NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011"

Átírás

1 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011 Összeállította: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető és a Szakmai munkaközösségek

2 Óvodai helyzetelemzés Intézményünk a 2010/2011-es tanévben 4 csoporttal működik, a beírt gyermekek száma: 88 fő I. sz. Kiscsoport: Óvónők: Iván Éva Papp Éva Dajka: Dobó Ferencné Létszám: 22 fő II. sz. Kis-középső csoport : Óvónők: Kazi Lászlóné Molnár Lászlóné Dajka: Virág Jánosné Létszám: 20 fő III. sz. Középső csoport: Óvónők: Honfi Erzsébet Kissné Magyar Judit Dajka: Franzer Istvánné Létszám: 22 fő IV. sz. Nagycsoport: Óvónők: Friebert Istvánné Molnárné Virág Erika Dajka: Lukács Istvánné Létszám: 24 fő - 1

3 Személyi feltételek Az óvodai nevelést, oktatást 10 fő szakképzett óvónő végzi. A pedagógiai munkát segítő dajkák száma 4 fő. A beszédhibák javítása Pajtás Péterné utazó logopédus feladata, segítője Molnár Lászlóné nyelv és beszédfejlesztő pedagógus. Az SNI gyermekek és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését Molnárné Virág Erika gyógypedagógiai asszisztens végzi. A csoportok vizuális tevékenységét Honfi Erzsébet munkaközösség vezető, a környezetismereti tevékenységeket pedig Kissné Magyar Judit munkaközösség vezető segíti. Gyermekvédelmi feladatokat Iván Éva óvónő látja el. Tárgyi feltételek Az óvoda berendezése, felszerelése, eszköztára folyamatos kiegészítést, felújítást igényel. Az elmúlt tanévben két csoportban tudtuk kicserélni a szekrényeket gyermekméretű bútorra, szeretnénk a megmaradó két csoport bútorát ebben a tanévben felújítani. A szükségtermet a csoportokból kikerülő bútorok felhasználásával nevelői és fejlesztő szobának rendeztük be, valamint a Baba-mama klub is itt kapott helyet. A csökkenő létszám miatt az informatikai normatívából kimaradtunk, így csak az IPR-ből számíthatunk játék, szakkönyv illetve fejlesztőeszköz vásárlásra. Nagy szükség lenne a nyílászárók cseréjére, de legalább a bejárati ajtók cseréjére, mert nagyon magas a fűtésszámlánk és két csoportban nincs elég meleg a gyerekekre

4 Feladataink: A családi nevelést kiegészítve a ránk bízott gyermekek testi, lelki,szellemi fejlődésének biztosítása az életkori sajátosságok tiszteletben tartásával. 1. az egészséges életmód kialakítása 2. az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 3. az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés megvalósítása Az Óvodai Integrációs Program feladatai: - A községünkben élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek óvodáztatására kerüljön sor - A községben élő valamennyi 3 7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek egyenlő esélyét az iskolakezdéshez. - Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése szülői házzal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, Önkormányzattal, Farkas László Általános Iskolával, Civilszervezetekkel annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen megvalósuljon. - Integrációt elősegítő csoportok kialakítása. - A gyermekek óvodába lépésekor komplex állapotfelmérés. - DIFER teszt alapján fejlettségi mérések a középső és nagycsoportban eredmények kimutatása egyéni fejlesztési tervek elkészítése folyamatos fejlesztés fejlődés értékelése

5 - Eltérő szociális és gazdasági háttérből adódó esélykülönbségek csökkentése - Óvoda iskola átmenet támogatása : iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka, értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztése, SNI és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetén szakszolgálattal való együttműködés, a gyermek fejlődésének után követése az iskola első évében. - Intézményi önértékelés elkészítése Az alapkérdés ma is a gyermek önmagához mért fejlődésének elősegítése. A módszer igazodjon a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében,időbeosztásában is meg kell mutatkoznia. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Kiemelt feladataink a nevelési év folyamán: I. sz. Kiscsoport: Folyamatos beszoktatás zökkenőmentes megvalósítása, Szabad játék segítése II. sz. Kis-középső: Szokások folyamatos rögzítése Játékkapcsolatok kialakításának támogatása III. sz. Középső csop. Anyanyelvi nevelés fejlesztése, Társas kapcsolatok segítése IV. sz. Nagycsoport: Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés segítése, Írás mozgás koordináció fejlesztése Anyanyelvi nevelés, szókincsbővítés - 4 -

6 További feladatok: 1. Zökkenőmentes, személyre szabott beszoktatás az új gyermekeknek 2. SZMSZ, Házirend, HOP ismertetése az új szülőkkel 3. MIP új ciklus kezdete, minőségbiztosítási team megalakítása, partnerek kérdőíves megkeresése, partneri igények felmérése, kérdőívek feldolgozása, rövid, közép és hosszú távú tervek elkészítése. 4. A gyermekek rendszeres tisztasági vizsgálata 5. Gyermekvédelmi feladatok ellátása 6. Szülői Szervezet tagjainak megválasztása 7. Munkaközösségi feladatok ellátása 8. Továbbképzési terv elkészítése 9. Intézményi kapcsolatok továbbfejlesztése : hospitálás más intézményekben, óvónők, tanítónők fogadása óvodánkban. 10. Szabadidős programok szervezése: szüret, dióverés, erdei kirándulás, piaclátogatás, oviolimpia, Családi nap, mesemondó, kerékpártúra 11. Tanítónők meghívása: nyílt nap, házi bemutató 12. Rendszeres kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 13. Látogatás a Szent Erzsébet Otthonházban : Karácsony, Anyák napja 14. Óvoda- iskola átmenet támogatása 15. Szülők bevonása az intézmény programjaiba 16. Jótékonysági bál rendezése 17. Szabadságolási terv elkészítése 18. Pedagógusértékelés elkészítése - 5

7 Továbbképzés A továbbképzés azoknak az ismereteknek, készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyre szükség van a nevelő, oktató munka keretében a gyermekek fejlesztése során. Az idei tanévben csak az IPR ből gazdálkodhatunk, de igyekszünk a programhoz kapcsolódó továbbképzéseken minél többen részt venni. Hagyományos óvodai rendezvények Csoportszobák, folyosó díszítése az Felelős minden óvónő évszakok jegyében- folyamatos Egészségnap az óvodában Minden óvónő - szeptember Jótékonysági bál rendezése Minden dolgozó - október Munkadélután szervezése szülőkkel Mikulás ünnepség Minden óvónő december 6. Karácsonyi vásár Ovi turi a szülőknek Óvodavezető, minden óvónő, dajkák Mézeskalács sütés a gyerekekkel Friebertné, Molnárné Virág Erika Karácsonyi ünnepkör Betlehemezés a Szent Erzsébet Otthon Friebertné, Molnárné Virág Erika Farsangi műsor Minden óvónő Március 15-e megünneplése Óvodavezető, minden óvónő Mesemondó verseny Nagycsoportos óvónők, óvodavezető Oviolimpia Friebertné, Honfi E. óvódavezető Húsvéti ünnepkör Föld napja, szemétgyűjtés Minden dolgozó Kihívás napja Minden óvónő Anyák napi ünnepség Minden dolgozó Gyermeknap Minden dolgozó Évzáró ünnepség Kis és középső csop. óvónők Ballagás Nagycsoportos óvónők, óvódavezető - 6

8 Értekezletek: Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31-én: munkarend, baleseti, tűzvédelmi oktatás, Munkaterv elfogadása, feladatok ismertetése, felelősök megválasztása, határidők megbeszélése, minőségbiztosítási team megválasztása. Nevelési értekezlet: december: pedagógiai munka, házi bemutatók értékelése, dokumentumok ellenőrzésének értékelése. Tanévzáró értekezlet: május: pedagógiai munka, nyílt nap, dokumentumok ellenőrzésének értékelése, éves munkánk értékelése, csoportelosztás a következő tanévre. Szükség szerint tartunk még ezenkívül is értekezletet, ha azt valamilyen feladat indokolja. Napi rendszerességgel fél nyolctól háromnegyed nyolcig megbeszéljük az aktuális feladatokat, problémákat. Szülői értekezletek I. sz. Kiscsoport: szeptember közepe - Témája: - beszoktatás - a három éves kor életkori sajátosságai - az óvodai induláshoz szükséges eszközök - általános tudnivalók Január közepe - Témája: - védőnő előadása a téli betegségekről - farsang előkészületeinek megbeszélése - a beszoktatás tapasztalatainak ismertetése - a játék, mint a gyermek legfőbb tevékenysége - 7 -

9 Május eleje - Témája: - a TV pozitív és negatív hatása a gyermek lelki világára. - év értékelése - évzáró megbeszélése II. sz. Kis középső csoport : szeptember közepe - Témája: - társas kapcsolatok kialakítása, fejlesztése a napi játéktevékenység alatt. - a játékok megóvásának tudatosítása a 4 5 éves korosztály számára - a napirend, heti rend ismertetése a szülők felé - általános tudnivalók megbeszélése Január közepe - Témája: - a TV, számítógép negatív hatása a gyermek személyiségére, a negatív hatások lehetséges kiküszöbölése, ill. csökkentése - készülődés a farsangra Április vége - Témája: - beszéd és beszédviselkedés az óvodában. Leggyakrabban előforduló beszédhibák a csoportban. - az év folyamán elért eredmények ismertetése a szülőkkel. - kirándulások, események, ünnepek megbeszélése, egyeztetése. III. sz. Középső csoport : szeptember közepe - Témája: - éves anyag ismertetése, ismerkedés a matematikával. - az évkezdéshez szükséges feltételek biztosítása

10 Január közepe - Témája: - farsang - anyanyelvi nevelés,mese, vers szerepe a gyermekek életében. - az elért eredmények értékelése. Május eleje -Témája. év végi értékelés, általános tudnivalók megbeszélése. IV. Nagycsoport: szeptember közepe - Témája: - az éves anyag ismertetése. A tanévkezdéshez szükséges eszközök Begyűjtése. Január vége - Témája: - az iskolaérettség feltételei, DIFER mérés eredményeinek ismertetése - aktuális feladatok megbeszélése, farsang, oviolimpia Április közepe - Témája: - a csoport fejlettségének értékelése. Gyermeknap, kirándulás, ballagás megbeszélése. Nyílt nap III. Középső csoport: téma: Tavasz Időpont: március közepe IV. Nagycsoport: téma: Tavasz Időpont: április közepe - 9 -

11 Házi bemutató I. sz. Kiscsoport. téma: Tavasz Időpont: április eleje. II. sz. Kis- középső csoport : téma: Az ősz jellegzetességei növény és állatvilág változásainak megfigyelése. Időpont: október közepe III. sz. Középső csoport: téma: Testünk, tisztálkodás, betegségek Időpont: november közepe IV. sz. Nagycsoport: téma: Ősz Időpont: október vége Ünnepek Arra törekszünk, hogy az óvoda mindennapjaiból kiemelkedjenek az ünnepek, külsőségekben és tartalomban is. Az ünnepeket mindig hosszabb előkészületek vezetik be, ami segít a gyermekeknek ráhangolódni az adott témára, feladatra. Az ünnep fénypontjára irányuló tevékenységekkel az érzelmi átélést, örömteli ünnepvárást készítjük elő. Az óvodai élet hagyományos ünnepeit a környezetvédelem jeles napjainak megemlékezései egészíti ki. A természeti változásokon alapuló ünnepek: - Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét Nemzeti ünnep: - Március

12 A családdal közös ünnepek: - Anyák napja, Gyermeknap, évzáró, ballagás Környezetvédelem jeles napjai: - Takarítási világnap - Állatok világnapja - Víz világnapja - Föld napja - Madarak, fák napja Kapcsolattartás Óvoda család Az óvoda a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Fontos számunkra a kölcsönös bizalomra és segítségnyújtásra épülő partnerkapcsolat kialakítása a nevelésben. A nevelésben érvényesüljön az empátia, az őszinte figyelmesség a gyermek iránt. A gyermekek fejlődéséről a tájékoztatás legyen reális, a szülő érzelmeit tisztelő és tapintatos. Körültekintően szervezzük meg az együttműködés formáit, melyek a következők: - óvoda nyitottsága, - családlátogatások - fokozatos beszoktatás - szülői értekezletek - kirándulások - közös munkák - közös ünnepi készülődések A szülők képviseletét a Szülői Szervezeti tagok alkotják. Segítik az óvoda és a szülők közötti tájékozódást, ismeretterjesztést

13 Óvodák közötti kapcsolatok Olyan szakmai, emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, melynek során megismerhetjük más óvodák munkáját, segíthetjük egymást. Közös programok szervezésével a gyerekek találkozhatnak másik óvodába járó gyerekekkel, barátságok alakulhatnak ki. Kapcsolattartás formái: - bemutatók, látogatások, - közös továbbképzések - közös programok szervezés Kapcsolataink: Bokréta Óvoda Tompa - Oviolimpia, mesemondó verseny, mézeskalács készítés, hospitálás Napraforgó Óvoda Kisszállás - Oviolimpia, mesemondó verseny, hospitálás, Hétszínvirág Óvoda Rúzsa - IPR együttműködés, hospitálás. Óvoda iskola Az iskolával olyan tartalmas kapcsolat kialakítására törekszünk, mely elősegíti a gyermekek zavartalan iskola kezdését. Ebben a tanévben is tervezzük a tanítónők nyílt napon és házi bemutatón való ismerkedését az iskolába készülő gyermekekkel. A nagycsoportosok egy - egy rendhagyó órán való részvételét az első osztályban. Közösen kísérjük át az elsősöket a tanévnyitó ünnepségre. Folyamatosan figyelemmel kísérjük gyermekeink beilleszkedését az iskolai életbe. Igyekszünk közös programokat, továbbképzéseket szervezni

14 Óvoda Gyermekjóléti Szolgálat A vezetővel napi kapcsolatban állunk, a gyermekek érdekében minden szükséges információt átadunk egymásnak. Az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül jelezzük, ha valaki segítségre szorul, ha a családban probléma jelentkezik. Az esetmegbeszélésekre minden alkalommal meghívást kapunk és igyekszünk is azon részt venni. Ha pszichológus segítségére van szükségünk, azt is a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél jelezzük és még minden alkalommal megoldódott az ilyen irányú problémánk is. Óvoda Művelődési ház A Művelődési ház vezetőjével felvettük a kapcsolatot és egy együttműködési formára nyílt lehetőségünk általa. Nagyon szívesen jön el az óvodába éneket tanítani, hangszeres kísérettel, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Szervez a gyerekeknek különböző ünnepköröket, délutáni foglalkozásokat, amire szintén szívesen látogatunk el, mert a gyerekek nagyon élvezik az ott töltött órákat. Megismerkednek néphagyományokkal, népies dalokkal, táncokkal. Könyvtárlátogatásaink is gyakoriak, főleg a nagycsoportosokkal megyünk szívesen képeskönyveket nézegetni, kölcsönözünk is ki a gyerekek számára könyveket. A községi rendezvényeken való tevékenységekben is nagyon jól együtt tudunk működni az intézmény vezetőjével és könyvtárosával is. Óvoda Fenntartó Igyekszünk a jó kapcsolatot továbbra is fenntartani, ápolni. A testületi üléseken az intézményvezető képviseli az óvodát, beszámolót, munkatervet készítünk

15 Óvoda Szent Erzsébet Otthonház Ebben a tanévben is tervezzük az idős lakókat Karácsony és Anyák napja alkalmából meglátogatni és kis műsorral, ajándékkal meglepni. Óvoda Védőnői Szolgálat Idén is tervezzük a védőnő részvételét a nagycsoportos foglalkozáson a helyes tisztálkodás, fogápolás bemutatására. Számítunk a segítségére a tisztasági és tetvességi vizsgálatoknál. Felkérjük a szülői értekezleteken az aktuális betegségekről tartandó rövid előadásra. Minőségfejlesztési csoport feladatai A tanévnyitó értekezleten a megválasztott minőségfejlesztési csoport munkáját az éves munkaterv alapján végzi. Az új három éves periódus indulásával ismét kérdőíves módszerrel mérik fel a partnerek elégedettségét. Az eredményeket beépítjük az intézkedési tervekbe és ennek megfelelően végezzük a feladatainkat. Munkarend Az intézmény hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva. 7 órától óvónő felügyel az érkező gyermekekre. Az idei tanévkezdéskor nem volt igény a korábbi nyitva tartásra. 2 dajka reggel 7 órától tartózkodik az óvodában és végzik a szükséges feladatokat: szellőztetés, reggeliző edények széthordása a csoportokban, virágok locsolása, tízórai áthozása a napköziből, tízórai elkészítése kenyérszeletelés, vajazás, a folyosó felügyelete, gyermekek vetkőztetése. 8 órakor minden gyermek a saját csoportjába megy, a két dajka néni a kisebb csoportokban segíti az óvónők munkáját. A délutános dajkák 9 órára, az óvónők 10 órára érkeznek és kapcsolódnak be a tevékenységekbe

16 Az óvodavezető ellenőrzései Az ellenőrzések az SZMSZ-ben meghatározott szempontok alapján történnek. Tájékozódó látogatás Pedagógiai dokumentumok Elméleti felkészültség, pedagógiai gyakorlat Nevelési légkör, eljárás Szeptember, október folyamán minden csoportban Szeptember, december, március Október, december, február, március Az év folyamán folyamatosan Cél: beszoktatás, befogadás a csoportokban, kapcsolatteremtés a gyerekekkel, érzelem gazdag családias óvodai légkör kialakítása, nyugodt, kiegyensúlyozott játék megvalósulása. Csoportnaplók, mulasztási naplók, nevelési, oktatási tervek, gyermekek adatainak nyílván tartása, fejlődési naplók ellenőrzése Komplex tevékenységbe ágyazott tanulás ellenőrzése minden csoportban két alkalommal Mindencsoportban További ellenőrzések: - pontos munkakezdés folyamatos - óvoda tisztasága, udvar rendje folyamatos - gyermekek mérése, értékelése, - gyermekvédelmi feladatok ellátása

17 Gyermekvédelmi terv A gyermeki jogok biztosítása a gyermekvédelemi törvénynek fontos része. Különösen a közoktatási intézmények kapnak ebben jelentős szerepet. A rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Az óvodai gyermekvédelem a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye, ahol a gyermekek a napjelentős részét töltik. A hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket időben ki kell szűrni. Fontos feladat a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, kölcsönös párbeszéd kialakítása. A szülőket be kell vonni az intézmény életébe, ez elősegíti a kapcsolatépítést. Krízis esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. A gyermekvédelmi felelős feladata felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. A környezettanulmány, a családlátogatások és a családi körülmények folyamatos nyomon követése szolgálják ezt a feladatot. A gyermeki bántalmazás esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőse kezdeményezi a Gyermekjóléti Szolgálatnál a szükséges intézkedéseket. Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése a gyermekvédelmi felelős felé, hogy a felmerülő problémát minél előbb meg tudjuk oldani. A HHH gyermekek, ha rendszeresen járnak óvodába, évente két alkalommal óvodáztatási támogatásban részesülnek. Az óvoda minden évben november december hónapban ovi turit rendez a szülők számára, amit szívesen vesznek igénybe és ez már hagyománnyá válik. Iván Éva Gyermekvédelmi felelős - 16

18 Vizuális munkaközösség munkaterve A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai és eseményei. Lehetőséget biztosítanak a vizuális tevékenységekhez az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és megmozgatják a fantáziájukat. Cél: A vizuális tevékenység a tárgyi világ megismerése, az újraalkotás a gyermek számára örömteli cselekvés legyen. Az érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenységei iránt. Feladat: Életkornak megfelelő vizuális tapasztalat nyújtása. 3 4 éves korban játszva ismertetjük meg a gyermekeket az anyagokkal, eszközökkel és alapvető technikákkal. A firkából kilépő gyereket segítjük a továbblépésben, engedjük szabadon próbálkozni: pl: fel-láb emberke kialakulásánál. 4 5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység, ezt segítjük az ehhez kapcsolódó témákkal / évszakok, ünnepek, tevékenységek, mesék, versek, énekek / technikákkal. Az ember, környezet, tárgyak, cselekmények ábrázolásával felhívjuk figyelmüket a részletek fontosságára. /színkeverés, színárnyalatok, eszköztár bővítése, tér variálása / éves korban a tevékenységi formák azonosak a 4 5 évesekével, az eszközökkel és a fejlesztési célokkal is. A fejlődés a részletgazdagságban, a készülő dolgok bonyolultságában és tervszerű készítésében figyelhető meg. Ebben kell segítséget nyújtani. Jelenjenek meg az emberábrázolásaikban a részformák, egyszerű mozgások jelzései. Megfelelően használják az eszközöket, alkalmazzák a különböző technikai eljárásokat. Ismerjék és alkalmazzák a színeket, azok világosabb, sötétebb árnyalatait, érvényesüljenek a színkeverés lehetőségei, fejlődjön az esztétikum iránti érzékenységük, legyen jellemző a színek egyéni alkalmazása

19 Egész nap folyamán biztosítunk lehetőséget térben és eszközök tekintetében, hogy a gyermekek spontán és szervezett formában tevékenykedhessenek. A képi gondolkodás és a térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. A finommotorikus mozgás fejlesztése, mozgáskoordináció alakítás. A fejlesztéshez szükséges anyagok, eszközök biztosítása. /Természetes anyagok, papírok, ragasztók, kréták, plasztik anyagok, vegyes festékek, rajzeszközök, textilanyagok/ Munkáikat az évszakok, ünnepek jegyében próbálják készíteni. Vizuális tevékenység az év folyamán: Rajzolás: kréta, ceruza, filctoll, pálcika Festés: nyomat, pecsét, mozaik, tojásfestés Mintázás: vizes homok, gyurma, liszt gyurma, hó, jég Fonás: természetes anyagokból / nagycsoport/ Papírmunkák: hajtogatás, vágás, tépés, gyűrés, sodrás, ragasztás, fűzés Textilmunkák: bábkészítés, varrás, pamutragasztás Termések, növények felhasználásával mozaik kép, nyomat, virágkompozíció Honfi Erzsébet Munkaközösség vezető Környezetismereti munkaközösség munkaterve A környezetismereti tevékenységbe ágyazott cselekvések az évszakok köré csoportosítva történnek. A témaköröket évszakonként lebontva dolgozzuk fel, melyek a nagycsoportra egyre bővülnek. Fontosak a kiscsoporttól kezdve helyszínen töltött tapasztalatszerzések, kísérletek. Mindig a gyermekcsoport korát, fejlettségét, adottságát figyelembe véve választunk a hagyományos illetve a helyi szokásoknak megfelelő lehetőségek közül. - 18

20 Szeptember október november Szeptemberben minden csoport a csoportszobák díszítésével, jelek kiosztásával, az óvoda szépítésével foglalatoskodik. Az őszi séták, kirándulások, természetbeli játékok után lehetőséget adunk a benti nyugodt beszélgetésekre, játékra, mesére, ezzel is segítve a tapasztalatok feldolgozását. A séták alkalmával mindenki gyűjthet színes leveleket, terméseket, amit az élősarokba helyezünk el. A nagycsoportosok ebből képeket, termésbábokat készítenek. Minden évben a nagyobbakkal elmegyünk szüretelni, almát szedni, diót verni. A nagycsoportosokat vonattal elvisszük Kiskunhalasra, a piacra, ahol őszi gyümölcsöket, zöldségféléket vásárolunk és azt az óvodában közösen el is fogyasztjuk. Minden csoportban heti egy alkalommal gyümölcsnapot tartunk. A nagycsoportosokat már megbízzuk az élősarokban lévő növények gondozásával. December január február Télen is az évszaknak megfelelően díszítjük az óvodát. Ha az időjárás megengedi, sokat tartózkodunk a szabadban, figyeljük az időjárás változásait. Nem feledkezünk meg a téli madárvédelemről, madáretetésről sem. Az ünnepekre minden csoport külön készül, mindig nagy gondot fordítunk a hagyományok őrzésére, továbbvitelére. / Luca napi búzaültetés, fenyőfaállítás, mézeskalácssütés, farsangolás, Kiszebáb égetés /. Március április május A tavaszi séták alkalmával megfigyeljük a természet ébredését, a növények fejlődését, a kerti munkákat. Az élősarokban minden csoport hajtat, csíráztat, virághagymákat ültet. Életben tartjuk a népszokásokat - húsvéti tojásfestés, locsolkodás. Tavasszal minden csoport kirándul erdei séták, Vadaspark látogatása, kerékpártúrát teszünk a faluban, lovas kocsival járjuk be a falu távolabbi részét szülői segítséggel. Megemlékezünk a föld és a víz napjáról és ehhez kapcsolódó tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára. - 19

21 Szabadságolási terv A törvényben előírtaknak megfelelően a dolgozók az alapszabadság negyedét kérésüknek megfelelően vehetik igénybe. A gyermekek után járó pótszabadság kivételével az óvónők a szabadságukat június 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban vehetik ki. A gyermekek számától függően a dolgozók időben és a kérésük figyelembevételével értesülnek a szabadság beosztásáról. Kelebia, szeptember 08. Szmolenszki Mátyásné Óvodavezető - 20

22 MUNKATERV 2010/2011. óvodai évre A HHH gyermekek Integrációs Óvodai Fejlesztő Programjának megvalósítására 1 Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Keletkezett dokumentumok IPR team megbízása Intézményvez. szept. 05. Megbízási szerződés IPR cél, feladat és tevékenységrendszerének felülvizsgálata, előző nev. év és önértékelés alapján Óvodai IPR team Szeptember 10. Jegyzőkönyv, feljegyzés,módosító javaslatok Munkaterv elkészítése, elfogadása IPR team Szeptember 15. Helyzetelemzésre épülő nevelési évre szóló munkaterv 1. Szervezési faladatok 1.1. A HHH gyermekek óvodai beíratásának támogatása Tevékenység megnevezése IPR munkacsoport megalakítása Kapcsolatfelvétel az önkormányzat nyilvántartó rendszerével Azon gyerekek megkeresése, aki nem jelentkezett óvodai felvételre Integrált óvodai csoportalakítás Érzelem gazdag,családias óvodai légkör kialakítása Felelős Határidő Dokumentálás módja óvodavezető Szept. 05. Megbízás óvodavezető Szept. 10. HHH gyermekek kimutatása óvodavezető óvodavezető Teljes dolgozói kör Minden nevelési év beiratkozását követően Minden év augusztus 31. Folyamatos Felvételi napló Felvételi és mulasztási napló HHH gyermekek kimutatása HOP, IMIP,partneri elégedettség felmérés Nyitott kapcsolat a Teljes dolgozói Folyamatos csoportnapló Jó az Eredményességi mutató A községben a HHH gyermekek óvodáztatása 100% Minden csoportban arányos a HHH gyermekek elosztása A HHH gyermekek rendszeresen járnak óvodába,

23 szülői házzal k. együttműködés Hiányzások minimalizálása A HHH gyermekek hiányzási nyilvántartása Csoportvezető óvónő folyamatos Csoportos intézményi nyilvántartás Igazolatlan hiányzás nincs Jelzőrendszer működtetése védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat Az óvodai nyitvatartási idő igényének felmérése a szülők körében IPR team folyamatos Együttműködési megállapodás óvodavezető Minden nevelési évben Szóban történő egyeztetés Az óvoda 10 órás nyitva tartása biztosítja, hogy a szülő dolgozhasson 2. Nevelőtestület együttműködése Formája Értékelő esetmegbeszél ések Probléma megoldó fórum Hospitálásra épülő együttműködé s Résztvevő k Nevelőtest ület Fejlesztőpe d. Gyógyped. nevelőtestü let Nevelőtest ület Más óv odából óvónők Gyakorisá Felel g ős 3 havonta IPR team Probléma esetén Folyamato s, Tervszerű, a munkaterv nek megfelelőe n IPR team IPR team Dokument álás Jegyzőköny v Együttmük. megállapod ás Jegyzőköny v feljegyzés feljegyzés Eredményesség Az óvodában működik a HHH gyermekek egyénre szabott felzárkóztatása,tehetséggo ndozása

24 Pedagógiai munka kiemelt területei Tevékenység Felelős Határidő Dokumentál ás Anamnézis óvónő minden Fejlődési elkészítése a HHH nevelési év napló gyermekek körében HOP tevékenységrendszer ének megvalósítása, mintaadó óvodai környezet, élményhez juttatás Az új HHH gyermekek Személyre szabott beszoktatása A HHH gyermekek egészséges fejlődéséhez tárgyi és személyi feltétel bizt. SNI gyermekekkel való közös óvodai élet Idősekkel való kapcsolat fenntartás Rendezvényen, ünnepségen való részvétel, értékeink megismerése, megőrzése óvónő folyamatos HOP, Munkaterv, DIFER mérés dokumentáci ója Kiscsoportos óvónő Mindenkor i nevelési év Beszoktatási terv IPR team folyamatos HOP, Munkaterv,h eti terv óvónők folyamatos HOP, munkaterv, heti terv, egyéni fejlesztési terv óvónők Folyamato s HOP, együttműköd ési megállapodá s óvónő folyamatos HOP, munkaterv Munkára nevelés, óvónők folyamatos munkaterv HOP, Eredményesség Egyénre szabott fejlesztés,személyiség fejlesztés A HHH gyermekek Szókincse,kifejezőkész sége, beszédértés fejlődése. Az iskolába lépéskor a DIFER mérés eredményeként eléri az Iskolára való érettség szintjét A HHH gyermekek sikeres beilleszkedése, szeretnek óvodába járni, bízik az óvónőbe A HHH gyermekek teljes körében kialakul az életkorának megfelelő egészségtudatos szokásrendszer Egymás előítélet mentes elfogadása, Idősek megbecsülése, tisztelete Tudatos környezetvédelem Feladattudat, felelősség kialakulása

25 Egészségtartalmú programok, előadások szülők, gyerekek számára óvónők, védőnő évi 2 3 alkalom Munkaterv Feljegyzés, fotók Szokásrendszer rögződése A HHH szülők körében végzett felvilágosító, tanácsadó előadás, életmód javul Szülők eseti problémáiban segítségnyújtás Szociális támogatás ajándék vásárlás, Ovi turi Gyermekvédel mi felelős IPR team Szükség szerint Évi egy alkalomma l feljegyzés Feljegyzés, fotók, számlák A gyermek otthoni szociális helyzete javul A gyermek szociális hátrányából adódó lemaradás csökken Együttműködések kialakítása óvodán kívűli szervezetekkel A Helyi Óvodai Nevelési Programunk megvalósításában aktív részvétel: Családok szociális, mentális támogatása, segítése IPR team Gyermekvédel mi felelős folyamatos Jegyzőkönyv, feljegyzés, fotók A gyermekek óvodai beíratásának támogatása -védőnő Szakmai szolgáltatókkal való együttműködés Nevelési Tanácsadó óvodavezető Óvodavezető, óvónők folyamatos an Minden év szeptember végéig, folyamatos Felvételi napló Szakvélemén y készítés Egyéni fejlesztési terv Jelzőrendszer folyam,atos működtetése, esetmegbeszélések, Gyermekjóléti szolgálat segítségével a szociális hátrányokból adódó lemaradások csökkennek A HHH gyermekek teljes köre jár óvodába, Fejlesztésük sikeresen megvalósul, iskolába lépéskor esélyegyenlőségük biztosított Egyéni differenciált fejlesztés

26 Óvoda iskola átmenet támogatása Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka Tartalma Formája Gyakoriság a A Helyi A Folyamatos Óvodai mindennapi Nevelési óvodai élet Program tevékenysége Eredménye i s megvalósítá sa A HHH gyermekek ismerkedjen ek meg a leendő elsős tanítóikkal A HHH gyermekek óvodaiskola átmeneténe k zökkenőme ntes biztosítása A HHH gyermekek sikeres iskolakezdé sének kontrolálása Nyílt nap, házi bemutató DIFER mérés Esetmegbesz élések, Közös programok Személyes beszélgetés az elsős tanítókkal, Látogatás órákon Évi egy alkalom Évi rendszeress éggel, Éves munkaterv szerint A nevelési év első felében Felelős Valame nnyi óvónő IPR team IPR team IPR team Dokument álás HOP Csoportnap ló, munkaterv, Óvodaiskola együttműk ödési megállapo dás, HOP, munkaterv HOP, Munkaterv Csoportnap ló Együttműk ödési megállapo dás Feljegyzés, fotó Eredményesség A tanulási képességek megalapozásával, a részképesség zavarok kialakulásának megelőzésével, figyelemkoncentráció,al kotásvágy kialakításával a kudarcmentes iskolakezdés biztosítása A HHH gyermekek kudarcmentesen illeszkednek az iskolai életbe, a gyermekek integrált környezetben kezdik meg az iskolai tanulmányaikat Az egyéni differenciált Fejlesztés eredményeként a HHH Gyermekek iskolai eredményessége biztosítottá válik A HHH gyermekek körében sikeresen valósul meg az iskolai beilleszkedés, DIFER mérés mindkét intézménynél, integrált környezetben tanul.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegységének Munkaterve Nagyrábé 2008/2009-es tanév Éves munkaterv 2008/2009-es nevelési év feladatai Az óvodában a 2007-2008-as tanév a változások

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM l. Gyermekkép Vedd figyelembe a gyermek érzelmeit Fogadd el a gyermeket önmagáért! Adj testi-lelki biztonságot!

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben