NEVELÉSI PROGRAM HÉT FENYŐFÁK VIDÉKE. Fenyves Óvoda Pedagógiai Program május 23-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEVELÉSI PROGRAM HÉT FENYŐFÁK VIDÉKE. Fenyves Óvoda Pedagógiai Program 2011. - 2011. május 23-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -"

Átírás

1 Fenyves Óvoda Pedagógiai Program HÉT FENYŐFÁK VIDÉKE május 23-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - NEVELÉSI PROGRAM SZENTGÁL, 2010.

2 1. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI BEVEZETŐ Gyermekkép FELADATOK ÉS CÉLOK AZ ÓVODA VILÁGÁBAN Az óvoda nevelési céljai és feladatai Az óvodai nevelés alapvető keretei Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Az óvoda személyi feltételrendszere Az óvoda sajátos arculata Óvodánk természeti és társadalmi környezete Az óvoda épülete és főbb jellemzői Az óvodánk tárgyi és dologi feltételei A szülők elvárása az óvodával szemben Az óvoda csoportszerkezete Az óvodai élet megszervezése AZ ÓVODAI ÉLET, TEVÉKENYSÉGI FORMÁI A játék Tanulás Környezeti nevelés Mese, vers Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játékok Mozgás Szabad játékban Mozgásfejlesztés az irányított mozgásos játékban Az óvoda munka jellegű tevékenységei AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI

3 6. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Óvoda - család Kapcsolat külső intézményekkel. 7. SAJÁTOS FELADATOK Gyermekvédelem az óvodában Szervezetekkel való együttműködés. Gyermekvédelmi törekvéseink A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése Logopédia Népi gyermekjáték és tánc MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ ÓVODÁBAN Az óvoda irányítási rendszere, szervezeti felépítése Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének, és ellenőrzésének értékelése Az óvodai csoportok ellenőrzési és értékelési rendszere Az óvoda nevelési programjának értékelése ÓVODA- ISKOLA ÁTMENET Iskolába lépés lélektana Iskolaérettség TERVEZÉS, PEDAGÓGIAI ADATKEZELÉS Dokumentációk és azok vezetése A tervezés dokumentációi 11. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK FELHASZNÁLT IRODALOM MELLÉKLETEK. 3

4 1. Az óvoda jellemző adatai. AZ ÓVODA, mint tagintézmény HIVATALOS ELNEVEZÉSE: FENYVES ÓVODA AZ ÓVODA SZÉKHELYÉNEK PONTOS CÍME, TELEFON SZÁMA: 8444 SZENTGÁL, ÓVODA U. 9. T. 88/ AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 1 4 CSOPORT A PROGRAM NEVE: HÉT FENYŐFÁK VIDÉKE A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: szeptember 1.-től hatályos. AZ ÓVODA FENNTARTÓJA, CÍME, TELEFONSZÁMA: Szentgál Község Önkormányzata, 8444, Szentgál Fő u / szeptember 1-jétől hatályos módosítás. 4

5 1. 1. BEVEZETŐ Nem kisebb feladatra vállalkozott óvodánk nevelőtestülete, mint ma Magyarországon számos óvoda is, hogy a saját helyi óvodai nevelési programját elkészítse. Félve néztünk a munka elé, mert éreztük, és tudtuk, hogy nem lesz könnyű feladat megfogalmazni és leírni mindazt a gyakorlatot, szakmai tudást, ami a mindennapjainkat jellemzi. Az itt leírt gondolatok több éves küzdelem, pedagógiai munkánk eredménye. E nevelési folyamat elindítója az Óvodai nevelés játékkal, mesével című óvodai program volt, ugyanakkor figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, mely tartalmazza azokat a rendelkező elveket, amelyek alapján létrejött az azonosság és emellett törekszik a sokszínűségre is. A helyi nevelési programunk sajátossága, hogy igyekszik kielégíteni a helyben élő emberek igényeit és törekszik a hagyományok tiszteletben tartására. Gyermekközpontú, mert érzelmi biztonságot, szabad, nyugodt légkört iparkodunk a ránk bízott gyermekek fejlődéséhez biztosítani. Napirendünk folyamatossága lehetőséget nyújt az egyéni igények, szükségletek kielégítésére. Különös hangsúlyt fektetünk a játékra, amely a 3-7 éves korosztály mással nem pótolható, legfontosabb személyiségformáló eszköze. Alapfeladatunk továbbá a pszichés fejlődési zavara miatt a nevelési tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek, mozgás és látássérült tanulók, integrált óvodai nevelése a többi kisgyermekkel együtt. Nevelőtestületünk részt vállal a gyermekek gondozásában, nevelésében, de nem akarunk gyors, végleges eredményekkel dicsekedni. Tudomásul vesszük, hogy kisgyermek korban sok minden elkezdődik, de semmi nem fejeződik be. E gondolatokkal ajánljuk programunkat az óvodában folyó nevelőmunka iránt érdeklődőknek, különösképpen a hozzánk forduló szülőknek, akik ránk bízzák gyermeküket. Nem utolsó sorban, köszönöm az óvoda valamennyi óvónőjének, akik segítettek és részt vettek a program elkészítésében. Rajkiné Varga Henriett óvodavezető 5

6 1. 2. Gyermekkép Az ember gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerülve a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. A gyermeket leginkább a frissen felbukkanó forrásvízhez tudom hasonlítani. Magában rejti: mind azt a titkot, amit a világmindenség, s annak kialakulása, mind azt az erőt, amit a föld mélye, a mindenné válás lehetőségét, a megismételhetetlen, mással nem helyettesítő egyediséget és aktivitást. S ahogy a forrás tisztavizű, a közvetlen környezetét tápláló folyóvá duzzadhat, amely hosszú utat bejárva egybeolvad a tengerrel, frissítve annak vizét, ugyanúgy elhalhat egy pocsolyában, összegyűjtve, megfertőzve a világ szennyével. A mindenné válás lehetőségét a környezete teljesítheti be, vagy szabhatja nagyon szűkre. A gyermek tisztán, kiszolgáltatottan, nyílt szemekkel, gyermeki naivsággal születik a felnőttek világába. Az esetek döntő többségében ez a világ arra tanítja meg, hogyan tud benne élni. Elfogadja, megtanulja a felnőttek szabályait, életritmusát, életfelfogását. S egyre inkább egy kiszolgáltatott lény életét kezdi élni. Pedig meg kellene őrizni a gyermeki mosolyt, a bizalmát. Arra kellene törekedni, hogy megismerhesse önmagát, önmaga lehetőségeit, és olyan erő birtokába kerüljön, amely képessé teszi önmaga megtartására, megvalósítására. Tanulja meg, hogy az alkalmazkodás nem jelent ugyanolyanná válást, a tömegbe való beszürkülést. Egy közösség akkor jó, ha színes. Van benne fekete, szürke, de van benne nap sárga, égszínkék, ibolya, piros és almazöld. Az igazi szeretet segíti a gyermek önfejlődését, felszínre hozva önmaga értékeit, képességeit, s annak kiteljesedését szolgálja. Megtanítja elfogadni másokat és önmagát. 6

7 Az a gyermek, aki az én gyermekképemben él: állandóan mozog. Mindent kipróbál. Megmássza a fát, a hegyet és annak tetejéről a csillagokba vágyik. Állandóan cseveg. Kérdez és meghallgat. Mindenről van kérdése, mindenről van véleménye. Hiszi, hogy lehet jóságos tündér vagy szuperman. Csodálattal tekint a világra, annak minden természetes elemére. Hiszi, hogy mindennek, ami a világra jött, helye és szerepe van, s ebben megvan a maga helye is. Aprócska kezével védi a nap melegét, a bimbózó növényt, a szárnybontogató állatot. Felemeli az elesettet, mosolyával derűt fakaszt. Kifogyhatatlan kacagása elhallik mindenhova és békével, örömmel fertőz. S kér, ha szükségét érzi, mert tudja, hogy kérhet, és kérni jó. S ad, ha szükségét érzi, mert tudja, hogy adhat, és adni jó. Erre a gyermekre hat a világ, s ez a gyermek hat a világra. Ez a gyermek tud akarni, harcolni, de képes fejet hajtani mások igazsága előtt. Tud együttörülni, és sírni, ha kell. S ez a gyermek értelmet tud adni az életnek, s munkának, a pihenésnek, a hivatásnak. S nekem csak annyit kell tennem, hogy ez a gyermek gyorsan sokszorozódjon. (Szűr Gézáné) 7

8 2. Feladatok és célok az óvoda világában Az óvoda nevelési céljai és feladatai. Az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével: - Az egész óvodai élet kialakítása, és megszervezése folyamán cél a gyermekközpontúság megvalósítása, amely a környezetünk formálásától, az eszközeink, tárgyaink kiválasztásáig, a napirendünkben tevékenységeink megszervezésében, munkarendünkben jelen van. - További célunk a természeti, és társadalmi környezetünk nyújtotta lehetőségek gazdag tárának kihasználása. Óvodánk környezetében található természeti, társadalmi értékek, szokások, hagyományok megismerése, beépítése programunkba, a mindennapi játékon keresztül. - A szociális hátrányokból adódó különbségek kompenzálása szokásaink alakítása és megszilárdítása során. - Az esélyegyenlőség javítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szegregációjának csökkentése. - Célunk az embernevelés a kisgyermekkor pszichofizikai lehetőségei között. Programunkkal az életre neveljünk, és azon belül segítsük, hogy a gyermekek egy jól megélt, teljes és igazi kisgyermekkor után kezdjék el az iskolai tanulást, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával: Elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkör kialakítása. Az óvónő- gyermek, gyermek-dajka, a gyermek- gyermek közötti kapcsolatok viszonyában pozitív töltés jellemezze az együttműködő társas kapcsolatok kialakulását. Változatos tevékenységek biztosítása, a gyermekek életkori sajátosságaira és természetes kíváncsiságára építve. A gyermekek én tudatának és szociális érzékenységének alakítása. A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. A gyermekek gondozása, testi- lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. A gyermekek egészségének védelme és edzése, óvása és megőrzése. Az egészséges életmód szokásainak megőrzése és alakítása. Annak a lehetősége, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Önállóságra, az alkotó- képességek szabad kibontakoztatására szoktatás. Anyanyelvi nevelés. Az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása. Olyan tulajdonságok kialakítása, mint az együttérzés, alkalmazkodás és egymás segítése. A gyermeki társas szükségletek kielégítése, az alkalmazkodás és a tolerancia képességeinek alakítása. 8

9 1. 2. Az óvodai nevelés alapvető keretei. Az egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Értelmi fejlesztés megvalósítása Az egészséges életmód alakítása. Cél: Az egészségkultúra megalapozása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. Feladat: - A gyermek gondozása, testi szükségletének, mozgásigényének kielégítése - A gyermek egészségének védelme, óvása, megőrzése, edzettségének elősegítése. - A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges, biztonságos, esztétikus környezet megteremtése. - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. - Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve- prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. - A gyermek testi képességeinek segítése. - A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. - A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. A fejlődése várható eredménye óvodáskor végén: önállóan, helyesen mos kezet önállóan használja a WC-t önállóan mos fogat, a fogápoló szereket rendben tartja szokásává vált a rendszeres gondos tisztálkodás önállóan, szükség szerint használja a zsebkendőt megfelelő sorrendben, önállóan öltözködik, vetkőzik ruháit gondosan összehajtja, szekrényében rendet tart esztétikusan terít kultúráltan étkezik, evés közben halkan beszélget helyesen használja az evőeszközöket 9

10 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása. Cél: A gyermek egyéni tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása, a közösségi normák tiszteletben tartása, a másság elfogadása. Feladat: - Szeretetteljes, családias, érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése. - Kapcsolatteremtő, kapcsolatmegtartó képességek formálása a társas együttélés során. - A gyermekek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatainak kialakítása társaival és az őt körülvevő felnőttekkel. - A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését. - A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását erősítését, az interkultúrális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. - Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én tudatának alakulását, engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. - A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, és elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakember közreműködésével. A fejlődése várható eredménye óvodáskor végén: ragaszkodik az óvodájához, társaihoz, a csoportban dolgozó felnőttekhez igényévé válik a helyes viselkedés, a szabályok betartása, amelyre társait is figyelmezteti képes figyelmesen meghallgatni társait és a felnőtteket szívesen segít társainak és a felnőtteknek kialakul az együttműködés képessége konfliktushelyzetben társaival próbál kompromisszumot kötni, megoldást keresni érdeklődik társai iránt igényévé válik a közös tevékenységekben való részvétel az alapvető udvariassági formákat betartja elfogadja és tolerálja társait 10

11 A társas kapcsolatokban érvényesülő elvek Felnőtt- gyermek - érzelmileg próbálja megérteni a gyermeket - a gyermek testi, lelki épségére károsan ható tevékenységeket nem fejt ki - modell szerepe révén példát ad a szereteten és elfogadáson alapuló magatartásra - parancsolás helyett kér, kérdez - a gyermek tevékenységéhez határokat megjelölve, szabadságot biztosít - a konfliktust megbeszéli, oldja a feszültséget, erősíti a gyermek felelősségérzetét - a gyermek pozitív énképét erősíti, a sikertelenséget segíti elviselni - kívánságát, elvárásait, egyértelműen, világosan fogalmazza meg - kompromisszumkeresésre törekszik - választási lehetőséget ad, hogy a gyermek önálló döntést hozhasson, és képessé váljon a változásra - a veszélyeket, problémákat félelemkeltés nélkül mondja el - a gyermek értékelése során gazdag eszköztárat alkalmaz Gyermek- gyermek - elfogadja a másik gyermek különbözőségét - tiszteletben tartja a másik gyermek egyéniségét - udvarias, odafigyel társára, meghallgatja öt - érzékeny társa problémájára, segítőkész, empatikus - önérvényesítő törekvése nem sérti társa személyiségét, és nem keresztezi az ő hasonló törekvéseit - nem él vissza testi erejével, nem fölényes - egészséges versengés alakul ki a csoport tagjai között - ha a helyzet megkívánja, együttműködik és alkalmazkodik - őszinte társaihoz - igazságosságra törekszik Felnőtt- felnőtt - kapcsolatai egyenlők, nem tesz különbséget - a kapcsolat alapja a kölcsönös megértés, bizalom, megbecsülés, korrektség és őszinteség - kerüli a bántó megjegyzéseket, minősítéseket, hibáztatást - a másik fél egyéniségét tiszteletben tartja, elfogadja akkor is, ha az különbözik az övétől - a beszélgetések során elhangzott magán jellegű információkat titokban tartja - együttműködésre képes - érdeklődik kollégája szakmai munkája iránt, megosztja tapasztalatait - nyitottan fogadja mások véleményét, tolerálja akkor is, ha az övével ellentétes - kiáll a kollégája mellett, amíg annak szakmai hibája nem bizonyított 11

12 Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Cél: Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy érzékszerveik útján az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetet tapasztalati síkon megismerjék, és az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket észrevegyék Feladat: - az értelmi képességek valamint a kreativitás differenciált fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembe vételével - a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezése - az ismeretek bővítése a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve változatos tevékenységek biztosításával, ezeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő világról. A fejlődése várható eredménye óvodáskor végén: Az iskolába készülő gyermekek már tudják vágyaik teljesülését késleltetni, mivel csökken a viselkedés érzelmi indulati vezéreltsége. Gondolkodásukat, még a szemléletesség uralja, de megjelennek már a fogalmi gondolkodás jelei. Elemi szinten tájékozódnak az emberi kapcsolatokban, térben, időben, a dolgok történések ok- okozati rendjében. Képessé válnak az emberi együttélés lényeges szabályaihoz igazodni. A nagy és kismozgásaik összerendezettebbé válnak. 12

13 Kiemelt nevelési feladat: anyanyelvi nevelés Cél: A gyermek beszédfelfogásának, szóbeli reprodukálásának, kommunikációs képességének és beszédkultúrájának fejlesztése, javítgatás elkerülésével. Feladat: - a gyermek beszédfejlettségének felmérése - aktív, passzív szókincsbővítés a tevékenységek során - a társakkal való kapcsolatteremtés segítése az egyéni szükségletek alapján - a gyermeki személyiség fejlesztése az udvarias beszédkultúra alakításával - differenciált fejlesztés az anyanyelvi játék során - együttműködés a családdal a megfelelő viselkedéskultúra elsajátításának segítése érdekében - szükség esetén logopédiai segítségnyújtás - az anyanyelv megbecsülésére, szeretetére nevelés A fejlődése várható eredménye óvodáskor végén Szívesen beszél Folyamatosan, összefüggő mondatokban fejezi ki magát. Beszédét metakommunikációs eszközökkel színesíti Használja a beszédhelyzeteknek megfelelő beszédfordulatokat Udvariassági kifejezéseket használ helyesen használja az alapvető névutókat helyesen használja az igeidőket megfelelő beszédfegyelemmel rendelkezik olyan szókinccsel rendelkezik, mely lehetővé teszi gondolatainak érthető kifejezését beszéde tagoltsága megfelel anyanyelvünk követelményeinek 13

14 3. Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvoda személyi feltételrendszere. Óvodánk befogadóképessége 100 fő. Az óvodai alkalmazottak száma: 16 fő A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak: 8 fő Az óvoda dolgozói. Jelenleg (fő) A program megkívánta módosítás Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma Gimnáziumot Szakközépiskolát végzett főállású óvónők száma Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák, gondozónők száma Pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű főállású dajkák száma Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállásúak száma Egyéb foglalkoztatott részmunkaidőben foglalkoztatott száma munkakörben főállásúak Az óvoda pedagógusai, dolgozói egyéb szakképzettsége. 1 fő- C kategóriás néptánc oktatói képesítés. 2 fő szakvizsgázott pedagógus Óvodánk négy gyermekcsoportjában az óvodavezetővel együtt- nyolc óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Többségük helyi lakos, így a falu szokásait, sajátosságait jól ismerő emberek. A nevelői közösség alakulása szempontjából meghatározó, mert kialakulóban van egy szakmai mag, amely az állandóságot és a folytonosságot biztosítja az óvoda szakmai fejlődésében. A nevelőtestületben egyidejűleg jelen van a hagyományos óvodai gyakorlaton felnőtt óvónők tapasztalata, és a friss diplomával megszerzett korszerű óvodapedagógiai szemlélet. E két fontos elem ötvözése folytán az óvodában dolgozó valamennyi óvónő magáénak vallja a játék fontosságát. A gyermekek fejlesztése során szívesen építünk a spontán játékban rejlő tapasztalatszerzésre. Vonzódunk a természetes anyagokhoz, ezáltal kreatívabbak, ötletgazdagabbak vagyunk szeptember 1-jétől hatályos módosítás szeptember 1-jétől hatályos módosítás. 14

15 Érdeklődünk a népi hagyományok iránt, amely egyik avatott ismerője a néptánc oktatói képesítéssel rendelkező óvónőnk, illetve egy jelenleg oktatói szakvizsgát végző óvónőnk. A nevelőtestület további szakmai, pedagógiai fejlődése értelmében nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre és a továbbképzésre. Ezért célunk a diploma megújítások, szakvizsgák szorgalmazása, a Megyei Pedagógiai Intézet kínálta továbbképzésekbe történő bekapcsolódás, illetve helyi továbbképzések szervezése. A helyi programunk beválása érdekében mélyebb ismeretek szükségesek a gyermeklélektan, játékpszichológia, családpedagógia terén. Az MPI által kínált személyiségfejlesztő tréningek segítik óvónőink fejlődését a problémaérzékenység, konfliktus kezelés terén. Tervezzük a környező települések óvodáival történő együttműködést, fórumokat.pl. egy egy nevelési terület tapasztalatainak megbeszélése, amely kapcsolódik az intézmény továbbképzéseihez. Formálódó szakmai munkaközösségünk az a műhely, amely az évenként meghatározott nevelési feladataival kapcsolódik a helyi programunk céljainak kimunkálásához. Továbbá lehetőséget teremt az egy- egy nevelési területen történő elmélyülésben. A közös csoportlátogatások óvónőink megfigyelő, elemző, értékelő pedagógiai szemléletének fejlődését segíti. A biztonság és az állandóság megvalósításánál programunkban az óvónők között a havi, max. heti váltásokat tartja nevelőtestületünk elfogadhatónak. További szempontunk, hogy legyenek képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni. A nevelői magatartásnál a meleg- engedékeny attitűdöket alkalmazzuk szívesebben. A nevelőmunka alkotó tevékenység, ezért fontosnak tartjuk a demokratikus nevelői alapviszony létrehozását, amely a nevelő és a gyermek szabadságérzetét növeli. Elveink közé tartozik a kultúrált, ráfigyelő nevelői magatartás, amely a gyermek számára utánozható példa intelligenciájával, anyanyelvi kultúráltságával. Ezáltal ízlése, mozdulatai, arca, keze, beszéde eszköz a nevelésben nemcsak a gyermekek, a családok felé is. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvónőink foglalkoznak a gyermekekkel, érzelem gazdag derűs légkört biztosítva. A munkarend kialakításánál fontos szempont, hogy minél több legyen a csoportokban az átfedési idő, amit a gyermekek egyéni fejlesztésével töltenek. Fontosnak érezzük a felnőttek elfogadó szeretetén alapuló magatartását. Ezt a szemléletet a gyermekekkel foglalkozó valamennyi felnőttől elvárjuk. A dajkai feladatok ellátásánál fontosnak tartjuk a nevelőmunkát segítő, csendes, tevékenykedő, gondoskodó magatartást. A nevelőmunka hatékonysága érdekében az elkövetkező időben nagyobb gondot fordítunk arra, hogy az óvónők és a dajkák a közösségi élet, és az egészséges életmód szokásainak megtervezésekor és megvalósításakor jobban együttműködjenek. Nevelőmunkánkban központi helyet kap óvodánk udvara, ennek esztétikumára és folyamatos ápolására nagy gondot fordítunk. Az óvodánkban a gyermekek logopédiai korrekcióját és egyéni fejlesztését heti hét órában szakember látja el szakszolgálat keretében. Óvodánk saját főző-konyhával rendelkezik. A konyha működését szakács irányítja, az élelmezésvezetővel együtt. Ezáltal étrendünk összeállításánál fő szempont az egészséges táplálkozás és a korszerű konyhatechnika megvalósítása május 01.-től konyhánk HACCP rendszer szerint működik. Fontosnak tartjuk, hogy a közösség valamennyi tagja felelősséget vállaljon a kitűzött célok és feladatok megvalósításáért. 15

16 3. 2. Az óvoda sajátos arculata Óvodánk természeti és társadalmi környezete. Szentgál a Bakony szívében, a róla elnevezett Szentgáli- medencében fekszik. Nagyrészt erdős hegyek veszik körül. Erdeiben még ma is sok a vad. A védett tiszafás egyedével Európában egyedülálló. Ezen kívül még bükk, tölgy, kőris, fenyő található, valamint réti növények, gyógynövények és sokféle gomba. A falu lakossága 2900 fő. Az itt élő emberek ma is főleg mezőgazdasággal foglalkoznak. Nagy múltra tekint vissza a vadászat, és az állattenyésztés. Most is megtalálható a gazdaságokban a sertés a juh és a szarvasmarha. A kárpótlással visszakapott földek egy részét a gazdák művelik, a többit bérbe adják. Sokan ingáznak a környező településekre, Herendre a Porcelángyárba és a veszprémi ipari létesítményekbe. Egyre nagyobb a munkanélküliek száma. A településen a bútorkészítő KFT-n kívül meghatározó kenyeret adó munkalehetőség nincs. A község híres szülötte dr. Lőrincze Lajos nyelvészprofesszor. Szülőházának megvásárlásával, és felújításával szeretne a település emléket állítani. A faluban az idős emberek, forrásgyűjtők, valamint az újonnan alapított Táltos művelődési iskola őrzik a régi hagyományokat, és e szokások felelevenítésében az óvoda is nagy szerepet vállal óta működik a Pávakör, amely helyi gyűjtésű bakonyi pásztor és betyárdalokat énekel. Tamás Károlyné, Vilma néni a falu életét, a gyermeki élettel kapcsolatos szokásokat írásba foglalta és a Veszprémi Megyei Múzeum Baráti Köre kiadványaiban közzétette Az óvoda épülete és főbb jellemzői. Óvodánk e falusi környezetben nagy udvarral körül ölelve, a település közepén található. Óvodánk két telephelyen működik, az általános iskola tagintézményeként. 1. Telephely: Szentgál, Óvoda u. 9. Hrsz: 704 Udvar, játszótér területe: 3690, 5 négyzetméter Beépített terület: 403, 5 négyzetméter Az óvoda épületének kora: 39 év Állapota: újszerű Bővítés ideje: Komfort fokozata: összkomfortos - Központi fűtéses: gáz üzemű kazán - Kiépített vízellátás vízvezetékes - Szennyvízelvezetés módja: kiépített csatorna - Világítás módja: neoncsöves Csoportszobák: Száma: 3 Méretük: 50, 2 négyzetméter, férőhelyek száma: 75 fő Csoportszobák funkciója: napi tevékenységek, étkeztetés és alvás helyéül szolgálnak. Minden csoporthoz külön öltöző és mosdó tartozik (3 WC és 3 mosdó). 16

17 Bár minden csoport rendelkezik külön mosdóval és öltözővel, e helyiségek méretei szűkösek. Nem csoportterem típusú helységek: - Óvodánknak tornaterme nincs. - Nevelői szobával nem rendelkezünk (beteg gyermek számára) - A foglalkozási eszközök elhelyezésére szolgáló raktárhelyiséggel nem rendelkezünk. - Főzőkonyha a hozzá tartozó raktárhelyiségeivel. - Öltöző helyiségek, technikai dolgozók, és az óvónők részére. Az óvoda udvara: Gyepesített udvarral rendelkezünk. Az udvari élet biztonságosabbá tételéhez a kültéri játékok folyamatos cseréjére, és felújítására van szükség. A homokozók rendbetételére, valamint az udvari árnyékolás megoldására még források szükségesek. Szülői segítséggel és pályázati pénzekből fa játékokat telepítettünk a mozgásfejlesztés illetve az udvari szerepjáték bővítésére. 2. Telephely: Szentgál, Fő u. 46. Hrsz. 78 Udvar, játszótér területe: 431 négyzetméter Beépített területe: 321 négyzetméter Az óvoda épületének kora: Ez az épület nem óvodai célokra épült, átmeneti szükségmegoldásként lett e célra kialakítva. Komfort fokozata: összkomfortos - Központi fűtéses: gáz üzemű kazán - Kiépített vízellátás: vízvezetékes - Szennyvízelvezetés módja: kiépített csatorna - Világítás módja: neoncsöves és hagyományos csillár Csoportszobák: Száma: 1 Mérete: 50 négyzetméter, férőhelyek száma: 25 fő Eredetileg két helységből állt, amelyet egybenyitottunk, hogy az óvodai funkciónak jobban megfeleljen. Speciálisan kialakított mosdó és WC.( 3 WC és egy mosdó, ami felújításra szorul) Nem csoportterem típusú helységek: - A közlekedő szolgál a gyermekek öltözőjéül. - Tornaterem nem áll rendelkezésre. - Szertárnak, raktárnak kialakított helység jelenleg van. Az óvoda udvara: A gyermekek számára biztonságos játszó területet alakítottunk ki, földmunkával, gyepesítéssel, kerítésépítéssel és fa játékok telepítésével. 17

18 Az óvodánk tárgyi és dologi feltételei. - A nevelőmunkát segítő játékok és eszközök jelen állapotban kielégítők, melyet részben önkormányzati, szülői támogatásból, (SZM rendezvények bevételei), illetve külső támogatók, (cégek, vállalkozók, vállalatok), adományaiból, valamint pályázatokon nyert pénzforrásokból vásároltunk, részben, pedig óvónőink és karbantartónk saját készítésű eszközeiből tevődik össze. - A fogyó eszközök folyamatos pótlására van szükség!! Fejlesztésre szoruló területek: - Az elkövetkező időszakban különös gondot kell fordítanunk a mozgás-fejlesztő eszközök pótlására és beszerzésére a csoportszobában és az udvaron egyaránt.(karikák különböző méretű labdák, babzsákok, ugrókötelek, lábtorna eszközei, szivacsok, nagymozgások fejlesztésére tornaeszközök, - Az anyanyelv és a kommunikációs képességeket fejlesztő eszközök, a képeskönyvek a folyamatos használat alatt megkopnak. Ezért a képes és mesekönyvekből gyermek csoportonként 15 féle, 2-3 példányban szükséges. - A mindennapi ábrázoláshoz szükséges eszközök folyamatos pótlása és bővítése: természetes anyagok biztosítása, mint pl. agyag, gyapjú stb. A nevelőmunkát segítő eszközök: 4 Könyvtárunkat szeretnénk pedagógiai és pszichológiai témájú könyvekkel bővíteni. A zenehallgatás tárának bővítésére szeretnénk kazettákat, lemezeket (zenei ízlést formáló népzenei, gyermekeknek való komolyzenei hanganyagokat) és óvónői használatra hangszereket vásárolni. A logopédiai és fejlesztő foglalkozások hatékonysága érdekében szükséges lenne egy megfelelő helyiség kialakítása- melyet az épület, jelen állapotában nem tesz lehetővé-pl. mozgás terápia. Mivel a program megvalósításához folyamatos gyűjtögetés szükséges, az így felgyülemlett anyagok tárolásához jó lenne szertár vagy tároló szekrények kialakítása. Tornaterem kialakítását is szükségesnek tartjuk. A drapériákat és bútorokat az állandó használat mellett folyamatosan újítani, cserélni kell. Fonott játéktárolókkal, kosarakkal, puha szőnyegekkel szeretnénk bővíteni eszköztárunkat. Eszközeink beszerzésénél a szempont a természetes alapanyag, biztonság és az esztétikum szeptember 1-jétől hatályos módosítás. 18

19 A szülők elvárása az óvodával szemben. A család legfontosabb információforrása az óvodáról, gyermeke hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a csoportról, óvodapedagógusról, óvodáról. Az óvodába járó gyermekek szülei az óvoda nevelőmunkájával elégedettek. Legfontosabb feladatainak az: iskolai életre való felkészítést, közösségi életre való felkészítést, a gyermek fejlődésének elősegítését, a gyermekfelügyeletet, a játékot, és a megfelelő ellátást, nevelést tartják. Az óvodában dolgozóktól megfelelő: odafigyelést, szeretetet, megértést, szakértelmet várnak el. Véleményük szerint az óvoda felszereltsége jelenleg megfelelő, barátságos, tiszta környezetbe járnak gyermekeik. Ugyanakkor hiányolják a tornaszoba meglétét. 5 A szülők véleménye szerint a gyermekek szívesen járnak óvodába, és szívesen mesélnek az ott történtekről. Korábban a Helyi Program megírása során, és jelenleg a minőségirányítás kapcsán törekszünk munkánkban figyelembe venni a szülők igényeit, és elvárásait szeptember 1-jétől hatályos módosítás. 19

20 2. 3. Az óvoda csoportszerkezete Az óvoda adottságait figyelembe véve, a helyi sajátosság és az óvodapedagógusok attitűdje alapján részben osztott csoportok kialakítására törekszünk. A gyermekek egészségesebb fejlődése, és a program beválásának szempontjából a fő lenne optimális. Miért törekszünk részben osztott csoportok kialakítására? Minél különbözőbbek a gyermekek a csoportban, - korban, fejlődésben-, annál több különböző szociális tapasztalatot szereznek, fokozódik empátiás képességük, természetesebben fogadják a másságot. Lényegesen csökken a gyerekek között a konfliktusok száma. A gyermekeket a szeretet köti egymáshoz, és ez által alkotnak összetartó csoportot. Olyan harmónia és kölcsönös tanítás-tanulás alakul ki közöttük, ami gyermek és felnőtt között ritkán jön létre. A kicsik önállóbbak, vonzzák őket a nagyobbak tevékenységei. A nagyok öntudatosabbak, jó a problémamegoldó képességük, fejlődik a jellemük, mások iránt nagyobb az empátiájuk.. A fejlődés szerinti beiskolázással óvodában maradt gyermek, nem éli meg törésként ezt a folyamatot, mivel a megszokott környezet és személyek veszik körül. A nevelőmunka a pedagógus számára egy körforgásszerű folyamat, s nem egy ciklikusan ismétlődő szakaszos tevékenységet jelent Az óvodai élet megszervezése Napirendünkben a legtöbb időt a gyermekek legfőbb tevékenysége a folyamatos játék kapja. Kellő gonddal ügyelünk arra, hogy a gyermekek tevékenységüket szabadon választhassák meg. A gyermekek igénylik az ismétlődő napirendet, ami a napi 10 órás nyitva tartásunk alatt általában így alakul: 6 Délelőtt: Játék a szabadban, a szobában. Ezen belül között folyamatos tízórai. Egy az óvónő által megtervezett tevékenység, a gyermekek érdeklődéséhez igazodva Készülődés az ebédhez Ebéd. Készülődés a délutáni alváshoz. Délután: Mese, pihenés, alvás Folyamatos felkelés, uzsonna Játék (amíg az időjárás engedi, mindig az udvaron) szeptember 1-jétől hatályos módosítás. 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben