egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól"

Átírás

1 Sümeg és Vidéke 24. szám November közérdekû önkormányzati havilap Lovas hagyományaink õrzõi Az országban egyedülálló a sümegi kopófalka Balázs atya áldásával vette kezdetét a 22. Vadászlovaglás. A hagyományõrzõ lovagláson csaknem kétszázan vettek részt, nyolcvanan lóháton, a többieket egyesület, az Ausztriából, Németországból és Lengyelországból érkezett csapat november 10-én délelõtt vonult a váristállótól a Ferences templomig. Egy autóból illatanyagot, úgynevezett nyomot fektetnek le, amelyet a Magyarországon egyedülálló kopó falka követ, a lovasok pedig vágtáznak a kutyák után. A lovaglást úgy szervezték meg, hogy a legizgalmasabb részeket a kocsikon ülõk is élvezhessék. A ló okos állat, hiszen megismeri a gazdáját mondta d r. Barsi Balázs. nyomot, majd a vadászat végén jutalmat kapnak, egy nagy adag húst. Egy német hölgy, aki elõször vett részt a programon, dicsérte a szervezést és a tájat. Ilyen csodálatos helyen még nem lovagoltam, pedig közel húsz éve veszek részt különbözõ európai versenyeken, találkozókon mondta. Az a jó, hogy a hatalmas területen folyhat a kutyák követése, nem botlunk állandóan kerítésekbe, tiltó táblákba. A pálya megítélésem szerint közepes nehézségû, és nagy szerencse, hogy süt a nap. Vidámabbá, hangulatosabbá teszi az egészet. Többen fényképezõgéppel mentek a terepre. Az ország egyetlen vadász kopó falkája lovas kocsival és autókkal vitték ki az erdõbe. A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület által szervezett program célja, hogy a lovas hagyományõrzõk találkozzanak, megismerjék egymás hagyományait. A szervezõ Capári Róbert elmondta, Sümeg és környéke erdei, tisztásai alkalmasak a vadászlovaglásra. A résztvevõk többsége évek óta ellátogat a rendezvényre, de minden évben köszönthetnek újakat is. A város lakossága is megtekintheti, ahogy a hazai és a környezõ országokban mûködõ hagyományõrzõk korhû ruhában vonulnak végig a városon, majd mennek ki Bárdiótagra. A több magyar Az indulás elõtti pillanatok A lovakra számos történelmi korban szüksége volt az embernek. A menet a fõutcán vonult végig, majd a posta sarkánál balra fordulva indult ki Bárdiótagra. Capári Róbert kérdésünkre elmondta, hogy a vadászaton nem állatokat ejtenek el, az ugyanis tilos, hanem nyomkövetés folyik. A közel negyven kutyából álló falka tagjai kis pihenõkkel több menetben üldözik a A német természetfotós elmondta, egy hagyományõrzõ klub tagjaitól hallott a rendezvényrõl, és azonnal jelentkezett. Nem csupán a lovas programot örökítette meg, hanem a részt vevõ csoportok egyenruháit is.

2 2 Sümeg és Vidéke november Hivatalba lépett az új jegyzõ Dr. Kiss Csilla Magdolna látja el november 15-tõl a jegyzõi feladatkört. Az új jegyzõt a rendkívüli képviselõtestületi ülésen iktatták be hivatalába az önkormányzat képviselõtestületének tagjai. Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyzõvé választása elõtt a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezet vezetõje volt. Decemberi lapszámunkban interjút közlünk dr. Kiss Csilla Magdolnával Dr. Kiss Csilla Magdolna eskütétele FELHÍVÁS Sümeg Város Önkormányzata várja azon vállalkozók jelentkezését, akik a csatorna beruházásban részt kívánnak venni. A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal titkárságán adhatják le. Több kérdésben döntött a képviselõ testület Az egészségügyi intézmények a térség betegeit is ellátják, valamint a város továbbra is vállalja iskolái fenntartását. A képviselõtestület október végén tartotta munkaterv szerinti ülését. Az egészségügyi ellátásra egyre kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok a központi költségvetésbõl, a finanszírozás ugyanis lakosságarányos, a népesség pedig csökken. A lakosságszám nem csupán kevesebb lesz, hanem nõ az idõs korúak aránya, derült ki dr. Gergely György egészségügyi koordinátor beszámolójából. Városunk lakosságának korcsoport szerinti beosztása január hónapban a következõ volt: 0-18 éves 1108 fõ, éves 3971 fõ, 61 éven felüli 1375 fõ Az elõterjesztésbõl kiderült, hogy az idõsek otthona férõhelyeinek száma nõtt, és további növelés indokolt. A fogászati ellátás két körzetben folyik. Dr. Vincze Dóra a Kompanik Zsófia út 6. szám alatt, a kórház területén végzi a fogászati ellátást, Rozner Zsuzsanna a Deák Ferenc út 2. számú épületben rendel. A foglalkozás-egészségügyi ellátást dr. Dénezs Magdolna a kórház belgyógyászati épületében végzi. A védõnõi szolgálat új helyre, az Árpád utcai volt alsó óvodába költözik. A járóbeteg szakellátó központban modern épületben és korszerûen felszerelt rendelõkben látják el a város és térsége betegeit. Jelenleg az önkormányzatok még nem kapták meg a központi tájékoztatást a különbözõ iskolatípusok normatíváinak alakulásáról, valamint kérdéses, hogy a jövõre esedékes állami megszorítások miatt az önkormányzatok mennyi pénzbõl gazdálkodhatnak majd. Ennek ellenére az ülésen elhangzott, a város nem kíván lemondani sem az általános sem a középiskolájáról, így vállalja azok mûködtetését. A képviselõtestület döntése értelmében a balesetveszély és a zajártalom csökkentése érdekében a Táncsics utca elejére és végére 30 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztek ki az ott lakók kérésére. Hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek szervez felzárkóztató és szabadidõs programokat a Nagycsaládosok Sümegi Egyesülete, ha megnyeri a TÁMOP tanoda típusú programok címen kiírt pályázatát. Az októberi ülésre benyújtott elõterjesztésben kéri az egyesület, hogy a Ramassetter iskola tegyen javaslatot a programban részt vevõ tanulókra, nyújtson segítséget a közös tanodai és iskolai programok szervezéséhez. A képviselõk hozzászólásukban elmondták, a program minden érintettnek hasznos lehet, majd megszavazták az elõterjesztést. A bölcsõdei gondozási díj valamint a rendõrségnek felajánlott támogatás szerepelt a november 15-i rendkívüli képviselõtestületiülés napirendjén. Jelentõs többlet kiadással jár az önkormányzat számára, hogy sok bölcsõdés korú gyermeket nem rendszeresen és változó idõtartamokra hoznak gondozásra. Ezért a képviselõk úgy döntöttek, ha a gyermek öt napnál többet hiányzik a bölcsõdébõl, akkor mentesül a szülõ a gondozási díj megfizetése alól. 1-5 napig történõ hiányzás esetén ha a távollét nem igazolt a szülõknek gondozási napidíjat kell fizetni. A testület a helyi rendõrõrs számára feladatai ellátására 300 ezer forint támogatást biztosítását szavazta meg. Újabb pert nyert Rátosi Ferenc Mint korábban megírtuk, a Sümeg és Vidéke címû lap májusi számában a volt mozi ügyével kapcsolatban Rátosi Ferenc polgármester a vele készüt interjúban azt nyilatkozta, hogy mindenki vegye tudomásul, az önkormányzatot sem megzsarolni, sem perrel megfenyegetni nem lehet. A fent idézet mondat miatt Budi Ferenc becsületsértési pert indított Rátosi Ferenc ellen. A Veszprémi Törvényszéken november 22-én tartott másodfokú tárgyaláson, ahol sem Budi Ferenc sem jogi képviselõje nem jelent meg, a bíróság kimondta, hogy az idézett mondat egy általánosságban megfogalmazott kifejezés volt. A kijelentés nem alkalmas senki becsületének megsértésére, rossz hírének a keltésére. A Törvényszék minden vonatkozásban helybenhagyta a Tapolcai Városi Bíróság áprilisában hozott elsõfokú ítéletét, mely szerint a becsületsértés vádja nem áll fenn.

3 2012. november Sümeg és Vidéke 3 Pályázat a Ramassetter-házra, a Püspöki Palotára Átadták a csatorna beruházás munkaterületét Elindult a csatorna beruházás, a ciklus legjelentõsebb összegû, hét települést érintõ fejlesztése. A munkaterületet november nyolcadikán adták át. Elbírálás alatt van a Püspöki Palota újabb pályázata. Januártól a 2000 fõ alatti lélekszámú települések nem tarthatnak fenn önálló jegyzõséget, négy község, Bodorfa, Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján már csatlakozott városunkhoz, így az ottani lakosok ügyeit is Sümegen intézik. Rátosi Ferenc polgármestert az aktuális ügyekrõl kérdeztük. A fõutca rekonstrukciója elsõ ütemének átadásakor elhangzott, ha írnak ki megfelelõ pályázatot, lesz folytatás. Jelenleg hol tart az ügy? A Püspöki Palota újabb pályázatának az elbírálása mikorra várható? Elkészült a belváros rehabilitációja II. ütem pályázata, amely 75 millió forint összértékû beruházás lesz. A fõutca felújítás sikeres pályázat esetén a volt ruhagyár épületéig fog tartani. A felújítás a már elkészült szakaszhoz hasonlóan a járdákat, csapadékvíz-elvezetést, és a kandeláberek cseréjét foglalja magában. Terveink között szerepel a Ramassetter-ház belsõ felújítása, melyet szintén 150 millió forintos pályázati támogatással valósítható meg. Már elbírálás alatt áll a Püspöki Palota belsõ tereinek megújulását megcélzó pályázat 300 millió forint értékben. Az 1 milliárd 700 milliós csatorna beruházás elindult, a munkaterület átadás november 8-án megtörtént. Ez a beruházás Sümeget 300 milliós szennyvíztelep bõvítéssel érinti. A város tervezi, hogy az intézményeket napelemekkel szerelnék fel, amely jelentõs költségmegtakarítást jelentene az áramfogyasztásban. Annak 100 millió forintos költségét pályázatból finanszíroznák. A közvilágítás energiatakarékosabbá tételérõl is döntött nemrég a képviselõtestület. A 867 darab lámpatestbõl 296 darabot ledesre cserélnének a szakemberek, a maradék pedig elektronikus elõtétet kap. Az energiafogyasztást így felére tudja csökkenteni a város. A csapadékvíz elvezetésére 94 millió forintot nyert a város. Januártól a járási rendszeren kívül is újabb változás lesz a közigazgatásban. A 2000 fõnél kevesebb lélekszámú települések nem tarthatnak fenn önállóan jegyzõséget. Érinti-e ez, és ha igen, hogyan Sümeg városát? A hatályos új rendeletek értelmében a 2000 fõ alatti településeken nem lehet önálló jegyzõségeket fenntartani. Így ezeknek a településeknek dönteniük kell társulnak egymással a körjegyzõségek kialakítása érdekében vagy egy nagyobb településhez csatlakoznak. Jelenleg Sümeg városához négy település csatlakozott: Bodorfa, Káptalanfa, Nemeshany, Gyepükaján. Ezen települések lakosainak Sümegen történik az ügyintézése. Bazsi és Sümegprága pedig Dabronchoz csatlakozott, így az ügyintézésük részben helyben részben Dabroncon történik. Sokan panaszkodnak, hogy a fûtési szezon kezdetétõl, október közepétõl fõleg esténként rossz a levegõ a városban. Mit lehet tenni ez ellen? A hivatalba is sok panasz érkezik ezzel kapcsolatban. Így felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy a környezetre káros anyagokat, például mûanyagok, kõolaj származékok, ruhanemûk ne égessenek el! Nem csak rendkívül kellemetlen szúrós szagú gázok keletkeznek ekkor, hanem ami még rosszabb, rákkeltõ anyagok és bekerülnek a város levegõjébe! Ez ügyben tervezzük városi rendeletek foganatosítását. A hatályos rendeletet természetesen közzé tesszük. Ha névvel és címmel ellátott bejelentés érkezik kivizsgáljuk az ügyet akár szakhatóság bevonásával is, és szankcionálni fogunk. Elkészült a LIDL áruház, a lakosság várja a nyitást. Lehet tudni, miért késik? Az áruház magánterületen magánberuházásként jött létre. Érdeklõdésünkre a tulajdonosok azt a rövid tájékoztatást adták, hogy egyenlõre nem nyit meg az áruház. Ha ez változik természetesen tájékoztatjuk a lakosságot. Az egész térséget fejleszti a repülõtér Polgári repülési célokat is szolgál a pápai NATO bázis, hangzott el a dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott valamint dr. Áldozó Tamás polgármester sajtótájékoztatóján. A kormány az október végi ülésén döntött arról, hogy a repülõteret vegyes használatú civil és katonai teherszállító gépek fogadására is alkalmas logisztikai csomóponttá fejlesztik. A beruházás mintegy 25 ezer munkahelyet teremt, amely felpörgeti a térség fejlõdését. Ahhoz, hogy a repülõteret meg tudják közelíteni az árut szállító jármûvek, fejleszteni szükséges a vasúti és a közúti közlekedést, amely többek között a 83-as fõút bõvítését is magában foglalja. A jármûipar, a gépipar és az elektronikai ipar területén újabb egymilliárd eurós fejlesztés várható. A repülõtér bõvítése nem csupán a város, de a térség fejlõdését is fellendíti, hangzott el újságírói kérdésre válaszolva. A távolabbról odaköltözõ szakembereknek lakásra lesz szükségük, amely fellendíti az ingatlanpiacot, valamint biztos vásárlóerõt jelentenek, amely vonzza a kereskedõket, a vállalkozásokat. Igénybe veszik a gyermekintézményeket, az egészségügyi ellátást, így ott is fejleszteni kell. Már most is mûködik angol nyelvû iskola a repülõtéren dolgozók gyermekeinek. A beszállítók miatt szükség lesz a bevezetõ utak, valamint a városi infrastruktúra nagy mértékû fejlesztésére is.

4 4 Sümeg és Vidéke november Fórum a tapolcai kórház struktúraváltásáról Mint korábban megírtuk, Tapolcán megszûnt az aktív belgyógyászat és a sebészet. November elején a tapolcai Polgármesteri Hivatalban fórumot tartottak a kórházat érintõ változásokról, ahol jelen voltak az érintett települések vezetõi, a kórház szakmai képviselõi és a helyi politikusok. Dr. Lang Zsuzsanna, a tapolcai kórház orvos-igazgatója kijelentette, a kórház nem zárt be, sokan ugyanis attól féltek az ország egyik legkorszerûbb pulmo-nológiai centrumát hozzák létre komoly pályázati támogatással. Az ápolási osztályra a lakosság elöregedése miatt egyre nagyobb az igény, már most várólista van. Dr. Csonka László nyugalmazott fõorvos a betegek szükségtelen utaztatásáról beszélt, amely, mint említette, nem csupán a költségeket növeli jelentõsen, hanem rontja a beteg gyógyulási, néha életben maradási esélyeit is. Példaként említett egy esetet, amikor a rosszul levõ szívbeteg asszonyt a harmadik kórház tudta fogadni órákkal azután, hogy betették a mentõautóba. A fórumon elhangzott, hogy elõfordult olyan eset az elmúlt hónapokban, amikor a mentõ már nem ért oda a távoli fekvõbeteg intézménybe. A beteg útközben elhalálozott. Toronyi Tibor, aki az aktív osztályok bezárása elleni tiltakozást szervezte, valamint összegyûjtött tíz ezer aláírást, a választói akarat semmibe vételének tartja, hogy mégis meghozták a döntést. A tízezer aláírás nem azt jelenti, hogy ennyien álltak mellénk, hanem azt, hogy ekkora tömeg merte nyíltan felvállalni a véleményét tette hozzá. Több munkahelyen ugyanis közölték a dolgozókkal, ha szerepel a nevük az aláírási íven, búcsút mondhatnak az állásuknak. Dobó Zoltán, a Jobbik Veszprém megyei szervezetének alelnöke kijelentette, hogy a két aktív osztály mielõbbi visszaállítása közügy. A jelenlegi helyzet sérti a térség lakosainak a megfelelõ egészségügyi ellátáshoz való jogát. Amióta nyilvánosságra került, hogy megszûnik az aktív sebészeti és belgyógyászati osztály, az emberek nem a döntés meghozóitól kérdezik a miértet, velük ugyanis nem találkoznak fogalmazta meg hozzászólásában Rátosi Ferenc polgármester hanem tõlünk, települési polgármesterektõl. A betegeket nem érdeklik a közgazdasági mutatók, csupán az, hogy miért kell a közel húsz kilométerre levõ Tapolca helyett Keszthelyre vagy a 37 kilométerre levõ Ajkára esetleg a még távolabbi Veszprémbe utazniuk vizsgálatra. A betegek átirányítása jelentõs túlzsúfoltságot okoz, amit a megnövekedett várólisták is tükröznek az egészségügyi intézményekben. Nyolc évig voltam a megyei közgyûlés egészségügyi bizottságának az alelnöke majd az elnöke mondta Rátosi Ferenc. Rengeteg vita árán, de meg tudtunk gyõzni minden illetékest arról, hogy igenis szükség van a megyében mind a 12 kórházra. Mi a sümegi kórházban rengeteget fejlesztettünk, száz millió forintos mûszerparkunk volt, például a legkorszerûbb laborfelszerelések. Sérelmezem, hogy a struktúra átalakítás elõtt nem vonták be az érintett települések polgármestereit a döntéshozatalba. Bár Sümeg képviselõ testületének nevében Császár László tapolcai polgármester urat levélben biztosítottam arról, hogy Sümeg a lehetõségeihez képest minden támogatást megad az aktív osztályok megtartása érdekében. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Tapolca önkormányzata nem élt a felajánlott lehetõséggel. Örülök, hogy ezen a fórumon ismét hangot adhatok annak az észrevételemnek és kérésemnek, hogy a további esetleges átalakítások az érintett települések vezetõinek bevonásával történjenek. Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere hozzászólásában elmondta, bízik abban, hogy az érintettek legalább részben közös nevezõre jutnak és sikerül az aktív osztályokat legalább részben visszaállítani. Császár László, Tapolca város polgármestere hozzátette, hogy a kórházat a város tartotta fenn, miközben a betegek alig fele volt a város lakosa. Egyetlen település sem járult hozzá a költségeikhez, õk pedig ekkora terhet nem képesek vállalni. Lasztovicza Jenõ az orvostudomány fejlõdését hangsúlyozta, hozzátette, ma már olyan korszerû diagnosztikai és gyógyító eszközök állnak rendelkezésre, amelyekkel az egynapos sebészet keretében meg lehet oldani olyan eseteket, amelyek évtizedekkel ezelõtt több hetes kórházi ápolást igényeltek. A súlyos eseteket eddig is a legkorszerûbben felszerelt centrumokban látták el. Lehetetlen minden kórházat csúcstechnikával felszerelni. Ezért kell központosítani, és a kiemelt ellátó helyeket fejleszteni. Az egészségügy nem a mûszerparktól lesz jó vagy rossz, hanem az orvostól és a szakszemélyzettõl, akik kezelik azokat mondták többen egymás szavába vágva. Magyarországon pedig lassan már orvos sem lesz, mert elvándorolnak külföldre. Folytatás a 6. oldalon Sümeg és Vidéke Közérdekû ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Kiadja: Közmûvelõdési és Információs Közalapítvány Sümeg Újságíró: Tisler Anna Fotó: Vincze Péter, Csicsics Antalné Hirdetésszerkesztõ: ifj. Fazekas László Tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió Nyomdai munkák: Asperján Nyomda Zalaszentgrót ISSN:

5 2012. november Sümeg és Vidéke 5 Izrael nagykövete látogatott városunkba Ilan Mor segítséget ígért a térségnek A gazdaság, a kultúra és a diákcsereprogram területén mûködhet együtt többek között Magyarország Izraellel. Városunkban tett látogatást november 21-én õexcellenciája Ilan Mor Izrael állam rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. A nagykövetet elkísérte Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója is. A város vezetése a Polgármesteri Hivatalban fogadta a vendégeket. Az eseményre elfogadták a meghívást a kistérség falvainak polgármesterei, a város és térsége vállalkozói. Az elõadáson jelen volt Nagy József kanonok is. Rátosi Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta azt, hogy Sümeg az es években Veszprém megye egyik leggyorsabban fejlõdõ települése volt, köszönhetõen egy zsidó származású lakosnak. Halász László egy 400 fõnek munkát adó építõipari vállalatot vezetett, folytak a beruházások. A köztiszteletben álló ember megkapta a legmagasabb városi kitüntetést a díszpolgári címet. A polgármester megemlítette, hogy 1944-ig a település lakosságának 3-4 százaléka zsidó származású volt, akiket elhurcoltak. A zsinagógát pedig lerombolták. A város határában található zsidó temetõ rossz állapotban volt, amelynek rendbehozatalához a város Zoltai Gusztáv segítségét kérte. Így kezdõdött az a kapcsolat, amelynek fontos állomása volt a nagyköveti látogatás. Ilan Mor megköszönte minden jelenlevõnek az érdeklõdést, majd elmondta, országa ásványkincsekben szegény, szellemi tõkében viszont nagyon gazdag. Az ipar gyorsan fejlõdik, a termékeik szabványosak az európai unióban gyártottakkal azért, hogy kereskedni tudjanak egymással. Országuk, amely területe negyede Magyarországénak, egy része sivatag, így szükség van mezõgazdasági termékekre. Izrael állam a világ minden táján, így Magyarországon is számos gyárat létesített. Amikor egy éve kineveztek nagykövetnek elhatároztam, járni fogom az országot, megismerem a vidéket is szólt a nagykövet. Minél több helyre eljuttatom az üzenetet, hogy Izrael békeszeretõ nép. Sajnos, ellenséges népekkel vagyunk körülvéve, meg kell, hogy védjük magunkat, így a hadiipart is fejlesztenünk kell, de ugyanúgy élen járunk az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben, a polgári célú iparágakban is. Ha igény mutatkozik rá, a kölcsönös elõnyök mentén a térség vállalkozóival is együttmûködünk. A megbeszélést követõen a város vezetõi ellátogattak a zsidó temetõbe. A vendégek elismeréssel szóltak a temetõ gondozottságáról. Dr. Gergely György önkormányzati képviselõ bemutatta nagykövet úrnak nagyanyja testvére, a közel száz magyarországi zsidó életét megmentõ Salkaházi Sára elismerését, akit a Jad Vasem Intézet 1972-ben felvett a Világ Igazai közé. Ilan Mor a Kisfaludy gimnázium diákjainak is bemutatta országát. Mi jut eszetekbe, amikor meghalljátok azt, hogy Izrael? kérdezte. Háború, Szentföld, klezmer zene mondták a diákok egymás után. A nagykövet filmet vetített az országról, amelyben bemutatta annak természeti szépségeit, gazdasági fejlõdését, a lakosok hétköznapjait. Látjátok, itt és így élünk tette hozzá. Amit elmondtatok, mind igaz, de szeretném, ha pár év múlva már a gazdasági fejlõdés, békeszeretet jutna eszetekbe rólunk. A technikai fejlesztésben az élen járunk, a mi találmányaink nélkül többek között a távközlés sem állna a mai magas szinten. A nagykövet úr köszönetet mondott a vendéglátóinak, kérte, tartsák a kapcsolatot a továbbiakban is, majd hozzátette, ha bármiben segíthet a térségnek, jelezzék, és õ amit tud, megtesz.

6 6 Sümeg és Vidéke november Ötvenöt éve összetartanak Ötvenötödik érettségi találkozóját ünnepelte a Kisfaludy gimnázium ben végzett osztálya nemrég. Az összejövetelt, amelyre 16 egykori diák fogadta el a meghívást, Némethné Kovács Mária és Müllerné Szatmári Éva szervezte. Mint Némethné Kovács Máriától megtudtuk, összetartó, jó osztály volt az övék, harminckilencen érettségiztek. Már akkor, 18 évesen megbeszélték, nem szakadnak el egymástól, minden ötödik évben találkoznak. A legtöbben el is fogadták a meghívást. Idõközben azonban tíz egykori osztálytársuk elhalálozott, többeket pedig súlyos betegség akadályozza ma már a részvételben. Már csak egyetlen tanáruk él, az egészségi állapota miatt azonban õ sem tudta köszönteni egykori diákjait. Adventi várakozás Dr. Barsi Balázs OFM: Advent az eljövetel. Átélhetjük mindannyian Isten nagy mûvét együtt, azt a csodát, hogy a semmibõl teremtette meg a világot, az embert. Várakozunk a csodára, felkészítjük lelkünket az ünnepre. Elgondolkodunk, magunkba mélyedünk. Nagy József kanonok: Advent négy vasárnapja a várakozásról szól. Adventi hagyomány a hajnali mise, amely ebben az idõszakban hétköznaponként hat órakor kezdõdik. Szombaton 18 órakor, vasárnap pedig 9 és 18 órakor van mise. Az elsõ és második adventi vasárnap színe a lila, amely a bûnbánatot, az önmegtagadást jelképezi. A harmadik a rózsaszín, az öröm, mert már közeledik Jézus eljövetele. Karácsony napjától egyre hosszabbak a nappalok. A világosság, a jó gyõzedelmeskedett a sötétség, a gonosz felett. Fórum a tapolcai kórház struktúraváltásáról Folytatás a 4. oldalról A fórumon elhangzott, hogy az aktív sebészet és belgyógyászat miatt orvosok és fõorvosok hagyták el a kórházat, valamint jól képzett szakdolgozók, akiket szerettek a betegek. Hiába fejlesztik a pulmonológiai osztályt, és a krónikus belgyógyászatot, ahol nincs szülészet, aktív belgyógyászat és sebészet, az nem kórház, csak egészségügyi intézmény. Ferenczi Gábor, a Jobbik országgyûlési képviselõje a fórum végén csalódásának adott hangot. Azért jöttem, mert arra számítottam, arról tárgyalunk, hogyan tovább, mi módon tudnánk megszüntetni a kialakult helyzetet, de az illetékesektõl sajnos nem érkezett számomra megnyugtató válasz. Adventi gyertyagyújtás a köztéri óránál Gyertyagyújtásra vár minden érdeklõdõt az adventi vasárnapokon a Városvédõ és Szépítõ Egyesület. A városvédõk a korábbi évekhez hasonlóan a Flórián téri óránál várják az ünnepre készülõket. Az idén december másodikán, kilencedikén, tizenhatodikán és huszonharmadikán 15 órakor kezdõdik az ünnepség. Felleltük közös múltunkat Közösen kutatjuk a Tarányi-Oszterhuber család történetét A Tarányi-Oszterhuber család történetének kutatása során talált egymásra a horvátországi Draskovec és Sümeg városa. Oszterhuber György építtette Draskovecben a Szent Rókus templomot. A Sümeg melletti Nyírlakon a Tarányi család kastélya és hatalmas birtoka ma is áll. Egészségügyi intézményként hasznosítják, sérültek bentlakásos intézeteként. A család felújított kápolnája a kastélytól nem messze, az erdõ mellett található egy tisztáson. A család kutatását mindkét településen folytatták, majd felfedezték a közös gyökereket. A draskoveciek még a nyáron felvették a kapcsolatot a sümegi városvezetéssel. Megtekintették az emlékeket, beszélgettek arról, hogy saját településén ki hogyan õrzi azokat, majd meghívták a sümegi küldöttséget az augusztusi Szent Rókus templomi búcsúra. Az újabb látogatás sem váratott magára sokáig, az õsszel a draskoveci egyházközséghez tartozó településekrõl közel 200 fõ érkezett Sümegre. A vendégeket dr. Kulcsár Ferenc alpolgármester fogadta és vezette el a mûemlékekhez. A Ferences Kegytemplom történetérõl, az ott megtörtént csodákról, az épületrõl Paszkál atya tartott ismertetõt, majd a szomszédos Püspöki Palotában Szokoliné Kocsis Mária vezette végig az érdeklõdõket. A látogatóknak leginkább az épen maradt Szent Márton kápolna tetszett, sokat kérdeztek a képek történetérõl. A csoport tagjai megtekintették a többi kiállítást is, majd a Plébániatemplomba indultak, amelyben délben Matija Vonic draskoveci atya, valamint Nagy József sümegi kanonok közösen mondott misét a két nép barátságáért és Oszterhuber Györgyért. A vendégek délután felkeresték a nyírlaki kápolnát, az Oszterhuberek temetkezési helyét. A horvátországi delegáció vezetõi jövõ tavasszal látják vendégül településükön a sümegi érdeklõdõket.

7 2012. november Sümeg és Vidéke 7 Ünnepi készülõdés Sümegen Karácsony kopogtat Fotópályázat Sümeg téli arcai Családi adventi délután A Kisfaludy Mûvelõdési Központban idõpont: december 9. vasárnap óra Program: Csillagösvény, családi játékok nyereményekért Ajándék filmvetítés Játék csere-bere, hozz egy játékot és vigyél el egy másikat Adventi játszóház gyermekeknek, karácsonyfadíszek készítése Terítsük meg az ünnepi asztalt, ünnepi asztaldíszek készítése Karácsonyi süti-party, ötletbörze, receptcsere, süteménykülönlegességek bemutatása, recept ismertetõ Ünnepi kínálatunk december 4. kedd óra Az utolsó hegycsúcs címû film vetítése December 6. csütörtök 10 óra Mikulás show Mutyi bohóccal Mikulásvárás a Flórián téren 16 óra December 11. kedd 17,30 ll. János Pál a fehér ruhás vándor címû film vetítése December 15. szombat 16 óra Gyógyítsatok-legyetek mind gyógyító lelkületõek Kellermayer Miklós elõadása a Ferences Kegytemplomban December 15. szombat 18 óra a Cantus Musical Együttes gálakoncertje December 13., 10 és 14 óra Micimackó karácsonya zenés mesejáték a Fogi Színház elõadásában December 18. kedd 10 óra Égbõlpotytyant Mikulás címû film vetítése December 22. szombat 15 óra városi karácsonyi ajándékmûsor Vidám elõszilveszteri est A Bulvárszínház elõadásában Randevú Párizsban Vígjáték 2 felvonásban December 29-e szombat 15 óra Szereplõk: Harsányi Gábor, Beleznay Endre, Csala Zsuzsa, Várkonyi András, Farkasházi Réka, Straub Dezsõ, Sáfár Anikó, Böröndi Tamás Pezsgõs koccintás, tombolasorsolás Az utalvány ára 1500 forint Pályázhat: bármely természetes személy 14 év felett. Feltételek: Valamennyi képet elõhívott/ fotó minõségben nyomtatott formában és CD-n is be kell nyújtani! A fotó fekete-fehér és/vagy színes kidolgozású papírkép lehet A fotó mérete A/4-es. Az elkészült képet.jpg vagy.raw formátumban, kétféle méretben: kis felbontásban: 630 x 420 pixel, valamint nagy felbontásban 3600 x 2400 pixel álljon rendelkezésre. Egy pályázó 1 fekete-fehér, vagy színes, a nyilvánosság elõtt még nem szerepelt felvétellel pályázhat. Közönségdíjas szavazás: a legtöbb lájkot kapó kép könyvjutalomban részesül. A szavazás a Kisfaludy Mûvelõdési Központ facebook-os oldalán lesz elérhetõ december között. A beadott pályamunkát jeligével kell ellátni a jeligét kérjük megnevezni (fotó-kímélõ íróeszközzel) a beadott fotó hátulján. Adventi forgatag Sümeg barokk fõutcáján december 14- én 14 órától Karácsonyi kézmûves vásár Gasztronómiai ételkülönlegességek kóstolása, vásárlása, mézeskalács, bejgli, kürtöskalács, sült gesztenye, forralt bor, pálinka, illatos teakülönlegességek Harang csendül, ének zendül ünnepváró karácsonyi versekkel és dalokkal Sümeg téli arcai fotópályázat kiállítása az Árkádok galériában Karácsonyfadíszítõ verseny Karácsonyi fényjáték Szeretettel várjuk, készüljünk együtt az év legszebb ünnepére! Mindenkit szeretettel várnak a szervezõ Kisfaludy Mûvelõdési Központ munkatársai Továbbá, lezárt a fotón is feltüntetett jeligés, kis borítékban mellékelje a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, címét. Csak valamennyi feltétel teljesítésével fogadjuk el a beadott pályázatokat! A pályamunkák beadási helye és határideje: Kisfaludy Mûvelõdési Központ, december 7. (személyesen vagy postai úton) A beérkezett anyagból szakmai zsûri választja ki a díjazott, illetve a kiállításon bemutatandó alkotásokat. A pályamunkákat nem adjuk vissza, késõbbi megjelentetésének jogát fenntartjuk. Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: december 14., 17 óra. Barokk belváros Árkádok galéria Díjak: I. helyezett: megjelentetés képeslap formában, valamint digitális képkeret II. helyezett: digitális képkeret III. helyezett: 5000 forintos vásárlási utalvány Különdíj: könyv A Kisfaludy mûvelõdési Központ ünnepi ajánlata Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra kulturális élményt! Mozifilm csomag Felnõtteknek január 15. kedd 18 óra James Bond Skyfall január 29 kedd 18 óra Amerikai pite - A találkozó február 12. kedd 18 óra Elhajlási engedély Az utalvány ára 1000 forint Gyerekeknek december 27. csütörtök 10 óra Madagaszkár december 28. péntek 10 óra Merida, a bátor január 8. kedd 18 óra Asterix és Obelix Isten óvja Brittaniát Az utalvány ára 800 forint

8 november Minõsített hastáncosok Egy arany, három ezüst és egy bronz minõsítést szerzett Mikola Nikoletta, valamint az általa vezetett csoportok tagjai az ötödik Westoriental Dunántúli Hastáncfesztiválon. A versenyen, korosztályonként, stílusonként, szintenként bontva, csoportos és szóló kategóriákban lehetett indulni. Összesen 26 csoport és 23 egyéni versenyzõ mérte össze tudását. A hastáncosok egy fellépés után Városunkból Mikola Nikoletta és csoportjai neveztek be. Mikola Nikoletta elhozta a legrangosabb kitüntetést, profi szóló kategóriában az aranyat. MiNiTa Belly Group az amatõr kiscsoportos kategóriában ezüst minõsítést Farkasok házi versenye Számos harcos vett részt a Farkasok csapat brazil jiu jitsu házi versenyén november 11-én. A versenyt a csoport vezetõje és edzõje, a sokszoros bajnok Molnár Gábor szervezte. Az éles küzdelemben az alábbi sümegi versenyzõk értek el dobogós helyezést. Óvodás Szabó Csongor Élen a Sarki ABC csapata szerzett. MiNiTa Belly Group amatõr nagycsoportja szintén ezüstöt kapott a zsûri értékelése alapján. Kalila félprofi táncosai nagycsoportos kategória ezüst, kiscsoportban bronz minõsítést szereztek. A szakmai zsûri egyik tagja, a városunkban is többször oktatott és bemutatkozott Schäfer Katalin nemzetközileg elismert táncos, koreográfus, oktató, akit szeptemberi sümegi tartózkodása idején kérdeztünk, elmondta, a városban sokan kedvelik a keleti kultúrát és magas szintû a hastánc oktatás. A hastánc a nõiség kifejezõje, sport, azon kívül komoly a közösségteremtõ ereje. õ maga is több oktatást tartott a városban. Sok az érdeklõdõ és tehetséges hölgy, többségük a fellépést is vállalja. A sümegi csoportok országos elismertségnek örvendenek, a versenyekrõl mindig érmekkel térnek haza. Már az elsõ itt tartózkodásom idején megkedveltem a várost, a különös hangulatát, a vendégszeretetét válaszolta kérdésünkre Katalin. 2. Tóth Bálint és Kapai Marcell 3. Papp Levente Óvodás Bock Csaba Kisiskolás Kalla Henrik Diák Halász Regina 3. Kapai Márk Diák Halász Benjámin 2. Kalla Levente 4. Holcsek Krisztián A Sarki ABC csapata nyerte az OLLÉ városi kispályás labdarúgó bajnokság évi õszi fordulóját. A gyõztesek 19 pontot szereztek. A második helyezett FC Rangers, valamint a harmadik helyen végzett Galatasirály egyaránt 16 pontot gyûjtött. A Vakegerek és a New Generation pontszáma 12 lett, a 49 játékosai 10, a Hétfõi csapat 9, az Aranykorsó sörözõ 8 a Next FC 1 ponttal zárta a bajnokságot. A gólkirály 22 góllal a Sarki ABC játékosa Németh András lett. A sport népszerûsítése Mozdulj Sümeg elnevezéssel sportdélutánt szervezett a Sümeg Városi Sport Egyesület Tömegsport Szakosztálya, valamint a Ramassetter Vince Általános Iskola november hetedikén, tudtuk meg ifj. Németh Zoltán szervezõtõl. A közös zenés bemelegítést követõen kezdõdtek a versenyek, a fiú és a leány labdarúgó torna, az alsó tagozatosok sorversenye, anya-lánya floorball mérkõzés, nõi aerobik torna, valamint a tanárok és szülõk gálamérkõzése. A versenyeket vezette és a lebonyolításban részt vett Hegedüs Ibolya, Markó Gergõ, Szabó Tamás, Renczes Ákos, Kunoss Szabolcs, Diós Ferencné, Kaposiné Tróbert Mária, Illés Ibolya, Németh Zoltán. Mint a szervezõtõl megtudtuk, a hagyományteremtõ szándékkal szervezett délután célja az egészséges életmódra nevelés, valamint a sportágak bemutatása, megkedveltetése. A Ramassetter iskolában tartott programra 250 gyerek és 50 felnõtt fogadta el a meghívást. A fiúk eredménye: gyõzött a Kisfaludy senior csapat, második lett a Sümeg Városi Sport Egyesület U19 szakosztálya, harmadik pedig a Kisfaludy junior. A lányoknál a legjobbnak bizonyult a Kisfaludy l. csapat, második lett a Sümegcsehi l, harmadik a Ramassetter l. csoport. Ezüst érem a legkisebbeknek Ugyan még csak most áll össze a leány mini korcsoportos röplabda csapat, és mindenki keresi a helyét az új felállásban, de máris másodikként tértek haza a versenyzõk az idei tanévben lebonyolított elsõ versenyükrõl. A mini korosztályból többen kiöregedtek és felkerültek a gyermek korúak csoportjába. Tatabányára november elején kilenc csapat kapott meghívást a tornára, tudtuk meg Szabó Tamás testnevelõ tanár, edzõtõl. A résztvevõk között olyan nagy létszámú iskolák is voltak, mint Szombathely, Kaposvár és Tatabánya. A Ramassetter iskolát Blázsovics Dorka, Pupos Viktória, Fülöp Petra, Takács Panna, Sótonyi Cintia, Marton Gabriella, Fábián Dzsenifer, Takács Ronetta képviselte, valamint Szente Regina, akinek ez volt az elsõ mérkõzése. A helyezés értékét növeli, hogy a lányok kettõ kivételével fiatalabbak voltak, mint a többi csapat tagjai tudtuk meg Szabó Tamástól.

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé Sümeg és Vidéke 25. szám 2012. December közérdekû önkormányzati havilap Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Istent kereste munkásságával. Udvardi Erzsébet az eget és a földet kapcsolta össze alkotásaival. közérdekû önkormányzati havilap

Sümeg és Vidéke. Istent kereste munkásságával. Udvardi Erzsébet az eget és a földet kapcsolta össze alkotásaival. közérdekû önkormányzati havilap Sümeg és Vidéke 32. szám 2013. JúLius közérdekû önkormányzati havilap Istent kereste munkásságával Udvardi Erzsébet az eget és a földet kapcsolta össze alkotásaival Nagy érdeklődés mellett nyílt meg Udvardi

Részletesebben

A rendház, a Püspöki Palota, a föléjük magasodó vár már önmagában

A rendház, a Püspöki Palota, a föléjük magasodó vár már önmagában Sümeg és Vidéke 22. szám 2012. Szeptember közérdekû önkormányzati havilap Imádság és éneklés a zarándokúton A hit összetartja a közösségeket, megerõsíti a lelket, irányt mutat Végeláthatatlan sorokban

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Fánkvirág a farsangi mulatságra. Jól sütnek és ötletgazdagok a sümegi háziasszonyok. közérdekû önkormányzati havilap

Sümeg és Vidéke. Fánkvirág a farsangi mulatságra. Jól sütnek és ötletgazdagok a sümegi háziasszonyok. közérdekû önkormányzati havilap Sümeg és Vidéke 39. szám 2014. Február közérdekû önkormányzati havilap Fánkvirág a farsangi mulatságra Jól sütnek és ötletgazdagok a sümegi háziasszonyok Álarcba bújva, kiabálva, sípolva mentek végig a

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

14 életévükbõl nyolcat az iskola falai között töltöttek. Tanáraik még emlékeznek arra, amikor az útnak indulók

14 életévükbõl nyolcat az iskola falai között töltöttek. Tanáraik még emlékeznek arra, amikor az útnak indulók Sümeg és Vidéke 31. szám 2013. Június közérdekû önkormányzati havilap Lakat, mely örökre összeköt Az iskola fényképét is megkapták a ballagók Három osztály tanulói búcsúztak a Ramassetter iskolától június

Részletesebben

A nagycsoportos óvodások álarcban nézték végig a kiszebáb égetését

A nagycsoportos óvodások álarcban nézték végig a kiszebáb égetését Sümeg és Vidéke 27. szám 2013. Február közérdekû önkormányzati havilap Kiszebáb égetéssel ûzték el a telet a diákok Kiszebáb égetésével és hangos kiabálással ûzték el a telet a Ramassetter általános iskola

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június Sümeg és Vidéke 43. szám 2014. Június közérdekû önkormányzati havilap Valótlanságok a Marcal-Partiban Meglepetten olvashattuk a Marcal-parti júniusi számában Végh László cikkét, valamint az írás elején

Részletesebben

kiépítésével a háztatásokon túl a közintézmények valamint a vállalkozások

kiépítésével a háztatásokon túl a közintézmények valamint a vállalkozások Sümeg és Vidéke 29. szám 2013. Április közérdekû önkormányzati havilap Elindult a szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A beruházás csaknem tízezer lakost érint A csatornahálózat kiépítésével nemcsak

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Városunkban ünnepelt Veszprém megye

Sümeg és Vidéke. Városunkban ünnepelt Veszprém megye Sümeg és Vidéke 40. szám 2014. Március közérdekû önkormányzati havilap Városunkban ünnepelt Veszprém megye A szabadság lehetőség és felelősség Városunk adott otthont a Veszprém Megyei Önkormányzat az 1848-49-es

Részletesebben

A Halász László utcai játszótér új játszóvára

A Halász László utcai játszótér új játszóvára Sümeg és Vidéke 46. szám 2014. SZEPTEMBER közérdekû önkormányzati havilap A gyermekek éve 2014 Korszerű, biztonságos játszóterek, új udvari játék az óvodának Új játékkal gazdagodott a Halász László utcai

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

ALGYõI HÍRMONDó. Szent Anna-napi búcsú 2012. július 27 29. Örökös Ökoiskola cím az algyôi iskolának. Faluvédôk ünnepnapjai Esküszünk!

ALGYõI HÍRMONDó. Szent Anna-napi búcsú 2012. július 27 29. Örökös Ökoiskola cím az algyôi iskolának. Faluvédôk ünnepnapjai Esküszünk! ALGYõI HÍRMONDó KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft Örökös Ökoiskola cím az algyôi iskolának Az Örökös Ökoiskola címet június 9-én dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelôs helyettes-államtitkár adta át az Algyôi

Részletesebben

VIII. évfolyam 37. szám 2013. szeptember 20. Ingyenes információs lap. Tanítóképzõ Fõiskolai Kara, Kinizsi Vadásztársaság,

VIII. évfolyam 37. szám 2013. szeptember 20. Ingyenes információs lap. Tanítóképzõ Fõiskolai Kara, Kinizsi Vadásztársaság, VIII. évfolyam 37. szám 2013. szeptember 20. Ingyenes információs lap Sikeres volt a TE SZEDD! akció Nagykõrösön Az önkéntesek, reggel 8 órakor, a Deák téren gyülekeztek Nagykõrös is csatlakozott a szeptember

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN XI. évfolyam 21. szám 2006. december 16. Ára: 140 forint Lapunkhoz 2007. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN A fórum résztvevõi megtöltötték

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június Öt osztály ballagott Kitüntetéseket adtak át Standor Tibor kiállítása Testvérvárosi találkozó Sport

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Megújult az ugodi kultúrház A kitelepített

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár 30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk Az Életet az éveknek Téti Nyugdíjas

Részletesebben

Összességében a központi támogatásból

Összességében a központi támogatásból XVI. évfolyam 5. szám Megjelenik kéthetente 2010. március 9. Magyar-Lengyel Barátság Napja Óbuda-Békásmegyer ad otthont március 23- án a IV. Magyar-Lengyel Barátság Napjának, melyrõl a két ország parlamentje

Részletesebben