CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Tormási Margit Nagy György CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Családi Napközi Nonprofit Bt

2 2 Családi napközink neve: Csanoda Családi Napközi Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon: honlap: A programért felelős neve: Tormási Margit Nagy György Telefon:

3 3 Minőségpolitikánk, ellátandó célcsoport: A Csanoda Családi Napközi minőségpolitikájának alapelveit az érvényes jogszabályok és A családi napközi működésének követelményei című módszertani útmutató alapján határoztuk meg. Kiemelt célunk a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskolai napközit vagy tanulószobát nem igénybevevők napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben. Elsősorban a 1-5 éves gyermekek számára nyújt családi napközink ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig gondoskodunk a gyerekekről. Maximum 7 gyermek egész napos ellátását vállaljuk, de ezen a létszámom belül lehetőséget nyújtunk heti, napi és néhány órás gyermekfelügyeletre. Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között. Szolgáltatásunk formája: gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás, módja: napközbeni gyermekellátás. Az ellátás havi rendszerességű. A családi napközis ellátásra a Csanoda nyitvatartási idején belül, munkanapokon reggel tól délután ig kerül sor. Reggel 7 30 előtt, illetve délután után előzetes egyeztetéssel vállaljuk a gyermeket. Az ellátás megállapodás alapján vehető igénybe. Családi napközink tiszteletben tartja az ellátott gyermekek és a szülők jogait, a mindenkori gyermekvédelmi és adatvédelmi jogszabályok szerint jár el. A szolgáltatásunkkal kapcsolatos információk nyilvánosak, honlapunkon, a oldalon minden érdeklődő számára elérhetők.

4 4 A családi napközink küldetése: Családi napközink célja, hogy a szülők számára lehetővé tegyük a munkavállalást, az édesanyák visszatérhessenek a munkaerőpiacra, képzéseken vehessenek részt, vagy egyéb irányú elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák. A változó családtámogatási rendszer a gyes, illetve a gyed időtartamának és jogosultságának változása az anyákat nagyobb számban kényszeríti munkavállalásra. Az ellátást igénylő gyermekek száma nő. Családi napközinkben lehetőség nyílik az önkormányzati ellátásból kiszoruló gyermekek felvételére. A családi napközi előnye, hogy a kis gyermeklétszám lehetőséget ad az egyénre szabott foglalkoztatásra, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére. Családias légkörben könnyebb a szülőktől való elszakadás, a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú közösségekben. Kevesebbet hiányzik a munkából a szülő, nyer vele a munkáltató és a munkavállaló egyaránt. Személyi és tárgyi feltételek családi napközinkben: A Csanodát főállású családi napközi vezető és egy munkatársa működteti. A vezető, Nagy György, főiskolai és a kötelezően előírt tanfolyami végzettséggel rendelkezik. A helyettes Tormási Margit, akinek főiskolai pedagógusi és egyetemi szakpedagógusi diplomája van. A Csanoda kétszintes, duplakomfortos családi házunk földszintjén működik. A gyerekek számára kialakított 25 m 2 -es szoba mellett amerikai típusú nappali-konyha-étkező és előtér, illetve fürdőszoba és WC áll rendelkezésre. A szobát a gyermekek méretéhez és igényeihez szabott bútorokkal, ágyakkal, székekkel, asztalokkal, játékokkal rendeztük be. Tárolókat biztosítottunk az utcai és a tartalék gyermekruhát elhelyezéséhez. A szoba, az étkező, a nappali és előtér könnyen tisztántartható melegburkolattal vannak ellátva. A konyha kéttálcás mosogatós, mosogatógéppel rendelkezik. A gyermekétkezés kellékeit külön tároljuk. A fürdőszobában kapnak helyet a higiénés felszerelés kellékei. Valamennyi vizesblokkal ellátott helység járólapos, csempézett.

5 5 A házhoz tartozó kert kicsi, de rendezett, kulturált, lehetőséget ad szabadtéri étkezésre, foglalkoztatásra, játszásra, levegőzésre. A kert zárt, biztonságos, magas lamellás kerítéssel védett. Családi napközink ellátási területe, szükségletelemzés: A Csanoda Pesterzsébet (XX. kerület) egyik csendes utcájában, kertvárosi környezetben működik. Elhelyezkedése (a XX. és XIX. kerület határán), valamint megközelíthetősége lehetőséget ad arra, hogy ne csak Pesterzsébet, de a szomszédos kerületek és a délpesti agglomeráció számára is vonzó legyen. Ellátási területünk Magyarország egészére kiterjed. Kerületünkben mintegy ember él. A lakóparkok épülésével folyamatosan nő a lakásállomány, mind többen költöznek ide. A bölcsődék száma 5, az óvodáké 20. A bölcsődei férőhelyek iránti igény az elmúlt években jelentősen növekedett, a várakozó listán lévők száma igen magas volt. Az önkormányzat 2 óvodában bővítette a férőhelyeket, a várakozó listán lévők száma jelentősen csökkent, de a mai napig sem szűnt meg. A családi napközik száma jelenleg 5, 7 napközis csoporttal. A kedvezőtlen gazdasági változások az önkormányzat és lakosság anyagi lehetőségeit hátrányosan befolyásolták. Az önkormányzat az elkövetkező időszakban bölcsődei-óvodai bővítést nem tervez. További létszámnövelésre nincs lehetőség. A környező kerületek kapacitáshiánnyal küzdenek. Tájékozódásunk szerint komoly igény merült fel a gyermekek bölcsődei, óvodai és iskolán kívüli felügyeletére is. Véleményünk szerint családi napközik indítása, fenntartása, támogatása nemcsak indokolt, hanem szükséges.

6 6 Kiemelt szakmai céljaink: Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás-nevelés alapelveivel és feladataival összhangban határoztuk meg. Ellátásainkat, szolgáltatásainkat a gyermekek életkorához, szükségleteihez, igényeihez igazítjuk. Naponta 4-szeri étkeztetést biztosítunk, a reggelit, tízórait, uzsonnát saját konyhánkban készítjük. Ügyelünk arra, hogy jó minőségű, tápláló és egészséges ételek kerüljenek a változatos étrendbe. A kisgyermekek fokozott ásványi anyag, vitamin, fehérje és energia-szükséglete megkívánja a húsfélék, tejtermékek és zöldségfélék megfelelő arányát, mind mennyiségben, mind minőségben. Ebédet közétkeztetésből biztosítunk, de a későbbiekben, érvényes ÁNTSZ-engedélyek birtokában, a megfelelő konyhatechnológiai és higiénés szabályok betartásával házi kosztot szeretnénk nyújtani. Családi napközink vezetőjének és munkatársának képzését, önképzését a változó feltételek, kihívások miatt fontosnak tartjuk. A rendszeres képzések módja: szakmai megbeszélés, pedagógiai-pszichológiai szakelőadás, szituációs gyakorlatok. Napi kapcsolatot tartunk a családi napközi vezetőkkel, bölcsődékkel, óvodákkal és más szociális és pedagógiai szakterületekkel (internet útján, személyes látogatásokkal). Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, a jogszabályokat. A családi napközi működéséhez nélkülözhetetlen követelmény az illetékes Kormányhivatal és az önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi osztályával, valamint az ÁNTSZ munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás. A szülőkkel való kapcsolatunk alapja, hogy a szülő szerepe a gyermeknevelésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, a szülők kívánságait, amennyiben nem ütközik a napközi működésével, nem sérti a több gyermek érdekeit. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, a kis létszám lehetővé teszi a napi tájékoztatást, megbeszélést. Beiratkozáskor, a beszoktatás idején részletes, mindenre kiterjedő információt kérünk a gyermekekről. Félévente közös megbeszélés tartunk.

7 7 A fenntarthatóság és finanszírozhatóság érdekében családi napközinket közhasznú, nonprofit szervezeti keretben működtetjük. A kedvezőtlen gazdasági változások, a térségben élők anyagi helyzete szükségessé teszi többféle forrás bevonását: állami normatíva, szülői hozzájárulás (személyi térítési díj). Terveink közt szerepel az önkormányzati hozzájárulás (ellátási szerződés), valamint a családbarát munkahelyek bevonása a támogatásba. A különböző anyagi erőforrások összehangolásával a családok terhei csökkenthetők, s egyben hozzájárulnak a családi napközi fenntarthatóságához. Gondozási-nevelési feladataink megvalósulása: Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkorához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. Programunk főbb tevékenységi körei: A játék a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki fejlődés alapvető tevékenysége, egyúttal a gyermeki öröm forrása. Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést. Az alkotótevékenységek révén, mint a rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, fejlesztjük az észlelést, tapintást, a szem és a kéz koordinációját, a finommotorikai mozgást, az önkifejezést, az alkotókedvet. A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés eszköze. Nagy jelentősége van a verseknek, meséknek, a bábozásnak a szókincsbővítésben, tanulásban. A környezeti nevelés, a környezetismeret a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, az évszakok megismerését szolgálja. Játé-

8 8 kos foglalkozásokat szervezünk a szobában, a kertben egyaránt. A foglalkoztatás során az egyszerűbbtől haladunk a bonyolultabb felé. Témáink, például: - én és a család, - otthonunk, - kertünk, - növények, állatok, - tágabb környezetünk, - utca, közlekedés, stb. Az egészséges életmódra nevelés keretében fontosnak tartjuk a mozgást, a szabadtéri játékokat, szép időben a szabad levegőn történő étkeztetést, foglalkoztatást. Törekszünk a helyes higiénés szokások kialakítására (tisztálkodás, kézmosás, fogmosás, öltözködés, a kulturált étkezés szabályainak betartása, stb.). Napirendünket az évszakoknak megfelelően, a szokásokra, az egészséges életmódra nevelés keretében alakítjuk ki, figyelembe véve az időjárás alakulását: tól ig érkezés a családi napközibe tól 9-ig reggeli. 9-től 10-ig játék (kreatív játékok, versek és mondókák, játékos torna). 10 órakor tízórai től ig szabadtéri játék től ig ebéd. 13-tól 15-ig délutáni pihenés, alvás uzsonna től 17-ig játék, folyamatos hazaadás. A gyermekek számára fontos örömforrást jelentenek az ünnepek, a készülődés, az ünnepvárás. Mesékkel, rajzokkal, zenével készülünk a Karácsonyra, Húsvétra, az Anyák napjára. A gyermeket születésnapjukon közösen köszöntjük fel. Egyéb szolgáltatásaink Az egész napos ellátáson kívül a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: ha a szülők munkabeosztása igényli, megállapodás alapján korábban is fogadunk gyermekeket, illetve további felügyeletet is vállalunk, időszakos gyermekfelügyelet, néhányórás szülői elfoglaltság esetére, gyermekzsúr szervezése.

9 9 Nevelői programtervezet: A nevelői programunkat az évszakokhoz, az időjáráshoz igazítjuk. Tavasz: Megismerjük az ébredő természetet, mi van a kertben, megismerjük a fák, virágok, állatok nevét, milyen állatot, növényt ismerünk, milyen tulajdonságaik vannak, hol élnek, milyen a hangjuk. Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Ének: Két szál pünkösdrózsa, Süss fel nap. Vers-mondóka: Fecskeköszöntő, Naphívogató, Virághozó április. Játék: Nyuszi ül a fűben, labdajátékok, ügyességi játékok. Foglalkozás: rajz, festés, ajándékkészítés Húsvétra és Anyák napjára. Nyár: Sok időt töltünk a szabadban, ismerkedünk a nyári örömökkel, nyári virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel. Ének: Csiga-biga told ki, Száraz tónak. Vers-mondóka: Balatonparton, Vásárba hívogató, Iciri-piciri. Játék: labdajátékok, vizes játékok, kishajó készítés, úsztatás. Foglalkozás: szabadtéri rajzolás, színezés, gyurmázás, készülődés a nyaralásra. Ősz: Megbeszéljük, mi történik ősszel, miért változnak az évszakok, miért lesz hűvös, miért hullanak le a fákról a levelek. Megtanuljuk a hónapok nevét, ismerkedünk a hét napjaival. Ének: Esik az eső, Galagonya. Vers-mondóka: Dióbél bácsi, A kevély kiskakas, A három nyúl. Játék: körjátékok, ügyességi játékok. Foglalkozások: az ősz színei, levélgyűjtés és préselés, dió- és makkbaba készítés.

10 10 Tél: Megbeszéljük, miért van hideg, mi a hóesés, mit jelent a Karácsony, az újév kezdete. Ének: Hull a pelyhes, Kiskarácsony. Vers-mondóka: Száncsengő, Suttog a fenyves, Téli erdő. Játék: hóember építés, hógolyóformázás, társasjátékok. Foglalkozások: apró ajándékok készítése Karácsonyra, díszek készítése karácsonyfára, farsangi álarckészítés, rajzolás, festés. A gyermekek verbális, érzelmi és értelmi fejlesztése érdekében nap mint nap meséket olvasunk. A klasszikus mesék mellett, Benedek Elek mesegyűjteményein kívül több, más mesekönyvből is merítünk, mint pl. a Babaszemmel sorozat, Legszebb meséim kincsestára, 77 magyar népmese. Budapest, június 1. (Tormási Margit) (Nagy György) Melléklet: Ellátási megállapodás (formanyomtatvány)

11 11 MEGÁLLAPODÁS családi napközis ellátás igénybevételére amely létrejött: Tormási Margit, a Csanoda Családi Napközi és Játszóházat (továbbiakban: Napközi) fenntartó Csanoda-Gyermekszolgáltató Nonprofit Bt. vezetője, valamint... (név), (cím) alatti lakos, mint az ellátandó gyermek szülője/gondviselője, törvényes képviselője között (továbbiakban Szülő), családi napközis ellátás igénybevételére. A Megállapodás kelte: Budapest, 20. év,... hó, nap. A Napközi év... hó... napjától napközbeni ellátást biztosít (a gyermek neve:)... részére, a jelen Ellátási megállapodás és a Napközi Házirendjében rögzített feltételek szerint. A gyermek születési helye, ideje:... anyja leánykori neve:... a gyermek lakcíme:... a gyermek taj-száma:... a gyermek állampolgársága:... Magyarországon tartózkodás jogcíme:... A szolgáltatás formája: gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás, módja: napközbeni gyermekellátás. Az ellátás havi rendszerességű. A családi napközis ellátásra a családi napközi nyitvatartási idején belül, munkanapokon reggel tól délután ig kerül sor. Reggel 7 30 előtt, illetve délután után csak előzetes egyeztetéssel vállalja a Napközi a gyermeket, a túlidő díjazása megkezdett félóránként 600,- Ft. 1) A megállapodás a./ határozatlan időtartamú (előreláthatóan vége: év... hó nap), b./ határozott időtartamú, vége: év... hó nap. A megállapodás a Szülő kéréséhez igazodóan bármikor felbontható, azonban e szándékot legalább 30 nappal előre írásban jelezni kell a Napközinek. 2) Az ellátás heti gyakorisága: a./ teljes heti (heti 5 napos) b./ heti 4 napos c./ heti 3 napos d./ heti 2 napos, napközis távollét:,

12 12 időtartama: a./ egész napos b./ fél napos (max. 5 óra, tól ig). 3) A Napközi a gyermeknek teljes étkezési ellátást is nyújt (4 étkezés). 4) Az ellátásban részesülők személyi térítési díjat fizetnek, amely a Napközi fenntartási és működtetési költségeinek fedezetéül szolgál és amely az ellátásra fordított költségek alapján került megállapításra (Gyvt. 1997:XXXI. tv.). A személyi térítési díj két részletből tevődik össze. A jelen megállapodás szerint igényelt ellátás után: a./ A személyi térítési díj összege étkezési díj nélkül:..... Ft/hó, azaz.. forint/hó. b./ Az étkezési díj 650,- Ft/ellátási nap, azaz hatszázötven forint/ nap. A mindenkori árlista a megállapodás részét képezi. Változás esetén a Napközi vezetője köteles minden Szülőnek átadni egy példányt. 5) Fizetés: A személyi térítési díj fizetése minden hó 5-ig, előre történik. A Szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét havonta, az igénybe vétel hónapjának legkésőbb 5. napjáig megfizeti. Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén az Ellátási megállapodás felbontható. Hó közbeni kezdés esetén a Megállapodás megkötésekor fizetendő a térítési díj. 6) A Napközi vezetője vállalja, hogy a) a gyermek felügyeletét a megállapodásban foglaltak szerint látja el, b) a gyermekek jogairól szóló nemzetközi Egyezmény elvárásainak eleget tesz, c) eleget tesz az ellenőrző hatóságok, valamint a biztosító társaság elvárásainak, d) gondoskodik a gyermek korának és érettségének megfelelő fejlesztésről e) előre meghatározott időben bejelenti a Szülőnek, ha szabadságra kíván menni, amennyiben a családi napközi ellátás az alatt az idő alatt szünetel, f) részletesen tájékoztatja a Szülőt a gyermeket ért sérülésekről, balesetekről, g) megbeszéli a Szülővel a gyermekkel történő foglalkozást, fejlesztést, h) gondoskodik a gyermek megfelelő étkeztetéséről, i) a Szülőt értesíti, ha olyan váratlan körülmény áll fenn, amely a családi napközi működését akadályozza, j) baleset- és felelősségbiztosítást tart fenn a gyermekek részére, a dolgozóknak, valamint az épületet és a berendezést illetően, k) a gyermek viselkedését testi fenyítés nélkül szabályozza.

13 13 7) A Szülő a gyermeket ellátó személyeknek időben megad minden, a gyermekére vonatkozó fontos és lehetséges információt, beleértve a betegségeket, a neveléssel kapcsolatos igényeket is. Gondoskodik a gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról, a váltóruháról, valamint a gyermek felszerelésérő1, amelyet a Házirend meghatároz. 8) A Napközi az ellátást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a gyermek nem szoktatható be a Napközibe, illetve nem illeszthető be a közösségbe, vagy ha a Szülő a házirendet ismételten súlyosan megsérti. A Napközi az ellátás megszüntetéséről, illetve a panaszról a Szülőt írásban értesíti. Egyet nem értés esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül panaszjogával élhet a fenntartónál. 9) A Szülő vállalja, hogy gyermeke esetleges távolmaradásáról a lehetőség szerint az adott nap reggel órájáig tájékoztatja a családi napközi vezetőt. A hiányzás bejelentését követő naptól nem számítunk fel étkezési díjat a hiányzás idejére, ez az étkezési díj a következő hónap fizetendő díjából kerül visszatérítésre. 10) A Szülő írásban nyilatkozik a Gyvt. 33. (2) bekezdés szerinti tájékoztatás tudomásul vételéről, a nyilvántartáshoz adatokat szolgáltat, nyilatkozik a jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról. A Szülő vállalja a Napközivel való együttműködést. 11) A Napközit fenntartó Csanoda-Gyermekszolgáltató Bt. nonprofit, közhasznú szervezet, a Napközi honlapján megtekinthető az éves Közhasznúsági jelentés. (Szülő). (Tormási Margit) Mellékletek: Szülői nyilatkozat Felvételi adatlap Térítési díjak (árlista) Házirend Záradék: Az ellátás befejeződött: 20 év, hó,. napján.

Szakmai Programja 2011.

Szakmai Programja 2011. Szakmai Programja 2011. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ 310-0186 Weblap: www.mokavarnet.hu Programért felelős: Rigó Berta 1 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, 2012. november Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi

Részletesebben

DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja

DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Programot készítette: Karskó Ildikó, Sáringer Izabella, Lukács Szilvia Budapest, 2012. november 16. Családi napközi adatai

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM 2014 Családi napközi neve: DUFiókák 1. sz. Családi napközi Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. fszt. 6. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7:00-16:00

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07.

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07. NAPRAFORGÓ HÁZ RÜGYMOZDÍTÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik

Részletesebben

A KARAKTER TANODA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA

A KARAKTER TANODA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA A KARAKTER TANODA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi neve: Karakter Tanoda Családi Napközi Címe: 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 6. 9/26 Telefon: 06-49/540-345 Mobil: 06-20/936-1026 E-mail:

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Módszertani útmutató Szerkesztette: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Budapest, 2013-1- Tartalom Ajánlás... 7 A családi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015. Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 2. Feltételek... 4 2.1 A Szatymazi bölcsőde

Részletesebben

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet 1/17 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben