Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára"

Átírás

1 Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest,

2 BEVEZETÉS A Kölyök Atlétika program célja, hogy a gyerekeket élményszerűen ismertesse meg az atlétika mozgásanyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a rengeteg egyéni feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést. Tanítványaink első osztályban megismerkedtek a Kölyök Atlétika program eszközkészletének túlnyomó részével. Rendkívül széleskörű és sokoldalú mozgásminták folyamatos gyakorlásán, irányított és önálló feladatmegoldások számtalan variációján keresztül megismerték az alapvető atlétikai mozgásformákat. Második osztály elejére sokrétű tapasztalattal rendelkeznek a futásuk, ugrások végrehajtásának területén. Futottak gyorsan és kitartóan, időre és távolságra, síkon és akadályokon, játékosan és nagyon komolyan is. Szökdeltek, páros és egy lábon, elugrottak egy lábról és páros lábról, érkeztek egy- és két lábra, hogy célt, irányt, fordulatokat, levegőben végzett feladatokat. Eldobtak mindent, amit lehet, közelre és távolra, magasra és célba, egy kézzel és két kézzel mindegy volt, hogy az kicsi, színes és gömbölyű, vagy hosszúkás és szürke, és a levegőben igen furcsa dolgokra képes Megismerték a csapatmunka és csapatverseny fogalmát és megtapasztalták, hogy minden egyéni részvétel számít, akár a futószámoknál (váltó), akár az egyéni eredmények összesítésénél. Minden irányból megkezdődött tehát a széleskörű alapok megteremtése, melyre a későbbiekben sok szempontból már második osztályban is biztonsággal építhetünk. Ennek megfelelően a második osztály rövidebb általános előkészítő résszel indul. Ennek fő célja az előző mozgásemlékeinek felidézése, az érdeklődés felkeltése, egy magas motivációs szint megteremtése az újabb kihívásokhoz. Ebben az évben jó néhány új feladat és feladatvégrehajtási mód mellett visszatérnek az előző évi gyakorlatok vagy újszerű megoldási módokat igényelve vagy az ismert mozgásformákat egyre stabilabban, egyre önállóbban alkalmazva. Fontos képzési szempont a változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás, ami a készségszintek magasabb kibontását segíti elő. A fő és kiegészítő agyagrészek úgy lettek kialakítva, hogy még jobban számítunk az egyén és a csoportok önálló feledatvégrehajtására. Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a nevelő folyamatos koordináló, irányító, hibajavító szerepét, ami ugyan indirekt módon, a gyerekek széleskörű tapasztalatin keresztül, de végső soron a helyes mozgásformák beidegzést kell, hogy eredményezze. A játékok sok esetben az eddigieknél összetettebb feladatmegoldási módokat igényelnek, a lehető legtöbb mozgásforma együttes alkalmazására, kombinatív végrehajtásra, csoporton belüli fokozott együttműködésre késztetve a tanulókat. A versenyek megszervezésénél nagyobb súllyal számítunk a tanulók önálló feladatértékelésére. Ezért egy-egy versenyen az előzőeknél több versenyszámot iktathatunk be, ezzel is színesebbé, pörgőbbé téve ezt a fontos részfeladatot. Továbbra is célravezető a tanév során legalább egy alkalommal a szülőket bevonni a verseny lebonyolításába, ami egyrészt nagy segítség a nevelőnek, kiemelkedő élmény a tanulónak, nem utolsó sorban kiváló alkalom a Kölyök Atlétika program széleskörű megismertetésére, népszerűsítésére. A tanmenet feltételezi a Kölyök Atlétika program által biztosított eszközök meglétét, ám a feladatok szinte teljes skálája végrehajtható ennek hiányában is. Az eszközök jelentős része kiváltható az ismert tanórai kéziszerekkel, eszközökkel, vagy házilag könnyen elkészíthető. Reméljük, tanmenet-javaslatunkkal hozzájárulunk a Kölyök Atlétika program sikeres megvalósításához. Mindenkinek eredményes munkát kívánunk! A szerzők 2

3 1. Bevezetés Szabad játék, gyakorlás a kikészített Érdeklődés felkeltése, szereken, az előző év feladatainak motiváció megteremtése. önálló felidézése. Mitől leszünk gyorsabbak, ügyesebbek, erősebbek az idén? Szokásrend felelevenítése. 2. Szoborfogó Járások, futások szabadon és előre meghatározott útvonalon. Akadálykerülésekkel és átfutásokkal. Indulásokkal, megállásokkal. Különböző haladási irányokkal és utánzással. ld. 1. osztály 2-6. óra Balesetvédelem (ütközések, esések elkerülése, különös tekintettel a talajra érkezésekre). Fokozott koncentráció szükségessége az egyre nagyobb számú önálló feladatmegoldás során. Labdacica gurítással és dobással kis csoportokban. A teljes KA csomag zsámoly, tornapad, A 3-7. órák feladatait a tavalyi tanévben elsajátított ismeretek és saját ötleteik felhasználásával csoportokban hajtják végre a gyerekek. Egy-egy gyakorlási helyen a csapattagok önállóan szervezhetnek egymás között játékos versengéseket. 3. Terpeszfogó több fogóval. Karhúzások, karkörzések járás és futás közben, utánzó járások. 1. futások, szökdelések létrán 2. keresztszökdelés 3. szivacsgerely dobás Versengések társhordásával párokban és kis csapatokban. létra, keresztszökdelő szőnyeg, 4. Páros küzdő feladatok. Húzások, tolások kijelölt területen. 1. állóképességi futás 5 percig 2. sprint-gát váltó 3. szoknyáslabda dobás távolságra Kötélhúzás csapatokban. szivacsgerely szoknyáslabda, húzókötél 3

4 5. Váltóversenyek játékos szökdelő feladatokkal és utánzó járásokkal. 6. Vonatozás kis csoportokban, járásokkal és szökdelésekkel, mély súlyponttal is. 7. Állatkert Utánzó járások az ismert és a gyerekek által kitalált utánzó mozgásokkal. 1. helyből távolugrás 2. F1-es pálya párokban haladva 3. kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával térdelésből, távolságra 1. ugrókötélhajtás 2. sprint-gát váltó 3. kislabdahajítás különböző távolságokra 1. keresztszökdelés 2. szivacsgerely hajítás 3. futások, szökdelések létrán Csere-bere játék különböző szerekkel, medicinlabda hordással is. Célbadobások mozgó célra pl. pajzzsal (polifoam szőnyeg) védekező társra. Labdahajsza különböző labdákkal, szerekkel, különböző testhelyzetekben. talajszőnyeg, 1kg-os medicinlabda, különböző labdák szivacsgát maroklabda, polifoam tornaszőnyeg, keresztszökdelő szőnyeg, létra, babzsák, különböző labdák 4

5 8. Utánzó járások párhuzamosan állított két pad beiktatásával. 9. Közös zenés bemelegítés tanári bemutatással. Összetett gyakorlópálya - békaugrás - sprint-gát váltó - futások, szökdelések létrán - keresztszökdelés - térdelésből dobás - szivacsgerely dobás VERSENY I. 1. sprint-gát váltó (tanári méréssel) 2. guggolásból szökdelés (béka) Önálló értékeléssel. Csapatkapitány hajtja végre először az ugrást, majd ellenőrzi az elugrások helyét és méri az össztávolságot. 3. célbadobás szivacsgerellyel felfüggesztett karikára. Mindenkinek 3 kísérlete van, minden találat 1 pontot ér. Önálló értékelés. Több kör lebonyolítása az idő függvényében. tornapad, mérőszalag, gúla keresztszökdelő szőnyeg, 1kg-os medicinlabda, talajszőnyeg mérőszalag, karika 5

6 10. Lovacska vezetése ugrókötéllel párokban akadályok kerülgetésével. 11. Járások, szökdelések kargyakorlatokkal. 12. Ugrókötélhajtás helyben és haladással, szökdelésekkel és futóátlépéssel is. Állóképességi futás 5-6 percig. A csapatok különböző színű jelölőmezt kapnak, jelre a körpálya különböző pontjairól indulnak. Minden csapat rajthelyéhez a csapat mezszínével megegyező színű számolópálcikákat készítünk. Rajtjelre a gyerekek egyéni tempóban kezdenek futni. Minden kör megtétele után kezükbe vesznek egy-egy újabb számolópálcikát. Az idő leteltével a csapattagok közösen számolják meg hány pálcikát sikerült gyűjteniük együtt. Szivacsgerely-béka versengések. Két csapat áll egymás mellett. Az egyik csapat első embere megpróbálja minél messzebbre hajítani a szivacsgerelyt, mert a másik csapat első emberének addig kell békában ugrálnia, ahol a gerely földet ért. Cél: minél kevesebb ugrásból teljesíteni a távot. Majd a második emberek következnek, és így tovább, szerepcserével is. Felugrások egy kilépéssel egy lábról, talajfogás páros lábon, különböző testfordulatokkal és feladatokkal (pl: térdfelhúzás, oldalterpesz, harántterpesz) Az előző feladatok lassú futásból is. Kislabdahajítás párokban különböző testhelyzetekből (pl.: ülés, féltérdelés, térdelés, állás, stb.) különböző távolságokról. Ugrókötélhajtás egyénileg és 3-as csoportokban (két gyerek hajtja az ugrókötelet, hibázáskor csere). Ki tud többet ugrani? Létrafutás (oda-vissza futás) játékos futóiskolai feladatokkal, gyorsaságra törekedve is. Vírusfogó Erdőkidobó számolópálcika jelölőmez, maroklabda jelölőmez létra,, karika 6

7 13. Fogójáték utánzó járásokkal. 14. Egyensúlyozó járások változó magasságú súlyponti helyzetekben. Térdemeléssel, láblendítéssel is. os feladatok a gátak fölött történő változatos áthaladási módokkal (pl. gátak közötti sasszé). Futások gátak fölött, a gáttávolság folyamatos változtatásával, távolságbecslés. Átfutások gátak fölött, a minél gyorsabb gátvételre törekedve. Ugrások egy lábról két lábra érkezve akadályok fölött (pl.: szivacsgát műanyag gát, stb.) Két kezes felső dobás különböző testhelyzetekből 1 kg-os medicinlabdával, a középre letett karikába célozva, párokban, a távolság folyamatos növelésével. Állóképességi futás Csapatokat alakítunk. A csapatok különböző színű jelölőmezben az alapvonalon helyezkednek el. A szemközti a- lapvonalon minden csapattal szemben a csapat színével a- zonos színű papírdarabkákat szórunk a földre. Jelre minden gyerek elindul. Folyamatos oda-vissza futással a csapatok igyekeznek minél több, a mez színével megegyező színű papírdarabkát az indulóvonalon elhelyezett gyűjtőládába hordani. (Egy futással csak egy papír hozható el.) Fokozottan hívjuk fel a figyelmet a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére szembefutásnál. Színfogó Gurítások célba párokban, különböző testhelyzetekből. Pl. terpeszben álló társ lába közé. 1kg-os medicinlabda, karika, jelölőmez tornapad, papírdarabkák, jelölőmez, 7

8 15. Bordásfal gyakorlatok Fel- és lemászások. Felés visszaugrások vállmagas fogással. Különböző magasságokba, állásba és guggolásba. 16. Ugrókötélhajtás futóátlépéssel mozgás közben. 17. Zenés bemelegítés kis csoportokban. A csapatkapitány mutatja a gyakorlatokat. Kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával, térdelésből előredőléssel. A feladatot párokban kiszorítós jelleggel hajtjuk végre. Ahol leesik a labda, az ellenfél onnan dob ellenkező irányba. Több forduló váltott ellenfelekkel. Összetett gyakorlópálya - szlalomfutás - átfutás gátak fölött - célbadobás szivacsgerellyel - keresztszökdelés - célbaugrás VERSENY II. 1. F1-es pálya tanári méréssel 2. ugrókötélhajtás Két tanuló hajtja a kötelet, a csapat többi tagja felváltva szökdel. Csere minden hibázásnál. Az ugrások össz száma adja a pontszámot. 3. célbadobás szivacsgerellyel ugrószekrény tetejébe. Minden találat 1 pontot ér. 4. helyből távolugrás karikából karikába. Legközelebbi karika 1 pont, középső 2 pont, legtávolabbi karika 3 pont. Ugrások egy kilépéssel, egy lábról vonal mögül. Érkezés két lábra karikába. A karikák távolságának fokozatos növelésével. Majd a nekifutás hoszszának növelésével. Kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával térdelésből előredőléssel. Cél: a változó távolságra elhelyezett gúla felborítása. Ugrókötélhajtás futóátlépéssel helyben. Versengések. Túlélő kidobó 1kg-os medicinlabda, karika, A teljes KA csomag ugrószekrény, karika 8

9 18. os utánzó járások és futóiskolai gyakorlatok hátrafelé haladással. 19. os utánzó járások és futóiskolai gyakorlatok szlalompályán, előre és hátrafelé haladással is. 20. Váltóverseny ugrókötélhajtással. Szökdelőés futó feladatok, váltás a kötél átadásával. Gyors futások kis csoportokban versenyre, különböző testhelyzetekből. Célbadobás léc fölött különböző szerekkel célterületre, változó távolságokról. (Két kézzel, egy kézzel - domináns, nem domináns -) Szökdelő feladatok létrán. Páros és egy lábon, különböző haladási irányokkal. Irányított és egyéni feladatmegoldásokkal is. Dobások léc fölött különböző szerekkel, változó távolságokról. (Két kézzel, egy kézzel - domináns, nem domináns -) Állóképességi futás időbecsléssel. A gyerekek egyszerre kezdik a futást a kijelölt körpályán. Mindenki akkor áll meg, amikor úgy érzi, hogy letelt az előre meghatározott idő. Több kísérlet: 1 perc, 2 perc, 3 perc, pihenőkkel. Pattanj a körbe! Csapatokat alakítunk. A csapatok körben helyezkednek el. A csapat egyik tagja a kör közepében feldob egy gumilabdát, majd visszaszalad a helyére. A mellette álló társa beszalad és egy pattanás után újra feldobja a labdát. Hiba: ha a labda többet pattan vagy a körön kívül ér talajt. Variációk: - lepattanás nélkül - dobások nem sorrendben, hanem szólítás alapján Tűz, víz, repülő Kotló és a kánya magasugró állvány, léc, különböző labdák magasugró állvány, léc magasugró szivacs, létra, 9

10 21. Táncoló kör Futásfeladatok létrán, törekedve a gyors végrehajtásra. pl.: - fokonként egy lépés - fokonként két lépés - bal láb bent, jobb láb kint és fordítva - kifut befut - haladási irányváltások, stb. 22. Pontszerző két csapatbavolságra, Szoknyáslabda dobások célba és tára. függőleges és vízszintes cél- Változó távolságokról is. 23. Ferdepad gyakorlatok: bordásfalba akasztott tornapadon felmászások, lemászások, lecsúszások. Állóképességi futás akadályok beiktatásával. Gúlával kijelölt körpálya, egyenlő távolságra elhelyezett 4 db műanyag gáttal. Az osztályt megfelezzük. Az első csoport tagjai egyenletes távolságokra állnak fel a körpálya mentén. Jelre megkezdik a 4 perces futást. Mindenkinek van egy párja, aki a körön belül ülve számolja, hogy a társa hány akadályt teljesített. Szerepcserével, kétszer ismételve a feladatot. Lehet egyéni, páros és csapat verseny is. Medicinlabda dobások kis csoportokban körbe. Különböző dobásmódok, jelre változó dobásirány. Labdahajsza 1kg-os medicinlabdával. Állóképességi futás Végtelenített szembeváltó, váltás a váltókarika átadásával. Melyik csapat éri el előbb a 100. váltást? Féllábas Zsinórlabda játék jelölőmez, létra, 1kg-os medicinlabda,, szoknyáslabda, karika, zsámoly, gúla tornapad, röplabda háló, 10

11 24. Közös zenés bemelegítés tanári bemutatással. Összetett gyakorlópálya - futások, szökdelések létrán - futások szivacsgát fölött - dobás léc fölött célterületre - szlalomfutás - keresztszökdelés - békaugrás - medicinlabda dobás A teljes KA csomag 25. Közös zenés bemelegítés kis csoportokban. A csoport tagjai felváltva mutatják a gyakorlatokat. VERSENY III. 1. F1-es pálya tanári méréssel 2. célbadobás szivacsgerellyel léc fölött célterületre, különböző távolságokról Mindenkinek 3 dobása van, minden találat 1 pontot ér. 3. ugrókötélhajtás egyénileg első hibáig. A csapat összeredménye számít. (2-3 kísérlet) 4. guggolásból szökdelés (béka) Önálló értékeléssel. Csapatkapitány hajtja végre az első ugrást, majd ellenőrzi az elugrások helyét és méri az össztávolságot. 5. állóképességi futás talajszőnyeg, magasugró állvány, léc, magasugró szivacs, jelölőmez 11

12 26. Járások, futások, szökdelések kerülésekkel fel-, le- és átfutásokkal, átugrásokkal kihelyezett szereken, akadályokon. 27. Labdazsonglőrködés Labda gurítása, adogatása egyik kézből a másik kézbe, földön és különböző testrészek körül, irányok változtatásával. Járások, futások hosszába állított tornapadon pl.: egyik láb fent, másik lent, lábtartáscserék, fellép, lelép, stb. 28. Fogójáték guggolásban járásokkal és szökdelésekkel. Szökdelések létrán. Szökdelés páros lábon testfordulatokkal. Változó haladási irányokkal (előre, hátra, oldalra). Szökdelések egy lábon (mindkét láb!). Sprint-gát váltó 2 perc alatt hányszor tudja teljesíteni a csapat a pályát. Értékelés a váltások száma alapján. Helyből távolugrás (béka) A feladat sokszínű, változatos végrehajtása célba és távolságra, akadályok beiktatásával is. os kényszerítő helyzetek teremtése az ugrás hosszának, ill. magasságának növelése érdekében. Állóképességi futás egyéni tempóban, egyenletes iramban a lehető leghosszabb ideig. Irambecslés. A saját képességek helyes felmérése. Keresztszökdelés Egyéni feladatmegoldások keresztszökdelő szőnyegen testfordulatok beiktatásával. Mászásfeladatok bordásfalon kis csoportokban utánzással. A csapatkapitány mutatja a feladatokat. Versengések párokban kiszorítós jelleggel, kétkezes felső dobás, 1kg-os medicinlabdával, térdelésből előredőléssel. Két tűz között Két tűz között A belül lévő csapat a középre helyezett ugrószekrény mögött bujkálhat. zsámoly, tornapad, talajszőnyeg, létra, tornapad, keresztszökdelő szőnyeg karika, talajszőnyeg, 1kg-os medicinlabda, ugrószekrény, 12

13 29. Párosfogó Helyből távolugrás Egyéni versengések, több kísérlet megengedett, a legjobb eredmény számít. 30. Pókfoci egyszerű szabályokkal (több csapatban keresztbe). Dobások szivacsgerellyel Egyéni versengések, több kísérlet lehetséges, a legjobb eredmény számít. Szökdelések és futások létrán. A csapat minden tagja kitalál egy feladatot, a csapat többi tagja utánozza. Üldözőverseny csapatokban. Két csapat indul egyszerre a körpálya ellentétes pontjairól. A csapatok jelölőmezt viselnek. (A csapattagoknak célszerű erősorrendben felállniuk.) Mindkét csapat első embere igyekszik a másik csapat utolsó emberét megérintve kiejteni. A játék addig tart, amíg valamelyik csapat minden tagja ki nem esik. Ágyúgolyóhordás medicinlabdával. Folyamatos labda átadások csatárláncban, dobás nélkül. A órák feladatai az eddig elsajátított ismeretek és saját ötleteik felhasználásával csapatokban hajtják végre a gyerekek. 31. Párosgyakorlatok 1. F1-es pálya (egyéni ötletek) 2. célbadobások 3. ugrókötélhajtás Vadászlabda mérőszalag, létra, medicinlabda, zsámoly, mérőszalag, jelölőmez maroklabda, karika, 13

14 32. Váltóversenyek páros feladatmegoldásokkal. 33. Páros gyakorlatok társhordással (talicska, lovas, stb.). 1. futások, szökdelések létrán 2. gátfutások a gátvétel gyorsaságára törekedve 3. egykezes célbadobás léc fölött különböző szerekkel 1. sprint-gát váltó 2. szivacsgerely hajítások távolságra 3. keresztszökdelés 4. állóképességi futás egyéni iramban, a gyerekek által kialakított akadálypályán. 34. Páros küzdőgyakorlatok 1. kétkezes medicinlabda dobás térdelésből távolságra 2. helyből távolugrás (csapat és egyéni versengések) 3. gyors futások létrán 35. Közös zenés bemelegítés önként jelentkező tanuló bemutatásával. VERSENY IV. Csapatverseny a gyerekek ötletei alapján összeállított F1-es pályán. A csapatok a rajtvonal mögött fölállnak tetszőleges sorrendben. Indítójel után kis távolságban követik egymást. Szabad előzni. Az utolsó csapattag beérkezését mérjük. A csapaton belüli indulási sorrend kialakítása taktikai feladat. Társ által dobott labda elütése célba és távolságra, egy és két kézzel. Előző feladat variációja kidobós jelleggel. Kötélhúzás 4 irányba, 4 fő versengésével, törekedve a néhány méterre kihelyezett gúla megérintésére. Kígyófogó A teljes KA csomag A teljes KA csomag, összecsomózott ugrókötél 1kg-os medicinlabda, mérőszalag, létra, ugrókötél A teljes KA csomag 14

15 Komplett KA verseny szervezése 8 állomással. Ennek az órának a lebonyolításához szükségünk lesz segítőkre, ideális esetben a szülők lesznek a segítők, így az óra bemutató óraként is funkcionál. Közös zenés bemelegítés VERSENY V. A teljes KA 1. sprint-gát váltó csomag 2. térdelésből dobás 3. egykezes célbadobás léc fölött célterületre 4. helyből távolugrás 5. szivacsgerely dobás távolságra 6. futások, szökdelések létrán 7. F1-es pálya 8. állóképességi futás Eredményhirdetés. Az év értékelése. 15

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT:

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT: JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 1. LABDAADOGATÓ VERSENY A kezdő játékos a zsámolyon áll. A labda a kezdő játékos kezében van. Jelre a kezdő játékos átadja a labdát a mellette lévőnek, tetszőleges módon. Mindenki továbbadja

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T E S T N E V E L É S t a n m e n e t 3. osztály 2016/2017es tanév Éves : 180 Heti : 5 Készítette: NAT 2012. Testnevelés kerettanterv

Részletesebben

Összetett versenyekről az általános iskolában

Összetett versenyekről az általános iskolában Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Összetett versenyekről az általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Barthalos István IX8SCT A szabályokról

Részletesebben

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Általános szabályok A verseny lebonyolítása: Körverseny rendszerű lebonyolítás a táblázatban látható versenyszámokkal

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban. Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet

A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban. Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet A Kölyökatlétika értékei, céljai és lehet ségei a közoktatásban Dornbach Ildikó KA szakmai program vezet KIDS Athletics? Kölyökatlétika? IAAF Egy speciális program a 6-12 éves gyermekek számára A világ

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu VERSENYFÜZET Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az intézmények alsó tagozatos tanulói számára, hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag

Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag SPRINT ÖSSZETETT Sprint összetett (ügyességi pálya,+ 40m guggoló támaszból) U11: 1m 2,5m 3m 5m 6m 5,5m 7m 10m Pálya kialakítása: pálya hossza 2pályax40m. A versenyző

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Beszámoló. a Kölyök Atlétikai Program megvalósításáról a Martfűi József Attila Általános Iskolában

Beszámoló. a Kölyök Atlétikai Program megvalósításáról a Martfűi József Attila Általános Iskolában Beszámoló a Kölyök Atlétikai Program megvalósításáról a Martfűi József Attila Általános Iskolában 1. Bevezetés: A célokról 2. A megvalósulás folyamata 2.1 Megismertetni a gyerekekkel és begyakoroltatni

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

1 Mozgáskoordináció fejlesztése

1 Mozgáskoordináció fejlesztése Szeptember Foglalkozás 1 Mozgáskoordináció fejlesztése érintések a test különbözı részeivel( alkar, fej, fenék, térd,stb ) görgetés talppal, hassal Ügyességi feladatok, változó testhelyzetekben labdával

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Mozgó számok. 4. osztály

Mozgó számok. 4. osztály TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0058 FOGLALKOZÁSTERVEK A TUDÁSLÉTRA PROGRAMADAPTÁCIÓHOZ Mozgó számok 4. osztály Készítette: Kissné Fónad Anna Innovativ Szolgáltató Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Megyeház u.

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság JANUÁR, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött

Részletesebben

Sport XXI Versenyrendszer PÁLYAVERSENY az U 11 korosztály számára

Sport XXI Versenyrendszer PÁLYAVERSENY az U 11 korosztály számára Sport XXI Versenyrendszer PÁLYAVERSENY az U 11 korosztály számára Általános szabályok A verseny lebonyolítása: Körverseny rendszerű lebonyolítás a táblázatban látható versenyszámokkal Sport XXI. versenyrendszer

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Máté Szilárd Msc uwrlyo 1. A gátfutás középiskolában

Részletesebben

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák 2014 / 2015-ös tanév Heves megyei Kapkodd a lábad versenykiírása A verseny célja: A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása,

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai:

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai: ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok)

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) 1 ÓRATERVEZET TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) Készítette: Kollár Tibor testnevelő tanár 2016. 2 Tanít: Kollár Tibor Dátum: 2016.11.16. Óra: 3. Helyszín: Gulner Gyula

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság ÁPRILIS, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a

Részletesebben

2013/2014. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA KISORSOLT FELADATOK

2013/2014. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA KISORSOLT FELADATOK Magyar Diáksport Szövetség Játékos Sportverseny Albizottsága 2013. július 15-én tartott munkabizottsági értekezletén kisorsolta a 2013/2014. tanévi feladatokat az új Játékgyűjteményből. A feladatok a következők:

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság MÁJUS, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött célok

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

Ugróerő és ugróképesség fejlesztése 2. osztályban

Ugróerő és ugróképesség fejlesztése 2. osztályban ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ugróerő és ugróképesség fejlesztése 2. osztályban Testnevelés műveltségi terület 2. osztály Tartalomjegyzék 1. óra... 3 2. óra... 5 3. óra... 7 4. óra... 9 5. óra...11 6. óra...

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

KAPKODD A LÁBAD! sor-, váltó- és ügyességi verseny GYAKORLATANYAGA

KAPKODD A LÁBAD! sor-, váltó- és ügyességi verseny GYAKORLATANYAGA KAPKODD A LÁBAD! sor-, váltó- és ügyességi verseny GYAKORLATANYAGA Érvényes 2011-től visszavonásig. A versenyszámokat összeállította: Árva János gyógypedagógus Barta Szilvia gyógytestnevelő Szerkesztette:

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

Magyarország évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő Liga, DEBRECEN

Magyarország évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő Liga, DEBRECEN Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. telefon: 06 52 514 400 e-mail: info@debrecenisportcentrum.hu Magyarország 2016. évi Serdülő és Újonc Bajnoksága, egyben Serdülő

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

B E A D A N D Ó F E L A D A T

B E A D A N D Ó F E L A D A T NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONTJA SZOMBATHELY SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET ÖSSZETETT VERSENYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT 10 ELŐKÉSZÍTŐ, ÉS 10 RÁVEZETŐ GYAKORLAT B E A D A N D Ó F E

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET 2. évfolyam 2015-2016. tanév Készítette: Horváth Nikolett, Dobos Emília Hónapok / hetek száma IX. 1. Óraszám

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANMENET 1. évfolyam 2015-2016. tanév Készítette: Törzsökné Peske Edina, Kottyán Dóra 1 A testnevelés tantárgy célrendszere:

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

3. osztály - Testnevelés

3. osztály - Testnevelés Horizontális tanulás a TÁMOP 3.4.2/A-11/2 Projektet megvalósító együttnevelő intézmények számára Célja az SNI-s tanulókat oktató nevelő intézmények pedagógiai munkájának megismerése: integrálás, differenciálás,

Részletesebben

A távolugrás oktatásának gyakorlatai

A távolugrás oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET A távolugrás oktatásának gyakorlatai Általános iskola, felső tagozat Készítette: Simon Bence Egészségfejlesztő- Testnevelő

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Atlétika. Magasugrás általános iskola.

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Atlétika. Magasugrás általános iskola. Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika Magasugrás általános iskola Takács Zsoltné testnevelés msc 2010/11 Módszertani gyakorlatgyűjtemény

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Szij Réka 1. I. A gátfutás középiskolában

Részletesebben

UEFA B TOVÁBBKÉPZÉS (Gyakorlati anyag) 2014.02.05. Szombathely. Oktatási lépések, kulcspontok bemutatása 1:1, 2:1, 4:2 elleni kis játékokon keresztül

UEFA B TOVÁBBKÉPZÉS (Gyakorlati anyag) 2014.02.05. Szombathely. Oktatási lépések, kulcspontok bemutatása 1:1, 2:1, 4:2 elleni kis játékokon keresztül Cél: UEFA B TOVÁBBKÉPZÉS (Gyakorlati anyag) 2014.02.05. Szombathely Oktatási lépések, kulcspontok bemutatása 1:1, 2:1, 4:2 elleni kis játékokon keresztül (Korosztály: 12 év Létszám: 12+2 fő Bemutató ideje:

Részletesebben

ATLÉTIKA Korosztály: Gyermekkorcsoport B (6-9 évesek) Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú foglalkoztatás

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában

Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Őri Tamás 1 Az átlépő technika leírása A lépő technika a magasugrás technikái közül a legegyszerűbb, ezért

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

AKTIV Program 2010 ősz.

AKTIV Program 2010 ősz. AKTIV Prgram 2010 ősz. Szervező: Alba Regia Atlétikai Klub (ARAK) A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztsítása a 6-12 éves gyermekek számára, az atlétika versenyszámainak népszerűsítése játéks frmában.

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság JÚLIUS, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött

Részletesebben

Óraterv (2.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (2.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (2.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

SÚLYLÖKÉS. Készítette: Péringer Balázs

SÚLYLÖKÉS. Készítette: Péringer Balázs Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet SÚLYLÖKÉS Készítette: Péringer Balázs ABO2RV A súlylökés általános iskolában oktatott

Részletesebben

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában SZKA_101_12 Mozogni jó! A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában Én és a világ A modul szerzõje: Halmai Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári mozogni jó!

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Sudár Mónika

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság FEBRUÁR, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött célok

Részletesebben

A távolugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Répási Hajnalka Előadó: Dr. Koltai Miklós

Részletesebben

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - VERSENYKIÍRÁS

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - VERSENYKIÍRÁS KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS - VERSENYKIÍRÁS Pályaméret: Csapatlétszám: Játékidő: Játékvezető: Nevezési határidő és sorsolás: Mérkőzések kezdete: Stadion 4 db 20 x 40 m maximum 10 fő, 5+1 fő a pályán csapatonként

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga

Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga Magyarország 2015. évi Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága, egyben Serdülő Magyar Liga A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség A verseny időpontja és helyszíne: 2015. július 11-12. (szombat-vasárnap)

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait!

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait! Versenykiírás XIII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 2014. Kecskeméti Gyógypedagógiai Általános Iskola

Részletesebben

Kézilabda. A foglalkozás fő céljai: Negyedéves szakköri beszámoló 2013.április - június. Szakkörvezető: Szakál Zsolt

Kézilabda. A foglalkozás fő céljai: Negyedéves szakköri beszámoló 2013.április - június. Szakkörvezető: Szakál Zsolt Kézilabda Negyedéves szakköri beszámoló 2013.április - június Szakkörvezető: Szakál Zsolt A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül 2013. áprilisában kezdődött a kézilabda szakkör felső és gimnáziumi tagozatban.

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság MÁRCIUS, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött célok eléréséhez

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Sporttudományi Intézet. Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása

Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Sporttudományi Intézet. Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika (SMDLTE 2202) A távolugrás középiskolai oktatása Konzulens: Dr. Koltai Miklós

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú

Részletesebben

Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére

Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Versenykiírás XII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére Aranykapu Alapítvány 2013. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben