egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól"

Átírás

1 Sümeg és Vidéke 24. szám November közérdekû önkormányzati havilap Lovas hagyományaink õrzõi Az országban egyedülálló a sümegi kopófalka Balázs atya áldásával vette kezdetét a 22. Vadászlovaglás. A hagyományõrzõ lovagláson csaknem kétszázan vettek részt, nyolcvanan lóháton, a többieket egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól a Ferences templomig. Egy autóból illatanyagot, úgynevezett nyomot fektetnek le, amelyet a Magyarországon egyedülálló kopó falka követ, a lovasok pedig vágtáznak a kutyák után. A lovaglást úgy szervezték meg, hogy a legizgalmasabb részeket a kocsikon ülõk is élvezhessék. A ló okos állat, hiszen megismeri a gazdáját mondta d r. Barsi Balázs. nyomot, majd a vadászat végén jutalmat kapnak, egy nagy adag húst. Egy német hölgy, aki elõször vett részt a programon, dicsérte a szervezést és a tájat. Ilyen csodálatos helyen még nem lovagoltam, pedig közel húsz éve veszek részt különbözõ európai versenyeken, találkozókon mondta. Az a jó, hogy a hatalmas területen folyhat a kutyák követése, nem botlunk állandóan kerítésekbe, tiltó táblákba. A pálya megítélésem szerint közepes nehézségû, és nagy szerencse, hogy süt a nap. Vidámabbá, hangulatosabbá teszi az egészet. Többen fényképezõgéppel mentek a terepre. Az ország egyetlen vadász kopó falkája lovas kocsival és autókkal vitték ki az erdõbe. A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület által szervezett program célja, hogy a lovas hagyományõrzõk találkozzanak, megismerjék egymás hagyományait. A szervezõ Capári Róbert elmondta, Sümeg és környéke erdei, tisztásai alkalmasak a vadászlovaglásra. A résztvevõk többsége évek óta ellátogat a rendezvényre, de minden évben köszönthetnek újakat is. A város lakossága is megtekintheti, ahogy a hazai és a környezõ országokban mûködõ hagyományõrzõk korhû ruhában vonulnak végig a városon, majd mennek ki Bárdiótagra. A több magyar Az indulás elõtti pillanatok A lovakra számos történelmi korban szüksége volt az embernek. A menet a fõutcán vonult végig, majd a posta sarkánál balra fordulva indult ki Bárdiótagra. Capári Róbert kérdésünkre elmondta, hogy a vadászaton nem állatokat ejtenek el, az ugyanis tilos, hanem nyomkövetés folyik. A közel negyven kutyából álló falka tagjai kis pihenõkkel több menetben üldözik a A német természetfotós elmondta, egy hagyományõrzõ klub tagjaitól hallott a rendezvényrõl, és azonnal jelentkezett. Nem csupán a lovas programot örökítette meg, hanem a részt vevõ csoportok egyenruháit is.

2 2 Sümeg és Vidéke november Hivatalba lépett az új jegyzõ Dr. Kiss Csilla Magdolna látja el november 15-tõl a jegyzõi feladatkört. Az új jegyzõt a rendkívüli képviselõtestületi ülésen iktatták be hivatalába az önkormányzat képviselõtestületének tagjai. Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyzõvé választása elõtt a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet vezetõje volt. Decemberi lapszámunkban interjút közlünk dr. Kiss Csilla Magdolnával Dr. Kiss Csilla Magdolna eskütétele FELHÍVÁS Sümeg Város Önkormányzata várja azon vállalkozók jelentkezését, akik a csatorna beruházásban részt kívánnak venni. A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal titkárságán adhatják le. Több kérdésben döntött a képviselõ testület Az egészségügyi intézmények a térség betegeit is ellátják, valamint a város továbbra is vállalja iskolái fenntartását. A képviselõtestület október végén tartotta munkaterv szerinti ülését. Az egészségügyi ellátásra egyre kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok a központi költségvetésbõl, a finanszírozás ugyanis lakosságarányos, a népesség pedig csökken. A lakosságszám nem csupán kevesebb lesz, hanem nõ az idõs korúak aránya, derült ki dr. Gergely György egészségügyi koordinátor beszámolójából. Városunk lakosságának korcsoport szerinti beosztása január hónapban a következõ volt: 0-18 éves 1108 fõ, éves 3971 fõ, 61 éven felüli 1375 fõ Az elõterjesztésbõl kiderült, hogy az idõsek otthona férõhelyeinek száma nõtt, és további növelés indokolt. A fogászati ellátás két körzetben folyik. Dr. Vincze Dóra a Kompanik Zsófia út 6. szám alatt, a kórház területén végzi a fogászati ellátást, Rozner Zsuzsanna a Deák Ferenc út 2. számú épületben rendel. A foglalkozás-egészségügyi ellátást dr. Dénezs Magdolna a kórház belgyógyászati épületében végzi. A védõnõi szolgálat új helyre, az Árpád utcai volt alsó óvodába költözik. A járóbeteg szakellátó központban modern épületben és korszerûen felszerelt rendelõkben látják el a város és térsége betegeit. Jelenleg az önkormányzatok még nem kapták meg a központi tájékoztatást a különbözõ iskolatípusok normatíváinak alakulásáról, valamint kérdéses, hogy a jövõre esedékes állami megszorítások miatt az önkormányzatok mennyi pénzbõl gazdálkodhatnak majd. Ennek ellenére az ülésen elhangzott, a város nem kíván lemondani sem az általános sem a középiskolájáról, így vállalja azok mûködtetését. A képviselõtestület döntése értelmében a balesetveszély és a zajártalom csökkentése érdekében a Táncsics utca elejére és végére 30 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztek ki az ott lakók kérésére. Hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek szervez felzárkóztató és szabadidõs programokat a Nagycsaládosok Sümegi Egyesülete, ha megnyeri a TÁMOP tanoda típusú programok címen kiírt pályázatát. Az októberi ülésre benyújtott elõterjesztésben kéri az egyesület, hogy a Ramassetter iskola tegyen javaslatot a programban részt vevõ tanulókra, nyújtson segítséget a közös tanodai és iskolai programok szervezéséhez. A képviselõk hozzászólásukban elmondták, a program minden érintettnek hasznos lehet, majd megszavazták az elõterjesztést. A bölcsõdei gondozási díj valamint a rendõrségnek felajánlott támogatás szerepelt a november 15-i rendkívüli képviselõtestületiülés napirendjén. Jelentõs többlet kiadással jár az önkormányzat számára, hogy sok bölcsõdés korú gyermeket nem rendszeresen és változó idõtartamokra hoznak gondozásra. Ezért a képviselõk úgy döntöttek, ha a gyermek öt napnál többet hiányzik a bölcsõdébõl, akkor mentesül a szülõ a gondozási díj megfizetése alól. 1-5 napig történõ hiányzás esetén ha a távollét nem igazolt a szülõknek gondozási napidíjat kell fizetni. A testület a helyi rendõrõrs számára feladatai ellátására 300 ezer forint támogatást biztosítását szavazta meg. Újabb pert nyert Rátosi Ferenc Mint korábban megírtuk, a Sümeg és Vidéke címû lap májusi számában a volt mozi ügyével kapcsolatban Rátosi Ferenc polgármester a vele készüt interjúban azt nyilatkozta, hogy mindenki vegye tudomásul, az önkormányzatot sem megzsarolni, sem perrel megfenyegetni nem lehet. A fent idézet mondat miatt Budi Ferenc becsületsértési pert indított Rátosi Ferenc ellen. A Veszprémi Törvényszéken november 22-én tartott másodfokú tárgyaláson, ahol sem Budi Ferenc sem jogi képviselõje nem jelent meg, a bíróság kimondta, hogy az idézett mondat egy általánosságban megfogalmazott kifejezés volt. A kijelentés nem alkalmas senki becsületének megsértésére, rossz hírének a keltésére. A Törvényszék minden vonatkozásban helybenhagyta a Tapolcai Városi Bíróság áprilisában hozott elsõfokú ítéletét, mely szerint a becsületsértés vádja nem áll fenn.

3 2012. november Sümeg és Vidéke 3 Pályázat a Ramassetter-házra, a Püspöki Palotára Átadták a csatorna beruházás munkaterületét Elindult a csatorna beruházás, a ciklus legjelentõsebb összegû, hét települést érintõ fejlesztése. A munkaterületet november nyolcadikán adták át. Elbírálás alatt van a Püspöki Palota újabb pályázata. Januártól a 2000 fõ alatti lélekszámú települések nem tarthatnak fenn önálló jegyzõséget, négy község, Bodorfa, Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján már csatlakozott városunkhoz, így az ottani lakosok ügyeit is Sümegen intézik. Rátosi Ferenc polgármestert az aktuális ügyekrõl kérdeztük. A fõutca rekonstrukciója elsõ ütemének átadásakor elhangzott, ha írnak ki megfelelõ pályázatot, lesz folytatás. Jelenleg hol tart az ügy? A Püspöki Palota újabb pályázatának az elbírálása mikorra várható? Elkészült a belváros rehabilitációja II. ütem pályázata, amely 75 millió forint összértékû beruházás lesz. A fõutca felújítás sikeres pályázat esetén a volt ruhagyár épületéig fog tartani. A felújítás a már elkészült szakaszhoz hasonlóan a járdákat, csapadékvíz-elvezetést, és a kandeláberek cseréjét foglalja magában. Terveink között szerepel a Ramassetter-ház belsõ felújítása, melyet szintén 150 millió forintos pályázati támogatással valósítható meg. Már elbírálás alatt áll a Püspöki Palota belsõ tereinek megújulását megcélzó pályázat 300 millió forint értékben. Az 1 milliárd 700 milliós csatorna beruházás elindult, a munkaterület átadás november 8-án megtörtént. Ez a beruházás Sümeget 300 milliós szennyvíztelep bõvítéssel érinti. A város tervezi, hogy az intézményeket napelemekkel szerelnék fel, amely jelentõs költségmegtakarítást jelentene az áramfogyasztásban. Annak 100 millió forintos költségét pályázatból finanszíroznák. A közvilágítás energiatakarékosabbá tételérõl is döntött nemrég a képviselõtestület. A 867 darab lámpatestbõl 296 darabot ledesre cserélnének a szakemberek, a maradék pedig elektronikus elõtétet kap. Az energiafogyasztást így felére tudja csökkenteni a város. A csapadékvíz elvezetésére 94 millió forintot nyert a város. Januártól a járási rendszeren kívül is újabb változás lesz a közigazgatásban. A 2000 fõnél kevesebb lélekszámú települések nem tarthatnak fenn önállóan jegyzõséget. Érinti-e ez, és ha igen, hogyan Sümeg városát? A hatályos új rendeletek értelmében a 2000 fõ alatti településeken nem lehet önálló jegyzõségeket fenntartani. Így ezeknek a településeknek dönteniük kell társulnak egymással a körjegyzõségek kialakítása érdekében vagy egy nagyobb településhez csatlakoznak. Jelenleg Sümeg városához négy település csatlakozott: Bodorfa, Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján. Ezen települések lakosainak Sümegen történik az ügyintézése. Bazsi és Sümegprága pedig Dabronchoz csatlakozott, így az ügyintézésük részben helyben részben Dabroncon történik. Sokan panaszkodnak, hogy a fûtési szezon kezdetétõl, október közepétõl fõleg esténként rossz a levegõ a városban. Mit lehet tenni ez ellen? A hivatalba is sok panasz érkezik ezzel kapcsolatban. Így felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy a környezetre káros anyagokat, például mûanyagok, kõolaj származékok, ruhanemûk ne égessenek el! Nem csak rendkívül kellemetlen szúrós szagú gázok keletkeznek ekkor, hanem ami még rosszabb, rákkeltõ anyagok és bekerülnek a város levegõjébe! Ez ügyben tervezzük városi rendeletek foganatosítását. A hatályos rendeletet természetesen közzé tesszük. Ha névvel és címmel ellátott bejelentés érkezik kivizsgáljuk az ügyet akár szakhatóság bevonásával is, és szankcionálni fogunk. Elkészült a LIDL áruház, a lakosság várja a nyitást. Lehet tudni, miért késik? Az áruház magánterületen magánberuházásként jött létre. Érdeklõdésünkre a tulajdonosok azt a rövid tájékoztatást adták, hogy egyenlõre nem nyit meg az áruház. Ha ez változik természetesen tájékoztatjuk a lakosságot. Az egész térséget fejleszti a repülõtér Polgári repülési célokat is szolgál a pápai NATO bázis, hangzott el a dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott valamint dr. Áldozó Tamás polgármester sajtótájékoztatóján. A kormány az október végi ülésén döntött arról, hogy a repülõteret vegyes használatú civil és katonai teherszállító gépek fogadására is alkalmas logisztikai csomóponttá fejlesztik. A beruházás mintegy 25 ezer munkahelyet teremt, amely felpörgeti a térség fejlõdését. Ahhoz, hogy a repülõteret meg tudják közelíteni az árut szállító jármûvek, fejleszteni szükséges a vasúti és a közúti közlekedést, amely többek között a 83-as fõút bõvítését is magában foglalja. A jármûipar, a gépipar és az elektronikai ipar területén újabb egymilliárd eurós fejlesztés várható. A repülõtér bõvítése nem csupán a város, de a térség fejlõdését is fellendíti, hangzott el újságírói kérdésre válaszolva. A távolabbról odaköltözõ szakembereknek lakásra lesz szükségük, amely fellendíti az ingatlanpiacot, valamint biztos vásárlóerõt jelentenek, amely vonzza a kereskedõket, a vállalkozásokat. Igénybe veszik a gyermekintézményeket, az egészségügyi ellátást, így ott is fejleszteni kell. Már most is mûködik angol nyelvû iskola a repülõtéren dolgozók gyermekeinek. A beszállítók miatt szükség lesz a bevezetõ utak, valamint a városi infrastruktúra nagy mértékû fejlesztésére is.

4 4 Sümeg és Vidéke november Fórum a tapolcai kórház struktúraváltásáról Mint korábban megírtuk, Tapolcán megszûnt az aktív belgyógyászat és a sebészet. November elején a tapolcai Polgármesteri Hivatalban fórumot tartottak a kórházat érintõ változásokról, ahol jelen voltak az érintett települések vezetõi, a kórház szakmai képviselõi és a helyi politikusok. Dr. Lang Zsuzsanna, a tapolcai kórház orvos-igazgatója kijelentette, a kórház nem zárt be, sokan ugyanis attól féltek az ország egyik legkorszerûbb pulmo-nológiai centrumát hozzák létre komoly pályázati támogatással. Az ápolási osztályra a lakosság elöregedése miatt egyre nagyobb az igény, már most várólista van. Dr. Csonka László nyugalmazott fõorvos a betegek szükségtelen utaztatásáról beszélt, amely, mint említette, nem csupán a költségeket növeli jelentõsen, hanem rontja a beteg gyógyulási, néha életben maradási esélyeit is. Példaként említett egy esetet, amikor a rosszul levõ szívbeteg asszonyt a harmadik kórház tudta fogadni órákkal azután, hogy betették a mentõautóba. A fórumon elhangzott, hogy elõfordult olyan eset az elmúlt hónapokban, amikor a mentõ már nem ért oda a távoli fekvõbeteg intézménybe. A beteg útközben elhalálozott. Toronyi Tibor, aki az aktív osztályok bezárása elleni tiltakozást szervezte, valamint összegyûjtött tíz ezer aláírást, a választói akarat semmibe vételének tartja, hogy mégis meghozták a döntést. A tízezer aláírás nem azt jelenti, hogy ennyien álltak mellénk, hanem azt, hogy ekkora tömeg merte nyíltan felvállalni a véleményét tette hozzá. Több munkahelyen ugyanis közölték a dolgozókkal, ha szerepel a nevük az aláírási íven, búcsút mondhatnak az állásuknak. Dobó Zoltán, a Jobbik Veszprém megyei szervezetének alelnöke kijelentette, hogy a két aktív osztály mielõbbi visszaállítása közügy. A jelenlegi helyzet sérti a térség lakosainak a megfelelõ egészségügyi ellátáshoz való jogát. Amióta nyilvánosságra került, hogy megszûnik az aktív sebészeti és belgyógyászati osztály, az emberek nem a döntés meghozóitól kérdezik a miértet, velük ugyanis nem találkoznak fogalmazta meg hozzászólásában Rátosi Ferenc polgármester hanem tõlünk, települési polgármesterektõl. A betegeket nem érdeklik a közgazdasági mutatók, csupán az, hogy miért kell a közel húsz kilométerre levõ Tapolca helyett Keszthelyre vagy a 37 kilométerre levõ Ajkára esetleg a még távolabbi Veszprémbe utazniuk vizsgálatra. A betegek átirányítása jelentõs túlzsúfoltságot okoz, amit a megnövekedett várólisták is tükröznek az egészségügyi intézményekben. Nyolc évig voltam a megyei közgyûlés egészségügyi bizottságának az alelnöke majd az elnöke mondta Rátosi Ferenc. Rengeteg vita árán, de meg tudtunk gyõzni minden illetékest arról, hogy igenis szükség van a megyében mind a 12 kórházra. Mi a sümegi kórházban rengeteget fejlesztettünk, száz millió forintos mûszerparkunk volt, például a legkorszerûbb laborfelszerelések. Sérelmezem, hogy a struktúra átalakítás elõtt nem vonták be az érintett települések polgármestereit a döntéshozatalba. Bár Sümeg képviselõ testületének nevében Császár László tapolcai polgármester urat levélben biztosítottam arról, hogy Sümeg a lehetõségeihez képest minden támogatást megad az aktív osztályok megtartása érdekében. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Tapolca önkormányzata nem élt a felajánlott lehetõséggel. Örülök, hogy ezen a fórumon ismét hangot adhatok annak az észrevételemnek és kérésemnek, hogy a további esetleges átalakítások az érintett települések vezetõinek bevonásával történjenek. Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere hozzászólásában elmondta, bízik abban, hogy az érintettek legalább részben közös nevezõre jutnak és sikerül az aktív osztályokat legalább részben visszaállítani. Császár László, Tapolca város polgármestere hozzátette, hogy a kórházat a város tartotta fenn, miközben a betegek alig fele volt a város lakosa. Egyetlen település sem járult hozzá a költségeikhez, õk pedig ekkora terhet nem képesek vállalni. Lasztovicza Jenõ az orvostudomány fejlõdését hangsúlyozta, hozzátette, ma már olyan korszerû diagnosztikai és gyógyító eszközök állnak rendelkezésre, amelyekkel az egynapos sebészet keretében meg lehet oldani olyan eseteket, amelyek évtizedekkel ezelõtt több hetes kórházi ápolást igényeltek. A súlyos eseteket eddig is a legkorszerûbben felszerelt centrumokban látták el. Lehetetlen minden kórházat csúcstechnikával felszerelni. Ezért kell központosítani, és a kiemelt ellátó helyeket fejleszteni. Az egészségügy nem a mûszerparktól lesz jó vagy rossz, hanem az orvostól és a szakszemélyzettõl, akik kezelik azokat mondták többen egymás szavába vágva. Magyarországon pedig lassan már orvos sem lesz, mert elvándorolnak külföldre. Folytatás a 6. oldalon Sümeg és Vidéke Közérdekû ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Kiadja: Közmûvelõdési és Információs Közalapítvány Sümeg Újságíró: Tisler Anna Fotó: Vincze Péter, Csicsics Antalné Hirdetésszerkesztõ: ifj. Fazekas László Tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió Nyomdai munkák: Asperján Nyomda Zalaszentgrót ISSN:

5 2012. november Sümeg és Vidéke 5 Izrael nagykövete látogatott városunkba Ilan Mor segítséget ígért a térségnek A gazdaság, a kultúra és a diákcsereprogram területén mûködhet együtt többek között Magyarország Izraellel. Városunkban tett látogatást november 21-én õexcellenciája Ilan Mor Izrael állam rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. A nagykövetet elkísérte Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója is. A város vezetése a Polgármesteri Hivatalban fogadta a vendégeket. Az eseményre elfogadták a meghívást a kistérség falvainak polgármesterei, a város és térsége vállalkozói. Az elõadáson jelen volt Nagy József kanonok is. Rátosi Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta azt, hogy Sümeg az es években Veszprém megye egyik leggyorsabban fejlõdõ települése volt, köszönhetõen egy zsidó származású lakosnak. Halász László egy 400 fõnek munkát adó építõipari vállalatot vezetett, folytak a beruházások. A köztiszteletben álló ember megkapta a legmagasabb városi kitüntetést a díszpolgári címet. A polgármester megemlítette, hogy 1944-ig a település lakosságának 3-4 százaléka zsidó származású volt, akiket elhurcoltak. A zsinagógát pedig lerombolták. A város határában található zsidó temetõ rossz állapotban volt, amelynek rendbehozatalához a város Zoltai Gusztáv segítségét kérte. Így kezdõdött az a kapcsolat, amelynek fontos állomása volt a nagyköveti látogatás. Ilan Mor megköszönte minden jelenlevõnek az érdeklõdést, majd elmondta, országa ásványkincsekben szegény, szellemi tõkében viszont nagyon gazdag. Az ipar gyorsan fejlõdik, a termékeik szabványosak az európai unióban gyártottakkal azért, hogy kereskedni tudjanak egymással. Országuk, amely területe negyede Magyarországénak, egy része sivatag, így szükség van mezõgazdasági termékekre. Izrael állam a világ minden táján, így Magyarországon is számos gyárat létesített. Amikor egy éve kineveztek nagykövetnek elhatároztam, járni fogom az országot, megismerem a vidéket is szólt a nagykövet. Minél több helyre eljuttatom az üzenetet, hogy Izrael békeszeretõ nép. Sajnos, ellenséges népekkel vagyunk körülvéve, meg kell, hogy védjük magunkat, így a hadiipart is fejlesztenünk kell, de ugyanúgy élen járunk az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben, a polgári célú iparágakban is. Ha igény mutatkozik rá, a kölcsönös elõnyök mentén a térség vállalkozóival is együttmûködünk. A megbeszélést követõen a város vezetõi ellátogattak a zsidó temetõbe. A vendégek elismeréssel szóltak a temetõ gondozottságáról. Dr. Gergely György önkormányzati képviselõ bemutatta nagykövet úrnak nagyanyja testvére, a közel száz magyarországi zsidó életét megmentõ Salkaházi Sára elismerését, akit a Jad Vasem Intézet 1972-ben felvett a Világ Igazai közé. Ilan Mor a Kisfaludy gimnázium diákjainak is bemutatta országát. Mi jut eszetekbe, amikor meghalljátok azt, hogy Izrael? kérdezte. Háború, Szentföld, klezmer zene mondták a diákok egymás után. A nagykövet filmet vetített az országról, amelyben bemutatta annak természeti szépségeit, gazdasági fejlõdését, a lakosok hétköznapjait. Látjátok, itt és így élünk tette hozzá. Amit elmondtatok, mind igaz, de szeretném, ha pár év múlva már a gazdasági fejlõdés, békeszeretet jutna eszetekbe rólunk. A technikai fejlesztésben az élen járunk, a mi találmányaink nélkül többek között a távközlés sem állna a mai magas szinten. A nagykövet úr köszönetet mondott a vendéglátóinak, kérte, tartsák a kapcsolatot a továbbiakban is, majd hozzátette, ha bármiben segíthet a térségnek, jelezzék, és õ amit tud, megtesz.

6 6 Sümeg és Vidéke november Ötvenöt éve összetartanak Ötvenötödik érettségi találkozóját ünnepelte a Kisfaludy gimnázium ben végzett osztálya nemrég. Az összejövetelt, amelyre 16 egykori diák fogadta el a meghívást, Némethné Kovács Mária és Müllerné Szatmári Éva szervezte. Mint Némethné Kovács Máriától megtudtuk, összetartó, jó osztály volt az övék, harminckilencen érettségiztek. Már akkor, 18 évesen megbeszélték, nem szakadnak el egymástól, minden ötödik évben találkoznak. A legtöbben el is fogadták a meghívást. Idõközben azonban tíz egykori osztálytársuk elhalálozott, többeket pedig súlyos betegség akadályozza ma már a részvételben. Már csak egyetlen tanáruk él, az egészségi állapota miatt azonban õ sem tudta köszönteni egykori diákjait. Adventi várakozás Dr. Barsi Balázs OFM: Advent az eljövetel. Átélhetjük mindannyian Isten nagy mûvét együtt, azt a csodát, hogy a semmibõl teremtette meg a világot, az embert. Várakozunk a csodára, felkészítjük lelkünket az ünnepre. Elgondolkodunk, magunkba mélyedünk. Nagy József kanonok: Advent négy vasárnapja a várakozásról szól. Adventi hagyomány a hajnali mise, amely ebben az idõszakban hétköznaponként hat órakor kezdõdik. Szombaton 18 órakor, vasárnap pedig 9 és 18 órakor van mise. Az elsõ és második adventi vasárnap színe a lila, amely a bûnbánatot, az önmegtagadást jelképezi. A harmadik a rózsaszín, az öröm, mert már közeledik Jézus eljövetele. Karácsony napjától egyre hosszabbak a nappalok. A világosság, a jó gyõzedelmeskedett a sötétség, a gonosz felett. Fórum a tapolcai kórház struktúraváltásáról Folytatás a 4. oldalról A fórumon elhangzott, hogy az aktív sebészet és belgyógyászat miatt orvosok és fõorvosok hagyták el a kórházat, valamint jól képzett szakdolgozók, akiket szerettek a betegek. Hiába fejlesztik a pulmonológiai osztályt, és a krónikus belgyógyászatot, ahol nincs szülészet, aktív belgyógyászat és sebészet, az nem kórház, csak egészségügyi intézmény. Ferenczi Gábor, a Jobbik országgyûlési képviselõje a fórum végén csalódásának adott hangot. Azért jöttem, mert arra számítottam, arról tárgyalunk, hogyan tovább, mi módon tudnánk megszüntetni a kialakult helyzetet, de az illetékesektõl sajnos nem érkezett számomra megnyugtató válasz. Adventi gyertyagyújtás a köztéri óránál Gyertyagyújtásra vár minden érdeklõdõt az adventi vasárnapokon a Városvédõ és Szépítõ Egyesület. A városvédõk a korábbi évekhez hasonlóan a Flórián téri óránál várják az ünnepre készülõket. Az idén december másodikán, kilencedikén, tizenhatodikán és huszonharmadikán 15 órakor kezdõdik az ünnepség. Felleltük közös múltunkat Közösen kutatjuk a Tarányi-Oszterhuber család történetét A Tarányi-Oszterhuber család történetének kutatása során talált egymásra a horvátországi Draskovec és Sümeg városa. Oszterhuber György építtette Draskovecben a Szent Rókus templomot. A Sümeg melletti Nyírlakon a Tarányi család kastélya és hatalmas birtoka ma is áll. Egészségügyi intézményként hasznosítják, sérültek bentlakásos intézeteként. A család felújított kápolnája a kastélytól nem messze, az erdõ mellett található egy tisztáson. A család kutatását mindkét településen folytatták, majd felfedezték a közös gyökereket. A draskoveciek még a nyáron felvették a kapcsolatot a sümegi városvezetéssel. Megtekintették az emlékeket, beszélgettek arról, hogy saját településén ki hogyan õrzi azokat, majd meghívták a sümegi küldöttséget az augusztusi Szent Rókus templomi búcsúra. Az újabb látogatás sem váratott magára sokáig, az õsszel a draskoveci egyházközséghez tartozó településekrõl közel 200 fõ érkezett Sümegre. A vendégeket dr. Kulcsár Ferenc alpolgármester fogadta és vezette el a mûemlékekhez. A Ferences Kegytemplom történetérõl, az ott megtörtént csodákról, az épületrõl Paszkál atya tartott ismertetõt, majd a szomszédos Püspöki Palotában Szokoliné Kocsis Mária vezette végig az érdeklõdõket. A látogatóknak leginkább az épen maradt Szent Márton kápolna tetszett, sokat kérdeztek a képek történetérõl. A csoport tagjai megtekintették a többi kiállítást is, majd a Plébániatemplomba indultak, amelyben délben Matija Vonic draskoveci atya, valamint Nagy József sümegi kanonok közösen mondott misét a két nép barátságáért és Oszterhuber Györgyért. A vendégek délután felkeresték a nyírlaki kápolnát, az Oszterhuberek temetkezési helyét. A horvátországi delegáció vezetõi jövõ tavasszal látják vendégül településükön a sümegi érdeklõdõket.

7 2012. november Sümeg és Vidéke 7 Ünnepi készülõdés Sümegen Karácsony kopogtat Fotópályázat Sümeg téli arcai Családi adventi délután A Kisfaludy Mûvelõdési Központban idõpont: december 9. vasárnap óra Program: Csillagösvény, családi játékok nyereményekért Ajándék filmvetítés Játék csere-bere, hozz egy játékot és vigyél el egy másikat Adventi játszóház gyermekeknek, karácsonyfadíszek készítése Terítsük meg az ünnepi asztalt, ünnepi asztaldíszek készítése Karácsonyi süti-party, ötletbörze, receptcsere, süteménykülönlegességek bemutatása, recept ismertetõ Ünnepi kínálatunk december 4. kedd óra Az utolsó hegycsúcs címû film vetítése December 6. csütörtök 10 óra Mikulás show Mutyi bohóccal Mikulásvárás a Flórián téren 16 óra December 11. kedd 17,30 ll. János Pál a fehér ruhás vándor címû film vetítése December 15. szombat 16 óra Gyógyítsatok-legyetek mind gyógyító lelkületõek Kellermayer Miklós elõadása a Ferences Kegytemplomban December 15. szombat 18 óra a Cantus Musical Együttes gálakoncertje December 13., 10 és 14 óra Micimackó karácsonya zenés mesejáték a Fogi Színház elõadásában December 18. kedd 10 óra Égbõlpotytyant Mikulás címû film vetítése December 22. szombat 15 óra városi karácsonyi ajándékmûsor Vidám elõszilveszteri est A Bulvárszínház elõadásában Randevú Párizsban Vígjáték 2 felvonásban December 29-e szombat 15 óra Szereplõk: Harsányi Gábor, Beleznay Endre, Csala Zsuzsa, Várkonyi András, Farkasházi Réka, Straub Dezsõ, Sáfár Anikó, Böröndi Tamás Pezsgõs koccintás, tombolasorsolás Az utalvány ára 1500 forint Pályázhat: bármely természetes személy 14 év felett. Feltételek: Valamennyi képet elõhívott/ fotó minõségben nyomtatott formában és CD-n is be kell nyújtani! A fotó fekete-fehér és/vagy színes kidolgozású papírkép lehet A fotó mérete A/4-es. Az elkészült képet.jpg vagy.raw formátumban, kétféle méretben: kis felbontásban: 630 x 420 pixel, valamint nagy felbontásban 3600 x 2400 pixel álljon rendelkezésre. Egy pályázó 1 fekete-fehér, vagy színes, a nyilvánosság elõtt még nem szerepelt felvétellel pályázhat. Közönségdíjas szavazás: a legtöbb lájkot kapó kép könyvjutalomban részesül. A szavazás a Kisfaludy Mûvelõdési Központ facebook-os oldalán lesz elérhetõ december között. A beadott pályamunkát jeligével kell ellátni a jeligét kérjük megnevezni (fotó-kímélõ íróeszközzel) a beadott fotó hátulján. Adventi forgatag Sümeg barokk fõutcáján december 14- én 14 órától Karácsonyi kézmûves vásár Gasztronómiai ételkülönlegességek kóstolása, vásárlása, mézeskalács, bejgli, kürtöskalács, sült gesztenye, forralt bor, pálinka, illatos teakülönlegességek Harang csendül, ének zendül ünnepváró karácsonyi versekkel és dalokkal Sümeg téli arcai fotópályázat kiállítása az Árkádok galériában Karácsonyfadíszítõ verseny Karácsonyi fényjáték Szeretettel várjuk, készüljünk együtt az év legszebb ünnepére! Mindenkit szeretettel várnak a szervezõ Kisfaludy Mûvelõdési Központ munkatársai Továbbá, lezárt a fotón is feltüntetett jeligés, kis borítékban mellékelje a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, címét. Csak valamennyi feltétel teljesítésével fogadjuk el a beadott pályázatokat! A pályamunkák beadási helye és határideje: Kisfaludy Mûvelõdési Központ, december 7. (személyesen vagy postai úton) A beérkezett anyagból szakmai zsûri választja ki a díjazott, illetve a kiállításon bemutatandó alkotásokat. A pályamunkákat nem adjuk vissza, késõbbi megjelentetésének jogát fenntartjuk. Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: december 14., 17 óra. Barokk belváros Árkádok galéria Díjak: I. helyezett: megjelentetés képeslap formában, valamint digitális képkeret II. helyezett: digitális képkeret III. helyezett: 5000 forintos vásárlási utalvány Különdíj: könyv A Kisfaludy mûvelõdési Központ ünnepi ajánlata Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra kulturális élményt! Mozifilm csomag Felnõtteknek január 15. kedd 18 óra James Bond Skyfall január 29 kedd 18 óra Amerikai pite - A találkozó február 12. kedd 18 óra Elhajlási engedély Az utalvány ára 1000 forint Gyerekeknek december 27. csütörtök 10 óra Madagaszkár december 28. péntek 10 óra Merida, a bátor január 8. kedd 18 óra Asterix és Obelix Isten óvja Brittaniát Az utalvány ára 800 forint

8 november Minõsített hastáncosok Egy arany, három ezüst és egy bronz minõsítést szerzett Mikola Nikoletta, valamint az általa vezetett csoportok tagjai az ötödik Westoriental Dunántúli Hastáncfesztiválon. A versenyen, korosztályonként, stílusonként, szintenként bontva, csoportos és szóló kategóriákban lehetett indulni. Összesen 26 csoport és 23 egyéni versenyzõ mérte össze tudását. A hastáncosok egy fellépés után Városunkból Mikola Nikoletta és csoportjai neveztek be. Mikola Nikoletta elhozta a legrangosabb kitüntetést, profi szóló kategóriában az aranyat. MiNiTa Belly Group az amatõr kiscsoportos kategóriában ezüst minõsítést Farkasok házi versenye Számos harcos vett részt a Farkasok csapat brazil jiu jitsu házi versenyén november 11-én. A versenyt a csoport vezetõje és edzõje, a sokszoros bajnok Molnár Gábor szervezte. Az éles küzdelemben az alábbi sümegi versenyzõk értek el dobogós helyezést. Óvodás Szabó Csongor Élen a Sarki ABC csapata szerzett. MiNiTa Belly Group amatõr nagycsoportja szintén ezüstöt kapott a zsûri értékelése alapján. Kalila félprofi táncosai nagycsoportos kategória ezüst, kiscsoportban bronz minõsítést szereztek. A szakmai zsûri egyik tagja, a városunkban is többször oktatott és bemutatkozott Schäfer Katalin nemzetközileg elismert táncos, koreográfus, oktató, akit szeptemberi sümegi tartózkodása idején kérdeztünk, elmondta, a városban sokan kedvelik a keleti kultúrát és magas szintû a hastánc oktatás. A hastánc a nõiség kifejezõje, sport, azon kívül komoly a közösségteremtõ ereje. õ maga is több oktatást tartott a városban. Sok az érdeklõdõ és tehetséges hölgy, többségük a fellépést is vállalja. A sümegi csoportok országos elismertségnek örvendenek, a versenyekrõl mindig érmekkel térnek haza. Már az elsõ itt tartózkodásom idején megkedveltem a várost, a különös hangulatát, a vendégszeretetét válaszolta kérdésünkre Katalin. 2. Tóth Bálint és Kapai Marcell 3. Papp Levente Óvodás Bock Csaba Kisiskolás Kalla Henrik Diák Halász Regina 3. Kapai Márk Diák Halász Benjámin 2. Kalla Levente 4. Holcsek Krisztián A Sarki ABC csapata nyerte az OLLÉ városi kispályás labdarúgó bajnokság évi õszi fordulóját. A gyõztesek 19 pontot szereztek. A második helyezett FC Rangers, valamint a harmadik helyen végzett Galatasirály egyaránt 16 pontot gyûjtött. A Vakegerek és a New Generation pontszáma 12 lett, a 49 játékosai 10, a Hétfõi csapat 9, az Aranykorsó sörözõ 8 a Next FC 1 ponttal zárta a bajnokságot. A gólkirály 22 góllal a Sarki ABC játékosa Németh András lett. A sport népszerûsítése Mozdulj Sümeg elnevezéssel sportdélutánt szervezett a Sümeg Városi Sport Egyesület Tömegsport Szakosztálya, valamint a Ramassetter Vince Általános Iskola november hetedikén, tudtuk meg ifj. Németh Zoltán szervezõtõl. A közös zenés bemelegítést követõen kezdõdtek a versenyek, a fiú és a leány labdarúgó torna, az alsó tagozatosok sorversenye, anya-lánya floorball mérkõzés, nõi aerobik torna, valamint a tanárok és szülõk gálamérkõzése. A versenyeket vezette és a lebonyolításban részt vett Hegedüs Ibolya, Markó Gergõ, Szabó Tamás, Renczes Ákos, Kunoss Szabolcs, Diós Ferencné, Kaposiné Tróbert Mária, Illés Ibolya, Németh Zoltán. Mint a szervezõtõl megtudtuk, a hagyományteremtõ szándékkal szervezett délután célja az egészséges életmódra nevelés, valamint a sportágak bemutatása, megkedveltetése. A Ramassetter iskolában tartott programra 250 gyerek és 50 felnõtt fogadta el a meghívást. A fiúk eredménye: gyõzött a Kisfaludy senior csapat, második lett a Sümeg Városi Sport Egyesület U19 szakosztálya, harmadik pedig a Kisfaludy junior. A lányoknál a legjobbnak bizonyult a Kisfaludy l. csapat, második lett a Sümegcsehi l, harmadik a Ramassetter l. csoport. Ezüst érem a legkisebbeknek Ugyan még csak most áll össze a leány mini korcsoportos röplabda csapat, és mindenki keresi a helyét az új felállásban, de máris másodikként tértek haza a versenyzõk az idei tanévben lebonyolított elsõ versenyükrõl. A mini korosztályból többen kiöregedtek és felkerültek a gyermek korúak csoportjába. Tatabányára november elején kilenc csapat kapott meghívást a tornára, tudtuk meg Szabó Tamás testnevelõ tanár, edzõtõl. A résztvevõk között olyan nagy létszámú iskolák is voltak, mint Szombathely, Kaposvár és Tatabánya. A Ramassetter iskolát Blázsovics Dorka, Pupos Viktória, Fülöp Petra, Takács Panna, Sótonyi Cintia, Marton Gabriella, Fábián Dzsenifer, Takács Ronetta képviselte, valamint Szente Regina, akinek ez volt az elsõ mérkõzése. A helyezés értékét növeli, hogy a lányok kettõ kivételével fiatalabbak voltak, mint a többi csapat tagjai tudtuk meg Szabó Tamástól.

9 2012. november Sümeg és Vidéke Kupakgyûjtés Klaudia és Péter gyógyulásáért Városunk két mozgáskorlátozott fiatalja, Benczúr Klaudia és Kovács Péter várja a mûanyag kupakok felajánlását. A fiatalok a kupakokat a gyûjtõhelyre szállítják, majd a befolyt összeget az életük minõségét javító gyógyászati segédeszközökre fordítják. Az adományokat továbbra is várják a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sümegi csoportja telephelyén, a volt mentõállomáson, hétfõnként 9 és 11 óra között, valamint dr. Vincze Dóra fogorvos a kórház területén levõ rendelõjében rendelési idõben, és a Városháza portáján. Adomány a templomnak és az óvodának Szekrénysort, ruhanemût, járókereteket, szájápolási cikkeket adományozott november elején a sümegi Plébániatemplomnak az egyik német máltai szeretetszolgálat, a Malteserhovelhof. Az adományt Nagy József kanonok vette át. A kamiont Sümegre elkísérte Gara Mihály. A mozgássérült Benczúr Klaudiának tolókocsit is hoztak, amelyet személyesen adtak át az adomány szállítói. A helyi óvodát játékokkal ajándékozták meg. A ruhanemût Hugo Gielen ajánlotta fel számukra. Gara Mihály az adománnyal Nyílt nap a gimnáziumban Nyílt napra várja december 11-én 8 órára a gimnáziumi képzés iránt érdeklõdõ nyolcadik osztályosokat a Kisfaludy iskola. Az igazgatói tájékoztatót követõen a vendégek órákat látogathatnak, majd a gimnáziumi tanárok interaktív foglalkozásokat tartanak számukra. Az intézmény két kilencedik osztályt indít, a négy éves képzésben részt vevõk egyik fele emelt szinten ta-nulja az informatikát, az öt éves nyelvi osztályban felvételt nyertek angolt vagy németet tanulhatnak. A tizedik osztálytól indul a humán és a reál orientáció. A kis létszámú intézményben családias légkörben, nyugalomban folyik az oktatás. A vidékiek kollégiumi ellátást kérhetnek. A rászoruló kilencedik osztályosokat szociális ösztöndíjjal támogatják. 9 Jó gyakorlatok Sümegen Referenciaiskola címre pályázik a Kisfaludy Sándor Gimnázium. Az intézmény az előminősítésen megfelelt. A TÁMOP / Add tovább! felkészülés az értékelvű szakmai tevékenység elterjesztésére a Kisfaludy iskolában című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében forintot nyertek, amelyet a felkészülésre, a hozzá kapcsolódó oktatásra, valamint technikai eszközök beszerzésére fordítanak, tudtuk meg Tobakné Bella Mária projektmenedzsertől. A referenciaintézmények az általuk bevezetett és bevált jó gyakorlatokat tölthetik fel egy erre a célra létrehozott portálra, ahol a többi iskola is megtekintheti azokat. A referenciaiskolai cím elnyerése rangot jelent, az intézményben folyó munkát minősíti. Az intézmények hálózatban vannak, tanulhatnak egymástól. A projekt megvalósulásával a Kisfaludy Sándor Gimnázium - AMI a térség referenciaközpontja kíván lenni, komoly szerepet vállalva a térség iskoláinak együttműködésében.

10 10 Sümeg és Vidéke november November: a fogászati hónap Ne feledje: évente kétszer vegyen részt fogászati szûrõvizsgálaton Közismert tény, hogy a fogszuvasodás és a fogágybetegség népbetegségnek számít. Hazánk lakosságának csaknem 100%-át érinti. Ezenkívül Magyarországon sajnos drámaian magas a szájüregi daganatok okozta halálozás. Férfiak és nõk messze elsõ helyen állnak Európában! A fogászati hónap alkalmából a szájhigiénia és a rendszeres fogorvosi szûrés fontosságát szeretném hangsúlyozni. Tapasztalataim szerint sajnos sok a hiányosság a fogápolási ismeretek területén. Fogápolás tekintetében hazánk az utolsó helyen áll az uniós rangsorban es felmérés szerint Magyarországon évente átlagosan 3,8 tubus fogkrémet és 1,4 darab fogkefét használtak az emberek, miközben az ajánlott menynyiség 10 tubus fogkrém és 4 fogkefe! Az ép fogsor magabiztossá tesz, az alapos rágáshoz pedig elengedhetetlen: érdemes rá odafigyelni. Az alapos fogilletve szájápoláshoz szükséges a jó technikával, megfelelõ fogkefével és fogkrémmel végzett fogmosás naponta minimum két alkalommal. Elengedhetetlen a naponta végzett a fogköz, illetve nyelv tisztítás és a szájöblögetõk használata is! Sokan nem ismerik az ehhez szükséges eszközöket, illetve tisztítás technikáját ezért a rendelõben kiemelten fontosnak tartjuk a helyes fogápolás ismertetését a betegeinkkel. A fogkõtõl minél hamarabb meg kell szabadulni. Évente kétszer, érdemes alapos (fogorvos vagy dentálhigiénikus általi) fogsortisztításon átesni! Színezõ tabletta (ún. plakk festõ) segítségével ellenõrizheti, hogy hatékony volt-e a fogmosás. Ezt a tablettát fogmosás után kell bevenni. Azok a helyek, melyek beszínezõdnek mutatja, hogy hol található még lepedék. Az egészség védelme szempontjából fontos a száj egészségének megóvása. A rendszeres fogászati szûrõvizsgálat nemcsak a szájüregi megbetegedések többségét segít felismerni, hanem általános megbetegedések (pl. cukorbetegség, bizonyos szívbetegségek, vérképzõrendszeri betegségek ) szájüregi tüneteit is. A félévente végzett szûrõvizsgálat segít idõben felfedezni a fog- és szájbetegségeket és a daganat megelõzõ állapotokat. A korán felfedezett fogbetegség rövidebb idõ alatt és kevesebb fájdalommal gyógyítható. Az idõben elvégzett fogmegtartó kezelésekkel hosszú távon megõrizhetjük a fogakat így a költséges fogpótló beavatkozásokat is megelõzhetjük. Tudom, nehéz legyõzni a félelmet, de minél többet várnak, annál gyötrõbb lesz a fájdalom és hosszadalmasabb a beavatkozás, vagy már menthetetlenné válik a fog! Ennek elkerülése érdekében félévente vegyenek részt szûrõvizsgálaton és figyeljenek oda a rendszeres és helyes fog- és szájápolásra. Dr. Vincze Dóra Fogszakorvos Vizsgáltassuk át a lakás fûtési rendszert, az autó biztonsági berendezéseit Ma már sok kocsiban van GPS, annak koordinátáit bediktálva biztos, hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt megérkezik a segítség. Aki balesetet észlel, nagyban megkönnyíti a mentõk munkáját, ha odamegy a helyszínre, megnézi, hányan sérültek meg, ha eszméletüknél vannak és tudnak beszélni, megkérdezi, milyen testrészük fáj, tudtuk meg Kovács Tibortól, a mentõállomás vezetõjétõl. Ahhoz, hogy minél elõbb megérkezhessen a segítség, a pontos címet kell megadnia a bejelentõnek. Ma már sok kocsiban van GPS, annak koordinátáit bediktálva biztos, hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt megérkezik a segítség. Balesetnél senki ne álljon meg bámészkodni, azzal ugyanis a mentésre érkezõk munkáját nehezíti. Akit autóval közlekedve útközben ér el az ónos esõ, álljon le egy biztonságos helyen, és várja meg, amíg az út ismét járható lesz. Útnak indulás elõtt érdemes tájékozódni a várható idõjárásról, és megfelelõen felkészülni arra, hogy esetleg hirtelen kedvezõtlenné válik az. Fontos az autó megfelelõ téli felkészítése, a hólapát, a hólánc megléte. Az utazókat megvédheti a megfázástól, ha csomagolnak meleg takarót, forró italt, ételt, és jó, indulás elõtt feltöltik a telefonjukat, hogy baj esetén tudjanak segítséget kérni. Fontos, hogy tele tankkal induljanak útnak, így elakadás esetén tudják tartani a bent ülõk számára kellemes hõmérsékletet. A téli sportok kedvelõi már várják, hogy leessen az elsõ hó. Ezek nem veszélytelen sportok, még a gyakorlottakkal is történhet baleset mondta Kovács Tibor. Minden sportághoz kifejlesztették a szükséges védõfelszereléseket. Azokat megvásárolni vagy bérelni jobb és olcsóbb, mint esetleg egész életen át viselni egy sérülés következményeit. Síelni, korcsolyázni lehetõleg társasággal menjünk, ha baj van, a többiek tudnak segíteni. A legbiztonságosabbak a kijelölt pályák, ahol van megfelelõen kiképzett személyzet, a kezdõk tanácsokat is kaphatnak. Aki úgy érzi, nagyon fázik a végtagja, menjen szobahõmérsékletû helyre és várjon, amíg fokozatosan felmelegszik. Forró vízbe tenni a végtagot tilos és ártalmas. Az át nem vizsgáltatott fûtõtestek minden télen követelnek áldozatokat. Érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a készüléket, és beszerezni úgynevezett csipogót, amelyik figyelmeztet arra, ha mérgezõ gázok kerültek a levegõbe. A mentõ hívószáma: 104

11 2012. november Sümeg és Vidéke Idõseink védelme Bûnmegelõzési tanácsok Az idõsek sérelmére leginkább elkövetett bûncselekmény a lopás. Ezek közül is elsõsorban lopás (alkalmi lopás, zseblopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, pénzváltásos lopás, kórházi lopás) csalás, sikkasztás és rablás. Az elkövetõk kihasználják, hogy az áldozatok jószívûek, hiszékenyek, egyedül élnek. A biztonság nagyon sok esetben nem pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése! Személyi biztonsága és értékei védelmében az alábbiakat javasoljuk: Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére mit tehetünk? Bevásárlását lehetõség szerint nappalra idõzítse! Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet jelentenek! Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra! Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külsõ zsebébe, azokat belsõ zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson! Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN azonosító kódját, mert ennek ismeretében a tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely ATM automatából! A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról! Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit! Gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja nyitva! A vállra akasztható táskát ne csapja a háta mögé, hanem tartsa a teste elõtt, vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat hozzá. Idegen kérésére ne váltson fel pénzt! Besurranásos lopások megelõzésére mit tehetünk? A besurranásos lopásokat jellemzõen családi házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benn a kulcsot! A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy otthonról! Otthonának 11 kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az elkövetõk ismerik a dugi helyeket! Bejárati ajtajára szereltessen megfelelõ biztonsági zárakat! Ha csengetnek, ellenõrizze, ki keresi, használjon széles látókörû optikai kitekintõt! Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntõl! Kérjen igazolványt, ellenõrizze azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne engedje be az idegent! Az értékekeit ne hagyja elõl, zárja el, lehetõleg lemez- vagy pénzkazettákba! Ha rajtakap egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele. Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, õk is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége. Tapolca Rendõrkapitányság Sümegi Rendõrõrs 8330 Sümeg, Kossuth u. 34. Telefon: 06-87/ / Téli gondoskodás házi kedvenceinkrõl A langyosan kitett étel, valamint a langyos víz a háziállat egészségét védi a téli fagyokban. Dr. Capári Balázs állatorvost arról kérdeztük, hogyan óvhatjuk meg a téli hónapokban házi kedvenceinket a betegségektõl. Az egész évben a szabadban levõ kutyák jobban viselik a zord idõjárást, de nekik is szükségük van egy helyre, ahol menedéket lelnek a szél, a nagy hideg és a csapadék ellen mondta a szakember. A kutyaház különösebb hõszigetelést nem igényel, de melegebb és kényelmesebb lesz, ha kibéleljük már nem használt takaróval, kabáttal, pulóverrel. A pórázon tartott állatoknál ügyeljünk arra, hogy annak hossza elérjen a kedvezõtlen idõjárástól megvédõ helyig. A macskákkal nincs különösebb gond. Többségük a lakásban él, amelyik pedig a szabadban, az keres magának olyan helyet, ahova bevackolhatja magát. A fagyokban rendszeresen kell nézni az állat ivóvizét. Ha befagy, langyos vízzel pótoljuk azt. Egy kisebb testû kutya 4-5 decilitert fogyaszt naponta, egy nagy akár két litert is. Sokan azt tartják, az állat a hóból fedezi a folyadékszükségletét. Csakhogy a hótól megfájdulhat a torka, megbetegedhet. Ha a havas, felsózott járdán végezzük a házi kedvencünk napi sétáltatását, miután hazaérkeztünk, mossuk meg alaposan a lábát, a lábujjai közötti részt, majd töröljük szárazra. javasolta Capári Balázs. Néhány helyen már lehet kapni úgynevezett kutyacipõt, aki teheti, szerezze be, ugyanis betegségektõl védi meg az állatot. Fázósabb, rövid szõrû kutyákra adjuk pulóvert, amely melegen tartja a testét. Az állatorvos szólt arról is, hogy sok négylábú a szilveszteri petárdázáskor úgy megijed és elszalad, hogy soha többé nem kerül haza. Érdemes ezekben az órákban bezárni a kutyát olyan helyre, ahonnan nem tud elszökni, idegesebb természetûek számára pedig az állatorvosnál nyugtató tablettát beszerezni. Egyre jobban terjed, hogy a kutyába chipet ültetnek, amely tartalmazza a gazdája adatait. Az állatnak az semmilyen kellemetlenséget nem okot, felhelyezése sem fájdalmas, viszont ha elveszik, a megtaláló beviszi egy állatorvosi rendelõbe, ott leolvassák azt, és tudják, kit kell értesíteni, hogy megtalálták azt. Capári Balázsék is fogadtak be kidobott, elkóborolt kutyákat. Az egészségügyi vizsgálatot és oltásokat követõen addig gondoskodnak róluk, amíg nem jelentkezik egy befogadó, aki tudja, mivel jár a felelõs állattartás.

12 12 Sümeg és Vidéke november Díjakat alapítottak az öregdiákok Fél évszázad múltán is kötõdnek egykori iskolájukhoz A középiskola jelenlegi helyzetérõl, valamint az Ordo Militaris Teutonicus kialakulásáról és tevékenységérõl hallgattak meg elõadást a Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre tagjai az október végén Sümegen tartott elõadáson. A program kora délután a városi temetõben kezdõdött, ahol a kör tagjai és az iskola jelenlegi diákjai koszorút helyeztek el az elhunyt tanárok sírján. A rendezvény a gimnázium hangversenytermében folytatódott, ahol Tobakné Bella Mária alelnök üdvözölte a megjelenteket, majd Szeidlné Lakos Éva igazgató beszámolt az intézményben folyó munkáról. Elmondta, két osztály indítására kaptak lehetõséget. A négy éves képzésben részt vevõk egyik fele emelt szinten tanulja az informatikát, náluk a cél az elõrehozott érettségi vizsgát követõen a felsõfokú tanulmányokra való felkészítés. Az általános gimnáziumi képzést választók többsége beiratkozáskor még nem döntötte el, milyen pályát Az öregdiákok közül többen közülük díjat alapítottak a valamely tárgyból a tanév során kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákok számára. választ, így a döntés számára négy évvel kitolódik. Az öt éves idegen nyelvi képzésre a jó tanulók nyernek felvételt. Az iskola számos szakkört, sportkört, tanórán kívüli elfoglaltságot kínál minden diák számára. Rátosi Ferenc polgármester, az Ordo Militaris Teutonicus komturja elemezte a lovagrendek kialakulásának körülményeit, szerepüket a középkori viszonyok között. Ma már csupán karitatív feladatokat látnak el a lovagrendek, segítik a leszakadó rétegeket mondta, majd fotókon bemutatta a HIPP cég élelmiszeradományának érkezését, a raktározást majd a rászorulókhoz való eljuttatás folyamatát. Elhangzott, a lovagrend Sümegre és Pápára szállít adományt évente több alkalommal, amelyet a térség rászorulói, egészségügyi és gyermekintézményei kapnak. A leszakadókat háztartási eszközökkel, ruhanemûvel is segítik, valamint mikulásra és karácsonyra játékokkal ajándékozzák meg az óvodásokat. Kaiser Mihály, az Öregdiákok Baráti Köre elnöke örömét fejezte ki, hogy a éve érettségizettek közül is többen részt vettek a találkozón annak ellenére, hogy néhányan órákat utaztak. A csaknem 600 tagot számláló baráti kör tagjai tavasszal Budapesten, õsszel Sümegen találkoznak. Többen közülük díjat alapítottak a valamely tárgyból a tanév során kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákok számára. Rátosi Ferenc polgármester, Kaiser Mihály, az Öregdiákok Baráti Köre elnöke és Szeidlné Lakos Éva, a gimnázium igazgatója Kovács Norbert Príma díjas Kovács Norbert és a sümegi néptáncosok Príma díjjal jutalmazta a szakemberekbõl álló zsûri Kovács Norbert néptáncost, koreográfust, a Népmûvészet Ifjú Mesterét, Örökös Aranysarkantyús Táncost, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnökét, az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület regionális elnökségének tagját. A díjátadáson és az azt követõ gálamûsoron részt vett Szerencse Károlyné, a Kisfaludy Mûvelõdési Központ igazgatója, valamint a Sümeg Néptáncegyüttes felnõtt csoportja teljes létszámban, és néhány alsó tagozatos táncos is meghívást kapott. Táncosaink a gálamûsorban is szerepeltek. Kovács Norbertnek, vagy ahogy sokan ismerik, Cimbinek köszönhetjük azt, hogy városunkban ilyen népszerû a néptánc, öt csoportunk van válaszolta kérdésünkre Szerencse Károlyné. A Kiscsõszön élõ Kovács Norbert és felesége, Gaschler Beáta a sümegi hagyományõrzõket is tanítja a néptáncra. Szervezett csoportot óvodásoknak, a Kisfaludy Mûvelõdési Központban pedig az iskolások, a fiatalok és a felnõttek sajátítják el elõdeink táncait. A csoportok létszáma egyre nõ, minden évben fesztiválokon, szakmai programokon vesznek részt, ahol jó eredményt érnek el. A táncosok a városi rendezvények és a környékbeli kulturális programok állandó szereplõi. Meglepõdtem, amikor értesültem arról, hogy én leszek az egyik díjazott válaszolta Kovács Norbert. Elismert szaktekintélyekbõl állt a jelölti kör, többen már az idõsebb korosztályhoz tartoznak, akiknek az életmûve is méltó a díjazásra. Jól esett, hogy mégis én, egy fiatal ember lettem méltó erre. Úgy érzem, az elismerés nem csupán nekem, hanem a magyar néptánc kultúrának is szól. Örömmel tapasztalom, bármerre járok, hogy a néptánc egyre népszerûbb. A táncban is veszünk át minden korban külföldrõl stílusokat, amelyek élnek is egy ideig, de mivel a magyar kultúrában nincsenek gyökereik, lassan elhalnak. Mi pedig visszatérünk a néptánchoz, ami a miénk.

13 2012. november Sümeg és Vidéke 13

14 14 Sümeg és Vidéke november

15 2012. november Sümeg és Vidéke 15

16 16 Sümeg és Vidéke november

17 2012. november Sümeg és Vidéke 17

18 18 Sümeg és Vidéke november

19 2012. november Sümeg és Vidéke 19

20 20 Sümeg és Vidéke november

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben