Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára"

Átírás

1 Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest,

2 BEVEZETÉS A Kölyök Atlétika program célja, hogy a gyerekeket élményszerűen ismertesse meg az atlétika mozgásanyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a rengeteg egyéni feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést. Tanítványaink első osztályban megismerkedtek a Kölyök Atlétika program eszközkészletének túlnyomó részével. Rendkívül széleskörű és sokoldalú mozgásminták folyamatos gyakorlásán, irányított és önálló feladatmegoldások számtalan variációján keresztül megismerték az alapvető atlétikai mozgásformákat. Második osztály elejére sokrétű tapasztalattal rendelkeznek a futásuk, ugrások végrehajtásának területén. Futottak gyorsan és kitartóan, időre és távolságra, síkon és akadályokon, játékosan és nagyon komolyan is. Szökdeltek, páros és egy lábon, elugrottak egy lábról és páros lábról, érkeztek egy- és két lábra, hogy célt, irányt, fordulatokat, levegőben végzett feladatokat. Eldobtak mindent, amit lehet, közelre és távolra, magasra és célba, egy kézzel és két kézzel mindegy volt, hogy az kicsi, színes és gömbölyű, vagy hosszúkás és szürke, és a levegőben igen furcsa dolgokra képes Megismerték a csapatmunka és csapatverseny fogalmát és megtapasztalták, hogy minden egyéni részvétel számít, akár a futószámoknál (váltó), akár az egyéni eredmények összesítésénél. Minden irányból megkezdődött tehát a széleskörű alapok megteremtése, melyre a későbbiekben sok szempontból már második osztályban is biztonsággal építhetünk. Ennek megfelelően a második osztály rövidebb általános előkészítő résszel indul. Ennek fő célja az előző mozgásemlékeinek felidézése, az érdeklődés felkeltése, egy magas motivációs szint megteremtése az újabb kihívásokhoz. Ebben az évben jó néhány új feladat és feladatvégrehajtási mód mellett visszatérnek az előző évi gyakorlatok vagy újszerű megoldási módokat igényelve vagy az ismert mozgásformákat egyre stabilabban, egyre önállóbban alkalmazva. Fontos képzési szempont a változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás, ami a készségszintek magasabb kibontását segíti elő. A fő és kiegészítő agyagrészek úgy lettek kialakítva, hogy még jobban számítunk az egyén és a csoportok önálló feledatvégrehajtására. Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a nevelő folyamatos koordináló, irányító, hibajavító szerepét, ami ugyan indirekt módon, a gyerekek széleskörű tapasztalatin keresztül, de végső soron a helyes mozgásformák beidegzést kell, hogy eredményezze. A játékok sok esetben az eddigieknél összetettebb feladatmegoldási módokat igényelnek, a lehető legtöbb mozgásforma együttes alkalmazására, kombinatív végrehajtásra, csoporton belüli fokozott együttműködésre késztetve a tanulókat. A versenyek megszervezésénél nagyobb súllyal számítunk a tanulók önálló feladatértékelésére. Ezért egy-egy versenyen az előzőeknél több versenyszámot iktathatunk be, ezzel is színesebbé, pörgőbbé téve ezt a fontos részfeladatot. Továbbra is célravezető a tanév során legalább egy alkalommal a szülőket bevonni a verseny lebonyolításába, ami egyrészt nagy segítség a nevelőnek, kiemelkedő élmény a tanulónak, nem utolsó sorban kiváló alkalom a Kölyök Atlétika program széleskörű megismertetésére, népszerűsítésére. A tanmenet feltételezi a Kölyök Atlétika program által biztosított eszközök meglétét, ám a feladatok szinte teljes skálája végrehajtható ennek hiányában is. Az eszközök jelentős része kiváltható az ismert tanórai kéziszerekkel, eszközökkel, vagy házilag könnyen elkészíthető. Reméljük, tanmenet-javaslatunkkal hozzájárulunk a Kölyök Atlétika program sikeres megvalósításához. Mindenkinek eredményes munkát kívánunk! A szerzők 2

3 1. Bevezetés Szabad játék, gyakorlás a kikészített Érdeklődés felkeltése, szereken, az előző év feladatainak motiváció megteremtése. önálló felidézése. Mitől leszünk gyorsabbak, ügyesebbek, erősebbek az idén? Szokásrend felelevenítése. 2. Szoborfogó Járások, futások szabadon és előre meghatározott útvonalon. Akadálykerülésekkel és átfutásokkal. Indulásokkal, megállásokkal. Különböző haladási irányokkal és utánzással. ld. 1. osztály 2-6. óra Balesetvédelem (ütközések, esések elkerülése, különös tekintettel a talajra érkezésekre). Fokozott koncentráció szükségessége az egyre nagyobb számú önálló feladatmegoldás során. Labdacica gurítással és dobással kis csoportokban. A teljes KA csomag zsámoly, tornapad, A 3-7. órák feladatait a tavalyi tanévben elsajátított ismeretek és saját ötleteik felhasználásával csoportokban hajtják végre a gyerekek. Egy-egy gyakorlási helyen a csapattagok önállóan szervezhetnek egymás között játékos versengéseket. 3. Terpeszfogó több fogóval. Karhúzások, karkörzések járás és futás közben, utánzó járások. 1. futások, szökdelések létrán 2. keresztszökdelés 3. szivacsgerely dobás Versengések társhordásával párokban és kis csapatokban. létra, keresztszökdelő szőnyeg, 4. Páros küzdő feladatok. Húzások, tolások kijelölt területen. 1. állóképességi futás 5 percig 2. sprint-gát váltó 3. szoknyáslabda dobás távolságra Kötélhúzás csapatokban. szivacsgerely szoknyáslabda, húzókötél 3

4 5. Váltóversenyek játékos szökdelő feladatokkal és utánzó járásokkal. 6. Vonatozás kis csoportokban, járásokkal és szökdelésekkel, mély súlyponttal is. 7. Állatkert Utánzó járások az ismert és a gyerekek által kitalált utánzó mozgásokkal. 1. helyből távolugrás 2. F1-es pálya párokban haladva 3. kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával térdelésből, távolságra 1. ugrókötélhajtás 2. sprint-gát váltó 3. kislabdahajítás különböző távolságokra 1. keresztszökdelés 2. szivacsgerely hajítás 3. futások, szökdelések létrán Csere-bere játék különböző szerekkel, medicinlabda hordással is. Célbadobások mozgó célra pl. pajzzsal (polifoam szőnyeg) védekező társra. Labdahajsza különböző labdákkal, szerekkel, különböző testhelyzetekben. talajszőnyeg, 1kg-os medicinlabda, különböző labdák szivacsgát maroklabda, polifoam tornaszőnyeg, keresztszökdelő szőnyeg, létra, babzsák, különböző labdák 4

5 8. Utánzó járások párhuzamosan állított két pad beiktatásával. 9. Közös zenés bemelegítés tanári bemutatással. Összetett gyakorlópálya - békaugrás - sprint-gát váltó - futások, szökdelések létrán - keresztszökdelés - térdelésből dobás - szivacsgerely dobás VERSENY I. 1. sprint-gát váltó (tanári méréssel) 2. guggolásból szökdelés (béka) Önálló értékeléssel. Csapatkapitány hajtja végre először az ugrást, majd ellenőrzi az elugrások helyét és méri az össztávolságot. 3. célbadobás szivacsgerellyel felfüggesztett karikára. Mindenkinek 3 kísérlete van, minden találat 1 pontot ér. Önálló értékelés. Több kör lebonyolítása az idő függvényében. tornapad, mérőszalag, gúla keresztszökdelő szőnyeg, 1kg-os medicinlabda, talajszőnyeg mérőszalag, karika 5

6 10. Lovacska vezetése ugrókötéllel párokban akadályok kerülgetésével. 11. Járások, szökdelések kargyakorlatokkal. 12. Ugrókötélhajtás helyben és haladással, szökdelésekkel és futóátlépéssel is. Állóképességi futás 5-6 percig. A csapatok különböző színű jelölőmezt kapnak, jelre a körpálya különböző pontjairól indulnak. Minden csapat rajthelyéhez a csapat mezszínével megegyező színű számolópálcikákat készítünk. Rajtjelre a gyerekek egyéni tempóban kezdenek futni. Minden kör megtétele után kezükbe vesznek egy-egy újabb számolópálcikát. Az idő leteltével a csapattagok közösen számolják meg hány pálcikát sikerült gyűjteniük együtt. Szivacsgerely-béka versengések. Két csapat áll egymás mellett. Az egyik csapat első embere megpróbálja minél messzebbre hajítani a szivacsgerelyt, mert a másik csapat első emberének addig kell békában ugrálnia, ahol a gerely földet ért. Cél: minél kevesebb ugrásból teljesíteni a távot. Majd a második emberek következnek, és így tovább, szerepcserével is. Felugrások egy kilépéssel egy lábról, talajfogás páros lábon, különböző testfordulatokkal és feladatokkal (pl: térdfelhúzás, oldalterpesz, harántterpesz) Az előző feladatok lassú futásból is. Kislabdahajítás párokban különböző testhelyzetekből (pl.: ülés, féltérdelés, térdelés, állás, stb.) különböző távolságokról. Ugrókötélhajtás egyénileg és 3-as csoportokban (két gyerek hajtja az ugrókötelet, hibázáskor csere). Ki tud többet ugrani? Létrafutás (oda-vissza futás) játékos futóiskolai feladatokkal, gyorsaságra törekedve is. Vírusfogó Erdőkidobó számolópálcika jelölőmez, maroklabda jelölőmez létra,, karika 6

7 13. Fogójáték utánzó járásokkal. 14. Egyensúlyozó járások változó magasságú súlyponti helyzetekben. Térdemeléssel, láblendítéssel is. os feladatok a gátak fölött történő változatos áthaladási módokkal (pl. gátak közötti sasszé). Futások gátak fölött, a gáttávolság folyamatos változtatásával, távolságbecslés. Átfutások gátak fölött, a minél gyorsabb gátvételre törekedve. Ugrások egy lábról két lábra érkezve akadályok fölött (pl.: szivacsgát műanyag gát, stb.) Két kezes felső dobás különböző testhelyzetekből 1 kg-os medicinlabdával, a középre letett karikába célozva, párokban, a távolság folyamatos növelésével. Állóképességi futás Csapatokat alakítunk. A csapatok különböző színű jelölőmezben az alapvonalon helyezkednek el. A szemközti a- lapvonalon minden csapattal szemben a csapat színével a- zonos színű papírdarabkákat szórunk a földre. Jelre minden gyerek elindul. Folyamatos oda-vissza futással a csapatok igyekeznek minél több, a mez színével megegyező színű papírdarabkát az indulóvonalon elhelyezett gyűjtőládába hordani. (Egy futással csak egy papír hozható el.) Fokozottan hívjuk fel a figyelmet a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére szembefutásnál. Színfogó Gurítások célba párokban, különböző testhelyzetekből. Pl. terpeszben álló társ lába közé. 1kg-os medicinlabda, karika, jelölőmez tornapad, papírdarabkák, jelölőmez, 7

8 15. Bordásfal gyakorlatok Fel- és lemászások. Felés visszaugrások vállmagas fogással. Különböző magasságokba, állásba és guggolásba. 16. Ugrókötélhajtás futóátlépéssel mozgás közben. 17. Zenés bemelegítés kis csoportokban. A csapatkapitány mutatja a gyakorlatokat. Kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával, térdelésből előredőléssel. A feladatot párokban kiszorítós jelleggel hajtjuk végre. Ahol leesik a labda, az ellenfél onnan dob ellenkező irányba. Több forduló váltott ellenfelekkel. Összetett gyakorlópálya - szlalomfutás - átfutás gátak fölött - célbadobás szivacsgerellyel - keresztszökdelés - célbaugrás VERSENY II. 1. F1-es pálya tanári méréssel 2. ugrókötélhajtás Két tanuló hajtja a kötelet, a csapat többi tagja felváltva szökdel. Csere minden hibázásnál. Az ugrások össz száma adja a pontszámot. 3. célbadobás szivacsgerellyel ugrószekrény tetejébe. Minden találat 1 pontot ér. 4. helyből távolugrás karikából karikába. Legközelebbi karika 1 pont, középső 2 pont, legtávolabbi karika 3 pont. Ugrások egy kilépéssel, egy lábról vonal mögül. Érkezés két lábra karikába. A karikák távolságának fokozatos növelésével. Majd a nekifutás hoszszának növelésével. Kétkezes felső dobás 1 kg-os medicinlabdával térdelésből előredőléssel. Cél: a változó távolságra elhelyezett gúla felborítása. Ugrókötélhajtás futóátlépéssel helyben. Versengések. Túlélő kidobó 1kg-os medicinlabda, karika, A teljes KA csomag ugrószekrény, karika 8

9 18. os utánzó járások és futóiskolai gyakorlatok hátrafelé haladással. 19. os utánzó járások és futóiskolai gyakorlatok szlalompályán, előre és hátrafelé haladással is. 20. Váltóverseny ugrókötélhajtással. Szökdelőés futó feladatok, váltás a kötél átadásával. Gyors futások kis csoportokban versenyre, különböző testhelyzetekből. Célbadobás léc fölött különböző szerekkel célterületre, változó távolságokról. (Két kézzel, egy kézzel - domináns, nem domináns -) Szökdelő feladatok létrán. Páros és egy lábon, különböző haladási irányokkal. Irányított és egyéni feladatmegoldásokkal is. Dobások léc fölött különböző szerekkel, változó távolságokról. (Két kézzel, egy kézzel - domináns, nem domináns -) Állóképességi futás időbecsléssel. A gyerekek egyszerre kezdik a futást a kijelölt körpályán. Mindenki akkor áll meg, amikor úgy érzi, hogy letelt az előre meghatározott idő. Több kísérlet: 1 perc, 2 perc, 3 perc, pihenőkkel. Pattanj a körbe! Csapatokat alakítunk. A csapatok körben helyezkednek el. A csapat egyik tagja a kör közepében feldob egy gumilabdát, majd visszaszalad a helyére. A mellette álló társa beszalad és egy pattanás után újra feldobja a labdát. Hiba: ha a labda többet pattan vagy a körön kívül ér talajt. Variációk: - lepattanás nélkül - dobások nem sorrendben, hanem szólítás alapján Tűz, víz, repülő Kotló és a kánya magasugró állvány, léc, különböző labdák magasugró állvány, léc magasugró szivacs, létra, 9

10 21. Táncoló kör Futásfeladatok létrán, törekedve a gyors végrehajtásra. pl.: - fokonként egy lépés - fokonként két lépés - bal láb bent, jobb láb kint és fordítva - kifut befut - haladási irányváltások, stb. 22. Pontszerző két csapatbavolságra, Szoknyáslabda dobások célba és tára. függőleges és vízszintes cél- Változó távolságokról is. 23. Ferdepad gyakorlatok: bordásfalba akasztott tornapadon felmászások, lemászások, lecsúszások. Állóképességi futás akadályok beiktatásával. Gúlával kijelölt körpálya, egyenlő távolságra elhelyezett 4 db műanyag gáttal. Az osztályt megfelezzük. Az első csoport tagjai egyenletes távolságokra állnak fel a körpálya mentén. Jelre megkezdik a 4 perces futást. Mindenkinek van egy párja, aki a körön belül ülve számolja, hogy a társa hány akadályt teljesített. Szerepcserével, kétszer ismételve a feladatot. Lehet egyéni, páros és csapat verseny is. Medicinlabda dobások kis csoportokban körbe. Különböző dobásmódok, jelre változó dobásirány. Labdahajsza 1kg-os medicinlabdával. Állóképességi futás Végtelenített szembeváltó, váltás a váltókarika átadásával. Melyik csapat éri el előbb a 100. váltást? Féllábas Zsinórlabda játék jelölőmez, létra, 1kg-os medicinlabda,, szoknyáslabda, karika, zsámoly, gúla tornapad, röplabda háló, 10

11 24. Közös zenés bemelegítés tanári bemutatással. Összetett gyakorlópálya - futások, szökdelések létrán - futások szivacsgát fölött - dobás léc fölött célterületre - szlalomfutás - keresztszökdelés - békaugrás - medicinlabda dobás A teljes KA csomag 25. Közös zenés bemelegítés kis csoportokban. A csoport tagjai felváltva mutatják a gyakorlatokat. VERSENY III. 1. F1-es pálya tanári méréssel 2. célbadobás szivacsgerellyel léc fölött célterületre, különböző távolságokról Mindenkinek 3 dobása van, minden találat 1 pontot ér. 3. ugrókötélhajtás egyénileg első hibáig. A csapat összeredménye számít. (2-3 kísérlet) 4. guggolásból szökdelés (béka) Önálló értékeléssel. Csapatkapitány hajtja végre az első ugrást, majd ellenőrzi az elugrások helyét és méri az össztávolságot. 5. állóképességi futás talajszőnyeg, magasugró állvány, léc, magasugró szivacs, jelölőmez 11

12 26. Járások, futások, szökdelések kerülésekkel fel-, le- és átfutásokkal, átugrásokkal kihelyezett szereken, akadályokon. 27. Labdazsonglőrködés Labda gurítása, adogatása egyik kézből a másik kézbe, földön és különböző testrészek körül, irányok változtatásával. Járások, futások hosszába állított tornapadon pl.: egyik láb fent, másik lent, lábtartáscserék, fellép, lelép, stb. 28. Fogójáték guggolásban járásokkal és szökdelésekkel. Szökdelések létrán. Szökdelés páros lábon testfordulatokkal. Változó haladási irányokkal (előre, hátra, oldalra). Szökdelések egy lábon (mindkét láb!). Sprint-gát váltó 2 perc alatt hányszor tudja teljesíteni a csapat a pályát. Értékelés a váltások száma alapján. Helyből távolugrás (béka) A feladat sokszínű, változatos végrehajtása célba és távolságra, akadályok beiktatásával is. os kényszerítő helyzetek teremtése az ugrás hosszának, ill. magasságának növelése érdekében. Állóképességi futás egyéni tempóban, egyenletes iramban a lehető leghosszabb ideig. Irambecslés. A saját képességek helyes felmérése. Keresztszökdelés Egyéni feladatmegoldások keresztszökdelő szőnyegen testfordulatok beiktatásával. Mászásfeladatok bordásfalon kis csoportokban utánzással. A csapatkapitány mutatja a feladatokat. Versengések párokban kiszorítós jelleggel, kétkezes felső dobás, 1kg-os medicinlabdával, térdelésből előredőléssel. Két tűz között Két tűz között A belül lévő csapat a középre helyezett ugrószekrény mögött bujkálhat. zsámoly, tornapad, talajszőnyeg, létra, tornapad, keresztszökdelő szőnyeg karika, talajszőnyeg, 1kg-os medicinlabda, ugrószekrény, 12

13 29. Párosfogó Helyből távolugrás Egyéni versengések, több kísérlet megengedett, a legjobb eredmény számít. 30. Pókfoci egyszerű szabályokkal (több csapatban keresztbe). Dobások szivacsgerellyel Egyéni versengések, több kísérlet lehetséges, a legjobb eredmény számít. Szökdelések és futások létrán. A csapat minden tagja kitalál egy feladatot, a csapat többi tagja utánozza. Üldözőverseny csapatokban. Két csapat indul egyszerre a körpálya ellentétes pontjairól. A csapatok jelölőmezt viselnek. (A csapattagoknak célszerű erősorrendben felállniuk.) Mindkét csapat első embere igyekszik a másik csapat utolsó emberét megérintve kiejteni. A játék addig tart, amíg valamelyik csapat minden tagja ki nem esik. Ágyúgolyóhordás medicinlabdával. Folyamatos labda átadások csatárláncban, dobás nélkül. A órák feladatai az eddig elsajátított ismeretek és saját ötleteik felhasználásával csapatokban hajtják végre a gyerekek. 31. Párosgyakorlatok 1. F1-es pálya (egyéni ötletek) 2. célbadobások 3. ugrókötélhajtás Vadászlabda mérőszalag, létra, medicinlabda, zsámoly, mérőszalag, jelölőmez maroklabda, karika, 13

14 32. Váltóversenyek páros feladatmegoldásokkal. 33. Páros gyakorlatok társhordással (talicska, lovas, stb.). 1. futások, szökdelések létrán 2. gátfutások a gátvétel gyorsaságára törekedve 3. egykezes célbadobás léc fölött különböző szerekkel 1. sprint-gát váltó 2. szivacsgerely hajítások távolságra 3. keresztszökdelés 4. állóképességi futás egyéni iramban, a gyerekek által kialakított akadálypályán. 34. Páros küzdőgyakorlatok 1. kétkezes medicinlabda dobás térdelésből távolságra 2. helyből távolugrás (csapat és egyéni versengések) 3. gyors futások létrán 35. Közös zenés bemelegítés önként jelentkező tanuló bemutatásával. VERSENY IV. Csapatverseny a gyerekek ötletei alapján összeállított F1-es pályán. A csapatok a rajtvonal mögött fölállnak tetszőleges sorrendben. Indítójel után kis távolságban követik egymást. Szabad előzni. Az utolsó csapattag beérkezését mérjük. A csapaton belüli indulási sorrend kialakítása taktikai feladat. Társ által dobott labda elütése célba és távolságra, egy és két kézzel. Előző feladat variációja kidobós jelleggel. Kötélhúzás 4 irányba, 4 fő versengésével, törekedve a néhány méterre kihelyezett gúla megérintésére. Kígyófogó A teljes KA csomag A teljes KA csomag, összecsomózott ugrókötél 1kg-os medicinlabda, mérőszalag, létra, ugrókötél A teljes KA csomag 14

15 Komplett KA verseny szervezése 8 állomással. Ennek az órának a lebonyolításához szükségünk lesz segítőkre, ideális esetben a szülők lesznek a segítők, így az óra bemutató óraként is funkcionál. Közös zenés bemelegítés VERSENY V. A teljes KA 1. sprint-gát váltó csomag 2. térdelésből dobás 3. egykezes célbadobás léc fölött célterületre 4. helyből távolugrás 5. szivacsgerely dobás távolságra 6. futások, szökdelések létrán 7. F1-es pálya 8. állóképességi futás Eredményhirdetés. Az év értékelése. 15

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat- magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE2202 Dr. Koltai Miklós A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

Sport általi nevelés

Sport általi nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar.

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar SMDLTE 2202 ATLÉTIKA Kislabdahajítás Molnár László Testnevelőtanár MC levelező 2010/2011 I. félév Neptun

Részletesebben

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály)

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Lektorálta: Prof. Dr.Vass

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Sudár Mónika

Részletesebben

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika SMDLTE2202 Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Pup Ildikó Testnevelés msc

Részletesebben

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés Kézilabda Évfolyam: 1-2. Korosztály: 6-7 évesek Cél Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 744 1-2. ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez és sport Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez és sport Szerzők: Barati Kriszta, Révész

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program mellékletek

Pedagógiai Program mellékletek Pedagógiai Program mellékletek I. Tanórán kívüli tevékenységek programtervei 1. Sportköri foglalkozások alsó tagozaton a) kölyökatlétika b) ugrálókötél/aerobik c) labdarúgás 2. Sportköri foglalkozások

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Testnevelés és sport EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.9

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 1-4. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Kisiskolások játékai

Kisiskolások játékai Dr. Reigl Mariann Kisiskolások játékai És tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, aki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elpereg és megmarad a látszat. (József Attila: Könnyű, fehér ruhában)

Részletesebben

EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020

EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020 EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020 Ebes, 2014. április 16. Készítette: Sós Barnabás Ebes Község Önkormányzat 1 Előszó Köszönettel tartozom azoknak az ebesi társaimnak, barátaimnak, akik nélkül

Részletesebben

Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére

Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 pályázat Önálló innováció az újfehértói általános iskola Erkel Ferenc Tagintézményében Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére Készítette: Mócsán Andrásné

Részletesebben

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY Ú J V I D É K I E GY E T E M M A GY A R T A N NY E L V Ű T A N Í T Ó K É P Z Ő K A R SZ A B A D K A ÍRÁSBELI MUNKA KATEGÓRIA: SPORTTUDOMÁNY A MUNKA CÍME: Testnevelés szerepe az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból Játékóra tanmenete 3.osztály Időpont:2013/2014 Óraszám:heti 2 óra Éves:74 óra Tanítók:Dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva Idő Óraszám Tananyag, képzési feladat Kulcskompetenciák Eszközök 2013.09.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Labdarúgás. 1-12. évfolyam

Labdarúgás. 1-12. évfolyam Labdarúgás 1-12. évfolyam Általános célok: a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés, a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét, lehetősége legyen minden gyermeknek

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Labdarúgás 1.-8. évf. H E L Y I T A N T E R V LABDARÚGÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben