Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez"

Átírás

1 Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges kérdésével, kérjük, forduljon a kiadói menedzserhez az adatlap végén található elérhetőségeken. Köszönjük! ÁLTALÁNOS ADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia, évkönyv stb.) Korábbi kiadás volt-e? (új mű, átdolgozás, újranyomás) Kiadvány készültségi szintje (kész mű, megírás alatt?%, tervezett mű) Megjelenés tervezett ideje (ill. esetleges kötött határidő) Terjedelem (karakterszám v. szerzői ív; készülő műnél becslés) Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései Dr. habil. Bordás Mária alkotó, Dr. Tomolya János mk. ezds PhD, alkotó szerkesztő tankönyv, monográfia új mű Példányszám 3000 Benyújtó szervezeti egység (tanszék vagy külső szervezet) Kapcsolattartó személye, elérhetősége (szerző vagy vele kapcsolatban álló személy) KIADVÁNY GONDOZÁSA Lektori munka Felkért lektor(ok) (név, titulus, beosztás) Olvasószerkesztés Grafikai tervezés Tördelés Korrektúra Külsős munkák esetén (kérjük megadni a munkát végzők nevét, elérhetőségét) Nyomdai munkák Külső nyomda esetén (nyomda neve, kapcsolattartó) Külső nyomda indokoltsága (miért nem NKE nyomda készíti) X megírás alatt 40%-s készültségi fok 2013 május ív, keménytáblás, stabil borítóval NKE KTK Dr habil Bordás Mária 70/ , kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor Dr Padányi József mk ddtbk, NKE stratégiai rektor helyettes kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős grafikus kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős tördelő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős korrektor NKE saját nyomdájában külső nyomdában

2 KIADVÁNY FORMAI KIVITELEZÉSE Kiadvány kivitelezése szokásos egyetemi arculat és kivitelezés egyedi arculat és kivitelezés Egyedi arculat és kivitelezés esetén: Kiadvány mérete (mm mm vagy szabvány pl. B5) Borító jellemzői (papírtípus, színes-e, védőborító stb.) Belívek jellemzői (papírtípus, színes oldalak aránya stb.) Kötészet jellemzői (fűzött, ragasztott, tűzött stb.) FINANSZÍROZÁSI ADATOK Szerzői, szerkesztői, lektori honorárium (igényelt díjazás) Külsős munkák költsége (külsős olvasószerkesztő, tördelő stb. esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Külső nyomdai költségek (külső nyomda esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Jogdíj költségek (ha a kiadványban szereplő képek, ábrák stb. felhasználásáért fizetendő, kérjük megadni) Egyéb költségek (a kiadással kapcsolatban felmerülő bármilyen rendkívüli költség) Pályázati forrás a kiadáshoz (pályázó, összeg, kapcsolattartó) Szponzori forrás a kiadáshoz (szponzor, összeg, kapcsolattartó) Egyéb forrás a kiadáshoz KIADÁS KÖLTSÉGEI Dr Tomolya János PhD mk ezds alkotó-szerkesztő, I-IV fejezet, mindösszesen 400e Ft, Dr habil Bordás Mária, alkotó V-VIII. fejezet 400e Ft Dr Padányi József mk ddtbk 200e Ft KIADÁS FORRÁSAI Értékesítés tervezett módja (jegyzetbolt, könyvterjesztő, stb.) Értékesítésből származó bevétel (egységár és eladandó példányszám) Ingyenesen terjesztett példányok (szponzornak, tiszteletpéldányok stb.) EGYÉB MEGJEGYZÉS KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉSE, TERJESZTÉSE egyetemi könyvesboltok, Aleandra, Anima és Libri könyvterjesztő hálózatok (ajánlat függvényében) A könyvről recenziók készítése tervezett 15 millió 3000 db 5000 Ft/db mintegy 100 db, minisztériumok, MH kiemelt szervezetei, alkotói, szerkesztői és lektori tisztelet példányok Benyújtó neve, elérhetősége, aláírása: Dr. habil. Bordás Mária Tudományos dékánhelyettes Szakcsoportvezető NKE KTK Közszervezési és Szakigazgatási Intézet, Közpolitika és Közigazgatás-fejlesztési Szakcsoport Mobil: A kitöltött adatlapot a kiadványra vonatkozó szakmai értékelőlappal együtt kérjük az Egyetemi Kiadói Tanács kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt , A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék , Mobil: (20)

3 Kiadvány szakmai előterjesztés az NKE gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez ALAPADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia stb.) Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései Dr. habil Bordás Mária alkotó, Dr Tomolya János mk. ezds PhD, alkotó szerkesztő A könyv tervezett felépítését, fejezetenkénti struktúráját a csatolt koncepció tartalmazza tankönyv, monográfia ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Szempontok Kiadvány indokoltsága (kapcsolódás oktatott tárgyakhoz, friss kutatási beszámoló stb.) Szöveges értékelés A hidegháború után egyértelművé vált, hogy a hagyományos biztonságpolitikai felfogás számos, új típusú biztonsági kérdésre, azok jogi vetületeire, emberi jogi kérdéseire nem volt képes megfelelőválaszt adni, ezért átalakításra szorult. Míg korábban, a hidegháború alatt az ellenség a másik nemzetállam képében könnyen azonosítható volt, addig jelenlegi világunkban a biztonság olyan problémákat vet fel, amelyeket nem lehet megoldani a korábban kiépült keretek között. A nemzetközi rendszer szereplőinek száma jelentősen megnőtt, amelynek eredményeként az államokon kívül a nemzetközi szervezetek, a transznacionális vállalatok, és a nem kormányzati szervezetek is vitathatatlanul a rendszer teljes jogú szereplőivé váltak. A globalizáció felgyorsította a nemzetállami központú gondolkodás háttérbe szorulását, a világ így sokkal összetettebbé vált. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatok rendszere a kölcsönös függőséggel, az egymásba kapcsolódó érdekhálózatokkal, és a kölcsönös egymásrautaltsággal jellemezhető a leginkább. A könyv a legfrissebb kutatási eredményeken alapuló ismereteket felhasználva áttekintést ad napjaink kulcsfontosságú nemzetközi biztonsági kérdéseiről: a terrorizmustól a fegyverkereskedelmen és a hadviselés természetének megváltozásán keresztül - beleértve a negyedik generációs hadviselést is - az újonnan felmerült biztonsági kihívásokig, mint például a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a kulcsfontosságú infrastruktúra védelme, az infrastruktúra rugalmassága, vagy az összetett szükséghelyzetek. A könyv ismeretanyaga szervesen kapcsolódik a NKE KTK új tantárgyi struktúrájához. Téma relevanciája, aktualitása A XXI. század talán legfontosabb jelensége a globalizáció. Ez újrarajzolja többek között - a nemzetközi biztonsági környezetet, és sok tekintetben az emberi lét aspektusait is: felerősíti a politikai vezetés háborúban játszott szerepét, megnövelheti a bizonytalanság elemeit, és a különböző kultúrák egymás iránt érzett ellenséges érzületeit. A könyv által kitűzött cél, hogy bemutassa a különböző nemzetközi szervezeteknek - ENSZ, NATO, EU az új biztonsági kihívásokra adott stratégiáit, és a biztonságpolitika jelenlegi tendenciáit. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott megelőzési módszereket, a jogi szabályozás rendszerét, a nemzetközi igazgatás eszközeit, valamint a stratégiai fellépés hatékonysági aspektusait is.

4 Illeszkedés egyetemi stratégiába (Intézményi Fejlesztési Tervbe, oktatási szerkezetbe való illeszkedés) Kiadvány szakmai pozicionálása (Hasonló belföldi és külföldi munkák felsorolása. Miben tér el ezektől a javasolt mű?) Szerző kompetenciája (Témában való jártasság, publikálási gyakorlat (MTMT), habilitációs és szakmai előmenetel. CV-t kérjük mellékelni.) Célcsoporti kitekintés (Keresleti oldal bemutatása. Kik, hol fogják használni, megvásárolni a kiadványt? ) A könyv összességében olyan megközelítést ad, és olyan információkat közöl, amelyek mint összehasonlító jogi diszciplina - jól hasznosítható az egyetemi oktatásban. A könyv a NKE KTK Doktori Iskola aspiránsai részére kíván elsősorban olvasmányos, könnyen kezelhető, ugyanakkor tudományos alapossággal kidolgozott ismeretanyagot adni. A kiadvány minden tekintetben alkalmazkodik az egyetem, átfogó megközelítést alkalmazó szellemiségéhez. A könyv feltárva a biztonságpolitika erőforrásait tudományos alapossággal tárgyalja a hatékony biztonságpolitika elemit, kritériumait is. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott nemzetközi szabályzó tevékenységét, a nemzetközi igazgatás hatékonysági dilemmáit, azok mérhetőségének módszereit. A kiadvány egyrészt hiánypótló, az egyetemi oktatásban nincs a témához kapcsolódó kiadvány. Másfelől, újszerű megközelítéssel, eddig máshol még nem oktatott hatékonyság-mérési módszerek ismertetésével, a biztonsággal kapcsolatos hatékonyság elemzésével építi fel az ismeretanyagát. A könyv szervesen illeszkedik az alkotók több éves publikációs tevékenységéhez. A tervezett kiadvány a biztonság elemezése során az átfogó megközelítés szemüvegén keresztül végez vizsgálatokat és ad korszerű ismereteket. Dr. Tomolya János PhD mk. ezds. a NATO Terrorizmus Elleni Kiválósági Központ képességfejlesztési főnöke, a terrorizmus témájában négy publikációja van, a közigazgatás tudományi doktori iskola tervezett oktatója. Dr habil Bordás Mária, az NKE docense, tudományos dékánhelyettese, szakcsoportvezetője, a közigazgatás tudományi doktori iskola törzstagjelöltje. Tudományos munkásságukat a feltöltött MTMT adatbázis szemlélteti. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mindhárom karának alap, mester szakos hallgatói, a közigazgatás tudományi doktori iskola PhD aspiránsai. Állam és Jogtudományi karok hallgatói (előzetes egyeztetések megtörténtek). Finanszírozási struktúra (Egyetemi Kiadón kívül milyen pályázati, OTKA vagy egyéb forrás áll rendelkezésre a kiadáshoz?) Egyéb szempont, megjegyzés Az Egyetemi Kiadó rendelkezik a megfelelő finanszírozási keretekkel. A könyv hiánypótló jellegű, átfogó megközelítést alkalmaz a terrorizmus vizsgálata tekintetében, több tudomány terület kutatásainak eredményeit rendszerezi egy műben, éppen ezért rendszer jellegű monografikus szintű mű. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. habil. Bordás Mária Tudományos dékánhelyettes Szakcsoportvezető NKE KTK Közszervezési és Szakigazgatási Intézet, Közpolitika és Közigazgatásfejlesztési Szakcsoport A kitöltött előterjesztést kérjük kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt , A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék , Mobil: (20) Mobil:

5 Koncepció Dr. habil. Bordás Mária Tomolya János, PhD: Biztonsági kihívások a globalizált világban - a nemzetközi igazgatás aspektusai és a hatékonyság kérdései - 1. A könyv célkitűzései A XXI. század talán legfontosabb jelensége a globalizáció. Ez újrarajzolja többek között - a nemzetközi biztonsági környezetet, és sok tekintetben az emberi lét aspektusait is: felerősíti a politikai vezetés háborúban játszott szerepét, megnövelheti a bizonytalanság elemeit, és a különböző kultúrák egymás iránt érzett ellenséges érzületeit. A hidegháború után egyértelművé vált, hogy a hagyományos biztonságpolitikai felfogás számos kérdésre nem volt képes megfelelőválaszt adni, ezért átalakításra szorul. Míg korábban, a hidegháború alatt az ellenség a másik nemzetállam képében könnyen azonosítható volt, addig jelenlegi világunkban a biztonság olyan problémákat vet fel, amelyeket nem lehet megoldani a korábban kiépült keretek között. A nemzetközi rendszer szereplőinek száma jelentősen megnőtt, amelynek eredményeként az államokon kívül a nemzetközi szervezetek, a transznacionális vállalatok, és a nem kormányzati szervezetek is vitathatatlanul a rendszer teljes jogú szereplőivé váltak. A globalizáció felgyorsította a nemzetállami központú gondolkodás háttérbe szorulását, a világ így sokkal összetettebbé vált. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatok rendszere a kölcsönös függőséggel, az egymásba kapcsolódó érdekhálózatokkal, és a kölcsönös egymásrautaltsággal jellemezhető a leginkább. Bizonyos, korábban létező biztonsági problémák sokkal intenzívebben jelennek meg, és a globalizált világban egyre közvetlenebb fenyegetést jelentenek. A nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek, de természetesen a hagyományos fegyverek terjedése is, illetve az illegális migráció és a szervezett bűnözés is közvetlenül fenyegetik a világ minden államát. Ennek oka az a gyökeres átalakulás, amelyet a határok fokozottabb átjárhatósága, így a globalizáció mennyiségi és minőségi kiterjedése jelent. Az országok közötti áru- és információforgalom, a tőke szabad áramlása, valamint a migráció felgyorsult, és korábban soha nem látott lehetőségeket teremtett. A fokozott nyitottság ugyanakkor együtt jár azzal is, hogy a pozitív hatások mellett a különböző negatív jelenségek is egyre kifejezettebben érvényesülnek a világ államaiban. A könyv áttekintést ad napjaink kulcsfontosságú nemzetközi biztonsági kérdéseiről: a terrorizmustól a fegyverkereskedelmen és a hadviselés természetének megváltozásán keresztül - beleértve a negyedik generációs hadviselést is - az újonnan felmerült biztonsági kihívásokig, mint például a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a kulcsfontosságú infrastruktúra védelme, az infrastruktúra rugalmassága, vagy az összetett szükséghelyzetek. A XX. században a biztonságot a szuverén államok védelme jelentette, amelynek eszköze elsősorban a fegyveres erő alkalmazása volt. A hidegháború befejeződésével új bizonytalansági forrásokat váltak ismertté, és ezek alapján új biztonságpolitikai elképzelések születtek. A könyv által kitűzött cél, hogy bemutassa a különböző nemzetközi szervezeteknek - ENSZ, NATO, EU az új biztonsági kihívásokra adott stratégiáit, és a biztonságpolitika jelenlegi tendenciáit. A könyv elemzi továbbá a különböző nemzetközi szervezetek biztonságot veszélyeztető jelenségeivel szemben alkalmazott megelőzési módszereket, a jogi szabályozás rendszerét, a nemzetközi igazgatás eszközeit, valamint a stratégiai fellépés hatékonysági aspektusait is. A könyv felvázolja a tengerészeti biztonság, a kalózkodás, a terrorizmus elleni harc hadtudományi kihívásait is, a negyedik generációs hadviselés elmélete és a terrorizmus közötti kapcsolatot, a tömegpusztító fegyverek

6 és a terrorizmus közötti kapcsolatot, valamint a terrorizmus elleni fellépés katonai lehetőségeit is. Bemutatja az új típusú biztonsági kihívások kezelésének katonai eszközeit is, valamint a különböző nemzetközi szervezetek új típusú biztonsági kihívásokra kidolgozott stratégiáit, és megfogalmazott válaszait. Bemutatásra kerül, továbbá a terrorizmus új sokarcú formája és a média hatása a terrorizmus jelenségére. A könyv összességében olyan megközelítést ad, és olyan információkat közöl, amelyek mint összehasonlító jogi diszciplina - jól hasznosítható az egyetemi oktatásban. 2. A könyv tartalma A hagyományos hadviselés változásai nyomán létrejött biztonsági kihívások A könyv az első részben feltárja, a szeptember 11-i terrorista támadásokat követő időszakban a nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben milyen új stratégiák születtek nemzetközi szinten, és ezek milyen változásokat eredményeztek a jogi szabályozás területén. Ebben az összefüggésben a könyv főleg annak a kérdésnek a megválaszolására irányul, hogy az új biztonsági kihívások elleni hatékony fellépés hogyan egyeztethető össze olyan hagyományosan kialakult közjogi értékekkel, mint az alkotmányosság, a jogállamiság és az állampolgári jogok tisztelete. Más megfogalmazásban, a jogi szabályozás hogyan tudta követni a terrorizmus elleni küzdelemmel szemben egyre erőteljesebben megfogalmazódó hatékonysági követelményeket, anélkül, hogy olyan demokratikus elvek, mint a nyitottság, szabadság, tolerancia, ne sérüljenek. A terrorizmus elleni küzdelem olyan közérdekű feladatnak tekinthető, amely a nemzetközi szervezetekben - az Európai Unióban, az ENSZ-ben és a NATO-ban - valamint a nemzetállamok részéről is, a közigazgatás területén, az ún. átfogó megközelítés alkalmazását követeli meg, azaz a különböző állami közhatalmi eszközök - katonai, titkosszolgálati, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és közigazgatási egyidejű alkalmazását kívánja megvalósítani, ugyanakkor a terrorizmus elleni fellépés hatékonysági követelményei, valamint az államszervezet és a jogrendszer hagyományosan kialakult értékei között a legnagyobb ellentmondás feszül. A hatékony állam kérdése az európai államtudományok egyik kiemelt területe, de tudományos vizsgálatára eddig csak a közszektor más területein - mint a közszolgáltatások, a jogalkotás, jogalkalmazás, állami tulajdon és közpénzek került sor. A terrorizmus elleni küzdelem amely az állam új típusú, komple feladata, és amelyre a honvédelmi, rendészeti, polgári igazgatási és bűnüldözési jelleg egyaránt jellemző kutatása a hatékonyság szempontjából azért kiemelt jelentőségű, mert olyan új jogintézmények létrehozását teszi szükségessé, amelyek meglehetősen idegen testet képeznek az európai közigazgatási kultúrában. Az Európai Unió különösen a 2004-es madridi és az azt követő 2005-ös londoni terrorista támadásokat követően egyre erőteljesebben vesz részt a terrorizmus elleni küzdelemben, ennek eredményeként új stratégiát dolgozott ki, és megvalósítására új szervezet-rendszert hozott létre. Ehhez pedig olyan jogszabályi keret kidolgozására volt szükség, amelyik összhangban van az Európai Unió alapszerződéseiben foglalt értékekkel és célkitűzésekkel, valamint az Alapjogi Chartával is. A demokratikus és jogállami értékek tisztelete a terrorizmus elleni küzdelemben kiemelt fontosságú az uniós politika számára, amellett, hogy a hatékonysági követelmények is egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Számos európai uniós dokumentum rögzíti, hogy az Európai Unió a harmadik országok közül a terrorizmus elleni küzdelemben számít az Egyesült Államokkal történő együttműködésre. Azonban jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésre az európai döntéshozók és a tudományos kutatók számára azzal kapcsolatban, hogy a jogi szabályozás számára a terrorizmus elleni küzdelem új stratégiái milyen kérdéseket vetnek fel, és erre a törvényhozási gyakorlat milyen válaszokat ad, más szóval, milyen jogszabályi megoldások kerülnek alkalmazásra. A nemzetközi jogi szabályozás kérdései

7 Az utóbbi évtizedben a terrorizmus elleni küzdelem területén a jogi szabályozásra is kihatóan két irányban történtek változások. Az egyik - amely inkább a vitatott kérdés szintjén maradt - a terrorizmus nemzetközi jogi megítélésével kapcsolatos, amelynek lényege, hogy a terrorizmus elleni küzdelem során a háború jogát, vagy büntetőjogi eszközöket kell alkalmazni. A másik amely már mélyreható változásokat okozott a fejlett nyugati államok jogrendszereiben a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazandó büntetőjogi és közigazgatási-rendészeti intézmények alkotmányos kérdéseit veti fel. A terrorizmus a negyedik generációs hadviselés jellemzőit viseli magán, amely alapvetően új hadászati eszközök alkalmazását jelenti a terrorizmus szempontjából különösen veszélyeztetett országokban. Jellemző a negyedik generációs hadviselésre, hogy nem érvényesülnek a hadviselés hagyományos nemzetközi jogi és morális szabályai, nem az államok hadseregei között történik, mert az egyik fél nem állami szereplő (legtöbbször terrorista szervezet) amelyik a lakosságot támadja, nemzetközi jellegű, és képes tömeges veszteségek okozására, valamilyen kulturális, etnikai, vagy vallási konfliktuson alapul, kiszámíthatatlan, valamint a terror, mint megfélemlítés módszerre épül. A terrorizmus ellen a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és Afrikában vívott küzdelem olyan új nemzetközi szervezetek létrehozását igényli, amelyek működésében a hangsúly egyre inkább az együttműködésre, és kevésbé a hagyományos hadászati eszközök alkalmazására irányul. A nemzetközi jog bizonytalan abban a kérdésben, hogy érvényesíthető-e az állam fegyveres önvédelmi joga terrorista támadás esetén? Az ENSZ alapokmánya szerint az önvédelem egy adott államot csak más állam fegyveres támadása agressziója - esetén illeti meg, és csak addig, amíg a Biztonsági Tanács a szükséges intézkedéseket nem teszi meg. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a fejlett nyugati államok, különösen az Egyesült Államok, ezt a rendelkezést túl széles körben értelmezik, és közel-keleti katonai beavatkozásaikkal megsértik az állami szuverenitást. Más vélemények szerint a terrorizmust támogató államok adnak jogalapot a NATO számára a katonai beavatkozáshoz. Ismert olyan álláspont is, hogy a terrorcselekmények bár a katonai hadviselés számos elemét viselik magukon nem tekinthetők fegyveres támadásnak, hanem csak fegyveres erőszaknak, ezért ellenük nem katonai, hanem büntetőjogi eszközökkel kell fellépni. Izrael közelkeleti háborúi, valamint az afganisztáni és az iraki háborúk mindenesetre megkérdőjelezik ennek a doktrínának a helytállóságát, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a terrorizmus ellen csak nemzetközi összefogással és katonai módszerekkel lehet hatékonyan fellépni. Mindez az államok fegyveres önvédelmi jogának felülvizsgálatát igényli a ius ad bellum és a ius in bello nemzetközi jogi intézményeinek szintjén. A fentiekben kifejtettek alapján, a könyv tehát egyfelől azt vizsgálja, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben részt vevő kormányzati szervek között a közhatalmi jogosítványok hogyan oszlanak meg a szövetségi és az állami szint között, valamint hogy az egyes országok a nemzetközi szervezetekkel (NATO, ENSZ, Európai Unió) az együttműködés milyen formáit alakították ki, és ezeket a vonatkozó nemzetközi szerződésekben, vagy együttműködési megállapodásokban hogyan szabályozták. Az alkotmányos elvek és a hatékonyság A terrorizmus elleni küzdelem intenzitásának hatékonyságának - fokozása ugyanakkor megkérdőjelezett néhány hagyományos jogelvet a fejlett nyugati államok jogrendszereiben is. A jogi szabályozással szemben elvárt követelmény, hogy igazodjon azokhoz a hatékonysági elvárásokhoz, amelyeket a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos közpolitikák megfogalmaznak. Ez a közpolitikai cél abban foglalható össze, hogy a terrorizmus elleni stratégiáknak nemcsak a gyorsaság szempontját kell szem előtt tartaniuk, hanem azt is, hogy a fellépés koherens, célorientált és költség-hatékony legyen, a szükségesség és arányosság elvein alapuljon, valamint hogy a vonatkozó szabályok világosan és adekvát módon kerüljenek megfogalmazásra. Az Európai Unió önmagával szemben megfogalmazott kritikája szerint a jogi szabályozás sokszor képtelen követni ezeket a hatékonysági szempontokat, amelynek eredményeként a terrorizmussal szembeni fellépés eszközei lassúak, inadekvátak és alacsony hatásfokúak. Mindez fejlesztésre szorul.

8 További hatékonysági követelményt támaszt az a körülmény, hogy a terrorizmus elleni küzdelem a terrorizmus globális jellege miatt csak nemzetközi együttműködéssel valósítható meg hatékonyan. Az Európai Unió politikájában ez nemcsak a hatékonysági követelményeket, hanem a tagállamok egymás iránti szolidaritását is kifejezi. Mindez olyan nemzetközi szervezetek létrehozását teszi szükségessé az Európai Unióban, és transzatlanti szinten is, amelyek esetében kérdéses, hogy nemzetállamok fölötti szupranacionális - közhatalmi eszközökkel felruházott szervezetek jönnek-e létre, vagy hatáskörük megmarad a nemzetállamok hatóságait koordináló tevékenység (adatgyűjtés, elemzés, kooperáció) szintjén. Ezek a szervezetek katonai, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és közigazgatási (bevándorlási, határrendészeti) feladatokat látnak el. Lényeges bár ebben az esetben ez két, egymásnak ellentmondó szempontot jelent - a hatékonyság szempontjából a párhuzamosságok és az átfedések kiküszöbölése, a nemzetállamok hatáskörének teljes elvonása nélkül. A hatékonysági szempontok érvényesülésének azonban van egy lényeges korlátja. A terrorizmus veszélyezteti a nyugati típusú demokráciákban kialakult olyan értékeket, mint az emberi jogok, a plurális társadalom, a szabadság, amely utóbbi többek között - a félelem nélküli életet és a biztonságot jelenti. Fontos ezért, hogy a terrorizmus elleni küzdelem során alkalmazott állami közhatalmi eszközök ezeket az értékeket tartsák tiszteletben. Az európai uniós politika kiemeli: azon túl, hogy a terrorizmus elleni küzdelem politikájának a hatékonyságon kell alapulnia, a jogi szabályozásnak az alkotmányosság és a jogállamiság elveit is következetesen érvényesítenie kell. A konkrét jogintézmények szabályozásával szemben a kérdés úgy merül fel, hogy a terrorizmus elleni küzdelem milyen mértékben indokolt hogy korlátozza a jogállami kritériumokat, illetve egyes állampolgári jogokat, mint például a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a tisztességes eljáráshoz, az emberi méltósághoz, vagy a személyi szabadsághoz való jogokat. A terrorista személyek és szervezetek elleni fellépés ugyanis indokolttá teszi, hogy a határrendészeti szervek az állampolgárok egyre több adatát (ujjlenyomat, DNS) tárolják, a vízumszabályokat szigorítsák, valamint hogy a bűnüldöző szervek a terrorista gyanús személyek és szervezetek bankszámláit, vagyontárgyait zárolják, illetve az üzleti titokhoz és a levéltitokhoz fűződő jogokat korlátozzák. A könyv tehát azt elemzi, hogy a terrorizmus elleni fellépés alapjául szolgáló jogintézmények hogyan valósítják meg azt a követelményt, hogy az állampolgári jogok csak a szükségesség és az arányosság elve alapján kerüljenek korlátozásra, illetve, hogy ez a mérce hogyan határozható meg a konkrét esetekben. Lényeges szempont az is, hogy egy-egy ilyen jellegű korlátozás milyen jogi megoldáson alapul, és a jogalkalmazó gyakorlatban ez hogyan érvényesíthető. A megelőzés eszközei Az Európai Unió politikájában a Stockholmi Program által megfogalmazott, terrorizmussal szembeni stratégia, és az ezen alapuló akcióterv négy pilléren alapul: megelőzés, támogatás, reakció és válasz. Ezek a terrorizmus-ellenes intézkedések azonban más és más jogágakhoz kötődnek, és különböző jogintézményekben, jogszabályi módosításokban öltenek testet. Természetesen a jogi eszközökön kívül az Európai Unió politikája kiterjed a terrorizmus okainak megszüntetésére is. Kutatásokat finanszíroz például, amelyek a terrorizmus szempontjából veszélyeztetett országokban feltárják a terrorizmus létrejöttével kapcsolatos gazdasági, társadalmi és szociális problémákat is. Hangsúlyozza ugyanakkor a párbeszéd, a tolerancia és a megértés fontosságát, mint a megelőzés eszközét a különböző kultúrák között. Álláspontja, hogy az államok nem folytathatnak rasszista és megkülönböztető politikát, mert ez táptalaja a szélsőséges politikai nézetek elterjedésének, ezzel együtt a terrorizmus veszélyének. Ennek a célnak az elérése érdekében az Európai Unió jelentős szerepet szán a civil szférának is. Tény az is, hogy az állam instabilitása, és gazdasági fejletlensége, valamint a terrorizmus kialakulása között is szoros összefüggés áll fenn. Az Európai Unió például ezért jelentős pénzügyi támogatást nyújtott és nyújt a gázai infrastruktúra fejlesztésére. Ugyanakkor, Gázában egy, az EU által hivatalosan deklaráltan is terrorista szervezet kormányoz, amely jelentős viták forrása az Unió tagállamai között is.

9 A büntetőjogi szabályozás és a bűnüldözés A terrorista támadások megelőzésének egyik módszere azoknak a magatartásformáknak a megakadályozása, amelyek terrorista cselekmények elkövetésére ösztönöznek. Ilyenek például a terrorizmus alapjául szolgáló szélsőséges ideológiai nézetek terjesztése, a terrorizmus pénzügyi támogatása, a terroristák kiképzése, toborzása, az elkövetéshez szükséges információk megadása, és a terrorista cselekmények elkövetésére történő felhívás. Ezek a cselekmények a radikalizálódás folyamatát erősítik, és történhetnek telekommunikációs eszközök Internet, média - útján, illetve a terrorizmus által veszélyeztetett országok terrorista kiképző táboraiban. A terrorista cselekmények elkövetésére ösztönző magatartásformák felszámolásának leghatékonyabb eszköze azok bűncselekménnyé nyilvánítása és büntetőjogi eszközökkel történő szankcionálása. Cyber-terrorizmus a számítástechnikai rendszerek elleni támadás formáit jelenti, amely a fejlett informatikán alapuló nyugati típusú társadalmak számára különösen nagy kihívást jelent. A terrorizmussal kapcsolatos büntetőpolitika a következetességre helyezi a hangsúlyt, azaz arra a követelményre, hogy ne maradjon büntetlenül egyetlen terrorista cselekmény sem. Ennek a büntetőpolitikának a részét képezi a szolidaritás is, amely szerint a terrorizmus áldozatokat közpénzből kell kompenzálni. A terrorizmus elleni küzdelem a bűnüldözés számára is nagy kihívást jelent. Egyrészt azért, mert létrejöttek olyan, különböző stratégiák kidolgozásában, elemzésekben részt vevő, információt nyújtó nemzetközi szervezetek (pl. Europol és Eurojust), amelyek együttműködési formáit elsősorban egyes eljárási intézkedések, mint letartóztatás, bizonyítékok megszerzése, megőrzése, személyek azonosítása, valamint az információk áramlása tekintetében - a nemzetállamok bűnüldöző hatóságaival a szervezeti jogi szabályozásnak tisztáznia kell. Az együttműködés jelentheti ezen túl közös nyomozócsoportok, nemzeti kontaktpontok létrehozását, illetve a terrorista szervezetek és személyek elektronikus nyilvántartását. A legislation on cross-border hot pursuit elve az együttműködés új formájaként a tagállamok bűnüldöző szerveit feljogosítja az unió belső határainak átlépésére, olyan rendkívüli esetekben, amikor terrorista cselekmények gyors megelőzése szükséges. Másfelől viszont olyan új büntető eljárási intézkedések is felmerültek, amelyek a büntető eljárási szabályok módosítását igénylik. A terrorizmus és a szervezett bűnözés összefonódása egyre nyilvánvalóbb, mivel a terrorista csoportok tevékenységüket jórészt fegyver- és drogkereskedelemből finanszírozzák. A terrorista hálózatok szervezete és működése is egyre kompleebbé válik, ezért pénzügyi forrásaik, logisztikai és működési bázisaik csak nemzetközi büntetőjogi és katonai eszközökkel számolhatók fel. A pénzmosás elleni intézkedések, feketelistára tevés (blacklisting), bankszámlák, vagyontárgyak zárolása és államosítása mind olyan büntető eljárási cselekmények, amelyek a terrorista csoportok tevékenységét akadályozzák. Az Európai Unió politikája kiemelt figyelmet fordít arra abból kiindulva, hogy a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények üldözése jelentős részben titkosszolgálati és biztonsági terület - hogy a terrorista csoportok és személyek ellen indult büntető eljárásban, annak már nyomozati szakában is, az eljárási intézkedések állampolgári alapjogokat ne sértsenek, és a nemzetközi jog, valamint a tisztességes eljárás követelményeinek megfelelők legyenek. Ilyen követelmény például, hogy a bizonyításnak tényeken, és nem prekoncepciókon kell alapulnia. Különösen fontos, hogy az, akinek a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát a bűnüldöző hatóságok megsértették, jogorvoslattal élhessen. Mindez felveti a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás fokozott felelősségének és számonkérhetőségének responsibility és accountability kérdését. Az eljárás során a törvényesség megsértése kivizsgálást és felelősségre vonást kell, hogy eredményezzen minden esetben, különben a szabadságjogok, mint demokratikus értékek sérülnek. Nem véletlenül, az Európai Unió kezdeményezte az

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap. kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor. kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő

Kiadvány adatlap. kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor. kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez ÁLTALÁNOS ADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára 2011. január 1-jétől Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre 1. A magyar felsoktatás reformfolyamatainak a tapasztalatairól 2. Van-e a magyar felsoktatás reformfolyamatának jövképe? 3.Hiányzik

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SAJTÓ REV 1. Brüsszel, 2007. május 14.

SAJTÓ REV 1. Brüsszel, 2007. május 14. AZ EU TANÁCSÁNAK FŐTITKÁRSÁGA ~TÁJÉKOZTATÓ~ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM REV 1 Brüsszel, 2007. május 14. A terrorizmus jelentős mértékben veszélyezteti Európa biztonságát, demokratikus

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben