Pesterzsébeti Kerekerdő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pesterzsébeti Kerekerdő"

Átírás

1 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program

2 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG AZ EGYSZERŰSÉGET. 2. AZ EGYET NEM ÉRTÉSBŐL TALÁLD MEG A HARMÓNIÁT. 3. A NEHÉZSÉGBEN LEHETŐSÉG REJLIK. Albert Einstein A munka három szabálya 2

3 Tartalomjegyzék Bevezető 4.old. 1. Intézmény bemutatása 5.old. 2. Intézményünk minőségpolitikája 7.old Minőségpolitikai nyilatkozat 7.old Fenntartói minőségpolitika 8.old Pedagógiai minőségcéljaink 11.old Szervezeti minőségcéljaink 12.old. 3. Intézményünk minőségirányítási rendszere 13.old A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben 13.old. A. Jogszerűség B. Tervezés C. A vezetői ellenőrzés, értékelés D. Minőségirányítási rendszer működtetése 3.2. Az intézményi működés belső rendje 16.old A partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 16.old Emberi erőforrás 17.old. A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése B. A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására C. A munkatársak irányítási rendszere A minőségirányítási szervezet felépítése és működése 18.old Az intézmény mérési és értékelési rendszere 18.old. A. A nevelő - oktató tevékenység hatékonyságának mérése- értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda - Gyermekek mérése- értékelése - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése- értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda - Gyermekek mérése- értékelése - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése- értékelése B. Teljesítményértékelési rendszer Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda C. A teljes körű intézményi önértékelés A minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata 31.old Dokumentumok kezelése 31.old. Legitimációs záradék Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek Mellékletek 3

4 Bevezető Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozatával létrejött a 3. Régió: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (1202 Bp., Nagysándor J. u. 189., 6 csoport 155 férőhely), beolvasztásra kerülő intézmény: Bóbita Óvoda (1204 Bp., Kalmár Ilona sétány 1., 6 csoport 150 férőhely) Összesen: 13 csoport, 305 férőhely Ez a szervezeti átalakítás indokolja a Minőségirányítási program átdolgozását. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Címe: 1202 Budapest, Nagysándor József utca l89. Intézményvezető: Varga Ibolya Tel.: 06-(1) Tagintézmény neve, címe, tagóvoda vezetője: Bóbita Óvoda Budapest Kalmár I. sétány 1. Kopács Imréné Tel.: 06-(1) Az intézmény alapító- és fenntartószerve: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 1201 Budapest Kossuth L. u. 1. Törvényi háttér - A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. sz. törvény. - A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. sz. törvény. - A Kormány 221/2010.(VII.30.) Kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 28.) Kormány rendelet módosításáról. - 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 4

5 1. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Intézményünk a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, 1988-ban a III. számú Összevont Óvoda tagóvodájaként kezdte meg működését. Az épületen osztoztunk az azóta már nem működő bölcsődével. Kezdetben két vegyes csoport, majd 1991-ben három csoport működött. Óvodánk folyamatosan bővült négy, hat, majd hét csoportossá. 1993: Intézményünk önálló lett, XII. számú Óvoda néven. 1996: A pesterzsébeti Nevelési Tanácsadóval egy épületben, de önállóan működő intézményként élünk. 1999: Bevezettük a közösen létrehozott Ép testben ép lélek helyi nevelési programunkat. 2001: Felvesszük a Kerekerdő Óvoda nevet. - Sikeres pályázatunk után, szeptembertől elkezdjük a COMENIUS I. Partnerközpontú működés intézményi modelljének kiépítését. - Három team vezető fogja össze a munkát, mindannyian végeztek minőségügyi képzést. A kollégák felkészítése, képzése értekezleteken, szakértői segítséggel zajlik. - Feláll egy hét fős támogató szervezet, melynek tagjai aktívan közreműködnek a nagyobb munkaszakaszokban is. Kialakul az a teljes körű elkötelezettség, melynek következtében elmondható, hogy a munka egészében a munkatársak 100%-a vett részt a modell kiépítésében. - Sorban elkészülnek az eljárásrendek, konkrét formát ölt a további fenntarthatóság legoptimálisabb kerete. 2003: Sikeresen kiépítjük a COMENIUS I. Partnerközpontú működés intézményi modelljét. Elért eredményeink: - Javult az intézményen belüli kommunikáció, együttműködés. - Növekedett a munka hatékonysága. - Javult a kapcsolattartás a legfontosabb partnereinkkel gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, következő oktatási szinttel és a fenntartóval. - Erősödött a teamokban való gondolkodás és munkavégzés. - A program kiépítésében a kollégák 100 %-a vett részt. - Elsajátítottuk a PDCA SDCA logikát, amely hosszútávon segíti elő az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. - A PDCA SDCA logika segíti a tervezési munkánkat. - A pedagógiai munka tervezettebb, céltudatosabb lett. - A minőségfejlesztési program során elsajátított módszereket, eszközöket hatékonyan használjuk. - A munkatársak nyitottabbá váltak egymás, a partnerek és az új feladatok iránt. - Javult a probléma megoldási készségünk. - Javult az erőforrások figyelésének és felhasználásának hatékonysága. 2004: Már két szakmai munkaközösség kezdi meg munkáját. Két team dolgozik folyamatosan. Az egyik feladata a helyi óvodai nevelési program felülvizsgálata és módosítása, a másiké a minőségirányítási program kidolgozása. 2005: Intézményünkben teljes körűen működtetjük az IMIP-et. Megkezdjük a gyermekek neveltségi szintjének mérését a PPI munkatársainak együttműködésével. 2006: Újabb két fővel bővül azoknak a kollégáknak a köre, akik részt vesznek a minőségi team koordináló munkájában. A gyermekcsoportokban szociometriai mérések kezdődnek. 5

6 2007: Az ÖMIP módosítása szükségessé teszi az óvodai MIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2009: A Kjt évi XXXIII. törvén, január 1- jei módosítása, valamint a 323/2008 (XII.29.) Kormányrendelet szükségessé teszi az IMIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2011: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozata alapján a Kerekerdő Óvoda a Bóbita Óvodával, mint tagóvodával, 3. számú óvodai régióként működik tovább. 2014: Felvesszük a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda nevet. Bóbita Óvoda 1987: Óvodánk XIV. számú Összevont Óvoda néven megkezdi működését 1999: Bevezettük a közösen létrehozott Játék- esztétika-komplexitás helyi nevelési programunkat. 2001: Felvesszük a Bóbita Óvoda nevet. 2003: Az intézmény az intézmény alkalmazotti közössége elhatározta a minőségfejlesztési rendszer bevezetését a hatékonyabb működés és a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében: - A munkatársak jóváhagyásával megalakult a minőségfejlesztési csoport. - Elkészítettük a fejlesztés ütemezését, melyről tájékoztattuk az alkalmazotti közösséget - Kérdőívek elemzése és összegzése után megalkottuk óvodánk nyitott önértékelését. - Az elkészült dokumentumot alkalmazotti értekezleten ismertettük. - A közvetett és közvetlen partnerek azonosítása után felmértük igényeiket, módszertani eszköztárunk a kérdőívek, "képes-kérdőívek", illetve interjúk voltak. Ennek összegzése megtalálható a Partneri elégedettség, elégedetlenség és igényfelmérés összefoglaló dokumentumában. - Az igények elemzése, az annak alapján történt fontossági sorrend felállítása után az eredményeket összevetettük nevelési programunkkal. Megalkottuk az ÉPI-listát. A következtetések levonása után rövid, közép és hosszú távú feladatterveket fogalmaztunk meg a hatékonyság fokozása céljából. - Elemzést készítettünk a partnerek elégedettség-, elégedetlenség és igényfelmérés vizsgálatáról, melynek eredményeit összehasonlítottuk a nyitott önértékeléssel. Örömünkre szolgált, hogy partnereink elégedettségéről alkotott véleményünk egyezőséget mutatott a konkrét válaszokkal. - Szervezeti kultúra fejlődését mutatja az is, hogy az intézkedési tervek megvalósításához munkacsoportokat hoztunk létre, az eredményeket beépítettük az intézmény napi működésébe. - A fejlesztési irányok kijelölésével megalkottuk az irányított önértékelés dokumentumát. 2004: Megalkottuk a Bóbita Óvoda Minőségirányítási programját. 2005: Javítottuk az információáramlás minőségét, változtattunk az étkezéslerendelés módján, és elértük a munkakörülmények javítását. 2006: Szorosabb kapcsolatot építettünk ki a szakmai szolgáltató szervezetekkel. A szülők igényeinek megfelelően több közös programot szerveztünk. Fejlesztettük a társintézményekkel való kapcsolattartást. Tovább javultak a munkakörülmények. 2007: Az ÖMIP módosítása szükségessé teszi az óvodai MIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 6

7 2009: A Kjt évi XXXIII. törvén, január 1- jei módosítása, valamint a 323/2008 (XII.29.) Kormányrendelet szükségessé teszi az IMIP felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elvégezzük annak módosítását. 2011: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete május 19-én született 216/2011. (V.19) Ök. sz. határozata alapján a Kerekerdő Óvoda a Bóbita Óvodával, mint tagóvodával, 3. számú óvodai régióként működik tovább. Intézményünk jövőképe Olyan intézménnyé szeretnénk válni: ahol a közvetlen kapcsolatokra építve, partnereink igényeit kielégítve, a kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodva, pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű nevelő oktató munkát végzünk ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymást erősítik ahol dolgozóink közösséget formálnak oly módon, hogy egyéniségük feladása nélkül összetartanak ahol az intézményi sajátosságok megőrzése mellett az egységes szemlélet kialakul. 2. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. A gyermekek személyiségét, egyéni és eltérő fejlődési ütemét tiszteletben tartjuk. Fontosnak tartjuk az életkori sajátosságok figyelembevételét, a másság elfogadását, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. 7

8 2.2. Fenntartói minőségpolitika Valamennyi közoktatási intézményre vonatkozó minőségi célok: ÖMIP elvárás Biztosítsák az intézmények a törvényes, az adott feltételek mellett a lehető legszakszerűbb, legeredményesebb és leghatékonyabb feladatellátást. Törekedjenek a partnerek-gyermek, szülő, pedagógus, fenntartó, társintézmény, szolgáltatók, munkaerő-piaci szereplők stb.- által az intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A rendelkezésre álló eszközökkel segítsék elő a kerület műveltségi színvonalának általános emelkedését, térképezzék fel a kerületi intézményekben megjelenő szellemi tőkét. Minél aktívabban kapcsolódjanak be a kerület kulturális- és sportéletébe. Intézményi feladatok Az óvoda törvényes, hatékony, szakszerű működtetése A vezető mindenre kiterjedő felelőssége Pedagógiai Program megvalósítása Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend betartása Küldetésnyilatkozatnak való megfelelés Pedagógiai Program megvalósítása Óvoda éves munkatervének végrehajtása Hatékony együttműködés fenntartása, a lehetőségek rendszeres kihasználása Pedagógiai Program megvalósítása Aktív részvétel a kerület rendezvényein Óvoda éves munkatervének végrehajtása Havi óvodai programok szervezése Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat, melynek keretében többek között: - alkossák meg az alkalmazottak kiválasztásának, megtartásának szempontjait - működtessenek anyagi, erkölcsi ösztönzőrendszert - fejlesszék a pedagógusok módszertani kultúráját és együttműködési készségét a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, valamint a külső partnerekkel, - használják ki a pedagógiai szakmai szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket. Használják ki a pályázati lehetőségeket és törekedjenek formailag hibátlan pályázatok benyújtására. Az újonnan belépő kollégák kiválasztási és betanítási rendjének alkalmazása Az Ösztönző-rendszer működtetése Továbbképzési program, Beiskolázási terv és az Óvoda éves munkatervének végrehajtása Szervezetfejlesztési tréningekkel a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése. A szakmai szolgáltatások további kihasználása. Kerületi szakmai programokon való részvétel Pályázatfigyelő- és író team működtetése Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Pályázatíró képzéseken való részvétel. 8

9 A közoktatási intézményekre vonatkozó általános célok a minőségirányítás terén: ÖMIP elvárás március 31-ig e dokumentumban kinyilvánított fenntartói minőségirányítási programban foglaltakhoz és a törvényi előírásokhoz igazodva, dolgozzák át az intézmény minőségirányítási programját. Majd az előírások szerint véleményeztetett, valamint az alkalmazotti közösség által elfogadott dokumentumot terjesszék be a fenntartó jóváhagyására szeptember 1-jétől működtessék hatásosan az intézmény minőségirányítási rendszerét a folyamatos fejlesztés érdekében, azon belül különös tekintettel a tervszerű és következetes partneri elégedettségmérésre és a PDCA ciklus alkalmazására egyre több területen. Biztosítsák az intézmény küldetésnyilatkozatának és a minőségirányítási programban foglaltak megvalósításának közismertségét az intézmény nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. Alakítsák ki, és eredményesen működtessék a pedagógusok, a vezetői feladatot ellátók teljesítményértékelési és az intézmény önértékelési rendszerét. Az értékelés alapján tegyenek javaslatot a működés, valamint a folyamatos fejlesztés javítására. Biztosítsák a megfelelő horizontális és vertikális információáramlást, az információk pontosságát és megbízhatóságát. Intézményi feladat A MIP átdolgozása a törvényi előírásoknak és az önkormányzati elvárásoknak megfelelően Az előírások szerinti elfogadás és a dokumentum határidőre történő leadása, jóváhagyás végett Az átdolgozott IMIP működtetése, folyamatos fejlesztése Az intézményi szabályozás szerint az IMIP nyilvánosságának biztosítása, közzététele elektronikus úton is A kidolgozott pedagógus teljesítményértékelés és az intézményi önértékelés folyamatos működtetése, fejlesztési javaslatok meghatározása és beépítése. Kiemelt figyelem az információáramlás pontosságára és megbízhatóságára. 9

10 Az óvodákra vonatkozó minőségi célok: ÖMIP elvárás Tartsák tiszteletben a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelésben érvényesüljön a gyermekközpontúság. Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Érjék el, hogy a működési körzetükben élő hátrányos helyzetű családok valódi alternatívának tekintsék a gyermek minél korábbi óvodai beíratását. A fenntartóval együtt alakítsák ki, és folyamatosan javítsák az egészséges életmód feltételrendszerét. Fordítsanak kiemelt figyelmet az egyéni differenciált személyiség-és képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését és a tehetséggondozást szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására. Esztétikus környezetben törekedjenek a családias légkör kialakítása. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek életkorának megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák elsajátítására. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes a gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, ill. a pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. A fenntartóval együttműködve, fokozatosan és igény szerint teremtsék meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának feltételrendszerét. Törekedjenek a szülőkkel, a családokkal való szoros együttműködés kialakítására. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek szüleit- részletes és érdemi módon- a gyermek fejlődéséről. Nyújtsanak széleskörű információt és pedagógiai segítséget a szülők iskolaválasztásához, hogy lehetőség szerint a szülők a kerület iskoláiban találják meg a gyermekeknek leginkább megfelelő iskolát, és ennek megfelelően segítsék elő a szülők döntését. Intézményi feladat Óvodai nevelés országos alapprogramjának alkalmazása Pedagógiai Program végrehajtása SZMSZ és a Házirend és a csoportnaplókban megjelenő balesetvédelmi intézkedések betartása Kapcsolat a fenntartó illetékes osztályával. Tájékozódás a védőnőnél, a családokkal való kapcsolatfelvétel, ösztönzés. Az óvoda PR tevékenységének működtetése A megfelelő és optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Differenciált egyéni bánásmód alkalmazása, tehetséggondozó műhelyek működtetése Pedagógiai Program végrehajtása Egyéni fejlődés dokumentumainak folyamatos vezetése A megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosítása az esztétikum előtérbe helyezésével. Pedagógiai Program végrehajtása Egyéni fejlődés dokumentumainak folyamatos vezetése Neveltségi szint mérése Gyermekvédelmi munkaterv végrehajtása A kiépített partneri kapcsolat ápolása és fejlesztése Alapító okirat szerinti működés Pedagógiai Program végrehajtása Szükség esetén kapcsolatfelvétel a kisegítő intézményekkel. Pedagógiai Program végrehajtása A jól működő partnerkapcsolat ápolása, fejlesztése Szülői fórumok (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok) rendszeres szervezése. Szülői tájékoztatás, társintézményekkel a megfelelő partnerkapcsolat ápolása. 10

11 Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ápolják a tradíciókat. Pedagógiai Program és az Óvoda éves munkatervének végrehajtása 2.3. Pedagógiai minőségcéljaink KÜLDETÉSNYILATKOZAT Célunk, hogy óvodánk a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, Pesterzsébet közoktatásának szerves részeként, a környezettől való előnyös különbözőséget elérve, meghatározó intézménnyé váljon. Ennek érdekében a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok iránti elkötelezettség a vezető és minden dolgozó részéről. Az eddig elért pedagógiai eredmények megtartása mellett, azok folyamatos fejlesztése, az óvoda színvonalas működése során. A gyermekközpontú szemlélet, melyen a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítását, testi és mentális szükségleteiknek kielégítését értjük. A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele, a differenciált bánásmód, a tehetséggondozás. A gyermekekben kifejleszteni az esztétikai érzéket és az értékek megbecsülésének képességét. Megalapozni a lokálpatrióta szemlélet. A Pedagógiai Program és a továbbképzési terv összhangjának biztosítása, melynek eredményeképpen a szakmai munka hatékonyabb. Az innovatív kezdeményezések támogatása annak a gyakorlatban való alkalmazása. Az esélyegyenlőség, a sajátos nevelési igénynek megfelelő fejlesztés biztosítása, hátrányos helyzet csökkentése. 11

12 2.4. Szervezeti minőségcéljaink A szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése mely a munkatársak szoros együttműködésén, a szakmai kommunikáción, a tolerancián, az optimális kompromisszum-készségen alapul. Az intézmény működésének kiszámíthatósága, melynek alapja a közös felelősség és szakmai szabadság egyensúlya. A folyamatos fejlődés és megújulás érdekében hatékony és változatos módszerek alkalmazása. Elkötelezettséget a minőségfejlesztés iránt a vezető és minden dolgozó részéről, mely a teljesebb és hatékonyabb feladatvégzés alapja. A kiépített minőségfejlesztési rendszer működtetése, a partnerközpontú szemlélet fenntartása a szervezetfejlesztés érdekében. Munkatársaink értékrendjében a partnerközpontúság, melyet a belső és külső együttműködés során közvetítenek és képviselnek. Az intézmény működtetésében az igények és az elégedettség folyamatos felmérése. Az igények teljesítésének mérlegelésénél a Helyi Nevelési Programban megfogalmazott pedagógiai célkitűzések legyenek iránymutatók. A folyamatok ellenőrzése, értékelése, mérése. A folyamatok fejlesztése, melyek a mérési adatokra épülnek. A mérhetőség hatékonyságának érdekében a saját minőségügyi módszerek alkalmazása. A partnerkapcsolatok erősítése, az elégedettségi mutatók folyamatos növekedése. Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében a pedagógusok és más munkatársak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulása. A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoport-célok elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben. A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság szem előtt tartása. A hosszú távú célok figyelembe vétele az operatív döntések meghozatalában. Objektív alapokra épülő ösztönző rendszer, számon kérhető, mérhető elvárásokkal. Kellően differenciált ösztönzés (az elvégzett munka és az eredmények alapján). Az intézmény vezetése hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat. Az elvárások meghatározása minden munkatársra vonatkozóan, és ezek betartásának ellenőrzése. A pedagógusok és munkatársak önállósága az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben. Folyamatos nyitottság az újra, a változások elfogadása. 12

13 3. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A közoktatási intézményvezetőkre vonatkozó minőségi elvárások ÖMIP elvárás Intézményi feladatok Biztosítsa az intézmény pedagógiai programjának (középtávú stratégiai tervének), éves munkatervének végrehajtását és a szakmai munka eredményességét. Legyen elkötelezett az intézményi minőségfejlesztés iránt, törekedjen a kitűzött célok és a működés közelítésére, munkáját hassa át a partnerközpontú szemlélet. Ismerje és alkalmazz a hatályos jogszabályokat. Különös figyelmet fordítson az intézményi dokumentumok összhangjára, pontosságára és áttekinthetőségére, valamint a szükséges módosítások időben történő elvégzésére. A mindenkori költségvetés tervezését és teljesítését a takarékosság és a hatékonyság jellemezze. Ügyeljen az állami támogatások igénylésének, elszámolásának, és az önkormányzati jelentési kötelezettségek határidejének betartására, az adattartalmak pontos meghatározására. A fenntartói elvárásoknak valamint a közalkalmazottakra vonatkozó képzettségi és továbbképzési követelményeknek megfelelő, tervszerű humánerőforrás-gazdálkodás jellemezze. A költségvetésnek, a hatályos törvényi előírásoknak és a fenntartói elvárásoknak megfelelően készítse el a tantárgy. és órakeret felosztást, alakítsa ki az osztály és csoportlétszámokat. Tervezze meg, célirányosan működtesse és dokumentálja a közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendjét. Önképzéssel érje el, hogy korszerűen menedzselje intézményét. Gondoskodjon az intézmény működési dokumentumainak jogszabályban leírt nyilvánosságáról. Óvodavezetői Pályázat végrehajtása Teljes körű vezetői elkötelezettség a minőségügy iránt IMIP SZMSZ alkalmazása Óvodavezetői pályázat, SZMSZ, Óvodai éves munkatervének végrehajtása Óvodai éves munkatervének végrehajtása Intézményi költségvetés létrehozása, alkalmazása Intézményi költségvetés tervezése Statisztikai adatok folyamatos szolgáltatása Továbbképzési program, Beiskolázási terv végrehajtása Alapító okirat szerinti működés SZMSZ végrehajtása Belsőellenőrzési terv alkalmazása Továbbképzési program, Beiskolázási terv végrehajtása Óvodai éves munkatervének végrehajtása SZMSZ alkalmazása 13

14 A. Jogszerűség: Jogi dokumentumok megismerése, betartása. Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Feladata a hozzáférhetőség, a megismerés és a betartás biztosítása. Az intézményünk működését szabályozó alapvető jogi dokumentumaink: Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Önkormányzati rendeletek Alapvető szakmai dokumentumaink: Pedagógiai Program Továbbképzési program és beiskolázási terv Éves munkaterv és beszámoló Egyéb belső eljárásrendjeink: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend; Szülői értekezletek eljárásrendje; Fogadó órák eljárásrendje; Faliújságok eljárásrendje; Irányított önértékelés eljárásrendje; Panaszkezelési eljárásrend; Emberi erőforrások kiválasztási- és betanulási rendje; Gyakornoki szabályzat; Bóbita Óvoda Intézmény elhagyása gyermekcsoporttal; Információ - áramlás; Az étkezés lerendelése; Partnerazonosítás szabályzata; Kapcsolattartás rendszere; Partneri elégedettségmérés szabályzata; Irányított önértékelés szabályzata. Panaszkezelési eljárásrend Gyakornoki szabályzat; Emberi erőforrások kiválasztási- és betanulási rendje; Belső eljárásrendjeink a minőségirányítás dokumentumai között találhatók. 14

15 Éves munkaterv Kötelező tartalmi elemei: a., A nevelési év helyi rendjének meghatározása: A nevelési év kezdő és befejező időpontja, a nyári zárva tartás időpontja, szünetek kezdő- és befejező időpontja, időtartama, a nevelés nélküli munkanapok felhasználása, időpontja, a nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontja, nevelőtestületi értekezletek időpontja, jellege, a gyermekre vonatkozó napirendet érintő kérdések, amennyiben a szabályzatok, éves meghatározást írnak elő. Fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározása. Szülői szervezet véleménye. b., A munkaterv és beszámoló elfogadásával kapcsolatos eljárási rend: Szülői szervezet véleményezése, javaslat dokumentumainak csatolása. A nevelőtestület dönt a beszámoló elfogadásáról (a véleményezés, elfogadás dokumentumának csatolása). Az intézményvezető írja alá, bélyegző lenyomattal látja el. Mindkét dokumentum megküldése a fenntartónak. B. Tervezés: Óvodai stratégiai okmányként tekintjük az óvodánk dolgozói által készített dokumentumokat. Dokumentumaink, melyek hosszú távon meghatározzák az intézmény működését: Küldetésnyilatkozat Pedagógiai tervezés Minőségfejlesztési irányelvek Éves tervezés Minőségellenőrzési és értékelési rendszer Intézményi szabályozások tartalmi összehangolása I. Stratégiai szint Minőségirányítás II. Stratégiai szint Minőségirányítási Rendszer Operatív szint Támogató Folyamatok Szervezeti struktúra Támogató szervezet A vezetés felelőssége Nevelési tevékenységek mérése Erőforrás fejlesztés Ösztönző rendszer Intézményérték elés 15

16 C. A vezetői ellenőrzés és értékelés: Az óvoda egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzésirányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed: az óvoda összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes intézményi működésre. Az ellenőrzés, értékelés tárgyát, területeit, feladatait, felelőseit - a Vezetői ellenőrzési terv, - a Tagóvoda vezetői ellenőrzési terv - az Óvoda értékelési rendszere, - a Minőségellenőrzési rendszer, és - a Belső ellenőrzési terv dokumentumai rögzítik, melyek az éves munkatervben és az SZMSZ mellékleteként jelennek meg. Ellenőrzési dokumentum a Vezetői ellenőrzési táblázat, melyben rögzítésre kerül az ellenőrzött terület, az ellenőrzést végző személy, az érintett, a módszer, az idő, a dokumentáció, a felhasználás, a tapasztalatok és a javaslatok. D. Minőségirányítási rendszerünk működtetése: Támogató szervezet, felelős A rendszer működtetését, fejlesztését és fenntarthatóságának biztosítását a Minőségi Kör végzi. Vezetőjének munkaköri leírásában tételesen megjelennek feladatkörei és jogosítványai. A tagok részvétele a munkában önkéntes. Kiemelt feladatuk az elvégzendő munkaszakaszokhoz létrejött teamek irányítása. A munkájukat a munkatervben rögzített feladatstruktúra alapján végzik Az intézményi működés belső rendje A partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A partnerkapcsolataink irányítása A partnerkapcsolataink irányítását mind a külső és a belső partnereink felé a Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend határozza meg. Szabályozott folyamat, lépésekkel, azok be- és kimeneteivel felelősség és hatáskörökkel, keletkezett dokumentumokkal és bizonylatokkal. 16

17 Tartalmaz továbbá: o Partneri adatbázist (azonosított partnerek) o Szempontlistát a partneri igényméréshez o Részletes szempontlistát (területek és partnerek) o Mérési rendet (a partnerek megnevezésével, a mérés módszerével, a mintavételi eljárással a mérés gyakoriságával/időpontjával, a partnerek tájékoztatásával) Emberi erőforrás A. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése az intézmény továbbképzési tervében megtalálható. Kerekerdő Óvoda Minőségi munkáért díj szempontsora: 3. számú melléklet. B. A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására az intézmény feladat ellátási tervében található. C. A munkatársak irányítási rendszere Szerkezeti felépítés Menedzsment Óvodavezető Érdekképviselet Óvodavezető-helyettes, Tagóvoda vezető Nevelőtestület Óvodatitkár, gazd.-i ügyintéző Fűtő, kertész, karbantartó Dajka Folyamatos nyíl: alá-fölérendeltségi viszony. Szaggatott vonal: együttműködési kapcsolat Menedzsment: vezető-helyettes, tagóvoda vezető, szakmai munkaközösség-vezetők, minőségügyi vezető. Érdekképviseletek: Szülői Közösség elnöke, szakszervezeti érdekképviselet elnöke, Közalkalmazotti Tanács elnöke. 17

18 A minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése A minőségi munkaközösség a minőségügyi vezetőből és két team tagból áll. Feladatuk: - A rendszer működtetése, a modell kiépítése során létrehozott szabályzókban megjelölt feladatok ellátása. - A PDCA SDCA logika elveinek folyamatosan alkalmazása Az intézmény mérési értékelési rendszere A. Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodában - Gyermekek mérése - értékelése Módszerek: - megfigyelési szempontok: az óvónő tapasztalatai, jegyzetei alapján, - kérdések, beszélgetés, cselekedtetés: a gyerekek játékai, tanulási tevékenysége és egyéb cselekedetei alapján, főként spontán, időnként céllal szervezett helyzetben. Dokumentumai : Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai, mely tartalmazza: - a gyermek anamnézisét, - az óvodapedagógusok megfigyeléseit, - szakvéleményeket. /orvos, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő/ - a fejlesztés programját, - a fejlődés nyomon követését, az alábbi területeken: Testi gondozottság, Egészségi állapot Önkiszolgálás, Mozgás, Játék, munka, tanulás, Értelmi fejlettség, Beszédfejlettség, Érzelmi, akarati élet, Szocializáció Neveltségi szint mérése: /külső mérés/ - Nevelési évente a PPI munkatársainak közreműködésével. A gyermekek elégedettség mérése minden év márciusában történik. Ennek eredménye a minőségirányítás éves értékelésében kerül kiértékelésre. Mérőeszköze a minőségfejlesztési dokumentumok között található. 18

19 - Pedagógiai program beválási vizsgálatának mérése és értékelése /hálóterv alapján/ Időszak: Hatásvizsgálati téma: 1. év: Fejlesztési tartalom: - vers, mese Egészséges életmód alakítása Fejlesztési tartalom: - játék Az óvodai élet megszervezése: - szolgáltatásaink 2. év Fejlesztési tartalom: - mozgás Érzelmi nevelés Tevékenységi forma: - munka Gyermekvédelem 3. év Fejlesztési tartalom: - ének, zene, énekes játék - rajzolás, mintázás, kézi munka Tevékenységi forma: - tanulás Az óvoda kapcsolatai 4. év Fejlesztési tartalom: - a külső világ tevékeny megismerése Tevékenységi forma: - játék Szakmai dokumentumok Szocializáció A program ellenőrzése, értékelése folyamatosan, felülvizsgálata négyévenként történik. A tervezett időszak: től ig. A vizsgálatban résztvevők: Óvodavezető, Nevelőtestület Tervezett módszerek: megfigyelés, kérdőív, interjú, team munka, dokumentáció elemzés, megbeszélés, értekezlet, minőségfejlesztési módszerek. 19

20 A vizsgálat folyamat jellegű, kiterjed: - a pedagógiai dokumentumokra, (tervezés, gyermekek fejlesztési programja), - pedagógiai gyakorlatra, - óvodapedagógus elméleti felkészültségére, - az óvodapedagógus nevelési stílusára, nevelési eljárásokra, - a program megvalósításának minőségére, - a gyermekek fejlődésére (megfigyelések), - a család óvoda kapcsolattartás minőségére. A vizsgálat tehát kiterjed a gyermekekre, szülőkre, nevelőkre vonatkozóan, valamint a nevelési programra - mint dokumentumra. A gyermekekre vonatkozó beválás vizsgálata: - A gyermek óvodai életének folyamatos regisztrálása. - Szociometriai vizsgálat évente kétszer. - Az életkornak megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák megfigyelése folyamatos. - Minőségfejlesztési módszerek igény- elégedettség mérés. - Neveltségi szint mérése /külső mérés PPI munkatársai/. A vizsgálatot végzi: - Csoportos óvodapedagógus, - Óvodavezető és helyettese, - Munkaközösség vezetők, minőségirányítási vezető, - PPI munkatársai A szülőkre vonatkozó beválás vizsgálata: - Szülői értekezletek jegyzőkönyveinek elemzése. - Család óvoda kapcsolattartás formáinak vizsgálata. - A faliújságok elemzése. - Minőségfejlesztési módszerek igény- elégedettség mérés. A vizsgálatot végzi: Csoportos óvodapedagógus, Óvodavezető és helyettese, Minőségi Kör. Az óvodapedagógusokra vonatkozó beválás vizsgálata: - Vezetői ellenőrzések. - Munkaközösségi foglalkozások. - Nevelési területenkénti team. - Nevelői értekezletek. - Minőségfejlesztési módszerek: brainstorming, interjúk, kérdőívek, klíma vizsgálat. A vizsgálatot végzi: Óvodavezető, óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők, minőségirányítási vezető, óvodapedagógusok 20

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Első módosítás időpontja: 2009. április 9. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben