annak teljes hosszában egy 10 cm-es részre puha földet vagy homokot szórjunk, a vízszinteshez képest 30 -os élletöréssel. 5. Az elugrógerenda és a leérkezőhely távolabbi vége között legalább 10 m távolságnak kell lenni. 6. Az elugrógerendát a leérkezőhely szélétől 1 m és 3 m között kell elhelyezni. 7. Anyaga és méretei. A fából vagy más alkalmas merev anyagból készült téglalap keresztmetszetű gerendának 1,21-1,22 m hosszúnak, 20 cm (+-2 mm) szélesnek és 10 cm vastagnak kell lennie. A gerendát fehérre kell festeni. Plasztilin jelzőbetét 8. Az elugrógerenda leérkezőhely felöli szélén egy merev, 10 cm széles (+-2 mm), 1,21-1,22 m hosszú, fából vagy más alkalmas anyagból készült betétet kell a talajba süllyeszteni úgy, hogy a felszíne 7 mm-rel (+- 1 mm) emelkedjen az elugrógerenda fölé. A plasztilint kétféle módon lehet elhelyezni a betéten: a betét elugrógerenda felöli éle 30 -ban lejtsen úgy, hogy az így kialakított felületet végig 1 mm vastagon be lehessen vonni plasztilinnel, a betét elugrógerenda felöli szélét úgy kell bevágni, hogy a bevágást plasztilinnel kitöltve 30 -os szöget kapjunk.

15 Az így besüllyesztett elugrógerenda - jelzőbetét együttesnek olyan merevnek és rögzítettnek kell lennie, hogy az atléta teljes elugró erejét elbírja. A plasztilin alatt a betét anyagának olyannak kell lennie, amelyen a szöges cipő meg tud kapaszkodni, nem csúszik el rajta. Belépés után a plasztilin rétegen hagyott cipőnyomot hengerrel vagy más erre alkalmas eszközzel lehet elsimítani. Megjegyzés: Nagy segítséget jelent, ha több jelzőbetét áll rendelkezésre, hogy a versenyt ne késleltesse a cipőnyomok 18. ábra - Plasztilin jelzőbetét elsimítása. Leérkezőhely 9. A leérkezőhely szélessége nem lehet 2,75 m-nél kevesebb és 3 m-nél több. A leérkezőhely középvonala lehetőleg a nekifutó tengelyének vonalában legyen. Megjegyzés: Ha a nekifutó tengelye nem esik egybe a leérkezőhely középvonalával, akkor szükség szerint egy vagy két szalaggal el kell határolni leérkezőhelyet, hogy az megfeleljen a fentieknek. 10. A leérkezőhelyet puha, nedves homokkal kell feltölteni, és a felszínének az elugrógerendával azonos szintben kell lennie III. A távolugrás előkészítő gyakorlatai (10 db gyakorlat, testnevelési játék) Előkészítő gyakorlatok segítségével a szervezet általános és sokoldalú fejlesztését biztosítjuk. Feladat: az izom-izületrendszer erősítése, lazítása, hajlékonyság növelése, az ugráshoz szükséges mozgáskészség kialakítása, láb-törzs-csípőtájéki izmok erősítése. Gyakorlatok: terpeszállás, tömöttlabda magastartásban, törzsdöntés, törzshajlítás, törzsdöntés és kiindulóhelyzet, terpeszállás, homokzsák mellső középtartásban: törzskörzés jobbra-balra,

16 terpeszállás, kézisúlyzók magastartásban: nyolcaskörzés, terpeszállás, tömöttlabda mellső középtartásban: vízszintes, függőleges kaszálás, terpeszállás: medicinlabda kétkezes alsó dobása előre elugrással, terpeszállás: medicinlabda dobása hátra, fej felett, páros lábon szökdelések helyben-tovahaladással, váltott lábon szökdelések a fokozás érdekében emelkedő pályán, zsámolyra, svédszekrényre, egy lábon végzett szökdelés, a terhelés növelése a felkészültségi állapot függvényében, szökdelések ugrókötéllel, szökdelések egy lábon, közben az ugróláb térdének mellig történő felkapásával. A játékos gyakorlatokat minden korosztály játszhatja egészen az elsős osztálytól a nyolcadikasokig. A gyakorlat száma: 1. A gyakorlat megnevezése: Szarvasvadászat Alkalmazási területe: 9-11 éveseknek Eszközök: - A résztvevők száma: 12 fő A gyakorlat leírása: A talajra húzunk két 4 m-es vonalat egymástól kb. másfél méter távolságra. A versenyző a két vonal között áll. A lövésre (érintésre) készen. A szarvasok (a többi játékos), akik az időmérő jelére ide-oda átugrálnak a két vonal, az árok felett. A vadásznak az a feladata, hogy a rendelkezésre álló fél perc alatt minél több szarvast lőjön, vagyis az átugrálókat minél többször megérintse. A vadász a saját találatait az érintéseket - hangosan számlálja, s a végén a találatok számát odaírják a nevük mellé. Kritikus momentum: a szarvasok figyelnek hogy a vonalak felett mindig egyik lábról elrugaszkodva ugorjanak el. Megjegyzés: mind a két lábbal gyakoroltatni Rajz:

17 A gyakorlat száma: 2. A gyakorlat megnevezése: Nyúlverseny: Alkalmazási területe: 8-10 évesek Eszközök: - A résztvevők száma: 12 fő A gyakorlat leírása: A játékvezető kijelöl egy füves területen egy 10 méteres távolságot. A játékosok egyenként nyúlugrással (guggolásból előreugrás páros kézre és páros lábbal utána szökdelés) végigszökellik a pályát. Győz az, aki a 10 méter leküzdéséhez a legkevesebb nyúlugrást hajtotta végre. Kritikus momentum: az izületek megfelelő bemelegítés után végeztessük Megjegyzés: - Rajz: A gyakorlat száma: 3. A gyakorlat megnevezése: Ugorj tovább Alkalmazási területe: 9-12 éveseknek Eszközök: - A résztvevők száma: 2 csoport A gyakorlat leírása: A játékosokat két egyenlő létszámú csoportra osztjuk. (páratlan szám esetén valaki kétszer ugrik). A gyerekek felsorakoznak a startvonal mögé. Az első játékos helyből akkorát ugrik, amekkorát csak tud. A második onnan folytatva következik, majd a harmadik, a negyedik stb. Győztes az a csapat lesz, akik távolabbra ugranak. Kritikus momentum: - Megjegyzés: a leérkezések helyének pontos jelölése.

18 A gyakorlat száma: 4. A gyakorlat megnevezése: Körből körbe Alkalmazási területe: 8-12 éveseknek Eszközök: - A résztvevők száma: 2 csoport A gyakorlat leírása: A tanulók elosztása egyenlő létszámú csoportokba. Rajzolunk a csapatok elé tíz darab egy méter átmérőjű kört úgy, hogy azok egyre távolabbra kerüljenek egymástól. Sípszóra a játékosok páros lábbal ugrálnak körből körbe. Mindenki annyi pontot szerez a csapatának, ahány körbe sikerül beleugrania. Ezt a játékot lehet bekötött szemmel is játszani. Kritikus momentum: -; Megjegyzés: - Rajz: A gyakorlat száma: 5. A gyakorlat megnevezése: Krétás - ugrás Alkalmazási területe: 7-12 éveseknek Eszközök: kréta, papírlap A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: Kifeszítünk egy nagy fehér papírlapot a falra, olyan magasra, hogy a legmagasabb tanuló se érje el. Mindenki kap más-más színű színes krétát. Egyenként, kéthárom lépésről történő lendülettel ugorjon fel a tanuló, és húzzon egy vonást színes krétájával a magasban lévő papírlapra. Minden versenyző három kísérletet tehet. Győz, aki a legmagasabbra sikerült Kritikus momentum: -; Megjegyzés: - Rajz:

19 A gyakorlat száma: 6. A gyakorlat megnevezése: Ugráló verebek Alkalmazási területe: 7-12 éveseknek Eszközök: termések A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: Összegyűjtött gesztenyét, makkot elszórunk egy 6-8 méteres átmérőjű körben, ez a madáreledel. Egy tanuló a körbe áll, ő lesz a nagymadár, a többiek a körön kívül maradnak, ők az ugráló verebek. A verebek féllábon ugrálva hol beugranak a körbe, hol kiugranak belőle, közben igyekeznek a madáreledelt felcsipegetni. A nagymadár ezt nem engedi, s körben futva megcsipkedi őket, azaz megérinti a körön belül tartózkodókat. A verebek, akiket megcsípett a nagymadár, a felcsipegetett madáreledelt kénytelenek viszszarakni és kiállni a játékból. A játék 3 percig tart. A játék végén megszámoljuk, hány verebet fogott meg a nagymadár. A legügyesebb veréb az, aki a legtöbb madáreledelt csipegeti fel. A játék végén eldől, ki a legügyesebb nagymadár és ki a legügyesebb veréb. Kritikus momentum: - Megjegyzés: - Rajz: A gyakorlat száma: 7. A gyakorlat megnevezése: Körfoglaló féllábon Alkalmazási területe: 7-14 éveseknek Eszközök: rajzolt körök A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: A földre rajzolunk egy nagy körív köré eggyel kevesebb kis kört, mint ahány játékos van. A játékosok a nagy kör közepén helyezkednek el. Sípszóra mindenki egy lábon szökdelve igyekszik elfoglalni egy újabb kis kört. Az a játékos, akinek nem jut kör, rosszpontot kap. Kezdődik a szökdelés elölről. Győztes az a játékos lesz, aki a legkevesebb rosszpontot kapta, vagy egyáltalán nem is kap.

20 Kritikus momentum: - Megjegyzés: egymás után több forduló játszása, lehet ügyesebb lábbal, majd a következő fordulóban a kevésbé ügyessel ugráljanak. Rajz: A gyakorlat száma: 8. A gyakorlat megnevezése: Felugró fogó Alkalmazási területe: 7-14 éveseknek Eszközök: A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: A fogójátékos néhány lépés előnyt ad a futónak, s csak akkor szalad utána. A fás terepen zajló játékban a futó akkor menekül meg, ha egy fa ágára fel tud csimpaszkodni (vagy kerítésre, sziklára felugrani). Akinek a lába nem éri a földet, azt nem lehet megfogni. Ilyenkor a fogónak mást kell üldözőbe vennie. Kritikus momentum: - Megjegyzés: a játékot a szabadban, erdős részen jó játszani, tornaterembe a bordásfal, kihelyezett zsámolyok lehetnek a menekülő pontok. Rajz:

21 A gyakorlat száma: 9. A gyakorlat megnevezése: Ároklile Alkalmazási területe: 7-14 éveseknek Eszközök: A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: Régi népi gyermekjáték. Bárhol játszható, ahol még kisebb utcai árkor választják el a járdát az úttesttől. Egy játékos beleáll az árokba. Tőle kb 5-6 méterre jobbra és balra megjelöljük az árkot egy-egy vonallal. Feladat: az ároklile (vagyis a fogó) társai a megjelölt vonalak között átfutkosnak, ugrálnak az árkon. Az ároklilének meg kell érintenie valamelyik társát. Akit megfog, vagy megérint, helyet cserél vele. Utána újra kezdik a játékot az új ároklilével. Kritikus momentum: - Megjegyzés: a játékot a szabadban jó idő esetén lehet, vizes, csúszós árok balesetveszélyes lehet. Rajz: A gyakorlat száma: 10. A gyakorlat megnevezése: Farkas a veremben Alkalmazási területe: 7-14 éveseknek Eszközök: A résztvevők száma: minden tanuló, vagy két csoportra osztva A gyakorlat leírása: A farkasverem maga az árok. A veremtől mindkét oldalra 5 lépésnyire két párhuzamos vonalat rajzolunk, ez a ház. A veremben a fogó ő a farkas. A játéktér egyik oldalán a házban vannak a báránykák. A játékvezető jelére a báránykák átugrálnak

22 az árok másik felén lévő házba. Akit a farkas megérintett az kiáll. A bárányok a következő jelre visszafutnak a házba. Háromszor futnak, azután új fogót választanak. Az a farkas győz, aki a három alkalommal a legtöbb bárányt fogta meg. Azok a bárányok a legügyesebbek, akiket a farkas nem tudott megfogni. Kritikus momentum: - Megjegyzés: a játékot a szabadban jó idő esetén lehet, vizes, csúszós árok balesetveszélyes lehet. Rajz: IV. A távolugrás cél- és rávezető gyakorlatai (10 db) Rávezető gyakorlatok I. Biztosítják az idegkapcsolatok, izomkoordinációk kialakítását. Feladat: a gyakorlat tartalmazza az ugrás fő, vagy részmozdulatait, tartalmazza a leglényegesebb, legnehezebb rész végrehajtását könnyített körülmények között. Gyakorlatok: könnyű futás közben jelre elugrások egyik, majd a másik lábra, váltott lábú szökdelés helyes technikai végrehajtással, elugrás minden harmadik futólépés után, folyamatosan (segíti az elugrás ritmusának kialakulását), átugrások egyik lábról a másikra, váltott karú lendítéssel, elugrás minden ötödik futólépés után, folyamatosan (a végrehajtás nehézsége növekszik, mert nagyobb a futósebesség), nekifutás 5-6 futólépéssel, elugrás után érkezés az ugrólábra (nekifutás folyamatos, természetes fej-törzs tartás),

23 nekifutás futólépéssel, elugrás után érkezés a lendítőlábra (a gyakorlat a helyes elugrás-lendítés kialakítását szolgálja) páros lábra. Rávezető gyakorlatok II. Ugrás kényszerítő helyzetben (pl. zsinóron, lécen át; a zsinór magasságát fokozatosan emeljük cm). Távolugrás leugrások, lelépések után. Pár lépés után lelépés a zsámolyról, elugrás az ugrógödörbe, szivacsra lelépés lendítőlábra majd elugrás lelépés elugrólábra majd elugrás lelépés páros lábra majd elugrás, majd egy lábról távolugrás nekifutás után lelépés és ugrás akadályok fölött. Lépő távolugrás (ügyesebb tanulók részére) A lépő távolugrás az elugrás utáni sodródás során felvett testhelyzetről kapta a nevét. Lényege: az elugró láb bokából történő elrugaszkodása előtti pillanatban a lendítő láb térdét. 90 fokos szögben megfogja, combját kicsivel a vízszintes előtt megállítja. Az így keletkező erő felgyorsítja az elugrást azzal, hogy segíti az elugró láb teljes kinyúlását, a hosszú úton történő erőközlést. Lépő távolugrás oktatása az ugródeszka közepétől kiindulva a nekifutás kimérése visszafutással, stabil, optimális elugrást biztosító nekifutás távolság kialakítása, kezdetben a nekifutás hossza 4-6 futólépés, a nekifutás hossza növelhető, de ebben az esetben a nekifutás sebessége és ritmusa ne változzon, a nekifutás (indulás) helyét rögzítsük, ugrósávból (60 cm) történjen az elugrás, a talajfogás helye puha, felásott homok. Gyakorlatok az elugrás helyes ritmusának, légmunkának, talajfogás kialakításához magas térdemelésből kifutás és távolugrás, jelzések feletti átfutásból távolugrás, rövid nekifutásból emelt ugróhelyről távolugrás, rövid nekifutásból elugrás, leérkezéskor a homokban elhelyezett jel megérintése lábbal, rövid nekifutásból távolugrás az elugrás szintjénél magasabbra.

24 Hibajavítás nekifutás nem egyenletesen gyorsuló magas az elugrás íve, ok: nagy a kitámasztás elugrás hibái: berogyott elugró láb, törzs túlzottan előre-hátra dől, nincs lendítés, nem rugaszkodik el a légmunka során nincs meg a lépőhelyzet talajfogás merev (térdben nem enged utána sérülésveszély!) Az távolugrás néhány rávezető gyakorlata: o hanyatt fekvésben, tarkónállásban biciklizés 1. Futóiskola: - térd-, sarokemelések galoppszökdelések - néhány lépés nekifutás után felugrás és lépés a levegőben, leérkezés a lendítő lábra - ua, mint az előző., de leérkezés ugrólábra - emelt elugróhelyről felugrás és ollózó lábváltások a levegőben - könnyű nekifutás után emelt elugróhelyről belefutás a levegőbe - ua mint az előző, de leérkezés lábzárással páros lábra 2. UGRÓISKOLA (felugrások) - lassú futásból felugrás egy lábról, érkezés ugrólábra, - lassú futásból felugrás egy lábról, érkezés lendítőlábra, - lassú futásból felugrás egy lábról, levegőben páros térdfelhúzással, - indiánszökdelések ellentétes kar-láb lendítéssel. - szökdelések időre jobb-bal lábon m. - ki tudja kevesebb szökdeléssel megtenni a m-es távot? A fenti kettő variációja. 3. Sorozatugrás karikába: Az egy sorba tett karikák (3 db) közé lépéssel egy lábról ugrás két lábra a karikába, felfutás zsámolyra, onnan 3 részes keresztbe állított ugrószekrényre és elugrás fölfelé törekvéssel egy lábról két lábra érkezéssel guggolóállásba (szőnyegre).

25 4. Sorozatugrás páros és egy lábbal cm távolságra keresztbe és egy sorba tett 4-5 db ugrókötél fölött, majd szerek mellett futás vissza (2-4 oszlop). Egymás mögé helyezett 4-6 db babzsák fölött térdlendítéssel (2-4 oszlop) 5. Zsámolyra tett rézsútos padon Futás fölfelé és célba ugrás (szőnyegre rajzol karikába) egy lábról két lábra. Néhány futólépésből fellépés zsámolyra és elugrás egy lábról, repülés felhúzott térddel, érkezés két lábra, szerek mellett vissza. 6. Lassú futás közben ugrás egy lábról két lábra karikába, kifeszített gumizsinór felett. Közepes iramú futásból vonal mögül ugrás egy lábról két lábra kb 1 méter távolságra tett labda fölött.

26 7. Helyből távolugrás - gumikötél fölött szőnyegre, homokba. - talajra rajzolt körbe/ két zsinór közé, majd kiugrás 8. Pár lépés nekifutással ugrás gumizsinór fölött homokba, homokmeder szélesebb oldalán. 9. Nekifutással (6-8 m) ugrás homokmederbe az elugró sávtól kb 70 cm-re a homokba fektetett színes szalagon keresztül, egy lábról két lábra. 10. Távolugrás 8-14 lépés nekifutással, a felugrás helyzetének tartása, leérkezés párhuzamosan előre tartott lábbal. Felhasznált irodalom: Horváth Tihamér: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2; 3-4 osztály számára Horváth Tihamér: Tanári kézikönyv az 5-6, 7-8. osztályos testneveléshez Esztergályos Jenő: 1000 játék Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Intézet: A testnevelés és sport elmélete és módszertana

Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Sporttudományi Intézet. Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása

Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Sporttudományi Intézet. Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása Konzulens: Dr. Koltai Miklós

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika SMDLTE2202 Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Pup Ildikó Testnevelés msc

Részletesebben

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály)

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Lektorálta: Prof. Dr.Vass

Részletesebben

ATLÉTIKA. A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai. Nyugat-magyarországi Egyetem (SMDLTE 2202) Szombathely 2014.

ATLÉTIKA. A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai. Nyugat-magyarországi Egyetem (SMDLTE 2202) Szombathely 2014. Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Készítette: Kéri Péter Szak: Testnevelőtanár

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Fitnesz / fit-kid/ CÉL: RÉSZCÉL:

Fitnesz / fit-kid/ CÉL: RÉSZCÉL: Fitnesz / fit-kid/ Évfolyam: 1-2 osztály,7-8 évesek Korcsoport: I.-II. CÉL: a sportág megismertetése a mozgás megszerettetése - élvezetes fejlesztő gyakorlatok, játékok végeztetése minden izomcsoportra

Részletesebben

Atlétika. A súlylökés tanítása középiskolában. Németh Aladár(D4SA2V)

Atlétika. A súlylökés tanítása középiskolában. Németh Aladár(D4SA2V) Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti- Nevelési és Sporttudományi Kar Szombathely, Károlyi Gáspár tér 3. Atlétika A súlylökés tanítása középiskolában Németh Aladár(D4SA2V) Földrajz- testnevelés szakos

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, függeszkedés, fekve-nyomás és 2000 méteres futás) Állóképesség fogalma: egy adott fizikai pszichikai teljesítmény jellemző intenzitásának

Részletesebben

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai:

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai: ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Dr.Koltai Miklós főiskolai docens ATLÉTIKA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Dr.Koltai Miklós főiskolai docens ATLÉTIKA Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Dr.Koltai Miklós főiskolai docens ATLÉTIKA Összetett versenyek az általános iskolában Tantárgy kódja: SMDLTE2202

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság JANUÁR, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Sudár Mónika

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Táncforma Létszám Táncidő döntőkben. Az alábbi korosztályokban indulhatnak versenyzők: Pindur (csak Trióban)

Táncforma Létszám Táncidő döntőkben. Az alábbi korosztályokban indulhatnak versenyzők: Pindur (csak Trióban) Kötetlen táncstílus Szabadon választható zenék Csoportos akrobatikák Csillogó pomponok Talajelemek, ugrások Táncforma Létszám Táncidő döntőkben Akrobatikák száma Trió 3 fő 55 mp - 1 perc 15mp 3 Kiscsapat

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS)

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) TÓTH JÁNOS A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) Az emberi fejlődéstörténet folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Atlétika módszertana. NYME-SEK MNSK Sporttudományi Intézet. Készítette: Fülöp Gábor Testnevelő tanár Msc. Neptunkód: CKNMNL

Atlétika módszertana. NYME-SEK MNSK Sporttudományi Intézet. Készítette: Fülöp Gábor Testnevelő tanár Msc. Neptunkód: CKNMNL NYME-SEK MNSK Sporttudományi Intézet Konzulens: Dr. Koltai Miklós Atlétika módszertana Készítette: Fülöp Gábor Testnevelő tanár Msc. Neptunkód: CKNMNL A futás technikája I.A közép és hosszútávfutás, állórajt

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. A t a n u l ó k f i z i k a i á l l a p o t á n a k, e d z e t t s é g é n e k m é r é s e 2.számú melléklet A tanulók

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

A bukó fordulók oktatása

A bukó fordulók oktatása A bukó fordulók oktatása Elsősorban a gyorsúszás fordulójának oktatását meg kell kezdeni azoknál a gyermekeknél, akik bekerültek a legalacsonyabb versenyzői korcsoportba, hiszen a gyorsúszás az úszásnemek

Részletesebben

IV.2.15. TORNA (NŐI) IV.2.15.1. ELŐKÉPZŐ SZAKASZ 1 2. évfolyam Korosztály: 6 8. év CÉL RÉSZCÉL alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs Elõszó A gyakorlatgyûjtemény története 1978-

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szabályoknak az a része, mely minden szakágnál Egyéni, Páros-A, Páros-B, Hármas - közös. 1.1 Egyéni,

Részletesebben

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1 5. számú melléklet A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Dimenzió 7-8 évesek számára (1+3 motorikus próba értékelésével)

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

A GÁTFUTÁS OKTATÁSA gyakorlat gyűjtemény SMDLTE2202

A GÁTFUTÁS OKTATÁSA gyakorlat gyűjtemény SMDLTE2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar A GÁTFUTÁS OKTATÁSA gyakorlat gyűjtemény SMDLTE2202 Selmeczi Zsófia testnevelő tanár MA UKWBLI I. Az oktatott

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN A Z A L K A L M A S S Á G I V I Z S G Á K I N T É Z M É N Y I K Ö V E T E L M É N Y E I AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN Tanító és óvodapedagógus szakra jelentkezőknek - az óvónői szakközépiskolát végzett és

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK Angol fogó A fogó neve az angoloknál: mumus. Fás-füves térségen kergeti a futókat a fogó. Azokat nem foghatja meg a mumus, akik egy fát megérintenek, mert az ördög semmitől sem

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar.

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar SMDLTE 2202 ATLÉTIKA Kislabdahajítás Molnár László Testnevelőtanár MC levelező 2010/2011 I. félév Neptun

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Óraterv (4.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (4.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (4.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

A diszkoszvetés oktatása középiskolában

A diszkoszvetés oktatása középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés oktatása középiskolában (SMANTE 2302) Készítette: Szóka Orsolya GA5B0D

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 08 11 11 12 15 01 Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 1.1. Bevezetés 1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében 1.3. Játékok az érzelmi és szociális (affektív) fejlesztés

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Játékok könyve III. Új játékok

Játékok könyve III. Új játékok Játékok könyve III. Új játékok 1. Diókovács Kellékek: L alakú kályhacső, dió, kalapács, üllő. A játékosok száma: Minimum 3. Előkészületek: A játékvezető úgy helyezi az L alakú kályhavasat, hogy annak alsó

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

I. Kisbéri 7próbás Csapatverseny Szabályzata 2014/2015 tanév

I. Kisbéri 7próbás Csapatverseny Szabályzata 2014/2015 tanév I. Kisbéri 7próbás Csapatverseny Szabályzata 2014/2015 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY Olyan közösségi eseményt szeretnénk létrehozni, amelyben a kisbéri gimnázium vonzáskörzetében lévő általános

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

10023002-00282376-00000000

10023002-00282376-00000000 VI. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2009/2010-as tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja: a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Előadó: Gyulai Gergely gyulai@tf.hu Semmelweis Egyetem TS Kar Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Irodalom: Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika jegyzet (TFTI) Dr. Derzsy Béla: A gimnasztika alapjai

Részletesebben

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége meghirdeti a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium és a Mozgásjavító Diák

Részletesebben

Szakmai elvek U11-U15

Szakmai elvek U11-U15 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Szakmai elvek U11-U15 MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA AZ MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottsága 2014. oldal 1 Védekezési és támadási alapelvek U11-U15 korosztályokban

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

1. sz. melléklet KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET

1. sz. melléklet KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET 1. sz. melléklet KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET KENGURU ÉS GYERMEK KOROSZTÁLY A kenguru (U10) korosztály és a gyermek korosztály tananyaga szinte ugyanaz, azzal a kitétellel, hogy a kenguruknál inkább a

Részletesebben

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. Kelet-magyarország Kupa Célbaugró Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Távolsági/Swoop Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Célraszálló verseny

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u Program: Mi is az a floorball? A floorball a jégkorong és a gyeplabda keveréke. Két nemzet is a saját találmányának tartja ezt a játékot. Egyesült Államok Floorhockey Svédország Innebandynak (Czitrom András)

Részletesebben

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG Változások az új IIHF szabálykönyvben A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást. és az iskolai sportfoglalkozásokat. támogató fejlesztések

A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást. és az iskolai sportfoglalkozásokat. támogató fejlesztések A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást és az iskolai sportfoglalkozásokat támogató fejlesztések Tartalomjegyzék 1. A mindennapos testmozgás céljai, szabályozása 2. A testmozgás és sport színterei

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Gyakorlatok leírása. Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program

Gyakorlatok leírása. Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program Felmérő felkészítő foglalkozás felkészítés (Pit bull) Pit bull felkészítő program Ez a program arra lett tervezve, hogy egy szilárd erőnlétet építsen fel a pit bullra. A jelentkező választhat a 90, 60

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból 1. A vizsga lebonyolítása A vizsga helyszínét a vizsgaközpontnak olyan helyen kell kijelölnie, ahol ennek lebonyolítására minden feltétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT MGYR TORN SZÖVETSÉG HUNGRIN GYMNSTIS FEERTION KROTIKUS TORN SZKÁG HUNGRIN ROTI GYMNSTIS FEERTION 2014. HZI ELEMTÁLÁZT készítette: Edzői izottság 2014 január 1 KEZŐ KOROSZTÁLY 4-8 Fős csoportok Előírt elemek:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

S z á l l í t ó s z a l a g o k

S z á l l í t ó s z a l a g o k S z á l l í t ó s z a l a g o k Folyamatos működésű anyagmozgató berendezés, amely adott vonalvezetésű pálya mentén darabáruk és ömlesztett anyagok szállítására, bizonyos esetekben rakodására (átadására)

Részletesebben