2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) Legitimációs eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) Legitimációs eljárás"

Átírás

1 2013/14. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." (Juhász Gyula) OM azonosítója: Intézményvezető:... Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013. sz.... név Szülői Szervezet nevében véleményezte:... név Dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: irodában Iktatószáma: Hatályos: szeptember augusztus 3 Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig

2 2013/14. évi munkaterv Kerekegyházi Bóbita óvoda Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os arányban elfogadta. Kerekegyháza, augusztus 29. Az óvoda Szülői Szervezete a munkatervet véleményezte, azzal egyetértett. Kerekegyháza, szeptember 5. Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült: 201 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelési törvény 229/201 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/201 (VIII. 3) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A fenntartó helyi rendeletei A Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2013-ban módosított nevelési programja A 2012/13. évi nevelőtestületi határozatok. 2

3 A nevelési év kiemelt feladatai: Nevelési programunk cél és feladatrendszere alapján: A gyermekek neveltségi szintjének növelése, megjelenése a csoportok tervezési és gyakorlati munkájában, főként az alábbi területeken: szabályokhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás (a környezet rendben tartása, gyermekek és felnőttek üdvözlése), közösséghez, a felnőttekhez való viszony, a feladatokhoz való viszony (érdeklődés, munkatempó, kudarctűrés). Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, gyógynövények megismertetése, egészséges táplálkozás népszerűsítése, környezet szépítése, díszítése a régi és az új óvodában, takarékoskodás a vízzel és az energiával, Zöld óvoda program kialakítása, munkacsoport létrehozása. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Mozgásfejlesztés: a mozgás és egyensúlyfejlesztés lehetőségeinek fokozottabb biztosítása, oldott, játékos légkör megteremtése a mozgáshoz, a szabadlevegőn való tartózkodás növelése. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Az irodalmi nevelés színvonalának fokozása, igényes irodalmi alkotások választása, törekedjünk arra, hogy a mesék, versek segítsék az anyanyelvi, kommunikációs nevelést (szókincs, hangsúly, hanglejtés). A bábjáték fokozott bevonása a versek, mesék f feldolgozásába. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő Esélyegyenlőség fokozása: személyes példamutatás a másság elfogadására. A fejlődésben egy-egy területen elmaradt gyermeknek biztosítani kell a segítséget. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő, fejlesztő pedagógus A fejlesztési területek ellenőrzése. 3

4 Törvényességi feladatok: Felelős: óvodavezető-helyettes A gyermekek fejlődésének nyomon követése, indokolt esetben minél előbb kezdeményezni kell a szülőknél a szakszolgálat igénybe vételét. A gyermek értelmi, beszéd, hallás, mozgásfejlődésének eredményeit rögzíteni kell legalább félévente. A fejlesztési javaslatokat az óvoda a szülők rendelkezésére bocsátja, a megtekintés tényét a szülőnek aláírásával kell igazolnia. Felelős: minden óvónő Gyermekvédelmi feladatok: A hátrányos helyzetű és HHH gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása, a jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. Az étkezési kedvezményre jogosultak felmérése, pontos nyilvántartása, dokumentálása, a jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése, a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról. Az óvodáztatási támogatásról rendszeres, korrekt tájékoztatás a szülőknek Szervezési feladatok: Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő, óvodatitkár, gyermekvédelmi felelős Az igazolatlan hiányzások minimalizálása, ösztönzés a rendszeres óvodába járásra. Felelős: minden óvónő Gyógytorna megszervezése: Felelős: óvodavezető Kapcsolattartási feladatok: A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, közös rendezvények szervezése. Felelős: minden óvónő Iskolával való kapcsolat erősítése, az első osztályokban. Felelős: volt nagycsoportos óvónők. Nevelési időn kívüli foglalkozások: Népi gyermektánc: Rákóczi utcán 4

5 Modern tánc: Fő utca Mozgásfejlesztő, tartásjavító torna: Park utcán Ovi-foci: Fő utcán, Park utcán 3. A 2013/14. nevelési év rendje: Az óvodai nevelési év szept. 2-től, aug. 31-ig tart. Őszi szünet: október 28-tól - Okt. 31-ig 1 óvoda lesz nyitva. Nov. Első munkanap. Téli szünet: december 23-tól jan. 3-ig. Jan. 6. hétfő munkanap Tavaszi szünet: ápr. 17- ápr. 22-ig tart. Január 3. nevelés nélküli munkanap. Utolsó tanítási nap: jún. 13. Összevonás: hétfőtől Nyári zárva tartás: , 08.3 Nevelés nélküli munkanapok: 3 nap Október 28. Nevelői értekezlet Április 2 Pek-torna bemutató Június vége: Nevelői kirándulás Az óvoda nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 52 és fél óra, napi 10 és fél óra. Reggel óráig. A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Munkarend: óvodavezető helyettes készíti. Lépcsőzetes munkakezdés és befejezés. 4. A 2013/14-es tanév csoportelosztása, gyermeklétszám alakulása: Rákóczi utca: 5

6 Napsugár kiscsoport: Sáriné Bognár Klára Létszám: 24 fő Réthy Kitti Dajka: Jakab Józsefné Mókus középső csoport: Borbélyné Papp Éva Létszám:25 fő Feketéné Monostori Melinda Dajka: Kövecses Gergelyné Süni nagycsoport: Lukácsi Menyhértné Létszám:24 fő Bimbó Éva Dajka: Kovács Emilné Pedagógiai asszisztens: Altné Pál Szilvia Fő utca: Katica kiscsoport: Kövecses Jánosné Létszám: 24 Kiss Katalin Dajka: Boda Jánosné Csillag középső csoport: PallaTiborné Létszám: 23 Tugyiné Vörösmarty Szilvia Dajka: Kiss Gáborné Szivárvány nagycsoport: Gödényné Borbély Edit Létszám:25 Nyikosné Hulicsár Éva Dajka: Beszteriné Kiss Tünde Pedagógiai asszisztens: Bodor Diána Pitypang kiscsoport: Simon Andrásné Létszám: 22 Berente Jánosné Dajka: Tuman Lászlóné Andrássy utca: Csipkebogyó középső csoport: Horváth Gáborné Létszám:23 6

7 Botosné Lukácsi Linda Dajka: Csonka Tiborné Napraforgó nagycsoport: Rozsnyói Zoltánné Létszám: 23 Szappanos Balázsné Dajka: Kövecses Teréz Pedagógiai asszisztens: Baracskai Anita (heti 3 nap) Erdő utca: Csiga-biga kiscsoport: Diglicsné Kerekes Rita Létszám:24 Hermánné Végi Julianna Dajka: Nagy Katalin Pedagógiai asszisztens: Feldman Renáta Gomba középső-nagy részben osztott csoport: Gyulai Lászlóné Létszám:24 Kollár Zsoltné Dajka: Járomi Brigitta Fülöpházi tagóvoda: Aszódi Gyuláné Létszám: 24 Juhász Istvánné Dajka: Dorcsákné Ági Pedagógiai asszisztens: Baracskai Anita (2 nap) Felelősök: Óvodavezető helyettes: Sáriné Bognár Klára Megbízott telephely-vezetők: Palla Tiborné Horváth Gáborné Minőségi team: Sáriné Bognár Klára Szappanos Balázsné Palla Tiborné Gyermekvédelmi felelős: Lukácsi Menyhértné Iskolai összekötő: Gödényné Borbély Edit 7

8 Honlap felelős: Kerekes Rita Szertár felelős: Kövecses Jánosné Bimbó Éva Kövecses Jánosné Udvar felelősök: Borbélyné Papp Éva Nyikosné Hulicsár Éva Hermánné Végi Julianna Szappanos Balázsné Könyvtár felelős: Feketéné Monostori Melinda 5. Óvodánkban anyanyelvi munkaközösség működik. Munkaterve okt. 15-től csatolva. 6. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása: nevelési értekezleteink megtartására. 7. Minden dolgozó munkaideje: heti 40 óra Óvodapedagógusok kötelező óraszáma:32 óra/hét +4 óra előkészületre, szülők tájékoztatására stb. elrendelhető. 8. Logopédia: Felmérések szept között lesznek. 9. Gyógytorna: még nincs információnk. 10. Továbbképzési terv: Nevelőtestület tájékoztató: Mozgáskotta (szeptember vége) Egyéni hospitálások Javasolt továbbképzési területek: egészségfejlesztés 1 Óvodán belüli megbízatások: 1 Pályázatok: Szimba pályázat környezettudatos életmódra nevelés mozgásfejlesztés anyanyelvi nevelés néptánc tehetséggondozás Beadási határidő: szeptember 16. Felelős: Sáriné Bognár Klára 8

9 Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 13. Belső ellenőrzési terv: Dokumentumok ellenőrzése: felvételi mulasztási naplók csoportnaplók fejlődési naplók Munkaidő nyilvántartások Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg: A pedagógus személyisége, attitűdje? A nevelési program megvalósítása a csoportban? Kapcsolat a csoportos dajkával? Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló ismeretszerzést? Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára? Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel? Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e? A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta? a szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg, Megfelelően motiválta-e a gyermekeket? A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben Tálalás, az étkezés segítése Higiéniai szabályok betartásos betartása Kapcsolat az óvónőkkel Kapcsolat a gyermekekkel Munkaidő pontos betartása Gyermekszerető magatartás környezetvédő magatartás Új dolgozók ellenőrzése: szakmai vezető óvodavezető- helyettes óvodavezető Felmérendő fejlesztési területek: mozgásfejlesztés 9

10 Környezettudatos magatartásra nevelés 14. A nevelési év eseményei, ünnepségek tervezése: Szeptember Tanévnyitó értekezlet, F: óvodavezető Aug. 29. munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Kiscsoportosok beszoktatása F: kiscsoportos óvónő Szeptemberben folyamatosan. 3. Az ingyenes étkezők és 50%- F: Óvodatitkár Szept. 10-ig ok határozatainak beszedése. 4. Összevont szülői értekezlet F: Csoportvezető, fejlesztő Szept. 4. nagycsoportosoknak pedagógus 5. Logopédiai szűrés, szülői F: óvodavezető-helyettes Szept ig értekezletek 6. Nevelői értekezlet a szüreti fesztivállal és az új óvoda avatóval kapcsolatban. F: óvodavezető Szept. 10. fél 5 óra 7. Szelektív hulladékgyűjtés F: óvodavezető-helyettes Szept Szülői szervezet ülése F: Óvodavezető-helyettes Szept Óvodaátadó ünnepség F: Óvodavezető Szept. 27. Lukácsiné és Bimbó Éva 10. Szüreti rendezvényen való F: Gödényné Szept. 28. fellépés 1 Ovi-bazár, kézműves sátor F: Szappanosné- Szept. 28. Rozsnyóiné 1 Tűzriadó próba F: minden csoportvezető Szept Munkaruha vásárlás F: óvodatitkár Szept. 15-től 14. Egészségügyi könyvek F: Óvodatitkár Szept. 30. ellenőrzése 15. Fejlesztési tervek, fejlesztések F: Fejlesztő pedagógus Szept. 15-ig. beosztása 16. Adatrögzítések a KIR-ben F: óvodavezető, Szept. 30-ig óvodatitkár Október Felvételi mulasztási naplók F: Óvodavezető-helyettes Okt. ellenőrzése A gyermekek fizikai F: minden óvónő Okt. 15-ig állapotának felmérése 3. Egészséghét F: minden óvónő Okt ig 4. Előadás a szülőknek az F: Óvodavezető Okt. 8. egészséges táplálkozásról 5. Statisztika elkészítése F: óvodavezető OKT. 15-ig 6. Gyermekvédelmi munkaterv F: gyermekvédelmi felelős Okt

11 elkészítése 7. Vezetői megbeszélés F: Óvodavezető Okt Ellenőrzés a középső F: Óvodavezető folyamatos csoportokban 9. Óvodai udvari játékok F: udvarfelelősök Okt. 26-ig felülvizsgálata 10. Az óvodák bejárása a F: óvodavezető Okt. 26-ig költségvetés tervezéséhez 1 Okt. 23-i megemlékezés a F: nagycsoportos óvónők Okt. 2 nagycsoportokban 1 Tisztasági szemle F: óvodavezető-helyettes 13. Őszi szüneti ügyelet F: F: óvodavezetőhelyettes Okt ig megszervezése 14. Nevelői értekezlet F: óvodavezető Okt. 28. November Gondozónők látogatása a F: kiscsoportos óvónők Nov. 11-ig kiscsoportokban Közzétételi lista elkészítése F: óvodavezető Nov. eleje 3. Az óvodai felvételek vizsgálata F: óvodavezető Nov. közepe 4. Látogatás az első osztályokba F: volt nagycsoportosok Nov. közepe 5. Nyílt nap a szülőknek F: minden óvónő Nov Vezetői ellenőrzések a F: óvodavezető Folyamatosan kiscsoportokban 7. A szükséges vizsgálatok kérése a Nev. Tan. és SZ. B. - tól. F: Borosné Bea December Mikulás ünnepségek F: Minden óvónő Dec. 6. Játékok vásárlása F: minden óvónő Dec. 1-től 20-ig. 3. Munkadélutánok szervezése F: csoportvezetők Megbeszélés szerint. 4. Hagyományőrző kézműves foglalkozás F: Gödényné Borbélyné Edit, Nyikosné Hulicsár Éva 11 Dec. hete 5. Karácsonyi ünnepségek a F. minden óvónő csoportokban 6. Karácsonyi köszöntés az INOban F: Gödényné, Nyikosné 7. Mindenki karácsonya F: Szappanosné, Rozsnyóiné 8. Közös karácsonyi ünnepség F: Rákóczi utcai óvónők Dec Karácsonyi szünet Dec. 23-jan. 3-ig Január Felvételi mulasztási és F: óvodavezető-helyettes jan. 6. csoportnaplók ellenőrzése Vezetői értekezlet F: óvodavezető Jan Nevelői értekezlet F: óvodavezető Jan Szülői fogadóórák F: Minden óvónő Jan Óvodavezető ellenőrzései a F: Óvodavezető Folyamatos. kiscsoportokban 6. Magyar Kultúra Napja: Mese- F: Nagycsoportos, Jan. 2

12 tár 7. Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatai középső csoportos óvónők F: fejlesztő pedagógus Jan. 4. hete Február Farsangi ünnepségek F: minden óvónő Febr. - hete Nyári szünet idejének F: óvodavezető Febr. 15. bejelentése 3. Szülői értekezletek a F: nagycsoportos óvónők Febr. -3. hete nagycsoportokban 4. Tisztasági szemle F: óvodavezető-helyettes 5. Az udvarok baleset megelőző F: udvar felelősök Febr. utolsó hete bejárása 6. Nagycsoportosok látogatása az iskolában F: nagycsoportos óvónők Febr. vége Március Nyílt nap a leendő óvodások F: minden óvónő Márc. 1 számára Március 15-i ünnepségek F: csoportvezető óvónők Márc A kijelölt nevelési területek F: vezető-helyettes Márc. 3. hete mérése 4. Versmondó verseny a Fő utcai óvodában F: nagycsoportos óvónők Márc. 28. Április F: nagycsoportos óvónők Ápr. 16. Hagyományőrző kézműves foglalkozás Tavasz szüneti ügyelet F: óvodavezető-helyettes Ápr megszervezése 3. Nevelői értekezlet, Pek - F: Borbélyné Ápr. 2 bemutató 4. Fejlesztő pedagógus F: fejlesztő pedagógus felmérései a középső csoportban szükség szerint 5. Szülői elégedettség mérése F: óvodavezető-helyettes 6. Óvodai beíratás F: Óvodavezető Ápr Május Anyák napi ünnepségek a F: csoportvezető óvónők Máj. első hete csoportokban Szabadságolási tervek F: minden dolgozó leadása 3. Családi nap F: Gödényné Máj Sportnap F: nagycsoportos óvónők 5. Fejlődési naplók F: minden óvónő 6. Fogadóórák F: minden óvónő 7. Babaköszöntő F: Gyulainé, Kollárné 8. A nyári ügyeletet kérők névsorának leadása F: minden óvónő Június Nemzeti Összetartozás Napja F: minden óvónő Jún. 4. Óvodai ballagások F: nagycsoportos óvónők 3. Óvodai nyári összevonás F: óvodavezető Jún

13 4. Munkatársi értekezlet F: óvodavezető Jún Nevelői értekezlet F: óvodavezető Jún Nevelői szakmai kirándulás F: Gödényné 7. Felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók, fejlődési naplók ellenőrzése F: óvodavezető Július Nyári óvodai élet F: minden óvónő Augusztus Teljes óvodai szünet F: óvodavezető Aug ig Karbantartási munkák az óvodákban F: óvodavezető Hallainé Kis Mária óvodavezető 13

14 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Rákóczi u.- i óvoda számú melléklet NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Sáriné Bognár Klára Réthy Kitty Borbélyné Papp Éva Feketéné Monostori Melinda Lukácsi Menyhértné Bimbó Éva Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 14

15 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M DAJKÁK és A PED. ASZ. MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Rákóczi u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Jakab Józsefné Kovács Emilné Kövecses Gergelyné Kanyó Gáborné Altné Pál Szilvia Óvodavezető és Óvodatitkár Munkarendje 2013/2014 s tanévben NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRT ÖK PÉNTEK Hallainé Kiss Mária Óvodavezető Cso p. ban 8 Benkőné Tóth Andrea óvodatitkár Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 15

16 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Andrássy u.- i óvoda Óvónők munkarendje NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Horváth Gáborné Botosné Lukácsi Linda Zoltánné Rozsnyói Szappanos Balázsné Dajkák munkarendje Csonka Tiborné Kövecses Teréz Baracskai Anita Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 16

17 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ M ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Andrássy kiscsoport NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Simon Andrásné Berente Jánosné Dajka Tuman Lászlóné Kiss Jolán Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 17

18 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Fő u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Kövecses Jánosné Kiss Katalin Palla Tiborné Tugyiné Vörösmartí Szilvia Gödényné Borbély Edit Nyikosné Hulicsár Éva Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 18

19 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ DAJKÁK és a PED. ASZ. MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Fő u.- i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRT ÖK PÉNTEK Boda Jánosné Kiss Gáborné Beszteriné Kiss Tünde Oláh Istvánné Bodor Diána Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 19

20 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2013/2014 es tanévben Park u. -i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK Diglicsné Kerekes Rita Hermánné Végi Julianna Gyulai Lászlóné Kollár Zsoltné Dajka Nagy Katalin Járomi Brigitta Bende Szilvia Feldman Renáta Lőrincz Imre Kerekegyháza, augusztus 25. Hallainé Kis Mária óvodavezető 20

21 számú melléklet Szülői Szervezet tevékenysége: A Szülők Szervezet munkaterve 2013/2014. tanév A Szülők Közössége képviselőinek, elnökének megválasztása, megerősítése. A Szülők Közössége ismerje meg: az óvoda működési szabályzatát, házirendjét, helyi pedagógiai programját- az óvoda nevelési célkitűzéseit, feladatait, A Szülői Szervezet tevékenységének év végi értékelése. A Szülői Szervezet segítse az óvoda és a család együttnevelésének kibontakozását, legyenek az információcsere hordozói. Ismerjék meg az oktatási törvényben megfogalmazott jogaikat, és kötelezettségeit. Tegyenek javaslatot a csoportszülői értekezletek témájára, a szülők igénye alapján. Legyenek tájékozottak a fejlettség szerinti beiskolázás követelményeiben. Nyújtsanak segítséget a partneri elégedettség méréséhez készült kérdőívek kitöltéséhez, valamint, minél több kérdőív visszajuttatásához. Támogassák a hagyományteremtő törekvéseket, vegyenek részt az ünnepek előkészítésében, nyújtsanak segítséget a kirándulások szervezésében. Segítsék az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, szponzorok keresését, az óvoda javára rendezett eseményeken aktívan vegyenek részt. Aktívan vegyenek részt az óvoda alapítványának népszerűsítésében. 21

22 KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA FÜLÖPHÁZI TAGINTÉZMÉNYE 6042 Fülöpháza, József A. u. P E D A G Ó G I A I M U N K A T E RV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Aszódi Gyuláné tagintézmény vezető 22

23 Működési feltételek Személyi feltételek a. Álláshelyek és óraadók A Fülöpházi Tagintézményben a következők a személyi feltételek: felvett gyermekek létszáma: 24 fő óvónői álláshelyek száma: 2 dajka: 1 fő pedagógiai asszisztens: heti 2 nap gyógypedagógus logopédus gyógy testnevelő: 1 fő b. Munkaközösség Jelenleg nem vagyunk tagjai semmilyen munkaközösségnek c. Tanulócsoportok Intézményünkben egy vegyes csoport működik, az alábbi összetétellel. Kiscsoport Középső csoport Nagy csoport Összesen 23

24 Létszám Logopédiai ellátás SNI BTMN Gyógytestnevelésen résztvevő Tárgyi feltételek javítása Csoportszobánk szép, udvarunk nagy, tágas, alkalmas a gyermekek egészséges testilelki fejlődéséhez. A csoportszobánk bútorzata szép, mert az elmúlt néhány évben cseréltük újra a játékokat tároló szekrényeket, gyermekszékeket. Ennek ellenére még így is további feladatok megvalósítása vár ránk. Ezek a következők: Az elhasználódott és tönkrement csoportszobai játékok pótlása Faültetés, növények, virágok telepítése Fa virágládák elhelyezése A könyvállomány cseréje, pótlása A csoportszoba függönyeinek cseréje. Számítógép elhelyezése a csoportban, gyermekek fejlesztése céljából. Felnőtt öltözőszekrény és zárható irodai szekrény beszerzése. A kompetencia alapú programmal való neveléshez szükséges a meseláda megvásárlása, valamint több irodai papír, és fekete, színes festékpatron beszerzése is. Továbbra is figyelünk az intézmény takarékos működtetésére. (víz, villany) Pályázatokon való részvétellel, szülői, képviselői támogatás elnyerésével szeretnénk növelni anyagi forrásainkat. 3. Felújítás, karbantartás A fűtés beüzemelése előtt a gázkazán átvizsgáltatása, karbantartása. Csoportszobában parketta felújítás Udvari játékok felülvizsgálatának elvégeztetése. A játszóudvar környezetének szépítése, biztonságának folyamatos biztosítása (pályázati pénzből, szülők közössége adományából, szj a 1 %-ból) 24

25 A zsibongó tetejének felújítása (nádtető csere) Komposztáló, sziklakert, veteményeskertek kialakítása. Babaház az udvaron A nevelési év feladatai A munkatervben leírt feladatokat az óvodai nevelést érintő törvények, rendeletek, az előző év értékeléséből levont következtetések, a pedagógiai program és a kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében fogalmaztuk meg. Figyelemmel kell kísérni a törvények, rendeletek módosításából eredő, az óvodai nevelést érintő változásokat, hogy eleget tegyünk intézményünk törvényes működésének. Napi gyakorlatként érvényesüljön a gyermeki személyiség megismerése (kiemelten az anyanyelvi és mozgás képességekre) és fejlődésének elősegítése, az optimális képességkibontakoztatás növelése érdekében. Nagyon tudatosan, átgondoltan szervezzük meg a tevékenységeket, elsősorban mikrocsoportos és egyéni formában, hogy a kitűzött és év végére elvárható képességfejlesztéseket elérjük, elsősorban a hatéves gyermekeknél. Élni kell a fejlesztő felzárkóztatás lehetőségével a BTMN gyermekeknél, de a tehetséges gyermekek támogatására is kell időt szakítani. Ennek érdekében keresni kell óvodánkhoz közel lévő tehetségpontot. (rajz, irodalom) A kompetencia alapú programcsomag fenntarthatósága érdekében folytatjuk projekt-témahét módszerrel a pedagógiai program megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordítunk a programcsomag szellemiségére, alapelveire, a projekt és témahét alapos tervezésére, valamint sokszínű ismeretszerzésre, és a módszertani kultúra fejlesztésére. E nevelési év háromhetet meghaladó projektjeként az Ősz témát tervezzük feldolgozni, témahét anyagaként pedig a húsvétot. A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk a gyermekek fejlődésének folyamatában. A szabadjátékhoz szükséges feltételek biztosítása, valamint 25

26 tartalmának minőségi gazdagítása a feladatunk. Szülők elégedettségének mérése, értékelése Kiemelt feladat: A természetbarát Meglát minden szépet. Nem csak néz, de lát is. A katicabogártól Meglátja a természetben A legelésző őzig, Az apró csodát is. Virágos tavasztól Lombhullató őszig. (Klein Zoltán: Természetbarát) A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének folyamatos formálásával, az előző években megvalósított környezetvédelmi munka folytatása a családok aktív bevonásával. Szelektív hulladékgyűjtés folytatása, kiterjesztve a csoportszobára is. (2 kuka: újrahasznosítható papír, szemetes külön gyűjtése) Műanyag hulladék gyűjtés folytatása ebben a nevelési évben is, ezzel is nevelve a gyermekeket a környezetvédelemre. Madárbarát óvoda program folytatása a már évek óta folyamatosan végzett környezetvédelmi munka bemutatásával, fényképekkel való dokumentálásával. Egészségfejlesztési programból adódó feladatok tervezése gyermekek állapotfelmérése, helyzetelemzés Egészségnevelési programok Testünk felépítése ismeretszerzés Láb és tartásjavítás 3. Egészséghét (mozgás, táplálkozás, új ismeretek szerzése o Személyes higiénia játékos készségfejlesztés o Egészséges és egészségtelen ételek válogatás 26

27 o Gyalogtúrák o Elfáradás pihenés tapasztalat és ismeretszerzés 4. Sportnap a szülőkkel májusban lovaglás kezdő szinten 5. Dohányzás megelőzés Az éves feladatok felelőseinek meghatározása Feladat Felelős Határidő A játszóudvar kockázatfelmérő helyszíni szemléjének óvónő elvégzése. Munka és tűzvédelmi oktatás óvodavezető Statisztika elkészítése, Tagóvoda vezető Ősz projekt alkalmazottak Egészséghét Az Állatok Világnapja" óvónők október 04. Pedagógiai és ügyviteli dokumentációk elkészítése, folyamatos, naprakész vezetése Óvónő Tagóvoda-vezető től Folyamatos A nevelési év pedagógiai munkatervének, és tagóvoda vezető mellékleteinek elkészítése. A Szülői Szervezet értekezletének szervezése tagóvoda vezető Szeptember 6. Március Tűzriadó próba Tagintézmény-vezető szeptember 27

28 Zöld napok programjának Megszervezése óvónők Folyamatos Szülői megbeszélések megszervezése óvónők Szeptember, január, Május Fogadó órák szervezése Az évszaknak, az ünnepek hangulatának megfelelő térbeli- és fali dekorációk, kiegészítők megtervezése, elkészítése. óvónők Intézmény dolgozói Folyamatos Az adventi időszak ünnepeinek (mikulás, karácsony) megszervezése: ünnepi dekorációk, óvónők mesejátéka, zenés-irodalmi műsor megtervezése, megszervezés Szülők elégedettségének mérése, Értékelése Nevelési Tanácsadó vizsgálati, felülvizsgálati kérelmek Víz világnapja - programok, tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezése Föld világnapja - tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezés óvónők óvónők Tagóvodavezető Óvónők óvónők Adventi időszak január-február Évközben szükség esetén március április A farsangi népszokásokat idéző alakoskodó játékok, jelmezes felvonulás megtervezése, megszervezése Alkalmazottak, szülők február 28

29 Versmondó versenyre felkészítés óvónők Április A húsvéti hagyományokat felelevenítő tevékenységek tervezése, szervezése csoportonként: tojásfestés, barkaág díszítés, locsolkodás Az óvodai beiratkozás előkészítése, lebonyolítása. A Föld napja programok, tevékenységek tervezése, szervezése Alkalmazottak tagóvoda vezető alkalmazottak április Fenntartó által meghatározott időpont április Anyák napi köszöntésre való előkészület tervezése, óvónők Szervezése "Madarak és Fák Napja" - csoportonként programok, Óvónők május 10. tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezése Nyílt nap szervezése óvónők A nevelési év rendje 3. A nevelési év helyi rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: Szorgalmi idő: szeptember május 3 Nyári életrend: június 01 - augusztus 3 3. Munkarend 29

30 Az intézmény nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig napi 10 óra, Heti munkaidő: 40 óra. A tagintézmény-vezető/helyettes kötelező óraszáma: 26 óra/hét Óvónő kötelező óraszáma: 32 óra/hét A részletes munkarendet az számú melléklet tartalmazza A szünetek időpontja Az óvoda nyári szünetének tervezete: július 3.4. Nevelés nélküli munkanapok tervezete A nevelésnélküli munkanapokat a közös nevelőtestületi értekezletekre használjuk fel Helyi nevelőtestületi értekezletek szeptember 5. Munkaterv tartalmának megtárgyalása, elfogadása. Aktualitások. A kompetencia alapú óvodai program szellemében végzett nevelés továbbvitelének megbeszélése. Projekt, témahét tartalmi meghatározása. 30

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető : 278-21 26 Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1 : 278-21 26 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák

Részletesebben

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv 2014-2015 nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Érvényessége: 2014. szeptember 01 2015. augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegységének Munkaterve Nagyrábé 2008/2009-es tanév Éves munkaterv 2008/2009-es nevelési év feladatai Az óvodában a 2007-2008-as tanév a változások

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben