Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010"

Átírás

1 Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010

2 Nemzetközi szervezetekkel való hosszú távú együttmőködés (szervezeti tagság, vagy kétoldalú együttmőködési megállapodás keretében) A nemzetközi tevékenységek fıbb területei Európai uniós projektekben való részvétel társult vagy együttmőködı partnerként Nemzetközi konferenciákon való részvétel Külföldi delegációk, gyakornokok fogadása Nemzetközi szakmai fejlemények, információk közvetítése

3 Nemzetközi szervezetek III. Nemzetközi Egészségfejlesztési és Egészségnevelési Unió - International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) az egyetlen olyan világszervezet, amely kizárólag egészségfejlesztéssel foglalkozik. A WHO-hoz hasonlóan munkáját regionális irodáin keresztül fejti ki Központ: Párizs Cél: Az egészséggel összefüggı esélyegyenlıség ( health equity ) elısegítése az egyes országokon belül, illetve az országok közt Mőködés: a szakmai hálózatfejlesztés, az egészségfejlesztés és egészségnevelés gyakorlati és elméleti tudásbázisának továbbfejlesztése

4 IUHPE - OEFI Nemzetközi szervezetek IV. Az OEFI 1963 óta az IUHPE tagja Igazgatósági tagság (Board of Trustees) IUHPE felkérés: október között az OEFI szervezte a Debreceni Népegészségügyi Iskola segítségével az IUHPE 7. Európai konferenciáját Budapesten az egészségbeli egyenlıtlenségek és a globalizáció témájában (45 ország, 370 fı résztvevı) kiemelkedı siker Az Unió által szervezett találkozókon, szakpolitikai megbeszéléseken történı részvétel, szakanyagok véleményezése Éves tagdíj Global Health Promotion folyóirat negyedévente július 11-15: 20. Egészségfejlesztési Világkonferencia, Genf Egészség, egészséggel összefüggő esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés

5 Nemzetközi szervezetek V. EuroHealthNet Európai non-profit szervezet (2003 óta autonóm) Cél: elısegíteni az együttmőködést és a hálózatfejlesztést az EU, illetve az Európai Gazdasági Térségen belül az egészségfejlesztés, egészségnevelés, népegészségügy és betegségmegelızés területein tevékenykedı szervezetek és egyének között 33 partner szervezet 26 európai országból Évente Közgyőlé a partnerek részvételével (döntéshozó szerv) 4 tagú Irányító Bizottság (éves munkaterv, költségvetés, tagfelvétel) Brüsszeli Iroda

6 Nemzetközi szervezetek VI. EuroHealthNet - OEFI március 23-24: éves Közgyőlés, Brüsszel új, 5 éves stratégiai terv megtárgyalása és elfogadása Havi hírlevelek elérhetı az OEFI honlapján Az európai népegészségügyi fejleményekkel kapcsolatos rendszeres tájékoztatás a tagok számára Európai uniós szakanyagok véleményezése, közös véleményformálás Részvétel közös projektekben: pl. Determine - Connecting People for Fair Health: online közösségi hálózat, egészségi egyenlıtlenségek témában

7 Férfiak Egészségének Európai Fóruma European Men s Health Forum (EMHF) Az elsı pán-európai, független non-profit szervezet, amely a férfiak egészségének javításán munkálkodik mind Európa szerte, mind az egyes országokon belül óta Miért van rá szükség? Nemzetközi szervezetek VIII. Születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségek (pl ban Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam a férfiak körében 69,79, a nık körében 77,76 év. Forrás: KSH) Ún. férfibetegségek gyakori elıfordulása pl. prosztatarák Fokozott rizikóvállalás a férfiak körében, pl. például gyorshajtás, túlzott alkoholfogyasztás A férfiak betegség esetén késıbb fordulnak szakemberhez

8 Az EMHF speciális céljai: Nemzetközi szervezetek IX. A férfiak egészségével foglalkozó szervezetek szakmai támogatása Javítani a férfiak számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások elérhetıségét és minıségét, beleértve az elsıdleges megelızést és az egészségnevelési információkat Növelni a férfiak tudatosságát a saját egészségükkel kapcsolatban (egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, rizikófaktorok csökkentése) Az EMHF jelenlegi tevékenységei: Az európai férfiak egészségével kapcsolatos új kutatás publikálása Projektek kezdeményezése a szívbetegségekkel, a szexuális egészséggel, a prosztata megbetegedésekkel, a lelki egészséggel, és a férfiak rizikókeresı magatartásával kapcsolatban

9 Nemzetközi szervezetek X. A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata - European Network for Workplace Health Promotion ENWHP Munka: Lélekre Hangolva c. projekt a munkahelyi lelki egészségfejlesztés terén ( ) További információ: Lırik Eszter, március 12.

10 Európai uniós projektek az OEFI részvételével PROMO ( ) - a társadalmilag hátrányos helyzető csoportok mentális egészsége DETERMINE ( ) - az egészség társadalmi és gazdasági meghatározói ENDENDER ( ) jó gyakorlatok a a nemek egészséggel összefüggı esélyegyenlısége terén MUNKA: LÉLEKRE HANGOLVA ( ) munkahelyi lelki egészségfejlesztés

11 PROMO A társadalmilag hátrányos helyzető csoportok mentális egészségével foglalkozó európai uniós projekt ( ) Támogatás: EU DG SANCO Partnerek: 14 EU tagországból Fı pályázó: London School of Medicine, Queen Mary College, University of London, UK

12 PROMO Cél: a társadalmilag hátrányos helyzető csoportok mentális egészségével kapcsolatos szolgáltatások, törvényi szabályozások és szakmapolitikák feltérképezése és összehasonlítása, valamint követendı gyakorlatok és ajánlások megfogalmazása a tagállamok számára a jövıbeni szakpolitikák megalkotásához. Célcsoportok: bevándorlók, prostituáltak, hajléktalanok, romák, menekültek, illegális bevándorlók, munkanélküliek. Hangsúly az adatgyőjtés során: a tagországok fıvárosainak leghátrányosabb kerületeiben a hátrányos helyzetőek számára nyújtott mentális egészségügyi ellátás feltérképezése (Budapest, VII., VIII.,IX. kerület) Jelenlegi tevékenység: a mentális egészségügyi törvényi szabályozások / szakpolitikák, valamit az ellátás minıségérıl győjtött adatok feldolgozása

13 DETERMINE Az egészség társadalmi és gazdasági meghatározóival foglalkozó európai uniós projekt ( ) Koordinátor: EuroHealthNet Fıpályázó: Cseh Népegészségügyi Intézet Partnerek: 59 szervezet (26 európai országból)

14 DETERMINE Általános célok: szakmapolitikák és bizonyítottan bevált gyakorlatok feltérképezése és ismertetése Egészséget minden szakpolitikában (Health in All Policies) - figyelemfelkeltés és kapacitásépítés a döntéshozók körében WHO Egészség Társadalmi Meghatározói Bizottsága munkájának kiegészítése és elısegítése

15 DETERMINE Specifikus célok 1. Nemzeti szakpolitikák feltérképezése amelyek az egészségi egyenlıtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározóira irányulnak; valamint ezekkel kapcsolatos gazdasági érvek és elemzések kutatása 2. Innovatív jó gyakorlatok keresése amelyek a hátrányos helyzető csoportok egészségi állapotának javítására irányulnak; valamit modellprogramok kiválasztása és támogatása 3. Figyelemfelkeltés, kapacitásépítés döntéshozók körében

16 DETERMINE - Eredmények 1. Nemzeti szakpolitikák feltérképezése Tanulmány: az egészségi egyenlıtlenségek társadalmi meghatározói még nem bevett, explicit fogalom; példák Tanulmány: erıs gazdasági érvek az egészségi egyenlıtlenségek csökkentése mellett; az érvek használata 2. Innovatív jó gyakorlatok keresése Esettanulmányok: a társadalmi célú marketing, a köz-és magánszféra együttmőködése (PPP) terén Pályázati támogatás: pl. Egészséges és fenntartható lakhatás program, Debrecen (Opre Roma Egyesület,Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar ) 3. Figyelemfelkeltés más ágazatokban, fıleg döntéshozók körében Tanulmány: szakértıi konzultációsorozat más ágazatokkal Konferencia: Budapest, (OEFI-FES) Téma: Az egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek

17 ENGENDER Cél: A projekt általános célja, hogy feltérképezze és ismertesse azokat a jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak a nemek egészséggel összefüggı esélyegyenlıségéhez ( gender equity in health ). Módszer: Elektronikus adatbázis elkészítése a jó gyakorlatokról, hálózatépítés, szakmapolitikai ajánlások kidolgozása és terjesztése, a jó gyakorlatok monitorozási és értékelési folyamataiban való részvétel. Jelenlegi tevékenységek (OEFI): - Nemzeti szinten megkezdıdött a jó gyakorlatok győjtése - Megtörtént a releváns civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, pl. Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség

18 Együttes fellépés az egészségi egyenlıtlenségek terén I. Az Európai Bizottság kezdeményezése, az EU tagállamok részvételével, Pályázat - finanszírozás: 50% (Második Népegészségügyi Program ) 2010: elıkészítés Cél: az egészségi egyenlıtlenségek csökkentése (Determine projekt eredményeinek továbbvitele) Koordinátor: Egyesült Királyság Résztvevı országok: Írország, Svédország, Görögország, Belgium, Csehország, Németország, Finnország, Lettország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Lengyelország, Franciaország Magyarország OEFI az EüM delegáltjaként

19 Együttes fellépés az egészségi egyenlıtlenségek terén II. 4 szakmai munkacsomag 1. Egészséggel összefüggı esélyegyenlıség az ágazatközi együttmőködésben eszközök: egészséghatás vizsgálat 2. Az egészségi egyenlıtlenségekkel foglalkozó regionális hálózat kialakítása 3. Tudományos és operatív EU-munkacsoport támogatása 4. Az érintett szereplık bevonása OEFI részvétel: 1; 2; 4 4. munkacsomag: társ-munkacsomag vezetı szerep Németországgal

20 Bıvebb információ a projektekrıl PROMO DETERMINE ENGENDER MUNKA: LÉLEKREHANGOLVA

21 Köszönöm a figyelmet! Taller Ágnes Országos Egészségfejlesztési Intézet H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

A DETERMINE története

A DETERMINE története A DETERMINE története Az egészség-méltányosságot elősegítő kezdeményezések az Európai Unióban A DETERMINE Konzorcium zárójelentése 2 2010. április A Determine projektről (2007-2010) szóló zárójelentést

Részletesebben

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Egészségi egyenlőtlenségek Magyarországon Az egészségi egyenlőtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározói Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei az ágazati szakpolitikákon keresztül Az

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.22. COM(2015) 306 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program 2013. évi végrehajtásáról

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

J/ 2424. számú jelentés. az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja. 2009. és 2010. évi előrehaladásáról

J/ 2424. számú jelentés. az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja. 2009. és 2010. évi előrehaladásáról Magyar Köztársaság Kormánya J/ 2424. számú jelentés az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010. évi előrehaladásáról Előadó: Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Bevezetés. Mortalitás és morbiditás

Bevezetés. Mortalitás és morbiditás Bevezetés Mortalitás és morbiditás Európában a szív és érrendszer betegségei jelentik mind a nők, mind a férfiak körében a vezető halálokot. E térségben csaknem minden második haláleset hátterében keringési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben