Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez"

Átírás

1 Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges kérdésével, kérjük, forduljon a kiadói menedzserhez az adatlap végén található elérhetőségeken. Köszönjük! ÁLTALÁNOS ADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia, évkönyv stb.) Korábbi kiadás volt-e? (új mű, átdolgozás, újranyomás) Kiadvány készültségi szintje (kész mű, megírás alatt?%, tervezett mű) Megjelenés tervezett ideje (ill. esetleges kötött határidő) Terjedelem (karakterszám v. szerzői ív; készülő műnél becslés) Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései Dr. habil. Bordás Mária alkotó, Dr. Tomolya János mk. ezds PhD, alkotó szerkesztő tankönyv, monográfia új mű Példányszám 3000 Benyújtó szervezeti egység (tanszék vagy külső szervezet) Kapcsolattartó személye, elérhetősége (szerző vagy vele kapcsolatban álló személy) KIADVÁNY GONDOZÁSA Lektori munka Felkért lektor(ok) (név, titulus, beosztás) Olvasószerkesztés Grafikai tervezés Tördelés Korrektúra Külsős munkák esetén (kérjük megadni a munkát végzők nevét, elérhetőségét) Nyomdai munkák Külső nyomda esetén (nyomda neve, kapcsolattartó) Külső nyomda indokoltsága (miért nem NKE nyomda készíti) X megírás alatt 40%-s készültségi fok 2013 május ív, keménytáblás, stabil borítóval NKE KTK Dr habil Bordás Mária 70/ , kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor Dr Padányi József mk ddtbk, NKE stratégiai rektor helyettes kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős grafikus kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős tördelő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős korrektor NKE saját nyomdájában külső nyomdában

2 KIADVÁNY FORMAI KIVITELEZÉSE Kiadvány kivitelezése szokásos egyetemi arculat és kivitelezés egyedi arculat és kivitelezés Egyedi arculat és kivitelezés esetén: Kiadvány mérete (mm mm vagy szabvány pl. B5) Borító jellemzői (papírtípus, színes-e, védőborító stb.) Belívek jellemzői (papírtípus, színes oldalak aránya stb.) Kötészet jellemzői (fűzött, ragasztott, tűzött stb.) FINANSZÍROZÁSI ADATOK Szerzői, szerkesztői, lektori honorárium (igényelt díjazás) Külsős munkák költsége (külsős olvasószerkesztő, tördelő stb. esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Külső nyomdai költségek (külső nyomda esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Jogdíj költségek (ha a kiadványban szereplő képek, ábrák stb. felhasználásáért fizetendő, kérjük megadni) Egyéb költségek (a kiadással kapcsolatban felmerülő bármilyen rendkívüli költség) Pályázati forrás a kiadáshoz (pályázó, összeg, kapcsolattartó) Szponzori forrás a kiadáshoz (szponzor, összeg, kapcsolattartó) Egyéb forrás a kiadáshoz KIADÁS KÖLTSÉGEI Dr Tomolya János PhD mk ezds alkotó-szerkesztő, I-IV fejezet, mindösszesen 400e Ft, Dr habil Bordás Mária, alkotó V-VIII. fejezet 400e Ft Dr Padányi József mk ddtbk 200e Ft KIADÁS FORRÁSAI Értékesítés tervezett módja (jegyzetbolt, könyvterjesztő, stb.) Értékesítésből származó bevétel (egységár és eladandó példányszám) Ingyenesen terjesztett példányok (szponzornak, tiszteletpéldányok stb.) EGYÉB MEGJEGYZÉS KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉSE, TERJESZTÉSE egyetemi könyvesboltok, Aleandra, Anima és Libri könyvterjesztő hálózatok (ajánlat függvényében) A könyvről recenziók készítése tervezett 15 millió 3000 db 5000 Ft/db mintegy 100 db, minisztériumok, MH kiemelt szervezetei, alkotói, szerkesztői és lektori tisztelet példányok Benyújtó neve, elérhetősége, aláírása: Dr. habil. Bordás Mária Tudományos dékánhelyettes Szakcsoportvezető NKE KTK Közszervezési és Szakigazgatási Intézet, Közpolitika és Közigazgatás-fejlesztési Szakcsoport Mobil: A kitöltött adatlapot a kiadványra vonatkozó szakmai értékelőlappal együtt kérjük az Egyetemi Kiadói Tanács kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt , A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék , Mobil: (20)

3 Kiadvány szakmai előterjesztés az NKE gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez ALAPADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia stb.) Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései Dr. habil Bordás Mária alkotó, Dr Tomolya János mk. ezds PhD, alkotó szerkesztő A könyv tervezett felépítését, fejezetenkénti struktúráját a csatolt koncepció tartalmazza tankönyv, monográfia ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Szempontok Kiadvány indokoltsága (kapcsolódás oktatott tárgyakhoz, friss kutatási beszámoló stb.) Szöveges értékelés A hidegháború után egyértelművé vált, hogy a hagyományos biztonságpolitikai felfogás számos, új típusú biztonsági kérdésre, azok jogi vetületeire, emberi jogi kérdéseire nem volt képes megfelelőválaszt adni, ezért átalakításra szorult. Míg korábban, a hidegháború alatt az ellenség a másik nemzetállam képében könnyen azonosítható volt, addig jelenlegi világunkban a biztonság olyan problémákat vet fel, amelyeket nem lehet megoldani a korábban kiépült keretek között. A nemzetközi rendszer szereplőinek száma jelentősen megnőtt, amelynek eredményeként az államokon kívül a nemzetközi szervezetek, a transznacionális vállalatok, és a nem kormányzati szervezetek is vitathatatlanul a rendszer teljes jogú szereplőivé váltak. A globalizáció felgyorsította a nemzetállami központú gondolkodás háttérbe szorulását, a világ így sokkal összetettebbé vált. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatok rendszere a kölcsönös függőséggel, az egymásba kapcsolódó érdekhálózatokkal, és a kölcsönös egymásrautaltsággal jellemezhető a leginkább. A könyv a legfrissebb kutatási eredményeken alapuló ismereteket felhasználva áttekintést ad napjaink kulcsfontosságú nemzetközi biztonsági kérdéseiről: a terrorizmustól a fegyverkereskedelmen és a hadviselés természetének megváltozásán keresztül - beleértve a negyedik generációs hadviselést is - az újonnan felmerült biztonsági kihívásokig, mint például a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a kulcsfontosságú infrastruktúra védelme, az infrastruktúra rugalmassága, vagy az összetett szükséghelyzetek. A könyv ismeretanyaga szervesen kapcsolódik a NKE KTK új tantárgyi struktúrájához. Téma relevanciája, aktualitása A XXI. század talán legfontosabb jelensége a globalizáció. Ez újrarajzolja többek között - a nemzetközi biztonsági környezetet, és sok tekintetben az emberi lét aspektusait is: felerősíti a politikai vezetés háborúban játszott szerepét, megnövelheti a bizonytalanság elemeit, és a különböző kultúrák egymás iránt érzett ellenséges érzületeit. A könyv által kitűzött cél, hogy bemutassa a különböző nemzetközi szervezeteknek - ENSZ, NATO, EU az új biztonsági kihívásokra adott stratégiáit, és a biztonságpolitika jelenlegi tendenciáit. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott megelőzési módszereket, a jogi szabályozás rendszerét, a nemzetközi igazgatás eszközeit, valamint a stratégiai fellépés hatékonysági aspektusait is.

4 Illeszkedés egyetemi stratégiába (Intézményi Fejlesztési Tervbe, oktatási szerkezetbe való illeszkedés) Kiadvány szakmai pozicionálása (Hasonló belföldi és külföldi munkák felsorolása. Miben tér el ezektől a javasolt mű?) Szerző kompetenciája (Témában való jártasság, publikálási gyakorlat (MTMT), habilitációs és szakmai előmenetel. CV-t kérjük mellékelni.) Célcsoporti kitekintés (Keresleti oldal bemutatása. Kik, hol fogják használni, megvásárolni a kiadványt? ) A könyv összességében olyan megközelítést ad, és olyan információkat közöl, amelyek mint összehasonlító jogi diszciplina - jól hasznosítható az egyetemi oktatásban. A könyv a NKE KTK Doktori Iskola aspiránsai részére kíván elsősorban olvasmányos, könnyen kezelhető, ugyanakkor tudományos alapossággal kidolgozott ismeretanyagot adni. A kiadvány minden tekintetben alkalmazkodik az egyetem, átfogó megközelítést alkalmazó szellemiségéhez. A könyv feltárva a biztonságpolitika erőforrásait tudományos alapossággal tárgyalja a hatékony biztonságpolitika elemit, kritériumait is. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott nemzetközi szabályzó tevékenységét, a nemzetközi igazgatás hatékonysági dilemmáit, azok mérhetőségének módszereit. A kiadvány egyrészt hiánypótló, az egyetemi oktatásban nincs a témához kapcsolódó kiadvány. Másfelől, újszerű megközelítéssel, eddig máshol még nem oktatott hatékonyság-mérési módszerek ismertetésével, a biztonsággal kapcsolatos hatékonyság elemzésével építi fel az ismeretanyagát. A könyv szervesen illeszkedik az alkotók több éves publikációs tevékenységéhez. A tervezett kiadvány a biztonság elemezése során az átfogó megközelítés szemüvegén keresztül végez vizsgálatokat és ad korszerű ismereteket. Dr. Tomolya János PhD mk. ezds. a NATO Terrorizmus Elleni Kiválósági Központ képességfejlesztési főnöke, a terrorizmus témájában négy publikációja van, a közigazgatás tudományi doktori iskola tervezett oktatója. Dr habil Bordás Mária, az NKE docense, tudományos dékánhelyettese, szakcsoportvezetője, a közigazgatás tudományi doktori iskola törzstagjelöltje. Tudományos munkásságukat a feltöltött MTMT adatbázis szemlélteti. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mindhárom karának alap, mester szakos hallgatói, a közigazgatás tudományi doktori iskola PhD aspiránsai. Állam és Jogtudományi karok hallgatói (előzetes egyeztetések megtörténtek). Finanszírozási struktúra (Egyetemi Kiadón kívül milyen pályázati, OTKA vagy egyéb forrás áll rendelkezésre a kiadáshoz?) Egyéb szempont, megjegyzés Az Egyetemi Kiadó rendelkezik a megfelelő finanszírozási keretekkel. A könyv hiánypótló jellegű, átfogó megközelítést alkalmaz a terrorizmus vizsgálata tekintetében, több tudomány terület kutatásainak eredményeit rendszerezi egy műben, éppen ezért rendszer jellegű monografikus szintű mű. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. habil. Bordás Mária Tudományos dékánhelyettes Szakcsoportvezető NKE KTK Közszervezési és Szakigazgatási Intézet, Közpolitika és Közigazgatásfejlesztési Szakcsoport A kitöltött előterjesztést kérjük kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt , A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék , Mobil: (20) Mobil:

5 Koncepció Dr. habil. Bordás Mária Tomolya János, PhD: Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései - 1. A könyv célkitűzései A XXI. század talán legfontosabb jelensége a globalizáció. Ez újrarajzolja többek között - a nemzetközi biztonsági környezetet, és sok tekintetben az emberi lét aspektusait is: felerősíti a politikai vezetés háborúban játszott szerepét, megnövelheti a bizonytalanság elemeit, és a különböző kultúrák egymás iránt érzett ellenséges érzületeit. A hidegháború után egyértelművé vált, hogy a hagyományos biztonságpolitikai felfogás számos kérdésre nem volt képes megfelelőválaszt adni, ezért átalakításra szorul. Míg korábban, a hidegháború alatt az ellenség a másik nemzetállam képében könnyen azonosítható volt, addig jelenlegi világunkban a biztonság olyan problémákat vet fel, amelyeket nem lehet megoldani a korábban kiépült keretek között. A nemzetközi rendszer szereplőinek száma jelentősen megnőtt, amelynek eredményeként az államokon kívül a nemzetközi szervezetek, a transznacionális vállalatok, és a nem kormányzati szervezetek is vitathatatlanul a rendszer teljes jogú szereplőivé váltak. A globalizáció felgyorsította a nemzetállami központú gondolkodás háttérbe szorulását, a világ így sokkal összetettebbé vált. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatok rendszere a kölcsönös függőséggel, az egymásba kapcsolódó érdekhálózatokkal, és a kölcsönös egymásrautaltsággal jellemezhető a leginkább. Bizonyos, korábban létező biztonsági problémák sokkal intenzívebben jelennek meg, és a globalizált világban egyre közvetlenebb fenyegetést jelentenek. A nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek, de természetesen a hagyományos fegyverek terjedése is, illetve az illegális migráció és a szervezett bűnözés is közvetlenül fenyegetik a világ minden államát. Ennek oka az a gyökeres átalakulás, amelyet a határok fokozottabb átjárhatósága, így a globalizáció mennyiségi és minőségi kiterjedése jelent. Az országok közötti áru- és információforgalom, a tőke szabad áramlása, valamint a migráció felgyorsult, és korábban soha nem látott lehetőségeket teremtett. A fokozott nyitottság ugyanakkor együtt jár azzal is, hogy a pozitív hatások mellett a különböző negatív jelenségek is egyre kifejezettebben érvényesülnek a világ államaiban. A könyv áttekintést ad napjaink kulcsfontosságú nemzetközi biztonsági kérdéseiről: a terrorizmustól a fegyverkereskedelmen és a hadviselés természetének megváltozásán keresztül - beleértve a negyedik generációs hadviselést is - az újonnan felmerült biztonsági kihívásokig, mint például a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a kulcsfontosságú infrastruktúra védelme, az infrastruktúra rugalmassága, vagy az összetett szükséghelyzetek. A XX. században a biztonságot a szuverén államok védelme jelentette, amelynek eszköze elsősorban a fegyveres erő alkalmazása volt. A hidegháború befejeződésével új bizonytalansági forrásokat váltak ismertté, és ezek alapján új biztonságpolitikai elképzelések születtek. A könyv által kitűzött cél, hogy bemutassa a különböző nemzetközi szervezeteknek - ENSZ, NATO, EU az új biztonsági kihívásokra adott stratégiáit, és a biztonságpolitika jelenlegi tendenciáit. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott megelőzési módszereket, a jogi szabályozás rendszerét, a nemzetközi igazgatás eszközeit, valamint a stratégiai fellépés hatékonysági aspektusait is. A könyv felvázolja a tengerészeti biztonság, a kalózkodás, a terrorizmus elleni harc hadtudományi kihívásait is, a negyedik generációs hadviselés elmélete és a terrorizmus közötti kapcsolatot, a tömegpusztító fegyverek

6 és a terrorizmus közötti kapcsolatot, valamint a terrorizmus elleni fellépés katonai lehetőségeit is. Bemutatja az új típusú biztonsági kihívások kezelésének katonai eszközeit is, valamint a különböző nemzetközi szervezetek új típusú biztonsági kihívásokra kidolgozott stratégiáit, és megfogalmazott válaszait. Bemutatásra kerül, továbbá a terrorizmus új sokarcú formája és a média hatása a terrorizmus jelenségére. A könyv összességében olyan megközelítést ad, és olyan információkat közöl, amelyek mint összehasonlító jogi diszciplina - jól hasznosítható az egyetemi oktatásban. 2. A könyv tartalma A hagyományos hadviselés változásai nyomán létrejött biztonsági kihívások A könyv az első részben feltárja, a szeptember 11-i terrorista támadásokat követő időszakban a nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben milyen új stratégiák születtek nemzetközi szinten, és ezek milyen változásokat eredményeztek a jogi szabályozás területén. Ebben az összefüggésben a könyv főleg annak a kérdésnek a megválaszolására irányul, hogy az új biztonsági kihívások elleni hatékony fellépés hogyan egyeztethető össze olyan hagyományosan kialakult közjogi értékekkel, mint az alkotmányosság, a jogállamiság és az állampolgári jogok tisztelete. Más megfogalmazásban, a jogi szabályozás hogyan tudta követni a terrorizmus elleni küzdelemmel szemben egyre erőteljesebben megfogalmazódó hatékonysági követelményeket, anélkül, hogy olyan demokratikus elvek, mint a nyitottság, szabadság, tolerancia, ne sérüljenek. A terrorizmus elleni küzdelem olyan közérdekű feladatnak tekinthető, amely a nemzetközi szervezetekben - az Európai Unióban, az ENSZ-ben és a NATO-ban - valamint a nemzetállamok részéről is, a közigazgatás területén, az ún. átfogó megközelítés alkalmazását követeli meg, azaz a különböző állami közhatalmi eszközök - katonai, titkosszolgálati, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és közigazgatási egyidejű alkalmazását kívánja megvalósítani, ugyanakkor a terrorizmus elleni fellépés hatékonysági követelményei, valamint az államszervezet és a jogrendszer hagyományosan kialakult értékei között a legnagyobb ellentmondás feszül. A hatékony állam kérdése az európai államtudományok egyik kiemelt területe, de tudományos vizsgálatára eddig csak a közszektor más területein - mint a közszolgáltatások, a jogalkotás, jogalkalmazás, állami tulajdon és közpénzek került sor. A terrorizmus elleni küzdelem amely az állam új típusú, komple feladata, és amelyre a honvédelmi, rendészeti, polgári igazgatási és bűnüldözési jelleg egyaránt jellemző kutatása a hatékonyság szempontjából azért kiemelt jelentőségű, mert olyan új jogintézmények létrehozását teszi szükségessé, amelyek meglehetősen idegen testet képeznek az európai közigazgatási kultúrában. Az Európai Unió különösen a 2004-es madridi és az azt követő 2005-ös londoni terrorista támadásokat követően egyre erőteljesebben vesz részt a terrorizmus elleni küzdelemben, ennek eredményeként új stratégiát dolgozott ki, és megvalósítására új szervezet-rendszert hozott létre. Ehhez pedig olyan jogszabályi keret kidolgozására volt szükség, amelyik összhangban van az Európai Unió alapszerződéseiben foglalt értékekkel és célkitűzésekkel, valamint az Alapjogi Chartával is. A demokratikus és jogállami értékek tisztelete a terrorizmus elleni küzdelemben kiemelt fontosságú az uniós politika számára, amellett, hogy a hatékonysági követelmények is egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Számos európai uniós dokumentum rögzíti, hogy az Európai Unió a harmadik országok közül a terrorizmus elleni küzdelemben számít az Egyesült Államokkal történő együttműködésre. Azonban jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésre az európai döntéshozók és a tudományos kutatók számára azzal kapcsolatban, hogy a jogi szabályozás számára a terrorizmus elleni küzdelem új stratégiái milyen kérdéseket vetnek fel, és erre a törvényhozási gyakorlat milyen válaszokat ad, más szóval, milyen jogszabályi megoldások kerülnek alkalmazásra. A nemzetközi jogi szabályozás kérdései

7 Az utóbbi évtizedben a terrorizmus elleni küzdelem területén a jogi szabályozásra is kihatóan két irányban történtek változások. Az egyik - amely inkább a vitatott kérdés szintjén maradt - a terrorizmus nemzetközi jogi megítélésével kapcsolatos, amelynek lényege, hogy a terrorizmus elleni küzdelem során a háború jogát, vagy büntetőjogi eszközöket kell alkalmazni. A másik amely már mélyreható változásokat okozott a fejlett nyugati államok jogrendszereiben a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazandó büntetőjogi és közigazgatási-rendészeti intézmények alkotmányos kérdéseit veti fel. A terrorizmus a negyedik generációs hadviselés jellemzőit viseli magán, amely alapvetően új hadászati eszközök alkalmazását jelenti a terrorizmus szempontjából különösen veszélyeztetett országokban. Jellemző a negyedik generációs hadviselésre, hogy nem érvényesülnek a hadviselés hagyományos nemzetközi jogi és morális szabályai, nem az államok hadseregei között történik, mert az egyik fél nem állami szereplő (legtöbbször terrorista szervezet) amelyik a lakosságot támadja, nemzetközi jellegű, és képes tömeges veszteségek okozására, valamilyen kulturális, etnikai, vagy vallási konfliktuson alapul, kiszámíthatatlan, valamint a terror, mint megfélemlítés módszerre épül. A terrorizmus ellen a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és Afrikában vívott küzdelem olyan új nemzetközi szervezetek létrehozását igényli, amelyek működésében a hangsúly egyre inkább az együttműködésre, és kevésbé a hagyományos hadászati eszközök alkalmazására irányul. A nemzetközi jog bizonytalan abban a kérdésben, hogy érvényesíthető-e az állam fegyveres önvédelmi joga terrorista támadás esetén? Az ENSZ alapokmánya szerint az önvédelem egy adott államot csak más állam fegyveres támadása agressziója - esetén illeti meg, és csak addig, amíg a Biztonsági Tanács a szükséges intézkedéseket nem teszi meg. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a fejlett nyugati államok, különösen az Egyesült Államok, ezt a rendelkezést túl széles körben értelmezik, és közel-keleti katonai beavatkozásaikkal megsértik az állami szuverenitást. Más vélemények szerint a terrorizmust támogató államok adnak jogalapot a NATO számára a katonai beavatkozáshoz. Ismert olyan álláspont is, hogy a terrorcselekmények bár a katonai hadviselés számos elemét viselik magukon nem tekinthetők fegyveres támadásnak, hanem csak fegyveres erőszaknak, ezért ellenük nem katonai, hanem büntetőjogi eszközökkel kell fellépni. Izrael közelkeleti háborúi, valamint az afganisztáni és az iraki háborúk mindenesetre megkérdőjelezik ennek a doktrínának a helytállóságát, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a terrorizmus ellen csak nemzetközi összefogással és katonai módszerekkel lehet hatékonyan fellépni. Mindez az államok fegyveres önvédelmi jogának felülvizsgálatát igényli a ius ad bellum és a ius in bello nemzetközi jogi intézményeinek szintjén. A fentiekben kifejtettek alapján, a könyv tehát egyfelől azt vizsgálja, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben részt vevő kormányzati szervek között a közhatalmi jogosítványok hogyan oszlanak meg a szövetségi és az állami szint között, valamint hogy az egyes országok a nemzetközi szervezetekkel (NATO, ENSZ, Európai Unió) az együttműködés milyen formáit alakították ki, és ezeket a vonatkozó nemzetközi szerződésekben, vagy együttműködési megállapodásokban hogyan szabályozták. Az alkotmányos elvek és a hatékonyság A terrorizmus elleni küzdelem intenzitásának hatékonyságának - fokozása ugyanakkor megkérdőjelezett néhány hagyományos jogelvet a fejlett nyugati államok jogrendszereiben is. A jogi szabályozással szemben elvárt követelmény, hogy igazodjon azokhoz a hatékonysági elvárásokhoz, amelyeket a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos közpolitikák megfogalmaznak. Ez a közpolitikai cél abban foglalható össze, hogy a terrorizmus elleni stratégiáknak nemcsak a gyorsaság szempontját kell szem előtt tartaniuk, hanem azt is, hogy a fellépés koherens, célorientált és költség-hatékony legyen, a szükségesség és arányosság elvein alapuljon, valamint hogy a vonatkozó szabályok világosan és adekvát módon kerüljenek megfogalmazásra. Az Európai Unió önmagával szemben megfogalmazott kritikája szerint a jogi szabályozás sokszor képtelen követni ezeket a hatékonysági szempontokat, amelynek eredményeként a terrorizmussal szembeni fellépés eszközei lassúak, inadekvátak és alacsony hatásfokúak. Mindez fejlesztésre szorul.

8 További hatékonysági követelményt támaszt az a körülmény, hogy a terrorizmus elleni küzdelem a terrorizmus globális jellege miatt csak nemzetközi együttműködéssel valósítható meg hatékonyan. Az Európai Unió politikájában ez nemcsak a hatékonysági követelményeket, hanem a tagállamok egymás iránti szolidaritását is kifejezi. Mindez olyan nemzetközi szervezetek létrehozását teszi szükségessé az Európai Unióban, és transzatlanti szinten is, amelyek esetében kérdéses, hogy nemzetállamok fölötti szupranacionális - közhatalmi eszközökkel felruházott szervezetek jönnek-e létre, vagy hatáskörük megmarad a nemzetállamok hatóságait koordináló tevékenység (adatgyűjtés, elemzés, kooperáció) szintjén. Ezek a szervezetek katonai, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és közigazgatási (bevándorlási, határrendészeti) feladatokat látnak el. Lényeges bár ebben az esetben ez két, egymásnak ellentmondó szempontot jelent - a hatékonyság szempontjából a párhuzamosságok és az átfedések kiküszöbölése, a nemzetállamok hatáskörének teljes elvonása nélkül. A hatékonysági szempontok érvényesülésének azonban van egy lényeges korlátja. A terrorizmus veszélyezteti a nyugati típusú demokráciákban kialakult olyan értékeket, mint az emberi jogok, a plurális társadalom, a szabadság, amely utóbbi többek között - a félelem nélküli életet és a biztonságot jelenti. Fontos ezért, hogy a terrorizmus elleni küzdelem során alkalmazott állami közhatalmi eszközök ezeket az értékeket tartsák tiszteletben. Az európai uniós politika kiemeli: azon túl, hogy a terrorizmus elleni küzdelem politikájának a hatékonyságon kell alapulnia, a jogi szabályozásnak az alkotmányosság és a jogállamiság elveit is következetesen érvényesítenie kell. A konkrét jogintézmények szabályozásával szemben a kérdés úgy merül fel, hogy a terrorizmus elleni küzdelem milyen mértékben indokolt hogy korlátozza a jogállami kritériumokat, illetve egyes állampolgári jogokat, mint például a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a tisztességes eljáráshoz, az emberi méltósághoz, vagy a személyi szabadsághoz való jogokat. A terrorista személyek és szervezetek elleni fellépés ugyanis indokolttá teszi, hogy a határrendészeti szervek az állampolgárok egyre több adatát (ujjlenyomat, DNS) tárolják, a vízumszabályokat szigorítsák, valamint hogy a bűnüldöző szervek a terrorista gyanús személyek és szervezetek bankszámláit, vagyontárgyait zárolják, illetve az üzleti titokhoz és a levéltitokhoz fűződő jogokat korlátozzák. A könyv tehát azt elemzi, hogy a terrorizmus elleni fellépés alapjául szolgáló jogintézmények hogyan valósítják meg azt a követelményt, hogy az állampolgári jogok csak a szükségesség és az arányosság elve alapján kerüljenek korlátozásra, illetve, hogy ez a mérce hogyan határozható meg a konkrét esetekben. Lényeges szempont az is, hogy egy-egy ilyen jellegű korlátozás milyen jogi megoldáson alapul, és a jogalkalmazó gyakorlatban ez hogyan érvényesíthető. A megelőzés eszközei Az Európai Unió politikájában a Stockholmi Program által megfogalmazott, terrorizmussal szembeni stratégia, és az ezen alapuló akcióterv négy pilléren alapul: megelőzés, támogatás, reakció és válasz. Ezek a terrorizmus-ellenes intézkedések azonban más és más jogágakhoz kötődnek, és különböző jogintézményekben, jogszabályi módosításokban öltenek testet. Természetesen a jogi eszközökön kívül az Európai Unió politikája kiterjed a terrorizmus okainak megszüntetésére is. Kutatásokat finanszíroz például, amelyek a terrorizmus szempontjából veszélyeztetett országokban feltárják a terrorizmus létrejöttével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és szociális problémákat is. Hangsúlyozza ugyanakkor a párbeszéd, a tolerancia és a megértés fontosságát, mint a megelőzés eszközét a különböző kultúrák között. Álláspontja, hogy az államok nem folytathatnak rasszista és megkülönböztető politikát, mert ez táptalaja a szélsőséges politikai nézetek elterjedésének, ezzel együtt a terrorizmus veszélyének. Ennek a célnak az elérése érdekében az Európai Unió jelentős szerepet szán a civil szférának is. Tény az is, hogy az állam instabilitása, és gazdasági fejletlensége, valamint a terrorizmus kialakulása között is szoros összefüggés áll fenn. Az Európai Unió például ezért jelentős pénzügyi támogatást nyújtott és nyújt a gázai infrastruktúra fejlesztésére. Ugyanakkor, Gázában egy, az EU által hivatalosan deklaráltan is terrorista szervezet kormányoz, amely jelentős viták forrása az Unió tagállamai között is.

9 A büntetőjogi szabályozás és a bűnüldözés A terrorista támadások megelőzésének egyik módszere azoknak a magatartásformáknak a megakadályozása, amelyek terrorista cselekmények elkövetésére ösztönöznek. Ilyenek például a terrorizmus alapjául szolgáló szélsőséges ideológiai nézetek terjesztése, a terrorizmus pénzügyi támogatása, a terroristák kiképzése, toborzása, az elkövetéshez szükséges információk megadása, és a terrorista cselekmények elkövetésére történő felhívás. Ezek a cselekmények a radikalizálódás folyamatát erősítik, és történhetnek telekommunikációs eszközök Internet, média - útján, illetve a terrorizmus által veszélyeztetett országok terrorista kiképző táboraiban. A terrorista cselekmények elkövetésére ösztönző magatartásformák felszámolásának leghatékonyabb eszköze azok bűncselekménnyé nyilvánítása és büntetőjogi eszközökkel történő szankcionálása. Cyber-terrorizmus a számítástechnikai rendszerek elleni támadás formáit jelenti, amely a fejlett informatikán alapuló nyugati típusú társadalmak számára különösen nagy kihívást jelent. A terrorizmussal kapcsolatos büntetőpolitika a következetességre helyezi a hangsúlyt, azaz arra a követelményre, hogy ne maradjon büntetlenül egyetlen terrorista cselekmény sem. Ennek a büntetőpolitikának a részét képezi a szolidaritás is, amely szerint a terrorizmus áldozatokat közpénzből kell kompenzálni. A terrorizmus elleni küzdelem a bűnüldözés számára is nagy kihívást jelent. Egyrészt azért, mert létrejöttek olyan, különböző stratégiák kidolgozásában, elemzésekben részt vevő, információt nyújtó nemzetközi szervezetek (pl. Europol és Eurojust), amelyek együttműködési formáit elsősorban egyes eljárási intézkedések, mint letartóztatás, bizonyítékok megszerzése, megőrzése, személyek azonosítása, valamint az információk áramlása tekintetében - a nemzetállamok bűnüldöző hatóságaival a szervezeti jogi szabályozásnak tisztáznia kell. Az együttműködés jelentheti ezen túl közös nyomozócsoportok, nemzeti kontaktpontok létrehozását, illetve a terrorista szervezetek és személyek elektronikus nyilvántartását. A legislation on cross-border hot pursuit elve az együttműködés új formájaként a tagállamok bűnüldöző szerveit feljogosítja az unió belső határainak átlépésére, olyan rendkívüli esetekben, amikor terrorista cselekmények gyors megelőzése szükséges. Másfelől viszont olyan új büntető eljárási intézkedések is felmerültek, amelyek a büntető eljárási szabályok módosítását igénylik. A terrorizmus és a szervezett bűnözés összefonódása egyre nyilvánvalóbb, mivel a terrorista csoportok tevékenységüket jórészt fegyver- és drogkereskedelemből finanszírozzák. A terrorista hálózatok szervezete és működése is egyre kompleebbé válik, ezért pénzügyi forrásaik, logisztikai és működési bázisaik csak nemzetközi büntetőjogi és katonai eszközökkel számolhatók fel. A pénzmosás elleni intézkedések, feketelistára tevés (blacklisting), bankszámlák, vagyontárgyak zárolása és államosítása mind olyan büntető eljárási cselekmények, amelyek a terrorista csoportok tevékenységét akadályozzák. Az Európai Unió politikája kiemelt figyelmet fordít arra abból kiindulva, hogy a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények üldözése jelentős részben titkosszolgálati és biztonsági terület - hogy a terrorista csoportok és személyek ellen indult büntető eljárásban, annak már nyomozati szakában is, az eljárási intézkedések állampolgári alapjogokat ne sértsenek, és a nemzetközi jog, valamint a tisztességes eljárás követelményeinek megfelelők legyenek. Ilyen követelmény például, hogy a bizonyításnak tényeken, és nem prekoncepciókon kell alapulnia. Különösen fontos, hogy az, akinek a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát a bűnüldöző hatóságok megsértették, jogorvoslattal élhessen. Mindez felveti a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás fokozott felelősségének és számonkérhetőségének responsibility és accountability kérdését. Az eljárás során a törvényesség megsértése kivizsgálást és felelősségre vonást kell, hogy eredményezzen minden esetben, különben a szabadságjogok, mint demokratikus értékek sérülnek. Nem véletlenül, az Európai Unió kezdeményezte az

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező KONDÁS KORNÉL 1 A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező Terrorism, as the influential factor of the defence managment system Absztrakt A szerző a cikkben bemutatja a terrorizmus

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) 351 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Kuti Ferenc A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATAINAK FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYAI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben