A Benedek Elek Óvoda Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Benedek Elek Óvoda Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A Benedek Elek Óvoda Pedagógiai Programja OM Készítette: Fátrai Zsuzsanna óvodavezető

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Bemutatkozás A programírás előzményei Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései Óvodai nevelésünk alapelvei Gyermekkép Óvodakép Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Csoportszervezés A nevelés időkeretei Az óvodai élet tervezése Az óvoda ünnepei, rendezvényei Az óvoda kapcsolatai Óvoda-család Óvoda-bölcsőde Óvoda-iskola Óvoda-közművelődési intézmények Óvoda-egészségügyi intézmények Óvoda-Pedagógiai Szakszolgálat Óvoda-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Polgármesteri Hivatal Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása Betegségmegelőzés Egészséges környezet, a környezet védelme, szokások Lelki egészség Gondozás Mozgás Levegőzés Pihenés Étkezés Testápolás Öltözködés Egészségnevelési munkaközösség Az óvodapedagógus feladatai A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az érzelmi nevelés Az erkölcsi nevelés A közösségi nevelés Tehetséggondozás, felzárkóztatás Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Anyanyelvi nevelés Értelmi képességek fejlesztése Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai Játék

3 5.2 Munka Tanulás Vers, mese Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Környezet megismerése Matematika A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Esélyegyenlőség az óvodában A sajátos nevelési igényű tanulók közoktatási esélyeinek biztosítása A hátrányos /halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, csalások felmérésének pontosítása, egy valós szociális helyzetkép készítése az intézményhasználókról intézményünkben A társadalmi környezettel az együttműködés javítása Ellenőrzési és értékelési rendszer Érvényességi rendelkezések Melléklet

4 1 Bevezetés A Benedek Elek Óvoda mai formájában VIII. 01-én kezdte meg működését, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Az önkormányzat nevelési-oktatási és közművelődési feladatainak évi finanszírozhatóságáról szóló - 55/2009. (III.26.) kgy. sz. határozata alapján. Két, addig külön működő óvodából egy Alapító Okirattal, egy vezetővel, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett. A székhely óvoda augusztus 1-jén felvette a Benedek Elek Óvoda nevet. Az intézmény hivatalos elnevezése: BENEDEK ELEK ÓVODA OM szám: Az intézmény feladatellátási helyei és elérhetőségeink: Székhely: Benedek Elek Óvoda 2800, Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d Telefon: 34/ Fax: 34/ Mobil: Fátrai Zsuzsanna óvodavezető: 30/ Kukuda Zsuzsanna óvodatitkár: 30/ Telephely: Móra Ferenc Óvoda 2800, Tatabánya, Molnár János utca 4/a Telefon: 34/ Fax: 34/ Mobil: Igó Zoltánné óvodavezető-helyettes: 30/ Alapító Okirat száma: /2009. ( VIII.27) kgy.sz. 89.4/2010. (III. 18.) kgy. sz. 151/2012. (VIII.29.) kgy.sz. 4

5 Alapító Okirat kelte: augusztus március augusztus 29. Az óvoda fenntartója: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Az óvoda felügyeleti szerve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1.1 Bemutatkozás Óvodánk két feladatellátási helyen működő intézmény. Engedélyezett gyermeklétszám nevelési évtől: Óvoda Gyermeklétszám Csoportok száma Benedek Elek Óvoda székhely 208 fő 8 Móra Ferenc Óvoda telephely 99 fő 4 Összesen: 307 fő 12 Benedek Elek Óvoda bemutatása: Az intézmény 1962-ben óvodának épült, 4 csoporttal nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Az 1974-es bővítésnek köszönhetően jelenleg nyolc csoporttal működik. Az épület az akkori építészeti stílus jegyeit viseli től a Humanista szellemű óvodai nevelés a Ságvári Endre Óvodában című, saját kidolgozású, elfogadott óvodai pedagógiai program alapján dolgoztunk, melyet ban kiegészítettünk a krónikus légúti betegségekben szenvedő óvodás korú gyermekek nevelésével. (1.sz. melléklet) 5

6 Móra Ferenc Óvoda bemutatása: Az épület 1910-ben lakóvillának épült, 1954 óta működik óvodaként az Óvárosban egy természetvédelmi park szélén. Az eredeti épület átalakítása, folyamatos felújítása tette lehetővé, hogy meghitt, családias hangulatú környezetben fogadhassa a gyerekeket. Az óvoda 1999-től dolgozott a Tevékenységközpontú Óvodai pedagógiai program helyi adaptációja alapján. Mindkét óvoda udvarát egy természetvédelmi park veszi körül, adva a szemet gyönyörködtető környezetet és biztosítva a friss levegőt itt az Óvárosban. A dolgozók keze munkáját, igényességét dicséri az esztétikus környezet, az egyedi hangulatú csoportszobák. 1.2 A programírás előzményei A novemberi Alapprogram módosítás szükségessé tette a helyi pedagógiai programok felülvizsgálatát, kiegészítését. A két óvoda összevonása után, a két helyi pedagógiai programot összehasonlítva, a hasonlóságokat kiemelve, már augusztusában módosítottuk a programunkat. A helyi programok vizsgálatánál látható volt, hogy mi az, ami az elmúlt években a gyakorlatban is megállta a helyét, mik azok az értékek, amelyeknek az új programunkban is helye van. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az elmúlt időszakban változtak az óvodával szemben támasztott igények, elvárások, feladatok. Ezek ismeretében nevelőtestületünk úgy döntött, hogy egy intézményként, egy közös helyi pedagógiai programot kíván létrehozni, amelyben megjelennek értékeink, pedagógiai hitvallásunk, megfogalmazzuk azokat az irányelveket, amelyek meghatározzák kollektívánk munkáját. Programunk kiegészítését a 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés alapprogramja és az Alapprogramot módosító 255/2009. (XI. 20.) Kormányrendeletben, valamint a évi CXIV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény módosításában foglaltaknak megfelelően készítettük el. 6

7 2 Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 2.1 Óvodai nevelésünk alapelvei Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését. Óvodai életünk rugalmasan alkalmazkodik a gyerekek egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, egyéni fejlődési üteméhez. Óvodai nevelésünkben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom övezi. A játékot a tevékenységek sorában elsődleges, kiemelt, semmi mással nem pótolható alaptevékenységnek tekintjük. Nevelőmunkánk alapját a gyermek pontos, naprakész ismerete képezi. A műveltségtartalmak közvetítésében igazodunk a gyermekek egyéni képességeihez. Biztonságot nyújtó, derűs légkörben, élményekhez juttatva, közösen tevékenykedve fejlesztjük az alkotókedvüket és a kreativitásukat. Feladatunk a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, migráns és etnikumhoz tartozó gyermekek segítése, támogatása, a multikulturális, az inkluzív nevelés megvalósítása. A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedésüket. Programunk biztosítéka a minőségi munkának, mert alapelveiben mindenkire nézve kötelező, ugyanakkor meghagyja a pedagógiai, szakmai szabadság lehetőségét, biztosítva az óvodai nevelés sokszínűségét, teret ad az innovatív pedagógiai törekvéseknek, megkötéseket csak a gyermek érdekéken védelmében tartalmaz. 7

8 2.2 Gyermekkép A gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi, és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek önálló személyiség, egyénenként és életkoronként más-más szükségletekkel. Fejlődési tempóját meghatározzák: genetikai adottságai, az érés törvényszerűségei a spontán és a tervszerűen alkalmazott környezeti hatások Személyiségének kibontakozásában a személyi és a tárgyi környezet is meghatározó. Fejlődésének alapja a fiziológiai, biológiai igényeinek kielégítése. A gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, létformája a játék. Elsődleges számára, hogy kielégíthesse a játékszükségletét. Jellemzője a kíváncsiság, a tudásvágy, szeret tevékenykedni, inger gazdag környezetben, megfelelő motiváció mellett aktív résztvevője az óvodai életnek, vágyik az elismerésre, a megbecsülésre, a sikerélményre. Ebben a korban még az érzelmei vezérlik, ezért fontos számára hogy szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben megnyilvánulhasson. Szociális lény, a szűkebb családi környezet után kinyílik és képes egy tágabb körben gyerekekkel és felnőttekkel is kapcsolatokat alakítani. Önállóságra törekszik, keresi az önkifejezés lehetőségeit. Nagyfokú szabadságvágy jellemzi, tevékenységében szüksége van választási lehetőségre. Életének ebben a szenzitív szakaszában a gyermek alakítható, formálható, csak biztosítani kell számára az élményszerzés, a tapasztalás, a gyakorlás lehetőségeit. A sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, migráns és etnikumhoz tartozó gyerekek jól érzik magukat a környezetükben. Képesek egymás elfogadására, tisztelik a felnőtteket és gyermektársaikat. 8

9 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodáskor végére testileg, lelkileg felkészült az iskolakezdésre. Megszerzett ismeretei, képességei alkalmassá teszik, hogy megfelelő önbizalommal és kíváncsisággal várjon az iskolai élet megkezdésére. 2.3 Óvodakép Óvodánk: A köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépéséig. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segítségével biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez, neveléséhez szükséges legmegfelelőbb feltételeket. Miközben teljesíti óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit, megteremti a gyermekekben a következő életszakaszba, a kisiskoláskorba való átlépés belső pszichikus feltételeit. Célja az óvodás korú gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a hátrányok csökkentése, életkoruk jellemző tulajdonságainak kibontakoztatása az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is) a gyermek három éves korától az iskolába lépéséig. Biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, derűs, családias légkört, a fejlődéshez szükséges optimális feltételeket, megteremti számukra az érzelmi biztonságot. Erősíti azokat a személyiségvonásokat, amelyek az iskolai közösségbe történő beilleszkedést segítik. Kielégíti a gyermekek testi és lelki szükségleteit. Gyermekközpontú, alapelve a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadása. 9

10 Figyelembe veszi, hogy a gyermekek alapvető, elsődleges tevékenysége a mással nem helyettesíthető játék. Komplex módon érvényesülő tevékenységeket szervez, amelyek átszövik az óvodai nevelés egész rendszerét. Alapvető emberi értékeket közvetít. Messzemenően figyelembe veszi a gyermek egyéniségét, szükségleteit, fejlődési tempóját, ugyanakkor az óvodai közösség keretein belül mozog és a szocializációra is nagy hangsúlyt fektet. Figyelembe veszi a helyi viszonyokat, kielégíti a helyi igényeket. Törekszik a nevelés-oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésére, amelynek feltétele a szakmai, módszertani gazdagság, az innovatív nevelőtestület. Partnerközpontú, szoros kapcsolatot tart fent a családokkal, kiegészíti a családi nevelést. Tapasztalati úton ismerteti meg a gyermekekkel a tágabb és a szűkebb környezetet. Törekszik arra, hogy a gyermekek felfedezzék, megbecsüljék és tiszteljék a környezetüket és a felnőttek példája alapján azt is megtanulják, hogy ők maguk mit tehetnek környezetük megóvásáért, fenntartásáért. Befogadó, elfogadja a másságot és erre neveli a gyermekeket is. Segítséget nyújt azoknak a gyerekeknek, akiknek a fejlődéshez speciális segítségre van szükségük. Mindkét nembe tartozó gyermeket arra neveli, hogy tisztelje, elfogadja a másik nembe tartozókat. Feladatainkat közösen kell megoldani, szükség van a nemek közötti együttműködésre. A nemi szerepek kialakulása már óvodáskorban is jelen van, a gyerekeknek azt kell megtanulniuk, hogy a nemek közötti különbség nem jelenthet alá és fölérendeltségi viszonyt, hátrányos megkülönböztetést. Óvodánk nyitott, együttműködő, ellátja feladatait az esélyegyenlőség területén is. Biztosítja a gyerekek minél korábbi óvodába kerülését, a hiányzások csökkentését, biztosítja a gyerekek számára az egyéni fejlesztést és a programokban való részvételt, hozzásegíti őket a számukra kínált támogatások eléréséhez. 10

11 A migráns gyermekekben erősítjük azt az érzést, hogy ő is a gyermekcsoport elfogadott tagja, ugyanakkor tiszteletben tartjuk, elfogadjuk a más nemzethez tartozását és az ebből eredő különbözőségeket, segítjük társadalmi integrálásukat, beilleszkedésüket a lokális közösségbe a velük való kulturális interaktivitás révén. 3 Az óvodai élet megszervezésének elvei 3.1 Személyi feltételek Óvodánk személyi ellátottságát a törvényi előírások, illetve a fenntartó által meghatározott keretszámok határozzák meg. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője a pedagógus, akinek személyisége meghatározó, elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. A pedagógusok számtalan kihívással szembesülnek a napi munkájuk során. Egyre több problémára, nevelési helyzetre kell megoldást találniuk. A velük szemben támasztott normák és elvárások folyamatosan változnak. Az óvodapedagógus felelőse és irányítója a csoportban folyó munkának. Az óvoda egész nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Pedagógusképünk: Pedagógusaink alapvető értékei, ideális személyiségtulajdonságai, speciális pedagógiai képességei: Gyermekszerető, biztonságteremtő, együttérző, szociálisan érzékeny Hiteles az értékközvetítésben, viselkedése példaértékű Elfogadó, türelmes, következetes, őszinte, barátságos Szakmai elkötelezettség, hivatástudat Széleskörű tájékozottság, szakmai igényesség, felkészültség Kreativitás, kihívások keresése, az új utak kipróbálása, nyitottság Önkritika, önfegyelem Együttműködő, pozitív munkakapcsolatot alakít ki a nevelőtestületen belül 11

12 A nevelőmunka eredményessége azonban nem csak az óvodapedagógusokon múlik. Az óvoda többi dolgozója is helytáll a saját munkaterületén, munkájával segíti az óvodapedagógus munkáját, az óvoda nevelési céljainak sikeres magvalósítását, eredményességét. A csoportban a dajka is tevőlegesen részt vesz a gondozási feladatok ellátásában, szintén hatást gyakorol a gyerekekre. Ezért fontos, hogy beszédével, viselkedésével, egész lényével ő is modellértékű lehessen a gyerekek számára. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok tájékoztatják a dajkát a csoport programjairól, a feladatokról, hogy ő is hozzájáruljon munkájával ezek zökkenőmentes és sikeres megvalósításához. (Pl.: Karácsony előtti készülődésnél az óvodapedagógus csak akkor tudja a dekorációt elkészíteni, ha előtte megbeszélés szerint megtörtént már a nagytakarítás a csoportban és a folyosón.) Alkalmazotti létszám Óvodapedagógus Ebből magasabb vezető óvodavezető óvodavezető-helyettes telephely óvodavezető-helyettes Nevelőmunkát közvetlenül segítők pedagógiai asszisztens dajkák Gazdasági tevékenységet ellátók óvodatitkár Álláskeret 41 fő 25 fő 1 fő 1 fő 1fő 3 fő 12 fő 1 fő 41 fő Óvodapedagógusaink felsőfokú óvónőképző, vagy főiskolai diplomával rendelkeznek. Szakvizsgája 16 óvodapedagógusnak van (2. sz. melléklet). Dajkáink közül 8 fő rendelkezik dajka szakmunkás, 4 fő egyéb szakmunkás végzettséggel. Hozzáértésüket több évtizedes, a munkaterületen szerzett tapasztalat adja. Az egyéb területen pedagógiai asszisztens - dolgozók is rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges végzettséggel, (érettségi, OKJ vagy felsőfokú intézményben szerzett gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens végzettség). Az óvodatitkár végzettsége is megfelel munkaköre ellátásához. Programunk megvalósításához, az óvoda zavartalan működéséhez a személyi ellátottság ideális. 12

13 3.2 Tárgyi feltételek A csoportszobák, - egy kivételével - tágasak, megfelelő teret biztosítanak a nyugodt, elmélyült tevékenykedéshez. Berendezésük felújított, zömében fából készült bútorzattal. Hat csoportban galéria is található. Sok játék, fejlesztő eszköz áll a gyerekek rendelkezésére. A csoportszobák berendezései változatosak, díszítésük az ott dolgozók ízlését, esztétikai érzékét dicséri. A székhely és a telephely óvoda is hatalmas, fákkal, egyéb növényekkel teli, gondozott, igazán szép udvarral rendelkezik. A Móra Ferenc Óvodában csupa fából készült, míg a Benedek Elek Óvodában színes KOMPAN-os udvari játékok biztosítják a gyermekek mozgásvágyának kielégítését, ami azért is fontos, mert zömében lakótelepi lakásban élő családok gyermekei járnak hozzánk. A Benedek Elek Óvodában 155 m 2 -es, jól felszerelt tornateremben, a Móra Ferenc Óvodában a régi konyhából kialakított tornaszobában tornáznak a gyerekek. A Benedek Elek Óvodában a konyha egy részét gyermekebédlővé alakíttattuk át, valamint az asztmás programhoz sószobát is kialakíttattunk. Az épületek felújítása folyamatosan történik, a költségvetési keretek között. A programok végrehajtásához a tárgyi feltételek pillanatnyilag megfelelőek, - a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben megtalálhatóak -, de az anyagi lehetőségeink egyre szűkebbek. (3. sz. melléklet) Az eszközjegyzék megtalálható a vezetői irodában az óvodai dokumentumok között. A jegyzékben szereplő eszközök csoportosítása: Helyiségek Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai Tisztálkodási és egyéb felszerelések A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök Egészség- és munkavédelmi eszközök. 13

14 Az elhasználódott eszközöket megpróbáljuk pótolni, a hiányzókat beszerezni a költségvetésből és a pályázati pénzeszközök segítségével. Pályázatokon nyert pénzekből szépítjük az óvodát és az udvart, saját munkánkat hozzáadva, valamint szülők és az óvoda örökbefogadójának segítségét is igénybe véve. 3.3 Az óvodai élet megszervezése Csoportszervezés A Móra Óvoda telephely jelenleg négy osztatlan életkorú csoporttal működik. A Benedek Elek Óvoda székhely jelenleg nyolc csoporttal működik. Ezek egy része osztott, más része részben osztott. A csoportok megszervezése minden esetben a beiratkozó és az óvodában maradó gyerekek létszámától és összetételétől függ. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az óvodapedagógusok heti, vagy kétheti váltásban dolgoznak A nevelés időkeretei A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyerekek életrendjét, időbeosztását. A gyerekek számára biztonságot, kapaszkodót nyújt a megalapozott, átgondolt és következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer. A gyermek egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos fogalakozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A hetirend és a napirend segítségével alakítjuk ki a gyerekek életrendjét, időbeosztását. A napirend és a hetirend biztosítja a gyerekek számára a nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott óvodai környezet megteremtését. 14

15 Napirend: A napirend a gyermek nyugodt napi időbeosztását biztosítja, figyelembe veszi a gyerekek életkorát, a fejlődés közben végbemenő változásokat, az évszakok változását. A napirend kialakításánál fő szempont a tevékenységek közötti folyamatosság biztosítása a párhuzamos tevékenységekkel, a várakozási idő kikerülése, minimálisra csökkentése, a monoton tevékenységek kiküszöbölése, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtése. A napirend rögzíti az étkezések és a pihenés időpontját, a tevékenységek időtartamát. Napirenden belül a legtöbb időt a gyermek legfőbb tevékenysége, a játék kapja, de tartalmazza a gyerekek egyéb tevékenységeit, és a szabad levegőn tartózkodást is. Gondozómunkánk folyamatos, óvodai életünk egészében jelen van, nem csak a napirendünkben meghatározott időpontokban. Kiemelten kezeljük, mert fontos szerepe van a gyermeki szükségletek kielégítésében, az óvodapedagógus dajka gyermek kapcsolatának elmélyülésében, a gyermeki önállóság kiteljesedésében. Minták a napirend kialakításához, amennyiben az óvoda nyitvatartási ideje ig, összesen 11 óra: Benedek Elek Óvoda: Az óvoda ebédlővel rendelkezik, ahol egyszerre négy csoport étkezik, tehát ennek megfelelően két turnusban bonyolítjuk az étkezéseket, a reggeli és az ebéd időpontja felosztásra kerül, és a napirendek beosztása is ehhez igazodik. A mindennapos testnevelések időpontját a csoportban a gyerekek beérkezéséhez és a reggeli időpontjához igazítva határozzák meg az óvodapedagógusok, így kerülhet a reggeli előtti, vagy utáni időpontra. A pihenés tervezett időtartamát a gyermekek életkora határozza meg. 15

16 5 30 Nyitás Az óvoda napirendje Játék Gyülekezés Spontán és szervezett tevékenységek Tisztálkodás, reggeli Játékba integrált tanulás Szabad játék Levegőzés, játék az udvaron, séta, öltözködés Tisztálkodás, ebéd Csendes pihenő, öltözködés Folyamatos ébresztés Tisztálkodás, uzsonna Szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron Zárás Móra Ferenc Óvoda: 5 30 Nyitás Gyülekezés, pihenés Játék, szervezett és szabad tevékenységek Tisztálkodás, reggeli Játék, szabad tevékenységek, foglalkozások, egyéni fejlesztés Levegőzés, mozgás, séta, öltözködés Tisztálkodás, ebéd Csendes pihenő, öltözködés Tisztálkodás, uzsonna Játék a csoportban ill. az udvaron Zárás 16

17 Hetirend: A hetirend az adott csoport tervezett tevékenységeit rögzíti a hét napjaira lebontva. A tornaterem és a sószoba használatát a csoportok elosztják egymás között, ezek időpontján körülményes változtatni. A gyümölcsnap kijelölése is csoportonként változó. A napi feladatok megjelölése az óvodapedagógus munkáját segíti. A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalom megteremtését segíti elő a csoportban. A hetirendet is rugalmasan kezeljük, egy-egy hirtelen esemény bármikor megváltoztathatja a sorrendet. Óvodás életünk napjai nem korlátozódnak egy megtervezett foglalkozás megtartására, a tevékenységek átszövik mindennapjainkat. Az ábrázolás, az ének, a mondóka, vers bármikor megjelenhet a nap folyamán és mesélünk is minden nap a csendes pihenő előtt, a tervezetteken felül is. A környezet megismerése, vagy a matematika sem korlátozódhat egy napra, hisz minden lehetőséget kihasználunk a megfigyelésekre, tapasztalatszerzésre, gyakorlásra. Mozgásra, mozgásos játékok szervezésére is sor kerül minden nap. Egy lehetséges hetirend: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mindennapos testnevelés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Mese, vers Mindennapos testnevelés Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese, vers Mindennapos testnevelés Környezet megismerése Gyümölcsnap Mese, vers Mindennapos testnevelés Matematika Mese, vers Sószoba Testnevelés Mese, vers 17

18 3.3.3 Az óvodai élet tervezése Az óvodavezető éves terve: Az óvoda éves munkaterve, melyet az óvodavezető készít el az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. A csoport éves terve: Évkezdés előtt az óvodapedagógusok elkészítik azt a tanulási területekre bontott gyűjteményt az azokhoz tartozó feladatokkal, amelyekből aztán a csoport ismeretében, a csoport fejlődési ütemének megfelelően választani lehet a konkrét heti tervezéshez. Csoportnapló: Csoportnaplónk saját kivitelezésű, pontosan alkalmazkodik az óvodai pedagógiai programunkhoz. (4.sz. melléklet) Sorrendben a következőket tartalmazza: Az óvoda és a csoport adatai A gyermekek névsora és jele Születésnapok nyilvántartása A csoport életkor és nem szerinti összetétele Gyermekjóléti adatok Beiskolázási adatok Napirend Hetirend Családlátogatások Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezlet Kapcsolatok Szakmai látogatások Nevelési feladatok Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 18

19 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés biztosítása Szervezési feladatok Az óvodai élet tevékenységformái Játék Munka A gyermekek fejlődését elősegítő tartalmak (Az egyes tevékenységeket heti bontásban tervezzük, megjelölve a fejlesztendő területeket.) Nyári élet Beszoktatás értékelése Évközi értékelés Év végi értékelés Feljegyzések a csoport életéről Gyermekbalesetek megelőzése. Fejlődési napló: Fejlődési naplónk két részből áll. A csoportos fejlődési naplóban rögzítjük évente kétszer a gyerekek fejlettségi szintjét. Ez a napló tartalmazza még a fejlődési mutatókat súly és magasságmérést évente háromszor, valamint a társas kapcsolatok dokumentációit. Ehhez a naplóhoz csatoljuk az óvodaorvos, védőnő, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus által készített csoportos méréseket is. Az egyéni fejlődési napló tartalmazza a gyermek egyéni fejlődését nyomon követő táblázatokat és/vagy diagramokat, az óvodába lépéskor kitöltetett anamnézist, valamint a szakemberek által kiadott egyéni felmérések eredményeit tartalmazó dokumentumokat, szükség esetén a gyermekek fejlesztését tervező táblázatokat. (5. sz. melléklet) benne. Mulasztási napló: A gyermekek adatait, illetve naponként jelenlétüket vagy hiányzásukat rögzítjük Étkezési lap: Az étkező gyermekek naponkénti számát tartalmazza. 19

20 Óvodai nevelésünk jóváhagyott pedagógiai programunk alapján valósul meg, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szerveződik az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 3.4 Az óvoda ünnepei, rendezvényei Az ünnepekre, rendezvényekre, megemlékezésekre intézményi szinten, vagy csoportonkénti szervezésben kerül sor, a gyerekek életkorának megfelelően. A közös ünneplés segíti az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak közösséggé formálását. A szülők számára is nyílt ünnepélyek pedig az óvoda-család kapcsolatot erősítik. Benedek Elek Óvoda: A magyar népmese napja Benedek Elek születésnapja óvodai program Alma nap óvodai program Állatok világnapja akadályverseny óvodai szinten Márton nap óvodai program, szülőkkel Mikulás csoportonként Karácsony csoportonként szülőkkel Farsangi bál csoportonként szülőkkel Mesenap óvodai program Március 15. óvodai közös megemlékezés Tavaszi zsongás óvodai program Szülők-nevelők bálja Húsvét csoport ünnep Anyák napja csoport ünnep Föld napja óvodai program Kihívás napja óvodai megmozdulás Évzáró csoport ünnep Ballagás óvodai ünnep Gyermeknap kerti parti szülőkkel Nemzeti Összetartozás Napja közös óvodai megemlékezés. 20

21 Móra Ferenc Óvoda programjai: Az óvoda születésnapja óvodai program szülőkkel Alma nap óvodai program Márton nap óvodai program szülőkkel Mikulás csoportonként Karácsony csoport és óvodai közös ünnep Farsang közös óvodai ünnep Március 15. csoportonkénti megemlékezés Anyák napja csoportonkénti ünnep Kihívás napja, Ovis Olimpia óvodai megmozdulás Évzáró csoportünnep Ballagás csoportonkénti szervezés Nemzeti Összetartozás Napja közös óvodai megemlékezés. 3.5 Az óvoda kapcsolatai Óvoda-család A gyermekek személyisége a család és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik. Törekszünk arra, hogy a családi nevelést kiegészítve neveljük, fejlesszük a ránk bízott gyermekeket, csökkentsük az esetlegesen fenn álló hátrányokat az egyes gyerekek között. Fontos feladatunk, hogy megismerjük a családot, az otthoni körülményeket, a családok szokásait, nevelési módszereit. Ezekhez illesztjük saját nevelési céljainkat, módszereinket, szükség szerint ennek megfelelően választjuk meg a segítségnyújtás formáit, lehetőségeit is. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerjenek minket, az óvoda programját, a dolgozókat, betekintést nyerjenek a napi munkánkba. Sikeres munkánkhoz szükségünk van arra, hogy a szülők megbízzanak bennünk, pozitív hozzáállásukkal segítsék a munkánkat. Törekszünk a családokkal való szoros együttműködésre. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. 21

22 Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülői Munkaközösségnek. Az óvodapedagógusok támaszkodhatnak a SZMK koordináló, programszervező, segítő munkájára. Az SZMK véleményével, javaslataival segítse az óvoda helyi programjának alakulását, megvalósítását. Kapcsolattartási formák: Beiratkozás Családlátogatás Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt napok SZMK értekezlet Egyéni beszélgetések Faliújság Ünnepek, rendezvények Kirándulás Munkák az óvoda környezetében. Az óvodapedagógus feladatai: Magatartásában, szakmai felkészültségében példamutató Kölcsönös bizalomra, őszinteségre törekszik Tiszteletben tartja a család világnézetét, meghallgatja a szülő véleményét Ismeri a segítségnyújtás lehetőségeit, tapintatos Óvoda-bölcsőde Sok gyerek jön a közeli bölcsődéből. Próbáljuk zökkenőmentessé tenni a két intézmény közötti átmenetet a gyerekek számára: a gondozónőkkel, nevelőnőkkel folytatott tapasztalatcserével, tájékozódással az óvodába érkező gyermek fogadását megkönnyítjük. A gyerekek meglátogatása a bölcsődében szintén a beszoktatás megkönnyítését szolgálja. 22

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Felépítés 1. A SZHPÓ nevelés-oktatás területeinek általános folyamatábrája 2. A kisgyermek útja 3-6, 7 éves korig a SZHPÓ-ban

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben