2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) Legitimációs eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) Legitimációs eljárás"

Átírás

1 2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) OM azonosítója: Intézményvezető:... Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013. sz.... név Szülői Szervezet nevében véleményezte:... név Dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: irodában Iktatószáma: Hatályos: szeptember augusztus 3 Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig

2 2013/14. évi munkaterv Kerekegyházi Bóbita óvoda Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os arányban elfogadta. Kerekegyháza, augusztus 29. Az óvoda Szülői Szervezete a munkatervet véleményezte, azzal egyetértett. Kerekegyháza, szeptember 5. Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült: 201 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelési törvény 229/201 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/201 (VIII. 3) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A fenntartó helyi rendeletei A Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2013-ban módosított nevelési programja A 2012/13. évi nevelőtestületi határozatok. 2

3 A nevelési év kiemelt feladatai: Nevelési programunk cél és feladatrendszere alapján: A gyermekek neveltségi szintjének növelése, megjelenése a csoportok tervezési és gyakorlati munkájában, főként az alábbi területeken: szabályokhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás (a környezet rendben tartása, gyermekek és felnőttek üdvözlése), közösséghez, a felnőttekhez való viszony, a feladatokhoz való viszony (érdeklődés, munkatempó, kudarctűrés). Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, gyógynövények megismertetése, egészséges táplálkozás népszerűsítése, környezet szépítése, díszítése a régi és az új óvodában, takarékoskodás a vízzel és az energiával, Zöld óvoda program kialakítása, munkacsoport létrehozása. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Mozgásfejlesztés: a mozgás és egyensúlyfejlesztés lehetőségeinek fokozottabb biztosítása, oldott, játékos légkör megteremtése a mozgáshoz, a szabadlevegőn való tartózkodás növelése. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Az irodalmi nevelés színvonalának fokozása, igényes irodalmi alkotások választása, törekedjünk arra, hogy a mesék, versek segítsék az anyanyelvi, kommunikációs nevelést (szókincs, hangsúly, hanglejtés). A bábjáték fokozott bevonása a versek, mesék f feldolgozásába. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Esélyegyenlőség fokozása: személyes példamutatás a másság elfogadására. A fejlődésben egy-egy területen elmaradt gyermeknek biztosítani kell a segítséget. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő, fejlesztő pedagógus A fejlesztési területek ellenőrzése. 3

4 Törvényességi feladatok: Felelős: óvodavezető-helyettes A gyermekek fejlődésének nyomon követése, indokolt esetben minél előbb kezdeményezni kell a szülőknél a szakszolgálat igénybe vételét. A gyermek értelmi, beszéd, hallás, mozgásfejlődésének eredményeit rögzíteni kell legalább félévente. A fejlesztési javaslatokat az óvoda a szülők rendelkezésére bocsátja, a megtekintés tényét a szülőnek aláírásával kell igazolnia. Felelős: minden óvónő Gyermekvédelmi feladatok: A hátrányos helyzetű és HHH gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása, a jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. Az étkezési kedvezményre jogosultak felmérése, pontos nyilvántartása, dokumentálása, a jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. Az óvodáztatási támogatásról rendszeres, korrekt tájékoztatás a szülőknek Szervezési feladatok: Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő, óvodatitkár, gyermekvédelmi felelős Az igazolatlan hiányzások minimalizálása, ösztönzés a rendszeres óvodába járásra. Felelős: minden óvónő Gyógytorna megszervezése: Felelős: óvodavezető Kapcsolattartási feladatok: A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, közös rendezvények szervezése. Felelős: minden óvónő Iskolával való kapcsolat erősítése, az első osztályokban. Felelős: volt nagycsoportos óvónők. Nevelési időn kívüli foglalkozások: Népi gyermektánc: Rákóczi utcán 4

5 Modern tánc: Fő utca Mozgásfejlesztő, tartásjavító torna: Park utcán Ovi-foci: Fő utcán, Park utcán 3. A 2013/14. nevelési év rendje: Az óvodai nevelési év szept. 2-től, aug. 31-ig tart. Őszi szünet: október 28-tól - Okt. 31-ig 1 óvoda lesz nyitva. Nov. Első munkanap. Téli szünet: december 23-tól jan. 3-ig. Jan. 6. hétfő munkanap Tavaszi szünet: ápr. 17- ápr. 22-ig tart. Január 3. nevelés nélküli munkanap. Utolsó tanítási nap: jún. 13. Összevonás: hétfőtől Nyári zárva tartás: , 08.3 Nevelés nélküli munkanapok: 3 nap Október 28. Nevelői értekezlet Április 2 Pek-torna bemutató Június vége: Nevelői kirándulás Az óvoda nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 52 és fél óra, napi 10 és fél óra. Reggel óráig. A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Munkarend: óvodavezető helyettes készíti. Lépcsőzetes munkakezdés és befejezés. 4. A 2013/14-es tanév csoportelosztása, gyermeklétszám alakulása: Rákóczi utca: 5

6 Napsugár kiscsoport: Sáriné Bognár Klára Létszám: 24 fő Réthy Kitti Dajka: Jakab Józsefné Mókus középső csoport: Borbélyné Papp Éva Létszám:25 fő Feketéné Monostori Melinda Dajka: Kövecses Gergelyné Süni nagycsoport: Lukácsi Menyhértné Létszám:24 fő Bimbó Éva Dajka: Kovács Emilné Pedagógiai asszisztens: Altné Pál Szilvia Fő utca: Katica kiscsoport: Kövecses Jánosné Létszám: 24 Kiss Katalin Dajka: Boda Jánosné Csillag középső csoport: PallaTiborné Létszám: 23 Tugyiné Vörösmarty Szilvia Dajka: Kiss Gáborné Szivárvány nagycsoport: Gödényné Borbély Edit Létszám:25 Nyikosné Hulicsár Éva Dajka: Beszteriné Kiss Tünde Pedagógiai asszisztens: Bodor Diána Pitypang kiscsoport: Simon Andrásné Létszám: 22 Berente Jánosné Dajka: Tuman Lászlóné Andrássy utca: Csipkebogyó középső csoport: Horváth Gáborné Létszám:23 6

7 Botosné Lukácsi Linda Dajka: Csonka Tiborné Napraforgó nagycsoport: Rozsnyói Zoltánné Létszám: 23 Szappanos Balázsné Dajka: Kövecses Teréz Pedagógiai asszisztens: Baracskai Anita (heti 3 nap) Erdő utca: Csiga-biga kiscsoport: Diglicsné Kerekes Rita Létszám:24 Hermánné Végi Julianna Dajka: Nagy Katalin Pedagógiai asszisztens: Feldman Renáta Gomba középső-nagy részben osztott csoport: Gyulai Lászlóné Létszám:24 Kollár Zsoltné Dajka: Járomi Brigitta Fülöpházi tagóvoda: Aszódi Gyuláné Létszám: 24 Juhász Istvánné Dajka: Dorcsákné Ági Pedagógiai asszisztens: Baracskai Anita (2 nap) Felelősök: Óvodavezető helyettes: Sáriné Bognár Klára Megbízott telephely-vezetők: Palla Tiborné Horváth Gáborné Minőségi team: Sáriné Bognár Klára Szappanos Balázsné Palla Tiborné Gyermekvédelmi felelős: Lukácsi Menyhértné Iskolai összekötő: Gödényné Borbély Edit 7

8 Honlap felelős: Kerekes Rita Szertár felelős: Kövecses Jánosné Bimbó Éva Kövecses Jánosné Udvar felelősök: Borbélyné Papp Éva Nyikosné Hulicsár Éva Hermánné Végi Julianna Szappanos Balázsné Könyvtár felelős: Feketéné Monostori Melinda 5. Óvodánkban anyanyelvi munkaközösség működik. Munkaterve okt. 15-től csatolva. 6. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása: nevelési értekezleteink megtartására. 7. Minden dolgozó munkaideje: heti 40 óra Óvodapedagógusok kötelező óraszáma:32 óra/hét +4 óra előkészületre, szülők tájékoztatására stb. elrendelhető. 8. Logopédia: Felmérések szept között lesznek. 9. Gyógytorna: még nincs információnk. 10. Továbbképzési terv: Nevelőtestület tájékoztató: Mozgáskotta (szeptember vége) Egyéni hospitálások Javasolt továbbképzési területek: egészségfejlesztés 1 Óvodán belüli megbízatások: 1 Pályázatok: Szimba pályázat környezettudatos életmódra nevelés mozgásfejlesztés anyanyelvi nevelés néptánc tehetséggondozás Beadási határidő: szeptember 16. Felelős: Sáriné Bognár Klára 8

9 Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 13. Belső ellenőrzési terv: Dokumentumok ellenőrzése: felvételi mulasztási naplók csoportnaplók fejlődési naplók Munkaidő nyilvántartások Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg: A pedagógus személyisége, attitűdje? A nevelési program megvalósítása a csoportban? Kapcsolat a csoportos dajkával? Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló ismeretszerzést? Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára? Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel? Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e? A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta? a szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg, Megfelelően motiválta-e a gyermekeket? A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben Tálalás, az étkezés segítése Higiéniai szabályok betartásos betartása Kapcsolat az óvónőkkel Kapcsolat a gyermekekkel Munkaidő pontos betartása Gyermekszerető magatartás környezetvédő magatartás Új dolgozók ellenőrzése: szakmai vezető óvodavezető- helyettes óvodavezető Felmérendő fejlesztési területek: mozgásfejlesztés 9

10 Környezettudatos magatartásra nevelés 14. A nevelési év eseményei, ünnepségek tervezése: Szeptember Tanévnyitó értekezlet, F: óvodavezető Aug. 29. munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Kiscsoportosok beszoktatása F: kiscsoportos óvónő Szeptemberben folyamatosan. 3. Az ingyenes étkezők és 50%- F: Óvodatitkár Szept. 10-ig ok határozatainak beszedése. 4. Összevont szülői értekezlet F: Csoportvezető, fejlesztő Szept. 4. nagycsoportosoknak pedagógus 5. Logopédiai szűrés, szülői F: óvodavezető-helyettes Szept ig értekezletek 6. Nevelői értekezlet a szüreti fesztivállal és az új óvoda avatóval kapcsolatban. F: óvodavezető Szept. 10. fél 5 óra 7. Szelektív hulladékgyűjtés F: óvodavezető-helyettes Szept Szülői szervezet ülése F: Óvodavezető-helyettes Szept Óvodaátadó ünnepség F: Óvodavezető Szept. 27. Lukácsiné és Bimbó Éva 10. Szüreti rendezvényen való F: Gödényné Szept. 28. fellépés 1 Ovi-bazár, kézműves sátor F: Szappanosné- Szept. 28. Rozsnyóiné 1 Tűzriadó próba F: minden csoportvezető Szept Munkaruha vásárlás F: óvodatitkár Szept. 15-től 14. Egészségügyi könyvek F: Óvodatitkár Szept. 30. ellenőrzése 15. Fejlesztési tervek, fejlesztések F: Fejlesztő pedagógus Szept. 15-ig. beosztása 16. Adatrögzítések a KIR-ben F: óvodavezető, Szept. 30-ig óvodatitkár Október Felvételi mulasztási naplók F: Óvodavezető-helyettes Okt. ellenőrzése A gyermekek fizikai F: minden óvónő Okt. 15-ig állapotának felmérése 3. Egészséghét F: minden óvónő Okt ig 4. Előadás a szülőknek az F: Óvodavezető Okt. 8. egészséges táplálkozásról 5. Statisztika elkészítése F: óvodavezető OKT. 15-ig 6. Gyermekvédelmi munkaterv F: gyermekvédelmi felelős Okt

11 elkészítése 7. Vezetői megbeszélés F: Óvodavezető Okt Ellenőrzés a középső F: Óvodavezető folyamatos csoportokban 9. Óvodai udvari játékok F: udvarfelelősök Okt. 26-ig felülvizsgálata 10. Az óvodák bejárása a F: óvodavezető Okt. 26-ig költségvetés tervezéséhez 1 Okt. 23-i megemlékezés a F: nagycsoportos óvónők Okt. 2 nagycsoportokban 1 Tisztasági szemle F: óvodavezető-helyettes 13. Őszi szüneti ügyelet F: F: óvodavezetőhelyettes Okt ig megszervezése 14. Nevelői értekezlet F: óvodavezető Okt. 28. November Gondozónők látogatása a F: kiscsoportos óvónők Nov. 11-ig kiscsoportokban Közzétételi lista elkészítése F: óvodavezető Nov. eleje 3. Az óvodai felvételek vizsgálata F: óvodavezető Nov. közepe 4. Látogatás az első osztályokba F: volt nagycsoportosok Nov. közepe 5. Nyílt nap a szülőknek F: minden óvónő Nov Vezetői ellenőrzések a F: óvodavezető Folyamatosan kiscsoportokban 7. A szükséges vizsgálatok kérése a Nev. Tan. és SZ. B. - tól. F: Borosné Bea December Mikulás ünnepségek F: Minden óvónő Dec. 6. Játékok vásárlása F: minden óvónő Dec. 1-től 20-ig. 3. Munkadélutánok szervezése F: csoportvezetők Megbeszélés szerint. 4. Hagyományőrző kézműves foglalkozás F: Gödényné Borbélyné Edit, Nyikosné Hulicsár Éva 11 Dec. hete 5. Karácsonyi ünnepségek a F. minden óvónő csoportokban 6. Karácsonyi köszöntés az INOban F: Gödényné, Nyikosné 7. Mindenki karácsonya F: Szappanosné, Rozsnyóiné 8. Közös karácsonyi ünnepség F: Rákóczi utcai óvónők Dec Karácsonyi szünet Dec. 23-jan. 3-ig Január Felvételi mulasztási és F: óvodavezető-helyettes jan. 6. csoportnaplók ellenőrzése Vezetői értekezlet F: óvodavezető Jan Nevelői értekezlet F: óvodavezető Jan Szülői fogadóórák F: Minden óvónő Jan Óvodavezető ellenőrzései a F: Óvodavezető Folyamatos. kiscsoportokban 6. Magyar Kultúra Napja: Mese- F: Nagycsoportos, Jan. 2

12 tár 7. Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatai középső csoportos óvónők F: fejlesztő pedagógus Jan. 4. hete Február Farsangi ünnepségek F: minden óvónő Febr. - hete Nyári szünet idejének F: óvodavezető Febr. 15. bejelentése 3. Szülői értekezletek a F: nagycsoportos óvónők Febr. -3. hete nagycsoportokban 4. Tisztasági szemle F: óvodavezető-helyettes 5. Az udvarok baleset megelőző F: udvar felelősök Febr. utolsó hete bejárása 6. Nagycsoportosok látogatása az iskolában F: nagycsoportos óvónők Febr. vége Március Nyílt nap a leendő óvodások F: minden óvónő Márc. 1 számára Március 15-i ünnepségek F: csoportvezető óvónők Márc A kijelölt nevelési területek F: vezető-helyettes Márc. 3. hete mérése 4. Versmondó verseny a Fő utcai óvodában F: nagycsoportos óvónők Márc. 28. Április F: nagycsoportos óvónők Ápr. 16. Hagyományőrző kézműves foglalkozás Tavasz szüneti ügyelet F: óvodavezető-helyettes Ápr megszervezése 3. Nevelői értekezlet, Pek - F: Borbélyné Ápr. 2 bemutató 4. Fejlesztő pedagógus F: fejlesztő pedagógus felmérései a középső csoportban szükség szerint 5. Szülői elégedettség mérése F: óvodavezető-helyettes 6. Óvodai beíratás F: Óvodavezető Ápr Május Anyák napi ünnepségek a F: csoportvezető óvónők Máj. első hete csoportokban Szabadságolási tervek F: minden dolgozó leadása 3. Családi nap F: Gödényné Máj Sportnap F: nagycsoportos óvónők 5. Fejlődési naplók F: minden óvónő 6. Fogadóórák F: minden óvónő 7. Babaköszöntő F: Gyulainé, Kollárné 8. A nyári ügyeletet kérők névsorának leadása F: minden óvónő Június Nemzeti Összetartozás Napja F: minden óvónő Jún. 4. Óvodai ballagások F: nagycsoportos óvónők 3. Óvodai nyári összevonás F: óvodavezető Jún

13 4. Munkatársi értekezlet F: óvodavezető Jún Nevelői értekezlet F: óvodavezető Jún Nevelői szakmai kirándulás F: Gödényné 7. Felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók, fejlődési naplók ellenőrzése F: óvodavezető Július Nyári óvodai élet F: minden óvónő Augusztus Teljes óvodai szünet F: óvodavezető Aug ig Karbantartási munkák az óvodákban F: óvodavezető Hallainé Kis Mária óvodavezető 13

14 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Rákóczi u.- i óvoda számú melléklet NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Sáriné Bognár Klára Réthy Kitty Borbélyné Papp Éva Feketéné Monostori Melinda Lukácsi Menyhértné Bimbó Éva Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 14

15 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M DAJKÁK és A PED. ASZ. MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Rákóczi u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Jakab Józsefné Kovács Emilné Kövecses Gergelyné Kanyó Gáborné Altné Pál Szilvia Óvodavezető és Óvodatitkár Munkarendje 2013/2014 s tanévben NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRT ÖK PÉNTEK Hallainé Kiss Mária Óvodavezető Cso p. ban 8 Benkőné Tóth Andrea óvodatitkár Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 15

16 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Andrássy u.- i óvoda Óvónők munkarendje NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Horváth Gáborné Botosné Lukácsi Linda Zoltánné Rozsnyói Szappanos Balázsné Dajkák munkarendje Csonka Tiborné Kövecses Teréz Baracskai Anita Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 16

17 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Andrássy kiscsoport NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Simon Andrásné Berente Jánosné Dajka Tuman Lászlóné Kiss Jolán Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 17

18 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Fő u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Kövecses Jánosné Kiss Katalin Palla Tiborné Tugyiné Vörösmartí Szilvia Gödényné Borbély Edit Nyikosné Hulicsár Éva Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 18

19 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ DAJKÁK és a PED. ASZ. MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Fő u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRT ÖK PÉNTEK Boda Jánosné Kiss Gáborné Beszteriné Kiss Tünde Oláh Istvánné Bodor Diána Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 19

20 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Park u. -i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Diglicsné Kerekes Rita Hermánné Végi Julianna Gyulai Lászlóné Kollár Zsoltné Dajka Nagy Katalin Járomi Brigitta Bende Szilvia Feldman Renáta Lőrincz Imre Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 20

21 számú melléklet Szülői Szervezet tevékenysége: A Szülők Szervezet munkaterve 2013/2014. tanév A Szülők Közössége képviselőinek, elnökének megválasztása, megerősítése. A Szülők Közössége ismerje meg: az óvoda működési szabályzatát, házirendjét, helyi pedagógiai programját- az óvoda nevelési célkitűzéseit, feladatait, A Szülői Szervezet tevékenységének év végi értékelése. A Szülői Szervezet segítse az óvoda és a család együttnevelésének kibontakozását, legyenek az információcsere hordozói. Ismerjék meg az oktatási törvényben megfogalmazott jogaikat, és kötelezettségeit. Tegyenek javaslatot a csoportszülői értekezletek témájára, a szülők igénye alapján. Legyenek tájékozottak a fejlettség szerinti beiskolázás követelményeiben. Nyújtsanak segítséget a partneri elégedettség méréséhez készült kérdőívek kitöltéséhez, valamint, minél több kérdőív visszajuttatásához. Támogassák a hagyományteremtő törekvéseket, vegyenek részt az ünnepek előkészítésében, nyújtsanak segítséget a kirándulások szervezésében. Segítsék az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, szponzorok keresését, az óvoda javára rendezett eseményeken aktívan vegyenek részt. Aktívan vegyenek részt az óvoda alapítványának népszerűsítésében. 21

22 KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA FÜLÖPHÁZI TAGINTÉZMÉNYE 6042 Fülöpháza, József A. u. P E D A G Ó G I A I M U N K A T E RV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Aszódi Gyuláné tagintézmény vezető 22

23 Működési feltételek Személyi feltételek a. Álláshelyek és óraadók A Fülöpházi Tagintézményben a következők a személyi feltételek: felvett gyermekek létszáma: 24 fő óvónői álláshelyek száma: 2 dajka: 1 fő pedagógiai asszisztens: heti 2 nap gyógypedagógus logopédus gyógy testnevelő: 1 fő b. Munkaközösség Jelenleg nem vagyunk tagjai semmilyen munkaközösségnek c. Tanulócsoportok Intézményünkben egy vegyes csoport működik, az alábbi összetétellel. Kiscsoport Középső csoport Nagy csoport Összesen 23

24 Létszám Logopédiai ellátás SNI BTMN Gyógytestnevelésen résztvevő Tárgyi feltételek javítása Csoportszobánk szép, udvarunk nagy, tágas, alkalmas a gyermekek egészséges testilelki fejlődéséhez. A csoportszobánk bútorzata szép, mert az elmúlt néhány évben cseréltük újra a játékokat tároló szekrényeket, gyermekszékeket. Ennek ellenére még így is további feladatok megvalósítása vár ránk. Ezek a következők: Az elhasználódott és tönkrement csoportszobai játékok pótlása Faültetés, növények, virágok telepítése Fa virágládák elhelyezése A könyvállomány cseréje, pótlása A csoportszoba függönyeinek cseréje. Számítógép elhelyezése a csoportban, gyermekek fejlesztése céljából. Felnőtt öltözőszekrény és zárható irodai szekrény beszerzése. A kompetencia alapú programmal való neveléshez szükséges a meseláda megvásárlása, valamint több irodai papír, és fekete, színes festékpatron beszerzése is. Továbbra is figyelünk az intézmény takarékos működtetésére. (víz, villany) Pályázatokon való részvétellel, szülői, képviselői támogatás elnyerésével szeretnénk növelni anyagi forrásainkat. 3. Felújítás, karbantartás A fűtés beüzemelése előtt a gázkazán átvizsgáltatása, karbantartása. Csoportszobában parketta felújítás Udvari játékok felülvizsgálatának elvégeztetése. A játszóudvar környezetének szépítése, biztonságának folyamatos biztosítása (pályázati pénzből, szülők közössége adományából, szj a 1 %-ból) 24

25 A zsibongó tetejének felújítása (nádtető csere) Komposztáló, sziklakert, veteményeskertek kialakítása. Babaház az udvaron A nevelési év feladatai A munkatervben leírt feladatokat az óvodai nevelést érintő törvények, rendeletek, az előző év értékeléséből levont következtetések, a pedagógiai program és a kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében fogalmaztuk meg. Figyelemmel kell kísérni a törvények, rendeletek módosításából eredő, az óvodai nevelést érintő változásokat, hogy eleget tegyünk intézményünk törvényes működésének. Napi gyakorlatként érvényesüljön a gyermeki személyiség megismerése (kiemelten az anyanyelvi és mozgás képességekre) és fejlődésének elősegítése, az optimális képességkibontakoztatás növelése érdekében. Nagyon tudatosan, átgondoltan szervezzük meg a tevékenységeket, elsősorban mikrocsoportos és egyéni formában, hogy a kitűzött és év végére elvárható képességfejlesztéseket elérjük, elsősorban a hatéves gyermekeknél. Élni kell a fejlesztő felzárkóztatás lehetőségével a BTMN gyermekeknél, de a tehetséges gyermekek támogatására is kell időt szakítani. Ennek érdekében keresni kell óvodánkhoz közel lévő tehetségpontot. (rajz, irodalom) A kompetencia alapú programcsomag fenntarthatósága érdekében folytatjuk projekt-témahét módszerrel a pedagógiai program megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordítunk a programcsomag szellemiségére, alapelveire, a projekt és témahét alapos tervezésére, valamint sokszínű ismeretszerzésre, és a módszertani kultúra fejlesztésére. E nevelési év háromhetet meghaladó projektjeként az Ősz témát tervezzük feldolgozni, témahét anyagaként pedig a húsvétot. A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk a gyermekek fejlődésének folyamatában. A szabadjátékhoz szükséges feltételek biztosítása, valamint 25

26 tartalmának minőségi gazdagítása a feladatunk. Szülők elégedettségének mérése, értékelése Kiemelt feladat: A természetbarát Meglát minden szépet. Nem csak néz, de lát is. A katicabogártól Meglátja a természetben A legelésző őzig, Az apró csodát is. Virágos tavasztól Lombhullató őszig. (Klein Zoltán: Természetbarát) A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének folyamatos formálásával, az előző években megvalósított környezetvédelmi munka folytatása a családok aktív bevonásával. Szelektív hulladékgyűjtés folytatása, kiterjesztve a csoportszobára is. (2 kuka: újrahasznosítható papír, szemetes külön gyűjtése) Műanyag hulladék gyűjtés folytatása ebben a nevelési évben is, ezzel is nevelve a gyermekeket a környezetvédelemre. Madárbarát óvoda program folytatása a már évek óta folyamatosan végzett környezetvédelmi munka bemutatásával, fényképekkel való dokumentálásával. Egészségfejlesztési programból adódó feladatok tervezése gyermekek állapotfelmérése, helyzetelemzés Egészségnevelési programok Testünk felépítése ismeretszerzés Láb és tartásjavítás 3. Egészséghét (mozgás, táplálkozás, új ismeretek szerzése o Személyes higiénia játékos készségfejlesztés o Egészséges és egészségtelen ételek válogatás 26

27 o Gyalogtúrák o Elfáradás pihenés tapasztalat és ismeretszerzés 4. Sportnap a szülőkkel májusban lovaglás kezdő szinten 5. Dohányzás megelőzés Az éves feladatok felelőseinek meghatározása Feladat Felelős Határidő A játszóudvar kockázatfelmérő helyszíni szemléjének óvónő elvégzése. Munka és tűzvédelmi oktatás óvodavezető Statisztika elkészítése, Tagóvoda vezető Ősz projekt alkalmazottak Egészséghét Az Állatok Világnapja" óvónők október 04. Pedagógiai és ügyviteli dokumentációk elkészítése, folyamatos, naprakész vezetése Óvónő Tagóvoda-vezető től Folyamatos A nevelési év pedagógiai munkatervének, és tagóvoda vezető mellékleteinek elkészítése. A Szülői Szervezet értekezletének szervezése tagóvoda vezető Szeptember 6. Március Tűzriadó próba Tagintézmény-vezető szeptember 27

28 Zöld napok programjának Megszervezése óvónők Folyamatos Szülői megbeszélések megszervezése óvónők Szeptember, január, Május Fogadó órák szervezése Az évszaknak, az ünnepek hangulatának megfelelő térbeli- és fali dekorációk, kiegészítők megtervezése, elkészítése. óvónők Intézmény dolgozói Folyamatos Az adventi időszak ünnepeinek (mikulás, karácsony) megszervezése: ünnepi dekorációk, óvónők mesejátéka, zenés-irodalmi műsor megtervezése, megszervezés Szülők elégedettségének mérése, Értékelése Nevelési Tanácsadó vizsgálati, felülvizsgálati kérelmek Víz világnapja - programok, tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezése Föld világnapja - tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezés óvónők óvónők Tagóvodavezető Óvónők óvónők Adventi időszak január-február Évközben szükség esetén március április A farsangi népszokásokat idéző alakoskodó játékok, jelmezes felvonulás megtervezése, megszervezése Alkalmazottak, szülők február 28

29 Versmondó versenyre felkészítés óvónők Április A húsvéti hagyományokat felelevenítő tevékenységek tervezése, szervezése csoportonként: tojásfestés, barkaág díszítés, locsolkodás Az óvodai beiratkozás előkészítése, lebonyolítása. A Föld napja programok, tevékenységek tervezése, szervezése Alkalmazottak tagóvoda vezető alkalmazottak április Fenntartó által meghatározott időpont április Anyák napi köszöntésre való előkészület tervezése, óvónők Szervezése "Madarak és Fák Napja" - csoportonként programok, Óvónők május 10. tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezése Nyílt nap szervezése óvónők A nevelési év rendje 3. A nevelési év helyi rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: Szorgalmi idő: szeptember május 3 Nyári életrend: június 01 - augusztus 3 3. Munkarend 29

30 Az intézmény nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig napi 10 óra, Heti munkaidő: 40 óra. A tagintézmény-vezető/helyettes kötelező óraszáma: 26 óra/hét Óvónő kötelező óraszáma: 32 óra/hét A részletes munkarendet az számú melléklet tartalmazza A szünetek időpontja Az óvoda nyári szünetének tervezete: július 3.4. Nevelés nélküli munkanapok tervezete A nevelésnélküli munkanapokat a közös nevelőtestületi értekezletekre használjuk fel Helyi nevelőtestületi értekezletek szeptember 5. Munkaterv tartalmának megtárgyalása, elfogadása. Aktualitások. A kompetencia alapú óvodai program szellemében végzett nevelés továbbvitelének megbeszélése. Projekt, témahét tartalmi meghatározása. 30

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető MUNKATERV 2013/2014-es nevelési év Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető A munkaterv a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda működésének 2013/2014-es

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 2014/15. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1. OM: 027650 Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata. Maria

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvoda Óvodai Munkaterv 2012-2013

Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvoda Óvodai Munkaterv 2012-2013 Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvoda Óvodai Munkaterv 2012-2013 Készítette: Horváth Istvánné Óvodavezető Érvényes: 2012.09 01.- 2013.08.31. A 2012-2013-es tanév feladatait meghatározta: Az ONP alapprogramja

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás (Pestalossi) Intézmény OM azonosítója: 202064 Intézmény vezető: Varga Jánosné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv Mesevár Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Pedagógiai munkaterv OM azonosító: 201 932 Készítette: PH. Legitimációs eljárás: A 2013/2014 nevelési év munkaterve a nevelőtestület

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben