NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011"

Átírás

1 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011 Összeállította: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető és a Szakmai munkaközösségek

2 Óvodai helyzetelemzés Intézményünk a 2010/2011-es tanévben 4 csoporttal működik, a beírt gyermekek száma: 88 fő I. sz. Kiscsoport: Óvónők: Iván Éva Papp Éva Dajka: Dobó Ferencné Létszám: 22 fő II. sz. Kis-középső csoport : Óvónők: Kazi Lászlóné Molnár Lászlóné Dajka: Virág Jánosné Létszám: 20 fő III. sz. Középső csoport: Óvónők: Honfi Erzsébet Kissné Magyar Judit Dajka: Franzer Istvánné Létszám: 22 fő IV. sz. Nagycsoport: Óvónők: Friebert Istvánné Molnárné Virág Erika Dajka: Lukács Istvánné Létszám: 24 fő - 1

3 Személyi feltételek Az óvodai nevelést, oktatást 10 fő szakképzett óvónő végzi. A pedagógiai munkát segítő dajkák száma 4 fő. A beszédhibák javítása Pajtás Péterné utazó logopédus feladata, segítője Molnár Lászlóné nyelv és beszédfejlesztő pedagógus. Az SNI gyermekek és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését Molnárné Virág Erika gyógypedagógiai asszisztens végzi. A csoportok vizuális tevékenységét Honfi Erzsébet munkaközösség vezető, a környezetismereti tevékenységeket pedig Kissné Magyar Judit munkaközösség vezető segíti. Gyermekvédelmi feladatokat Iván Éva óvónő látja el. Tárgyi feltételek Az óvoda berendezése, felszerelése, eszköztára folyamatos kiegészítést, felújítást igényel. Az elmúlt tanévben két csoportban tudtuk kicserélni a szekrényeket gyermekméretű bútorra, szeretnénk a megmaradó két csoport bútorát ebben a tanévben felújítani. A szükségtermet a csoportokból kikerülő bútorok felhasználásával nevelői és fejlesztő szobának rendeztük be, valamint a Baba-mama klub is itt kapott helyet. A csökkenő létszám miatt az informatikai normatívából kimaradtunk, így csak az IPR-ből számíthatunk játék, szakkönyv illetve fejlesztőeszköz vásárlásra. Nagy szükség lenne a nyílászárók cseréjére, de legalább a bejárati ajtók cseréjére, mert nagyon magas a fűtésszámlánk és két csoportban nincs elég meleg a gyerekekre

4 Feladataink: A családi nevelést kiegészítve a ránk bízott gyermekek testi, lelki,szellemi fejlődésének biztosítása az életkori sajátosságok tiszteletben tartásával. 1. az egészséges életmód kialakítása 2. az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 3. az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés megvalósítása Az Óvodai Integrációs Program feladatai: - A községünkben élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek óvodáztatására kerüljön sor - A községben élő valamennyi 3 7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek egyenlő esélyét az iskolakezdéshez. - Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése szülői házzal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, Önkormányzattal, Farkas László Általános Iskolával, Civilszervezetekkel annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen megvalósuljon. - Integrációt elősegítő csoportok kialakítása. - A gyermekek óvodába lépésekor komplex állapotfelmérés. - DIFER teszt alapján fejlettségi mérések a középső és nagycsoportban eredmények kimutatása egyéni fejlesztési tervek elkészítése folyamatos fejlesztés fejlődés értékelése

5 - Eltérő szociális és gazdasági háttérből adódó esélykülönbségek csökkentése - Óvoda iskola átmenet támogatása : iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka, értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztése, SNI és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetén szakszolgálattal való együttműködés, a gyermek fejlődésének után követése az iskola első évében. - Intézményi önértékelés elkészítése Az alapkérdés ma is a gyermek önmagához mért fejlődésének elősegítése. A módszer igazodjon a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében,időbeosztásában is meg kell mutatkoznia. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Kiemelt feladataink a nevelési év folyamán: I. sz. Kiscsoport: Folyamatos beszoktatás zökkenőmentes megvalósítása, Szabad játék segítése II. sz. Kis-középső: Szokások folyamatos rögzítése Játékkapcsolatok kialakításának támogatása III. sz. Középső csop. Anyanyelvi nevelés fejlesztése, Társas kapcsolatok segítése IV. sz. Nagycsoport: Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés segítése, Írás mozgás koordináció fejlesztése Anyanyelvi nevelés, szókincsbővítés - 4 -

6 További feladatok: 1. Zökkenőmentes, személyre szabott beszoktatás az új gyermekeknek 2. SZMSZ, Házirend, HOP ismertetése az új szülőkkel 3. MIP új ciklus kezdete, minőségbiztosítási team megalakítása, partnerek kérdőíves megkeresése, partneri igények felmérése, kérdőívek feldolgozása, rövid, közép és hosszú távú tervek elkészítése. 4. A gyermekek rendszeres tisztasági vizsgálata 5. Gyermekvédelmi feladatok ellátása 6. Szülői Szervezet tagjainak megválasztása 7. Munkaközösségi feladatok ellátása 8. Továbbképzési terv elkészítése 9. Intézményi kapcsolatok továbbfejlesztése : hospitálás más intézményekben, óvónők, tanítónők fogadása óvodánkban. 10. Szabadidős programok szervezése: szüret, dióverés, erdei kirándulás, piaclátogatás, oviolimpia, Családi nap, mesemondó, kerékpártúra 11. Tanítónők meghívása: nyílt nap, házi bemutató 12. Rendszeres kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 13. Látogatás a Szent Erzsébet Otthonházban : Karácsony, Anyák napja 14. Óvoda- iskola átmenet támogatása 15. Szülők bevonása az intézmény programjaiba 16. Jótékonysági bál rendezése 17. Szabadságolási terv elkészítése 18. Pedagógusértékelés elkészítése - 5

7 Továbbképzés A továbbképzés azoknak az ismereteknek, készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyre szükség van a nevelő, oktató munka keretében a gyermekek fejlesztése során. Az idei tanévben csak az IPR ből gazdálkodhatunk, de igyekszünk a programhoz kapcsolódó továbbképzéseken minél többen részt venni. Hagyományos óvodai rendezvények Csoportszobák, folyosó díszítése az Felelős minden óvónő évszakok jegyében- folyamatos Egészségnap az óvodában Minden óvónő - szeptember Jótékonysági bál rendezése Minden dolgozó - október Munkadélután szervezése szülőkkel Mikulás ünnepség Minden óvónő december 6. Karácsonyi vásár Ovi turi a szülőknek Óvodavezető, minden óvónő, dajkák Mézeskalács sütés a gyerekekkel Friebertné, Molnárné Virág Erika Karácsonyi ünnepkör Betlehemezés a Szent Erzsébet Otthon Friebertné, Molnárné Virág Erika Farsangi műsor Minden óvónő Március 15-e megünneplése Óvodavezető, minden óvónő Mesemondó verseny Nagycsoportos óvónők, óvodavezető Oviolimpia Friebertné, Honfi E. óvódavezető Húsvéti ünnepkör Föld napja, szemétgyűjtés Minden dolgozó Kihívás napja Minden óvónő Anyák napi ünnepség Minden dolgozó Gyermeknap Minden dolgozó Évzáró ünnepség Kis és középső csop. óvónők Ballagás Nagycsoportos óvónők, óvódavezető - 6

8 Értekezletek: Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31-én: munkarend, baleseti, tűzvédelmi oktatás, Munkaterv elfogadása, feladatok ismertetése, felelősök megválasztása, határidők megbeszélése, minőségbiztosítási team megválasztása. Nevelési értekezlet: december: pedagógiai munka, házi bemutatók értékelése, dokumentumok ellenőrzésének értékelése. Tanévzáró értekezlet: május: pedagógiai munka, nyílt nap, dokumentumok ellenőrzésének értékelése, éves munkánk értékelése, csoportelosztás a következő tanévre. Szükség szerint tartunk még ezenkívül is értekezletet, ha azt valamilyen feladat indokolja. Napi rendszerességgel fél nyolctól háromnegyed nyolcig megbeszéljük az aktuális feladatokat, problémákat. Szülői értekezletek I. sz. Kiscsoport: szeptember közepe - Témája: - beszoktatás - a három éves kor életkori sajátosságai - az óvodai induláshoz szükséges eszközök - általános tudnivalók Január közepe - Témája: - védőnő előadása a téli betegségekről - farsang előkészületeinek megbeszélése - a beszoktatás tapasztalatainak ismertetése - a játék, mint a gyermek legfőbb tevékenysége - 7 -

9 Május eleje - Témája: - a TV pozitív és negatív hatása a gyermek lelki világára. - év értékelése - évzáró megbeszélése II. sz. Kis középső csoport : szeptember közepe - Témája: - társas kapcsolatok kialakítása, fejlesztése a napi játéktevékenység alatt. - a játékok megóvásának tudatosítása a 4 5 éves korosztály számára - a napirend, heti rend ismertetése a szülők felé - általános tudnivalók megbeszélése Január közepe - Témája: - a TV, számítógép negatív hatása a gyermek személyiségére, a negatív hatások lehetséges kiküszöbölése, ill. csökkentése - készülődés a farsangra Április vége - Témája: - beszéd és beszédviselkedés az óvodában. Leggyakrabban előforduló beszédhibák a csoportban. - az év folyamán elért eredmények ismertetése a szülőkkel. - kirándulások, események, ünnepek megbeszélése, egyeztetése. III. sz. Középső csoport : szeptember közepe - Témája: - éves anyag ismertetése, ismerkedés a matematikával. - az évkezdéshez szükséges feltételek biztosítása

10 Január közepe - Témája: - farsang - anyanyelvi nevelés,mese, vers szerepe a gyermekek életében. - az elért eredmények értékelése. Május eleje -Témája. év végi értékelés, általános tudnivalók megbeszélése. IV. Nagycsoport: szeptember közepe - Témája: - az éves anyag ismertetése. A tanévkezdéshez szükséges eszközök Begyűjtése. Január vége - Témája: - az iskolaérettség feltételei, DIFER mérés eredményeinek ismertetése - aktuális feladatok megbeszélése, farsang, oviolimpia Április közepe - Témája: - a csoport fejlettségének értékelése. Gyermeknap, kirándulás, ballagás megbeszélése. Nyílt nap III. Középső csoport: téma: Tavasz Időpont: március közepe IV. Nagycsoport: téma: Tavasz Időpont: április közepe - 9 -

11 Házi bemutató I. sz. Kiscsoport. téma: Tavasz Időpont: április eleje. II. sz. Kis- középső csoport : téma: Az ősz jellegzetességei növény és állatvilág változásainak megfigyelése. Időpont: október közepe III. sz. Középső csoport: téma: Testünk, tisztálkodás, betegségek Időpont: november közepe IV. sz. Nagycsoport: téma: Ősz Időpont: október vége Ünnepek Arra törekszünk, hogy az óvoda mindennapjaiból kiemelkedjenek az ünnepek, külsőségekben és tartalomban is. Az ünnepeket mindig hosszabb előkészületek vezetik be, ami segít a gyermekeknek ráhangolódni az adott témára, feladatra. Az ünnep fénypontjára irányuló tevékenységekkel az érzelmi átélést, örömteli ünnepvárást készítjük elő. Az óvodai élet hagyományos ünnepeit a környezetvédelem jeles napjainak megemlékezései egészíti ki. A természeti változásokon alapuló ünnepek: - Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét Nemzeti ünnep: - Március

12 A családdal közös ünnepek: - Anyák napja, Gyermeknap, évzáró, ballagás Környezetvédelem jeles napjai: - Takarítási világnap - Állatok világnapja - Víz világnapja - Föld napja - Madarak, fák napja Kapcsolattartás Óvoda család Az óvoda a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Fontos számunkra a kölcsönös bizalomra és segítségnyújtásra épülő partnerkapcsolat kialakítása a nevelésben. A nevelésben érvényesüljön az empátia, az őszinte figyelmesség a gyermek iránt. A gyermekek fejlődéséről a tájékoztatás legyen reális, a szülő érzelmeit tisztelő és tapintatos. Körültekintően szervezzük meg az együttműködés formáit, melyek a következők: - óvoda nyitottsága, - családlátogatások - fokozatos beszoktatás - szülői értekezletek - kirándulások - közös munkák - közös ünnepi készülődések A szülők képviseletét a Szülői Szervezeti tagok alkotják. Segítik az óvoda és a szülők közötti tájékozódást, ismeretterjesztést

13 Óvodák közötti kapcsolatok Olyan szakmai, emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, melynek során megismerhetjük más óvodák munkáját, segíthetjük egymást. Közös programok szervezésével a gyerekek találkozhatnak másik óvodába járó gyerekekkel, barátságok alakulhatnak ki. Kapcsolattartás formái: - bemutatók, látogatások, - közös továbbképzések - közös programok szervezés Kapcsolataink: Bokréta Óvoda Tompa - Oviolimpia, mesemondó verseny, mézeskalács készítés, hospitálás Napraforgó Óvoda Kisszállás - Oviolimpia, mesemondó verseny, hospitálás, Hétszínvirág Óvoda Rúzsa - IPR együttműködés, hospitálás. Óvoda iskola Az iskolával olyan tartalmas kapcsolat kialakítására törekszünk, mely elősegíti a gyermekek zavartalan iskola kezdését. Ebben a tanévben is tervezzük a tanítónők nyílt napon és házi bemutatón való ismerkedését az iskolába készülő gyermekekkel. A nagycsoportosok egy - egy rendhagyó órán való részvételét az első osztályban. Közösen kísérjük át az elsősöket a tanévnyitó ünnepségre. Folyamatosan figyelemmel kísérjük gyermekeink beilleszkedését az iskolai életbe. Igyekszünk közös programokat, továbbképzéseket szervezni

14 Óvoda Gyermekjóléti Szolgálat A vezetővel napi kapcsolatban állunk, a gyermekek érdekében minden szükséges információt átadunk egymásnak. Az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül jelezzük, ha valaki segítségre szorul, ha a családban probléma jelentkezik. Az esetmegbeszélésekre minden alkalommal meghívást kapunk és igyekszünk is azon részt venni. Ha pszichológus segítségére van szükségünk, azt is a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél jelezzük és még minden alkalommal megoldódott az ilyen irányú problémánk is. Óvoda Művelődési ház A Művelődési ház vezetőjével felvettük a kapcsolatot és egy együttműködési formára nyílt lehetőségünk általa. Nagyon szívesen jön el az óvodába éneket tanítani, hangszeres kísérettel, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Szervez a gyerekeknek különböző ünnepköröket, délutáni foglalkozásokat, amire szintén szívesen látogatunk el, mert a gyerekek nagyon élvezik az ott töltött órákat. Megismerkednek néphagyományokkal, népies dalokkal, táncokkal. Könyvtárlátogatásaink is gyakoriak, főleg a nagycsoportosokkal megyünk szívesen képeskönyveket nézegetni, kölcsönözünk is ki a gyerekek számára könyveket. A községi rendezvényeken való tevékenységekben is nagyon jól együtt tudunk működni az intézmény vezetőjével és könyvtárosával is. Óvoda Fenntartó Igyekszünk a jó kapcsolatot továbbra is fenntartani, ápolni. A testületi üléseken az intézményvezető képviseli az óvodát, beszámolót, munkatervet készítünk

15 Óvoda Szent Erzsébet Otthonház Ebben a tanévben is tervezzük az idős lakókat Karácsony és Anyák napja alkalmából meglátogatni és kis műsorral, ajándékkal meglepni. Óvoda Védőnői Szolgálat Idén is tervezzük a védőnő részvételét a nagycsoportos foglalkozáson a helyes tisztálkodás, fogápolás bemutatására. Számítunk a segítségére a tisztasági és tetvességi vizsgálatoknál. Felkérjük a szülői értekezleteken az aktuális betegségekről tartandó rövid előadásra. Minőségfejlesztési csoport feladatai A tanévnyitó értekezleten a megválasztott minőségfejlesztési csoport munkáját az éves munkaterv alapján végzi. Az új három éves periódus indulásával ismét kérdőíves módszerrel mérik fel a partnerek elégedettségét. Az eredményeket beépítjük az intézkedési tervekbe és ennek megfelelően végezzük a feladatainkat. Munkarend Az intézmény hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva. 7 órától óvónő felügyel az érkező gyermekekre. Az idei tanévkezdéskor nem volt igény a korábbi nyitva tartásra. 2 dajka reggel 7 órától tartózkodik az óvodában és végzik a szükséges feladatokat: szellőztetés, reggeliző edények széthordása a csoportokban, virágok locsolása, tízórai áthozása a napköziből, tízórai elkészítése kenyérszeletelés, vajazás, a folyosó felügyelete, gyermekek vetkőztetése. 8 órakor minden gyermek a saját csoportjába megy, a két dajka néni a kisebb csoportokban segíti az óvónők munkáját. A délutános dajkák 9 órára, az óvónők 10 órára érkeznek és kapcsolódnak be a tevékenységekbe

16 Az óvodavezető ellenőrzései Az ellenőrzések az SZMSZ-ben meghatározott szempontok alapján történnek. Tájékozódó látogatás Pedagógiai dokumentumok Elméleti felkészültség, pedagógiai gyakorlat Nevelési légkör, eljárás Szeptember, október folyamán minden csoportban Szeptember, december, március Október, december, február, március Az év folyamán folyamatosan Cél: beszoktatás, befogadás a csoportokban, kapcsolatteremtés a gyerekekkel, érzelem gazdag családias óvodai légkör kialakítása, nyugodt, kiegyensúlyozott játék megvalósulása. Csoportnaplók, mulasztási naplók, nevelési, oktatási tervek, gyermekek adatainak nyílván tartása, fejlődési naplók ellenőrzése Komplex tevékenységbe ágyazott tanulás ellenőrzése minden csoportban két alkalommal Mindencsoportban További ellenőrzések: - pontos munkakezdés folyamatos - óvoda tisztasága, udvar rendje folyamatos - gyermekek mérése, értékelése, - gyermekvédelmi feladatok ellátása

17 Gyermekvédelmi terv A gyermeki jogok biztosítása a gyermekvédelemi törvénynek fontos része. Különösen a közoktatási intézmények kapnak ebben jelentős szerepet. A rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Az óvodai gyermekvédelem a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye, ahol a gyermekek a napjelentős részét töltik. A hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket időben ki kell szűrni. Fontos feladat a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, kölcsönös párbeszéd kialakítása. A szülőket be kell vonni az intézmény életébe, ez elősegíti a kapcsolatépítést. Krízis esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. A gyermekvédelmi felelős feladata felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. A környezettanulmány, a családlátogatások és a családi körülmények folyamatos nyomon követése szolgálják ezt a feladatot. A gyermeki bántalmazás esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőse kezdeményezi a Gyermekjóléti Szolgálatnál a szükséges intézkedéseket. Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése a gyermekvédelmi felelős felé, hogy a felmerülő problémát minél előbb meg tudjuk oldani. A HHH gyermekek, ha rendszeresen járnak óvodába, évente két alkalommal óvodáztatási támogatásban részesülnek. Az óvoda minden évben november december hónapban ovi turit rendez a szülők számára, amit szívesen vesznek igénybe és ez már hagyománnyá válik. Iván Éva Gyermekvédelmi felelős - 16

18 Vizuális munkaközösség munkaterve A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai és eseményei. Lehetőséget biztosítanak a vizuális tevékenységekhez az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és megmozgatják a fantáziájukat. Cél: A vizuális tevékenység a tárgyi világ megismerése, az újraalkotás a gyermek számára örömteli cselekvés legyen. Az érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenységei iránt. Feladat: Életkornak megfelelő vizuális tapasztalat nyújtása. 3 4 éves korban játszva ismertetjük meg a gyermekeket az anyagokkal, eszközökkel és alapvető technikákkal. A firkából kilépő gyereket segítjük a továbblépésben, engedjük szabadon próbálkozni: pl: fel-láb emberke kialakulásánál. 4 5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység, ezt segítjük az ehhez kapcsolódó témákkal / évszakok, ünnepek, tevékenységek, mesék, versek, énekek / technikákkal. Az ember, környezet, tárgyak, cselekmények ábrázolásával felhívjuk figyelmüket a részletek fontosságára. /színkeverés, színárnyalatok, eszköztár bővítése, tér variálása / éves korban a tevékenységi formák azonosak a 4 5 évesekével, az eszközökkel és a fejlesztési célokkal is. A fejlődés a részletgazdagságban, a készülő dolgok bonyolultságában és tervszerű készítésében figyelhető meg. Ebben kell segítséget nyújtani. Jelenjenek meg az emberábrázolásaikban a részformák, egyszerű mozgások jelzései. Megfelelően használják az eszközöket, alkalmazzák a különböző technikai eljárásokat. Ismerjék és alkalmazzák a színeket, azok világosabb, sötétebb árnyalatait, érvényesüljenek a színkeverés lehetőségei, fejlődjön az esztétikum iránti érzékenységük, legyen jellemző a színek egyéni alkalmazása

19 Egész nap folyamán biztosítunk lehetőséget térben és eszközök tekintetében, hogy a gyermekek spontán és szervezett formában tevékenykedhessenek. A képi gondolkodás és a térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. A finommotorikus mozgás fejlesztése, mozgáskoordináció alakítás. A fejlesztéshez szükséges anyagok, eszközök biztosítása. /Természetes anyagok, papírok, ragasztók, kréták, plasztik anyagok, vegyes festékek, rajzeszközök, textilanyagok/ Munkáikat az évszakok, ünnepek jegyében próbálják készíteni. Vizuális tevékenység az év folyamán: Rajzolás: kréta, ceruza, filctoll, pálcika Festés: nyomat, pecsét, mozaik, tojásfestés Mintázás: vizes homok, gyurma, liszt gyurma, hó, jég Fonás: természetes anyagokból / nagycsoport/ Papírmunkák: hajtogatás, vágás, tépés, gyűrés, sodrás, ragasztás, fűzés Textilmunkák: bábkészítés, varrás, pamutragasztás Termések, növények felhasználásával mozaik kép, nyomat, virágkompozíció Honfi Erzsébet Munkaközösség vezető Környezetismereti munkaközösség munkaterve A környezetismereti tevékenységbe ágyazott cselekvések az évszakok köré csoportosítva történnek. A témaköröket évszakonként lebontva dolgozzuk fel, melyek a nagycsoportra egyre bővülnek. Fontosak a kiscsoporttól kezdve helyszínen töltött tapasztalatszerzések, kísérletek. Mindig a gyermekcsoport korát, fejlettségét, adottságát figyelembe véve választunk a hagyományos illetve a helyi szokásoknak megfelelő lehetőségek közül. - 18

20 Szeptember október november Szeptemberben minden csoport a csoportszobák díszítésével, jelek kiosztásával, az óvoda szépítésével foglalatoskodik. Az őszi séták, kirándulások, természetbeli játékok után lehetőséget adunk a benti nyugodt beszélgetésekre, játékra, mesére, ezzel is segítve a tapasztalatok feldolgozását. A séták alkalmával mindenki gyűjthet színes leveleket, terméseket, amit az élősarokba helyezünk el. A nagycsoportosok ebből képeket, termésbábokat készítenek. Minden évben a nagyobbakkal elmegyünk szüretelni, almát szedni, diót verni. A nagycsoportosokat vonattal elvisszük Kiskunhalasra, a piacra, ahol őszi gyümölcsöket, zöldségféléket vásárolunk és azt az óvodában közösen el is fogyasztjuk. Minden csoportban heti egy alkalommal gyümölcsnapot tartunk. A nagycsoportosokat már megbízzuk az élősarokban lévő növények gondozásával. December január február Télen is az évszaknak megfelelően díszítjük az óvodát. Ha az időjárás megengedi, sokat tartózkodunk a szabadban, figyeljük az időjárás változásait. Nem feledkezünk meg a téli madárvédelemről, madáretetésről sem. Az ünnepekre minden csoport külön készül, mindig nagy gondot fordítunk a hagyományok őrzésére, továbbvitelére. / Luca napi búzaültetés, fenyőfaállítás, mézeskalácssütés, farsangolás, Kiszebáb égetés /. Március április május A tavaszi séták alkalmával megfigyeljük a természet ébredését, a növények fejlődését, a kerti munkákat. Az élősarokban minden csoport hajtat, csíráztat, virághagymákat ültet. Életben tartjuk a népszokásokat - húsvéti tojásfestés, locsolkodás. Tavasszal minden csoport kirándul erdei séták, Vadaspark látogatása, kerékpártúrát teszünk a faluban, lovas kocsival járjuk be a falu távolabbi részét szülői segítséggel. Megemlékezünk a föld és a víz napjáról és ehhez kapcsolódó tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára. - 19

21 Szabadságolási terv A törvényben előírtaknak megfelelően a dolgozók az alapszabadság negyedét kérésüknek megfelelően vehetik igénybe. A gyermekek után járó pótszabadság kivételével az óvónők a szabadságukat június 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban vehetik ki. A gyermekek számától függően a dolgozók időben és a kérésük figyelembevételével értesülnek a szabadság beosztásáról. Kelebia, szeptember 08. Szmolenszki Mátyásné Óvodavezető - 20

22 MUNKATERV 2010/2011. óvodai évre A HHH gyermekek Integrációs Óvodai Fejlesztő Programjának megvalósítására 1 Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Keletkezett dokumentumok IPR team megbízása Intézményvez. szept. 05. Megbízási szerződés IPR cél, feladat és tevékenységrendszerének felülvizsgálata, előző nev. év és önértékelés alapján Óvodai IPR team Szeptember 10. Jegyzőkönyv, feljegyzés,módosító javaslatok Munkaterv elkészítése, elfogadása IPR team Szeptember 15. Helyzetelemzésre épülő nevelési évre szóló munkaterv 1. Szervezési faladatok 1.1. A HHH gyermekek óvodai beíratásának támogatása Tevékenység megnevezése IPR munkacsoport megalakítása Kapcsolatfelvétel az önkormányzat nyilvántartó rendszerével Azon gyerekek megkeresése, aki nem jelentkezett óvodai felvételre Integrált óvodai csoportalakítás Érzelem gazdag,családias óvodai légkör kialakítása Felelős Határidő Dokumentálás módja óvodavezető Szept. 05. Megbízás óvodavezető Szept. 10. HHH gyermekek kimutatása óvodavezető óvodavezető Teljes dolgozói kör Minden nevelési év beiratkozását követően Minden év augusztus 31. Folyamatos Felvételi napló Felvételi és mulasztási napló HHH gyermekek kimutatása HOP, IMIP,partneri elégedettség felmérés Nyitott kapcsolat a Teljes dolgozói Folyamatos csoportnapló Jó az Eredményességi mutató A községben a HHH gyermekek óvodáztatása 100% Minden csoportban arányos a HHH gyermekek elosztása A HHH gyermekek rendszeresen járnak óvodába,

23 szülői házzal k. együttműködés Hiányzások minimalizálása A HHH gyermekek hiányzási nyilvántartása Csoportvezető óvónő folyamatos Csoportos intézményi nyilvántartás Igazolatlan hiányzás nincs Jelzőrendszer működtetése védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat Az óvodai nyitvatartási idő igényének felmérése a szülők körében IPR team folyamatos Együttműködési megállapodás óvodavezető Minden nevelési évben Szóban történő egyeztetés Az óvoda 10 órás nyitva tartása biztosítja, hogy a szülő dolgozhasson 2. Nevelőtestület együttműködése Formája Értékelő esetmegbeszél ések Probléma megoldó fórum Hospitálásra épülő együttműködé s Résztvevő k Nevelőtest ület Fejlesztőpe d. Gyógyped. nevelőtestü let Nevelőtest ület Más óv odából óvónők Gyakorisá Felel g ős 3 havonta IPR team Probléma esetén Folyamato s, Tervszerű, a munkaterv nek megfelelőe n IPR team IPR team Dokument álás Jegyzőköny v Együttmük. megállapod ás Jegyzőköny v feljegyzés feljegyzés Eredményesség Az óvodában működik a HHH gyermekek egyénre szabott felzárkóztatása,tehetséggo ndozása

24 Pedagógiai munka kiemelt területei Tevékenység Felelős Határidő Dokumentál ás Anamnézis óvónő minden Fejlődési elkészítése a HHH nevelési év napló gyermekek körében HOP tevékenységrendszer ének megvalósítása, mintaadó óvodai környezet, élményhez juttatás Az új HHH gyermekek Személyre szabott beszoktatása A HHH gyermekek egészséges fejlődéséhez tárgyi és személyi feltétel bizt. SNI gyermekekkel való közös óvodai élet Idősekkel való kapcsolat fenntartás Rendezvényen, ünnepségen való részvétel, értékeink megismerése, megőrzése óvónő folyamatos HOP, Munkaterv, DIFER mérés dokumentáci ója Kiscsoportos óvónő Mindenkor i nevelési év Beszoktatási terv IPR team folyamatos HOP, Munkaterv,h eti terv óvónők folyamatos HOP, munkaterv, heti terv, egyéni fejlesztési terv óvónők Folyamato s HOP, együttműköd ési megállapodá s óvónő folyamatos HOP, munkaterv Munkára nevelés, óvónők folyamatos munkaterv HOP, Eredményesség Egyénre szabott fejlesztés,személyiség fejlesztés A HHH gyermekek Szókincse,kifejezőkész sége, beszédértés fejlődése. Az iskolába lépéskor a DIFER mérés eredményeként eléri az Iskolára való érettség szintjét A HHH gyermekek sikeres beilleszkedése, szeretnek óvodába járni, bízik az óvónőbe A HHH gyermekek teljes körében kialakul az életkorának megfelelő egészségtudatos szokásrendszer Egymás előítélet mentes elfogadása, Idősek megbecsülése, tisztelete Tudatos környezetvédelem Feladattudat, felelősség kialakulása

25 Egészségtartalmú programok, előadások szülők, gyerekek számára óvónők, védőnő évi 2 3 alkalom Munkaterv Feljegyzés, fotók Szokásrendszer rögződése A HHH szülők körében végzett felvilágosító, tanácsadó előadás, életmód javul Szülők eseti problémáiban segítségnyújtás Szociális támogatás ajándék vásárlás, Ovi turi Gyermekvédel mi felelős IPR team Szükség szerint Évi egy alkalomma l feljegyzés Feljegyzés, fotók, számlák A gyermek otthoni szociális helyzete javul A gyermek szociális hátrányából adódó lemaradás csökken Együttműködések kialakítása óvodán kívűli szervezetekkel A Helyi Óvodai Nevelési Programunk megvalósításában aktív részvétel: Családok szociális, mentális támogatása, segítése IPR team Gyermekvédel mi felelős folyamatos Jegyzőkönyv, feljegyzés, fotók A gyermekek óvodai beíratásának támogatása -védőnő Szakmai szolgáltatókkal való együttműködés Nevelési Tanácsadó óvodavezető Óvodavezető, óvónők folyamatos an Minden év szeptember végéig, folyamatos Felvételi napló Szakvélemén y készítés Egyéni fejlesztési terv Jelzőrendszer folyam,atos működtetése, esetmegbeszélések, Gyermekjóléti szolgálat segítségével a szociális hátrányokból adódó lemaradások csökkennek A HHH gyermekek teljes köre jár óvodába, Fejlesztésük sikeresen megvalósul, iskolába lépéskor esélyegyenlőségük biztosított Egyéni differenciált fejlesztés

26 Óvoda iskola átmenet támogatása Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka Tartalma Formája Gyakoriság a A Helyi A Folyamatos Óvodai mindennapi Nevelési óvodai élet Program tevékenysége Eredménye i s megvalósítá sa A HHH gyermekek ismerkedjen ek meg a leendő elsős tanítóikkal A HHH gyermekek óvodaiskola átmeneténe k zökkenőme ntes biztosítása A HHH gyermekek sikeres iskolakezdé sének kontrolálása Nyílt nap, házi bemutató DIFER mérés Esetmegbesz élések, Közös programok Személyes beszélgetés az elsős tanítókkal, Látogatás órákon Évi egy alkalom Évi rendszeress éggel, Éves munkaterv szerint A nevelési év első felében Felelős Valame nnyi óvónő IPR team IPR team IPR team Dokument álás HOP Csoportnap ló, munkaterv, Óvodaiskola együttműk ödési megállapo dás, HOP, munkaterv HOP, Munkaterv Csoportnap ló Együttműk ödési megállapo dás Feljegyzés, fotó Eredményesség A tanulási képességek megalapozásával, a részképesség zavarok kialakulásának megelőzésével, figyelemkoncentráció,al kotásvágy kialakításával a kudarcmentes iskolakezdés biztosítása A HHH gyermekek kudarcmentesen illeszkednek az iskolai életbe, a gyermekek integrált környezetben kezdik meg az iskolai tanulmányaikat Az egyéni differenciált Fejlesztés eredményeként a HHH Gyermekek iskolai eredményessége biztosítottá válik A HHH gyermekek körében sikeresen valósul meg az iskolai beilleszkedés, DIFER mérés mindkét intézménynél, integrált környezetben tanul.

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Felső tagozatos munkaközösségének munkaterve 2016-2017. tanévre Budapest, 2016. augusztus 26. Készítette:, mkv. 1. Munkaközösség

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben