A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE"

Átírás

1 A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a vállalatunk társadalmi és környezeti kérdésekre gyakorolt jelentős hatását, a LEGO Csoport a mottóhoz híven szeretne megfelelni vállalt kötelezettségeinek a felelősség és fenntarthatóság területén. A LEGO Csoport fontosnak tartja, hogy tisztességesen és tisztelettel bánjanak azokkal a munkavállalókkal, akik a LEGO termékek gyártásában akár saját gyáraiban, akár a beszállítók gyáraiban közvetve vagy közvetlenül részt vesznek, a munkakörülmények megfelelőek legyenek, mely kiterjed a környezetbarát gyártási folyamatokra. A LEGO Csoport az Etikai Kódex ellátási láncba történő bevezetésével arra kívánja kötelezni a LEGO beszállítóit, és azok alvállalkozóit, hogy azok etikus és felelős módon állítsanak elő alkatrészeket és nyújtsanak szolgáltatásokat a LEGO Csoport részére. A LEGO Csoport Etikai Kódexének alapjául az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapvető Nemzetközi Munkaügyi Egyezménye, valamint indokolt esetben az ENSZ és az ILO egyéb ide vonatkozó egyezményei szolgálnak. A Kódex alapkövetelményeket fogalmaz meg, és azt az elvet követi, hogy az üzleti vállalkozások felelősek az emberi jogok tiszteletben tartásáért, vagyis nem sérthetik meg az egyént megillető jogokat, és ennek érdekében megfelelő gondossággal kell eljárniuk. 9/1. oldal

2 Alkalmazás A LEGO Csoport következetesen ragaszkodik ennek az Etikai Kódexnek az alapelveihez, és elvárja, hogy beszállítói és adott esetben üzletfelei is ugyanezt tegyék, és az iparáguknak és méretüknek megfelelő vállalati szabályzatok és menedzsment rendszerek kialakításával gondoskodjanak a LEGO Csoport Etikai Kódexében megfogalmazott követelmények betartásáról. A beszállítók felelősek azért, hogy tevékenységeik és alvállalkozóik tevékenysége megfeleljen a LEGO Csoport Etikai Kódexében foglaltaknak vagy bármilyen hasonló kódexben foglaltaknak. Ez magában foglalja az érintett (például stratégiai és magas kockázatú) beszállítókkal folytatott párbeszédet, és az ide vonatkozó kódex betartásának a felügyeletét. Hasonló kódex alatt olyan kódexet értünk, melynek alapjául legalább az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) gyermekmunkára, kényszermunkára, megkülönböztetésmentességre, valamint az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyaláshoz való jogra vonatkozó alapvető egyezményei szolgálnak, és amely tartalmazza a nemzeti jogszabályok betartására vállalt kötelezettséget. A kódexnek tartalmaznia kell továbbá a LEGO Csoport Etikai kódexében foglalt rendelkezésekhez hasonló rendelkezéseket a korrupcióellenességre, az egészségre és biztonságra, a környezetre és a munkakörülményekre vonatkozóan. A hasonló kódex megítélésének alapja a LEGO Csoport által végzett egyéni értékelés. Jogszabályok betartása A beszállítóknak be kell tartaniuk az összes vonatkozó nemzeti törvényt, szabályozást és iparági szabványt. A beszállítóknak a fentiek közül mindenkor a legszigorúbb szabályozást kell követniük. A nemzeti jogszabályok és a LEGO Csoport Etikai Kódexe közötti ellentmondás esetén a beszállítóknak azonnal egyeztetniük kell a LEGO Csoporttal. Kivételes körülmények esetén, ha az állam nem írja elő nemzeti jogszabály betartását, és ha az érintetteknek erről tudomása van, a LEGO Csoport nemzetközi szabványokat alkalmaz, ugyanakkor fokozatosan lépéseket tesz a nemzeti jogszabályi előírások teljesítésére. Kommunikáció A beszállítóknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy a LEGO Csoport Etikai Kódexében vagy hasonló kódexben rögzített alapelvek tartalmát és értelmezését megfelelő kommunikáció és oktatás formájában eljuttassák minden érintett munkavállalóhoz. Gyermekmunka és fiatalkorú munkások TILOS gyermekmunkát alkalmazni, vagy abból hasznot húzni. 9/2. oldal

3 A teljes munkaidejű foglalkoztatásra minimálisan előírt életkor nem lehet alacsonyabb, mint a tankötelezettség felső korhatára, de semmi esetre sem lehet alacsonyabb 15 évnél (vagy 14 évnél, ha a helyi törvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fejlődő országokra vonatkozó kivételével összhangban így határozzák meg). A 18 éven aluli alkalmazottakat tilos veszélyes munkára vagy éjszakai munkára beosztani, függetlenül a munkában töltött órák számától. A könnyített munka vagy a szabadidőben végzett munka (amely nem akadályozza a tanulmányi kötelezettség teljesítését, és nem fenyegeti a gyermek egészségét, biztonságát és fejlődését) alsó korhatára 13 év (vagy 12 év, ha a helyi törvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fejlődő országokra vonatkozó kivételével összhangban így határozzák meg). A már alkalmazásban álló, a teljes munkaidős foglalkoztatás alsó korhatáránál fiatalabb gyermek nem bocsátható el, hanem fel kell ajánlani részére a részmunkaidős foglalkoztatás melletti iskoláztatást. Ha a gyermek életkora alacsonyabb, mint a könnyített munkára megengedett alsó foglalkoztathatósági életkor, akkor az iskoláztatás mellett a beszállítónak pótlékot kell fizetnie a gyermeknek, vagy annak családjának. A LEGO Csoport segíteni fog a beszállítónak egy társadalmilag érzékeny, korrekciós akcióterv bevezetésében, és fenntartja a jogot, hogy helyi vagy nemzetközi szervezetek bevonásával megfelelően orvosolja a helyzetet. A beszállító minden munkaterületen igyekezzen kialakítani olyan típusú munkákat, munkaütemezést és munkaintenzitást, amely különös figyelmet fordít a 18 évnél fiatalabb munkásokra. A LEGO Csoport általánosságban véve bátorítja a helyi törvényekkel és szabályozással összhangban lévő szakmai gyakornoki képzéseket. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Kényszermunka és mozgási szabadság Kényszer-, rabszolga- vagy kötelező munkát, beleértve a rabszolgaság modern formáit is, mint például az emberkereskedelem, tilos alkalmazni, illetve abból nyereséget húzni. A kényszer-, rabszolga- vagy kötelező munka meghatározása: emberek munkavégzésre való kényszerítése, amelyet akaratuk ellenére végeznek fenyegetés alatt vagy büntetéssel való fenyegetéssel. A munkavállaló túlmunkára való kényszerítése, személyi okmányainak, előlegének vagy végkielégítésének visszatartása megalapozza a kényszermunka burkolt formáját, és ezért ezt kerülni kell. A fentiek magukba foglalják a nem megfelelő hiteleket és fizetési előlegeket is, amelyek a munkahelyhez kötik a dolgozót. 9/3. oldal

4 A munkavállalónak a beosztásának megfelelő mozgási szabadságot kell biztosítani a munkahelyen. Őrök csak a szokásos biztonsági okokból, a munkavállalók, valamint a vállalati tulajdon védelme érdekében alkalmazhatók. [ILO C29, C105] Erőszak alkalmazása és fegyelmezési eljárások Fizikai büntetést, erőszakkal való fenyegetést, zaklatást a szexuális zaklatást is beleértve vagy a lelki / fizikai kényszert vagy a túlkapás egyéb formáit tilos alkalmazni. Pénzbüntetés vagy kártérítés címen levonás, mint fegyelmező eszköz csak akkor megengedett, ha azt a nemzeti jog megengedi, és a vonatkozó kollektív szerződés rögzíti. A vállalat termékeiben vagy berendezéseiben okozott károkkal összefüggő levonás csak abban az esetben megengedett, ha egyértelműen bizonyítható a munkavállaló felelőssége. A termelési értékkel és teljesítménnyel összefüggő levonás nem megengedett. A levonások felső határát olyan összegre kell korlátozni, hogy a dolgozó teljes jövedelmének nettó összege fedezze az alapvető szükségleteket, és elérje legalább a nemzeti jogban előírt minimálbért. [Hivatkozások: ILO C95] Diszkrimináció A munkaerő-felvételi, előléptetési, elbocsátási, bérezési és javadalmazási gyakorlatban tilos közvetlen vagy közvetett diszkrimináció alkalmazása vagy megengedése faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb meggyőződés, életkor, nemzetiség, társadalmi vagy etnikai származás, vagyon, szexuális beállítottság, születés, egészségi állapot, szakszervezeti tagság, szellemi vagy fizikai fogyatékosság vagy egyéb körülmények alapján. Nem szabad kötelezővé tenni a munkavállalók számára az egészségügyi (pl. HIV/AIDS vagy terhességi) vizsgálatot, amennyiben annak nincs jelentősége a munkakör betöltése szempontjából. A rászoruló csoportok, például a nemzeti jogszabályok kisebb mértékű védelmét élvező vendégmunkások számára az adott ország munkavállalóival egyenlő juttatásokat és lehetőségeket kell biztosítani. [Hivatkozások: ILO C100, C111, C143, C158, C159] 9/4. oldal

5 Bérek, juttatások és szabadnapok A munkavállalóknak legalább a helyi törvények szerinti szokásos heti munkaidőre járó minimálbért, vagy az iparági referenciabért kell megfizetni attól függően, hogy melyik a magasabb. A bérnek elegendőnek kell lennie a munkavállaló és az eltartásra jogosultak élelmiszer- és lakásfenntartási kiadásainak és egyéb alapvető szükségleteinek, valamint bizonyos mértékű tetszés szerint elkölthető jövedelemnek a fedezésére. A béreket a törvényes fizetőeszközben, közvetlenül a munkavállalónak kell kifizetni, legalább havi gyakorisággal. A bérpapírban a munkavállaló számára könnyen érthetően összegezni kell a bérezéssel kapcsolatos lényeges adatokat. Indokolt esetben biztosítani kell a helyi törvények és rendelkezések által előírt valamennyi juttatást, például nyugdíjat, betegség és távollét esetére járó juttatást, beleértve az éves szabadságot, a betegszabadságot és szülési szabadságot. Habár nem követelmény, de a LEGO Csoport arra bátorítja szállítóit, hogy az ILO standardokkal összhangban legalább három hét éves fizetett szabadságot és 14 hét fizetett szülési szabadságot biztosítson munkavállalóinak. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Munkaidő A nemzetközi munkajogi normákhoz igazodva és a munkavállalók egészsége és biztonsága megóvása érdekében a LEGO Csoport előírja, hogy a maximálisan megengedett heti munkaidő rendszeresen nem haladhatja meg a 48 órát, vagy a maximális 60 órát, a túlórát is beleszámítva, ill. az ebédszünet és az egyéb szünetek levonásával, amennyiben a hazai munkatörvénykönyv máshogy nem rendelkezik. Túlórában dolgozni csak önkéntes alapon lehet, kivéve, ha az tervezetten vagy a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és kollektív megállapodásokkal összhangban történik. Túlórázás nem követelhető rendszeresen, és úgy kell kialakítani, hogy biztosítva legyenek a biztonságos munkafeltételek. A túlóráért fizetett pótlék nem lehet kevesebb, mint a szokásos órabér 1,25-szorosa, vagy a nemzeti jogszabályok által előírt összeg, amennyiben az magasabb. A munkavállalóknak a nemzeti jogszabályokkal összhangban a túlóra pénzbeni megtérítése helyett felkínálható szabadsággal történő megtérítés is. A munkavállalóknak hetente legalább 24 egymást követő órából álló szabadnap, vagy a nemzeti jogszabályokban előírt szabadnap jár, amennyiben az hosszabb. [ILO C1, C14: C30] 9/5. oldal

6 Foglalkoztatási feltételek A munkavállalók számára érthetően megfogalmazott írásos megerősítést kell adni foglalkoztatásuk feltételeiről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a munkaidőre, a bérezésre és a fizetési feltételekre. Továbbá a LEGO Csoportnak ösztönöznie kell a szállítóit, hogy ellássa munkavállalóit a rájuk vonatkozó információval, például a távollétekről, a pihenőidőkről, a juttatásokról stb. Tilos határozott idejű szerződések, megbízási vagy alvállalkozói szerződések túlzott mértékű alkalmazásával törekedni a szabályos foglalkoztatás esetén a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok alapján a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek elkerülésére. Egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások joga Tilos akadályozni vagy korlátozni a munkavállalók azon jogát, hogy szakszervezetet alapítsanak, tartsanak fenn, szakszervezethez csatlakozzanak (vagy ne csatlakozzanak), saját képviselőket válasszanak, és közös tárgyalásokat folytassanak. Ha a szakszervezeteket a törvény nem engedélyezi vagy korlátozza, vagy csak az államilag felhatalmazott szervezetek engedélyezettek, a szállítónak elő kell segítenie azokat az alternatív intézkedéseket, amelyek révén a munkavállalók szabadon gyülekezhetnek és megvitathatják a munkával kapcsolatos kérdéseket. [ILO C87, C98, C135, C154] A véleménynyilvánítás szabadsága Tilos megtorló praktikákat alkalmazni annak megakadályozására, hogy az alkalmazottak kinyilvánítsák munkakörülményeikkel kapcsolatos elégedetlenségüket. A munkavállalóknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy bármiféle megtorlás nélkül felhívhassák a felügyelők figyelmét az ellenőrző látogatások alkalmával a Kódex bármilyen megsértésére. Panaszkezelés A szállítóknak üzleti tevékenységük nagyságának és iparágának megfelelő panaszkezelési eljárásokat kell meghonosítaniuk, hogy a munkavállalók benyújthassák a munkakörülményeikkel kapcsolatos panaszaikat. A panasztételi mechanizmusnak minden munkavállaló számára bizalmasan elérhetőnek kell lennie. A panaszkezelés során megfelelő eljárást kell kialakítani, és az ilyen eljárások eredményeként született döntéseket el kell fogadni és be kell tartani. 9/6. oldal

7 Lakhatás Ha a vállalat lakhatást biztosít munkavállalóinak, akkor biztosítani kell, hogy a létesítmények biztonságosak, megfizethetők és alapfelszereltséggel ellátottak legyenek (víz, higiénia, étkezési és főzési lehetőség), valamint a munkások igényeihez igazodóan, megfelelő méretűek legyenek. Egészség és biztonság Biztonságos és egészséges munkakörülményeket kell biztosítani a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően. A szállítóknak üzleti tevékenységük nagyságának és iparágának megfelelő irányítási rendszerekkel kell rendelkezniük az alábbi követelmények betartásához. Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a munkahelyi létesítmények biztonságosak és egészségesek legyenek, és hogy a munkavállalók védve legyenek a munkavégzéssel kapcsolatos kockázatoktól és a munkahelyen várható veszélyektől. A munkavállalók részére biztosítani kell a mindenkori munkafolyamatokhoz szükséges összes egyéni védőfelszerelést. A munkavállalók részére megfelelő tájékoztatást és oktatást kell biztosítani, hogy biztonságosan végezhessék el a feladataikat. A vezetés egy vagy több képviselője legyen felelős az egészséggel, biztonsággal, a jó közérzettel és az általános körülményekkel kapcsolatos irányelvek és eljárások kialakításáért, és legyen felelős ezen irányelvek betartásáért. Ezeknek az irányelveknek és eljárásoknak kötelezettségvállalást kell tartalmazniuk annak biztosítására, hogy a munkakörülmények minden esetben biztonságosak és egészségesek. A vállalat méretének megfelelő egészségügyi és biztonsági bizottságot kell fenntartania a munkások részvételével. [ILO C148; C155, R164, C170; R190; C148] Környezet A környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokat be kell tartani. A szállítóknak az üzleti tevékenység nagyságrendjének és iparágának megfelelően olyan irányítási rendszereket kell működtetniük, amellyel biztosítható a tevékenység és a termékek káros környezeti hatásainak megelőzése, minimalizálása és orvoslása. Ezen belül különösen a szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az irányítási rendszer foglalkozzon a következőkkel: a vegyi anyagoknak a környezetre nézve biztonságos kezelése; a veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése, tárolása és eltávolítása; a környezetszennyezés elkerülését célzó eljárások. 9/7. oldal

8 Továbbá a szállítónak törekednie kell teljesítménye folyamatos javítására és célok kitűzésére a következők tekintetében: a hulladék, valamint a levegőbe, a talajba és a vízbe kerülő anyagok mennyiségének csökkentése; az alapanyagok és termékek újbóli feldolgozásának és újrahasznosításának elősegítése; környezetbarát technológiák alkalmazása. Megvesztegetés és korrupció A szállítónak a vállalat méretének megfelelő oktatási és irányítási rendszerek útján gondoskodnia kell arról, hogy ne fordulhasson elő kenőpénz felajánlása, ígérése, adása, elfogadása, elnézése, abból való tudatos részesülés vagy annak kérése. Ellenőrzés és értékelés A LEGO Csoport aktívan figyelemmel fogja kísérni, és egyes szállítói csoportokban külső audit útján ellenőrizni fogja, hogy a szállítók betartják-e ezt az Etikai Kódexet. Minden szállítótól elvárjuk, hogy biztosítson teljes hozzáférést (a nem LEGO termelési területekhez is) a helyszíni ellenőrzéshez, beleértve a be nem jelentett látogatásokat is, a LEGO Csoport, illetve annak kijelölt képviselői számára; hozzáférést minden olyan feljegyzéshez, amely esetleg segít eldönteni, hogy a LEGO Csoport Etikai Kódexét betartják-e vagy sem; találkozási lehetőséget véletlenszerűen kiválasztott munkavállalókkal az ellenőrző látogatások során, bizalmas meghallgatások céljából. A LEGO Csoport látogatásai alkalmával a LEGO Csoport Etikai Kódexével szemben feltárt eltérések a szállítóval az Etikai Kódexről folytatott párbeszéd tárgyát képezhetik. Az ellenőrző szemlék eredményeiről ellenőrzési jelentés készül. Ha a helyszíni ellenőrzés ennek az Etikai Kódexnek a be nem tartását tárja fel, a LEGO Csoport konstruktív párbeszédet kezd a szóban forgó szállítóval a feltételek javításáról. A LEGO Csoport megfelelő akciótervet fog kérni a feltárt nem megfelelőségek kijavítására, majd utólagos vizsgálattal ellenőrzi, hogy a javító intézkedések megtörténtek-e. A LEGO Csoport nem vállal felelősséget azért, ha a szállító nem tartja be a LEGO Csoport Etikai Kódexét, azonban a LEGO Csoport vállalja, hogy segít a szükséges kapacitások és oktatási feltételek kialakításában, annak érdekében, hogy a szállító megbirkózzon a Kódex normáinak a betartása során felmerülő nehézségekkel. Ha egy szállító a konstruktív párbeszéd útján tett erőfeszítések ellenére sem tudja betartani a LEGO Csoport Etikai Kódexét, vagy súlyosan megszegi annak rendelkezéseit, a LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal megszüntesse az üzleti kapcsolatot. 9/8. oldal

9 A LEGO Csoport rendszeresen nyilvánosan közzéteszi a LEGO Csoport Etikai Kódexének betartásával kapcsolatos tájékoztatót. Dátum Üzleti partner 9/9. oldal

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND 1. Törvényi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2011.01.01-2012.12.31. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2011. január 1-jétől 2012.december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes: 2013.07.16.

GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes: 2013.07.16. GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG V 1.0 Érvényes: 2013.07.16 Magyar verzió Összeállította: FruitVeB, ellenőrizte: NTWG HUNGARY 1 Van legalább egy

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra)

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól 2013. június 30-ig terjedő időszakra) Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

184. sz. Ajánlás. az otthon végzett munkáról

184. sz. Ajánlás. az otthon végzett munkáról 184. sz. Ajánlás az otthon végzett munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1996. június

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 Az MTA ATK Esélyegyenlőségi terve 2012. január 1.-től 2013. december 31.-ig

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája A Magyar Cetelem Bank Zrt. 2014. évre érvényes Javadalmazási Politikája I. A javadalmazási politika alapelvei A javadalmazási politika alapelveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, illetve

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról 171. sz. Egyezmény az éjjeli munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1990. június 6-án hetvenhetedik

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben