Péter Ferencet először az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Péter Ferencet először az"

Átírás

1 S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató VIII. évf. 62. szám június Köszönet mindazoknak a szovátai választópolgároknak, akik megértve az európai parlamenti választások fontosságát és élve választási jogukkal, június 7-én elmentek szavazni, ugyanakkor ezzel is szép példát mutatva összefogásból szavazatukkal támogatták a Magyar Összefogás listáját! Péter Ferenc Polgármesteri Ezüstlánc Díj Nemrégiben egy figyelemre méltó levél érkezett a Városházára. A címzett Péter Ferenc, a szovátai önkormányzat vezetője. A feladó a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, dr. Gémesi György, aki arról értesítette a címzettet, hogy ebben az évben Polgármesteri Ezüstlánc Díj -jal tüntették ki. Ezt a díjat a Millennium évében alapította az említett szervezet, azon polgármesterek munkájának elismerésére, akik kimagasló tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályájukat az önkormányzatok ügyének szentelték. Ezt a díjat 2000 óta minden évben egy magyarországi és egy határon túli magyar polgármesternek ítélik oda. Péter Ferenc megtisztelőnek tekinti a kitűntetést. Egy közösség összefogásának, munkájának, elismeréseként értékeli. Idézünk a válaszleveléből: Megtisztelő számomra, hogy Önök az eddigi településfejlesztő tevékenységemre e rangos díjjal hívják fel a közvélemény figyelmét. Megtisztelő a szovátai emberek számára is, hiszen övék is a díj, mert azokat az eredményeket, amelyek okán a nevem szóba került, velük együtt, velük vállvetve dolgozva értem el. Csupán az ők bizalmukkal, támogatásukkal és tevékeny részvételükkel lehet Szovátát, ezt a természeti szépségekkel megáldott erdélyi települést az itt élőknek lakályossá, az idelátogatók számára pedig még vonzóbbá, Megint választottunk. Ha valaha az volt a gond, hogy nem élhetünk választói jogokkal, mostanában ezért igazán nem panaszkodhatunk. Hogy mi fán terem a választás, kitapasztalhattuk. Nagyon belejöhettünk a választósdiba, mert az utóbbi időben egyre-másra követik egymást. A tavaly is kétszer vonulhattunk az urnákhoz nyáron a helyhatósági, ősszel pedig a parlamenti választások alkalmával, s idén szintén duplázhatunk, mert a nyári euparlamentit ősszel államelnök választás követi. Szóval volna alkalom szavazópecséttel nyilvánítani véleményt mindazokról a közösségi témákról, amelyek így vagy úgy az életünket meghatározzák. Mondom, hogy volt alkalom, és élhettünk volna vele. Ha akartuk volna. Ha fontosnak találtuk volna. Ha értelmét láttuk volna. Ha nem váltunk volna ellenszurkolókká. Volna, volna, VOLNA... Ha nem lennénk megbántottak. Ha nem lennénk sértődöttek. Ha nem unnánk tenni valamit a közösségünkért is. Ha felfognók, hogy bár a tökéletest szeretnők, mindig csak az adott lehetőségek közül választhatunk. Ha megértenénk, hogy mindig választanunk kell. Nemcsak a közösségünkért, de önmagunkért is, mert felelősséget kell vállalnunk mindkettőért. Hogy elmondhassuk, megtettük a kötelességünket: hitünk és meggyőződésünk szerint a lehetőségek közül a jobbikat választottuk. Ez elsősorban belső ügye mindenkinek. Ha mulaszt, önmagának kell elszámolnia. Persze, csak ha olyan viszonyban van önmagával. Ha egy belső hang megkérdezi, hogy elvégezte-e elemi kötelességét, a választással járó felelősséget felvállalta-e, avagy áthárította másokra, hogy aztán az ne legyen az ő terhe, és szabadon bírálhasson másokat a szerinte helytelenül meghozott döntéseikért. De nemcsak belső ügy, ha egy közösséghez tartozik az ember. Főleg, ha egy létében veszélyeztetett közösséghez. Akkor még nagyobb a felelősség. Akkor, ha bármilyen ürüggyel kihúzza magát a választás kötelessége alól, akkor a saját közössége ellen cselekszik. És itt már másodrangú még barátságosabbá tenni. Ezen alkalommal is megköszöni munkatársai és a helyi önkormányzat segítségét valamint a szovátai lakosság támogatását és türelmét, ami nélkül nem lehet eredményesen véghez vinni az elkezdett, csaknem a város egészét közvetlenül érintő beruházásokat! Péter Ferencet először az Választottunk... kérdés, hogy csalódott vagy sem valakiben, valamely szervezet vezetőiben. Netán a politikum egészében. Az általa követett eszmékben. Végső soron a saját illuzióiban. A lényeg az, hogy őmaga megtette-e a kötelességét.? Azt hiszem, hogy érdemes volna ezen egy kicsit elgondolkodni. Mondom mindezt annak tudatában, hogy sajnos éppen azok nem fogják elolvasni ezeket a sorokat, akiknek éppen kellene. De nekem ez is kötelességem, hogy mindezt elmondjam. Még akkor is, ha netán nem lesz ennek semmi eredménye. Tehát megint választottunk. Akik elmentünk szavazni, a következő eredményt értük el: 3209 érvényes szavazat (38,31 %), amiből a pártok és független jelöltek közötti megoszlás a következő: RMDSZ+EMNT (a Magyar Öszszefogás listája) 2726 (84,94 %); PSD+PC 151 (4,70 %); PDL 111 (3,45 %); PRM 63 (1,96 %); PNL 55 (1,71 %); Elena Băsescu 53 (1,65 %); Pavel Abraham 31 (0,96 %); PNŢCD 13 (0,40 %); Polgári Erő 6 (0,18 %). A Magyar Összefogás listájáról három képviselőt juttattunk be RMDSZ Ezüstfenyő díjával tüntették ki (2003), majd a hazai szakmai szervezet, a Romániai Városok Szövetsége díját ítélték neki (2004), aztán Sólyom László a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki (2008). Lám, most egy magyarországi szakmai szervezet ismerte el önkormányzati tevékenységét. az Európai Parlamentbe. Íme, ők azok, akik Brüsszelben a romániai magyarságot képviselik: Tőkés László, Winkler Gyula, Sógor Csaba. Ők azok, akik magyarországi és szlovákiai magyar kollegáikkal az összmagyar ügyeket képviselik. A három helyett akár öt képviselőt is bejuttathattunk volna. Azáltal sokkal jobb lehetne ott számunkra a magyar-román nemzetiségű képviselők aránya. Ha valaki azt mondja, hogy az nem fontos, nem tudja, mit beszél. Akik nem mentek el szavazni, és ezzel nem támogatták a Magyar Összefogás listáját, az európai parlamenti választásokon keresztül megnyilvánuló sajátos érdekek miatt, magyar létükre egyértelműen az összmagyarság, s még inkább az erdélyi magyarság érdekei ellen cselekedtek. Szovátán, sajnos, most ők voltak többségben. Nem tudjuk felfogni, hogy ennek mi az ára?// Aki nem ment el szavazni, vessen hát magára! idézem id. Csortán Imre idevágó sorait. molnos Nézőpontok Ruşine, ruşine mondja méltatlankodva valaki, akit felháborít a városszerte feltúrt utcák látványa, a közlekedés nehézkessége. Szerinte felelőtlenség emígy elcsúfítani egy fürdővárost, tönkretenni az amúgy sem rózsás útjait, kátyút kátyúba ölteni, földkupacokat szórni szerteszét, egyszóval középkori állapotokat teremteni. Siralmas a látvány, és elképesztőnek találja a körös-körül tapasztalható állapotokat. Nem érti, hogy juthattunk ide. Számára teljesen nyilvánvaló, hogy még soha nem látott komoly bajok kezdték ki a települést, amelyen lám már élni sem lehet. Várom, hogy mikor jelenti be: ezt nem bírja tovább, hazamegy szülőföldjére. De hiába várok, az itt gyűjtött vagyon nem engedi. A sokféle érdekeltsége itt tartja. Azért itt még mindig pénz terem számára. Ha örökre el nem ijeszti a látvány a turistákat. Kár lenne, mert immár várja a nemrég épült panziója is. Biztos vagyok abban, hogy a csatornázás őt nem érdekli. Minek is érdekelné, ha ennyi nyomorúsággal jár. A szennyvíz eddig is megtalálta a maga útját valamerre, s ezután is megtalálná. Az ő panziójától is eljutna a patakba. Minek itt ennyit túrni a földet! Látszik rajta, hogy kész az ítélete: Az építés jelszava alatt azt is elrontják, ami még jó volt eddig. A pénzét siratja, amit az utcák feltörésével az önkormányzat úgymond kihúz a zsebéből. Hogy éppen emiatt lesz a jövőben több jövedelme, arra most nem gondol. Ha mondják neki, akkor sem ismeri el. Egészen máshol, egészen mások úgy gondolják, hogy gazdasági válság idején, recesszióban várostfejleszteni tulajdonképpen nem lehet. Aki mégis megpróbálja, az figyelemre, közmegbecsülésre méltó, mert nem a könnyebb utat választotta. Úgy gondolják, hogy aki a jövőt alapozni meri, az bízik a majdani építmény felemelkedésében is, és nem rögtön felmutatható eredményeket akar, hanem a kevésbé látványos vagy egyáltalán nem látványos, de a további fejlesztésekhez nélkülözhetetlen infrastruktúrális beruházásokat. Hiszik, hogy csak így, a felmerülő akadályokkal szembeszállva, lehet maradandó dolgokat létrehozni. És díjazzák ezt a magatartást. Nyilvánvaló, két különböző nézőpont nyilvánult itt meg. Melyik ítéletnek híggyek? Melyikük lát tovább az orránál, a pillanatnyi érdekénél? Melyiket tartsam megfontolt, mérvadó véleménynek? Mostanában sokszor eszembe jut, hogy a városépítő Bernády Györgyöt városfelei közül hányan nem szerethették, mert megzavarta a kényelmüket, a nyugalmukat. Hánynak tünhetett úgy, hogy a gombamód szaporodó építőtelepeivel elcsúfítja a várost, és elviselhetetlen terheket ró a polgáraira. Ruşine, ruşine mondhatták neki is egyesek. Micsoda szerencse gondoljuk mi egy évszázad után is az eredményeit látva, hogy épített tovább és nem törődött vele, hogy azok éppen mit mondanak. Molnos Ferenc

2 2 Szovátai Hírmondó, 62. szám június önkormányzat Önkormányzati határozatok: 26. sz. Határozat a 2009-es évre elfogadott helyi költségvetés módosításáról; 27. sz. Határozat a 2008-as évi zárszámadás elfogadásáról; 28. sz. Határozat a PHA- RE program által finanszírozott munkálatokra felvett hitel megnövelésének elfogadásáról; 29. sz. Határozat a 4567-es sz. telekkönyvbe feltüntetett telek felosztásának elfogadásáról; 30. sz. Határozat Szováta város alapítótagként való részvételéről a Sóvidék Hegyalja Egyesületben; 31. sz. Határozat az új művelődési központ felépítésére szánt terület megváltoztatásáról; 32. sz. Határozat egy ökópark létesítésére alkalmas terület használatba való adásáról; 33. sz. Határozat a fürdőtelepen lévő kereskedelmi célra alkalmas árusító standok és bódék nyilvános árverésen történő bérbeadását szabályozó feladatfüzet jóváhagyásáról; 34. sz. Határozat az ivóvízszolgáltatást árverését lebonyolító szakbizottság kinevezésének elfogadásáról; 35. sz. Határozat az erdei utaknak a város közterületei közé való átvételéről; 36. sz. Határozat a fiataloknak épített lakások átadásának elfogadásáról. A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Cím: Szováta, Főút, 155 szám Tel: Fax: Fogadóórák Polgármester: Péter Ferenc Kedd 11,00 órától; Alpolgármester: Hegyi Mihály Szerda 11,00 órától; Jegyző: Domokos András Csütörtök 11,00 órától; Fogadóórák a képviselői és szenátori irodában Kerekes Károly parlamenti képviselő július 3-án, pénteken tartja szokásos havi fogadóóráit a szovátai képviselői irodájában. Markó Béla szovátai szenátori irodájában Katona Edit irodavezető minden kedden 10 órától fogadja az ügyfeleket. Városházi anyakönyvi adatok Bejelentett újszülöttek: Angi Anett Sarolta (szülei: Angi Pál Antal és Angi Angela); Tövisi Norbert Sándor (szülei: Tövisi Alexandru és Tövisi Réka); Sándor Brigitta (szülei: Sándor András és Gagyi Jolán Kinga); Lőrinczi Dávid (szülei: Lőrinczi István és Káló Mónika); Cofari Henrietta (szülei: Cofari Eugen és Cofari Mónika Ella); Vad Victor (édesanyja: Vad Monica). Isten éltesse Őket! Házasságot kötöttek: Jánosi Károly (Petőfi Sándor lakónegyed A2/3 szám) Benke Mónika (Bekecs lakónegyed D/2 szám); Péter Árpád (Malomfalva) Marton Erzsébet (Fő út 66 szám); Gábor István (Május 1 utca 32 szám) Gábor Mária (Május 1 utca 40 szám); Zaha Zsolt (Tavasz utca 35 szám) Szénási Mihaela Eugenia (Temesvár); Cioloca Florin (Petőfi Sándor lakónegyed M1/6 szám) Grama Irma Erzsébet (Farkas utca 27 szám); Tálas István Roland (Petőfi Sándor lakónegyed A2/20) Abodi Erika (Petőfi Sándor lakónegyed E2/17 szám); Szabó István (Vadász utca 3 szám) Parpulov Cristina (Tölgyes utca 7 szám) Boldog házasságot! Elhunytak: Deák Anna (1937) Hegy utca 8 szám; Kénesi Erzsébet (1930) Csorgó utca 5 szám; Magyari József (1926) Fő út 80 szám; Sikó Berta (1923) Hosszú utca 120 szám; Gábor Mária (1973) Május 1 utca 40 szám; Şerdean Gheorghe Dumitru (1956) Parajdi út 35 szám; Vultur Vasile (1929) Szászrégen, Iernuţeni utca 31/19 szám. Nyugodjanak békében! Kicsengetés Ha június közepe, akkor iskolazárás. Ugyanakkor némelyeknek eljön az a pillanat, amikor hivatalosan nemcsak egy vakációra, de véglegesen búcsút vesznek az iskolától. Ugyan továbbra is visszatérnek oda, amíg sikeres érettségi vizsgával le nem zárják középiskolai tanulmányaikat, de az már csak a búcsú befejező része. Mennyire várták ezt a pillanatot, hogy ne hívja többé órára a csengő, ahol feleltetés vagy dolgozatírás is lehet valamiképpen Aszfalt Az aszfalt ragacsos, fekete anyag, amit forró, kánikulai napokon, égető forrón szoktak szétteregetni az utakon. Ilyenkor a közelében maradni nehéz. Bűzös gőzölgését beszívni büntetés. Tisztátalan dolog. Amihez hozzáér, beszennyezi. A cipőnket is óvjuk tőle. Nem csodálkozom, hogy aki a forró aszfalt közelébe kényszerül, ha fizetnek érte, akkor is végtelennek tűnő súlyos büntetésnek érzi. A szó maga a görög aszphaltból származik, s azt jelenti: állandó, változhatatlan. A gyehena tűze ilyen állandó és változtathatatlan. Egyáltalán az egésznek van valami köze a bűnhöz és az azt követő büntetéshez. Egyszóval pokoli dolog. Akkor mégis miért akarunk mi aszfaltot az utjainkra? Mert az aszfalt nem forróságában, pokoli- ANL-lakásokban a fiatalok A napokban pincétől a tetőig megszállhatták az új tömbházat, birtokukba vehették a Bekecs lakónegyedben nemrég átadott ANL-lakásokat azok az ifjak, akik a kormány által megszabott kritériumok alapján jogot szereztek rá. A negyven lakás tehát gazdára talált. Aki kezébe vehette a kulcsot, örülhetett. Új lakásba költözni jóleső érzés. Régóta vártak rá. Végig izgulták az ide vezető utat, az önkormányzat pályázatától az épület emelkedésén át addig, amíg kiderült, ki fér be a keretbe, ki kap lakást. A kiosztás megtörtént. A szerencsések örülhetnek. Igen, felszusszanhatnak egy picit, de boldogan nem ereszthetik el magukat, mert azt még be is kell bútorozni, otthonná is kell varázsolni. Miből lehet mindezt megtenni? Legtöbbjük albérletből jön. Család, gyerek. Volt hová tennie eddig is azt a kevéske fizetést. Ezután is lesz, hiszen a bért, közköltséget itt is fizetni kell. Ha a szülők nem tudnak segíteni, akkor nehezen megy a bútorozás. Aztán az is nyugtalanító, hogy pénzt kellene gyűjteni a majdani megvásárlásra. Csak akkor lesz igazán a saját otthonuk, ha meg is vásárolták. Lám, az öröm sosem tud egyma- naponta el kell számolni a tanultakkal! Mennyire várták, hogy szabaduljanak az iskola falai közül, szabaduljanak az iskola rendjéből, s legfőképpen a gyermeki majd kamaszi létből, amelyben mindig akad valaki, aki megmondja nekik kéretlenül is, hogy mit tegyenek! Lám, eljött! Jó végigvonulni a folyósón, az udvaron az utolsó csengő hangjára, fennhangon énekelni a Gaudeamus igitur -t, ellépdelni a szülők és vendégek sorfala között, meghallgatni az ünnepi beszédeket. De akkor miért botladozik a láb? Miért csuk- ságában állandó és változtathatatlan, hanem kihűlt formájában tartós. Akkor már ártalmatlan. Már nem szennyez be, de maga véd meg a sártól. Ahová az aszfaltréteget végighúzzák, ott eltűnik a sár birodalma, eltűnnek a göröngyök, a földhányások, a bokaficamító gödrök. Rajta jó sétálni, s az autó kereke is simán gurul. Az aszfalt nem csodaszer (összetétele a következő: százalék kőzúzalék és homok, 5-10 százalék bitumen, valamint 5-10 százalék töltőanyag, amely nem más, mint finom mészkőpor), mégis csodára képes. Aszfaltozógépet láttam Szovátán. Előbb a Fenyő utcában, aztán az Akác gában jönni. Mindig követi valami, ami igyekszik őt kisebbíteni, elnyomni, elfeledtetni. Még jó, hogy ezúttal nem a bánat, hanem csak a gond. A nyugtalanító kérdés máris megszületett: Hogyan lesz innen tovább? molnos lik el a hang? Miért párásodik be a szem? Még egy hét vizsgával telik el. Vizsgával, ami másabb minden eddiginél. Nehezebb és fontosabb. Annak még sikerülnie kell! Ha túl van rajta az ember, érettnek nyilvánítják. Kap róla egy oklevelet, s indulhat neki az életnek. Érzik, tudják, hogy rohamosan közeledik az az utolsó nap. Új életet hoz, s azzal elveszítik a régit, a közöst, amire majd évtizedeken át fognak elérzékenyülve visszaemlékezni, aminek felidézésére rendszeresen össze fognak gyűlni ki minél távolabb megy, annál és Hosszú utcában. Ha aszfaltozógépet pillantok meg, örülök. Csak jöjjön felénk, szívesen látjuk. Járja csak végig a várost! Ahol megjelenik, emlékké válnak Kórházbővítéshez támogatást A szovátai kórház fennmaradásához, annak keretében legkevesebb két osztálynak kell működnie. A városvezetés gyerekosztály beindítását szeretné elérni, ehhez az épület bővítése szükséges. A munkálatok költségeinek előteremtéséhez, az önkormányzat költségvetésében elkülönített öszszegek mellé a holland Stichting Ondersteuning Sovata alapítvány Hollandiában gyűjtést kezdeményezett. Kérjük a szovátai lakosság hozzájárulását is, amit támogatásként az önkormányzat Pro Urbe alapítványának a Román Kereskedelmi Banknál (BCR) nyitott számlájára utalhatnak át. Számlaszám: RO76 RNCB Köszönjük! Szováta Város Önkormányzata lelkesebben. Aztán felbomlik az összeszokott csapat. A társak szétszélednek a szélrózsa minden irányába. Nem üres batyuval mennek. Viszik a kisebbségi lét nehéz terhét. Viszik a helytállás kötelezettségét. Viszik magukkal mindazt a tudást, amit itt és eddigi iskoláikban gyűjtögettek. Viszik a megélt történeteket tanárokról és barátokról, az el nem felejthető éveket a gyermek- és ifjúkorból. Viszik az egyre szépülő emlékeket, amikhez gondban, bajban majd gyógyszerként lehet nyúlni. mf a feltúrt, járhatatlan utak, a bosszantó sár, a por. Lassan feledni tudjuk mindazt a kellemetlenséget, amit hiányában átéltünk. mol

3 Szovátai Hírmondó, nr. 62 iunie 2009 autoritatea publică locală 3 Rezultatul votării la alegerile pentru PARLAMENTUL EUROPEAN Sovata, 7 iunie 2009 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 3396 (procent 38,31 %). Numărul voturilor valabil exprimate: Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidat sau candidat independent: UDMR 2726 (84,94 %); Alianţa electorală PSD+PC 151(4,70 %); PDL 111(3,45 %); PRM 63 (1,96 %); PNL 55 (1,71 %); Băsescu Elena 53 (1,65 %); Abraham Pavel 31(0,96 %); PNŢCD 13 (0,40 %); Forţa Civică 6 (0,18 %). Hotărârile Consiliului Local Hotărârea nr. 26 cu privire la aprobarea modificării Bugetului local pe anul 2009; Hotărârea nr. 27 cu privire la aprobarea contului de execuţie pe anul 2008; Hotărârea nr. 28 cu privire la aprobarea achiziţionării a unor servicii financiare suplimentare pentru finanţarea lucrărilor de investiţie Reabilitare Drumuri Urbane în Satiunea Sovata ; Hotărârea nr. 29 cu privire la aprobarea dezmembrării terenului pentru vanzarea cabinetelor medicale; Hotărârea nr. 30 cu privire la participarea Oraşului Sovata în calitate de membru fondator la Asocaţia Sóvidék Hegyalja; Hotărârea nr. 31 cu privire la aprobarea schimbării amplasamentului destinat construirii aşezământului cultural şi amplasarea clădirii pe terenul intravilan înscris în CF. nr. 7410, 3189 şi 7409, situat în Sovata str. Principală nr. 161; Hotărârea nr. 32 cu privire la aprobarea atribuirii în administrare a unui teren în vederea demarării unui eco-parc unde să se trateze şi să se recicleze deşeurile urbane (valorificarea energetică a acestora); Hotărârea nr. 33 cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru ocuparea meselor şi gheretelor pentru comercializarea diferitelor produse în Staţiunea Băi Sovata; Hotărârea nr. 34 cu privire la aprobarea desemnării membrii comisiei de licitaţie pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă, canalizare epurare ape uzate din oraşul Sovata, prin concesiune; Hotărârea nr. 35 cu privire la preluarea şi trecerea drumurilor forestiere, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale al Oraşului Sovata; Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuinţei pentru tineri, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe; Conducerea Primăriei Oraşului Sovata Péter Ferenc primar ( ); Hegyi Mihály viceprimar ( ); Domokos András secretar ( ); Analiza activităţilor desfăşurate pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea climatului de normalitate pe raza oraşului Sovata, trimestrul I 2009 Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul de competenţă, este atributul organelor de poliţie, atribuit rezultat din Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române. În cursul trimestrului I 2009, cadrele Poliţiei Staţiunii Sovata au acţionat în virtutea atribuţiilor rezultate din lege pentru asigurarea climatului de normalitate pe teritoriul oraşului Sovata, a ordinii şi liniştii publice necesară desfăşurării în condiţii de normalitate a întregii vieţii economico-sociale a localităţii. Nu putem afirma că pe teritoriul de competenţă al Poliţiei Staţiunii Sovata nu există criminalitate (starea infracţională+starea contravenţională), însă putem afirma că starea de pace şi linişte socială a existat, iar fenomenul infracţional şi contravenţional nu a ieşit din limita normalului şi nu a cauzat sincope majore în viaţa socială a comunităţii. Pentru susţinerea celor afirmate, redăm câţiva indicatori statistici, care sunt relevanţi în ceea ce priveşte afirmaţia anterioară: a) infracţiuni constatate = 46; b) infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii = 2 (alte infracţiuni = 2 omor, tentativă de omor, vătămare corporală gravă, vătămare corporală, pruncucidere = 0); c) infracţiuni contra libertăţii persoanei = 0; d) infracţiuni privitoare la viaţa sexuală = 0; e) infracţiuni contra patrimoniului = 19 din care: - furt = 12; - distrugere = 5; - înşelăciune = 1; - alte infracţiuni = 1; f) infracţiuni care duc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială = 0 din care: - ultraj contra bunelor moravuri = 0; - cerşetorie = 0; - prostituţie = 0; - proxenetism = 0; - vagabondaj = 0; Privitor la infracţiunea de cerşetorie, putem spune că deşi mai există personae care ape-lează la mila publicului, actele desfăşurate în mod concret de aceştia nu pot fi calificate ca infracţiuni, toate aceste personae nu au asigurate principalele mijloace de existenţă, fiind la pragul de jos al sărăciei. Dorinţa acestora de a trăi, de a-şi creşte copiii (care de obicei sunt mulţi) le determină la aceste acte. Aspectele menţionate sunt specifice etnicilor ţigani (rromi), din localităţile învecinate oraşului Sovata, iar determinarea acestora să rămână la domiciliu este o preocupare permanentă a cadrelor de la compartimentul de siguranţă publică şi patrulare. Facem menţiunea că actele desfăşurate de aceste persoane sunt preponderent la sfărşit de săptămână şi nu impietează major viaţa economicosocială a comunităţii, ordin ea şi liniştea publică. Infracţiunea de prostituţie, cu elemente concrete, vizibile pe spaţiul public al oraşului şi a staţiunii, nu se manifestă, întregul colectiv de cadre are ca prioritate combaterea cu fermitate a acestui fenomen din fază incipientă. Din punct de vedere al climatului de ordine publică, pe care îl analizăm şi din punct de vedere personal şi alţi câţiva indicatori relevă această stare şi anume: - infracţiuni stradale comise (infracţiuni săvârşite în spaţiul public); - accidente de circulaţie cu urmări grave comise pe drumurile publice; - stări conflictuale care au degenerat şi care s-au consumat pe spaţiul public cu urmări concrete în ceea ce priveşte starea de linişte şi pacea socială ocrotite de lege şi care au influenţat negativ starea de spirit al populaţiei; - măsuri coercitiv sancţionar luate pentru încălcarea regulilor de convieţuire socială. Analizând indicatorii menţionaţi, constatăm că, în cursul trimestrului I au fost comise: a) infracţiuni stradale = 2 (furturi din societăţi comerciale); b) accidente de circulaţie cu urmări grave = 0 (accidente uşoare = 2; răniţi uşor = 2; cu pagube materiale = 32); c) conflicte şi stări conflictuale stradale derulate pe spaţiul public (inclusive interetnice) = 0; d) măsuri coercitiv sancţionate luate = 35. Ieşirile comportamentale neconforme cu regulile de convieţuire socială a determinat intervenţia cu fermitate a organelor de poliţie, cele 35 de sancţiuni aplicate, fiind majoritare la încălcarea regulilor de convieţuire socială. Analizând cifrele indicatorilor statistici menţionati, putem afirma că ordinea şi liniştea publică, pe raza oraşului şi a staţiunii a existat şi nu a influenţat în mod vizibil viaţa economică şi socială a comunităţii, ordinea şi liniştea publică cu toate că, infracţiunile constatate şi-au lăsat amprenta unele asupra patrimoniului privat, altele asupra creării unor stări de pericol, însă afirmăm cu toată răspunferea că, ordinea şi liniştea publică, starea de normalitate şi pace socială necesară derulării vieţii economico-sociale a comunităţii a existat, iar menţinerea acesteia şi pe viitor este preocupare prioritate şi permanentă a cadrelor de poliţie. Factor de risc perturbatori pentru ordinea publică Cu toate că populaţia oraşului este compactă, cu interese majoritar comune, totuşi există factori de risc care nu pot fi prognozaţi, factori rezultaţi din interese personale, de grup sau chiar rezultaţi din stări de pericol, care pot apărea instantaneu şi nu pot fi prevăzute. Potrivit analizelor proprii, pot rezulta factori de risc, care să se repercuteze asupra: circulaţiei rutiere, ambuteiaje în staţiune pe perioada sezonului estival, determinată de lipsa spaţiilor de parcare, a lucrărilor care se desfăşoară pe raza staţiunii, a numărului mare de turişti care vizitează staţiunea. Pot de asemenea exista factori de risc, ca urmare a unor revendicări de ordin sindical (marşuri, mitinguri, ieşiri în stradă neautorizate, blocări de drumuri) şi chiar reglări de conturi a unor grupuri de interese pe raza oraşului Sovata. Existenţa factorilor de risc menţionaţi, cât şi a altora care pot apărea instantaneu cu repercusiuni pe problematica ordinii publice, determină organele de poliţie să acţioneze cu prioritate pentru cunoaşterea permanentă a stărilor de spirit a populaţiei, a intereselor diferitelor grupuri, a situaţiei reale existenta zi de zi şi a intervenţiei cu fermitate în baza legii pentru eliminarea tuturor acestor factori, care impietează asupra ordinii, liniştii publice şi a stării de normalitate necesară desfăşurării într-un cadru legal a tuturor activităţilor economicosociale, culturale, sportive, religioase a comunităţii. Şeful Poliţiei Staţiunii Sovata Comisar şef Popa Vasile

4 4 Szovátai Hírmondó, 62. szám június aktuális Részvétellel, szavazópecséttel... Lehet, hogy két irányból jöttünk Tőkés Lászlóval, mert így képzelték el a szervezők, de szeretném elmondani Önöknek a meggyőződésemet, hogy egy irányba megyünk ezekkel a szavakkal indította beszédét Markó Béla, miután színpadi hatáskeltés eszközeivel élve politikustársával egyszerre lépett az összegyűltek elé. A marosvásárhelyi sportcsarnokhoz szervezett tiltakozó nagygyűlésen a Székelyföldről és más erdélyi tájakról összegyűlt tömegben két autóbusznyi szovátai is ott állt, hogy tiltakozzon azon leváltáshullám ellen, amely az új kormány felállása óta az országon végigsöpört, s amely nemcsak, hogy nem veszi tudomásul az erdélyi a nemzetiségi arányokat és sajátosságokat, hanem etnikai tisztogatássá fajult. Felhívásunkra kis településünkről a legtöbben és legszervezettebben a Domokos Kázmér Iskolacsoportból jelentkeztek. Különböző világnézetű és pártállású emberek, akik tiltakozni jött társaikkal együtt régen nem látott harmóniában nyilvánították ki véleményűket a kormányon lévő hatalom magyarellenes politikájával szemben, egyúttal hitet téve arról, hogy csak összefogással védekezhetünk az időről időre fellángoló magyarellenes támadásokkal szemben. Ezen a nagygyűlésen azok vettek részt, akik megértették, hogy egymás között ugyan vitatkozhatunk eleget, a számunkra üdvözítő út megtalálásának mikéntjéről, de kifelé mindig egységeseknek kell lennünk. Megértették azt is, hogy minden lehetséges alkalommal valamennyiünknek cselekednünk kell. Olykor egy ilyen tiltakozó nagygyűlésen való részvétellel, máskor egy szavazópecséttel, mindenkor pedig azzal, hogy magyarként próbálunk élni. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy Erdélyt ki adja nekünk és ki nem adja, tisztelettel de kellő határozottsággal el kell mondani, hogy Erdélyt nekünk nem lehet odaadni, mert Erdély nem a románoké. Erdély a miénk, Erdély a miénk is, Erdély a közös tulajdonunk. Nekünk nem kellett mástól megszerezni Erdélyt, nekünk nem kellett ideadni, nekünk Erdély jogos jussunk fogalmazta meg röviden alapállásunk lényegét a szövetségi elnök. Erdély jogos jussunk, de jussunkkal csak akkor élhetünk, ha kétséget sem hagyunk, hogy ezt mi komolyan gondoljuk, és senkinek sem fogunk engedni belőle. nos Életünknek ifjabb szakaszában szeretünk nekiveselkedni több személyre szabott terheknek is, hogy megmutassuk, legények vagyunk a gáton. Ezeket a virtuskodásokat aztán sosem feledjük el. Nem tehetjük, mert nem engedi valami a múlt ködébe veszni. Mi lehet az? Nem csak a kellemes érzés, hogy legények voltunk a gáton, hanem a hátunkban, dere- Együtt jobban kunkban megült sajgás is, amitől már sosem szabadulhatunk, amíg élünk. Bizony, jószerével naponta eszünkbe juttatja, meggondolatlan heveskedéseinket. Istenem sóhajtunk fel, ha még egyszer fiatal lehetnék, jobban vigyáznék a derekamra! Már nem heveskednénk, szilajkodnánk. Együtt jobban megy mondanánk, s megvárnánk, míg kerülne társ a hórukkhoz. Tőkés László és Borbély László nekünk így szemlélteti: együtt jobban el bírunk viselni bármilyen terhet. molnos A kórház egy olyan intézmény, amelytől az adóhivatalnál is jobban félünk és amit olykor mégis minden másnál jobban szeretünk. Amíg nem szenvedünk, és az életünk nem kerül veszélybe, nem szeretnénk oda kerülni, ám ha muszáj átlépni küszöbét, legnagyobb reményeinket vele kapcsolatosan szőjük. Egy szó mint száz, szükségünk van rá, nem tudunk meglenni nélküle. Ezzel kapcsolatosan beszélgettem dr. Fekete Erzsébet belgyógyász főorvossal, a szovátai egészségügyi központ hétköznapi szóhasználatunkban: kórház vezetőjével. Szó esett arról, hogy milyen változások történtek az intézmény életében, hogyan érintik a betegeket ezek a változások, és a további fejlemények milyen irányba mutatnak. A tőle kapott információkat az alábbiakban megosztom Önökkel. Amit tudni kell: igaz, hogy mi kórháznak nevezzük, de a hivatalos megnevezése, egészségügyi központ. Azért egészségügyi központ, mert még nem teljesíti azokat a kritériumokat, amelyeknek egy kórháznak meg kell felelnie. Az egészségügyi központ és a városi kórház között elsősorban méretekben, ágyszámban, felszereltségben, osztályok számában van különbség. Az egészségügyi törvény úgy fogalmaz, hogy egészségügyi központ tulajdonképpen ágyas fektető, és működéséhez minimum két osztályra van szükség. A városi kórháznál szintén a két osztály megléte a működéshez szükséges minimum. Ebben az egészségügyi központban mindössze belgyógyászati osztály létezik. Feltevődik a kérdés, hogy akkor miképpen működhetett az eddigiekben és mi lesz vele a továbbiakban? El kell mondanunk, hogy a megyei és központi egészségügyi szervek elnéző jóindulatának köszönhettük a működési engedélyt. Azóta fordult egyet a politika kereke, és sajnos erre már hosszú távon nem számíthatunk. Tennünk kell valamit, hogy az intézmény ne legyen Hogy kórház legyen kitéve politikai széljárásoknak, hogy megmaradhasson, sőt valódi városi kórházzá alakulhasson. Ehhez persze pénzre, beruházásokra van szükség. Bővíteni kell a meglévő épületet, létre kell hozni először még egy osztályt, aztán, ha lesznek majd pénzügyi lehetőségek, tovább kell fejleszteni. Mihelyt az intézményünk két osztállyal rendelkezik, kérhetjük az egészségügyi minisztériumtól a jóváhagyást, hogy városi kórházzá alakuljon. Mivel Szováta város, lehetne kórháza is. Ha már városi kórházzá lenne, kérhetnők, hogy sürgősségi részleget működtethessünk. Az egészségügyi központnak nem lehet akkreditált sürgőssége, csak a városi kórháznak. De ez még odább van. A legközelebbi cél az, hogy még egy osztályt hozzunk létre, mert azzal elsősorban az egészségügyi intézmény léte biztosított, másodsorban pedig városi kórházzá alakulhat. Ehhez meg kell duplázni az ágyak számát. Ahhoz, hogy egy ilyen intézmény törvény szerint működhessen, legalább két-három szakorvosra van szüksége. A szakorvosok léte pedig osztályhoz és ágyszámhoz kötött. Tehát mindenképpen építeni kell, hogy legyen épület, emelkedjen az ágyszám, indulhasson egy új osztály, lehessen felvenni szakorvost, állandó felügyeletet lehessen biztosítani, és a szovátai valamint a környékbeli beteg minél több egészségügyi szolgáltatást kapjon meg itt. Ezért sürgősen kell cselekedni. Ezt még akkor is meg kell tenni, még akkor sem fölösleges, ha a már Nyírdombra tervezett (az önkormányzat területet vásárolt hozzá, a liberális vezetés alatt álló minisztérium drága pénzen előtanulmányt végeztetett), de a hatalomváltással elakadt városi kórházépítési program valamikor a jövőben újból elindul. Bár annak egyelőre semmi jele. Az új kormánynak erre semmi pénze nincs, s ha lenne is pénze, szándéka bizonyosan nem. Tehát abban csak egy újabb hatalomváltás után reménykedhetünk. Ez is egy példa rá, hogy miként befolyásolják életünket a politikai változások. És nem mindig jó irányba. Minden városi kórháznak léteznek alaposztályai. Ezek a következők: belgyógyászat, gyerekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat. A szülészet-nőgyógyászat felszerelése a többieknél jelentősen több pénzt igényel, működtetése is sokkal költségesebb, ezért a már meglévő belgyógyászat mellé gyerekgyógyászati osztályt szándékozunk leghamarább létrehozni. Van gyerekgyógyász hozzá, egy rezidens, aki már szerződést kötött az egészségügyi minisztériummal, amelyben kötelezte magát, hogy miután a szakképzésével végez, legalább öt évig itt fog dolgozni a szovátai városi kórházban. Az önkormányzat döntött a bővítésről, a költségvetésében pénzt különített el erre a célra, előtanulmányt végeztetett. Ám ehhez sok pénz kell, és nem remélhetünk hozzá támogatást az országos költségvetésből. Saját erőből és a polgárok segítségéből vagyunk kénytelenek létrehozni. Egy holland alapítvány Stichting Ondersteuning Sovata is kifejezte segítő szándékát. Ígéretet tett, hogy Hollandiában gyűjtést szervez a szovátai városi kórház építésének támogatására. Az önkormányzat Pro Urbe alapítványa is közzé teszi számlaszámát a BCR-nél a hazai adományok számára: RO06 RNCB Kérjük, hogy adományával Ön is támogassa a szovátai városi kórház létrejöttét! Korábban már említettük, hogy a leváltási hullám elérte a szovátai kórházat is. Dr. Fekete Erzsébet főorvost leváltották igazgató beosztásából, majd később ideiglenes hatállyal újból kinevezték. Így aztán a hatalmon lévők, ha emberük akad rá, bármikor beültethetik a szovátai kórház igazgatói székébe. Bár úgy hírlik, hogy az új évtől az egészségügyi központokat és a városi kórházakat az önkormányzatok felügyelete alá helyezik. Akkor majd az igazgatók kinevezése is az önkormányzat reszortja lesz. A betegek számára kellemetlen változást jelent, hogy immár városunkban a cukorbetegek számára nem írhatnak fel inzulint. Korábban Fekete doktornő rendelkezett ilyen felhatalmazással. Ám megváltozott néhány rendelkezés. Ezek egyike, hogy járóbeteg rendelőkben csak olyan orvosokkal kötött szerződést az egészségügyi biztosító, amelyek heti minimum 35 órában rendelnek. Tehát a korábbiakkal ellentétben részmunkaidőre nem kötöttek szerződést. Ám mivel Fekete doktornő főállásban a kórháznál dolgozik és egy másik rendelkezés alapján emellett a járóbeteg rendelőben még egy egész normában nem dolgozhat, csak akkor kötnének vele szerződést, ha odahagyná a kórházat. Így aztán a belgyógyászati szakrendelőjében kevesebb órában csak fizetés ellenében rendelhet, és nincs joga ingyenes vagy kedvezményes gyógyszerreceptet írni vagy küldőlapot adnia más szakorvoshoz vagy a laborba. A kórházi betegekkel szerencsére nem így van. Ott maradt minden a régiben, csak a fenntartásra szánt költségvetés lett sokkal szűkösebb mint a tavalyi (mintegy 70 %-a annak). Ez persze minden aktivitásukra kihat. A röntgenre például olyan keveset adtak, hogy már elfogyott az ez évi összeg és már csak fizetés ellenében dolgozik. A labor pedig havonta kap egy minimális összeget, ott is pillanatok alatt elfogy minden hó elején a pénz, s a továbbiakban csak fizetés ellenében végez vizsgálatokat. Szerencsére ezekért nem kell jelentős összeget fizetni, az árak kisebbek mint máshol, hétkor már nyitva van, ráadásul az eredményeket is már 11 órakor átvehetik a betegek. Szovátai lakosokként a kórházat már úgy is segíthetjük, ha betegség esetén használjuk a röntgenét, laborját. A laborban hematológiai, biokémiai, coagolometriai és vizeletvizsgálatokat végeznek. A röntgenben pedig mellkasfelvételeket, különböző izületi- és csontfelvételeket, koponyafelvételeket, gyomorröntgent készítenek. Ezeken kívül még van perifériás érszűkületre egy Doppler-vizsgáló, ultrahangvizsgálatra és még néhány más vizsgálatra lehetőség. Lapzártakor kaptuk a hírt, van remény arra, hogy a törvényes rendelkezések módosításával mégiscsak köthet az egészségügyi biztosító szerződést a járóbetegrendelőben csak részmunkaidővel dolgozó orvosokkal is. Talán már a jövő hónaptól megtörténik, s akkor ezen a téren is visszaáll a régi rend: amennyiben a biztosító köt vele szerződést, Fekete doktornő írhat fel inzulint a rászoruló helybéli és környékbeli cukorbetegeknek, és írhat recepteket ingyenes és kedvezményes gyógyszerekre. Adná az ég, hogy így legyen! molnos

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ információs napok a 2012. évi jogszabályi változásokról 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - A kisebbségekért felelős német államtitkár látogatása

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

CABINETUL PREŞEDINTELUI

CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 87 din 09.02.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

a Várpalota Városi Önkormányzati Közüzemi Vállalat részéről: Tóth Kálmán és Ferenczi Attila,

a Várpalota Városi Önkormányzati Közüzemi Vállalat részéről: Tóth Kálmán és Ferenczi Attila, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8101 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf. 76. Telefon: 372-444. Fax:371-506. Száma: Jegyzőkönyv Készült: 1995. november 30-án a Nagy Gyula Galériában 17.00

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére Tárgy: A Békési Tenisz Klub kérelme Sorszám: IV/24 Előkészítette: Nagy József Gazdálkodási Osztály dr. Farkas László jogi munkatárs Farkas György elnök Békési Tenisz Klub Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1 Információszabadság Tanóraterv középiskolák számára 1 feladat időtartam feladat célja leírás eszközigény 1. film 15 perc Egy jogeset interaktív feldolgozása. Az információszabad sághoz való jog érvényesülése

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben keresztül történő elérése Bara Levente Dező László Farkas Kinga Gere Árpád Keresztes Anna March 6, 2009 1 Contents 1 Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok:

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok: Karácsonyi köszöntő Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben