J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottságának március 18-án 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, Baloghné Dobó Hajnalka, Orosz János tagok Távollévő bizottsági tag: - Meghívottak: Szente Béla polgármester Dr. Páczi Antal alpolgármester Hanyecz Anita Fekete István Általános Iskola intézményvezető Tanácskozási joggal: Sahin-Tóth Jenőné pü.csop.vez. Balázs Beatrix ig.csop.vez. Czékus Józsefné referens Borbás Elvira bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket a bizottsági ülést 14:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Czékus Józsefnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dzsupin Imréné tagot. A napirendi pontokat szeretném kiegészíteni még egy napirendi ponttal. A napirendi pontok és azok sorrendjére tett javaslat: 1.) Előterjesztés Öko iskolai programhoz való csatlakozás lehetőségéről Előterjesztő: Borbás Elvira bizottság elnöke 2.) Egyebek A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendi pontokat: 1.) Előterjesztés Öko iskolai programhoz való csatlakozás lehetőségéről Előterjesztő: Borbás Elvira bizottság elnöke 2.) Szóbeli előterjesztés környezetvédelmi pályázat kiírására 3.) Egyebek Kérem, aki a napirendi pontokkal, azok kiegészítésével, sorrendjével, valamint a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyére tett javaslattal egyetért kézfeltartással fogadja el. Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére, valamint a napirendi pontokra, azok sorrendjére tett javaslato t 5 igen szava zattal elfogadta. A napirendi pontok: 1.) Előterjesztés Öko iskolai programhoz való csatlakozás lehetőségéről Előterjesztő: Borbás Elvira bizottság elnöke 2.) Szóbeli előterjesztés környezetvédelmi pályázat kiírására 3.) Egyebek 1.) Előterjesztés Öko iskolai programhoz való csatlakozás lehetőségéről 1

2 Borbás Elvira bizottság elnöke: A Fekete István Általános Iskola intézményvezetője szándéknyilatkozatot juttatott el a polgármester úrhoz. Azt kérte, hogy az előterjesztés melléklete szerinti dokumentumot írja alá. A polgármester úr felkérte a szakbizottság elnökét, hogy az irat tartalmára vonatkozóan tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a Fekete István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozási lehetősége tárgyában. A Polgármesteri Hivatal a témában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Fejlesztési és Innovációs Központ honlapján található információk alapján összegyűjtötte az információkat. Nem kívánom ezeket felolvasni, a bizottság tagjai megkapták az előterjesztést. Arról van szó, hogy mitől ökoiskola az ökoiskola, milyen kritériumoknak kell megfelelni és más hasznos tudnivalók vannak az előterjesztésben. Szeretném megkérni Hanyecz Anita intézményvezetőt, hogy beszéljen egy kicsit bővebben erről a csatlakozási lehetőségről, továbbá, hogy miért is szeretne a Fekete István Általános Iskola csatlakozni ehhez a programhoz. Hanyecz Anita intézményvezető: Az előterjesztésben benne van, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium minden évben, pontosan 10 éve folyamatosan nyílt pályázatot hirdet az oktatás és nevelés belföldi székhelyű oktatási és nevelési intézmények számára Ökoiskola cím elnyerésére. Ez egyre elterjedtebb és ahogy a pályázati kiírásban is benne van, hogy nincs meghatározva, hogy hány iskola csatlakozhat. Mi azt gondoljuk, hogy fontos a környezettudatos nevelés és ennek a fenntarthatósága, hogy a gyerekek ebben a környezetben nőjenek fel. Három évre lehet megkapni az Ökoiskola címet és három év után újra lehet pályázni. Nem jár költségvetési támogatással, viszont annyit jelent az iskolának, hogy bekerül ebbe az ökoiskola hálózat programjába, ahol a nemzetközi és hazai kapcsolatok bővülnek és a pályázatok tárháza nyílik meg az intézmény előtt. Több olyan dologra is pályázhatunk, amit egyébként mint nem öko iskola nem tehetnénk meg. Rengeteg kritériumnak kell megfelelni, beleértve a szándéknyilatkozattól, az önkormányzattól, a monori tankerületig mindent. A tankerületi igazgató aláírta a nyilatkozatot. Ahhoz, hogy be tudjunk kerülni, van egy kritérium rendszer, egy önértékelési táblázat, ahol minimum 60 pontot el kell érnünk. Két ütemben történik a pályázás, az egyik időpont április 25., mi ezt céloztuk meg. Ennek az elbírálása szeptember 1-ig fog megtörténni, és nagyon komolyan ellenőrzik a Vidékfejlesztési Minisztériumtól és az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Öt fős bizottság jön ki és megnézi, hogy mi ezeket tényleg így csináljuk-e, megvalósítottuk-e úgy, ahogy leadtuk ebben az önértékelési táblázatban. Ez fenntartótól független, tehát a szándéknyilatkozat előny, de legalábbis pontot jelent az önértékelési táblázatban, egyébként nem feltétele, de hasznos, és úgy gondolom, ha ez tényleg illeszkedik a településfejlesztési koncepcióhoz, akkor közösen tudunk tenni ezért. Nekünk nagyon fontos a környezettudatos nevelés és, hogy ezt fenntartsuk, valamint olyan szervezetekkel tudjunk kapcsolatot építeni akik akár támogatnak ebben és segítik ennek a szakmai fejlődését. Borbás Elvira bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy nem csak az iskolának, hanem a lakosságnak is nagyon fontos a környezettudatos nevelés, a prevenció, tehát el kell kezdeni, sőt már az óvodában kéne kezdeni. Hanyecz Anita intézményvezető: Felvettem az óvodával a kapcsolatot, és azt mondták, hogy semmi akadálya az együttműködésnek. Borbás Elvira bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy a magam részéről üdvözlöm ezt a dolgot és mint az OKKSB tagjaként elmondhatom, hogy nagyon sokat teszünk ezért, különböző rendezvényeken próbáljuk tudatosan a lakosság és a gyerekek figyelmét a környezetünk megvédésére irányítani. Azt javaslom a bizottság tagjainak, hogy ezt a szándéknyilatkozatot mindenképpen szavazzuk meg az iskolának, hiszen úgy gondolom, hogy ezzel csak nyerünk, hogy a gyerek nem szemetel, esetleg elültet egy fát, vagy virágot. Itt erről van szó, ne gondoljunk nagy 2

3 dolgokra, első lépésben kicsiben kell gondolkodni, megtanulni, hogy hogyan kell használni a kihelyezett tárolókat az iskola mellett, vagy esetleg lekapcsolja otthon a villanyt. Hanyecz Anita intézményvezető: Mi az iskola környékét célozzuk meg, akár tanulócsoportonként beosztva. Van ott mit tenni, és azt gondolom, hogy egyelőre nem nagy léptekben kell haladnunk, csak egy picit. Felhívást indítottunk a gyerekeken keresztül a szülők felé és az iskola honlapjára is felkerült, hogy bármilyen ehhez kapcsolódó eszközöket és segítséget szívesen fogadunk. Felvettem a kapcsolatot a Kerbor Kft.-vel, az Oázis Kertészettel és a Humusz Szövetséggel, amely szintén szerves része ennek az Ökoiskolának. Próbáljuk a kapcsolatunkat szélesíteni, hogy minél több segítséget kapjunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Érkeznek is a felajánlások például valaki facsemetéket küldött, hogy ültessük el. Borbás Elvira bizottság elnöke: Köszönjük. Kiderült számotokra is, hogy ez az önkormányzatnak pénzébe nem kerül, ez egy szándéknyilatkozat. Igazából nem pályázati kritérium, de a benyújtáshoz azért kell, mert pontot lehet vele szerezni, ha az önkormányzat támogatja egy szándéknyilatkozattal. Hanyecz Anita intézményvezető: Mind a fenntartótól, mind a működtetőtől bekértem ezt a szándéknyilatkozatot. Borbás Elvira bizottság elnöke: Van-e kérdés, hozzászólás? Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság a Fekete István Általános Iskola Öko iskolai programhoz való csatlakozási lehetőségről szóló előterjesztést megismerte és ezzel kapcsolatban az alábbi véleményt alakította ki: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2013-tól 2018-ig terjedő időszakra elfogadott Esélyegyenlőségi program -jában megfogalmazott elvekre, feladatokra alapozva, mely szerint a Képviselő-testület: folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet egészségügyi helyzetének alakulását, együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. a Monorierdei Fekete István általános Iskola és a Csicsergő Óvoda célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja leküzdése. fontos szempontnak tekinti az iskolába kerüléskor bemeneti mérést, folyamatos fejlettségmérést, a gyermekek egyénre szabott fejlesztésének biztosítását, a tudatos pedagógia munkát, a korszerű pedagógia módszerek alkalmazását: differenciálást, kooperatív technikákat, mozgást, zene felhasználását. célként jelölte meg továbbá a sajátos nevelési igényből adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozását, az SNI gyermekek optimális fejlődésének biztosítását. Szakszerű, a gyermekek sajátos helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre, partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása, személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, egyéni beszélgetések, a gyermek sajátos helyzetéből adódó gyermekneveléssel, fejlesztéssel, állapotának elfogadásával kapcsolatos nézetek kicserélése, folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás, rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről. - támogassa a Monorierdei Fekete István Általános Iskola Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázatát. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottságának 3/2014. (III.18.) OKKSB. határozata a Monorierdei Fekete István Általános Iskola Ökoiskolai programhoz való csatlakozásának támogatásáról Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2013-tól 2018-ig terjedő időszakra elfogadott Esélyegyenlőségi program -jában megfogalmazott elvekre, feladatokra alapozva, mely szerint a Képviselő-testület: folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet egészségügyi helyzetének alakulását, együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. a Monorierdei Fekete István általános Iskola és a Csicsergő Óvoda célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja leküzdése. fontos szempontnak tekinti az iskolába kerüléskor bemeneti mérést, folyamatos fejlettségmérést, a gyermekek egyénre szabott fejlesztésének biztosítását, a tudatos pedagógia munkát, a korszerű pedagógia módszerek alkalmazását: differenciálást, kooperatív technikákat, mozgást, zene felhasználását. célként jelölte meg továbbá a sajátos nevelési igényből adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozását, az SNI gyermekek optimális fejlődésének biztosítását. Szakszerű, a gyermekek sajátos helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre, partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása, személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, egyéni beszélgetések, a gyermek sajátos helyzetéből adódó gyermekneveléssel, fejlesztéssel, állapotának elfogadásával kapcsolatos nézetek kicserélése, folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás, rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről. - támogassa a Monorierdei Fekete István Általános Iskola Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázatát. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2.) Szóbeli előterjesztés környezetvédelmi pályázat kiírására Borbás Elvira bizottság elnöke: Mivel ez még csak most került elétek, felolvasnom. Környezetvédelmi pályázat Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottsága, valamint Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága a Föld Napja alkalmából meghirdeti irodalmi és képzőművészeti pályázatát. A pályázat meghirdetői vetélkedésre hívják a monorierdői tehetségeket az óvodástól az általános iskolás korosztályon keresztül a felnőttekig. A pályázat célja, hogy serkentse az emberek aktivitását az ökológiai problémák megoldására. 4

5 I. Kategória- irodalom Az irodalmi pályázatokra vonatkozóan verseket, rövid történeteket várunk, amelynek témája a környezetvédelem. Különös tekintettel bolygónk romló környezeti állapotára, a vizek és a levegő szennyezésére, az állat- és a növényfajok kiirtására és természetes élőhelyük eltűnésére. Az irodalmi pályázat terjedelme legtöbb 2 gépelt oldal lehet. Internetről letöltött anyagot nem fogadunk el. II. Kategória- képzőművészet A nevezőktől olyan képzőművészeti pályamunkák beküldését várjuk plakát és képeslap készítés tárgykörében, amelynek témája a környezetvédelem. Mutassák be tapasztalataikat, az ember és környezetének viszonyát, adjanak számot megfigyeléseikről, a természeti és környezeti bántalmakról, jelenítsék meg a tiszta, élhető környezetet, a Föld Napja üzenetét. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek. Méretkorlátozás: plakát mérete A/4-es, képeslap mérete 10X15 cm A művek hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, iskoláját, osztályát, felkészítő tanár nevét, valamint elérhetőséget ( telefon ; ). Beküldési határidő: 2014.április 22. Beadás helye: Polgármesteri Hivatal Monorierdő, Szabadság u. 50/A (ügyfélfogadási időben) A szakmai zsűri bírálata alapján a helyezést elért pályázók korosztályonként könyvjutalomban részesülnek. A képzőművészeti pályamunkákat a Polgármesteri Hivatalban kiállítjuk, az irodalmi pályaműveket megjelenítjük az újságban. A kiállítás megnyitására és az eredményhirdetésre május 1-jén a Sportolj az Egészségedért rendezvényen kerül sor, melyre szeretettel várunk minden alkotót és felkészítőjét. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése valakinek? Egészítsük-e ki? Tavaly előtt volt egy hasonló pályázat kiírva és nagy sikere volt. Ha nincs kérdés, akkor javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a környezetvédelmi pályázat kiírását támogassa. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottságának 4/2014. (III.18.) OKKSB. határozata 5

6 környezetvédelmi pályázat kiírásáról Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt környezetvédelmi pályázat kiírását támogassa. Határidő: azonnal Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke 3.) Egyebek Borbás Elvira bizottság elnöke: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, hogy a könyvtár előkészületben van, illetve a Teleházban elkészültek a polcok, köszönjük szépen az asztalos úrnak, hogy ilyen szépen megoldotta. Köszönöm polgármester úrnak is, hogy ezt megszervezte. Köszönöm továbbá az igazgató asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a könyveket, hiszen most már majdnem, hogy tele vannak a polcok, ezen kívül jegyző asszonynak is köszönöm, hogy segítségünkre lesz, eddig is nagy segítségünkre volt, hiszen nagy tapasztalattal rendelkezik e téren. Sokat segített abban, hogyan kell a könyveket elhelyezni a könyvtárban. Szeretném kérni a hivataltól, hogy a következő bizottsági ülésre készítsék elő azokat az iratokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk hivatalosan nyitni a könyvtárat. Én már felvettem a kapcsolatot a jegyző asszonnyal és megbeszéltük, azt kérném majd a referensünktől, Czékus Józsefnétől, hogy az anyagokat akkor a következő bizottsági ülésre készítsük elő. Ez tulajdonképpen csak egy tájékoztatás. A Teleházban szeretnénk még elhelyezni egy fénymásolót, két számítógépet, valamint nyomtatót, azzal a céllal, hogy a lakosok tudjanak internetet használni, valamint fénymásolni, úgy gondolom, hogy szabunk majd egy határt mind az internethasználat, mind a nyomtatás és fénymásolás használatához. Nagyon nagy intenzitással dolgoznak a közmunkások, nagyon ügyesen szétrakták már a könyveket, de ez még kevés. Nagyon sok minden kell még, hogy megnyíljon ez a könyvtár, ezért is kell idő rá, ezért azt gondoltuk, hogy május 1-jén nyitjuk meg. Ekkor lesz egy rendezvényünk, a Sportolj az egészségedért rendezvény keretén belül lenne a hivatalos megnyitója a Könyvtárnak, illetve a Teleháznak, amennyiben el tudjuk intézni a hivatalos iratokat. Átadnám a szót a polgármester úrnak. Szente Béla polgármester: Köszönjük a felajánlást azoknak a lakosoknak is, akik több évados könyveket, sorozatok, folyóiratokat ajánlottak fel nekünk ingyen. Borbás Elvira bizottság elnöke: Igen, köszönjük szépen. Várjuk még a felajánlásokat. Természetesen a felajánlók neveit megjelentetjük az újságban egy köszönő levél keretében. Akkor egyetértetek-e azzal, hogy május 1-jén legyen a könyvtár megnyitója és a pályázat eredményhirdetése is? A bizottság tagjai egyszerre mondják, hogy igen. Az iskola és az óvoda is nagyon szép programot állított össze, átküldték nekem interneten keresztül, ahogy megbeszéltük az előző ülésen. Varga Domonkos még nem jelentkezett, a nyugdíjas klub vezetőjével felvettem a kapcsolatot és kértem, hogy jelezze Domonkos úrnak, hogy küldjön egy ajánlatot, ahogy ezt megbeszéltük, mert nem tudunk sokáig várni, el kell készíteni a plakátot. Bodó úr sem jelentkezett még, de ő szerintem vállalja, csak még egyeztetünk, nem küldött semmit írásban, gondolom telefonon majd el fogja mondani. Én bízom benne, hogy ez a rendezvény zökkenőmentesen meg lesz tartva. Természetesen, ha esik az eső, akkor borulnak a dolgok, de a szervezők gondoltak erre is, és az iskolát fogjuk igénybe venni. Nem tudjuk, hogy milyen időjárás 6

7 lesz. Ennyit szerettem volna a rendezvényekről, most pedig át adnám a szót az igazgató asszonynak. Hanyecz Anita intézményvezető: Szeretném kezdeményezni a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság felé, bár tudom, hogy elég szűkösek a források, és ezért nem is szeretném, ha a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság vállalná be azt, amit szeretnénk. Az iskolának a külső homlokzata elég csúnyán néz ki, pereg a festék és sok helyen javításra szorulna, ezért úgy beszéltük meg az iskolában, hogy a szülői közösségnek áll rendelkezésére valamennyi összeg és, mint az iskola működtetőjét szeretném kezdeményezni, hogy úgy oldjuk meg a festést, hogy a festék anyagnak a felét az iskola, a másik felét pedig az önkormányzat állná. Hoztam négy árajánlatot. Körülbelül az összeg, ami terhelné az önkormányzatot, az Ft. Ez hosszú távon nem maradhat így, nagyon rossz állapotban van, és nem mindegy, hogy hogy néz ki az iskolánk. Ha elfogadásra kerül, és, ha addig megvalósítható még, hogy a közmunkások, amíg itt vannak be tudnának segíteni nekünk, és persze szülői segítséget fogok kérni ezen felül. Borbás Elvira bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés, és csak köszönettel tartozunk, mivel mi vagyunk a működtetők, ez egy nagyon nagy segítség, egyrészről azért, mert nem kell csak felét kifizetni, másrészről szép lesz az iskola, harmadrészt pedig köszönet a szülőknek is, hogy ha besegítenek. Én támogatom és remélem a bizottság többi tagja is. Szente Béla polgármester: Én is nagyon köszönöm a kezdeményezést. Egyrészt kérjük akkor a négy árajánlatot. Úgy gondolom, hogy mondhatom azt az önkormányzat nevében, hogy előzetesen is meg tudjuk ígérni, tehát biztosan nem lesz olyan, hogy elutasításra kerüljön. Én is azt javaslom, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy itt vannak a közmunkások. Orosz János tag: Szerintem vannak ott hozzáértő emberek és közmunka keretében is meg tudjuk ezt oldani. Borbás Elvira bizottság elnöke: Akkor javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Monorierdei Fekete István Általános Iskola külső homlokzat javítása és festése vonatkozásában a pénzügyi fedezetet biztosítsa. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottságának 5/2014. (III.18.) OKKSB. határozata a Monorierdei Fekete István Általános Iskola épületkarbantartásáról Az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javasolja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságnak, hogy a Fekete István Általános Iskola külső homlokzat javítása és festése vonatkozásában a pénzügyi fedezetet biztosítsa. Határidő: azonnal Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke Szente Béla polgármester: Mind az OKKSB-nek, mind az iskolának, illetve az összes olyan 7

8 személynek, akik részt vettek a március 15-i rendezvény lebonyolításában köszönetet szeretnék mondani. Borbás Elvira bizottság elnöke: Én ezt a végére hagytam, de akkor én is szeretném megköszönni az iskolának, óvodának és mindenkinek, aki részt vett a műsorban, valamint azoknak, akik részt vettek és megtiszteltek minket. Úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas műsor volt, én csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Köszönjük szépen. Több napirendi pont nem lévén Borbás Elvira a bizottság elnöke megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 14 óra 35 perckor bezárja. K. m. f. Borbás Elvira Dzsupin Imréné bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 8

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Ügyrendi Bizottsága 2014. november 19-én, szerdán 9:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen van: Borbás Elvira bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 26-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. Jelen van:, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2014. augusztus 14-én 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről 0Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2009. november 10-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben