ELŐTERJESZTÉS november 29-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére"

Átírás

1 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Tóthné Sudár Beáta képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Humán Iroda Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Érintett intézmények vezetői Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt hónapokban több alkalommal tárgyalt az intézmények alapító okiratának módosításáról. A testületi döntést követően az aláírt dokumentumot megküldtük a Magyar Államkincstár számára törzskönyvi bejegyzés céljából, a Kincstár illetékese azonban az alábbiakról tájékoztatott bennünket: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (4) bekezdése előírja, hogy szeptember 1. napját követő 4 hónapon belül a fenntartó vizsgálja felül a közoktatási intézmény alapító okiratát annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak. A jogszabály által előírt határidő csak decemberben jár le, azonban a köznevelési törvény hatályba lépését követően a Kincstár csak azokat az alapító okiratban bekövetkezett változásokat vezeti át a törzskönyvi nyilvántartáson, amelyek a köznevelési törvény rendelkezéseinek és terminológiájának megfelelnek. Emiatt valamennyi, a köznevelési törvény hatályba lépését követően hozott, alapító okirat módosítására vonatkozó fenntartói döntést felül kell vizsgálnunk, és a hatályos törvényi szövegnek megfelelően módosítanunk. A jogszabályi terminológiának megfelelő módosításon kívül az alábbi változásokat kell az alapító okiratokon átvezetni: 1.) Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium a cukrász tanulók gyakorlati képzését átadta a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek, ezért az Intézménynek a későbbiekben már nincs szüksége a feladatellátásához igénybe venni a Polgármesteri Hivatal épületében kialakított tancukrász konyhát és annak helyiségeit. Ennek megfelelően az Intézmény alapító okiratát szükséges megfelelően módosítani a tancukrász műhelyre vonatkozó rendelkezések törlésével. (A képviselő-testület a szeptember 13-i ülésén már hozzájárult a módosításhoz.) 2.) A József Attila ÁMK által az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében támogatást nyert Tanulni kell, újra, meg újra című, TÁMOP A-11/ jelű pályázata miatt az intézmény alapító okiratát a könyvtári szakfeladati tevékenységgel szükséges kiegészíteni. (A képviselő-testület a szeptember 13-i ülésén már hozzájárult a módosításhoz.) 3.) Az Apáczai Oktatási Központ csak abban az esetben lehet iskolaszövetkezet tagja, ha ez az alapító okiratában szerepel. A dokumentum ilyen felhatalmazást nem tartalmaz, azonban a diákok nyári munkájának megszervezéséhez ez elengedhetetlenül szükséges, ezért azt az alapító okiraton át kell vezetni. Fentiek alapján kérem, hogy az alapító okiratok módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

3 Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratokat aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. Határidő: december 15. Alapító okiratok megküldésére. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda Tóthné Sudár Beáta bizottsági elnök

4 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 1. melléklet amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapító okirat bevezető részében az évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében szövegrész helyébe a évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában szövegrész kerül. II. III. Az alapító okirat bevezető részében a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) szövegrész helyébe a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) szövegrész lép. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. Alapfeladata: IV. a) kollégiumi ellátás, b) szakközépiskolai nevelés-oktatás, c) szakiskolai nevelés-oktatás, d) felnőttoktatás, e) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, f) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. Az alapító okirat teljes szövegében a Népköztársaság út szövegrész helyébe a Népköztársaság útja szöveg lép. V. Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt telephelyei közül törlésre kerül: VI Dombóvár Szent István tér 1., Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5.) Felvehető tanulók száma: A fenntartó az intézményben indítható szakmák és tanulócsoportok számát évente a beiskolázási terv felülvizsgálatakor meghatározza. A felvehető maximális tanulólétszám a 7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 21. sz. alatti telephelyen: Szakiskolai nevelés-oktatásban: 770 fő Szakközépiskolai nevelés-oktatásban: 380 fő Kollégiumi ellátásban: 120 fő

5 Speciális szakiskola 30 fő. VII. Az alapító okirat 6. pontjában a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével szövegrész helyébe a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) szöveg lép. VIII. Az alapító okirat 6. pontjában az oktatási törvény szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló törvény szöveg lép. IX. Az alapító okirat 9. pontjában az 5-10 évig szövegrész helyébe az 5 évig szöveg lép. X. Az alapító okirat 11. pontjából törlésre kerül: - Dombóvár, Szent István tér 1. (Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei) Helyrajzi száma: 1061/5. Területe: 136,5 m 2 - Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei). XI. Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 16.) Az intézményben szakközépiskolai oktatásban és szakképzésben oktatott szakmák, szakmacsoportok és ágazatok 16.1 Szakközépiskolai oktatás: a) Szociális ágazat III. b) Villamosipar és elektronika ágazat XI. c) Könnyűipar ágazat XVII. d) Környezetvédelem- vízgazdálkodás ágazat XXIII. e) Vendéglátóipar ágazat XXVII Szakképzés: Szakmacsoportok: a) Egészségügy b) Szociális szolgáltatások c) Gépészet d) Elektrotechnika-elektronika e) Informatika f) Építészet

6 g) Könnyűipar h) Faipar i) Közlekedés j) Környezetvédelem-vízgazdálkodás k) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció l) Vendéglátás-turisztika m) Mezőgazdaság n) Élelmiszeripar Speciális szakiskolai oktatás szakmacsoportjai: 1.) Könnyűipar 2.) Mezőgazdaság Szakképesítések: Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Lakástextil készítő Munkaruha- és védőruha-készítő Kertfenntartó Gázfogyasztóberendezés-csőhálózat szerelője Burkoló Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Panziós, falusi vendéglátó Számítógép-szerelő, -karbantartó Vízműkezelő Települési környezetvédelmi technikus Megújuló energiaforrás energetikus Gyakorló ápoló Szociális gondozó és ápoló Ápoló Kisgyermek-gondozó, nevelő Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó Épület-és szerkezetlakatos Gépi forgácsoló Hegesztő Ipari gépész Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő Erősáramú elektrotechnikus Villanyszerelő Számítógép-szerelő, karbantartó Informatikai rendszergazda Szoftverfejlesztő Festő, mázoló,tapétázó Kőműves és hidegburkoló Cipőkészítő Női szabó

7 Ruhaipari technikus Lakástextil-készítő (részszakképesítés) Cipőfelsőrész-készítő (részszakképesítés) Asztalos Autószerelő Környezetvédelmi technikus Települési környezetvédelmi szaktechnikus Hulladékgazdálkodó szaktechnikus Víz-és csatornaműkezelő Eladó Cukrász Pincér Szakács Vendéglátásszervező-vendéglős Pék Villanyszerelő Női szabó Bútorasztalos Épületasztalos Pincér Szakács Cukrász Élelmiszer és vegyiáru eladó Szerkezetlakatos Kőműves Festő, mázoló, tapétázó Gépi forgácsoló Hegesztő Hegesztő Géplakatos Erősáramú elektrotechnikus Számítógéprendszer karbantartó Ruhaipari technikus Autószerelő Környezetvédelmi technikus (Hulladékgazdálkodó) Vendéglős Kisgyermek gondozó-nevelő Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és szervező Gerontológiai gondozó Ápoló Ápoló XII. Az alapító okirat melléklete törlésre kerül. XIII. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok

8 Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírtam. Dombóvár, Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző

9 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2. sz. melléklet amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapító okirat bevezető részében az évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében szövegrész helyébe a évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában szövegrész kerül. II. III. Az alapító okirat bevezető részében a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) szövegrész helyébe a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) szövegrész lép. Az alapító okirat 1. pontjában a Művészetoktatási Intézmény szövegrész helyébe a Művészeti Iskola szöveg lép. IV. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.) Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. Alapfeladata: a) óvodai nevelés b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése c) általános iskolai nevelés-oktatás d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása e) kollégiumi ellátás f) gimnáziumi nevelés-oktatás g) szakközépiskolai nevelés-oktatás h) felnőttoktatás i) alapfokú művészetoktatás j) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása k) pedagógiai-szakmai szolgáltatás l) bölcsődei ellátás. Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Telephelyei és feladatellátási helyei: Óvodai Intézményegység: Székhelye: 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. Óvodai Tagintézményei:

10 Művészeti Iskola és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. Feladatellátási helye: Dombóvár, Kórház utca 35. Művészeti Iskola és Kollégium Erzsébet Óvodai Tagintézménye 7200 Dombóvár, Petőfi utca 27. Művészeti Iskola és Kollégium Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. Művészeti Iskola és Kollégium Döbröközi Óvodai Tagintézménye 7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6. Művészeti Iskola és Kollégium Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye 7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. Telephelye: 7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. Általános iskolai tagintézményei: Művészeti Iskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Telephelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 27. Művészeti Iskola és Kollégium Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézménye 7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22. Telephelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. Egységes iskolai intézményegysége: Művészeti Iskola és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca 3. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége: Művészeti Iskola és Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolai Intézményegysége 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/b. Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca Dombóvár, Fő utca Kollégiumi Intézményegysége:

11 Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Intézményegysége 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. Bölcsődei Intézményegysége: Művészeti Iskola Kollégium Bölcsődei Intézményegysége 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. V. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5). A felvehető gyermekek, tanulók száma: Bölcsődében (7200 Dombóvár, Kórház utca 35.): 50 fő Óvodában összesen: 620 gyermek - Szivárvány Óvodában (7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.): 205 fő - Erzsébet Óvodában (7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.): 110 fő - Bezerédj Amália Óvodában (7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.): 120 fő - Döbröközi Óvodában (7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.): 75 fő - Kaposszekcsői Óvodában (7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.): 60 fő - Csikóstőttősi Óvodában (7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.): 50 fő Általános iskolában összesen: 1258 tanuló - Belvárosi Iskolában (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.): 750 fő - Kaposszekcsői Iskolában (7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22): 224 fő - Csikóstőttősi Iskolában (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.): 60 fő - Döbröközi Iskolában (7228 Döbrököz, Iskola utca 3.): 224 fő Szakközépiskolában összesen: 620 tanuló 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.: 600 tanuló 7228 Döbrököz, Iskola utca 3.: 20 tanuló Gimnáziumi osztályaiban összesen (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.): 140 tanuló Szakképző osztályaiban összesen (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.): 250 tanuló Alapfokú művészetoktatásban összesen: 510 tanuló - Zeneművészeti ágban: 390 fő Dombóvár, Bezerédj utca 2./b.: 220 fő Dombóvár, Fő utca 42/44.: 130 fő Döbrököz, Iskola utca 3.: 40 fő - Táncművészeti ágban (Dombóvár, Bezerédj utca 2./b.): 60 fő - Színművészet-bábművészet ágban (Dombóvár, Bezerédj utca 2./b.): 60 fő Kollégiumba felvehető (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.) létszám: 110 fő.

12 VI. Az alapító okirat 6. pontjában az Érettségi és szakmai vizsga szervezésére és bonyolítására jogosult intézmény. szövegrész helyébe a Érettségi és szakmai vizsga szervezésére és bonyolítására, valamint szakmai szolgáltatás keretében jó gyakorlat átadására (hospitálás, műhelymunka, konzultáció) jogosult intézmény. szövegrész lép. VII. Az alapító okirat 6. pontjában a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével szövegrész helyébe a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) szöveg lép. VIII. Az alapító okirat 9. pontjában az 5-10 évig szövegrész helyébe az 5 évig szöveg lép. IX. Az alapító okirat az alábbi 17. ponttal egészül ki: 17.) Az alapító felhatalmazza az iskolát, hogy iskolaszövetkezet alapításában és működtetésében részt vegyen, iskolaszövetkezet tagja legyen. X. Az alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki: 18.) Az intézményben szakközépiskolai oktatásban és szakképzésben oktatott szakmák, szakmacsoportok és ágazatok 18.1 Szakközépiskolában: Ágazatok: - Közlekedés - Közgazdaság - Informatika - Pedagógia - Közlekedésgépész - Ügyvitel - Sport 18.2 Szakképzésben: Szakmacsoportok: - Oktatás - Informatika - Közlekedés - Közgazdaság

13 - Ügyvitel - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció - Egyéb szolgáltatások Szakképesítések: Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma Postai ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Sportszervező, menedzser Vasútüzemvitel-ellátó (Forgalmi szolgálattevő) Vasúti villamos jármű szerelője Vasútijármű technikus Logisztikai ügyintéző Műszaki informatikai mérnökasszisztens Gazdasági informatikus Vasútüzemvitel-ellátó (Vasúti személyfuvarozási pénztáros) Vasútüzemvitel-ellátó (Vasúti árufuvarozási pénztáros) Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Vasúti vontatott jármű szerelője Pénzügyi szakügyintéző Közlekedési automatikai műszerész Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Pedagógiai asszisztens Jogi asszisztens XI. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírtam. Dombóvár, Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző

14 3. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapító okirat bevezető részében az évi XXXVIII. tv. 88. (1-3) bekezdésében szövegrész helyébe a évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában szövegrész kerül. II. III. Az alapító okirat bevezető részében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) szövegrész helyébe a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) szövegrész lép. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki: Alapfeladata: a) óvodai nevelés, b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, c) általános iskolai nevelés-oktatás, d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, e) alapfokú művészetoktatás, f) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, g) pedagógiai-szakmai szolgáltatás h) közművelődés. IV. Az alapító okirat 11. pontjában a 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység szakágazati besorolás az alábbiakkal egészül ki: Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások V. Az alapító okirat 11. pontjában a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével szövegrész helyébe a mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) szöveg lép.

15 VI. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki: - Szakmai szolgáltatás keretében jó gyakorlat átadására jogosult (hospitálás, műhelymunka, konzultáció). VII. Az alapító okirat 11. pontjában az oktatási törvény és Dombóvár Város Önkormányzatának 42/2005. (VI. 8.) sz. szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló törvény és Dombóvár Város Önkormányzatának tandíjakról és térítési díjakról szóló hatályos szöveg lép. VIII. Az alapító okirat 14. pontjában az 5-10 évig szövegrész helyébe az 5 évig szöveg lép. IX. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírtam. Dombóvár, Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje lk!. sz.: V. 28712010. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. Ügyintéző: Nagy Árpód Mell.: Hiv. sz: dr. Urbán-Zsilák. Postacím: 560l Pf. 112. Telefon: (66) 523-803 NYILVANOS

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Intézményi pályázatok benyújtásának

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben