Pesterzsébeti Kerekerdő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pesterzsébeti Kerekerdő"

Átírás

1 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program

2 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG AZ EGYSZERŰSÉGET. 2. AZ EGYET NEM ÉRTÉSBŐL TALÁLD MEG A HARMÓNIÁT. 3. A NEHÉZSÉGBEN LEHETŐSÉG REJLIK. Albert Einstein A munka három szabálya 2

3 Tartalomjegyzék Bevezető 4.old. 1. Intézmény bemutatása 5.old. 2. Intézményünk minőségpolitikája 7.old Minőségpolitikai nyilatkozat 7.old Fenntartói minőségpolitika 8.old Pedagógiai minőségcéljaink 11.old Szervezeti minőségcéljaink 12.old. 3. Intézményünk minőségirányítási rendszere 13.old A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben 13.old. A. Jogszerűség B. Tervezés C. A vezetői ellenőrzés, értékelés D. Minőségirányítási rendszer működtetése 3.2. Az intézményi működés belső rendje 16.old A partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 16.old Emberi erőforrás 17.old. A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése B. A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására C. A munkatársak irányítási rendszere A minőségirányítási szervezet felépítése és működése 18.old Az intézmény mérési és értékelési rendszere 18.old. A. A nevelő - oktató tevékenység hatékonyságának mérése- értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda - Gyermekek mérése- értékelése - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése- értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda - Gyermekek mérése- értékelése - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése- értékelése B. Teljesítményértékelési rendszer Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda C. A teljes körű intézményi önértékelés A minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata 31.old Dokumentumok kezelése 31.old. Legitimációs záradék Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek Mellékletek 3

4 Bevezető Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozatával létrejött a 3. Régió: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (1202 Bp., Nagysándor J. u. 189., 6 csoport 155 férőhely), beolvasztásra kerülő intézmény: Bóbita Óvoda (1204 Bp., Kalmár Ilona sétány 1., 6 csoport 150 férőhely) Összesen: 13 csoport, 305 férőhely Ez a szervezeti átalakítás indokolja a Minőségirányítási program átdolgozását. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Címe: 1202 Budapest, Nagysándor József utca l89. Intézményvezető: Varga Ibolya Tel.: 06-(1) Tagintézmény neve, címe, tagóvoda vezetője: Bóbita Óvoda Budapest Kalmár I. sétány 1. Kopács Imréné Tel.: 06-(1) Az intézmény alapító- és fenntartószerve: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 1201 Budapest Kossuth L. u. 1. Törvényi háttér - A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. sz. törvény. - A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. sz. törvény. - A Kormány 221/2010.(VII.30.) Kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 28.) Kormány rendelet módosításáról. - 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 4

5 1. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Intézményünk a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, 1988-ban a III. számú Összevont Óvoda tagóvodájaként kezdte meg működését. Az épületen osztoztunk az azóta már nem működő bölcsődével. Kezdetben két vegyes csoport, majd 1991-ben három csoport működött. Óvodánk folyamatosan bővült négy, hat, majd hét csoportossá. 1993: Intézményünk önálló lett, XII. számú Óvoda néven. 1996: A pesterzsébeti Nevelési Tanácsadóval egy épületben, de önállóan működő intézményként élünk. 1999: Bevezettük a közösen létrehozott Ép testben ép lélek helyi nevelési programunkat. 2001: Felvesszük a Kerekerdő Óvoda nevet. - Sikeres pályázatunk után, szeptembertől elkezdjük a COMENIUS I. Partnerközpontú működés intézményi modelljének kiépítését. - Három team vezető fogja össze a munkát, mindannyian végeztek minőségügyi képzést. A kollégák felkészítése, képzése értekezleteken, szakértői segítséggel zajlik. - Feláll egy hét fős támogató szervezet, melynek tagjai aktívan közreműködnek a nagyobb munkaszakaszokban is. Kialakul az a teljes körű elkötelezettség, melynek következtében elmondható, hogy a munka egészében a munkatársak 100%-a vett részt a modell kiépítésében. - Sorban elkészülnek az eljárásrendek, konkrét formát ölt a további fenntarthatóság legoptimálisabb kerete. 2003: Sikeresen kiépítjük a COMENIUS I. Partnerközpontú működés intézményi modelljét. Elért eredményeink: - Javult az intézményen belüli kommunikáció, együttműködés. - Növekedett a munka hatékonysága. - Javult a kapcsolattartás a legfontosabb partnereinkkel gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, következő oktatási szinttel és a fenntartóval. - Erősödött a teamokban való gondolkodás és munkavégzés. - A program kiépítésében a kollégák 100 %-a vett részt. - Elsajátítottuk a PDCA SDCA logikát, amely hosszútávon segíti elő az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. - A PDCA SDCA logika segíti a tervezési munkánkat. - A pedagógiai munka tervezettebb, céltudatosabb lett. - A minőségfejlesztési program során elsajátított módszereket, eszközöket hatékonyan használjuk. - A munkatársak nyitottabbá váltak egymás, a partnerek és az új feladatok iránt. - Javult a probléma megoldási készségünk. - Javult az erőforrások figyelésének és felhasználásának hatékonysága. 2004: Már két szakmai munkaközösség kezdi meg munkáját. Két team dolgozik folyamatosan. Az egyik feladata a helyi óvodai nevelési program felülvizsgálata és módosítása, a másiké a minőségirányítási program kidolgozása. 2005: Intézményünkben teljes körűen működtetjük az IMIP-et. Megkezdjük a gyermekek neveltségi szintjének mérését a PPI munkatársainak együttműködésével. 2006: Újabb két fővel bővül azoknak a kollégáknak a köre, akik részt vesznek a minőségi team koordináló munkájában. A gyermekcsoportokban szociometriai mérések kezdődnek. 5

6 2007: Az ÖMIP módosítása szükségessé teszi az óvodai MIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2009: A Kjt évi XXXIII. törvén, január 1- jei módosítása, valamint a 323/2008 (XII.29.) Kormányrendelet szükségessé teszi az IMIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2011: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozata alapján a Kerekerdő Óvoda a Bóbita Óvodával, mint tagóvodával, 3. számú óvodai régióként működik tovább. 2014: Felvesszük a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda nevet. Bóbita Óvoda 1987: Óvodánk XIV. számú Összevont Óvoda néven megkezdi működését 1999: Bevezettük a közösen létrehozott Játék- esztétika-komplexitás helyi nevelési programunkat. 2001: Felvesszük a Bóbita Óvoda nevet. 2003: Az intézmény az intézmény alkalmazotti közössége elhatározta a minőségfejlesztési rendszer bevezetését a hatékonyabb működés és a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében: - A munkatársak jóváhagyásával megalakult a minőségfejlesztési csoport. - Elkészítettük a fejlesztés ütemezését, melyről tájékoztattuk az alkalmazotti közösséget - Kérdőívek elemzése és összegzése után megalkottuk óvodánk nyitott önértékelését. - Az elkészült dokumentumot alkalmazotti értekezleten ismertettük. - A közvetett és közvetlen partnerek azonosítása után felmértük igényeiket, módszertani eszköztárunk a kérdőívek, "képes-kérdőívek", illetve interjúk voltak. Ennek összegzése megtalálható a Partneri elégedettség, elégedetlenség és igényfelmérés összefoglaló dokumentumában. - Az igények elemzése, az annak alapján történt fontossági sorrend felállítása után az eredményeket összevetettük nevelési programunkkal. Megalkottuk az ÉPI-listát. A következtetések levonása után rövid, közép és hosszú távú feladatterveket fogalmaztunk meg a hatékonyság fokozása céljából. - Elemzést készítettünk a partnerek elégedettség-, elégedetlenség és igényfelmérés vizsgálatáról, melynek eredményeit összehasonlítottuk a nyitott önértékeléssel. Örömünkre szolgált, hogy partnereink elégedettségéről alkotott véleményünk egyezőséget mutatott a konkrét válaszokkal. - Szervezeti kultúra fejlődését mutatja az is, hogy az intézkedési tervek megvalósításához munkacsoportokat hoztunk létre, az eredményeket beépítettük az intézmény napi működésébe. - A fejlesztési irányok kijelölésével megalkottuk az irányított önértékelés dokumentumát. 2004: Megalkottuk a Bóbita Óvoda Minőségirányítási programját. 2005: Javítottuk az információáramlás minőségét, változtattunk az étkezéslerendelés módján, és elértük a munkakörülmények javítását. 2006: Szorosabb kapcsolatot építettünk ki a szakmai szolgáltató szervezetekkel. A szülők igényeinek megfelelően több közös programot szerveztünk. Fejlesztettük a társintézményekkel való kapcsolattartást. Tovább javultak a munkakörülmények. 2007: Az ÖMIP módosítása szükségessé teszi az óvodai MIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 6

7 2009: A Kjt évi XXXIII. törvén, január 1- jei módosítása, valamint a 323/2008 (XII.29.) Kormányrendelet szükségessé teszi az IMIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2011: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozata alapján a Kerekerdő Óvoda a Bóbita Óvodával, mint tagóvodával, 3. számú óvodai régióként működik tovább. Intézményünk jövőképe Olyan intézménnyé szeretnénk válni: ahol a közvetlen kapcsolatokra építve, partnereink igényeit kielégítve, a kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodva, pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű nevelő oktató munkát végzünk ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymást erősítik ahol dolgozóink közösséget formálnak oly módon, hogy egyéniségük feladása nélkül összetartanak ahol az intézményi sajátosságok megőrzése mellett az egységes szemlélet kialakul. 2. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. A gyermekek személyiségét, egyéni és eltérő fejlődési ütemét tiszteletben tartjuk. Fontosnak tartjuk az életkori sajátosságok figyelembevételét, a másság elfogadását, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. 7

8 2.2. Fenntartói minőségpolitika Valamennyi közoktatási intézményre vonatkozó minőségi célok: ÖMIP elvárás Biztosítsák az intézmények a törvényes, az adott feltételek mellett a lehető legszakszerűbb, legeredményesebb és leghatékonyabb feladatellátást. Törekedjenek a partnerek-gyermek, szülő, pedagógus, fenntartó, társintézmény, szolgáltatók, munkaerő-piaci szereplők stb.- által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A rendelkezésre álló eszközökkel segítsék elő a kerület műveltségi színvonalának általános emelkedését, térképezzék fel a kerületi intézményekben megjelenő szellemi tőkét. Minél aktívabban kapcsolódjanak be a kerület kulturális- és sportéletébe. Intézményi feladatok Az óvoda törvényes, hatékony, szakszerű működtetése A vezető mindenre kiterjedő felelőssége Pedagógiai Program megvalósítása Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend betartása Küldetésnyilatkozatnak való megfelelés Pedagógiai Program megvalósítása Óvoda éves munkatervének végrehajtása Hatékony együttműködés fenntartása, a lehetőségek rendszeres kihasználása Pedagógiai Program megvalósítása Aktív részvétel a kerület rendezvényein Óvoda éves munkatervének végrehajtása Havi óvodai programok szervezése Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat, melynek keretében többek között: - alkossák meg az alkalmazottak kiválasztásának, megtartásának szempontjait - működtessenek anyagi, erkölcsi ösztönzőrendszert - fejlesszék a pedagógusok módszertani kultúráját és együttműködési készségét a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, valamint a külső partnerekkel, - használják ki a pedagógiai szakmai szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket. Használják ki a pályázati lehetőségeket és törekedjenek formailag hibátlan pályázatok benyújtására. Az újonnan belépő kollégák kiválasztási és betanítási rendjének alkalmazása Az Ösztönző-rendszer működtetése Továbbképzési program, Beiskolázási terv és az Óvoda éves munkatervének végrehajtása Szervezetfejlesztési tréningekkel a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése. A szakmai szolgáltatások további kihasználása. Kerületi szakmai programokon való részvétel Pályázatfigyelő- és író team működtetése Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Pályázatíró képzéseken való részvétel. 8

9 A közoktatási intézményekre vonatkozó általános célok a minőségirányítás terén: ÖMIP elvárás március 31-ig e dokumentumban kinyilvánított fenntartói minőségirányítási programban foglaltakhoz és a törvényi előírásokhoz igazodva, dolgozzák át az intézmény minőségirányítási programját. Majd az előírások szerint véleményeztetett, valamint az alkalmazotti közösség által elfogadott dokumentumot terjesszék be a fenntartó jóváhagyására szeptember 1-jétől működtessék hatásosan az intézmény minőségirányítási rendszerét a folyamatos fejlesztés érdekében, azon belül különös tekintettel a tervszerű és következetes partneri elégedettségmérésre és a PDCA ciklus alkalmazására egyre több területen. Biztosítsák az intézmény küldetésnyilatkozatának és a minőségirányítási programban foglaltak megvalósításának közismertségét az intézmény nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. Alakítsák ki, és eredményesen működtessék a pedagógusok, a vezetői feladatot ellátók teljesítményértékelési és az intézmény önértékelési rendszerét. Az értékelés alapján tegyenek javaslatot a működés, valamint a folyamatos fejlesztés javítására. Biztosítsák a megfelelő horizontális és vertikális információáramlást, az információk pontosságát és megbízhatóságát. Intézményi feladat A MIP átdolgozása a törvényi előírásoknak és az önkormányzati elvárásoknak megfelelően Az előírások szerinti elfogadás és a dokumentum határidőre történő leadása, jóváhagyás végett Az átdolgozott IMIP működtetése, folyamatos fejlesztése Az intézményi szabályozás szerint az IMIP nyilvánosságának biztosítása, közzététele elektronikus úton is A kidolgozott pedagógus teljesítményértékelés és az intézményi önértékelés folyamatos működtetése, fejlesztési javaslatok meghatározása és beépítése. Kiemelt figyelem az információáramlás pontosságára és megbízhatóságára. 9

10 Az óvodákra vonatkozó minőségi célok: ÖMIP elvárás Tartsák tiszteletben a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelésben érvényesüljön a gyermekközpontúság. Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Érjék el, hogy a működési körzetükben élő hátrányos helyzetű családok valódi alternatívának tekintsék a gyermek minél korábbi óvodai beíratását. A fenntartóval együtt alakítsák ki, és folyamatosan javítsák az egészséges életmód feltételrendszerét. Fordítsanak kiemelt figyelmet az egyéni differenciált személyiség-és képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését és a tehetséggondozást szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására. Esztétikus környezetben törekedjenek a családias légkör kialakítása. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek életkorának megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák elsajátítására. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, ill. a pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. A fenntartóval együttműködve, fokozatosan és igény szerint teremtsék meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának feltételrendszerét. Törekedjenek a szülőkkel, a családokkal való szoros együttműködés kialakítására. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek szüleit- részletes és érdemi módon- a gyermek fejlődéséről. Nyújtsanak széleskörű információt és pedagógiai segítséget a szülők iskolaválasztásához, hogy lehetőség szerint a szülők a kerület iskoláiban találják meg a gyermekeknek leginkább megfelelő iskolát, és ennek megfelelően segítsék elő a szülők döntését. Intézményi feladat Óvodai nevelés országos alapprogramjának alkalmazása Pedagógiai Program végrehajtása SZMSZ és a Házirend és a csoportnaplókban megjelenő balesetvédelmi intézkedések betartása Kapcsolat a fenntartó illetékes osztályával. Tájékozódás a védőnőnél, a családokkal való kapcsolatfelvétel, ösztönzés. Az óvoda PR tevékenységének működtetése A megfelelő és optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Differenciált egyéni bánásmód alkalmazása, tehetséggondozó műhelyek működtetése Pedagógiai Program végrehajtása Egyéni fejlődés dokumentumainak folyamatos vezetése A megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosítása az esztétikum előtérbe helyezésével. Pedagógiai Program végrehajtása Egyéni fejlődés dokumentumainak folyamatos vezetése Neveltségi szint mérése Gyermekvédelmi munkaterv végrehajtása A kiépített partneri kapcsolat ápolása és fejlesztése Alapító okirat szerinti működés Pedagógiai Program végrehajtása Szükség esetén kapcsolatfelvétel a kisegítő intézményekkel. Pedagógiai Program végrehajtása A jól működő partnerkapcsolat ápolása, fejlesztése Szülői fórumok (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok) rendszeres szervezése. Szülői tájékoztatás, társintézményekkel a megfelelő partnerkapcsolat ápolása. 10

11 Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ápolják a tradíciókat. Pedagógiai Program és az Óvoda éves munkatervének végrehajtása 2.3. Pedagógiai minőségcéljaink KÜLDETÉSNYILATKOZAT Célunk, hogy óvodánk a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, Pesterzsébet közoktatásának szerves részeként, a környezettől való előnyös különbözőséget elérve, meghatározó intézménnyé váljon. Ennek érdekében a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok iránti elkötelezettség a vezető és minden dolgozó részéről. Az eddig elért pedagógiai eredmények megtartása mellett, azok folyamatos fejlesztése, az óvoda színvonalas működése során. A gyermekközpontú szemlélet, melyen a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítását, testi és mentális szükségleteiknek kielégítését értjük. A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele, a differenciált bánásmód, a tehetséggondozás. A gyermekekben kifejleszteni az esztétikai érzéket és az értékek megbecsülésének képességét. Megalapozni a lokálpatrióta szemlélet. A Pedagógiai Program és a továbbképzési terv összhangjának biztosítása, melynek eredményeképpen a szakmai munka hatékonyabb. Az innovatív kezdeményezések támogatása annak a gyakorlatban való alkalmazása. Az esélyegyenlőség, a sajátos nevelési igénynek megfelelő fejlesztés biztosítása, hátrányos helyzet csökkentése. 11

12 2.4. Szervezeti minőségcéljaink A szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése mely a munkatársak szoros együttműködésén, a szakmai kommunikáción, a tolerancián, az optimális kompromisszum-készségen alapul. Az intézmény működésének kiszámíthatósága, melynek alapja a közös felelősség és szakmai szabadság egyensúlya. A folyamatos fejlődés és megújulás érdekében hatékony és változatos módszerek alkalmazása. Elkötelezettséget a minőségfejlesztés iránt a vezető és minden dolgozó részéről, mely a teljesebb és hatékonyabb feladatvégzés alapja. A kiépített minőségfejlesztési rendszer működtetése, a partnerközpontú szemlélet fenntartása a szervezetfejlesztés érdekében. Munkatársaink értékrendjében a partnerközpontúság, melyet a belső és külső együttműködés során közvetítenek és képviselnek. Az intézmény működtetésében az igények és az elégedettség folyamatos felmérése. Az igények teljesítésének mérlegelésénél a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott pedagógiai célkitűzések legyenek iránymutatók. A folyamatok ellenőrzése, értékelése, mérése. A folyamatok fejlesztése, melyek a mérési adatokra épülnek. A mérhetőség hatékonyságának érdekében a saját minőségügyi módszerek alkalmazása. A partnerkapcsolatok erősítése, az elégedettségi mutatók folyamatos növekedése. Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében a pedagógusok és más munkatársak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulása. A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoport-célok elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben. A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság szem előtt tartása. A hosszú távú célok figyelembe vétele az operatív döntések meghozatalában. Objektív alapokra épülő ösztönző rendszer, számon kérhető, mérhető elvárásokkal. Kellően differenciált ösztönzés (az elvégzett munka és az eredmények alapján). Az intézmény vezetése hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat. Az elvárások meghatározása minden munkatársra vonatkozóan, és ezek betartásának ellenőrzése. A pedagógusok és munkatársak önállósága az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben. Folyamatos nyitottság az újra, a változások elfogadása. 12

13 3. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A közoktatási intézményvezetőkre vonatkozó minőségi elvárások ÖMIP elvárás Intézményi feladatok Biztosítsa az intézmény pedagógiai programjának (középtávú stratégiai tervének), éves munkatervének végrehajtását és a szakmai munka eredményességét. Legyen elkötelezett az intézményi minőségfejlesztés iránt, törekedjen a kitűzött célok és a működés közelítésére, munkáját hassa át a partnerközpontú szemlélet. Ismerje és alkalmazz a hatályos jogszabályokat. Különös figyelmet fordítson az intézményi dokumentumok összhangjára, pontosságára és áttekinthetőségére, valamint a szükséges módosítások időben történő elvégzésére. A mindenkori költségvetés tervezését és teljesítését a takarékosság és a hatékonyság jellemezze. Ügyeljen az állami támogatások igénylésének, elszámolásának, és az önkormányzati jelentési kötelezettségek határidejének betartására, az adattartalmak pontos meghatározására. A fenntartói elvárásoknak valamint a közalkalmazottakra vonatkozó képzettségi és továbbképzési követelményeknek megfelelő, tervszerű humánerőforrás-gazdálkodás jellemezze. A költségvetésnek, a hatályos törvényi előírásoknak és a fenntartói elvárásoknak megfelelően készítse el a tantárgy. és órakeret felosztást, alakítsa ki az osztály és csoportlétszámokat. Tervezze meg, célirányosan működtesse és dokumentálja a közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendjét. Önképzéssel érje el, hogy korszerűen menedzselje intézményét. Gondoskodjon az intézmény működési dokumentumainak jogszabályban leírt nyilvánosságáról. Óvodavezetői Pályázat végrehajtása Teljes körű vezetői elkötelezettség a minőségügy iránt IMIP SZMSZ alkalmazása Óvodavezetői pályázat, SZMSZ, Óvodai éves munkatervének végrehajtása Óvodai éves munkatervének végrehajtása Intézményi költségvetés létrehozása, alkalmazása Intézményi költségvetés tervezése Statisztikai adatok folyamatos szolgáltatása Továbbképzési program, Beiskolázási terv végrehajtása Alapító okirat szerinti működés SZMSZ végrehajtása Belsőellenőrzési terv alkalmazása Továbbképzési program, Beiskolázási terv végrehajtása Óvodai éves munkatervének végrehajtása SZMSZ alkalmazása 13

14 A. Jogszerűség: Jogi dokumentumok megismerése, betartása. Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Feladata a hozzáférhetőség, a megismerés és a betartás biztosítása. Az intézményünk működését szabályozó alapvető jogi dokumentumaink: Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Önkormányzati rendeletek Alapvető szakmai dokumentumaink: Pedagógiai Program Továbbképzési program és beiskolázási terv Éves munkaterv és beszámoló Egyéb belső eljárásrendjeink: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend; Szülői értekezletek eljárásrendje; Fogadó órák eljárásrendje; Faliújságok eljárásrendje; Irányított önértékelés eljárásrendje; Panaszkezelési eljárásrend; Emberi erőforrások kiválasztási- és betanulási rendje; Gyakornoki szabályzat; Bóbita Óvoda Intézmény elhagyása gyermekcsoporttal; Információ - áramlás; Az étkezés lerendelése; Partnerazonosítás szabályzata; Kapcsolattartás rendszere; Partneri elégedettségmérés szabályzata; Irányított önértékelés szabályzata. Panaszkezelési eljárásrend Gyakornoki szabályzat; Emberi erőforrások kiválasztási- és betanulási rendje; Belső eljárásrendjeink a minőségirányítás dokumentumai között találhatók. 14

15 Éves munkaterv Kötelező tartalmi elemei: a., A nevelési év helyi rendjének meghatározása: A nevelési év kezdő és befejező időpontja, a nyári zárva tartás időpontja, szünetek kezdő- és befejező időpontja, időtartama, a nevelés nélküli munkanapok felhasználása, időpontja, a nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontja, nevelőtestületi értekezletek időpontja, jellege, a gyermekre vonatkozó napirendet érintő kérdések, amennyiben a szabályzatok, éves meghatározást írnak elő. Fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározása. Szülői szervezet véleménye. b., A munkaterv és beszámoló elfogadásával kapcsolatos eljárási rend: Szülői szervezet véleményezése, javaslat dokumentumainak csatolása. A nevelőtestület dönt a beszámoló elfogadásáról (a véleményezés, elfogadás dokumentumának csatolása). Az intézményvezető írja alá, bélyegző lenyomattal látja el. Mindkét dokumentum megküldése a fenntartónak. B. Tervezés: Óvodai stratégiai okmányként tekintjük az óvodánk dolgozói által készített dokumentumokat. Dokumentumaink, melyek hosszú távon meghatározzák az intézmény működését: Küldetésnyilatkozat Pedagógiai tervezés Minőségfejlesztési irányelvek Éves tervezés Minőségellenőrzési és értékelési rendszer Intézményi szabályozások tartalmi összehangolása I. Stratégiai szint Minőségirányítás II. Stratégiai szint Minőségirányítási Rendszer Operatív szint Támogató Folyamatok Szervezeti struktúra Támogató szervezet A vezetés felelőssége Nevelési tevékenységek mérése Erőforrás fejlesztés Ösztönző rendszer Intézményérték elés 15

16 C. A vezetői ellenőrzés és értékelés: Az óvoda egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzésirányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed: az óvoda összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes intézményi működésre. Az ellenőrzés, értékelés tárgyát, területeit, feladatait, felelőseit - a Vezetői ellenőrzési terv, - a Tagóvoda vezetői ellenőrzési terv - az Óvoda értékelési rendszere, - a Minőségellenőrzési rendszer, és - a Belső ellenőrzési terv dokumentumai rögzítik, melyek az éves munkatervben és az SZMSZ mellékleteként jelennek meg. Ellenőrzési dokumentum a Vezetői ellenőrzési táblázat, melyben rögzítésre kerül az ellenőrzött terület, az ellenőrzést végző személy, az érintett, a módszer, az idő, a dokumentáció, a felhasználás, a tapasztalatok és a javaslatok. D. Minőségirányítási rendszerünk működtetése: Támogató szervezet, felelős A rendszer működtetését, fejlesztését és fenntarthatóságának biztosítását a Minőségi Kör végzi. Vezetőjének munkaköri leírásában tételesen megjelennek feladatkörei és jogosítványai. A tagok részvétele a munkában önkéntes. Kiemelt feladatuk az elvégzendő munkaszakaszokhoz létrejött teamek irányítása. A munkájukat a munkatervben rögzített feladatstruktúra alapján végzik Az intézményi működés belső rendje A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A partnerkapcsolataink irányítása A partnerkapcsolataink irányítását mind a külső és a belső partnereink felé a Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend határozza meg. Szabályozott folyamat, lépésekkel, azok be- és kimeneteivel felelősség és hatáskörökkel, keletkezett dokumentumokkal és bizonylatokkal. 16

17 Tartalmaz továbbá: o Partneri adatbázist (azonosított partnerek) o Szempontlistát a partneri igényméréshez o Részletes szempontlistát (területek és partnerek) o Mérési rendet (a partnerek megnevezésével, a mérés módszerével, a mintavételi eljárással a mérés gyakoriságával/időpontjával, a partnerek tájékoztatásával) Emberi erőforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése az intézmény továbbképzési tervében megtalálható. Kerekerdő Óvoda Minőségi munkáért díj szempontsora: 3. számú melléklet. B. A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására az intézmény feladat ellátási tervében található. C. A munkatársak irányítási rendszere Szerkezeti felépítés Menedzsment Óvodavezető Érdekképviselet Óvodavezető-helyettes, Tagóvoda vezető Nevelőtestület Óvodatitkár, gazd.-i ügyintéző Fűtő, kertész, karbantartó Dajka Folyamatos nyíl: alá-fölérendeltségi viszony. Szaggatott vonal: együttműködési kapcsolat Menedzsment: vezető-helyettes, tagóvoda vezető, szakmai munkaközösség-vezetők, minőségügyi vezető. Érdekképviseletek: Szülői Közösség elnöke, szakszervezeti érdekképviselet elnöke, Közalkalmazotti Tanács elnöke. 17

18 A minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése A minőségi munkaközösség a minőségügyi vezetőből és két team tagból áll. Feladatuk: - A rendszer működtetése, a modell kiépítése során létrehozott szabályzókban megjelölt feladatok ellátása. - A PDCA SDCA logika elveinek folyamatosan alkalmazása Az intézmény mérési értékelési rendszere A. Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodában - Gyermekek mérése - értékelése Módszerek: - megfigyelési szempontok: az óvónő tapasztalatai, jegyzetei alapján, - kérdések, beszélgetés, cselekedtetés: a gyerekek játékai, tanulási tevékenysége és egyéb cselekedetei alapján, főként spontán, időnként céllal szervezett helyzetben. Dokumentumai : Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai, mely tartalmazza: - a gyermek anamnézisét, - az óvodapedagógusok megfigyeléseit, - szakvéleményeket. /orvos, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő/ - a fejlesztés programját, - a fejlődés nyomon követését, az alábbi területeken: Testi gondozottság, Egészségi állapot Önkiszolgálás, Mozgás, Játék, munka, tanulás, Értelmi fejlettség, Beszédfejlettség, Érzelmi, akarati élet, Szocializáció Neveltségi szint mérése: /külső mérés/ - Nevelési évente a PPI munkatársainak közreműködésével. A gyermekek elégedettség mérése minden év márciusában történik. Ennek eredménye a minőségirányítás éves értékelésében kerül kiértékelésre. Mérőeszköze a minőségfejlesztési dokumentumok között található. 18

19 - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése és értékelése /hálóterv alapján/ Időszak: Hatásvizsgálati téma: 1. év: Fejlesztési tartalom: - vers, mese Egészséges életmód alakítása Fejlesztési tartalom: - játék Az óvodai élet megszervezése: - szolgáltatásaink 2. év Fejlesztési tartalom: - mozgás Érzelmi nevelés Tevékenységi forma: - munka Gyermekvédelem 3. év Fejlesztési tartalom: - ének, zene, énekes játék - rajzolás, mintázás, kézi munka Tevékenységi forma: - tanulás Az óvoda kapcsolatai 4. év Fejlesztési tartalom: - a külső világ tevékeny megismerése Tevékenységi forma: - játék Szakmai dokumentumok Szocializáció A program ellenőrzése, értékelése folyamatosan, felülvizsgálata négyévenként történik. A tervezett időszak: től ig. A vizsgálatban résztvevők: Óvodavezető, Nevelőtestület Tervezett módszerek: megfigyelés, kérdőív, interjú, team munka, dokumentáció elemzés, megbeszélés, értekezlet, minőségfejlesztési módszerek. 19

20 A vizsgálat folyamat jellegű, kiterjed: - a pedagógiai dokumentumokra, (tervezés, gyermekek fejlesztési programja), - pedagógiai gyakorlatra, - óvodapedagógus elméleti felkészültségére, - az óvodapedagógus nevelési stílusára, nevelési eljárásokra, - a program megvalósításának minőségére, - a gyermekek fejlődésére (megfigyelések), - a család óvoda kapcsolattartás minőségére. A vizsgálat tehát kiterjed a gyermekekre, szülőkre, nevelőkre vonatkozóan, valamint a nevelési programra - mint dokumentumra. A gyermekekre vonatkozó beválás vizsgálata: - A gyermek óvodai életének folyamatos regisztrálása. - Szociometriai vizsgálat évente kétszer. - Az életkornak megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák megfigyelése folyamatos. - Minőségfejlesztési módszerek igény- elégedettség mérés. - Neveltségi szint mérése /külső mérés PPI munkatársai/. A vizsgálatot végzi: - Csoportos óvodapedagógus, - Óvodavezető és helyettese, - Munkaközösség vezetők, minőségirányítási vezető, - PPI munkatársai A szülőkre vonatkozó beválás vizsgálata: - Szülői értekezletek jegyzőkönyveinek elemzése. - Család óvoda kapcsolattartás formáinak vizsgálata. - A faliújságok elemzése. - Minőségfejlesztési módszerek igény- elégedettség mérés. A vizsgálatot végzi: Csoportos óvodapedagógus, Óvodavezető és helyettese, Minőségi Kör. Az óvodapedagógusokra vonatkozó beválás vizsgálata: - Vezetői ellenőrzések. - Munkaközösségi foglalkozások. - Nevelési területenkénti team. - Nevelői értekezletek. - Minőségfejlesztési módszerek: brainstorming, interjúk, kérdőívek, klíma vizsgálat. A vizsgálatot végzi: Óvodavezető, óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők, minőségirányítási vezető, óvodapedagógusok 20

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben