Péter Ferencet először az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Péter Ferencet először az"

Átírás

1 S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató VIII. évf. 62. szám június Köszönet mindazoknak a szovátai választópolgároknak, akik megértve az európai parlamenti választások fontosságát és élve választási jogukkal, június 7-én elmentek szavazni, ugyanakkor ezzel is szép példát mutatva összefogásból szavazatukkal támogatták a Magyar Összefogás listáját! Péter Ferenc Polgármesteri Ezüstlánc Díj Nemrégiben egy figyelemre méltó levél érkezett a Városházára. A címzett Péter Ferenc, a szovátai önkormányzat vezetője. A feladó a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, dr. Gémesi György, aki arról értesítette a címzettet, hogy ebben az évben Polgármesteri Ezüstlánc Díj -jal tüntették ki. Ezt a díjat a Millennium évében alapította az említett szervezet, azon polgármesterek munkájának elismerésére, akik kimagasló tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályájukat az önkormányzatok ügyének szentelték. Ezt a díjat 2000 óta minden évben egy magyarországi és egy határon túli magyar polgármesternek ítélik oda. Péter Ferenc megtisztelőnek tekinti a kitűntetést. Egy közösség összefogásának, munkájának, elismeréseként értékeli. Idézünk a válaszleveléből: Megtisztelő számomra, hogy Önök az eddigi településfejlesztő tevékenységemre e rangos díjjal hívják fel a közvélemény figyelmét. Megtisztelő a szovátai emberek számára is, hiszen övék is a díj, mert azokat az eredményeket, amelyek okán a nevem szóba került, velük együtt, velük vállvetve dolgozva értem el. Csupán az ők bizalmukkal, támogatásukkal és tevékeny részvételükkel lehet Szovátát, ezt a természeti szépségekkel megáldott erdélyi települést az itt élőknek lakályossá, az idelátogatók számára pedig még vonzóbbá, Megint választottunk. Ha valaha az volt a gond, hogy nem élhetünk választói jogokkal, mostanában ezért igazán nem panaszkodhatunk. Hogy mi fán terem a választás, kitapasztalhattuk. Nagyon belejöhettünk a választósdiba, mert az utóbbi időben egyre-másra követik egymást. A tavaly is kétszer vonulhattunk az urnákhoz nyáron a helyhatósági, ősszel pedig a parlamenti választások alkalmával, s idén szintén duplázhatunk, mert a nyári euparlamentit ősszel államelnök választás követi. Szóval volna alkalom szavazópecséttel nyilvánítani véleményt mindazokról a közösségi témákról, amelyek így vagy úgy az életünket meghatározzák. Mondom, hogy volt alkalom, és élhettünk volna vele. Ha akartuk volna. Ha fontosnak találtuk volna. Ha értelmét láttuk volna. Ha nem váltunk volna ellenszurkolókká. Volna, volna, VOLNA... Ha nem lennénk megbántottak. Ha nem lennénk sértődöttek. Ha nem unnánk tenni valamit a közösségünkért is. Ha felfognók, hogy bár a tökéletest szeretnők, mindig csak az adott lehetőségek közül választhatunk. Ha megértenénk, hogy mindig választanunk kell. Nemcsak a közösségünkért, de önmagunkért is, mert felelősséget kell vállalnunk mindkettőért. Hogy elmondhassuk, megtettük a kötelességünket: hitünk és meggyőződésünk szerint a lehetőségek közül a jobbikat választottuk. Ez elsősorban belső ügye mindenkinek. Ha mulaszt, önmagának kell elszámolnia. Persze, csak ha olyan viszonyban van önmagával. Ha egy belső hang megkérdezi, hogy elvégezte-e elemi kötelességét, a választással járó felelősséget felvállalta-e, avagy áthárította másokra, hogy aztán az ne legyen az ő terhe, és szabadon bírálhasson másokat a szerinte helytelenül meghozott döntéseikért. De nemcsak belső ügy, ha egy közösséghez tartozik az ember. Főleg, ha egy létében veszélyeztetett közösséghez. Akkor még nagyobb a felelősség. Akkor, ha bármilyen ürüggyel kihúzza magát a választás kötelessége alól, akkor a saját közössége ellen cselekszik. És itt már másodrangú még barátságosabbá tenni. Ezen alkalommal is megköszöni munkatársai és a helyi önkormányzat segítségét valamint a szovátai lakosság támogatását és türelmét, ami nélkül nem lehet eredményesen véghez vinni az elkezdett, csaknem a város egészét közvetlenül érintő beruházásokat! Péter Ferencet először az Választottunk... kérdés, hogy csalódott vagy sem valakiben, valamely szervezet vezetőiben. Netán a politikum egészében. Az általa követett eszmékben. Végső soron a saját illuzióiban. A lényeg az, hogy őmaga megtette-e a kötelességét.? Azt hiszem, hogy érdemes volna ezen egy kicsit elgondolkodni. Mondom mindezt annak tudatában, hogy sajnos éppen azok nem fogják elolvasni ezeket a sorokat, akiknek éppen kellene. De nekem ez is kötelességem, hogy mindezt elmondjam. Még akkor is, ha netán nem lesz ennek semmi eredménye. Tehát megint választottunk. Akik elmentünk szavazni, a következő eredményt értük el: 3209 érvényes szavazat (38,31 %), amiből a pártok és független jelöltek közötti megoszlás a következő: RMDSZ+EMNT (a Magyar Öszszefogás listája) 2726 (84,94 %); PSD+PC 151 (4,70 %); PDL 111 (3,45 %); PRM 63 (1,96 %); PNL 55 (1,71 %); Elena Băsescu 53 (1,65 %); Pavel Abraham 31 (0,96 %); PNŢCD 13 (0,40 %); Polgári Erő 6 (0,18 %). A Magyar Összefogás listájáról három képviselőt juttattunk be RMDSZ Ezüstfenyő díjával tüntették ki (2003), majd a hazai szakmai szervezet, a Romániai Városok Szövetsége díját ítélték neki (2004), aztán Sólyom László a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki (2008). Lám, most egy magyarországi szakmai szervezet ismerte el önkormányzati tevékenységét. az Európai Parlamentbe. Íme, ők azok, akik Brüsszelben a romániai magyarságot képviselik: Tőkés László, Winkler Gyula, Sógor Csaba. Ők azok, akik magyarországi és szlovákiai magyar kollegáikkal az összmagyar ügyeket képviselik. A három helyett akár öt képviselőt is bejuttathattunk volna. Azáltal sokkal jobb lehetne ott számunkra a magyar-román nemzetiségű képviselők aránya. Ha valaki azt mondja, hogy az nem fontos, nem tudja, mit beszél. Akik nem mentek el szavazni, és ezzel nem támogatták a Magyar Összefogás listáját, az európai parlamenti választásokon keresztül megnyilvánuló sajátos érdekek miatt, magyar létükre egyértelműen az összmagyarság, s még inkább az erdélyi magyarság érdekei ellen cselekedtek. Szovátán, sajnos, most ők voltak többségben. Nem tudjuk felfogni, hogy ennek mi az ára?// Aki nem ment el szavazni, vessen hát magára! idézem id. Csortán Imre idevágó sorait. molnos Nézőpontok Ruşine, ruşine mondja méltatlankodva valaki, akit felháborít a városszerte feltúrt utcák látványa, a közlekedés nehézkessége. Szerinte felelőtlenség emígy elcsúfítani egy fürdővárost, tönkretenni az amúgy sem rózsás útjait, kátyút kátyúba ölteni, földkupacokat szórni szerteszét, egyszóval középkori állapotokat teremteni. Siralmas a látvány, és elképesztőnek találja a körös-körül tapasztalható állapotokat. Nem érti, hogy juthattunk ide. Számára teljesen nyilvánvaló, hogy még soha nem látott komoly bajok kezdték ki a települést, amelyen lám már élni sem lehet. Várom, hogy mikor jelenti be: ezt nem bírja tovább, hazamegy szülőföldjére. De hiába várok, az itt gyűjtött vagyon nem engedi. A sokféle érdekeltsége itt tartja. Azért itt még mindig pénz terem számára. Ha örökre el nem ijeszti a látvány a turistákat. Kár lenne, mert immár várja a nemrég épült panziója is. Biztos vagyok abban, hogy a csatornázás őt nem érdekli. Minek is érdekelné, ha ennyi nyomorúsággal jár. A szennyvíz eddig is megtalálta a maga útját valamerre, s ezután is megtalálná. Az ő panziójától is eljutna a patakba. Minek itt ennyit túrni a földet! Látszik rajta, hogy kész az ítélete: Az építés jelszava alatt azt is elrontják, ami még jó volt eddig. A pénzét siratja, amit az utcák feltörésével az önkormányzat úgymond kihúz a zsebéből. Hogy éppen emiatt lesz a jövőben több jövedelme, arra most nem gondol. Ha mondják neki, akkor sem ismeri el. Egészen máshol, egészen mások úgy gondolják, hogy gazdasági válság idején, recesszióban várostfejleszteni tulajdonképpen nem lehet. Aki mégis megpróbálja, az figyelemre, közmegbecsülésre méltó, mert nem a könnyebb utat választotta. Úgy gondolják, hogy aki a jövőt alapozni meri, az bízik a majdani építmény felemelkedésében is, és nem rögtön felmutatható eredményeket akar, hanem a kevésbé látványos vagy egyáltalán nem látványos, de a további fejlesztésekhez nélkülözhetetlen infrastruktúrális beruházásokat. Hiszik, hogy csak így, a felmerülő akadályokkal szembeszállva, lehet maradandó dolgokat létrehozni. És díjazzák ezt a magatartást. Nyilvánvaló, két különböző nézőpont nyilvánult itt meg. Melyik ítéletnek híggyek? Melyikük lát tovább az orránál, a pillanatnyi érdekénél? Melyiket tartsam megfontolt, mérvadó véleménynek? Mostanában sokszor eszembe jut, hogy a városépítő Bernády Györgyöt városfelei közül hányan nem szerethették, mert megzavarta a kényelmüket, a nyugalmukat. Hánynak tünhetett úgy, hogy a gombamód szaporodó építőtelepeivel elcsúfítja a várost, és elviselhetetlen terheket ró a polgáraira. Ruşine, ruşine mondhatták neki is egyesek. Micsoda szerencse gondoljuk mi egy évszázad után is az eredményeit látva, hogy épített tovább és nem törődött vele, hogy azok éppen mit mondanak. Molnos Ferenc

2 2 Szovátai Hírmondó, 62. szám június önkormányzat Önkormányzati határozatok: 26. sz. Határozat a 2009-es évre elfogadott helyi költségvetés módosításáról; 27. sz. Határozat a 2008-as évi zárszámadás elfogadásáról; 28. sz. Határozat a PHA- RE program által finanszírozott munkálatokra felvett hitel megnövelésének elfogadásáról; 29. sz. Határozat a 4567-es sz. telekkönyvbe feltüntetett telek felosztásának elfogadásáról; 30. sz. Határozat Szováta város alapítótagként való részvételéről a Sóvidék Hegyalja Egyesületben; 31. sz. Határozat az új művelődési központ felépítésére szánt terület megváltoztatásáról; 32. sz. Határozat egy ökópark létesítésére alkalmas terület használatba való adásáról; 33. sz. Határozat a fürdőtelepen lévő kereskedelmi célra alkalmas árusító standok és bódék nyilvános árverésen történő bérbeadását szabályozó feladatfüzet jóváhagyásáról; 34. sz. Határozat az ivóvízszolgáltatást árverését lebonyolító szakbizottság kinevezésének elfogadásáról; 35. sz. Határozat az erdei utaknak a város közterületei közé való átvételéről; 36. sz. Határozat a fiataloknak épített lakások átadásának elfogadásáról. A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Cím: Szováta, Főút, 155 szám Tel: Fax: Fogadóórák Polgármester: Péter Ferenc Kedd 11,00 órától; Alpolgármester: Hegyi Mihály Szerda 11,00 órától; Jegyző: Domokos András Csütörtök 11,00 órától; Fogadóórák a képviselői és szenátori irodában Kerekes Károly parlamenti képviselő július 3-án, pénteken tartja szokásos havi fogadóóráit a szovátai képviselői irodájában. Markó Béla szovátai szenátori irodájában Katona Edit irodavezető minden kedden 10 órától fogadja az ügyfeleket. Városházi anyakönyvi adatok Bejelentett újszülöttek: Angi Anett Sarolta (szülei: Angi Pál Antal és Angi Angela); Tövisi Norbert Sándor (szülei: Tövisi Alexandru és Tövisi Réka); Sándor Brigitta (szülei: Sándor András és Gagyi Jolán Kinga); Lőrinczi Dávid (szülei: Lőrinczi István és Káló Mónika); Cofari Henrietta (szülei: Cofari Eugen és Cofari Mónika Ella); Vad Victor (édesanyja: Vad Monica). Isten éltesse Őket! Házasságot kötöttek: Jánosi Károly (Petőfi Sándor lakónegyed A2/3 szám) Benke Mónika (Bekecs lakónegyed D/2 szám); Péter Árpád (Malomfalva) Marton Erzsébet (Fő út 66 szám); Gábor István (Május 1 utca 32 szám) Gábor Mária (Május 1 utca 40 szám); Zaha Zsolt (Tavasz utca 35 szám) Szénási Mihaela Eugenia (Temesvár); Cioloca Florin (Petőfi Sándor lakónegyed M1/6 szám) Grama Irma Erzsébet (Farkas utca 27 szám); Tálas István Roland (Petőfi Sándor lakónegyed A2/20) Abodi Erika (Petőfi Sándor lakónegyed E2/17 szám); Szabó István (Vadász utca 3 szám) Parpulov Cristina (Tölgyes utca 7 szám) Boldog házasságot! Elhunytak: Deák Anna (1937) Hegy utca 8 szám; Kénesi Erzsébet (1930) Csorgó utca 5 szám; Magyari József (1926) Fő út 80 szám; Sikó Berta (1923) Hosszú utca 120 szám; Gábor Mária (1973) Május 1 utca 40 szám; Şerdean Gheorghe Dumitru (1956) Parajdi út 35 szám; Vultur Vasile (1929) Szászrégen, Iernuţeni utca 31/19 szám. Nyugodjanak békében! Kicsengetés Ha június közepe, akkor iskolazárás. Ugyanakkor némelyeknek eljön az a pillanat, amikor hivatalosan nemcsak egy vakációra, de véglegesen búcsút vesznek az iskolától. Ugyan továbbra is visszatérnek oda, amíg sikeres érettségi vizsgával le nem zárják középiskolai tanulmányaikat, de az már csak a búcsú befejező része. Mennyire várták ezt a pillanatot, hogy ne hívja többé órára a csengő, ahol feleltetés vagy dolgozatírás is lehet valamiképpen Aszfalt Az aszfalt ragacsos, fekete anyag, amit forró, kánikulai napokon, égető forrón szoktak szétteregetni az utakon. Ilyenkor a közelében maradni nehéz. Bűzös gőzölgését beszívni büntetés. Tisztátalan dolog. Amihez hozzáér, beszennyezi. A cipőnket is óvjuk tőle. Nem csodálkozom, hogy aki a forró aszfalt közelébe kényszerül, ha fizetnek érte, akkor is végtelennek tűnő súlyos büntetésnek érzi. A szó maga a görög aszphaltból származik, s azt jelenti: állandó, változhatatlan. A gyehena tűze ilyen állandó és változtathatatlan. Egyáltalán az egésznek van valami köze a bűnhöz és az azt követő büntetéshez. Egyszóval pokoli dolog. Akkor mégis miért akarunk mi aszfaltot az utjainkra? Mert az aszfalt nem forróságában, pokoli- ANL-lakásokban a fiatalok A napokban pincétől a tetőig megszállhatták az új tömbházat, birtokukba vehették a Bekecs lakónegyedben nemrég átadott ANL-lakásokat azok az ifjak, akik a kormány által megszabott kritériumok alapján jogot szereztek rá. A negyven lakás tehát gazdára talált. Aki kezébe vehette a kulcsot, örülhetett. Új lakásba költözni jóleső érzés. Régóta vártak rá. Végig izgulták az ide vezető utat, az önkormányzat pályázatától az épület emelkedésén át addig, amíg kiderült, ki fér be a keretbe, ki kap lakást. A kiosztás megtörtént. A szerencsések örülhetnek. Igen, felszusszanhatnak egy picit, de boldogan nem ereszthetik el magukat, mert azt még be is kell bútorozni, otthonná is kell varázsolni. Miből lehet mindezt megtenni? Legtöbbjük albérletből jön. Család, gyerek. Volt hová tennie eddig is azt a kevéske fizetést. Ezután is lesz, hiszen a bért, közköltséget itt is fizetni kell. Ha a szülők nem tudnak segíteni, akkor nehezen megy a bútorozás. Aztán az is nyugtalanító, hogy pénzt kellene gyűjteni a majdani megvásárlásra. Csak akkor lesz igazán a saját otthonuk, ha meg is vásárolták. Lám, az öröm sosem tud egyma- naponta el kell számolni a tanultakkal! Mennyire várták, hogy szabaduljanak az iskola falai közül, szabaduljanak az iskola rendjéből, s legfőképpen a gyermeki majd kamaszi létből, amelyben mindig akad valaki, aki megmondja nekik kéretlenül is, hogy mit tegyenek! Lám, eljött! Jó végigvonulni a folyósón, az udvaron az utolsó csengő hangjára, fennhangon énekelni a Gaudeamus igitur -t, ellépdelni a szülők és vendégek sorfala között, meghallgatni az ünnepi beszédeket. De akkor miért botladozik a láb? Miért csuk- ságában állandó és változtathatatlan, hanem kihűlt formájában tartós. Akkor már ártalmatlan. Már nem szennyez be, de maga véd meg a sártól. Ahová az aszfaltréteget végighúzzák, ott eltűnik a sár birodalma, eltűnnek a göröngyök, a földhányások, a bokaficamító gödrök. Rajta jó sétálni, s az autó kereke is simán gurul. Az aszfalt nem csodaszer (összetétele a következő: százalék kőzúzalék és homok, 5-10 százalék bitumen, valamint 5-10 százalék töltőanyag, amely nem más, mint finom mészkőpor), mégis csodára képes. Aszfaltozógépet láttam Szovátán. Előbb a Fenyő utcában, aztán az Akác gában jönni. Mindig követi valami, ami igyekszik őt kisebbíteni, elnyomni, elfeledtetni. Még jó, hogy ezúttal nem a bánat, hanem csak a gond. A nyugtalanító kérdés máris megszületett: Hogyan lesz innen tovább? molnos lik el a hang? Miért párásodik be a szem? Még egy hét vizsgával telik el. Vizsgával, ami másabb minden eddiginél. Nehezebb és fontosabb. Annak még sikerülnie kell! Ha túl van rajta az ember, érettnek nyilvánítják. Kap róla egy oklevelet, s indulhat neki az életnek. Érzik, tudják, hogy rohamosan közeledik az az utolsó nap. Új életet hoz, s azzal elveszítik a régit, a közöst, amire majd évtizedeken át fognak elérzékenyülve visszaemlékezni, aminek felidézésére rendszeresen össze fognak gyűlni ki minél távolabb megy, annál és Hosszú utcában. Ha aszfaltozógépet pillantok meg, örülök. Csak jöjjön felénk, szívesen látjuk. Járja csak végig a várost! Ahol megjelenik, emlékké válnak Kórházbővítéshez támogatást A szovátai kórház fennmaradásához, annak keretében legkevesebb két osztálynak kell működnie. A városvezetés gyerekosztály beindítását szeretné elérni, ehhez az épület bővítése szükséges. A munkálatok költségeinek előteremtéséhez, az önkormányzat költségvetésében elkülönített öszszegek mellé a holland Stichting Ondersteuning Sovata alapítvány Hollandiában gyűjtést kezdeményezett. Kérjük a szovátai lakosság hozzájárulását is, amit támogatásként az önkormányzat Pro Urbe alapítványának a Román Kereskedelmi Banknál (BCR) nyitott számlájára utalhatnak át. Számlaszám: RO76 RNCB Köszönjük! Szováta Város Önkormányzata lelkesebben. Aztán felbomlik az összeszokott csapat. A társak szétszélednek a szélrózsa minden irányába. Nem üres batyuval mennek. Viszik a kisebbségi lét nehéz terhét. Viszik a helytállás kötelezettségét. Viszik magukkal mindazt a tudást, amit itt és eddigi iskoláikban gyűjtögettek. Viszik a megélt történeteket tanárokról és barátokról, az el nem felejthető éveket a gyermek- és ifjúkorból. Viszik az egyre szépülő emlékeket, amikhez gondban, bajban majd gyógyszerként lehet nyúlni. mf a feltúrt, járhatatlan utak, a bosszantó sár, a por. Lassan feledni tudjuk mindazt a kellemetlenséget, amit hiányában átéltünk. mol

3 Szovátai Hírmondó, nr. 62 iunie 2009 autoritatea publică locală 3 Rezultatul votării la alegerile pentru PARLAMENTUL EUROPEAN Sovata, 7 iunie 2009 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 3396 (procent 38,31 %). Numărul voturilor valabil exprimate: Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidat sau candidat independent: UDMR 2726 (84,94 %); Alianţa electorală PSD+PC 151(4,70 %); PDL 111(3,45 %); PRM 63 (1,96 %); PNL 55 (1,71 %); Băsescu Elena 53 (1,65 %); Abraham Pavel 31(0,96 %); PNŢCD 13 (0,40 %); Forţa Civică 6 (0,18 %). Hotărârile Consiliului Local Hotărârea nr. 26 cu privire la aprobarea modificării Bugetului local pe anul 2009; Hotărârea nr. 27 cu privire la aprobarea contului de execuţie pe anul 2008; Hotărârea nr. 28 cu privire la aprobarea achiziţionării a unor servicii financiare suplimentare pentru finanţarea lucrărilor de investiţie Reabilitare Drumuri Urbane în Satiunea Sovata ; Hotărârea nr. 29 cu privire la aprobarea dezmembrării terenului pentru vanzarea cabinetelor medicale; Hotărârea nr. 30 cu privire la participarea Oraşului Sovata în calitate de membru fondator la Asocaţia Sóvidék Hegyalja; Hotărârea nr. 31 cu privire la aprobarea schimbării amplasamentului destinat construirii aşezământului cultural şi amplasarea clădirii pe terenul intravilan înscris în CF. nr. 7410, 3189 şi 7409, situat în Sovata str. Principală nr. 161; Hotărârea nr. 32 cu privire la aprobarea atribuirii în administrare a unui teren în vederea demarării unui eco-parc unde să se trateze şi să se recicleze deşeurile urbane (valorificarea energetică a acestora); Hotărârea nr. 33 cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru ocuparea meselor şi gheretelor pentru comercializarea diferitelor produse în Staţiunea Băi Sovata; Hotărârea nr. 34 cu privire la aprobarea desemnării membrii comisiei de licitaţie pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă, canalizare epurare ape uzate din oraşul Sovata, prin concesiune; Hotărârea nr. 35 cu privire la preluarea şi trecerea drumurilor forestiere, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale al Oraşului Sovata; Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuinţei pentru tineri, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe; Conducerea Primăriei Oraşului Sovata Péter Ferenc primar ( ); Hegyi Mihály viceprimar ( ); Domokos András secretar ( ); Analiza activităţilor desfăşurate pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea climatului de normalitate pe raza oraşului Sovata, trimestrul I 2009 Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul de competenţă, este atributul organelor de poliţie, atribuit rezultat din Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române. În cursul trimestrului I 2009, cadrele Poliţiei Staţiunii Sovata au acţionat în virtutea atribuţiilor rezultate din lege pentru asigurarea climatului de normalitate pe teritoriul oraşului Sovata, a ordinii şi liniştii publice necesară desfăşurării în condiţii de normalitate a întregii vieţii economico-sociale a localităţii. Nu putem afirma că pe teritoriul de competenţă al Poliţiei Staţiunii Sovata nu există criminalitate (starea infracţională+starea contravenţională), însă putem afirma că starea de pace şi linişte socială a existat, iar fenomenul infracţional şi contravenţional nu a ieşit din limita normalului şi nu a cauzat sincope majore în viaţa socială a comunităţii. Pentru susţinerea celor afirmate, redăm câţiva indicatori statistici, care sunt relevanţi în ceea ce priveşte afirmaţia anterioară: a) infracţiuni constatate = 46; b) infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii = 2 (alte infracţiuni = 2 omor, tentativă de omor, vătămare corporală gravă, vătămare corporală, pruncucidere = 0); c) infracţiuni contra libertăţii persoanei = 0; d) infracţiuni privitoare la viaţa sexuală = 0; e) infracţiuni contra patrimoniului = 19 din care: - furt = 12; - distrugere = 5; - înşelăciune = 1; - alte infracţiuni = 1; f) infracţiuni care duc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială = 0 din care: - ultraj contra bunelor moravuri = 0; - cerşetorie = 0; - prostituţie = 0; - proxenetism = 0; - vagabondaj = 0; Privitor la infracţiunea de cerşetorie, putem spune că deşi mai există personae care ape-lează la mila publicului, actele desfăşurate în mod concret de aceştia nu pot fi calificate ca infracţiuni, toate aceste personae nu au asigurate principalele mijloace de existenţă, fiind la pragul de jos al sărăciei. Dorinţa acestora de a trăi, de a-şi creşte copiii (care de obicei sunt mulţi) le determină la aceste acte. Aspectele menţionate sunt specifice etnicilor ţigani (rromi), din localităţile învecinate oraşului Sovata, iar determinarea acestora să rămână la domiciliu este o preocupare permanentă a cadrelor de la compartimentul de siguranţă publică şi patrulare. Facem menţiunea că actele desfăşurate de aceste persoane sunt preponderent la sfărşit de săptămână şi nu impietează major viaţa economicosocială a comunităţii, ordin ea şi liniştea publică. Infracţiunea de prostituţie, cu elemente concrete, vizibile pe spaţiul public al oraşului şi a staţiunii, nu se manifestă, întregul colectiv de cadre are ca prioritate combaterea cu fermitate a acestui fenomen din fază incipientă. Din punct de vedere al climatului de ordine publică, pe care îl analizăm şi din punct de vedere personal şi alţi câţiva indicatori relevă această stare şi anume: - infracţiuni stradale comise (infracţiuni săvârşite în spaţiul public); - accidente de circulaţie cu urmări grave comise pe drumurile publice; - stări conflictuale care au degenerat şi care s-au consumat pe spaţiul public cu urmări concrete în ceea ce priveşte starea de linişte şi pacea socială ocrotite de lege şi care au influenţat negativ starea de spirit al populaţiei; - măsuri coercitiv sancţionar luate pentru încălcarea regulilor de convieţuire socială. Analizând indicatorii menţionaţi, constatăm că, în cursul trimestrului I au fost comise: a) infracţiuni stradale = 2 (furturi din societăţi comerciale); b) accidente de circulaţie cu urmări grave = 0 (accidente uşoare = 2; răniţi uşor = 2; cu pagube materiale = 32); c) conflicte şi stări conflictuale stradale derulate pe spaţiul public (inclusive interetnice) = 0; d) măsuri coercitiv sancţionate luate = 35. Ieşirile comportamentale neconforme cu regulile de convieţuire socială a determinat intervenţia cu fermitate a organelor de poliţie, cele 35 de sancţiuni aplicate, fiind majoritare la încălcarea regulilor de convieţuire socială. Analizând cifrele indicatorilor statistici menţionati, putem afirma că ordinea şi liniştea publică, pe raza oraşului şi a staţiunii a existat şi nu a influenţat în mod vizibil viaţa economică şi socială a comunităţii, ordinea şi liniştea publică cu toate că, infracţiunile constatate şi-au lăsat amprenta unele asupra patrimoniului privat, altele asupra creării unor stări de pericol, însă afirmăm cu toată răspunferea că, ordinea şi liniştea publică, starea de normalitate şi pace socială necesară derulării vieţii economico-sociale a comunităţii a existat, iar menţinerea acesteia şi pe viitor este preocupare prioritate şi permanentă a cadrelor de poliţie. Factor de risc perturbatori pentru ordinea publică Cu toate că populaţia oraşului este compactă, cu interese majoritar comune, totuşi există factori de risc care nu pot fi prognozaţi, factori rezultaţi din interese personale, de grup sau chiar rezultaţi din stări de pericol, care pot apărea instantaneu şi nu pot fi prevăzute. Potrivit analizelor proprii, pot rezulta factori de risc, care să se repercuteze asupra: circulaţiei rutiere, ambuteiaje în staţiune pe perioada sezonului estival, determinată de lipsa spaţiilor de parcare, a lucrărilor care se desfăşoară pe raza staţiunii, a numărului mare de turişti care vizitează staţiunea. Pot de asemenea exista factori de risc, ca urmare a unor revendicări de ordin sindical (marşuri, mitinguri, ieşiri în stradă neautorizate, blocări de drumuri) şi chiar reglări de conturi a unor grupuri de interese pe raza oraşului Sovata. Existenţa factorilor de risc menţionaţi, cât şi a altora care pot apărea instantaneu cu repercusiuni pe problematica ordinii publice, determină organele de poliţie să acţioneze cu prioritate pentru cunoaşterea permanentă a stărilor de spirit a populaţiei, a intereselor diferitelor grupuri, a situaţiei reale existenta zi de zi şi a intervenţiei cu fermitate în baza legii pentru eliminarea tuturor acestor factori, care impietează asupra ordinii, liniştii publice şi a stării de normalitate necesară desfăşurării într-un cadru legal a tuturor activităţilor economicosociale, culturale, sportive, religioase a comunităţii. Şeful Poliţiei Staţiunii Sovata Comisar şef Popa Vasile

4 4 Szovátai Hírmondó, 62. szám június aktuális Részvétellel, szavazópecséttel... Lehet, hogy két irányból jöttünk Tőkés Lászlóval, mert így képzelték el a szervezők, de szeretném elmondani Önöknek a meggyőződésemet, hogy egy irányba megyünk ezekkel a szavakkal indította beszédét Markó Béla, miután színpadi hatáskeltés eszközeivel élve politikustársával egyszerre lépett az összegyűltek elé. A marosvásárhelyi sportcsarnokhoz szervezett tiltakozó nagygyűlésen a Székelyföldről és más erdélyi tájakról összegyűlt tömegben két autóbusznyi szovátai is ott állt, hogy tiltakozzon azon leváltáshullám ellen, amely az új kormány felállása óta az országon végigsöpört, s amely nemcsak, hogy nem veszi tudomásul az erdélyi a nemzetiségi arányokat és sajátosságokat, hanem etnikai tisztogatássá fajult. Felhívásunkra kis településünkről a legtöbben és legszervezettebben a Domokos Kázmér Iskolacsoportból jelentkeztek. Különböző világnézetű és pártállású emberek, akik tiltakozni jött társaikkal együtt régen nem látott harmóniában nyilvánították ki véleményűket a kormányon lévő hatalom magyarellenes politikájával szemben, egyúttal hitet téve arról, hogy csak összefogással védekezhetünk az időről időre fellángoló magyarellenes támadásokkal szemben. Ezen a nagygyűlésen azok vettek részt, akik megértették, hogy egymás között ugyan vitatkozhatunk eleget, a számunkra üdvözítő út megtalálásának mikéntjéről, de kifelé mindig egységeseknek kell lennünk. Megértették azt is, hogy minden lehetséges alkalommal valamennyiünknek cselekednünk kell. Olykor egy ilyen tiltakozó nagygyűlésen való részvétellel, máskor egy szavazópecséttel, mindenkor pedig azzal, hogy magyarként próbálunk élni. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy Erdélyt ki adja nekünk és ki nem adja, tisztelettel de kellő határozottsággal el kell mondani, hogy Erdélyt nekünk nem lehet odaadni, mert Erdély nem a románoké. Erdély a miénk, Erdély a miénk is, Erdély a közös tulajdonunk. Nekünk nem kellett mástól megszerezni Erdélyt, nekünk nem kellett ideadni, nekünk Erdély jogos jussunk fogalmazta meg röviden alapállásunk lényegét a szövetségi elnök. Erdély jogos jussunk, de jussunkkal csak akkor élhetünk, ha kétséget sem hagyunk, hogy ezt mi komolyan gondoljuk, és senkinek sem fogunk engedni belőle. nos Életünknek ifjabb szakaszában szeretünk nekiveselkedni több személyre szabott terheknek is, hogy megmutassuk, legények vagyunk a gáton. Ezeket a virtuskodásokat aztán sosem feledjük el. Nem tehetjük, mert nem engedi valami a múlt ködébe veszni. Mi lehet az? Nem csak a kellemes érzés, hogy legények voltunk a gáton, hanem a hátunkban, dere- Együtt jobban kunkban megült sajgás is, amitől már sosem szabadulhatunk, amíg élünk. Bizony, jószerével naponta eszünkbe juttatja, meggondolatlan heveskedéseinket. Istenem sóhajtunk fel, ha még egyszer fiatal lehetnék, jobban vigyáznék a derekamra! Már nem heveskednénk, szilajkodnánk. Együtt jobban megy mondanánk, s megvárnánk, míg kerülne társ a hórukkhoz. Tőkés László és Borbély László nekünk így szemlélteti: együtt jobban el bírunk viselni bármilyen terhet. molnos A kórház egy olyan intézmény, amelytől az adóhivatalnál is jobban félünk és amit olykor mégis minden másnál jobban szeretünk. Amíg nem szenvedünk, és az életünk nem kerül veszélybe, nem szeretnénk oda kerülni, ám ha muszáj átlépni küszöbét, legnagyobb reményeinket vele kapcsolatosan szőjük. Egy szó mint száz, szükségünk van rá, nem tudunk meglenni nélküle. Ezzel kapcsolatosan beszélgettem dr. Fekete Erzsébet belgyógyász főorvossal, a szovátai egészségügyi központ hétköznapi szóhasználatunkban: kórház vezetőjével. Szó esett arról, hogy milyen változások történtek az intézmény életében, hogyan érintik a betegeket ezek a változások, és a további fejlemények milyen irányba mutatnak. A tőle kapott információkat az alábbiakban megosztom Önökkel. Amit tudni kell: igaz, hogy mi kórháznak nevezzük, de a hivatalos megnevezése, egészségügyi központ. Azért egészségügyi központ, mert még nem teljesíti azokat a kritériumokat, amelyeknek egy kórháznak meg kell felelnie. Az egészségügyi központ és a városi kórház között elsősorban méretekben, ágyszámban, felszereltségben, osztályok számában van különbség. Az egészségügyi törvény úgy fogalmaz, hogy egészségügyi központ tulajdonképpen ágyas fektető, és működéséhez minimum két osztályra van szükség. A városi kórháznál szintén a két osztály megléte a működéshez szükséges minimum. Ebben az egészségügyi központban mindössze belgyógyászati osztály létezik. Feltevődik a kérdés, hogy akkor miképpen működhetett az eddigiekben és mi lesz vele a továbbiakban? El kell mondanunk, hogy a megyei és központi egészségügyi szervek elnéző jóindulatának köszönhettük a működési engedélyt. Azóta fordult egyet a politika kereke, és sajnos erre már hosszú távon nem számíthatunk. Tennünk kell valamit, hogy az intézmény ne legyen Hogy kórház legyen kitéve politikai széljárásoknak, hogy megmaradhasson, sőt valódi városi kórházzá alakulhasson. Ehhez persze pénzre, beruházásokra van szükség. Bővíteni kell a meglévő épületet, létre kell hozni először még egy osztályt, aztán, ha lesznek majd pénzügyi lehetőségek, tovább kell fejleszteni. Mihelyt az intézményünk két osztállyal rendelkezik, kérhetjük az egészségügyi minisztériumtól a jóváhagyást, hogy városi kórházzá alakuljon. Mivel Szováta város, lehetne kórháza is. Ha már városi kórházzá lenne, kérhetnők, hogy sürgősségi részleget működtethessünk. Az egészségügyi központnak nem lehet akkreditált sürgőssége, csak a városi kórháznak. De ez még odább van. A legközelebbi cél az, hogy még egy osztályt hozzunk létre, mert azzal elsősorban az egészségügyi intézmény léte biztosított, másodsorban pedig városi kórházzá alakulhat. Ehhez meg kell duplázni az ágyak számát. Ahhoz, hogy egy ilyen intézmény törvény szerint működhessen, legalább két-három szakorvosra van szüksége. A szakorvosok léte pedig osztályhoz és ágyszámhoz kötött. Tehát mindenképpen építeni kell, hogy legyen épület, emelkedjen az ágyszám, indulhasson egy új osztály, lehessen felvenni szakorvost, állandó felügyeletet lehessen biztosítani, és a szovátai valamint a környékbeli beteg minél több egészségügyi szolgáltatást kapjon meg itt. Ezért sürgősen kell cselekedni. Ezt még akkor is meg kell tenni, még akkor sem fölösleges, ha a már Nyírdombra tervezett (az önkormányzat területet vásárolt hozzá, a liberális vezetés alatt álló minisztérium drága pénzen előtanulmányt végeztetett), de a hatalomváltással elakadt városi kórházépítési program valamikor a jövőben újból elindul. Bár annak egyelőre semmi jele. Az új kormánynak erre semmi pénze nincs, s ha lenne is pénze, szándéka bizonyosan nem. Tehát abban csak egy újabb hatalomváltás után reménykedhetünk. Ez is egy példa rá, hogy miként befolyásolják életünket a politikai változások. És nem mindig jó irányba. Minden városi kórháznak léteznek alaposztályai. Ezek a következők: belgyógyászat, gyerekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat. A szülészet-nőgyógyászat felszerelése a többieknél jelentősen több pénzt igényel, működtetése is sokkal költségesebb, ezért a már meglévő belgyógyászat mellé gyerekgyógyászati osztályt szándékozunk leghamarább létrehozni. Van gyerekgyógyász hozzá, egy rezidens, aki már szerződést kötött az egészségügyi minisztériummal, amelyben kötelezte magát, hogy miután a szakképzésével végez, legalább öt évig itt fog dolgozni a szovátai városi kórházban. Az önkormányzat döntött a bővítésről, a költségvetésében pénzt különített el erre a célra, előtanulmányt végeztetett. Ám ehhez sok pénz kell, és nem remélhetünk hozzá támogatást az országos költségvetésből. Saját erőből és a polgárok segítségéből vagyunk kénytelenek létrehozni. Egy holland alapítvány Stichting Ondersteuning Sovata is kifejezte segítő szándékát. Ígéretet tett, hogy Hollandiában gyűjtést szervez a szovátai városi kórház építésének támogatására. Az önkormányzat Pro Urbe alapítványa is közzé teszi számlaszámát a BCR-nél a hazai adományok számára: RO06 RNCB Kérjük, hogy adományával Ön is támogassa a szovátai városi kórház létrejöttét! Korábban már említettük, hogy a leváltási hullám elérte a szovátai kórházat is. Dr. Fekete Erzsébet főorvost leváltották igazgató beosztásából, majd később ideiglenes hatállyal újból kinevezték. Így aztán a hatalmon lévők, ha emberük akad rá, bármikor beültethetik a szovátai kórház igazgatói székébe. Bár úgy hírlik, hogy az új évtől az egészségügyi központokat és a városi kórházakat az önkormányzatok felügyelete alá helyezik. Akkor majd az igazgatók kinevezése is az önkormányzat reszortja lesz. A betegek számára kellemetlen változást jelent, hogy immár városunkban a cukorbetegek számára nem írhatnak fel inzulint. Korábban Fekete doktornő rendelkezett ilyen felhatalmazással. Ám megváltozott néhány rendelkezés. Ezek egyike, hogy járóbeteg rendelőkben csak olyan orvosokkal kötött szerződést az egészségügyi biztosító, amelyek heti minimum 35 órában rendelnek. Tehát a korábbiakkal ellentétben részmunkaidőre nem kötöttek szerződést. Ám mivel Fekete doktornő főállásban a kórháznál dolgozik és egy másik rendelkezés alapján emellett a járóbeteg rendelőben még egy egész normában nem dolgozhat, csak akkor kötnének vele szerződést, ha odahagyná a kórházat. Így aztán a belgyógyászati szakrendelőjében kevesebb órában csak fizetés ellenében rendelhet, és nincs joga ingyenes vagy kedvezményes gyógyszerreceptet írni vagy küldőlapot adnia más szakorvoshoz vagy a laborba. A kórházi betegekkel szerencsére nem így van. Ott maradt minden a régiben, csak a fenntartásra szánt költségvetés lett sokkal szűkösebb mint a tavalyi (mintegy 70 %-a annak). Ez persze minden aktivitásukra kihat. A röntgenre például olyan keveset adtak, hogy már elfogyott az ez évi összeg és már csak fizetés ellenében dolgozik. A labor pedig havonta kap egy minimális összeget, ott is pillanatok alatt elfogy minden hó elején a pénz, s a továbbiakban csak fizetés ellenében végez vizsgálatokat. Szerencsére ezekért nem kell jelentős összeget fizetni, az árak kisebbek mint máshol, hétkor már nyitva van, ráadásul az eredményeket is már 11 órakor átvehetik a betegek. Szovátai lakosokként a kórházat már úgy is segíthetjük, ha betegség esetén használjuk a röntgenét, laborját. A laborban hematológiai, biokémiai, coagolometriai és vizeletvizsgálatokat végeznek. A röntgenben pedig mellkasfelvételeket, különböző izületi- és csontfelvételeket, koponyafelvételeket, gyomorröntgent készítenek. Ezeken kívül még van perifériás érszűkületre egy Doppler-vizsgáló, ultrahangvizsgálatra és még néhány más vizsgálatra lehetőség. Lapzártakor kaptuk a hírt, van remény arra, hogy a törvényes rendelkezések módosításával mégiscsak köthet az egészségügyi biztosító szerződést a járóbetegrendelőben csak részmunkaidővel dolgozó orvosokkal is. Talán már a jövő hónaptól megtörténik, s akkor ezen a téren is visszaáll a régi rend: amennyiben a biztosító köt vele szerződést, Fekete doktornő írhat fel inzulint a rászoruló helybéli és környékbeli cukorbetegeknek, és írhat recepteket ingyenes és kedvezményes gyógyszerekre. Adná az ég, hogy így legyen! molnos

Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február. Mennyi szörnyűséget követnek

Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február. Mennyi szörnyűséget követnek S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február Azt a csöpp nyugalmat is Ki hitte volna Az egyre nyitottabbá váló társadalom velejárója a bűnözés. Az áhított szabadság több lehetőséget

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. A III. Székelyföldi Grafikai Biennálén. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 130. szám 2015. február. Charlie

Szovátai. Hírmondó. A III. Székelyföldi Grafikai Biennálén. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 130. szám 2015. február. Charlie Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 130. szám 2015. február A III. Székelyföldi Grafikai Biennálén Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, nyílt meg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. A magyar szabadság jelképe lett. Nem akadt. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március

Szovátai. Hírmondó. A magyar szabadság jelképe lett. Nem akadt. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március A magyar szabadság jelképe lett Kegyes volt az időjárás, sem eső, sem hóvihar nem zavarta meg a március 15-i ünnepséget korábban

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató 49. szám 2008. május

Önkormányzati tájékoztató 49. szám 2008. május S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató 49. szám 2008. május Mindig szükség van példamutató személyiségekre, akik egy közösség élére állva nehéz feladatokat vállalnak érte. Reményt adnak neki és bátorítást.

Részletesebben

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben);

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben); S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató IX. évf. 89. szám 2011. szeptember A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS MÓDSZERTANI ALAPELVEI A 2011. évi romániai nép- és lakásszámlálás elvégzéséről szóló 2007. évi 36.

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. Remény. Klaus Werner Johannis Románia új elnöke. Önkormányzati tájékoztató XIII. évf. 127. szám 2014. november

Szovátai. Hírmondó. Remény. Klaus Werner Johannis Románia új elnöke. Önkormányzati tájékoztató XIII. évf. 127. szám 2014. november Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XIII. évf. 127. szám 2014. november Klaus Werner Johannis Románia új elnöke Megvan hát, Klaus Werner Johannis, erdélyi szász politikus személyében új elnöke

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. Szovátán volt a IV. Székelyföldi Agrárinnovációs Fórum. Kóbor ebek. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 113. szám 2013.

Szovátai. Hírmondó. Szovátán volt a IV. Székelyföldi Agrárinnovációs Fórum. Kóbor ebek. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 113. szám 2013. Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 113. szám 2013. szeptember Szovátán volt a IV. Székelyföldi Agrárinnovációs Fórum Kóbor ebek Olyan időket élünk, amikor akár fejlődésről vagy még többet

Részletesebben

Csaba királyfi hazatért

Csaba királyfi hazatért A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 12. szám 2014. szeptember 2. Ingyenes Csaba királyfi hazatért Ki tud várni, az sokat tud; s nemcsak tud sokat, de tehet, s tenni fog sokat. ki várás után sok jót

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2012. szeptember Újra szól a csengő Ismét tanévnyitó ünnepélyre gyűltek kicsik és nagyok szeptember második napjának vasárnap

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon)

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. július Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) Fantasztikus menetelés után

Részletesebben

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA UZONI HÍRLAP IX. évfolyam, 1. szám, Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia Húsvét

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás XXIII. évfolyam, 44. szám 2013. november 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 4 13 Segítõ szervezetek Gyógyszer és élelem van elegendõ, a szállással még gondok lehetnek. Mûszaki

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Boldog karácsonyt mindenkinek! TARTALOM

Boldog karácsonyt mindenkinek! TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 12. december TARTALOM Új igazgató a művelődési ház élén Évértékelő beszélgetés a polgármesterrel Vendégmunkás gondok Összefogás Vadkert tisztaságáért A házaspárokat köszöntötték Látogatóban

Részletesebben