A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja"

Átírás

1 A Pitypangos Óvoda Helyi nevelési Programja "Nézd, feléd nyújtja kis kezét: gyönge virágszirom. Össze ne törd, mert nem ismer bűnt és fájni fog nagyon. Mert bízik benned: Te felnőtt vagy kis szemében és rád bízza magát. Vágyak, álmok élnek a szívében, és egy tündérvilág. Tündérmeséknek fátyla lebben, s vele száz csengő kacagás. Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ. Ő elhiszi még, hogy jók az emberek, elhiszi, igaz minden szavunk: Legalább benned váljon valóra: ne legyen perc, ne legyen óra, amikor benned csalódni fog."

2 - Páskulyné Kovács Erzsébet: A gyermek Módosítva: Küldetésnyilatkozatunk: Nevelőtestületünk minden tagja és a nevelőmunkánkat segítők szakmailag elhivatottak. Egységes pedagógiai elveket vallunk. A régi, jól bevált értékeinket megőrizzük, de nyitottak vagyunk az új lehetőségek kipróbálására is. Törekszünk: a játék elsődleges szerepének biztosítására, az egészséges életmód feltételeinek kialakítására, a környezeti kultúra alapjainak lerakására, a szülőkkel közösen kialakított pedagógiai elvek, értékek kialakítására, betartására és betartatására a kisebbségi kultúrához kötődő értékek megőrzésére, és arra, hogy külső, belső partnereink elégedettek legyenek az óvoda szolgáltatásával. Önmagunkkal szemben támasztott követelmények: - Óvodánkban gyermek és felnőtt egyaránt érezze jól magát, önmagához képest maximálisan fejlődjenek. - Teljes felelőséggel tevékenykedjünk a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi,- és erkölcsi fejlődéséért. - Differenciált bánásmód alkalmazásával segítjük a valamilyen okból hátrányos helyzetű, eltérő fejlődést mutató gyermekeket. - Törekszünk arra, hogy tiszta beszédű, jobb felfogású, beszédértésű gyermeket neveljünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére, mert nem közömbös számunkra, milyen lesz felnövekvő nemzedékünk beszédkultúrája, anyanyelvi műveltsége. - Arra törekszünk, hogy minden felnőtt alakítsa ki saját dicsérő, értékelő, elmarasztaló, fegyelmező módszereinek olyan pedagógiai eszköztárát, amely legjobban szolgálja a gyermekek testi, lelki fejlődését. - Nevelés szempontjából a barátságos, megengedő (de nem szabatos), megértő (de nem bíráskodó), elfogadó (de nem mindent elfogadó), együtt érző attitűdöt tartjuk a legkedvezőbbnek. - Hiszünk a pozitív gondolkodásban, a gyermekekben is a pozitív érzelmeket erősítjük. - Azt valljuk, hogy a pedagógus viselkedésével, érzelmi viszonyulásával példaként áll a gyermekek és szülők előtt, ezzel jelentősen befolyásolja őket. Kapcsolatainkat a pozitív érzelmi viszony, szeretet, empátia, tolerancia, a másság elfogadása, a türelem, és kölcsönös bizalom jellemzi. Hisszük, hogy a szeretet, a bizalom, a törődés az egyetlen út minden kisgyermek felé. Arra törekszünk, hogy ezt a szeretetet mindennap érezzék óvodásaink. Előszó helyett: "..Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ.." Valljuk, hogy ez a dolgunk, hogy a gyermek számára elérhető közelségbe vigyük ezt a nagy, gazdag világot, úgy, hogy közben alkotó légkörben segítsük a gyermek önkibontakozását. Amikor fejlesztjük a gyermek képességeit, alakítjuk, gazdagítjuk személyiségjegyeit, közben igyekszünk saját magunk és mások életét is harmonikusabbá tenni: ha szükséges oly módon megváltoztatni 2

3 közvetlen környezetünket az élet közeliséggel, természet közeliséggel, hogy mi is jól érezzük magunkat benne. Az életre szeretnénk felkészíteni a ránk bízottakat. A lakótelepi emeletes lakóházak között zöldellő oázisként áll óvodánk, a Pitypangos Óvoda. Nevét az udvarunkon tavasszal sárgálló pitypangoktól kölcsönözte 1992-ben. Tagóvodánk pedig családi házakkal körülvett övezetben segíti a gyermekek fejlődését. Fagyalbokrokkal szegélyezve, juharfák, platán és kőrisfák árnyékában, homokozók, csúszdák, mászókák, játékvárak és hintaágy között, ha nem is mézeskalács házikóval, de 6 babaházzal. Gyönyörködni enged a sziklakert a kis minitóval, a madárkerttel és a rózsakerttel. Nap, mint nap sok-sok játékkal, mesével, verssel, énekkel várjuk a kicsinyeket, itt kedvükre játszhatnak, nevetgélhetnek, tevékenykedhetnek. Szeretetteljes karácsonyi készülődés, mulatságos farsang, séták, kirándulások, barlanglátogatások, ötletes tevékenységek és sok mozgás van a fiúk és lányok szívében, eszében, izmaiban. Itt az évek alatt óvodásaink nemcsak magasabbak, és súlyosabbak, de többek, értelmesebbek, értékesebbek is lesznek. Hisszük, hogy óvodánkban is igaz az a makarenkói gondolat, hogy: ÓVODÁSAINK NÉVJEGYEINK A Pitypangos Óvodában a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési program bizonyos elemeit - adatbanki száma: (OKI 96OVITOP) használjuk fel a nevelési programunkban, a környezeti nevelés kiemelésével és a szerb nemzetiségi nyelvvel való ismerkedéssel, neveléssel. Köszönetet mondunk Kanczler Gyuláné dr.-nak és Nagy Jenőnének, akiktől szakmai segítséget, buzdítást, ösztönzést kaptunk programunk megírásához. Ugyanúgy köszönettel tartozunk a szülőknek, akik megerősítettek bennünket, hogy jó úton járunk, további lendületet öntve nevelőkollektívánkba. A Szerzők 3

4 Tartalomjegyzék KÜLDETÉSNYILATKOZAT - ELŐSZÓ HELYETT AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI BEVEZETŐ 1. ÓVODÁINK BEMUTATKOZÁSA 1.1. Óvodánk nevelési filozófiája 1.2. Óvodánk tartalmi munkájáról NEVELÉSI GYAKORLATUNK 2.1. Az óvodánk cél-, és feladatrendszere 2.2. Általános feladataink A NEVELÉS TARTALMA 3.1. Az egészséges életmód alakítása 3.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés - nevelés megvalósítása TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 4.1. Játék 4.2. A külső világ tevékeny megismerése 4.3. Művészeti tevékenységek Vers, mese Ének - zene, énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka 4.4. Mozgás 4.5. Matematikai nevelés 4.6. Munka jellegű tevékenységek 4.7. A tevékenységekben megvalósuló tanulás Szervezeti és időkeretek A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére6-7 éves korra Sajátos nevelési igényű gyermek AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI 5.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 5.2. Szerb kisebbségi feladatok 5.3. Migráns gyermekek interkultúrális nevelése 5.4. Óvodánk speciális szolgáltatásai ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK A PEDAGÓGIAI MUNKA ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI GYERMEKI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE A ÓVODAI INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATRENDSZERE 62 4

5 Érvényességi nyilatkozat Legitimációs záradék Felhasznált irodalom 10. MELLÉKLETEK: A Pitypangos Óvoda jellemző adatai: * Az óvoda hivatalos elnevezése, címe, telefonszáma: Önkormányzat Pitypangos Óvoda 2440, Liszt F. st Központi Óvoda Telefon: 06-23/ , 06-23/ , Szent László u Tagóvoda Telefon: 06-23/ * Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2440, Szent István tér 3. Telefonszám: 06-23/ * Az óvoda Alapító Okiratának száma, kelte: 225/1992 (IX.24.) Ök. sz. határozattal elfogadott alapító okirat szövege. 101/1994 /III.31.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. 527/2003 (XI.27.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. 289/2009. (IX.24.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. Az Óvárosi Tagóvodában a szakfeladat nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás. 198/2011. /VI.30/ Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege. * A programot készítették: Az óvoda nevelőtestülete az óvodavezető irányításával * Az óvoda vezetője, a program benyújtója: Zsidákovits Sándorné óvodavezető 5

6 Bevezető Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több mint 10 éve foglalkoztatta a testületet. A lehetőségek felmérésekor figyelembe vettük az óvoda lakókörnyezetét, az itt elvárható igényeket, az óvoda adottságait, a nevelőtestület érdeklődését és irányultságát, valamint azokat a szakmai továbbképzéseket, melyeket testületünk tagjai elvégeztek, és amelyeket a továbbiakban munkájuk színvonalának emelése érdekében elvégezni kívánnak. A 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet szerint módosításra került az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, ezért elvégeztük Helyi Nevelési Programunk felülvizsgálatát az alábbi szempontok szerint: - Felülvizsgáltuk, hogy az ONOAP-ban megfogalmazott követelményeknek mennyire felel meg a jelenlegi Helyi Nevelési Programunk. Megállapítottuk, hogy: Helyi Nevelési programunk 90%-ban megfelel a módosított ONOAP elvárásainak. Kidolgozásra kerültek a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, valamint a migráns gyermekek nevelésével kapcsolatos elveink, feladataink. Továbbá az ONOAP által előírt kötelezettségeket hangsúlyozzuk erőteljesebben. Megállapítottuk továbbá, hogy a jelenlegi programunk cél-, feladat rendszere továbbra is eredményesen megvalósítható a létező feltételeinkkel. Erősségeinkre építettünk. Az általunk jónak vélt hatékony módszerekkel, eszközökkel dolgozunk, a helyi igények figyelembevételével, partnereink megelégedésére. Az eddig többször elvégzett partneri igény-, elégedettségmérés tapasztalatai pozitívak. Programunk erősségeként jelent meg: a célkitűzések tudatos megvalósítása, a feladatok hatékony, magas színtű teljesítése, a partnerekkel való jó kommunikáció megléte, a stabil, gyermekszerető kollektíva, tisztelet a szülők, gyermekek felé, belső innováció megléte, az iskolai pozitív visszajelzések, volt nagycsoportosaink iskolai beilleszkedéséről, teljesítményéről. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a szakmai elvárásoknak továbbra is magas szinten feleljünk meg. Miért tartjuk fontosnak továbbra is a környezeti kultúrára való nevelést? Embervoltunk hanyatlása a kultúra hanyatlásával kezdődött Konrád Lorenz A társadalmi és gazdasági környezet gyors változásai nyomán egyre több elvárás fogalmazódik meg az intézményes neveléssel szemben. Amiről néhány évvel ezelőtt még csak olvashattunk, a globalizáció következtében elérte mindennapjainkat. A világ elsősorban nem a kultúráról, hanem a kereskedelemről és fogyasztásról szól. Vizuális korban élünk. TV videó reklám - számítógép neveli a nemzedéket. Bombáznak bennünket a színes dobozok, hirdetőtáblák, dohányzás, evés, ivás, akciók hívják fel magukra a figyelmet. Az ökológiai gondolkodás, az elektronikus kultúra, új fogyasztói magatartás, a tudás még csak kezdeményekben érezhetők. 6

7 A környezeti nevelés globális szükségességét mutatja környezetünk állapotának romlása, a megfontolatlan energiahasználat, a nem megfelelően kezelt hulladék, levegő és a víz szennyezése, a fák, növények pusztítása, az emberi agresszió és a türelmetlenség. A helyes etikai döntés, a tisztességes polgári élet, a környezeti, kulturális, emberi értékek megőrzése megállíthatnák a folyamatot. Belső környezetünk testi, lelki, szellemi állapotának fejlesztése, harmonizálása életfeladatunk lehetne. Az emberi méltóság megtartása, az egyéniség frissessége, önmagunk és a másik ember megbecsülése olyan érték számunkra, mely neveléssel átörökíthető a jövő nemzedékre. Tudjuk, hogy az óvodai nevelés alapozó jellegű, így meghatározó szerepe van a megfelelő színvonalú környezeti kultúra és gondolkodás kialakításában. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi hatásokat az óvoda kevéssé tudja befolyásolni, ezért azokra a nevelési területekre tesszük programunkban a hangsúlyt, melyeken belül úgy érezzük, hogy komplex nevelő hatást tudunk kifejteni. Továbbra is célul tűzzük ki a szemléletformálást, az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését. A nevelésben kiemelten kezeljük, az egészséges életmódra nevelés és a környezeti nevelési területet. 1. Óvodáink bemutatkozása Óvodánk kapuját 1972-ben nyitotta meg, az ipari város 1. óvodájaként, a város központjában szeptemberétől tagóvodánk lett az Óvárosi Óvoda, amely kb. 5 km-re fekszik a várostól, szép családiházas, " falusias " környezetben. A hozzánk járó óvodások szülei évekre visszamenőleg értelmiségiek, ipari dolgozók, Gyesen, Gyeden lévő anyukák és munkanélküliek. A gyermekek más-más szociális háttérből érkeznek, különböző kultúrákkal. Általában többgyermekes családból Óvodánk nevelésfilozófiai értékrendjén alapuló óvodaképünk, gyermekképünk. Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet. 7

8 Szent-Györgyi Albert Gyermekképünk: Nyitott, kiegyensúlyozott, testileg, lelkileg harmonikusan fejlett, vidám gyermekek nevelésén fáradozunk, akik szeretik és védik környezetüket, kooperációra és igényes kommunikációra képesek. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, segíti az előítéletek lebontását. Gyermeki jogok érvényesülése: Az óvoda működését elsősorban a gyermekek mindenek felett álló érdekei határozzák meg. A gondozás nevelés mentes a hátrányos megkülönböztetés minden formájától. Az egyéni szokásokat, kívánságokat az óvoda lehetőségei és a többiek személyiségi jogai által szabott határok között a lehető legnagyobb mértékben vesszük figyelembe. Óvodai nevelésünk befogadó, biztosítja minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, függetlenül attól, hogy egészséges, vagy fogyatékossággal él, milyen a származása, vagy az anyagi helyzete. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb szinten. Biztosítjuk a sokszínű, változatos szabad tevékenységválasztás lehetőségét az egész óvodai élet során. Óvodánkban a gyermekekkel való bánásmódban az elfogadás, a gyermek iránti pozitív viszony, erősítő, elismerő, támogató nevelői módszerek érvényesülnek. Valljuk, hogy a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok megerősítésére kell törekednünk az egyenlő hozzáférés biztosításával. A rászoruló gyermekek gondozását, nevelését, közösségi életbe való beillesztését komplex, differenciált ellátással biztosítjuk. A gyermek fejlődését elősegítő szakemberek segítését és a kiegészítő szolgáltatásokat a gyermek igénybe veheti szülei kérésére, az intézményvezetővel történt egyeztetéssel. Nevelésünk mentes minden olyan magatartástól, késztetéstől, melynek célja a gyermek megalázása, megfélemlítése, emberi méltóságának megsértése, ill. ilyen hatást kiváltó légkör, környezet kialakítása. Az esélyegyenlőség alapja a diszkrimináció-mentesség. A gyermek jogainak korlátozása csak olyan mértékben megengedett, amilyen mértékben a többi gyermek jogainak érvényesítése érdekében szükség van. A gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségi állapothoz. Ennek érdekében óvodánkban biztosított: - az egészséges és biztonságos környezet - a korszerű, egészséges táplálkozás - a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, az alvásigényben jelentkező különbségek figyelembevétele - rendszeres egészségügyi felügyelet - kötelező szűrővizsgálaton való részvétel - szükség szerint gyógytestnevelésen való részvétel - a mozgásigény minél teljesebb kielégítése Óvodánkban a gyermekek családjuk anyagi helyzetétől függően, a szülők kérésére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülnek. Óvodásaink nemzeti önazonosságát tiszteletben tartjuk. Óvodaképünk: 8

9 Derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket, biztosítva számukra a mással nem helyettesíthető SZABAD játékot. A gyermekek testi lelki szellemi képességeinek differenciált fejlesztését - az életkorhoz és egyéni képességeikhez igazodó játékos, élményszerű, sokszínű, változatos tevékenységrendszeren keresztül valósítjuk meg. Óvodánkban egymással a gyermekek érdekeiért munkálkodunk. A családi nevelés elsődleges szerepét tiszteletben tartva a szülőkkel jó együttműködésre törekszünk. Elfogadtatjuk a gyermekekkel, hogy környezetünkben szerb nemzetiségű emberek is élnek. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. Segítjük az identitástudat és a tradicionális értékek megőrzését. Pedagógusképünk: Amilyen a nevelő, olyan a nevelés Comenius Az óvónő a nevelési folyamat legfontosabb tényezője, a nevelőmunka kulcsszereplője. Nevelőtestületünk képzettsége, magatartása, módszertani kultúrájának színvonala garanciája programunk megvalósulásának. Óvodai programunk megköveteli az óvónőktől, hogy főiskolai végzettségük mellett szakirányú tanfolyamokon és továbbképzéseken folyamatosan fejlesszék tudásukat. Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyermekekre hatni. A pedagógus mintaként áll a gyermekek előtt. Modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban, mindennapi viselkedési kultúrájában felerősödik. Fontosnak tartjuk a pozitív hozzáállást, az elfogadó, segítő, támogató attitüdöt a gyermekkel kapcsolatosan, a kedvességet, tapintatot, gyengédséget, megértést, az érzelemgazdagságot. Az életvidám hangulat, a rugalmasság, a kreativitás mind olyan emberi érték, melynek megléte segíti az óvónőt a munkálkodásban. Emberszeretete, türelme, következetessége a program megvalósításának záloga. A nevelőtestület minden tagja lehetőséget kap arra, hogy újabb dolgokat tegyen, alkotó és kezdeményező módon azzal a biztos tudattal, hogy a vezetés a hátuk mögött áll. Szeretnénk elérni, hogy minden óvónő önálló sikereket érjen el munkájában. Az óvónők fontos feladatának tartjuk, hogy a nevelőmunkába vonják be a dajkákat, különösen a közösségi élet, a környezeti nevelés és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. A dajkák az óvónő irányításával szorosan kapcsolódjanak a csoportjuk mindennapi életéhez, eseményeihez, szokásaihoz, hagyományaihoz, ünnepeihez. Nevelőtestületünket jellemzi a belső megújulás, melynek során alkotóerőinket sikeresen mozgósítjuk. A pozitív változás a gyermekek személyiségének fejlődésében, a pedagógusok felkészültségében, a pedagógiai munkájukban és magatartásukban mutatkozik meg. Tárgyi feltételeink: Óvodánk 2 épületben működik. Az épületek állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően elég jó, különösen a Lakótelepi Óvodában. Tagóvodánkban azonban a 2006ban beindított csoporttal területünk leszűkült. Óvodánk belső, külső környezeti adottsága, optimális feltételrendszere jó alapul szolgál a nevelési program gyakorlati megvalósításához. Tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítva 9

10 vannak. Karbantartásuk, bővítésük, cseréjük, azonban folyamatosan szükséges. A program céljához rendelt eszközrendszer fejlesztésére tudatosan törekszünk. Költségvetési kereten túl alapítványi, pályázati, szponzori támogatás megszerzésével igyekszünk a forrásokat bővíteni. Nevelőmunkánk során óvodásaink tárgyakhoz való viszonyát is alakítjuk. Büszkék vagyunk esztétikus, nyugodtságot és szépet árasztó berendezéseinkre. A szinte minden gyermek igényét kielégítő játékokra, ill. eszközökre, amelyek legnagyobb részt természetes alapanyagúak - mert mi is úgy ítéljük meg, hogy ezek sokkal közelebb állnak a gyermekhez, hiszen melegséget, lágyságot, meghittséget sugároznak. A nevelőmunkát segítő játékok és eszközök a gyermekek létszámának megfelelően állnak rendelkezésre. Innovációs munkáink, publikációk, kiadványaink: - "Utazás a bolygókra nyelvi játékokkal"- anyanyelvi nevelés az óvodában (1996) - "Álomországban jártam?!" Mese-valóság, környezetismeret-természetvédelem (1997) - "Hej óvoda, óvoda..." Gyermekem óvodás lett (1998) - A Természet Búvár, Az óvodai nevelés, Az óvodai élet, Családi lap című kiadványok, folyóiratok hasábjain megjelenő cikkek - "Pitypangos mesék" című negyedévente megjelenő óvodai újságunk (1998-tól) - A hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak - oktatási segédkönyv néhány fejezete - Dohányzásmentes magatartásra nevelés alternatív programjai az óvodában módszertani segédanyag egyik programfejlesztői vagyunk Büszkék vagyunk az udvarunkon fellelhető nem öncélú, hanem nevelőmunkánk eszközei fa mászókákra, KRESZ-pályánkra, mikrodombra, magaslesre, kinti játékszerekre (autók, kerékpárok, mozgáskészség fejlesztő játék stb. ), "madárkertünkre", sziklakertre a minitóval és az ivókútra. Az éves tervezett költségvetés ez idáig biztosította az intézmény működését az eszközök, felszerelések tekintetében Óvodáink tartalmi munkájáról: Alapelveink az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban és a gyermeki jogok tükrében: Esélyegyenlőséget biztosítunk óvodánkban, mint szociális funkció betöltését, az egészséges életmód feltételeinek megteremtésével, érzelmi nevelés dominanciájával. Sok szeretetet adunk a gyermekeknek, hogy mindegyikük biztonságban, védelemben érezze magát. Szívesen tevékenykedjenek életkoruknak megfelelő szinten. Biztosítjuk a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását. Hozzájárulunk a szerb nemzetiségi kultúra és nyelv megismeréséhez. A tehetséges gyermekeket felkutatjuk, a szülői házzal karöltve segítjük. Helyes, kultúrált viselkedésre nevelünk, a személyiségfejlesztő funkció érvényesítésével. Kirándulásokat, sétákat, természetben történő megfigyeléseket szervezünk, miközben észrevétlenül neveljük gyermekeinket a természet szeretetére, környezetünk védelmére, a FÖLD élővilágának óvására, természetesen a szülői házzal karöltve. A gyermeket hozzásegítjük az iskolai készültség fokának eléréséhez. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program bázisóvodája vagyunk, évente több 10

11 alkalommal lehetőséget adunk szakmai tapasztalatcserére a hasonló programmal dolgozó óvodai kollektíváknak, hogy tapasztalatot merítsenek óvodánk ilyen irányú szellemiségéből. Nevelési filozófiánk gyakorlati megvalósítását felkérésre többször bemutattuk különböző szakmai konferenciákon, pedagógiai napokon előadások formájában. 2. Nevelési gyakorlatunk 2.1. Az óvodánk cél -, és feladatrendszere Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott központi céloknak megfelelően: A gyermekek sokoldalú fejlődésének megteremtése derűs, szeretetteljes légkörben A gyermekek harmonikus fejlődésének megteremtése az érzelmi biztonság feltételeivel óvjuk, védjük Őket. Az életkori sajátosságokra nagy súlyt fektetünk. A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének feladatait teljesítjük. A gyermekek egyéni sajátosságaihoz eltérő fejlődési üteméhez igazodva segítjük a differenciált fejlesztéssel a gyermeki személyiség minél szélesebb körű kibontakoztatását, mindenek felett álló érdekeinek érvényesítését. Tevékenységközpontú programból átvállalt célok Együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése. A gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek, képességeinek figyelembevétele. Tevékenységek hangsúlyos megjelenése. Matematikai jellegű foglalkozások, tevékenységek szervezése. Művészeti tevékenységek egysége. Komplex foglalkozások rendszere. A kötetlen és kötött kezdeményezések és foglalkozások megjelentetése. Helyi lehetőségek, körülmények alapján választott céljaink 11

12 Környezeti nevelés hangsúlyozása Egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása. Anyanyelvi nevelés hangsúlyozása. Szerb nemzetiségi nyelven való ismerkedés Programunk vizuális megjelenítése: 2.2. Az óvodai nevelés általános feladatai: A nevelés alapvető feladatának a gyermek középpontba helyezését tekintjük és a mindenek felett álló érdekeinek érvényesítését. Valljuk, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Szükségletek kielégítése a nevelési cél érdekében: Tisztában vagyunk azzal, hogy a 12

13 gyermek fejlődő személyiség, ezért életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi - lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében a gyermeki személyiség alakulásában maximálisan biztosítjuk az: - egészséges életmód kialakításának feltételeit - szocializáció, érzelmi nevelés kiemelt szerepét - az értelmi nevelést, hogy: a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozottak legyenek az őket körülvevő világról Tevékenységek szerepe a nevelési cél érdekében: Arra építünk, hogy a 3-8 éves korú gyermeket tevékenységi vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés, változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy, a kíváncsiság életkori sajátossága e korosztálynak. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a különböző tevékenységek a gyermek életmegnyilvánulásaiban ne különüljenek el élesen. A környezetvédelmi tevékenységek környezeti nevelési célkitűzéseink megvalósulását segítik. A képességek szerepe a nevelési cél elérésében: Számolunk azzal, hogy az életkori, de még az életkoron belüli egyéni képességszintek is nagy szóródást mutatnak. - A gyermek folyamatos megfigyelése útján tiszta képet alkotunk a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében segítjük az egyéni illetve differenciált fejlesztést. - A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekeket felkutatjuk és egyénre szabott fejlesztést alkalmazunk. A gyermek képességét önmagához viszonyítva fejlesztjük. 3. A nevelés tartalma 3.1. Az egészséges életmód alakítása A kisgyermekek egészségi szempontból is különbözőek, ezért az egészségvédő, egészségfejlesztő nevelésünknek is egyedi jellegűnek kell lennie minden gyermekkel kapcsolatosan. Az óvodai neveléssel elősegítjük az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását, ezzel a betegségek megelőzésére, kivédésére törekszünk. Gyakorlati tapasztalataink meggyőztek bennünket arról, hogy programunk az emberi életminőség javításának gyermekszempontú megközelítése, valamint segíti a fenntartható fejlődés biztosítását is. Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatban jelenlévő feladatává. Abból indulunk ki, hogy: mivel az emberi szervezet a személyiség útján van kapcsolatban a társadalmi - szociális környezettel, egészségének kialakításában, edzésében, megőrzésében, gyógyításában is a személyiségre kell hatnia. Mindenkor az életkori sajátosságokra és a gyermek egyéni képességeire építünk. Az egészségre való nevelés, az egészségi állapot kérdése az a nevelési terület, amibe a szülők közvetlenül is bekapcsolódnak és gyakran bele is szólnak. Ezért nagy súlyt fektetünk az óvoda és a család egészségnevelő feladatainak összehangolására is. A megalapozott, következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer, mint a kompetencia alapú nevelés egyik eleme is figyelembe veszi : -a gyermek egyéni szükségleteit, 13

14 -az életkori sajátosságokat, -a rendszeres életritmust, és -a megfelelő napirend kialakítását. Feladatunk: AZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKA TARTALMI ELEMEI TÜKRÉBEN: a) Testi nevelés: Higiénés nevelés: A személyi higiénia és az intimitás igényét alakítjuk, fejlesztjük. Figyelemmel kísérjük a gyermek egészségi állapotát, külsejét, személyi tisztaságát, zsebkendő meglétét, használatát. Odafigyelünk az eszközök személyes használatára (fésű, fogkefe stb.). Felfigyelünk az érzékszervi mozgásos rendellenességekre. Egészséges ruházkodás terén odafigyelünk, hogy: mindenkor feleljen meg a gyermek méretének, a hőmérsékletnek, a gyermek mozgásos tevékenységének. Óvja őt a sérülésektől. A réteges öltözködés fontosságára is felhívjuk a szülők és a gyermekek figyelmét. Étkezés: A kultúrált étkezési szokások kialakítását kiscsoporttól kezdődően mindig magasabb szinten valósítjuk meg. Óvodánk az egészséges táplálkozás alapelveire a kiegészítő táplálék fogyasztására nagy hangsúlyt fektet. (különféle csírák, pelyhek, szezámmag, müzli, lenmag, snidling, méz stb. fogyasztása) b) Környezethigiéniára való nevelés: Óvodánk csoportszobai és udvari játékai is az egészségnevelést szolgálják, mint környezeti, tárgyi miliőben. Külön szerephez jut az óvoda tisztaságának, rendjének megteremtése, a feltételek biztosítása, amikor csak lehetséges a gyermekek aktív közreműködésével. A szabadban való tartózkodást: az egészségvédelem alapvető elvének és gyakorlatának tekintjük, ahol a környezetbarát eszközök alkalmazásával elősegítjük a pozitív érzelmi viszonyok kialakítását a környezethez, természethez. Szépítés, higiénia: szoros kapcsolatban áll egymással, nevelő hatásukat kölcsönösen erősítik. Odafigyelünk a berendezés, a dekoráció, színben, formában harmonizáló, nyugalmat biztosító hatására. Az élő virágok, akváriumok, terráriumok, aulai csobogó, udvari sziklakert, kerti tavacska, s a természetsarok szépségük mellett testi, lelki harmóniánkat is kedvezően érintik. c) Betegségek megelőzése Fertőző betegségek megelőzése: Az egyéni higiénés felszereléssel való tisztálkodást jelenti. Különösen a szezonális megbetegedések idején tartjuk fontosnak a fertőtlenítő eljárás betartására figyelmeztetni a gyermeket. Az alapvető fertőtlenítések szellőztetés, megfelelő hőmérséklet biztosítása mellett alkalmazunk aromaterápiát illóolajok párologtatását is. Csak egészséges gyermek látogathatja az óvodát, a gyermek óvodai gyógyszerelését nem vállalhatjuk. A prevencióval a gyermekek szervezetének edzését, ellenálló képességük növelését, a stresszhatások feldolgozására felkészítésüket, egészségben való megtartásukat célozzuk meg. Egyszerűbb rendellenességek megelőzése ill. korrekciója: Az egyszerűbb rendellenességek felderítésére, majd korrekciójukra a testnevelési foglalkozások és más tevékenységek során nyílik alkalom. Felismerőjük lehet az óvodapedagógus, de jelezheti szülő is. 14

15 Kondicionálás, testnevelés, testedzés, sportolás: A gyermekek testi képességének fejlesztését, - életkornak megfelelő terheléssel segíti a nagycsoportos torna, a vízhez szoktatás, amely kialakítja a gyermekekben a kondicionális és koordinációs képességeket. A felnőtt élet számára biztosítja az egészséget alapozó szokásrend kialakítását is. A gyermekek testi képességének fejlesztését szolgálja városunkban a vízhez szoktatás. Ahhoz hogy a kisgyermek szervezete el tudja viselni a környezeti stresszhatásokat, hogy alkalmazkodó képes legyen, szervezetét az időjáráshoz, a fizikai megterheléshez kondicionálni, edzeni kell, a szabad levegőn mozgásos tevékenységek végzésével, sétákkal, kirándulásokkal. Eddzük a gyermek bőrét a vízhez, levegőhöz, napfürdőzéshez, a nyári pancsolással, zuhanyozással. A szülőknek is ajánljuk a gyermekek hideg-melegvizes váltakozó zuhanyozását, mert valóságos "értorna" és a gyermeket ellenállóbbá, edzettebbé teszi. Ugyanakkor a gyermek központi idegrendszerét megnyugtatja, pihenteti, alvását is elősegíti. A nyári hőség enyhítésére csoportszobáinkban mobil ventillátorokat kapcsolunk be. Óvodánk udvarán a sok fából készült tornaszer, mászóka biztosítja a gyermekek testi fejlődését, mozgásuk összerendezettségét. A csoportszobában rendelkezünk néhány mozgási képességfejlesztő eszközzel, amelyek nagyon jól felhasználhatók terápiás célokra is, mint testtartásjavításra, izomerősítésre és mozgáskoordináció fejlesztésére. Baleset megelőzésre nevelés: Nem elég az egészséget edzeni, a váratlan balesetek megelőzésével védeni is kell. Éppen ezért felhívjuk óvodásaink figyelmét a balesetveszélyes helyekre, alkalmakra, de rávezetjük őket az ezt megelőző helyes magatartásra, viselkedésre. Ezt szolgálja a helyes közlekedésre való nevelési programunk is. Lelki egészségvédelem A higiénés nevelés speciális területe a lelki egészségvédelem. A gyermek szempontjából alapvető jelentőségű: - a gyermek biztonságérzetének megteremtése - a személyiség szabad kibontakozásának lehetősége - és a harmonikus társkapcsolat alakítás lehetősége Az óvónő oldaláról pedig: - az óvónő empátiás készsége - a feszültségek felismerésének képessége - a lelki vezetési készsége és - az egyszerűbb korrekcióra való felkészültség Egészséges életvezetés, érzelmi nevelés: Hibás viselkedési szokások megelőzését, idegrendszeri feszültségek, agresszivitás, nevelési hibák kiküszöbölését, javítását tartalmazza. A szokásbeli rendellenességek (ujjszopás, körömrágás stb.) pótcselekvések. Azt tapasztaltuk, hogy a szeretetteljes figyelmeztetés, lágy hangszín, simogatás hatására elmaradnak. A pszichomotoros rendellenességeknél (beszédzavarok, kapkodó cselekvések és túlmozgékonyság különféle fajtái) az okok feltárását orvossal, logopédussal végezzük. Valamennyi esetben a problémát a szülőkkel is megbeszéljük. Feszültség elhárítás: - A feszültséget keltő jelenségek kiküszöbölése és kompenzációja: Záloga a nyugodt miliő, az óvoda otthonosságának biztosítása. A gyermeki szervezet alkalmazkodó képességét megtámadó okokat mindenképpen igyekszünk kiküszöbölni. (zaj, hideg, meleg, párateltség egyhangúsága, változatlansága). 15

16 Az óvodában dolgozó felnőttek a gyermekkel nem csak szeretettel beszélnek, de szeretettel simogatnak is (testbeszéd-metakommunikáció jelentősége). Az óvodában tartózkodó valamennyi felnőtt és gyermek érzelmi kötödésének alapja: - az együttjátszás, egymás segítése, egymás érzelmeinek tiszteletben tartása, együttes élményszerzés, élményfeldolgozás, a gyermek szeretete, barátságos, kellemes hangulatú, kiegyensúlyozott pszichés klíma, amely nagyon kedvezően befolyásolja a gyermek teljes személyiségének fejlesztését, így egészségnevelését is. Szociálhigiénés nevelés Sok éve tapasztaljuk, hogy derűs légkörben a gyermek kreatívvá válik, nyitottá a feléje irányuló ismeretek iránt, az estenkénti feszültségeket könnyebben elviseli. Sok beszéltető játékhelyzetet biztosítunk, hogy a kommunikációs zavarokkal küszködő gyermekeknek segítsünk, beszédhibáikat korrigáljuk, úgyszintén a viselkedési rendellenességeket is. A szituációs játékokat, szerepjátékokat, a bábozást, dramatizálást, különféle beszélgetéseket, az óvó nénit, mint partnert a játékban, a feszültségoldás széleskörű lehetőségeinek tekintjük. Az óvónő első számú segítője az egészségvédelmi megvalósításban a gyermekorvos, az óvoda orvosa és a védőnő. A vizsgálatok az egészségnevelés jelentős alkalmai, itt tanulja meg a gyermek, hogy az orvostól nem kell félni. A szülők körében végzendő egészségnevelő munkánk célja a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása családon belül, a szülők korszerű egészségügyi ismereteinek bővítése és az óvoda, valamint a családi ház nevelési módszereinek összehangolása. A szülők egészségügyi tájékoztatása, pl. a faliújságon akár időszakos betegségek idején, ill. járványmentes időszakban. Ezzel már jelentős preventív intézkedést hajtottunk végre. Ilyen témáink, pl. a gyermekek helyes öltöztetése, levegőztetése, otthoni kiegészítő étkeztetés, korszerűbb, egészségesebb táplálkozás, láb-és testtartásjavítás lehetőségei otthon Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása A közösségi lét az ember számára életszükséglet. A közösségben való együttélés során szerezhetünk tapasztalatokat az igazságos, rendezett és felelősségteljes együttélés alapfeltételeiről és mindazokról a nehézségekről, amelyek mindezt jelentik. A mi óvodánk a szocializáció, a közösségi élet kialakításánál törekszik a biztonságos, nyugodt, félelemmentes, mindennapok biztosításával, a gyermek - gyermek, a gyermek - felnőtt közötti bizalomteljes kontaktus felvételre. A természetes szituációkban, a gyermekekkel és felnőttekkel való helyes viselkedés kialakítására az együttműködés, együttjátszás, együttdolgozás képességének kialakítására, gyakorlására. A konfliktusok kezelésére, demokratikus szabályok betartására. A nevelés folyamatában igyekszünk megértésre, toleranciára szoktatni a gyermekeket, A közösségi nevelés segíti, serkenti a szocializációt, amelyet - a családi és a bölcsődei szocializációra építve - az óvoda folytat és ezzel tovább szélesíti a gyermek bevezetését a társadalmi környezetbe. Szem előtt kell tartanunk az óvodáskorú gyermek jellemző sajátosságaként az érzelem-vezéreltséget. Akkor érezzük sikeresnek, ha: élmény gazdag mindennapok megteremtésével, változatos tevékenységek biztosításával olyan szociális képességekkel rendelkező gyermekeket nevelünk akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez. Alapvető nevelési feladatunk és magatartásformánk, hogy az óvoda minden dolgozója különös szeretettel, odafigyeléssel, megértéssel és türelemmel forduljon gyermekeink felé. Az új környezet elfogadásához az érzelembiztonság és a tevékenységszükséglet kielégítése segít, amelyben, tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, jogait. - Elegendő időt biztosítunk a beszoktatásra, beilleszkedésre. A gyermek behozhatja 16

17 - otthonról kedvenc játékszerét, illetve más tárgyat, amihez ragaszkodik. Lehetővé tesszük a szülővel együtt történő beszoktatást, akár egész napra vagy csak a nap egy bizonyos részére. Óvodánk nyitottsága nemcsak a beszoktatás alatt, hanem az óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába való betekintést. Úgy gondoljuk kezdettől fogva jelentős közösségformáló szerepe van az állandó személyes érintkezésnek, a kommunikációnak. A nevelés folyamatában az egyén és közösség nevelése szervesen összefonódik. A csoport az egyént, az egyén a csoportot gazdagítja. A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai csoportközösség. A felnőtt és gyermek között nem a feltétlen szófogadást tartjuk fontosnak: célunk a demokratikus partnerviszony kialakítása, amelyben a nyitott légkör, a demokratikus és szeretetteljes irányítás hatására a gyermek önálló, tenni akaró és döntőképes lesz. Társas - közösségi szokások alakítása, közösségi életre való felkészítés: Akkor érezzük sikeresnek, ha: - a gyermek - gyermek, gyermek óvodapedagógus - dajka viszonyában megmutatkozik a pozitív érzelmi töltés, attitüd erősítése. - a konstruktív, együttműködő társas kapcsolatok, az egészséges önérvényesítés. - a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó szokás-, szabályrendszert kialakítottuk, folyamatosan alkalmazzuk, így segítjük a gyermek beilleszkedését. Ezért feladatunk: - mindig határozottan, barátságosan, szeretetteljesen és őszintén forduljuk a gyermekek felé - igyekszünk megértők és toleránsak lenni, mert csak ennek alapján értékelhetjük helyesen a gyermekeket - törekszünk arra, hogy a gyermekekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve bánjunk - szokás és normarendszerünk megalapozását az óvoda mindennapjaiba fokozatosan építjük be. - a gyermeket segítjük abban, hogy óvodáskor végére a helyesen kialakított szokások a gyermekek természetes igényévé válnak - elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat - ezeket önként vállalják. A közösség számára végzett hasznos munka iránt felkeltjük az érdeklődésüket, pl. naposságnál. - közös élmények, közös tevékenységek, közös együttlétek megteremtése - engedjünk teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek A közösségi életre felkészítés tartalma: Érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő képességek megerősítésének segítségével: - a baráti kapcsolatokat alakítjuk, erősítjük - minden gyermek találja meg helyét és szerepét a csoportban A szociális érzékenység kialakításával segítjük a különbözőségek elfogadását, tiszteletét. A társas együttélés alábbi alapvető szabályait megismertetjük és gyakoroltatjuk. - egymásra figyelés, egymáshoz való alkalmazkodás, egymásnak való segítés - együttérzés - illemszabályok. Ezt segíti a szülőkkel közösen megalkotott Pitypangos Illemkódex is. A gyermekek helyes erkölcsi tulajdonságait alakítjuk, a saját élethelyzeteikben való tapasztalással, a pedagógus személyes példaadásával: - jó rossz felismerése 17

18 - őszinteség, igazságosság, igazmondás - felelősségvállalás, gyengébb védelme, segítése Olyan érzelmi, akarati, erkölcsi tulajdonságok fejlesztését tartjuk fontosnak, amelyek segítségével elérjük, hogy a gyermekek tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben található jóra, szépre és tiszteljék, becsüljék azt. Megfelelő szakemberek közreműködésével szükség esetén, - viselkedési, beilleszkedési nehézségek - speciális fejlesztést biztosítunk. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A beszéd az, ami az emberek lelkét összeköti. Bródy Sándor Akkor tartjuk sikeresnek, ha: - a gyermek sokoldalú érdeklődését felkeltettük, kíváncsiságát, felismerési vágyát kielégítettük. Olyan változatos tevékenységeket biztosítunk, amelyeken keresztül a gyermek a természeti és társadalmi környezetéről minél többoldalú tapasztalatokat szerezhet. Szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével megalapozzuk a szülőföldhöz való kötődést. - Olyan lehetőségeket kínálunk a gyermek számára, amelyben olyan szituációkat él át, ahol megismerheti a felfedezés, a kutatás örömét. Feladatunk: - A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosításával a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, illetve bővítése. - Miközben sokat beszélgetünk a gyermekekkel, kérdezünk, meghallgatjuk, válaszolunk kérdéseikre, az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása mellett a gyermeki kreativitás és értelmi képességek fejlesztésére törekszünk. (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) - Tehetségek felkutatása, kibontakoztatása a gyermek képességének megfelelő területen, a szülői házzal karöltve. Helye a nevelési folyamatban: Az emberek közötti kommunikációnak és a szociális kapcsolatok kiépítésének legfontosabb eszköze az anyanyelv. Anyanyelvünk sokrétű jelrendszer, melyet az óvodában a gyermekek sokféle tevékenység közben sajátítanak el, az óvodai élet minden mozzanatában, a nevelés egész folyamatában. A beszéd és a gondolkodás szoros kapcsolatban áll egymással, fontos tehát a gyermekek anyanyelvi fejlesztése, mert, ezáltal nemcsak jobban és tisztábban fognak beszélni, hanem fejlődik a gondolkodásuk is. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyermekek biztonságérzete, gazdagodnak ismeretei. Akkor tarjuk sikeresnek, ha: - a gyermekek szívesen, örömmel beszélnek, kezdeményezők a beszélgetéseknél, - önkifejezésük biztos, gondolkodásuk fejlődik a beszéd által, - szépen, tisztán, jól artikuláltan beszélnek, - aktív szókincsük bővül, - igényesen tudnak kommunikálni. Feladataink: - érthető, szép, kifejező beszéd készségének alakítása, 18

19 - - anyanyelvünk szépségének, kifejezőerejének megláttatása, a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve. Biztosítjuk a gyermekek változatos tevékenységét, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. helyes nyelvhasználattal a biztonságos önkifejezés megalapozása, a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. helyes légzéstechnika elsajátíttatása játékos feladatok végzésével. Tartalma: Az anyanyelvi programot minden tevékenységi szinten - játék - munka tanulás- igyekszünk megvalósítani a komplexitás elvének érvényesítésével nyelvi, irodalmi, zenei anyag színesítésével, szóbeli és mozgáshoz kötött cselekvések beiktatásával, nyelvi játékok, feladatok megoldásával. - A játékos helyzetekkel a gyermekeket vidám, önfeledt kitárulkozásra, beszédaktivitásra késztetjük. Tanulási folyamatoknál is előtérbe helyezzük a szóbeli megnyilatkoztatásokat a feladatlapok helyett. Valljuk, hogy a feladatlapok gátolják a beszédet, ami a kommunikációs képességek fejlesztésére is negatívan hat. A mennyiséget, az időtartamot mindig az adott helyzet, az alkalom és a gyermekek érdeklődése határozza meg. A család, a környezet megismeréséből indulunk ki és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül fejtjük ki a hatását. A fejlesztést a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve tervezzük. A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése játékos formában történik. - A beszéd formai oldalának fejlesztése: a beszédképzés, a hanghallás, a ritmus, a szünet, beszédszervek fejlesztése, hangmagasság - hangmélység, artikuláció, hanglejtés, hangszín, hangsúly megfigyelése. - A beszéd tartalmi jegyeinek fejlesztése játékos formában: szókincsbővítés, szövegmondás, önálló szöveg, - mondatalkotás, kérdés-felelet játékok, relációs szókincs fejlesztése (matematika, vizuális nevelés, testnevelés-foglalkozásokon főként), dramatizálás, bábozás, mesefeldolgozások, metakommunikáció fejlesztésén keresztül történik. Az óvodapedagógus feladatai: Az anyanyelvi fejlesztés terén ahhoz, hogy bármit is el lehessen kezdeni, meg kell nyerni a gyerekeket: biztonságérzetet, bizalmas légkört kell teremteni, hisz a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja a jó, oldott csoportlégkör. - Olyan érzelmileg gazdag, beszélő környezet, légkör kialakítása, amelyben szívesen beszélnek, kitárulkoznak a gyermekek. - Őszinte, érdeklődő meghallgatás és segítségnyújtás a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartására, ösztönzésére. - Mivel minden gyermek beszédét meghatározza a család kultúrája, az otthoni nyelvi környezet, nekünk óvodapedagógusoknak kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekek egyéni képességeinek megismerése után ezekre építve kezdjük el a fejlesztést. - Biztosítani kell, hogy nyugodt légkörben, minden gyerek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. - Minden napnak legyen egy olyan nyugodt időszaka, amely jó hangulatú együttlétet, a közösségi érzések felerősítését, a nyugodt beszélgetést biztosítja. 19

20 - - Dicsérettel, buzdítással a gyermekek beszédkommunikációs kedvének fenntartásával serkentjük őket a beszédre, nem vesszük el a kedvüket az állandó javítgatásokkal, figyelmeztetéssel. Azoknál a gyermekeknél, akik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzdenek, logopédus segítségét kérjük. 4. Tevékenységi formák 4.1. Játék A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek zavartalanul ki kell elégülnie. Megítélésünk szerint a játék helye a nevelési folyamatban: Minden egészséges kisgyermek, amikor csak teheti, játszik. Mivel a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, személyisége alakulásának fontos tényezője, ezért nagyon odafigyelünk a játékidő védelmére. A játék, mint a kompetencia alapú nevelés egyik eleme kimondja, hogy a JÁTÉK a gyermek legelemibb szükséglete, létformája. A gyermek napi 7-9 órányi játékszükségletét ki kell elégíteni! Ezáltal a játék - a megtapasztalás, - az élményforrás, - a személyiség fejlesztés színtere, és - a tanulás, a készség, képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A játék éppen ezért az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, semmi mással nem helyettesíthető, a tevékenység öröméért végzett, spontán és önkéntes, élményt adó tevékenység. Játék útján tanul meg a gyermek ismerkedni a világgal, tárgyakkal, azok tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, gyarapítja értelmi erőit, általa ügyesedik, fejleszti manuális készségét. Tág teret biztosít a kreativitásnak. A játékban gyakorolja a gyermek folyamatosan az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést. A játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze. A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, amelyek a "mi tudat" létrejöttét erősítik. Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív érzelmek. A szabadban történő játékoknál kihasználjuk az évszakok adta lehetőségeket. A játék áthatja az egész óvodai nevelőmunkát. 20

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért!

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért! SZÁZHALOMBATTA ÖNKORMÁNYZAT PITYPANGOS ÓVODA Liszt Ferenc stny. 6. 2440 OM azonosító:032788 Telefon 06-23/355-038, 06-23/358-533 Fax 06-23/358-533 email: pitypangos@mail.battanet.hu Tevékenyen az egészségért

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben